Βόλος, /4/2012 Αρ. Πρωτ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βόλος, /4/2012 Αρ. Πρωτ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /4/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Τοπάλη Βόλος Τηλ Fax Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο κ. Πρόεδρε, Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ. 69/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Λήψη απόφασης για την αποζημίωση ρυμοτομουμένων επικειμένων από τους προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους και απόδοση της εισφοράς σε γη ιδιοκτησιών που βρίσκονται στα Ο.Τ. 213,214,215,216 και 249 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης των Ν. Παγασών του Δήμου Βόλου»και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Πολεοδομίας & Ποιότητας Ζωής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 69/2012 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μόσχος Νικόλαος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αγγελοπούλου Χρυσούλα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της 28/3/2012 Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 28η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθμ /ΓΠ6131/22/3/2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Κοκκινάκη Φωτεινή, Κουρτίνας Ιωάννης, Μολοχίδης Ιωάννης, Μόσχος Νικόλαος, Μπατζιάκας Αναστάσιος, Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη, Μπασδάνης Αριστοτέλης, Ριζόπουλος Απόστολος, Τσιάμη Μαρία, Χαυτούρας Νικόλαος Αναστασίου Λεωνίδας ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αποζημίωση ρυμοτομουμένων επικειμένων από τους προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους και απόδοση της εισφοράς σε γη ιδιοκτησιών που βρίσκονται στα Ο.Τ. 213,214,215,216 και 249 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης των Ν. Παγασών του Δήμου Βόλου. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθμ. 6481/ εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας Τμήματος Σχεδίου Πόλης αναφορικά με την αποζημίωση ρυμοτομουμένων επικειμένων από τους προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους και απόδοση της εισφοράς σε γη ιδιοκτησιών που βρίσκονται στα Ο.Τ. 214,215,216, , , , , , ,040446,040475,040474,040455,040456,040457,040458,040472,040494,040454, ,040460,040461,040462, του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης των Ν. Παγασών του Δήμου Βόλου, τον πίνακα επικειμένων και το πρακτικό της Εκτιμητικής Επιτροπής:

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/NΣH ΠOΛEOΔOMIAΣ Δημοτική Ενότητα Βόλου TMHMA ΣXEΔIOY ΠOΛHΣ Tαχ. διεύθυνση : Tοπάλη 12 Πληροφορίες: Κ. Μπαζιάκα Tηλ: ΒΟΛΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ 6481 ΠΡΟΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΣΧΟ ΘΕΜΑ: Αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων από τους προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους και απόδοση της εισφοράς σε γη ιδιοκτησιών που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ 214,215,216, , , , , , , , ,040474,040455,040456,040457,040458,040472,040494,040454,040468,040460,040461,040462, του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης των Ν. Παγασών του Δήμου Βόλου. ΣΧΕΤ : 1. Πρακτικό Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου. 2. Πίνακας Επικειμένων 3. Προεκτιμητική έκθεση 1381/ της Κτηματικής Υπηρεσίας. 4. Αιτήσεις των Σκαμάγκα Αθανάσιου, Γκούτσου Μαρίας και λοιπών συνιδιοκτητών με αρ. πρωτ. 1453,1454/ ,1040/ και 1042/ Σας υποβάλουμε το Πρακτικό της Εκτιμητικής Επιτροπής καθώς και τον πίνακα ρυμοτομούμενων επικειμένων ιδιοκτησιών που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ.213,214,215,216,249 με αρ. κτηματολογίου, , , , ,040448,040447,040446,040475,040474,040455,040456,040457,040458,040472,040494,040454,040468,040460, ,040462, φερόμενων ιδιοκτητών κληρονόμοι Σκαμάγκα. Η συνολική αποζημίωση των επικειμένων των παραπάνω ιδιοκτησιών ανέρχεται στο ποσό των ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ ( ,26 ). ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΖΙΑΚΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓ. ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ρ Υ Μ Ο Τ Ο Μ Ο Υ Μ Ε Ν Ω Ν Ε Π Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ω Ν Ιδιοκτησιών που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ 213,214,215,216, 249 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης των Ν. Παγασών του Δήμου Βόλου, των κάτωθι φερόμενων ιδιοκτητών. 1) Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Κωνσταντίνου Σκαμάγκα του Αθανασίου και της Μαρίας 1. Τρεις (3) αμυγδαλιές μεσαίας ανάπτυξης 2. Τρεις ( 3 ) αμυγδαλιές μικρής ανάπτυξης 3. Ένα (1) κυπαρίσσι μεσαίας ανάπτυξης 4. Περίφραξη από σιδηροπασσάλους χωρίς συρματόπλεγμα συνολικού μήκους 60μ και ύψος 1,5μ. 2) Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Σωτήριου Σκαμάγκα του Αθανασίου και της Μαρίας. 1. Περίφραξη από συρματόπλεγμα συνολικού μήκους 16,00μ και ύψος 1,5μ 2. Τρεις ( 3 ) αχλαδιές μικρής ανάπτυξης

4 3. Τρεις ( 3) καλλωτιστικοί θάμνοι 4. Παράπηγμα από ελενιτ εμβαδού Ε= 2,04 Χ 2,74 = 5,59Μ2, ύψους Η= 2,5Μ και όγκου V = 5,59 X 2,50 = 13,97m3 3) Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενων συνιδιοκτητών κ. Ελευθέριου Πολυζώη του Θεμιστοκλή και της Χριστίνας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 25%, Θεμιστοκλή Πολυζώη του Ελευθέριου και της Μαρίας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 37,5%, Ευάγγελου Πολυζώη του Ελευθέριου και της Μαρίας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 37,5%. 1. Μία (1) ροδιά μεσαίας ανάπτυξης 2. Μία ( 1) αμυγδαλιά μεσαίας ανάπτυξης 3. Εβδομήντα (70) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 4) Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενων συνιδιοκτητών κ. Αθανάσιου Σκαμάγκα του Σταμάτη και της Βασιλικής με ποσοστό συνιδιοκτησίας 14,29%, Κων/νος Σκαμάγκας του Αθανάσιου και της Μαρίας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 14,29%, Παναγιώτα Γκουτσού του Αθανασίου και της Αικατερίνης με ποσοστό συνιδιοκτησίας 7,14%, Μαρία Γγουτσού του Αθανάσιου και της Αικατερίνης με ποσοστό συνιδιοκτησίας 7,14%, Σωτήριος Σκαμάγκας του Αθανάσιου και της Μαρίας \με ποσοστό συνιδιοκτησίας 14,29%, Αθανάσιος Σκαμάγκας του Εμμανουήλ και της Κασσιανής με ποσοστό 14,29%. 1. Πενήντα τέσσερις (54) ελιές μεγάλης ανάπτυξης 2. Έξι (6) αμυγδαλιές μεγάλης ανάπτυξης 3. Τρεις ( 3) αμυγδαλιές μεσαίας ανάπτυξης 4. Δέκα τέσσερα ( 14 ) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 5. Μία (1) γκορτσιά μεγάλης ανάπτυξης 6. Μία ( 1 ) συκιά μεγάλης ανάπτυξης 7. Περίφραξη από συρματόπλεγμα συνολικού μήκους 28,00μ και ύψος 1,5μ 5) Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Αθανάσιου Σκαμάγκα του Σταμάτη και της Βασιλικής. 1. Εκατόν εξήντα πέντε κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 2. Τέσσερις ( 4) αμυγδαλιές μεγάλης ανάπτυξης 6) Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Μαρίας Σκαμάγκα του Σωκράτη και της Ελένης 1. Εξήντα ( 60 ) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 2. Τρεις (3) αμυγδαλιές μεγάλης ανάπτυξης 3. Μία ( 1 ) Ξύλινη δίφυλλη πόρτα 3 Χ 1,5 με περίφραξη συνολικού μήκους 9,00μ και ύψος 1,5μ 7. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενων ιδιοκτητών κ. Στυλιανής Σκαμάγκα του Νικολάου και της Χριστίνας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 33,33%, Μαρίας Σκαμάγκα του Νικολάου και της Χριστίνας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 33,33%,Αθανάσιου Σκαμάγκα του Νικολάου και της Χριστίνας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 33,34% 1. Ογδόντα πέντε ( 85 ) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 2. Μία ( 1) ελιά μεγάλης ανάπτυξης 3. Περίφραξη με συρματόπλεγμα συνολικού μήκους 12,00μ και ύψους 1,00μ 8. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενων ιδιοκτητών κ. Αθανάσιου Σκαμάγκα του Εμμανουήλ και της Κασσιανής με ποσοστό ιδιοκτησίας 50%, Αικατερίνη Σκαμάγκα του Εμμανουήλ και της Κασσιανής με ποσοστό ιδιοκτησίας 50%. 1. Ενενήντα πέντε ( 95 ) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 2. Μία ( 1 ) αμυγδαλιά μεγάλης ανάπτυξης 3. Τρεις ( 3 ) αμυγδαλιές μικρής ανάπτυξης 4. Περίφραξη από συρματόπλεγμα συνολικού μήκους 11,00μ και ύψους 1,00μ 9. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Κων/νου Σκαμάγκα του Αθανασίου και της Μαρίας 1. Δύο ( 2) αχλαδιές μικρής ανάπτυξης 2. Τρεις ( 3 ) ελιές μεσαίας ανάπτυξης 3. Τέσσερα ( 4 ) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης

5 10. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Αναστάσιου Σκαμάγκα του Σωτήριου και της Ευαγγελίας 1. Τρεις (3) αμυγδαλιές μικρής ανάπτυξης 2. Μία ( 1 ) αμυγδαλιά μεσαίας ανάπτυξης 3. Τριάντα τρία (33) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης. 11. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου , φερόμενων ιδιοκτητών κ. Αθανάσιου Σκαμάγκα του Εμμανουήλ και της Κασσιανής με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50%, Αικατερίνη Σκαμάγκα του Εμμανουήλ και της Κασσιανής με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50%. 1. Ογδόντα πέντε ( 85 ) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 2. Δύο ( 2 ) αμυγδαλιές μικρής ανάπτυξης 3. Οκτώ ( 8) ελιές μικρής ανάπτυξης 4. Ενας ( 1) ευκάλυπτος μεγάλης ανάπτυξης 12. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενων συνιδιοκτητών κ. Στυλιανής Σκαμάγκα του Νικολάου και της Χριστίνας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 33,34%,. Μαρίας Σκαμάγκα του Νικολάου και της Χριστίνας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 33,33% και Αθανάσιου Σκαμάγκα του Νικολάου και της Χριστίνας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 33,33%. 1. Εκατόν τριάντα ( 130 ) κλήματα αμπελιού 13. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενων συνιδιοκτητών κ. Μαρίας Σκαμάγκα του Σωκράτη και της Ελένης με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50%, Φωτεινής Σκαμάγκα του Σωκράτη και της Ελένης με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50%. 1. Εκατόν σαράντα πέντε ( 145 ) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης. 2. Μία ( 1) αμυγδαλιά μεσαίας ανάπτυξης 3. Μία ( 1) ελιά μικρής ανάπτυξης 4. Μία ( 1 ) αμυγδαλιά μικρής ανάπτυξης 14. Iδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Αθανα σιου Σκαμάγκα του Σταμάτη και της Βασιλικής. 1. Εκατόν είκοσι ( 120 ) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 15. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενων συνιδιοκτητών κ. Παναγιώτας Γκουτσού του Αθανασίου και της Αικατερίνης με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% και Μαρίας Γκουτσου του Αθανασίου και της Αικατερίνης με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50%. 1. Σαράντα ( 40 ) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 2. Έξι ( 6) αμυγδαλιές μεγάλης ανάπτυξης 3. Τρεις ( 3 ) αμυγδαλιές μικρής ανάπτυξης 4. Δύο ( 2) αμυγδαλιές μικρής ανάπτυξης 5. Δύο ( 2 ) ελιές μεσαίας ανάπτυξης 6. Μία ( 1) συκιά μεγάλης ανάπτυξης 7. Περίφραξη από συρματόπλεγμα συνολικού μήκους 25,00μ καιμ ύψος 1,5μ 16. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενου ιδιοκτήτη Αθανάσιου Σκαμάγκα του Σταμάτη και της Βασιλικής 1. Δέκα πέντε ( 15 ) αμυγδαλιές μεγάλης ανάπτυξης 2. Τρείς ( 3) αμυγδαλιές,μεσαίας ανάπτυξης 3. Τριάντα ( 30) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 4. Μία ( 1 ) ελιά μεγάλης ανάπτυξης 17. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενης ιδιοκτήτριας Αικατερίνης Σκαμάγκα του Σωτήριου και της Ευαγγελίας 1. Τέσσερις ( 4) γιούκα μεσαίας ανάπτυξης 2. Δύο ( 2) μανταρινιές μεσαίας ανάπτυξγης 3. Τρείς ( 3 ) καλλωπιστικοί θάμνοι μεσαίας ανάπτυξης 4. Σιδερένια πόρτα μήκους 1,00μ και ύψος 2,00μ 5. Σιδερένια πόρτα συρόμενη μήκους 2,5μ και ύψος 1,5μ

6 6. Περίφραξη με πλέγμα δάριγκ με μεταλλικές σωλήνες συνολικού μήκους 12,5μ και ύψος 2,00μ 18. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου ( οικοπεδικό τμήμα στο οικόπεδο 7Ν του Ο.Τ 214 ) φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Αθανάσιου Σκαμάγκα του Σταμάτη και της Βασιλικής. 1. Είκοσι ( 20) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 19. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενων συνιδιοκτητών κ. Αθανάσιου Σκαμάγκα του Εμμανουήλ και της Κασσιανής με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% και Αικατερίνης Σκαμάγκα του Εμμανουήλ και της Κασσιανής με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% 1, Μία ( 1) αμυγδαλιά μεσαίας ανάπτυξης 2. Δύο ( 2) αμυγδαλιές μεγάλης ανάπτυξης 3. Μία ( 1) συκιά μεσαίας ανάπτυξης 20. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου ( για οικοπεδικό τμήμα που αποδίδεται σε νέο οικόπδο με αριθμό 10Ν του Ο.Τ 216 και για δρόμο ) φερόμενων συνιδιοκτητών κ. Στυλιανής Σκαμάγκα του Νικολάου και της Χριστίνας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 33,34%, Μαρίας Σκαμάγκα του Νικολάου και της Χριστίνας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 33,33%, και Αθανάσιος Σκαμάγκας του Νικολάου και της Χριστίνας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 33,33% 1. Μία ( 1) αμυγδαλιά μεσαίας ανάπτυξης 2. Δέκα ( 10 ) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 21. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενων συνιδιοκτητών Μαρίας και Φωτεινής Σκαμάγκα. 1. Τριάντα ( 30 ) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 2. Μία ( 1) αμυγδαλιά μεγάλης ανάπτυξης 22. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Γεώργιου Φουντα του Σωτηρίου και της Φωτεινής. 1. Δέκα πέντε ( 15 ) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 23. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου ( για οικοπεδικό τμήμα που αποδίδεται σε νέο οικόπεδο με αριθμό 3Ν του Ο.Τ 215 ) φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Αικατερίνης Σκαμάγκα του Σωτήριου και της Αικατερίνης 1. Δύο ( 2) αμυγδαλιές μεσαίας ανάπτυξης 2. Τρεις ( 3) αμυγδαλιές μικρής ανάπτυξης 3. Τρεις ( 3) συκιές μεσαίας ανάπτυξης ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Οι υπογεγραμμένοι : 1 ) κ Ηλίας Καραπατάκης Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Βόλου. 2 ) κ. Κολόμβος Ηλίας Προϊστάμενος Τμήματος Κτηματολογίου Λοιπών Δημοτικών Κοινοτήτων, Πολυμενίδης Γιάννης Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδίου Πόλης Δημοτικής Ενότητας Βόλου. μέλη της Εκτιμητικής Επιτροπής που ορίστηκε με την υπ αριθμ 29/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, συνήλθαμε σήμερα τη για να εκτιμήσουμε την αξία των ρυμοτομούμενων επικειμένων ιδιοκτησιών που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ 213,214,215,216, 249 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης των Ν. Παγασών του Δήμου Βόλου, των κάτωθι φερόμενων ιδιοκτητών.

7 Η επιτροπή αφού έλαβε υπ όψη της την κατάσταση των επικειμένων και το υπ αριθ. πρωτ. 1381/ έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου αποφασίζει την αξία τους ως εξής: 1) Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Κωνσταντίνου Σκαμάγκα του Αθανασίου και της Μαρίας 1. Τρεις (3) αμυγδαλιές μεσαίας ανάπτυξης 3Χ 70 = 210 ΕΥΡΩ 2. Τρεις ( 3 ) αμυγδαλιές μικρής ανάπτυξης 3Χ 70 = 210 ΕΥΡΩ 3. Ένα (1) κυπαρίσσι μεσαίας ανάπτυξης 1Χ 100 =100 ΕΥΡΩ 4. Περίφραξη από σιδηροπασσάλους χωρίς συρματόπλεγμα συνολικού μήκους 60μ και ύψος 1,5μ. 130 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ 650 ΕΥΡΩ 2. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Σωτήριου Σκαμάγκα του Αθανασίου και της Μαρίας. 1. Περίφραξη από συρματόπλεγμα συνολικού μήκους 16,00μ και ύψος 1,5μ 192 ΕΥΡΩ 2. Τρεις ( 3 ) αχλαδιές μικρής ανάπτυξης 3 Χ 80 = 240 ΕΥΡΩ 3. Τρεις ( 3) καλλωπιστικοί θάμνοι 3 Χ 30 = 90ΕΥΡΩ 4. Παράπηγμα από ελενιτ εμβαδού Ε= 2,04 Χ 2,74 = 5,59Μ2, ύψους Η= 2,5Μ και όγκου V = 5,59 X 2,50 = 13,97m3 1974,26 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ 2.496,26 ΕΥΡΩ 3. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενων συνιδιοκτητών κ. Ελευθέριου Πολυζώη του Θεμιστοκλή και της Χριστίνας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 25%, Θεμιστοκλή Πολυζώη του Ελευθέριου και της Μαρίας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 37,5%, Ευάγγελου Πολυζώη του Ελευθέριου και της Μαρίας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 37,5%. 1. Μία (1) ροδιά μεσαίας ανάπτυξης 1 Χ 70 = 70 ΕΥΡΩ 2. Μία ( 1) αμυγδαλιά μεσαίας ανάπτυξης 1 Χ 70 = 70 ΕΥΡΩ 3. Εβδομήντα (70) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 70 Χ 30 = 2100 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ 2240 ΕΥΡΩ 4. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενων συνιδιοκτητών κ. Αθανάσιου Σκαμάγκα του Σταμάτη και της Βασιλικής με ποσοστό συνιδιοκτησίας 14,29%, Κων/νος Σκαμάγκας του Αθανάσιου και της Μαρίας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 14,29%, Παναγιώτα Γκουτσού του Αθανασίου και της Αικατερίνης με ποσοστό συνιδιοκτησίας 7,14%, Μαρία Γγουτσού του Αθανάσιου και της Αικατερίνης με ποσοστό συνιδιοκτησίας 7,14%, Σωτήριος Σκαμάγκας του Αθανάσιου και της Μαρίας \με ποσοστό συνιδιοκτησίας 14,29%, Αθανάσιος Σκαμάγκας του Εμμανουήλ και της Κασσιανής με ποσοστό 14,29%. 1. Πενήντα τέσσερις (54) ελιές μεγάλης ανάπτυξης 54 Χ 160 = ΕΥΡΩ 2. Έξι (6) αμυγδαλιές μεγάλης ανάπτυξης 6 Χ 80 = 480 ΕΥΡΩ 3. Τρεις ( 3) αμυγδαλιές μεσαίας ανάπτυξης 3 Χ 70 = 210 ΕΥΡΩ 4. Δέκα τέσσερα ( 14 ) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 14 Χ 30 = 420 ΕΥΡΩ 5. Μία (1) γκορτσιά μεγάλης ανάπτυξης ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ 6. Μία ( 1 ) συκιά μεγάλης ανάπτυξης 1 X 70 = 70 ΕΥΡΩ 7. Περίφραξη από συρματόπλεγμα συνολικού μήκους 28,00μ και ύψος 1,5μ 336 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 5. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Αθανάσιου Σκαμάγκα του Σταμάτη και της Βασιλικής. 1. Εκατόν εξήντα πέντε κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 160 Χ 30 = ΕΥΡΩ 2. Τέσσερις ( 4) αμυγδαλιές μεγάλης ανάπτυξης 4 Χ 80 = 320 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ

8 6. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Μαρίας Σκαμάγκα του Σωκράτη και της Ελένης 1. Εξήντα ( 60 ) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 60 Χ 30 = 1800 ΕΥΡΩ 2. Τρεις (3) αμυγδαλιές μεγάλης ανάπτυξης 3 Χ 80 = 240 ΕΥΡΩ 3. Μία ( 1 ) Ξύλινη δίφυλλη πόρτα 3 Χ 1,5 ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ 180 ΕΥΡΩ με περίφραξη συνολικού μήκους 9,00μ και ύψος 1,5μ 108 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 7. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενων ιδιοκτητών κ. Στυλιανής Σκαμάγκα του Νικολάου και της Χριστίνας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 33,33%, Μαρίας Σκαμάγκα του Νικολάου και της Χριστίνας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 33,33%,Αθανάσιου Σκαμάγκα του Νικολάου και της Χριστίνας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 33,34% 1. Ογδόντα πέντε ( 85 ) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 85 Χ 30 = ΕΥΡΩ 2. Μία ( 1) ελιά μεγάλης ανάπτυξης 1 Χ 160 = 160 ΕΥΡΩ 3. Περίφραξη με συρματόπλεγμα συνολικού μήκους 12,00μ και ύψους 1,00μ 132 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 8. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενων ιδιοκτητών κ. Αθανάσιου Σκαμάγκα του Εμμανουήλ και της Κασσιανής με ποσοστό ιδιοκτησίας 50%, Αικατερίνη Σκαμάγκα του Εμμανουήλ και της Κασσιανής με ποσοστό ιδιοκτησίας 50%. 1. Ενενήντα πέντε ( 95 ) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 95 Χ 30 = ΕΥΡΩ 2. Μία ( 1 ) αμυγδαλιά μεγάλης ανάπτυξης 1 Χ 80 = 80 ΕΥΡΩ 3. Τρεις ( 3 ) αμυγδαλιές μικρής ανάπτυξης 3 Χ 70 = 210 ΕΥΡΩ 4. Περίφραξη από συρματόπλεγμα συνολικού μήκους 11,00μ και ύψους 1,00μ 121 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 9. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Κων/νου Σκαμάγκα του Αθανασίου και της Μαρίας 1. Δύο ( 2) αχλαδιές μικρής ανάπτυξης 2 Χ 80 = 160 ΕΥΡΩ 2. Τρεις ( 3 ) ελιές μεσαίας ανάπτυξης 3 Χ 110 = 330 ΕΥΡΩ 3. Τέσσερα ( 4 ) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 4 Χ 30 = 120 ΕΥΡΩ _ ΣΥΝΟΛΟ 610 ΕΥΡΩ 10. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Αναστάσιου Σκαμάγκα του Σωτήριου και της Ευαγγελίας 1. Τρεις (3) αμυγδαλιές μικρής ανάπτυξης 3 Χ 80 = 240 ΕΥΡΩ 2. Μία ( 1 ) αμυγδαλιά μεσαίας ανάπτυξης 1 Χ 70 = 70 ΕΥΡΩ 3. Τριάντα τρία (33) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης. 33Χ 30 = 990 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 11. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου , φερόμενων ιδιοκτητών κ. Αθανάσιου Σκαμάγκα του Εμμανουήλ και της Κασσιανής με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50%, Αικατερίνη Σκαμάγκα του Εμμανουήλ και της Κασσιανής με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50%. 1. Ογδόντα πέντε ( 85 ) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 85 Χ 30 = ΕΥΡΩ 2. Δύο ( 2 ) αμυγδαλιές μικρής ανάπτυξης 2 Χ 70 = 140 ΕΥΡΩ 3. Οκτώ ( 8) ελιές μικρής ανάπτυξης 8 Χ 100 = 800 ΕΥΡΩ 4. Ενας ( 1) ευκάλυπτος μεγάλης ανάπτυξης 1 Χ 100 = 100 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ

9 12. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενων συνιδιοκτητών κ. Στυλιανής Σκαμάγκα του Νικολάου και της Χριστίνας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 33,34%,. Μαρίας Σκαμάγκα του Νικολάου και της Χριστίνας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 33,33% και Αθανάσιου Σκαμάγκα του Νικολάου και της Χριστίνας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 33,33%. 1. Εκατόν τριάντα ( 130 ) κλήματα αμπελιού 130 Χ 30 = ΕΥΡΩ 13. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενων συνιδιοκτητών κ. Μαρίας Σκαμάγκα του Σωκράτη και της Ελένης με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50%, Φωτεινής Σκαμάγκα του Σωκράτη και της Ελένης με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50%. 1. Εκατόν σαράντα πέντε ( 145 ) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης. 2. Μία ( 1) αμυγδαλιά μεσαίας ανάπτυξης 1 Χ 70 = 70 ΕΥΡΩ 3. Μία ( 1) ελιά μικρής ανάπτυξης 1 Χ 100 = 100 ΕΥΡΩ 4. Μία ( 1 ) αμυγδαλιά μικρής ανάπτυξης 1 Χ 70 = 70 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ 240 ΕΥΡΩ 14. Iδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Αθανάσιου Σκαμάγκα του Σταμάτη και της Βασιλικής. 1. Εκατόν είκοσι ( 120 ) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 120 Χ 30 = ΕΥΡΩ 15. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενων συνιδιοκτητών κ. Παναγιώτας Γκουτσού του Αθανασίου και της Αικατερίνης με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% και Μαρίας Γκουτσου του Αθανασίου και της Αικατερίνης με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50%. 1. Σαράντα ( 40 ) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 40 Χ 30 = 1200 ΕΥΡΩ 2. Έξι ( 6) αμυγδαλιές μεγάλης ανάπτυξης 6 Χ 80 = 480 ΕΥΡΩ 3. Τρεις ( 3 ) αμυγδαλιές μικρής ανάπτυξης 3 Χ 70 = 210 ΕΥΡΩ 4. Δύο ( 2) αμυγδαλιές μικρής ανάπτυξης 2 Χ 70 = 490 ΕΥΡΩ 5. Δύο ( 2 ) ελιές μεσαίας ανάπτυξης 2 Χ 110 = 220 ΕΥΡΩ 6. Μία ( 1) συκιά μεγάλης ανάπτυξης 1 Χ 70 = 70 ΕΥΡΩ 7. Περίφραξη από συρματόπλεγμα συνολικού μήκους 25,00μ και ύψος 1,5μ 300 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 16. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενου ιδιοκτήτη Αθανάσιου Σκαμάγκα του Σταμάτη και της Βασιλικής 1. Δέκα πέντε ( 15 ) αμυγδαλιές μεγάλης ανάπτυξης 15 Χ 80 = 1200 ΕΥΡΩ 2. Τρείς ( 3) αμυγδαλιές,μεσαίας ανάπτυξης 3 Χ 70 = 210 ΕΥΡΩ 3. Τριάντα ( 30) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 30 Χ 30 = 900 ΕΥΡΩ 4. Μία ( 1 ) ελιά μεγάλης ανάπτυξης 1 Χ 160 = 160 ΕΥΡΩ _ ΣΥΝΟΛΟ = ΕΥΡΩ 17. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενης ιδιοκτήτριας Αικατερίνης Σκαμάγκα του Σωτήριου και της Ευαγγελίας 1. Τέσσερις ( 4) γιούκα μεσαίας ανάπτυξης 4 Χ 40 = 160 ΕΥΡΩ 2. Δύο ( 2) μανταρινιές μεσαίας ανάπτυξης 2 Χ 100 = 200 ΕΥΡΩ 3. Τρείς ( 3 ) καλλωπιστικοί θάμνοι μεσαίας ανάπτυξης 3 Χ 30 = 90 ΕΥΡΩ 4. Σιδερένια πόρτα μήκους 1,00μ και ύψος 2,00μ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ 300 ΕΥΡΩ 5. Σιδερένια πόρτα συρόμενη μήκους 2,5μ και ύψος 1,5μ 6. Περίφραξη με πλέγμα δάριγκ με μεταλλικές σωλήνες συνολικού μήκους 12,5μ και ύψος 2,00μ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ 500 ΕΥΡΩ 112 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ 1362 ΕΥΡΩ

10 18. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου ( οικοπεδικό τμήμα στο οικόπεδο 7Ν του Ο.Τ 214 ) φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Αθανάσιου Σκαμάγκα του Σταμάτη και της Βασιλικής. 1. Είκοσι ( 20) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 20 Χ 30 = 600 ΕΥΡΩ 19. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενων συνιδιοκτητών κ. Αθανάσιου Σκαμάγκα του Εμμανουήλ και της Κασσιανής με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% και Αικατερίνης Σκαμάγκα του Εμμανουήλ και της Κασσιανής με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% 1, Μία ( 1) αμυγδαλιά μεσαίας ανάπτυξης 1 Χ 70 = 70 ΕΥΡΩ 2. Δύο ( 2) αμυγδαλιές μεγάλης ανάπτυξης 2 Χ 80 = 160 ΕΥΡΩ 3. Μία ( 1) συκιά μεσαίας ανάπτυξης 1 Χ 50 = 50 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ 280 ΕΥΡΩ 20. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου ( για οικοπεδικό τμήμα που αποδίδεται σε νέο οικόπδο με αριθμό 10Ν του Ο.Τ 216 και για δρόμο ) φερόμενων συνιδιοκτητών κ. Στυλιανής Σκαμάγκα του Νικολάου και της Χριστίνας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 33,34%, Μαρίας Σκαμάγκα του Νικολάου και της Χριστίνας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 33,33%, και Αθανάσιος Σκαμάγκας του Νικολάου και της Χριστίνας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 33,33% 1. Μία ( 1) αμυγδαλιά μεσαίας ανάπτυξης 1 Χ 70 = 70 ΕΥΡΩ 2. Δέκα ( 10 ) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 10 Χ 30 = 300 ΕΥΡΩ _ ΣΥΝΟΛΟ 370 ΕΥΡΩ 21. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενων συνιδιοκτητών Μαρίας και Φωτεινής Σκαμάγκα. 1. Τριάντα ( 30 ) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 30 Χ 30 = 900 ΕΥΡΩ 2. Μία ( 1) αμυγδαλιά μεγάλης ανάπτυξης 1 Χ 80 = 80 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ 980 ΕΥΡΩ 22. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Γεώργιου Φουντα του Σωτηρίου και της Φωτεινής. 1. Δέκα πέντε ( 15 ) κλήματα αμπελιού μεγάλης ανάπτυξης 15 Χ 30 = 450 ΕΥΡΩ 23. Ιδιοκτησία με αρ. κτηματολογίου ( για οικοπεδικό τμήμα που αποδίδεται σε νέο οικόπεδο με αριθμό 3Ν του Ο.Τ 215 ) φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Αικατερίνης Σκαμάγκα του Σωτήριου και της Αικατερίνης 1. Δύο ( 2) αμυγδαλιές μεσαίας ανάπτυξης 2 Χ 70 = 140 ΕΥΡΩ 2. Τρεις ( 3) αμυγδαλιές μικρής ανάπτυξης 3 Χ 70 = 210 ΕΥΡΩ 3. Τρεις ( 3) συκιές μεσαίας ανάπτυξης 3 Χ 50 = 150 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ = 500 ΕΥΡΩ Η συνολική αξία των επικειμένων ανέχεται στο ποσό των ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ ( ,26 ). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 2.ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΗΛΙΑΣ 3. ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 6481/ εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας Τμήματος Σχεδίου Πόλης αναφορικά με την αποζημίωση ρυμοτομουμένων επικειμένων από τους προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους και απόδοση της εισφοράς σε γη ιδιοκτησιών

11 που βρίσκονται στα Ο.Τ. 214,215,216, , , , , , ,040446,040475,040474,040455,040456,040457,040458,040472,040494,040454, ,040460,040461,040462, του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης των Ν. Παγασών του Δήμου Βόλου, τον πίνακα επικειμένων και το πρακτικό της Εκτιμητικής Επιτροπής, την προεκτιμητική έκθεση της Κτηματικής Υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, με την αποχώρηση του δημοτικού συμβούλου κ. Μολοχίδη Ιωάννη πριν από τη συζήτηση του θέματος και ύστερα από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων από τους προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους και απόδοση της εισφοράς σε γη ιδιοκτησιών που βρίσκονται στα Ο.Τ. 214, 215, 216, 249 με αρ. κτηματολογίου ,040445,040452,040451,040449,040448,040447,040446,040475,040474,040455,04045, ,040458,040472,040494,040454,040468,040460,040461,040462, του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης των Ν. Παγασών του Δήμου Βόλου, φερόμενων ιδιοκτητών κληρονόμων Σκαμάγκα. Η συνολική αποζημίωση που οφείλεται από τον Δήμο Βόλου στους φερόμενους ιδιοκτήτες κληρονόμους Σκαμάγκα ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων δέκα πέντε και είκοσι έξι λεπτών (52.315,26 ), όπως αναλυτικά κατανέμεται στον καθένα απ αυτούς, στο ανωτέρω Πρακτικό της Εκτιμητικής Επιτροπής Δήμου Βόλου και το οποίο θα βαρύνει τον ΚΑ του τρέχοντος προϋπολογισμού. Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 69/2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Βόλος 29 Μαρτίου 2012 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΟΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο. κ. Πρόεδρε,

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο. κ. Πρόεδρε, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email:

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /5/2012 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /5/2012 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /5/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /5/2012 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /5/2012 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /5/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /8/2012 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /8/2012 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /8/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email:

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /3/2012 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /3/2012 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /3/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο. κ. Πρόεδρε,

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο. κ. Πρόεδρε, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email: nikmoschos@gmail.com http://epoleodomia.volos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, 24/3/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ Αρ. Πρωτ. Π. ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τοπάλη 12 Πληροφορίες: Eλ. Βήλου Τηλέφωνο: 24210-21381

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προσωρινή πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού Αγριάς.

ΘΕΜΑ: Προσωρινή πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού Αγριάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δημοτική Ενότητα Βόλου Βόλος, 26/5/2011 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /1/2012 Αρ. Πρωτ. Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο. κ. Πρόεδρε,

Βόλος, /1/2012 Αρ. Πρωτ. Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο. κ. Πρόεδρε, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /1/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /3/2012 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /3/2012 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /3/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 28 / 3/2013 Αρ. Πρωτ. 34333/ΓΠ7613

Βόλος, 28 / 3/2013 Αρ. Πρωτ. 34333/ΓΠ7613 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδοµίας και Βιώσιµης Κινητικότητας Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213-56825 Fax 24213-56823 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 10-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 209

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 10-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 209 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 10-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 209 ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μή Αίτησης προσδιορισμού οριστικής τιμής μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 18/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 18/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 18/12.09.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 429/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της 44θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9-7-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 444

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 444 ΑΔΑ: Β864ΩΚΙ- ΓΣ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12: 00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Βόλος 13/07/2011 Αρ. Πρωτ. : 6..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Βόλος 13/07/2011 Αρ. Πρωτ. : 6.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Βόλος 13/07/2011 Αρ. Πρωτ. : 6.. Προς : την Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Οικονομικών, Προγραμματισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 1 ης /2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη Μήλο σήμερα, 30/01/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ:«Έγκριση 2 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 1 Τ.Κ. 2 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 921/2016

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 921/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 15/25-11-2016 Αριθ. Απόφασης: 921/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ρ. Φεραίου 1 Ταχ. Κώδ. : 38001 Τηλ. : 24213 50221 Τηλ/πο : 24210 97600 E-

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 17/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 17/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 17/21.08.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 376/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση του υπ αριθμ. 41θ/2017 αποσπάσματος της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 89 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 89 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 89 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 5/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 5/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 5/17-02-2016 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ 75/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 6ης ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση της αριθμ.21/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Κέντρου Ανοιχτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 13-12-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 6 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 370/2013 Θέμα 2 ο : Ενδεχόμενη καταπάτηση τμήματος αγροτικού δρόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 71

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 71 ΑΔΑ: 6ΠΩΦΩΚΙ- ΗΣ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 17/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 17/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 17/21.08.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 377/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση του υπ αριθμ. 42θ/2017 αποσπάσματος της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

1. Γραμματεία Ε. Π.Ζ. 2. Αρχείο

1. Γραμματεία Ε. Π.Ζ. 2. Αρχείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα / / 2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ E.Π.Ζ. Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 12-10-2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ρ. Φεραίου 1 Ταχ. Κώδ. : 38001

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΟ: Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΟ: Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 30 / 03 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4070 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Οικονομική Υπηρεσία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου Πόλης Τρίπολης στο Ο.Τ. 727 Πολεοδομικής Ενότητας Σταδίου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου Πόλης Τρίπολης στο Ο.Τ. 727 Πολεοδομικής Ενότητας Σταδίου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου Πόλης Τρίπολης στο Ο.Τ. 727 Πολεοδομικής Ενότητας Σταδίου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων» της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου.

ΘΕΜΑ : «Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων» της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Ν. Ιωνίας 7/3/2012 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αρ. Πρωτ.21134/ΓΠ4921 Διεύθυνση: Νικομηδείας 2 Τ.Κ. : 38446 Αρμόδιος : ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Τηλέφωνο : 2421028517 Fax : 2421028519

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 7 της 9 ης Μαρτίου 2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 7 της 9 ης Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 7 της 9 ης Μαρτίου 2016 Αριθμός Απόφασης 69

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 58/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4º της 26 ης Φεβρουαρίου Αριθμός Απόφασης 49

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4º της 26 ης Φεβρουαρίου Αριθμός Απόφασης 49 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4º της 26 ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 06/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 06/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 06/12-03-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24-6-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 266 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 25507/ Περίληψη 5 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 25507/ Περίληψη 5 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 25507/4-11-11 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 25 ης /2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής. Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29-5-2017 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι: 4-4-2017 Αριθ. πρωτ.: 18864 ---------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 13 / Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 13 / Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 1 / 2010 Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 13 / 2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Συγκρότηση επιτροπών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2010. ( Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λιβαδειά Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λιβαδειά Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λιβαδειά 04 12-2015 Αριθ. Πρωτ.: 33423 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-32 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 374 Περίληψη Εγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της Συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων, ήταν παρόντες οι 39 :

Πριν από την έναρξη της Συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων, ήταν παρόντες οι 39 : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail : council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 19/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 19/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19/20.07.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 355/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση διενέργειας προμήθειας - ευπρεπισμού - για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜOTIKH KOINOTHTA ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. Αριθ. Συνεδρίασης : 3 / 2013 Αριθ. Απόφασης : 24 / 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜOTIKH KOINOTHTA ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. Αριθ. Συνεδρίασης : 3 / 2013 Αριθ. Απόφασης : 24 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜOTIKH KOINOTHTA ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 28/02/2013 συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου Α Π Ο Φ Α Σ Η Γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22 Τ.Κ ΤΗΛ FAX

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22 Τ.Κ ΤΗΛ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 18 / 11 / 2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 67160 ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ E.ΠΟΙ.ΖΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 7/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 7/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 7/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 564 /2011 ΘΕΜΑ: 32 ο Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:4380/3-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 43/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 12/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 12/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 12/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΚΟΛΖΛ-6Ω5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΚΟΛΖΛ-6Ω5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 13/04-10-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 148/2012 Θέμα:«Ανάθεση σύνταξης της μελέτης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Λήψη απόφασης για πρακτική άσκηση στο Δήμο Ωραιοκάστρου μαθητών ΟΑΕΔ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Λήψη απόφασης για πρακτική άσκηση στο Δήμο Ωραιοκάστρου μαθητών ΟΑΕΔ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 6 / 2010 Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 171 / 2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Λήψη απόφασης για πρακτική άσκηση στο Δήμο Ωραιοκάστρου μαθητών ΟΑΕΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 286/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 286/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 286/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 26 /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 278 / 2010

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 278 / 2010 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 14 / 2010 Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 278 / 2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Έγκριση Προγράμματος «Άθληση για όλους» περιόδου 2010-2011. Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10/15-05-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 216/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση του υπ αριθμ. 31θ/2017 αποσπάσματος της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 14/03/2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 108 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 395 / 2007 απόφαση της Δ.Ε. Η υπ αριθμό 475 / 2008 απόφαση του Δ.Σ

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 395 / 2007 απόφαση της Δ.Ε. Η υπ αριθμό 475 / 2008 απόφαση του Δ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 03 / 04 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4326 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Οικονομική Υπηρεσία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 Περίληψη Ρύθμιση οφειλών ( από δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κ.λ.π. ) σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 26/2002 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 26/2002 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 617/2002 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 26/2002 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Π ε ρ ί λ η ψ η Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης υπόχρεης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011. Αριθμός Απόφασης 345/2011 Θέμα 3 ο : Εξέταση τέλους ακίνητης περιουσίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ 1.- Βουγιουκλής Ηλίας (Αντιπρόεδρος) 2.- Τερνεκτσής Ιωάννης (Τακτ.Μέλος) 3.-Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος (Τακτ.Μέλος) ΠΡΟΣΕΥΣΕΙΣ- ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ 1.- Βουγιουκλής Ηλίας (Αντιπρόεδρος) 2.- Τερνεκτσής Ιωάννης (Τακτ.Μέλος) 3.-Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος (Τακτ.Μέλος) ΠΡΟΣΕΥΣΕΙΣ- ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 27ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 5819 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 12 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 12 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 12 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2016 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της εικοστής εβδόμης (27 ης ) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016). Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι: 28-3-2017 Αριθ. πρωτ.: 17410 ---------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 10/06-05-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 442/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων»

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 442/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα, 24/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 67883 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ασκληπιού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 463 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 463 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 7ΛΓΝΩΚΙ-ΓΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 1/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 74028/ΔΕΠ1019 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Ταχ. Δ/νση : Τσαξίρη 1

Αρ. Πρωτ. 74028/ΔΕΠ1019 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Ταχ. Δ/νση : Τσαξίρη 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πορταριά 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 74028/ΔΕΠ1019 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Ταχ. Δ/νση : Τσαξίρη 1 Συμβουλίου Βόλου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 4/8/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 607/2017

Της από 4/8/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 607/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4/8/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/4-8-2017 Αριθ. Απόφασης: 607/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Δήμου Ωραιοκάστρου (Αρθρ. 159 παρ. 1 Ν. 3463/06).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Δήμου Ωραιοκάστρου (Αρθρ. 159 παρ. 1 Ν. 3463/06). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 25 / 2009 Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 453 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Έγκριση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 15/25-11-2016 Αριθ. Απόφασης: 904/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 4 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 13 ης Φεβρουαρίου 2017 Αριθ. απόφασης 41 Περίληψη Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα. 1. Αντιδήμαρχο κ. Στουρνάρα. 2. Αρχείο Γραμματείας Ο.Ε. 3. Αρχείο-Πρωτόκολλο.

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα. 1. Αντιδήμαρχο κ. Στουρνάρα. 2. Αρχείο Γραμματείας Ο.Ε. 3. Αρχείο-Πρωτόκολλο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 4/9/2012 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 53355 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ασκληπιού 18

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.23/04-08-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.23/04-08-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής οικονομικών στοιχείων Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, μηνός Απριλίου, Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ.

Της από 23/1/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 1/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23// 207 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: /23--207 Αριθ. Απόφασης: 23/207 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Παραχώρηση χρήσεως κοινόχρηστου χώρου», είσοδο έξοδο οχημάτων - σε ιδιωτική θέση στάθμευσης (παρκινγκ), (16 αιτήσεις).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Παραχώρηση χρήσεως κοινόχρηστου χώρου», είσοδο έξοδο οχημάτων - σε ιδιωτική θέση στάθμευσης (παρκινγκ), (16 αιτήσεις). ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2010 Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 334 / 2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Παραχώρηση χρήσεως κοινόχρηστου χώρου», είσοδο έξοδο οχημάτων - σε ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

2. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 3. Ι. Κυρατλίδης 4. Α. Αποστολόπουλος 5. Χρ. Γαϊτάνου (δήλωσε κώλυμα)

2. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 3. Ι. Κυρατλίδης 4. Α. Αποστολόπουλος 5. Χρ. Γαϊτάνου (δήλωσε κώλυμα) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 615 / 2017. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 15 ης Αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 23/2012 απόφασης του Διοικητικού

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 23/2012 απόφασης του Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 74

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 74 ΑΔΑ: ΩΖΦΩΩΚΙ- ΘΛ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΑΙΤΗΣΗ

Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16064 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Οικονομική Υπηρεσία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης Προκόπης

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόσκληση επιδόθηκε σε καθένα μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 3852/2010.

Η πρόσκληση επιδόθηκε σε καθένα μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 3852/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜOTIKH KOINOTHTA ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 21/12/2016 συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου Α Π Ο Φ Α Σ Η Γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βόλος 9 / 6 / 2011 Αρ. Πρωτ. Π Ρ Ο Σ : Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 53960 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 53960 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. Πρωτ. : 53960 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 539/2014 Από το Πρακτικό της 44ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ από τα Πρακτικά της 3 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 6/3/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 6/3/2014 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 11/3/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 3395 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 6/3/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 66 Πρακτικό της με αριθμ. 7ης/6.3.2014 τακτικής συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2016 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2016 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι: 23/3/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 16408 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 13/12/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 248

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 13/12/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 248 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 13/12/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 248 Πρακτικό της με αριθμ. 25ης/13.12.2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα