Χαρακτηριστικά της ανάλυσης διασποράς. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ (One-way analysis of variance)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χαρακτηριστικά της ανάλυσης διασποράς. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ (One-way analysis of variance)"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ (Oe-way aalysis of variace) Να γίνει µια εισαγωγή στη µεθοδολογία της ανάλυσης > δειγµάτων Να εφαρµοσθεί και να κατανοηθεί η ανάλυση διασποράς µε ένα παράγοντα. Να κατανοηθεί η χρήση των post-hoc ελέγχων Να σκιαγραφηθούν πιο πολύπλοκες τεχνικές ανάλυσης διασποράς όπως η ανάλυση µε δύο ή περισσότερους παράγοντες, (-way ANOVA), η ανάλυση διασποράς επαναληπτικών µετρήσεων (repeated measuremets ANOVA) Χαρακτηριστικά της ανάλυσης διασποράς Η ανάλυση διασποράς (ANOVA) είναι µια τεχνική που χρησιµοποιείται για να καθορίσουµε κατά πόσο ένας µελετώµενος παράγοντας συνεισφέρει στη µεταβλητότητα ενός δείγµατος. Ο παράγοντας χωρίζεται σε > οµάδες ή κατηγορίες (groups) Μοντέλο Ι (Model I) Συγκεκριµένες κατηγορίες (Fixed effects) Π.χ. 4 υπερτασικά φάρµακα µε ίδια δραστική. Μοντέλο ΙΙ (Model II) Τυχαίες κατηγορίες (Radom effects) Π.χ. 4 από ένα σύνολο υπερτασικών φάρµακων. Ανεξαρτήτως µοντέλου η µαθηµατική προσέγγιση είναι η ίδια Προϋποθέσεις της ανάλυσης διασποράς Οι διασπορές των κατηγοριών είναι σ = σ =. = σ κ = σ και άγνωστες Οι µετρήσεις (τιµές) σε κάθε κατηγορία ακολουθούν κανονική κατανοµή Οι πληθυσµοί είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους. Γιατί δεν εφαρµόζουµε έλεγχο t; H διαδικασία των t-ελέγχων είναι αρκετά επίπονη. Για οµάδες τιµών θα πρέπει να εφαρµοσθούν! = ( )!! έλεγχοι. Π.χ. για =5 πρέπει να γίνουν 0 t-έλεγχοι. Αυξάνεται η πιθανότητα λάθους Τύπου Ι. ιαφορετικά η πιθανότητα να αποδεχθούµε την Ηο ενώ αυτή είναι λανθασµένη. Π.χ. για 5 οµάδες (-0,05) 0 =0,403. Τι είναι η Ανάλυση ιασποράς; Είναι η εκτίµηση κατά πόσο η διασπορά οφείλεται σε παράγοντες εντός των οµάδων ή µεταξύ των οµάδων. Παράδειγµα 7.. Σε ένα πείραµα µετρήθηκε η έκκριση ινσουλίνης σε δείγµατα παγκρεατικού ιστού πειραµατόζωων. Τα δείγµατα χωρίστηκαν σε 5 οµάδες µε βάση τα επίπεδα γλυκόζης. Οµάδα,53,69 375,89 3,6,83,86,59 Οµάδα 3,5 3,96 3,59,89,45 3,49,56,44 Οµάδα 3 3,89 4,80 3,68 5,70 5,6 5,79 4,75 5,33 Οµάδα 4 8,8 5,64 7,36 5,33 8,8 5,6 8,75 7,0 Οµάδα 5 5,86 5,46 5,69 6,49 7,8 9,03 7,49 8,98 Κάθε µία οµάδα αντιστοιχεί σε διαφορετικά επίπεδα γλυκόζης. Θέλουµε να εξετάσουµε ένα υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στις µέσες τιµές των κατηγοριών αυτών. 3 4

2 ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ : ο συνολικός αριθµός των µετρήσεων i : ο αριθµός µετρήσεων της οµάδας i : ο αριθµός των οµάδων (κατηγοριών) x ij : η µέτρηση i από την οµάδα j x j SS w : η µέση τιµή της οµάδας j η µέση τιµή που προκύπτει από όλες τις µέσες τιµές Withi Sum of squares (άθροισµα τετραγώνων εντός των οµάδων). i ( xij xj ) = ( ) s + ( ) s ( ) s j= i= SS B : Betwee Sum of squares (άθροισµα τετραγώνων µεταξύ των οµάδων) ( x ) = ( x ) + ( x ) ( x ) j = x + x x = j 5 SS T : ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Total Sum of squares (άθροισµα τετραγώνων όλων των µετρήσεων) SS T =SS w +SS B w : Mea Sum of squares withi groups. (Μέσο άθροισµα τετραγώνων εντός των οµάδων) B : Mea Sum of squares betwee groups (Μέσο άθροισµα τετραγώνων µεταξύ των οµάδων) F: Τιµή στατιστικού F crit : j= i= ( x ) Το κρίσιµο σηµείο της συνάρτησης F a,, i ij SS w - SS B - 6 B w Ν(µ, σ ) Ν(µ, σ ) Ν(µ 3, σ 3 ) Ν(µ, σ ) Ν(µ, σ ) Ν(µ 3, σ 3 ) Ho: µ =µ =µ 3 =µ Hα: µ µ =µ 3 =µ Η κατανοµή F() Πρόκειται για µια ασύµµετρη κατανοµή Το πεδίο ορισµού της F-κατανοµής είναι το (0, + ) Οι αναµενόµενες τιµές για τη µέση τιµή και τη διασπορά της είναι: f(χ) EF ( ) = >, ( + ) Var( F ) = > 4, ( ) ( 4) Ν(µ, σ ) Ν(µ, σ ) -α α SS b ~=SS w SS b > SS w Fcrit 7 8

3 F a,, = Η κατανοµή F() Αν Χ Χ δύο τυχαίες µεταβλητές που ακολουθούν µία χ -κατανοµή µε και βαθµούς ελευθερίας τότε ο λόγος F a,, ακολουθεί µια F-κατανοµή µε και βαθµούς ελευθερίας. Μια σηµαντική ιδιότητα της F είναι: a,, = F a,, Όπως και στις υπόλοιπες κατανοµές οι τιµές της F δίνονται από κατάλληλους στατιστικούς πίνακες F Κατανοµή F Για α= 0,0 ν if ν ,5 99,0 99, 99,3 99,3 99,3 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 3 34, 30,8 9,5 8,7 8, 7,9 7,7 7,5 7,3 7, 7, 6,9 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3 6, 6, 4, 8,0 6,7 6,0 5,5 5, 5,0 4,8 4,7 4,5 4,4 4, 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 3,5 5 6,3 3,3,,4,0 0,7 0,5 0,3 0, 0, 9,9 9,7 9,6 9,5 9,4 9,3 9, 9, 9,0 6 3,7 0,9 9,8 9, 8,7 8,5 8,3 8, 8,0 7,9 7,7 7,56 7,40 7,3 7,3 7,4 7,06 6,97 5,65 7, 9,55 8,45 7,85 7,46 7,9 6,99 6,84 6,7 6,6 6,47 6,3 6,6 6,07 5,99 5,9 5,8 5,74 6,65 8,3 8,65 7,59 7,0 6,63 6,37 6,8 6,03 5,9 5,8 5,67 5,5 5,36 5,8 5,0 5, 5,03 4,95 4,86 9 0,6 8,0 6,99 6,4 6,06 5,80 5,6 5,47 5,35 5,6 5, 4,96 4,8 4,73 4,65 4,57 4,48 4,40 4,3 0 0,0 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,0 5,06 4,94 4,85 4,7 4,56 4,4 4,33 4,5 4,7 4,08 4,00 3,9 9,65 7, 6, 5,67 5,3 5,07 4,89 4,74 4,63 4,54 4,40 4,5 4,0 4,0 3,94 3,86 3,78 3,69 3,60 9,33 6,93 5,95 5,4 5,06 4,8 4,64 4,50 4,39 4,30 4,6 4,0 3,86 3,78 3,70 3,6 3,54 3,45 3,36 3 9,07 6,70 5,74 5, 4,86 4,6 4,44 4,30 4,9 4,0 3,96 3,8 3,66 3,59 3,5 3,43 3,34 3,5 3,7 4 8,86 6,5 5,56 5,04 4,69 4,46 4,8 4,4 4,03 3,94 3,80 3,66 3,5 3,43 3,35 3,7 3,8 3,09 3,00 5 8,68 6,36 5,4 4,89 4,56 4,3 4,4 4,00 3,89 3,80 3,67 3,5 3,37 3,9 3, 3,3 3,05,96,87 6 8,53 6,3 5,9 4,77 4,44 4,0 4,03 3,89 3,78 3,69 3,55 3,4 3,6 3,8 3,0 3,0,93,84,75 7 8,40 6, 5,9 4,67 4,34 4,0 3,93 3,79 3,68 3,59 3,46 3,3 3,6 3,08 3,00,9,83,75,65 8 8,9 6,0 5,09 4,58 4,5 4,0 3,84 3,7 3,60 3,5 3,37 3,3 3,08 3,00,9,84,75,66,57 9 8,8 5,93 5,0 4,50 4,7 3,94 3,77 3,63 3,5 3,43 3,30 3,5 3,00,9,84,76,67,58,49 0 8,0 5,85 4,94 4,43 4,0 3,87 3,70 3,56 3,46 3,37 3,3 3,09,94,86,78,69,6,5,4 8,0 5,78 4,87 4,37 4,04 3,8 3,64 3,5 3,40 3,3 3,7 3,03,88,80,7,64,55,46,36 7,95 5,7 4,8 4,3 3,99 3,76 3,59 3,45 3,35 3,6 3,,98,83,75,67,58,50,40,3 3 7,88 5,66 4,76 4,6 3,94 3,7 3,54 3,4 3,30 3, 3,07,93,78,70,6,54,45,35,6 4 7,8 5,6 4,7 4, 3,90 3,67 3,50 3,36 3,6 3,7 3,03,89,74,66,58,49,40,3, 5 7,77 5,57 4,68 4,8 3,85 3,63 3,46 3,3 3, 3,3,99,85,70,6,54,45,36,7,7 30 7,56 5,39 4,5 4,0 3,70 3,47 3,30 3,7 3,07,98,84,70,55,47,39,30,,,0 40 7,3 5,8 4,3 3,83 3,5 3,9 3,,99,89,80,66,5,37,9,0,,0,9, ,08 4,98 4,3 3,65 3,34 3,,95,8,7,63,50,35,0,,03,94,84,73,60 0 6,85 4,79 3,95 3,48 3,7,96,79,66,56,47,34,9,03,95,86,76,66,53,38 if 6,63 4,6 3,78 3,3 3,0,80,64,5,4,3,8,04,88,79,70,59,47,3, Κατανοµή F Για α= 0,05 ν if ν ,5 9,0 9, 9, 9,3 9,3 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 3 0, 9,6 9,3 9, 9,0 8,9 8,9 8,8 8,8 8,8 8,7 8,7 8,7 8,6 8,6 8,6 8,6 8,5 8,53 4 7,7 6,9 6,6 6,4 6,3 6, 6, 6,0 6,0 6,0 5,9 5,9 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,63 5 6,6 5,8 5,4 5, 5, 5,0 4,9 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,37 6 6,0 5, 4,8 4,5 4,4 4,3 4, 4, 4, 4, 4,00 3,94 3,87 3,84 3,8 3,77 3,74 3,70 3,67 7 5,6 4,74 4,35 4, 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,57 3,5 3,44 3,4 3,38 3,34 3,30 3,7 3,3 8 5,3 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,8 3, 3,5 3, 3,08 3,04 3,0,97,93 9 5, 4,6 3,86 3,63 3,48 3,37 3,9 3,3 3,8 3,4 3,07 3,0,94,90,86,83,79,75,7 0 5,0 4,0 3,7 3,48 3,33 3, 3,4 3,07 3,0,98,9,85,77,74,70,66,6,58,54 4,84 3,98 3,59 3,36 3,0 3,09 3,0,95,90,85,79,7,65,6,57,53,49,45,40 4,75 3,89 3,49 3,6 3, 3,00,9,85,80,75,69,6,54,5,47,43,38,34,3 3 4,67 3,8 3,4 3,8 3,03,9,83,77,7,67,60,53,46,4,38,34,30,5, 4 4,60 3,74 3,34 3,,96,85,76,70,65,60,53,46,39,35,3,7,,8,3 5 4,54 3,68 3,9 3,06,90,79,7,64,59,54,48,40,33,9,5,0,6,,07 6 4,49 3,63 3,4 3,0,85,74,66,59,54,49,4,35,8,4,9,5,,06,0 7 4,45 3,59 3,0,96,8,70,6,55,49,45,38,3,3,9,5,0,06,0,96 8 4,4 3,55 3,6,93,77,66,58,5,46,4,34,7,9,5,,06,0,97,9 9 4,38 3,5 3,3,90,74,63,54,48,4,38,3,3,6,,07,03,98,93,88 0 4,35 3,49 3,0,87,7,60,5,45,39,35,8,0,,08,04,99,95,90,84 4,3 3,47 3,07,84,68,57,49,4,37,3,5,8,0,05,0,96,9,87,8 4,30 3,44 3,05,8,66,55,46,40,34,30,3,5,07,03,98,94,89,84,78 3 4,8 3,4 3,03,80,64,53,44,37,3,7,0,3,05,0,96,9,86,8,76 4 4,6 3,40 3,0,78,6,5,4,36,30,5,8,,03,98,94,89,84,79,73 5 4,4 3,39,99,76,60,49,40,34,8,4,6,09,0,96,9,87,8,77,7 30 4,7 3,3,9,69,53,4,33,7,,6,09,0,93,89,84,79,74,68,6 40 4,08 3,3,84,6,45,34,5,8,,08,00,9,84,79,74,69,64,58,5 60 4,00 3,5,76,53,37,5,7,0,04,99,9,84,75,70,65,59,53,47,39 0 3,9 3,07,68,45,9,8,09,0,96,9,83,75,66,6,55,50,43,35,5 if 3,84 3,00,60,37,,0,0,94,88,83,75,67,57,5,46,39,3,,00 ΛΥΣΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 7. Βήµα ο. H o : µ = µ =µ 3 =µ 4 =µ 5 εναντίον Η α : ένα τουλάχιστον από τα µ i είναι διαφορετικό. Βήµα ο. Υπολογίζουµε τα περιγραφικά στατιστικά µέσες τιµές x i τις διασπορές σ ι κλπ για κάθε οµάδα ξεχωριστά. Οµάδες i Σx i j S Οµάδα 8,40,68 0,56 Οµάδα 8,53,69 0,97 Οµάδα ,56 4,95 0,67 Οµάδα ,44 7,06, Οµάδα ,8 7,0,07 Στη συνέχεια υπολογίζουµε τη µέση τιµή τις διαφορές και τα αθροίσµατα τετραγώνων για τον πληθυσµό. SS (w) SS (b) = ,89 39,374 6,79 38,799 4,660 0,0 5,549 37,377 4,503 38,993 45,394 54,564 3

4 Βήµα 3ο. Υπολογισµός των και της τιµής του στατιστικού F SSw 45,39 SSB 54,56 w = = =,30 B = =38, = 5 B 38,64 F= = = 9,79,30 Βήµα 4ο. ΛΥΣΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 7. w Επιλογή της κρίσιµης τιµής F crit Η κρίσιµη τιµή F crit υπολογίζεται για α=0,05 και κ-=4 και -=40-5=35 βαθµούς ελευθερίας. Από πίνακες της F- κατανοµής Fα, 4, 35 =,64 Βήµα 5ο. Από τη σύγκριση των F και F crit προκύπτει ότι : Ηο απορρίπτεται. Τουλάχιστον µία οµάδα έχει διαφορετική µέση τιµή από τις υπόλοιπες. Εκ των υστέρων έλεγχοι (post-hoc tests) Η ανάλυση διασποράς µας δείχνει εάν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των κατηγοριών (οµάδων). Πως µπορούµε να ελέγξουµε ποια ή ποιες από τις οµάδες διαφοροποιείται; Έχει αναπτυχθεί µια µεθοδολογία εκ των υστέρων (post-hoc tests). Τα γνωστότερα post-hoc tests είναι Boferroi Tuey s LSD (Least Square Differece) Duett Studets-Neuma-Keuls (SNK) Waller-Duca. 3 Καλούνται και adjusted t-tests. 4 Εκ των υστέρων έλεγχοι (post-hoc tests) Ho: µ i =µ j εναντίον H A : µ i µ j Boferroi correctio. έχεται µικρότερο (πιο ισχυρό) επίπεδο σηµαντικότητας α, a 0,05 0, 05 ab = Π. χ. ab = = = 0, x i xj tij = w( + ) i j Duett. Για σύγκριση µε µία οµάδα ελέγχου. Tueys HSD και SNK Χρησιµοποιούνται αρκετά συχνά. Στο Tueys HSD υπολογίζεται µια νέα κρίσιµη τιµή d T. Αν η διαφορά των µέσων τιµών είναι µεγαλύτερη από το d T τότε η Ho απορρίπτεται. 5 Πρόβληµα Παράδειγµα. Σε 36 άτοµα που αρχικώς συµµετείχαν σε εγχειρήσεις υπερµετρωπίας µελετήθηκε η αλλαγή διοπτριών. Προκειµένου να ελέγξουµε την βελτίωση των ασθενών έγιναν µετρήσεις διοπτρίας στις εξής χρονικές στιγµές: προεγχειρητικά, -, 3-, 6-, 9- και - µήνες µετά τις εγχειρήσεις. Από την αρχική οµάδα 36 ατόµων που µετρήθηκαν προεγχειρητικά, 9/36 άτοµα µετρήθηκαν τον ο, 3ο και 6ο µήνα, 6/36 τον 9ο µήνα και 3/36 τον ο µήνα µετά την εγχείρηση. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι υπάρχει διαφορά στις διοπτρίες µεταξύ των µετρήσεων σε διαφορετικούς µήνες; Που παρουσιάζεται αν παρουσιάζεται- αυτή η διαφορά; Από δηµιοσιευµένο άρθρο. Paliaris IG, Naoumidi TL, Paagopoulou SI, Alegais AK. Astyraais NI (003) Coductive eratoplasty for low to moderate hyperopia: -year results. Joural of Refractive Surgery, 9:

5 ΛΥΣΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΧΡΗΣΗ ECEL) ΛΥΣΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΧΡΗΣΗ ECEL) Επιλέγουµε Εργαλεία-Ανάλυση εδοµένων-ανάλυση διακύµανσης κατά ένα παράγοντα (Tools-Data Aalysis-Oe way Aova) 7 Το ECEL δεν εκτελεί post-hoc tests. 8 ONEWAY dioptr BY oper_mo /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING ANALYSIS /POSTHOC = SNK TUKEY DUNNETT () ALPHA(.05)

6 Oeway DIOPTR Moth Moths Total DIOPTR Betwee Groups Withi Groups Total Descriptives 95% Cofidece Iterval for Mea N Mea Std. Deviatio Std. Error Lower Boud Upper Boud Miimum Maximum 36,847,5945,09874,6468,0477,00 3,5 9 -,483,6497,055 -,495 -,003 -,88,3 9 -,05,7465,3863 -,389,788 -,38,3 9 -,0457,68940,80 -,3079,65 -,50,3 6,047,7990,5674 -,757,3699 -,50,3 3 -,0598,79447,6566 -,4033,838 -,50,83 7,385,05563,08049,596,4773 -,50 3,5 ANOVA Sum of Squares df Mea Square F Sig. 07,705 5,54 43,60,000 8,850 66,499 90,556 7 Multiple Comparisos Depedet Variable: DIOPTR Tuey HSD Mea Differece 95% Cofidece Iterval (I) OPER_MON (J) OPER_MON (I-J) Std. Error Sig. Lower Boud Upper Boud Moth,0955*,768,000,587,6038,954*,768,000,444,4607,899*,768,000,3846,40,800*,88,000,759,344 Moths,9070*,8858,000,3633,4507 Moth -,0955*,768,000 -,6038 -,587 -,43,8553,97 -,6780,398 -,06,8553,884 -,7375,333 -,954,9080,634 -,8455,548 Moths -,885,976,93 -,757,3803 -,954*,768,000 -,4607 -,444 Moth,43,8553,97 -,398,6780 -,0595,8553,000 -,5944,4754 -,53,9080,967 -,704,3979 Moths -,0454,976,000 -,64,534 -,899*,768,000 -,40 -,3846 Moth,06,8553,884 -,333,7375,0595,8553,000 -,4754,5944 -,098,9080,997 -,6430,4573 Moths,04,976,000 -,5547,588 -,800*,88,000 -,344 -,759 Moth,954,9080,634 -,548,8455,53,9080,967 -,3979,704,098,9080,997 -,4573,6430 Moths,069,03,995 -,476,6900 Moths -,9070*,8858,000 -,4507 -,3633 Moth,885,976,93 -,3803,757,0454,976,000 -,534,64 -,04,976,000 -,588,5547 -,069,03,995 -,6900,476 *. The mea differece is sigificat at the.05 level. Multiple Comparisos Depedet Variable: DIOPTR Duett t (-sided) a ΠΕΡΙΛΗΨΗ Mea Differece 95% Cofidece Iterval (I) OPER_MON (J) OPER_MON (I-J) Std. Error Sig. Lower Boud Upper Boud Moth -,0955*,768,000 -,5458 -,645 -,954*,768,000 -,407 -,50 -,899*,768,000 -,343 -,446 -,800*,88,000 -,645 -,3357 Moths -,9070*,8858,000 -,3887 -,453 *. The mea differece is sigificat at the.05 level. a. Duett t-tests treat oe group as a cotrol, ad compare all other groups agaist it. DIOPTR a,b Studet-Newma-Keuls Subset for alpha =.05 OPER_MON N Moth 9 -, ,05 Moths 3 -, ,0457 6,047 36,847 Sig.,50,000 Meas for groups i homogeeous subsets are displayed. a. Uses Harmoic Mea Sample Size = 8,47. b. The group sizes are uequal. The harmoic mea of the group sizes is used. Type I error levels are ot guarateed. 3 ANOVA: Μας επιτρέπει να γνωρίζουµε εάν η µεταβλητότητα βρίσκεται µεταξύ των οµάδων ή µέσα στις οµάδες Είναι καλύτερο από το t-testt test Μπορεί να συγκρίνει κανείς περισσότερες από δύο οµάδες εν εφαρµόζεται σε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις εν µας «δείχνει» ποιες οµάδες είναι διαφορετικές. Για να απαντήσω στο τελευταίο χρειάζοµαι τη χρήση των post-hoc tests. 4 6

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ.

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ. ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ (ANALYSIS OF VARIANCE - ANOVA) ΣΤ 1. Ανάλυση ιασποράς κατά µία κατεύθυνση. Όπως έχουµε δει στη παράγραφο Β 2, όταν θέλουµε να ελέγξουµε, αν η µέση τιµή µιας ποσοτικής µεταβλητής διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Να δοθούν οι βασικές αρχές των µη παραµετρικών ελέγχων (non-parametric tests). Να παρουσιασθούν και να αναλυθούν οι γνωστότεροι µη παραµετρικοί έλεγχοι Να αναπτυχθεί η µεθοδολογία των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στόχοι: (a) να δοθεί µια εισαγωγή στη θεωρία της στατιστικής συµπερασµατολογίας ελέγχων υποθέσεων, (b) να παρουσιάσει τις βασικές εφαρµογές αυτών των ελέγχων: µέσης τιµής, ποσοστού

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία.

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία. . ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ. Υπολογισµός συντελεστών συσχέτισης Προκειµένου να ελέγξουµε την ύπαρξη γραµµικής σχέσης µεταξύ δύο ποσοτικών µεταβλητών, χρησιµοποιούµε συνήθως τον παραµετρικό συντελεστή συσχέτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5.1 5.8

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5.1 5.8 ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5. 5.8 5. Ένας υγειονοµικός σταθµός θέλει να ελέγξει αν ο µέσος αριθµός βακτηριδίων ανά µονάδα όγκου θαλασσινού νερού σε µια παραλία υπερβαίνει το επίπεδο ασφαλείας των 9 µονάδων. ώδεκα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μη Παραµετρικά Κριτήρια. Παραµετρικά Κριτήρια

Μη Παραµετρικά Κριτήρια. Παραµετρικά Κριτήρια Κεφάλαιο 7 Μη Παραµετρικά Κριτήρια Παραµετρικά Κριτήρια Τα παραµετρικά κριτήρια είναι στατιστικά κριτήρια που απαιτούν την ικανοποίηση συγκεκριµένων προϋποθέσεων είτε αναφορικά µε συγκεκριµένες παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 2001-02 «Αριθµητική Ανάλυση» -

Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 2001-02 «Αριθµητική Ανάλυση» - Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 00-0 «Αριθµητική Ανάλυση» -. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... ΤΙ ΕΙΝΑΙ MOTE CARLO.... ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ....3 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ....4 ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ....5 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. Ανάλυση Διασποράς ως προς. δύο παράγοντες

8. Ανάλυση Διασποράς ως προς. δύο παράγοντες 8. Ανάλυση Διασποράς ως προς δύο παράγοντες Ανάλυση Διασποράς ως προς δύο παράγοντες Α, Β δύο παράγοντες κ: στάθμες (επίπεδα) του παράγοντα Α λ: στάθμες (επίπεδα) του παράγοντα Β κ λ : πειραματικές συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι

Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι Επιστηµονική Επιµέλεια: ρ. Γεώργιος Μενεξές Τοµέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας Εργαστήριο Γεωργίας Viola adorata Καταρχήν Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι εν απαιτούν κανονικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 4 0 εξάμηνο ΚΙΤΙΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σχέσεις εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σπύρος Βερονίκης Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Methods of analysis. Assumptions. Normality. Variables. Normality. Groups. Summary Guide. Quantitative Qualitative. Normal Non-normal distributed

Methods of analysis. Assumptions. Normality. Variables. Normality. Groups. Summary Guide. Quantitative Qualitative. Normal Non-normal distributed Methods of analysis Summary Guide Assumptions Variables Quantitative Qualitative Normality Normal Non-normal distributed Groups Number (1, 2, >2) Pair or independent Normality Cases Cases >50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ VS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ Ι 1. Η στατιστική σημαντικότητα αντανακλά την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων 1. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία Σφαλμάτων, όπως το σφάλμα, την αβεβαιότητα της μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία Μ Ε Ρ Ο Σ B Στατιστική Συμπερασματολογία ΚΕΦΑΛΑΙΟ EKTIMHTIKH: ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ Σε πολλές περιπτώσεις στην στατιστική, συναντώνται προβλήματα για τα οποία απαιτείται να εκτιμηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται ορισμένες τεχικές ανάλυσης δεδομένων, οι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή Η Κανονική Κατανομή H κανονική κατανομή (ormal dstrbuto) θεωρείται η σπουδαιότερη κατανομή της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Οι λόγοι που εξηγούν την εξέχουσα θέση της, είναι βασικά δύο: ) Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα 1

Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα 1 Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα Βήματα για την Στατιστική ανάλυση δεδομένων.. Εισαγωγή δεδομένων στον data editor (Εισαγωγή από μία βάση δεδομένων ή από ένα spreadsheet ή από ένα αρχείο txt, ή απευθείας εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικοί έλεγχοι για διακριτά δεδομένα

Στατιστικοί έλεγχοι για διακριτά δεδομένα Στατιστικοί έλεγχοι για διακριτά δεδομένα Διαστρωμάτωση Mantel-Haenszel test Γεωργία Σαλαντή Λέκτορας επιδημιολογίας Λεπτοσπείρωση Πιο πολλά κρούσματα στις αγροτικές περιοχές; Πόσο επί τις εκατό του πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ αναπαραγωγιµότητας των εργαστηριακών εξετάσεων, ελτ. Ελλην. Μικροβ. Εταιρ., Ιαν.-Φεβρ. 00, 46 (): 7-86. ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ Σκαρβέλης Μ., Τζιτζιρής Κ.,Παπαδόπουλος Ι. Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας, Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, B. Γρίβα

Διαβάστε περισσότερα

n i P(x i ) P(X = x i ) = lim

n i P(x i ) P(X = x i ) = lim Κεϕάλαιο 2 Πιθανότητες και Τυχαίες Μεταβλητές Μπορούµε να καταλάβουµε την έννοια της πιθανότητας από τη σχετική συχνότητα εµϕάνισης n i κάποιας τιµής x i µιας διακριτής τ.µ. X. Αν είχαµε τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall 3..2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall Ο συντελεστής συχέτισης τ του Kendall μοιάζει με τον συντελεστή ρ του Spearman ως προς το ότι υπολογίζεται με βάση την τάξη μεγέθους των παρατηρήσεων και όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Στο κεφάλαιο αυτό θα ας απασχολήσουν έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων που αναφέρονται στις έσες τιές και αναλογίες πληθυσών

Διαβάστε περισσότερα