Τίτλος Έργου: «Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Δημόσιο (egovernment)»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος Έργου: «Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Δημόσιο (egovernment)»"

Transcript

1 Τίτλος Έργου: «Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Δημόσιο (egovernment)» Παραδοτέο: «Π3: Διεξαγωγή έρευνας για τις δεξιότητες των Δημοσίων Υπαλλήλων στη χρήση ΤΠΕ»

2 Τίτλος Μελέτης: «Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Δημόσιο (egovernment)» Παραδοτέο: «Π3: Διεξαγωγή έρευνας για τις δεξιότητες των Δημοσίων Υπαλλήλων στη χρήση ΤΠΕ» Αναθέτουσα Αρχή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Φορέας TREK Consulting Α.Ε Υλοποίησης: (Υπεργολάβος: ΟΠΑ) Έκδοση: Δεύτερη Έκδοση Ημερομηνία: 2 Απριλίου 2007 Το «Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας» εντάσσεται στο Ε.Π «Κοινωνία της Πληροφορίας» και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 25% από εθνικούς πόρους.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -1- Εισαγωγή 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ -2- Αντικείμενο του Παραδοτέου 7 1 Πλαίσιο Αναφοράς & Σκοπός της Έρευνας 7 2 Δομή και Διάρθρωση Παραδοτέου 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ -3- Μεθοδολογία της Έρευνας 9 1 ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 10 2 Μεθοδολογία Σχεδιασμού του Δείγματος της Έρευνας Έρευνα στους Χρήστες Συστημάτων Πληροφορικής (n=1700) Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Πολεοδομικές Υπηρεσίες Υπουργεία Γενικές Γραμματείες 22 3 Έρευνα στα Στελέχη Πληροφορικής (n=100) 25 Έρευνα σε Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων & Γενικών Γραμματειών (n=200) 25 4 ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Διαδικασία Συλλογής των Στοιχείων Περιφέρεια Αττικής Λοιπή Επικράτεια Υποκίνηση Συμμετοχής και Ποσοστό Ανταπόκρισης 27 5 Ερευνητικό Εργαλείο & Μέτρηση Μεταβλητών Ερευνητικό Εργαλείο για Εργαζόμενους Επίπεδο Δεξιοτήτων σε Η/Υ (e-skills) Εκπαίδευση στη Χρήση Η/Υ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στην Εργασία Οργανωσιακά Θέματα Υπηρεσίας / Οργανισμού Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Ερωτώμενου Ερευνητικό Εργαλείο για Στελέχη Πληροφορικής Καθήκοντα, Δεξιότητες (e-skills) και Χειρισμός Η/Υ Ετοιμότητα Αντιμετώπισης Προβλημάτων Προϋποθέσεις Βελτίωσης Ικανότητας Αντιμετώπισης Προβλημάτων Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Ερωτώμενου Ερευνητικό Εργαλείο για Διευθυντές Επίπεδο Δεξιοτήτων σε Η/Υ (e-skills) Εκπαίδευση στη Χρήση Η/Υ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στην Εργασία Οργανωσιακά Θέματα Υπηρεσίας / Οργανισμού Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Ερωτώμενου 34 6 Φύση των Μεταβλητών και Ανάλυσή τους 36 7 Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων Αποτελεσμάτων της Έρευνας 37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ -4- Περιγραφή Αποτελεσμάτων Χρηστών 39 1 Εισαγωγική Παρατήρηση 39 2 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Συμμετεχόντων 40 3 Παράμετροι που Συνδέονται με τη Διείσδυση των ΤΠ στο Δημόσιο 46 3

4 4 e-skills 49 5 Εκπαίδευση σε Ψηφιακές Τεχνολογίες 54 6 Αντιλαμβανόμενα προβλήματα στην αξιοποίηση των ΤΠ 58 7 Οργανωσιακά Ζητήματα που Συνδέονται με την Εισαγωγή & Αξιοποίηση των ΤΠ στο Δημόσιο 59 ΚΕΦΑΛΑΙΟ -5- Περιγραφή Αποτελεσμάτων σε Στελέχη Πληροφορικής 65 1 Εισαγωγική Παρατήρηση 65 2 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Συμμετεχόντων 66 3 Παράμετροι που Συνδέονται με τη Διείσδυση των ΤΠ στο Δημόσιο 70 4 e-skills 71 5 Εκπαίδευση σε Ψηφιακές Τεχνολογίες 76 6 Διαχείριση Ζητημάτων που Συνδέονται με την Χρήση των ΤΠ στο Δημόσιο 80 7 Οργανωσιακά Ζητήματα που Συνδέονται με την Εισαγωγή & Αξιοποίηση των ΤΠ στο Δημόσιο 83 ΚΕΦΑΛΑΙΟ -6- Περιγραφή Αποτελεσμάτων σε Γενικούς Διευθυντές 85 1 Ατομικά Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Γενικών Διευθυντών που Συμμετείχαν στην Έρευνα 85 2 Παράμετροι που Συνδέονται με τη Διείσδυση των ΤΠ στο Δημόσιο 86 3 e-skills 88 4 Εκπαίδευση σε Ψηφιακές Τεχνολογίες 90 5 Αντιλαμβανόμενα προβλήματα στην αξιοποίηση των ΤΠ 92 6 Οργανωσιακά Ζητήματα που Συνδέονται με την Εισαγωγή & Αξιοποίηση των ΤΠ στο Δημόσιο 93 ΚΕΦΑΛΑΙΟ -7- Διασταυρώσεις Απαντήσεων 97 1 Παράμετροι που Συνδέονται με τη Διείσδυση των ΤΠ στο Δημόσιο Φύλο του Ερωτώμενου Ηλικία του Ερωτώμενου Εκπαιδευτικό Επίπεδο Ερωτώμενου Υπηρεσία Απασχόλησης του Ερωτώμενου Γεωγραφική Περιοχή Στάση του Ερωτώμενου Έναντι Οργανωτικών Μεταβολών e-skills Φύλο του Ερωτώμενου Ηλικία του Ερωτώμενου Εκπαιδευτικό Επίπεδο Ερωτώμενου Υπηρεσία Απασχόλησης του Ερωτώμενου Γεωγραφική Περιοχή Στάση του Ερωτώμενου Έναντι Οργανωτικών Μεταβολών Εκπαίδευση σε Ψηφιακές Τεχνολογίες Φύλο του Ερωτώμενου Ηλικία του Ερωτώμενου Εκπαιδευτικό Επίπεδο Ερωτώμενου Υπηρεσία Απασχόλησης του Ερωτώμενου Γεωγραφική Περιοχή Στάση του Ερωτώμενου Έναντι Οργανωτικών Μεταβολών 127 4

5 4 Αντιλαμβανόμενα προβλήματα στην αξιοποίηση των ΤΠ Ηλικία του Ερωτώμενου Εκπαιδευτικό Επίπεδο Ερωτώμενου Υπηρεσία Απασχόλησης του Ερωτώμενου Γεωγραφική Περιοχή Στάση του Ερωτώμενου Έναντι Οργανωτικών Μεταβολών Διαχείριση Ζητημάτων που Συνδέονται με την Χρήση των ΤΠ στο Δημόσιο Φύλο του Ερωτώμενου Ηλικία του Ερωτώμενου Εκπαιδευτικό Επίπεδο Ερωτώμενου Υπηρεσία του Ερωτώμενου Γεωγραφική Περιοχή Οργανωσιακά Ζητήματα που Συνδέονται με την Εισαγωγή & Αξιοποίηση των ΤΠ στο Δημόσιο Φύλο του Ερωτώμενου Ηλικία του Ερωτώμενου Εκπαιδευτικό Επίπεδο Ερωτώμενου Υπηρεσία Απασχόλησης του Ερωτώμενου Γεωγραφική Περιοχή Στάση Υπαλλήλων Απέναντι στις Αλλαγές 146 ΚΕΦΑΛΑΙΟ -8- Πολυμεταβλητές Αναλύσεις Εισαγωγή Αναλύσεις Πολλαπλής Παλινδρόμησης Ερμηνεία των Δεξιοτήτων Πρώτου Επιπέδου των Εργαζομένων Ερμηνεία των Δεξιοτήτων Δεύτερου Επιπέδου των Εργαζομένων Ερμηνεία των Δεξιοτήτων Τρίτου Επιπέδου των Εργαζομένων Ερμηνεία των Δεξιοτήτων Τετάρτου Επιπέδου των Εργαζομένων Συμπερασματικά Ανάλυση Δομικών Εξισώσεων με Λανθάνουσες Μεταβλητές 153 ΚΕΦΑΛΑΙΟ -9- Συμπεράσματα 158 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ -1- Εισαγωγή Η σημαντικότερη παράμετρος στην προσπάθεια αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΤΠ) από το Δημόσιο, ίσως περισσότερο και από τη διαθέσιμη τεχνολογική υποδομή, είναι ο βαθμός στον οποίον οι ΤΠ χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Βασική προϋπόθεση της χρήσης, μεταξύ άλλων, είναι βεβαίως να έχουν οι εργαζόμενοι τις αναγκαίες δεξιότητες (e-skills) που θα τους επιτρέψουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν σήμερα οι ΤΠ για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Παρά το γεγονός ότι το θέμα των δεξιοτήτων σε Η/Υ είναι στην επικαιρότητα τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης εδώ και αρκετά χρόνια, εντούτοις, δεν έχει προς το παρόν καθιερωθεί μια ενιαία προσέγγιση για τη μέτρηση και αξιολόγηση των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε ΤΠ Πιθανοί λόγοι για το φαινόμενο αυτό είναι, μεταξύ άλλων, η μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων λογισμικού που χρησιμοποιούνται από διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς επίσης και η έλλειψη μιας συντονισμένης προσπάθειας καταγραφής των δεξιοτήτων των εργαζομένων στις ΤΠ Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα που περιγράφεται στο συγκεκριμένο παραδοτέο και τα αποτελέσματά της αποσκοπούν: 1. Να δώσουν μια απάντηση στην ερώτηση αναφορικά με τον ορισμό του περιεχομένου της έννοιας των δεξιοτήτων στις ΤΠ, 2. Να περιγράψουν το επίπεδο των συγκεκριμένων δεξιοτήτων, 3. Να εξετάσουν το ρόλο συγκεκριμένων παραμέτρων στην ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων των εργαζομένων, και 4. Να εξετάσουν τις παραμέτρους εκείνες που επηρεάζουν τη διάχυση των ΤΠ στη δημόσια διοίκηση. Το παρόν παραδοτέο έχει δομηθεί ως εξής: Κεφάλαιο 2: Πολύ συνοπτικά, το ακριβές αντικείμενο του παραδοτέου. Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία της όλης ερευνητικής προσπάθειας Κεφάλαια 4: Περιγραφικά ευρήματα της έρευνας στους εργαζόμενους. Κεφάλαιο 5: Περιγραφικά ευρήματα της έρευνας στα στελέχη πληροφορικής. Κεφάλαιο 6: Περιγραφικά ευρήματα της έρευνας στους Γενικούς Διευθυντές. Κεφάλαιο 7: Αποτελέσματα των διασταυρώσεων των απαντήσεων των συμμετεχόντων με μια σειρά από ανεξάρτητες μεταβλητές Κεφάλαιο 8: Αποτελέσματα των πολυμεταβλητών αναλύσεων προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στο τρίτο και τέταρτο ερώτημα που περιγράψαμε νωρίτερα. Κεφάλαιο 9: Συμπεράσματα της έρευνας. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ -2- Αντικείμενο του Παραδοτέου 1 Πλαίσιο Αναφοράς & Σκοπός της Έρευνας Το αντικείμενο του έργου, στο οποίο εντάσσεται και το εν λόγω παραδοτέο, αφορά στη διενέργεια μελέτης για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα, αναφορικά με την πρόοδο που έχει επιτελεστεί στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες στήριξης των δράσεων που συνθέτουν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (ΕΠΚτΠ). Ο επίσημος ορισμός που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον όρο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» (e- Government) είναι: «...η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη δημόσια διοίκηση σε συνδυασμό με αλλαγές στην οργανωτική δομή και νέες δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του Κοινού, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών». Οι δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνουν: 1. Δράσεις ανάπτυξης διοικητικών συστημάτων και διαδικασιών οργανωτικής υποστήριξης της Δημόσιας Διοίκησης (back-office) 2. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιχειρήσεων (G2B) και πολιτών (G2C) (frontoffice), 3. Ηλεκτρονική επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διοικήσεων(g2g) Στο πλαίσιο αυτό ο σκοπός της έρευνας συνοψίζεται στα κάτωθι σημεία: 1. Η ολοκληρωμένη παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα, η αποτύπωση της οποίας θα γίνει σε επίπεδο: (α) στρατηγικού σχεδιασμού και (β) υλοποίησης έργων για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου θα βοηθήσει τη δημόσια διοίκηση να πάρει αποφάσεις στρατηγικού χαρακτήρα αναφορικά με τις προτεραιότητες που θα πρέπει να μπουν στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της και της αξιοποίησης των ΤΠ 2. Η διενέργεια έρευνας για την αποτύπωση των δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων στη χρήση των ΤΠ Η παρούσα έρευνα θα αναδείξει τα σημεία στα οποία θα πρέπει να εστιασεί ο δημόσιος τομέας προκειμένου (α) να στελεχωθεί από άτομα που θα μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον, (β) να ενισχύσει τις δεξιότητες των υφιστάμενων εργαζομένων σε τομείς που άπτονται της καθημερινής εργασίας τους αλλά και γενικότερα, και (γ) να αποτυπώσει οργανωσιακές παραμέτρους που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά την ταχύτητα διείσδησης των Τ.Π στο δημόσιο. 7

8 2 Δομή και Διάρθρωση Παραδοτέου Το συγκεκριμένο παραδοτέο πρακτικά περιέχει τα ευρήματα της έρευνας που έγινε από τον Νοέμβριο του 2006 έως τον Φεβρουάριο του Όπως περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας της μελέτης, ουσιαστικά πρόκειται για τρεις πανελλαδικές έρευνες που έγιναν μεταξύ χρηστών (υπαλλήλων), στελεχών πληροφορικής και Διευθυντών από Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, ΔΟΥ και Πολεοδομίες. Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται αναλυτικά: Η μεθοδολογία της κάθε έρευνας Τα περιγραφικά αποτελέσματα Οι διασταυρώσεις των απαντήσεων βάσει συγκεκριμένων μεταβλητών για τις οποίες υπήρχε προσυνενόηση με την Ομάδα Έργου του Παρατηρητηρίου, καθώς και Η πολυμεταβλητή ανάλυση που έγινε με στόχο να υπάρξει μια λεπτομερέστερη και σε περισσότερο βάθος διερεύνηση των κυριότερων παραμέτρων που επηρεάζουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε Η/Υ καθώς και τη διάχυση των Ψηφιακών Τεχνολογιών μεταξύ των χρηστών στη Δημόσια Διοίκηση. Το Παραδοτέο συνοδεύεται επίσης από αρχείο spss των απαντήσεων που συλλέχθηκαν. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ -3- Μεθοδολογία της Έρευνας 9

10 1 ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Με βάση την προκήρυξη του έργου και την τεχνική προσφορά, η πρωτογενής έρευνα πρέπει να καλύψει έναν συγκεκριμένο πληθυσμό εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα. Ειδικότερα, η έρευνα, σύμφωνα με την προκύρηξη, εστιάζει σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων: Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών Υπουργείων, Στελέχη πληροφορικής από Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟY), Πολεοδομίες, Υπουργεία και Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, και Χρήστες / υπάλληλους από Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟY), Πολεοδομίες, Υπουργεία και Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, οδηγώντας έτσι στο σχεδιασμό και διεξαγωγή τριών υπο-ερευνών - μια για κάθε κατηγορία εργαζομένων. Ο Πίνακας 1 που ακολουθεί συνοψίζει τις προδιαγραφές της έρευνας, βάσει της προκήρυξης του έργου, παρουσιάζοντας το μέγεθος του δείγματος που ζητήθηκε να καλυφθεί ανά έρευνα: Πίνακας 1: Έρευνα 1 Έρευνα 2 Έρευνα 3 Προδιαγραφές Έρευνας. Πληθυσμός Γενικοί Διευθυντές (Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών) Στελέχη πληροφορικής (ΔΟΥ, Πολεοδομιών, Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών) Χρήστες συστημάτων πληροφορικής (ΔΟΥ, Πολεοδομιών, Υπουργείων και Γενικών Γραμματείών) Αριθμός Συμπληρωμένων Ερωτηματολογίων Αντίστοιχα, ο Πίνακας 2 περιγράφει τη σύσταση των δειγμάτων αναφορικά με τη στάθμιση ανά είδος υπηρεσίας, και πάλι σύμφωνα με την προκήρυξη του έργου. Πίνακας 2: Έρευνα 1 Έρευνα 2 Έρευνα 3 Κατανομή του Δείγματος στον υπό Διερεύνηση Πληθυσμό Πληθυσμός Αναλογία Γενικοί Διευθυντές 50% Υπουργεία (Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών) 50% Γενικές Γραμματείες Στελέχη πληροφορικής (ΔΟΥ, Πολεοδομιών, Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών) Χρήστες συστημάτων πληροφορικής (ΔΟΥ, Πολεοδομιών, Υπουργείων και Γενικών Γραμματείών) 50% Υπουργεία 20% Γενικές Γραμματείες 15% ΔΟΥ 15% Πολεοδομίες Με βάση τα στοιχεία αυτά που συνοψίζονται στους Πίνακες 1 και 2, από την κάθε Υπηρεσία θα πρέπει να συγκεντρωθεί ένας συγκεκριμένος αριθμός ερωτηματολογίων. Η πληροφορία αυτή συνοψίζεται στον Πίνακα 3. 10

11 Πίνακας 3: Προδιαγραφές Σύνθεσης Ερωτώμενων Βάσει Προκήρυξης Πληθυσμός Υπουργεία Δημόσιες Γενικές Οικονομικές Πολεοδομίες γραμματείες Υπηρεσίες Έρευνα 1 Γενικοί Διευθυντές Έρευνα 2 Στελέχη πληροφορικής Έρευνα 3 Χρήστες συστημάτων πληροφορικής Επόμενο στάδιο της τεχνικής δειγματοληψίας είναι να αποφασιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα επιλεγεί το δείγμα του Πίνακα 3 από κάθε μεμονωμένο πια Φορέα. Στο σημείο αυτό η ερευνητική ομάδα βρέθηκε μπροστά σε ένα κρίσιμο σημείο καθώς, δοθέντων των περιορισμών της έρευνας σε πόρους, εύρος και χρόνο υλοποίησης, έπρεπε να σχεδιαστεί ο βέλτιστος τρόπος λήψης ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος. Για να είναι ένα δείγμα αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού στον οποίο αναφέρεται, θα πρέπει να έχει εντοπίσει και λάβει υπόψη όλους τους αυτούς τους παράγοντες που μπορεί να προκαλούν διακύμανση στα αποτελέσματα της ανάλυσης, αναφορικά πάντα με το χαρακτηριστικό του πληθυσμού που θέλουμε να μετρήσουμε. Στην παρούσα έρευνα, το υπό διερεύνηση χαρακτηριστικό είναι τα επίπεδα δεξιοτήτων (eskills) των στελεχών (Διευθυντών/ Στελεχών Πληροφορικής/ Υπαλλήλων) της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης. Στο σημείο αυτό, ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής: Δεν υπάρχει προηγούμενη μελέτη αναφορικά με το επίπεδο των e-skills στους δημόσιους υπαλλήλους και στους προϊστάμενους τους ώστε να γνωρίζουμε τη διακύμανση στο κύριο υπό διερεύνηση χαρακτηριστικό (e-skills) στον πληθυσμό. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει τεκμηρίωση ότι η γεωγραφική παράμετρος (πχ. Αθήνα vs. επαρχία) επηρεάζει το επίπεδο των δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων. Αντίστοιχα, δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση ότι συγκεκριμένες Υπηρεσίες (πχ. ΔΟΥ, Πολεοδομίες, Γενικές Γραμματείες κλπ.) συγκεντρώνουν εργαζόμενους με καλύτερες ή με χειρότερες δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για το λόγο αυτό το στρώμα για τη λήψη του δείγματος κάθε έρευνας είναι, αναγκαστικά, ο αριθμός των εργαζομένων σε κάθε Υπηρεσία. Παρά ταύτα, ιδιαιτερότητες που αφορούν κάθε είδος Υπηρεσίας δεν επιτρέπουν, ειδικά για την περίπτωση της Έρευνας 3 που είναι και η μεγαλύτερη σε αριθμό ερωτώμενων, τη χρήση ενός ενιαίου κριτηρίου στρωματοποίησης. Έτσι, ανάλογα με το είδος της Υπηρεσίας αποφασίστηκε η στάθμιση με επιπλέον κριτήρια, τέτοια που να αποτελούν δυνητικούς παράγοντες διαφοροποίησης του επιπέδου εκσυγχρονισμού κάθε Υπηρεσίας. Αυτό έγινε διότι τα διαφορετικά επίπεδα εκσυγχρονισμού προϋποθέτουν και διαφορετικές απαιτήσεις σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, άρα και σε δεξιότητές χρήσης Η/Υ (eskills). Τα κριτήρια αυτά ανά Υπηρεσία είναι τα εξής: Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) Για την συλλογή των στοιχείων από τις ΔΟΥ, χρησιμοποιήθηκαν ως στρώματα ο αριθμός των εργαζομένων και η Τάξη (εργασιών) της κάθε ΔΟΥ. Μια ΔΟΥ διακρίνεται σε Α και Β Τάξης ανάλογα με το εύρος των υπηρεσιών τις οποίες υποστηρίζει και παρέχει στο Κοινό. 11

12 Πολεοδομίες Στην περίπτωση των Πολεοδομιών απαιτήθηκε ιδιαίτερη προσέγγιση. Ο τρόπος οργάνωσης των Πολεοδομικών γραφείων (εντάσσονται στις Νομαρχίες), η απουσία καταγραφής των εργαζομένων ανά Πολεοδομική υπηρεσία κάπου συγκεντρωτικά και η πρακτική δυσκολία εύρεσης στοιχείων εντός του στενού χρονοδιαγράμματος της έρευνας, οδήγησαν στην υιοθέτηση εναλλακτικού τρόπου στάθμισης του δείγματος. Θεωρήθηκε ότι, το μέγεθος μιας Πολεοδομικής υπηρεσίας (αριθμός εργαζομένων), καθώς και το επίπεδο εκσυγχρονισμού της, έχουν άμεση σχέση με τον όγκο της δουλειάς και τον κόσμο που αυτή θα καλείται να εξυπηρετήσει. Ως τρόπος να προσεγγιστεί αυτό το χαρακτηριστικό με διαθέσιμα στοιχεία, συμφωνήθηκε η χρήση των στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ) για τον αριθμό των αδειών που εκδίδονται για νέες οικοδομές σε ένα έτος. Έτσι, στο δείγμα που αφορά στις Πολεοδομίες, ως στρώμα χρησιμοποιήθηκε ο αριθμός των αδειών για νέες οικοδομές κατά το έτος Υπουργεία Στην περίπτωση των Υπουργείων, δεδομένου ότι όλα τα Υπουργεία ουσιαστικά βρίσκονται στην Αττική εκτός των Υπουργείων Αιγαίου και Μακεδονίας η κατανομή των εργαζομένων σε αυτά χρησιμοποιήθηκε ως στρώμα. Γενικές Γραμματείες Τέλος, στις Γενικές Γραμματείες αντιμετωπίζαμε την ιδιαιτερότητα κάποιες Γ.Γ. να έχουν ως απλούς εργαζόμενους υπαλλήλους με μεγάλη εξειδίκευση στις ΤΠ, όπως για παράδειγμα η ΕΣΥΕ, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων κλπ. Για το λόγο αυτό έγινε δειγματοληψία αναλογίας παίρνοντας το 30% των ερωτηματολογίων που αναλογούσαν από Γ.Γ. ειδικά από εκείνες που απασχολούν τέτοιους υπαλλήλους και ισοκατανέμοντας το υπόλοιπο των ερωτηματολογίων που έπρεπε να συλλεχθούν μεταξύ των εναπομεινάντων Γ.Γ. 12

13 2 Μεθοδολογία Σχεδιασμού του Δείγματος της Έρευνας 2.1 Έρευνα στους Χρήστες Συστημάτων Πληροφορικής (n=1700) O πληθυσμός της έρευνας φαινομενικά είναι ομοιογενής (εργαζόμενοι στον Δημόσιο Τομέα). Ωστόσο, εγγενείς αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης στη Χώρα δεν επιτρέπουν τη χρήση μιας ενιαίας ομάδας κριτηρίων, όπως θα ήταν για παράδειγμα η κατανομή των εργαζομένων στους υπό διερεύνηση τομείς της δημόσιας διοίκησης καθώς, θα ήταν αδύνατη η επακριβής γνώση των εργαζομένων στις πολεοδομίες της Χώρας σε χρόνο εύλογο σύμφωνα με το γενικότερο χρονοδιάγραμμα της έρευνας. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν, αναγκαστικά, διαφορετικές δειγματοληπτικές προσεγγίσεις, οι οποίες περιγράφονται στις ακόλουθες παραγράφους. Στο Διάγραμμα που ακολουθεί συνοψίζεται η κατανομή των συμμετεχόντων, όπως ορίστηκε στις προδιαγραφές της έρευνας. Διάγραμμα 1: Κατανομή Συμμετεχόντων Εργαζομένων ανά Υπηρεσία Πολεοδομίες 15% ΔΟΥ 15% Υπουργεία 50% Γενικές Γραμματείες 20% Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Η επιλογή των δειγματοληπτικών μονάδων μεταξύ των ΔΟΥ ανά την Επικράτεια έγινε λαμβάνοντας υπόψη δύο παραμέτρους (στρώματα): τον αριθμό των εργαζομένων την τάξη 1 της κάθε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, με ομαδοποίηση στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Ο Πίνακας 4 που ακολουθεί συνοψίζει τα στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό εργαζομένων και τον αριθμό των ΔΟΥ Α και Β τάξης ανά Περιφέρεια, όπως προκύπτουν από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ ο Πίνακας 5 δίνει συγκεντρωτικά ανά περιφέρεια την εικόνα της επιλογής των δειγματοληπτικών μονάδων για το δείγμα των ΔΟΥ. Οι αναλυτικοί πίνακες των δειγματοληπτικών μονάδων ανά Υπηρεσία βρίσκονται στο Παράρτημα. 1 Οι ΔΟΥ της χώρας κατηγοριοποιούνται από το ΥΠΟΙΟ σε Α και Β τάξης ανάλογα με το εύρος των οικονομικών υπηρεσιών που προσφέρουν. 13

14 Πίνακας 4: Κατανομή Υπαλλήλων στις ΔΟΥ και Τάξεων ΔΟΥ στην Περιφέρεια (Στοιχεία του ΥΠΟΙΟ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ % Στο σύνολο ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 552 5% ΑΤΤΙΚΗΣ % ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 146 1% ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 683 6% ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 309 3% ΗΠΕΙΡΟΥ 394 4% ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 681 6% ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 242 2% ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ % ΚΡΗΤΗΣ 554 5% ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 360 3% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 652 6% ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 519 5% ΣΥΝΟΛΟ: % Διάγραμμα 2: Απεικόνιση της κατανομής του Πληθυσμού των Υπαλλήλων των ΔΟΥ στην Επικράτεια ανά Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟY ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Στον Πίνακα 5 που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά η επιλογή των δειγματοληπτικών μονάδων για την έρευνα στις ΔΟΥ. 14

15 Πίνακας 5: Δ.Ο.Υ. ΔΟΥ - Επιλεγμένες Δειγματοληπτικές Μονάδες ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕ- ΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕ- ΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡ- ΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ- ΦΕΡΕΙΑ ΤΑΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕ- ΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΑΞΗΣ ΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΕ- ΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥ- ΝΤΑ ΕΡΩΤΗ- ΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΕΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕ- ΝΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑΛΟ- ΓΟΥΝΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑ- ΤΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΑ- ΞΗΣ ΔΟΥ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ (1) ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (Σύνολο): 552 5% 13 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 67 5% 12.1% Α 1 ΔΡΑΜΑΣ 61 5% 11.1% Α 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 65 5% 11.8% Α 1 Πλήθος ΔΟΥ Α τάξης 11 6% 73% 9 ΣΟΥΦΛΙΟΥ 20 5% 3.6% Β 1 Πλήθος ΔΟΥ Β τάξης 4 4% 27% 3 ΑΤΤΙΚΗΣ (Σύνολο): % 94 Α ΠΕΙΡΑΙΑ 60 37% 1.5% Α 1 ΑΧΑΡΝΩΝ 52 37% 1.3% Α 1 ΒΥΡΩΝΑ 61 37% 1.5% Α 1 Ι' ΑΘΗΝΩΝ 52 37% 1.3% Α 1 ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ 57 37% 1.4% Α 1 ΙΘ ΑΘΗΝΩΝ 61 37% 1.5% Α 1 ΙΣΤ ΑΘΗΝΩΝ 52 37% 1.3% Α 1 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 69 37% 1.7% Α 1 ΚΟΡΩΠΙΟΥ 60 37% 1.5% Α 1 ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ % 2.6% Α 1 ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 89 37% 2.2% Α 1 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ % 2.8% Α 1 15

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕ- ΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕ- ΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡ- ΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ- ΦΕΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕ- ΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΑΞΗΣ ΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΕ- ΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥ- ΝΤΑ ΕΡΩΤΗ- ΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΕΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕ- ΝΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑΛΟ- ΓΟΥΝΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑ- ΤΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΑ- ΞΗΣ Δ.Ο.Υ. ΤΑΞΗ Πλήθος ΔΟΥ Α τάξης 68 39% 93% 87 ΠΟΡΟΥ 12 37% 0.3% Β 1 Πλήθος ΔΟΥ Β τάξης 5 4% 7% 6 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Σύνολο): 209 2% 5 ΧΙΟΥ 43 2% 20.6% Α 1 Πλήθος ΔΟΥ Α τάξης 3 2% 33% 2 ΛΗΜΝΟΥ 16 2% 7.7% Β 1 Πλήθος ΔΟΥ Β τάξης 6 5% 67% 3 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σύνολο): 683 6% 16 Α ΠΑΤΡΩΝ 79 6% 11.6% Α 1 Β ΠΑΤΡΩΝ 71 6% 10.4% Α 1 Πλήθος ΔΟΥ Α τάξης 10 6% 43% 7 ΑΚΡΑΤΑΣ 11 6% 1.6% Β 1 ΒΑΡΔΑΣ 7 6% 1.0% Β 1 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 7 6% 1.0% Β 1 Πλήθος ΔΟΥ Β τάξης 13 12% 57% 9 ΔΟΥ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ (1) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Σύνολο): 309 3% 7 16

17 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕ- ΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕ- ΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡ- ΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ- ΦΕΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕ- ΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΑΞΗΣ ΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΕ- ΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥ- ΝΤΑ ΕΡΩΤΗ- ΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΕΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕ- ΝΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑΛΟ- ΓΟΥΝΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑ- ΤΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΑ- ΞΗΣ Δ.Ο.Υ. ΤΑΞΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 50 3% 16.2% Α 1 Πλήθος ΔΟΥ Α τάξης 5 3% 42% 3 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 5 3% 1.6% Β 1 Πλήθος ΔΟΥ Β τάξης 7 6% 58% 4 ΔΟΥ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ (1) ΗΠΕΙΡΟΥ (Σύνολο): 394 4% 9 Β ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 75 4% 19.0% Α 1 Πλήθος ΔΟΥ Α τάξης 5 3% 42% 4 ΜΕΤΣΟΒΟΥ 14 4% 3.6% Β 1 ΠΑΡΓΑΣ 11 4% 2.8% Β 1 Πλήθος ΔΟΥ Β τάξης 7 6% 58% 5 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Σύνολο): 681 6% 16 Α ΛΑΡΙΣΑΣ 61 6% 9.0% Α 1 Β ΒΟΛΟΥ 71 6% 10.4% Α 1 Πλήθος ΔΟΥ Α τάξης 11 6% 55% 9 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 14 6% 2.1% Β 1 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 11 6% 1.6% Β 1 Πλήθος ΔΟΥ Β τάξης 9 8% 45% 7 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Σύνολο): 242 2% 6 17

18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕ- ΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕ- ΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡ- ΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ- ΦΕΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕ- ΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΑΞΗΣ ΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΕ- ΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥ- ΝΤΑ ΕΡΩΤΗ- ΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΕΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕ- ΝΩΝ Δ.Ο.Υ. ΤΑΞΗ Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ 54 2% 22.3% Α 1 Πλήθος ΔΟΥ Α τάξης 5 3% 63% 4 ΙΘΑΚΗΣ 11 2% 4.5% Β 1 Πλήθος ΔΟΥ Β τάξης 3 3% 38% 2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑΛΟ- ΓΟΥΝΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑ- ΤΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΑ- ΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ- ΝΙΑΣ (Σύνολο): % 41 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 55 16% 3.2% Α 1 ΒΕΡΟΙΑΣ 58 16% 3.3% Α 1 ΕΔΕΣΣΑΣ 44 16% 2.5% Α 1 Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 46 16% 2.6% Α 1 ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 89 16% 5.1% Α 1 Πλήθος ΔΟΥ Α τάξης 29 17% 69% 28 ΑΡΝΑΙΑΣ 19 16% 1.1% Β 1 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 14 16% 0.8% Β 1 ΝΙΓΡΙΤΑΣ 15 16% 0.9% Β 1 ΣΚΥΔΡΑΣ 16 16% 0.9% Β 1 Πλήθος ΔΟΥ Β τάξης 13 12% 31% 13 ΔΟΥ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ (1) ΚΡΗΤΗΣ (Σύνολο): 554 5% 13 Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 89 5% 16.1% Α 1 Β ΧΑΝΙΩΝ 67 5% 12.1% Α 1 Πλήθος ΔΟΥ Α τάξης 8 5% 53% 7 ΚΑΣΤ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ 15 5% 2.7% Β 1 18

19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕ- ΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕ- ΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡ- ΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ- ΦΕΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕ- ΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΑΞΗΣ ΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΕ- ΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥ- ΝΤΑ ΕΡΩΤΗ- ΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΕΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕ- ΝΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑΛΟ- ΓΟΥΝΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑ- ΤΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΑ- ΞΗΣ Δ.Ο.Υ. ΤΑΞΗ ΣΗΤΕΙΑΣ 19 5% 3.4% Β 1 Πλήθος ΔΟΥ Β τάξης 7 6% 47% 6 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Σύνολο): 360 3% 8 ΔΟΥ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ (1) ΚΩ 42 3% 11.7% Α 1 Πλήθος ΔΟΥ Α τάξης 3 2% 21% 2 ΘΗΡΑΣ 21 3% 5.8% Β 1 ΜΥΚΟΝΟΥ 18 3% 5.0% Β 1 ΤΗΝΟΥ 18 3% 5.0% Β 1 Πλήθος ΔΟΥ Β τάξης 11 10% 79% 7 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Σύνολο): 652 6% 15 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 86 6% 13.2% Α 1 Πλήθος ΔΟΥ Α τάξης 8 5% 29% 4 ΓΥΘΕΙΟΥ 12 6% 1.8% Β 1 ΜΟΛΑΩΝ 13 6% 2.0% Β 1 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 24 6% 3.7% Β 1 Πλήθος ΔΟΥ Β τάξης 20 18% 71% 11 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σύνολο): 519 5% 12 19

20 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕ- ΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕ- ΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡ- ΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ- ΦΕΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕ- ΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΑΞΗΣ ΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΕ- ΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥ- ΝΤΑ ΕΡΩΤΗ- ΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΕΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕ- ΝΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑΛΟ- ΓΟΥΝΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑ- ΤΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΑ- ΞΗΣ Δ.Ο.Υ. ΤΑΞΗ ΘΗΒΩΝ 63 5% 12.1% Α 1 ΚΥΜΗΣ 24 5% 4.6% Α 1 Πλήθος ΔΟΥ Α τάξης 9 5% 56% 7 ΔΟΜΟΚΟΥ 12 5% 2.3% Β 1 ΣΤΥΛΙΔΑΣ 19 5% 3.7% Β 1 Πλήθος ΔΟΥ Β τάξης 7 6% 44% 5 ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ % Σύνολο ΔΟΥ Α τάξης % Σύνολο ΔΟΥ Β τάξης % ΔΟΥ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ (1) 20

21 2.1.2 Πολεοδομικές Υπηρεσίες Αναφορικά με την έρευνα στις Πολεοδομίες, η ανάλυση γίνεται και πάλι σε επίπεδο Περιφερειών της Χώρας. Ωστόσο, η αδυναμία των αρμόδιων υπηρεσιών να μας δώσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των εργαζομένων μας υποχρέωσε να χρησιμοποιήσουμε ως στρώμα τον αριθμό των οικοδομικών αδειών για νέες κατοικίες της περιόδου 2005, όπως αυτές καταγράφονται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Χώρας (βλ. σχετικά Κεφάλαιο 2). Έτσι, ανάλογα την οικοδομική δραστηριότητα της κάθε περιφέρειας καθορίζεται και ο αριθμός των ερωτηματολογίων που συλλέγονται από τη συγκεκριμένη Περιφέρεια. Στο Διάγραμμα 3 συνοψίζεται η κατανομή των πολεοδομικών αδειών για το 2005 για το σύνολο της επικράτειας. Διάγραμμα 3: Κατανομή Πολοεδομικών Αδειών για το 2005 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Ο Πίνακας 6 συνοψίζει τον αριθμό των ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν ανά περιφέρεια με βάση την παραπάνω κατανομή ενώ η αναλυτική εικόνα παραθέτεται στο Παράρτημα. Πίνακας 6: Αριθμός Ερωτηματολογίων από Πολεοδομίες ανά Διοικητική Περιφέρεια Βάσει της Κατανομής των Αδειών το 2005 Αριθμός Διοικητικές Περιφέρειες Ερωτηματολογίων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 53 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ 4 21

22 Αριθμός Διοικητικές Περιφέρειες Ερωτηματολογίων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ 9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Υπουργεία Ο αριθμός των 850 ερωτηματολογίων που χρειάστηκε να συλλεχθούν από εργαζομένους σε Υπουργεία προσεγγίστηκε και πάλι με βάση τον αριθμό των εργαζομένων που το κάθε Υπουργείο απασχολεί, όπως αυτός καταγράφεται από την ΕΣΥΕ. Ο Πίνακας 7 συνοψίζει τη σχετική πληροφορία. Πίνακας 7: Επιλογή Δειγματοληπτικών Μονάδων Εργαζομένων στα Υπουργεία Κατανομή Εργαζομένων σε Υπουργεία Αριθμός Εργαζομένων* % του συνόλου Αριθμός Ερωτημ/γίων Ανά Υπουργείο 1 Υπουργείο Απασχόλησης κ Κοινων. Προστασίας ,81% 15 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κ Τροφίμων ,77% 32 Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης 118 0,15% 1 Υπουργείο Μεταφορών κ Επικοινωνιών ,34% 37 Υουργείο Δημόσιας Τάξης ,00% 17 Υπουργείο Δικαιοσύνης ,07% 128 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ,20% 155 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας κ Θρησκευμάτων ,02% 43 Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 762 0,96% 8 Υπουργείο Εξωτερικών ,25% 28 Υπουργείο Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης ,24% 19 Υπουργείο Οικονομίας κ Οικονομικών ,41% 250 ΥΠΕΧΩΔΕ ,23% 44 Υπουργείο Πολιτισμού ,41% 63 Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης 67 0,08% 1 Υπουργείο Υγείας κ Κοινωνικής Αλληλεγγύης 809 1,02% 9 Υπουργείο Επικρατείας 658 0,83% 7 Υπουργείο Αιγαίου & Νησιωτικής πολιτικής 117 0,15% 1 Υπουργείο Ανάπτυξης ,42% 12 *πηγή: ΕΣΥΕΕ, πίνακας Σ2, Υπηρετούντες υπάλληλοι κατά υπουργείο και νομική μορφή 1 Ο αριθμός των ερωτηματολογίων ανά υπουργείο προκύπτει πολλαπλασιάζοντας την αναλογία των εργαζομένων που απασχολεί ως ποσοστό του συνόλου των εργαζομένων στα υπουργεία επί το προσδιορισμένο μέγεθος δείγματος (850 εργαζόμενους) Γενικές Γραμματείες Διανέμονται ερωτηματολόγια σε όλες τις Γενικές Γραμματείες, οι οποίες βρίσκονται στην ευρύτερη περιφέρεια της Αττικής. Ωστόσο, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών συγκαταλέγονται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας καθώς και η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας. Οι τρεις αυτές Γενικές Γραμματείες, λόγω της φύσης του αντικειμένου τους, επανδρώνονται με εργαζόμενους 22

23 που είναι αναγκαίο να έχουν αυξημένες δεξιότητες στη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ). Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε, σε συνεννόηση με την Ομάδα Έργου του Παρατηρητηρίου, η συγκέντρωση του 30% (ήτοι 75 από τα 255) των ερωτηματολογίων που αναλογούν σε εργαζόμενους σε Γενικές Γραμματείες να γίνει από τις συγκεκριμένες τρεις αυτές Γενικές Γραμματείες, ενώ τα υπόλοιπα 180 ερωτηματολόγια να συλλεχθούν αναλογικά από τις εναπομένουσες Γενικές Γραμματείες. Η απόφαση αυτή οδήγησε στη συλλογή 4 ερωτηματολογίων από κάθε Γενική Γραμματεία, γεγονός που μεταφράζεται σε 168 ερωτηματολόγια, κατεβάζοντας τον αριθμό των ερωτηματολογίων που τελικώς συλλέχθηκαν σε 243 (-4.7% από την αρχική προδιαγραφή, μέγεθος αμελητέο χωρίς επιπτώσεις στην αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος). Ο Πίνακας 8 συνοψίζει τη σχετική πληροφορία: Πίνακας 8: Επιλογή δειγματοληπτικών μονάδων στις Γενικές Γραμματείες Γενικές Γραμματείες Αριθμός Ερωτηματολογίων Γενική Γραμματεία Υπουργείου Ανάπτυξης & Τροφίμων 4 Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων 4 Γενική Γραμματεία Υπουργείου Ανάπτυξης 4 Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 4 Γενική Γραμματεία Εμπορίου 4 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 25 Γενική Γραμματεία Καταναλωτή 4 Γενική Γραμματεία Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 4 Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 4 Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & 'Αλλων Πόρων 4 Γενική Γραμματεία Υπουργείου Δημοσίας Τάξης 4 Γενική Γραμματεία Υπουργείου Δικαιοσύνης 4 Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης 4 Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας 4 Γενική Γραμματεία Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων 4 Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 4 Γενική Γραμματεία Γ.Γ Εκπ/σης Ενηλίκων (πρώην Λαϊκής Επιμόρφωσης) 4 Γενική Γραμματεία Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 4 Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής 4 Γενική Γραμματεία Υπουργείου Εξωτερικών 4 Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας 4 Γενική Γραμματεία Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης 4 Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 4 Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης 4 Γενική Γραμματεία Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 4 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 4 Γενική Γραμματεία Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 4 Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών 4 Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 4 Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών θεμάτων 4 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης 4 Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος 25 23

24 Γενικές Γραμματείες (Ε.Σ.Υ.Ε) Αριθμός Ερωτηματολογίων Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 4 Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 25 Γενική Γραμματεία Υ.ΠΕ.ΧΩΔΕ 4 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων 4 Γενική Γραμματεία Συγχρημαδοτούμενων Δημοσίων Έργων 4 Γενική Γραμματεία Υπουργείου Πολιτισμού 4 Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης 4 Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 4 Γενική Γραμματεία Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης 4 Γενική Γραμματεία Ε.Ο.Τ. 4 Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υγείας 4 Γενική Γραμματεία Πρόνοιας 4 Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας 4 Σημειώνεται ότι για να αποφευχθεί η περίπτωση επικάλυψης από τη διπλή συμπλήρωση ερωτηματολογίων εξαιρέθηκαν οι Ειδικές Γραμματείες, καθώς αρκετές από αυτές υπάγονται σε ευρύτερες Γενικές Γραμματείες με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η διάκριση αν ένας εργαζόμενος οργανικά ανήκει σε μια Γενική ή σε μια Ειδική Γραμματεία. 24

25 3 Έρευνα στα Στελέχη Πληροφορικής (n=100) Οι αρχικές προδιαγραφές του έργου προέβλεπαν τη συγκέντρωση 100 μόνον ερωτηματολογίων από την ίδια δομή υπηρεσιών (Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, ΔΟΥ και Πολεοδομίες) όπως και η έρευνα σε χρήστες. Ωστόσο, η πανομοιότυπη δομή των υπηρεσιών διευκολύνει τη συλλογή πολύ περισσότερων ερωτηματολογίων συνδυάζοντας τα ερωτηματολόγια που αφορούν τους χρήστες με αυτά που αφορούν τα στελέχη πληροφορικής, κατά την ίδια διαδικασία συλλογής στοιχείων. Έτσι, σε κάθε δειγματοληπτική μονάδα από τις τέσσερεις κατηγορίες Υπηρεσιών, μαζί με το ερωτηματολόγιο που αφορούσε τους εργαζόμενους-χρήστες εστάλη και ερωτηματολόγιο που αφορούσε το στέλεχος πληροφορικής της υπηρεσίας. Με τη διαδικασία αυτή συγκεντρώθηκαν συνολικά 230 ερωτηματολόγια στελεχών πληροφορικής. Έρευνα σε Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων & Γενικών Γραμματειών (n=200) Οι αρχικές προδιαγραφές του έργου προέβλεπαν ότι η έρευνα των Γενικών Διευθυντών θα στηρίζονταν στη συγκέντρωση 200 ερωτηματολογίων από όλα τα Υπουργεία (Κεντρικές Διοικήσεις) και τις Γενικές Γραμματείες. Για την έρευνα των Γενικών Διευθυντών ζητήθηκε να χρησιμοποιηθούν προσωπικές συνεντεύξεις. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και από την Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης υπάρχουν 19 Υπουργεία και 64 Γενικές Γραμματείες. Οι Γενικές Διευθύνσεις βρέθηκαν ότι είναι 91. Η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε από την επιστημονική ομάδα του έργου, στη έρευνα των Γενικών Διευθυντών είναι: Τηλεφωνική επικοινωνία για αρχική ενημέρωση Αποστολή επιστολής και ερωτηματολογίων με ή φαξ ή ταχυδρομείο Τηλεφωνική επικοινωνία για κλείσιμο ραντεβού συνέντευξης Πραγματοποίηση της Συνέντευξης Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω σε κάθε Γενικό Διευθυντή στάλθηκαν: μια επιστολή που τους ενημέρωνε για το Παρατηρητήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, το έργο, την επιστημονική ομάδα υλοποίησης καθώς και για την έρευνα (διαδικασία διεξαγωγής της και σκοπούς της) ένα ερωτηματολόγιο με τις κλειστές ερωτήσεις που αφορούν στα e-skills των Γενικών Διευθυντών ένα ερωτηματολόγιο με ανοιχτές ερωτήσεις που αφορούσε σε α) υπηρεσίες που παρέχει η κάθε Γενική Διεύθυνση, β) παθογένειες της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης & προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισής τους, γ) αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, και δ) δράσεις και ενέργειες που θεωρούνται σημαντικές για την βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης. Παρά την προσπάθεια που έγινε για την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του πληθυμού, η ανταπόκριση των Γενικών Διευθυντών ήταν αρκετά περιορισμένη. Σε πολλές περιπτώσεις ο Γενικοί Διευθυντές δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για ραντεβού και έστειλαν μόνο 25

26 απαντημένα τα κλειστά ερωτηματολόγια ενώ άλλοι δεν ανταποκρίθηκαν συνολικά στην έρευνα. Έτσι συγκεντρώθηκαν συνολικά 43 ερωτηματολόγια. 4 ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας και συλλογής των στοιχείων. Υπενθυμίζεται ότι αφορά στις υπο-έρευνες των Χρηστών (Υπαλλήλων) και των Στελεχών Πληροφορικής, καθώς στους Γενικούς Διευθυντές πραγματοποιήθηκε συνέντευξη. 4.1 Διαδικασία Συλλογής των Στοιχείων Περιφέρεια Αττικής Αναφορικά με τη διαδικασία της συλλογής στοιχείων στην περιφέρεια της Αττικής ακολουθήθηκε η ίδια μέθοδος τόσο για τα Υπουργεία & Γενικές Γραμματείες όσο και για τις ΔΟΥ & Πολεοδομίες. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται drop & collect και προβλέπει την εξής διαδικασία: Τηλεφωνική επικοινωνία με τη δειγματοληπτική μονάδα για την επίτευξη επαφής με ένα συγκεκριμένο άτομο από τη δειγματοληπτική μονάδα, ώστε να υπάρξει επαφή προκειμένου να διευκρινιστούν οι σκοποί της έρευνας και να συμφωνηθεί ημέρα παράδοσης των ερωτηματολογίων, Επίσκεψη ερευνητού στην Υπηρεσία προκειμένου να δοθούν τα ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση και συνεννόηση για την ημερομηνία παραλαβής, και Επίσκεψη εκ νέου του ερευνητή στην Υπηρεσία για τη συλλογή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης προσέγγισης, έναντι της ταχυδρομικής συλλογής ερωτηματολογίων είναι, πρώτον, ο καλύτερος έλεγχος της όλης διαδικασίας και, δεύτερον, η ανταπόκριση η οποία προσεγγίζει με άνεση το 100% από την στιγμή της επιτυχημένης ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης, δηλαδή της τηλεφωνικής επικοινωνίας Λοιπή Επικράτεια Η διαδικασία συλλογής στοιχείων στην λοιπή Επικράτεια έγινε με ταχυδρομική αποστολή καθώς ήταν ανέφικτη από πλευράς κόστους η υιοθέτηση της μεθόδου που ακολουθήθηκε στην Αττική. Πριν την αποστολή των ερωτηματολογίων, ωστόσο, προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με κάθε Φορέα ώστε να υπάρξει ενημέρωση σε ότι αφορά τη διαδικασία της έρευνας. Στο πλαίσιο της επικοινωνίας αυτής έγινε καταγραφή των πλήρη στοιχείων του εργαζόμενου με τον οποίον πραγματοποιείτο η επαφή (όνομα, επώνυμο και η ακριβή θέση στην υπηρεσία). Την επόμενη ημέρα ταχυδρομούνταν ένας φάκελος που περιείχε τα ερωτηματολόγια με πλήρεις οδηγίες για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και τη διαδικασία επιστροφής του. Στο Παράρτημα του τεύχους παρουσιάζονται αναλυτικά οι οδηγίες συμπλήρωσης καθώς και οι συνοδευτικές επιστολές που χρησιμοποιήθηκαν σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της έρευνας και να μεγιστοποιηθεί το ποσοστό ανταπόκρισης. 26

27 4.2 Υποκίνηση Συμμετοχής και Ποσοστό Ανταπόκρισης Το προσδοκώμενο ποσοστό ανταπόκρισης στη συγκεκριμένη έρευνα ήταν εξαρχής υψηλό δεδομένου ότι: Η έρευνα απευθύνεται σε Δημόσιους Υπαλλήλους, εργαζόμενοι που είναι ιδιαίτερα δεκτικοί στην έννοια του «καθήκοντος», Η αποστολή του ερωτηματολογίου συνοδεύεται από μια σειρά επιστολών οι οποίες περιγράφουν τους στόχους της έρευνας, τον Φορέα (Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας), ο οποίος είναι επίσης κομμάτι του ευρύτερου δημοσίου τομέα, αλλά και τον υπεύθυνο Φορέα συντονισμού και διεξαγωγής της έρευνας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) Τα χαρακτηριστικά των φορέων που εμπλέκονται στην έρευνα διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την εχεμύθεια των απαντήσεων και την αξιοπιστία στη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων, παράμετροι που εάν δεν διασφαλιστούν επηρεάζουν αρνητικά το ποσοστό ανταπόκρισης. Ωστόσο, στις περιπτώσεις εκείνες που κάποια από τις Υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονταν στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, αντικαθίστατο από άλλη Υπηρεσία της ίδιας Διοικητικής Περιφέρειας ώστε να παραμείνει αναλλοίωτη η δομή του δείγματος. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, σταλθήκαν συνολικά ερωτηματολόγια χρηστών και 415 ερωτηματολόγια στελεχών και επιστράφηκαν ερωτηματολόγια χρηστών (ποσοστό ανταπόκρισης 78%) και 215 ερωτηματολόγια στελεχών (ποσοστό ανταπόκρισης 52%). 27

28 5 Ερευνητικό Εργαλείο & Μέτρηση Μεταβλητών Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ερωτηματολόγιο σχεδιασμένο για αυτοσυμπλήρωση. Μετά από εκτενή ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας σχεδιάστηκε ένα πρώτο (draft) ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε στο Παρατηρητήριο για σχολιασμό. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι παρά το ενιαίο του ερευνητικού στόχου, στην ουσία πρόκειται για τρεις διαφορετικές έρευνες, γεγονός που επέβαλε τη δημιουργία τριών διαφορετικών εργαλείων, έστω και αν αρκετά σημεία ήταν κοινά στα ερευνητικά εργαλεία. Αφού ενσωματώθηκαν οι παρατηρήσεις από την Ομάδα Έργου του Παρατηρητηρίου, τα 3 ερωτηματολόγια δοκιμάστηκαν πιλοτικά σε 80 εργαζόμενους, 15 στελέχη πληροφορικής και 5 Διευθυντές κατά την περίοδο 08/11 27/11/06. Η πιλοτική αυτή δοκιμή έδειξε ότι χρειάζονταν μόνον μικρές, λεκτικού χαρακτήρα αλλαγές οι οποίες και έγιναν. Στις επόμενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η μέτρηση των επιμέρους μεταβλητών του κάθε ερωτηματολογίου. 5.1 Ερευνητικό Εργαλείο για Εργαζόμενους Επίπεδο Δεξιοτήτων σε Η/Υ (e-skills) Η πλέον κεντρική μεταβλητή του ερωτηματολογίου και της έρευνας αφορά τις δεξιότητες σε Η/Υ. Για τη μέτρηση των σχετικών δεξιοτήτων, καταρχάς, ελήφθησαν υπόψη τα σχετικά ερωτηματολόγια της Eurostat (Unit F6 - Information Society Statistics and Services of Eurostat, σελ ). Στη συνέχεια, ζητήθηκε από την Ομάδα Έργου του Παρατηρητηρίου να σχολιάσει και ενδεχομένως να διευρύνει τις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η διαδικασία αυτή κατέληξε σε ένα σύνολο 22 ερωτήσεων για τη μέτρηση των τεσσάρων επιπέδων (αρχικό, βασικό, προχωρημένο, εξειδικευμένο) δεξιοτήτων Η/Υ. Οι σχετικές ερωτήσεις διατυπώνονται σε μορφή κλίμακας με ακραίες τιμές 1 = «Κακή» και 5 = «Άριστη» ζητώντας από τον ερωτώμενο να καταγράψει την ικανότητά του για μια σειρά από δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χρήση του Η/Υ, όπως για παράδειγμα, η χρήση ποντικιού για έναρξη ενός προγράμματος, η αποστολή και παραλαβή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η χρήση του λογισμικού και των εφαρμογών της Υπηρεσίας του ερωτώμενου, η συμπίεση αρχείων κλπ. Παράλληλα με τις συγκεκριμένες ερωτήσεις για την καταγραφή του επιπέδου των δεξιοτήτων του ερωτώμενου ελήφθη και μια συνολική μέτρηση χρησιμοποιώντας και πάλι την ίδια κλίμακα και τις ίδιες ακραίες τιμές Εκπαίδευση στη Χρήση Η/Υ Συναφές με το θέμα των δεξιοτήτων σε Η/Υ είναι και το επίπεδο εκπαίδευσης στους Η/Υ. Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες μεταβλητές που εξετάστηκαν είναι πηγές απόκτησης γνώσεις για θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, ικανοποίηση από την εκπαίδευση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (συνολικά αλλά και ανά μέθοδο-πηγή εκπαίδευσης με πενταβάθμια κλίμακα ακραίων τιμών 1 = «Δυσαρεστημένος» και 5 = «Ικανοποιημένος»), καθώς και την ένταση συμμετοχής σε εκπαιδευτικές διαδικασίες που έχει διοργανώσει η Υπηρεσία του ερωτώμενου (με ακραίες τιμές 1 = «Ποτέ δεν έχω παρακολουθήσει σεμινάριο» και 5 = «Τους τελευταίους 3 μήνες») ενώ έγινε καταγραφή και των κύριων λόγων για τους οποίους ενδεχομένως ο ερωτώμενος να μην έχει συμμετάσχει σε τέτοιες εκπαιδευτικές διαδικασίες της Υπηρεσίας του. Για τη μέτρηση των 28

29 μεταβλητών ακολουθήθηκε η φόρμα της Eurostat (Unit F6 - Information Society Statistics and Services of Eurostat, σελ ) Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στην Εργασία Μια άλλη σημαντική ενότητα του ερευνητικού εργαλείου εστίασε στη χρήση του Η/Υ στην εργασία και την αναγκαιότητα χρήσης τους στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων του εργαζόμενου. Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται αναλυτικότερα οι συγκεκριμένες μεταβλητές που εξετάστηκαν. Αντιλαμβανομένη Ωφέλεια. Για τη μέτρηση της αντιλαμβανόμενης ωφέλειας στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων του ερωτώμενου χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Igbaria et al. (1996) με πενταβάθμια κλίμακα και ακραίες τιμές 1 = «Διαφωνώ απόλυτα» και 5 = «Συμφωνώ απόλυτα» Αντιλαμβανόμενη Πολυπλοκότητα Για τη μέτρηση της αντιλαμβανόμενης πολυπλοκότητας στο πλαίσιο της χρήσης των Η/Υ από τον ερωτώμενο για την εκτέλεση των καθηκόντων του χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Igbaria et al. (1996) με πενταβάθμια κλίμακα και ακραίες τιμές 1 = «Διαφωνώ απόλυτα» και 5 = «Συμφωνώ απόλυτα». Ενθάρρυνση από την Υπηρεσία για την Υιοθέτηση των Η/Υ Για τη μέτρηση του βαθμού στον οποίον η ίδια η Υπηρεσία ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να χρησιμοποιούν τον Η/Υ στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους χρησιμοποιήθηκε και πάλι κλίμακα των Igbaria et al. (1996) με πενταβάθμια κλίμακα και ακραίες τιμές 1 = «Διαφωνώ απόλυτα» και 5 = «Συμφωνώ απόλυτα». Λογισμικό που Χρησιμοποιείται στο Πλαίσιο Εκτέλεσης των Καθηκόντων Μια άλλη σημαντική μεταβλητή που καταγράφηκε αφορά το λογισμικό που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Για τον σκοπό αυτό εξετάστηκε αν χρησιμοποιείται 1) το λογισμικό της υπηρεσίας, 2) κειμενογράφος (πχ. Word), 3) φύλλο εργασίας (πχ. Excel), 4) πρόγραμμα παρουσιάσεων (πχ. Power-Point), 5) πρόγραμμα Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (πχ. Access), 6) προγράμματα Πλοήγησης στο Διαδίκτυο (πχ. Explorer), 7) προγράμματα Διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (πχ. Outlook). Αναγκαιότητα του Η/Υ για την Εκτέλεση των Καθηκόντων του Χρήστη Τέλος, για τη μέτρηση του βαθμού στον οποίον ο Η/Υ είναι αναγκαίος για την εκτέλεση των καθηκόντων του ερωτώμενου χρησιμοποιήθηκε και πάλι η μέτρηση των Igbaria et al. (1996) με πενταβάθμια κλίμακα και ακραίες τιμές 1 = «Ελάχιστα/Καθόλου απαραίτητος ο Η/Υ για καμία εργασία» και 5 = «Πάρα Πολύ / Τελείως Απαραίτητος» Οργανωσιακά Θέματα Υπηρεσίας / Οργανισμού Η τέταρτη βασική ενότητα του ερευνητικού εργαλείου εστίασε σε θέματα που συνδέονται με οργανωσιακά θέματα της υπηρεσίας στην οποία εργάζεται ο χρήστης. Ειδικότερα, οι μεταβλητές που εξετάστηκαν είναι 1) η στάση του εργαζόμενου έναντι της αλλαγής μεταβολής (attitude towards change), 2) προσανατολισμός της υπηρεσίας στον πολίτη, 3) ο βαθμός στον οποίον η υπηρεσία θέτει για τον εργαζόμενο «αντικρουόμενους ρόλους», 4) ο βαθμός γραφειοκρατίας που χαρακτηρίζει την Υπηρεσία, 5) ο βαθμός εμπιστοσύνης που ο εργαζόμενος-χρήστης αισθάνεται για 29

30 τον άμεσο προϊστάμενο του και 6) η συνολική οργανωσιακή κουλτούρα που χαρακτηρίζει την Υπηρεσία. Στις επόμενες παραγράφους συνοψίζεται η μέτρηση της κάθε μιας από τις συγκεκριμένες μεταβλητές. Στάση Εργαζομένου Έναντι της Αλλαγής Για τη μέτρηση του βαθμού στον οποίον ο εργαζόμενος - χρήστης υποστηρίζει και ενθαρρύνει ή όχι προσπάθειες της Υπηρεσίας για αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της χρησιμοποιήθηκε η πενταβάθμια κλίμακα των Neiva et al. (2005) με ακραίες τιμές 1 = «Διαφωνώ απόλυτα» και 5 = «Συμφωνώ απόλυτα». Προσανατολισμός της Υπηρεσίας στον Πολίτη Για τη μέτρηση του βαθμού στον οποίον ο εργαζόμενος - χρήστης εκτιμά ότι η η Υπηρεσία του είναι προσανατολισμένη στον πολίτη χρησιμοποιήθηκε η πενταβάθμια κλίμακα των Narver at al. (1998), προσαρμοσμένη κατάλληλα για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας και με ακραίες τιμές 1 = «Διαφωνώ απόλυτα» και 5 = «Συμφωνώ απόλυτα». Αντικρουόμενοι Ρόλοι για τον Εργαζόμενο Για τη μέτρηση του βαθμού στον οποίον ο εργαζόμενος - χρήστης αντιλαμβάνεται ως αντικρουόμενους τους ρόλους που του αναθέτει η Υπηρεσία του χρησιμοποιήθηκε η πενταβάθμια κλίμακα των Babin και Boles (1996) με ακραίες τιμές 1 = «Καθόλου» και 5 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό». Γραφειοκρατία της Υπηρεσίας Για τη μέτρηση του βαθμού στον οποίον ο εργαζόμενος - χρήστης αντιλαμβάνεται ως γραφειοκρατική την Υπηρεσία στην οποία εργάζεται χρησιμοποιήθηκε η πενταβάθμια κλίμακα των Moorman και Miner (1997) με ακραίες τιμές 1 = «Καθόλου» και 5 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό». Εμπιστοσύνη στον Προϊστάμενο Για τη μέτρηση του βαθμού στον οποίον ο εργαζόμενος - χρήστης εμπιστεύεται τον άμεσο προϊστάμενο του χρησιμοποιήθηκε η πενταβάθμια κλίμακα του Rich (1997) με ακραίες τιμές 1 = «Καθόλου» και 5 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό». Οργανωσιακή Κουλτούρα Τέλος, για την καταγραφή της οργανωσιακής κουλτούρας της Υπηρεσίας στην οποία εργάζεται ο χρήστης και του τρόπου που την αντιλαμβάνεται χρησιμοποιήθηκε η πενταβάθμια κλίμακα των Deshpandè et al. (1993) με ακραίες τιμές 1 = «Καθόλου» και 5 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό» Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Ερωτώμενου Τέλος, η τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου αφορούσε δημογραφικές μεταβλητές του ερωτώμενου όπως: Φύλο, Ηλικία, Εκπαιδευτικό επίπεδο, Κλάδος ειδικότητα, Θέση (υπαλληλική / προϊστάμενος), 30

31 Υπηρεσία και έτη στην υπηρεσία, Σύνολο ετών υπηρεσίας στο Δημόσιο, Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, Κατοχή πιστοποιητικού γνώσης Η/Υ Κατοχή Η/Υ στο σπίτι, και Σύνδεση internet στο σπίτι. 5.2 Ερευνητικό Εργαλείο για Στελέχη Πληροφορικής Όπως και στην περίπτωση των χρηστών, το ερευνητικό εργαλείο για την έρευνα των στελεχών πληροφορικής ήταν επίσης ερωτηματολόγιο, το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα του παραδοτέου. Ο σχεδιασμός του ερευνητικού εργαλείου της συγκεκριμένης έρευνας έγινε παράλληλα με το ερευνητικό εργαλείο για την έρευνα των χρηστών και στηρίχθηκε ακριβώς στις ίδιες αρχές. Το εργαλείο δοκιμάστηκε πιλοτικά την ίδια περίοδο και με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε για το ερευνητικό εργαλείο της έρευνας των χρηστών, με ανάλογα αποτελέσματα. Τα δύο εργαλεία έχουν πολλές κοινές πτυχές αλλά και αρκετές διαφορετικές, ιδίως αναφορικά με τις δεξιότητες σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές δεδομένου ότι απευθύνεται σε εξειδικευμένα στελέχη. Στις ενότητες που ακολουθούν σχολιάζεται και εξηγείται η μέτρηση μόνον των μεταβλητών εκείνων που ήταν διαφορετικές συγκριτικά με το ερευνητικό εργαλείο της έρευνας των χρηστών Καθήκοντα, Δεξιότητες (e-skills) και Χειρισμός Η/Υ Λογισμικό που Χρησιμοποιείται στο Πλαίσιο Εκτέλεσης των Καθηκόντων Μια σημαντική μεταβλητή που καταγράφηκε αφορά το λογισμικό που χρησιμοποιούν τα στελέχη πληροφορικής στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Για τον σκοπό αυτό εξετάστηκε αν χρησιμοποιείται 1) το λογισμικό της υπηρεσίας, 2) κειμενογράφο (πχ. Word), 3) φύλλο εργασίας (πχ. Excel), 4) πρόγραμμα παρουσιάσεων (πχ. Power-Point), 5) πρόγραμμα Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (πχ. Access), 6) προγράμματα Πλοήγηση στο Διαδίκτυο (πχ. Explorer), 7) προγράμματα Διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (πχ. Outlook). Στο πλαίσιο της μέτρησης της συγκεκριμένης μεταβλητής καταγράφηκαν επίσης οι ώρες που χρησιμοποιούν το κάθε λογισμικό σε εβδομαδιαία βάση. Δραστηριότητες Μια άλλη σημαντική μεταβλητή που καταγράφηκε αφορά τις δραστηριότητες των στελεχών πληροφορικής, όπως για παράδειγμα η διαχείριση hardware και software, η συντήρηση δικτύου, ο σχεδιασμός βάσεων δεδομένων κλπ., καθώς και οι ώρες που κάθε ένα από τα καθήκοντα αυτά τους απασχολούν σε εβδομαδιαία βάση Ανάγκη Εκπαίδευσης Στο πλαίσιο της έρευνας ζητήθηκε από τα στελέχη πληροφορικής να δείξουν χρησιμοποιώντας πενταβάθμια κλίμακα με ακραίες τιμές 1 = «Καθόλου» 5 = «Σε πολύ μεγάλο βαθμό» τον βαθμό στον οποίον αισθάνονται ότι χρειάζονται περεταίρω εκπαίδευση για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες με τις οποίες απασχολούνται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. 31

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστή 10 /6/13 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 11561 Ταχ.Δ/νση :Αργαλαστή Ταχ.Κώδικας :37006 Πληροφορίες:Α.Σγαρδώνη Τηλέφωνο :2423055659 Fax :2423054575 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πληρ.: Μ.Φυτά, Παν.Αλεξόπουλος Τηλ.: 2106470370 (141, 151) FAX: 2106470375 E-mail: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με αποσπάσεις.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με αποσπάσεις. Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285109, 2109285106, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.mopocp.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 09/12/2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι, 28 / 01/2015 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Π.: 813 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛ. α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ (υφυπουργείο) 2 2 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7 9 10 2 12 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. 032866312 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές «Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες» Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα Ομάδα Υλοποίησης Συλλογικού Καταλόγου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988582, F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Αθήνα 24/2/2015 Αθήνα Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: Γ39682 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: Γ39682 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: Γ39682 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση: Καποδιστρίου 34 Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών. Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 27-06-2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: -2105- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση- Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε μετάταξη υπαλλήλων στο Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας.

Ανακοίνωση- Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε μετάταξη υπαλλήλων στο Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας. . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θήβας Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας Θήβα: 04.02.2015 Αρ. Πρωτ.:οικ. ΣΔ 102 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός στόχος: Επιμέρους στόχοι:

Βασικός στόχος: Επιμέρους στόχοι: Στόχος Βασικός στόχος: η συγκριτική παρουσίαση και ανάλυση της παρούσας κατάστασης υιοθέτησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στις διάφορες Περιφέρειες της χώρας. Επιμέρους στόχοι: διερευνώνται:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τα10+2 Πανεπιστήμιαμέχριτο1973 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285117,2109285109, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Ημερομηνία: 03-04-2012 Aρ. Πρωτοκόλλου:. 732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ. ΧΑΡΛΑΥΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Βασ. Σοφίας 15-106 74 Αθήνα Υπηρεσία Διοίκησης Τηλ: 210-3385122- 126 Φαξ: 2103385199 Αθήνα, 20-4-2015 Email:dioikisi@gsco.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 3. Γραφείο κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ.

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 3. Γραφείο κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285118, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Πληροφορίες: Α. Αρβανιτίδης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αθήνα 08/07/2014 Αρ. Πρωτ. 6492 Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 FAX : 210 7770 771 Αριθμ. Πρωτ.: 85 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα»

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ταυτότητα Έρευνας...4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ...8 2.1. Χρήση Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014. (πριν από τις εκλογές )

Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014. (πριν από τις εκλογές ) Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014 (πριν από τις εκλογές ) Γενικά στοιχεία Στις Δημοτικές Εκλογές 2014, για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών σε 325 δήμους, συμμετέχουν 1.441 υποψήφιοι συνδυασμοί (120

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Το Γενικό Νοσοκομείου Βόλου

Το Γενικό Νοσοκομείου Βόλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 17/09/2014 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. πρωτ.: 18755 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134 - Βόλος ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the future

Welcome to the future Welcome to the future Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture) είναι μια νέα μέθοδος γεωργικής πρακτικής, η οποία χρησιμοποιεί πληροφορία με σαφήνεια προσδιορισμένη ως προς το χώρο και το χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ. Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 185 34 - Πειραιάς Υπεύθυνη: κα Ε. Καλούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aθήνα, 30/12/2013 Αρ.πρωτ. 14283/Φ.234.03 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Επιμορφωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ Μάθημα : Στατιστική Ι Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/ Email : epdiamantopoulos@yahoo.gr 1 Στόχοι της υποενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 FAX : 210 7770 771 Αριθμ. Πρωτ.:117 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Περιγραφή του Έργου της ΠΑΕΠ A.E.

Σύντομη Περιγραφή του Έργου της ΠΑΕΠ A.E. Σύντομη Περιγραφή του Έργου της ΠΑΕΠ A.E. Η ΠΑΕΠ Α.Ε., είναι, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό της, ο επιστημονικός σύμβουλος του ελληνικού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για κάθε ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει από 10 Ιουλίου 2008

Ισχύει από 10 Ιουλίου 2008 BUSINESS EXPRESS POST Το παρόν αποτελεί εγχειρίδιο ενημέρωσης των πελατών και είναι απόσπασμα του επίσημου τιμοκαταλόγου του ΕΛΤΑ. Ο ΕΛΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα τέλη και τους όρους παραδοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)»

Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)» Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)» Μάριος Βρυωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΜΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Πίνακα Αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: Προϊστάμενο ΕΥΣΣΑΑΠ Κ. Ι. Φίρμπα Μητροπόλεως 3 105 57 Αθήνα

ΠΡΟΣ Πίνακα Αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: Προϊστάμενο ΕΥΣΣΑΑΠ Κ. Ι. Φίρμπα Μητροπόλεως 3 105 57 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Μεσογείων 14-18, Αθήνα 115 10 Αθήνα, 24/7/2013 Πληροφορίες: Β. Γογγολίδης

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές δράσεις του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Προγραμματισμός Σεπετεμβρίου Δεκεμβρίου 2014

Επιμορφωτικές δράσεις του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Προγραμματισμός Σεπετεμβρίου Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aθήνα, 28/7/2014 Αρ.πρωτ. 7190 /Φ.234.03 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Επιμορφωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα