ΕΠΙΧΕΙΡΩ. Περιεχόμενα τεύχους: ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΩ. Περιεχόμενα τεύχους: ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 7"

Transcript

1 Ιουστινιανού , Λάρισα Τηλ: web site: ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 7 Περιεχόμενα τεύχους: Η συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας 2-3 Ημερίδα με θέμα: Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη Προωθώντας την Φωνή των Νέων Αποτελέσματα της έρευνας «Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη Προωθώντας την φωνή των νέων» Η γυναίκα στον κόσμο των επιχειρήσεων 5 Υλοποίηση σχεδίων δράσης από μη κυβερνητικές οργανώσεις Συνεργαζόμενοι ΦΟΡΕΙΣ - One Earth 7 Η έννοια του μήνα - Χρήσιμες ιστοσελίδες Τα τελευταία χρόνια η θεώρηση της ισότητ ας μεταξύ ανδρών και γυναικών στο επίπεδο της Ε.Ε. γίνεται και από τη σκοπιά του οικ ονομικού της ενδιαφέροντος, ως παραγωγικ ού συντελεστή. Η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τ ην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών (Μ άρτιος 2004), αναφέρει ειδικότερα την Ελλ άδα, από κοινού με την Ισπανία και την Ιτα λία, ως αρνητικό παράδειγμα χωρών που παρ ουσιάζουν ποσοστά γυναικείας απασχόλησης κατώτερα του 50%. Ο διαχωρισμός μεταξύ τ ων δύο φύλων εκτός από την άνιση κατανομή πο υ παρατηρείται στα ποσοστά ανεργίας και απασχ όλησης, καθώς επίσης και στη συμμετοχή στις ά τυπες μορφές απασχόλησης, εντοπίζεται στις δια φορές ως προς α) τους μισθούς, όπου σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το μισθολογικό χάσμα στη Χώ ρα μας ανέρχεται, κατά μέσον όρο, σε 25% και υ περβαίνει κατά πολύ τον αντίστοιχο μέσο όρο τ ης Ε.Ε. (16%), β) τη συμμετοχή σε κλάδους οικο νομικής δραστηριότητας και επιμέρους επαγγέλμ ατα (επαγγελματικός διαχωρισμός) και γ) την επ αγγελματική εξέλιξη. Καθώς στο πλαίσιο των νέων δημογραφικών δ εδομένων ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Ε.Ε. διαρκώς συρρικνώνεται, έχει γίνει αντιληπ τό ότι, εάν θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική η Ε.Ε., πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως όλο το εργ ατικό δυναμικό της με πολιτικές που θα διευκολ ύνουν ιδιαίτερα τις κατηγορίες εκείνες που αντι μετωπίζουν δυσχέρειες στην ένταξή τους στην α γορά εργασίας. Η ένταξη των γυναικών στην πολιτική, οικον ομική, επαγγελματική και κοινωνική δραστηριότ ητα, με όρους ίσων δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, κ αι ευκαιριών με αυτούς των ανδρών, εξασφαλίζει αντιπροσωπευτικότερη συμμετοχή του συνόλου τ ης κοινωνίας, επιτυγχάνοντας έτσι ευρύτερη κοι νωνική συνοχή. Γεωργία Χριστοδουλοπούλου Υπεύθυνη Ενημερωτικού Δελτίου

2 Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ρητικά μοντέλα για τη συναισθηματική νοημοσύνη, ως πιο σημαντικές δεξιότητες αναφέρονται: -- η «αυτεπίγνωση» του ατόμου -- η «αυτοδιαχείριση» των συναισθημάτων, των αναγκών, των επιθυμιών, των παρορμήσεων και των ανασφαλειών του -- η «κοινωνική επίγνωση» ή η Η αναζήτηση του ψυχολογικού προφίλ των επιτυχημένων ανθρώπων είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την ερευνητική κοινότητα από τις αρχές ακόμα του 20 ου αιώνα. Ποιοι είναι, δηλαδή, οι παράγοντες που κάνουν το άτομο να είναι επιτυχημένο στον επαγγελματικό του τομέα και να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους συναδέλφους του; Είναι το νοητικό πηλίκο (IQ), τα πτυχία, οι βαθμοί των πτυχίων, η εμπειρία, η τεχνική εξειδίκευση ή μήπως κάτι άλλο; Ενώ αρχικά η βαρύτητα δόθηκε στην εξέταση του IQ των διακεκριμένων ανθρώπων, τη δεκαετία του 90 εισάγεται μια νέα έννοια που γίνεται γνωστή με το όνομα «συναισθηματική νοημοσύνη» και ανέτρεψε πολλές ως τότε θεωρίες. Πρώτος ο Goleman (του οποίου τα βιβλία για τη συναισθηματική νοημοσύνη προκάλεσαν επαναστατικές αλλαγές στο χώρο του marketing, των διοικητικών στελεχών και των επιχειρηματιών) παρατήρησε ότι δεν είχαν όλοι οι επιτυχημένοι άνθρωποι υψηλό IQ, αλλά και αυτοί που σκόραραν υψηλά σε τεστ νοημοσύνης δεν γίνονταν απαραίτητα επιτυχημένοι. Έτσι, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ενώ το νοητικό επίπεδο του ατόμου μπορεί να καθορίσει το είδος της εργασίας ή του επαγγέλματος που αυτό είναι ικανό ν ακολουθήσει (π.χ. ιατρική, δικηγορία), από εκεί και πέρα το ποιος θα πετύχει την αριστεία στην ειδικότητα ή τον τομέα του και θα διακριθεί μεταξύ συναδέλφων (με παρόμοιο περίπου IQ) θα ε- ξαρτηθεί από το επίπεδο της συναισθηματικής του νοημοσύνης. Ο όρος συναισθηματική νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει τα συναισθήματα, τόσο τα δικά του όσο και των άλλων και να τα διαχειρίζεται κατά τρόπο αποτελεσματικό. Ειδικότερα, ως προς τα εργασιακά πλαίσια πρόκειται για επίκτητες-μαθημένες συναισθηματικές δεξιότητες που λειτουργούν ενισχυτικά, συντελεστικά προς μια εξαιρετική επίδοση. Ποιες είναι όμως συγκεκριμένα οι μεταβλητές που επηρεάζουν κατά τέτοιο τρόπο την επίδοση των εργαζομένων; Σύμφωνα με τα περισσότερα θεω- «συναίσθηση» των αισθημάτων των άλλων ανθρώπων -- η «διαχείριση σχέσεων-δεσμών» Πώς όμως μπορεί η «αυτεπίγνωση» να βοηθήσει κάποιον να γίνει επιτυχημένος σ αυτό που έχει επιλέξει να κάνει; Πρώτα απ όλα, η επίγνωση των προσωπικών συναισθημάτων (π.χ. θυμός, απογοήτευση, αίσθημα αδικίας, ανία κ.α.) και ο τρόπος που αυτά επηρεάζουν τη διάθεση, τη συμπεριφορά και την επίδοσή του μπορούν να τον βοηθήσουν ν αναζητήσει τρόπους/λύσεις για την απαλλαγή αυτών των αρνητικών συναισθημάτων και για την εκδήλωση του μέγιστου δυναμικού του. Επιπλέον, η ακριβής-αντικειμενική αυτο-αξιολόγησή αποκαλύπτει στον εργαζόμενο τις ικανότητες, αλλά και τα όριά του, θέτοντας στόχους βελτίωσης. Τέλος, ένα υψηλό επίπεδο αυτοπεποίθησης έχει επανειλημμένα βρεθεί ότι χαρακτηρίζει του ανθρώπους με μια επιτυχημένη καριέρα. Ως προς την «αυτοδιαχείριση» των συναισθημάτων έχει αποδειχθεί ότι ο αυτο-έλεγχος, η ανοχή στο άγχος, η επίδειξη αξιοπιστίας και ευσυνειδησίας, η προσαρμοστικότητα απέναντι στις αλλαγές, η ανάγκη για επίτευξη και για συνεχή βελτίωση της επίδοσης, καθώς και η διορατικότητα ως προς καταστάσειςευκαιρίες αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσυνέχεια στη σελ. 3 2

3 συνέχεια από τη σελ. 2 σματα των πιο διακεκριμένων διοικητικών στελεχών, ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρηματιών. Πέρα, όμως, από τα ατομο-κεντρικά αυτά στοιχεία, ο κάθε εργαζόμενος οφείλει να είναι συναισθηματικά ευφυής και ως προς τα αισθήματα και τις αντιδράσεις των άλλων (συνάδελφοι-προϊστάμενοι-πελάτες): «τι είναι αυτό που ζητούν; τι έχουν ανάγκη; γιατί αντιδρούν έτσι;» Ειδικά σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών, η ανάγνωση των υπόδηλων αναγκών του πελάτη είναι η δεξιότητα που θα θέσει τις βάσεις για μια μακροπρόθεσμη συναλλαγή/σχέση. Επιπρόσθετα, η ικανότητα πειθούς, επιρροής, επικοινωνίας, α- νοιχτότητας σε ιδέες, ομαδικής συνεργασίας, ανάπτυξης ενός δικτύου σχέσεων, αλλά και σωστής διαχείρισης συγκρούσεων ή κρίσεων αυξάνουν τις πιθανότητες για μια αγραφές όχι απλά για να διακριθούν, αλλά και για να εξελιχθούν σε ηγετικές μορφές-φυσιογνωμίες, σε πρωτοπόρους-καινοτόμους στο είδος ή την ειδικότητά τους, αποτελώντας έμπνευση για τους άλλους μέσα από το ζήλο, ενθουσιασμό για το προσωπικό όραμα ή μακροπρόθεσμο στόχο τους. Με βάση, λοιπόν, όλα αυτά τα νεότερα ευρήματα, η τελευταία τάση στον κόσμο των επιχειρήσεων που απασχολούν ομάδες εργαζομένων είναι να οργανώνουν προγράμματα εκπαίδευσής τους σε βασικές συναισθηματικές δεξιότητες ή παρακολούθησης σεμιναρίων (workshops), ώστε ν αυξήσουν μέσα από αυτές την απόδοσή τους, κάτι που μεταφράζεται αυτόματα σε αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του οργανισμού ή της εταιρίας. επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Έχει βρεθεί μάλιστα ότι άτομα που έχουν εξαιρετικά αναπτυγμένες αυτές τις συναισθηματικές δεξιότητες πληρούν τις προδι- Μαρία Καρίκη Ψυχολόγος με θέμα Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη Προωθώντας την Φωνή των Νέων πραγματοποιήθηκε στις 30/1 από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Διόνυσος» στην Λάρισα. Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Πόλεις για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία στην Ευρώπη» και περιλάμβανε τα παρακάτω θέματα: Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας του ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ. με εισηγήτρια την Κα Γεωργία Χριστοδουλοπούλου από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Δράσεις τοπικής αυτοδιοίκησης και νεολαίας. Ενέργειες και προοπτικές με εισηγητή τον Κο Σταμάτη Μαλάκο από τη Νομαρχία Καλές πρακτικές συμμετοχής των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με εισηγητή τον Κο Γιάννη Βασβατέκη από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων Τα απαραίτητα βήματα για την άντληση πληροφοριών που αφορούν την απασχολησιμότητα των νέων με εισηγητή τον Κο Παύλο Μπεμπέ από την Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΜΚΟ, εθελοντισμός και νέοι με εισηγητή τον Κο Κλεάνθη Συρακούλη, καθηγητή εφαρμογών ΤΕΙ Λάρισας /Τοπικό Έφορο Προσκόπων Λάρισας Σημαντική ήταν η παρουσία νέων, φορέων καθώς και του ευρύ κοινού. Η ημερίδα υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της ΝΕΛΕ -Νομαρχίας Λάρισας και του Δημοτικού Συμβούλιου Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων. 3

4 ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩ- ΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩ- ΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΤΑΝ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ. Ι- ΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΜΙΚΡΗ ΗΤΑΝ Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ. Το ποσοστό ανταπόκρισης των φορέων στην έρευνα ήταν ιδιαιτέρως μικρό και δεν ήταν δυνατό να γίνει επεξεργασία των στοιχείων και να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Συνεπώς τα στοιχεία που εμφανίζονται στη συνέχεια αφορούν τα ερωτηματολόγια που απευθύνονταν στους νέους. Το συνολικό δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 321 νέους και εμφανίζει ομοιόμορφη κατανομή όσον αφορά το φύλο. Το μεγαλύτερο ποσοστό της έρευνας (63%) ήταν ηλικίας μεταξύ 15 και 18 ετών. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός της πόλης αρέσει στο 29% του δείγματος ενώ το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι αυτό που δεν αρέσει στο 34,3% του συνολικού δείγματος. Το 29,7% των νέων δήλωσαν ότι φαντάζονται την πόλη του αύριο με περισσότερο πράσινο και πλατείες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 44,1% των νέων αισθάνονται μέτρια ενημερωμένοι για τις εξελίξεις στην πόλη. Όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δύο φαίνεται να είναι τα σημαντικότερα, το κυκλοφοριακό και η έλλειψη καθαριότητας ενώ όταν ρωτήθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν με ποσοστό 33% απάντησαν με μέτρα από την πολιτεία ενώ το 24% δήλωσε ότι χρειάζεται η συμμετοχή των πολιτών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 89% των νέων δεν συμμετέχουν σε οργανώσεις/ενώσεις νεολαίας ενώ με ποσοστό 72% αισθάνονται ότι δεν συμμετέχουν καθόλου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είτε επειδή θεωρούν ότι δεν λαμβάνεται υπόψην η γνώμη τούς (38%)είτε επειδή δεν ενδιαφέρονται (34%). Αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές αρχές μπορούν να προσελκύσουν τούς νέους, 36,6% ήταν το ποσοστό αυτών που δήλωσαν ότι το σημαντικότερο είναι η ενημέρωση των νέων για την διαδικασία, τις εξελίξεις στην πόλη και τον τρόπο συμμετοχής τούς ενώ το 22,8% δήλωσε ότι οι φορείς πρέπει να πλησιάσουν τούς νέους και να αναπτύξουν εποικοδομητικό 4 διάλογο μαζί τούς. Τέλος σημαντική ποικιλομορφία εμφανίστηκε στις προτάσεις των νέων για την ανάπτυξη της πόλης. Το μεγαλύτερο ποσοστό (22%) δήλωσε ότι η πόλη έχει ανάγκη από περισσότερες δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι νέοι θεωρούν ότι συμμετέχουν σε μικρό βαθμό στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είτε γιατί νιώθουν ότι η γνώμη τούς δεν λαμβάνεται υπόψη είτε γατί κάποιοι από αυτούς όπως δηλώνουν δεν ενδιαφέρονται. Παρατηρείται όμως με βάση τα αποτελέσματα ότι οι νέοι έχουν άποψη όσον αφορά τα θετικά και τα αρνητικά της πόλης τούς, δείχνουν να ενδιαφέρονται για την εξέλιξή της, επιθυμούν την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της χωρίς όμως να παραλείπουν το σεβασμό για το περιβάλλον. Ενδιαφέρονται για τα κοινωνικά προβλήματα των ημερών, ενώ έχουν προτάσεις προς τούς αρμοδίους για την ανάπτυξη της πόλης. Πηγή: Στοιχεία από την έρευνα του ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ «Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη Προωθώντας την φωνή των νέων»

5 Η Γυναίκα στον Κόσμο των Επιχειρήσεων Τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο πολιτικής, παρατηρείται έξαρση του ενδιαφέροντος για την αντιμετώπιση της περιορισμένης συμμετοχής των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε γυναίκες και έχουν σκοπό να υποστηρίξουν, να δώσουν κίνητρα και να εφοδιάσουν κατάλληλα τις γυναίκες προκειμένου αφενός να αυξηθεί η επιχειρηματική τούς δραστηριότητας και αφετέρου να εξαλειφθούν τα κοινωνικά στερεότυπα που εμποδίζουν την επαγγελματική αλλά και προσωπική εξέλιξη των γυναικών. Η συνθήκη του Άμστερνταμ θέτει την επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα τη γυναικεία ως έναν από τους βασικότερους πυλώνες αναπτυξιακής πολιτικής (Ευρωπαϊκή Ένωση, 1997). Εξειδικεύοντας τη συνθήκη αυτή στα Εθνικά σχέδια ενθαρρύνεται η επιχειρηματικότητα των γυναικών και ιδιαίτερα η αυταπασχόλησή τους. Ιδιαίτερα υποστηρίζεται η ίδρυση νέων επιχειρήσεων από απόφοιτους της δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την παροχή κινήτρων προς τους νέους και τις νέες. Οι προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή γίνονται και από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FREG, 2002), η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας έχει εισαχθεί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης πολλών χωρών της Ευρώπης. Παρά την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών σχεδίων στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της αυταπασχόλησης οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι σημαντικές (Saunders, 2001; Lituchy και συν. 2003; Martino, 2001; Watson, 2003). Αξίζει να σημειωθεί (με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας του GEM) ότι σήμερα το προφίλ του Έλληνα νέου ή επίδοξου επιχειρηματία σκιαγραφείται ως εξής: Άνδρας, ηλικίας μεταξύ 25 έως 44 ετών, απόφοιτος λυκείου. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η Ελλάδα εμφανίζει χαμηλότερα ποσοστά γυναικείας επιχειρηματικότητας. Το 2004 το ποσοστό της συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορά στις γυναίκες εμφανίζεται μειωμένο συγκριτικά με το προηγούμενο έτος και εκτιμάται μόλις σε 25,1%, η επίδοση αυτή είναι η δεύτερη χαμηλότερη στην Ευρώπη. Ως αιτίες αυτής της ανισότητας έχουν αναφερθεί ο κοινωνικά εδραιωμένος καταμερισμός των ρόλων ανάμεσα στα φύλα, η παραδοσιακή αντίληψη των ρόλων και άλλοι παράγοντες όπως το έλλειμμα δεξιοτήτων στη χρήση της νέας τεχνολογίας που παρουσιάζουν οι γυναίκες. Επίσης ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν μικρότερη προθυμία για την ανάληψη ρίσκου και μικρότερη υποκίνηση για δράση (Sexton και συν. 1990; Martino, 2001). Οι γυναίκες επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα όπως η έλλειψη επιμόρφωσης, η σύνδεση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, η μικρή ικανότητα προσαρμογής στο εξωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον (Αρτινοπούλου, 2004) ενώ ειδικότερα αναφέρεται ότι οι γυναίκες χρησιμοποιούν την επιχειρηματικότητα ως επιλογή καριέρας η οποία βοηθάει στην ευελιξία των οικογενειακών υποχρεώσεων. Γενικά υποστηρίζεται ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα από τους άνδρες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στη φάση ίδρυσης της επιχείρησης κατά την οποία οι γυναίκες αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στην εξεύρεση κεφαλαίων και στην υποστήριξη που έχουν από την Πολιτεία. Παρατηρήθηκε ακόμη ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες ζητούν λιγότερο συχνά από τους άνδρες τη γνώμη ειδικών συμβούλων της Πολιτείας, ενώ παλιότερες έρευνες υποστήριξαν ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες είναι περισσότερο πιθανό να αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής τους δραστηριοποίησης (Carter and Cannon, 1992). Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι η παράμετρος φύλο είναι σημαντικός παράγοντας διαφοροποίησης της επιτυχίας μιας επιχείρησης (Carter and Rosa, 1998). Πηγή: Απόσπασμα από την έκθεση του ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ στο πλαίσιο του προγράμματος «Διερεύνηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες και των ευκαιριών που προσφέρονται για γυναικεία επιχειρηματική δραστηριοποίηση» 5

6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ΜΚΟ που προκηρύχτηκε από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ΕΚΤ ανέλαβε την υλοποίηση πέντε σχεδίων δράσεις σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς Ο.Τ.Α. για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων μεθόδων για την προώθηση στην απασχόληση των ανέργων. Τα σχέδια δράσης θα υλοποιηθούν αφορούν: τον δήμο Αντιχασίων, τον δήμο Γόννων και τον Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό Γυναικών Γόννων Αντιγονίδες, τον δήμο Μελιβοίας και τον Σύλλογο Γυναικών Αγιοκάμπου- Σκήτης-Πολυδενδρίου, τον δήμο Λάρισας και τον δήμο Παναγιάς. Το πρόγραμμα Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μηνών και στοχεύει νοντας υπόψη την κοινωνική διάσταση. Επιπλέον προβλέπονται ενέργειες ενίσχυσης του κοινωνικού συνόλου με τη δημιουργία πυρήνων εθελοντών για την προβολή του τοπικού δυναμικού. Το πρόγραμμα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής και θα αποτελέσει μία σημαντική προσπάθεια στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην ισότητα των δύο Φύλων. Ωφελούμενες ομάδες Γυναίκες άνεργες που απειλούνται με αποκλεισμό Γυναίκες εργαζόμενες που θέλουν να βελτιώσουν την επιχειρηματική τους κατάσταση Η ευρύτερη τοπική κοινωνία Δράσεις του προγράμματος: 1. Επαφή με συνεταιρισμούς Ενημέρωση Καταγραφή προβλημάτων Εμψύχωση - Ενδυνάμωση Λογιστική και Νομική στήριξη Υγιεινή και ασφάλεια Ενημέρωση για προγράμματα Διοργάνωση κύκλων ενημερωτικών ομαδικών συναντήσεων 2. Υλικοτεχνική υποδομή 3. Στήριξη σε θέματα επιχειρηματικότητας 4. Εθελοντές Προσέγγιση - Ενημέρωση/υποστήριξη εθελοντών 5. Δικτύωση 6. Διάδοση του προγράμματος και του συνεταιρισμού στην καταπολέμηση της κοινωνικής ανισότητας και των διακρίσεων των δύο Φύλων μέσα από την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας των γυναικών στην τοπική οικονομία και την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η δικτύωση και η προβολή μιας κοινωνικής επιχείρησης - τοπικού δικτύου γυναικών επιχειρηματιών που θα αναλάβουν την παραγωγή, προβολή και διάθεση τοπικών προϊόντων ή υπηρεσιών με καινοτόμες διαδικασίες αλλά και λαμβά- 6

7 Συνεργαζόμενοι ΦΟΡΕΙΣ «Η υπεροπτική και σε αρκετές περιπτώσεις η ύποπτα φιλανθρωπική στάση των ανεπτυγμένων κρατών, όχι μόνο δεν φέρνει την ανάπτυξη στις φτωχές χώρες του κόσμου αλλά τις οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη εξάρτηση και εξαθλίωση. Στην One Earth πιστεύουμε ότι πρέπει να συμβάλλουμε στο αυτονόητο. Στην ενίσχυση δηλαδή των αναπτυσσόμενων χωρών στην πορεία τους προς μια βιώσιμη ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη της οποίας οι προτεραιότητες έχουν καθοριστεί από τους ίδιους τους επωφελούμενους πληθυσμούς και δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικών που αποφασίζονται με γνώμονα το πολιτικό ή και το οικονομικό όφελος.» Η One Earth Είναι: Μια δυναμική οργάνωση διεθνούς αλληλεγγύης που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα στις αρχές του 2002 με σκοπό να συμβάλλει στην καταπολέμηση της απόλυτης φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου. Αυτό γίνεται μέσα από προγράμματα υποστήριξης περιοχών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα φτώχειας και υπανάπτυξης, αλλά και μέσα από παροχή επείγουσας βοήθειας εκεί που υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Πιστεύει: Ότι η φτώχεια που μαστίζει τον πλανήτη είναι η μεγαλύτερη ντροπή για την ανθρωπότητα και πρέπει να εξαλειφθεί. Ότι η ανισότητα και η εκμετάλλευση δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές και πρέπει εδώ και τώρα να τερματιστούν. Ότι η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ωμή βία πρέπει να εξαλειφθούν μια για πάντα από τη γη. Οραματίζεται: Ένα κόσμο δικαιοσύνης και ισότητας χωρίς διακρίσεις. Ένα κόσμο χωρίς εξαθλίωση και πείνα. Ένα κόσμο που δεν στερείται το καθαρό νερό και την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας. Ένα κόσμο στον οποίο η εκπαίδευση δεν είναι προνόμιο των λίγων αλλά δικαίωμα όλων. Ένα κόσμο κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Δουλεύει: Στο Νίγηρα, στην Αιθιοπία, στο Σουδάν, στην Αλβανία, στο Λίβανο, στη Παλαιστίνη. Σοφούλη 6, Νέα Σμύρνη Αθήνα & Ξενοφώντος 17 Βόλος Τήλ/Φαξ: , web site: 7

8 Η έννοια του μήνα Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις : Η Παγκόσμια Τράπεζα δίνει τον εξής ορισμό για τις ΜΚΟ: ιδιωτικές οργανώσεις που αναλαμβάνουν δράση σχετικά με την ανακούφιση όσων υποφέρουν, την προαγωγή των συμφερόντων των φτωχών, την προστασία του περιβάλλοντος, την παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών ή αναλαμβάνουν την προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης Γυναικείος Συνεταιρισμός: Είναι μία αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, με την αμοιβαία βοήθεια των μελών της την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τούς μέσω μίας συνδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. Τα μέλη των συνεταιρισμών αυτών είναι αποκλειστικά γυναίκες. Το ενημερωτικό δελτίο ΕΠΙ- ΧΕΙΡΩ δημοσιεύεται από το ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ και αποτελεί εθελοντική προσπάθεια των μελών του, οι απόψεις και τα σχόλια των ο- ποίων δεν εκφράζουν απαραίτητα το ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ. Βασικός στόχος αυτού του ενημερωτικού δελτίου αποτελεί η αμφίδρομη επικοινωνία, ο δίαυλος αυτός θα μας βοηθήσει να πλησιάσουμε περισσότερο το στόχο μας αφού θα κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες σας για ενημέρωση. Ζητάμε τις προτάσεις σας για τα επόμενα τεύχη. Στο μπορείτε να στέλνεται πληροφορίες, απορίες, προτάσεις, γενικότερα σχόλια ή οτιδήποτε θα μπορούσε να δημοσιευτεί. Χρήσιμες Ιστοσελίδες Είναι ο ιστοχώρος του Κέντρου Εργάνη, αποτελεί μία κοινοπραξία φορέων για την προώθηση και την υποστήριξη της γυναικείας απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη και λειτουργεί από το Είναι ο ιστοχώρος Ένωσης Γυναικών Ελλάδας o οποίος κάνει αναφορά σε θέματα επιχειρηματικότητας γυναικών. Έκδοση: ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ Υπεύθυνη Ενημερωτικού Δελτίου: Γεωργία Χριστοδουλοπούλου Συντελεστές παρόντος δελτίου: Αναστάσιος Βασιλειάδης Μαρία Καρίκη Αλεξάνδρα Χαριτωνίδου Τριανταφυλλιά Κοροβέση Το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται δωρεάν Συνεργαζόμενοι Φορείς - ΜΚΟ Αν θέλετε και εσείς να προβάλετε το έργο του φορέα σας στείλτε μας το προφίλ, τις δραστηριότητες και το λογότυπο και εμείς θα αναλάβουμε για τη δημοσίευσή του δωρεάν. 8

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΤΩΝ: ΜΩΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΤΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ - ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»

ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Συντακτική ομάδα: Όλγα Αγγελοπούλου (Δικηγόρος, L.LM. PhD) Απόστολος Ξυράφης (Doctorant, UCL) Πάνος Αλεξόπουλος (M.A., College of Europe) Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΩ. Περιεχόμενα τεύχους: ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 9

ΕΠΙΧΕΙΡΩ. Περιεχόμενα τεύχους: ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 9 Ιουστινιανού 3 41222, Λάρισα Τηλ: 2410-626943 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 9 Περιεχόμενα τεύχους: Τα Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Νεανική Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04-05 Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ MOBILIZE YOUTH EMPLOYABILITY IN GREECE 06-07 Πρόλογοι 08-09 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΜΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο Επιστημόνισσες και Επιχειρηματικότητα: μελέτη για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Εκπαιδευτικό Υλικό θεματικού εργαστηρίου:

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της νεανικής επιγειρηματικότητας στην Ελλάδα στο πλαίσιο των επενδυτικών ποονοαμμάτων ΕΣΠΑ ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Οι προοπτικές της νεανικής επιγειρηματικότητας στην Ελλάδα στο πλαίσιο των επενδυτικών ποονοαμμάτων ΕΣΠΑ ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Στους γονείς μας [2] Οι προοπτικές της νεανικής επιγειρηματικότητας στ^^ Ελλάδα στο πλαίσιο των επενδυτικών ποονοαμμάτ^^ ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 5 ΣΕΛ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» Υπό της φοιτήτριας: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Προγραμματισμού. Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Γραφείο Προγραμματισμού. Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Οδηγός Καλών Πρακτικών Διαχείριση της ΚΠ EQUAL : Το Γραφείο Προγραμματισμού είναι η Διαχειριστική Αρχή της ΚΠ EQUAL στην Κύπρο. Η Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσχέδιο v0.14 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020...

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Απρίλιος 2008 Διανέμεται δωρεάν

Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Απρίλιος 2008 Διανέμεται δωρεάν Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Απρίλιος 2008 Διανέμεται δωρεάν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Αθήνα Θεσσαλονίκη Καλαμάτα Μυτιλήνη Πάρος Διεύθυνση Κεντρικής Δομής Αθηνών: Χ. Μούσκου

Διαβάστε περισσότερα