ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΜΗΤΡΚΗ ΚΛΙΤΖΙΔΟΥ ΓΚΙΤΤΖΗ ΤΥΡΟΟΥΖΗ ΜΕΛΕΤΙΔΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΝΟΥ ΞΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΙΔΟΥ ΙΔΗΣ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΠΛΤΟΥ ΤΟΜΠΟΥΛΗ ΠΠΝΣΤΣΙΟΥ ΛΥΓΟΥΡ ΤΖΗΚ ΛΧΝ ΣΝΤΣΙΟΥ ΤΣΕΚΟΥ ΠΝΤΕΛΙΔΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΔΟΥ ΜΙΧΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΓΙΔΟΥ ΣΚΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗ ΜΡΙΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΗΝ ΕΛΠΙΔ ΙΚΤΩΡΙ ΝΔΡΕΣ ΝΤΙΟΠΗ ΕΥΔΟΞΙ ΜΡΙΝ ΣΤΥΡΟΥΛ ΣΙΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΓΕΛΙΚΗ ΜΡΙ ΜΡΙ ΚΥΡΙΚΗ ΝΕΣΙ Ι ΝΕΚΤΡΙΟΣ ΛΖΡ ΝΙΚΟΛ ΘΝΣ ΚΥΡΙ ΛΕΞΝΔ ΚΚΙ ΚΥΡΙ ΗΛΙΣ ΝΣΤ ΛΔΗΜ ΝΙΚΟΛ Σ ΙΩΝΝΗ ΓΡΗΓΟ ΝΔΡΕ ΚΥΡΙ ΝΙΚΟΛ ΠΟΣΤΟ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

2 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΦΟΥΣΕΚΗ ΓΚΜΠΡΝΗ ΚΟΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΧΟΥΔΗ ΗΛΙΔΟΥ ΛΙΝΔΡΗ ΚΡΙΚΗ ΕΛΟΥΔΟΥ ΜΡΤΙΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΤΟΓΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΚΛΙΔΟΥ ΠΡΟΙΟΥ ΤΣΙΤΣΙΛΙΝΟΥ ΠΠΠ ΣΤΜΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΥΡΚΙΔΟΥ ΣΠΟΤΙΔΟΥ ΓΕΛΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΛΠΙΓΓΙΔΟΥ ΠΖΡ ΜΠΡΜΠ ΚΙΡΤΣΗ ΛΙΠΠΗ ΠΕΤΡ ΠΝΓΙΩΤ ΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΡΙΝΘΗ ΜΡΙ ΣΙΛΙΚΗ ΚΛΛΙΟΠΗ ΣΟΦΙ ΣΟΦΙ ΛΕΞΝΔΡ ΚΩΝΣΤΝΤΙ ΜΡΙ ΣΤΥΛΙΝΗ ΣΤΥΡΟΥΛ ΠΡΣΚΕΥΗ ΘΕΟΔΟΣΙ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΓΓΕΛ ΝΙΚΟΛ ΘΝΣ ΣΙΛ ΣΙΛ ΝΙΚΟΛ ΠΡΟΚΟΠ ΝΤΩΝΙ ΝΙΚΟΛ ΛΕΞΝΔ ΕΥΣΤ ΗΛΙΣ ΝΙΚΟΛ ΝΣΤ ΣΤΥΡ ΙΩΝΝΗ ΕΥΓΓ ΠΝΓΙ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

3 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΧΡΙΣΗΣ ΚΡΣΙΛΗ ΛΧΟΥ ΜΠΟΥΛΚΣ ΛΜΠΡΟΥ ΚΡΝΙΚΟΛ ΦΙΓΓΟΥ ΣΚΙΖΛΟΓΛΟΥ ΙΣΚΙΔΟΥ ΤΣΚΚΗ ΝΕΡΝΤΖΗ ΓΙΤΝΙΔΟΥ ΣΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΜΠΞΕΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΗ ΜΠΕΚΟΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΥΡΤΙΔΟΥ ΚΡΓΓΕΛΗ ΣΩΧΩΡΙΤΗ ΟΥ ΚΡΙΘΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΝΕΛΗ ΝΙΚΟΛΟΣ ΜΡΘ ΧΡΙΣΤΙΝ ΙΩΝΝΗΣ ΝΣΤΣΙ ΕΥΝΘΙ ΕΥΓΓΕΛΙ ΝΣΤΣΙ ΝΣΤΣΙ ΕΥΓΓΕΛΙ ΙΝ ΕΥΓΓΕΛΙ ΠΕΤΡΟΣ ΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΠΗ ΣΟΦΙ ΦΡΟΔΙΤΗ ΜΡΙ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΛΜΠΡΙΝΗ ΙΟΣ ΚΛΛΙΟΠΗ Ι ΝΙΚΟΛ ΚΩΝΣΤ ΜΤΘΙ ΜΙΧΗΛ ΕΥΓΓ ΕΜΝΟΥΗ ΚΩΝΣΤ ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΙΛ ΓΡΗΓΟ ΙΩΝΝΗ ΝΤΩΝΙ ΠΟΣΤΟ ΖΧΡ ΚΩΝ/ΝΤΙ ΠΥΛΟΣ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

4 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΡΟΥΜΠΟΣ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟΥ ΤΣΛΜΠΟΥΝΗ ΣΤΥΡΚΗ ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΚΟΚΚΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΞ ΚΛΟΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΥΡΗΣ ΛΧΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΠΡ ΣΙΛΕΙΟΥ ΚΡΤΟΥ ΛΙΓΙΖΚΗ ΠΠΙΟΥ ΠΠΙΟΥ ΓΙΝΝΚΕΡΗ ΤΖΙΡΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΓΙ ΜΕΛΙΣΙΔΗΣ ΛΕΞΙΟΥ ΝΣΟΥΦΙΔΟΥ ΟΣ ΔΙΛΕΧΤΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΜΡΙΝ ΠΡΘΕΝ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΚΣΙΝΗ ΙΟΥΛΙ ΜΡΙ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΡΙΚΛΕΙ ΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝ ΗΡΚΛΗΣ ΣΙΛΙΚΗ ΙΜΙΛΙ ΣΤΕΦΝΟΣ ΠΡΣΚΕΥΗ ΙΟΣ ΔΙΜΝΤΟΥΛ ΝΤΩΝΙ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚΟΛ ΣΙΛ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧΗΛ ΠΝΤΕΛ ΘΝΣ ΙΩΝΝΗ ΡΙΣ ΣΤΥΡ ΣΕ ΙΩΝΝΗ ΦΩΤΙΟ ΠΝΓΙ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

5 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΟΖΙΚΗ ΤΣΜΠΖΗ ΣΚΟΥΤΙΔ ΜΙΧΛ ΤΣΓΚΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤ ΜΕΤΛΛΙΔΟΥ ΓΚΙΖΤΙΔΟΥ ΜΠΝΤΗ ΙΩΝΝΙΔΟΥ ΙΩΝΝΙΔΟΥ ΡΦΤΟΓΙΝΝΗ ΟΡΦΝΟΥ ΚΡΤΖΣ ΝΟΚΗ ΦΡΓΚΟΣ ΚΛΤΜΠΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΚΗ ΛΟΥΠΕΪΔΟΥ ΓΙΝΝΚΚΗ ΣΙΚΚ ΣΙΛΕΙΔΟΥ ΡΕΕΝΙΔΟΥ ΚΤΡΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙ ΧΡΥΣΝΘΗ ΛΕΞΝΔΡ ΔΦΝΗ ΩΡΙΟΖΗΛΗ ΜΡΙ ΟΥΡΝΙ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΡΙ ΚΥΡΙΚΗ ΓΠΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΣΤΣΙ ΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΙΤΙΝΗ ΚΥΡΙΚΗ ΝΣΤΣΙ ΕΥΓΓΕΛΙ ΕΤΕΡΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΝΤΟΥΛ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜΟΣΘΕ ΓΡΗΓΟ ΙΩΝΝΗ ΥΡΩΝ ΝΙΚΟΛ ΠΟΣΤΟ ΙΩΝΝΗ ΚΩΝΣΤ ΣΥΜΕΩΝ ΣΠΥΡΟ ΛΖΡ ΕΜΜΝΟΥΗ ΘΝΣ Σ ΜΙΛΤΙ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

6 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΚΡΥΠΟΓΛΟΥ ΜΠΡΟΥΤ ΛΣΙΔΟΥ ΙΟΡΔΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΤΡΝ ΓΡΗΓΟΡΙΔΟΥ ΜΝΘΟΥΔΗ ΥΓΕΡΙΝΙΔΟΥ ΔΟΥΛΙΝΚΗ ΧΤΖΗΙΟΥ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΔΙΡΗ ΦΩΤΙΔΟΥ ΝΙΟΖ ΧΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΚΙΔΟΥ ΤΟΤΤ ΔΟΙΤΣΙΔΗΣ ΜΠΟΥΡΣ ΣΟΥΜΠΣΗΣ ΤΣΙΚΟΥΤ ΖΖΟΠΡΝΤΗ ΠΓΚΛΗ ΡΜ ΝΤΩΝΙ ΘΗΝ ΕΙΡΗΝ ΛΕΜΟΝΙ Ι ΠΡΣΚΕΥΗ ΜΡΙ ΜΡΙ ΠΕΤΡΟΥΛ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛ ΕΥΣΤΘΙ ΜΡΙ ΔΦΝΗ ΛΙΚΗ ΛΜΠΡΙΝΗ ΟΣ ΙΟΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΣΙΛΙΚΗ ΕΡΟΝΙΚ ΝΣΤΣΙ ΘΩΜΣ ΛΜΠΗΣ ΓΓΕΛΟ ΛΕΞΝΔ ΚΕΛΙ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚΗΦΟ ΖΧΡ ΣΤΥΡ ΝΙΚΟΛ ΧΡΙΣΤ ΠΟΛΥΚ ΚΥΡΙ ΠΝΓΙ ΣΤΥΡ ΛΦΡΕ ΣΤΕΦ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

7 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΠΠΙΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΔΟΥ ΛΜΠΡΟΥ ΡΟΥΜΝΙΔΟΥ ΤΖΕΛΙΤΗ ΙΩΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΧΝΣ ΠΝΓΙΩΤΟΥ ΠΡΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΣΙΔΟΥ ΠΠΘΝΣΙΟΥ ΠΤΡΙΚΙΔΟΥ ΠΝΤΕΛΗΣ ΓΓΟΥ ΚΡΣΤΡΤΟΣ ΚΖΝΤΖΗ ΕΥΘΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΥΣΤΚ ΚΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΖΚΗ ΤΣΜΤΣΙΔΟΥ ΠΡΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΖΟΥΝΡΕΛΗ ΕΥΓΓΕΛΙ ΕΛΙΣΣΕΤ ΣΟΥΛΤΝ ΕΥΓΓΕΛΙ Ι ΡΧΟΝΤΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΧΙΛΛΕΣ ΜΡΙ ΟΣ ΣΤΥΛΙΝΗ ΡΓΥΡΩ ΓΓΕΛΟΣ ΦΡΟΔΙΤΗ ΠΣΧΛΗΣ ΕΛΙΣΕΤ ΕΡΙΦΥΛΗ ΝΣΤΣΙ ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΝ ΠΥΛΙΝ ΕΛΙΣΣΕΤ ΝΤΩΝΙ ΕΜΜΝΟΥΗ ΚΩΝ/ΝΣ ΠΝΓΙ Σ ΚΩΝΣΤ ΤΞΙ ΙΩΝΝΗ ΧΡΙΣΤ ΕΥΣΤΡ ΙΩΝΝΗ ΜΙΧΗΛ ΝΙΚΟΛ ΕΥΣΤΡ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

8 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΣΛΚΗ ΙΔΟΥ ΤΖΙΛΙΝΗ ΣΚΕΛΛΡΙΟΥ ΡΝΙΤΙΔΟΥ ΙΔΟΥ ΝΤΙΣΛΗ ΕΣΕΡΟΓΛΟΥ ΧΤΖΗΧΡΛΜΠΟΥΣ ΚΠΕΤΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΔΟΥ ΤΣΙΓΚΟΥΛΗ ΙΣΟΝΙΔΟΥ ΘΝΣΕΛΟΥ ΓΡΤΣΩΝΙΔΟΥ ΚΙΤΣΟΛΕΡΗΣ ΛΗΠΛ ΚΡΣΤΡΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΕΜΤΣΗ ΥΛΙΩΤΟΥ ΤΟΥΡΤ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΟΥ ΚΡΙΣΡΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΟΥΡΝΙ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΣΤΥΛΙΝΗ ΝΘΟΥΛ ΜΡΙ ΚΛΛΙΟΠΗ ΜΡΙ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΦΝΗ ΙΟΣ ΣΟΦΙ ΕΥΓΓΕΛΙ ΣΙΛΙΚΗ ΜΡΙ ΛΕΥΚΟΘΕ ΝΘΙ ΚΩΝΣΤ ΡΙΣ ΣΙΛ Ρ ΘΝΣ ΘΕΟΔΟΣΙ ΝΕΣΤΗ ΝΤΩΝΙ ΣΤΥΡ ΙΩΝΝΗ ΧΙΛΛ ΕΥΣΤΡ ΚΩΝΣΤ ΗΛΙΣ ΝΙΚΟΛ ΕΥΣΤΡ ΘΕΟΦΙΛ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

9 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΜΠΜΠΛ ΣΟΥΛΤΗ ΣΤΡ ΤΕΛΗΠΟΡΝΙΔΟΥ ΝΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΡΠΗ ΝΘΟΥΛΙΔΟΥ ΠΡΟΙΟΥ ΜΠΕΛΝΤΩΝΗ ΦΟΥΛΙΔΟΥ ΤΥΧΟΛ ΠΠΠ ΚΡΦΩΤΗ ΡΜΠΤΖΗ ΧΡΥΣΙΚΚΗ ΚΟΥΤΟΥΠΗ ΜΛΚΟΥ ΠΣΣΛΗ ΡΟΓΚΟΤΗ ΣΩΦΡΟΝΙΔΗΣ ΤΣΜΠΖΗΣ ΦΕΡΤΕΚΛΗ ΖΕΡ ΤΖΙΜΠΖΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΕΥΝΘΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΟΦΙ ΝΝ ΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝ ΜΡΙ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΓΠΗ ΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΛΛ ΧΡΥΣΝΘΗ ΜΡΙ ΙΚΤΩΡΙ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΡΙ ΝΝ ΡΜ ΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙ ΠΡΣΚΕΥΗ ΡΓΥΡΗ ΣΙΛ ΕΥΓΓ ΣΙΛ ΣΩΚΡ ΝΤΩΝΙ ΕΥΓΓ ΛΕΞΝΔ ΕΥΣΤΡ ΙΩΝΝΗ ΘΝΣ ΤΟΥΝΤΟΡ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚΟΛ ΠΝΓΙ ΠΟΣΤΟ ΘΝΣ ΕΥΓΓ ΚΩΝΣΤ ΕΥΣΤΡ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

10 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΤΟΡΝΖΚΗ ΜΡΚΟΥ ΜΕΛΙΔΟΥ ΧΤΖΗΓΙΝΝΗ ΣΟΛΕΜΕΤΖΙΔΟΥ ΚΝΕΛΛΗ ΣΣΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΙΔΟΥ ΔΟΣ ΧΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΡΙΣΙΟΣ ΜΠΤΣΙΔΗΣ ΚΟΚΚΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥ ΚΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ ΤΣΟΛΙΚΟΥΡΙ ΡΔΡΙΝΟΣ ΠΠΟΥ ΜΜΚΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΚΟΥΜΟΥΣΙΔ ΚΚΟΓΙΝΝΗΣ ΚΙΣΣΣ ΕΡΩΦΙΛΗ ΠΝΩΡΙ ΝΔΡΟ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΛΕΞΝΔΡ ΜΡΙ ΓΠΗ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙ ΜΙΛΤΙΔΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙ ΜΡΙ ΝΙΚΟΛΕΤΤ ΙΩΝΝΗΣ ΝΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΕΛΙΣΕΤ ΝΔΡΕΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΝΝΗ ΔΙΜΝ ΧΡΛ ΡΙΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΣΤΟ ΛΖΡ ΠΕΤΡΟΣ ΘΝΣ ΟΜΡΙ ΣΙΛ ΣΤΥΡ ΙΩΝΝΗ ΠΡΣ ΓΠΙ ΠΝΓΙ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

11 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΚΟΥΛΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΚΜΠΡΜΠΚΗΣ ΖΙΚΟΣ ΦΥΝΤΝΙΔΗΣ ΤΣΙΟΥΣΙΔΟΥ ΧΡΙΤΚΗΣ ΣΜΡ ΚΔΙ ΚΟΣΥ ΤΣΙΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΙΔΟΥ ΤΣΙΤΣΙΝΙΔΟΥ ΦΡΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΙΔΟΥ ΜΛΤΙΝΟΥ ΦΤΕΣΙΔΟΥ ΝΤΩΝΙΔΟΥ ΤΣΚΙΡΗΣ ΣΙΛΕΙΟΥ ΤΝΙΔΟΥ ΓΙΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΤΖΗΝΕΙΡΟΥ ΜΡΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΟΣ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΡΙ ΟΣ Ι ΕΛΛΗ ΝΕΛΗ ΠΡΣΚΕΥΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΙΝ ΜΡΙ ΙΩΝΝΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΡΙΔΝΗ ΡΟΙΔΗ ΜΡΙ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜΝΟΥΗ ΝΙΚΟΛ ΕΥΓΓ ΧΡΛ ΙΩΝΝΗ ΣΤΥΡ ΝΙΚΟΛ ΙΜΙΛ ΜΡΓ ΣΤΥΡ ΠΡΟΔΡ ΙΟΡΔ ΛΕΞΝΔ ΧΡΙΛ ΠΟΣΤΟ ΝΙΚΟΛ ΝΤΩΝΙ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

12 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΡΡΙΔΟΥ ΡΟΥΣΙΔΟΥ ΜΩΡΙΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡ ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΦΡΓΚΙΔΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΤΟΥΛΙΔΗΣ ΜΞΟΓΛΟΥ ΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΚΕΛΛΡΙΟΥ ΦΡΤΖΙΔΗΣ ΤΣΟΜΠΝΙΔΟΥ ΠΠΟΥΤΗ ΝΔΡΟΥΛΗ ΜΠΖ ΚΤΖΡΣ ΖΛΟΚΩΣΤ ΝΤΦΟΣ ΘΕΟΧΡΙΔΟΥ ΚΡΤΖ ΖΧΟΥ ΣΡΟΓΛΟΥ ΣΦΚΙΝΟΥ ΠΝΓΙΩΤ ΔΟΜΝ ΧΡΥΣΟΛΝΤΗ ΝΣΤΣΙ ΜΡΙ ΜΡΙ ΣΤΕΦΝΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΡΙ ΝΝΟΥΛ ΠΡΣΧΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛ ΣΩΤΗΡΙ ΝΔΡΟΜΧΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΣΤΘΙ ΝΙΚΟΛΟΣ ΜΟΡΦΙ ΛΙΖ ΘΗΝ ΜΡΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΣΟΦΟΚΛΗ ΚΩΝΣΤ ΝΤΩΝΙ ΝΕΣΤΗ ΝΤΩΝΙ ΙΩΝΝΗ ΓΕΡΓ ΟΔΥΣΣΕ ΧΡΙΣΤ ΣΙΛ ΠΝΓΙ ΚΥΡΙ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

13 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΤΣΟΥ ΚΛΨΙΔΟΥ ΣΠΘΡΙΩΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΔΟΥ ΠΠΓΡΙΗΛ ΧΕΛ ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΟΥ ΚΟΥΤΣΟΣΙΜΟΣ ΦΝΟΥΡΓΚΗ ΠΤΛΙΔΟΥ ΜΟΥΤΣΙΔΗΣ ΤΤΤΖΙΚΙΔΟΥ ΛΛΙΟΥ ΓΚΙΤΤΖΗ ΓΙΝΝΙΣΗ-ΧΤΖΗΓΙ ΛΖΡΙΔΗΣ ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΥΖΟΥΛ ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ ΚΡΥΠΙΔΗΣ ΠΠΖΟΓΛΟΥ ΡΔΚ ΚΥΡΙΚΙΔΗΣ ΜΡΙ Ι ΣΙΛΕΙ ΕΥΓΕΝΙ ΠΡΘΕΝ ΜΡΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙ ΟΣ ΜΡΙ ΣΟΦΙ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΝΣΤΣΙ ΜΡΙ ΛΕΞΝΔΡ ΧΡΙΣΤΙΝ ΙΩΝΝΗΣ ΣΠΟΙΝ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΟΥΡΝΙ ΕΛΠΙΔ ΟΣ ΣΠΥΡΙ ΚΥΡΙ ΝΙΚΟΣ ΙΩΝΝΗ ΘΩΜΣ ΣΙΛ ΣΙΛ ΙΩΝΝΗ ΝΙΚΟΛ ΣΤΥΛΙ ΕΥΔΟΚΙ ΣΤΕΦ ΙΩΝΝΗ ΚΩΣΤ ΣΥΜΕΩΝ ΛΕΟΝΤΙ ΠΥΛΟΣ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

14 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΠΠΠ ΔΣΚΛΚΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΡΜΠΙΔΟΥ ΙΟΡΔΝΙΔΟΥ ΠΠΟΥΛΙ ΦΙΛΟΓΛΟΥ ΤΛΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΜΛΛΟΥ ΜΠΤΜΝΙΔΗ ΣΜΝΤΣΙΔΟΥ ΠΠΠ ΛΝΟΥ ΙΓΓΙΛΗΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΓΕΛΟΥ ΤΣΚΛΕΡΗ ΞΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΛΣΣΙΝΟΥ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ ΕΜΜΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΚΖΡ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΣΙΛΙΚΗ ΣΠΟΙΝ ΣΙΛΙΚΗ ΡΓΥΡΩ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΛΕΞΝΔΡΟΣ ΕΥΓΓΕΛΙ ΕΛΛΔ ΝΣΤΣΙ ΝΘΟΥΛ ΜΡΙ ΝΣΤΣΙΟΣ ΣΙΛΙΚΗ ΦΩΤΙΟΣ ΛΜΠΡΙΝΗ ΜΡΙΝΤΖΕΛ ΠΝΓΙΩΤ ΝΙΚΗ ΜΓΔΛΗΝΗ ΕΡΣΜΙ ΘΝΣ ΝΤΩΝΙ ΝΙΚΟΛ ΝΣΤ ΝΤΩΝΙ ΧΡΗΣ ΣΤΥΡ ΚΛΗΜΗΣ ΕΥΓΓ ΗΛΙΣ ΛΕΞΝΔ ΕΥΓΓ ΣΤΥΡ ΙΩΝΝΗ ΝΙΚΟΛ ΣΤΥΡ Σ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

15 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΡΟΙΔΟΥ ΚΛΟΥΜΗ ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ ΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ ΜΝΤΟΥΔΗ ΛΙΜΠΝΤΟΥΔΗ ΚΟΥΦ ΚΩΣΤΣ ΣΤΟΓΙΟΥΔΗ ΚΛΦΤΗ ΜΟΥΤΦΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΥΡΙΔΟΥ ΜΛΛΙΩΡ ΣΜΡ ΜΠΚΤΣΕΛΟΥ ΜΠΡΚ ΛΙΤΣΚΗ ΚΡΠΙΛΦΗ ΙΝΝΟΥ ΔΟΥΛΡΗ ΠΝΤΕΛΙΔΟΥ ΠΡΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΣΧΛΙ ΕΛΙΣΣΕΤ ΜΡΙΝΘΗ ΠΡ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΜΡΙ ΣΟΦΙ ΔΙΜΝΤΟΥΛ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΛΕΞΝΔΡ ΓΛΙ ΜΛΙ ΜΡΙ ΙΚΤ ΣΟΦΙ ΧΡΥΣΟΥΛ ΣΤΥΡΟΥΛ ΧΡ ΛΕΞΝΔΡ ΣΠΟΙΝ ΙΚΤΩΡΙ ΘΝΣΙ ΓΓΕΛΙΚΗ ΝΝ ΜΡΙ ΚΩΝΣΤ ΣΩΚΡ ΝΙΚΟΛ ΠΥΛΟΣ ΠΣΧ ΘΝΣ ΠΣΧ ΣΤΕΡΓ ΣΙΛ ΧΡΙΣΤ ΣΙΛ ΝΤΩΝΙ ΣΠΥΡΙ ΕΛΕΥΘΕ ΙΩΚΕ ΧΡΛ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

16 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΤΣΙΟΥΛΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΔΟΥ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΡΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΔΟΥ ΣΕΡΕΣΛΗΣ ΤΣΚΛΕΡΗ ΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΝΙΔΟΥ ΠΤΟΥΛΙ ΔΟΥΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΡΗΓΙΝΝΙΔΟΥ ΜΠΙΣΜΠ ΚΚΝΙΡΗ ΛΙΤΣΚΗ ΠΠΔΝΙΗΛ ΛΖΟΣ ΣΡΜΝΤΟΥ ΛΙΜΠΟΝ ΚΟΥΡΚΟΥΜΠ ΜΝΤΖΚΗΣ ΧΤΖΗΛΜΠΡΙΝΟΥ ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΤΖΗΣ ΛΜΠΡΙΝΗ ΕΡ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΕΛΙΣΣΕΤ ΣΤΕΡΙΟΣ ΝΣΤΣΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΜΡΙ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΜΡΙ ΜΡΙ ΘΝΣΙΟΣ ΣΗΜΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙ ΣΠΣΙ ΕΥΤΥΧΙ ΕΥΔΟΚΙ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΡΙ ΙΩΝΝ ΜΡΙ ΙΟΣ ΔΟΜΝ ΛΕΞΝΔΡΟΣ ΙΩΝΝΗ ΚΥΡΙ ΙΩΝΝΗ ΙΟΡΔ ΙΟΡΔ ΕΛΕΥΘΕ ΣΤΥΡ ΕΥΣΤ ΠΟΣΤΟ ΓΡΗΓΟ ΕΥΔΟΚΙ ΙΩΝΝΗ ΡΙΣ ΝΘΟΥΛ ΝΣΤ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

17 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΔΡΟΓΚΟΝΙ ΜΠΟΥΡΝ ΗΛΙΔΟΥ ΚΟΤΣΕΚΟΓΛΟΥ ΨΛΤΗ ΤΣΡΤΣΛΗ ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΔΟΥ ΜΡΙΝΟΥ ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ ΜΕΤΞ ΚΕΣΙΔΟΥ ΝΤΩΓΛΟΥ ΠΠΛΕΞΙΟΥ ΚΟΛΙΟΥΣΚ ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΤΣΟΛΚΙΔΟΥ ΚΡΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΠΠΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥ ΨΛΤΗΣ ΚΙΟΤΣΕΚΟΓΛΟΥ ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΤΣΚΛΙΔΟΥ ΛΧΟΣ ΚΛΛΙΝΙΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΜΡΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΜΡΙ ΔΟΜΙΝΙΚΗ ΜΡΙ ΜΡΙ ΕΙΡΗΝΗ ΘΩΜΗ ΙΛΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ ΧΡΙΣΤΙΝ ΛΕΞΝΔΡ ΜΡΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΜΡΓΡΙΤ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΙΩΝΝ ΕΥΓΕΝΙ ΙΟΣ ΡΓΥΡΩ ΙΩΝΝΗ ΙΟΡΔ ΚΥΡΙ ΚΩΝΣΤ ΝΤΩΝΙ ΚΩΝΣΤ ΓΕΝΝΔΙ ΦΩΤΙΟ ΝΙΚΟΛ ΗΛΙΣ ΗΛΙΣ ΓΡΗΓΟ ΝΙΚΟΛ ΙΩΝΝΗ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

18 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΕΝΤΚΟΥ ΚΟΝΔΗΣ ΦΟΥΤΣΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΛΟΥΔΗ ΠΝΓΙΩΤΕΛΙΔΟΥ ΣΙΛΕΙΔΟΥ ΠΛΜΠΟΥΓΙΟΥΚΗ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΚΩΤΤΗ ΣΙΜΟΝΙΝ ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΚΙΔΟΥ ΠΝΤΗ ΠΝΤΟΥΔΗ ΧΤΖΗΙΟΥ ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΛΣ ΛΡΙΟΣ ΜΥΡΟΙΤΗΣ ΚΟΥΣΗ ΠΛΜΣ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΡΤΖ ΣΕΚΕΡΤΖΗ ΘΝΣΙ ΠΕΛΓΙ ΜΙΧΗΛ ΣΠΟΙΝ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΡΜΤΩ ΣΟΦΙ ΠΓΩΝ ΝΔΡΟΜΧΗ ΠΝΓΙΩΤ ΣΟΦΙ ΙΟΣ ΣΤΥΛΙΝΗ ΘΗΝ Ι ΜΙΧΛΗΣ ΝΔΡΕΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΧΡΗΣ ΚΛΛΙΟΠΗ ΠΗΓΗ ΚΥΡΙΛ ΘΝΣ ΣΤΕΡΓ ΡΓΥΡ ΣΙΛ ΙΣΚ ΕΥΘΙΥ ΣΥΜΕΩΝ ΣΙΛ ΣΤΕΦ ΓΡΗΓΟ Ρ ΣΙΛ ΘΝΣ ΝΙΚΟΛ ΣΙΛ ΠΝΓΙ ΕΠΜΕΙ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

19 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΜΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΜΠΣΗ ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΣΤΡΝΤΩΝΗ ΙΔΟΥ ΓΚΙΝΗΣ ΤΣΙΟΥΡ ΙΟΥ ΚΡΜΝΩΛΗ ΔΜΟΥ ΤΣΙΜΠΙΡΗ ΤΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΠΝΓΙΩΤΙΔΟΥ ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ ΜΕΝΕΞΕ ΚΟΥΡΣ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΚΙΔΟΥ ΣΙΛΕΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΦΙΛΙΟ ΠΛΤΤΖΙΔΟΥ ΛΓΓΟΥΡΣ ΚΟΜΡΗ ΠΠΛΧΟΥ ΝΔΡΙΝ Ι ΜΡΙ ΜΡΙ ΚΡΥΣΤΛΙ ΙΟΣ ΝΣΤΣΙ ΜΡΙ ΣΤΕΛΛ ΧΡΥΣ ΚΥΡΙΚΗ ΓΛΙ ΙΟΣ ΣΟΦΙ ΙΟΣ ΙΩΝΝ ΘΝΣΙ ΜΡΙ ΛΣΙΟΣ ΟΛΓ ΜΡΙ ΛΖΡ ΙΩΝΝΗ ΝΙΚΟΛ ΣΤΕΡΓ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜΝΟΥΗ ΠΝΓΙ ΘΝΣ ΔΜ ΜΙΧΗΛ ΣΤΥΛΙ ΣΩΚΡ ΠΝΤΕΛ ΣΤΥΡ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

20 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΠ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΧΤΖΗΚΜΡΗΣ ΝΤΩΝΙΔΗΣ ΟΥΛΟΓΚΙΤΣ ΚΛΠΚΗ ΜΠΧΡΙΔΗΣ ΠΡΣΙΔΟΥ ΤΙΓΚΟΥ ΜΠΕΚΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΝΤΙΝΗ ΚΩΣΤΟΥΛ ΜΥΡΙΔΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΝΝΗΣ ΜΚΡΗ ΚΟΥΚΟΥ ΜΠΛΣΗ ΣΤΕΦΝΙΔΗΣ ΤΣΝΙΔΗΣ ΡΚ ΓΙΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΥΤΖΟΥΚΛΟΥ ΣΟΦΙ ΛΕΞΝΔΡΟΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΟΣΤΟΛΙ ΣΟΦΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΓΔΛΗΝΗ ΙΟΣ ΛΙΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΤΥΛΙΝΗ ΝΙΚΟΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙ ΡΙΣΤΕ ΜΕΛΧΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΣΙΛΙΚΗ ΟΣ ΘΝΣΙ ΝΙΚΟΛ ΣΤΕΡΓ ΝΙΚΟΛ ΙΩΝΝΗ ΙΩΝΝΗ ΘΝΣ ΝΤΩΝΙ ΘΕΟΦΝΗ ΝΙΚΟΛ ΙΩΝΝΗ ΣΤΕΦ ΝΙΚΟΛ ΠΝΓΙ ΛΕΩΝΙΔ ΜΙΧΗΛ ΕΥΓΓ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

21 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΖΚ ΘΥΛΚΗΣ ΚΕΦΟΥ ΚΛΙΤΣ ΚΟΥΖΕΛΗ ΚΟΤΖΜΗΤΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΛΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΠΛΣΗ ΚΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΕΙΖΙΔΟΥ ΚΡΤΖ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΓΟΥΓΟΥΤΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΚΥΡΕΗΣ ΜΠΝΤΟΥΝ ΠΕΤΣΣ ΜΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΟΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΠΚΩΣΤ ΓΡ ΤΣΙΦΟΔΗΜΟΥ ΜΡΙ ΘΕΟΦΝΗΣ ΙΩΝΝ ΝΙΚΟΛΕΤΤ Ι ΖΧΡΟΥΛ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΙΩΝΝ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝ ΙΟΣ ΡΓΥΡΩ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΓΓΕΛΙΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΙΟΣ ΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΝΙΚΗ ΜΡΙ ΙΩΝΝ ΖΦΕΙ ΜΡΙ ΚΟΡΤΕΣΣ ΦΩΤΙΟ ΝΔΡΕ ΧΡΛ ΝΙΚΟΛ ΣΙΛ ΕΥΓΓ ΕΥΣΤΡ ΝΣΤ ΕΛΕΥΘΕ ΝΙΚΟΛ ΠΝΓΙ ΣΩΤΗΡ ΣΤΥΡ ΝΔΡΕ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚΟΛ ΔΙΟΓΕΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

22 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΙΩΝΝΙΔΟΥ ΙΟΥ ΚΛΙΤΖΙΔΗΣ ΜΚΡΙΔΟΥ ΚΕΝΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΙΕΡΤΖΙΚΙΔΟΥ ΧΡΛΜΠΙΔΗΣ ΔΟΥΚΣ ΜΝΓ ΠΠΟΥΔΗ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΟΥ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΚΟΤΖΜΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΚΛΪΤΖΙΔΟΥ ΠΠΝΙΚΟΛΟΥ ΣΜΡ ΤΣΟΛΚΙΔΗΣ ΚΟΚΛ ΔΙΡΟΥΣΗ ΜΗΤΡΟΥΔΗ ΣΤΥΡΟΥΛ ΡΤΕΜΙΟΣ ΣΟΦΙ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΣΙΛΙΚΗ ΝΤΩΝΙ ΖΦΕΙΡΩ ΛΜΠΡΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΘΗΝ ΙΟΛΗ ΕΛΙΣΕΤ Ι ΝΝ ΕΥΓΓΕΛΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙ ΜΡΙ ΠΝΓΙΩΤ ΧΡΙΣΤΙΝ ΜΙΛΤΙ ΛΕΞΙΟ ΣΤΥΛΙ ΕΜΜΝΟΥΗ ΝΤΩΝΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙ ΣΙΜΟΣ ΠΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕ ΚΩΝΣΤ ΡΙΣ ΝΙΚΗΦΟ ΝΙΚΟΛ ΝΔΡΕ ΙΩΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

23 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΛΖΡΙΔΗΣ ΚΠΕΤΝΙΟΥ ΔΣΚΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΕΛΗ ΚΝΚΗ ΣΟΥΓΝΙΔΟΥ ΠΕΙΔΗΣ ΓΕΡΟΣΩΤΗΡΗ ΚΟΤΣΙΡΗ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΜΓΚΛΗΣ ΡΝΤΖΟΥ ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΓΚΤΖΗΜ ΚΙΤΟΥΚΙΔΗ ΓΚΟΥΤΝΣ ΤΜΠΚΙΔΗΣ ΓΚΕΚ ΚΡΚΤΣΝΙΔΟΥ ΧΤΖΗ ΤΖΕΛΛΣ ΠΠΟΥΤΣΙΔΟΥ ΤΣΤΣΝΙΔΟΥ ΓΤΣΙ ΟΣ ΣΟΥΛΤΝ ΦΝΗ ΘΛΕΙ ΠΝΓΙΩΤ ΜΡΓΡΙΤ ΙΟΣ ΡΓΥΡΩ ΕΛΠΙΔ ΡΜ ΕΥΘΥΜΙ ΣΕΤΛΝ ΣΤΕΡΙΟΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΣΠΣΙ ΓΓΕΛΙΚΗ ΓΛΙ ΙΩΝΝΗΣ ΣΠΟΙΝ ΣΟΦΙ ΖΩΗ ΛΖΡ ΙΩΝΝΗ ΤΡΥΦΩ ΧΡΛ ΝΙΚΟΛ ΝΙΚΟΛ ΣΩΤΗΡ ΝΔΡΕ ΛΚΙ ΝΙΚΗΤ ΠΕΤΡΟΣ ΙΚΩ ΘΝΣ ΝΣΤ ΝΙΚΟΛ ΣΤΕΡΓ ΘΕΜΙΣΤ ΠΝΓΙ ΚΩΝΣΤ ΣΙΛ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

24 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΓΙΛΜΙΔΟΥ ΡΚ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΥΝΗ ΚΟΝΤΟΥ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΔΗΣ ΔΟΥΛΓΕΡΗ ΤΣΙΜΠΕΡΗ ΝΤΛΗ ΠΣΧΩΝΗ ΘΥΜΝΙΟΥΔΗΣ ΚΟΥΛΛΟΓΛΟΥ ΚΟΥΜΝΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗ ΠΟΥΠΟΥΡ ΤΕΡΖΗΣ ΜΚΡΙΔΟΥ ΖΕΡΟΥ ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΝΩΤΟΥΔΣ ΡΟΥΣΣΙΔΗΣ ΚΟΥΡΜΠΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΙΝΗ ΠΝΓΙΩΤ ΣΤΥΛΙΝΗ ΠΝΓΙΩΤ ΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ι ΙΟΣ ΝΤΛΙ ΝΣΤΣΙ ΝΣΤΣΙ ΕΥΔΟΞΙ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΜΡΙ ΙΟΣ ΜΡΙ ΙΚΤ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΡΙ ΕΥΓΓ ΜΡΙ ΓΙΝΝΗΣ ΟΣ ΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΥΓΓ ΣΙΛ ΠΝΓΙ ΠΕΤΡΟΣ ΙΟΡΔ ΜΙΧΗΛ ΠΟΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕ ΔΜ ΣΤΕΡ ΛΔΙ ΝΣΤ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

25 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΣΤΓΚΟΥ ΤΤΣΗ ΣΠΝΟΥ ΓΕΡΝΤΩΝΗ ΡΙΖΟΣ ΚΕΧΙΔΟΥ ΜΟΥΣΤΚΛΙΔΟΥ ΚΡΔΟΥΛΜ ΚΥΡΤΣΟΣ ΜΠΟΥΛΙΩΝΗ ΖΙΜΠΚ ΜΙΧΗΛΙΔΟΥ ΜΥΡΤΖ ΜΥΡΟΦΡΥΔΗ ΣΚΟΥΛΙΚ ΧΤΖΗΣΕΝΙΔΟΥ ΚΕΧΓΙ ΚΖΝΤΖΗ ΣΚΡΙΔΟΥ ΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΡΙΦΤΟΥΔΗ ΜΡΓΡΙΤΗΣ ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΝΤΟΝΤΗ ΣΟΦΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΡΙ ΟΣ ΜΓΔΛΗΝΗ ΡΤΕΜΙΣ ΜΡΙ ΙΟΣ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΡΙ ΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΚΗ ΕΥΘΛΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΣΙΛΕΙ ΔΝΗ ΣΤΥΡΟΥΛ ΘΝΣΙ ΦΕΝΤΡ ΙΟΣ ΜΡΙ ΙΩΝΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΣΤΟ ΚΩΝΣΤ ΠΥΛΟΥ ΝΔΡΕ ΚΩΝΣΤ ΣΤΥΛΙ ΛΕΞΝΔ ΙΩΝΝΗ ΝΤΩΝΙ ΙΩΝΝΗ ΚΩΝΣΤ Σ ΝΣΤ ΙΩΣΗΦ ΗΡΚΛ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

26 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ ΖΟΥΜΠΤΛΗΣ ΜΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΝΔΥΛΡΙΔΟΥ ΙΔΟΥ ΣΙΛΕΙΔΗΣ ΞΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΜΡΚΗ ΤΕΡΖΗΣ ΝΤΟΥΚΣ ΜΚΡΗ ΣΠΥΡΙΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΡΓΡΙΤΗ ΠΠΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΡΔΜΗΛΙΩΤΟΥ ΠΠΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΔΟΥ ΜΠΛΙΟΥΚ ΠΠΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΦΝΙΔΟΥ ΠΙΠΥΡΟΣ ΜΡΙ ΛΕΞΝΔΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙ ΠΣΧΛΙΝ ΕΙ ΜΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΥΡΙΚΗ ΕΥΝΘΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΥΘΛΕΙ ΕΛΙΣΕΤ ΗΛΙΝ ΧΡΙΣΤΙΝ ΠΕΡΣΙΦΩΝΗ ΜΓΔΛΗΝΗ ΘΕΟΧΡΗΣ ΕΥΤΕΡΠΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΛΜΠΟΣ ΙΩΝΝΗ ΝΙΚΟΛ ΖΧΡ ΔΙΟΝΥΣ ΣΤΥΛΙ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΦ ΠΛΟΥΜΗ ΡΙΣ ΕΥΓΓ ΝΙΚΟΛ ΡΓΥΡ ΛΕΞΝΔ ΙΩΝΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕ ΘΕΟΦΙΛ ΘΩΜΣ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

27 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΚΟΙΛΙΡΙΔΟΥ ΕΥΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΔΟΥ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΟΡΛΗ ΜΟΥΚΟΥΛΗΣ ΚΙΟΣΣΕ ΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΙΛΗ ΧΤΖΗΓΛΗΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΔΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΓΚΕΡΛΟ ΔΙΜΝΤΗ ΜΥΡΟΥΔΗ ΖΡ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ ΜΠΤΖΚΗΣ ΚΡΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΚΙΟΥΛΓΚΙΔΟΥ ΓΙΟΚΡΙΝΗ ΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΛΕΝΘΗ ΜΚΡΗ ΜΡΙ ΣΠΟΙΝ ΖΩΗ ΔΗΝΗΤΡ ΚΥΡΗΚΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΜΡΙ ΙΟΣ ΚΥΡΙΚΗ ΝΣΤΣΙΟΣ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΝΣΤΣΙ ΔΙΟΝΥΣΙ ΣΤΕΛΛ ΝΙΚΗ ΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΛΜ ΜΡΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙ ΜΡΙ ΕΛΙΣΕΤ ΝΙΚ ΕΥΣΤΡ ΚΩΝΣΤ ΡΙΣ ΛΖΡ ΣΤΕΦ ΣΙΛ ΝΙΚΟΛ ΣΙΛ ΟΜΗΡΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ΘΝΣ ΜΙΛΤΙ ΠΟΣΤΟ ΕΥΘΥΜΙ ΜΙΧΗΛ ΗΛΙΣ ΘΝΣ ΡΓΥΡ ΚΩΝΣΤ ΚΛΕΩΝ ΘΝΣ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

28 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΛΙ ΠΠΕΥΣΤΘΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΤΣΙΓΡΙΔ ΔΡΛ ΖΩΓΡΦΟΥΛΗ ΔΟΛΙΩΤΗ ΤΞΙΡΧΗΣ ΔΙΡΟΥΣΗΣ ΜΠΓΤΖΟΓΛΟΥ ΚΟΤΖΜΝΗ ΝΕΝΟΓΛΟΥ ΓΟΥΛΙΝΟΥΔΗΣ ΔΟΡΔΙΟΥ ΛΣΚΙΔΗΣ ΝΚΟΥ ΛΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΥΡΛΙΟΥ ΙΩΝΝΙΔΟΥ ΦΡΓΚΚΗ ΡΣΟΥ ΟΓΙΤΖΗ ΚΥΡΙΚΗ ΧΡΙΚΛΕΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΣΤΣΙ ΟΛΥΜΠΙ ΣΟΦΙ ΣΙΛΙΚΗ ΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΓΛΥΚΕΡΙ ΝΝ ΣΤΥΛΙΝΗ ΜΙΧΗΛ ΛΕΞΝΔΡΟΣ ΣΠΟΙΝ ΙΩΝΝΗΣ ΛΕΞΙ ΔΗΜΟΚΡ ΛΕΞΙ ΜΡΙ ΣΙΛΙΚΗ ΣΗΜΙΝ ΘΝΣΙ ΕΥΣΤ ΧΡΛ ΙΩΝΝΗ ΕΥΓΓ ΠΝΓΙ ΝΙΚΟΛ ΙΩΝΝΗ ΣΩΚΡ ΣΤΕΦ ΣΤΥΡ ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΣ ΣΙΛ ΧΡΛ ΚΥΠΡΙ ΠΟΣΤΟ ΣΙΛ ΙΩΝΝΗ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

29 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΓΚΤΖΟΥΔΗ ΓΙΟΛ ΣΤΡΟΛΙΜΗΣ ΣΜΡΣ ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΓΓΕΛΚΟΥ ΜΗΤΣΚΟΣ ΠΠΗΛΙΣ ΧΤΖΗΟΥ ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΦΕΙΡΗ ΤΣΙΓΓΕΛΗ ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΜ ΡΖΟΥΜΝΙΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΔΟΥ ΚΚΟΓΙΝΝΗ ΜΤ ΓΙΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΤΛ ΛΖΡΙΔΟΥ ΜΙΓΓΟΥ ΧΡΙΣΗ ΚΡΜΕΤΣΙΟΣ ΜΡΙ ΙΡΓΙΝΙ Χ ΟΣ ΟΣ ΓΓΕΛΟΣ ΜΡΙ ΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΟΣ ΧΡΥΣΝΘΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΠΡΣΚΕΥΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΣΕΤΛΝ ΦΩΤ ΥΓΗ ΝΣΤΣΙ ΟΛΥΜΠΙΔ ΕΙΡΗΝΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΓΙΟΛΝΤ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΚΕ ΣΙΛ ΚΩΝΣΤ ΣΙΛ ΣΤΕΦ ΘΩΜΣ ΙΩΝΝΗ ΚΥΡΙ ΝΙΚΟΛ ΠΝΓΙ ΜΖΕΝ( ΡΖΜΙ ΣΤΥΛΙ ΛΕΞΝΔ ΝΙΚΟΛ ΣΙΛ ΕΜΜΝΟΥΗ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

30 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΤΖΝΗΣ ΡΚΟΥΜΝΗ ΗΡΚΛΕΙΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΝΩΛΗ ΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΝΙΔΟΥ ΤΟΓΚΟΥΡΗ ΟΡΦΝΛΗ ΠΡΓΚΛΗ ΜΥΛΩΝ ΜΙΜΙΚΟΥ ΣΛΜΠΣΗ ΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΕΣΚΕΡΙΔΟΥ ΡΣΕΝΟΥΔΗ ΠΠΗ ΖΗΣΚΗ ΤΣΜΤΣΙΔΟΥ ΠΛΙΟΛΟΓΟΥ ΛΡΙΔΗΣ ΖΩΤΟΥ ΚΟΠΤΣΗΣ ΤΣΡΤΣΡΚΗ ΙΟΣ ΣΙΛΙΚΗ ΠΡΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΚΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΜΡΙ ΙΟΥΛΙΝ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΜΡΘ ΚΩΝΣΤΝΤΙ ΧΡΥΣΟΥΛ ΕΥΝΘΟΥΛ ΧΡΙΣΤΙΝ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΙΩΝΝΗ ΘΩΜΣ ΝΣΤ ΝΙΚΟΛ ΗΛΙΣ ΙΩΝΝΗ ΠΝΤΕΛ ΝΙΚΟΛ ΣΤΥΡ ΣΤΥΛΙ ΧΡΛ ΗΛΙΣ ΠΡΟΔΡ ΘΕΟΦΙΛ ΧΡΙΣ ΠΝΓΙ Σ ΝΙΚΟΛ ΘΝΣ ΛΕΞΝΔ ΘΝΣ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

31 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΔΟΝΤΣΙΔΟΥ ΠΠΠΡΦΥΡΙΟΥ ΠΕΤΣΓΚΣ ΜΠΙΤΛΗ ΚΟΥΡΤΗ ΜΥΡΟΜΤΙΔΟΥ ΜΓΔΗ ΛΕΤΣΟΥ ΡΜΕΝΤΖΗ ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΘΝΣΙΔΗΣ ΤΣΙΚΠΙΝΗΣ ΜΟΣΧ ΣΕΡΕΜΕΤΙΔΗΣ ΓΡΜΜΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΛΛΤΟΥ ΕΥΣΤΘΙΟΥ ΖΧΡΙΔΟΥ ΓΚΤΖΙΟΛΗΣ ΤΣΙΤΣΙΚ ΤΣΙΝΟΣ ΚΥΡΙΜΠΙΔΗΣ ΜΠΛΜΠΝΗ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΡΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΟΥΛΧ ΞΝΘΗ ΝΣΤΣΙ ΜΡΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΙΩΝΝ ΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΣΙΛΙΚΗ ΝΝ ΧΡΥΣΟΥΛ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΠΡΣΚΕΥΗ ΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛ ΝΙΚΟΛ ΣΩΚΡ ΝΣΤ ΝΙΚΟΛ ΕΥΓΓ ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΩΝΙ ΧΡΛ ΙΩΝΝΗ ΙΩΝΝΗ ΗΛΙΣ Σ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

32 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΡΜΕΝ ΜΕΛΛΙΟΣ ΠΡΤΛΙΟΥ ΗΧΟΥΔΗ ΛΗΤΖΙΚΗΣ ΜΙΧΛΙ ΣΙΓΝΟΥ ΤΣΙΟΥ ΓΙΝΝΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΙΡΙΔΗΣ ΚΚΡΟΓΛΟΥ ΚΠΤΣΗ ΠΠΝΙΚΟΛΟΥ ΓΙΝΝΚΙΔΗΣ ΖΛΛΗ ΜΙΚΡΟΠΝΔΡΕΜΕΝΟΥ ΕΡΝΡΛΗ ΙΔΟΥ ΠΡΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙΔΗΣ ΤΡΟΧΙΔΟΥ ΤΟΚΜΚΙΔΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΗ Ι ΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛ Ι ΘΝΣΙΟΣ ΜΡΙ ΠΡΣΚΕΥΗ ΕΥΘΥΜΙ ΓΙΝΝΟΥΛ ΘΩΜΣ ΓΓΕΛΙΚΗ Ι ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΡΟΣ ΕΥΝΘΙ ΝΝ ΝΝ ΕΛΕΟΝΩΡ ΟΛΥΜΠΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΤΙ ΜΡΙ ΜΡΙ ΝΙΚΟΛ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜΟΣΘΕ ΕΥΓΓ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜΝΟΥΗ ΙΩΝΝΗ ΗΛΙΣ ΜΙΧΗΛ ΙΩΝΝΗ ΣΙΛ ΘΡΣΥ ΚΩΝΣΤ ΔΙΟΝΥΣ ΜΙΧΗΛ ΛΖΡ ΟΔΥΣΣΕ ΠΗΤΕΡ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

33 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΤΣΚΛΙΔΗΣ ΕΡΓΙΔΟΥ ΤΣΟΥΛΣ ΣΛΤΦΕΡΙΔΗ ΜΠΕΛΛΟΥ ΜΝΤΡΟΓΛΟΥ ΚΛΥΤΣΗ ΚΡΓΙΝΝΙΔΟΥ ΠΣΣΛΗ ΤΣΙΓΚ ΤΣΙΦΤΖΗΣ ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΤΣΟΥΓΚΛΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΙΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΥΜΝΙΟΥΔΗ ΤΣΦΟΣ ΚΥΡΙΚΟΥ ΚΖΚΗ ΚΟΕΜΤΖΗ ΛΙΟΛΙΟΥ ΧΤΖΗΚΛΛΙΣ ΜΕΛΛΧ ΣΤΜΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΣ ΝΘΟΥΛ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕΡΠΕΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙ ΕΥΘΛΙ ΜΡΙΝ ΣΟΥΖΝ ΚΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΗ ΖΗΣΗΣ ΧΡΥΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΥΡΟΥΛ ΣΤΥΡΟΣ ΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΣ ΚΛΛΙΟΠΗ ΛΙΚΗ ΜΡ ΜΡΙ ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΕΞΝΔΡΟΣ ΣΤΜΤΙ ΛΕΞΝΔ ΕΥΓΓ ΣΙΛ ΣΥΜΕΩΝ ΣΩΤΗΡ ΝΙΚΟΛ ΘΝΣ ΔΝΙΗΛ ΡΙΣ ΕΛΕΥΘΕ ΘΝΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕ ΘΕΟΦΝΗ ΝΣΤ ΘΝΣ ΝΙΚΟΛ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

34 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΤΣΙΟΥΚΛΗ ΟΥΣΗ ΤΠΟΥ ΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΚΡΠΙΤΣΝΗΣ ΚΟΥΖΙΩΡΤΗΣ ΛΕΚΚ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΖΟΥΡΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΔΙΡΝΛΗ ΛΕΝΟΣ ΚΟΠΝΡΗΣ ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΡΕΝΤΣΗ ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΠΟΥΤΖΙΔΟΥ ΣΤΕΦΝΙΔΗΣ ΜΥΡΙΔΟΥ ΜΠΕΖΙΚΗΣ ΚΕΧΓΙ ΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΛΚΙΔΟΥ ΔΟΥΜΟΣ ΕΥΓΓΕΛΙ ΦΕΝΤΡ ΟΣ ΡΓΥΡΙΟΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΣΟΦΙ ΜΙΧΗΛ ΕΜΜΝΟΥΕΛ ΠΝ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΣΤΥΡΟΥΛ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΥΓΓΕΛΙ ΧΡΥΣΟΥΛ ΜΡΙ ΣΤΕΦΝΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΜΡΙ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝ ΘΩΜΣ ΣΤΕΡ ΔΙΟΝΥΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΓΓ ΧΡΙΣΤ ΧΡΛ ΚΟΣΜΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΥΛΙ ΧΡΛ ΛΕΞΝΔ ΝΕΣΤΗ ΚΥΡΙ ΧΡΛ ΕΥΓΓ ΜΥΡΟΥ ΠΟΣΤΟ ΝΙΚΟΛ ΕΥΓΓ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

35 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΖΜΟΥΡΙΔΟΥ ΜΡΙΓ ΠΝΕΤΣΙΔΟΥ ΜΗΤΥΛΙΝΟΣ ΠΠΓΓΕΛΟΥ ΣΠΙΓΓΟΥ ΣΟΦΙΝΚΟΥ ΠΝΤΕΛΗ ΚΖΝΤΖΙΔΟΥ ΛΖΡΙΔΗΣ ΡΝΟΥΤΗ ΠΛΣΟΥΧΙΔΟΥ ΠΠΠ ΓΙΚΟΥΜΕΛΟΥ ΜΥΓΔΛΙ ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΤ ΚΟΝΙΡΗΣ ΠΝΤΣΙΟΥ ΖΕΡ ΚΓΙΟΓΛΟΥ ΖΡΟΓΙΝΝΗ ΛΟΚΟΙΤΗ ΤΜΠΚΟΥΔΗ ΘΕΟΔΟΥΛ ΖΩΗ ΣΤΥΛΙΝΗ ΙΓΝΤΙΟΣ ΕΡΟΝΙΚΗ ΦΙΩΡΗ ΣΙΛΙΚΗ ΔΦΝΗ ΣΠΟΙΝ ΟΣ ΜΡΙ ΧΡΙΚΛΕΙ ΣΤΥΛΙΝΗ ΕΥΝΘΙ Ι ΠΥΛΟΣ ΕΥΘΛΙ ΙΩΝΝΗΣ ΚΡΥΣΤΛΛΙ ΜΡΙ ΕΥΜΟΡΦΙ ΧΡΙΣΤΙΝ ΣΤΕΛΛ ΘΝΣΙ ΠΣΧ ΠΡΟΔΡ ΝΤΩΝΙ ΓΓΕΛΟ ΝΔΡΕ ΔΝΙΗΛ ΕΥΓΓ ΙΩΝΝΗ ΓΡΗΓΟ ΝΣΤ ΣΙΛ ΠΝΤΕΛ ΠΣΧ ΝΙΚΟΛ ΣΙΛ ΜΙΧΗΛ ΣΤΕΡ ΦΙΛΙΠ ΙΩΝΝΗ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

36 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΚΝΔΥΛΙΩΤΗ ΠΕΡΝ ΟΙΚΟΝΟΜΚΟΥ ΛΡΟΥΔΗ ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΣΡΝΤΙΔΗΣ ΚΙΟΠΡΟΥΛΗ ΜΝΘΟΣ ΜΤΣ ΓΡΗΓΟΡΙΔΗΣ ΟΥΛΓΡΚΗ ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΜΠΕΡΜΗ ΜΠΛΠΝΙΔΟΥ ΠΝΔΡΙ ΛΩΡΗΣ ΣΥΝΤΚΗ ΣΜΡ ΡΗΓ ΙΔΟΥ ΣΤ ΚΟΚΟΤ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΡΙ ΧΡΥΣΟΥΛ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΟΛΓ ΕΙΡΗΝΗ ΟΣ ΜΡΙ ΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΝΔΡΟΜΧΗ ΟΣ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΗ ΙΟΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΟΥΛΤΝ ΣΙΛΙΚΗ ΠΥΛΙΝ ΧΡΥΣΟΥΛ ΔΟΜΝ ΜΡΙ ΕΥΓΓΕΛΙ ΕΥΓΕΝΙ ΙΩΝΝΗ ΙΩΝΝΗ ΝΣΤ ΛΕΞΝΔ ΙΩΝΝΗ ΝΙΚΟΛ ΔΜΙΝ ΣΤΥΡ ΝΣΤ ΣΤΥΛΙ ΝΙΚΟΛ ΘΩΜΣ ΠΟΣΤΟ ΘΩΜΣ ΡΓΥΡ ΣΤΕΦ ΘΝΣ ΝΣΤ ΙΩΝΝΗ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

37 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΣΟΡΟΠΛΙΔΗΣ ΠΠΖΙΔΗΣ ΜΡΛ ΣΡΛΗ ΚΤΣΟΥ ΚΡΠΙΛΦΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛ ΚΟΚΚΟΥ ΣΠΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΥΛΗΡ ΙΩΚΕΙΜΟΓΛΟΥ ΧΟΣΤΕΛΙΔΟΥ ΔΔΛ ΔΛΛ ΤΖΙΟΥΤΖΙΟΥΚΗ ΧΡΛΜΠΟΥΣ ΚΙΣΣΟΥΔΗ ΚΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΤΖΗΙΩΝΝΙΔΟΥ ΚΛΠΞΙΔΗΣ ΛΗΘΙΝΟΣ ΤΣΙΚΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΚΙΔΟΥ ΙΩΝΝ ΣΙΛΕΙΟΣ ΜΤΘΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙ ΝΝ ΙΟΣ ΕΥΓΓΕΛΙ ΣΠΟΙΝ ΣΠΟΙΝ ΣΟΝΙ ΘΕΟΦΝΗ ΜΡΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΘΗΝ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΜΡΙ ΝΤΩΝΙ ΙΟΣ ΣΕΣΤΗ ΗΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗ ΖΗΚΟΣ ΠΝΓΙ ΙΩΝΝΗ ΠΝΓΙ ΜΕΛΕΤΙ ΙΩΝΝΗ ΚΩΝΣΤ ΣΤΕΦ ΣΙΛ ΣΩΤΗΡ ΜΙΧΗΛ ΣΤΕΡ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΥΣΤ ΣΤΥΛΙ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

38 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΓΡΟΠΛΗΣ ΧΡΙΖΝΗ ΧΟΥΧΛΙ ΚΝΕΛΛ ΤΣΟΛΚΗ ΚΡΓΙΝΝΗ ΓΕΛΤΣΟΡ ΚΝΡΗ ΠΛΙΚΗΣ ΨΡΟΓΙΝΝΗ ΠΠΟΥΤΖΕΛΙΣ ΡΜΙΤΖΚΗ ΖΧΡΚΗΣ ΜΗΤΟΥ ΦΩΤΙΔΗ ΜΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΛΗΤΖΚΗ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΓΛΟΥ ΣΧΙΝΙΔΗΣ ΡΝΤΙΔΗΣ ΚΡΚΟΥΣΗ ΚΛΟΥΔΗ ΠΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΣ ΜΡΙ ΕΥΘΛΙ ΔΝΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΕΥΓΓΕΛΙ ΝΙΟΛΟΣ ΜΡΙ ΣΙΛΕΙΟΣ ΜΡΙ ΣΤΕΦΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝ ΕΥΓΓΕΛΙ ΧΡΙΣΤΙΝ ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΝΝ ΣΤΥΛΙΝΗ ΙΟΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΚΗ ΦΡΟΔΙΤΗ ΛΖΡΟΣ ΘΩΜΣ ΘΝΣ ΝΤΩΝΙ ΚΥΡΙ ΙΩΝΝΗ ΝΙΚΟΛ ΘΝΣ ΙΩΝΝΗ ΚΩΝΣΤ ΣΠΥΡΙ ΚΥΡΙ ΙΩΝΝΗ ΣΙΛ ΗΛΙΣ ΚΩΝΣΤ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

39 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΡΜΙΔΟΥ ΓΙΟΥΤΙΚ ΙΝΛΗΣ ΝΤΖΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΚΙΤΣΟΥΚΗ ΚΥΖΙΡΟΓΛΟΥ ΜΠΟΤΣΚΡΗ ΞΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Ι ΓΙΛΜ ΖΟΥΜΠΟΥΛΚΗ ΜΥΣΤΙΛΙΔΟΥ ΓΡ ΚΟΤΣΝΡΙΔΟΥ ΣΤΡΙΝΤΖΩΦ ΠΛΤΤΖΙΔΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΔΟΥ ΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΧΟΥΔΗ ΚΟΚΟΤ ΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΣΚΟΥΦΗ ΚΙΟΣΚΟΥΝΟΓΛΟΥ ΙΜΙΛΙ ΜΩΥΣΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΥΓΗ ΜΡΙ ΕΥΔΟΞΙ ΠΡΘΕΝ ΓΛΙ ΟΛΓ ΕΜΜΝΟΥΕΛ ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΙ ΧΡΥΣΟΥΛ ΝΝ ΚΕΡΣΟΥΛ ΠΣΧΛΙ ΙΣΜΗΝΗ ΛΕΞΝΔΡ ΗΛΙΣ ΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΣΤΕΦ ΠΟΣΤΟ ΠΝΓΙ ΣΩΤΗΡ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΣΤΟ ΧΡΛ ΘΝΣ ΙΩΝΝΗ ΝΙΚΟΛ ΠΟΣΤΟ ΝΙΚΟΛ ΠΝΤΕΛ ΝΙΚΟΛ ΙΩΝΝΗ ΡΙΣ ΣΤΕΦ ΗΛΙΣ ΜΙΧΗΛ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

40 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΣΙ ΦΚΙΔΟΥ ΜΚΡΙΔΗΣ ΧΜΠΕΖΟΣ ΧΤΖΗΜΠΕΚΙΡΗ ΤΣΜΠΡΛΗΣ ΛΙΚΙΔΗΣ ΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΕΛΙ ΚΠΩΛΗΣ ΣΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΜΟΓΛΟΥ ΖΡΟΓΙΝΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΣΡΝΤΡΙΔΗΣ ΠΟΣΤΟΛΚΗ ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΠΠΟΥΤΣΙΔΟΥ ΧΡΛΜΠΙΔΟΥ ΦΙΛΟΥΡΓΙΩΤΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΤΖΙΜΕΚΙΔΟΥ ΣΤΥΡΚΚΗ ΝΤΩΝΙΔΟΥ ΟΥΡΝΙ ΙΣΜΗΝΗ ΙΩΝΝΗΣ ΣΤΥΡΟΣ ΘΝΣΙ ΤΡΥΦΩΝ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΝΝ ΣΙΛΙΚΗ ΙΟΣ ΙΟΣ ΚΥΡΙΚΗ ΘΩΜΣ ΕΥΓΓΕΛΙ ΡΙΣΤΕΙΔΗΣ -ΕΥΔΟΚΙ ΘΗΝ ΣΤΥΡΟΥΛ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙ ΝΣΤΣΙ ΓΛΙ ΠΣΧΛΙΝ ΛΕΞΝΔ ΠΥΛΟΣ ΝΤΩΝΙ ΣΙΛ ΝΣΤ ΚΩΝΣΤ ΙΩΝΝΗ ΙΩΝΝΗ ΙΩΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙ ΕΥΓΓ ΣΜΕΛ ΚΟΣΜΣ ΣΙΛ ΕΠΜΕΙ ΝΙΚΟΛ ΕΥΓΓ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΦ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

41 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΞΥΔ-ΞΥΔΟΥΝΗ ΜΠΟΣΚΟΓΛΟΥ ΝΝΟΥ ΣΤΥΡΙΔΟΥ ΧΤΖΗ ΜΙΣΙΡΛΗ ΜΗΝΟΥΔΗΣ ΠΕΤΚΝΗ ΤΖΟΥΛΙ ΣΡΝΤΙΔΟΥ ΣΣΝΗ ΤΣΙΙΡΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤ ΚΡΓΚΙΟΖΗ ΚΖ ΡΟΥΤΖΙΔΟΥ ΕΥΓΓΕΛΟΥ ΚΝΚΗΣ ΝΓΝΩΣΤΟΥ ΚΔΡΕΦΗ ΓΚΕΛΟΥ ΠΠΝΣΤΣΙΟΥ ΠΠ ΠΠΚΩΣΤ ΕΡΕΦΙΛΗ ΝΣΤΣΙ ΕΥΦΗΜΙ ΘΝΣΙ ΖΩΗ ΓΝΗ ΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΚΛΛΙΟΠΗ ΝΝ ΧΡΥΣΥΓΗ ΣΙΛΙΚΗ ΠΡΣΚΕΥΗ ΣΟΦΙ ΕΥ ΡΡ ΝΤΟΛΗ ΟΛΓ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΣΙΛΙΚΗ ΜΡΙ ΕΡΜΙΟΝΗ ΕΥΘΥΜΙ ΘΝΣ ΝΙΚΟΛ ΠΣΧ ΝΤΩΝΙ ΝΙΚΟΛ ΝΤΩΝΙ ΘΝΣ ΣΤΥΡ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝΣΤ ΙΩΝΝΗ ΧΙΛΛ ΧΡΛ ΝΣΤ ΙΩΝΝΗ ΣΙΛ ΣΙΛ ΣΕΡΦ ΧΡΙΣΤ ΣΙΛ ΘΝΣ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

42 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΚΡΚΛΟΥ ΜΛΛΙΡΟΥ ΠΝΓΙΩΤΙΔΟΥ ΠΝΓΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΤΣΟΥΓΕΝΗ ΝΙΝΙ ΣΤΜΤΙΚΣ ΔΟΥΛΛ ΠΛΗΟΓΙΝΝΗ ΠΠΝΙΚΟΛΟΥ ΜΟΥΖΗ ΜΠΕΛΟΥ ΤΣΜΗΤΡΟΥ ΟΥ ΚΡΕΛΙΔΟΥ ΖΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΦΛΗ ΔΙΜΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΜΤΙΔΗΣ ΡΕΚΟΥ ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΝΔΡΕΣ ΞΝΘΗ ΖΩΙΤΣ ΡΓΥΡΩ ΟΣ ΣΟΥΛΤΝ ΛΕΞΝΔΡ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΛΤΝ ΠΡΣΚΕΥΗ ΜΡΙΝ ΕΥΝΘΙ ΛΙ ΝΣΤΣΙ ΕΥΔΟΞΙ ΚΩ/ΝΤΙΝ ΣΤΥΡΟΥΛ ΣΤΥΡΟΣ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΜΜΝΟΥΗ ΙΩΝΝΗ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚΟΛ ΕΥΓΓ ΠΝΤΕΛ ΠΥΛΟΣ ΡΙΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΓΓ ΠΝΤΕΛ ΘΩΜΣ ΣΤΕΡΓ ΧΡΛ ΔΗΜΟΣΘΕ ΠΕΤΡΟΣ ΘΝΣ ΣΙΛ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

43 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΓΚΟΡΗ ΜΙΧΗΛΙΔΟΥ ΞΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛΙΩΚΗ ΓΡΟΓΛΝΙΔΟΥ ΚΥΠΤΗ ΣΚΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΟΥΣΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΚΝΗ ΛΜΠΟΥΡΙΝΟΥ ΚΠΡΙΝΙΩΤΟΥ ΩΡΟΛΟΓΣ ΤΣΚΜΚΗ ΚΡΓΙΩΡΓΟΥ ΔΡΟΓΛΟΥ ΜΙΧΟΥ ΝΤΟΚΟΥ ΛΗΝΡΕΟΥ ΜΠΟΥΛ ΜΛΙΓΚΟΥΔΗ ΠΗΞΡ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΠΟΣΙΚ ΜΡΙΝ ΝΝ ΝΣΤΣΙ ΣΠΟΙΝ ΚΥΡΙΚΗ ΚΛΛΙΟΠΗ ΜΡΙ ΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΥΝΤΣ ΜΡΙ ΕΥΤΕΡΠΗ ΠΡΣΚΕΥΗ ΜΡΓΡΙΤ ΚΛΛΙΟΠΗ ΝΤΟΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤ ΜΕΤΞΙ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΧΡ ΜΙΧΗΛ ΚΩΝΣΤ ΖΗΣΗΣ ΙΩΝΝΗ ΓΓΕΛΟ ΘΝΣ ΘΩΜΣ ΚΩΝΣΤ ΣΤΕΦ ΔΗΜΟΣΘΕ ΝΙΚΟΛ ΘΝΣ ΝΙΚΟΛ ΣΙΛ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

44 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΓΙΤ ΟΥΔΟΥΡΗ ΜΥΡΙΔΟΥ ΛΙΟΛΙΟΥ ΓΡΜΜΕΝΟΥ ΝΔΡΕΔΟΥ ΜΝΤΙΔΗΣ ΜΠΤΣΙΟΥΛ ΝΙΚΟΛΙΔΟΥ ΕΛΙΔΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΟΥΛΛ ΜΣΤΟΡ ΓΚΤΣΙΟΣ ΠΠΙΟΥ ΜΠΙΟΥ ΠΟΙΚΟΥ ΤΖΙΚ ΠΝΤΙΚΙΟΥ ΠΕΓΙ ΣΤΥΡΙΔΟΥ ΔΙΜΝΤΟΓΛΟΥ ΚΟΛΙΟΥ ΚΩΣΤΡ ΘΝΣΙ ΝΤΙΓΟΝΗ ΠΝΓΙΩΤ ΜΡΙ ΛΕΞΝΔΡ ΛΖΡΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΔΟΜΝ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΘΕΟΝΣ ΠΡΣΚΕΥΗ ΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΣ ΘΝΣΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙ ΙΚΤΕΡΙΝΗ Ι ΤΡΙΝΤΦΥΛΛ ΣΟΦΙ ΣΤΕΛΛ ΚΥΡΙΚΗ ΜΡΙ ΝΝ ΕΥΣΤΡ ΠΝΓΙ ΠΥΛΟΣ ΣΙΛ ΣΤΕΡΓ ΠΝΓΙ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟΧΡ ΣΙΛ ΠΟΣΤΟ ΧΡΛ ΝΣΤ ΣΤΕΦ ΡΓΥΡ ΣΤΥΡ ΠΝΓΙ ΣΙΛ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

45 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΤΙΡΙΔΟΥ ΜΟΝΣΤΗΡΙΔΗΣ ΓΚΟΓΚΟΥ ΠΡΣΣΟΥ ΙΔΟΥ ΛΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΝΤΟΣ ΖΙΟΥ ΤΣΚ ΧΤΖΗΛΙΔΟΥ ΛΖΡΙΔΟΥ ΤΟΥΜΠ ΖΦΕΙΡΙΟΥ ΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΙΔΟΥ ΣΡΙΚΛΗ ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΣΚΕΥΙΔΟΥ ΝΙΔΗΣ ΚΛΜΝΙΔΟΥ ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΥΛ ΚΛΟΓΛΟΥ ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΗ ΝΙΚΟΛΟΣ ΟΛΓ Ι ΜΡΘ ΟΛΥΜΠΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΙΚ ΕΥΔΟΚΙ ΝΙΝ ΝΙΚΟΛΟΣ Ι ΕΡΟΝΙΚΗ ΣΙΛΙΚΗ ΟΣ ΣΟΦΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΗΣΙ ΣΙΛΕΙΟΣ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΜΡΙ ΙΩΝΝΗ ΠΥΛΟΣ ΗΛΙ ΛΕΞΝΔ ΙΩΝΝΗ ΠΛΤΩ ΣΤΕΦ ΝΕΣΤΗ ΠΝΓΙ ΧΡΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

46 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΛΠΟΡΔΣ ΚΟΤΣΝΗ ΤΣΝΗΣ ΠΠΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΟΥΠΤΣΙΔΟΥ ΛΧΟΥ ΠΠΣΤΕΦΝΟΥ ΤΣΚΙΡΗΣ ΜΙΧΗΛΙΔΟΥ ΠΠΓΓΕΛΗ ΓΚΟΥΖΗ ΚΚΛΙΩΤΗ ΠΣΧΛΗ ΚΡΓΟΥΔΗ ΣΛΣΙΔΟΥ ΙΔΟΥ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΙΔΟΥ ΚΟΣΜ ΓΚΟΥΝ ΖΙΜΠΙΔΟΥ ΖΧΟΥ ΠΓΩΝΚΗ ΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΠΠΙΟΥ ΙΟΣ ΚΛΕΙΩ ΙΟΣ ΣΙΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΔΥΣΣΕΣ Ι ΝΣΤΣΙΟΣ ΣΙΛΙΚΗ ΚΥΕΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΡΙ ΣΟΦΙ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΘΗΝ ΣΟΦΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΡΡ ΟΛΓ ΙΣΙΔΩΡ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙ ΠΡΣΚΕΥΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΜΡΙ ΗΛΙΣ ΗΛΙΣ ΝΤΩΝΙ ΝΙΚΗΤ ΠΕΤΡΟΣ ΝΕΣΤΗ ΣΤΥΡ ΛΕΞΝΔ ΦΡΙΞΟ ΝΙΚΟΛ ΕΥΓΓ ΝΣΤ ΝΙΚΟΛ ΝΙΚΟΛ ΘΩΜΣ ΣΩΤΗΡ ΕΥΓΓ ΘΝΣ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

47 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΖΧΟΥ ΕΡΝΔΚΗ ΚΟΣΜ ΤΟΥΛΚΗ ΝΛΤΣΙΔΟΥ ΠΕΙΚΟΥ ΕΝΕΤΗΣ ΛΝΟΥΔΗ ΛΣΚΡΙΔΟΥ ΤΣΙΟΛΚΗ ΜΠΖΙΩΤΗ ΠΠΣΤΕΦΝΟΥ ΠΤΣΤΖΗ ΙΩΝΝΙΔΟΥ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΠΡΕΣΗ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΚΤΡΧΙ ΜΟΥΡΤΙΔΟΥ ΓΚΟΥΣΔΟΣ ΚΟΚΤΣΙΔΟΥ ΤΣΡΚΤΖΟΓΛΟΥ ΖΗΚΟΥ ΡΕΜΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΝΣΤΣΙ ΚΛΗ ΣΙΛΕΙ ΞΝΘΗ ΣΩΤΗΡΙ ΜΡΙ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝ ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΥΛΤΝ ΧΡΙΣΤΙΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΕΡΣΟΥΛ ΚΛΛΙΟΠΗ ΚΥΡΙΚΗ Ι ΧΡΛΜΠΟΣ ΕΛΙΣΕΤ ΜΡ ΘΝΣΙΟΣ ΚΙΤΗ ΣΠΟΙΝ ΙΩΝΝ ΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ ΘΩΜΣ ΕΥΣΤ ΣΙΛ ΛΖΡ ΕΛΕΥΘΕ ΙΩΝΝΗ ΙΩΝΝΗ ΙΩΝΝΗ ΧΡΛ ΣΙΛ ΣΙΛ ΝΔΡΕ ΣΙΛ ΙΩΝΝΗ ΝΣΤ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

48 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΠΙΤΤ ΤΚΟΥΣΙΔΟΥ ΠΡΕΖ ΠΕΓΚΛΙΔΗΣ ΤΣΙΚΟΥ ΠΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΓΗΤΣΚΗ ΚΡΚΤΣΝΗ ΜΟΥΣΕΝΣ ΚΛΟΓΗΡΟΥ ΓΚΛΙΤΣΗ ΤΕΡΖΗ ΜΠΙΝΟΥ ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΙΤΣΙΟΥΝΗ ΦΛΛΕ ΜΕΡΤΖΗΣ ΟΥΣΤΠΣΙΔΟΥ ΠΠΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΝΣΙΔΟΥ ΤΡΙΝΟΥ ΖΧΟΥ ΜΠΙΝΥΧΚΗ ΓΡΜΜΤΙΚΟΥ ΠΝΓΙΩΤ ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΛΙΚΗ ΛΖΡΟΣ Ι ΣΤΥΛΙΝΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΡΙ ΣΠΟΙΝ ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΙΩΝΝΗΣ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΙΟΛ ΝΙΚΟΛΟΣ Ι ΕΥΝΘΙ ΝΣΤΣΙ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΥΘΥΜ ΜΡΙ ΜΡΙ-ΝΕΣΤΟΡ ΘΝΣ ΜΙΧΗΛ ΠΝΓΙ ΕΛΕΥΘΕ ΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΥΡ ΙΩΝΝΗ ΠΡΣ ΝΙΚΟΛ ΣΙΛ ΙΩΝΝΗ ΘΝΣ ΕΜΜΝΟΥΗ ΝΙΚΟΛ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

49 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΣΩΤΗΡΙΔΟΥ ΤΣΟΥΓΙΝΝΗΣ ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΜΝΤΙΔΟΥ ΛΧΚΗ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΥΤΡ ΤΖΙΚ ΜΠΛΕΤΣΟΥ ΚΛΤΣΟΓΙΝΝΗ ΤΚΙΔΟΥ ΙΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ ΚΡΣ ΙΔΗΣ ΜΥΛΩΝ ΤΖΙΩΝ ΖΦΕΙΡΗ ΓΚΙΟΥΛΗ ΜΕΛΛΙΟΥ ΝΔΡΕΔΟΥ ΔΜΙΔΟΥ ΧΡΤΛΗ ΡΛΛΗ ΜΡΙ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΣΙΛΙΚΗ ΜΡΙ ΝΤΙΓΟΝΗ ΜΡΙ Ι ΛΕΞΝΔΡ ΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛ ΜΕΡΣΙΝΗ ΝΤΩΝΗΣ ΘΝΣΙ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΚΛΛΙΟΠΗ Ι ΤΡΙΝΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΚΤΕΡΙΝ ΣΤΥΛΙΝΗ ΣΟΦΙ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝΣΤ ΦΩΤΙΟ ΘΝΣ ΦΩΤΙΟ ΕΥΣΤΡ ΣΙΛ ΜΕΝΕΛΟ ΝΣΤ ΓΡΗΓΟ ΣΙΛ ΘΝΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΡ ΓΡΗΓΟ ΝΙΚΟΛ ΣΤΥΛΙ ΝΙΚΟΛ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

50 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΛΗΗΣ ΘΝΣΙΟΥ ΣΟΥΚΝΤΟΥ ΖΗΣΗ ΖΜΠΙΔΟΥ ΜΚΡΙΔΟΥ ΙΩΝΝΙΔΟΥ ΠΟΖΟΓΛΟΥ ΝΤΟΓΚΡΙΔΟΥ ΔΛΛ ΤΖΙΡΤΖΙΓΝΗΣ ΚΛΔΚΗ ΟΥΛΓΡΙΔΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΙΝΤΗΣ ΚΟΥΤΕΛ ΜΝΤΙΔΟΥ ΚΟΥΡΝΙΩΤΗ ΠΠΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΔΗΣ ΠΕΧΛΙΝΙΔΟΥ ΜΜΛΗ ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΧΛΙΠ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΣΙΛΙΚΗ ΙΩΝΝ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΙΩΝΝ ΧΡΥΣΟΥΛ ΕΛΙΝ ΟΥΡΝΙ ΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΘΛΙ ΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΟΙΝ ΙΟΣ ΜΓΔΛΗΝΗ ΜΡΓΡΙΤ ΓΓΕΛΙΚΗ ΙΣΜΗΝΗ ΝΕΣΤΗΣ ΛΕΞΝΔΡ ΠΝΓΙΩΤ ΡΟΖΛΙ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΣΩΚΡ ΝΤΩΝΙ ΣΙΛ ΠΡΟΔΡ ΓΓΕΛΟ ΙΩΝΝΗ ΕΡΙΚΟ ΘΩΜΣ ΙΩΝΝΗ ΝΙΚΟΛ ΣΙΛ ΛΕΞΝΔ ΝΝΙ ΝΙΚΟΛ ΣΠΥΡΟ ΙΩΝΝΗ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

51 ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΤΚΟΣ ΠΠΣΤΕΦΝΟΥ ΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΥΙΜΤΣΙΔΟΥ ΣΙΓΚΟΥΔΗ ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΕΛΕΠΗ ΜΥΛΩΝ ΤΣΕΤΣΙΚ ΚΨΛΙΡΗ ΙΔΟΥ ΜΙΧΗΛΙΔΟΥ ΖΦΕΙΡΗΣ ΚΛΝΤΖΗΣ ΠΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΡΚΟΥΛΗ ΦΩΤΙΔΟΥ ΜΚΡΙΔΗΣ ΚΟΥΚΟΥΓΙΝΝΗ ΙΔΟΥ ΛΙΟΛΙΟΥ ΜΠΙΝΟΥ ΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΟΛΥΜΠΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ Μ ΙΩΝΝ ΧΡΥΣΟΥΛ ΕΛΙΣΕΤ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΗΛΙΣ ΣΟΦΙ ΟΛΓ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΓΓΕΛΟΣ ΝΣΤΣΙ ΡΧΗΛ ΧΡΙΣΤΙΝ ΜΡΙ ΜΡΙ ΝΙΚΟΛ ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΠΣΧ ΚΩΝΣΤ ΣΤΥΡ ΣΙΛ ΔΙΜΝ ΓΡΗΓΟ ΚΥΡΙ ΧΡΛ ΠΝΓΙ ΥΡΩΝ ΣΙΛ ΣΙΛ ΕΥΓΓ ΙΩΣΗΦ ΠΡΣ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΚΡΙΤΗΡΙ () () () () () () () () ΜΟΝΣ () ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΡΓΙΣ ΝΗΛΙΚ ΤΕΚΝ ΓΟΝΕΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΘΜΟΣ ΣΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΜΟΝΣ () ΚΩΛΥΜ ΗΜ.ΠΔ/ ΚΩΛΥΜ ΜΗΝΗΣ ΠΣΧ. ΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΥΡΙ ΠΡΟΣΟΝΤ()/ ΘΜΟΛΟΓΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΔΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΓΡΦΕΙΟΥ / ΤΜΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΝΣ () νακοίνωση Διάρκεια Σύμβασης: / Δ.Ε.Η.Ε

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: ΤΖΕΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΟΥΝΗΣ ΖΡΜΠΟΥΝΗΣ ΙΔΗΣ ΠΝΓΙΩΤΟΥ ΙΟΣ ΣΤΜΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣΠΟΣΤΟ ΧΡΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΙ ΚΛΙΜΤΙΚΗΣ ΛΛΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ ΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 101 92

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΟΡΙΣ ΚΩΙΚΟΣ ΘΣΗΣ : ΙΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΣΩΝ: ΛΧΚΗ ΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΥ ΟΥΛ ΠΩΝΥΜΟ ΝΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΥΡΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΙ ΧΡΙΣΤΙΝ ΘΗΝ ΠΗ ΥΝΘΙ ΝΝ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 θήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΤΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ρ. Φύλλου 2381 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΠΟΦΣΕΙΣ Διαπίστωση της αυτοδίκαιης μετάταξης στην Περι φέρεια ττικής του προσωπικού που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΛΙ ΠΟ ΛΙΗΣ ΡΗΟΡΙΗΣ ΤΣΡΙΗΣ ΜΗΟΣ ΝΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΞΝΡΙΗΣ ΘΝΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΤΖΙΟΥΦΣ ΚΝΤΠΟΖΙΗΣ ΦΤΚΣ ΖΟΡΜΠΣ ΤΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΡΟΜΤΙΗΣ ΣΙΛΙΗΣ ΠΠΖΟΛΟΥ ΦΟΥΝΤΟΛΟΥ ΙΩΝΝΙΗΣ ΙΙΚΙΟΛΟΥ ΠΧΤΣΛΙΗΣ ΖΙΟΣ ΡΦΗΛ ΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΗΜΚΙΗΣ ΜΙΗΣ ΠΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΛΙ ΠΟ ΚΣΚΡΙΗΣ ΜΜΝΟΥΗΛ ΛΗΩΡΗΣ ΚΡΣΤΟΙΝΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΜΤΣΗΣ ΣΤΦΝΟΥ ΜΙΝΤΣΗΣ ΚΤΣΙΝΝΗΣ ΤΣΜΠΡΛΙΗΣ ΜΥΡΟΠΟΥΛΙΗΣ ΚΡΩΡΙΟΥ ΚΛΛΙΝΙΗΣ ΡΥΚΟΚΟΣ ΛΖΡΙΗΣ ΘΟΩΡΙΗΣ ΜΛΛΙΡΟΣ ΡΜΙΗΣ ΩΡΙΟΥ ΜΠΙΣΙΟΥΚΗΣ ΡΝΙΤΗΣ ΤΟΥΛΟΥΜΝΙΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης.

Θέμα: Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους Ταχ. Κώδικας : θήνα Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου Τηλέφωνο : FAX

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ Λάρισα, 23-1-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΛΡΙΣΣ ριθµ. πρωτ: ΟΙΚ. 4627 /ΝΣΗ ΜΕΤΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση : 8 ο χιλ. Ε. Ο. Λάρισας-Τρικάλων Προς : ποδέκτες Π.. Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ΚΤΛΟΓΟΣ ΣΥΜΕΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΛΥΜΤΩΝ 2010 ΟΡΓΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΦΛΙΣΕΩΝ ΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής σφάλισης Ιούνιος 2010 Φίλη ασφαλισμένη, Φίλε ασφαλισμένε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ 86.907/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ 86.907/1/2012 ΜΚΡΟΧΡΟΝΙ ΝΕΡΓΟ (> ΜΗΝΩΝ) ΝΕΟ ΝΕΡΓΟ ΕΩ ΕΤΩΝ ΒΡΧΥΧΡΟΝΙ ΝΕΡΓΟ ΧΩΡΙ ΕΠΙΔΟΜ ΝΕΡΓΙ ΓΡΟΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΕΓΓΜΟ/-Η ΜΕ ΥΖΥΓΟ ΝΕΡΓΟ ΠΡΟΤΤΕΥΟΜΕΝ ΜΕΛΗ, -.,., -.,., -.,., -.,., και άνω ΝΠΗΡΙ % - % ΝΠΗΡΙ % ΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Αθήνα 23 /07 /2015. Αριθµ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55887. Θέµα: Πρόσληψη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Αθήνα 23 /07 /2015. Αριθµ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55887. Θέµα: Πρόσληψη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας: 0- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» Δ: ΒΙ09Φ-ΕΧΒ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301 789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 Δ: 43ΟΩΨ8-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, χαρνές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Απόφασης: 99/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «ιενέργεια κλήρωσης θέσεων για τις Εµποροπανηγύρεις Αγίου Γεωργίου και Ζωοδόχου Πηγής του ήµου Πεντέλης».

Αριθµ.Απόφασης: 99/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «ιενέργεια κλήρωσης θέσεων για τις Εµποροπανηγύρεις Αγίου Γεωργίου και Ζωοδόχου Πηγής του ήµου Πεντέλης». Δ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΓΣ8 ναρτητέα στο διαδίκτυο ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΝΤΛΗΣ Π Ο Σ Π Σ Μ πό τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ριθµ.πόφασης: 99/2014 Π Ρ Ι Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2000

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2000 ΦΡΟΝΤΙΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕ 2000 A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΟΝ. ΧΟΛΗ ΠΟΛΗ ΠΤΕΡ 1 ΘΝΚΗ ΠΝΓΙΩΤ ΠΕΤΡΟ ΜΟΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙ & ΛΕΞΝΔΡΟΥΠΟ ΛΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΡΚΗ 2 ΝΓΝΩΤΟΠΟΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΡΙΤΕΙΔΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΩΝ 3 ΝΓΝΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 10433- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου Τηλ: 213 216 1026 ΦΕΚ 1021

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011»

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΝΡΤΗΤΕ Τ ΔΙΔΙΚΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ & ΤΥΡΙΜΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ (.Τ.Ε.Κ) / (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΙΙΚΗΤΙΚ ΥΜΒΥΛΙ ρ. Πρωτ. :68/24-02-2011 υνεδρ. :7 η /2011 ριθμ. πόφ. :68/24-02-2011 ΘΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΒΙΟΜΗΧΝΙΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΚΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΟΤΗΤ & ΝΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.Ν..Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Ε) Ξενίας 24, 11528 θήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους υνημμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΝΡΤΗΤΟ ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΙΟ ΠΙΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΥΜΤΩΝ ----- ΝΙΚΗ ΙΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΩΝ ΠΡΩΤΟΘΛΙΣ ΚΙ ΥΤΡΟΘΜΙΣ ΚΠΥΣΗΣ ΙΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΩΝ ΠΡΟΡΜΜΤΩΝ & ΟΡΝΩΣΗΣ Π.. TMHMA - ΣΠΟΥΩΝ & ΦΡΜΟΗΣ ΠΡΟΡΜΜΤΩΝ ----- αθμός σφαλείας: Να

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΒΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΒΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 3 ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 ΤΗΣ 6 ης, 7 ης και 8 ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α Ειδικ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Πολ. Βαθ.πτ. Ημ.κτ.πτυχ. 1 ΠΕ02 Γκούντρα Φανή Δημήτριος Όχι 6,9 1/11/1989

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ Ι)ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ Ι)ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 1 ΟΠΤΙΚΟΚΟΥΣΤΙΚΟ ΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ Ι)ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 1) Ι ΤΥΤ:ΝΤΝΙΕΛ ΚΟΝ ΜΠΕΝΤΙΤ 2) ΡΟΜΟΙ:ΝΝΟΣ ΒΛΩΡΙΤΗΣ 3)ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ:ΚΚΙΟΣ ΚΚΙΣΒΙΛΙ 4)ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ:ΒΛΕΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙ ΗΣ 5) ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ:ΒΟΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΥΙΟ ΜΕΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4564 Πρσ, 27 Απριλίο 2012 1681 Αριθμός 2116 ΟΙ ΠΕΙ ΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 Γνωσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας:

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας: Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 16-09- 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ημ. Απόφασης: 22-09-2014 Α.Π.: 206530. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημ. Απόφασης: 22-09-2014 Α.Π.: 206530. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΟΤΗΤ & ΝΠΤΞΗ (Ε.Τ.Ε.Ν..Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Ε) Ξενίας 24, 11528 θήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους υνημμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 1 590141 ΑΓΓΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ11 Δεν προσήλθε 2 594433 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 Δεν προσήλθε 3 205060 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ19 Δεν προσήλθε 4 602194

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ. Τµήµα: ΕΜΠΟΡΙΚΟ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ. Τµήµα: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΥ ΤΑΛΟΓΟΥ Σελίδα 1 Τµήµα: ΕΟΡΙ 1 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 40104 ALBIEN TERESA TOY ROMAN ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 32050 CROCHET CHRISTINE TOY MARSEL ΑΦΗΣΣΟΣ ΑΦΕΤΩΝ 3 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΓΑΘΟΥ ΜΑΡΙΑ 53378 76,11 ΚΟΥΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1 295 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ 45418 44,72 ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 20963 Β1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Φ. ΜΕΣΧΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα