ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ «ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

2 Με βάση τη στρατηγική και τη στόχευση του Τοπικού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη της Δυτικής Ακτής Θερμαϊκού Κόλπου», στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ , δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατοχύρωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό τομέα, γεγονός που αποτελεί την αιχμή στην κατεύθυνση της διαφοροποίησης και του εμπλουτισμού των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής. Έτσι στο πλαίσιο των δράσεων για ενίσχυση επιχειρήσεων αγροτικού τουρισμού (υποδομών διανυκτέρευσης, χώρων εστίασης και αναψυχής, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του οικοτουρισμού, του αλιευτικού τουρισμού, του θαλάσσιου και καταδυτικού τουρισμού και γενικότερα του τουρισμού της υπαίθρου), τίθεται στους υποψήφιους επενδυτές η υποχρέωση τήρησης πρόσθετων προδιαγραφών ποιότητας. Οι ανωτέρω αναφερόμενες τουριστικές επενδύσεις θα πρέπει επιπλέον να ακολουθήσουν υποχρεωτικά συγκεκριμένες προδιαγραφές σήμανσης (διαστάσεις, υλικά κατασκευής, κλπ). Η βάση για τις προδιαγραφές αυτές προέρχεται τόσο από την εμπειρία που αποκτήθηκε στο πλαίσιο των Τοπικών Προγραμμάτων της Κ.Π. LEADER+ ( ), οπότε και είχαν τεθεί αντίστοιχες προδιαγραφές ποιότητας και στους 3 Νομούς της περιοχής παρέμβασης (Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πιερίας), όσο και από τις πρόσφατες αντίστοιχες εμπειρογνωμοσύνες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER Ν. Θεσσαλονίκης (Άξονας 4 του ΠΑΑ ) και αφορούσαν στην επικαιροποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων προδιαγραφών στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο. Είναι αυτονόητο ότι οι ενισχυόμενες επενδύσεις θα πρέπει να τηρούν όλες τις κείμενες διατάξεις που αφορούν τόσο στην κατασκευή του κτηρίου και τη διάταξη του εξοπλισμού, όσο και στη λειτουργία της επιχείρησης στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, καθώς και στην ασφάλεια του προσωπικού και των επισκεπτών. Οι πρόσθετες αυτές προδιαγραφές ποιότητας, τις οποίες είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν οι επενδυτές στο παρόν πρόγραμμα, αφορούν τους ακόλουθους τομείς : Το σχεδιασμό, την κατασκευή των κτηρίων και τον εξοπλισμό, & Τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2

3 Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση των ανωτέρω προδιαγραφών ήδη κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό της επενδυτικής πρότασης από τη διαδικασία περαιτέρω αξιολόγησης (βλ. και κριτήριο πληρότητας 2.11 «Το επενδυτικό σχέδιο είναι σύμφωνο με τις πρόσθετες προδιαγραφές που αφορούν στις τουριστικές επενδύσεις του Τοπικού Προγράμματος»). Οι προδιαγραφές αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: α.α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι κατασκευές (μόνιμες ή κινητές) να εντάσσονται στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον και να μην αλλοιώνουν την τοπογραφία του περιβάλλοντος, είτε με την τοποθέτησή τους, είτε με τον όγκο τους (κλιμακωτή κατασκευή, ιδιαίτερα σε μεγάλες κλίσεις εδάφους, αποφυγή μεγάλων όγκων, εκσκαφών και επιχώσεων, λειτουργική διασύνδεση και οργάνωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις να γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο περιβάλλον χώρος να αφήνεται - όσο είναι δυνατό - στην αρχική του μορφή. Οι παρεμβάσεις να γίνονται με γνώμονα τη λειτουργικότητα του χώρου ή της δραστηριότητας. Είναι απαραίτητη η προσθήκη δένδρων, φυτών ή λουλουδιών Οι κατασκευές οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στον περιβάλλοντα χώρο θα πρέπει να είναι ήπιες και λειτουργικές (ξύλινα κιόσκι ή περάσματα, επίστρωση διαδρόμων με χαλίκι ή πέτρα, βοτσαλωτό δάπεδο, κλπ) Στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι ή/και διαθέτει δραστηριότητα εναλλακτικού τουρισμού - η οποία απαιτεί ιδιαίτερο ρουχισμό - θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για αποδυτήρια ανδρών/γυναικών Στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι ή/και διαθέτει εναλλακτική δραστηριότητα τουρισμού - η οποία απευθύνεται σε μεγάλες ομάδες ατόμων - θα πρέπει ο χώρος στάθμευσης να έχει το ανάλογο μέγεθος Στη περίπτωση που η επιχείρηση είναι ή/και διαθέτει εναλλακτική δραστηριότητα τουρισμού - η οποία απευθύνεται σε μεγάλες ομάδες ατόμων- θα πρέπει η πρόσβαση να είναι ευχερής σε αυτές τις ομάδες Η σήμανση της επιχείρησης θα πρέπει να είναι επαρκής. Για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών και την καλύτερη οργάνωση του χώρου, καθίσταται απαραίτητος ο συνδυασμός ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

4 πινακίδων. Οι διαστάσεις και τα υλικά κατασκευής των πινακίδων θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του συνημμένου πίνακα Πρέπει να υπάρχουν καλαίσθητα δοχεία απορριμμάτων στους εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους τα οποία θα διατηρούνται καθαρά Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι προσβάσιμες από ΑμΕΑ (ειδικές ράμπες, κλπ) Η διάταξη των επίπλων και των σκευών να γίνεται με τρόπο που να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και την ομαλή κυκλοφορία εργαζομένων και επισκεπτών και να ανταποκρίνονται αισθητικά και ποιοτικά στο ύφος της εγκατάστασης Διαφοροποίηση των χώρων μεταξύ τους, όσον αφορά τους χρωματισμούς και την επίπλωση (αποφυγή σαρωτικής επανάληψης των ίδιων στοιχείων) Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει ειδική προθήκη, εφοδιασμένη με πληροφοριακά έντυπα που θα ενημερώνουν τους επισκέπτες για: Τις τουριστικές διαδρομές της περιοχής. Τα περιβαλλοντικά και ιστορικά μνημεία της περιοχής. Τα πολιτιστικά δρώμενα και τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην περιοχή. Τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην περιοχή και στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν. Την τοπική γαστρονομία Η χρήση πλαστικού στα σκεύη, στα τραπεζομάντηλα, στις καρέκλες και στο λοιπό εξοπλισμό δεν είναι επιτρεπτή Οι ώρες και η περίοδος λειτουργίας καθώς και τα στοιχεία του υπευθύνου της επιχείρησης θα πρέπει να είναι αναρτημένες στην είσοδο της επιχείρησης σε εμφανές σημείο Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει επίσης σε ειδική προθήκη (κουτί παραπόνων) το ειδικό έντυπο αξιολόγησης και παραπόνων για την αξιολόγηση των υπηρεσιών της επιχείρησης και έκφρασης τυχόν παραπόνων - προβλημάτων του επισκέπτη Οι επιχειρήσεις φιλοξενίας θα πρέπει να λειτουργούν όλο το χρόνο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας και να διαθέτουν συνεχώς τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή, fax, καθώς και ιστοσελίδα ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

5 Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές (διαστάσεις, υλικά κατασκευής, κλπ), τόσο για την βασική και υποχρεωτική πινακίδα της κάθε τουριστικής επιχείρησης, η οποία θα ενισχυθεί από το Τοπικό Πρόγραμμα, όσο και 3 επιπλέον τύπων πινακίδων, οι οποίες αφορούν σε επιχειρήσεις που είναι ή/και διαθέτουν εναλλακτική δραστηριότητα τουρισμού. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

6 ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΥΠΩΣΗΣ Plexiglass αδιαφανές με χρώμα υπόλευκο, με καμπυλωτές περιμετρικά ακμές Διαστάσεις επιφάνειας Πλάτος 42 cm. 2 ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Διάσταση Α3 σε οριζόντια εκτύπωση με περιμετρικά περιθώρια 3 εκ. Ψηφιακή εκτύπωση των λογότυπων «σημάτων» της επιχείρησης, με υλικό 3Μ γυαλιστερό. 3 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Χρήση 4 ανοξείδωτων μεταλλικών κοχλιών με καμπύλη κεφαλή, μέσω οπών σε απόσταση 2 εκ. από κάθε κορυφή. B. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΣΚΕΛΕΤΟΣ Ορθοστάτες πάσσαλοι τετράγωνης διατομής 7 Χ 7cm, από ξυλεία καστανιάς εμποτισμένη ή μη. Ύψος ορθοστατών (υπολογισμένου και του βάθους πασάλλωσης) Ο σκελετός θα διαθέτει δύο τουλάχιστον οριζόντιες τραβέρσες τετράγωνης διατομής 5 Χ 5 cm Μήκος οριζόντιων τραβερσών 2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ενιαία επιφάνεια πλήρωσης από ξυλοσανίδες εμποτισμένης ξυλείας, πάχους 2,5-3cm. Ύψος επιφάνειας στήριξης Πλάτος επιφάνειας στήριξης 3 ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Λαμαρίνα αλουμινίου 3mm, τύπου 1050 Η14 Ύψος επιφάνειας εκτύπωσης Πλάτος επιφάνειας εκτύπωσης 110 cm Ψηφιακή εκτύπωση με υλικό 3Μ. Εκτύπωση σε βινύλιο σε υλικό λευκό. Πλαστικοποίηση mat ή γυαλιστερή με εγγύηση 5 ετών Γ. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 1 ΣΚΕΛΕΤΟΣ Ορθοστάτης πάσσαλος τετράγωνης διατομής 7 Χ 7 cm, από ξυλεία καστανιάς εμποτισμένη ή μη. Ύψος ορθοστάτη (υπολογισμένου και του βάθους πασάλλωσης) 2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ενιαία επιφάνεια (ορθογώνιο παραλληλόγραμμο) με διαστάσεις ανάλογες με το μύνημα 3 ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Λαμαρίνα αλουμινίου 3mm, τύπου 1050 Η14 Ψηφιακή εκτύπωση με υλικό 3Μ. Εκτύπωση σε βινύλιο σε υλικό λευκό. Πλαστικοποίηση mat ή γυαλιστερή με εγγύηση 5 ετών Δ. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΣΚΕΛΕΤΟΣ Ορθοστάτες πάσσαλοι τετράγωνης διατομής 7 Χ 7cm, από ξυλεία καστανιάς εμποτισμένη ή μη. Ύψος ορθοστατών (υπολογισμένου και του βάθους πασάλλωσης) Ο σκελετός θα διαθέτει δύο τουλάχιστον οριζόντιες τραβέρσες τετράγωνης διατομής 5 Χ 5 cm Μήκος οριζόντιων τραβερσών 2 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ Τριγωνική διατομή με πλάτος βάσης 40cm. Επικάλυψη με εμποτισμένη ξυλοσανίδα πάχους 1,5 2cm 3 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ενιαία επιφάνεια πλήρωσης από ξυλοσανίδες εμποτισμένης ξυλείας, πάχους 2,5-3cm. Ύψος Πάχος 200cm ( ) 100 cm 80cm 200 cm ( ) 200cm ( ) 29 cm. 0,5 1 cm ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 6

7 Ύψος επιφάνειας στήριξης Πλάτος επιφάνειας στήριξης 4 ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Λαμαρίνα αλουμινίου 3mm, τύπου 1050 Η14 Ύψος επιφάνειας εκτύπωσης Πλάτος επιφάνειας εκτύπωσης Ψηφιακή εκτύπωση με υλικό 3Μ. Εκτύπωση σε βινύλιο σε υλικό λευκό. Πλαστικοποίηση mat ή γυαλιστερή με εγγύηση 5 ετών 150 cm 130 cm 110 cm (Α) Πινακίδα Επιχείρησης: Πρόκειται για την πινακίδα που αφορά σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα ενισχυθούν από το Τοπικό Πρόγραμμα. (Β) Πινακίδα Κατεύθυνσης: Πρόκειται για πινακίδα που κατευθύνει τον επισκέπτη. Του δίνουν δηλαδή οδηγίες για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει για να βρεθεί στο σημείο που θέλει. Οι πινακίδες κατεύθυνσης πρέπει να περιλαμβάνουν: ένα τόξο κατεύθυνσης τον τελικό προορισμό, ο οποίος μπορεί να δίνεται είτε λεκτικά, όταν πρόκειται για τοπωνύμιο, είτε σχηματικά, όταν πρόκειται για υπάρχουσα υποδομή. (Γ) Πινακίδα συμπεριφοράς επισκεπτών: Πρόκειται για πινακίδα που ενημερώνει τους επισκέπτες για το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να κάνουν όταν βρίσκονται στο χώρο της επιχείρησης και κάνουν χρήση της υπάρχουσας υποδομής. Η επικοινωνούμενη πληροφορία αποτελεί ένα σύντομο και σαφές μήνυμα και προειδοποιούν τον επισκέπτη για τυχόν κινδύνους που υπάρχουν στην περιοχή, ή τον συμβουλεύουν, ώστε να μην προκαλούνται προβλήματα από τον ίδιο. Όταν πρόκειται για απαγόρευση θα πρέπει να υπάρχει μια διαγώνια κόκκινη ή μαύρη γραμμή που θα διαγράφει το σήμα. (Δ) Πινακίδα ερμηνείας του περιβάλλοντος: Πρόκειται για πινακίδα που ενημερώνει τους επισκέπτες για περιβαλλοντικά θέματα καθώς και για είδη και οικοτόπους που συναντώνται στην προστατευόμενη περιοχή όπως, και τις θέσεις που μπορεί κάποιος να δει και να μελετήσει τα παραπάνω, π.χ. ποια είδη πουλιών και πια περίοδο μπορεί να απαντηθούν στην περιοχή. Οι εμπεριεχόμενες πληροφορίες αφορούν την σχηματική απεικόνιση η εικόνες σημαντικών ειδών, ή χαρακτηριστικών στοιχείων του περιβάλλοντος της περιοχής, η εικόνα τοπίου, σύντομη περιγραφή και βασικές πληροφορίες για τα είδη, του οικοτύπους ή τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Αναφέρουν επίσης και το επιστημονικό, το κοινό και το τοπικό όνομα του είδους. Πολλές φορές, για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών και την καλύτερη οργάνωση του χώρου, καθίσταται απαραίτητος ο συνδυασμός των παραπάνω τύπων πινακίδων. Μπορεί για παράδειγμα στην είσοδο μιας επιχείρησης, εκτός από τις γενικές πληροφορίες της πινακίδας υποδοχής, να χρειάζονται και κάποιες πληροφορίες κατεύθυνσης προς κύριες υποδομές (παιδική χαρά, χώρος στάθμευσης κλπ.), ή σε μια πινακίδα ερμηνείας περιβάλλοντος, να χρειάζονται και πληροφορίες κατεύθυνσης προς τα σημεία παρατήρησης των συγκεκριμένων στοιχείων του περιβάλλοντος. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι προτιμότερο οι διαφορετικές πινακίδες να τοποθετούνται στον ίδιο σκελετό ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των υλικών, οικονομία πόρων και διαφύλαξη της αισθητικής του τοπίου. Πάγια αρχή και δείκτης ορθής χρήσης των πινακίδων είναι η επίτευξη του σκοπού της ενημέρωσης των επισκεπτών με τη χρήση του ελάχιστου δυνατού αριθμού αυτών. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε «Εξειδίκευση προδιαγραφών ποιότητας σε τουριστικές επιχειρήσεις. Διερεύνηση αναγκών, προϋποθέσεων και δυνατοτήτων εισαγωγής καινοτομικών στοιχείων και φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 (ΕΠΑΛ)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 (ΕΠΑΛ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ «Γενικές προδιαγραφές τοπικού συμφώνου επιχειρήσεων αγροτικού τουρισμού»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ «Γενικές προδιαγραφές τοπικού συμφώνου επιχειρήσεων αγροτικού τουρισμού» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ «Γενικές προδιαγραφές τοπικού συμφώνου επιχειρήσεων αγροτικού τουρισμού» 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 0 0 0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές καταλυµάτων

Προδιαγραφές καταλυµάτων ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αγίου Αλεξίου & Ουρ. Τσαπάρα 1 Τ.Κ. 250 01 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Τηλ. : 26920 24442, 24443 Fax : 26920 24333 e-mail: achaiasa@otenet.gr ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών. Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας. Μονάδων Εστίασης

Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών. Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας. Μονάδων Εστίασης Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας Μονάδων Εστίασης Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Σέρρες Σεπτέμβριος 2010 1 Εισαγωγή...3 Θεσμικό πλαίσιο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΑ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ Ο.Τ.Δ. «ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΑ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ Ο.Τ.Δ. «ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ Ο.Τ.Δ. «ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.» Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αγίου Αλεξίου & Ουρ. Τσαπάρα 1 Τ.Κ. 250 01 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Τηλ. : 26920 24442, 24443 Fax : 26920 24333 e-mail: achaiasa@otenet.gr ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΧΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Προδιαγραφές Οργάνωσης και διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Οργάνωση και διοίκηση...3 1.1 Υιοθέτηση βασικών αρχών διοίκησης ποιότητας...3 1.2 Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας...5 2 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη...13

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. και

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. και ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 / 10 /2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 1911 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ETANAM A.E.OTA

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ETANAM A.E.OTA ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ETANAM A.E.OTA ΑΞΟΝΑΣ 4: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι: Η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (3 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου Νέστου, Πολυδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ολική ποιότητα [1] 1 Κύκλος επιχειρήσεων δηµιουργία υπεραξίας [1.2] 1 Επιχειρηµατική διορατικότητα ολοκληρωµένες προτάσεις [1.

Ολική ποιότητα [1] 1 Κύκλος επιχειρήσεων δηµιουργία υπεραξίας [1.2] 1 Επιχειρηµατική διορατικότητα ολοκληρωµένες προτάσεις [1. Συνοπτικό εγχειρίδιο προδιαγραφών ανά κατηγορία επιχειρήσεων Ολική ποιότητα [1] 1 Κύκλος επιχειρήσεων δηµιουργία υπεραξίας [1.2] 1 Επιχειρηµατική διορατικότητα ολοκληρωµένες προτάσεις [1.3] 2 Σεβασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι: Η προστασία, διάσωση και διάδοση του τοπικού αμπελώνα και της αμπελοοινικής

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών. Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας. Μονάδων Φιλοξενίας

Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών. Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας. Μονάδων Φιλοξενίας Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας Μονάδων Φιλοξενίας Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Σέρρες Σεπτέμβριος 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 3 Καταγραφή υπαρχουσών υποδοµών ερµηνείας περιβάλλοντος και ένταξή τους σε συνολικό σχεδιασµό

Παραδοτέο 3 Καταγραφή υπαρχουσών υποδοµών ερµηνείας περιβάλλοντος και ένταξή τους σε συνολικό σχεδιασµό Έργο: «Ανάπτυξη του τουρισµού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόµενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Ανάδοχος έργου Σύµπραξη: «. Τσιάρας -. Παλάσκας» Παραδοτέο 3 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισμός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του ΕΠΑΛ 2007-2013

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του ΕΠΑΛ 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του ΕΠΑΛ 2007-2013 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ «Μελέτη χωροθέτησης τουριστικών υποδομών στη βάση της φέρουσας ικανότητας των

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7/2008 Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007 2010 B Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα