ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ"

Transcript

1 ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ Χρήστος Γκολογιάννης Πολιτικός Μηχανικός Μηχανικοί Μελετών και Εφαρμογών Αθήνα, Ελλάδα Αλέκος Αθανασιάδης Πολιτικός Μηχανικός Α. Αθανασιάδης & Συνεργάτες Αθήνα, Ελλάδα Φώτης Ζούλας Πολιτικός Μηχανικός Αθήνα, Ελλάδα Χάρης Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα, Ελλάδα Massimo Majowiecki Καθηγητής Πανεπιστήμιο Βενετίας Βενετία, Ιταλία Harald Schmidt Πολιτικός Μηχανικός Vienna Consulting Engineers Βιέννη, Αυστρία 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται το στατικό σύστημα του στεγάστρου του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιγραφή παραμέτρων που αποφασίστηκαν κατά την αρχική σύλληψη και σχεδιασμό του έργου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η αλληλεπίδραση της μεταλλικής οροφής με τους πυλώνες και τα δέκα στατικώς ανεξάρτητα τμήματα κερκίδων κατά τη διάρκεια σεισμού. Επιπλέον, παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο θέματα που αφορούν στη βελτιστοποίηση της γεωμετρίας, του τύπου και του μεγέθους των διατομών, των στηρίξεων και των συνδέσεων μεταξύ των μελών, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με τον πιο ασφαλή και οικονομικό τρόπο. 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νέο γήπεδο του ιστορικού ποδοσφαιρικού ομίλου του Παναθηναϊκού, πρόκειται να κατασκευαστεί στην περιοχή του Βοτανικού, με μέγιστη χωρητικότητα φιλάθλων. Οι κερκίδες θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα και η οροφή θα είναι μεταλλική (Σχ. 1). Το γήπεδο είναι κυκλικής κάτοψης με εξωτερική διάμετρο ίση προς 210 m. Οι διαγώνιες του γηπέδου το χωρίζουν σε τέσσερις τομείς οι οποίοι ονομάζονται Βόρειος, Νότιος, Ανατολικός και Δυτικός αντίστοιχα. Ο Ανατολικός και Δυτικός τομέας, που είναι παράλληλα στο διαμήκη άξονα του αγωνιστικού χώρου, ορίζουν τις περιοχές

2 των «μεγάλων κερκίδων» και ο Βόρειος και Νότιος τομέας, που είναι πίσω από τα τέρματα, τις περιοχές των «μικρών κερκίδων». Σε κάθε «μεγάλη κερκίδα», θα κατασκευαστούν τρία στατικώς ανεξάρτητα τμήματα, τα Ε1, Ε2, Ε3 στο Ανατολικό τμήμα και τα W1, W2, W3 στο Δυτικό τμήμα. Αντίστοιχα σε κάθε «μικρή κερκίδα» προβλέπεται η κατασκευή δύο στατικώς ανεξάρτητων τμημάτων, των Ν1 και Ν2 στο Βόρειο τμήμα και των S1 και S2 στο Νότιο τμήμα (Σχ. 2). Σχ. 1 Γενική διάταξη του γηπέδου Σχ. 2: Κάτοψη γηπέδου και απεικόνιση στατικώς ανεξάρτητων τμημάτων Το μεταλλικό στέγαστρο αποτελείται από τέσσερα στατικώς ανεξάρτητα τμήματα κάθε ένα εκ των οποίων στηρίζεται επί μίας κύριας χωροδικτυωτής δοκού και επί των περιμετρικών υποστυλωμάτων των ανώτερων διαζωμάτων του γηπέδου. Τα τέσσερα κύρια δικτυώματα στηρίζονται αρθρωτά επί τεσσάρων πυλώνων που βρίσκονται στις γωνίες του γηπέδου. Λόγω του κυλινδρικού σχήματος της στέγης, τα δύο «μεγάλα» κύρια δικτυώματα είναι μορφής τόξου, ενώ τα δύο «μικρά» έχουν οριζόντια άνω πέλματα (Σχ. 3). Σχ. 3: Τομές κατά μήκος του άξονα Βορρά-Νότου και του άξονα Ανατολής-Δύσης Λόγω της τοξωτής λειτουργίας των «μεγάλων» κύριων δικτυωτών φορέων και σε συνδυασμό με τις σεισμικές καταπονήσεις, αναπτύσσονται σημαντικές οριζόντιες αντιδράσεις από το μεταλλικό στέγαστρο στην κορυφή των πυλώνων και επομένως προκύπτει η απαίτηση μεγάλων διατομών για τα τοιχώματα των πυλώνων και δύσκαμπτης θεμελίωσης με πασσάλους για κάθε έναν από αυτούς.

3 Οι «μεγάλες» κύριες δικτυωτές δοκοί έχουν άνοιγμα 160 m και διατομή τριγωνικής μορφής με ένα κάτω και δύο άνω πέλματα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με διαγώνια μέλη. Η απόσταση μεταξύ των πελμάτων μεταβάλλεται κατά μήκος και λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της κατά την οριζόντια και κατακόρυφη έννοια στο μέσον της κύριας δοκού, ίση με 9 m και 8 m αντίστοιχα. Τα τρία πέλματα συγκλίνουν προς ένα κοινό θεωρητικό σημείο στη θέση κάθε στήριξης, προκειμένου οι στηρίξεις να μορφωθούν ως αρθρώσεις. Όλα τα μέλη των δικτυωτών φορέων έχουν κοίλες κυκλικές διατομές με μέγιστες διαστάσεις CHS1250/28 και CHS1300/32 για τα άνω και κάτω πέλματα αντίστοιχα. Δευτερεύουσες δοκοί στηρίζονται στα άνω πέλματα των κύριων δικτυωτών φορέων και στα περιμετρικά υποστυλώματα των κερκίδων και είναι προσανατολισμένες κάθετα στο κύριο δικτύωμα. Οι εν λόγω δοκοί είναι αμφιπροέχουσες, με προβόλους τόσο προς την πλευρά του γηπέδου όσο και προς τον περιβάλλοντα χώρο. Κατασκευάζονται από συγκολλητές διατομές που διαθέτουν δύο κορμούς προκειμένου να διαμορφώνεται κιβώτιο και να υπάρχει αυξημένη στρεπτική αντίσταση, και προεξέχοντα πέλματα προκειμένου να διευκολύνεται η συνδεσμολογία. Οι διατομές των κορμών και των πελμάτων μεταβάλλονται κατά μήκος με μέγιστες διαστάσεις 1200/20 και 500/35 για τον κορμό και το πέλμα αντίστοιχα. Οι τεγίδες στηρίζονται επί των δευτερευουσών δοκών και στηρίζουν την επικάλυψη. Αποτελούνται από πρότυπες διατομές διπλού ταυ, και είναι αρθρωμένες στο ένα άκρο, ενώ έχουν ελεύθερη μόνο τη μετακίνηση κατά τη διαμήκη έννοια στο άλλο άκρο, για την αποφυγή ανάπτυξης αξονικών δυνάμεων, δεδομένου και του θολωτού σχήματος του στεγάστρου. Οι δευτερεύουσες δοκοί συνδέονται ανά ζεύγη με βοηθητικά εγκάρσια δικτυώματα σε κατάλληλες θέσεις και χιαστί συνδέσμους, προκειμένου να προστατεύονται έναντι πλευρικού λυγισμού. Οι δευτερεύουσες δοκοί στηρίζονται μέσω κυλίσεων επί των περιμετρικών υποστυλωμάτων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ της μεταλλικής στέγης και των υποκείμενων φορέων των κερκίδων κατά τη διάρκεια του σεισμού, όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια. Κατ αντιστοιχία, κάθε «μικρό» μεταλλικό στέγαστρο στηρίζεται επί μίας δικτυωτής κύριας δοκού, ανοίγματος 108 m. Η στέγη είναι ελαφρώς κεκλιμένη προς το εξωτερικό του σταδίου και ελαφρώς καμπυλωμένη προς τα άνω. Το άνω πέλμα του κύριου δικτυώματος αποτελείται ομοίως από κεκλιμένα διαγώνια και εγκάρσια μέλη. Οι δευτερεύουσες δοκοί, οι τεγίδες και η δικτύωση των «μικρών» στεγάστρων είναι παρόμοιας μορφής με τα αντίστοιχα μέλη των «μεγάλων» στεγάστρων. Οι δευτερεύουσες δοκοί στηρίζονται ομοίως μέσω κυλίσεων επί των περιμετρικών υποστυλωμάτων. Παρά το σημαντικά μικρότερο άνοιγμα των «μικρών» στεγάστρων σε σχέση με τα «μεγάλα», η γεωμετρία που επιβάλουν οι αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, οδηγεί στα ακόλουθα κατασκευαστικά προβλήματα: (α) Ο σχεδόν ευθύγραμμος και οριζόντιος άξονας των κύριων δικτυωμάτων συμβάλλει στην ανάπτυξη σημαντικών εντάσεων λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών τόσο στο στέγαστρο όσο και στους πυλώνες. Αυτό το πρόβλημα δεν εκδηλώνεται στα μεγάλα στέγαστρα λόγω της καμπύλης μορφής τους. (β) Το μήκος προβόλου των δευτερευουσών δοκών είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με το μήκος του τμήματος μεταξύ κύριων δοκών και περιμετρικών υποστυλωμάτων. 3. ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κάθε ένα από τα «μεγάλα» στέγαστρα (Σχ. 4) στηρίζεται σε πέντε στατικώς ανεξάρτητους φορείς οπλισμένου σκυροδέματος, δύο πυλώνες και τρία

4 κτίρια. Αντίστοιχα, κάθε ένα από τα «μικρά» στέγαστρα στηρίζεται σε τέσσερις στατικώς ανεξάρτητους φορείς οπλισμένου σκυροδέματος, δύο πυλώνες και δύο κτίρια. Αυτό προκαλεί προβληματισμό σχετικά με ενδεχόμενη δυσμενή αλληλεπίδραση μεταξύ της μεταλλικής κατασκευής και των μελών οπλισμένου σκυροδέματος κατά τη διάρκεια του σεισμού και ιδιαιτέρως ως προς τα ακόλουθα δύο θέματα: (α) Λόγω της κατά πολύ μεγαλύτερης μάζας των κερκίδων σε σχέση με τη μεταλλική στέγη, η αδράνεια του τμήματος που αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα ενδέχεται να επιβάλλει σημαντικές εντάσεις στο μεταλλικό τμήμα, με άλλα λόγια κατά τη διάρκεια του σεισμού δεν θα στηριχθεί το στέγαστρο στα κτίρια, αλλά το αντίθετο. (β) Πιθανές ασύγχρονες (εκτός φάσης) κινήσεις των κτιρίων και των πυλώνων ενδέχεται επιπλέον να επιβάλλουν σημαντικές εντάσεις στη στέγη. Σχ. 4: Μεγάλο μεταλλικό στέγαστρο Ωστόσο, τέτοιου είδους φαινόμενα είναι δύσκολο να προσομοιωθούν αξιόπιστα κατά τη φάση του στατικού σχεδιασμού. Για αυτό το λόγο αποφασίστηκε να επιδιωχθεί μέσω της μόρφωσης του φορέα η κατά το δυνατόν μείωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δομικών στοιχείων, προκειμένου να μπορεί να προβλεφθεί με σχετική ακρίβεια η πραγματική συμπεριφορά. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, οι στηρίξεις του στεγάστρου επί των περιμετρικών υποστυλωμάτων μορφώθηκαν ως κυλίσεις και στις δύο οριζόντιες διευθύνσεις. Επομένως κατά τη διάρκεια του σεισμού μπορεί να υπάρξει αλληλεπίδραση μόνο μεταξύ μεταλλικού στεγάστρου και πυλώνων. Δηλαδή δίνεται λύση στα θέματα (α) και (β) σε ό,τι αφορά στην επιρροή των κτιρίων των κερκίδων. Επιπλέον, το καμπύλο σχήμα της στέγης δρα ευεργετικά σε περίπτωση διαφορικής κίνησης των δύο πυλώνων. Το μειονέκτημα όμως αυτής της λύσης είναι η μειωμένη δυσκαμψία του στεγάστρου έναντι οριζόντιας φόρτισης. Για αυτόν το λόγο αποφασίστηκε η κατασκευή ενός οριζόντιου περιφερειακού δακτυλίου δικτυωτής μορφής στο πίσω άκρο των δευτερευουσών δοκών. Όπως φαίνεται στα Σχ. 4 και 5, αυτό το δικτύωμα είναι καμπυλωμένο σε κάτοψη και όψη, ακολουθώντας τη γεωμετρία του γηπέδου, και όλα τα μέλη του έχουν κοίλες κυκλικές διατομές. Αυτό το δικτύωμα σε συνδυασμό με την κύρια χωροδικτυωτή δοκό που βρίσκεται προς την εσωτερική περιοχή του γηπέδου, συνιστούν δύο ζώνες σημαντικής δυσκαμψίας στα δύο άκρα του στεγάστρου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε ζεύγος γειτονικών δευτερευουσών δοκών που συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους δυσκαμψίας αποτελούν μία δύσκαμπτη δικτυωτή δοκό στο επίπεδο του στεγάστρου, όπως φαίνεται με πράσινο χρώμα στο Σχ. 5, μορφώνεται τελικώς σε αυτό το επίπεδο μία δοκός τύπου Vierendeel, παρέχοντας στο στέγαστρο σημαντική δυσκαμψία έναντι οριζόντιων φορτίων. Τα άκρα του περιφερειακού δικτυώματος συνδέονται με ένα ζεύγος δύσκαμπτων μελών με την κορυφή κάθε πυλώνα πετυχαίνοντας έτσι τη μεταφορά των δυνάμεων λόγω οριζόντιων δράσεων από το στέγαστρο στους πυλώνες.

5 Σχ. 5: Λειτουργία μεταλλικού στεγάστρου ως δοκού Vierendeel για οριζόντιες φορτίσεις Τα μικρά στέγαστρα αντιστέκονται στις οριζόντιες φορτίσεις με παρόμοιο τρόπο, με μία διαφορά. Λόγω του σχεδόν επίπεδου σχήματός τους, οι θερμοκρασιακές μεταβολές και οι διαφορικές κινήσεις των πυλώνων κατά τη διάρκεια του σεισμού θα προκαλούσαν σημαντικές εντάσεις στο μεταλλικό στέγαστρο. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με τη μόρφωση της μίας εκ των δύο στηρίξεων του κύριου δικτυώματος επί των πυλώνων ως άρθρωσης και της άλλης ως κύλισης κατά τη διαμήκη διεύθυνση του δικτυώματος, σε αντίθεση με τα μεγάλα στέγαστρα στα οποία και οι δύο στηρίξεις επί των πυλώνων μορφώνονται ως αρθρώσεις. Αυτός ο τρόπος διαμόρφωσης των στηρίξεων συμβάλλει στην εκτόνωση των αξονικών εντάσεων του κύριου δικτυώματος λόγω των δύο προαναφερθεισών φορτίσεων, με το μειονέκτημα ότι όλες οι σεισμικές δυνάμεις επί των μικρών στεγάστρων στη διεύθυνση Ανατολής-Δύσης καταλήγουν σε μόνο δύο από τους τέσσερις γωνιακούς πυλώνες. 4. ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ Η συμπεριφορά των μεγάλων στεγάστρων έναντι κατακόρυφων φορτίων εξαρτάται σημαντικά από τη δυσκαμψία των γωνιακών πυλώνων. Λόγω της τοξωτής λειτουργίας των μεγάλων κύριων δικτυωμάτων, μεταφέρονται σημαντικές οριζόντιες δυνάμεις λόγω κατακόρυφων φορτίων στις κορυφές των πυλώνων (Σχ.6). Προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή τοξωτή λειτουργία του στεγάστρου, θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι οριζόντιες μετακινήσεις των πυλώνων, γεγονός που οδηγεί σε μεγάλες απαιτήσεις δυσκαμψίας και επομένως αυξημένα πάχη για τα τοιχώματά τους. Σχ. 6: Πλάγια όψη του μεγάλου στεγάστρου και των πυλώνων Επιπλέον, το γεγονός ότι σημαντικό ποσοστό των οριζοντίων δυνάμεων επί των πυλώνων προέρχεται από τα μόνιμα φορτία του ίδιου βάρους του στεγάστρου, προκάλεσε προβληματισμό σχετικά με ενδεχόμενο ερπυσμό των πυλώνων οπλισμένου σκυροδέματος, των πασσάλων της θεμελίωσής τους και του περιβάλλοντος εδάφους. Για αυτό το λόγο αποφασίστηκε στη φάση κατασκευής η ανάληψη όλων των μόνιμων φορτίων να γίνει μέσω ελεύθερης παραμόρφωσης του στεγάστρου κατά τη διαμήκη έννοια, και στη συνέχεια να διαμορφωθούν οι αρθρωτές στηρίξεις του στεγάστρου επί των πυλώνων για την ανάληψη των κινητών φορτίων. Στο Σχ. 7 φαίνεται το παραμορφωμένο σχήμα του

6 στεγάστρου για μόνιμα φορτία. Με μπλε γραμμή φαίνεται ο άξονας της κύριας δικτυωτής δοκού στην απαραμόρφωτη κατάσταση, ενώ με κυανό χρώμα στην παραμορφωμένη κατάσταση. Τα κινητά φορτία, λόγω του παροδικού χαρακτήρα της φόρτισής τους αλλά και του γεγονότος πως είναι πολύ μικρότερα σε σχέση με τα μόνιμα, δεν αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα ερπυσμού. Επισημαίνεται βέβαια ότι αυτός ο τρόπος στήριξης του στεγάστρου επί των πυλώνων δημιουργεί δυσκολίες τόσο στη διαμόρφωση των λεπτομερειών των στηρίξεων όσο και κατά την ανέγερση. Σχ.7: Παραμόρφωση μεγάλου στεγάστρου υπό κατακόρυφα φορτία Μία επιπλέον αβεβαιότητα κατά τη φάση σχεδιασμού σχετίζεται με τα εδαφικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα στην περιοχή θεμελίωσης των πυλώνων. Ενώ για τα κτίρια των κερκίδων αποφασίστηκε συμβατική θεμελίωση με πεδιλολωρίδες, για κάθε πυλώνα αποφασίστηκε θεμελίωση με 50 πασσάλους διαμέτρου 1.2 m και βάθους έμπηξης 25 m (Σχ. 8). Όπως προαναφέρθηκε, η σωστή τοξωτή λειτουργία της στέγης εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ελαχιστοποίηση των οριζόντιων μετακινήσεων στην κορυφή των πυλώνων. Αυτές οι παραμορφώσεις εξαρτώνται τόσο από την δυσκαμψία του πυλώνα όσο και από τη στροφή στη βάση του, η οποία προκαλείται λόγω της παραμόρφωσης του συστήματος πασσάλου-εδάφους. Ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει αυτή τη στροφή είναι η δυσκαμψία των κατακόρυφων και οριζόντιων εδαφικών ελατηρίων που προσομοιώνουν την αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής και των οποίων η σταθερά καθορίζεται από τις εδαφικές ιδιότητες. Σχ.8: Πυλώνας και πάσσαλοι θεμελίωσης Δυσμενέστερο για το στέγαστρο είναι ένα εύκαμπτο σύστημα πυλώνα-πασσάλων-εδάφους το οποίο προκαλεί μεγαλύτερες μετακινήσεις στην κορυφή των πασσάλων, ενώ το αντίθετο ισχύει για τους πυλώνες και τους πασσάλους. Παρά το γεγονός ότι τα εδαφικά χαρακτηριστικά προέκυψαν από γεωτεχνική έρευνα, καθώς και ότι εξαλείφθηκαν οι οριζόντιες αντιδράσεις λόγω μονίμων φορτίων στην κορυφή των πυλώνων, αποφασίστηκε επιπλέον να θεωρηθεί κατά το σχεδιασμό μία ελάχιστη και μία μέγιστη τιμή για την

7 εδαφική δυσκαμψία προκειμένου να προκύψουν οι μέγιστες διατομές και οπλισμοί για το στέγαστρο και τους πυλώνες αντίστοιχα. Προκειμένου να εκτιμηθεί η επιρροή της εδαφικής δυσκαμψίας και να αποφασιστεί ένα άνω και ένα κάτω όριο για το στατικό σχεδιασμό του στεγάστρου, των πυλώνων και των πασσάλων, πραγματοποιήθηκε σημαντικός αριθμός αναλύσεων του στατικού προσομοιώματος για διάφορες τιμές του δείκτη εδάφους. Τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων παρουσιάζονται στο διάγραμμα του Σχ. 9, όπου ο κατακόρυφος άξονας απεικονίζει τις οριζόντιες μετακινήσεις στην κορυφή του πυλώνα για μία τυπική κατακόρυφη φόρτιση, ενώ στον οριζόντιο άξονα καταγράφεται ο λόγος της εδαφικής δυσκαμψίας προς την ονομαστική τιμή της, που προέκυψε από τη γεωτεχνική έρευνα. Σχ.9: Οριζόντιες μετακινήσεις κορυφής πυλώνα για διάφορες τιμές εδαφικής δυσκαμψίας Βάσει αυτού του διαγράμματος αποφασίστηκε να θεωρηθεί ως κάτω όριο για την εδαφική δυσκαμψία το 20% της ονομαστικής τιμής της, με το οποίο έγινε η ανάλυση και η διαστασιολόγηση του μεταλλικού στεγάστρου, και ως άνω όριο το 500% της ονομαστικής τιμής, με το οποίο αναλύθηκαν και διαστασιολογήθηκαν οι πυλώνες και οι πάσσαλοι της θεμελίωσής τους. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιήθηκε η επιρροή των αβεβαιοτήτων σχετικά με τις πραγματικές εδαφικές συνθήκες, στη στατική συμπεριφορά της κατασκευής υπό κατακόρυφα φορτία. 5. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Παρουσιάστηκε συνοπτικά το στατικό σύστημα του στεγάστρου του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, με έμφαση σε επιλογές που έγιναν κατά την αρχική σύλληψη και σχεδιασμό του έργου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η αλληλεπίδραση της μεταλλικής οροφής με τους πυλώνες και τα δέκα στατικώς ανεξάρτητα τμήματα κερκίδων κατά τη διάρκεια σεισμού και γενικότερα να ελαχιστοποιηθούν οι αβεβαιότητες κατά την προσομοίωση. Με αφορμή το παράδειγμα αυτό επισημαίνεται η τεράστια σημασία της αρχικής μόρφωσης τόσο στη συνέπεια μεταξύ προσομοίωσης και πραγματικής συμπεριφοράς, όσο και στην καλή στατική συμπεριφορά του φορέα. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Μηχανικοί Μελετών και Εφαρμογών, Στατική μελέτη νέου γηπέδου Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, Τεχνική Έκθεση, 2010.

8 STRUCTURAL SYSTEM OF THE STEEL ROOF OF THE NEW FOOTBALL STADIUM OF PANATHINAIKOS F.C. IN VOTANIKOS, GREECE Christos P. Gkologiannis Civil Engineer Design & Application Engineers S.A. Athens, Greece Alekos Athanasiadis Civil Engineer A. Athanasiadis & Associates Civil Eng. Athens, Greece Fotis Zoulas Civil Engineer F. Zoulas Consulting Engineers Athens, Greece Charis J. Gantes Associate Professor National Technical University of Athens Athens, Greece Massimo Majowiecki Professor University of Venice Venice, Italy Harald Schmidt Civil Engineer Vienna Consulting Engineers Vienna, Austria SUMMARY In this article the structural system of the steel roof of the new football stadium of the historic Greek team Panathinaikos F.C. is presented. The stadium will be built in Votanikos, Athens, Greece. Particular emphasis is placed on describing decisions taken during the initial phases of conceptual design, aiming at minimizing the interaction between the steel roof and the underlying reinforced concrete pylons and grandstand structures, thus increasing also confidence on the reliability of structural modeling. Issues related to optimization of geometry, type and size of cross-sections, supports and connections between members are also briefly mentioned. On the basis of these decisions, the architectural requirements were met in the most safe and cost-effective way.

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα, Ελλάδα e-mail: chgantes@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISN 978-96-456-33-4 Copyright, Μάϊος 1, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Χ. Μαραβέας, Κ. Τασιούλη και Ζ. Φασουλάκης Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.- Σύμβουλοι Μηχανικοί Αθήνα, Ελλάδα e-mail: c.maraveas@maraveas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2073 Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΞΕΝΙΑ Παλιουρίου Χαλκιδικής Τεκμηρίωση Αποτίμηση Φέροντος Οργανισμού Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 η ΔΙΑΛΕΞΗ Μηχανική της τοιχοποιίας Σύνθεση φέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» Φ. Ζούλας Σύµβουλος οµοστατικός Μηχανικός Λ. Καραγιάννη 78, 113 61 Αθήνα, Ελλάδα e-mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 2

Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2047 Τα Παραδοσιακά Κτίρια της Λευκάδας με το Διπλό Δομικό Σύστημα και η Αντισεισμική τους Συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Ιούνιος 009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 70 Ηράκλειο - Τηλ.: 80.684 www.tol.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ Φαίδων Καρυδάκης Πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ, MSc, DIC «Φ. Καρυδάκης και συνεργάτες ΕΠΕ» Αθήνα, Ελλάς Κώστας Τσοκανής Πολιτικός µηχανικός «Φ.

Διαβάστε περισσότερα

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Eγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 1.0.4 2 Fepla LH Λογισμική Στουρνάρη 23 Αθήνα ΤΚ 106 82 Τηλέφωνα: (210) 3816151,

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.) ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.4

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αντικείμενο και στόχος του βιβλίου

1.1 Αντικείμενο και στόχος του βιβλίου 1.1 Αντικείμενο και στόχος του βιβλίου Οι χαλύβδινες κατασκευές αποτελούν εκείνο το είδος των φορέων οι οποίοι όλο και συχνότερα ανεγείρονται τις τελευταίες δεκαετίες τόσο παγκοσμίως, όσο τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΤΡΙΒΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΤΡΙΒΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΤΡΙΒΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΝΗ Περίληψη Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την εφαρμογή αποσβεστήρων τριβής σε υφιστάμενες κατασκευές ως ένα σύστημα

Διαβάστε περισσότερα