ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ. "ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ. "ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)""

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile) Ανάλυση Επαγγελµατικών ραστηριοτήτων (Task Analysis) Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων ιαδικασία... 8 α) Σκοπός... 8 β) Περιεχόµενο εξέτασης... 8 γ) ιαδικασία εξέτασης... 8 δ) ιάρκεια εξετάσεων Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Το πρακτικό µέρος εξετάσεων ιαδικασία α) Σκοπός β) Περιεχόµενο εξέτασης γ) ιαδικασία εξέτασης δ) ιάρκεια εξετάσεων Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ...18 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΟΜΑ ΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΟΜΑ ΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΟΜΑ ΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΟΜΑ ΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΟΜΑ ΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΟΜΑ ΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΟΜΑ ΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Σελίδα 2 από 29

3 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile) Ο κάτοχος ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. "Ειδικός Εµπορίας, ιαφήµισης και Προώθησης Προϊόντων(Marketing)" έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί, µε την εποπτεία του Υπεύθυνου Marketing, σε εξαρτηµένες ή µη εργασίες στα τµήµατα και υπηρεσίες που έχουν σαν αντικείµενο τις λειτουργίες του Marketing, στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα. Ο "Ειδικός Εµπορίας, ιαφήµισης και Προώθησης Προϊόντων(Marketing)" µε βάση τις ειδικές γνώσεις του, τις γενικές οδηγίες µεθοδολογίας, τεχνικών και διαδικασιών, καθώς και τις δεξιότητές του στην ορθολογική χρησιµοποίηση σύγχρονων επιστηµονικών µεθόδων και µέσων, ενεργεί, είτε αυτόνοµα είτε σαν µέλος οµάδας για: - Τη διεξαγωγή ερευνών marketing που εξασφαλίζουν τη συγκέντρωση στοιχείων απαραίτητων για τη λήψη αποφάσεων σχετικών, µε το προϊόν, τον καθορισµό της τιµής πώλησης του, τη τοποθέτησή του στην αγορά, και την προώθησή του. - Την εκτέλεση των σχεδίων (projects) και προγραµµάτων που έχουν στοχοθετηθεί από τους υπεύθυνους της λειτουργίας του marketing. Για το σκοπό αυτό εκτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελµατικές δραστηριότητες: (Duties) 1. Έρευνα marketing. 2. Συµµετοχή στις διαδικασίες εφαρµογής του "µείγµατος marketing". 3. Συµµετοχή στον καθορισµό πολιτικής πωλήσεων. 4. Συµµετοχή στην υλοποίηση του σχεδίου προώθησης πωλήσεων. 5. Συγκέντρωση στοιχείων σχετικών µε τα κανάλια πώλησης. 6. Συµµετοχή στη λειτουργία του τοµέα πώλησης. 7. Συµµετοχή στον καθορισµό τιµής πώλησης και πολιτικής τιµών της επιχείρησης. 8. Συντονισµός των δραστηριοτήτων και διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προς τον καταναλωτή µετά την πώληση. Σελίδα 3 από 29

4 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ραστηριοτήτων (Task Analysis) 2.1. Έρευνα marketing. - Πραγµατοποιεί ή επιµελείται για την πραγµατοποίηση της προκαταρκτικής έρευνας: i) µε τη συλλογή, καταγραφή, αξιολόγηση, ανάλυση, επεξεργασία, αποθήκευση και παρουσίαση στατιστικών στοιχείων και δεδοµένων στηριζόµενος στο εσωτερικό σύστηµα πληροφόρησης της επιχείρησης (λ.χ. λογιστήριο, υπηρεσίες παραγωγής, πωλήσεων κ.λ.π.) και ii) µε την συλλογή, καταγραφή, αξιολόγηση, επεξεργασία, αποθήκευση και παρουσίαση στοιχείων, που αντλεί από πηγές που βρίσκονται εκτός επιχειρήσεως όπως: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), άλλες κρατικές υπηρεσίες ή οργανισµούς, εταιρείες ερευνών marketing, επαγγελµατικές ενώσεις, ελληνικά και ξένα περιοδικά, διάφορες εξειδικευµένες εκδόσεις κ.λ.π. - Παρακολουθεί και συγκεντρώνει στατιστικές οικογενειακών προϋπολογισµών, διαφηµιστικών µέσων, αγοραστικής κίνησης και ικανότητας του καταναλωτικού κοινού, παρακολούθησης των τάσεων της αγοράς, της συµπεριφοράς των ανταγωνιστών, των καταναλωτών, των ενδιάµεσων κ.λ.π. - Εξάγει ποσοστά και καταρτίζει αριθµοδείκτες. - Συµµετέχει στο σχεδιασµό δειγµατοληψιών και πραγµατοποιεί δειγµατοληψίες. - Συµµετέχει στη σύνταξη των ερωτηµατολογίων της έρευνας. - Πραγµατοποιεί τεστ λειτουργικότητας των ερωτηµατολογίων σε πραγµατικές συνθήκες. -Συλλέγει στοιχεία µε τις µεθόδους της προσωπικής συνέντευξης, τηλεφωνικής κλήσης, ταχυδροµείου, συλλογικής συζήτησης, διαρκούς απογραφής. παρατήρησης κ.λ.π. -Συµµετέχει στην οργάνωση και επίβλεψη της διεξαγωγής ερευνών marketing που πραγµατοποιούνται είτε από την ίδια την επιχείρηση είτε από εξειδικευµένο φορέα, εκτός επιχειρήσεως. -Παρακολουθεί καθηµερινά και επιµελείται για την αναλογική αντιπροσώπευση του δείγµατος κατά τάξη, ηλικία κ.λ.π., κατά τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων. -Συγκεντρώνει τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια, τα επεξεργάζεται, µε την βοήθεια του Η/Υ, αναλύει τις απαντήσεις τους και εξάγει συµπεράσµατα µε ποσοστιαίες αναλογίες. -Παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της έρευνας µε την χρήση λόγου, διαγραµµάτων, σχηµάτων κ.λ.π. -Συντάσσει και παρουσιάζει στον προϊστάµενό του συµπεράσµατα και προτάσεις / εισηγήσεις µε βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας Συµµετοχή στις διαδικασίες εφαρµογής του "µείγµατος marketing". -Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία σχετικά µε τις µεταβλητές: α) προϊόν, β) τιµή, γ) χρησιµοποιούµενα κανάλια διανοµής, δ) χρησιµοποιούµενα µέσα προώθησης. -Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία που επιτρέπουν να ληφθούν αποφάσεις για τον καθορισµό του ύψους των αποθεµάτων, την αποτίµησή τους, την κυκλοφορία τους καθώς και τον προσδιορισµό του τύπου αποθεµάτων. -Εποπτεύει ή συµµετέχει στην εκτέλεση των διαδικασιών του σχεδίου διανοµής. -Εποπτεύει ή συµµετέχει στην εκτέλεση των διαδικασιών λήψης - προώθησης παραγγελιών. Σελίδα 4 από 29

5 -Εποπτεύει την εκτέλεση των διαδικασιών, εξωεργοστασιακής µεταφοράς, τοποθέτησης των προϊόντων, εσωτερικής µεταφοράς, αποθήκευσης εντός του εργοστασίου, εξυπηρέτησης της πελατείας, συσκευασίας, παραλαβής ετοίµων προϊόντων από την παραγωγή, και φόρτωσης των προϊόντων. -Παρακολουθεί και συγκεντρώνει στοιχεία για την κίνηση των καναλιών διανοµής. -Συντάσσει τους πίνακες που αφορούν την κίνηση του δικτύου διανοµής Συµµετοχή στον καθορισµό πολιτικής πωλήσεων. -Συγκεντρώνει, καταγράφει, επεξεργάζεται αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία που εκφράζουν: το µέγεθος και τις τάσεις της αγοράς καθώς και τους λόγους, τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο όπου ο καταναλωτής αγοράζει. -Συγκεντρώνει, καταγράφει, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία που εκφράζουν, τις πωλήσεις των ανταγωνιστών, το µερίδιο αγοράς που κατέχουν, τα ισχυρά και ασθενή τους σηµεία σε σχέση µε την ικανοποίηση των καταναλωτών, τα ισχυρά και ασθενή τους σηµεία σε σχέση µε την επιχείρηση. -Χρησιµοποιεί τις τεχνικές και µεθόδους προβλέψεων για την προσέγγιση διαφόρων παραγόντων απαραίτητων στον καθορισµό της πολιτικής πωλήσεων. -Επικουρεί τον Υπεύθυνο Marketing στην προετοιµασία και εκτέλεση προγραµµάτων εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά, εξασφαλίζοντάς του τις πληροφορίες που του είναι αναγκαίες Συµµετοχή στην υλοποίηση του σχεδίου προώθησης πωλήσεων. -Πραγµατοποιεί έρευνες διαφηµιστικών µέσων και εξασφαλίζει στον Υπεύθυνο Marketing τα στοιχεία που του είναι αναγκαία για την επιλογή των µέσων διαφήµισης, τον προσδιορισµό της χρονικής κατανοµής τους, το σχεδιασµό των διαφηµιστικών µηνυµάτων και τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας των διαφηµιστικής εκστρατείας. -Πραγµατοποιεί επαφές µε τη διαφηµιστική εταιρεία για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της διαφηµιστικής εκστρατείας. -Συγκεντρώνει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία που αναφέρονται στα δυνατά και αδύνατα σηµεία των ανταγωνιστών στην προώθηση πωλήσεων. -Υλοποιεί ενέργειες επικοινωνίας και δηµοσίων σχέσεων. -Συνεργάζεται µε τον προϊστάµενό του για το συντονισµό όλων των µέσων προώθησης των πωλήσεων Συγκέντρωση στοιχείων σχετικών µε τα κανάλια πώλησης -Γνωρίζει το είδος των καναλιών διάθεσης των προϊόντων και τα χαρακτηριστικά τους. -Συγκεντρώνει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία που επιτρέπουν, α) να πραγµατοποιείται ο έλεγχος της απόδοσης του συστήµατος διανοµής, β) να διαπιστώνεται η θέση του ανταγωνισµού ως προς τα κανάλια πώλησης, γ) να προσδιορίζονται: οι χρηµατοπιστωτικές δυνατότητες της επιχείρησης, οι τρόποι συναλλαγών και η δυνατότητα πιστοδότησης κάθε πελάτη. Σελίδα 5 από 29

6 2.6. Συµµετοχή στη λειτουργία του τοµέα πώλησης. -Συγκεντρώνει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία όγκου και άλλων χαρακτηριστικών των πωλήσεων που επιτρέπουν στον Υπεύθυνο του Marketing να οργανώσει ορθολογικά και αποτελεσµατικά το τµήµα πωλήσεων. -Συγκεντρώνει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία που περιέχονται, στα δελτία παραγγελιών, στις καρτέλες πελατών, στις καταστάσεις υπολοίπων, στις εκθέσεις πωλητών κ.λ.π. και επιτρέπουν στον Υπεύθυνο Marketing να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα του τµήµατος πωλήσεων. -Τηρεί στατιστικούς πίνακες που παρουσιάζουν τις πωλήσεις κατά προϊόν, κατά γεωγραφική περιοχή, κατά χρονικές περιόδους, κατά πωλητή κ.λ.π. -Καταρτίζει διαγράµµατα που εµφανίζουν τις εξελίξεις των πωλήσεων Συµµετοχή στον καθορισµό τιµής πώλησης και πολιτικής τιµών της επιχείρησης. -Συγκεντρώνει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον καθορισµό πολιτικών και τακτικών τιµολόγησης και συγκεκριµένα εκείνα που προσδιορίζουν: -το κατά µονάδα κόστος του προϊόντος -την τιµή που επικρατεί στην αγορά από τον ανταγωνισµό για οµοειδή προϊόντα. -το επίπεδο των τιµών -τη δυνατότητα αλλαγής τους -την πορεία τιµολόγησης στον κύκλο ζωής του προϊόντος -τη σχέση τιµών ενός προϊόντος και σειράς προϊόντων, κ.λ.π Συντονισµός των δραστηριοτήτων και διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προς τον καταναλωτή µετά την πώληση. -Επιµελείται για την οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας ενηµέρωσης, για την χρησιµοποίηση του προϊόντος, παροχής εγγυήσεων για την καλή λειτουργία και απόδοσή του (αν πρόκειται για µηχάνηµα), αντικατάστασής του σε περίπτωση υπαίτιας (για την επιχείρηση) βλάβης, εξασφάλισης ανταλλακτικών για τη λειτουργία του, αµέσου επισκευής (service) σε περίπτωση βλάβης του. Σελίδα 6 από 29

7 3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης Για την απόκτηση του ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Ειδικός Εµπορίας, ιαφήµισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing) πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης επαγγελµατικής κατάρτισης. β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των Π.Ε.Ε.Π. Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο (2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. Σελίδα 7 από 29

8 3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων ιαδικασία α) Σκοπός Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. β) Περιεχόµενο εξέτασης Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των ονοµάτων των υποψηφίων. γ) ιαδικασία εξέτασης Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και µετά από απόφαση του.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για επεξεργασία. Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) έως είκοσι (20). Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του αναβαθµολογητή. Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν Σελίδα 8 από 29

9 απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. δ) ιάρκεια εξετάσεων Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Ειδικός Εµπορίας ιαφήµισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing) εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας Για την έρευνα marketing πρέπει να: 2.1.1α. Γνωρίζει το περιεχόµενο, την έκταση και σηµασία της έρευνας marketing β. Πραγµατοποιεί ή επιµελείται για την πραγµατοποίησή τους προκαταρκτικές έρευνες: i) µε τη συλλογή, καταγραφή, αξιολόγηση, ανάλυση, επεξεργασία, αποθήκευση και παρουσίαση στατιστικών στοιχείων και δεδοµένων στηριζόµενος στο εσωτερικό σύστηµα πληροφόρησης της επιχείρησης όπως, λογιστήριο, υπηρεσίες παραγωγής, πωλήσεων κ.λ.π.) και ii) µε τη συλλογή, καταγραφή, αξιολόγηση, ανάλυση, επεξεργασία, αποθήκευση και παρουσίαση στοιχείων, που αντλεί από πηγές που βρίσκονται εκτός επιχειρήσεως όπως: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), άλλες κρατικές υπηρεσίες ή οργανισµούς, εταιρείες ερευνών marketing, επαγγελµατικές ενώσεις, ελληνικά και ξένα περιοδικά, διάφορες εξειδικευµένες εκδόσεις κ.λ.π Παρακολουθεί και συγκεντρώνει στατιστικές οικογενειακών προϋπολογισµών, διαφηµιστικών µέσων, αγοραστικής κίνησης και ικανότητας του καταναλωτικού κοινού, παρακολούθησης των τάσεων της αγοράς, της συµπεριφοράς των ανταγωνιστών, των καταναλωτών, των ενδιάµεσων κ.λ.π Εξάγει ποσοστά και καταρτίζει αριθµοδείκτες Συµµετέχει στο σχεδιασµό δειγµατοληψιών και πραγµατοποιεί δειγµατοληψίες Γνωρίζει την τεχνική της σύνταξης ερωτηµατολογίων για τη διεξαγωγή αξιόπιστης και έγκυρης έρευνας Πραγµατοποιεί τεστ λειτουργικότητας των ερωτηµατολογίων σε πραγµατικές συνθήκες Συλλέγει στοιχεία µε τις µεθόδους της προσωπικής συνέντευξης, τηλεφωνικής κλήσης, ταχυδροµείου, συλλογικής συζήτησης, διαρκούς απογραφής, παρατήρησης κ.λ.π. Σελίδα 9 από 29

10 Συµµετέχει στην οργάνωση και επίβλεψη της διεξαγωγής διαφόρων ειδών ερευνών marketing που πραγµατοποιούνται είτε από την ίδια την επιχείρηση είτε από εξειδικευµένο φορέα, εκτός επιχειρήσεως Παρακολουθεί καθηµερινά και επιµελείται για την αναλογική αντιπροσώπευση του δείγµατος κατά τάξη, ηλικία κ.λ.π., κατά τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων Συγκεντρώνει τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια, τα επεξεργάζεται, µε την βοήθεια του Η/Υ, αναλύει τις απαντήσεις τους και εξάγει συµπεράσµατα µε ποσοστιαίες αναλογίες Παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσµατα της έρευνας µε την χρήση του λόγου, διαγραµµάτων, σχηµάτων κ.λ.π Συντάσσει και παρουσιάζει στον προϊστάµενό του συµπεράσµατα και προτάσεις / εισηγήσεις µε βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας Για τη "Συµµετοχή στις διαδικασίες εφαρµογής του µείγµατος marketing" πρέπει να: Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία σχετικά µε τις µεταβλητές: α) προϊόν (ποικιλία, ποιότητα, σχέδιο, µάρκα κ.λ.π.) β) τιµή (κόστος παραγωγής, τιµή καταλόγου, εκπτώσεις κ.λ.π.) γ) χρησιµοποιούµενα κανάλια διανοµής. δ) χρησιµοποιούµενα µέσα προώθησής του Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία που επιτρέπουν να ληφθούν αποφάσεις για: α) τον καθορισµό του ύψους των αποθεµάτων β) την αποτίµησή τους γ) την κυκλοφορία τους δ) τον προσδιορισµό του τύπου αποθεµάτων Eποπτεύει ή συµµετέχει στην εκτέλεση διαδικασιών του σχεδίου διανοµής Εποπτεύει ή συµµετέχει στην εκτέλεση των διαδικασιών λήψης - προώθησης παραγγελιών Εποπτεύει την εκτέλεση των διαδικασιών: α) εξωεργοστασιακής µεταφοράς β) τοποθέτησης των προϊόντων γ) εσωτερικής µεταφοράς δ) αποθήκευσης εντός του εργοστασίου ε) εξυπηρέτησης της πελατείας στ) συσκευασίας ζ) παραλαβής ετοίµων προϊόντων από την παραγωγή η) φόρτωσης προϊόντων Παρακολουθεί και συγκεντρώνει στοιχεία για την κίνηση των καναλιών διανοµής Συντάσσει τους πίνακες που αφορούν την κίνηση του δικτύου διανοµής Για τη "Συµµετοχή στον καθορισµό πολιτικής πωλήσεων" πρέπει να γνωρίζει και να ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα. Σελίδα 10 από 29

11 Συλλέγει, καταγράφει, επεξεργάζεται αναλύει και παρουσιάζει τα στοιχεία που εκφράζουν: α) το µέγεθος και τις τάσεις της αγοράς, β) τους λόγους, τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο όπου ο καταναλωτής αγοράζει Συλλέγει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει τα στοιχεία που εκφράζουν: α) τις πωλήσεις των ανταγωνιστών β) το µερίδιο αγοράς που κατέχουν γ) τα ισχυρά και ασθενή τους σηµεία σε σχέση µε την ικανοποίηση των καταναλωτών δ) τα ισχυρά και ασθενή τους σηµεία σε σχέση µε την επιχείρηση Γνωρίζει να χρησιµοποιεί τις τεχνικές και µεθόδους προβλέψεων για την προσέγγιση διαφόρων παραγόντων που κρίνονται απαραίτητοι για τον καθορισµό της πολιτικής πωλήσεων Επικουρεί τον Υπεύθυνο Marketing στην προετοιµασία και εκτέλεση προγραµµάτων εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά, εξασφαλίζοντάς του τις πληροφορίες που του είναι αναγκαίες Για τη "Συµµετοχή στην υλοποίηση του σχεδίου προώθησης πωλήσεων" θα πρέπει να: Πραγµατοποιεί έρευνες διαφηµιστικών µέσων και εξασφαλίζει στον Υπεύθυνο Marketing τα στοιχεία που του είναι αναγκαία για: α) την επιλογή των κατάλληλων µέσων διαφήµισης β) τον προσδιορισµό της χρονικής κατανοµής τους γ) το σχεδιασµό των σωστών διαφηµιστικών µηνυµάτων δ) τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας των διαφηµιστικής εκστρατείας Πραγµατοποιεί επαφές µε τη διαφηµιστική εταιρεία για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της διαφηµιστικής εκστρατείας Συγκεντρώνει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία που αναφέρονται στα δυνατά και αδύνατα σηµεία των ανταγωνιστών στην προώθηση πωλήσεων Υλοποιεί ενέργειες επικοινωνίας και δηµοσίων σχέσεων Συνεργάζεται µε τον προϊστάµενό του για το συντονισµό όλων των µέσων προώθησης των πωλήσεων Για τη "Συγκέντρωση στοιχείων σχετικών µε τα κανάλια πώλησης" πρέπει να: Γνωρίζει το είδος των καναλιών διάθεσης των προϊόντων και τα χαρακτηριστικά τους Συγκεντρώνει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία που επιτρέπουν α) να πραγµατοποιείται ο έλεγχος της απόδοσης του συστήµατος διανοµής β) να διαπιστώνεται η θέση του ανταγωνισµού ως προς τα κανάλια πώλησης γ) να προσδιορίζονται: οι χρηµατοπιστωτικές δυνατότητες της επιχείρησης, οι τρόποι συναλλαγών και η δυνατότητα πιστοδότησης κάθε πελάτη Για τη "Συµµετοχή στη λειτουργία του τοµέα πώλησης" θα πρέπει να: Σελίδα 11 από 29

12 Συγκεντρώνει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία του όγκου και άλλων χαρακτηριστικών των πωλήσεων που επιτρέπουν στον Υπεύθυνο του Marketing να οργανώσει ορθολογικά και αποτελεσµατικά το τµήµα πωλήσεων Συγκεντρώνει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία που περιέχονται, στα δελτία παραγγελιών, στις καρτέλες πελατών, στις καταστάσεις υπολοίπων, στις εκθέσεις πωλητών κ.λ.π. και επιτρέπουν στον "Υπεύθυνο Marketing" να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα του τµήµατος πωλήσεων Τηρεί στατιστικούς πίνακες που παρουσιάζουν τις πωλήσεις κατά προϊόν, κατά γεωγραφική περιοχή, κατά χρονικές περιόδους, κατά πωλητή κ.λ.π Καταρτίζει διαγράµµατα που εµφανίζουν τις εξελίξεις των πωλήσεων Για τη "Συµµετοχή στον καθορισµό τιµής πώλησης και πολιτικής τιµών της επιχείρησης" θα πρέπει να: Συγκεντρώνει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον καθορισµό πολιτικών και τακτικών τιµολόγησης και συγκεκριµένα εκείνα που προσδιορίζουν: α) το κατά µονάδα κόστος του προϊόντος β) την τιµή που επικρατεί στην αγορά για οµοειδή προϊόντα. γ) το επίπεδο των τιµών δ) τη δυνατότητα αλλαγής τους ε) την πορεία τιµολόγησης στον κύκλο ζωής του προϊόντος στ) τη σχέση τιµών ενός προϊόντος και σειράς προϊόντων Για το "Συντονισµό των δραστηριοτήτων και διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προς τον καταναλωτή µετά την πώληση" θα πρέπει να: Επιµελείται για την οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας που έχει τα καθήκοντα: α) ενηµέρωσης για την χρησιµοποίηση του προϊόντος β) παροχής εγγυήσεων για την καλή λειτουργία και απόδοσή του (αν πρόκειται για µηχάνηµα) γ) αντικατάστασής του σε περίπτωση υπαίτιας (για την επιχείρηση) βλάβης δ) εξασφάλισης ανταλλακτικών για τη λειτουργία του ε) αµέσου επισκευής (service) σε περίπτωση βλάβης του. Σελίδα 12 από 29

13 3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων ιαδικασία α) Σκοπός Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. β) Περιεχόµενο εξέτασης Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων (εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους αξιολόγησης. Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος έργου. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. γ) ιαδικασία εξέτασης Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. δ) ιάρκεια εξετάσεων Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. Σελίδα 13 από 29

14 3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Ειδικός Εµπορίας ιαφήµισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing), εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της ειδικότητας Για την έρευνα marketing πρέπει να: Γνωρίζει τις πηγές που του επιτρέπουν να συλλέξει στοιχεία για την πραγµατοποίηση µίας προκαταρτικής έρευνας.συντάσσει και τηρεί πίνακες στοιχείων και δεδοµένων που επιτρέπουν την ανάλυση και αξιολόγηση των δεδοµένων της προκαταρκτικής έρευνας. Αναλύει και επεξεργάζεται τα διάφορα στοιχεία που προκύπτουν από την προκαταρκτική έρευνα Γνωρίζει: α) τις πηγές και β) τα είδη των στοιχείων που θα διερευνήσει και θα συγκεντρώσει, προκειµένου να µετρηθούν και εκτιµηθούν προβλήµατα που σχετίζονται µε το κεντρικό πρόβληµα του µάρκετινγκ, δηλαδή τη ζήτηση Εξάγει ποσοστά - Καταρτίζει αριθµοδείκτες Γνωρίζει και εφαρµόζει τους νόµους πάνω στους οποίους βασίζεται η δειγµατοληψία, τα είδη δειγµατοληψίας, τους παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη για την εξασφάλιση επιλογής αντιπροσωπευτικού δείγµατος, καθώς και τις µεθόδους εκλογής δείγµατος Γνωρίζει να χρησιµοποιεί τις κύριες κατηγορίες βασικών ερωτήσεων που χρησιµοποιούνται κατά τη σύνταξη ερωτηµατολογίων καθώς και τις βασικές αρχές που παίρνονται υπόψη για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας της έρευνας Πραγµατοποιεί τεστ λειτουργικότητας των ερωτηµατολογίων σε πραγµατικές συνθήκες Συλλέγει στοιχεία µε τις µεθόδους της προσωπικής συνέντευξης, τηλεφωνικής κλήσης, ταχυδροµείου, συλλογικής συζήτησης, διαρκούς απογραφής. παρατήρησης κ.λ.π Υποστηρίζει τη διαδικασία της οργάνωσης και επίβλεψης της διεξαγωγής διαφόρων ειδών ερευνών marketing, κυρίως µε την πραγµατοποίηση ελέγχων πληρότητας, ταχυδροµικών ή τηλεφωνικών ελέγχων και επανεπισκέψεων, προκειµένου να αποκαλυφθούν αδυναµίες του ερευνητή Παρακολουθεί καθηµερινά και επιµελείται για την αναλογική αντιπροσώπευση του δείγµατος κατά τάξη, ηλικία κ.λ.π., κατά τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων από τους ερευνητές Συγκεντρώνει τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια, τα κωδικοποιεί, τα πινακοποιεί και µε την χρήση διαφόρων στατιστικών τεχνικών, αξιολογεί τις απαντήσεις τους σε σχέση µε τους αρχικούς αντικειµενικούς στόχους της έρευνας Παρουσιάζει σε έκθεση τα αποτελέσµατα της έρευνας µε την χρήση λόγου, διαγραµµάτων και σχηµάτων Συντάσσει και παρουσιάζει στον προϊστάµενό του συµπεράσµατα και προτάσεις / εισηγήσεις µε βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας Για τη "Συµµετοχή στις διαδικασίες εφαρµογής του µείγµατος marketing" πρέπει να: Σελίδα 14 από 29

15 Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη λήψη αποφάσεων σχετικών µε το µείγµα marketing, και τα οποία προσδιορίζουν τις µεταβλητές: α) προϊόν (ποικιλία προϊόντος, ποιότητα, σχέδιο, χαρακτηριστικά, µάρκα, συσκευασία, µεγέθη, υπηρεσίες, εγγυήσεις, αποδόσεις, κύκλος ζωής του προϊόντος, στάδια του κύκλου ζωής.) β) τιµή (κόστος παραγωγής, τιµή καταλόγου, εκπτώσεις, παροχές, περίοδος πληρωµής, όροι πίστωσης, τιµολογήσεις προϊόντων) γ) κανάλια διανοµής (κάλυψη, ποικιλία, τοποθεσίες, απογραφή, µεταφορά). δ) µέσα προώθησης (προώθηση πωλήσεων, διαφήµιση, δύναµη των πωλήσεων, δηµόσιες σχέσεις, άµεσο marketing) Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία που επιτρέπουν να ληφθούν αποφάσεις για: α) τον καθορισµό του ύψους των αποθεµάτων β) την αποτίµησή τους γ) την κυκλοφορία τους δ) τον προσδιορισµό του τύπου αποθεµάτων. Χρησιµοποιεί τις µεθόδους που επιτρέπουν να προσδιοριστεί το επίπεδο διαθεσιµότητας προϊόντων που θεωρεί ικανοποιητικό (υπολογισµός σηµείου αναπαραγγελίας, οικονοµικό µέγεθος παραγγελίας, υπολογισµός µέσου αποθέµατος) Eποπτεύει ή συµµετέχει στην εκτέλεση διαδικασιών του σχεδίου διανοµής Εποπτεύει ή συµµετέχει στην εκτέλεση των διαδικασιών λήψης - προώθησης παραγγελιών και κυρίως:δέχεται παραγγελίες, τηλεφωνικώς ή µε άλλο µέσο. ιαπιστώνει το υπόλοιπο της πίστωσης του πελάτη και το αν υπάρχει διαθέσιµο απόθεµα προϊόντων. Εκδίδει ή φροντίζει για την έκδοση εντολής φόρτωσης και του αντίστοιχου τιµολογίου. ιαβιβάζει άµεσα τα αντίγραφα των τιµολογίων στα διάφορα τµήµατα για να ενεργήσουν έγκαιρα για την εκτέλεση της φόρτωσης και την παράδοση της παραγγελίας. Εκδίδει δελτία αποστολής που συνοδεύουν τα εµπορεύµατα. Συγκεντρώνει λογαριασµούς και κάθε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την ταχύτητα και ορθότητα της εκτέλεσης των διαδικασιών στο σύστηµα "παραγγελία - αποστολή - τιµολόγηση." Εποπτεύει την εκτέλεση των διαδικασιών: α) εξωεργοστασιακής µεταφοράς β) τοποθέτησης των προϊόντων γ) εσωτερικής µεταφοράς δ) αποθήκευσης εντός του εργοστασίου ε) εξυπηρέτησης της πελατείας στ) συσκευασίας ζ) παραλαβής ετοίµων προϊόντων από την παραγωγή η) φόρτωσης προϊόντων Παρακολουθεί και συγκεντρώνει στοιχεία για την κίνηση των καναλιών διανοµής Συντάσσει πίνακες που αφορούν την κίνηση του δικτύου διανοµής. Σελίδα 15 από 29

16 2.3. Για τη "Συµµετοχή στον καθορισµό πολιτικής πωλήσεων" πρέπει να γνωρίζει και να ακολουθεί τα εξής βήµατα: Συλλέγει, καταγράφει, επεξεργάζεται αναλύει και παρουσιάζει τα στοιχεία που προσδιορίζουν: α) το µέγεθος και τις τάσεις της αγοράς, β) τους λόγους, τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο όπου ο καταναλωτής αγοράζει Συλλέγει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει τα στοιχεία που προσδιορίζουν: α) τις πωλήσεις των ανταγωνιστών β) το µερίδιο αγοράς που κατέχει ο ανταγωνισµός γ) τα ισχυρά και ασθενή σηµεία του σε σχέση µε την ικανοποίηση των καταναλωτών δ) τα ισχυρά και ασθενή σηµεία του ανταγωνισµού σε σχέση µε την επιχείρηση Γνωρίζει να χρησιµοποιεί τις τεχνικές και µεθόδους προβλέψεων για την προσέγγιση διαφόρων παραγόντων που κρίνονται απαραίτητες για τον καθορισµό της πολιτικής πωλήσεων Επικουρεί τον Υπεύθυνο Marketing στην προετοιµασία και εκτέλεση προγραµµάτων εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά µε την εξασφάλιση πληροφοριών που αφορούν κυρίως: την ανάλυση της αγοράς, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που πρόκειται να εισαχθεί, τις αντιδράσεις από την δοκιµαστική εισαγωγή του σ ένα πραγµατικό περιβάλλον κ.λ.π Για τη "Συµµετοχή στην υλοποίηση του σχεδίου προώθησης πωλήσεων" θα πρέπει να: Πραγµατοποιεί έρευνες διαφηµιστικών µέσων και εξασφαλίζει στον Υπεύθυνο Marketing τα στοιχεία που του επιτρέπουν να αποφασίσει για: α) την επιλογή των κατάλληλων µέσων διαφήµισης β) τον προσδιορισµό της χρονικής κατανοµής τους γ) το σχεδιασµό των σωστών διαφηµιστικών µηνυµάτων δ) να µετρήσει την αποτελεσµατικότητα της διαφηµιστικής εκστρατείας Πραγµατοποιεί επαφές µε τη διαφηµιστική εταιρεία για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της διαφηµιστικής εκστρατείας Συλλέγει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία που αναφέρονται στα δυνατά και αδύνατα σηµεία των ανταγωνιστών στην προώθηση πωλήσεων Υλοποιεί ενέργειες επικοινωνίας και δηµοσίων σχέσεων και κυρίως: συντάσσει επιστολές µε µηνύµατα που ενδιαφέρουν το κοινό - χρήστη, τον καταναλωτή - µη χρήστη, τον πωλητή του προϊόντος, το λιανοπωλητή κ.λ.π. Επιµελείται για τη δηµοσιότητα του προϊόντος, την αντιµετώπιση των αρνητικών κρίσεων και των φηµών έτσι ώστε να αποφεύγεται η αρνητική δηµοσιότητα Συνεργάζεται µε τον προϊστάµενό του για το συντονισµό των εργαλείων της προώθησης πωλήσεων και συντάσσει προτάσεις: α) για προώθηση προς τον καταναλωτή β) για προώθηση προς το εµπόριο γ) για προώθηση προς τη δύναµη των πωλήσεων. Επιµελείται για την υλοποίηση του προγράµµατος προώθησης των πωλήσεων. Σελίδα 16 από 29

17 Συγκεντρώνει στοιχεία για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της προώθησης Για τη "Συγκέντρωση στοιχείων σχετικών µε τα κανάλια πώλησης" πρέπει να: Γνωρίζει το είδος των καναλιών διάθεσης των προϊόντων και τα χαρακτηριστικά καθενός Συλλέγει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία που επιτρέπουν: α) να πραγµατοποιείται ο έλεγχος του συστήµατος διανοµής β) να διαπιστώνεται η θέση του ανταγωνισµού ως προς τα κανάλια πώλησης γ) να προσδιορίζονται οι χρηµατοπιστωτικές δυνατότητες της επιχείρησης, οι τρόποι συναλλαγών καθώς και η δυνατότητα πιστοδότησης κάθε πελάτη Για τη "Συµµετοχή στη λειτουργία του τοµέα πώλησης" θα πρέπει να: Συγκεντρώνει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία του όγκου και άλλων χαρακτηριστικών των πωλήσεων που επιτρέπουν στον Υπεύθυνο Marketing να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα του τµήµατος πωλήσεων Συγκεντρώνει, ταξινοµεί, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία που περιέχονται στα δελτία παραγγελιών, στις καρτέλες πελατών, στις καταστάσεις υπολοίπων, στις εκθέσεις πωλητών κ.λ.π. και επιτρέπουν στον Υπεύθυνο Marketing να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα του τµήµατος πωλήσεων Τηρεί στατιστικούς πίνακες που παρουσιάζουν τις πωλήσεις κατά προϊόν, κατά γεωγραφική περιοχή, κατά χρονικές περιόδους, κατά πωλητή κ.λ.π Καταρτίζει διαγράµµατα που εµφανίζουν τις εξελίξεις των πωλήσεων Για τη "Συµµετοχή στον καθορισµό τιµής πώλησης και πολιτικής τιµών της επιχείρησης" θα πρέπει να: Συγκεντρώνει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον καθορισµό πολιτικών και τακτικών τιµολόγησης και συγκεκριµένα εκείνα που προσδιορίζουν: α) το κατά µονάδα κόστος του προϊόντος β) την τιµή που επικρατεί στην αγορά για οµοειδή προϊόντα. γ) το επίπεδο των τιµών δ) τη δυνατότητα αλλαγής τους ε) την πορεία τιµολόγησης στον κύκλο ζωής του προϊόντος στ) τη σχέση τιµών ενός προϊόντος και σειράς προϊόντων Για το "Συντονισµό των δραστηριοτήτων και διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προς τον καταναλωτή µετά την πώληση" θα πρέπει να: Επιµελείται για την οργάνωση και συντονισµό της λειτουργίας υπηρεσίας που έχει τα καθήκοντα: α) ενηµέρωσης για την χρησιµοποίηση του προϊόντος β) παροχής εγγυήσεων για την καλή λειτουργία και απόδοσή του (αν πρόκειται για µηχάνηµα) γ) αντικατάστασής του σε περίπτωση υπαίτιας (για την επιχείρηση) βλάβης δ) εξασφάλισης ανταλλακτικών για τη λειτουργία του ε) αµέσου επισκευής (service) σε περίπτωση βλάβης του. Σελίδα 17 από 29

18 4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Γιατί η έρευνα είναι αναγκαίο στοιχείο του Marketing; 2. Τι είναι έρευνα αγοράς; 3. Τι γνωρίζετε για την έρευνα της οικονοµικής κατάστασης και ευθύνης της επιχείρησης; 4. Τι γνωρίζετε για την Ταχυδροµική Έρευνα; 5. Τι γνωρίζετε για την Έρευνα από το Τηλέφωνο; 6. Ποιες είναι οι πηγές των δευτερογενών στοιχείων; 7. Αναφερθείτε στην προσωπική συνέντευξη. 8. Τι είναι αριθµοδείκτης; 9. Από πού αντλούµε στοιχεία για την κατάρτιση αριθµοδεικτών; 10. Ποια είναι τα στοιχεία του συστήµατος πληροφοριών Marketing; 11. Ποιο είναι το περιεχόµενο της έρευνας Marketing; 12. Τι γνωρίζετε για την έρευνα διαφηµιστικών µέσων; 13. Τι γνωρίζετε για την έρευνα των υπαρχόντων προϊόντων και των νέων προϊόντων; 14. Πώς ορίζεται η Ποσοτική έρευνα και ποια τα χαρακτηριστικά της; 15. Τι γνωρίζετε για τις ειδικές έρευνες και ιδιαίτερα για τη Συλλογική συζήτηση; 16. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των δευτερογενών στοιχείων; 17. Πώς καθορίζεται το µέγεθος του δείγµατος; 18. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της τυχαίας δειγµατοληψίας; 19. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της µη τυχαίας δειγµατοληψίας; 20. Να αναλύσετε τη µέθοδο της τυχαίας δειγµατοληψίας. 21. Να αναλύσετε τη στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία και τις διακρίσεις της. 22. Να περιγράψετε τη συστηµατική δειγµατοληψία. 23. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις ενός καλώς σχεδιασµένου ερωτηµατολογίου; 24. Πώς καθορίζεται το περιεχόµενο των ερωτήσεων ενός ερωτηµατολογίου στην έρευνα Μarketing; 25. Ποιες είναι οι οµοιότητες της ταχυδροµικής και τηλεφωνικής συµπλήρωσης ερωτηµατολογίου; 26. Με ποιο τρόπο γίνεται η ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας αγοράς; 27. Αναφερθείτε συνοπτικά στις µορφές διατύπωσης και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας αγοράς. 28. Ποιοι είναι οι κανόνες δεοντολογίας που θα πρέπει να ισχύουν µεταξύ Γραφείου Έρευνας και Πελάτη; 29. Ποια είναι τα πιθανά σφάλµατα που µπορεί να εµφανιστούν σε µια έρευνα; 30. Τι γνωρίζετε για τα υποσυστήµατα πληροφοριών Marketing; 31. Αναφερθείτε συνοπτικά στη διαδικασία της έρευνας Marketing. 32. Τι γνωρίζετε για την έρευνα των χαρακτηριστικών του προϊόντος στα πλαίσια της έρευνας των οδών ή δικτύων διάθεσης; 33. Τι γνωρίζετε για την έρευνα των όρων «πώλησης», «πολιτικής» και «µεθόδων πώλησης»; 34. Ποια στάδια ακολουθεί η έρευνα συµπεριφοράς καταναλωτή (κινήτρων); 35. Να αναφέρετε συνοπτικά τι περιλαµβάνει η µέθοδος συλλογής πρωτογενών στοιχείων µε πειραµατισµό. Σελίδα 18 από 29

19 36. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις µεθόδους συλλογής πρωτογενών στοιχείων και τι περιλαµβάνουν. 37. Πώς γίνεται η σχεδίαση δειγµάτων; 38. Ποιες µέθοδοι δειγµατοληψίας υπάρχουν; (σύντοµη περιγραφή) 39. Να αναλύσετε τη δειγµατοληψία ποσοστών. 40. Τι γνωρίζετε για το ειγµατοληπτικό σφάλµα και τι για την δειγµατοληπτική µεροληψία; 41. Τι είναι η αναλογική αντιπροσώπευση του δείγµατος και πώς επιτυγχάνεται; 42. Ποιες µορφές ερωτήσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο ερωτηµατολόγιο; 43. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των Panels στην έρευνα; 44. Τι είναι το τεστ του πιλότου; 45. Αναφερθείτε συνοπτικά στον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας Fieldwork. 46. Πώς κωδικοποιούνται τα στοιχεία της έρευνας αγοράς; 47. Ποιες είναι οι πηγές άντλησης στοιχείων για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ; 48. Τι γνωρίζετε για την εχεµύθεια των ερευνητών και ποια είναι τα στοιχεία των ερωτούµενων που θα πρέπει να µένουν απόρρητα; 49. Ποιοι έλεγχοι πραγµατοποιούνται συνήθως µετά την διεξαγωγή της έρευνας; 50. Ποια είναι η έννοια του στατιστικού πληθυσµού της στατιστικής µεταβλητής και ποιες οι διακρίσεις της; Σελίδα 19 από 29

20 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Τι είναι το µίγµα marketing και ποια τα στοιχεία του; 2. Αναφερθείτε συνοπτικά σε καθένα στοιχείο του µίγµατος marketing και στη µεταξύ τους υφιστάµενη σχέση. 3. Τι γνωρίζετε για τα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος; 4. Ποιον ρόλο επιτελούν οι µεσάζοντες στην αγορά; 5. Ποιος είναι ο αντικειµενικός σκοπός της φυσικής διανοµής; 6. Να αναφέρετε τα βασικά είδη των προµηθευτών. 7. Να αναλύσετε καθένα από τα είδη των εκπτώσεων. 8. Ποιοι είναι οι αντικειµενικοί στόχοι της συσκευασίας; 9. Τι γνωρίζετε για τη µεταφορά των εµπορευµάτων; Τι γνωρίζετε για την ετικέτα; 11. Ποια προβλήµατα ενδέχεται να δηµιουργηθούν στην επιχείρηση από τα µικρά και ποια από τα µεγάλα αποθέµατα; 12. Με ποιον τρόπο υπολογίζεται το µέσο απόθεµα; 13. Ποιοι είναι οι τρόποι εξόφλησης τιµολογίου; 14. Ποιοι παράγοντες απαιτείται να λαµβάνονται υπόψη για τη δηµιουργία ενός µίγµατος marketing; 15. Έννοιες του «µίγµατος προϊόντος» και του «µίγµατος διανοµής»(συνοπτική παρουσίαση). 16. Ποιες οι έννοιες του «µίγµατος προβολής» και του «µίγµατος τιµολόγησης»; 17. Πώς γίνεται η διεκπεραίωση των παραγγελιών στο πλαίσιο της φυσικής διανοµής; 18. Τι γνωρίζετε για τη διαδικασία της αποθήκευσης; 19. Τι θα πρέπει να προσέξουµε κατά τη διαδικασία της αποθήκευσης; 20. Ποιες είναι οι διαδικασίες λήψης και προώθησης της παραγγελίας; 21. Ποια είναι η διαδικασία της µεταφοράς και παράδοσης εµπορευµάτων από την αποθήκη της επιχείρησης στον αγοραστή; 22. Σε ποια είδη διακρίνεται η συσκευασία; 23. ώστε την έννοια και τη σηµασία του κόστους διατήρησης του αποθέµατος. 24. Να αναφέρετε τα διάφορα είδη κόστους των αποθεµάτων. 25. Ποιες είναι οι µέθοδοι αποτίµησης των αποθεµάτων και πώς εφαρµόζονται; 26. Ποια είναι τα είδη σηµάτων και πώς επιλέγονται; 27. Ποιος φέρει την ευθύνη,από νοµικής απόψεως, για τον κίνδυνο των υπό µεταφορά εµπορευµάτων; 28. Πότε ολοκληρώνεται η πώληση, από νοµικής απόψεως; 29. Εξηγήστε τους δύο τρόπους αγοράς (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚ.) αξία FOB, αξία CIF. 30. Πώς επιλέγεται η θέση των αποθηκευτικών χώρων; 31. Ποια είναι η διαδικασία αγοράς εµπορευµάτων και ποια στοιχεία θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας προκειµένου να καθορίσουµε το ύψος; 32. Τι γνωρίζετε για τον προγραµµατισµό των αποθεµάτων; 33. Τι γνωρίζετε για τον έλεγχο των αποθεµάτων; 34. Πώς γίνεται η διαχείριση των αποθεµάτων σε µια επιχείρηση - Προβλήµατα. 35. Ποια η σκοπιµότητα και η σηµασία του σήµατος και πώς κατοχυρώνεται; Σελίδα 20 από 29

21 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Τι εννοούµε µε τον όρο «πολιτική πωλήσεων»; 2. Ποια είναι η έννοια της αγοράς ;Ποιες κατηγορίες και ποιες µορφές γνωρίζετε; 3. Τι ονοµάζουµε «αγορά στόχο» και πώς επιλέγεται αυτή; 4. Ποια είναι η έννοια της τµηµατοποίησης της αγοράς και ποιοι είναι οι λόγοι που την επιβάλλουν: 5. Ποιοι είναι οι τρόποι τµηµατοποίησης µιας αγοράς; 6. Ποιος είναι ο ρόλος του Υπεύθυνου ΜΚΤ κατά τον καθορισµό της Πολιτικής Πωλήσεων; 7. Ποιους στατιστικούς δείκτες πρέπει να χρησιµοποιούν οι υπεύθυνοι για τον καθορισµό της πολιτικής των πωλήσεων; 8. Τι γνωρίζετε για την εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά; 9. Τι εννοούµε µε τον όρο δοκιµή του προϊόντος ; 10. Ποιοι είναι οι λόγοι αποτυχίας ενός νέου προϊόντος; 11. Πώς θα προσδιορίσουµε το µέγεθος και τη ζήτηση µιας αγοράς; 12. Ποια είναι η έννοια της πώλησης και ποια είδη πωλήσεων γνωρίζετε; 13. Ποια είναι η έννοια του καταναλωτισµού και ποια η σχέση του µε το MKT; 14. Με ποιους τρόπους µπορεί µια επιχείρηση να αυξήσει το µερίδιο αγοράς της; 15. Ποιοι πρέπει να συµµετέχουν στο καθορισµό της Πολιτικής Πωλήσεων; 16. Ποια είναι τα στοιχεία της οικονοµίας της χώρας που θα αναζητήσουν οι υπεύθυνοι για την εκπόνηση της Πολιτικής Πωλήσεων; 17. Ποια είναι τα πληροφοριακά συστήµατα που χρειάζεται ο υπεύθυνος για την χάραξη της Εµπορικής Πολιτικής µιας Επιχείρησης; 18. Ποια είναι η έννοια του ιαφοροποιηµένου ΜΚΤ; 19. Ποια είναι η έννοια του Αδιαφοροποίητου ΜΚΤ; 20. Πώς πρέπει να αντιµετωπίζονται οι ανταγωνιστές και ποια είναι τα στοιχεία που χρειάζεστε; 21. Τι είναι τρόπος ζωής και πώς επηρεάζει τη συµπεριφορά του καταναλωτή; 22. Τι είναι οµάδες αναφοράς και πώς επηρεάζουν τη συµπεριφορά του καταναλωτή; 23. Σχετικά µε την διαδικασία λήψης της αγοραστικής απόφασης αναλύστε τη φάση αναζήτησης πληροφοριών. 24. Σχετικά µε την διαδικασία λήψης της αγοραστικής απόφασης αναλύστε τη φάση αξιολόγησης των εναλλακτικών επιλογών. 25. Σχετικά µε την διαδικασία λήψης της αγοραστικής απόφασης αναλύστε τη φάση απόφασης για αγορά. 26. Ποιες είναι οι εσωτερικές πηγές σχετικά µε τη συγκέντρωση ιδεών για την ανάπτυξη νέου προϊόντος; 27. Ποιες είναι οι εξωτερικές πηγές σχετικά µε τη συγκέντρωση ιδεών για την ανάπτυξη νέου προϊόντος; 28. Ποιες είναι οι βασικές διαδικασίες για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος; 29. Τι γνωρίζετε για την δοµή των οµάδων αποδοχής του νέου προϊόντος; 30. Αναφερθείτε στους νεωτεριστές και τους πρώιµους αποδέκτες ενός νέου προϊόντος. 31. Σε ποιο βαθµό η µορφή της αγοράς επηρεάζει την Πολιτική των Πωλήσεων; 32. Σε ποιο βαθµό επηρεάζεται η επιχείρηση στον καθορισµό της Πολιτικής Πωλήσεων από την ύπαρξη των υποκατάστατων και συµπληρωµατικών αγαθών; Σελίδα 21 από 29

22 33. Ποιες είναι οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται για την µελλοντική ζήτηση των προϊόντων της επιχείρησης; 34. Αναφερθείτε στην πολύπλοκη αγοραστική συµπεριφορά. 35. Αναφερθείτε στην αγοραστική συµπεριφορά αναζήτησης της ποικιλίας. Σελίδα 22 από 29

23 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Ποια είναι η έννοια τις Προώθησης των Πωλήσεων και ποιες είναι οι βασικές της µορφές; 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η προώθηση στους καταναλωτές και µε ποιους προς το Εµπόριο - Μεσάζοντες; 3. Σε τι διακρίνεται το στοιχείο του µίγµατος marketing promotion mix ; 4. Ποιος είναι ο οικονοµικός και ο κοινωνικός ρόλος της διαφήµισης; 5. Ποιος είναι ο ορισµός της διαφήµισης και ποια η διαφορά της από τις δηµόσιες σχέσεις; 6. Ποια είναι τα κυριότερα είδη διαφηµιστικών µέσων και ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους; 7. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις καταφεύγουν στη διαφήµιση; 8. Αναφερθείτε στην διαφηµιστική δεοντολογία. 9. Ποια είναι η έννοια του «direct marketing»;να συγκριθεί µε την Προώθηση Πωλήσεων και τη ιαφήµιση. 10. Ποια είναι τα κυριότερα µέσα του DIRECT MKT; 11. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των πωλήσεων από το τηλέφωνο; Τι πρέπει να προσέχει ο πωλητής; 12. Τι γνωρίζετε για τις εκθέσεις στον χώρο αγοράς; 13. Τι είναι προσωπική πώληση και ποια η αποτελεσµατικότητά της; 14. Ποια είναι τα εργαλεία των ηµοσίων σχέσεων; 15. Τι γνωρίζετε για τις δαπάνες προώθησης; 16. Τι είναι ελτίο Τύπου και ποια τα στοιχεία του; 17. Τι γνωρίζετε για την γκρίζα διαφήµιση; 18. Λειτουργία και δεοντολογία του τµήµατος δηµοσίων σχέσεων. 19. Να παραθέσετε επιγραµµατικά τους κανόνες που διέπουν τον τηλεφωνικό λόγο και αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα του. Επίσης αναφερθείτε στα είδη των αντιρρήσεων των πελατών στην τηλεπώληση. 20. Ποιοι παράγοντες οδηγούν σε αποτυχία την τηλεπώληση; 21. Τι γνωρίζετε για τα κουπόνια, δώρα, δείγµατα ως µέσα προώθησης; 22. Τι γνωρίζετε για τις εκπτώσεις, διαγωνισµούς και ειδικές διαφηµίσεις ως µέσα προώθησης πωλήσεων; 23. Πότε η επιχείρηση δίνει συνέντευξη τύπου για να επικοινωνήσει µε το κοινό; 24. Να συγκρίνετε τη ιαφήµιση και την Προώθηση. 25. Ποια είναι η δοµή ενός προγράµµατος προώθησης; 26. Τι είναι η πληροφοριακή διαφήµιση και τι µέσα χρησιµοποιεί για την επιτυχία των στόχων της; 27. Πώς ο υπεύθυνος για την επιλογή διαφηµιστικών µέσων εξασφαλίζει τα στοιχεία που του είναι αναγκαία για την ορθότερη επιλογή; 28. Να αναφέρετε τις τοπικές και τις πολυεθνικές διαφηµιστικές εταιρείες - γραφεία. 29. Αναφερθείτε στο Τµήµα ιαφηµιστικών µέσων. 30. Να αναφέρετε τους βασικούς στόχους που πρέπει να επιτυγχάνει µια διαφηµιστική ιδέα. 31. Τι είναι στη διαφήµιση το pre - test και το post - test; 32. Σχολιάστε τη διαφήµιση σαν υπόσχεση. 33. Ποιοι είναι οι τρόποι υπολογισµού του κόστους διαφηµιστικής καµπάνιας; 34. Πώς καταστρώνεται η στρατηγική για την δηµιουργία του διαφηµιστικού µηνύµατος; Σελίδα 23 από 29

24 35. Ποια είναι τα στάδια που περιλαµβάνει η διαδικασία λήψης απόφασης για την διαφήµιση της επιχείρησης; 36. Τι είναι ηµόσιες σχέσεις, ποια η χρησιµότητά τους και ποια η διαφορά τους από τη ηµοσιότητα; 37. Πώς σχεδιάζεται και πώς εφαρµόζεται ένα πρόγραµµα ηµοσίων Σχέσεων; 38. Πώς γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των δηµοσίων σχέσεων; 39. Τι γνωρίζετε για τις στρατηγικές έλξης και ώθησης; 40. Τι γνωρίζετε για την προώθηση σαν επικοινωνία; 41. Τι γνωρίζετε για την ανάπτυξη στόχων επικοινωνίας; 42. Αναφερθείτε στις δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στις ενέργειες προώθησης πωλήσεων. 43. Τι σηµαίνει ο όρος οµάδα κοινού ; Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για µια ορισµένη οµάδα κοινού ή για περισσότερες και γιατί; 44. Αναφερθείτε συνοπτικά στην προώθηση κατά τον κύκλο ζωής του προϊόντος. 45. Ταξινοµήστε τα διάφορα είδη διαφήµισης κατά κατηγορίες που χρησιµοποιεί η πρακτική της διαφήµισης. 46. Ποιες είναι οι σηµαντικότερες µεταβλητές που λαµβάνονται υπ όψει κατά την επιλογή των διαφηµιστικών µέσων; 47. Τι θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα και πότε προκειµένου να αξιολογηθεί η διαφηµιστική εκστρατεία; 48. Ποιοι είναι οι συντελεστές της διαφήµισης; 49. Τι σηµαίνουν οι έννοιες: κάλυψη, διπλοκάλυψη,καθαρή κάλυψη GRP, OTS ;(έννοιες και σηµασία τους) Σελίδα 24 από 29

25 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Ποια είναι η έννοια των Καναλιών διανοµής; 2. Τι είναι λιανεµπόριο και ποια η σπουδαιότητά του; 3. Τι είναι αλυσίδα καταστηµάτων και ποια τα πλεονεκτήµατά της έναντι των ανεξάρτητων εµπόρων; 4. Ποια είναι η σπουδαιότητα του χονδρεµπορίου; 5. Πώς αποφασίζει ο χονδρέµπορος για την ποικιλία των προϊόντων και υπηρεσιών; 6. Καθορίστε τι είναι µέσο και οριακό προϊόν. 7. Αναφερθείτε στον κύριο στόχο µιας ανταγωνιστικής επιχείρησης. 8. Τι είναι συνολικό µέσο και οριακό έσοδο; 9. Ποιες είναι οι διαφορές γραµµατίου σε διαταγή και συναλλαγµατικής; 10. Ποια στοιχεία περιέχει η επιταγή; 11. Ποιες είναι οι διαφορές επιταγής και συναλλαγµατικής; 12. Πώς επιλέγονται τα κανάλια διανοµής; 13. Ποια είναι τα κριτήρια ταξινόµησης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου; 14. Ποιοι είναι οι τύποι λιανοπωλητών; 15. Αναφερθείτε στην απόφαση του λιανοπωλητή για την αγορά στόχο. 16. Αναφερθείτε στην απόφαση του λιανοπωλητή για την προώθηση. 17. Αναφερθείτε στην απόφαση του λιανοπωλητή για την τιµή. 18. Με ποια κριτήρια επιλέγεται ο τόπος εγκατάστασης µιας επιχείρησης λιανικής πώλησης; 19. Τι είναι το FRANCHISING και πώς επιτυγχάνεται; 20. Ποιες είναι οι βασικότερες διαφορές του χονδρεµπόρου από τον λιανοπωλητή; 21. Ποιες είναι οι κατηγορίες χονδρεµπορίου; 22. Πώς αποφασίζει ο χονδρέµπορος για την αγορά στόχο; 23. Ποια είναι τα κριτήρια που επηρεάζουν την εγκατάσταση µιας χονδρεµπορικής επιχείρησης; 24. Πώς αποφασίζει την τιµολόγηση ο χονδρέµπορος ; 25. Ποιοι είναι οι τρόποι καταβολής του τµήµατος στις εµπορικές συναλλαγές; 26. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ εµπόρου και αντιπροσώπου; 27. Αναφερθείτε στην απόφαση του λιανοπωλητή για την ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών. 28. Ποιος είναι ο προσφορότερος δρόµος (προτιµότερο κανάλι) για να φθάσουν τα προϊόντα της επιχείρησης φθηνότερα στον καταναλωτή; 29. Με βάση ποια κριτήρια θέτει ο χονδρέµπορος προωθητικούς στόχους; 30. Ποιες τάσεις επικρατούν στο χονδρεµπόριο; Τι γνωρίζετε για το διακανονισµό (χρόνο,τρόπο) για εµπορικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων παραγωγών και χονδρεµπόρων,µεταξύ των επιχειρήσεων παραγωγών και αλυσίδων supermarkets και µεταξύ επιχειρήσεων παραγωγών και λιανοπωλητών; 32. Αναφερθείτε επιγραµµατικά στην έννοια των διαφόρων µορφών αγοράς µε βάση τον ανταγωνισµό. 33. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της πλήρους ανταγωνιστικής αγοράς; 34. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αγοράς ατελούς ανταγωνισµού; 35. Επηρεάζεται η διαµόρφωση της τιµής του προϊόντος από µια ανταγωνιστική επιχείρηση; ικαιολογήστε την απάντησή σας. Σελίδα 25 από 29

26 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Ποιες είναι οι κύριες αρµοδιότητες του υπεύθυνου στον τοµέα πωλήσεων; 2. Ποια είναι η συνήθης οργάνωση του τοµέα πωλήσεων; 3. Πώς γίνεται ο εντοπισµός των υποψηφίων πελατών καθώς και η αξιολόγησή τους; 4. Ποιοι είναι οι τρόποι υπολογισµού των αµοιβών των πωλητών; 5. Ποια είναι τα προσόντα και οι ικανότητες των πωλητών; 6. Πώς γίνεται η υποκίνηση του δυναµικού των πωλητών; 7. Ποια είναι η έννοια της προσωπικής πώλησης; 8. Τι γνωρίζετε για το κλείσιµο της πώλησης; 9. Τι είναι οι εκθέσεις των πωλητών, πότε συντάσσονται και ποια η χρησιµότητά τους; 10. Ποιο είναι το profile του επιτυχηµένου πωλητή; 11. Πώς καθορίζεται η στρατηγική των πωλήσεων; 12. Ποιες είναι οι µέθοδοι προσδιορισµού του αριθµού των πωλητών ενός προϊόντος µιας εταιρείας; 13. Ποιοι είναι οι τρόποι αξιολόγησης και επιλογής των πωλητών; 14. Πώς πρέπει να γίνεται η παρουσίαση και η επίδειξη του προϊόντος; 15. Τι γνωρίζετε για την τεχνική της διαπραγµάτευσης; 16. Τι γνωρίζετε για τις συσκέψεις πωλήσεων και πότε πρέπει να γίνονται; 17. Να δοθεί µια άσκηση για τον υπολογισµό του αριθµού των πωλητών. 18. Ποιος είναι ο εξωτερικός έλεγχος marketing; 19. Ποιος είναι ο εσωτερικός έλεγχος marketing; 20. Τι είναι έλεγχος αγοράς, πελατών, προϊόντος; 21. Τι γνωρίζετε για τη «µέθοδο της πώλησης που είναι προσανατολισµένη στον πελάτη»; 22. Ποιες είναι οι τέσσερις βασικές κατηγορίες αντιρρήσεων και πώς γίνεται ο χειρισµός τους; 23. Πώς πρέπει να αντιµετωπίζονται οι πελάτες- κλειδιά και πώς οι δύσκολοι πελάτες; 24. Ποιες κατηγορίες στοιχείων πρέπει να περιέχει το Αρχείο Πελατών; 25. Ποιες είναι οι µέθοδοι - τρόποι για να προβλέψουµε τις πωλήσεις του επόµενου έτους; 26. Να δοθεί µια άσκηση µε τα στοιχεία πωλήσεων προηγούµενων ετών και να γίνει η πρόβλεψη για το µέλλον. 27. Ποιοι είναι οι δείκτες- κλειδιά που µπορούν να δώσουν την εικόνα της απόδοσης του τµήµατος των πωλήσεων; 28. Ποια είναι τα είδη ελέγχων ΜΚΤ, ποιοι τους διενεργούν και ποια τα χαρακτηριστικά τους; 29. Τι γνωρίζετε για την ανάλυση των πωλήσεων και την ανάλυση της συµπεριφοράς των πωλήσεων; 30. Τι γνωρίζετε για τις απαντήσεις και τα παράπονα των πελατών και πώς πρέπει να γίνεται ο χειρισµός; Σελίδα 26 από 29

27 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Αναφερθείτε στα προϊόντα και υπηρεσίες ευρείας κατανάλωσης. 2. Ποια είναι τα ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες; 3. Ποιες χρησιµότητες προσφέρει η συσκευασία; 4. Πώς επιλέγεται το εµπορικό σήµα; 5. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του «σταδίου ωριµότητας» και ποια είναι αυτά του «σταδίου παρακµής» του κύκλου ζωής του προϊόντος; 6. Σε τι µπορεί να ωφελήσει την επιχείρηση η αύξηση του εύρους σειράς προϊόντων; 7. Σε τι µπορεί να ωφελήσει την επιχείρηση η αύξηση του βάθους σειράς προϊόντων; 8. Σχολιάστε σύντοµα αν η λήξη της ζωής του προϊόντος είναι πάντοτε φυσική. 9. Εξηγήστε πώς η ζήτηση επηρεάζει τη διαµόρφωση των τιµών. 10. Εξηγήστε πώς η προσφορά επηρεάζει τη διαµόρφωση των τιµών. 11. Παραθέστε τις καµπύλες ζήτησης και προσφοράς και εξηγήστε την κλίση τους. 12. Τι είναι ελαστικότητα ζήτησης; 13. Ποιοι παράγοντες προσδιορίζουν την ελαστικότητα ζήτησης; 14. Ποιοι παράγοντες προσδιορίζουν την ελαστικότητα προσφοράς; 15. Τι σηµαίνει ελαστικότητα της ζήτησης: α) µικρότερη της µονάδας, β) ίση µε την µονάδα, γ) µεγαλύτερη της µονάδας; 16. Τι είναι: α) σταθερό κόστος, β) µεταβλητό κόστος, γ) συνολικό κόστος; 17. Ποιο είναι το ιστορικό ή πραγµατοποιηµένο και ποιο το προϋπολογιστικό ή προκαθορισµένο κόστος; 18. Από ποιες δαπάνες αποτελούνται τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα; 19. ώστε την έννοια των καθαρών πωλήσεων, του µικτού και του καθαρού κέρδους. 20. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα είδη των εκπτώσεων. 21. Τι είναι η έκπτωση λόγω αγοράς σε µετρητά; 22. Ποιες είναι οι εµπορικές εκπτώσεις; 23. Ποιες είναι οι εποχιακές εκπτώσεις; 24. Ποιες είναι οι ποσοτικές εκπτώσεις; 25. Τι γνωρίζετε για την µέθοδο «κόστος - συν τιµολόγηση»; 26. Τι γνωρίζετε για την τιµολόγηση για την επίτευξη ενός προκαθορισµένου κέρδους που υπολογίζεται µε βάση τα επενδεδυµένα κεφάλαια; 27. Τι γνωρίζετε για την ύπαρξη αρχηγού τιµής; 28. Τι είναι νεκρό σηµείο κύκλου εργασιών και ποιο το µέγεθος του κέρδους στο σηµείο αυτό; 29. Ποια είναι τα ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες; 30. Τι είναι το optimum προϊόν; 31. Τι γνωρίζετε για τον έλεγχο ποιότητας του προϊόντος; 32. Ποιες είναι οι παρεχόµενες εγγυήσεις για το προϊόν; 33. Ποια είναι τα επιχειρήµατα για τη χρησιµοποίηση ενός και ποια για τη χρησιµοποίηση πολλών σηµάτων; 34. Τι γνωρίζετε για την αφοσίωση στο εµπορικό σήµα; 35. Ποιες είναι οι επιβαλλόµενες ενέργειες της επιχείρησης σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος; 36. Αναφερθείτε στις σειρές των προϊόντων συνοπτικά. Σελίδα 27 από 29

28 37. Σε τι µπορεί να ωφελήσει την επιχείρηση η αύξηση της συνοχής των σειρών των προϊόντων; 38. Σχετικά µε τις καµπύλες ζήτησης και προσφοράς, τι σηµαίνει τιµή και ποσότητα ισορροπίας; Ποιες αποκλίσεις µπορούν να υπάρξουν από το σηµείο ισορροπίας και τι θα συµβεί; 39. Πώς συσχετίζεται το κόστος µε τις τιµές; 40. Πότε µπορεί η τιµή να επηρεάσει το κόστος ενός προϊόντος; 41. Αναλύστε τις οµάδες εξόδων που αποτελούν το κόστος παραγωγής. 42. Τι είναι άµεσα και τι έµµεσα έξοδα; 43. Τι γνωρίζετε για τη διακριτική τιµολόγηση; 44. Η επιχείρηση µπορεί να αναπτύξει διακριτική τιµολόγηση σε συνθήκες αµιγούς ανταγωνισµού;να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 45. Να αναλύσετε την επιβαλλόµενη διαµόρφωση της τιµής µε βάση τον κύκλο ζωής του προϊόντος. 46. Να αναλύσετε τη στρατηγική τιµολόγησης ενός νέου προϊόντος µε υψηλή τιµή κατά την εισαγωγή του στην αγορά. 47. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της στρατηγικής τιµολόγησης µε υψηλή τιµή ενός νέου προϊόντος κατά την εισαγωγή του στην αγορά; 48. Να αναλύσετε τη στρατηγική τιµολόγησης ενός νέου προϊόντος µε χαµηλή τιµή κατά την εισαγωγή του στην αγορά. 49. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της στρατηγικής τιµολόγησης ενός νέου προϊόντος µε χαµηλή τιµή κατά την εισαγωγή του στην αγορά; 50. Τι γνωρίζετε για την τιµολόγηση µε στόχο την προώθηση των πωλήσεων; 51. Πώς επηρεάζει τον καθορισµό της τιµής ενός προϊόντος ο κύκλος των οικονοµικών συγκυριών,όταν βρίσκεται στην φάση της ευηµερίας; 52. Πώς επηρεάζει τον καθορισµό της τιµής ενός προϊόντος ο κύκλος των οικονοµικών συγκυριών,όταν βρίσκεται στην φάση της οικονοµικής πτώσης; 53. Ποια είναι η επίδραση των µεσαζόντων στην τιµολόγηση; Επηρεάζει το ίδιο τις µικρές και τις µεγάλες επιχειρήσεις; 54. Τι γνωρίζετε για την ψυχολογία εκείνων που καθορίζουν τις τιµές; 55. Τι γνωρίζετε για την περίπτωση που οι καταναλωτές είναι πρόθυµοι να πληρώσουν υψηλότερες τιµές; 56. Ποια είναι η έννοια του προϊόντος και ποια η έννοια της υπηρεσίας; 57. Τι γνωρίζετε για την πολιτική της τροποποίησης του προϊόντος; 58. Τι γνωρίζετε για την πολιτική της διακοπής της παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος; 59. Από ποιες κατηγορίες εξόδων αποτελείται το παραγωγικό κόστος; 60. Σε ποια περίπτωση η επιχείρηση είναι δυνατόν να πουλήσει προϊόντα σε τιµές ακριβώς πάνω από το µεταβλητό κόστος; 61. Σε ποια περίπτωση η επιχείρηση είναι δυνατόν να πωλήσει προϊόντα κάτω του κόστους; 62. Πώς µπορεί να συγκρατηθεί η τιµή του προϊόντος σε συνθήκες έντονου ανταγωνισµού; 63. Να αναφέρετε ένα παράδειγµα επιτυχούς έκβασης για την επιχείρηση της στρατηγικής τιµολόγησης µε στόχο την προώθηση των πωλήσεων. 64. Να αναφέρετε ένα παράδειγµα ανεπιτυχούς έκβασης για την επιχείρηση της στρατηγικής τιµολόγησης µε στόχο την προώθηση των πωλήσεων. 65. Η στρατηγική τιµολόγησης θα πρέπει να είναι σταθερή ή να παρουσιάζει ευκαµψία; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Σελίδα 28 από 29

29 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Αναφερθείτε στους λόγους που καθιστούν αναγκαία την παροχή υπηρεσιών από την επιχείρηση προς την κατανάλωση µετά την πώληση. 2. Ποιες δραστηριότητες επιτελεί η µονάδα που παρέχει υπηρεσίες προς τον καταναλωτή µετά την πώληση; 3. Εξηγήστε γιατί θεωρείται βασικός παράγοντας για την επιχείρηση η εξασφάλιση της σωστής χρησιµοποίησης του προϊόντος. 4. Υποθέστε ότι εργάζεστε στην επιχείρηση Χ που κατασκευάζει τις ηλεκτρικές ξυριστικές µηχανές Ψ. Με ποιον τρόπο θα επικοινωνήσετε µε τους καταναλωτές για να τους γνωρίσετε τη χρήση της συγκεκριµένης µηχανής Ψ. Περιγράψτε και αιτιολογήστε τα βασικά σηµεία του τρόπου που επιλέξατε. 5. Οι επιχειρήσεις κατασκευής και πώλησης µηχανηµάτων παρέχουν εγγυήσεις προς τον καταναλωτή. Ποια είναι τα είδη των εγγυήσεων και ποια ανάγκη τις υπαγορεύει; 6. ύο εβδοµάδες µετά από την αγορά του το ΙΧ αυτοκίνητό σας παρουσιάζει βλάβη χωρίς την δική σας υπαιτιότητα. Με ποια µέσα θα διεκδικήσετε ικανοποίηση από την πωλήτρια επιχείρηση; 7. Ο αγρότης Χ αγόρασε από την επιχείρηση Ψ ένα τρακτέρ το οποίο υπέστη βλάβη µία ηµέρα µετά λόγω κακής χρήσης. Η επιχείρηση Ψ, αφού ενηµερώθηκε, λειτούργησε αποτελεσµατικά. Τι έκανε, κατά την γνώµη σας; 8. Πότε χρησιµοποιείται η εγγυητική επιστολή και πότε το εγγυητήριο συµβόλαιο; 9. Προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι διαδικασίες και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τον καταναλωτή µετά την πώληση, ποια έντυπα χρησιµοποιούνται; 10. Πώς συσχετίζεται µε τις δηµόσιες σχέσεις η εξασφάλιση ανταλλακτικών από την κατασκευάστρια επιχείρηση προϊόντος Ψ; Σελίδα 29 από 29

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)" 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Job Profile)...3 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Task Analysis)...4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης;

1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης; http://www.eoppep.gr 1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης; Οι απόφοιτοι δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., όλων των ειδικοτήτων - ακόμα και ειδικοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ"

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τµήµα ιοίκησης Χρησιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάρκετινγκ και Πωλήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; ουάου ΙΑΦΗΜΙΣΗ; ΠΩΛΗΣΕΙΣ; ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Αναγνωρίζει και αναλύει τις επιθυμίες

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 2: Διανομή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ.

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ. ΑΔΑ: Β4ΓΠΟΡΗΛ-ΨΩΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ.4β, άρθρο 6) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ KAI ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ KAI ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ KAI ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)....3 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (Task Analysis)...4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μάιος 2013 Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Καραµητόπουλος Λεωνίδας Κώστογλου Βασίλης Τίγκας Οδυσσέας Τσιφετάκης Γεώργιος Χαρλαύτης Σπυρίδων ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Έννοια & Ορισµός Προϊόντος Προϊόν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 6: Πολιτική Τιμών στο Λιανικό Εμπόριο Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων &

Διαβάστε περισσότερα

Export Marketing Plan

Export Marketing Plan 1 2 Export Marketing Plan απλό & εύκολα κατανοητό έγγραφο της εταιρείας σαφής κατεύθυνση προσπαθειών marketing για επόμενο χρόνο διεισδυτική ματιά στην εταιρεία Περιεχόμενα 3 4 Περιεχόμενα 1. Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Syllabus Certified Customer Service Executive (CCSE) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων Ενότητα 4 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων 2. Αποθέµατα (1) Αποθέµατα είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσων που: Προορίζονται να πωληθούν. Βρίσκονται στην παραγωγή και προορίζονται να πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Συμβουλευτείτε τις παρακάτω Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μάρκετινγκ Στρατηγική Συστήµατος ιανοµής

ιοίκηση Μάρκετινγκ Στρατηγική Συστήµατος ιανοµής ιοίκηση Μάρκετινγκ Στρατηγική Συστήµατος ιανοµής ρ. Παναγιώτης Μπάλλας E-mail: ballas@staff.teicrete.gr Μοντέλο δικτύου πωλήσεων (από το βιβλίο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα πλαίσια της βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ. Ματσάγκος Ιωάννης-Μαθηματικός

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ. Ματσάγκος Ιωάννης-Μαθηματικός 1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ -Είναι γνωστό, ότι στη Στατιστική, όταν χρησιμοποιούμε τον όρο πληθυσμός, δηλώνουμε, το σύνολο των ατόμων ή αντικειμένων, στα οποία αναφέρονται οι παρατηρήσεις μας Τα στοιχεία του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Εξεταζόμενοι με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα πανελλήνια εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Δικαιολογητικά συμμετοχής. Αριθμ. 2944/14 (ΦΕΚ 1098 Β/30-04-2014) : Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...6 1.1. Ασφαλιστικές Εταιρίες... 6 1.2. Ασφαλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έννοια και περιεχόμενο τον Μάρκετινγκ Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ Μίγμα Μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Διανομή Προώθηση Διοίκηση Πωλήσεων Τμηματοποίηση της Αγοράς Έννοια και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γιατί Ένας Manager Πρέπει να Ξέρει Στατιστική. Περιεχόμενα. Η Ανάπτυξη και Εξέλιξη της Σύγχρονης Στατιστικής

Περιεχόμενα. Γιατί Ένας Manager Πρέπει να Ξέρει Στατιστική. Περιεχόμενα. Η Ανάπτυξη και Εξέλιξη της Σύγχρονης Στατιστικής Chapter 1 Student Lecture Notes 1-1 Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική για Διοικήση Επιχειρήσεων [Basic Business Statistics (8 th Edition)] Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή και Συλλογή Δεδομένων Περιεχόμενα Γιατί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Διαφήμιση φύση προιόντος Προιόντα έρευνας: οι καταναλωτές ενημερώνονται για τα χαρακτηριστικά του προιόντος πριν κάνουν την αγορά. Άρα η διαφήμιση πρέπει να παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµασία: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2004

Ονοµασία: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2004 Χώρα: Ελλάδα EuroSDMX δοµή µεταδεδοµένων (ESMS) Ονοµασία: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2004 ΕΛΣΤΑΤ µεταδεδοµένα Περιεχόµενα 1. Επικοινωνία 2. Ενηµέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Ρόλος της έρευνας στο αθλητικό μάρκετινγκ, σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής 2015-16 Α.Τσίπουρας Εισαγωγή Στόχος του μαθήματος Σύγχρονες παγκόσμιες εξελίξεις, απελευθέρωση αγορών, ηλεκτρονικό εμπόριο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον, Taxύτατες αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Aνάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (Task Analysis)...4

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Θα παρουσιαστούν: Οι βασικές αρχές που διέπουν το Αθλητικό Μάρκετινγκ Τα βήµατα που απαιτούνται για το σχεδιασµό ενός πλάνου Ορισµός αθλητικού Βασικές δραστηριότητες αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΚΤ. 1 Η συνάντηση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΚΤ. 1 Η συνάντηση ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΚΤ 1 Η συνάντηση Τα Μακροοικονομικά προβλήματα Τα έξι βασικά ερωτήματα 1. Τι θα παράγομε; 2. Πώς θα το παράγομε; 3. Ποιος θα το παράγει; 4. Πού θα το παράγομε; 5. Πότε θα το παράγομε;

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ και Τετάρτη 10/9/2014 ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Θέματα Παρουσίασης Μέρος Α Καλωσόρισμα Περιγραφή Έρευνας Χρ. Μιχαηλίδης Κ. Αλεξάνδρου Μεθοδολογία και Στόχοι Οφέλη/ Χρησιμότητα/

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΕΦ. 1 Ο Ρόλος του Μάρκετινγκ στη Κοινωνία και την Οικονομία...29 1.1 Εισαγωγικές Οικονομικές Έννοιες...29 1.2 Η Εξέλιξη και το Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 Περιεχόμενα 15 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Η σύνταξη μιας περιγραφής εργασίας...25 Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες Η Διανομή 1. Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή & οι μεσάζοντες 2. Ο δίαυλος Μάρκετινγκ 3. Βασικοί τύποι διαύλων 4. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή διαύλων 5. Η διαδικασία επιλογής διαύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ...3 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...4

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Το Σχέδιο Μάρκετινγκ Σχέδιο Μάρκετινγκ Γραπτό κείμενο Πώς φτάσαμε ως εδώ; Που βρισκόμαστε τώρα; Πού θέλουμε να πάμε στο μέλλον; Πώς θα πάμε εκεί ; Σχέδιο Μάρκετινγκ Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία»

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΔΡΑΣΗ 17: Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας ή Επαγγελματική συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE in BANKING - EFCB -

EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE in BANKING - EFCB - EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE in BANKING - EFCB - Πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων 1 Οκτωβρίου 15 Δεκεμβρίου 2008 Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο και άλλα 18 μέλη της European Banking and Financial Services

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1 Επώνυµη ονοµασία Η επώνυµη ονοµασία είναι αυτή η ονοµασία που ξεχωρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας από αυτές των ανταγωνιστών. Οι σχετικές αποφάσεις θα επηρεαστούν από τις εξής ερωτήσεις: 1. Χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων

Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Source: Corbis Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί µια ποσότητα προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα