ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΑΣΕΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 100KWP ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ 1. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΑΣΕΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 100KWP ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ 1. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΣΕΓΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 100KWP ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ 1. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Ο χώρος εγκατάστασης του Φ/Β συστήµατος πρέπει να προετοιµαστεί κατάλληλα για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης των συστηµάτων στήριξης των Φ/Β πλαισίων και του υπόλοιπου εξοπλισµού βάσει του σχεδίου χωροθέτησης, κάτι που θα εξασφαλίσει την στατική επάρκεια της εγκατάστασης και την οµαλή λειτουργία του Φ/Β σταθµού. Πριν από κάθε άλλη επέµβαση (διάνοιξη χανδάκων κλπ) θα προηγηθεί απαραίτητα αφαίρεση φυτικής γης και ισοπέδωση του εδάφους σε όλη την έκταση του γηπέδου (10-20 εκ βάθος) µε τη χρήση κατάλληλων χωµατουργικών µηχανηµάτων. Σε ειδικές περιπτώσεις γηπέδων που θα κριθεί, λόγω τοπικών συνθηκών απαραίτητο, µπορεί να γίνουν επιπλέον χωµατουργικές εργασίες µετά από σχετική µελέτη και συνεννόηση µε την επίβλεψη του έργου, όπως διάστρωση θραυστού υλικού, εσωτερική οδοποιία, αποστραγγιστικά έργα κλπ. 2. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ Η περίφραξη θα είναι από συρµατόπλεγµα και θα έχει 1 πόρτα, συρόµενη ή ανοιγόµενη, διπλού ανοίγµατος, συνολικού µήκους 5 µέτρων. Οι µεταλλικοί πάσσαλοι (ορθοστάτες) θα είναι γαλβανισµένοι και θα τοποθετούνται σε απόσταση 2,5 µέτρων µεταξύ τους σε υποδοχές εντός του εδάφους που θα πληρώνονται µε σκυρόδεµα. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Συρµατόπλεγµα ύψους 2,00µ, 55 Χ 55, πάχος σύρµατος 2,7 mm (Ν16) Πάσσαλος από σωλήνα γαλβανιζέ διαµέτρου Φ60 mm Β.Τ. (εν θερµώ - χωρίς ραφή) συνολικό ύψος 3,00µ µε κάµψη 0,50µ, Αντηρίδες από παρόµοιο σωλήνα ύψους 2,50µ. Τάπα PVC στις οπές των σωλήνων. Σύνδεσµοι γαλβανιζέ για τις αντηρίδες 1

2 Σύρµα αγκαθωτό Σύρµα ούγιες Ν. 16 Σύρµα για δέσιµο Ν.11 Σκυρόδεµα C16/20 Στα παρακάτω σχήµατα παρουσιάζονται οι λοιπές προδιαγραφές. Η περίφραξη έχει 2,5µέτρα ύψος από το έδαφος. Αποτελείται από γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα 55 Χ 55, No 16, ύψους 2µέτρων και µεταλλικούς ορθοστάτες οι οποίοι είναι πάσσαλοι από γαλβανισµένους σωλήνες διαµέτρου Φ60 mm πάχους 1,5mm, ύψους 2,5 µέτρα µε κεκλιµένη επέκταση 50 cm. Οι ορθοστάτες εκτείνονται ανά 2,5µέτρα και στις γωνίες της περίφραξης θα υπάρχουν αντηρίδες. Στο επάνω µέρος της περίφραξης θα τοποθετηθούν τρεις σειρές αγκαθωτό σύρµα γαλβανιζέ. Η θύρα της περίφραξης είναι ανοίγµατος 5m για την εύκολη διέλευση βαρέων οχηµάτων. Οι ορθοστάτες της περίφραξης θα τοποθετηθούν σε βάθος 50cm και θα πακτωθούν µέσα σε υποδοχές εντός του εδάφους, που θα πληρώνονται µε οπλισµένο σκυρόδεµα. 2

3 3

4 3. Ο ΕΥΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ - ΦΡΕΑΤΙΑ 3.1 ΣΩΛΗΝΕΣ Η όδευση των καλωδίων θα γίνει εντός σωλήνων προστασίας καλωδίων διπλού τοιχώµατος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) οι οποίοι χρησιµοποιούνται σε υπόγειες ηλεκτρικές και τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις. Η όδευση των καλωδίων ισχυρών ρευµάτων πρέπει να γίνει σε ξεχωριστό σωλήνα από τα καλώδια ασθενών ρευµάτων. Ο σωλήνας αποτελείται από δύο συνεξωθηµένα (co-extruded) τοιχώµατα, δοµηµένα εξωτερικά για µεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, µικρότερο βάρος και µεγαλύτερη ευκαµψία και λεία εσωτερικά για να διευκολύνουν τη διέλευση των καλωδίων. Τα δύο τοιχώµατα λόγω της παραγωγικής διαδικασίας (συνεξώθηση) είναι αδύνατον να διαχωριστούν. Ο σωλήνας πρέπει να διαθέτει εξάρτηµα σύνδεσης (µούφα). Η όδευση των καλωδίων από τα φρεάτια στους υποπίνακες θα γίνεται σε σωλήνες σπιράλ. Όλες οι καταλήξεις των σπιράλ και οι συνδέσεις των καλωδίων θα γίνουν σε προστατευτικές ταινίες και κολάρα ώστε να διατηρούν τη συνοχή τους και να αποφεύγονται οι φθορές από εξωγενείς παράγοντες. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κατασκευή: Ο Σωλήνας οµηµένου ιπλού τοιχώµατος, είναι κατασκευασµένος από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο µε UV προστασία για υπόγεια ηλεκτρολογικά και τηλεφωνικά καλώδια. Είναι κατασκευασµένος από δύο δοµηµένα τοιχώµατα: το εξωτερικό τοίχωµα είναι ελικοειδές (spiral) για να διαθέτει ελαστικότητα και για να εξασφαλίσει µεγαλύτερη αντοχή στην παραµόρφωση. Το εσωτερικό τοίχωµα είναι λείο ώστε να διευκολύνει την εισαγωγή των καλωδίων. Παράγεται σύµφωνα µε CEI EN (CEI 23-39),CEI EN (CEI 23-46). Εφαρµογή: Υψηλών απαιτήσεων προστασία για ηλεκτρολογικές και τηλεφωνικές εγκαταστάσεις. Κατάλληλος για κάθε είδους υπόγεια δίκτυα ηλεκτροφωτισµού & σηµατοδοτήσεως µε εξαιρετική αντοχή και µεγάλη ευκαµψία. Πρόσθετη εξωτερική προστασία για σωλήνες νερού ή φυσικού αερίου. Αντοχή θερµοκρασίας: -25o C/ +60o C Ελάχιστη ακτίνα καµπυλότητας: 8 φορές την εξωτερική διάµετρο. Αντοχή παραµόρφωσης:> 450 Ν µε παραµόρφωση της εσωτερικής διαµέτρου ίση µε 5% (σύµφωνη µε την διάταξη ΕΝ CEI ). Μέγιστη αντοχή ελαστικότητας οδηγού καλωδίου: > 650 N 4

5 Εξαρτήµατα: Κάθε κουλούρα περιέχει και οδηγό (ατσαλίνα) για εύκολο τράβηγµα του καλωδίου, εξάρτηµα σύνδεσης (µούφα), καθώς και προαιρετικά ελαστικό δακτύλιο για αεροστεγές σφράγισµα ιηλεκτρική αντοχή: > 800 kv/cm. Ηλεκτρική αντοχή αποµόνωσης: >100 Μ Ω. Σύνθεση: Πολυαιθυλένιο: 97%, Χρωστικές: 2%, Πρόσµικτα (UV προστασία): 1% ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ Για την εγκατάσταση των σωλήνων δηµιουργείται τάφρος βάθους 60 εκ. Ο πυθµένας της τάφρου και το γέµισµα µέχρι 10εκ. πάνω από τον σωλήνα αποτελείται γενικά από άµµο για να δηµιουργείται µια συνεχής και επίπεδη επιφάνεια. Η έδραση του σωλήνα γίνεται σε µια λεπτή στρώση ύψους 10 εκ. από άµµο. Η πλήρωση του υπολοίπου της τάφρου θα γίνεται από τα προϊόντα της εκσκαφής. 3.2 ΦΡΕΑΤΙΑ Όλα τα φρεάτια θα είναι από πολυπροπυλένιο, πολύ ανθεκτικό στα χτυπήµατα και την θερµοκρασία. Τα φρεάτια θα διαθέτουν αναµονές για την ένωση µε σωλήνες και το άνω τµήµα θα φέρει πλαίσιο για την τοποθέτηση ερµητικού καλύµατος. Οι διαστάσεις τους θα είναι κατάλληλες για την επίσκεψη των καλωδίων. Φρεάτια θα τοποθετούνται ανά 25 µέτρα µήκους οδεύσεων, όπου υπάρχει αλλαγή διεύθυνσης καλωδίων καθώς και σε περιπτώσεις διακλαδώσεων. 5

6 4. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Στο Φ/Β πάρκο θα εγκατασταθεί προκατασκευασµένος οικίσκος, όπου θα εγκατασταθούν τα συστήµατα συναγερµού, τα συστήµατα καταγραφής και παρακολούθησης, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και τα συστήµατα µετάδοσης πληροφοριών του συστήµατος. Οι διαστάσεις του οικίσκου θα είναι διαστάσεων τουλάχιστον 2,1x2,1x2,4 m. Ο οικίσκος θα έχει βάση και σκελετό από προφίλ γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους 3mm επί των οποίων βιδώνονται πάνελ πολυουρεθάνης, πάχους 0,05m µε πολυεστερική βαφή λευκής απόχρωσης (RAL 9002). O οικίσκος θα έχει µια πόρτα εισόδου από προφίλ αλουµινίου διαστάσεων 0,9x2 m, 1 παράθυρο και 1 ανθρωποθυρίδα διαστάσεων 0,6x0.6 m. Επίσης ο οικίσκος διαθέτει εσωτερική ηλεκτρολογική εγκατάσταση που αποτελείται από φώτα διακόπτες και πρίζες καθώς και πρόβλεψη για κλιµατιστικό. Η έδραση του οικίσκου θα γίνει σε βάση από σκυρόδεµα C16/20 οπλισµένο µε 2 πλέγµατα Τ131, ενώ εναλλακτικά θα είναι δυνατόν να υλοποιηθεί µε τη βοήθεια κατάλληλων πασσάλων. 5. ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5.1 Φ/Β Πλαίσια Τα Φ/Β πλαίσια θα πρέπει να είναι όλα της ίδιας ονοµαστικής ισχύος, θα πρέπει να έχουν όλα ακριβώς τις ίδιες γεωµετρικές διαστάσεις. Τα Φ/Β Πλαίσια θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές (ή αντίστοιχες) πιστοποιηµένες από αναγνωρισµένο φορέα: Mechanical stability IEC 61215: Design qualification and type approval for crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules [ ]. Electrical TUV Spec TZE/ Safety Class II Test on Photovoltaic (PV) Modules ή αντίστοιχο. 6

7 Τα Φ/Β Πλαίσια θα πρέπει ακόµη να διαθέτουν «Declaration of conformity CE» του κατασκευαστή σύµφωνα µε την 2004/108/EC (ή 93/97/EC ή 89/336/EC) «Electromagnetic compatibility directive» και την 2006/95/EC (ή 93/68/EC ή 73/23/EC) «Low voltage directive». Η ύπαρξη από τον κατασκευαστή απαραίτητη. διόδων παράκαµψης (by-pass diodes) είναι Κατά την παράδοσή τους, ή πριν από αυτή, τα Φ/Β Πλαίσια θα πρέπει συνοδεύονται από Flash Reports όπου θα αναγράφεται η «Flashed Ισχύς» τους όπως θα µετράται για το καθένα χωριστά (σε συνδυασµό µε το µοναδικό αριθµό κατασκευαστή bar code) πριν από την έξοδό τους από το εργοστάσιο κατασκευής τους. Τέλος τα Φ/Β πλαίσια θα πρέπει να διαθέτουν κατ ελάχιστο τις παρακάτω εγγυήσεις: 5ετής εγγύηση προϊόντος Εγγύηση ισχύος: 10 έτη χρήσης στο 90% της ονοµαστικής ισχύος, 25 έτη χρήσης στο 80% της ονοµαστικής ισχύος ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ : YINGLI, SUNTECH, SOLARWATT, SUNWAYS καθώς και των Ελληνικών εργοστασίων. 5.2 Αντιστροφείς Ισχύος (Inverters) Οι αντιστροφείς θα είναι µονοφασικοί ή τριφασικοί, τύπου string inverter, δηλ. θα συνδέουν τµήµατα του Φ/Β συστήµατος απευθείας στο δίκτυο και θα διαθέτουν προστασία (κλάση στεγανότητας) IP65 για εξωτερική τοποθέτηση (υπαίθρια εγκατάσταση). Θα διαθέτουν όλες τις απαραίτητες από τη ΕΗ ασφάλειες για την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους στο ηλεκτρικό δίκτυο και θα είναι πλήρως συµβατοί µε τους σχετικούς κανονισµούς. Θα έχουν ενσωµατωµένες όλες τις διατάξεις ηλεκτρονόµων ορίου τάσης, ορίου συχνότητας, ασυµµετρίας τάσης και υπερέντασης ενώ υποχρεωτικά θα διαθέτουν προστασία έναντι του φαινοµένου της νησιδοποίησης κάτι που σηµαίνει ότι θα διακόπτουν αυτόµατα τη λειτουργία τους σε περίπτωση διακοπής του δικτύου ΕΗ. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν τις παρακάτω πιστοποιήσεις: DIN VDE V CE Επιπλέον οι αντιστροφείς θα έχουν τις εξής παραµέτρους δικτύου: 7

8 Εύρος τάσεως εναλλασσόµενου ρεύµατος: +15% έως 20% επί της ονοµαστικής (230 V) Περιοχή συχνοτήτων εναλλασσόµενου ρεύµατος: ±0,5% Ηz της ονοµαστικής (50Ηz) Συντελεστής παραµόρφωσης ρεύµατος: < 4% DC-Current Injection: < 0,5 % του ονοµαστικού ρεύµατος Τέλος θα πρέπει να διαθέτουν κατ ελάχιστο 5ετή εγγύηση προϊόντος µε δυνατότητα επέκτασης µέχρι 20 χρόνια. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ : SMA, PLATINUM, FRONIUS, SUNWAYS 5.3 Σύστηµα στήριξης Φ/Β πλαισίων Η εγκατάσταση των Φ/Β πλαισίων θα γίνει σε σταθερές µεταλλικές βάσεις από γαλβανισµένο-εν-θερµώ χάλυβα ή από προφίλ κράµατος αλουµινίου. Για την µελέτη των συστηµάτων στήριξης πρέπει να θεωρηθούν τα µόνιµα φορτία, οι θερµοκρασιακές µεταβολές, το φορτίο χιονιού και το φορτίο ανέµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 1. Επιπλέον πρέπει να ληφθούν υπόψη τα δυναµικά φορτία όπως προκύπτουν βάση του φάσµατος σχεδιασµού του ισχύοντος Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού 2000 (ΕΑΚ-2000) µε τις συµπληρώσεις του Επίσης θα πρέπει στη φάση του σχεδιασµού και της εγκατάστασης των συστηµάτων στήριξης και των Φ/Β Πλαισίων να ληφθεί µέριµνα για τη συµβατότητα των διαφόρων υλικών του εξοπλισµού αυτού (Φ/Β Πλαίσια, συστήµατα στήριξης, µηχανικές συνδέσεις µεταξύ τους, κλπ) ώστε να µην εµφανίζονται ηλεκτροχηµικές διαβρώσεις καθώς και τη χρήση κατάλληλων υλικών, όπου αυτό είναι απαραίτητο, για την αποφυγή τέτοιων προβληµάτων (χρήση διµεταλλικών επαφών, κατάλληλες βίδες, κλπ). Η πάκτωση των συστηµάτων στήριξης µπορεί να γίνει είτε µε την µέθοδο της πασσαλόµπηξης είτε µε κατάλληλες βίδες, σε τέτοιο βάθος ώστε να διασφαλίζεται η στατική επάρκεια. Στην περίπτωση που το έδαφος δεν είναι κατάλληλο για την έµπηξη πασσάλων, η αγκύρωση µπορεί γίνει µε τη βοήθεια αντιβάρων οπλισµένου σκυροδέµατος και ειδικών χηµικών βυσµάτων αφού προηγηθεί σχετική εδαφοµηχανική µελέτη. Η απόσταση του κάτω µέρους κάθε συστοιχίας Φ/Β πλαισίων από το έδαφος θα είναι τουλάχιστον 50 εκ. και πάνω µέρους µέχρι 2,5 µ. Το σύστηµα στήριξης θα έχει την απαραίτητη κλίση (περίπου 25 ο - 30 ο ) σε σχέση µε το οριζόντιο επίπεδο ώστε οι συστοιχίες να εκµεταλλεύονται την ηλιακή ακτινοβολία όσο το δυνατόν καλύτερα, ενώ θα είναι στραµµένες προς το Νότο. 8

9 Επίσης η στήριξη του παρελκόµενου εξοπλισµού (inverter, πινάκων κτλ) µπορεί να γίνει στο φέροντα οργανισµό του σκελετού. Τα συστήµατα στήριξης πρέπει να συνοδεύονται από τις παρακάτω εγγυήσεις: Εγγύηση στατικής επάρκειας Εγγύηση έναντι διάβρωσης κατ ελάχιστο για 20 έτη ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ : ALUMIL, METALUMIN, SOLARCUBE 9

10 6. ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους κανονισµούς σχετικά µε τις αρµονικές και την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, την Ελληνική νοµοθεσία και τους σχετικούς κανονισµούς καθώς και µε τους κανονισµούς της ΕΗ σχετικά µε την ποιότητα του παρεχόµενου ρεύµατος. Πριν από κάθε αντιστροφέα τοποθετείται υπο-πίνακας DC στον οποίο συνδέονται οι Φ/Β συστοιχίες που περιλαµβάνει: 1. Ασφαλειοθήκη 2. Απαγωγούς υπερτάσεων 3. ιακόπτη φορτίου Κατόπιν οι αντιστροφείς οµαδοποιούνται σε υποπίνακες AC ο οποίος περιλαµβάνει: 1. WL αυτόµατη ασφάλεια 2. Απαγωγό υπερτάσεων 3. WL αυτόµατη ασφάλεια ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ : ABB, SCHNEIDER, SIEMENS Καλώδια DC Για την ηλεκτρολογική σύνδεση των Φ/Β πλαισίων µεταξύ τους, θα χρησιµοποιηθεί ειδικού τύπου καλώδιο, µε ενσωµατωµένες τις επαφές θετικού και αρνητικού πόλου. Το αγώγιµο υλικό του καλωδίου είναι χαλκός, κατάλληλης διατοµής. Το καλώδιο είναι εύκαµπτο, άφλεκτο και έχει προδιαγραφές προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία και την λειτουργία σε υψηλές θερµοκρασίες. Συγκεκριµένα, οι ακραίες συνθήκες λειτουργίας για το καλώδιο σύνδεσης των Φ/Β πλαισίων είναι από C έως C. H πολικότητα των καλωδίων πρέπει να είναι αναγνωρίσιµη όπως και τα σηµεία σύνδεσής τους στις ηλεκτρικές συσκευές του Φ/Β συστήµατος. Η όδευση των καλωδίων DC θα γίνει επί των µεταλλικών ικριωµάτων. AC Για το ΑC τµήµα του Φ/Β Σταθµού και συγκεκριµένα για τη σύνδεση των αντιστροφέων DC/AC µε τον κεντρικό πίνακα Χ.Τ. του Φ/Β Σταθµού θα 10

11 χρησιµοποιηθούν καλώδια τύπου ΝΥΥ (J1VV-R) κατασκευασµένα σύµφωνα µε το VDE Οι διατοµές των καλωδίων και αγωγών θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε η πτώση τάσης, σε συνθήκες NOCT και σε τάση MPP, από την έξοδο των Φ/Β Πλαισίων µέχρι και τους αναστροφείς να είναι µικρότερη του 1%. Σηµάτων Τα καλώδια σηµάτων που θα τοποθετηθούν και αυτά σε πλαστικούς υπόγειους σωλήνες, αφορούν: UTP καλώδιο για την µετάδοση εικόνας από τις κάµερες LIYCY(TP) για τη µετάδοση σηµάτων από τους αντιστροφείς και τους λοιπούς αισθητήρες προς το κέντρο ελέγχου 11

12 7. ΓΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Γειώσεις, εξωτερική προστασία και ισοδυναµικές προστασίες του πάρκου. Η γείωση (εξωτερικής προστασίας και ισοδυναµικών συνδέσεων) πρέπει να είναι σύµφωνη µε το πρότυπο IEC (EN) για Επίπεδο Προστασίας ΙΙΙ. Κατασκευή γείωσης Για την κατασκευή της γείωσης θα πρέπει να τοποθετηθεί ταινία 30x3,5mm σε βάθος τουλάχιστον 0,5 µέτρου από το έδαφος και σε διάταξη πλέγµατος κάτω από το χώρο που θα καταλάβουν οι βάσεις. Η ταινία θα είναι από St/tZn 30x3,5mm. Θα στηριχθεί, δε, µε πάσσαλους ανά 2 µέτρα επί του εδάφους. Οι συνδέσεις των ταινιών µεταξύ τους θα υλοποιηθούν µε συνδέσµους ταινίας / ταινίας. Στην ταινία θα συνδεθούν µε συνδέσµους χάλυβα οι αγωγοί που θα καταλήξουν στις ακίδες (γείωση ακίδων) και οι αγωγοί που θα χρησιµοποιηθούν στην ισοδυναµική προστασία των µεταλλικών βάσεων των φωτοβολταϊκών κυψελών. Οι αγωγοί θα είναι Φ8 από St/tZn. Οι συνδέσεις των βάσεων µε τον αγωγό θα υλοποιηθούν µε τη χρήση συνδέσµων τύπου (Η) 6-10mm St/tZn.Στα σηµεία όπου οι αγωγοί (ισοδυναµικής και γείωσης ακίδων) εξέρχονται του εδάφους πρέπει να καλυφθούν (30cm επί του εδάφους και 30cm επί του αέρα) από την ειδική αντιδιαβρωτική ταινία. Επιπλέον δεν πρέπει ο αγωγός ισοδυναµικής προστασίας να συνδεθεί άµεσα εκτός εδάφους µε αγωγό γείωσης κάποιας ακίδας. Τέλος έχει υπολογιστεί και ισοδυναµικός ζυγός για γειώσεις στο εσωτερικό χώρο του οικίσκου ή του εξωτερικού pillar της εγκατάστασης. Επιλογή σφιγκτήρων Οι συνδέσεις µεταξύ των υλικών γείωσης και των υπολοίπων αγωγών θα γίνουν µε συνδέσµους που διαθέτουν κοχλίες και βίδες πιστοποιηµένης ικανότητας απαγωγής 100kA 10/350µsec. Προστασία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από κρουστικές υπερτάσεις. Προστασία Γενικού πίνακα εγκατάστασης Χ.Τ. από άµεσα και έµµεσα κεραυνικά πλήγµατα στο εναλλασσόµενο ρεύµα. Για τον γενικό πίνακα της εγκατάστασης απαιτείται η τοποθέτηση µιας διάταξης παράλληλα από τις τρεις φάσεις και τον ουδέτερο έναντι γείωσης. Η διάταξη απάγει άµεσα και έµµεσα κεραυνικά πλήγµατα από το δίκτυο του εναλλασσόµενου ρεύµατος µέχρι 100kA κυµατοµορφής 10/350µsec αφήνοντας παραµένουσα τάση <=1,5kV. Η διάταξη φέρει τα σήµατα ποιότητος των ανεξάρτητων εργαστηρίων KEMA, VDE, UL, VdS περί ελέγχου της διάταξης σύµφωνα µε τα πρότυπα και τα αναφερόµενα από τον κατασκευαστή τεχνικά χαρακτηριστικά. 12

13 Προστασία Γενικού πίνακα ιδιοκαταναλώσεων από άµεσα και έµµεσα κεραυνικά πλήγµατα στο εναλλασσόµενο ρεύµα. Για την προστασία του γενικού πίνακα ιδιοκαταναλώσεων του πάρκου είναι απαραίτητη η τοποθέτηση µιας διάταξης παράλληλα από τις τρεις φάσεις και τον ουδέτερο έναντι γείωσης. Η διάταξη απάγει άµεσα και έµµεσα κεραυνικά πλήγµατα από το δίκτυο του εναλλασσόµενου ρεύµατος µέχρι 50kA κυµατοµορφής 10/350µsec αφήνοντας παραµένουσα τάση <=1,5kV Προστασία των (3Φ) υποπινάκων ΑC της εγκατάστασης και των υποπινάκων ιδιοκαταναλώσεων από έµµεσα κεραυνικά πλήγµατα στο εναλλασσόµενο ρεύµα. Για την προστασία των 3Φ υποπινάκων απαιτείται η τοποθέτηση µιας διάταξης παράλληλα από τις φάσεις και τον ουδέτερο έναντι γείωσης. Η διάταξη απάγει έµµεσα κεραυνικά πλήγµατα από το δίκτυο του εναλλασσόµενου ρεύµατος µέχρι 40kA κυµατοµορφής 8/20µsec αφήνοντας παραµένουσα τάση <=1,25kV. Η διάταξη φέρει τα σήµατα ποιότητος των ανεξάρτητων εργαστηρίων KEMA, VDE, UL, VdS περί ελέγχου της διάταξης σύµφωνα µε τα πρότυπα και τα αναφερόµενα από τον κατασκευαστή τεχνικά χαρακτηριστικά. Προστασία των inverters από έµµεσα κεραυνικά πλήγµατα στο συνεχές ρεύµα. Τοποθέτηση στην είσοδο DC κάθε inverter (είτε στις ελεύθερες κλέµµες που δε θα συνδεθεί κανένα string υπό την προϋπόθεση ότι παραλληλίζονται οι είσοδοι DC σε εκείνο το σηµείο, είτε σε πίνακα παραλληλισµού των strings πριν τους inverter), µιας διπολικής διάταξης παράλληλα από τo θετικό και τον αρνητικό πόλο έναντι γείωσης. Η διάταξη απάγει έµµεσα κεραυνικά πλήγµατα από το δίκτυο του συνεχούς ρεύµατος µέχρι 40kA κυµατοµορφής 8/20µsec αφήνοντας παραµένουσα τάση <=3,5kV και φέρει ολοκληρωµένο σύστηµα ασφαλείας από βραχυκυκλώµατα (ασφάλεια τήξεως και νέα διάταξη απόζευξης). Προστασία των κυκλωµάτων επικοινωνίας των inverters (RS 485 )από έµµεσα κεραυνικά πλήγµατα στο συνεχές ρεύµα. Για την προστασία της διάταξης επικοινωνίας RS 485 των inverter θα τοποθετηθεί απαγωγός υπερτάσεως. Η διάταξη προστατεύει µια δισύρµατη γραµµή και απάγει έµµεσα κεραυνικά πλήγµατα µέχρι 10kA κυµατοµορφής 8/20µsec αφήνοντας παραµένουσα τάση <=27V. Η διάταξη αυτή έχει συχνότητα αποκοπής 250 MHz (κατάλληλη και για High Frequency) και φέρει τα σήµατα ποιότητος των ανεξάρτητων εργαστηρίων GOST περί ελέγχου της διάταξης σύµφωνα µε τα πρότυπα και τα αναφερόµενα από τον κατασκευαστή τεχνικά χαρακτηριστικά. Προστασία απλής δισύρµατης τηλεφωνικής γραµµής από άµεσα και έµµεσα κεραυνικά πλήγµατα στο συνεχές ρεύµα. Για την προστασία απλής τηλεφωνικής γραµµής θα τοποθετηθεί απαγωγός υπερτάσεως. Η διάταξη προστατεύει µια δισύρµατη γραµµή και απάγει άµεσα και έµµεσα κεραυνικά πλήγµατα µέχρι 5 ka κυµατοµορφής 10/350 µsec αφήνοντας 13

14 παραµένουσα τάση <=270V. Η διάταξη φέρει τα σήµατα ποιότητος των ανεξάρτητων εργαστηρίων CSA, GOST περί ελέγχου της διάταξης σύµφωνα µε τα πρότυπα και τα αναφερόµενα από τον κατασκευαστή τεχνικά χαρακτηριστικά. Προστασία κυκλώµατος CCTV έµµεσα κεραυνικά πλήγµατα στο συνεχές ρεύµα. Για την προστασία απλής τηλεφωνικής γραµµής θα τοποθετηθεί απαγωγός υπερτάσεως. Η διάταξη προστατεύει τον οµοαξωνικό αγωγό των κυκλωµάτων CCTV έµµεσα κεραυνικά πλήγµατα µέχρι 10 ka κυµατοµορφής 8/20 µsec αφήνοντας παραµένουσα τάση <=25V. Η διάταξη φέρει τα σήµατα ποιότητος των ανεξάρτητων εργαστηρίων GOST περί ελέγχου της διάταξης σύµφωνα µε τα πρότυπα και τα αναφερόµενα από τον κατασκευαστή τεχνικά χαρακτηριστικά. 14

15 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ Οι εγκαταστάσεις θα περιλαµβάνουν κατάλληλα επιλεγµένους αισθητήρες µέτρησης µετεωρολογικών παραµέτρων και δεδοµένων της λειτουργίας του Φ/Β σταθµού, δηλ. αισθητήρες έντασης ηλιακής ακτινοβολίας, αισθητήρες εξωτερικής θερµοκρασίας και θερµοκρασίας λειτουργίας των Φ/Β γεννητριών, µετρητές στιγµιαίας ισχύος και ενέργειας στην έξοδο των Φ/Β και του αντιστροφέα κλπ. Το σύστηµα αδιάλειπτης καταγραφής της παραµέτρων λειτουργίας του συστήµατος θα είναι συµβατό µε την τεχνολογία του αντιστροφέα. Το σύστηµα επιτήρησης θα µπορεί να καταγράφει και να αποθηκεύει τα δεδοµένα έτσι ώστε να επιτρέπει τη συνεχή ανάλυση της απόδοσης του Φ/Β πάρκου. Εγκαθίστανται απευθείας στα Φ/Β πλαίσια και µετρούν την πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας καθώς και τη θερµοκρασία του πλαισίου. Πραγµατοποιούν µια συνεχή σύγκριση κανονικών/θεωρητικών τιµών της ισχύος της εγκατάστασης. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η εύκολη ανίχνευση σκιών, ακαθαρσιών ή µιας παρατεταµένης µείωσης ισχύος στο Φ/β πλαίσιο. Οι πρόσθετες συνδέσεις των αισθητήρων για βέλτιστη µέτρηση της θερµοκρασίας περιβάλλοντος ή της ταχύτητας του ανέµου επιτρέπουν ακόµα πιο ακριβείς υπολογισµούς. Το σύστηµα επιτήρησης παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης της απόδοσης και της παραγωγής του συστήµατός καθώς και όλων των παραµέτρων µέτρησης των αισθητήρων οποιαδήποτε στιγµή και από οπουδήποτε µέσω internet, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. 15

16 9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Σύστηµα Περιµετρικής Ανίχνευσης παραβίασης περίφραξης: Για την ασφάλεια του σταθµού θα τοποθετηθεί σύστηµα συναγερµού το οποίο θα αποτελείται από 4 ανιχνευτές δέσµης µε laser beams που θα αποτρέπει στην είσοδο του σταθµού σε οποιοδήποτε εισβολέα. Σε περίπτωση παραβίασης ή βλαβών θα ειδοποιείται µε µήνυµα ο ιδιοκτήτης αλλά και πρόσωπα ή εταιρείες που θα µας υποδείξει ο ιδιοκτήτης. 2. Σύστηµα Παρακολούθησης Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης CCTV: Αποτελείται από 4 σταθερές κάµερες εξωτερικού χώρου διατεταγµένες στην περίµετρο της εγκατάστασης. Οι κάµερες θα τοποθετηθούν σε ιστούς γαλβανισµένους εν θερµώ. Οι κάµερες θα επιτηρούν τον χώρο και θα καταγράφουν σε όλη την διάρκεια της ηµέρας και της νύχτας. Τα δεδοµένα θα αποθηκεύονται τοπικά σε σκληρούς δίσκους. Από την στιγµή που διαπιστωθεί παραβίαση του χώρου τα δεδοµένα εκτός του ότι θα καταγράφονται τοπικά θα αποστέλλονται και µέσω του δικτύου στην εταιρεία διαχείρισης του συστήµατος αλλά και στον ιδιοκτήτη. 3. Φωτισµός: Επί των ιστών των καµερών θα τοποθετηθούν προβολείς HQI µειωµένης κατανάλωσης. Σε περίπτωση συναγερµού θα δίνεται εντολή για την έναυση των προβολέων. Ο πίνακας συναγερµού θα τοποθετείται εντός του οικίσκου ελέγχου, όπως και οι λοιπές διατάξεις των συστηµάτων συναγερµού, φωτισµού και CCTV. Εντός του οικίσκου τοποθετείται UPS 1KVA για την τροφοδότηση των συστηµάτων ασφαλείας και παρακολούθησης του πάρκου σε περίπτωση διακοπής της παροχής του δικτύου. Ο αριθµός των beams και των καµερών µπορεί να αλλάξει ανάλογα µε το σχήµα της περιµέτρου του γηπέδου. 16

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 100 kw ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 100 kw ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 100 kw ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΑΣΕΩΝ www.apostolosbobolas.gr 1 Εταιρικό Προφίλ Η Εταιρεία «apostolos bobolas Α.Ε.» Ο επιχειρηματικός οργανισμός apostolos bobolas δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

DEHN & SOHNE ELMA ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΣ Α.Ε.

DEHN & SOHNE ELMA ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΣ Α.Ε. DEHN & SOHNE Η Γερµανική εταιρεία DEHN & SOHNE ιδρύθηκε το 1910 και από τότε ασχολείται µε την προστασία από κεραυνούς, κατασκευάζοντας όλα τα υλικά εξωτερικής προστασίας (κλωβού). Από το 1954, διαγνώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑριθμΠρωτ. Αριθμός μελέτης: 36/2011 ΜΕΛΕΤΗ. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0. Προϋπολογισμού 1.093.383,90 συμπεριλαμβανομενου του φπα 23%

ΑριθμΠρωτ. Αριθμός μελέτης: 36/2011 ΜΕΛΕΤΗ. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0. Προϋπολογισμού 1.093.383,90 συμπεριλαμβανομενου του φπα 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cns\tefhi\MAPS.dc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ME INSTABUS LIGHTING DESIGN FOR LUXURY RESIDENCE WITH INSTABUS

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ME INSTABUS LIGHTING DESIGN FOR LUXURY RESIDENCE WITH INSTABUS ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕφ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ME INSTABUS LIGHTING DESIGN FOR LUXURY RESIDENCE WITH INSTABUS ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Α.Μ 37445 ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Σελ. 1 από 116 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Οι τεχνικές προδιαγραφές που εκθέτονται παρακάτω µπορεί να µην χρησιµοποιηθούν όλες στο υπό µελέτη έργο. Έχουν

Διαβάστε περισσότερα

671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 671.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις µελέτης και κατασκευής εργοστασιακά προκατασκευασµένων πινάκων Μέσης Τάσης κατάλληλων για εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π. Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟ : Π.Ε. Πειραιά ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο ΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» Μάιος 2013. K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc. Ν0600a/5222

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» Μάιος 2013. K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc. Ν0600a/5222 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» 1.612.400,00 (µε ΦΠΑ) Μάιος 2013 K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600a/5222 «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.» ΕΡΓΟ: «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Kύθνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Κατάλογος Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Κατάλογος Φωτοβολταϊκών Συστημάτων > Αντιστροφείς > Πίνακες > Προστασία και Έλεγχος DC > Αντικεραυνική Προστασία > Μέτρηση και Επιτήρηση Ενέργειας > Υπηρεσίες 1 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 2-3 Αρχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2 η. Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία

Έκδοση 2 η. Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία Έκδοση 2 η Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία Περιεχόμενα Εισαγωγή Όπου υπάρχει ήλιος, υπάρχει και ενέργεια 2 Τοπολογίες φωτοβολταϊκών (Φ/Β συστημάτων 4 Προστασία στοιχειοσειρών από ανάστροφα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222

Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΡΓΟ: Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Τηλ. 2310954215, Φαξ. 2310911522 ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Περιοχή Αισώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ 500 ΚΛΙΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ 500 ΚΛΙΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ 500 ΚΛΙΝΩΝ Εισηγητής: Φραγκιαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι Προδιαγραφές που ακολουθούν αναφέρονται στα Υλικά, τα Μηχανήµατα, τις Συσκευές και γενικά το σύνολο του εξοπλισµού των Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1100a\cons\tefhi\MAPS.doc N1100a/5176

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 59.779,90, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 59.779,90, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1. ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2)

Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1. ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2) - 1 - Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1 ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υ/Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kv / M.T. ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, εκέµβριος 2004 -2- ΤΟΜΟΣ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 18-8-2010 Έργο: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη»

Ηράκλειο 18-8-2010 Έργο: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» Ηράκλειο 18-8-2010 Έργο: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η παρούσα τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων

Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Α159/Σ9/11.04.2011 της Διοικούσας Επιτροπής) Μέλη Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα