Οργανωσιακή Ψυχολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οργανωσιακή Ψυχολογία"

Transcript

1 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Ο ρόλος των συναισθημάτων στο χώρο εργασίας... ΟΙ ΜΥΘΟΙ... δεν έχουν θέση στις επιχειρήσεις αποτελούν δείγμα αδυναμίας εμποδίζουν τη σωστή κρίση μας μας αποσπούν την προσοχή από σημαντικότερα γεγονότα υποτιμούν την ισχύ των διευθυντικών στελεχών μας κάνουν ευάλωτους 1

2 Ο ρόλος των συναισθημάτων στο χώρο εργασίας... ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ αποτελούν ένδειξη ισχύος είναι αναγκαία παρέχουν χρήσιμη και απαραίτητη πληροφόρηση μας βοηθούν να συγκεντρωθούμε συντελούν άμεσα στην άσκηση επιρροής μας κάνουν αληθινούς και πραγματικούς Για πολλά χρόνια «αγνοούσαμε» τα συναισθήματα Ο μύθος της «λογικής σκέψης» Τα συναισθήματα θεωρούνταν «παράλογα» Τα στελέχη προσπαθούσαν να δημιουργήσουν emotion-free environments Πώς βλέπαμε τα συναισθήματα Θεωρούνταν διασπαστικά Παρεμπόδιζαν την αύξηση της παραγωγικότητας Προσέχαμε μόνο τα αρνητικά συναισθήματα Τώρα γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να απομονώσουμε τα συναισθήματα από τον χώρο εργασίας 2

3 Συναισθηματική Διάθεση (Affect) Συναισθήματα (Emotions) και Ψυχική Διάθεση (Moods) Συναισθήματα Κύρια συναισθήματα 1. Φόβος (Fear) 2. Θυμός (Anger) 3. Απόλαυση (Enjoyment) 4. Λύπη (Sadness) 5. Αηδία (Disgust) 6. Έκπληξη (Surprise) 7. Περιφρόνηση (Contempt) 3

4 Θετική vs. Αρνητική Διάθεση Οι «πηγές» των συναισθημάτων και της διάθεσης Προσωπικότητα Ώρα και μέρα της εβδομάδας Περισσότερο ευτυχισμένοι στο μέσο της ημέρας και προς το τέλος της βδομάδας Ο καιρός;;;;; Άγχος Έστω και χαμηλά επίπεδα άγχους έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην συναισθηματική μας κατάσταση Κοινωνικές Δραστηριότητες Διευκολύνουν την ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων 4

5 Οι «πηγές» των συναισθημάτων και της διάθεσης Ύπνος Η χαμηλή ποιότητα-ποσότητα ύπνου οδηγεί σε αρνητική διάθεση Άσκηση Βοηθάει ως ένα βαθμό Ηλικία Οι ηλικιωμένοι τείνουν να βιώνουν λιγότερο αρνητικά συναισθήματα!!! Φύλο Οι γυναίκες τείνουν να είναι περισσότερο (τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα) εκφραστικές, να βιώνουν εντονότερα τα συναισθήματά τους, να κρατάει περισσότερο η καλή (κακή) διάθεσή τους Κυρίως λόγω ανατροφής παρά για «βιολογικούς» λόγους Οργανωσιακοί παράγοντες Office Space Emotion free στις περισσότερες ( υτικού τύπου) επιχειρήσεις 5

6 Πολιτισμικοί παράγοντες Οι άνθρωποι διαφορετικών πολιτισμών: Βιώνουν με διαφορετική ένταση τα συναισθήματά τους Συμφωνούν λίγο-πολύ στην διάκριση θετικών αρνητικών συναισθημάτων Έχουν διαφορετικές «νόρμες» για την έκφραση των συναισθημάτων τους Paul Ekman on Emotions (Lie to me) Συναισθηματική Εργασία (Emotional Labor) Η έκφραση του επιθυμητού συναισθήματος (σύμφωνα με τον οργανισμό) από την μεριά του εργαζόμενου στην διάρκεια της διαπροσωπικής επικοινωνίας. Συναισθηματική Ασυμφωνία: Οι εργαζόμενοι πρέπει να επιδεικνύουν ένα συγκεκριμένο συναίσθημα ενώ στην πραγματικότητα αισθάνονται διαφορετικά Μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα (π.χ. burnout) Είδη συναισθημάτων: Πραγματικά Εκφρασμένα: τα απαιτούμενα στην περίσταση Surface Acting: Εκφράζονται χωρίς όμως να τα «εσωτερικεύουμε» Deep Acting: Αλλάζουμε το πώς αισθανόμαστε ώστε να βιώνουμε αυτό που «πρέπει» -ιδιαίτερα αγχωτικό 6

7 Affective Events Theory (AET) Συμβάντα στο χώρο εργασίας μας θέτουν σε ενέργεια θετικά ή αρνητικά συναισθήματα Σημαντικός ο ρόλος της προσωπικότητας και της ψυχικής διάθεσης Τα συναισθήματα επιδρούν σε ένα μεγάλο εύρος εργασιακών αποτελεσμάτων Συναισθηματική Νοημοσύνη Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές στον χώρο εργασίας 7

8 Τι είναι Νοημοσύνη; «Η ικανότητα του ατόμου να ενεργεί με βάση τους σκοπούς που θέτει, να σκέφτεται με λογικό τρόπο και να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε απαιτήσεις του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ και ΦΥΣΙΚΟΥ περιβάλλοντος που το περιστοιχίζει» (D. Wechsler, 1939) «Το να είσαι έξυπνος δεν σημαίνει ότι μπορείς να λύνεις δύσκολες μαθηματικές εξισώσεις ή να ξέρεις πολλά συνώνυμα και αντίθετα. Η ικανότητα του ατόμου να συμπεριφέρεται εκείνες τις φορές που χρειάζεται ΣΥΜΦΩΝΑ με τα συναισθήματά του και κάποιες άλλες φορές ΠΑΡΑ τα συναισθήματά του, μπορεί να βοηθήσει το άτομο σε μια καλύτερη προσαρμογή στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο οποίο ζει και αναπτύσσεται» (D. Goleman, 1995) 8

9 Η ιστορία της ΣΝ Wechsler: ιανοητικά" και "μη διανοητικά" στοιχεία (intellectual & non-intellectual elements) Thorndike: Κοινωνική Νοημοσύνη (social intelligence) Ικανότητα να καταλαβαίνεις και να διαχειρίζεσαι ανθρώπινες σχέσεις και να ενεργείς έξυπνα στο πλαίσιο αυτών Πιο πρόσφατε προσεγγίσεις στην ΣΝ Gardner : Θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών Ενδοπροσωπική και διαπροσωπική νοημοσύνη Reuven Bar-On: Ενδοπροσωπικές δεξιότητες (intrapersonal skills), διαπροσωπικές δεξιότητες (interpersonal skills) προσαρμοστικότητα (adaptability), διαχείριση άγχους (stress management) και γενική διάθεση (general mood). 9

10 Τι είναι Συναισθηματική Νοημοσύνη; Επικρατούν δύο κατευθύνσεις: Η εκλαϊκευμένη Προσέγγιση (Goleman) [Γνωστικές και Συναισθηματικές Αντιδράσεις] Η επιστημονική Προσέγγιση (Salovey, Mayer και συνεργάτες) [Γνωστική Ικανότητα] Τι είναι Συναισθηματική Νοημοσύνη; «Η ικανότητα να ελέγχεις τις επιθυμίες σου και να καθυστερείς την ικανοποίησή τους, να ρυθμίζεις τις διαθέσεις των άλλων, να απομονώνεις το συναίσθημα από τη σκέψη, να μπαίνεις στη θέση του άλλου και να ελπίζεις. Επίσης, να έχεις μια σειρά από ικανότητες όπως αυτοέλεγχος, επιμονή, ζήλος καθώς και την ικανότητα να παρασύρεις τους άλλους προσφέροντάς τους κίνητρα». (Goleman, 1995) 10

11 Τι είναι Συναισθηματική Νοημοσύνη; «Είναι η ικανότητα του ατόμου να ελέγχει και να ρυθμίζει τα συναισθήματα και τις συναισθηματικές αντιδράσεις του εαυτού του και των άλλων, να μπορεί να τα διακρίνει και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που απορρέουν από αυτά, με στόχο να καθοδηγούν τις σκέψεις και τις δραστηριότητές του». (Salovey & Mayer, 1990) Διαφορές μεταξύ των δύο προσεγγίσεων Goleman, Bar-On Αισιοδοξία Σιγουριά Αυτοπεποίθηση Κοινωνική Υπευθυνότητα Αυτοπραγμάτωση Συνειδητότητα Κοινωνικές Σχέσεις Αντοχή στο άγχος Έλεγχος Ορμών Ευτυχία Συναισθηματικές Σχέσεις Salovey, Mayer et al. Αντίληψη συναισθήματος Εκτίμηση συναισθήματος ιευκόλυνση της σκέψης Αναγνώριση συναισθήματος Κατανόηση συναισθήματος Χειρισμός συναισθήματος Έλεγχος συναισθήματος 11

12 Διαστάσεις της ΣΝ κατά Goleman ιαστάσεις Αυτoεπίγνωση Αυτoρύθμιση Παρακίνηση Ενσυναίσθηση Κοινωνικές εξιότητες Εαυτός Ορισμοί Η ικανότητα να κατανοούμε τα συναισθήματά μας καθώς και τα ισχυρά και ασθενή σημεία μας Η ικανότητα να διαχειριζόμαστε τις εσωτερικές καταστάσεις, τις παρορμήσεις και διαθέσεις μας Η ικανότητα να ωθούμε-κινητοποιούμε τον εαυτό μας για την επίτευξη στόχων με επιμονή και διάρκεια Η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματα και τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων και να συμπεριφερόμαστε ανάλογα Η ικανότητα να επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους, να δημιουργούμε σχέσεις και να προκαλούμε στους άλλους ό,τι αντιδράσεις θέλουμε Άλλοι Ικανότητες της ΣΝ κατά Goleman Αυτoεπίγνωση Αυτoρύθμιση 1. Επίγνωση των συναισθημάτων μας 2. Ακριβής αυτόαξιολόγηση 3. Αυτοπεποίθηση 1. Αυτοέλεγχος 2. Αξιοπιστία 3. Ακεραιότητα 4. Ευσυνειδησία 5. Προσαρμοστικότητα- Καινοτομία 12

13 Ικανότητες της ΣΝ κατά Goleman (2) Παρακίνηση Ενσυναίσθηση 1. Επιθυμία επίτευξης στόχων 2. έσμευση Επιμονή 3. Πρωτοβουλία 4. Αισιοδοξία 1. Κατανόηση των άλλων 2. Εξυπηρέτηση «πελατών» 3. Ανάπτυξη των άλλων 4. Πολιτική αντίληψη 5. Άνεση στη διαφορετικότητα Ικανότητες της ΣΝ κατά Goleman (3) Κοινωνικές Δεξιότητες 1. Επιρροή 2. Ηγεσία 3. Επικοινωνία 4. Ανάπτυξη σχέσεων 5. Ομαδική συνεργασία 6. Χειρισμός διαφωνιών 7. Χειρισμός αλλαγών 13

14 Οι 4 διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 1 - Αναγνώριση και Έκφραση Συναισθημάτων 4 Έλεγχος Συναισθημάτων Συναισθηματική Νοημοσύνη 2 Χρήση Συναισθημάτων 3 Ενσυναίσθηση Αναγνώριση και Έκφραση Συναισθημάτων (Perception & Expression of Emotions) Τα άτομα αυτά έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να αντιλαμβάνονται τα συναισθήματά τους την ώρα που δημιουργούνται. Συνηθίζουν να εκφράζουν το συναίσθημά τους με άνεση μελετώντας όμως προσεκτικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα το κάνουν αυτό. Γνωρίζουν καλά την εσωτερική τους κατάσταση και συνειδητοποιούν τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα συναισθήματά τους και στις πράξεις τους. Είναι συνήθως άτομα αυτόνομα και σίγουρα για τον εαυτό τους, βρίσκονται σε καλή ψυχική κατάσταση σχεδόν πάντοτε και τείνουν να έχουν θετική στάση για τη ζωή. Όταν βρίσκονται σε κακή διάθεση, δεν την αναμασούν ούτε την αφήνουν να τα κυριεύσει. Πολλές φορές οι άλλοι μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς αισθάνομαι και μόνο από την έκφραση του προσώπου μου. Αδυνατώ να εξηγήσω στους άλλους σε τι συναισθηματική κατάσταση βρίσκομαι. Προσέχω να μην αποκαλύπτω τα συναισθήματά μου στους άλλους. χ 14

15 Χρήση Συναισθημάτων (Use of Emotions) Τα άτομα αυτά χαρακτηρίζονται από την αισιοδοξία μετηνοποίαβλέπουνταπράγματα. Πιστεύουν ότι όλα θα πάνε καλά και λειτουργούν περισσότερο με βάση την ελπίδα για την επιτυχία παρά με το φόβο της αποτυχίας, αφού έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους. Αν πάλι κάτι πάει στραβά, τείνουν να συμπεριφέρονται ενεργητικά καθορίζοντας πλάνα δράσης που θα βελτιώσουν και θα αναστρέψουν την κατάσταση. Είναι άτομα οργανωτικά, πείθουν τους άλλους με ευκολία, αναλαμβάνουν συχνά πρωτοβουλίες ενώ φημίζονται για την αποτελεσματικότητά τους σε καθετί που αναλαμβάνουν. Αντιμετωπίζω θετικά τα προβλήματα έχοντας εμπιστοσύνη η στον εαυτό μου. Πιστεύω ότι τις περισσότερες φορές τα πράγματα θα μου πάνε καλά. Σκέφτομαι τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Ενσυναίσθηση (Understanding Emotions-Empathy) Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ατόμων είναι η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν και να αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα των άλλων. Επικεντρώνονται τόσο στη λεκτική όσο και στη μη λεκτική επικοινωνία των συνομιλητών τους, επικεντρώνοντας περισσότερο στις μη εκφρασμένες ανησυχίες τους και κατανοώντας τους προβληματισμούς που κρύβονται πίσω από τα έκδηλα συναισθήματα. Δείχνουν ευαισθησία, κατανόηση και ενδιαφέρον για τα συναισθήματα των άλλων, ενώ όποτε κάποιος χρειάζεται τη βοήθειά τους την προσφέρουν βασισμένοι στην κατανόηση των αναγκών του και των συναισθημάτων του. Κάθε φορά που κρίνουν απαραίτητο, προσφέρουν χρήσιμη ανατροφοδότηση και έγκαιρη καθοδήγηση. Μου αρέσει να κουβεντιάζω με τους άλλους για τα προβλήματά τους. Πιστεύω ότι είμαι άτομο που βοηθά και υπολογίζει τους άλλους. Σέβομαι τα συναισθήματα των άλλων. 15

16 Έλεγχος Συναισθημάτων (Control of Emotions) Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ατόμων είναι η ικανότητά τους να ελέγχουν και να χειρίζονται το συναίσθημά τους με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι το κατάλληλοσεκάθεπερίπτωση. Το γεγονός αυτό δε σημαίνει άρνηση ή καταπίεση των αληθινών συναισθημάτων και πνίξιμο κάθε αυθορμητισμού. Έχουν ισχυρό αυτοέλεγχο, και χειρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο τα παρορμητικά και τα διασπαστικά τους συναισθήματα. Διατηρούν την ψυχραιμία τους και τη θετική τους στάση ακόμα και σε δύσκολες στιγμές, ενώ σκέφτονται καθαρά και μένουν προσηλωμένοι στον στόχο τους. Θυμώνω εύκολα, αλλά ο θυμός μου δεν κρατάει πολύ. Μου συμβαίνει συχνά να έχω αντιφατικά συναισθήματα για τα ίδια άτομα. χ Όταν νιώθω πιεσμένος/η, ξεσπώ σε ανύποπτο χρόνο. χ Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο εργασίας Ηγεσία Απόδοση Επαγγελματική Εξέλιξη Εργασιακές Σχέσεις Εκπαίδευση Φυσική και Ψυχική Υγεία Ομαδική Εργασία Επαγγελματικό Άγχος και Εξουθένωση 16

17 ΣΝ & Ηγεσία Η Συναισθηματική Νοημοσύνη αποτελεί την ειδοποιό διαφορά μεταξύ ενός μέτριου και ενός επιτυχημένου ηγέτη Goleman D. (1998). What makes a leader? Harvard Business Review. ΣΝ & Ηγεσία George (2000): Πώς η ΣΝ συμβάλλει στην άσκηση ηγεσίας; Αναπτύσσει τη συλλογική ευθύνη στην επίτευξη στόχων αλλά και τον τρόπο επίτευξης αυτών Αναπτύσσει στους συνεργάτες τη γνώση και σημασία των εργασιακών καθηκόντων και συμπεριφορών Αναπτύσσει και διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τον ενθουσιασμό, την εμπιστοσύνη, την αισιοδοξία μεταξύ των συνεργατών του, αλλά και τη συνεργασία Ενισχύει την ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και στην οργανωσιακή αλλαγή Αναπτύσσει και διατηρεί σε υψηλά επίπεδα την ταυτότητα του οργανισμού. 17

18 ΣΝ & Ηγεσία Οι διαφορές μεταξύ επιτυχημένων και μη επιτυχημένων ηγετών: Αυτοέλεγχος Ευσυνειδησία Άξιοι Εμπιστοσύνης Κοινωνικές εξιότητες Ανάπτυξη εσμών με τους συνεργάτες τους ΣΝ & Απόδοση Η Συναισθηματική Νοημοσύνη έχει άμεσο αντίκτυπο τόσο στην ατομική όσο και στη συνολική απόδοση της επιχείρησης Πωλητές με υψηλή ΣΝ είναι 12 φορές πιο παραγωγικοί από αυτούς με χαμηλή ΣΝ και 85% από αυτούς με μέτρια ΣΝ. Το 1/3 αυτής της διαφοράς οφείλεται σε γνωστικούς παράγοντες και τα 2/3 στη ΣΝ (Goleman, 1998) 18

19 ΣΝ & Επαγγελματική Εξέλιξη Ο Συναισθηματικά ευφυής εργαζόμενος αποτελεί λί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση Η υψηλή ΣΝ βοηθάει τον εργαζόμενο στην επιλογή των κατάλληλων επαγγελματικών λύσεων ΣΝ & Επαγγελματική Εξέλιξη Έρευνες σε περισσότερες από 500 επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι με υψηλή ΣΝ ανεβαίνουν γρηγορότερα τη σκάλα της ιεραρχίας. Μεταξύ άλλων διαθέτουν περισσότερο ρ ανεπτυγμένες διαπροσωπικές ικανότητες και αυτοπεποίθηση από τους υπόλοιπους εργαζόμενους. 19

20 ΣΝ & Εργασιακές Σχέσεις Η υψηλή ΣΝ συντελεί άμεσα στην ανάπτυξη και καλλιέργεια θετικών εργασιακών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων Η εκπαίδευση στη ΣΝ συντέλεσε στην επίτευξη εργασιακής ειρήνης μέσω της αμοιβαίας κατανόησης αναγκών και υποχρεώσεων μεταξύ εργοδοσίας και συνδικαλιστικών οργανώσεων (Goleman, 1998) ΣΝ & Εκπαίδευση Οι εργαζόμενοι με υψηλή ΣΝ είναι περισσότερο δεκτικοί σε νέες γνώσεις, τεχνικές και πρακτικές Ίσως ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής των νέων εργαζομένων θα πρέπει να είναι η ικανότητα τους να θέλουν να μάθουν νέες γνώσεις παρά οι γνώσεις που κατέχουν τη στιγμή της πρόσληψής τους (Robertson & Downs, 1998) 20

21 ΣΝ & Φυσική και Ψυχική Υγεία Ο κατάλληλος έλεγχος και χρήση των συναισθημάτων μας, όπως εκφράζεται με την υψηλή ΣΝ συσχετίζεται με την προσωπική μας ευζωία Εργαζόμενοι με χαμηλή ΣΝ παρουσίαζαν 25% περισσότερα συμπτώματα κακής φυσικής και ψυχικής υγείας από εργαζόμενους με υψηλή ΣΝ (Νικολάου & Τσαούσης, 2002) ΣΝ & Ομαδική Εργασία Η ανάπτυξη και η δημιουργία ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας «περνάει» ά μέσα από την Συναισθηματική Νοημοσύνη Η εκπαίδευση στη ΣΝ εργαζομένων σε επιχειρήσεις οι οποίοι εργάζονται σε ομάδες, οδήγησε άμεσα στη βλ βελτίωση της επικοινωνίας και τον διπλασιασμό της παραγωγικότητάς της (Boyatzis,1999) 21

22 ΣΝ, Άγχος & Εξουθένωση Η κατάλληλη αντιμετώπιση των γενεσιουργών παραγόντων του επαγγελματικού άγχους διευκολύνεται ιδιαιτέρως από την ύπαρξη της ΣΝ Εργαζόμενοι, σε επαγγέλματα ιδιαίτερου άγχους, οι οποίοι είχαν υψηλή ΣΝ παρουσίασαν αυξημένες ικανότητες αποτελεσματικής διαχείρισης του άγχους τους, αποτρέποντας την επαγγελματική εξουθένωση (burnout) (Νικολάου & Τσαούσης, 2002) Μπορεί να αναπτυχθεί η ΣΝ; Ατομικό Επίπεδο 22

23 Συναισθηματική Νοημοσύνη Πως αναπτύσσεται; Nature or Nurture? Ο ρόλος της εκπαίδευσης Με ποιο τρόπο οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν τη ΣΝ Προσελκύοντας Συναισθηματικώς Ευφυείς Ανθρώπους Αξιολογώντας 23

24 Συναισθηματική Νοημοσύνη στον Χώρο Εργασίας Τα βήματα ανάπτυξης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 1. Αξιολόγηση των προδιαγραφών της θέσης βάσει συναισθηματικών δεξιοτήτων 2. Αξιολόγηση της συναισθηματικής νοημοσύνης των εργαζομένων 3. Εκτίμηση της ετοιμότητας των στελεχών για ανάπτυξη των επιπέδων της συναισθηματικής νοημοσύνης 4. Αύξηση της παρακίνησης των εργαζόμενων για την συμμετοχή τους στην διαδικασία μάθησης ης 5. Ενίσχυση της αυτο-διοικούμενης μάθησης μέσω της ανάπτυξης προσωπικού πλάνου ανάπτυξης 6. Επικέντρωση σε ξεκάθαρους, εύκολα διαχειρήσιμους στόχους εφόσον η απόκτηση μίας νέας ικανότητας είναι μια σταδιακή διαδικασία Συναισθηματική Νοημοσύνη στον Χώρο Εργασίας Τα βήματα ανάπτυξης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (συν.) 7. Μείωση της σημασίας των προσωρινών λαθών 8. Ανατροφοδότηση της αξιολόγησης της απόδοσης 9. Ενίσχυση της πρακτικής εξάσκησης της ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης 10. Προσφορά παραδειγμάτων προς μίμηση 11. Ενθάρρυνση κα ενίσχυση κλίματος αυτό-ανάπτυξης 12. Αξιολόγηση και συνεχής ανατροφοδότηση της προσπάθειας 24

25 Πως μετράμε τη Συναισθηματική Νοημοσύνη Κυριότερες Εφαρμογές στον εργασιακό χώρο: Επιλογή Προσωπικού Ανάπτυξη Προσωπικού Εκπαίδευση Κέντρα Αξιολόγησης Επικρίσεις για την ΣΝ Εννοιολογικές: ιαφωνίες ως προς τον σαφή ορισμό της Μέτρησης: Η πρόσφατη μετα-ανάλυση των Ο Boyle et al. (2011) έδειξε ότι η προβλεπτική εγκυρότητα της ΣΝ με την εργασιακή απόδοση εξαρτάται εν πολλοίς από τον τύπο και το είδος της μέτρησης της ΣΝ. Ερευνητικές: Ακατάλληλες ή υπερ-απλουστευμένες έρευνες 25

26 Επικρίσεις για την ΣΝ Εννοιολογικές: ιαφωνίες ως προς τον σαφή ορισμό της Μέτρησης: Η πρόσφατη μετα-ανάλυση των Ο Boyle et al. (2011) έδειξε ότι η προβλεπτική εγκυρότητα της ΣΝ με την εργασιακή απόδοση εξαρτάται εν πολλοίς από τον τύπο και το είδος της μέτρησης της ΣΝ. Ερευνητικές: Ακατάλληλες ή υπερ-απλουστευμένες έρευνες 26

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Εισηγήτρια:, PhD Οκτώβριος 2011 Περιεχόμενα Α Μέρος: Συναισθηματική Νοημοσύνη 1. Ιστορική Αναδρομή 3 2. Οι επιμέρους διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 6 2.1.Αυτεπίγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Επιμέλεια : Βασιλείου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE EQ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

EXECUTIVE EQ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε - MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ EXECUTIVE EQ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία & Συναισθηματική Νοημοσύνη

Ηγεσία & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ηγεσία & Συναισθηματική Νοημοσύνη Γιάννης Α. Πολλάλης Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς 22 Ιανουαρίου 2012 ΗΓΕΣΙΑ Efforts and courage are not enough without purpose

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΥΡΙ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεύµα Καφές. Τήρηση ωραρίου. Εξετάσεις???? Τηλέφωνα. Ερωτήσεις. Βαθµολογία??? ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Γεύµα Καφές. Τήρηση ωραρίου. Εξετάσεις???? Τηλέφωνα. Ερωτήσεις. Βαθµολογία??? ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EQ Τήρηση ωραρίου Γεύµα Καφές Τηλέφωνα Exams Εξετάσεις???? Βαθµολογία??? Ερωτήσεις ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THΣ

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THΣ .Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THΣ ΚΥΡΙΑΚΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Α.Μ. Μ35/09

Διαβάστε περισσότερα

e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας e-journal of Science & Technology (e-jst)

e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας e-journal of Science & Technology (e-jst) Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΩΣ ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΗ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Θεόδωρος Καραδήμας 1, Παναγιώτα Καραδήμα 2 1. Οικονομολόγος, απόφοιτος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Ι Γ Α Ι Ο Υ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Σ χ ο λ ή Ε π ι σ τ η μ ώ ν τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς Τ μ ή μ α Δ ι ο ί κ η σ η ς Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Μ Β Α Αναγνώριση Ρύθμιση Συναισθήματος και Διαπολιτισμική Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

«Η βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης των φοιτητών μέσα από την παρακολούθηση σχετικών μαθημάτων: Αλήθεια ή Μύθος;» Ιωάννα-Έρση Περβολαράκη

«Η βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης των φοιτητών μέσα από την παρακολούθηση σχετικών μαθημάτων: Αλήθεια ή Μύθος;» Ιωάννα-Έρση Περβολαράκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «Η βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΛ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΤΙΛ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΒΑ ΔΟΠ) ΣΤΙΛ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Εποπτεία και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ -MBA IN TOURISM MANAGEMENT ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Τμήμα: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ -MBA IN TOURISM MANAGEMENT ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ -MBA IN TOURISM MANAGEMENT ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Καθηγητής Μιχ. Σφακιανάκης ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Συντάκτες: Δημήτρης Πατρώνας Μάνος Παυλάκης Αθήνα, Ιούλιος 2011 1 Περιεχόμενα Πίνακας δραστηριοτήτων... 3 Εισαγωγή... 4 1. Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 6 ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Διπλωματική εργασία με θέμα:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Διπλωματική εργασία με θέμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διπλωματική εργασία με θέμα: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

IBCS Business College

IBCS Business College IBCS Business College ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Δρ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ 2012 Περιεχόμενα 1. Η έννοια του Μάνατζμεντ 3 2. Η έννοια της Ηγεσίας 6 2.1. Ποιος είναι ηγέτης; 8 2.2. Ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή.. σελίδα 3 -Κεφάλαιο 1 Τι είναι συναίσθημα.. σελίδα 5 Συναισθηματική Νοημοσύνη Ο όρος της Σ.Ν στη ζωή μας σελίδα 6 -Πυλώνες Συναισθηματικής Νοημοσύνης σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηµατική νοηµοσύνη-θεωρία και εφαρµογές στη νοσηλευτική διοίκηση

Συναισθηµατική νοηµοσύνη-θεωρία και εφαρµογές στη νοσηλευτική διοίκηση Συναισθηµατική νοηµοσύνη-θεωρία και εφαρµογές στη νοσηλευτική διοίκηση Ζωή Βόρρη Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc στη Ψυχική Υγεία ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Αθηνών Νοσηλευτική Β ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100.01 Επίπεδο: Ενδιάμεσο Προκειμένου να μπορέσει να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του και να πετύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα ο μάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ελένη Μπάτσαλα ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Απρίλιος 2007 Αρχές Συμβουλευτικής 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Παράρτημα Θεσσαλονίκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΗΓΕΣΙΑ ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ. Επιβλέπων καθηγητής: ΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΗΓΕΣΙΑ ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ. Επιβλέπων καθηγητής: ΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΗΓΕΣΙΑ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Οι παιδαγωγοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτού του οδηγού για

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής στο τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, ο ρόλος και η σύνδεσή της με την επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα