<<Η ΝΑΥΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΥΤΗΣ>> ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "<<Η ΝΑΥΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΥΤΗΣ>> ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ <<Η ΝΑΥΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΥΤΗΣ>> ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ I) ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ II) Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ α Διατάξεις ναυτικού δικαίου στην Εξάβιβλο του Αρμενόπουλου β Διατάξεις ναυτικού δικαίου σε μεταβυζαντινά νομοκανονικά έργα γ Συμπεράσματα

3 III) ΤΑ ΕΘΙΜΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ, ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ α Ναυτικό δίκαιο της Ύδρας Εισαγωγή Η ναυτική νομοθεσία της Ύδρας ( ): Τα <<Θεσπίσματα>>(1803) Οι <<Πολιτικοί και θαλασσοεμπορικοί νόμοι >>(1818) Οι <<Θαλασσοεμπορικοί νόμοι >>(1818) 3. Ειδικότερα η ναύλωση Ναύλος Υποχρεώσεις εκναυλωτή. Φορτωτική Υποχρεώσεις ναυλωτή Το πλήρωμα Διαφορά της ναύλωσης από τη συντροφιά του πλοίου Ο πλοίαρχος Κεφάλαια της επιχείρησης Η συμπλοιοκτησία Σύστημα επιμερισμού των κινδύνων - ναυτοδάνειο

4 12. Αβαρία Συμμετοχή στα κέρδη και τις ζημίες της επιχείρησης και κατάταξη δικαιούχων β Ναυτικό δίκαιο της Σύρου Εισαγωγή- κωδικοποίηση των εθίμων της Σύρου Η ναύλωση γ Ναυτικό δίκαιο της Νάξου Εισαγωγή Συλλογή - κωδικοποίηση των εθίμων της Νάξου IV) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ α Αρμοδιότητα εκδίκασης εμποροναυτικών διαφορών β Προσφυγή στην διαιτησία ή τα κοινοτικά δικαστήρια. Το παράδειγμα της Ύδρας

5 V) ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ α Τα πραγματικά περιστατικά β Τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν γ Εφαρμοστέο δίκαιο δ Αρμοδιότητα εκδίκασης VI) ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ VII) ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ VIII) ΠΗΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ IX) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 131επ. Αριθ. 1. Ναυλοσύμφωνο της Ύδρας 2. Ναυλοσύμφωνο της Ύδρας 3. Ναυλοσύμφωνο της Ύδρας 4. Ναυλοσύμφωνο της Ύδρας 5. Ναυλοσύμφωνο της Ύδρας 6. Ναυλοσύμφωνο της Ύδρας 7. Ναυλοσύμφωνο της Ύδρας 8. Ναυλοσύμφωνο του 1783 Σύρου 9. Ναυλοσύμφωνο της Σύρου 10. Ναυλοσύμφωνο της Σύρου 11. Ναυλοσύμφωνο της Σύρου 12. Ναυλοσύμφωνο της Σύρου 13. Ναυλοσύμφωνο της Σύρου 14. Ναυλοσύμφωνο της Σύρου 15. Ναυλοσύμφωνο της Νάξου 16. Ναυλοσύμφωνο της Νάξου 17. Ναυλοσύμφωνο της Νάξου 18. Απόφαση της Ύδρας 19. Απόφαση της Ύδρας 20. Απόφαση της Ύδρας 21. Απόφαση της Ύδρας 22. Απόφαση της Ύδρας 23. Απόφαση της Ύδρας 24. Ναυλοσύμφωνο της Nάξου 25. Ναυλοσύμφωνο της Nάξου 26. Ναυλοσύμφωνο της Πάρου 5

7 27. Ναυλοσύμφωνο της Ύδρας 28. Ναυλοσύμφωνο της Ύδρας 29. Ναυλοσύμφωνο της Ύδρας (περίληψη) 30. Ναυλοσύμφωνο της Ύδρας 31. Ναυλοσύμφωνο της Ύδρας (προσχέδιο του εγγράφου 30) 32. Ναυλοσύμφωνο της Ύδρας 33. Ναυλοσύμφωνο της Ύδρας 34. Ναυλοσύμφωνο της Ύδρας 35. Ναυλοσύμφωνο της Ύδρας 36. Ναυλοσύμφωνο της [2 7] Ύδρας 6

8 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι ο θεσμός της ναύλωσης κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας στις περιοχές που βρίσκονταν υπό τον Οθωμανό Κατακτητή. Γεγονός, όμως, είναι ότι η κατάλυση της βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τους Οθωμανούς δεν είχε ως επακόλουθο και την εγκαθίδρυσή τους ως κυρίαρχων σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο. Το ερώτημα που τίθεται,λοιπόν, είναι ποια είναι η περίοδος του μεταβυζαντινού δικαίου. Ο Καθηγητής Νικόλαος Πανταζόπουλος χαρακτήριζε την περίοδο αυτή ως <<Τέταρτη περίοδο του Ελληνικού Δικαίου>> τοποθετώντας την από την άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453) μέχρι την ελληνική επανάσταση(1821) 1 ενώ ο Δημήτριος Γκίνης αποκαλούσε αρχικά το Μεταβυζαντινό Δίκαιο <<Δίκαιον του μετά την Άλωσιν Ελληνισμού>>, χαρακτηρισμό τον οποίο ανέρεσε στην συνέχεια ο ίδιος με την αιτιολογία ότι μπορεί η πτώση της Κωνσταντινουπόλεως να σήμανε και την κατάρρευση της βυζαντινής αυτοκρατορίας, δεν αποτέλεσε, όμως, και το μοναδικό χρονικό όριο της περιέλευσης μεγάλων τμημάτων της αυτοκρατορίας στα χέρια άλλων κατακτητών. Υπήρξαν περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπως και το μεγαλύτερο νησιωτικό της τμήμα, που είχαν περιέλθει πολύ πιο πριν στους Λατίνους κατακτητές, με απότοκο ορισμένα τμήματα του ελληνικού χώρου να επηρεαστούν σημαντικά ως προς το δημόσιο και ιδιωτικό βίο των υποδούλων Ελλήνων.Επόμενο, λοιπόν, ήταν να επηρεαστούν και η διοίκηση και το δίκαιο στις περιοχές αυτές. Χαρακτηριστική μάλιστα είναι η επίσημη έκδοση,το 1453, από τους Βενετούς κατακτητές, των <<Ασσιζών της Ρωμανίας>>, δηλαδή της συλλογής των φεουδαλικών διατάξεων, που ουσιαστικά αποτελούσαν το ισχύον δίκαιο, πριν από οποιαδήποτε κωδικοποίηση στην Φραγκοκρατούμενη Ελλάδα. Άλλα τμήματα της βυζαντινής αυτοκρατορίας περιήλθαν στους Οθωμανούς πολύ μετά το 1453(π.χ οι Κυκλάδες περί το 1600) ή περιήλθαν για 1 Ν. Πανταζόπουλος., Από της <<λογίας>> παραδόσεως εις τον Αστικόν Κώδικα,,Αθήνα, Εκδόσεις Σάκκουλα (β έκδοση),1995, σσ. 83 επ., του ιδίου, «Ρωμαϊκόν Δίκαιον εν διαλεκτική συναρτήσει προς το ελληνικόν πανεπιστημιακές παραδόσεις», τευχ. Α, Θεσσαλονίκη Αθήναι, Εκδοτικός Οίκος Αφοι Σάκκουλα, 1974,σελ. 6 7

9 μικρά χρονικά διαστήματα (π.χ η Λευκάδα στους Τούρκους.). 2 Η Οθωμανική κυριαρχία ολοκληρώνεται πολύ μεταγενέστερα, ενώ στα Επτάνησα (με εξαίρεση τη Λευκάδα), ποτέ ουσιαστικά δεν μπόρεσε να επικρατήσει. Συνεπώς, με βάση τον όρο <<Δίκαιον του μετά την Άλωσιν Ελληνισμού>> ο Δημήτριος Γκίνης 3 κατάλαβε ότι απέκλειε την έρευνα του δικαίου των τμημάτων εκείνων του Βυζαντίου που περιήλθαν πολύ πριν την άλωση στους Φράγκους ή τους Ενετούς. Γι αυτό και χρησιμοποίησε τον όρο Μεταβυζαντινό Δίκαιο. Αν και οι απόψεις διαφέρουν 4 μπορεί να ειπωθεί ότι σε γενικές γραμμές έχει επέλθει μια συμφωνία που τοποθετεί χονδρικά την περίοδο της Τουρκοκρατίας μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 μέχρι την ελληνική επανάσταση του 1821 Ως εκ τούτου, η περιοχή των Επτανήσων αλλά και η Κρήτη κρίθηκε σκόπιμο να μην αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας για την πραγματευόμενη μελέτη ώστε να περιοριστεί το αντικείμενο της τελευταίας μόνο στις Οθωμανικές κατακτήσεις και όχι στις Βενετικές. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι η Κρήτη βρισκόταν υπό ενετική κατοχή από το 1204 μέχρι και το 1669 μ.χ και τίθεται υπό την Οθωμανική κατάκτηση μεταγενέστερα από τις υπόλοιπες περιοχές τον 17 ο αιώνα Η φύση του θέματος κατέστησε αναγκαία τη χρήση ως πηγών και τη μελέτη όσο το δυνατόν περισσότερων ναυλοσυμφώνων των Τουρκοκρατούμενων περιοχών της Ελλάδας ούτως ώστε, μέσα από την μελέτη του μεγαλύτερου δυνατού όγκου πηγών,τα πορίσματα που θα προκύψουν από την μελέτη αυτή να έχουν περισσότερα και ισχυρότερα ερείσματα και να απολαμβάνουν αξιοπιστίας και κύρους. 2 To Δίκαιο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, Ιστορία του ελληνικού έθνους ΙΑ, εκδ. <<Εκδοτική Αθηνών >> (1975), σσ. 110 επ.. 3. Δ. Γκίνης, Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου, Αθήνα, 1966, σσ Υπάρχει και η άποψη πως η περίοδος αυτή τοποθετείται από το ο αιώνα. Βλ. Ηλ. Αρναούτογλου Γ.Ροδολάκης, Βιβλιογραφία ιστορίας ελληνικού δικαίου , ΕΚΕΙΕΔ.35 (2001), σελ.449. Επί του θέματος αυτού, τέλος, ο καθηγητής Γ. Νάκος θεωρεί πως η περίοδος αυτή εκτείνεται από το 1204 μέχρι το 1821, δηλαδή από την κατάλυση της βυζαντινής αυτοκρατορίας από λατινογενείς στρατιωτικές δυνάμεις της Δ Σταυροφορίας (1204) και την υπαγωγή μεγάλων τμημάτων ελληνικών περιοχών υπό την φραγκική ή βενετική κυριαρχία, κυριαρχία την οποία,στη συνέχεια, διαδέχτηκε η οθωμανική εξουσία. Βλ. Γ. Νάκο, Ιστορία Ελληνικού και Ρωμαϊκού δικαίου, Θεσσαλονίκη, UNIVERSITY STUDIO PRESS, 1991, σελ.56. 8

10 Καταβλήθηκε, πάντως, προσπάθεια ώστε η έκθεση των συμπερασμάτων που αφορούν θέματα ναύλωσης να περιορισθεί στα απαραίτητα. Ο σκελετός της μελέτης έχει ως εξής: Με την εισαγωγή εξηγούνται κάποιες τεχνικές έννοιες, προεξέχουσας της ναύλωσης, η θέση του επισήμου δικαίου επί Τουρκοκρατίας γι αυτήν και επιχειρείται μια σύγκριση του ισχύοντος καθεστώτος περί ναυλώσεως επί Τουρκοκρατίας με το σημερινό, ισχύον καθεστώς της. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η θέση του ισχύοντος δικαίου επί Τουρκοκρατίας, μέσω της μελέτης των ναυτικών διατάξεων στην Εξάβιβλο του Αρμενόπουλου και κάποιαω νομοκανονικών έργων και ερευνάται εάν και κατά πόσο τα νομοθετήματα αυτά τυγχάνουν εφαρμογής στην εν λόγω περίοδο. Έπειτα, εξετάζεται ο θεσμός αυτός με σκοπό να δοθεί απάντηση στο ερώτημα εάν στην πράξη, πέραν του θετού δικαίου εφαρμόζονταν και διατάξεις που προσιδιάζουν σε άλλα νομοθετήματα όπως λ. χ στον Νόμο Ροδίων Ναυτικών (στο εξής: ΝΡΝ) και, κατόπιν, αφιερώνεται και ένα μέρος στη μελέτη των ναυτικών εθιμικών δικαίων της Ύδρας, της Νάξου και της Σύρου.Γίνεται ιδιαίτερη μνεία στις περιοχές αυτές καθώς από αυτές αντλούμε σχεδόν αποκλειστικά τα ναυλοσύμφωνα που αποτέλεσαν τις εξεταζόμενες πηγές του εν λόγω πονήματος. Κατόπιν, εξετάζεται, πλην του ουσιαστικού, και το δικονομικό μέρος της υπόθεσης καθώς ερευνάται η αρμοδιότητα εκδίκασης των εμποροναυτικών διαφορών ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο παράδειγμα της νήσου Ύδρας από όπου σώζεται και νομολογιακό υλικό.στη συνέχεια της εργασίας γίνεται μελέτη των πραγματευόμενων πηγών και εξάγονται κάποια συμπεράσματα υπό την μορφή επιλόγου. Μετά το τέλος της εργασίας παρατίθενται τα πραγματευόμενα ναυλοσύμφωνα και οι αποφάσεις σε μορφή Παραρτήματος,έχοντας,βεβαίως, υποστεί μια απαραίτητη επεξεργασία από τον γράφοντα την μελέτη αυτή ώστε να επεξηγηθούν όλοι οι δυσνόητοι οθωμανικοί και βενετσιάνικοι όροι και να καταστούν αυτά τα έγγραφα εύληπτα σε κάθε αναγνώστη. *** Η παρούσα διπλωματική εργασία οφείλει πολλά στην ενθάρρυνση, τις συμβουλές στα πάντα εποικοδομητικά σχόλια και την αμέριστη συμπαράσταση των καθηγητών μου στην Ιστορία του Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου και συγκεκριμένα του ομότιμου καθηγητού κ. 9

11 Νάκου, της κας Σοφίας Τζωρτζακάκη,της κας Δάφνης Παπαδάτου και του κου. Κωνσταντίνου Βλάχου. Επίσης, θερμές ευχαριστίες στον κ. Ηλία Αρναούτογλου και στους καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. κκ. Μαριάννα Ρόγκα, Νικόλαο Κατσάνη, Ανδρέα Γκουτζιοκώστα και Φωκίωνα Κοτζαγεώργη για την πολύτιμη βοήθειά τους. Eπιπλέον, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον συνάδελφο - δικηγόρο Νάξου κ. Ασημάκη Ασημακόπουλο για την πολύτιμη βοήθειά του με την διαμεσολάβησή του στο Ιστορικό Αρχείο Νάξου και την αποστολή του στον γράφοντα υλικού από το περιοδικό Ναξιακόν Αρχείον. Τελευταία, αλλά όχι εσχάτως, επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλες τις βιβλιοθηκονόμους της βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής, της Φιλοσοφικής Σχολής, της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, του Ινστιτούτου Μελετών της Χερσονήσου του Αίμου (Ι.Μ.Χ.Α) και του κέντρου Βυζαντινών Ερευνών (Κ.Β.Ε.) για την αμέριστη συμπαράστασή τους και συνάμα πολύτιμη βοήθειά τους στην εξεύρεση του απαραίτητου υλικού για την εκπόνηση της διατριβής μου αυτής. 10

12 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Αρμ. Αρμενόπουλος ΑΙΔ Αρχείον Ιδιωτικού Δικαίου AK Aστικός Κώδικας Β./ Βασιλικά Basilicorum Libri LX, Series B(Volumen I VIII), Textus librorum I LX, εκδ. H.J.Scheltema - N. van der Wal D. Holwerda, Γκρόνιγκεν Χάγη, ΓΑΚ Γενικά Αρχεία του Κράτους C. Codex Iustinianus, εκδ. P. Krüger ( = C. I. C, τ. II ), Βερολίνο D. Digesta, εκδ. Th. Mommsen (= C. I. C, τ. I), Βερολίνο Επετηρίς ΑΙΕΔ ΕΒΕ ΕΕΒΣ Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας Ελληνικού Δικαίου (της Ακαδημίας Αθηνών), Αθήνα (βλ. και ΕΚΕΙΕΔ ) Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος Επετηρίς Εταιρίας Βυζαντινών Σπουδών,Αθήνα 1924επ. 11

13 ΕΕΚΜ ΕΕΦΣΑ ΕΚΕΙΕΔ Επετηρίς Εταιρίας Κυκλαδικών Μελετών,Αθήνα 1961επ Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών,Αθήνα 1936επ. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου, (της Ακαδημίας Αθηνών) Αθήνα 1963επ Ζέποι, JGR Θ Zέπος, Ι. και Π., Jus Graecoromanum, 1-8, Aθήνα 1931, ανατυπ. Άαλεν, Θεσπίσματα ΘΝ Θαλασσοεμπορικοί νόμοι Κεφ. κεφάλαιο ΚΙΝΔ Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου λ. λήμμα ΝοΒ Νομικό Βήμα ΝΡΝ Νόμος Ροδίων Ναυτικός Πιτσάκης, Εξάβιβλος Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου <<Πρόχειρον νόμων ή Εξάβιβλος>>, επιμέλεια: K.Γ.Πιτσάκη, Αθήνα,1971. ΠκΘΝ Πολιτικοί και Θαλασσοεμπορικοί Νόμοι 12

14 σημ. σημείωση τευχ. Τεύχος τομ. Τόμος χφφ. Χειρόγραφα (χ.χ.) χωρίς χρονολογία 13

15 I) ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η EΝΝΟΙΑ TΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ Η ναύλωση είναι η αμφοτεροβαρής σύμβαση με την οποία, ο ένας από τους συμβαλλομένους, που καλείται εκναυλωτής (ο οποίος μπορεί να είναι πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής 5 ) αναλαμβάνει την υποχρέωση στον άλλο συμβαλλόμενο, ο οποίος καλείται ναυλωτής,να του διαθέσει το πλοίο, εν όλω ή εν μέρει, για τη διενέργεια θαλάσσιας μεταφοράς ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταφέρει με το πλοίο πρόσωπα ή πράγματα και η οποία αυτή υποχρέωση αναλαμβάνεται έναντι χρηματικού κατά κανόνα ανταλλάγματος, δηλαδή του ναύλου 6. Με άλλα λόγια, ο εκναυλωτής παρέχει την ολική ή μερική χρήση του πλοίου στον ναυλωτή για τη μεταφορά πραγμάτων, ζώων ή ανθρώπων (επιβατών ) με αντιπαροχή σε χρήμα (τα ναύλα) 7. Συνεπώς, η ναύλωση διακρίνεται σε: 1. Ναύλωση για ένα ταξίδι, η οποία χρησιμοποιείται ολικώς ή μερικώς από το ναυλωτή για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης μεταφοράς, ως προς το 5 Πλοιοκτήτης είναι αυτός που έχει και την κυριότητα και την εκμετάλλευση του πλοίου ενώ εφοπλιστής είναι το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται πλοίο που δεν του ανήκει κατά κυριότητα. Βλ., Α. Κιάντου Παμπούκη, Ναυτικό δίκαιο, τομ. 1, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, (ε έκδοση), 2005, 28,, 2008, σελ Γ. Αναστασόπουλος, Επιτομή Εμπορικού Δικαίου, Αθήνα ( γ έκδοση) 6 <<Ναύλος>>, είναι το τίμημα της μεταφοράς ή η τιμή αυτής και καταβάλλεται από το ναυλωτή στον εκναυλωτή, κατά τα εκάστοτε οριζόμενα. Πρόκειται, συνεπώς, για το ποσό της μίσθωσης του πλοίου, η οποία κανονίζεται με συμφωνία των συναλλασσομένων και αποδεικνύεται από το ναυλοσύμφωνο ή την φορτωτική. Βλ. Ναυτιλιακή Εγκυκλοπαίδεια μετά των συναφών οικονομικών γνώσεων (εκδ. Ν.Τότση κ.α),τομ. Β, Εκδόσεις Πάμισος,, Αθήνα, 1980λ. <<ναύλωσις,>> σσ , Ε. Μακρυγιάννη, Ναυτικόν Δίκαιον και εμπορική ναυτιλία, Εν Αθήναις, Εκδοτικός οίκος Γ. Φεξή, 1909,λ. <<ναύλος>> σσ Γ. Ροδολάκης, Καράβια <<εις ναύλον >> και καράβια <<σερμαγελίδικα>> στο Αιγαίο (μέσα 17 ου πρώτο τέταρτο του 19 ου αιώνα, ΕΚΕΙΕΔ 41(2008), σελ

16 φορτίο, τους λιμένες απόπλου, προσεγγίσεων και κατάπλου έναντι συμφωνημένου ναύλου. 2. Ναύλωση κατά χρόνο ή χρονοναύλωση.που κατ ουσίαν αποτελεί μίσθωση του πλοίου για ορισμένο χρόνο και υπό ορισμένους όρους, γι αυτό και στην Μ. Βρεττανία ομιλούν περί ενοικίου (hire) και όχι ναύλου. 3. Ναύλωση για σειρά ταξιδιών, η οποία αποτελεί μια μικτή ναύλωση ανάμεσα στις προηγούμενες δύο αλλά μοιάζει περισσότερο με την δεύτερη. 4. Ναύλωση πλοίου γυμνού(bare Boat Charter) ή κατά παραχώρηση(demise Charter), η οποία αποτελεί χρονοναύλωση πλοίου, το οποίο, όμως, παραδίδεται γυμνό και παραχωρείται στον χρονοναυλωτή, ο οποίος θα αναλάβει τον πλήρη εξοπλισμό του σε προσωπικό και υλικά. 5. Ναύλωση κατ αποκοπή, στην οποία ο ναύλος καθορίζεται κατ αποκοπή και όχι βάσει βάρους ή όγκου. 6. Ναύλωση ολική, σύμφωνα με την οποία για τη μεταφορά που θα πραγματοποιηθεί θα χρησιμοποιηθεί όλο το πλοίο. 7. Ναύλωση μερική, σύμφωνα με την οποία στη σύμβαση περιλαμβάνεται η χρήση ενός μέρους του πλοίου για τη μεταφορά που θα πραγματοποιηθεί. 8. Σύμβαση μεταφοράς πραγμάτων, η οποία αποτελεί ναύλωση πλοίων τακτικών γραμμών (Liners) η οποία γίνεται για τη μεταφορά ορισμένων πραγμάτων βάσει του ισχύοντος ναυλολογίου. 9. Σύμβαση εργολαβικής μεταφοράς πραγμάτων, κατά την οποία ο εργολάβος -μεταφορέας αναλαμβάνει να μεταφέρει ορισμένη ποσότητα φορτίων εντός ορισμένης χρονικής περιόδου. 10. Σύμβαση μεταφοράς επιβατών, η οποία συνιστά ναύλωση επιβατηγού πλοίου για την μεταφορά επιβάτη, κατά την οποία ο ναύλος αποτελεί το αντίτιμο του καταβαλλόμενου εισιτηρίου 8. Η σύμβαση της ναύλωσης είναι μίσθωση σύμβαση έργου κατά τον Καθηγητή Βασίλη Κιάντο 9, στην οποία εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του ΚΙΝΔ (Ν. 8 Βλ. Ναυτιλιακή Εγκυκλοπαίδεια,οπ. τομ. Β σσ Β. Κιάντου, Ιδιωτικόν Ναυτικόν Δίκαιον, τομ. Β, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη Αθήνα, 1975, σελ. 11, Γ. Αναστασόπουλος, οπ. σελ

17 3816/1958) και συμπληρωματικά οι διατάξεις του ΑΚ. Η άποψη αυτή συνάδει με τις νεότερες αντιλήψεις που υφίστανται στην επιστήμη για το συμβατικό χαρακτήρα της θαλάσσιας μεταφοράς. Αντιθέτως, η παλαιότερη αντίληψη ήταν ότι η ναύλωση συνιστά μίσθωση πράγματος, δικαιολογείται 10, αφού την εποχή εκείνη χρησιμοποιόταν η ολική ναύλωση συνδυαζόμενη με μίσθωση των υπηρεσιών του πλοιάρχου ή του πληρώματος. Αυτή η διχογνωμία οφείλεται στην μη κατανόηση από τους Ρωμαίους ότι η ναύλωση αποτελεί ξεχωριστή αμφοτεροβαρή σύμβαση και στη δυσκολία τους να τη δεχτούν με την ιδιότητά της αυτή και όχι να προσπαθούν να την εντάξουν στις γνωστές σε εκείνους αμφοτεροβαρείς συμβάσεις ενός αστικού γεωργικού δικαίου 11. Η σύμβαση της ναύλωσης καταρτίζεται άτυπα και αποδεικνύεται με έγγραφο (ναυλοσύμφωνο 12 ή φορτωτική ή άλλο έγγραφο) σύμφωνα με το άρθρο 108 ΚΙΝΔ Γ. Ροδολάκης, Καράβια <<εις ναύλον >>, οπ. σελ Γ. Ροδολάκης, Καράβια <<εις ναύλον >>, οπ. σελ , σημ Είναι το έγγραφο με το οποίο διατυπώνεται και αποδεικνύεται εγγράφως η σύμβαση της ναυλώσεως, δηλαδή αποτελεί συστατικό και αποδεικτικό στοιχείο της.. Μνεία σε αυτό γίνεται στο άρθρο ΚΙΝΔ. Τα ναυλοσύμφωνα διακρίνονται, κατά το είδος της ναυλώσεως (κατά ταξίδι, για σειρά ταξιδιών κλπ.), όπως,επίσης, και από το είδος των μεταφερόμενων φορτίων (για γαιάνθρακες, ξυλεία, σιτηρά, μεταλλεύματα κλπ.). Καταβλήθηκε διεθνώς προσπάθεια τυποποιήσεως των ναυλοσυμφώνων, κατ είδος ναυλώσεως και κατ είδος φορτίου και πράγματι καθιερώθηκαν και χρησιμοποιούνται στην ναυτιλιακή πρακτική ορισμένοι τύποι ναυλοσυμφώνων. Από αυτά, θα αναφέρουμε ενδεικτικά τα εξής: i. To ναυλοσύμφωνο κατά ταξίδι Gencon, το οποίο έχει καταρτισθεί υπό της Baltic and International Maritime Conference (B.I.M.C) και λέγεται Uniforn General (Gencon). ii. To ναυλοσύμφωνο για τη χρονοναύλωση Transtime. iii. To ναυλοσύμφωνο Polcon, το οποίο έχει καταρτισθεί υπό της Baltic and International Maritime Conference Polish Coal Charter 1950 για μεταφορά γαιοανθράκων. iv. To ναυλοσύμφωνo Beepeetime για την χρονοναύλωση δεξαμενοπλοίων, το οποίο καταρτίσθηκε από την εταιρία πετρελαιοειδών B.P. v. To ναυλοσύμφωνo Nubaltwood για μεταφορά ξυλείας,το οποίο καταρτίσθηκε υπό της Baltic Wood Charter. 16

18 Αυτό είναι, εν ολίγοις,το ισχύον σήμερα καθεστώς της ναύλωσης. Δεν κρίθηκε σκόπιμο να αναπτυχθεί παραπάνω και το θέμα των υποχρεώσεων του εκναυλωτή και του ναυλωτή, καθώς και οι συνέπειες της υπαναχώρησης και σε περίπτωση αδυναμίας παροχής, για δύο κυρίως λόγους: Πρώτον, υπήρχε φόβος να κουραστεί ο αναγνώστης και δεύτερον, στο τέλος της εργασίας θα γίνει σύγκριση του σημερινού καθεστώτος της ναύλωσης με το αντίστοιχο της εξεταζόμενης περιόδου της Τουρκοκρατίας,ούτως ώστε να διακριβωθεί αν το καθεστώς αυτό άλλαξε με το πέρασμα των αιώνων, και έτσι θα γίνει εκτενής ανάπτυξη και σε αυτούς τους τομείς. vi. To ναυλοσύμφωνo Centrocon για μεταφορά σιτηρών Riverplate Charter Party του 1914, με τροποποίηση του vii. To ναυλοσύμφωνo Meditore για τη μεταφορά μεταλλευμάτων, Mediterranean Ore Charter του 1921, με τροποποίηση του viii. To ναυλοσύμφωνo Mecore για τη μεταφορά μεταλλευμάτων του 1922 με τροποποίηση του κ.α. Στο ναυλοσύμφωνο πρέπει να περιλαμβάνονται εκτός από τα στοιχεία του εκναυλωτή, του ναυλωτή και του πλοίου με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά και όλοι οι όροι της σύμβασης ναυλώσεως με τις λεπτομέρειές τους. Και σε αυτό εξυπηρετούν τα τυποποιημένα ναυλοσύμφωνα, διότι οι όροι αυτοί είναι έντυποι και αποτελούν τα καθιερωμένα στοιχεία της συμβάσεως ναυλώσεως, είτε αυτά αφορούν τον ναυλωτή είτε τον εκναυλωτή. Τα στοιχεία τα οποία προστίθενται, όπως είναι ευνόητο, αφορούν το ύψος του ναύλου, τους όρους πληρωμής του, τους λιμένες απόπλου και κατάπλου ή παραδόσεως και επιστροφής του πλοίου και χρονικής διάρκειας(επί χρονοναυλώσεως) όπως και κάποιες ειδικές διατάξεις. Βλ. Ναυτιλιακή Εγκυκλοπαίδεια,οπ. τομ. Β, λ. <<ναυλοσύμφωνον>>,σσ Β. Αντωνόπουλος, Εμπορικός Κώδικας, Αθήνα Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα (θ έκδοση),2008, σσ 1395επ.. 17

19 II) Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ α. Διατάξεις ναυτικού δικαίου στην Εξάβιβλο του Αρμενόπουλου Καθ όλη την διάρκεια της Τουρκοκρατίας, δυνάμει προνομίων 14 που παραχωρήθηκαν από τον Κατακτητή, οι Έλληνες είχαν το δικαίωμα να εφαρμόζουν στις σχέσεις τους το βυζαντινό δίκαιο που ήταν συγκεντρωμένο στην<< Εξάβιβλο>> του Αρμενόπουλου, η οποία, όμως, περιλαμβάνει διατάξεις ναυτικού δικαίου μόνο στο δεύτερο βιβλίο (τίτλος ια ) 15. Οι διατάξεις αυτές αφορούν την έννοια και την ευθύνη του πλοιοκτήτη για τις πράξεις των ναυτών, την ευθύνη για τις δικαιοπραξίες και αδικοπραξίες του πλοιάρχου, την σύγκρουση πλοίου, την αβαρία και την συνεισφορά., οι θεσμοί αυτοί ρυθμίζονται στον ΚΙΝΔ κατά τρόπο παραπλήσιο με εκείνον της Εξαβίβλου, επαληθεύοντας τη διαπίστωσή του ότι οι θεσμοί έχουν ελάχιστο παρόν και άπειρο παρελθόν 16. Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των διατάξεων αυτών είναι η διατύπωσή τους με ύφος πυκνό, ακριβές, αφηρημένο, ο δε τόνος είναι επιτακτικός. 17 Σύμφωνα, λοιπόν, με διατύπωση της <<Εξαβίβλου>> 18, εφαρμόζεται ο ΝΡΝ, ο οποίος είναι προγενέστερος των άλλων ναυτικών νόμων, για <<....τά ναυτικά πάντα και ὅσα κατά θάλασσαν...>>αν δεν υπάρχει άλλος αντίθετος νόμος 14 Βλ. Ν. Πανταζόπουλο, Τινά περί τῆς ἐννοίας τῶν <<προνομίων>> ἐπί Τουρκοκρατίας, ΑΙΔ 10 ( 1943), σελ. 29επ. 15 Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου <<Πρόχειρον νόμων ή Εξάβιβλος>>, επιμέλεια: K.Γ. Πιτσάκη, Αθήνα,1971, σσ Ελ.. Σκαλίδης, Ο Αρμενόπουλος και οι διατάξεις ναυτικού δικαίου της Εξαβίβλου, Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1982, σελ Ελ.. Σκαλίδης, Ο Αρμενόπουλος οπ. σσ Β βλ. Πιτσάκης, Εξάβιβλος οπ. σσ

20 Η εξαίρεση αυτή που θέτει η τελευταία περίπτωση, οφείλεται στην ανεπάρκεια της <<Εξαβίβλου>> να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του εμπορικού βίου των υπόδουλων Ελλήνων 19 και εξηγεί τον λόγο δημιουργίας εθιμικού δικαίου κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας 20. Μετά, λοιπόν, από τα λίγα αυτά εισαγωγικά σχόλια, ας εξετάσουμε την θέση της Εξαβίβλου του Αρμενόπουλου ως επισήμου και εφαρμοζόμενου στην πράξη δικαίου. Η Εξάβιβλος του Αρμενόπουλου, μολονότι, ήταν αρκετά διαδεδομένη επί Τουρκοκρατίας και αποτελούσε το επίσημο δίκαιο,δεν υφίσταται καμία ένδειξη ότι εφαρμοζόταν στην ναυτιλιακή πρακτική. Ισχυρότερο έρεισμα του ισχυρισμού αυτού είναι το παράδειγμα του νόμου της Ύδρας του , που κατά τεκμήριο θεωρείται ο πληρέστερος όλων της προεπαναστατικής περιόδου,στον οποίο δεν απαντάται κάποια από τις διατάξεις του δεύτερου βιβλίου του τίτλου ια (Β.11) της Εξαβίβλου του Αρμενόπουλου -καίτοι κάποιος θεσμούς έπρεπε να τους συμπεριλάβει σύμφωνα με την 19 Ελ.. Σκαλίδης, Ο Αρμενόπουλος οπ. σελ Βλ. χαρακτηριστικά τις κωδικοποιήσεις εθιμικού δικαίου με ναυτικό περιεχόμενο στα νησιά του Αιγαίου και κυρίως στη Θήρα και την Ανάφη (1797), την Ύδρα ( ) και τις Σπέτσες (1814).Επίσης, έχουμε και τις κωδικοποιήσεις των εθίμων της Σύρου(1695), της Φολεγάνδρου (1808), της Νάξου (1810) και της Καρπάθου (1864) - Ζέποι, JGR τομ. 8 σελ.497επ. 21 Το νομοθέτημα του ΜαΪου του 1818 αποτελείτο από 65 άρθρα εκ των οποίων, τα πρώτα 24 θεωρούνται πολιτικοί νόμοι και τα οποία περιείχαν διατάξεις σχετικά με τα όργανα της διοίκησης,δηλαδή το Διοικητή και τους ετήσιους συνδιοικητές και κριτές και τα υπόλοιπα Θαλασσοεμπορικοί, τα οποία αναλώνονται σε διατάξεις ναυτικού δικαίου. - Βλ. Ιω. Μανιατόπουλο Το Ναυτικόν Δίκαιον της Ύδρας ( ), Αθήνα, 1939, σσ , Ε. Αθηναίο Το δίκαιον της προεπαναστατικής ναυτιλίας των Ελλήνων, Αθήναι, 1973 σσ , Γ. Ροδολάκης, Η ναυτική νομοθεσία της Ύδρας, ( ). Τα <<Θεσπίσματα>>, οι <<Πολιτικοί και Θαλασσοεμπορικοί νόμοι>>, οι << Θαλασσοεμπορικοί νόμοι >>. ΕΚΕΙΕΔ 38 ( 2004) σσ Για περισσότερα για την νομοθεσία της Ύδρας, βλ. παρακάτω σε επόμενη ενότητα. 19

21 διακήρυξη του νόμου αυτού στο προοίμιό του 22.Ενδεικτικά αναφέρουμε το άρθρο βάσει του οποίου φαίνεται ο νόμος αυτός να αγνοεί τελείως τον θεσμό της συνεισφοράς, μολονότι στον οποίο αναφέρονται πολλά κεφάλαια της Εξαβίβλου (λ.χ Β , Β , Β , Β , Β ) Συνεπώς, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι καμία διάταξη του τίτλου <<>περί ναυτικῶν >> της Εξαβίβλου, η οποία αν ίσχυε προγενεστέρως ως ναυτική συνήθεια θα έπρεπε αναμφίβολα να συμπεριληφθεί σε αυτή, δεν συμπεριελήφθη και πως πολλές διατάξεις της τελευταίας αγνοούνται από τις κωδικοποιήσεις των τοπικών εθίμων και, ως εκ τούτου, δεν τυγχάνουν εφαρμογής. 22 <<... Ἀποφασίζομεν ὅποὺ τὸ αὐτὸ θαλάσσιον σύστημα νὰ ἐνδυναμώσωμεν μὲ τὴν στερέωσιν τῶν ἐν τῇ παρούσῃ βίβλῳ σημειωθέντων νόμων, τῶν μὲν ὁποῡ προγονιαίως εὕρομεν δικαίους, τῶν δὲ ὁποῡ παρ ἡμῶν νομίμως θεσπίζονται.>> 23 Το άρθρο αυτό ορίζει ότι εάν ζημιογόνο θαλάσσιο γεγονός συμπεριλαμβανομένης και της χύσεως- επέλθη επί του φορτίου, ευθύνονται μόνο οι κεφαλαιούχοι που δανείστηκαν χρήματα επ αυτού. Στην περίπτωση που επέλθη κάποια βλάβη στο πλοίο, ενέχονται στην ζημιά μόνο οι συμπλοιοκτήτες καθόλου,όμως, οι επί του φορτίου κεφαλαιούχοι. Τέλος, εάν η ζημία επέλθη και στα δύο, ο καθένας αναλαμβάνει την δική του ευθύνη, δηλαδή οι μεν πλοιοκτήτες επί του πλοίου και κεφαλαιούχοι που δανείστηκαν χρήματα επί του φορτίου, αναλαμβάνουν την αντίστοιχη βλάβη των εμπορευμάτων. Βλ. Ιω. Μανιατόπουλο Το Ναυτικόν Δίκαιον οπ. σελ

22 β Διατάξεις ναυτικού δικαίου σε μεταβυζαντινά νομοκανονικά έργα Ο Κουνάλης Κριτόπουλος, στα τέλη του 15 ου αιώνα 24 <<παράφρασε 25 >> στη λαϊκή γλώσσα το <<Σύνταγμα των Θείων και ιερών κανόνων του Ματθαίου Βλάσταρη 26 >>.Η παράφραση αυτή έχει ελάχιστα μελετηθεί. Μόνο οι Ν. Μάτσης 27 και Δ. Γκίνης 28 έχουν ασχοληθεί όχι εξαντλώντας το θέμα αλλά απλά παρουσιάζοντάς το. Το σημείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι ο Κουνάλης Κριτόπουλος,εκτός από την,<<παράφραση>>. προσθέτει στο κείμενο αυτό και άλλες διατάξεις νομικού κυρίως περιεχομένου παρμένες από την Εξάβιβλο 29 που, κατ αυτόν, θα είχαν πρακτική χρησιμότητα. Ανάμεσά τους υπάρχουν και διατάξεις ναυτικού δικαίου Ν. Μάτσης, Περί την παράφρασιν του Συντάγματος του Ματθαίου Βλάσταρη υπό του Κουνάλη Κριτόπουλου, ΕΕΒΣ, ΛΔ (1965), σσ όπου συμπεραίνεται πως έχει συνταχθεί στη Βέροια το Για το χαρακτηρισμό <<παράφραση >> βλ. Ν. Μάτση Περί την παράφρασιν οπ. σελ. 175 σημ Βλ. Γ. Α Ράλλη και Μ. Ποτλή, Σύνταγμα των Θείων και Ιερών κανόνων, τ.6. Αθήνα, Βλ Δ. Γκίνης, Κείμενα βυζαντινού και μεταβυζαντινού δικαίου εἰς χειρόγραφους ἐν Ἑλλάδι Κώδικας, Ἀθῆναι 1963, σσ. 16,19 29 O Δ.Γκίνης (οπ.) υποστηρίζει πως το κείμενο που φαίνεται στα χφφ. σαν παράφραση είναι ουσιαστικά δύο ξεχωριστά έργα.: Το ένα αποτελεί παράφραση μόνο του Συντάγματος του Βλάσταρη, ενώ το άλλο είναι συμπίλημα του Συντάγματος του Βλάσταρη και της Εξαβίβλου. Αντιθ. Ο Ν. Μάτσης,, που τίθεται υπερ της άποψης πως το έργο του Κουνάλη Κριτόπουλου αποτελεί παράφραση του Συντάγματος του Βλάσταρη και της Εξαβίβλου αλλά εμφανίζεται με δύο μορφές : Tην εκτενή (χφφ. 1402, 2302 και 3405 της ΕΒΕ) και την αποσπασματική(<<εκλογή μερική>>).. Για περισσότερα βλ. Γ. Ροδολάκης, Διατάξεις ναυτικού 21

23 Οι διατάξεις ναυτικού δικαίου που συναντάμε στην παράφραση αυτή 31 αποτελούν στην ουσία παράφραση στη λαϊκή γλώσσα του τίτλου ΙΑ (περί ναυτικών) και του τίτλου Η (περί μισθώσεως ), άρθρα 17 α,17β και 17c του III βιβλίου της Εξαβίβλου. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι οι ίδιες σχεδόν διατάξεις απαντούν και στη <<Βακτηρία των Αρχιερέων>> με την διαφορά ότι έχουν μεταφερθεί από τον Κουνάλη Κριτόπουλο και όχι κατευθείαν από τον Αρμενόπουλο. 32 Είναι γεγονός πως τα λίγα δικαιοπρακτικά έγγραφα που είναι γνωστά δεν μας δίνουν επαρκείς ενδείξεις για κάποια εφαρμογή στην Τουρκοκρατία από τους Έλληνες ναυτιλλομένους του βυζαντινού ναυτικού δικαίου Επίσης, πρέπει να αποκλειστεί και η υπόθεση περί αυτούσιας εφαρμογής του Νομικού του Θεοφίλου Επισκόπου Καμπανίας. 33 Ο Δ. Γκίνης υποθέτει 34 ότι πηγή των διατάξεων του Νομικού του Θεοφίλου υπήρξε και ο ΝΡΝ.Εντούτοις, η άμεση πηγή του κεφ. ΛΕ 2 του <<Νομικού>> δεν είναι ανάγκη να αναζητηθεί στον ΝΡΝ.Βλ. π.χ Εξάβιβλο, Β.11 1(=Β. 53.8, D ). δικαίου σε μεταβυζαντινά νομοκανονικά έργα, ΕΚΕΙΕΔ 22(1975), σελ 172 σημ. 11, ο οποίος ταυτίζεται με την άποψη του δεύτερου. 30 Γ. Ροδολάκης, Διατάξεις ναυτικού δικαίου οπ., σελ Στοιχείο Ν., κεφ. Θ, και Ι και στοιχείο Μ, κεφ. Δ,6. 32 Για την παράθεση των πηγών της παράφρασης της <<Βακτηρίας των Αρχιερέων >>και την παράφραση του Κουνάλη Κριτόπουλου βλ. Γ.Ροδολάκης, Διατάξεις ναυτικού δικαίου οπ. σελ.176επ. 33 Δ. Γκόφα, Η φόρτωσις, επί του καταστρώματος. Ιστορικά. Συμβολή εἰς την ἱστορίαν τοῡ ἐθιμικοῡ ναυτικοῡ Δικαίου τῆς Μεσογείου, ἰδίᾳ δὲ τοῡ ἑλληνικοῡ,αθήνα 1965, σελ. 123 σημ Δ.Γκίνης, Νομικόν ποιηθέν,... εἰς ἁπλῆν φράσιν ὑπὸ... Θεοφίλου τοῡ εξ Ἰωαννίνων (1788),Θεσσαλονίκη, 1960,. σελ. λη σημ. 164, Δ.Γκόφα, Η φόρτωσις, οπ. σελ. 123 σημ

24 γ Συμπεράσματα Με βάση τα όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω, μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με την ύπαρξη ή όχι ενός επισήμου εμποροναυτικού δικαίου αναπτυγμένο σε ικανοποιητικό βαθμό. Καταρχάς, κατά την Τουρκοκρατία θετό δίκαιο δεν υπάρχει,πλην αυτού του Οθωμανού Κατακτητή. Δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη Οθωμανικού εμποροναυτικού δικαίου. Η Εξάβιβλος υπέχει θέση επισήμου δικαίου αλλά στερείται πρακτικής χρησιμότητας, καθώς στην πράξη τυγχάνουν εφαρμογής διάφορες ναυτικές συνήθειες, οι οποίες προσλαμβάνουν την έννοια του εθίμου 35.Οποιοσδήποτε νομικός κανόνας εφαρμόζεται 35 Οι ναυτικές συνήθειες, μια μορφή επαγγελματικών συνηθειών, αποτελούν συγκεκριμένους τρόπους ενέργειας, οι οποίοι ακολουθούνται ομοιόμορφα κατά την διεξαγωγή των εργασιών της ναυτιλιακής επιχείρησης σε οποιονδήποτε τομέα αυτής. Κατά τον Δ. Γκόφα, ο όρος ναυτική συνήθεια εκλαμβάνεται με δύο έννοιες: Υπό την ευρεία έννοια, ο όρος αυτός περιλαμβάνει τόσο τα έθιμα όσο και τις κυρίως ειπείν συνήθειες που διέπουν την θαλάσσια επιχείρηση ενώ,υπό την στενή τους τακτικώς και ομοιόμορφα ακολουθούμενους τρόπους ενέργειας που διέπουν την θαλάσσια επιχείρηση. Βλ. Δ.Γκόφας, Η φόρτωσις, οπ σελ. 11. Εν προκειμένω, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι έννοιες της ναυτικής συνήθειας και του ναυτικού εθίμου δεν διακρίνονται σαφώς και οι αντίστοιχες λέξεις εναλλάσσονται στα σχετικά έγγραφα της εποχής, χωρίς να προσδιορίζουν σαφείς κατηγορίες που να διακρίνονται η μία από την άλλη. Βλ. Αλ. Τσιριντάνη, Στοιχεία εμπορικού δικαίου, Αθήνα, εκδόσεις Σάκκουλα, 1945, σελ. 39, Ιω.Μανιατόπουλο, Το Ναυτικόν Δίκαιον οπ. σημ. 19,σελ.20, Δ. Γκόφα, Η φόρτωσις, οπ σελ. 11επ., Σε γενικές γραμμές ο όρος ναυτική συνήθεια είναι μια έννοια ευρύτερη αποτελώντας το γένος ενώ το ναυτικό έθιμο αποτελεί μια έννοια είδους,η οποία συμπεριλαμβάνεται στην ευρύτερη έννοια της ναυτικής συνήθειας. Οι ναυτικές συνήθειες είχαν μια καθολικότητα εφαρμογής, γεγονός που οφείλεται αφενός μεν στον διατοπικό χαρακτήρα της ναυτιλίας, και αφετέρου στην ομοιότητα των κινδύνων και των προβλημάτων που παρουσιάζουν η ναυσιπλοϊα και η ναυτική επιχείρηση αντίστοιχα. Ωστόσο, απαντώνται και ναυτικές συνήθειες που ακολουθούνται σε μια ορισμένη περιοχή ή ένα συγκεκριμένο λιμάνι Συνεπεία του περιορισμένου της έκτασης της εφαρμογής τους, μπορούμε να τις ονομάσουμε τοπικές ναυτικές συνήθειες, η ύπαρξη των οποίων είναι αναμφισβήτητη κατά την προεπαναστατική εποχή, όπως τούτο αποδεικνύεται από σωρεία εγγράφων της περιόδου αυτής.(λ.χ Βλ. Ιω. Μανιατόπουλο, Το 23

25 από τους υπόδουλους Έλληνες έχει την έννοια του εθίμου και ως τέτοιο πρέπει να νοείται. Επιπλέον, στα τοπικά εθιμικά δίκαια, όπως παρουσιάζονται στις όποιες κωδικοποιήσεις τους στο τέλος του 18 ου αιώνα και των αρχών του 19 ου, κατά κανόνα δεν περιέχονται διατάξεις ναυτικού δικαίου(με εξαίρεση την Ύδρα και τις Σπέτσες.) 36. Τέλος, τα δικαϊκά υποστρώματα των ξενοκρατούμενων ελληνικών νησιών (το βυζαντινό παρελθόν, τα δίκαια των Φράγκων, Βενετσιάνων και Οθωμανών κατακτητών ), ιδιαίτερα του Αιγαίου, επηρέασαν την διαμόρφωση του εθιμικού δικαίου άλλα σε μικρότερο και άλλα σε μεγαλύτερο βαθμό. Το ποσοστό κατά το οποίο επηρέασε το κάθε υπόστρωμα είναι αδύνατο να διαγνωστεί. Ωστόσο, καθίσταται αρκετά εύκολο να αποδειχθεί ότι πρόκειται για εθιμικό δίκαιο που αποδίδει κοινές εμπορικές συνήθειες τις οποίες με τοπικές παραλλαγές εφαρμόζουν οι εμπορευόμενοι στη Μεσόγειο. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι συμβαλλόμενοι, δηλαδή ο καπετάνιος και ο έμπορος,όταν χρειαστεί να καταρτίσουν κάποια σύμβαση ενεργούν σύμφωνα με τα εκάστοτε συμφέροντά τους. Με τον τρόπο αυτό, και με το να είναι πάντα περιεκτικοί και ακριβολόγοι, φθάνουν συχνά σε πρωτότυπες λύσεις με το να Ναυτικόν Δίκαιον οπ. σελ. 131 το ναυλοσύμφωνο της 16 ης Αυγούστου 1818 <<...τὸ δισκάρικον θέλει γίνει κατὰ τὴν συνήθειαν τῆς Πιάτζας τοῡ ξεφορτώματος...>> και στον Δ.Γκόφα, Η φόρτωσις, οπ. σελ 141, το ναυλοσύμφωνο στις <<.. ὅσα ἠμποροῡν νὰ σταθοῡν εἰς τὸ αὐτὸ μπαστιμέντο κατὰ τὴν συνήθειαν ὅπου φορτώνουν τὰ πράγματα...>>.) Ειδικότερα, οι ναυτικές συνήθειες οι εφαρμοσθείσες κατά την προεπαναστατική περίοδο στον ελληνικό χώρο, ανεξαρτήτως περιοχής, παρουσιάζουν μια ομοιότητα με τις ναυτικές συνήθειες της Μεσογείου, ως απότοκος της κοινότητας του ναυτικού και εμπορικού βίου των κατοικούντων χριστιανικών λαών στις ακτές της και στην αλληλεπίδραση την οποία υπέστησαν κατά την διατύπωση κανόνων προς ρύθμιση κοινών προβλημάτων. Βλ.., Ε. Αθηναίος οπ. σσ Γ. Ροδολάκης, Ζητήματα ναυτικού και εμπορικού δικαίου στη Νάξο κατά τον 17 ο αιώνα, στον τόμο του Αργυρίου, Αστ. (επιμ.) Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα (Πρακτικά του Β' Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Ρέθυμνο Μαϊου 2002), τόμ. Β, Αθήνα., 2004,σελ

26 καταλύουν τους υπάρχοντες κανόνες του θετού και εθιμικού δικαίου στο βωμό του κέρδους 37. Το επίσημο δίκαιο, συνεπώς, επί Τουρκοκρατίας περιεχόταν στις διατάξεις της Εξαβίβλου αλλά στην πράξη δεν εφαρμοζόταν αυτό αλλά οι ναυτικές συνήθειες - έθιμα, οι οποίες σε πολλές νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας είχαν κωδικοποιηθεί και οι οποίες πολλές φορές αγνοούσαν θεσμούς που η Εξάβιβλος τους αφιερώνει πολλά κεφάλαια Όσον αφορά τον ΝΡΝ, πρέπει να αποκλειστεί η υπόθεση περί αυτούσιας εφαρμογής του στην Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, καθώς η διεξαχθείσα έρευνα υπό τον Δ. Γκίνη, κατέδειξε ότι σε ολόκληρη την Ελλάδα διασώθηκαν μόνο τρία μεταβυζαντινά χειρόγραφα περιέχοντα το πλήρες κείμενο του νόμου 38 και τρία άλλα που περιέχουν αποσπάσματα αυτού. 39 Έρευνα του Δ. Γκόφα 40, επί των αναγομένων στο 17 ο αιώνα δύο εκ των έξη αυτών χειρογράφων(εθνική Βιβλιοθήκη χφφ και 2326) επιβεβαιώνει το συμπέρασμα αυτό. Καμιά ουσιαστική παραλλαγή του κειμένου 41 σημειώνεται δυνάμενη να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι τα εν λόγω χειρόγραφα αποδίδουν δίκαιο πράγματι εφαρμοζόμενο κατά τους χρόνους της γραφής τους., όπως συμβαίνει προκειμένου για άλλα κείμενα λ.χ ο Νομοκάνων του Μανουήλ Μαλαξού κλπ. Επομένως, επειδή ο ΝΡΝ δεν τυγχάνει εφαρμογής, όπως προκύπτει βάσει των πραγματευόμενων ναυλοσυμφώνων και από τη μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας 37 Γ. Ροδολάκης, Καράβια <<εις ναύλον >>, οπ. σσ Χφφ. 8 του 15 ου αιώνα, φ. 198 α 205β της Βιβλιοθήκης της Βουλής( Δ. Γκίνης, Κείμενα, οπ. σελ. 26), χφφ του 1683 της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Κεφ. 510(Δ. Γκίνης,οπ. σελ. 25),, Χφφ. 9 (12) του 1728 Της Μονής Αγ. Τεσσαράκοντα(Θεραπναί), φ. 223 α 240 α (Δ. Γκίνης,οπ. σελ.39).- Βλ. Δ. Γκόφα, Η φόρτωσις, οπ. σελ. 122 σημ. 2,. 39 Χφφ.7 του 1492 του Γυμνασίου Μυτιλήνης, φ. 227 α (Δ.Γκίνης, Κείμενα, οπ. σελ 42), Χφφ 1917 του 1678 της Εθνικής Βιβλιοθήκης, φ ( Δ.Γκίνης, Κείμενα, οπ. σελ 24). Βλ. Δ. Γκόφα, Η φόρτωσις, οπ. σελ. 123, σημ Δ.Γκόφα, Η φόρτωσις, οπ. σελ Πλην του ότι στο χφφ παρεμβάλλονται δύο διατάξεις του Αρμενόπουλου(Β,ΙΑ.4, και 5). 25

27 γι αυτό, λοιπόν, και δεν θα ασχοληθούμε ειδικά με τις ρυθμίσεις που αυτός αφιερώνει στην ναύλωση και στις λοιπές διατάξεις του ναυτικού δικαίου εν γένει. Στην επόμενη ενότητα θα μελετήσουμε τα εθιμικά ναυτικά δίκαια της Ύδρας, της Νάξου και της Σύρου ξεχωριστά καθώς τα μελετούμενα ναυλοσύμφωνα της παρούσας μελέτης προέρχονται από τις περιοχές αυτές. III) ΤΑ ΕΘΙΜΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ, ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ α Ναυτικό δίκαιο της Ύδρας 1 Εισαγωγή H Ύδρα, ένα μικρό και άγονο νησί του Αιγαίου, άρχισε να αποκτά συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον από τη στιγμή που οι κάτοικοί της επιδόθηκαν στη ναυτιλία και το διαμετακομιστικό εμπόριο. Λόγω ακριβώς της επίδοσης των Υδραίων στη ναυτιλία και της εμπορίας τους που δημιουργήθηκε εκεί,το νησί ανήκε στην Οθωμανική φορολογία από το 1667 και,εξαιτίας αυτού, πρέπει να συνάγουμε ότι οι Υδραίοι είχαν αρχίσει να επιδίδονται στη ναυτιλία από τον 17 ο αιώνα. 42 Με την αυγή, λοιπόν, του 19 ου 42 Ο Ι. Μανιατόπουλος, δέχεται ότι η ναυτική επίδοση του νησιού αρχίζει από το έτος 1757 οπότε και κατασκευάστηκε στο νησί το πρώτο βρίκι (=αντιπροσωπευτικός τύπος του μεγάλου ελληνικού εμπορικού ιστιοφόρου) από τον πρόκριτο του νησιού Κοκκίνη. Βλ.. Ιω. Μανιατόπουλο, Το Ναυτικόν Δίκαιον οπ. σελ. 15 και για το λ. <<βρίκι >>, Δικ. Βαγιακάκο, Συμβολή εις την μελέτην των ναυτικών, εμπορικών και οικονομικών όρων του ελληνικού χώρου(16 ος 19 ος αι.), Γλωσσικό σχεδίασμα, Αθήνα., 1990 σελ. 12. Επίσης, κατά το έτος 1773 πολλοί ναυτικοί αφιέρωσαν μερίδιο από τα κέρδη τους στο Μοναστήρι της Ύδρας,από όπου εξάγεται το συμπέρασμα ότι το διαμετακομιστικό εμπόριο δείχνει να υπήρχε πριν το παραπάνω έτος. Βλ. Αρχείον Κοινότητας Ύδρας, τομ ΙΣΤ οπ. σελ

28 αιώνα, η Ύδρα βρίσκεται στην ακμή της ναυτιλίας της και,. εκτός, από την επιτυχία της στον τομέα της ναυτιλίας και την συμβολή της στην ιστορία πριν από την επανάσταση του 1821, αρχίζει η τάση του γραπτού δικαίου και ιδίως μετά την παραχώρηση διάφορων προνομίων προς τα νησιά και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις τους από το Στολάρχο της Υψηλής Πύλης Χουσείν Πασά για την εξουδετέρωση της Ρωσικής επιρροής. 43 Η Ύδρα, λοιπόν, έχει το δικαίωμα να καυχιέται ότι είναι η πρώτη, και ίσως η μοναδική,που κληροδότησε γραπτό ναυτικό δίκαιο στον ελλαδικό χώρο Η ναυτική νομοθεσία της Ύδρας ( ): Τα <<Θεσπίσματα>>(1803) Οι <<Πολιτικοί και θαλασσοεμπορικοί νόμοι >>(1818) Οι <<Θαλασσοεμπορικοί νόμοι >>(1818) Θεσπίστηκαν δύο νομοθετικά κείμενα, το ένα στις και το άλλο στις που περιλαμβάνει ήθη και έθιμα που ίσχυαν στο νησί προγονιαίως. 46 0ι 43 Το νησί κατελήφθη το 1770 μ.χ από τον ναύαρχο του ρωσικού στόλου Ορλώφ και διόρισε Ρώσο αρμοστή και εικοσιτετραμελές συμβούλιο προκρίτων. Μετά την αποχώρηση του Ορλώφ, η διοίκηση ανατέθηκε σε δωδεκαμελές εκλεγόμενο συμβούλιο προκρίτων. Βλ. Λ. Πλειώνη οπ. σελ 63, Α. Ορλάνδος, Ναυτικά, 1869, τομ. Α, σελ. 28, N. Μοσχοβάκης, Το εν Ελλάδι Δημόσιον Δίκαιον επί Τουρκοκρατίας, Αθήναι, 1882, σελ Γ.Ροδολάκης, Η ναυτική νομοθεσία της Ύδρας, οπ. σελ Βλ. Γ.Ροδολάκη, Η ναυτική νομοθεσία της Ύδρας, οπ. σελ 144. Αντίθετοι είναι οι Α. Λιγνός, Ιστορία της νήσου Ύδρας, 1 (1946) σσ, και 247, Δ. Γκίνης, Περίγραμμα, οπ. σσ (αριθμός 580) και Ε. Αθηναίος, To δίκαιον της προεπαναστατικής ναυτιλίας των Ελλήνων, Αθήναι, 1973 σελ. 22. Ο πρώτος δημοσιεύει τον πρώτο νόμο, που τιτλοφορείται <<Θεσπίσματα>> με την ονομασία<< Ο Ναυτεμπορικός Νόμος της 1 ης Φεβρουαρίου 1804 ενώ 27

29 κωδικοποιήσεις είναι τρεις 47, και στην συνέχεια θα τις εξετάσουμε την καθεμιά ξεχωριστά. Πρώτη κωδικοποίηση είναι τα <<Θεσπίσματα>>, τα οποία δημοσιεύει ο Α. Λιγνός στην Ιστορία της νήσου Ύδρας 48 με την ονομασία <<Ναυτεμπορικός Νόμος της 1 ης Φεβρουαρίου 1804>>, από τα οποία μερικές διατάξεις τους μόνο διασώθηκαν από την αναφορά τους σε έγγραφα της εποχής. Πηγή του αποτέλεσε ένα αντίγραφο των ΓΑΚ, που το χαρακτηρίζει ατελές επειδή δεν έχει υπογραφές 49. Το κείμενο του νόμου αυτού αποτελείται από το προοίμιο και από 12 άρθρα 50 το περιεχόμενο των οποίων ο δεύτερος το ονομάζει << Θεσπίσματα ή Ναυτικό Νόμο της Ύδρας >> με ημερομηνία α Φεβρουαρίου 1804 και δηλώνει ότι το κείμενό τους χάθηκε, άποψη με την οποία συμφωνεί και ο Λ. Πλειώνης,( ΒΛ. Λ. Πλειώνη, Το Ναυτικό Δίκαιο της προεπαναστατικής ναυτιλίας των Ελλήνων, Αθήνα 2007, σελ. 64) αλλά μερικές διατάξεις τους διασώθηκαν από την αναφορά τους σε έγγραφα της εποχής. Κατά τον Γ.Ροδολάκη (Βλ. Γ.Ροδολάκη, Η ναυτική νομοθεσία της Ύδρας, οπ. σελ 251 ), η διχογνωμία αυτή οφείλεται σε παρεξήγηση κατά την μελέτη του μοναδικού σωζόμενου χειρογράφου με χρονολόγηση 20 Ιανουαρίου 1803, κατά την μελέτη του οποίου, ο Α. Λιγνός πιθανόν παρασύρθηκε από την ημερομηνία που δίνει το έγγραφο του 1816 (Αρχείον Κοινότητας της Ύδρα, 5, 132), το οποίο μιλά για κάμβια θαλάσσια στερεωθέντα στις Είναι, λοιπόν, πιθανό εκείνη την ημερομηνία να έγινε μόνο τροποποίηση των τόκων των ναυτικών δανείων, και είναι εξίσου πιθανό να έγινε στο κείμενο του 1803 προσθήκη και άλλων διατάξεων. 46 Ιω. Μανιατόπουλος, Το Ναυτικόν Δίκαιον οπ. σελ Τα <<Θεσπίσματα>>, (στο εξής: Θ )της 20 ης Ιανουαρίου 1803, Οι <<Πολιτικοί και θαλασσοεμπορικοί νόμοι >>(στο εξής: Οι <<Πολιτικοί και Θαλασσοεμπορικοί νόμοι >>(ΠκΘΝ ) πιθανόν της 1 ης Μαίου 1818 και οι << Θαλασσοεμπορικοί νόμοι >>( στο εξής: ΘΝ) της της 1 ης Μαίου Βλ. Γ.Ροδολάκη, Η ναυτική νομοθεσία της Ύδρας, οπ. σελ Βλ. παρακάτω σημ, Α. Λιγνός, Ιστορία της νήσου Ύδρας, οπ. σελ Ο Κριεζής παραθέτει στο βιβλίο του 29 άρθρα τα οποία ρυθμίζουν ναυτικά ζητήματα και τα 28

30 επαναλαμβάνεται στην νομοθεσία του 1818.Έτσι, τα άρθρα 1 3 του νόμου καθορίζουν τα ποσοστά των τόκων των χρησιμοποιηθέντων ναυτικών κεφαλαίων αναλόγως της περιοχής του ταξιδιού, τα 4 6 αναφέρονται στην επιστροφή των κεφαλαίων και τη διανομή των κερδών, τα 7 10 καθορίζουν ορισμένες ως προς το πλοίο εργασιακές υποχρεώσεις των συντροφοναυτών ως και την επιβάρυνση των βλησιδίων (= κεφαλαίων των ναυτών ) σε περίπτωση ζημίας κατά την διάρκεια του ταξιδίου. Τέλος, τα άρθρα 11 και 12 καθορίζουν τους τόκους των κεφαλαίων σε περίπτωση επεκτάσεως του πλου. 51 Δεύτερη κωδικοποίηση είναι αυτή των ΠκΘΝ, οι οποίοι αποτελούν, θα λέγαμε, Κώδικα Διοικητικού, Δικονομικού και Ναυτικού δικαίου. Ο Λιγνός 52 τους ονομάζει <<ο Αστικός και Ναυτεμπορικός Νόμος >> ενώ ο Γκίνης 53 <<Νόμος Ύδρας, εξ άρθρων 65>>. Οι ΠκΘΝ αποτελούν το πληρέστερο νομοθέτημα της Ύδρας, κωδικοποιεί το Διοικητικό, Δικονομικό και Ναυτικό Δίκαιό της. Πρόκειται, επίσης, όσον αφορά το ναυτικό δίκαιο, για το πληρέστερο κείμενο θετού δικαίου στον ελλαδικό χώρο που μας είναι κατ αυτή την εποχή. 54 Σώζονται σε αντίγραφο στα ΓΑΚ, με αυτόγραφες ονομάζει νομοθεσία του Βλ. Γ. Κριεζή, Ιστορία της νήσου Ύδρας προ της ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, Πάτραι, 1860, σελ. 72επ., Δίκαιον οπ. σελ 17. Ιω. Μανιατόπουλος, Το Ναυτικόν 51 Ε. Αθηναίος, To δίκαιον της προεπαναστατικής ναυτιλίας των Ελλήνων, Αθήναι, 1973 σσ Α. Λιγνός, Ιστορία της νήσου Ύδρας, οπ. σσ Δ. Γκίνης, Περίγραμμα, οπ. σσ Την ίδια περίπου εποχή, και μερικά χρόνια πριν, την 1 η Ιουνίου 1814, έρχεται η ναυτική νομοθεσία των Σπετσών, που με τα έξι μόνο άρθρα της πλησιάζει πολύ περισσότερο στα αρχαιότερά της μία ολόκληρη δεκαετία <<Θεσπίσματα>> του 1803, παρά στους πολύ πιο σύνθετους υδραϊκούς νόμους του 1818 (ΠκΘΝ). Βλ. Ιακ. Τ. Βισβίζης, Νομικά τινα έθιμα των νήσων Σπετσών, Ύδρας, Πόρου και Σαλαμίνας, Επετηρίς ΑΙΕΔ, 3(1950), σσ Βλ. επίσης παλαιότερη έκδοσή τους, Α.Κ Ορλάνδος, Περί της νήσου Πέτσας ή Σπετσών, Πειραιάς, 1877, σσ , σημ. α. 29

31 υπογραφές πέντε πληρεξουσίων διοικητών και με δύο σφραγίδες(τη μεγάλη της Κοινότητας και αυτή του διοικητή Κοκοβίλα ), χωρίς,όμως, χρονολογία. 55 Το πρώτο τμήμα (άρθρα 1-25), οι <<Πολιτικοί>> νόμοι, δεν περιέχει κανόνες αστικού δικαίου, όπως το εννοούμε σήμερα και όπως η ονομασία <<πολιτικοί>> ερμηνεύεται, αλλά θεσπίζονται σ αυτό κυρίως τα σχετικά με τα όργανα της διοίκησης, δηλαδή το Διοικητή και τους ετήσιους συνδιοικητές και κριτές. Στο πρώτο αυτό τμήμα, ξεχωριστή θέση κατέχει η θέσπιση πολλών δικονομικών διατάξεων, που αφορούν το κύρος και το δεδικασμένο των αποφάσεων των κοινοτικών κριτηρίων (=δικαστηρίων) και,επίσης, διακρίνουμε στοιχεία ποινικής εξουσίας της κοινότητας σε υποτυπώδη μορφή και ρυθμίσεις αστυνομικού χαρακτήρα. Μια διάταξη, αγορανομική, θα λέγαμε, υποχρεώνει κάθε πλοίο που φτάνει στην Ύδρα με τρόφιμα να πουλάει πρώτα και για τρεις μέρες στο κοινό και μετά όπου το συμφέρει(άρθρο 23).Ένα καινοτόμο άρθρο (άρθρο 24) έρχεται στη συνέχεια, που ορίζει ότι οι αποφάσεις του εκκλησιαστικού δικαστηρίου πρέπει να υπογράφονται από όλο τον κλήρο και επιτρέπει την επανεξέτασή τους από <<τη βουλή των κατά καιρόν κριτών 56 >>.Τελευταίο άρθρο του πρώτου μέρους, θεωρείται το 25 ο, που θέτει γενικό κανόνα για την αυστηρή τήρηση των διατάξεων για την επιστασία της υγείας (που το ακολουθούν ), δηλαδή σχετικά με την απομόνωση για υγειονομική κάθαρση (καραντίνα) των φυσικών προσώπων και εμπορευμάτων που έρχονται στο νησί και υπάρχουν υποψίες ότι μπορεί να είναι φορείς κάποιας επικίνδυνης κολλητικής αρρώστιας. Το δεύτερο τμήμα (άρθρα 26-65), οι <<Θαλασσοεμπορικοί>> νόμοι, είναι αφιερωμένο στο ναυτικό δίκαιο. Το τμήμα αυτό σα σύνολο σχεδόν (με αναδιάρθρωσή του) αποτελεί και την ύλη των ΘΝ. Στα πρώτα άρθρα του (26-32) ρυθμίζονται θέματα 55 Για περισσότερα για τη χειρόγραφη παράδοση και ειδικά των ΠκΘΝ βλ.. Γ.Ροδολάκη, Η ναυτική νομοθεσία της Ύδρας, οπ. σελ Το άρθρο 24 των ΠκΘΝ αποτελεί κατά τη γνώμη του Γ. Ροδολάκη, σπουδαία καινοτομία επειδή θεσπίζει δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας, περιορίζοντας την τυχόν αυθαιρεσία των εκκλησιαστικών δικαστηρίων, και μάλιστα, σε θέματα που αποτελούσαν αντικείμενο αποκλειστικής δικαιοδοσίας τους. Αποτελεί, ακόμη, ένδειξη ότι η κοινότητα έχει ανδρωθεί και επιβάλλει τη βούλησή τους. Βλ.. Γ.Ροδολάκη, Η ναυτική νομοθεσία της Ύδρας, οπ. σσ σημ

32 που αφορούν την επιστασία της υγείας, σε σχέση,όμως, με τα πλοία, τα εμπορεύματά τους και τους επιβαίνοντες. Στο άρθρο 33 καθορίζονται τα σχετικά με τους τόκους των ναυτικών δανείων, τα μερίδια των ναυτικών (συντροφοναυτών) και ακόμα ορίζεται ο κοινοτικός φόρος (σε ποσοστό 3%),ο οποίος πρέπει να υπολογίζεται πάνω στα κέρδη. Τέλος, τα άρθρα περιέχουν το κυρίως ναυτικό δίκαιο, ενώ ειδικά τα άρθρα 62 65, έχοντας υπότιτλο <<περί συντροφοναυτών>> περιέχουν διατάξεις που αφορούν ειδικότερα τους ναυτικούς, όπως λιποταξία, ασθένεια κ.α. 57 Ειδικότερα, τα κεφάλαια - άρθρα 1 3 των Θ αφορούν τους τόκους των θαλασσοδανείων,, όπως έχουν τροποποιηθεί μεταγενέστερα και με νέες τροποποιήσεις, αποτελούν την ύλη του άρθρου 33, το 5 ο έχει αποτελέσει τη βάση του άρθρου 39, το 6 ο των άρθρων 61 και 64, το 7 ο του 62, ενώ τα κεφάλαια 8 και 10 έχουν μεταφερθεί αυτούσια ως άρθρα 55 και 56 αντίστοιχα. Το πολυσυζητημένο κεφάλαιο 21 αποτελεί το άρθρο 54. Αλλά και το πνεύμα ουσιαστικά των διατάξεων των υπολοίπων κεφαλαίων (του 4 ου, 9 ου, 11 ου και 12 ου ) υπάρχει στους ΠκΘΝ. Τελευταία κωδικοποίηση είναι αυτή των ΘΝ, το οποίο ο Λιγνός 58 ονομάζει <<Επιτομή του Ναυτεμπορικού Νόμου του 1818 >>, Ο Κριεζής 59 δεν τους δίνει όνομα ενώ στην πρώτη τους δημοσίευση στο περιοδικό Πανδώρα 60 αναφέρονται ως <<κανονισμός>>. Κατά τον Γ. Ροδολάκη, πιο ακριβές θα ήταν αν τον χαρακτηρίζαμε ως <<Εκλογή των διατάξεων ναυτικού δικαίου ΠκΘΝ >>παρά ως επιτομή. Έρεισμα στην άποψή του αυτή συνιστά το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει στους ΘΝ ούτε μια διάταξη όπου να σχετίζεται με το πρώτο μέρος (τα πρώτα 26 άρθρα) των ΠκΘΝ. Ένα πόνημα,όμως, το οποίο διεκδικεί να λέγεται επιτομή θα έπρεπε να περιέχει έστω και ένα άρθρο από το πρώτο μέρος. Αλλά αυτό το μέρος δεν έχει άμεση σχέση με το ναυτικό δίκαιο αφού περιέχει κανόνες κυρίως διοικητικού και δικονομικού δικαίου. Όλα τα άρθρα των ΘΝ, 57 Βλ.. Γ.Ροδολάκη, Η ναυτική νομοθεσία της Ύδρας, οπ. σελ Α. Λιγνός, Ιστορία οπ. σσ Βλ. Γ. Κριεζή, Ιστορία οπ. σσ Πανδώρα τομ. Δ, τευχ.. 88,(1853), σσ

33 που σώζονται σε τρία χειρόγραφα στο ΙΑ ΜΥ 61, επαναλαμβάνουν τις διατάξεις των άρθρων ( με παραλείψεις μερικών )των ΠκΘΝ αλλά με διαφορετική, σε πολλά σημεία, και λεχτικές όχι τροποποιητικές διαφορές. Αρχίζουν με μια επικεφαλίδα στα ιταλικά δίκην σύντομου προλόγου, ακολουθεί δίγλωσσο κείμενο των νόμων (στα ελληνικά και ιταλικά ), αποτελούμενο από 29 άρθρα και συγκροτούμενο σε δύο στήλες, τα ελληνικά αριστερά και τα ιταλικά δεξιά. Στη συνέχεια επανέρχεται το μονόστηλο κείμενο μόνο στα ελληνικά, πρώτα ένα άρθρο (χωρίς αριθμό ) με τίτλο <<περί καμβίων (=διαφορών δηλαδή) θαλασσίων>>, στο οποίο αναγράφεται ανάλογα με τον τόπο φόρτωσης και τον τόπο εκφόρτωσης του πλοίου, το ποσοστό του τόκου των θαλασσοδανείων και το μερίδιο των συντροφοναυτών και μετά, με τίτλο <<περί δατζίου>> ένα σύντομο άρθρο, πάλι χωρίς αριθμό, για το ύψος του κοινοτικού φόρου στα πλοία (3% στους τόκους των κεφαλαίων και στα καθαρά κέρδη ). Σαν επίλογος,έρχεται στο τέλος ιταλικό, πάλι, κείμενο μονόστηλο και η χρονολογία (στα ιταλικά). Το <<επίσημο >> των νόμων επιβεβαιώνουν η σφραγίδα, ο τίτλος και το όνομα του Διοικητή στα ιταλικά., η μεγάλη τετραμερής σφραγίδα της Κοινότητας, οι αυτόγραφες υπογραφές τριών συντύχων (μόνο αυτές στα ελληνικά) και η αυτόγραφη υπογραφή του κοινού Καγκελαρίου στα ιταλικά. 62 Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην ανάλυση της νομοθεσίας της Ύδρας ξεκινώντας από την εξέταση του θέματος της ναύλωσης που αποτελεί και το αντικείμενο πραγμάτευσης της παρούσας μελέτης. 3. Ειδικότερα η ναύλωση Η σύμβαση της ναύλωσς στην Ύδρα καταρτιζόταν συνήθως ενώπιον μαρτύρων, εγγράφως (συνηθέστερα με συμβολαιογραφικό έγγραφο,σπανιότερα με ιδιωτικό) και μάλιστα, σε τόσα αντίτυπα όσοι ήταν οι συμβαλλόμενοι, καθένας εκ των οποίων 61 Για περισσότερα για τη χειρόγραφη παράδοση και ειδικά των ΘΝ βλ.. Γ. Ροδολάκη, Η ναυτική νομοθεσία της Ύδρας, οπ. σσ Βλ.. Γ.Ροδολάκη, Η ναυτική νομοθεσία της Ύδρας, οπ. σελ

ΝΑΥΛΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ. Επιμέλεια: Λάγκα Σοφία Μάλλιου Ίρις Σταυρακάκη Μαρία

ΝΑΥΛΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ. Επιμέλεια: Λάγκα Σοφία Μάλλιου Ίρις Σταυρακάκη Μαρία ΝΑΥΛΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ Επιμέλεια: Λάγκα Σοφία Μάλλιου Ίρις Σταυρακάκη Μαρία ΝΑΥΛΩΣΗ (stricto sensu) Ορισμός Είναι η σύμβαση με την οποία, ο ένας από τους συμβαλλόμενους ο εκναυλωτής, αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ- ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ- ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ = φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ CGV ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ Δικηγόροι Νομικοί Σύμβουλοι ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Φόρος Χωρητικότητας Ναυτιλιακές Εταιρείες και Εταιρείες Διαχείρισης Πλοίων Ο Περί Εμπορικής Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ναυτικός Κώδικάς Ρόδου: Ο ναυτικός κώδικας της Ρόδου ή Ροδιακός νόμος ή Νόμος της Ρόδου υπολογίζεται ότι έγινε αποδεκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια ακτοπλοΐας: ακτοπλοΐα είναι η μετακίνηση επιβατών και φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (BILL OF LADING)

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (BILL OF LADING) ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (BILL OF LADING) Η φορτωτική (bill of

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1

Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1 Κλειδώστε την επιτυχία σας στο ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1 SOS ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με- (α) τα Αρθρα 1(12), (14), (26), (30) και (31),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αγνή XIONOY του Κωνσταντίνου (Α. Μ. 032/02) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

«Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ

«Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ «Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ Η ιδέα του περιορισμού της ευθύνης υπήρχε ήδη από τα αρχαία χρόνια. Απαντάται: α. στο ρωμαϊκό δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Με την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ (ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ) 2.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 3.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4.ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1198391ΕΞ2013 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1992 ΕΩΣ 2003 ------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" EIΔIKOI ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α EIΔIKOI ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" EIΔIKOI ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Θαλάσσια μεταφορά υλικών και μηχανημάτων με F/B ανοικτού τύπου, σε ένα ναυτικό ταξίδι από το λιμάνι Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 663 Ν. 29(Ι)/95 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα

Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα Η λειτουργία της εμπράγματης ασφάλειας Ο οφειλέτης η περιουσία του οποίου δεν επαρκεί για την ικανοποίηση όλων των δανειστών του μπορεί να ικανοποιήσει όποιον από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΛΑΤΟΣ Η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με υποβολή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

Θέμα : Η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Αθήνα, 04 Μαίου 2015 Αριθ. Πρωτ.1273 Προς Τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη Τον Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ που άπτονται του ΚΑΜΠΟΤΑΖ Πειραιάς 12 Μαΐου 2010

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ που άπτονται του ΚΑΜΠΟΤΑΖ Πειραιάς 12 Μαΐου 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ που άπτονται του ΚΑΜΠΟΤΑΖ Πειραιάς 12 Μαΐου 2010 Προς την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη Κοινοποίηση: Επιτροπή Θαλάσσιου Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ press@yen.gr Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών Με γνώµονα την καλύτερη δυνατή ενηµέρωση του επιβατικού κοινού,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1973 * Στην υπόθεση 131/73, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Tribunale του Τρέντο προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο

Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Καριέρα στη Ναυτιλία Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Επαγγελματικός Σύνδεσμος Εγχώριας Ναυτιλιακής Βιομηχανίας Ιανουάριος 1989: Ίδρυση ΚΝΕ από 17 Μέλη Στόχοι: Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα:

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 1 Του Χρήστου Μηνάγια Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 04 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Στο άρθρο του συντάκτη του παρόντος, µε τίτλο «Εκβιασµοί, απειλές και αυθαιρεσίες από την Άγκυρα στην Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών νόμος εφαρμόζεται (α) στα δρομολογημένα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Μυλωνόπουλος / Ειδικά Θέματα Δικαίου 2014 1

Δ. Μυλωνόπουλος / Ειδικά Θέματα Δικαίου 2014 1 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΆ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ 7. Εφαρμογές Δικαίου στη Ναυτιλία Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Καθηγητής πολιτισμική διάσταση παγκοσμιοποιη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07

Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07 Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07 Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, Για όσους δεν µε γνωρίζουν επιτρέψτε µου να συστήθω. Ονοµάζοµαι Αλκης Κορρες, ειµαι Προεδρος της Ενωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης

Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά προσώπων(δ.σ.αθηνών 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1)Ιστορική αναδρομή : -αφορμή ατύχημα

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4824/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4824/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4824/2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες Νέα εποχή σηματοδοτείται για τις ελληνικές πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες οι οποίες, ακολουθώντας το διεθνές κίνημα της ανοιχτής πρόσβασης στους χώρους της επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ύδρα. Σηµαία της Ύδρας. Δηµογεροντία Ύδρας Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983

Ύδρα. Σηµαία της Ύδρας. Δηµογεροντία Ύδρας Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ύδρα Σηµαία Σφραγίδα Σηµαία της Ύδρας Δηµογεροντία Ύδρας Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Νησί του Αιγαίου πελάγους απέναντι στις πελοποννησιακές ακτές της Ερµιονίδος που διαθέτει µία εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1013687/164/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1024 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα Συνοπτικά σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Posidonia Sea Tourism Forum 2015 ΑΘΗΝΑ 26 Μαΐου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 25-9-2008 Αριθμ.πρωτ.915 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Σας κοινοποιούμε το υπ αριθμ. πρωτ. 844945/4-9-2008 έγγραφο της Κτηματολόγιο Α.Ε. σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Το θύμα του οικονομικού εγκλήματος Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Σχολή Νομικής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ " Εφαρμογή απαιτήσεων για τη διάθεση ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (Αγροτικών) σε πλοία. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EYΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...VII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... IX ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 Ι. ΑΡΧΑΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΙΚΑΙΟ (Νόμος του Χαμουραμπί)...

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα