ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Ακαδημαϊκών ετών Οκτώβριος 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Ακαδημαϊκών ετών 2009-13. Οκτώβριος 2014"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ακαδημαϊκών ετών Οκτώβριος 2014 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 5 Α. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 8 A.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Ίδρυμα Α.2. Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης A.3. Προτάσεις του Ιδρύματος για τη βελτίωση της διαδικασίας Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Β.1. Γεωγραφική θέση του Ιδρύματος (αναφέρονται όλες οι θέσεις με τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις και ακαδ. ενότητες του Ιδρύματος) Β.2. Ιστορικό της εξέλιξης του Ιδρύματος Β.2.1. Στελέχωση του Ιδρύματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία. Σχολιάστε Β.2.2. Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία. Σχολιάστε, με ιδιαίτερη αναφορά στους φοιτητές που εγκαταλείπουν τις σπουδές και στους στάσιμους για μεγάλο χρονικό διάστημα ( > ν+2) Β.3. Αποστολή και στόχοι του Ιδρύματος Β.3.1. Ποια είναι η αποστολή και οι στόχοι του Ιδρύματος; Β.3.2. Αναφέρατε την προτεραιότητα των στόχων σας Β.3.3. Με ποιο τρόπο οι στρατηγικοί στόχοι του ιδρύματος αναλύονται σε επιμέρους στόχους για τις ακαδημαϊκές μονάδες του (Σχολές και Τμήματα); Β.3.4. Με ποιους τρόπους προσπαθεί το Ίδρυμα να επιτύχει τους στόχους του ακόμη και αν παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή; Αναφέρατε τους παράγοντες αυτούς Β.3.5. Επιτυγχάνονται οι στόχοι του Ιδρύματος; Με ποιες διαδικασίες ελέγχει το Ίδρυμα ότι συμβαίνει αυτό; Β.3.6. Αποτιμήστε την ικανότητα του Ιδρύματος για αλλαγή σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον με σκοπό τη συνεχή βελτίωσή του Β.4. Ακαδημαϊκά μεγέθη του Ιδρύματος κατά την τελευταία 5ετία Β.4.1 Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ανά Τμήμα (ανάλυση #1 Γενικού Πίνακα) Β.4.2 Άλλοι διδάσκοντες ανά Τμήμα (ανάλυση #2 Γενικού Πίνακα) Β.4.3 Φοιτητές ανά Τμήμα: Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί - Διδακτορικοί (ανάλυση #8 Γενικού Πίνακα) Β.4.4 Λόγος φοιτητών (#8) ανά μέλος ΔΕΠ/ΕΠ (#1) ανά Τμήμα Γ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γ.1. Στρατηγική οργανωτικής ανάπτυξης Γ.2. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης Γ.3. Στρατηγική έρευνας Γ. 4. Οικονομικός Προγραμματισμός Γ.5. Στρατηγική κτηριακών και χωροταξικών υποδομών Γ.6. Περιβαλλοντική πολιτική ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης

3 Γ.7. Περιγράψτε πώς ανταποκρίνεται το φυσικό μέγεθος και το εύρος διάρθρωσης σε Σχολές και Τμήματα του ΑΕΙ στις προϋποθέσεις ανάπτυξής του Γ.8. Με ποιους τρόπους σκοπεύετε να ενδυναμώστε τη θέση του Ιδρύματός σας στο μέλλον (συνέργειες με άλλα ΑΕΙ, αλληλεπίδραση Σχολών, κλπ.) Γ.9. Δημοσιεύεται έγκαιρα το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος Γ.10. Αναλύστε το συνολικό πλήθος εβδομάδων κατ έτος (52) σε εβδομάδες κύριας εκπαιδευτικής διαδικασίας, εξετάσεων πάσης φύσεως, λοιπών δραστηριοτήτων, διακοπών Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.1. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών Δ.2. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.3. Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών Δ.4. Τεκμηριώστε για το κάθε Πρόγραμμα Σπουδών του Ιδρύματος ότι είναι αντίστοιχο του ακαδημαϊκού επιπέδου του και του τίτλου σπουδών που απονέμει Δ.5. Θεωρείτε ότι η φυσική παρουσία των διδασκόντων στους χώρους του Ιδρύματος είναι χρονικά επαρκής για τη δημιουργία ικανοποιητικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με δυνατότητα αλληλεπίδρασης για τους φοιτητές και τους διδάσκοντες αλλά και για την ανάδειξη ενδεχόμενα αριστείας; Σε τι ποσοστό των διδασκόντων, κατ εκτίμηση, ισχύουν τα παραπάνω ανά Τμήμα και Σχολή; ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Πολιτική και Στρατηγική Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΠ) Σχεδιασμός, έγκριση, παρακολούθηση και περιοδική αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών και των απονεμόμενων τίτλων Εκπαίδευση, διδασκαλία και αξιολόγηση των φοιτητών Εισδοχή φοιτητών, πρόοδος και αναγνώριση των σπουδών Διασφάλιση της Ποιότητας του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Εκπαιδευτική υποδομή και υποστήριξη των φοιτητών Πληροφοριακά Συστήματα Καταγραφής και Ανάλυσης Στοιχείων και Δεικτών Δημοσιοποίηση Συνεχής παρακολούθηση και περιοδική αναθεώρηση των προγραμμάτων ΙΙΙ. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ε.Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στο έντυπο αυτό παρουσιάζεται η Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του ΤΕΙ Πειραιά για την περίοδο Η έκθεση ακολουθεί πιστά τη δομή του σχετικού προτύπου της ΑΔΙΠ και δομείται σε πέντε κύρια κεφάλαια, τα οποία «ακτινογραφούν» το ίδρυμα ως φορέα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης και εκπόνησης έργων έρευνας και ανάπτυξης. Αφορά την αξιολόγηση όλου του ιδρύματος, καλύπτοντας τόσο τα ακαδημαϊκά Τμήματα όσο και τις Διοικητικές Υπηρεσίες και λοιπές δομές του. Αν και καλύπτει όλη την τελευταία τετραετία, δηλαδή την περίοδο , παρουσιάζεται η ακαδημαϊκή δομή και ονοματολογία Τμημάτων όπως προέκυψε από την εφαρμογή του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» (Π.Δ. 69, ΦΕΚ189/ ), οπότε καταργήθηκαν τα δύο Γενικά Τμήματα του ΤΕΙ Πειραιά και μετονομάστηκαν τα υπόλοιπα. Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε με βάση την πεποίθηση ότι το εγχείρημα της (Αυτο-)αξιολόγησης έχει ουσιαστική συνεισφορά στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας ενός ΑΕΙ και των υπηρεσιών που αυτό παρέχει στους φοιτητές του και στην ευρύτερη κοινωνία, στους άξονες της εκπαίδευσης και της έρευνας. Για το λόγο αυτό η σχετική διαδικασία υλοποιήθηκε με τη μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια, σοβαρότητα και ακρίβεια, ώστε η Έκθεση να αναδείξει τα ισχυρά αλλά και τα αδύναμα σημεία της λειτουργίας του ιδρύματος και να αποτελέσει έτσι εργαλείο σχεδιασμού βελτιωτικών και εξυγειαντικών δράσεων και μέτρων. Ως προς τα ακαδημαϊκά Τμήματα του ΤΕΙ Πειραιά, η Έκθεση αξιοποιεί τα στοιχεία από τις Ετήσιες Απογραφικές Εκθέσεις του κάθε Τμήματος για την τετραετία, από τις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης και τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησής τους διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε το Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις προτάσεις βελτίωσης που συνοψίζονται στο τέλος κάθε Έκθεσης από τους εξωτερικούς αξιολογητές και οι οποίες απευθύνονται σε τρία επίπεδα (Τμήμα, ΑΕΙ, Πολιτεία) και αφορούν προσωπικό, υποδομές και υπηρεσίες. Ειδικότερα η Έκθεση περιλαμβάνει την απογραφή των στοιχείων και δεικτών (α) των ακαδημαϊκών μονάδων και (β) των διοικητικών μονάδων του ΤΕΙ Πειραιά, για καθεμία από τις οποίες επιχειρεί να αναδείξει τα ισχυρά σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες ανάπτυξης και τους κινδύνους που ελλοχεύουν (ανάλυση τύπου SWOT) αλλά και να σχολιάσει τα ευρήματα και να εξάγει συμπεράσματα ως προς τις ενδεικνυόμενες κατευθύνσεις για βελτιωτικές δράσεις και μέτρα. Για τη σύνταξη της Έκθεσης, υπό το συντονισμό της ΜΟΔΙΠ, συνεργάστηκαν και συνεισέφεραν όλα τα μέλη της κοινότητας του ΤΕΙ Πειραιά, ακαδημαϊκής και διοικητικής, μέσω των εκπροσώπων τους και των αρμοδίων συλλογικών τους οργάνων. Στόχος του εγχειρήματος από την πλευρά της Διοίκησης του ΤΕΙ Πειραιά είναι η διασφάλιση ποιότητας να αποτελέσει διαρκή δράση που ενσωματώνεται πλήρως και διατρέχει όλες τις λειτουργίες και δομές του ιδρύματος, και εγγυάται το επιθυμητό επίπεδο παρεχόμενης ανώτατης εκπαίδευσης και πρωτότυπης έρευνας εις το διηνεκές. Στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης, η επίτευξη ενός τέτοιου στόχου αποτελεί όρο επιβίωσης του ΑΕΙ, γι αυτό και η Διοίκηση του ιδρύματος έχει δεσμευτεί για την διαρκή επιδίωξή του. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης

5 I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Στην Ενότητα Ι δίδονται γενικά στοιχεία και περιγράφεται αδρομερώς το ίδρυμα και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει) ΑΕΙ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ Έδρα: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250, ΑΙΓΑΛΕΩ Αριθμός Σχολών: 02 Συνολικός Αριθμός Τμημάτων: 09 Συνολικός Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: 09 (9/2013) Αριθμός Εγγεγραμμένων Φοιτητών: (9/2013) Πλήθος χωρικών ενοτήτων των ακαδημαϊκών εγκαταστάσεων του ΑΕΙ (campuses): 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης

6 Iα. ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον έτος (Τ)* = Τ-1 Τ-2 Τ-3 Τ-4 1. Συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ/ΕΠ** 2. Συνολικός αριθμός λοιπών διδασκόντων σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης 3. Συνολικός αριθμός διοικητικών υπαλλήλων 4. Συνολικός αριθμός εργαστηριακού και λοιπού τεχνικού προσωπικού 5. Συνολικός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών σε κανονικά έτη φοίτησης (ν+2) 6. Προσφερόμενες από το Ίδρυμα θέσεις στις πανελλαδικές (συνολικός αριθμός) 7. Συνολικός αριθμός νεοεισερχομένων στο Ίδρυμα φοιτητών (όλων των κατηγοριών) 8. Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών 9. Συνολικός αριθμός αποφοίτων του Ιδρύματος 10. Προσφερόμενες από το Ίδρυμα θέσεις σε ΠΜΣ (συνολικός αριθμός) 11. Συνολικός αριθμός αιτήσεων για ΠΜΣ 12. Συνολικός αριθμός διδακτορικών φοιτητών 13. Συνολικό ύψος προϋπολογισμού ( )**εκατομμύρια ευρώ Έσοδα οικονομικών ετών ( ) , , , , , Συνολικό ύψος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( )** - Έσοδα οικονομικών ετών (2013- ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης

7 2008) , , , , , Συνολικό ύψος προϋπολογισμού , , , , ,00 ΕΛΚΕ ( )** 16. Σύνολο Ερευνητικών και , , , , ,00 Αναπτυξιακών Κονδυλίων ** 17. Ελάχιστος αριθμός Τμημάτων ανά Σχολή 18. Ελάχιστος αριθμός Τμημάτων ανά χωρική ενότητα (campus) * Τρέχον έτος είναι το πλέον πλήρες πρόσφατο ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα). **Η αναφορά γίνεται σε ημερολογιακά έτη (από ) κι όχι ακαδημαϊκά ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης

8 Α. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Η Ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή, ανάλυση και κριτική αξιολόγηση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης που εφαρμόσθηκε στο Ίδρυμα, καθώς και ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτίωσή της A.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Ίδρυμα. Ποια ήταν η σύνθεση της ΜΟΔΙΠ; Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΜΟΔΙΠ για τη διαμόρφωση της έκθεσης; Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών; Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στα όργανα του Ιδρύματος; προς τους χρήστες. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Πειραιά στo πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για την αποτίμηση των επιδόσεών του στην εκπαίδευση και στην έρευνα αλλά και για την ανάπτυξη και υιοθέτηση Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας συγκρότησε την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π), με την Πράξη 25/ της Συνέλευσης ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, που εισηγήθηκε προς το Συμβούλιο ΤΕΙ Πειραιά ο Πρόεδρος ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Το έργο της ΜΟ.ΔΙ.Π. συνοπτικά συνίσταται κυρίως: Στην προώθηση και διάχυση πληροφορίας στις μονάδες του Ιδρύματος σχετικά με τάσεις, προοπτικές και πρακτικές Διασφάλισης της Ποιότητας, Στο σχεδιασμό συστημάτων και διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας, την παρακολούθηση, το συντονισμό και την υποστήριξη της αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών και Διοικητικών του Μονάδων, Στην αποκωδικοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και στην εκπόνηση σχεδίων και προτάσεων προς τα συλλογικά όργανα του ιδρύματος σε σχέση με δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και των άλλων υπηρεσιών, Στη διατήρηση βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των Ετησίων Εκθέσεων και των λοιπών στοιχείων Αξιολόγησης από όλα τα Τμήματα / Προγράμματα / Υπηρεσίες του ΤΕΙ, Στη μελέτη, καταγραφή και αξιολόγηση του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρονται στους φοιτητές σε επίπεδο ιδρύματος (Βιβλιοθήκη, Δικτυακές Υπηρεσίες, Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Αθλητικοί Χώροι, Σπουδαστική Μέριμνα κ.ά.), Στη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την ποιότητα σπουδών και υπηρεσιών του ιδρύματος, και την απορρόφηση των αποφοίτων, μεταξύ των αποφοίτων, εργοδοτών, οργανισμών κ.ά., Στη διάχυση πληροφοριών και τεχνικών / βέλτιστων πρακτικών που συνδέονται με τη βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας του εκπαιδευτικού και του ερευνητικού έργου και άλλων υπηρεσιών του Ιδρύματος, με κάθε πρόσφορο μέσο, Στην ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος, που αποτελεί το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας του Ιδρύματος, ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης

9 Στην οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, Στο συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών δομών και υπηρεσιών του Ιδρύματος, Στην υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών Τμημάτων και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι με το Νόμο 4009/2011 η ΜΟΔΙΠ, ως υπεύθυνη για την ποιοτική λειτουργία του Ιδρύματος σε όλα τα επίπεδα, αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα της για τη λειτουργία του ΑΕΙ και καλείται να διασφαλίζει αδιαλείπτως την ποιότητα και να παρακολουθεί και να συντονίζει επί συνεχούς βάσεως το έργο προς το στόχο αυτό. Επίσης, η επιτυχία του έργου της ΜΟΔΙΠ εξαρτάται από : 1. την καλή συνεργασία με την ΑΔΙΠ, 2. την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δεδομένων της λειτουργίας του Ιδρύματος, και 3. την ευθύνη για τη συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στον ιστότοπο του Ιδρύματος των σχετικών με την αξιολόγησή του διαδικασιών και αποτελεσμάτων τους. Η σύνθεση του Συμβουλίου της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Πειραιά σύμφωνα με την με την Πράξη 25/ της Συνέλευσης ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, που εισηγήθηκε προς το Συμβούλιο ΤΕΙ Πειραιά ο Πρόεδρος ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, είναι : 1. Δημήτριος Τσελές, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΤΕΙ Πειραιά, Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ 2. Μαρία Ραγκούση, Καθηγήτρια Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ και Δ/ντρια Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, Μέλος 3. Στυλιανός Πατσίκας, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της ΣΔΟ και Δ/ντης Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Μέλος 4. Αναστάσιος Ντάνος, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΣΔΟ, Μέλος 5. Μιχαήλ Καραμολέγκος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ, Μέλος 6. Γεώργιος Νικολαΐδης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ, Μέλος. Στη διαμόρφωση των επί μέρους τμημάτων της έκθεσης συνέβαλαν : Τα μέλη του Συμβουλίου της Μο.Δι.Π., Τα μέλη ΟΜΕΑ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, Από το Διοικητικό Προσωπικό, η κ. Σιγάλα Μαρία από τη Γραμματεία Προέδρου Αντιπροέδρων, και Υπεύθυνη Διοικητικής Μέριμνας (Σύμβαση πρόσθετης Απασχόλησης) Πράξης ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Πειραιά (MIS ), το μέλος της Δ/νσης Πληροφορικής του ΤΕΙ κ. Μπλέτσας Δημήτριος, οι Προϊστάμενοι των Γραμματειών των Ακαδημαϊκών Μονάδων καθώς και οι Διευθυντές Σχολών και Προϊστάμενοι των Τμημάτων Διοίκησης του Ιδρύματος. Από τους Εξωτερικούς Συνεργάτες (με Σύμβαση Έργου), η κ. Λαρίσση Ιωάννα, Υπεύθυνη Οριζόντιας Διαχείρισης Πράξης ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Πειραιά (MIS ). ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης

10 Συνεισφορά στη σύνταξη της Έκθεσης είχαν επίσης και οι Λάζαρος Βρυζίδης, καθηγητής, Πρόεδρος του ΤΕΙ Πειραιά Βασίλειος Πανάγου, καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΙ Πειραιά Για τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης συλλέχτηκαν στοιχεία από: 1. Τις Εσωτερικές Εκθέσεις Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Μονάδων, όπως αυτές κατατέθηκαν στην ΜΟΔΙΠ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο, 2. Τις Εξωτερικές Εκθέσεις Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων, όπως αυτές κατατέθηκαν στην ΜΟΔΙΠ από τις Ομάδες Εξωτερικών Αξιολογητών, σύμφωνα με τις Διαδικασίες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο, 3. Το πληροφοριακό σύστημα (MIS) του ΤΕΙ Πειραιά, από το Τμήμα Πληροφορικής της Δ/νσης Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος. Το Τμήμα Πληροφορικής έχει την αρμοδιότητα για την αποτελεσματική λειτουργία των εφαρμογών, που αποτελούν το πληροφοριακό σύστημα του Ιδρύματος και υποστηρίζουν την ομαλή λειτουργία των ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Διοικητικών Υπηρεσιών. Στο Τμήμα Πληροφορικής υπάγεται το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΔΔ - NOC) του ΤΕΙ Πειραιά, που έχει αναλάβει την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών δικτύου προς τους χρήστες του Ιδρύματος. Το ΚΔΔ είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση των υπηρεσιών αυτών. Έχει ακόμη την ευθύνη για τον συνεχή ανασχεδιασμό και αναβάθμιση του δικτύου δεδομένων του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. 4. Το Τμήμα Εκπαιδευτικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού. 5. Το Τμήμα Διοικητικού και Ειδικού Τεχνικού προσωπικού. 6. Τη Διεύθυνση Οικονομικού. 7. Τη Διεύθυνση Συντονισμού και Σπουδαστικής Μέριμνας. 8. Το Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκη. 9. Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών. 10. Το Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων. 11. Το Τμήμα Δημοσιών και Διεθνών Σχέσεων. 12. Τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) ΤΕΙ Πειραιά και των δράσεων «Πρακτική Άσκηση», «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» και «Γραφείο Διασύνδεσης» που εντάσσονται σε αυτήν. Τέλος οι διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση της πληροφορίας ακολουθούν την Πολιτική Ποιότητας που έχει υιοθετήσει το Ίδρυμα, σύμφωνα με την οποία βασική δέσμευση της Διοίκησης του ιδρύματος είναι να παρέχει στους φοιτητές αξιόπιστες υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους μέσω των κατάλληλων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων. Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Ιδρύματος καθώς και τη συνεχή αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ποιότητας τα όργανα Διοίκησης αξιολογούν σε συνεχή βάση, τις ανάγκες και παρέχουν όλους τους αναγκαίους πόρους. Παράλληλα η Διοίκηση, μέσω των τακτικών και εκτάκτων συσκέψεων που έχουν καθιερωθεί για την ανασκόπηση του Συστήματος Ποιότητας, ελέγχει την καταλληλότητα της Πολιτικής Ποιότητας και θέτει ρεαλιστικούς, μετρήσιμους και αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, συνεπείς με την Πολιτική Ποιότητας, οι οποίοι παρακολουθούνται συστηματικά. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης

11 Για την επίτευξη των στόχων της ΜΟΔΙΠ, την παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, λαμβάνοντας τις σύγχρονες τάσεις, τόσο στο τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και στις επιστήμες που διδάσκονται στο πλαίσιο του Ιδρύματος, τη διαρκή παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στο Τομέα της Εκπαίδευσης και την εισαγωγή νέων συγχρόνων μεθόδων διδασκαλίας, τη διατήρηση υψηλού επιπέδου επιστημονικής υποδομής, την προαγωγή της έρευνας και της ανάπτυξης, τη συνεχή ενδυνάμωση του Ιδρύματος με ακαδημαϊκό προσωπικό και στελέχη υψηλού επίπεδου, την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού του ΤΕΙ μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και εργασιακής κουλτούρας, θεώρησε επιτακτική ανάγκη την εμπλοκή και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών όλων των μελών της κοινότητας του ΤΕΙ (Μέλη Ε.Π., Συνεργάτες, Διοικητικοί Υπάλληλοι, Φοιτητές). Η δυνατότητα έκφρασης όλων και η υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων βελτίωσης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη βελτίωση της λειτουργίας του Ιδρύματος αλλά και για την ενδυνάμωση του πνεύματος συμμετοχής και συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό το ΤΕΙ επιδιώκει να εμπλέξει ενεργά το σύνολό των μελών του σε ένα συνεχή και μόνιμό κύκλο βελτίωσης, εισάγοντας στο σύστημα Ποιότητας του πορίσματα και εκθέσεις που προέρχονται από όλα τα επίπεδα ατομικών και συλλογικών οργάνων του, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο των μελών του όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος (κοινωνία). Σημαντικό ρόλο σ αυτή την κατεύθυνση έχει η υλοποίηση της δέσμευσής του να κοινοποιεί και να διαθέτει το σύνολό των εκθέσεων που αφορούν την ποιότητα σε εμφανή σημεία ανάρτησης πληροφοριακού υλικού του Ιδρύματος (έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα). Α.2. Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. Η διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης του ιδρύματος εφαρμόζεται πρώτη φορά. Είναι προφανές ότι ούτε στο ΤΕΙ Πειραιά ούτε και σε άλλο ελληνικό ΑΕΙ υπάρχει προηγούμενη αντίστοιχη εμπειρία από την οποία να επωφεληθούν τα εμπλεκόμενα όργανα για να βελτιστοποιήσουν τη διαδικασία από πλευράς χρόνου και ανθρωπο-προσπάθειας. Αναπόφευκτα κατά την πρώτη αυτή υλοποίηση διάφορα βήματα έγιναν με κοπιώδη και συχνά χειρωνακτικό τρόπο. Επιχειρώντας μια συνοπτική αποτίμηση θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι τα θετικά στοιχεία της διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης συνίστανται: Στην αποδοχή της διαδικασίας αξιολόγησης από τους φοιτητές όλων των τμημάτων και την πραγματικά μεγάλη συμμετοχή και ανταπόκρισή τους, Στο υψηλό ποσοστό αποδοχής από την πλευρά των διδασκόντων, Στη δυνατότητα πολυεπίπεδης και ολοκληρωμένης συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, Στην απόκτηση εμπειρίας στις διαδικασίες αξιολόγησης και στη διαμόρφωση δεικτών παρακολούθησης, ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης

12 Στο ενδιαφέρον που έδειξαν οι φοιτητές, ιδιαίτερα για το πώς προτίθεται το ΤΕΙ να αξιοποιήσει τα όποια αποτελέσματα προκύπτουν από την διαδικασία αξιολόγησης, Στη συλλογή στοιχείων που αφορούν το κάθε Τμήμα ή μονάδα του ιδρύματος, τις διαδικασίες και το προσωπικό και τη δημιουργία ενός αρχείου (και σε ηλεκτρονική μορφή) με όλα τα συγκεντρωμένα στοιχεία, Στη δημιουργία μιας νέας οργανωμένης δομής και ενός συνόλου διαδικασιών μέσα από τις οποίες Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Διοίκηση, Διοικητικό Προσωπικό και Φοιτητές θα μπορούν εύκολα να αποτιμούν ανά πάσα στιγμή το έργο που επιτελείται, θα διευκολύνονται στην αναγνώριση των θετικών και αρνητικών στοιχείων και ταυτόχρονα θα υποστηρίζονται στην σχεδίαση και υλοποίηση βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δράσεων για την εξέλιξη και προαγωγή του ιδρύματος. Από την άλλη πλευρά, οι κυριότερες δυσκολίες που παρουσιάσθηκαν είναι οι εξής: Δυσκολία διεκπεραίωσης της εσωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών Τμημάτων σε δύο συνεχή ακαδημαϊκά εξάμηνα κυρίως λόγω έλλειψης εμπειρίας Πλημμελής συμπλήρωση των Ετήσιων Απογραφικών Εκθέσεων των Τμημάτων, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η συγκριτική αποτύπωση στοιχείων στην Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του ιδρύματος. Πλημμελής, καθυστερημένη, μη συστηματική ή και καθόλου συμπλήρωση των Απογραφικών Δελτίων των μελών Ε.Π. (ΑΔΕΠ) και των μαθημάτων τους (ΑΔΕΜ). Αδιαφορία ή παράπονα από την πλευρά ορισμένων μελών Ε.Π. (ειδικά εκείνων σε προσωποπαγή θέση, για την αδυναμία εξέλιξής τους). Ανομοιογενής χειρισμός από την πλευρά των ακαδημαϊκών Τμημάτων της διανομής και συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης της διδασκαλίας από τους φοιτητές, ειδικά στο θέμα της αξιολόγησης της διδασκαλίας των εργαστηρίων. Ατελής ανατροφοδότηση των αναλυτικών αποτελεσμάτων προς τους διδάσκοντες και των συγκεντρωτικών (στατιστικών) αποτελεσμάτων προς τα αρμόδια συλλογικά όργανα. Έλλειψη εμπειρίας σε διαδικασίες αξιολόγησης σε επίπεδο Ιδρύματος, αλλά και επιμέρους Μονάδων του. Μεγάλες δυσκολίες στη συμπλήρωση των εντύπων και στην περαιτέρω επεξεργασία τους προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία, (α) λόγω έλλειψης προσωπικού και (β) λόγω έλλειψης υποδομών, με αποτέλεσμα ο μεγαλύτερος όγκος του έργου να γίνει χειρωνακτικά. Δυστοκία κατά την εφαρμογή της διαδικασίας από τις παθογένειες της ελληνικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (καταλήψεις, απεργίες, αποχές, διαρκώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο και κανονισμός λειτουργίας, έλλειψη σαφούς κανονιστικού πλαισίου λόγω αντιφάσεων μεταξύ του Ν. 4009/2011 και των μετέπειτα τροποποιήσεών του, κ.α.). Ορισμένες παρατηρήσεις και διαπιστώσεις που προέκυψαν κατά την διαδικασία Αυτοαξιολόγησης είναι οι εξής: 1. Κατά την πρώτη φάση υπήρξαν δυσκολίες στη συγκέντρωση των δεδομένων που αφορούν στις ακαδημαϊκές μονάδες, αν και στη συνέχεια η διαδικασία εξελίχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 2. Στα πρότυπα ερωτηματολόγια που έχουν σχεδιασθεί από την ΑΔΙΠ και χρησιμοποιήθηκαν στην συλλογή δεδομένων από τους φοιτητές περιλαμβάνονται και ερωτήσεις που δεν μπορούν να ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης

13 απαντηθούν κατά το χρονικό διάστημα της συλλογής τους (8 η 10 η εβδομάδα διδασκαλίας μέσα στο εξάμηνο), όπως οι ερωτήσεις που αφορούν τις εξετάσεις που χρονικά ακολουθούν. Θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα συμπλήρωσης ειδικού ερωτηματολογίου μετά τις εξετάσεις, οπότε και οι φοιτητές θα μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους περισσότερο ολοκληρωμένα. 3. Εναλλακτικά τα ερωτηματολόγια θα μπορούσαν να συμπληρώνονται κατά την εγγραφή των φοιτητών στο νέο εξάμηνο, για τα μαθήματα που διδάχθηκαν το προηγούμενο εξάμηνο. Έτσι: Οι φοιτητές να έχουν ολοκληρωμένη άποψη για το μάθημα αφού θα το έχουν ήδη παρακολουθήσει και εξετασθεί σε αυτό. Η διαδικασία δεν θα παίρνει μέρος του εκπαιδευτικού χρόνου. Όλοι οι φοιτητές θα συμμετέχουν στην αξιολόγηση, καθώς θα αποτελεί μέρος της διαδικασίας εγγραφής τους. Θα μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά, στις περιπτώσεις που έχουμε ηλεκτρονική εγγραφή των φοιτητών, εξασφαλίζοντας την ανωνυμία με σχετικές δικλείδες ασφαλείας. 4. Επίσης τα Απογραφικά Δελτία θα μπορούσαν να συμπληρώνονται από τους τελειόφοιτους και να περιλαμβάνουν ερωτήσεις που να αφορούν στο σύνολο της εκπαίδευσής τους στο ΤΕΙ. 5. Τέλος, τα στοιχεία που αφορούν στο επιστημονικό και ερευνητικό έργο των μελών ΕΠ συλλέγονται για ένα χρονικό διάστημα της πλέον πρόσφατης 5ετίας από την χρονική στιγμή της αξιολόγησης. Η χρονική περίοδος αυτή θεωρείται μικρή για την ανάδειξη του πραγματικού και ολοκληρωμένου επιστημονικού έργου που επιτελείται από τα μέλη ΕΠ. Υπάρχουν περιπτώσεις που γίνονται σήμερα αναφορές σε εργασίες που έχουν δημοσιευθεί πριν από 6, 7 ακόμη και 10 έτη. Συνεπώς θα πρέπει να διευρυνθεί η περίοδος της καταγραφής των δημοσιεύσεων και των αναφορών των μελών Ε.Π. για ένα χρονικό ορίζοντα δεκαετίας. A.3. Προτάσεις του Ιδρύματος για τη βελτίωση της διαδικασίας. 1. Η διαδικασία Αυτο-αξιολόγησης θα πρέπει να προσαρμοστεί καλλίτερα στη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των αξιολογούμενων ΑΕΙ, αλλά και να αφήνει περιθώρια προσαρμογής των εντύπων στις ιδιαιτερότητες κάθε Ιδρύματος. 2. Δεδομένου ότι αρκετές από τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν οφείλονται στο έλλειμμα μιάς γενικότερης «κουλτούρας ποιότητας», ουσιαστική βελτίωση αναμένεται αν οργανωθούν, ως μέρος της διαδικασίας, ενημερωτικές συζητήσεις τόσο με τους καθηγητές όσο και με τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους φοιτητές, σε επίπεδο ενδεχομένως συλλόγων ή συλλογικών οργάνων, ώστε να καλλιεργηθεί η ιδέα της ποιότητας και η αξία της ατομικής συμμετοχής στη διαδικασία..από τέτοιες παρεμβάσεις ενδέχεται να προκύψει η συναίνεση και οι διαδικασίες οι όποιες θα τροφοδοτούν τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Ιδρύματος μέσα στα πλαίσια των διεργασιών της ΑΔΙΠ. 3. Η εφαρμογή ενιαίου πλαισίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε, θέτει τις προϋποθέσεις για συνεχή βελτίωση, φορτίζει ωστόσο του διδάσκοντες και τα Συλλογικά Όργανα με προσθετές διαδικασίες και σχετική γραφειοκρατία που καθιστούν την διαδικασία μη ελκυστική. Η ανάπτυξη υποδομών υλικού και λογισμικού και η αυτοματοποίηση του μεγαλύτερου μέρους της διαδικασίας θα βελτιώσει αισθητά το σημείο αυτό. 4. Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ομάδων-στόχων από την Α.ΔΙ.Π., με την προβολή του δημιουργικού /δυναμικού /ανταγωνιστικού προφίλ της διαδικασίας -και όχι του υποχρεωτικού ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης

14 /στατικού- και την παράλληλη παρουσίαση των καλών πρακτικών, θεωρούνται ως δυνητικά αποτελεσματικές για την κατανόηση των στόχων του εγχειρήματος και την ενεργό συμμετοχή της εκπαιδευτικής και φοιτητικής κοινότητας σε αυτό -με προϋπόθεση την ακαδημαϊκή αντίληψη και πρακτική διδασκόντων και διδασκομένων. 5. Η περαιτέρω βελτίωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης της διδασκαλίας από τους φοιτητές αναμένεται να δώσει πιο καίρια και ουσιαστικά αποτελέσματα. Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί π.χ. να εξεταστεί η ένταξη ερωτήσεων σχετικών με τη χρησιμότητα σεμιναριακών μαθημάτων για να καλύψουν τις ελλείψεις υποβάθρου από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συνοψίζοντας απαιτούνται: 1) Δράσεις για την καλλιέργεια κουλτούρας ποιότητας σε όλα τα μέλη της κοινότητας (καθηγητές, φοιτητές, διοικητικούς), 2) Ανάπτυξη υποδομών υλικού και λογισμικού για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας, 3) Βελτίωση των ερωτηματολογίων που διανέμονται στους φοιτητές για συμπλήρωση, αλλά και της διαδικασίας διανομής και συγκέντρωσης, 4) Θέσπιση κινήτρων για την συνεπή, έγκαιρη και άρτια συμπλήρωση των εντύπων (ΑΔΕΜ, ΑΔΕΠ, Ετήσιες Απογραφικές Εκθέσεις, κλπ.) σε συνδυασμό με πρόβλεψη συνεπειών για τους ασυνεπείς, 5) Συστηματοποίηση της διαδικασίας ώστε να αποτελεί μέρος της καθημερινής λειτουργίας των ατομικών και συλλογικών οργάνων και όχι εξαιρετική δραστηριότητα. Β. Παρουσίαση του Ιδρύματος Β.1. Γεωγραφική θέση του Ιδρύματος (αναφέρονται όλες οι θέσεις με τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις και ακαδ. ενότητες του Ιδρύματος). ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ Σύνολο οικοπέδου ,89 m 2 Κάλυψη : ,16 τμ, Δόμηση : ,80 τμ, Αίθουσες διδασκαλίας: 57, Χώροι εργαστηρίων: 121, Βιβλιοθήκη, Κτίριο Διοίκησης, γραφεία, 1 εστιατόριο, 4 κυλικεία, παιδικός σταθμός, μηχανοστάσιαλεβητοστάσια, αποθήκες Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ Π. ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης

15 ΤΗΛ / FAX , / Περιγραφή εγκαταστάσεων Η έκταση του Τ.Ε.Ι. Πειραιά βρίσκεται επί των οδών Π. Ράλλη και Θηβών 250, στο Αιγάλεω Αττικής. Τα ανεξάρτητα κτίρια του συγκροτήματος, όπως φαίνονται στην αεροφωτογραφία του παρόντος, είναι: α) Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας, επιφανείας 874,50 m 2 β) Κτίριο Διοίκησης, επιφανείας 1.945,26 m 2 γ) Κτίρια Α-Β-Γ (ενοποιημένα Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών), επιφανείας m 2 δ) Κτίριο Βιβλιοθήκης, επιφανείας 2.015,48 m 2 ε) Κτίριο Δ (Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας), επιφανείας m 2 περίπου στ) Κτίριο Ζ (Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών), επιφανείας 8.924,71 m 2 ζ) Κτίριο Αμφιθεάτρων, επιφανείας 3.693,27 m 2 η) Κτίριο Πληροφορικής, επιφανείας 1.132,90 m 2 Επίσης εκτός των αναφερόμενων κτιρίων τα παρακάτω: θ) Κτίριο επί της οδού Κειριαδών2, Πετράλωνα, επιφάνειας 705 m 2, όπου στεγάζονται Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και η) Κτίριο επί της οδού Μεθώνης 8-10, Εξάρχεια, επιφάνειας 1.122,25 m 2, όπου στεγάζεται το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Πειραιά. Χρήσεις της εκπαιδευτικής εγκατάστασης Η εκπαιδευτική εγκατάσταση λειτουργεί μόνιμα, όλο το χρόνο, από το 1982 διαρκώς έως σήμερα. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης

16 Στο ΤΕΙ Πειραιά λειτουργούν εννέα (9) ακαδημαϊκά τμήματα, τα οποία στεγάζονται στις εγκαταστάσεις του επί των οδών Π. Ράλλη και Θηβών 250, στο Αιγάλεω Αττικής. Β.2. Ιστορικό της εξέλιξης του Ιδρύματος Β.2.1. Στελέχωση του Ιδρύματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία. Σχολιάστε. Ακολουθώντας την γενικότερη πορεία του Δημόσιου Τομέα της χώρας, η στελέχωση του Ιδρύματος κατά τα τελευταία χρόνια έχει αποδυναμωθεί σημαντικά, λόγω συνταξιοδότησης,διαθεσιμότητας και του επί πεντατία παγώματος από το Υπουργείο της νομοθεσίας που προβλέπει προκήρυξη των θέσεων των καθηγητών που κενώνονται από συνταξιοδότηση. Η στελέχωση του ιδρύματος αναλυτικά έχει ως εξής: Κατηγορία Αριθμός Μελών ΕΠ Αριθμός Μελών ΔΠ Αριθμός Μελών ΕΤΠ (ΕΤΕΠ & ΕΔΙΠ) Αριθμός Εκτάκτων Εκπαιδευτικών Συνεργατών Η συρρίκνωση που παρατηρείται στη στελέχωση του Ιδρύματος δημιουργεί πολλά προβλήματα στη διοικητική και εκπαιδευτική λειτουργία του καθώς το παραγόμενο έργο επωμίζεται ένας διαρκώς μειούμενος αριθμός προσωπικού. Επανειλημμένα έχουν γίνει αιτήματα στο Υπουργείο Παιδείας για έγκριση προκήρυξης των θέσεων που κενώνονται, σε εκπαιδευτικό κυρίως προσωπικό, χωρίς ανταπόκριση. Β.2.2. Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία. Σχολιάστε, με ιδιαίτερη αναφορά στους φοιτητές που εγκαταλείπουν τις σπουδές και στους στάσιμους για μεγάλο χρονικό διάστημα ( > ν+2). ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΟ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ (N, N+2, N+) ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ (N+2) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης

17 Παρατηρείται μια διαφορά μεταξύ των εγγεγραμμένων φοιτητών, των φοιτητών κανονικής φοίτησης και των πτυχιούχων. Αυτό το γεγονός οφείλεται σε ότι πολλοί φοιτητές εγκαταλείπουν για ένα διάστημα τις σπουδές τους, λόγω οικονομικών δυσχερειών ή στρατιωτικών υποχρεώσεων ή άλλων σοβαρών λόγων. Άποψη του Ιδρύματος είναι να δίνεται μια ευκαιρία σε όσους φοιτητές δείχνουν έμπρακτα ότι επανακάμπτουν αφού λόγω ανωτέρας βίας δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο προβλεπόμενο διάστημα. ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΑΝΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕ KENTUCKY) ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ MANAGEMENT IN CONSTRUCTION STRUCTURAL DESIGN AND COSTRUCTION ΜΑNAGEMENT ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΩΝΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (MSc in NETWORKING AND DATA COMMUNICATIONS) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ADVANCED INDUSTRIAL AND MANUFACTURING SYSTEMS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης

18 Σχόλια: 1. Τα παραπάνω μεταπτυχιακά προγράμματα αφορούν το ακαδημαϊκό έτος και όχι το τρέχον έτος, κατά το οποίο παρατηρείται αύξηση των νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 2. Στο ΤΕΙ διοργανώνονται και μεταπτυχιακά όχι αυτοδύναμα αλλά με συνεργασία με άλλα ιδρύματα, που όμως οι εγγραφές φοιτητών διεξάγονται με δική τους ευθύνη, με συνέπεια το Ίδρυμά μας να μην έχει στην κατοχή του στοιχεία που αφορούν τους εγγεγραμμένους φοιτητές κάθε έτους. Β.3. Αποστολή και στόχοι του Ιδρύματος Β.3.1. Ποια είναι η αποστολή και οι στόχοι του Ιδρύματος; Το Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) πλήρως αυτοδιοικούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος. Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του T.E.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ είναι δημόσιοι λειτουργοί, απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των διδακτικών και ερευνητικών καθηκόντων τους και έχουν διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό έργο, δικαιώματα και λοιπές υποχρεώσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τα Α.Ε.Ι. Η διοίκησή του λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο (Κεντρική Διοίκηση) και σε αποκεντρωμένο επίπεδο ανά ακαδημαϊκή μονάδα. Οι διοικητικές του υπηρεσίες είναι δομημένες και λειτουργούν σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος, όπως ισχύει. Η υλικοτεχνική υποδομή και η λειτουργία του επιχορηγούνται από το κράτος, του οποίου η εποπτεία στο Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2. Το σύνολο της λειτουργίας της ακαδημαϊκής κοινότητας στηρίζεται, εκτός της κείμενης νομοθεσίας, σε μία δέσμη αποδεκτών αρχών, οι οποίες προκύπτουν από την αποστολή και τους στόχους του Τ.Ε.Ι., τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς του, την κοινωνική του αποστολή, το σεβασμό στην αξιοκρατία και την ελευθερία της σκέψης. Οι αρχές αυτές είναι κυρίως οι ακόλουθες: α) Η λειτουργία του Τ.Ε.Ι. έχει ως κύριο σκοπό, αφενός την παροχή εκπαίδευσης, η οποία εξασφαλίζει αυτοδύναμη πρόσβαση στη γνώση και παρέχει υψηλά εφόδια για την κατάκτηση της επιστήμης και την εφαρμογή των επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα, και αφετέρου τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα. Η δραστηριότητα όλων των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας έχει ως κανόνα την υποδειγματική ακαδημαϊκή συμπεριφορά, την τήρηση και προάσπιση της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας, την επίπονη εργασία, την αποτελεσματικότητα, τη συμβολή στην εκπλήρωση της αποστολής του Τ.Ε.Ι. και την ομαλή λειτουργία του. Με στήριγμα την άρτια οργάνωση, τη στελέχωση από υψηλών προσόντων προσωπικό και τη μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει το Τ.Ε.Ι., η δραστηριότητα αυτή κατατείνει στη συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης που παρέχεται, στην πρόοδο της έρευνας και στη σταθερή διεκδίκηση και εκπλήρωση του πρωταγωνιστικού ρόλου του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ στον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ). β) Το Τ.Ε.Ι. επιδιώκει και αποδέχεται τη συνεργασία με άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα για την επίτευξη των σκοπών του, στο πλαίσιο του ιδρυτικού του νόμου και των διατάξεων του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης

19 γ) Το Τ.Ε.Ι. λειτουργεί με σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς και πρακτικές και στις ανθρωπιστικές αξίες. Η λειτουργία του και οι δραστηριότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας ασκούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνονται απόλυτα σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και τα συνταγματικά δικαιώματα του πολίτη. δ) Η δραστηριότητα του Τ.Ε.Ι. προσανατολίζεται, ακόμη στην κοινωνική καταξίωση των μελών του, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των αρετών τους και ιδιαίτερα, στην κοινωνική ένταξη και καταξίωση των φοιτητών του. ε) Η ακαδημαϊκή κοινότητα θεωρεί μη αποδεκτή οποιαδήποτε διάκριση, όπως, ενδεικτικά, αυτές που σχετίζονται με τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, την εθνικότητα, την ιδεολογία, τις επιλογές του προσωπικού βίου, τις σωματικές δυνατότητες ή τη θρησκεία. Ακόμη, θεωρεί ανεπίτρεπτες την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας και κάθε εκτροπή από την υγιή σχέση μεταξύ των μελών της κοινότητας του Ιδρύματος. στ) Το Τ.Ε.Ι. λειτουργεί ως ζωντανός σύνδεσμος της ελληνικής κοινωνίας με το ευρύτερο γεωπολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον. ζ) Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τα κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται από τα θεσμικά όργανα του Τ.Ε.Ι. γίνονται με διαφάνεια, στηρίζονται στην ευρύτερη δυνατή συναίνεση και στοχεύουν στην εμπέδωση κλίματος αξιοκρατίας και δικαιοσύνης σε όλους τους φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας. η) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με διαφανή και τεκμηριωμένη διαδικασία, ώστε να μη δημιουργούνται προϋποθέσεις ή υποψίες άσκησης πιέσεων και ευνοιοκρατικής συμπεριφοράς, λόγω προσωπικών, συγγενικών, κομματικών, επαγγελματικών ή άλλων σκοπιμοτήτων. θ) Στο Τ.Ε.Ι. γίνεται εσωτερική αξιολόγηση-αποτίμηση του έργου του σε επίπεδο Τμημάτων (για αξιολόγηση του έργου των μελών του Ε.Π., της εκπαίδευσης και της έρευνας) και σε επίπεδο διοικητικής λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του σε Κεντρική Διοίκηση και ακαδημαϊκές μονάδες (για αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών), σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. ι) Όλοι οι φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας έχουν υποχρέωση να φυλάσσουν και να προστατεύουν τα κτίρια, τα μέσα διδασκαλίας και έρευνας και γενικότερα τους πόρους και την περιουσία του Τ.Ε.Ι., ώστε να μην υπονομεύεται η παροχή του έργου του και να μην περιορίζεται το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και αξιοποίησής τους από οποιοδήποτε μέλος της κοινότητας. ια) Η ακαδημαϊκή κοινότητα χρησιμοποιεί και καλλιεργεί την ελληνική γλώσσα και προάγει τη χρήση της στους επιστημονικούς κλάδους που θεραπεύει το Τ.Ε.Ι. Β.3.2. Αναφέρατε την προτεραιότητα των στόχων σας στις πιο κάτω κατηγορίες: - Θεωρητική Κατάρτιση - Τεχνολογική Κατάρτιση - Αριστεία στην Έρευνα - Αριστεία στην Εκπαίδευση - Μεταπτυχιακές Σπουδές - Εξωστρέφεια και Διεθνοποίηση - Συμβολή στην Περιφερειακή Ανάπτυξη Το ΤΕΙ Πειραιά παραμένει σταθερά προσηλωμένο στο όραμά του που είναι ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που σήμερα έχουν μεγάλο οικονομικό, επιστημονικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον. Με προσανατολισμό τόσο στη βασική όσο και στην εφαρμοσμένη έρευνα, αλλά και στους τομείς ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης

20 της διοίκησης, της οικονομίας και των υπηρεσιών, φιλοδοξεί να καταστεί σημαντικός αρωγός της Πολιτείας και της κοινωνίας στην αντιμετώπιση προβλημάτων που την απασχολούν σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας που καλλιεργούνται σε αυτό. Η αποστολή του Ιδρύματος επικεντρώνεται στους τέσσερις άξονες: (α) Εκπαίδευση, (β) Έρευνα, (γ) Διασύνδεση με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, και (δ) Κοινωνική προσφορά. Ειδικά στον άξονα της Εκπαίδευσης, τα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Ιδρύματος στοχεύουν τόσο στην ολοκληρωμένη επιστημονική εκπαίδευση των φοιτητών όσο και στην ανάπτυξη από μέρους τους των αναγκαίων δεξιοτήτων που απαιτούνται σήμερα σε ένα επαγγελματικό στίβο που γίνεται διαρκώς ανταγωνιστικότερος. Στο πλαίσιο της Θεωρητικής Κατάρτισης η προτεραιότητα του Ιδρύματος είναι να εξασφαλίσει ότι οι απόφοιτοί του έχουν χτίσει μέσα από τις σπουδές τους ένα ισχυρό υπόβαθρο στην επιστήμη που σπούδασαν, και το οποίο θα τους επιτρέψει να κατανοήσουν και να κατακτήσουν τις εξελίξεις και τις προόδους που θα σημειωθούν μετά την αποφοίτησή τους και σε βάθος χρόνου. Επιπλέον διαχρονικός στόχος του Ιδρύματος είναι να αποτελέσει η επαρκής θεωρητική εκπαίδευση ικανό υπόβαθρο ώστε οι φοιτητές που θα το επιλέξουν να δύνανται να συνεχίζουν τις σπουδές τους τόσο σε μεταπτυχιακό όσο και σε διδακτορικό επίπεδο, αλλά και να είναι σε θέση να κατανοήσουν το θεωρητικό πλαίσιο και των ερευνητικών μεθοδολογιών των γνωστικών αντικειμένων που μελετούν. Η Τεχνολογική Κατάρτιση αποτελεί το βασικό άξονα στην διαμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων του ιδρύματος, δεδομένου του Τεχνολογικού χαρακτήρα του, ο οποίος εκφράζεται κυρίως από Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕφ). Η ΣΤΕΦ προσφέρει προπτυχιακές σπουδές Τεχνολόγου Μηχανικού σε επτά (7) διαφορετικά και βασικά αντικείμενα της Μηχανικής. Ως αποτέλεσμα, τα προγράμματα σπουδών έχουν σαφώς τεχνολογικό προσανατολισμό και το επαγγελματικό προφίλ των αποφοίτων είναι αυτό του Τεχνολόγου Μηχανικού. Βασική επιδίωξη των μαθημάτων Τεχνολογικής Κατάρτισης είναι η Θεωρητική Κατάρτιση να «μεταφράζεται» σε πραγματικές εφαρμογές των γνώσεων στα διάφορα πεδία εξειδίκευσης. Επιπρόσθετα γίνεται προσπάθεια από την Τεχνολογική Κατάρτιση να γίνει ανατροφοδότηση των θεωρητικών γνώσεων που αποκτηθήκαν κατά τη Θεωρητική Κατάρτιση με σύγχρονες θεωρίες που πηγάζουν από τις εφαρμογές και την καθημερινή εμπειρία. Το ΤΕΙ Πειραιά στοχεύει στην Αριστεία στην Έρευνα μέσα από Την ενθάρρυνση του ακαδημαϊκού προσωπικού για ενεργή εμπλοκή σε ερευνητικά προγράμματα και έργα, Την ενθάρρυνση του ακαδημαϊκού προσωπικού στη διεκδίκηση χρηματοδότησης από ανταγωνιστικές διεθνείς πηγές, Την ενίσχυση των νέων επιστημόνων και των καινοτομικών ιδεών και την ανάδειξη κάθε αξιόλογης προσπάθειας σε πρότυπο για τους υπόλοιπους με την κατάλληλη προβολή της, Την επιδίωξη συμμετοχής σε ευρύτερα σχήματα συνεργασιών σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης

21 Επιπλέον, μέσω της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας το Ίδρυμα προτάσσει και ενισχύει καινοτόμες ιδέες στο στάδιο της υλοποίησης. Συγκεκριμένα δίνει έμφαση στην ποιότητα και την καινοτομία των παραγόμενων αποτελεσμάτων, με βασικό γνώμονα την ολοκληρωμένη έρευνα σε όλα τα πεδία ειδίκευσης του Ιδρύματος. Η όλη διαδικασία ακολουθεί τον δημοσιευμένο Κώδικα Δεοντολογίας ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για εφαρμογή στη κοινωνία και την αγορά εργασίας. Στον άξονα της Αριστείας στην Εκπαίδευση το ΤΕΙ Πειραιά θέτει προτεραιότητες τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο. Στο προπτυχιακό επίπεδο στόχοι είναι Η εξασφάλιση σταθερής και ομοιόμορφης ως προς τα ακαδημαϊκά τμήματα ποιότητας και επιπέδου σπουδών, με στάθμιση του επιπέδου δυσκολίας της διδασκαλίας και των εξετάσεων ώστε να μη διακυμαίνονται με το χρόνο ή τα πρόσωπα. Η εξασφάλιση της διεθνούς αναγνώρισης των σπουδών και των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων, μέσω θέσπισης των κανονισμών και του τρόπου λειτουργίας που απαιτούνται ώστε το ίδρυμα να λάβει τα διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά τύπου ECTS Label, DS Label, κλπ. Η ενθάρρυνση του Ε.Π. στην επιδίωξη αριστείας στη διδασκαλία, με θέσπιση εσωτερικών διαγωνισμών και βραβείων ή επιβραβεύσεων για ξεχωριστές επιδόσεις στον τομέα αυτό και με αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια των φοιτητών. Η θέσπιση μηχανισμών για τη συστηματική ανατροφοδότηση από την αγορά εργασίας, τη βιομηχανία, την παραγωγή και το χώρο των υπηρεσιών προκειμένου για την περιοδική αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, ώστε οι απόφοιτοι να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Το ΤΕΙ Πειραιά ωθούμενο από τις ανάγκες των αποφοίτων του αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας και του εργασιακού περιβάλλοντος, ακολουθεί τα τελευταία χρονιά, συμφωνά πάντα και με την κείμενη νομοθεσία, μια αναπτυξιακή πολική όσον αφορά τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ενισχύονται με στόχο και σκοπό την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης δευτέρου κύκλου. Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές, είτε ως αυτοδύναμα προγράμματα είτε ως προγράμματα σε συνδιοργάνωση με αλλά ΑΕΙ της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού, υλοποιούνται με τους εξής στόχους : Προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και τεχνολογίας που στοχεύουν στην προώθηση της έρευνας με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλλον στην έρευνα, την παραγωγή, στην μετάδοση και εφαρμογή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων. Παροχή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στις νέες τεχνολογίες και στις βιομηχανικές εφαρμογές, εξοικειώνοντας τους φοιτητές με αυτούς τους τομείς. Ανάδειξη επιστημονικά και τεχνολογικά καταρτισμένου δυναμικού, ικανού να συμβάλει στην αξιοποίηση των νέων επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων. Συγκρότηση επαρκούς γνωστικής υποδομής, χρήσιμης για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, την προσαρμογή των συστημάτων διοίκησης και λειτουργιών σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εθνικό και διεθνές περιβάλλον Εμβάθυνσή των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούντα από στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με τη διενέργεια περαιτέρω έρευνάς και μελέτης. Στο τομέα της Εξωστρέφειας και Διεθνοποίησης, βασικοί στόχοι του ΤΕΙ Πειραιά είναι ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης

22 Η αναγνώριση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των αποφοίτων του σε διεθνές επίπεδο. Ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η υιοθέτηση χορήγησης των Παραρτημάτων Διπλώματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, η καθιέρωση του συστήματος ECTS, η ενεργή διεκδίκηση της κατάταξης των αποφοίτων του στο Επίπεδο 6 του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, κ.α Η ενθάρρυνση της κινητικότητας καθηγητών, φοιτητών και διοικητικών μέσω προγραμμάτων ανταλλαγών, για απόκτηση πραγματικής διεθνούς εμπειρίας. Για το λόγο αυτό αναπτύσσει συνεργασίες μέσω του Γραφείου Διεθνών Ανταλλαγών με τα προγράμματα Erasmus+, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, του Γραφείου Διασύνδεσης Η προσφορά από τα ακαδημαϊκά τμήματα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στην αγγλική γλώσσα αλλά και προπτυχιακών μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα, για εισαερχόμενους φοιτητές ERASMUS.. Η ενθάρρυνση των φοιτητών να εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση στο επάγγελμα στο εξωτερικό, μέσω χρηματοδότησης από διεθνή προγράμματα ανταλλαγών. Η ενθάρρυνση των φοιτητών να συστήνουν και να συμμετέχουν σε φοιτητικά παραρτήματα διεθνών επιστημονικών οργανισμών, όπως το IEEE, το ΙΕΤ, κ.α. Η συστηματική διοργάνωση προγραμμάτων ομιλιών από επιστήμονες ή επαγγελματίες της αλλοδαπής, που απευθύνονται είτε στο προσωπικό είτε στους φοιτητές. Τέλος στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ανάπτυξής, προτεραιότητες του Ιδρύματος είναι : η ανάπτυξη συνεργασιών σε περιφερειακό επίπεδο για την προώθηση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων, η παροχή τεχνογνωσίας και υποδομών για την αντιμετώπιση κρίσεων, η οργάνωση και συμμέτοχη σε ημερίδες, διασκέψεις, τηλεδιασκέψεις, συμβούλια, fora, για την ενημέρωση της κοινωνίας στις πλέον σύγχρονες εξελίξεις επί των γνωστικών αντικείμενων που θεραπεύει το Ίδρυμα, η στήριξη πρωτοβουλιών και συμμετοχή σε ενέργειες για την επίλυση περιφερειακών προβλημάτων. Β.3.3. Με ποιο τρόπο οι στρατηγικοί στόχοι του ιδρύματος αναλύονται σε επιμέρους στόχους για τις ακαδημαϊκές μονάδες του (Σχολές και Τμήματα); Η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Πειραιά αντιλαμβάνεται ως ουσιαστικό σκοπό και στόχους των Ακαδημαϊκών του Μονάδων την προαγωγή των επιστημών που αυτές θεραπεύουν και την ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των αποφοίτων τους σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τον 1 ο και τον 2 ο κύκλο σπουδών που μέχρι σήμερα η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει στα ΤΕΙ να προσφέρουν. Οι στόχοι του Ιδρύματος, όπως αναλύονται και ερμηνεύονται για τις Ακαδημαϊκής Μονάδες, μπορούν να συνοψιστούν σε άμεσους και έμμεσους. Οι άμεσοι συνίστανται: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης

23 στην προετοιμασία και τον εφοδιασμό των φοιτητών με γνώσεις /δεξιότητες ικανές για την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της ειδικότητάς τους, στη βέλτιστη δυνατή προετοιμασία και εξοικείωση των φοιτητών στις πραγματικές συνθήκες εργασίας, στη συμπλήρωση του βασικού γνωστικού υποβάθρου εξαιτίας των ελλείψεων και των κενών από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην εναρμόνιση /προσαρμογή της εκπαιδευτικής παροχής στο διαρκώς μεταβαλλόμενο οικείο επιστημονικό πεδίο, στην εμφύσηση του ερευνητικού πνεύματος, κυρίως διαμέσου της πτυχιακής εργασίας, και στην ενίσχυση της κινητικότητας. Οι έμμεσοι (ευρύτεροι) συνίστανται: στη βελτίωση της ικανότητας των φοιτητών για κριτική σκέψη και τεκμηρίωση, στην εμπέδωση της σημασίας της «διά βίου» μάθησης, στην άμβλυνση της γλωσσικής ανεπάρκειας και τη βελτίωση της ολοκληρωμένης και με ακρίβεια διατυπωμένης έκφρασης, και στη δικτύωση και τη διεύρυνση των συνεργασιών. Τα επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται από τις Σχολές και τα Τμήματα του Ιδρύματος συνιστούν διεθνώς καταξιωμένους και απόλυτα επίκαιρους τομείς, με έντονη διεθνώς δραστηριότητα εξέλιξης, προόδου και ανάπτυξης τεχνολογιών αιχμής. Το ίδρυμα αποδεικνύει τη δυναμική του ανταπόκριση στους στόχους αυτούς, μεταξύ άλλων και με την προσπάθεια που καταβάλλεται από τις Ακαδημαϊκές Μονάδες, για εναρμόνιση του περιεχομένου των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών προς τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Αυτό αντανακλά: α) Στη συγκρότηση και τη δομή του περιεχομένου και του προγράμματος των προπτυχιακών σπουδών. Το περιεχόμενο σπουδών διαμορφώνεται ευέλικτα ως σύνθεση των επιστημονικών γνώσεων, σε επίπεδο θεωρητικό και πρακτικό, με έμφαση στη μεθοδολογία και τις τεχνικές εφαρμογής τους, που εκτιμώνται ως απαραίτητες με στόχους: i. την απόκτηση / βελτίωση της δεξιότητας των εκπαιδευόμενων προς την κατεύθυνση της επίλυσης / αντιμετώπισης ζητημάτων σχετικών με τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων της Ακαδημαϊκής Μονάδας, ii. τα δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος από τους αποφοίτους της Ακαδημαϊκής Μονάδας, και iii. τη δυνατότητα προσαρμογής του γνωστικού υποβάθρου των αποφοίτων προς τις εξελίξεις της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, διαμέσου της παρακολούθησης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. Η δομή των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών συναρτάται με το παραπάνω πλαίσιο, αλλά και την σταθερή εκπαιδευτική πολιτική των Ακαδημαϊκών Μονάδων, όπως αυτή στοιχειοθετείται από την κάλυψη των εκάστοτε αντικειμένων αιχμής, την ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και την αναζήτηση της ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Πακέτο Εργασίας 1 (Π.Ε. 1) Τίτλος: Ποιότητα Διδακτικού Έργου Προκειμένου για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου, προτείνουμε τη δημιουργία μιας online βάσης δεδομένων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Το Νομικό πλαίσιο της Διασφάλισης Ποιότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Α. Κανάτας, Κοσμήτορας της Σχολής Απρίλιος 2014 Δομή Παρουσίασης Όραμα & Αποστολή Νομοθετικό Πλαίσιο Ανάγκη Στρατηγικού Σχεδιασμού Άξονες Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης. Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης. Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ημερίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ http://tegeo.teiep.gr/ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Υπεύθυνη έργου ΜΟ.ΔΙ.Π ΤΕΙ-ΗΠΕΙΡΟΥ Ενημερωτική Ημερίδα Ημερίδα ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ. Το μέλλον των αξιολογήσεων στα ΑΕΙ. Θεοδωράκης Γιάννης

Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ. Το μέλλον των αξιολογήσεων στα ΑΕΙ. Θεοδωράκης Γιάννης Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ. Το μέλλον των αξιολογήσεων στα ΑΕΙ Θεοδωράκης Γιάννης ΤΙ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΩΡΗΘΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕ 10 ΑΠΟ ΤΑ 16 ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.teipir.gr ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 9 Τμήματα Προπτυχιακών Σπουδών 13 Εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών,

http://www.teipir.gr ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 9 Τμήματα Προπτυχιακών Σπουδών 13 Εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 9 Τμήματα Προπτυχιακών Σπουδών 13 Εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 12.518 ενεργοί φοιτητές και 28.451 εγγεγραμμένοι φοιτητές 335 άτομα μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ Κοζάνη 20.12.2015 Σκοπός του Οδηγού αυτού είναι η παροχή βοήθειας στα όργανα διοίκησης και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των ΑΕΙ Μύθοι και πραγματικότητα

Η αξιολόγηση των ΑΕΙ Μύθοι και πραγματικότητα α. Νέα από την κοινότητα του ΤΕΙ Η αξιολόγηση των ΑΕΙ Μύθοι και πραγματικότητα του Ιωάννη Βλάχου Η αξιολόγηση, ή πιο σωστά, η διασφάλιση της ποιότητας των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ είναι μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος 2013-14 Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης To Τμήμα Πληροφορικής του Α.Τ.Ε.Ι-Θ Το Τμήμα Πληροφορικής, στα πλαίσια μιας νέας εποχής που σηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Η ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κρήτης Η αναγκαιότητα για Δια Βίου Μάθηση Η Δια Βίου Μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία απόκτησης, ανανέωσης, συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πρόγραμμα E ξ A ποστάσεως E κπαίδευσης ( E learning ) Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Οδηγός Σπουδών Σο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Πετρίδου Ευγενία Καθηγήτρια Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ, Κοσμήτορας Σχολής ΟΠΕ Νοέμβριος 2015 Σύντομο ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (ΠΣ Σ.Τ.Ξ.Ε.) στα θέματα ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Design by Nikolaos Koumparos 24/5/2013 1

Design by Nikolaos Koumparos 24/5/2013 1 Design by Nikolaos Koumparos Design by Nikolaos Koumparos 24/5/2013 1 Πράξη «ΜΟ.ΔΙ.Π του Τ.Ε.Ι. Λαμίας» Ομάδα Έργου: Άρης Μερτζάνης Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Αθανασία Τσακίρη Γραμματειακή υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Κριτήρια και δείκτες ποιότητας 6 (1) Τα εφαρμοζόμενα κριτήρια εκφράζονται σε αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και σχετίζονται με την Αξιολόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΪΟΣ 2012 ΜΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ... 4 Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ... 6 3.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2016 Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Προπτυχιακές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011 Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΣΔΟ-ΤΕΙ-Α Α/Α 1 Η ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε.Π. Εκπαίδευσης & Αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Ευχαριστώ θερμά τους Συνεργάτες του Τμήματος Βάρδα Ι, Καμπούρη Μ. και Σπυρόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ. + ερωτήσεις. για τα Τ Ε Ι

ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ. + ερωτήσεις. για τα Τ Ε Ι ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ + ερωτήσεις για τα Τ Ε Ι 1 Τι είναι ; είναι τα αρχικά των λέξεων για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που ανήκουν στον τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 03 Απριλίου 2014, ώρα 09:00 π.μ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Έρευνα και Μεταπτυχιακά στο ΤΕΙ Αθήνας Τα Αποτελέσματα της Αξιολόγησης Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.ΔΙ.Π. ( )

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.ΔΙ.Π. ( ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.ΔΙ.Π. (2015-2016) Εισαγωγή Η Α.ΔΙ.Π., στο πλαίσιο της αποστολής της για τη διασφάλιση υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Συνολική Αποτίμηση

2.1 Συνολική Αποτίμηση 2.1 Συνολική Αποτίμηση Το προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος περιγράφεται με λεπτομέρεια στον Τόμο Ι της Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης. Το πρόγραμμα, όπως όλα τα προγράμματα του Τμήματος, είναι, από θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ.

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ. AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ.Ο) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Στόχοι του Τμήματος... 3 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 σελ. 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του

Διαβάστε περισσότερα