University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους"

Transcript

1 University of Cambridge ESOL Examinations Key English Test Πληροφορίες για υποψηφίους

2 Γιατί να συμμετέχετε στην εξέταση Key English Test (KET); Έχετε τις βασικές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας; Κατανοείτε απλά κείμενα; Είστε σε θέση να επικοινωνείτε σε καταστάσεις καθημερινότητας; Αντιλαμβάνεστε σύντομες ανακοινώσεις και απλές προφορικές οδηγίες; Εάν ναι, η εξέταση Key English Test (KET) του Cambridge ESOL είναι η κατάλληλη για εσάς. Το KET αποτελεί το πρώτο επίπεδο των εξετάσεων Cambridge για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages ESOL) και αντιστοιχεί στο επίπεδο A2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η εξέταση αυτή πιστοποιεί την ικανότητά σας να ανταποκρίνεστε σε βασικές καθημερινές καταστάσεις γραπτής και προφορικής επικοινωνίας και συνιστά ένα ιδανικό πρώτο βήμα για να αρχίσετε να αισθάνεστε αυτοπεποίθηση και να σταθμίσετε την πρόοδό σας στην αγγλική γλώσσα. Στην εξέταση KET χρησιμοποιείται η καθομιλουμένη και καλύπτονται και οι τέσσερεις γλωσσικές δεξιότητες κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Αξιολογούνται οι πρακτικές γνώσεις και ενθαρρύνεται η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες σε ταξίδια, σπουδές και στον χώρο εργασίας. Από το 2007 θα μπορείτε να λάβετε μέρος στην εξέταση KET με δύο τρόπους. Θα συνεχίσετε βέβαια να έχετε τη δυνατότητα να εξεταστείτε με «χαρτί και μολύβι», αλλά θα μπορείτε να επιλέξετε και έναν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (CB-KET). Για αναλυτικότερη ενημέρωση επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξεταστικό κέντρο. Γιατί να συμμετέχετε σε μια εξέταση του Cambridge ESOL; Για να αναπτύξετε αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας Οι εξετάσεις του Cambridge ESOL καλύπτουν και τις τέσσερεις γλωσσικές δεξιότητες κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Περιλαμβάνουν διάφορες δοκιμασίες αξιολόγησης της ικανότητάς σας να χρησιμοποιείτε την αγγλική γλώσσα, βοηθώντας σας έτσι να αποκτήσετε όλες τις γνώσεις που χρειάζεστε για να ανταποκριθείτε αποτελεσματικά σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας. Γιατί παρέχει εγγυημένη ποιότητα Με τις εκτεταμένες έρευνες και τις πιλοτικές εξεταστικές μας, σας εξασφαλίζουμε την πλέον αξιοκρατική και έγκυρη αξιολόγηση των γλωσσικών ικανοτήτων σας και διοργανώνουμε εξετάσεις που ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις διάφορες καταστάσεις στις οποίες καλείστε να χρησιμοποιήσετε την αγγλική γλώσσα. Γιατί έχει διεθνές κύρος Οι εξετάσεις του Cambridge ESOL αναγνωρίζονται από πανεπιστήμια και εργοδοτικούς φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο, γεγονός που προσδίδει κύρος στα πιστοποιητικά του Cambridge ESOL. Το University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL) ηγείται παγκοσμίως στον τομέα της πιστοποίησης μαθητών και καθηγητών Αγγλικής. Υπολογίζεται ότι περίπου 2 εκατομμύρια άτομα από 135 χώρες συμμετέχουν κάθε χρόνο στις εξετάσεις που διοργανώνει το Cambridge ESOL. Τι περιλαμβάνει η εξέταση KET; Το φυλλάδιο αυτό αποτελεί μια σύντομη εισαγωγή στην εξέταση KET. Περιέχει παραδείγματα από όλες τις δοκιμασίες της εξέτασης, αλλά δεν παραθέτει πάντα το σύνολο του κειμένου ή των ερωτημάτων. Για ένα ολοκληρωμένο υπόδειγμα θεμάτων του KET επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις διάφορες ενότητες του KET και την αντίστοιχη διάρκειά τους. Στο πλαίσιο του KET η κατανόηση και η παραγωγή γραπτού λόγου συνεξετάζονται σε μία ενότητα. Ενότητα Περιεχόμενο Διάρκεια Βαθμολογία (% της συνολικής) Ενότητα 1 Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου Ενότητα 2 Κατανόηση Προφορικού Λόγου Ενότητα 3 Παραγωγή Προφορικού Λόγου 9 δοκιμασίες/56 ερωτήματα Κατανόηση Γραπτού Λόγου: Δοκιμασίες 1-5 Παραγωγή Γραπτού Λόγου: Δοκιμασίες ώρα 10 λεπτά 50% 5 δοκιμασίες/25 ερωτήματα 30 λεπτά 25% (περιλαμβάνονται 8 λεπτά για τη μεταφορά των απαντήσεων) 2 δοκιμασίες 8 10 λεπτά ανά ζεύγος υποψηφίων (αναλογία 2:2*) * 2 εξεταστές, 2 υποψήφιοι (για την τελευταία ομάδα που εξετάζεται χρησιμοποιείται αναλογία 2:3 εφόσον κρίνεται απαραίτητο) 25% ket information for candidates 2

3 Ενότητα 1 Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου Διάρκεια: 1 ώρα 10 λεπτά Η Ενότητα 1 Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου περιλαμβάνει εννέα δοκιμασίες και 56 ερωτήματα. Λαμβάνει το 50% της συνολικής βαθμολογίας. Δοκιμασία 1 (Ερωτήματα 1 5) Στη δοκιμασία αυτή καλείστε να κατανοήσετε το βασικό μήνυμα μιας πινακίδας, μιας ανακοίνωσης ή κάποιου άλλου πολύ σύντομου κειμένου, όπως αυτά που βρίσκουμε συνήθως σε δρόμους, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια, καταστήματα, εστιατόρια, γραφεία, σχολεία, κ.λπ.. Δίνονται επίσης πέντε προτάσεις και σας ζητείται να αντιστοιχήσετε κάθε πρόταση με ένα από τα κείμενα. Στο παρακάτω παράδειγμα δίνονται οκτώ πινακίδες (επισημαίνονται με τα γράμματα A H) και πέντε προτάσεις που εξηγούν τη σημασία κάθε πινακίδας. Σας ζητείται να αντιστοιχήσετε κάθε πρόταση με τη σωστή πινακίδα. 1 You should not swim here. 2 You must not drive fast here. 3 You can play football here after lessons. A B C D SLOW! DANGEROUS CROSSROADS SWIMMING POOL OPEN AFTERNOONS Adults Children HALF PRICE FOOTBALL SHIRTS SALE MUST END THIS AFTERNOON DANGER! DO DANGER! NOT GO INTO DO DANGER! THE NOT WATER GO INTO DO DANGER! THE NOT WATER GO INTO DO THE NOT WATER GO INTO THE WATER Δοκιμασία 2 (Ερωτήματα 6 10) Στη δοκιμασία αυτή εξετάζεται ROAD το λεξιλόγιο. CLOSEDΔίνονται πέντε προτάσεις σε καθεμία από τις οποίες λείπει μία λέξη. Για κάθε κενό προτείνονται τρεις πιθανές UNTIL απαντήσεις WEEKEND και καλείστε να επιλέξετε την καταλληλότερη λέξη για να το συμπληρώσετε. ROAD CLOSED UNTIL ROAD WEEKEND CLOSED 4 It is cheaper to buy things today than tomorrow. 5 You can drive here next week. Το παρακάτω παράδειγμα αποτελεί UNTIL ROAD τμήμα WEEKEND CLOSED μιας απλής ιστορίας με τον Adrian και τον Martin οι οποίοι κάνουν κάμπινγκ. Διαβάστε τις προτάσεις και επιλέξτε UNTIL SCHOOL WEEKEND τη σωστή SPORTS απάντηση CLUB (A, B ή C). Στην επίσημη εξέταση περιλαμβάνονται δύο επιπλέον ερωτήματα όπως του παραδείγματος. SCHOOL NOW OPEN SPORTS IN THE CLUB SCHOOL NOW EVENINGS! OPEN SPORTS THE CLUB SCHOOL NOW EVENINGS! OPEN SPORTS THE CLUB NOW EVENINGS! OPEN THE 6 EVENINGS! They to go camping for their holiday. E F G H DANGER! DO NOT GO INTO DANGER! THE WATER DO NOT GO INTO DANGER! THE WATER DO DANGER! NOT GO INTO DO THE NOT WATER GO INTO THE WATER BREAKFAST SERVED A decided B thought C felt ROAD CLOSED UNTIL WEEKEND ROAD CLOSED UNTIL ROAD WEEKEND CLOSED UNTIL ROAD SCHOOL WEEKEND CLOSED SPORTS CLUB UNTIL NOW WEEKEND OPEN IN THE SCHOOL EVENINGS! SPORTS CLUB NOW OPEN IN THE SCHOOL EVENINGS! SPORTS CLUB SCHOOL NOW OPEN SPORTS IN THE CLUB NOW EVENINGS! OPEN THE EVENINGS! 7 They wanted to somewhere near the sea. A stand B put C stay 8 It three hours to drive to the camp-site. A had B took C got ket information for candidates 3

4 Δοκιμασία 3 (Ερωτήματα και 16 20) Στη δοκιμασία αυτή εξετάζεται σε ποιο βαθμό αντιλαμβάνεστε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα σε καταστάσεις καθημερινότητας. Τα πέντε πρώτα ερωτήματα είναι σύντομοι διάλογοι όπου, με δεδομένο τι λέει ο ένας συνομιλητής, καλείστε να επιλέξετε την απάντηση του άλλου μεταξύ τριών πιθανών απαντήσεων. Για να βρείτε τη σωστή απάντηση πρέπει να σκεφθείτε τι λέει συνήθως ο άλλος συνομιλητής σε ανάλογη περίπτωση. Στο παρακάτω παράδειγμα δίνονται τρία συνηθισμένα ερωτήματα (11 13). Για το καθένα πρέπει να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (A, B ή C). Στην επίσημη εξέταση περιλαμβάνονται δύο επιπλέον ερωτήματα όπως του παραδείγματος. 11 I m sorry we don t have your size. A What a pity! B I hope so. C I ll take it. 12 How long are you going to stay in Bangkok? A For another three weeks. B For the last three weeks. C It took three weeks. 13 See you tomorrow. A That s all right. B I can t see. C Don t be late. Τα επόμενα πέντε ερωτήματα αποτελούν τμήμα ενός μεγαλύτερου διαλόγου από τον οποίο λείπουν φράσεις. Ο διάλογος μπορεί να διαδραματίζεται σε κατάστημα, ξενοδοχείο, εστιατόριο, κ.λπ. ή σε χώρο εργασίας, κοινωνική περίσταση ή στο πλαίσιο σπουδών. Στον παρακάτω διάλογο μεταξύ της Anita και της Kim καλείστε να συμπληρώσετε τι λέει η Anita σε κάθε περίπτωση (16 18). Σας δίνεται κατάλογος με οκτώ πιθανές προτάσεις (A H) τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συμπληρώσετε τον διάλογο. Πρέπει να επιλέξτε μία πρόταση για κάθε κενό, οπότε δε θα χρησιμοποιήσετε όλες τις προτάσεις. Kim: What are you going to do at the weekend, Anita? A Me, too. I need some books for school and a pair of shoes. Anita: H0... B Yes, I have to work on Saturday. Kim: Well, I m going to go to London. Would you like to come as well? C I d love to. I suppose you want to go on Saturday? Anita: Kim: Yes. I must study on Sunday. Great! It ll be good to go together. Anita: Kim: First, I d like to go shopping. Anita: D E F G H Fine. Do we need to book tickets? I have some money for a new jacket. What do you want to do there? Yes, I d like to go to a cinema afterwards. I don t know. Δοκιμασία 4 (Ερωτήματα 21 27) Η δοκιμασία αυτή περιλαμβάνει ένα μεγαλύτερο κείμενο (περίπου 230 λέξεις) και επτά ερωτήματα. Μπορεί να κληθείτε να απαντήσετε με τη μέθοδο της πολλαπλής επιλογής μεταξύ τριών πιθανών απαντήσεων (A, B ή C) ή να σας δοθούν επτά προτάσεις για καθεμία από τις οποίες πρέπει να αποφασίσετε εάν είναι A Σωστή, B Λάθος ή C Δεν προκύπτει από το κείμενο. ket information for candidates 4

5 Στο παρακάτω παράδειγμα ζητείται να διαβάσετε το άρθρο για ένα νεαρό ζευγάρι που έχασε ένα δαχτυλίδι. Καλείστε να αποφασίσετε εάν καθεμία από τις προτάσεις (21 23) είναι Σωστή (A), Λάθος (B) ή, εάν δεν μπορείτε να βρείτε την πληροφορία στο κείμενο, να επιλέξετε το C (Δεν προκύπτει από το κείμενο). Στην επίσημη εξέταση περιλαμβάνονται τέσσερα επιπλέον ερωτήματα όπως του παραδείγματος. THE RING AND THE FISH 21 Thomas asked Inger to marry him when they were on a boat. A Right B Wrong C Doesn t say Thomas and Inger, who live in Sweden, are the happiest couple in the world. Two years ago, they were on a boat a few kilometres from the beach. Thomas asked Inger to marry him and he gave her a gold ring. He wanted to put the ring on Inger s finger, but he dropped it and it fell into the sea. They were sure the ring was lost for ever. That is, until last week, when Mr Carlsson visited them. He has a fish shop and he found the ring in a large fish which he was cutting up for one of his customers. The fish thought the ring was something to eat! Mr Carlsson knew that the ring belonged to Thomas and Inger because inside the ring there were some words. They were, To Inger, All my love, Thomas. And so Mr Carlsson gave the ring back to them. Inger now has two rings. When they lost the first one, Thomas bought Inger another one. But they think the one the fish ate is the best one. 22 Thomas put the gold ring on Inger s finger. A Right B Wrong C Doesn t say 23 They returned from their boat trip without the ring. A Right B Wrong C Doesn t say Δοκιμασία 5 (Ερωτήματα 28 35) Στη δοκιμασία αυτή καλείστε να αποδείξετε ότι κατανοείτε και είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε σωστά τη γραμματική της αγγλικής γλώσσας. Σας δίνεται να διαβάσετε ένα κείμενο από το οποίο λείπουν ορισμένες λέξεις: ρηματικοί τύποι, προθέσεις, σύνδεσμοι, αντωνυμίες, κ.λπ.. Για κάθε λέξη που λείπει δίνονται τρεις πιθανές απαντήσεις για να διαλέξετε τη σωστή. Στο παρακάτω παράδειγμα δίνεται ένα άρθρο για μια γυναίκα, την Jahan Begum. Στην επόμενη σελίδα βλέπετε τις πρώτες τρεις τριάδες απαντήσεων (28 30). Σας ζητείται να επιλέξετε την καταλληλότερη λέξη (A, B ή C) για κάθε κενό. Στην επίσημη εξέταση περιλαμβάνονται πέντε επιπλέον τριάδες απαντήσεων όπως του παραδείγματος. Jahan Begum Jahan Begum (0) was born born on on a farm a in the hills. She She lived lived there there with her with family her family (28) thirteen years. The family grew their own food and (29) animals. But then one year it didn t rain so they decided to move to (30) country. The journey (31) the mountains was long and difficult. (32) first home in the new country was a tent. Then Jahan s brothers made a house with wood and stones so the family had somewhere better to live. Now, (33) day Jahan makes things like hats and socks out of wool. She sells (34) in the market to get money for food. She is happy with her home and her work, but she (35).hopes to return to her farm in the hills one day. ket information for candidates 5

6 28 A for B after C since 29 A keep B keeping C kept 30 A any B another C that Δοκιμασία 6 (Ερωτήματα 36 40) Οι Δοκιμασίες 6 9 της Ενότητας 1 εστιάζονται στην παραγωγή γραπτού λόγου. Στη δοκιμασία αυτή εξετάζεται το λεξιλόγιο. Καλείστε να βρείτε τη σωστή λέξη για κάτι και να τη γράψετε σωστά. Και οι πέντε λέξεις αφορούν το ίδιο θέμα, π.χ. επαγγέλματα, φαγητά, πράγματα που υπάρχουν σε ένα σπίτι, κ.λπ.. Για κάθε λέξη που καλείστε να βρείτε δίνεται ένας ορισμός σε απλά αγγλικά, καθώς και το αρχικό γράμμα της για να σας διευκολύνει. Στο παρακάτω παράδειγμα δίνονται ορισμένες περιγραφές επαγγελματιών (36 38) και σας ζητείται να βρείτε τη σωστή λέξη που περιγράφει κάθε επάγγελμα. Δίπλα από κάθε πρόταση δίνεται το αρχικό γράμμα της λέξης που ζητείται. Δίνεται επίσης ο αριθμός των γραμμάτων της λέξης με τόσες παύλες ( _ ) όσες και τα υπόλοιπα γράμματά της. Στην επίσημη εξέταση περιλαμβάνονται δύο επιπλέον ερωτήματα όπως του παραδείγματος. 36 I show customers the menu and bring them their food. w _ 37 People come to my shop to buy medicine. c 38 I will repair your car for you. m _ Δοκιμασία 7 (Ερωτήματα 41 50) Στη δοκιμασία αυτή εξετάζεται η γραμματική και το λεξιλόγιο. Καλείστε να διαβάσετε ένα σύντομο κείμενο που μπορεί να είναι ένα σημείωμα και η απάντηση σε αυτό, ή απλά ένα γράμμα. Από το κείμενο λείπουν ορισμένες λέξεις και πρέπει να βρείτε την κατάλληλη λέξη για κάθε κενό. Επισημαίνεται η ανάγκη της σωστής ορθογραφίας των λέξεων. Στο παρακάτω παράδειγμα ο Peter γράφει από τις διακοπές μια κάρτα στη φίλη του Jane. Διαβάστε την κάρτα και προσπαθήστε να βρείτε τις λέξεις που λείπουν από τα κενά (41 50). Στην επίσημη εξέταση οι απαντήσεις πρέπει να δίνονται στο απαντητικό φύλλο. ket information for candidates 6

7 Δοκιμασία 8 (Ερωτήματα 51 55) Στη δοκιμασία αυτή εξετάζονται τόσο η κατανόηση όσο και η παραγωγή γραπτού λόγου. Καλείστε να διαβάσετε ένα ή δύο σύντομα κείμενα (σημείωμα, , διαφήμιση, κ.λπ.) και να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες για να συμπληρώσετε ένα έντυπο, μια ανακοίνωση, μια καταχώριση ημερολογίου ή άλλο παρόμοιο έγγραφο. Το παρακάτω παράδειγμα αναφέρεται σε σχολικά βιβλία. Αφού διαβάσετε τις πληροφορίες από το βιβλιοπωλείο και το σημείωμα της Jenny και καταλήξετε ποιο βιβλίο θέλει να παραγγείλει, συμπληρώστε για χάρη της το δελτίο παραγγελίας (ερωτήματα 51 55). Books you ll need this year: Europe, by T Hudson Geography of India by Grant Robinson Order from: Queen s Bookshop 22 Green Street Barking 7.99 each Jack, 14 Park Road Ilford 11 February I ll give you 4 for your old school geography book. When you re at the bookshop tomorrow, can you order the history book I need? Thanks. Jenny Doyle QUEEN S BOOKSHOP ORDER FORM Customer: Jenny Doyle Address: 51 Name of book: 52 Writer: 53 Price: 54 Date of order: 55 Δοκιμασία 9 (Ερώτημα 56) Στην τελευταία δοκιμασία της Ενότητας 1 καλείστε να γράψετε ένα σύντομο μήνυμα (25 35 λέξεις), π.χ. ένα σημείωμα ή μια κάρτα σε ένα φίλο. Σας δίνονται οδηγίες για τον παραλήπτη και το είδος του μηνύματος. Σημειώνονται επίσης με κουκκίδες οι πληροφορίες που πρέπει να συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας. Στο παρακάτω παράδειγμα σάς ζητείται να γράψετε σε ένα φίλο ένα σημείωμα για το νέο σας σπίτι. Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε στην απάντησή σας τις πληροφορίες που σημειώνονται με τις κουκκίδες. Question 56 Part 9 You now live in a new house. Write a note to a friend about the house. Say: where your house is which room you like best and why. Write words. Write the note on your answer sheet. ket information for candidates 7

8 Ενότητα 2 Κατανόηση Προφορικού Λόγου Διάρκεια: περίπου 30 λεπτά, από τα οποία 8 λεπτά για τη μεταφορά των απαντήσεων στο απαντητικό φύλλο Η Ενότητα Κατανόηση Προφορικού Λόγου περιλαμβάνει πέντε δοκιμασίες και 25 ερωτήματα. Υπάρχουν διάφορα είδη ασκήσεων: πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενών και αντιστοίχισης. Τα ηχογραφημένα κείμενα είναι μονόλογοι και διάλογοι, μεταξύ των οποίων συνεντεύξεις, συζητήσεις, τηλεφωνικές συνομιλίες και μηνύματα. Ακούτε κάθε ηχογραφημένη συνομιλία δύο φορές. Στην ενότητα αυτή αντιστοιχεί το 25% της συνολικής βαθμολογίας. Δοκιμασία 1 (Ερωτήματα 1 5) Στη δοκιμασία αυτή ακούτε πέντε ανεξάρτητες σύντομες συνομιλίες είτε μεταξύ φίλων ή συγγενών είτε μεταξύ ενός πελάτη και ενός υπαλλήλου καταστήματος, υπαλλήλου εκδοτηρίου εισιτηρίων, κ.λπ.. Καλείστε να συλλέξετε πληροφορίες για τιμές, αριθμούς, ώρες, ημερομηνίες, τοποθεσίες, κατευθύνσεις, σχήματα, μεγέθη, καιρικές συνθήκες, περιγραφές ανθρώπων και τρέχουσες ενέργειες. Για κάθε ερώτημα δίνονται τρεις πιθανές απαντήσεις με τη μορφή εικόνων ή σχεδίων. Ακολουθούν δύο ερωτήματα που δόθηκαν σε εξέταση. Διαβάστε το ερώτημα, ακούστε την ηχογράφηση και επιλέξτε τη σωστή απάντηση (A, B ή C). Στην επίσημη εξέταση περιλαμβάνονται τρία επιπλέον ερωτήματα όπως τα παρακάτω. 1 Where is the woman going to go on holiday this year? Canada Italy Turkey A B C 2 What time was the man s appointment? A B C Δοκιμασία 2 (Ερωτήματα 6 10) Στη δοκιμασία αυτή ακούτε μια συνομιλία μεγαλύτερης διάρκειας και καλείστε να αναζητήσετε συγκεκριμένες απλές πληροφορίες. Συζητούν δύο άνθρωποι για θέματα της καθημερινότητας, ταξίδια, εργασία ή ελεύθερο χρόνο. Πρέπει να ακούσετε τη συνομιλία και να αντιστοιχήσετε τις λέξεις δύο στηλών. Μπορεί π.χ. να σας δίνεται μια στήλη με ονόματα και μια δεύτερη με φαγητά. Στην ηχογράφηση θα ακούσετε τι φαγητό αρέσει στο κάθε πρόσωπο. Στο παρακάτω παράδειγμα ο Tom συζητά με ένα φίλο για ένα απόγευμα αθλητικών δραστηριοτήτων. Σας ζητείται να ακούσετε την ηχογραφημένη συζήτηση και να σημειώσετε με τι άθλημα ασχολήθηκε το κάθε πρόσωπο. Δίνεται μια στήλη με ονόματα (6 10) και μια στήλη με διάφορα αθλήματα (A H). Πρέπει να γράψετε το σωστό γράμμα δίπλα από κάθε όνομα. Σε κάθε όνομα αντιστοιχεί ένα άθλημα, οπότε δε θα χρησιμοποιήσετε όλα τα αθλήματα. ket information for candidates 8

9 PEOPLE SPORTS People Sports 6 Sam 7 Jane 8 Paul 9 Susan 10 Anne A B C D E F basketball football golf horse-riding skiing table-tennis G tennis H volleyball Δοκιμασία 3 (Ερωτήματα 11 15) Σε αυτή τη δοκιμασία κατανόησης προφορικού λόγου ακούτε μια φιλική συνομιλία μεταξύ δύο ανθρώπων. Καλείστε να συλλέξετε πληροφορίες για να απαντήσετε στα ερωτήματα. Δίνονται πέντε ερωτήματα και τρεις πιθανές απαντήσεις για το καθένα. Στο παρακάτω παράδειγμα η Jenny συζητά με τον Mark για την αγορά ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Σας ζητείται να ακούσετε την ηχογραφημένη συζήτηση και να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (A, B ή C) σε κάθε ερώτημα (11 13). Στην επίσημη εξέταση περιλαμβάνονται δύο επιπλέον ερωτήματα όπως του παραδείγματος. 11 The game is not good for people under A eight. B ten. C twelve. 12 Black's PC shop is in A Cambridge. B London. C Peterstown. 13 The address of the shop is A 29 Hunter Road. B 29 Walker Street. C 29 Marsden Street. Δοκιμασία 4 (Ερωτήματα 16 20) Σε αυτή τη δοκιμασία κατανόησης προφορικού λόγου ακούτε έναν διάλογο και σημειώνετε ορισμένες πληροφορίες. Ο διάλογος πραγματοποιείται σε φιλικό ή ουδέτερο περιβάλλον, π.χ. σε κατάστημα ή γραφείο. Αφού ακούσετε τον ηχογραφημένο διάλογο καλείστε να συμπληρώσετε με τις πληροφορίες που ακούσατε ένα σημείωμα, μήνυμα ή κάποιες σημειώσεις στο φύλλο των θεμάτων. Οι πληροφορίες μπορεί να είναι αριθμοί, ημερομηνίες, τιμές, ορθογραφία και λέξεις. Στο παρακάτω παράδειγμα έχει ηχογραφηθεί ένας διάλογος όπου κάποιος ζητά πληροφορίες για ένα τρένο. Σας ζητείται να συμπληρώσετε τα στοιχεία που λείπουν από τα ερωτήματα Σε κάθε ερώτημα πρέπει να γράψετε μία ή δύο λέξεις ή αριθμούς. ket information for candidates 9

10 TRAIN To: Newcastle Day of journey: 16 Train leaves at: 17 Return ticket costs: 18 Food on train: 19 Drinks and Address of Travel Agency: Street Δοκιμασία 5 (Ερωτήματα 21 25) Η Δοκιμασία 5 είναι παρόμοια με τη Δοκιμασία 4, μόνο που ακούτε ένα μονόλογο, π.χ. ένα ηχογραφημένο μήνυμα. Στο παρακάτω παράδειγμα ακούτε ηχογραφημένες πληροφορίες για ένα μουσείο. Σας ζητείται να συμπληρώσετε τα στοιχεία που λείπουν από τα ερωτήματα Σε κάθε κενό πρέπει να γράψετε μία ή δύο λέξεις ή αριθμούς. YOU CAN SEE: Downstairs: Manor House Museum Entrance Hall: old photos Ford Room: 21 pictures of Italian.. Upstairs: Left: 22 more than 150. Right: 23.. from films and TV Price of guide book: 24 Museum closes at: 25 Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμασιών κατανόησης προφορικού λόγου έχετε οκτώ λεπτά για να μεταφέρετε τις απαντήσεις σας στο απαντητικό φύλλο. Ενότητα 3 Παραγωγή Προφορικού Λόγου Διάρκεια: 8 10 λεπτά ανά ζεύγος υποψηφίων Στην Ενότητα Παραγωγή Προφορικού Λόγου εξετάζεστε προφορικά μαζί με έναν άλλο υποψήφιο από δύο εξεταστές. Στα εξεταστικά κέντρα με μονό αριθμό υποψηφίων ο τελευταίος υποψήφιος εξετάζεται μαζί με το τελευταίο ζευγάρι. Η ενότητα αυτή αντιστοιχεί στο 25% της συνολικής βαθμολογίας. ket information for candidates 10

11 Δοκιμασία 1 Η πρώτη δοκιμασία της ενότητας διαρκεί 5 με 6 λεπτά και καλείστε να αποδείξετε ότι μπορείτε να χειριστείτε την αγγλική γλώσσα όπως απαιτείται όταν συναντάτε κάποιον για πρώτη φορά. Συνδιαλέγεστε με έναν εξεταστή στον οποίο μιλάτε για τον εαυτό σας (αναφέρετε π.χ. το όνομά σας, από πού κατάγεστε, με τι ασχολείστε), τις καθημερινές σας συνήθειες, τα ενδιαφέροντά σας, τις προτιμήσεις σας, κ.λπ.. Δοκιμασία 2 Η δοκιμασία αυτή διαρκεί 3 με 4 λεπτά και καλείστε να συνομιλήσετε με τον συνυποψήφιό σας. Ο εξεταστής σάς δίνει ένα κατατοπιστικό φύλλο όπως το παρακάτω και εσείς πρέπει να υποβάλετε και να απαντήσετε σε σχετικές ερωτήσεις. Στο παρακάτω παράδειγμα δίνονται στον Υποψήφιο A ορισμένες πληροφορίες για το Μουσείο «Sandon Air Museum» και στον Υποψήφιο B ορισμένες λέξεις-κλειδιά τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσει για να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με το μουσείο. Μετά από 4-5 ερωτήσεις ο εξεταστής διακόπτει τη συνομιλία και σας μοιράζει δύο νέα κατατοπιστικά φύλλα σχετικά με άλλο θέμα. Αυτή τη φορά ο Υποψήφιος A καλείται να υποβάλει ερωτήσεις και ο Υποψήφιος Β να απαντήσει. Πώς θα προετοιμαστείτε για την εξέταση KET Για όσους από εσάς επιθυμείτε να προμηθευτείτε συμπληρωματικό υλικό που θα σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε για την εξέταση KET, διατίθεται προς πώληση συλλογή θεμάτων που έχουν δοθεί σε εξετάσεις, μαζί με ένα CD με τα θέματα κατανόησης προφορικού λόγου. Για περισσότερες πληροφορίες, τιμές και λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο παραγγελίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: Επόμενα βήματα Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εξέταση KET και ελπίζουμε μελλοντικά να λάβετε μέρος και σε άλλες εξετάσεις του Cambridge ESOL. Το επόμενο επίπεδο των εξετάσεων του Cambridge για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (Cambridge ESOL) είναι το Preliminary English Test (PET). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέταση PET επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: ket information for candidates 11

12 Η άποψη των Ελλήνων υποψηφίων για την εξέταση KET Η εξέταση KET ήταν για μένα μια καλή ευκαιρία να βελτιώσω τα αγγλικά μου και να μπω στο πνεύμα των εξετάσεων στην πορεία προς το FCE. Ευαγγελία Κατεβάτη Η εξέταση KET μου έδωσε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και απέδειξε την καλή προετοιμασία από το σχολείο μου. Στο μέλλον θα με βοηθήσει στις σπουδές και την καριέρα μου. Γεωργία Κουκάκη University of Cambridge ESOL Examinations 1 Hills Road Cambridge CB1 2EU United Kingdom Tel Fax UCLES 2007 EMC 4384a 7Y02 NOT FOR RESALE

ΔΗΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

ΔΗΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 3. ΟΡΙΣΤΙΚΟ-ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 4. ΚΤΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ-ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 7 5. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 10 6. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 12 7. ΧΡΟΝΟΙ 17 8. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 27 9. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί κείμενο που δημοσιεύεται σε τρία μέρη στο Πολύδρομο 2 (2009-2010) και Πολύδρομο 3 & 4 (2010)

Ακολουθεί κείμενο που δημοσιεύεται σε τρία μέρη στο Πολύδρομο 2 (2009-2010) και Πολύδρομο 3 & 4 (2010) Ακολουθεί κείμενο που δημοσιεύεται σε τρία μέρη στο Πολύδρομο 2 (2009-2010) και Πολύδρομο 3 & 4 (2010) Διδακτικές προτάσεις για την ανάπτυξη διαπολιτισμικής κατανόησης, ευαισθησίας και διγλωσσικής συνειδητοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre αρία ιάγκου ιλογλωσσία - έα λληνικά για αρχάριους λληνο-αγγλικό λωσσάριο Maria Giagkou Filoglossia - Modern Greek for beginners Greek-English Glossary ιορθώσεις: ωνσταντίνος αλημέρης, ίκυ άντζου, αριάννα

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα. γυνή&θάλασσα Από τη Βάλια Νούσια Φωτογραφίες: Παναγιώτα Καραστεργίου By Valia Nousia Photos: Panagiota Karastergiou Γυναίκες εν πλω Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την

Διαβάστε περισσότερα

12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση

12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση 12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση μιας καινοτομίας Λέξεις-κλειδιά: Πολιτισμικό υπόβαθρο, πολιτιστική ταυτότητα, ικανότητα αντιμετώπισης διαπολιτισμικών διαφορών, ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 COMMUNITY PULSE ΤΕΥΧΟΣ 13 FREE Καλό Πάσχα Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Κοινότητα τιμά την Διεθνή Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274. μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος.

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274. μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος. Ἀποσπάσας γὰρ εἱμάτων χρυσηλάτους περόνας ἀπ αὐτῆς, αἷσιν ἐξεστέλλετο, ἄρας ἔπαισεν ἄρθρα τῶν αὑτοῦ κύκλων, αὐδῶν τοιαῦθ, ὁθούνεκ οὐκ ὄψοιντό νιν οὔθ οἷ ἔπασχεν οὔθ ὁποῐ ἔδρα κακά, ἀλλ ἐν σκότωι τὸ λοιπὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΕΠ 3 Περιεχόμενα Διπλώματα Γαλλικής Γλώσσας DELF Δίπλωμα Σπουδών Γαλλικής Γλώσσας DALF Εμπεριστατωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές

Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΡΛΗ 1 & ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕΡΡΗ" Περίληψη Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

www.hiltonathens.gr hilton

www.hiltonathens.gr hilton www.hiltonathens.gr hilton hilton athens magazine 4 hilton athens Ionian Hotel Enterprises SA Hilton Athens 46 Vas. Sofias Ave., 115 28 Athens, tel.: 210 7281 000, fax: 210 7281 111 Communications Manager

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Τι Προσφέρουν τα Προγράμματα των Σχολείων Μας... What Our Greek

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση του λογότυπου Πληροφοριακής Παιδείας: Ένα Εγχειρίδιο Μάρκετινγκ Προσχέδιο Δεκέμβριος 2009

Ενσωμάτωση του λογότυπου Πληροφοριακής Παιδείας: Ένα Εγχειρίδιο Μάρκετινγκ Προσχέδιο Δεκέμβριος 2009 Ενσωμάτωση του λογότυπου Πληροφοριακής Παιδείας: Ένα Εγχειρίδιο Μάρκετινγκ Προσχέδιο Δεκέμβριος 2009 IFLA Information Literacy Section / UNESCO Εκπονήθηκε από τους:* Jesus Lau jlau@uv.mx / www.jesuslau.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής www.eparticipation.eu Ο παρών οδηγός είναι αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου έργου Interreg IVC ecitizen II Towards citizen-centered egovernment in European

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Προσφώνηση Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων... 2 Εισαγωγή... 4

Περιεχόμενα. Προσφώνηση Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων... 2 Εισαγωγή... 4 Περιεχόμενα Προσφώνηση Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων... 2 Εισαγωγή... 4 Ο Διαδικτυακός Κόσμος... 5 Προτερήματα Διαδικτύου...5 Προκλήσεις του Διαδικτύου...6 Ασφάλεια και Διαδίκτυο...6 Ψηφιακό χάσμα...7

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING :Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

hilton 16 hilton athens

hilton 16 hilton athens hilton 16 hilton athens 2 hilton athens athens hilton 3 4 hilton athens athens hilton 5 6 hilton athens athens hilton 7 hilton athens magazine 8 hilton athens Ionian Hotel Enterprises SA Hilton Athens

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/01 Paper 1 Listening For Examination from 2015 SPECIMEN TAPESCRIPT Approx. 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 28-29 Ιουνίου 2013 Βιβλίο Περιλήψεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Mathematics Competition 2015

Kangourou Mathematics Competition 2015 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Mathematics Competition 2015 Pre-Ecolier (A - Β Δημοτικού) 21 Μαρτίου/March 2015 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 8 = 3 μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τι ισχύει για την επάρκεια

Τι ισχύει για την επάρκεια Χρόνος 26ος - αρ. φυλ. 314 - Φεβρουάριος 2015-0,02 - Λυκαβηττού 2 - Τ.Κ. 106 71 Αθήνα - κωδικός: 011398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Μάνος Περακάκης Καθηγητής Εφαρμογών

Επιβλέπων: Μάνος Περακάκης Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η Σημασία της Διαδικτυακής παρουσίας ενός δήμου για την τουριστική του προβολή. Η περίπτωση της Ιεράπετρας.

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας των Καρακύργιου, Μ. - Μάρκου, Β. - Ρουσουλιώτη, Θ. - Χατζησάββα Κ.- Αντωνοπούλου Ν. Στο πρώτο μέρος του άρθρου με θέμα τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα