University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους"

Transcript

1 University of Cambridge ESOL Examinations Key English Test Πληροφορίες για υποψηφίους

2 Γιατί να συμμετέχετε στην εξέταση Key English Test (KET); Έχετε τις βασικές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας; Κατανοείτε απλά κείμενα; Είστε σε θέση να επικοινωνείτε σε καταστάσεις καθημερινότητας; Αντιλαμβάνεστε σύντομες ανακοινώσεις και απλές προφορικές οδηγίες; Εάν ναι, η εξέταση Key English Test (KET) του Cambridge ESOL είναι η κατάλληλη για εσάς. Το KET αποτελεί το πρώτο επίπεδο των εξετάσεων Cambridge για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages ESOL) και αντιστοιχεί στο επίπεδο A2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η εξέταση αυτή πιστοποιεί την ικανότητά σας να ανταποκρίνεστε σε βασικές καθημερινές καταστάσεις γραπτής και προφορικής επικοινωνίας και συνιστά ένα ιδανικό πρώτο βήμα για να αρχίσετε να αισθάνεστε αυτοπεποίθηση και να σταθμίσετε την πρόοδό σας στην αγγλική γλώσσα. Στην εξέταση KET χρησιμοποιείται η καθομιλουμένη και καλύπτονται και οι τέσσερεις γλωσσικές δεξιότητες κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Αξιολογούνται οι πρακτικές γνώσεις και ενθαρρύνεται η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες σε ταξίδια, σπουδές και στον χώρο εργασίας. Από το 2007 θα μπορείτε να λάβετε μέρος στην εξέταση KET με δύο τρόπους. Θα συνεχίσετε βέβαια να έχετε τη δυνατότητα να εξεταστείτε με «χαρτί και μολύβι», αλλά θα μπορείτε να επιλέξετε και έναν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (CB-KET). Για αναλυτικότερη ενημέρωση επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξεταστικό κέντρο. Γιατί να συμμετέχετε σε μια εξέταση του Cambridge ESOL; Για να αναπτύξετε αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας Οι εξετάσεις του Cambridge ESOL καλύπτουν και τις τέσσερεις γλωσσικές δεξιότητες κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Περιλαμβάνουν διάφορες δοκιμασίες αξιολόγησης της ικανότητάς σας να χρησιμοποιείτε την αγγλική γλώσσα, βοηθώντας σας έτσι να αποκτήσετε όλες τις γνώσεις που χρειάζεστε για να ανταποκριθείτε αποτελεσματικά σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας. Γιατί παρέχει εγγυημένη ποιότητα Με τις εκτεταμένες έρευνες και τις πιλοτικές εξεταστικές μας, σας εξασφαλίζουμε την πλέον αξιοκρατική και έγκυρη αξιολόγηση των γλωσσικών ικανοτήτων σας και διοργανώνουμε εξετάσεις που ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις διάφορες καταστάσεις στις οποίες καλείστε να χρησιμοποιήσετε την αγγλική γλώσσα. Γιατί έχει διεθνές κύρος Οι εξετάσεις του Cambridge ESOL αναγνωρίζονται από πανεπιστήμια και εργοδοτικούς φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο, γεγονός που προσδίδει κύρος στα πιστοποιητικά του Cambridge ESOL. Το University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL) ηγείται παγκοσμίως στον τομέα της πιστοποίησης μαθητών και καθηγητών Αγγλικής. Υπολογίζεται ότι περίπου 2 εκατομμύρια άτομα από 135 χώρες συμμετέχουν κάθε χρόνο στις εξετάσεις που διοργανώνει το Cambridge ESOL. Τι περιλαμβάνει η εξέταση KET; Το φυλλάδιο αυτό αποτελεί μια σύντομη εισαγωγή στην εξέταση KET. Περιέχει παραδείγματα από όλες τις δοκιμασίες της εξέτασης, αλλά δεν παραθέτει πάντα το σύνολο του κειμένου ή των ερωτημάτων. Για ένα ολοκληρωμένο υπόδειγμα θεμάτων του KET επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις διάφορες ενότητες του KET και την αντίστοιχη διάρκειά τους. Στο πλαίσιο του KET η κατανόηση και η παραγωγή γραπτού λόγου συνεξετάζονται σε μία ενότητα. Ενότητα Περιεχόμενο Διάρκεια Βαθμολογία (% της συνολικής) Ενότητα 1 Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου Ενότητα 2 Κατανόηση Προφορικού Λόγου Ενότητα 3 Παραγωγή Προφορικού Λόγου 9 δοκιμασίες/56 ερωτήματα Κατανόηση Γραπτού Λόγου: Δοκιμασίες 1-5 Παραγωγή Γραπτού Λόγου: Δοκιμασίες ώρα 10 λεπτά 50% 5 δοκιμασίες/25 ερωτήματα 30 λεπτά 25% (περιλαμβάνονται 8 λεπτά για τη μεταφορά των απαντήσεων) 2 δοκιμασίες 8 10 λεπτά ανά ζεύγος υποψηφίων (αναλογία 2:2*) * 2 εξεταστές, 2 υποψήφιοι (για την τελευταία ομάδα που εξετάζεται χρησιμοποιείται αναλογία 2:3 εφόσον κρίνεται απαραίτητο) 25% ket information for candidates 2

3 Ενότητα 1 Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου Διάρκεια: 1 ώρα 10 λεπτά Η Ενότητα 1 Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου περιλαμβάνει εννέα δοκιμασίες και 56 ερωτήματα. Λαμβάνει το 50% της συνολικής βαθμολογίας. Δοκιμασία 1 (Ερωτήματα 1 5) Στη δοκιμασία αυτή καλείστε να κατανοήσετε το βασικό μήνυμα μιας πινακίδας, μιας ανακοίνωσης ή κάποιου άλλου πολύ σύντομου κειμένου, όπως αυτά που βρίσκουμε συνήθως σε δρόμους, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια, καταστήματα, εστιατόρια, γραφεία, σχολεία, κ.λπ.. Δίνονται επίσης πέντε προτάσεις και σας ζητείται να αντιστοιχήσετε κάθε πρόταση με ένα από τα κείμενα. Στο παρακάτω παράδειγμα δίνονται οκτώ πινακίδες (επισημαίνονται με τα γράμματα A H) και πέντε προτάσεις που εξηγούν τη σημασία κάθε πινακίδας. Σας ζητείται να αντιστοιχήσετε κάθε πρόταση με τη σωστή πινακίδα. 1 You should not swim here. 2 You must not drive fast here. 3 You can play football here after lessons. A B C D SLOW! DANGEROUS CROSSROADS SWIMMING POOL OPEN AFTERNOONS Adults Children HALF PRICE FOOTBALL SHIRTS SALE MUST END THIS AFTERNOON DANGER! DO DANGER! NOT GO INTO DO DANGER! THE NOT WATER GO INTO DO DANGER! THE NOT WATER GO INTO DO THE NOT WATER GO INTO THE WATER Δοκιμασία 2 (Ερωτήματα 6 10) Στη δοκιμασία αυτή εξετάζεται ROAD το λεξιλόγιο. CLOSEDΔίνονται πέντε προτάσεις σε καθεμία από τις οποίες λείπει μία λέξη. Για κάθε κενό προτείνονται τρεις πιθανές UNTIL απαντήσεις WEEKEND και καλείστε να επιλέξετε την καταλληλότερη λέξη για να το συμπληρώσετε. ROAD CLOSED UNTIL ROAD WEEKEND CLOSED 4 It is cheaper to buy things today than tomorrow. 5 You can drive here next week. Το παρακάτω παράδειγμα αποτελεί UNTIL ROAD τμήμα WEEKEND CLOSED μιας απλής ιστορίας με τον Adrian και τον Martin οι οποίοι κάνουν κάμπινγκ. Διαβάστε τις προτάσεις και επιλέξτε UNTIL SCHOOL WEEKEND τη σωστή SPORTS απάντηση CLUB (A, B ή C). Στην επίσημη εξέταση περιλαμβάνονται δύο επιπλέον ερωτήματα όπως του παραδείγματος. SCHOOL NOW OPEN SPORTS IN THE CLUB SCHOOL NOW EVENINGS! OPEN SPORTS THE CLUB SCHOOL NOW EVENINGS! OPEN SPORTS THE CLUB NOW EVENINGS! OPEN THE 6 EVENINGS! They to go camping for their holiday. E F G H DANGER! DO NOT GO INTO DANGER! THE WATER DO NOT GO INTO DANGER! THE WATER DO DANGER! NOT GO INTO DO THE NOT WATER GO INTO THE WATER BREAKFAST SERVED A decided B thought C felt ROAD CLOSED UNTIL WEEKEND ROAD CLOSED UNTIL ROAD WEEKEND CLOSED UNTIL ROAD SCHOOL WEEKEND CLOSED SPORTS CLUB UNTIL NOW WEEKEND OPEN IN THE SCHOOL EVENINGS! SPORTS CLUB NOW OPEN IN THE SCHOOL EVENINGS! SPORTS CLUB SCHOOL NOW OPEN SPORTS IN THE CLUB NOW EVENINGS! OPEN THE EVENINGS! 7 They wanted to somewhere near the sea. A stand B put C stay 8 It three hours to drive to the camp-site. A had B took C got ket information for candidates 3

4 Δοκιμασία 3 (Ερωτήματα και 16 20) Στη δοκιμασία αυτή εξετάζεται σε ποιο βαθμό αντιλαμβάνεστε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα σε καταστάσεις καθημερινότητας. Τα πέντε πρώτα ερωτήματα είναι σύντομοι διάλογοι όπου, με δεδομένο τι λέει ο ένας συνομιλητής, καλείστε να επιλέξετε την απάντηση του άλλου μεταξύ τριών πιθανών απαντήσεων. Για να βρείτε τη σωστή απάντηση πρέπει να σκεφθείτε τι λέει συνήθως ο άλλος συνομιλητής σε ανάλογη περίπτωση. Στο παρακάτω παράδειγμα δίνονται τρία συνηθισμένα ερωτήματα (11 13). Για το καθένα πρέπει να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (A, B ή C). Στην επίσημη εξέταση περιλαμβάνονται δύο επιπλέον ερωτήματα όπως του παραδείγματος. 11 I m sorry we don t have your size. A What a pity! B I hope so. C I ll take it. 12 How long are you going to stay in Bangkok? A For another three weeks. B For the last three weeks. C It took three weeks. 13 See you tomorrow. A That s all right. B I can t see. C Don t be late. Τα επόμενα πέντε ερωτήματα αποτελούν τμήμα ενός μεγαλύτερου διαλόγου από τον οποίο λείπουν φράσεις. Ο διάλογος μπορεί να διαδραματίζεται σε κατάστημα, ξενοδοχείο, εστιατόριο, κ.λπ. ή σε χώρο εργασίας, κοινωνική περίσταση ή στο πλαίσιο σπουδών. Στον παρακάτω διάλογο μεταξύ της Anita και της Kim καλείστε να συμπληρώσετε τι λέει η Anita σε κάθε περίπτωση (16 18). Σας δίνεται κατάλογος με οκτώ πιθανές προτάσεις (A H) τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συμπληρώσετε τον διάλογο. Πρέπει να επιλέξτε μία πρόταση για κάθε κενό, οπότε δε θα χρησιμοποιήσετε όλες τις προτάσεις. Kim: What are you going to do at the weekend, Anita? A Me, too. I need some books for school and a pair of shoes. Anita: H0... B Yes, I have to work on Saturday. Kim: Well, I m going to go to London. Would you like to come as well? C I d love to. I suppose you want to go on Saturday? Anita: Kim: Yes. I must study on Sunday. Great! It ll be good to go together. Anita: Kim: First, I d like to go shopping. Anita: D E F G H Fine. Do we need to book tickets? I have some money for a new jacket. What do you want to do there? Yes, I d like to go to a cinema afterwards. I don t know. Δοκιμασία 4 (Ερωτήματα 21 27) Η δοκιμασία αυτή περιλαμβάνει ένα μεγαλύτερο κείμενο (περίπου 230 λέξεις) και επτά ερωτήματα. Μπορεί να κληθείτε να απαντήσετε με τη μέθοδο της πολλαπλής επιλογής μεταξύ τριών πιθανών απαντήσεων (A, B ή C) ή να σας δοθούν επτά προτάσεις για καθεμία από τις οποίες πρέπει να αποφασίσετε εάν είναι A Σωστή, B Λάθος ή C Δεν προκύπτει από το κείμενο. ket information for candidates 4

5 Στο παρακάτω παράδειγμα ζητείται να διαβάσετε το άρθρο για ένα νεαρό ζευγάρι που έχασε ένα δαχτυλίδι. Καλείστε να αποφασίσετε εάν καθεμία από τις προτάσεις (21 23) είναι Σωστή (A), Λάθος (B) ή, εάν δεν μπορείτε να βρείτε την πληροφορία στο κείμενο, να επιλέξετε το C (Δεν προκύπτει από το κείμενο). Στην επίσημη εξέταση περιλαμβάνονται τέσσερα επιπλέον ερωτήματα όπως του παραδείγματος. THE RING AND THE FISH 21 Thomas asked Inger to marry him when they were on a boat. A Right B Wrong C Doesn t say Thomas and Inger, who live in Sweden, are the happiest couple in the world. Two years ago, they were on a boat a few kilometres from the beach. Thomas asked Inger to marry him and he gave her a gold ring. He wanted to put the ring on Inger s finger, but he dropped it and it fell into the sea. They were sure the ring was lost for ever. That is, until last week, when Mr Carlsson visited them. He has a fish shop and he found the ring in a large fish which he was cutting up for one of his customers. The fish thought the ring was something to eat! Mr Carlsson knew that the ring belonged to Thomas and Inger because inside the ring there were some words. They were, To Inger, All my love, Thomas. And so Mr Carlsson gave the ring back to them. Inger now has two rings. When they lost the first one, Thomas bought Inger another one. But they think the one the fish ate is the best one. 22 Thomas put the gold ring on Inger s finger. A Right B Wrong C Doesn t say 23 They returned from their boat trip without the ring. A Right B Wrong C Doesn t say Δοκιμασία 5 (Ερωτήματα 28 35) Στη δοκιμασία αυτή καλείστε να αποδείξετε ότι κατανοείτε και είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε σωστά τη γραμματική της αγγλικής γλώσσας. Σας δίνεται να διαβάσετε ένα κείμενο από το οποίο λείπουν ορισμένες λέξεις: ρηματικοί τύποι, προθέσεις, σύνδεσμοι, αντωνυμίες, κ.λπ.. Για κάθε λέξη που λείπει δίνονται τρεις πιθανές απαντήσεις για να διαλέξετε τη σωστή. Στο παρακάτω παράδειγμα δίνεται ένα άρθρο για μια γυναίκα, την Jahan Begum. Στην επόμενη σελίδα βλέπετε τις πρώτες τρεις τριάδες απαντήσεων (28 30). Σας ζητείται να επιλέξετε την καταλληλότερη λέξη (A, B ή C) για κάθε κενό. Στην επίσημη εξέταση περιλαμβάνονται πέντε επιπλέον τριάδες απαντήσεων όπως του παραδείγματος. Jahan Begum Jahan Begum (0) was born born on on a farm a in the hills. She She lived lived there there with her with family her family (28) thirteen years. The family grew their own food and (29) animals. But then one year it didn t rain so they decided to move to (30) country. The journey (31) the mountains was long and difficult. (32) first home in the new country was a tent. Then Jahan s brothers made a house with wood and stones so the family had somewhere better to live. Now, (33) day Jahan makes things like hats and socks out of wool. She sells (34) in the market to get money for food. She is happy with her home and her work, but she (35).hopes to return to her farm in the hills one day. ket information for candidates 5

6 28 A for B after C since 29 A keep B keeping C kept 30 A any B another C that Δοκιμασία 6 (Ερωτήματα 36 40) Οι Δοκιμασίες 6 9 της Ενότητας 1 εστιάζονται στην παραγωγή γραπτού λόγου. Στη δοκιμασία αυτή εξετάζεται το λεξιλόγιο. Καλείστε να βρείτε τη σωστή λέξη για κάτι και να τη γράψετε σωστά. Και οι πέντε λέξεις αφορούν το ίδιο θέμα, π.χ. επαγγέλματα, φαγητά, πράγματα που υπάρχουν σε ένα σπίτι, κ.λπ.. Για κάθε λέξη που καλείστε να βρείτε δίνεται ένας ορισμός σε απλά αγγλικά, καθώς και το αρχικό γράμμα της για να σας διευκολύνει. Στο παρακάτω παράδειγμα δίνονται ορισμένες περιγραφές επαγγελματιών (36 38) και σας ζητείται να βρείτε τη σωστή λέξη που περιγράφει κάθε επάγγελμα. Δίπλα από κάθε πρόταση δίνεται το αρχικό γράμμα της λέξης που ζητείται. Δίνεται επίσης ο αριθμός των γραμμάτων της λέξης με τόσες παύλες ( _ ) όσες και τα υπόλοιπα γράμματά της. Στην επίσημη εξέταση περιλαμβάνονται δύο επιπλέον ερωτήματα όπως του παραδείγματος. 36 I show customers the menu and bring them their food. w _ 37 People come to my shop to buy medicine. c 38 I will repair your car for you. m _ Δοκιμασία 7 (Ερωτήματα 41 50) Στη δοκιμασία αυτή εξετάζεται η γραμματική και το λεξιλόγιο. Καλείστε να διαβάσετε ένα σύντομο κείμενο που μπορεί να είναι ένα σημείωμα και η απάντηση σε αυτό, ή απλά ένα γράμμα. Από το κείμενο λείπουν ορισμένες λέξεις και πρέπει να βρείτε την κατάλληλη λέξη για κάθε κενό. Επισημαίνεται η ανάγκη της σωστής ορθογραφίας των λέξεων. Στο παρακάτω παράδειγμα ο Peter γράφει από τις διακοπές μια κάρτα στη φίλη του Jane. Διαβάστε την κάρτα και προσπαθήστε να βρείτε τις λέξεις που λείπουν από τα κενά (41 50). Στην επίσημη εξέταση οι απαντήσεις πρέπει να δίνονται στο απαντητικό φύλλο. ket information for candidates 6

7 Δοκιμασία 8 (Ερωτήματα 51 55) Στη δοκιμασία αυτή εξετάζονται τόσο η κατανόηση όσο και η παραγωγή γραπτού λόγου. Καλείστε να διαβάσετε ένα ή δύο σύντομα κείμενα (σημείωμα, , διαφήμιση, κ.λπ.) και να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες για να συμπληρώσετε ένα έντυπο, μια ανακοίνωση, μια καταχώριση ημερολογίου ή άλλο παρόμοιο έγγραφο. Το παρακάτω παράδειγμα αναφέρεται σε σχολικά βιβλία. Αφού διαβάσετε τις πληροφορίες από το βιβλιοπωλείο και το σημείωμα της Jenny και καταλήξετε ποιο βιβλίο θέλει να παραγγείλει, συμπληρώστε για χάρη της το δελτίο παραγγελίας (ερωτήματα 51 55). Books you ll need this year: Europe, by T Hudson Geography of India by Grant Robinson Order from: Queen s Bookshop 22 Green Street Barking 7.99 each Jack, 14 Park Road Ilford 11 February I ll give you 4 for your old school geography book. When you re at the bookshop tomorrow, can you order the history book I need? Thanks. Jenny Doyle QUEEN S BOOKSHOP ORDER FORM Customer: Jenny Doyle Address: 51 Name of book: 52 Writer: 53 Price: 54 Date of order: 55 Δοκιμασία 9 (Ερώτημα 56) Στην τελευταία δοκιμασία της Ενότητας 1 καλείστε να γράψετε ένα σύντομο μήνυμα (25 35 λέξεις), π.χ. ένα σημείωμα ή μια κάρτα σε ένα φίλο. Σας δίνονται οδηγίες για τον παραλήπτη και το είδος του μηνύματος. Σημειώνονται επίσης με κουκκίδες οι πληροφορίες που πρέπει να συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας. Στο παρακάτω παράδειγμα σάς ζητείται να γράψετε σε ένα φίλο ένα σημείωμα για το νέο σας σπίτι. Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε στην απάντησή σας τις πληροφορίες που σημειώνονται με τις κουκκίδες. Question 56 Part 9 You now live in a new house. Write a note to a friend about the house. Say: where your house is which room you like best and why. Write words. Write the note on your answer sheet. ket information for candidates 7

8 Ενότητα 2 Κατανόηση Προφορικού Λόγου Διάρκεια: περίπου 30 λεπτά, από τα οποία 8 λεπτά για τη μεταφορά των απαντήσεων στο απαντητικό φύλλο Η Ενότητα Κατανόηση Προφορικού Λόγου περιλαμβάνει πέντε δοκιμασίες και 25 ερωτήματα. Υπάρχουν διάφορα είδη ασκήσεων: πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενών και αντιστοίχισης. Τα ηχογραφημένα κείμενα είναι μονόλογοι και διάλογοι, μεταξύ των οποίων συνεντεύξεις, συζητήσεις, τηλεφωνικές συνομιλίες και μηνύματα. Ακούτε κάθε ηχογραφημένη συνομιλία δύο φορές. Στην ενότητα αυτή αντιστοιχεί το 25% της συνολικής βαθμολογίας. Δοκιμασία 1 (Ερωτήματα 1 5) Στη δοκιμασία αυτή ακούτε πέντε ανεξάρτητες σύντομες συνομιλίες είτε μεταξύ φίλων ή συγγενών είτε μεταξύ ενός πελάτη και ενός υπαλλήλου καταστήματος, υπαλλήλου εκδοτηρίου εισιτηρίων, κ.λπ.. Καλείστε να συλλέξετε πληροφορίες για τιμές, αριθμούς, ώρες, ημερομηνίες, τοποθεσίες, κατευθύνσεις, σχήματα, μεγέθη, καιρικές συνθήκες, περιγραφές ανθρώπων και τρέχουσες ενέργειες. Για κάθε ερώτημα δίνονται τρεις πιθανές απαντήσεις με τη μορφή εικόνων ή σχεδίων. Ακολουθούν δύο ερωτήματα που δόθηκαν σε εξέταση. Διαβάστε το ερώτημα, ακούστε την ηχογράφηση και επιλέξτε τη σωστή απάντηση (A, B ή C). Στην επίσημη εξέταση περιλαμβάνονται τρία επιπλέον ερωτήματα όπως τα παρακάτω. 1 Where is the woman going to go on holiday this year? Canada Italy Turkey A B C 2 What time was the man s appointment? A B C Δοκιμασία 2 (Ερωτήματα 6 10) Στη δοκιμασία αυτή ακούτε μια συνομιλία μεγαλύτερης διάρκειας και καλείστε να αναζητήσετε συγκεκριμένες απλές πληροφορίες. Συζητούν δύο άνθρωποι για θέματα της καθημερινότητας, ταξίδια, εργασία ή ελεύθερο χρόνο. Πρέπει να ακούσετε τη συνομιλία και να αντιστοιχήσετε τις λέξεις δύο στηλών. Μπορεί π.χ. να σας δίνεται μια στήλη με ονόματα και μια δεύτερη με φαγητά. Στην ηχογράφηση θα ακούσετε τι φαγητό αρέσει στο κάθε πρόσωπο. Στο παρακάτω παράδειγμα ο Tom συζητά με ένα φίλο για ένα απόγευμα αθλητικών δραστηριοτήτων. Σας ζητείται να ακούσετε την ηχογραφημένη συζήτηση και να σημειώσετε με τι άθλημα ασχολήθηκε το κάθε πρόσωπο. Δίνεται μια στήλη με ονόματα (6 10) και μια στήλη με διάφορα αθλήματα (A H). Πρέπει να γράψετε το σωστό γράμμα δίπλα από κάθε όνομα. Σε κάθε όνομα αντιστοιχεί ένα άθλημα, οπότε δε θα χρησιμοποιήσετε όλα τα αθλήματα. ket information for candidates 8

9 PEOPLE SPORTS People Sports 6 Sam 7 Jane 8 Paul 9 Susan 10 Anne A B C D E F basketball football golf horse-riding skiing table-tennis G tennis H volleyball Δοκιμασία 3 (Ερωτήματα 11 15) Σε αυτή τη δοκιμασία κατανόησης προφορικού λόγου ακούτε μια φιλική συνομιλία μεταξύ δύο ανθρώπων. Καλείστε να συλλέξετε πληροφορίες για να απαντήσετε στα ερωτήματα. Δίνονται πέντε ερωτήματα και τρεις πιθανές απαντήσεις για το καθένα. Στο παρακάτω παράδειγμα η Jenny συζητά με τον Mark για την αγορά ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Σας ζητείται να ακούσετε την ηχογραφημένη συζήτηση και να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (A, B ή C) σε κάθε ερώτημα (11 13). Στην επίσημη εξέταση περιλαμβάνονται δύο επιπλέον ερωτήματα όπως του παραδείγματος. 11 The game is not good for people under A eight. B ten. C twelve. 12 Black's PC shop is in A Cambridge. B London. C Peterstown. 13 The address of the shop is A 29 Hunter Road. B 29 Walker Street. C 29 Marsden Street. Δοκιμασία 4 (Ερωτήματα 16 20) Σε αυτή τη δοκιμασία κατανόησης προφορικού λόγου ακούτε έναν διάλογο και σημειώνετε ορισμένες πληροφορίες. Ο διάλογος πραγματοποιείται σε φιλικό ή ουδέτερο περιβάλλον, π.χ. σε κατάστημα ή γραφείο. Αφού ακούσετε τον ηχογραφημένο διάλογο καλείστε να συμπληρώσετε με τις πληροφορίες που ακούσατε ένα σημείωμα, μήνυμα ή κάποιες σημειώσεις στο φύλλο των θεμάτων. Οι πληροφορίες μπορεί να είναι αριθμοί, ημερομηνίες, τιμές, ορθογραφία και λέξεις. Στο παρακάτω παράδειγμα έχει ηχογραφηθεί ένας διάλογος όπου κάποιος ζητά πληροφορίες για ένα τρένο. Σας ζητείται να συμπληρώσετε τα στοιχεία που λείπουν από τα ερωτήματα Σε κάθε ερώτημα πρέπει να γράψετε μία ή δύο λέξεις ή αριθμούς. ket information for candidates 9

10 TRAIN To: Newcastle Day of journey: 16 Train leaves at: 17 Return ticket costs: 18 Food on train: 19 Drinks and Address of Travel Agency: Street Δοκιμασία 5 (Ερωτήματα 21 25) Η Δοκιμασία 5 είναι παρόμοια με τη Δοκιμασία 4, μόνο που ακούτε ένα μονόλογο, π.χ. ένα ηχογραφημένο μήνυμα. Στο παρακάτω παράδειγμα ακούτε ηχογραφημένες πληροφορίες για ένα μουσείο. Σας ζητείται να συμπληρώσετε τα στοιχεία που λείπουν από τα ερωτήματα Σε κάθε κενό πρέπει να γράψετε μία ή δύο λέξεις ή αριθμούς. YOU CAN SEE: Downstairs: Manor House Museum Entrance Hall: old photos Ford Room: 21 pictures of Italian.. Upstairs: Left: 22 more than 150. Right: 23.. from films and TV Price of guide book: 24 Museum closes at: 25 Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμασιών κατανόησης προφορικού λόγου έχετε οκτώ λεπτά για να μεταφέρετε τις απαντήσεις σας στο απαντητικό φύλλο. Ενότητα 3 Παραγωγή Προφορικού Λόγου Διάρκεια: 8 10 λεπτά ανά ζεύγος υποψηφίων Στην Ενότητα Παραγωγή Προφορικού Λόγου εξετάζεστε προφορικά μαζί με έναν άλλο υποψήφιο από δύο εξεταστές. Στα εξεταστικά κέντρα με μονό αριθμό υποψηφίων ο τελευταίος υποψήφιος εξετάζεται μαζί με το τελευταίο ζευγάρι. Η ενότητα αυτή αντιστοιχεί στο 25% της συνολικής βαθμολογίας. ket information for candidates 10

11 Δοκιμασία 1 Η πρώτη δοκιμασία της ενότητας διαρκεί 5 με 6 λεπτά και καλείστε να αποδείξετε ότι μπορείτε να χειριστείτε την αγγλική γλώσσα όπως απαιτείται όταν συναντάτε κάποιον για πρώτη φορά. Συνδιαλέγεστε με έναν εξεταστή στον οποίο μιλάτε για τον εαυτό σας (αναφέρετε π.χ. το όνομά σας, από πού κατάγεστε, με τι ασχολείστε), τις καθημερινές σας συνήθειες, τα ενδιαφέροντά σας, τις προτιμήσεις σας, κ.λπ.. Δοκιμασία 2 Η δοκιμασία αυτή διαρκεί 3 με 4 λεπτά και καλείστε να συνομιλήσετε με τον συνυποψήφιό σας. Ο εξεταστής σάς δίνει ένα κατατοπιστικό φύλλο όπως το παρακάτω και εσείς πρέπει να υποβάλετε και να απαντήσετε σε σχετικές ερωτήσεις. Στο παρακάτω παράδειγμα δίνονται στον Υποψήφιο A ορισμένες πληροφορίες για το Μουσείο «Sandon Air Museum» και στον Υποψήφιο B ορισμένες λέξεις-κλειδιά τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσει για να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με το μουσείο. Μετά από 4-5 ερωτήσεις ο εξεταστής διακόπτει τη συνομιλία και σας μοιράζει δύο νέα κατατοπιστικά φύλλα σχετικά με άλλο θέμα. Αυτή τη φορά ο Υποψήφιος A καλείται να υποβάλει ερωτήσεις και ο Υποψήφιος Β να απαντήσει. Πώς θα προετοιμαστείτε για την εξέταση KET Για όσους από εσάς επιθυμείτε να προμηθευτείτε συμπληρωματικό υλικό που θα σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε για την εξέταση KET, διατίθεται προς πώληση συλλογή θεμάτων που έχουν δοθεί σε εξετάσεις, μαζί με ένα CD με τα θέματα κατανόησης προφορικού λόγου. Για περισσότερες πληροφορίες, τιμές και λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο παραγγελίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: Επόμενα βήματα Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εξέταση KET και ελπίζουμε μελλοντικά να λάβετε μέρος και σε άλλες εξετάσεις του Cambridge ESOL. Το επόμενο επίπεδο των εξετάσεων του Cambridge για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (Cambridge ESOL) είναι το Preliminary English Test (PET). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέταση PET επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: ket information for candidates 11

12 Η άποψη των Ελλήνων υποψηφίων για την εξέταση KET Η εξέταση KET ήταν για μένα μια καλή ευκαιρία να βελτιώσω τα αγγλικά μου και να μπω στο πνεύμα των εξετάσεων στην πορεία προς το FCE. Ευαγγελία Κατεβάτη Η εξέταση KET μου έδωσε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και απέδειξε την καλή προετοιμασία από το σχολείο μου. Στο μέλλον θα με βοηθήσει στις σπουδές και την καριέρα μου. Γεωργία Κουκάκη University of Cambridge ESOL Examinations 1 Hills Road Cambridge CB1 2EU United Kingdom Tel Fax UCLES 2007 EMC 4384a 7Y02 NOT FOR RESALE

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό Οι µαθητές επιδιώκεται:

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν...

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... ÊñÞôç; ΒΑΣΣΩ (ΒΑΓΙΟ) ΚΑΣΙΜΑΤΗ Υποψήφια Δημ. Σύμβουλος Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 4β: Conditionals. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 4β: Conditionals. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 4β: Conditionals Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Θέμα: Επίκληση εκ μέρους του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας Μιλάτε Αγγλικά για να βοηθήσετε το παιδί σας Οι γονείς είναι αυτοί που, κατά κύριο λόγο, μαθαίνουν στα παιδιά τους τη γλώσσα του σπιτιού.

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝEΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΑTΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΑΝEΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΑTΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΝEΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΑTΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΣΩ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Τα μικρά παιδιά είναι χρήστες της φυσικής τους γλώσσας.

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

to be: past simple, There was / There were, time expressions

to be: past simple, There was / There were, time expressions 6a to be: past simple, There was / There were, time expressions Where were you this morning? You weren t at home. I was at the zoo! Learn it! Read and complete. Affirmative I was here. You were there.

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

2009 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions

2009 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions 009 Classical Greek Advanced Higher Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 009 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ English I Course Unit 9: Revision Class Eftihia Landrou School of Sciences Σάμος, Ιανουάριος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος; " Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος) " Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση)

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος;  Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος)  Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση) Τεχνολογία*Ήχου Μία*μικρή*επανάληψη (από*το*μάθημα*της*ακουστικής) Διάλεξη(1:( Εισαγωγή ( Φλώρος(Ανδρέας Επίκουρος(Καθηγητής Τί(είναι(ήχος; Μελέτη(του(ήχου Ορισμός ΕΛΟΤ 263.1 (1.184): «Ως ήχος ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas Επι Mένοντας Διεθνώς Λίζα Μάγιερ Managing Director, Fortis Venustas Reinventing your Business Διαγράφοντας το παρελθόν και χαράζοντας το μέλλον Υπάρχει μέλλον μετά την κρίση; Ηκρίσηοδηγεί στην αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

LEWIS SCHOOL OF ENGLISH. Θεατρικές παραστάσεις στα αγγλικά ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, τώρα και κοντά σας!

LEWIS SCHOOL OF ENGLISH. Θεατρικές παραστάσεις στα αγγλικά ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, τώρα και κοντά σας! LEWIS SCHOOL OF ENGLISH Θεατρικές παραστάσεις στα αγγλικά ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, τώρα και κοντά σας! 2 ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ Το Theatre Express μία παραγωγή του Lewis School of English, ειδικεύεται

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Unit 3: Reading and Understanding in Greek

Unit 3: Reading and Understanding in Greek Write your name here Surname Other names Edexcel GCSE Centre Number Candidate Number Greek Unit 3: Reading and Understanding in Greek Friday 18 June 2010 Morning Time: 55 minutes You do not need any other

Διαβάστε περισσότερα

LN794 Greek: Level 1 (Standard)

LN794 Greek: Level 1 (Standard) 2008 Examination (Language Centre) LN794 Greek: Level 1 (Standard) Instructions to candidates Time allowed: 1 hour 50 minutes This paper contains 3 sections: Listening (15%) Reading (15%) Writing (15%)

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά Ευχές : Γάμος Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around Contents LESSONS REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3 REVISION A1 Grammalysis-1indd 2 GRAMMAR 1 2 3 1 5 2 1 2 pp -5 The verb HAVE GOT Have got There is /there are Some/any 8-9 Question words 10-11 Colours

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing Listening Sample Οι εισαγωγικές εξετάσεις του 2010 για το Κολλέγιο Ανατόλια θα περιλαμβάνουν για πρώτη φορά ένα τμήμα κατανόησης προφορικού λόγου (Listening section), το οποίο θα αντικαταστήσει τις ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place Contents LESSONS GRAMMAR pp. 1 My family Who s this? Who s that? Question Words 4-5 2 Bye bye, Greece! The verb have got there is - there are some - any 6-7 3 Welcome to England! ossessive Adjectives ossessive

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM. Διεύθυνση / Address:... ...

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM. Διεύθυνση / Address:... ... INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM Επώνυμο / Surname:... Όνομα / Name:.. Ημερομηνία Γέννησης / Date of birth: Διεύθυνση / Address:........... ΤΤ /

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM

INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM Επώνυμο / Surname:... Όνομα / Name:.. Ημερομηνία Γέννησης / Date of birth: Διεύθυνση / Address:........... ΤΤ /

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

www.hepo.gr Αγαπητοί συνεργάτες,

www.hepo.gr Αγαπητοί συνεργάτες, /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρµόδια: Ε. Παναγιωταροπούλου Τηλ.: 210 9982342 Fax : 210 9982402 e-mail: panagiotaropoulou@hepo.gr Url: ΚΥΠΡΟΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ (13-15/12/2009) Αγαπητοί συνεργάτες, Εκατοντάδες ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Υπολογισµού του Κινδύνου εκδήλωσης µιας κατάστασης

Μέτρα Υπολογισµού του Κινδύνου εκδήλωσης µιας κατάστασης 1st Workshop on Evidence Based Medicine Athens, 6-7 December 2003 Ελληνικό Ίδρυµα Καρδιολογίας & Εργ. Βιοστατιστικής, Τµήµατος Νοσηλευτικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Μέτρα Υπολογισµού του Κινδύνου εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Panagiotis Peikidis PAE8397. Short film script

Panagiotis Peikidis PAE8397. Short film script Panagiotis Peikidis PAE8397 Short film script Panagiotis Peikidis 2/11/2009 This work is licensed under the Creative Commons Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share Alike 3.0 Greece Licence.

Διαβάστε περισσότερα

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is Volume of a Cuboid The formula for the volume of a cuboid is Volume = length x breadth x height V = l x b x h Example Work out the volume of this cuboid 10 cm 15 cm V = l x b x h V = 15 x 6 x 10 V = 900cm³

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

Δείγµα γραπτής εξέτασης για την εισαγωγή στην 1 η τάξη Γυµνασίου του Αµερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια και την απονοµή υποτροφιών ENGLISH

Δείγµα γραπτής εξέτασης για την εισαγωγή στην 1 η τάξη Γυµνασίου του Αµερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια και την απονοµή υποτροφιών ENGLISH Δείγµα γραπτής εξέτασης για την εισαγωγή στην 1 η τάξη Γυµνασίου του Αµερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια και την απονοµή υποτροφιών ENGLISH PART 1: LISTENING COMPREHENSION (10 POINTS) Για τις ερωτήσεις 1-5

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2003) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2003) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2003) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a Text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα