ιαγωνισμός «Πες το με ένα τραγούδι και τον πιο απολαυστικό συνδυασμό»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαγωνισμός «Πες το με ένα τραγούδι και τον πιο απολαυστικό συνδυασμό»"

Transcript

1 ιαγωνισμός «Πες το με ένα τραγούδι και τον πιο απολαυστικό συνδυασμό» 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στον ήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, με ΑΦΜ της ΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τους κ. Βασίλειο Βασιλειάδη και κ. Παναγιώτα Λαμπροπούλου (εφεξής καλούμενη η «ιοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία «Κέντρο Προωθήσεως Πωλήσεων Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην, Σώστρατου 21-23, με ΑΦΜ , ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Ν.Ιμιρζιάδη (εφεξής καλούμενη και ως «ιαφημιστική»), στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων Coca-Cola της ιοργανώτριας, προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «Πες το με ένα τραγούδι και τον πιο απολαυστικό συνδυασμό» (εφεξής ο «ιαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί στα καταστήματα της Everest ΑΕ (εφεξής η «Everest»). 2. Σκοπός του ιαγωνισμού είναι η ανάδειξη νικητών, οι οποίοι θα κερδίσουν μουσικά δώρα σύμφωνα με τα κατωτέρω όλοι οι συμμετέχοντες θα κερδίζουν από ένα (1) μαγνητάκι, τα οποία θα διατίθενται στα καταστήματα Everest. 3. Στο ιαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, οι οποίο έχουν συμπληρώσει το 14o έτος της ηλικίας τους (εφεξής καλούμενοι ως οι «Συμμετέχοντες»). Οι Συμμετέχοντες όμως που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορεί να κληθούν να παράσχουν για τη συμμετοχή τους την γραπτή έγκριση των γονέων ή κηδεμόνων τους ή των ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του ιαγωνισμού και πάντως κατά την παραλαβή των δώρων τους. 4. εν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο ιαγωνισμό οι υπάλληλοι της ιοργανώτριας, της ιαφημιστικής, και της Everest καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού. 5. Για τη συμμετοχή στον ιαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή/και υπηρεσίας της ιοργανώτριας, της ιαφημιστικής και της Everest. 6. Ως διάρκεια διεξαγωγής του ιαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 4 Αυγούστου 2014 και ώρα 8:00 πμ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 23:59μμ. 7. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 ανωτέρω, κατά το χρονικό διάστημα από τις 04/08/2014 και ώρα 08:00:00 έως και 30/09/2014 και ώρα 23:59:59, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο ιαγωνισμό αγοράζοντας από τα καταστήματα Everest της λίστας που

2 περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 του παρόντος, ένα (1) οποιοδήποτε προϊόν Coca-Cola και ένα (1) sandwich της επιλογής του (combo meal). Με την ως άνω αγορά, ο κάθε Συμμετέχων παίρνει ένα άμεσο δώρο καθώς και ένα κουπόνι με κωδικό για τη διεκδίκηση των δώρων (εφεξής το «Κουπόνι»). Το άμεσο δώρο είναι ένα μαγνητάκι το οποίο και επιλέγει ο Συμμετέχων από σταντ που βρίσκεται δίπλα στο ταμείο. Τα μαγνητάκια διατίθενται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ανά κατάστημα Everest. Εναλλακτικά, το Κουπόνι μπορεί να παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους ή από τρίτους εξουσιοδοτημένους προς αυτό από τα γραφεία της ιαφημιστικής (Σώστρατου 21-23, ) κατόπιν τηλεφωνικής του επικοινωνίας στον αριθμό από ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 11.00πμ μμ (εκτός αργιών). Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει αποκλειστικά και μόνον έναν (1) κωδικό συμμετοχής, καθ όλη τη διάρκεια του ιαγωνισμού, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Σε περίπτωση κατά την οποία ο κωδικός συμμετοχής που εμπεριέχεται στο Κουπόνι ανωτέρω είναι δυσανάγνωστος ή/και για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν εμπεριέχεται στο εν λόγω κουπόνι, ή παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει νέο κωδικό συμμετοχής αυτοπροσώπως κατόπιν τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τη ιαφημιστική κατά τα ανωτέρω. 8. Εν συνεχεία οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στο ιαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα: (α) επισκέπτονται την ιστοσελίδα όπου μέσω ειδικού banner θα οδηγούνται στην ιστοσελίδα (εφεξής η «Ιστοσελίδα»). (β) Εγγράφονται στην Ιστοσελίδα, καταχωρώντας στην ειδική φόρμα συμμετοχής τα εξής στοιχεία τους (i) Ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικό πεδίο), (ii) (υποχρεωτικό πεδίο), (iii) Κινητό τηλέφωνο (υποχρεωτικό πεδίο), (iv) Ερώτηση σχετικά με τον λόγο επιλογής του combo meal (προαιρετικό πεδίο). Οι Συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. (γ) ηλώνουν ότι αποδέχονται τους παρόντες όρους ιαγωνισμού και (δ) Καταχωρούν τον κωδικό που αναγράφεται στο Κουπόνι. 9. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανωτέρω, οι Συμμετέχοντες θα ενημερώνονται αυτόματα ότι είναι νικητές με τη διαδικασία της στιγμιαίας επιλογής νικητών. 10. Από τη διαδικασία ανωτέρω θα αναδειχθούν ενενήντα (90) νικητές (εφεξής οι «Νικητές») οι οποίοι κερδίζουν τα εξής μουσικά δώρα Sony (εφεξής τα «ώρα»):

3 i. 50 Headphones μοντέλο DRBTN200 ii. 30 MP3 players μοντέλο NWZE585B.CEW iii. 10 Docking Stations μοντέλο RDPXF300IPN.EU8 11. Οι Νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στο από ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες πμ μμ (εξαιρούνται οι αργίες) εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία που κέρδισαν και να δηλώσουν τον αριθμό κινητού τηλέφωνου που καταχώρισαν κατά την εγγραφή τους καθώς και τον μοναδικό κωδικό για να παραλάβουν τα ώρα τους. Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, το δικαίωμα για παραλαβή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της ιοργανώτριας ή/και της ιαφημιστικής. Η επικοινωνία με τη ιαφημιστική θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου. 12. Τα ώρα θα αποσταλούν στους Νικητές με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) και με έξοδα της ιοργανώτριας στην ταχυδρομική διεύθυνση που θα δηλώσουν κατά την επικοινωνία με τη ιοργανώτρια σύμφωνα με τον όρο 11 ανωτέρω. Κατά την παραλαβή των ώρων, οι Νικητές θα πρέπει να επιδεικνύουν σε εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους της ιοργανώτριας ή/και της ιαφημιστικής ή/και σε οιοδήποτε άλλο πρόσωπο που θα παραδώσει τα ώρα, την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία των νικητών και συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το ειδικό έντυπο παραλαβής των ώρων. 13. Παράλληλα, με την καταχώριση κάθε κωδικού, οι Συμμετέχοντες συμμετέχουν αυτόματα στην τελική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Μεγάλου ώρου. Κάθε καταχώριση κωδικού αντιστοιχεί σε μια συμμετοχή στην τελική κλήρωση. Κάθε, δηλαδή, Συμμετέχων με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος έχει δικαίωμα πολλαπλής συμμετοχής στην τελική κλήρωση καταχωρίζοντας, περισσότερους του ενός (1) κωδικού. Θα μπορεί όμως να κερδίσει ένα από τα ώρα ή το Μεγάλο ώρο δια της τελικής κληρώσεως μόνο μία (1) φορά. 14. Μετά το πέρας της διάρκειας του ιαγωνισμού, και συγκεκριμένα στις 8 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 15:00 θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών της τελικής κλήρωσης. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ιαφημιστικής Σώστρατου 21-23, 11743, παρουσία εκπροσώπων της ιοργανώτριας και της Συμβολαιογράφου κας Μαρία Κομνηνού Σαραντοπούλου, Μελησσού Παγκράτι,, ή

4 αντικαταστάτη της. Από την τελική κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές (εφεξής οι «Μεγάλοι Νικητές»), έκαστος των οποίων θα κερδίσει δώρο ως ακολούθως (εφεξής το «Μεγάλο ώρο»): ύο εισιτήρια για τα MTV Europe Music Awards που θα διεξαχθεί στις 9 Νοεμβρίου 2014 στη Γλασκώβη Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μετ επιστροφής για 2 άτομα: Γλασκώβη 8/11/2014 / Γλασκώβη 10/11/2014 με απ ευθείας ή ενδιάμεση πτήση. Στα αεροπορικά εισιτήρια περιλαμβάνονται και οι φόροι αεροδρομίου. Μετάβαση από το αεροδρόμιο Γλασκώβης προς το ξενοδοχείο διαμονής και από το ξενοδοχείο διαμονής προς το αεροδρόμιο Γλασκώβης. ύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων της διακριτικής ευχέρειας της ιοργανώτριας με πρωινό. ύο εισιτήρια για το privé pre-event στο χώρο της μεγάλης εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα (9 Νοεμβρίου 2014) ιευκρινίζεται ότι το Μεγάλο ώρο δεν περιλαμβάνει ασφάλεια αστικής ευθύνης. Οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτηθούν από τους νικητές στις προσφερόμενες παροχές θα επιβαρύνουν τους ίδιους. 15. Από την ίδια ως άνω διαδικασία θα αναδειχθούν και πέντε (5) επιλαχόντες Νικητές (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί»), οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το Μεγάλο ώρο με σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής των αρχικών Μεγάλων Νικητών είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους αρχικούς Μεγάλους Νικητές, είτε σε περίπτωση που οι αρχικοί Μεγάλοι Νικητές αρνηθούν ή δεν παραλάβουν το Μεγάλο ώρο. 16. Άπαντες Νικητές θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα την ημέρα διενέργειας της κλήρωσης, δηλαδή στις 08/10/2014 και ώρα 19.00μμ με το ονοματεπώνυμο τους, όπως το καταχώρισαν κατά τη συμμετοχή τους στο ιαγωνισμό κατά τα ανωτέρω. Οι Μεγάλοι Νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς στο κινητό τηλέφωνο το οποίο δήλωσαν και μέσω του οποίου έλαβαν μέρος στο ιαγωνισμό. Οι Μεγάλοι Νικητές, προκειμένου να κατοχυρώσουν το ώρο τους, θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ενημέρωση τους να δηλώσουν ότι το αποδέχονται γραπτώς με στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( address) που θα τους δηλωθεί από τη ιαφημιστική κατά την προηγούμενη επικοινωνία. Η ιαφημιστική θα ενημερώσει τους Μεγάλους Νικητές για τον

5 τρόπο και το χρόνο παραλαβής του Μεγάλου ώρου, η οποία θα γίνει κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ιοργανώτριας. 17. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, θα ειδοποιείται από τη ιοργανώτρια ο επόμενος κατά σειρά προτεραιότητας Αναπληρωματικός, ο οποίος θα πρέπει επίσης, εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας από την ενημέρωσή του να αποδεχθεί το Μεγάλο ώρο γραπτώς με στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( address) που θα του δηλωθεί από τη ιαφημιστική. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, το δικαίωμα για παραλαβή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της ιοργανώτριας. Η προσπάθεια ειδοποίησης των Μεγάλων Νικητών και αντίστοιχα των Αναπληρωματικών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της ιοργανώτριας ή της ιαφημιστικής. 18. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την καταχώριση των κωδικών στην Ιστοσελίδα, τη συμπλήρωση των στοιχείων στη φόρμα, καθώς και πληροφορίες για την παραλαβή των δώρων, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο , ευτέρα έως Παρασκευή πμ μμ (εξαιρούνται οι αργίες). Για γενικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους καταστήματα. 19. Η ιοργανώτρια και η ιαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Μεγάλων Νικητών, ή/και των Αναπληρωματικών- κατά περίπτωση, επειδή οι τελευταίοι δεν απάντησαν για οποιονδήποτε λόγο στις τηλεφωνικές κλήσεις που τους έγιναν ή επειδή ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που δήλωσαν δεν είναι ορθός ή έχει απενεργοποιηθεί. 20. Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος οι νικητές των ώρων καθώς και οι Μεγάλοι Νικητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να διεκδικήσουν και να παραλάβουν τα ώρα ή το Μεγάλο ώρο αντίστοιχα αποκλειστικά και μόνον υπό την προϋπόθεση της έγγραφης συναίνεσης από τον γονέα ή κηδεμόνα ή τον ασκούντα νόμιμα τη γονική μέριμνα αυτών. 21. Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος οι ανήλικοι Μεγάλοι Νικητές ή κατά περίπτωση οι Αναπληρωματικοί, οι οποίοι θα έχουν συμπληρώσει κατά το χρόνο πραγματοποίησης του ταξιδιού το 16ο έτος της ηλικίας τους θα μπορούν να διεκδικήσουν και να παραλάβουν το Μεγάλο ώρο αντίστοιχα αποκλειστικά και μόνον υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης στη ιοργανώτρια της έγγραφης συναίνεσης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Αρχή από τον γονέα ή κηδεμόνα ή τον ασκούντα νόμιμα τη γονική μέριμνα

6 αυτών. ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που οι ανήλικοι Μεγάλοι Νικητές του ιαγωνισμού ή κατά περίπτωση οι Αναπληρωματικοί κατά το χρόνο πραγματοποίησης του ταξιδιού δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, θα μπορούν να διεκδικήσουν και να παραλάβουν το Μεγάλο ώρο αντίστοιχα αποκλειστικά και μόνον υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονται στο ταξίδι από το γονέα, κηδεμόνα ή τον ασκούντα νόμιμα τη γονική μέριμνα αυτών. 22. Αντίστοιχα, τα πρόσωπα που θα επιλέξουν οι Μεγάλοι Νικητές να τους συνοδεύσουν στο ταξίδι (εφεξής οι «Συνοδοί») θα πρέπει για τη συμμετοχή τους στο ταξίδι να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο πραγματοποίησης του ταξιδιού και να προσκομίσουν στη ιοργανώτρια την έγγραφη συναίνεση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Αρχή από τον γονέα ή κηδεμόνα ή τον ασκούντα νόμιμα τη γονική μέριμνα αυτών. Κατ εξαίρεση οι Συνοδοί θα μπορούν να είναι κάτω των 16 ετών εάν οι Μεγάλοι Νικητές είναι ενήλικες και επιθυμούν να συνοδεύονται από ανήλικο τέκνο τους. 23. Η ιοργανώτρια και/ή η ιαφημιστική και/ ή η Everest δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οι νικητές των δώρων έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξουν αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβουν σύμφωνα με τους παρόντες όρους τα δώρα τους ή αν η διεύθυνση που έχουν δηλώσει δεν είναι ορθή, δεν κατοικούν, απουσιάζουν ή δεν βρίσκονται εκεί, ή δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την παραλαβή των δώρων, ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον ιαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι νικητές χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί των δώρων, τα οποία παραμένουν εις χείρας της ιοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του. ιευκρινίζεται ότι τα ώρα που δεν παραλήφθηκαν από τους Νικητές εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας των 7 ημερών, θα μπουν στην τελική κλήρωση μαζί με το Μεγάλο ώρο. 24. Η ιοργανώτρια και/ή η ιαφημιστική και/ ή η Everest δεν ευθύνονται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα ώρα ή στο Μεγάλο ώρο που θα παραλάβουν οι νικητές του ιαγωνισμού. Ρητά επίσης διευκρινίζεται προς τους Συμμετέχοντες και τους νικητές ότι η Everest δεν εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στην απόδοση των δώρων και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των τελικών αποδεκτών των δώρων.

7 25. Τα ώρα και τα Μεγάλα ώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του ιαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα ή δώρα. 26. Οι Μεγάλοι Νικητές του ιαγωνισμού και οι Συνοδοί τους ταξιδεύουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη, και η ευθύνη της ιοργανώτριας ή/και της ιαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στην κάλυψη των εξόδων που αναγράφονται στον όρο 14 ανωτέρω. Οι Μεγάλοι Νικητές του ιαγωνισμού (και κατά περίπτωση οι γονείς/ κηδεμόνες/ ασκούντες νόμιμα τη γονική μέριμνα) και οι Συνοδοί τους είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τις ανάγκες του ταξιδίου. Η ιοργανώτρια ή/και ιαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη στην περίπτωση που δεν επιτραπεί σε κάποιον Μεγάλο Νικητή να ταξιδέψει ή αν κάποιος Μεγάλος Νικητής δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει στο ταξίδι κατά τον όρο 14 ανωτέρω. 27. Η συμμετοχή των Συμμετεχόντων στο ιαγωνισμό καθώς και η συμμετοχή των Μεγάλων Νικητών και των Συνοδών τους στο ταξίδι ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής της ιοργανώτριας ή/και της ιαφημιστικής από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη. ιευκρινίζεται ότι η ιοργανώτρια και η ιαφημιστική πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο όλων των νικητών του ιαγωνισμού ή κατά περίπτωση των Αναπληρωματικών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση των ώρων ή του Μεγάλου ώρου αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο ιαγωνισμό κατά τα ανωτέρω. 28. Η ιοργανώτρια ή/και η ιαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ή/και ανακαλέσουν τον ιαγωνισμό ή να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο της, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του ιαγωνισμού. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της Ιστοσελίδας με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η ιοργανώτρια (ή/και η ιαφημιστική) μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον ιαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η ιοργανώτρια ή/και η ιαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του ιαγωνισμού ή των MTV Europe Music Awards οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα,

8 απαίτηση και αξίωση κατά της ιοργανώτριας ή/και της ιαφημιστική ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του ιαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του. 29. Η συμμετοχή στον ιαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H ιοργανώτρια ή/και η ιαφημιστική δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του ιαγωνισμού. 30. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον ιαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η ιοργανώτρια ή/και η ιαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. 31. H ιοργανώτρια ή/και η ιαφημιστική έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η ιοργανώτρια ή/και η ιαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον ιαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του ιαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ οιονδήποτε τους όρους της. 32. Η ιοργανώτρια ή/και η ιαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από τον ιαγωνισμό.

9 33. Οι Νικητές (ή κατά περίπτωση οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών) δίνουν στην ιοργανώτρια ή/και την ιαφημιστική το δικαίωμα, δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους με σκοπό να αναρτηθεί δημοσίως στο πλαίσιο του ιαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της ιοργανώτριας με κάθε τρόπο ή/και μέσο. 34. Περαιτέρω, στα πλαίσια του ιαγωνισμού η ιοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω [ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( address), αριθμό κινητού τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση], τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του ιαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της ιοργανώτριας με κάθε τρόπο ή/και μέσο. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν στη ιαφημιστική καθώς και σε συνεργάτες αυτής και της ιοργανώτριας που ενεργούν κατ εντολή και για λογαριασμό τους για τους ως άνω σκοπούς. 35. Οι Συμμετέχοντες (ή κατά περίπτωση οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών) δίνουν την συναίνεσή τους στη ιοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/ Η συμμετοχή στον ιαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της ιοργανώτριας και της ιαφημιστικής. 37. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον ιαγωνισμό επιλύεται από τα καθ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 38. Οι παρόντες όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο κα Μαρία Κομνηνού Σαραντοπούλου, Μελησσού Παγκράτι,, απ όπου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτών με δική του δαπάνη. Επίσης βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω της Ιστοσελίδας.

10 Παράρτημα 1 A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ (Ο ΟΣ, ΤΚ) ΠΕΡΙΟΧΗ/ΠΟΛΗ 1 MAGIC FOOD Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST ALLOU FAN PARK) 2 ΜΠΟΝΖΟΥΡ ΤΡΟΦΙΜΑ Ε.Π.Ε. (EVEREST CARREFOUR ΓΕΡΑΚΑ) 3 EVENIS Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST FACTORY ΠΕΙΡΑΙΑ) 4 EVENIS Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST FACTORY ΣΠΑΤΑ) Καναπιτσέρη 5 Λ.Μαραθώνος 131 Πειραιώς 76 Aεροδρόμιο Αγ. Ι. Ρέντης Γέρακας Σπάτα 5 ΓΡΑΨΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ) Λ. Σουνίου 34 Αγ. Μαρίνα 6 ΠΛΑΤΕΙΑ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) 7 ΕΚΑΕΞΙ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΑΙΓΑΛΕΩ) 8 ΓΩΝΙΑ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ) 9 ΓΛΕΝΤΖΑΚΗ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. (EVEREST ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) 10 ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) 11 ΧΑΝΟΥΜΗΣ Γ. & ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST ΑΡΤΕΜΙ Α) 12 ΗΛΙΑΚΕΣ ΑΚΤΕΣ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ) 13 ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΑΧΑΡΝΩΝ) 14 EVERFOOD A.E.E. (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST ΒΙΚΤΩΡΙΑ) 15 ΓΑΛΑΤΣΙ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) 16 ΒΟΥΛΙΠΑ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΓΕΡΑΚΑ) 17 ΓΛΥΦΑ Α Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΓΛΥΦΑ ΑΣ) Αγ. Ιωάννου 2 Θηβών 372 Ακαδημίας Κηφισίας 4 Αλεξιουπόλεως 46 & ΠΛ. ΑΓ. Τριάδος Λ.Καραμανλή 5 & Μακρυγιάννη 16ο χλμ Αθηνών - Κορίνθου Αχαρνών 330 Γ Σεπτεμβρίου 94 Γαλατσίου 141 & Βείκου Λ.Μαραθώνος & Παπανικολή 63 Μαραγκού 1 Αγ. Παρασκευή Αιγάλεω Αργυρούπολη Λούτσα Ασπρόπυργος Γέρακας Γλυφάδα 18 ΦΟΡΤΟΤΗΡΑΣ Λ. - ΙΠΛΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (EVEREST ΓΟΥ Ι) Μικράς Ασίας 71 Μικράς Ασίας ΛΕΩΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΑΦΝΗ) 20 ΦΟΡΤΟΤΗΡΑΣ Η. - ΚΛΑΓΚΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ) 21 ΡΩΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. (EVEREST ΖΩΓΡΑΦΟΥ) Λ.Βουλιαγμένης 214 Μαρασλή Παπάγου 89 άφνη Ζωγράφου

11 22 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) 23 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 24 ΦΗΜΙΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε. (EVEREST ΚΗΦΙΣΙΑΣ) 25 ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΚΟΛΩΝΑΚΙ) 26 ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΣ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ) Ηρώων Πολυτεχνείου 2 Λασκαρίδου 106 Λεβίδου 1 Τσακάλωφ 14 Πλ. Ελευθερίας 21 Ηλιούπολη Καλλιθέα Κηφισιά Κορυδαλλός 27 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΚΟΡΩΠΙΟΥ) 28 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΚΟΥΚΑΚΙ) Β. Κων/νου 316 Κορωπί Λ. Συγγρού ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (EVEREST ΛΑΥΡΙΟΥ) Πλ. Ηρώων 1 Λαύριο 30 ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ) 31 ΜΑΡΟΥΣΙ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΜΑΡΟΥΣΙ) 32 EVERFOOD A.E.E. (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST ΜΕΤΑΞΑ) 33 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ) 34 ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (EVEREST ΜΟΣΧΑΤΟ) 35 ΣΜΥΡΝΗ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ) 36 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 37 ΕΒΕΠΑ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST Ν.ΙΩΝΙΑΣ) 38 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Μ. ΕΠΕ & ΣΙΑ Ο.Ε. (EVEREST Ν.ΚΟΣΜΟΣ) 39 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΝΙΚΑΙΑΣ) 40 ΥΜΗΤΤΟΥ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΠΑΓΚΡΑΤΙ) Πλ. Οδυσσού 2 Ερμού 2 Παπανικολή 2 Ερμού 85 Μακρυγιάννη 141 2ας Μαϊου 14 Πευκών 4 Σινιόσογλου 6 & Παναγούλη Λουδ. Τζορτζ 28 Κονδύλη 1 & Τζαβέλα Ευτυχίδου 49 Μαρούσι Μοσχάτο Ν.Σμύρνη Ν. Ηράκλειο Ν. Ιωνία Παγκράτι 41 ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΛΑΝΑΡΑΣ Ε.Π.Ε. (EVEREST ΠΑΛΛΗΝΗΣ) Λ. Μαραθώνος 126 Παλλήνη 42 ΣΠΙΝΟΣ ΑΘ. & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΠΑΝΤΕΙΟΥ) Αλ.Πάντου 18 Καλλιθέα 43 ΜΑΡΟΥΣΙ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΥ) 44 ΦΡΕΡΗΣ Λ. Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ) Λ.Κηφισίας 70 & Πάρνωνος Γρ. Λαμπράκη 150 Μαρούσι 45 ΠΑΤΗΣΙΑ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST Πατησίων 351

12 ΠΑΤΗΣΙΑ) 46 ΠΕΡΑΜΑ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ) 47 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) 48 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (EVEREST ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ) 49 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΠΛ.ΜΑΒΙΛΗ) 50 ΧΑΝΟΥΜΗΣ Γ. - ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΡΑΦΗΝΑΣ) ημοκρατίας 15 Παρασκευοπούλου 49 Πειραιώς Σούτσου & ωριλαίου 6 Χρ. Σμύρνης & Χρ. Μάντικα Περιστέρι Γκάζι - Μαβίλη Ραφήνα 51 ΡΟΣΙΑ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΣΤΑΜΑΤΑΣ) Λ. Μαραθώνος 2 Σταμάτα 52 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST ΣΥΝΤΑΓΜΑ) 53 ΦΡΕΑΤΤΥ Α Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΤΖΑΝΕΙΟ) Ερμού 2 Αφεντούλη 45 & Ζαννη Φρεαττύδα 54 ΤΡΟΦΗ Α.Ε.Ε. (EVEREST ΦΩΚΙΟΝΟΣ) Αγ. Μελετίου 61 Αγ. Μελετίου 55 EVERFOOD A.E.E. (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST ΧΑΛΑΝ ΡΙ 1) 56 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΧΟΛΑΡΓΟΥ) Αγ. Παρασκευής 1 Μεσογείων 212 & Υμηττού 1 Χαλάνδρι Χολαργός 57 ΚΟΛΟΜΒΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. (EVEREST MALL) Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Εντός mall) Μαρούσι 58 ΡΟΖΑ Α.Ε. (EVEREST ΒΑΡΗΣ) Λ. Βάρης & Πάρου 28 Βάρη 59 ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. (EVEREST ΤΑΥΡΟΥ) 60 ΚΟΥΡΟΥ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΙ) 61 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ (EVEREST ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ) 62 EVERSTORY ΑΕ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΧΑΛΑΝ ΡΙ 2) 63 ΤΣΟΥΝΗΣ. - ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ) 64 ΑΡΤΟΣ & ΓΕΥΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. (EVEREST ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΣΑΠ ΠΕΡΙΣΣΟΥ) 65 ΛΟΦΟΣ ΓΕΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΧΑΪ ΑΡΙ 2) 66 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΡΑΣΜΑ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΙΙΙ) 67 ΓΟΥΝΑΡΗ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΑΝΩ ΓΛΥΦΑ Α) Μαραθόνως 2 & Π.Τσαλδάρη 11 Ηρ.Πολυτεχνείου 40 Λ.Λαυρίου 134 Α Λ.Πεντέλης 126 Λ.Καραμανλή 27 Λεωφ.Ηρακείου & Αβέρωφ (Σταθμός τρένου Περισσού) ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 272 Αγ. Παρασκευής 111 Γούναρη 46 & Πόντου Ταύρος Ηλιούπολη Γλυκά Νερά Χαλάνδρι Ανάβυσσος Περισσός Χαιδάρι Χαλάνδρι Ελληνικό 68 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΥΠΟΚ/ΜΑ Βασ.Παύλου 4 Βούλα

13 EVEREST ΒΟΥΛΑ) 69 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΥΠΟΚ/ΜΑ. ΣΟΥΤΣΟΥ) 70 ΚΑΤΣΕΛΗ Χ.ΥΙΟΙ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ Π.Υ.& ΕΜΠ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΥΠ.EVEREST ΠΑΝΟΡΜΟΥ) 71 ΚΑΤΣΕΛΗ Χ.ΥΙΟΙ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ Π.Υ.& ΕΜΠ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΥΠ.EVEREST ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ) 72 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Σ. ΑΕ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST MALL ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ) Σούτσου & Αθανασιάδου 1 Πανόρμου 109 & Χατζηκωνσταντή Ερυθρού Σταυρού 9 & Σεβαστουπόλεως Αγ. ημήτριος Αγ. ημήτριος 73 ΝΙΜΕΘΑ Ε.Π.Ε. (EVEREST ΣΑΛΑΜΙΝΑ) Λ.Αιαντείου & Ιπποκράτους Σαλαμίνα 74 ΚΟΜΒΟΣ ΓΕΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΧΑΛΑΝ ΡΙ 4 ουκίσης Πλακεντίας 68 Χαλάνδρι 75 ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ (EVEREST ΓΛΥΦΑ Α 2) Λ. Ποσειδώνος & Ελ. Βενιζέλου, πλατεία Θέμιδος Γλυφάδα 76 ΤΣΟΥΝΗΣ. & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΚΑΛΥΒΙΑ) Λ. Καλυβίων & Λαγονησίου Καλύβια 77 ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚ.& ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΓΚΡΑΒΑ) 78 ΡΟΣΙΑ Α.Ε.ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΥΠ/ΜΑ (EVEREST ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ) 79 ΡΟΣΙΑ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΥΠ/ΜΑ (EVEREST ΠΕΙΡΑΙΑ) 80 ΡΟΣΙΑ Α.Ε.ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΥΠ/ΜΑ (EVEREST ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ) 81 ΓΡΑΨΑΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ( EVEREST ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ) 82 ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST Ν.ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ) 83 ΖΑΧΑΡΙΑ ΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (EVEREST ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ) 84 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST Ν.ΜΑΚΡΗΣ) 85 ΕΣΤΙΑΣΗ ΒΑΖΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ) 86 ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET ΕΠΕ (ΥΠ/ΜΑ EVEREST ΣΟΛΩΝΟΣ) Ταϋγέτου Λ. Πεντέλης & Σισμανογλείου Ηρ.Πολυτεχνείου 37 Ακτή Μιαούλη 65 Λ.Σουνίου 81 Ελ.Βενιζέλου 14 & Λ. εκελείας 85 Παπανικολή & Ελ. Βενιζέλου 176 Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 145 Εθν. Αντιστάσεως Σόλωνος 68& Σίνα Γκράβα Βριλήσσια Μαρκόπουλο Ν.Φιλαδέλφεια Κερατσίνι Ν.Μάκρη Μπραχάμι 87 ΜΠΟΝΖΟΥΡ ΤΡΟΦΙΜΑ Ε.Π.Ε. (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) Λ. Κρυονερίου 17 Αγ. Στέφανο 88 ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΛΑΝΑΡΑΣ Ε.Π.Ε. (EVEREST ΜΠΡΑΧΑΜΙ) 89 ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET ΕΠΕ (ΥΠ/ΜΑ EVEREST ΡΕΝΤΗ) Λεωφόρος Αγ. ημητρίου Πλατεία Ρέντη Μπραχάμι Ρέντη 90 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ Α.Ε. (EVEREST ΣΥΓΓΡΟΥ) 91 ΓΡΑΨΑΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST ΓΛΥΦΑ Α 3) Λ. Συγγρού 70 Λ. Βουλιαγμένης 2 Γλυφάδα

14 92 ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ Γ.& ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ) 37ο χλμ. Μαρκόπουλου Πόρτο Ράφτη 93 ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΥΠΟΚ/ΜΑ (EVEREST Π.ΦΑΛΗΡΟΥ) Λ. Αμφιθέας 54 Π. Φάληρο 94 ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΗΜ.& ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΝΙΚΑΙΑΣ 2) 95 ΕΣΤΙΑ ΠΟΣΕΙ ΩΝΟΣ Ι.Κ.Ε. (EVEREST ΑΛΙΜΟΥ) ΒΟΤΣΗ & ΒΟΥΡΝΟΒΑ 1 Λ.ΠΟΣΕΙ ΩΝΟΣ 36 ΝΙΚΑΙΑ ΑΛΙΜΟΣ 96 P&S COFFEE Ι.Κ.Ε. (EVEREST ΑΙΓΑΛΕΩ 2) Λ.Καβάλας 413 & Πατριάρχου Γρηγορίου 26 Αιγάλεω 97 ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ) 98 ΜΠΟΝΖΟΥΡ ΤΡΟΦΙΜΑ Ε.Π.Ε. (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST COSMOS) 99 ΕΝΝΕΑ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ) 100 ΧΑΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ (EVEREST ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ) 101 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε.(EVEREST ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ) 102 ΒΟΛΟΣ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΒΟΛΟΥ- ΚΕΝΤΡΙΚΟ) 103 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε.(EVEREST ΚΗΠΩΝ ΕΒΡΟΥ) 104 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (EVEREST ΧΑΛΚΙ ΑΣ) 105 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΠΑΤΡΑΣ) Κούσκουρα 7 11ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Ν.ΜΟΥ ΑΝΙΩΝ 13oχλμ. Θεσ/κης- Γεωργικής σχολής Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 102 Σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας Σπ. Σπυρίδη &Λ. ημητριάδος Μεθοριακού Σταθμού Νέας Γέφυρας Κήπων Εβρου Ερμού & Φαρμακίδου 4 Αγ. Νικολάου 16 Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Πλαταμώνας Συνοριακός Σταθμός Βόλος Αλεξανδρούπολη Χαλκίδα Πάτρα 106 BEST CORNER A.E. (EVEREST ΤΡΙΠΟΛΗΣ) Αναστασίου Σεχιώτη 35 Τρίπολη 107 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΠΑΤΡΑ ΙΙ) Νέα Εθ. Οδ. Αθηνών Πατρών 158 Πάτρα 108 ΧΟΝ ΡΟΣ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (EVEREST ΚΩΣ) Ιπποκράτους 1 (ΤΚ 85300) Κως 109 ΜΑΝΤΩ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΜΥΚΟΝΟΣ) Πλατεία Μαντούς Μύκονος 110 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΧΙΟΣ) ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ& ΡΟ ΟΚΑΝΑΚΗ 48 Χίος 111 ΝΙΚΟΛΟΘΑΝΑΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΣΥΡΟΣ) 112 ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. (EVEREST ΡΕΘΥΜΝΟΥ) Μελίνας Μερκούρη & Γεωργίου Σούρη 2 Ελ. Βενιζέλου 83 Σύρος Ρέθυμνο 113 Ε ΕΣΜΑ Α.Ε. (EVEREST ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΙ) Μελενάου Παρλαμά 6 (Γιοφύρο) Κρήτη 114 Ε ΕΣΜΑ Α.Ε.(ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST ΗΡΑΚΛΕΙΟ III) Πλατεια Καλεργών & ΑΝ ΡΟΓΕΩ 1 Κρήτη 115 ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (EVEREST ΧΑΝΙΑ) Σκαλίδη & Πλατεία 1866 Κρήτη

15

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19 Ιανουαριου στις 13:00 π.μ. 1. H Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» που εδρεύει στo Χαλάνδρι, Λ.Πεντέλης 73 και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS?

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? 1. H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Πρότυπος Βιοµηχανία Τροφίµων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρεύει στην Αταλάντη Φθιώτιδας, στη θέση Μούλκια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ»

ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» Η εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα στο Μαρούσι Αττικής,εφεξής αποκαλούμενη Διοργανώτρια Εταιρεία, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: "Amita FUN! Back to School!"

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Amita FUN! Back to School! Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: "Amita FUN! Back to School!" 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Coca-Cola Τρία Έψιλον (3Ε)», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου

Διαβάστε περισσότερα

23:59:59. Όροι συµµετοχής

23:59:59. Όροι συµµετοχής Όροι συµµετοχής 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία εδρεύει στον Δήµο Αµαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΜΙΑ: «O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ»

ΜΑΝΑΜΙΑ: «O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΜΑΝΑΜΙΑ: «O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ» Η εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα στο Μαρούσι Αττικής,εφεξής αποκαλούμενη Διοργανώτρια Εταιρεία, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός με τον τίτλο «SANITAS BBQ Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε / Κερδίστε 5 Ψησταριές & 50 πακέτα δώρων με προϊόντα SANITAS» και Όροι Συμμετοχής

Διαγωνισμός με τον τίτλο «SANITAS BBQ Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε / Κερδίστε 5 Ψησταριές & 50 πακέτα δώρων με προϊόντα SANITAS» και Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμός με τον τίτλο «SANITAS BBQ Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε / Κερδίστε 5 Ψησταριές & 50 πακέτα δώρων με προϊόντα SANITAS» και Όροι Συμμετοχής 1] Η ανώνυμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Χαλάρωση που πετάει» Οκτώβριος 2013

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Χαλάρωση που πετάει» Οκτώβριος 2013 ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Χαλάρωση που πετάει» Οκτώβριος 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «Cyta

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση adidas Open Run Όροι συμμετοχής στην κλήρωση ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία adidas Hellas ΑΕ, και έδρα στην Γλυφάδα (Λεωφ. Βουλιαγμένης 112) (εφεξής ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day"

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Make up your day Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day" 1. Η εκδοτική διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «MEDIAVIEW», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη οδός Εθν. Αμύνης 32Α, (εφεξής: «η Διοργανώτρια»), και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Priceless Surprises

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Priceless Surprises ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Priceless Surprises Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND»

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» «Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα.

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα. Maisto Fresh Metal «FK TOYS» «FK TOYS»), ( 106),, «Maisto Fresh Metal» ( ), 01 /12/2013 31 /03/2014,,,, «..»,,. 9-13, ( ),, www.fktoys.gr ( «Site»)., o «FK TOYS» 210 6801769, 15:00. 17:00. 1) «FK TOYS»,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την Όροι Διαγωνισμού 1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την «The Mojo» (εφεξής «Διαφημιστική») που εδρεύει στη διεύθυνση Παπαχρήστου 3, Παπάγου Αττικής, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ (INTRACITY) 1. Πόρτα - Πόρτα Επόµενη Εργάσιµη 2. Θυρίδα - Πόρτα Επόµενη Εργάσιµη 3. Πόρτα - Θυρίδα Επόµενη Εργάσιµη 4.

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Ready, Kraft Go! 1. H εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών και Χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚ- ΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ» και το διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "Cooking Show Η δική σου εκπομπή μαγειρικής

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Cooking Show Η δική σου εκπομπή μαγειρικής Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "Cooking Show Η δική σου εκπομπή μαγειρικής 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία «DELONGHI KENWOOD HELLAS», με ΑΦΜ 999120410, που εδρεύει στην οδό Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη 45, διοργανώνει από 12/08/2013 έως και 20/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει» Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μέλισσα ζυμαρικά ολικής άλεσης

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μέλισσα ζυμαρικά ολικής άλεσης ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μέλισσα ζυμαρικά ολικής άλεσης 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνουν οι εταιρίες ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. και ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για το διάστημα 18/06 04/07/2015, μπορούν να λάβουν

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece»

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» 1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ- ΜΕΒΓΑΛ» Α.Ε., η οποία εδρεύει στα Κουφάλια, Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57100, (εφεξής η «Διοργανώτρια»)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "PHOTO EXPERIENCE

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό PHOTO EXPERIENCE Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "PHOTO EXPERIENCE 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία «ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ερμού 35

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική A.E.», με Α.Φ.Μ. 094414128 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.newsbeast.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Check Back in Time 1. H εταιρεία «ΕΨΑ A.E. Βιομηχανία Αναψυκτικών και Χυμών» (Λεωφ. Δημοκρατίας & Αποστόλου Λάμπη, Αγριά Βόλου 37300, τηλ. 24280-91901), εφεξής η «Διοργανώτρια»,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία,

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, Rise Entertainment A.E., Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, καλούµενη στο εξής «Rise» ή η Διοργανώτρια. 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail.

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail. Όροι 9 ου διαγωνισμού Χειμώνας 2013 1. Αντικείμενο της Κλήρωσης. Η εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» MACE Advertising, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Στρ. Καλλιδοπούλου αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 999489460,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»),

Διαβάστε περισσότερα

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν. Όροι Διαγωνισμού "Παίξε στα ΓΡΑΨΑ και Κέρδισε" 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Ο εκπαιδευτικός Όμιλος Ξένων Γλωσσών ΓΡΑΨΑ(εφεξής Διοργανωτής) διοργανώνει προωθητική ενέργεια και προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Λίστα Α/Κ στα οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί VDSL εξοπλισµός σε Α/Κ (Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει, σε συνεργασία και με την επιμέλεια της ASM Publications PC διαγωνισμό με την ονομασία «Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις Α.Ε», (εφεξής ο «ΣΚΑΪ»), ΑΦΜ 094439203, Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» 1] Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του.

Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.», σε συνεργασία με την εταιρεία «YOLENIS.COM Ε.Π.Ε.» (οι «Διοργανώτριες Εταιρείες») διοργανώνουν Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι εταιρείες Reckitt Benckiser και ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με τα καταστήματα My Market διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «Ας κάνουμε αυτή τη χρονιά, χρονιά υγείας: Ξύστε και Κερδίστε 56 ατμομάγειρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΤΟΜΕΑΣ Αγκίστρι Κ. Ψ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αίγινα Δ/νση: Μπουμπουλίνας και Νοταρά 16, Τ.Κ. 18535 Αμπελάκια Τηλ.: 210-4170500, 4118748 Αντικύθηρα Δραπετσώνα Παιδοψυχιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «EASTER PROMO»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «EASTER PROMO» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «EASTER PROMO» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο «FF GROUP» που εδρεύει στον Άγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ζήστε με Visa τη μοναδική εμπειρία. London 2012. των Ολυμπιακών Αγώνων

Ζήστε με Visa τη μοναδική εμπειρία. London 2012. των Ολυμπιακών Αγώνων Ζήστε με Visa τη μοναδική εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων London 2012 Χρησιμοποιήστε κάρτες Visa εκδόσεως Alpha Bank για οποιαδήποτε αγορά σας και κερδίστε. H Visa σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.», που εδρεύει στο Mαρούσι Αττικής, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» 1. Αντικείµενο του Διαγωνισµού. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία Αττικής, (εφεξής καλούµενη

Διαβάστε περισσότερα

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «PIRELLI & C. S.p.A.» (εφεξής η «Pirelli» ή «Διοργανώτρια Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στο Μιλάνο Ιταλίας (οδός Viale Pierro & Alberto Pirelli 25, TK 20126, Μιλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO LADY GAGA CONCERT»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO LADY GAGA CONCERT» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO LADY GAGA CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής "η Διοργανώτρια").

από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής η Διοργανώτρια). Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο Το Στήθος των Ονείρων Σου Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο Το Στήθος των Ονείρων Σου από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής "η Διοργανώτρια"). 1. ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ», (εφεξής LG ), διοργανώνει την παρούσα προωθητική ηλεκτρονική ενέργεια με τίτλο «Γιόρτασε μαζί μας τα 10 Χρόνια της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH The Host 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ(MALL)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ(MALL) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ 4G+ Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξής Cosmote ή Διοργανώτρια Εταιρεία ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY THALATTA SEASIDE HOTEL

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY THALATTA SEASIDE HOTEL OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY THALATTA SEASIDE HOTEL Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και

Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και Παροχής Υπηρεσιών», με διακριτικό τίτλο TRIBAL DDB AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GOODY'S ΔIEYΘYNΣH ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΒΑΝΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ IEPΑ OΔOΣ 284 ΑΙΓΑΛΕΩ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GOODY'S ΔIEYΘYNΣH ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΒΑΝΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ IEPΑ OΔOΣ 284 ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ GOODY S ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GOODY'S ΔIEYΘYNΣH ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΒΑΝΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΓΙΟΣ ΣTEΦΑNOΣ ΛEΩΦ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ & ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΑΓ. ΣTEΦΑNOΣ ΑTTIKHΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ Olympus VR370» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ Olympus VR370» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ Olympus VR370» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEWSBEAST.GR Wind 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEWSBEAST.GR Wind 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEWSBEAST.GR Wind 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία NEWSBEAST.GR A.E. µε έδρα της στο Μαρούσι Αττικής, Σκρα 4, τηλ. 211 105 4510, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού.

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. Διαγωνισμός «Καλοκαιρινός διαγωνισμός από την Quest» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Douni», (εφεξής καλούμενη «Douni»), που εδρεύει στην Αργυρούπολη (Οδός Παναγή Ελή, Αριθμός 19,16452),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ «VOLKSWAGEN THINK BLUE. CHALLENGE 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ «VOLKSWAGEN THINK BLUE. CHALLENGE 2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ «VOLKSWAGEN THINK BLUE. CHALLENGE 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Εταιρεία Kosmocar Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία Producta Direct ΕΠΕ διενεργεί την ενέργεια «Think Blue. Challenge

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

«Κλήρωση στα μέλη της σελίδας FACEBOOK για 10 προϊόντα Bobbi Brown» Η εταιρεία με την επωνυμία «ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε.», με έδρα Σζαβέλλα 67

«Κλήρωση στα μέλη της σελίδας FACEBOOK για 10 προϊόντα Bobbi Brown» Η εταιρεία με την επωνυμία «ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε.», με έδρα Σζαβέλλα 67 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ BOBBI BROWN GREECE «Γνωρίστε το make up της ταινίας «ΑΝ»» «Κλήρωση στα μέλη της σελίδας FACEBOOK για 10 προϊόντα Bobbi Brown» Η εταιρεία με την επωνυμία «ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε.», με

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από την 03/04/2015 με ελεύθερη ημερομηνία λήξης.

Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από την 03/04/2015 με ελεύθερη ημερομηνία λήξης. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «ΛΟΤΑΡΙΑ notosgalleries» από την εταιρεία ΝΟΤΟ COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ (στο εξής Διοργανώτρια ) και με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας AUDIOTEX

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες του παιχνιδιού

Κανόνες του παιχνιδιού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «The Mall Athens @Instagram» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Διάρκεια Προγράμματος

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Διάρκεια Προγράμματος ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο "REAL FM AE" που εδρεύει στην Αθήνα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ YΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 4 ΤΚ 0562 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2103236931 ΑΞ-ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2103227091 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ FAX 2103314534 ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που

Διαβάστε περισσότερα

Β. Υπηρεσίες Ιστοσελίδας/Διαδικασία και Όροι Παροχής των Υπηρεσιών

Β. Υπηρεσίες Ιστοσελίδας/Διαδικασία και Όροι Παροχής των Υπηρεσιών Η L OREAL HELLAS Α.Ε, που εδρεύει στην Νέα Ιωνία, επί της Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ 39Α αποτελεί την διαχειρίστρια εταιρία της παρούσας ιστοσελίδας www.vichy.gr/advanced υπό τους κάτωθι όρους χρήσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FREZYDERM ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΩΡΑ -ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΔΩΡΑ»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FREZYDERM ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΩΡΑ -ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΔΩΡΑ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FREZYDERM ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΩΡΑ -ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΔΩΡΑ» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη φαρμακευτική εταιρεία με την επωνυμία FREZYDERM Α.Β.Ε.Ε. με έδρα την Αθήνα, Μενάνδρου 75

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BLOCKBUSTER ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΜΕ OTE TV

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BLOCKBUSTER ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΜΕ OTE TV ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BLOCKBUSTER ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΜΕ OTE TV 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(εφεξής «ΟΤΕ») που εδρεύει στο Μαρούσι Λ. Κηφισίας 99 σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.news.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου Τοπικό Ιατρείο Βριλλησίων Τοπικό Ιατρείο Κ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου Τοπικό Ιατρείο Βριλλησίων Τοπικό Ιατρείο Κ. Χαλανδρίου Βριλλησίων Κ.Χαλανδρίου Δημοσθένους 8 15234 Χαλάνδρι ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ pedy.chalandriou@yahoo.gr 2106840027 (τηλ. Κέντρο)-2106840028 (γραμματεία) Λ.Πεντέλης 132 15235 Βριλήσσια ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 210-6137671

Διαβάστε περισσότερα

4] Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο και θα διαρκέσει από τις 16/02/2015 (9:00 π.μ.) μέχρι τις 31/03/2015 (24:00 π.μ.).

4] Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο και θα διαρκέσει από τις 16/02/2015 (9:00 π.μ.) μέχρι τις 31/03/2015 (24:00 π.μ.). Όροι Διαγωνισμού «Vichy Ideal Skin Test» 1] Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, διαγωνισμός «Vichy Ideal Skin Test» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), διοργανώνεται από την εταιρεία «L OREAL HELLAS A.E.», που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Xmas Beat»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Xmas Beat» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Xmas Beat» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρεία Henkel Hellas AΒΕE που εδρεύει στο Μοσχάτο, Κύπρου 23 (στο εξής Henkel Hellas) διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ 1] Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής και την απονομή των επάθλων αποτελούν μέρος των παρόντων

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού.

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού. Όροι Συμμετοχής Η εταιρεία με την επωνυμία «Fridays Κηφισιάς Α.Ε.» και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (καλούμενη εφεξής TGIFridays) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Κολοκοτρώνη 35, διοργανώνει, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Brazilian Fiesta» Διοργανωτές διαγωνισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Brazilian Fiesta» Διοργανωτές διαγωνισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Brazilian Fiesta» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρεία Henkel Hellas AΒΕE που εδρεύει στο Μοσχάτο, Κύπρου 23 (στο εξής Henkel Hellas) διοργανώνει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE ATHENS ΑΕ»

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE ATHENS ΑΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «TUNE IN» στο FACEBOOK. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.». (στο εξής η Διοργανώτρια ), με την τεχνική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Wintiko» ιοργανωτές διαγωνισµού Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρυωτάκη αρ. 6) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI» H εταιρία µε την επωνυµία «IQTAXI INC ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» (εφεξής η «ιοργανώτρια»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «MUNDOBASKET 2010»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «MUNDOBASKET 2010» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «MUNDOBASKET 2010» H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός Κηφισίας αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. "Ας μιλήσουμε για COSMOTE Business"

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ας μιλήσουμε για COSMOTE Business ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "Ας μιλήσουμε για COSMOTE Business" H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ULTREX TOP MEN CHALLENGE»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ULTREX TOP MEN CHALLENGE» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ULTREX TOP MEN CHALLENGE» 1] Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΪΣ- Unilever» (εφεξής καλούμενη ως «η Διοργανώτρια» ή «Unilever») που εδρεύει στην Κηφισιά, επί της Λεωφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων ανασφαλίστων.»

Θέμα: «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων ανασφαλίστων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ κ. Κ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνα : 213 2065116, 213 2065421 Τηλεομοιότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15231 210-6774599 210-6714018 15231 210-6774699

15231 210-6774599 210-6714018 15231 210-6774699 15234 Μ.Υ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 8 210-6840027 210-6840028 210-6839707 ΧΑΛΑΝΔΡΙ pedy.chalandriou@yahoo.gr T.I. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 132 15235 210-6137671 210-8105328 ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα