ιαγωνισμός «Πες το με ένα τραγούδι και τον πιο απολαυστικό συνδυασμό»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαγωνισμός «Πες το με ένα τραγούδι και τον πιο απολαυστικό συνδυασμό»"

Transcript

1 ιαγωνισμός «Πες το με ένα τραγούδι και τον πιο απολαυστικό συνδυασμό» 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στον ήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, με ΑΦΜ της ΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τους κ. Βασίλειο Βασιλειάδη και κ. Παναγιώτα Λαμπροπούλου (εφεξής καλούμενη η «ιοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία «Κέντρο Προωθήσεως Πωλήσεων Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην, Σώστρατου 21-23, με ΑΦΜ , ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Ν.Ιμιρζιάδη (εφεξής καλούμενη και ως «ιαφημιστική»), στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων Coca-Cola της ιοργανώτριας, προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «Πες το με ένα τραγούδι και τον πιο απολαυστικό συνδυασμό» (εφεξής ο «ιαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί στα καταστήματα της Everest ΑΕ (εφεξής η «Everest»). 2. Σκοπός του ιαγωνισμού είναι η ανάδειξη νικητών, οι οποίοι θα κερδίσουν μουσικά δώρα σύμφωνα με τα κατωτέρω όλοι οι συμμετέχοντες θα κερδίζουν από ένα (1) μαγνητάκι, τα οποία θα διατίθενται στα καταστήματα Everest. 3. Στο ιαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, οι οποίο έχουν συμπληρώσει το 14o έτος της ηλικίας τους (εφεξής καλούμενοι ως οι «Συμμετέχοντες»). Οι Συμμετέχοντες όμως που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορεί να κληθούν να παράσχουν για τη συμμετοχή τους την γραπτή έγκριση των γονέων ή κηδεμόνων τους ή των ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του ιαγωνισμού και πάντως κατά την παραλαβή των δώρων τους. 4. εν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο ιαγωνισμό οι υπάλληλοι της ιοργανώτριας, της ιαφημιστικής, και της Everest καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού. 5. Για τη συμμετοχή στον ιαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή/και υπηρεσίας της ιοργανώτριας, της ιαφημιστικής και της Everest. 6. Ως διάρκεια διεξαγωγής του ιαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 4 Αυγούστου 2014 και ώρα 8:00 πμ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 23:59μμ. 7. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 ανωτέρω, κατά το χρονικό διάστημα από τις 04/08/2014 και ώρα 08:00:00 έως και 30/09/2014 και ώρα 23:59:59, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο ιαγωνισμό αγοράζοντας από τα καταστήματα Everest της λίστας που

2 περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 του παρόντος, ένα (1) οποιοδήποτε προϊόν Coca-Cola και ένα (1) sandwich της επιλογής του (combo meal). Με την ως άνω αγορά, ο κάθε Συμμετέχων παίρνει ένα άμεσο δώρο καθώς και ένα κουπόνι με κωδικό για τη διεκδίκηση των δώρων (εφεξής το «Κουπόνι»). Το άμεσο δώρο είναι ένα μαγνητάκι το οποίο και επιλέγει ο Συμμετέχων από σταντ που βρίσκεται δίπλα στο ταμείο. Τα μαγνητάκια διατίθενται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ανά κατάστημα Everest. Εναλλακτικά, το Κουπόνι μπορεί να παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους ή από τρίτους εξουσιοδοτημένους προς αυτό από τα γραφεία της ιαφημιστικής (Σώστρατου 21-23, ) κατόπιν τηλεφωνικής του επικοινωνίας στον αριθμό από ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 11.00πμ μμ (εκτός αργιών). Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει αποκλειστικά και μόνον έναν (1) κωδικό συμμετοχής, καθ όλη τη διάρκεια του ιαγωνισμού, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Σε περίπτωση κατά την οποία ο κωδικός συμμετοχής που εμπεριέχεται στο Κουπόνι ανωτέρω είναι δυσανάγνωστος ή/και για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν εμπεριέχεται στο εν λόγω κουπόνι, ή παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει νέο κωδικό συμμετοχής αυτοπροσώπως κατόπιν τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τη ιαφημιστική κατά τα ανωτέρω. 8. Εν συνεχεία οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στο ιαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα: (α) επισκέπτονται την ιστοσελίδα όπου μέσω ειδικού banner θα οδηγούνται στην ιστοσελίδα (εφεξής η «Ιστοσελίδα»). (β) Εγγράφονται στην Ιστοσελίδα, καταχωρώντας στην ειδική φόρμα συμμετοχής τα εξής στοιχεία τους (i) Ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικό πεδίο), (ii) (υποχρεωτικό πεδίο), (iii) Κινητό τηλέφωνο (υποχρεωτικό πεδίο), (iv) Ερώτηση σχετικά με τον λόγο επιλογής του combo meal (προαιρετικό πεδίο). Οι Συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. (γ) ηλώνουν ότι αποδέχονται τους παρόντες όρους ιαγωνισμού και (δ) Καταχωρούν τον κωδικό που αναγράφεται στο Κουπόνι. 9. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανωτέρω, οι Συμμετέχοντες θα ενημερώνονται αυτόματα ότι είναι νικητές με τη διαδικασία της στιγμιαίας επιλογής νικητών. 10. Από τη διαδικασία ανωτέρω θα αναδειχθούν ενενήντα (90) νικητές (εφεξής οι «Νικητές») οι οποίοι κερδίζουν τα εξής μουσικά δώρα Sony (εφεξής τα «ώρα»):

3 i. 50 Headphones μοντέλο DRBTN200 ii. 30 MP3 players μοντέλο NWZE585B.CEW iii. 10 Docking Stations μοντέλο RDPXF300IPN.EU8 11. Οι Νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στο από ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες πμ μμ (εξαιρούνται οι αργίες) εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία που κέρδισαν και να δηλώσουν τον αριθμό κινητού τηλέφωνου που καταχώρισαν κατά την εγγραφή τους καθώς και τον μοναδικό κωδικό για να παραλάβουν τα ώρα τους. Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, το δικαίωμα για παραλαβή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της ιοργανώτριας ή/και της ιαφημιστικής. Η επικοινωνία με τη ιαφημιστική θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου. 12. Τα ώρα θα αποσταλούν στους Νικητές με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) και με έξοδα της ιοργανώτριας στην ταχυδρομική διεύθυνση που θα δηλώσουν κατά την επικοινωνία με τη ιοργανώτρια σύμφωνα με τον όρο 11 ανωτέρω. Κατά την παραλαβή των ώρων, οι Νικητές θα πρέπει να επιδεικνύουν σε εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους της ιοργανώτριας ή/και της ιαφημιστικής ή/και σε οιοδήποτε άλλο πρόσωπο που θα παραδώσει τα ώρα, την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία των νικητών και συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το ειδικό έντυπο παραλαβής των ώρων. 13. Παράλληλα, με την καταχώριση κάθε κωδικού, οι Συμμετέχοντες συμμετέχουν αυτόματα στην τελική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Μεγάλου ώρου. Κάθε καταχώριση κωδικού αντιστοιχεί σε μια συμμετοχή στην τελική κλήρωση. Κάθε, δηλαδή, Συμμετέχων με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος έχει δικαίωμα πολλαπλής συμμετοχής στην τελική κλήρωση καταχωρίζοντας, περισσότερους του ενός (1) κωδικού. Θα μπορεί όμως να κερδίσει ένα από τα ώρα ή το Μεγάλο ώρο δια της τελικής κληρώσεως μόνο μία (1) φορά. 14. Μετά το πέρας της διάρκειας του ιαγωνισμού, και συγκεκριμένα στις 8 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 15:00 θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών της τελικής κλήρωσης. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ιαφημιστικής Σώστρατου 21-23, 11743, παρουσία εκπροσώπων της ιοργανώτριας και της Συμβολαιογράφου κας Μαρία Κομνηνού Σαραντοπούλου, Μελησσού Παγκράτι,, ή

4 αντικαταστάτη της. Από την τελική κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές (εφεξής οι «Μεγάλοι Νικητές»), έκαστος των οποίων θα κερδίσει δώρο ως ακολούθως (εφεξής το «Μεγάλο ώρο»): ύο εισιτήρια για τα MTV Europe Music Awards που θα διεξαχθεί στις 9 Νοεμβρίου 2014 στη Γλασκώβη Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μετ επιστροφής για 2 άτομα: Γλασκώβη 8/11/2014 / Γλασκώβη 10/11/2014 με απ ευθείας ή ενδιάμεση πτήση. Στα αεροπορικά εισιτήρια περιλαμβάνονται και οι φόροι αεροδρομίου. Μετάβαση από το αεροδρόμιο Γλασκώβης προς το ξενοδοχείο διαμονής και από το ξενοδοχείο διαμονής προς το αεροδρόμιο Γλασκώβης. ύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων της διακριτικής ευχέρειας της ιοργανώτριας με πρωινό. ύο εισιτήρια για το privé pre-event στο χώρο της μεγάλης εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα (9 Νοεμβρίου 2014) ιευκρινίζεται ότι το Μεγάλο ώρο δεν περιλαμβάνει ασφάλεια αστικής ευθύνης. Οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτηθούν από τους νικητές στις προσφερόμενες παροχές θα επιβαρύνουν τους ίδιους. 15. Από την ίδια ως άνω διαδικασία θα αναδειχθούν και πέντε (5) επιλαχόντες Νικητές (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί»), οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το Μεγάλο ώρο με σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής των αρχικών Μεγάλων Νικητών είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους αρχικούς Μεγάλους Νικητές, είτε σε περίπτωση που οι αρχικοί Μεγάλοι Νικητές αρνηθούν ή δεν παραλάβουν το Μεγάλο ώρο. 16. Άπαντες Νικητές θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα την ημέρα διενέργειας της κλήρωσης, δηλαδή στις 08/10/2014 και ώρα 19.00μμ με το ονοματεπώνυμο τους, όπως το καταχώρισαν κατά τη συμμετοχή τους στο ιαγωνισμό κατά τα ανωτέρω. Οι Μεγάλοι Νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς στο κινητό τηλέφωνο το οποίο δήλωσαν και μέσω του οποίου έλαβαν μέρος στο ιαγωνισμό. Οι Μεγάλοι Νικητές, προκειμένου να κατοχυρώσουν το ώρο τους, θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ενημέρωση τους να δηλώσουν ότι το αποδέχονται γραπτώς με στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( address) που θα τους δηλωθεί από τη ιαφημιστική κατά την προηγούμενη επικοινωνία. Η ιαφημιστική θα ενημερώσει τους Μεγάλους Νικητές για τον

5 τρόπο και το χρόνο παραλαβής του Μεγάλου ώρου, η οποία θα γίνει κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ιοργανώτριας. 17. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, θα ειδοποιείται από τη ιοργανώτρια ο επόμενος κατά σειρά προτεραιότητας Αναπληρωματικός, ο οποίος θα πρέπει επίσης, εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας από την ενημέρωσή του να αποδεχθεί το Μεγάλο ώρο γραπτώς με στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( address) που θα του δηλωθεί από τη ιαφημιστική. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, το δικαίωμα για παραλαβή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της ιοργανώτριας. Η προσπάθεια ειδοποίησης των Μεγάλων Νικητών και αντίστοιχα των Αναπληρωματικών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της ιοργανώτριας ή της ιαφημιστικής. 18. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την καταχώριση των κωδικών στην Ιστοσελίδα, τη συμπλήρωση των στοιχείων στη φόρμα, καθώς και πληροφορίες για την παραλαβή των δώρων, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο , ευτέρα έως Παρασκευή πμ μμ (εξαιρούνται οι αργίες). Για γενικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους καταστήματα. 19. Η ιοργανώτρια και η ιαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Μεγάλων Νικητών, ή/και των Αναπληρωματικών- κατά περίπτωση, επειδή οι τελευταίοι δεν απάντησαν για οποιονδήποτε λόγο στις τηλεφωνικές κλήσεις που τους έγιναν ή επειδή ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που δήλωσαν δεν είναι ορθός ή έχει απενεργοποιηθεί. 20. Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος οι νικητές των ώρων καθώς και οι Μεγάλοι Νικητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να διεκδικήσουν και να παραλάβουν τα ώρα ή το Μεγάλο ώρο αντίστοιχα αποκλειστικά και μόνον υπό την προϋπόθεση της έγγραφης συναίνεσης από τον γονέα ή κηδεμόνα ή τον ασκούντα νόμιμα τη γονική μέριμνα αυτών. 21. Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος οι ανήλικοι Μεγάλοι Νικητές ή κατά περίπτωση οι Αναπληρωματικοί, οι οποίοι θα έχουν συμπληρώσει κατά το χρόνο πραγματοποίησης του ταξιδιού το 16ο έτος της ηλικίας τους θα μπορούν να διεκδικήσουν και να παραλάβουν το Μεγάλο ώρο αντίστοιχα αποκλειστικά και μόνον υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης στη ιοργανώτρια της έγγραφης συναίνεσης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Αρχή από τον γονέα ή κηδεμόνα ή τον ασκούντα νόμιμα τη γονική μέριμνα

6 αυτών. ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που οι ανήλικοι Μεγάλοι Νικητές του ιαγωνισμού ή κατά περίπτωση οι Αναπληρωματικοί κατά το χρόνο πραγματοποίησης του ταξιδιού δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, θα μπορούν να διεκδικήσουν και να παραλάβουν το Μεγάλο ώρο αντίστοιχα αποκλειστικά και μόνον υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονται στο ταξίδι από το γονέα, κηδεμόνα ή τον ασκούντα νόμιμα τη γονική μέριμνα αυτών. 22. Αντίστοιχα, τα πρόσωπα που θα επιλέξουν οι Μεγάλοι Νικητές να τους συνοδεύσουν στο ταξίδι (εφεξής οι «Συνοδοί») θα πρέπει για τη συμμετοχή τους στο ταξίδι να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο πραγματοποίησης του ταξιδιού και να προσκομίσουν στη ιοργανώτρια την έγγραφη συναίνεση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Αρχή από τον γονέα ή κηδεμόνα ή τον ασκούντα νόμιμα τη γονική μέριμνα αυτών. Κατ εξαίρεση οι Συνοδοί θα μπορούν να είναι κάτω των 16 ετών εάν οι Μεγάλοι Νικητές είναι ενήλικες και επιθυμούν να συνοδεύονται από ανήλικο τέκνο τους. 23. Η ιοργανώτρια και/ή η ιαφημιστική και/ ή η Everest δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οι νικητές των δώρων έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξουν αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβουν σύμφωνα με τους παρόντες όρους τα δώρα τους ή αν η διεύθυνση που έχουν δηλώσει δεν είναι ορθή, δεν κατοικούν, απουσιάζουν ή δεν βρίσκονται εκεί, ή δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την παραλαβή των δώρων, ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον ιαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι νικητές χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί των δώρων, τα οποία παραμένουν εις χείρας της ιοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του. ιευκρινίζεται ότι τα ώρα που δεν παραλήφθηκαν από τους Νικητές εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας των 7 ημερών, θα μπουν στην τελική κλήρωση μαζί με το Μεγάλο ώρο. 24. Η ιοργανώτρια και/ή η ιαφημιστική και/ ή η Everest δεν ευθύνονται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα ώρα ή στο Μεγάλο ώρο που θα παραλάβουν οι νικητές του ιαγωνισμού. Ρητά επίσης διευκρινίζεται προς τους Συμμετέχοντες και τους νικητές ότι η Everest δεν εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στην απόδοση των δώρων και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των τελικών αποδεκτών των δώρων.

7 25. Τα ώρα και τα Μεγάλα ώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του ιαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα ή δώρα. 26. Οι Μεγάλοι Νικητές του ιαγωνισμού και οι Συνοδοί τους ταξιδεύουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη, και η ευθύνη της ιοργανώτριας ή/και της ιαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στην κάλυψη των εξόδων που αναγράφονται στον όρο 14 ανωτέρω. Οι Μεγάλοι Νικητές του ιαγωνισμού (και κατά περίπτωση οι γονείς/ κηδεμόνες/ ασκούντες νόμιμα τη γονική μέριμνα) και οι Συνοδοί τους είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τις ανάγκες του ταξιδίου. Η ιοργανώτρια ή/και ιαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη στην περίπτωση που δεν επιτραπεί σε κάποιον Μεγάλο Νικητή να ταξιδέψει ή αν κάποιος Μεγάλος Νικητής δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει στο ταξίδι κατά τον όρο 14 ανωτέρω. 27. Η συμμετοχή των Συμμετεχόντων στο ιαγωνισμό καθώς και η συμμετοχή των Μεγάλων Νικητών και των Συνοδών τους στο ταξίδι ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής της ιοργανώτριας ή/και της ιαφημιστικής από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη. ιευκρινίζεται ότι η ιοργανώτρια και η ιαφημιστική πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο όλων των νικητών του ιαγωνισμού ή κατά περίπτωση των Αναπληρωματικών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση των ώρων ή του Μεγάλου ώρου αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο ιαγωνισμό κατά τα ανωτέρω. 28. Η ιοργανώτρια ή/και η ιαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ή/και ανακαλέσουν τον ιαγωνισμό ή να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο της, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του ιαγωνισμού. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της Ιστοσελίδας με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η ιοργανώτρια (ή/και η ιαφημιστική) μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον ιαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η ιοργανώτρια ή/και η ιαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του ιαγωνισμού ή των MTV Europe Music Awards οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα,

8 απαίτηση και αξίωση κατά της ιοργανώτριας ή/και της ιαφημιστική ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του ιαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του. 29. Η συμμετοχή στον ιαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H ιοργανώτρια ή/και η ιαφημιστική δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του ιαγωνισμού. 30. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον ιαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η ιοργανώτρια ή/και η ιαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. 31. H ιοργανώτρια ή/και η ιαφημιστική έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η ιοργανώτρια ή/και η ιαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον ιαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του ιαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ οιονδήποτε τους όρους της. 32. Η ιοργανώτρια ή/και η ιαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από τον ιαγωνισμό.

9 33. Οι Νικητές (ή κατά περίπτωση οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών) δίνουν στην ιοργανώτρια ή/και την ιαφημιστική το δικαίωμα, δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους με σκοπό να αναρτηθεί δημοσίως στο πλαίσιο του ιαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της ιοργανώτριας με κάθε τρόπο ή/και μέσο. 34. Περαιτέρω, στα πλαίσια του ιαγωνισμού η ιοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω [ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( address), αριθμό κινητού τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση], τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του ιαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της ιοργανώτριας με κάθε τρόπο ή/και μέσο. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν στη ιαφημιστική καθώς και σε συνεργάτες αυτής και της ιοργανώτριας που ενεργούν κατ εντολή και για λογαριασμό τους για τους ως άνω σκοπούς. 35. Οι Συμμετέχοντες (ή κατά περίπτωση οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών) δίνουν την συναίνεσή τους στη ιοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/ Η συμμετοχή στον ιαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της ιοργανώτριας και της ιαφημιστικής. 37. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον ιαγωνισμό επιλύεται από τα καθ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 38. Οι παρόντες όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο κα Μαρία Κομνηνού Σαραντοπούλου, Μελησσού Παγκράτι,, απ όπου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτών με δική του δαπάνη. Επίσης βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω της Ιστοσελίδας.

10 Παράρτημα 1 A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ (Ο ΟΣ, ΤΚ) ΠΕΡΙΟΧΗ/ΠΟΛΗ 1 MAGIC FOOD Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST ALLOU FAN PARK) 2 ΜΠΟΝΖΟΥΡ ΤΡΟΦΙΜΑ Ε.Π.Ε. (EVEREST CARREFOUR ΓΕΡΑΚΑ) 3 EVENIS Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST FACTORY ΠΕΙΡΑΙΑ) 4 EVENIS Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST FACTORY ΣΠΑΤΑ) Καναπιτσέρη 5 Λ.Μαραθώνος 131 Πειραιώς 76 Aεροδρόμιο Αγ. Ι. Ρέντης Γέρακας Σπάτα 5 ΓΡΑΨΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ) Λ. Σουνίου 34 Αγ. Μαρίνα 6 ΠΛΑΤΕΙΑ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) 7 ΕΚΑΕΞΙ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΑΙΓΑΛΕΩ) 8 ΓΩΝΙΑ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ) 9 ΓΛΕΝΤΖΑΚΗ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. (EVEREST ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) 10 ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) 11 ΧΑΝΟΥΜΗΣ Γ. & ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST ΑΡΤΕΜΙ Α) 12 ΗΛΙΑΚΕΣ ΑΚΤΕΣ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ) 13 ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΑΧΑΡΝΩΝ) 14 EVERFOOD A.E.E. (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST ΒΙΚΤΩΡΙΑ) 15 ΓΑΛΑΤΣΙ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) 16 ΒΟΥΛΙΠΑ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΓΕΡΑΚΑ) 17 ΓΛΥΦΑ Α Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΓΛΥΦΑ ΑΣ) Αγ. Ιωάννου 2 Θηβών 372 Ακαδημίας Κηφισίας 4 Αλεξιουπόλεως 46 & ΠΛ. ΑΓ. Τριάδος Λ.Καραμανλή 5 & Μακρυγιάννη 16ο χλμ Αθηνών - Κορίνθου Αχαρνών 330 Γ Σεπτεμβρίου 94 Γαλατσίου 141 & Βείκου Λ.Μαραθώνος & Παπανικολή 63 Μαραγκού 1 Αγ. Παρασκευή Αιγάλεω Αργυρούπολη Λούτσα Ασπρόπυργος Γέρακας Γλυφάδα 18 ΦΟΡΤΟΤΗΡΑΣ Λ. - ΙΠΛΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (EVEREST ΓΟΥ Ι) Μικράς Ασίας 71 Μικράς Ασίας ΛΕΩΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΑΦΝΗ) 20 ΦΟΡΤΟΤΗΡΑΣ Η. - ΚΛΑΓΚΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ) 21 ΡΩΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. (EVEREST ΖΩΓΡΑΦΟΥ) Λ.Βουλιαγμένης 214 Μαρασλή Παπάγου 89 άφνη Ζωγράφου

11 22 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) 23 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 24 ΦΗΜΙΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε. (EVEREST ΚΗΦΙΣΙΑΣ) 25 ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΚΟΛΩΝΑΚΙ) 26 ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΣ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ) Ηρώων Πολυτεχνείου 2 Λασκαρίδου 106 Λεβίδου 1 Τσακάλωφ 14 Πλ. Ελευθερίας 21 Ηλιούπολη Καλλιθέα Κηφισιά Κορυδαλλός 27 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΚΟΡΩΠΙΟΥ) 28 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΚΟΥΚΑΚΙ) Β. Κων/νου 316 Κορωπί Λ. Συγγρού ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (EVEREST ΛΑΥΡΙΟΥ) Πλ. Ηρώων 1 Λαύριο 30 ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ) 31 ΜΑΡΟΥΣΙ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΜΑΡΟΥΣΙ) 32 EVERFOOD A.E.E. (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST ΜΕΤΑΞΑ) 33 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ) 34 ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (EVEREST ΜΟΣΧΑΤΟ) 35 ΣΜΥΡΝΗ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ) 36 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 37 ΕΒΕΠΑ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST Ν.ΙΩΝΙΑΣ) 38 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Μ. ΕΠΕ & ΣΙΑ Ο.Ε. (EVEREST Ν.ΚΟΣΜΟΣ) 39 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΝΙΚΑΙΑΣ) 40 ΥΜΗΤΤΟΥ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΠΑΓΚΡΑΤΙ) Πλ. Οδυσσού 2 Ερμού 2 Παπανικολή 2 Ερμού 85 Μακρυγιάννη 141 2ας Μαϊου 14 Πευκών 4 Σινιόσογλου 6 & Παναγούλη Λουδ. Τζορτζ 28 Κονδύλη 1 & Τζαβέλα Ευτυχίδου 49 Μαρούσι Μοσχάτο Ν.Σμύρνη Ν. Ηράκλειο Ν. Ιωνία Παγκράτι 41 ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΛΑΝΑΡΑΣ Ε.Π.Ε. (EVEREST ΠΑΛΛΗΝΗΣ) Λ. Μαραθώνος 126 Παλλήνη 42 ΣΠΙΝΟΣ ΑΘ. & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΠΑΝΤΕΙΟΥ) Αλ.Πάντου 18 Καλλιθέα 43 ΜΑΡΟΥΣΙ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΥ) 44 ΦΡΕΡΗΣ Λ. Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ) Λ.Κηφισίας 70 & Πάρνωνος Γρ. Λαμπράκη 150 Μαρούσι 45 ΠΑΤΗΣΙΑ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST Πατησίων 351

12 ΠΑΤΗΣΙΑ) 46 ΠΕΡΑΜΑ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ) 47 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) 48 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (EVEREST ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ) 49 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΠΛ.ΜΑΒΙΛΗ) 50 ΧΑΝΟΥΜΗΣ Γ. - ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΡΑΦΗΝΑΣ) ημοκρατίας 15 Παρασκευοπούλου 49 Πειραιώς Σούτσου & ωριλαίου 6 Χρ. Σμύρνης & Χρ. Μάντικα Περιστέρι Γκάζι - Μαβίλη Ραφήνα 51 ΡΟΣΙΑ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΣΤΑΜΑΤΑΣ) Λ. Μαραθώνος 2 Σταμάτα 52 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST ΣΥΝΤΑΓΜΑ) 53 ΦΡΕΑΤΤΥ Α Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΤΖΑΝΕΙΟ) Ερμού 2 Αφεντούλη 45 & Ζαννη Φρεαττύδα 54 ΤΡΟΦΗ Α.Ε.Ε. (EVEREST ΦΩΚΙΟΝΟΣ) Αγ. Μελετίου 61 Αγ. Μελετίου 55 EVERFOOD A.E.E. (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST ΧΑΛΑΝ ΡΙ 1) 56 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΧΟΛΑΡΓΟΥ) Αγ. Παρασκευής 1 Μεσογείων 212 & Υμηττού 1 Χαλάνδρι Χολαργός 57 ΚΟΛΟΜΒΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. (EVEREST MALL) Ανδρέα Παπανδρέου 35 (Εντός mall) Μαρούσι 58 ΡΟΖΑ Α.Ε. (EVEREST ΒΑΡΗΣ) Λ. Βάρης & Πάρου 28 Βάρη 59 ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. (EVEREST ΤΑΥΡΟΥ) 60 ΚΟΥΡΟΥ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΙ) 61 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ (EVEREST ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ) 62 EVERSTORY ΑΕ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΧΑΛΑΝ ΡΙ 2) 63 ΤΣΟΥΝΗΣ. - ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ) 64 ΑΡΤΟΣ & ΓΕΥΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. (EVEREST ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΣΑΠ ΠΕΡΙΣΣΟΥ) 65 ΛΟΦΟΣ ΓΕΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΧΑΪ ΑΡΙ 2) 66 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΡΑΣΜΑ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΙΙΙ) 67 ΓΟΥΝΑΡΗ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΑΝΩ ΓΛΥΦΑ Α) Μαραθόνως 2 & Π.Τσαλδάρη 11 Ηρ.Πολυτεχνείου 40 Λ.Λαυρίου 134 Α Λ.Πεντέλης 126 Λ.Καραμανλή 27 Λεωφ.Ηρακείου & Αβέρωφ (Σταθμός τρένου Περισσού) ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 272 Αγ. Παρασκευής 111 Γούναρη 46 & Πόντου Ταύρος Ηλιούπολη Γλυκά Νερά Χαλάνδρι Ανάβυσσος Περισσός Χαιδάρι Χαλάνδρι Ελληνικό 68 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΥΠΟΚ/ΜΑ Βασ.Παύλου 4 Βούλα

13 EVEREST ΒΟΥΛΑ) 69 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΥΠΟΚ/ΜΑ. ΣΟΥΤΣΟΥ) 70 ΚΑΤΣΕΛΗ Χ.ΥΙΟΙ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ Π.Υ.& ΕΜΠ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΥΠ.EVEREST ΠΑΝΟΡΜΟΥ) 71 ΚΑΤΣΕΛΗ Χ.ΥΙΟΙ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ Π.Υ.& ΕΜΠ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΥΠ.EVEREST ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ) 72 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Σ. ΑΕ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST MALL ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ) Σούτσου & Αθανασιάδου 1 Πανόρμου 109 & Χατζηκωνσταντή Ερυθρού Σταυρού 9 & Σεβαστουπόλεως Αγ. ημήτριος Αγ. ημήτριος 73 ΝΙΜΕΘΑ Ε.Π.Ε. (EVEREST ΣΑΛΑΜΙΝΑ) Λ.Αιαντείου & Ιπποκράτους Σαλαμίνα 74 ΚΟΜΒΟΣ ΓΕΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΧΑΛΑΝ ΡΙ 4 ουκίσης Πλακεντίας 68 Χαλάνδρι 75 ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ (EVEREST ΓΛΥΦΑ Α 2) Λ. Ποσειδώνος & Ελ. Βενιζέλου, πλατεία Θέμιδος Γλυφάδα 76 ΤΣΟΥΝΗΣ. & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΚΑΛΥΒΙΑ) Λ. Καλυβίων & Λαγονησίου Καλύβια 77 ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚ.& ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΓΚΡΑΒΑ) 78 ΡΟΣΙΑ Α.Ε.ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΥΠ/ΜΑ (EVEREST ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ) 79 ΡΟΣΙΑ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΥΠ/ΜΑ (EVEREST ΠΕΙΡΑΙΑ) 80 ΡΟΣΙΑ Α.Ε.ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΥΠ/ΜΑ (EVEREST ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ) 81 ΓΡΑΨΑΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ( EVEREST ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ) 82 ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST Ν.ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ) 83 ΖΑΧΑΡΙΑ ΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (EVEREST ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ) 84 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST Ν.ΜΑΚΡΗΣ) 85 ΕΣΤΙΑΣΗ ΒΑΖΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ) 86 ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET ΕΠΕ (ΥΠ/ΜΑ EVEREST ΣΟΛΩΝΟΣ) Ταϋγέτου Λ. Πεντέλης & Σισμανογλείου Ηρ.Πολυτεχνείου 37 Ακτή Μιαούλη 65 Λ.Σουνίου 81 Ελ.Βενιζέλου 14 & Λ. εκελείας 85 Παπανικολή & Ελ. Βενιζέλου 176 Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 145 Εθν. Αντιστάσεως Σόλωνος 68& Σίνα Γκράβα Βριλήσσια Μαρκόπουλο Ν.Φιλαδέλφεια Κερατσίνι Ν.Μάκρη Μπραχάμι 87 ΜΠΟΝΖΟΥΡ ΤΡΟΦΙΜΑ Ε.Π.Ε. (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) Λ. Κρυονερίου 17 Αγ. Στέφανο 88 ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΛΑΝΑΡΑΣ Ε.Π.Ε. (EVEREST ΜΠΡΑΧΑΜΙ) 89 ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET ΕΠΕ (ΥΠ/ΜΑ EVEREST ΡΕΝΤΗ) Λεωφόρος Αγ. ημητρίου Πλατεία Ρέντη Μπραχάμι Ρέντη 90 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ Α.Ε. (EVEREST ΣΥΓΓΡΟΥ) 91 ΓΡΑΨΑΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST ΓΛΥΦΑ Α 3) Λ. Συγγρού 70 Λ. Βουλιαγμένης 2 Γλυφάδα

14 92 ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ Γ.& ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ) 37ο χλμ. Μαρκόπουλου Πόρτο Ράφτη 93 ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΥΠΟΚ/ΜΑ (EVEREST Π.ΦΑΛΗΡΟΥ) Λ. Αμφιθέας 54 Π. Φάληρο 94 ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΗΜ.& ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΝΙΚΑΙΑΣ 2) 95 ΕΣΤΙΑ ΠΟΣΕΙ ΩΝΟΣ Ι.Κ.Ε. (EVEREST ΑΛΙΜΟΥ) ΒΟΤΣΗ & ΒΟΥΡΝΟΒΑ 1 Λ.ΠΟΣΕΙ ΩΝΟΣ 36 ΝΙΚΑΙΑ ΑΛΙΜΟΣ 96 P&S COFFEE Ι.Κ.Ε. (EVEREST ΑΙΓΑΛΕΩ 2) Λ.Καβάλας 413 & Πατριάρχου Γρηγορίου 26 Αιγάλεω 97 ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ) 98 ΜΠΟΝΖΟΥΡ ΤΡΟΦΙΜΑ Ε.Π.Ε. (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST COSMOS) 99 ΕΝΝΕΑ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ) 100 ΧΑΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ (EVEREST ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ) 101 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε.(EVEREST ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ) 102 ΒΟΛΟΣ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΒΟΛΟΥ- ΚΕΝΤΡΙΚΟ) 103 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε.(EVEREST ΚΗΠΩΝ ΕΒΡΟΥ) 104 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (EVEREST ΧΑΛΚΙ ΑΣ) 105 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΠΑΤΡΑΣ) Κούσκουρα 7 11ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Ν.ΜΟΥ ΑΝΙΩΝ 13oχλμ. Θεσ/κης- Γεωργικής σχολής Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 102 Σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας Σπ. Σπυρίδη &Λ. ημητριάδος Μεθοριακού Σταθμού Νέας Γέφυρας Κήπων Εβρου Ερμού & Φαρμακίδου 4 Αγ. Νικολάου 16 Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Πλαταμώνας Συνοριακός Σταθμός Βόλος Αλεξανδρούπολη Χαλκίδα Πάτρα 106 BEST CORNER A.E. (EVEREST ΤΡΙΠΟΛΗΣ) Αναστασίου Σεχιώτη 35 Τρίπολη 107 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΠΑΤΡΑ ΙΙ) Νέα Εθ. Οδ. Αθηνών Πατρών 158 Πάτρα 108 ΧΟΝ ΡΟΣ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (EVEREST ΚΩΣ) Ιπποκράτους 1 (ΤΚ 85300) Κως 109 ΜΑΝΤΩ Α.Ε. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΜΥΚΟΝΟΣ) Πλατεία Μαντούς Μύκονος 110 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΧΙΟΣ) ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ& ΡΟ ΟΚΑΝΑΚΗ 48 Χίος 111 ΝΙΚΟΛΟΘΑΝΑΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΣΥΡΟΣ) 112 ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. (EVEREST ΡΕΘΥΜΝΟΥ) Μελίνας Μερκούρη & Γεωργίου Σούρη 2 Ελ. Βενιζέλου 83 Σύρος Ρέθυμνο 113 Ε ΕΣΜΑ Α.Ε. (EVEREST ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΙ) Μελενάου Παρλαμά 6 (Γιοφύρο) Κρήτη 114 Ε ΕΣΜΑ Α.Ε.(ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST ΗΡΑΚΛΕΙΟ III) Πλατεια Καλεργών & ΑΝ ΡΟΓΕΩ 1 Κρήτη 115 ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (EVEREST ΧΑΝΙΑ) Σκαλίδη & Πλατεία 1866 Κρήτη

15

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS?

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? 1. H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Πρότυπος Βιοµηχανία Τροφίµων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρεύει στην Αταλάντη Φθιώτιδας, στη θέση Μούλκια

Διαβάστε περισσότερα

23:59:59. Όροι συµµετοχής

23:59:59. Όροι συµµετοχής Όροι συµµετοχής 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία εδρεύει στον Δήµο Αµαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, και

Διαβάστε περισσότερα

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19 Ιανουαριου στις 13:00 π.μ. 1. H Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» που εδρεύει στo Χαλάνδρι, Λ.Πεντέλης 73 και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Coca-Cola Τρία Έψιλον (3Ε)», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "PHOTO EXPERIENCE

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό PHOTO EXPERIENCE Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "PHOTO EXPERIENCE 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία «ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ερμού 35

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική A.E.», με Α.Φ.Μ. 094414128 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1 ΟΡΟΙ Chillbox Activation 1 Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» 1. Αντικείµενο του Διαγωνισµού. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία Αττικής, (εφεξής καλούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Priceless Surprises

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Priceless Surprises ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Priceless Surprises Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΜΙΑ: «O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ»

ΜΑΝΑΜΙΑ: «O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΜΑΝΑΜΙΑ: «O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ» Η εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα στο Μαρούσι Αττικής,εφεξής αποκαλούμενη Διοργανώτρια Εταιρεία, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού "Η Χρονιά μου!"

Όροι Διαγωνισμού Η Χρονιά μου! Όροι Διαγωνισμού "Η Χρονιά μου!" Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρία «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» με Α.Φ.Μ: 094207902 (εφεξής ο «Διοργανωτής») που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI» H εταιρία µε την επωνυµία «IQTAXI INC ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» (εφεξής η «ιοργανώτρια»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OTE «2014 ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OTE «2014 ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OTE «2014 ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ» 1) H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ανώνυμη εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος» (εφεξής «ΟΤΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW» 1) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ULTREX TOP MEN CHALLENGE»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ULTREX TOP MEN CHALLENGE» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ULTREX TOP MEN CHALLENGE» 1] Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΪΣ- Unilever» (εφεξής καλούμενη ως «η Διοργανώτρια» ή «Unilever») που εδρεύει στην Κηφισιά, επί της Λεωφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ COSMOTE SMART STEPS!

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ COSMOTE SMART STEPS! ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ COSMOTE SMART STEPS! H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 44,

Διαβάστε περισσότερα

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH The Host 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

5. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

5. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο. Διαγωνισμός «ΦΜ Dance by Dentyne» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «STAR CHANNEL» (εφεξής καλούμενη «ΠΕΛΑΤΗΣ»), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει» Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Χαλάρωση που πετάει» Οκτώβριος 2013

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Χαλάρωση που πετάει» Οκτώβριος 2013 ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Χαλάρωση που πετάει» Οκτώβριος 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «Cyta

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο

Διαβάστε περισσότερα