Το fρι>rcψε έο Οικονοµικών κιχι Ε πορικ ί ν Υπο Οέσων. της Πρε.σβεί ς Της Ελλάδος στι όψια Ρ _. ΘΕΣ 6- Απο ΝΓΚΗΣ Α ιο iίρωτ.-----_!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το fρι>rcψε έο Οικονοµικών κιχι Ε πορικ ί ν Υπο Οέσων. της Πρε.σβεί ς Της Ελλάδος στι όψια Ρ _. ΘΕΣ 6- Απο ΝΓΚΗΣ Α ιο iίρωτ.-----_!"

Transcript

1 Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: ΟΕΥ Τρίτη, 30 Απριλίου :41 πµ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 avga.jpg; pasxalina-auga.jpg; Lakkos.jpg; ENHMERWTIKO DELTIO APRILIOU 2013.pdf Παρελ ή φθηκε ΗΜΕΡ, 2041) ΩΡΑ. -:. 5Β ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE ΙΝ SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103,Sοfια 1504, Bulgaria, tel: (+3592) , , fax: (+3592) Ε-mail: web: Παρακαλώ ανοίξτε το συνηµµένο ενηµερωτικό. Το fρι>rcψε έο Οικονοµικών κιχι Ε πορικ ί ν Υπο Οέσων της Πρε.σβεί ς Της Ελλάδος στι όψια ΒΙΟΤΕΧΝ'Κ0 ΕΠ ΜΕΛτ~ΤκΡιU ΘΕΣ 6- Απο ΝΓΚΗΣ Α ιο iίρωτ.-----_!~ eεσσααcν Ρ _ i

2 σις εύ,τετιιι Καλή Ανάστοιση 2

3 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgίev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (0) , , Fax: (0) E-mαίΙ: economyγ grembassvsofia.orc Ϋ'/θ1: agora.mfa.grjbg60 Ετrπµέλεια: Θεολογ ία Βούλγαρη, Γραµµατέας ΟΕΥ Β" Ιωάννης Μαρούτσος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β" ΡΩΤΙΚΟ ΕΛΙΙΟ 4/2013 Για τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και τις διµερείς οικονοµικές & εµπορικές σχέσεις ΑΛΡΙΛΙΟΣ 2013

4 ΕΝΗΠ'ΙΕΡΩ ΓΙΚU Ε/Ι 170 ΛΠΡΙΛΙU ΥΖ0.13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 3 - Προτεραιότητες υπηρεσιακής κυβέρνησης στον τοµέα της οικονοµικής πολιτικής 3 - Αύξηση 16,8% των βουλγαρικών εξαγωγών προς την Ε.Ε. στις αρχές Σηµαντική κάµψη των ΑΞΕ υ ιη Βουλγαρία στο πρώτο δίµηνο του Στο 11,8% η ανεργία υ υ1 Βουλγαρία το Μάρτιο 'Εκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση µακροοικονοµικών ανισορροπιών στη βουλγαρική οικονοµία 5 ΙΙ. ΠΟΡΕΙΑ ΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 7 - Αναθεωρηµένα στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ για εµπόριο Ελλάδας - Βουλγαρίας 7 - Προώθηση επιχειρηµατικής συνεργασίας Βουλγαρίας µε πγ Μ, Ρουµανία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Αλβανία 8 ΙΙΙ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ 10 - Χρηµατοδοτική ενίσχυση της Sofia Med (όµιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ) από την EBRD 10 Ι'/. ΚΛΑ ΙΚΑ 11 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 11 - ηλώσεις Βούλγαρου Προέδρου αναφορικά µε Nabucco και South Stream 11 - Ανά διαυ ιίιµατα περιορισµοί στην παραγωγή ΑΠΕ 12 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 14 - ιεθνείς πτήσεις charter (από και προς τη Βουλγαρία) το ΥΓΕΙΑ 14 - Ενηµέρωση από Υφυπουργό κα Ντιµιτρόβα για την πορεά της µεταρρύθµισης του συστήµατος υγείας 14 ΥΠΟ ΟΜΕΣ 15 - Πορεία εργασιών κατασκευής Γέφυρας 2 ούναβη 15 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 16 - Σχεδιασµός αποκατάστασης σιδηροδροµικού δικτύου 16 - Επέκταση µητροπολιτικού σιδηροδρόµου Σόφιας 16 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 17 - Πώληση Globul από ΟΤΕ 17 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 18 - Προώθηση βουλγαρικών οίνων µε κοινοτική χρηµατοδότηση σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. Ι8

5 ΕΜΙΜΕΡΩ ΤΙΚΟ ΕιΙ Τ.10ΑΩΡΙ!ΙΙΟΥ2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 18 - Επιλογή κοινοπραξίας ΑΚΤΩΡ - ΗΛΕΚΤΩΡ για την κατασκευή ΜΕΛ Σόφιας 18 V. ΣΥΝΕ ΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ 19-4ο Παρευξείνιο Επιχειρηµατικό Φόρουµ µε Θέµα «Τα ελληνικά προϊόντα στις Παρευξείνιες αγορές» στη Θεσσαλονίκη, Επιχειρηµατικό φόρουµ "Black Sea Brίdge" στη Θεσσαλονίκη, ΝΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 21 - AGROSALES 21 - Παρακαλούµε σε περίπτωση αναδηµοαίενσης να αναφέρεται η πηγή - Εάν δεν επτ0οµείτε να λαµβάνετε σε µηνιαία βάση το παρόν δελτίο, µπορείτε να µας ενηµερώσετε σχετικά, ώστε να σας αφατρέαανµε από τη λtστα αποδεκτών

6 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Α ΕΑ ΤΙΟ ιιπρ!ιιιου 2013 Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΓΑΣ - Προτεραιότητες υπηρεσιακής κυβέρνησης στον τοµέα της οικονοµικής πολιτικής Το υπηρεσιακό υπουργικό συµβούλιο της Βουλγαρίας δηµοσίευσε την 11 Αιιριλου τ.έ. τις προτεραιότητές του. Οι εν λόγω:προτεραιότητες εστιάζουν στην αποτελεσµατική λειτουργία της κυβέρνησης µε ιδιαίτερη έµφαση οιην εφαρµογή του προϋπολογισµού του Για να είναι εφικτή η τήρηση του προϋπολογισµού, Θα Πρέπει να ληφθούν µέτρα για τη στήριξη των ευπαθών οµάδων, για την περιστολή της ανεργίας, για τη στήριξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων µε σκοπό τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και επενδύσεων. Αναλυτικότερα, στους τοµείς της οικονοµίας/ενέργειας/µεταφορών, οι βασικές προτεραιότητες της υπηρεσιακής κυβέρνησης είναι σι κάτωθι (h ι ρ:/ / ωω ω.σν&ππιοπίι/ fce/ 001/0211 / files/ ΡτοτΙ:οι %2Ο %2ΟΖ ώκ ύ.ι1ο): ιασφάλιση οµαλής λειτουργίας κρατικών θεσµών µε έµφαση σιην οµαλή υλοποίηση των προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό. Στήριξη ιιιο ευπαθών οµάδων βάσει δυνατοτήτων προϋπολογισµού. Λήψη µέτρων για την καταπολέµηση της ανεργίας. Ολοκληρωµένος εθνικός και διεθνής έλεγχος της αλυσίδας παραγωγής! µεταφοράς/διανοµής ενέργειας δηµοσιοποίηση αποτελεσµάτων ελέγχου. ιαµόρφωση στρατηγικού σχεδίου και ενιαίων δοµών για σχέδια ενεργειακής αποδοτικότητας κατά την επόµενη προγραµµατική περίοδο δηµιουργία «Συµβουλίου Βιώσιµης Ενέργειας». Λήψη επειγόντων µέτρων για την ταχεία απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας µε παράλληλη προστασία των πιο αδύναµων στρωµάτων. Απλοποίηση και τυι ιοποίηση των λογαριασµών ηλεκτρικού ρεύµατος. Βελτίωση ιης λειτουργίας της ρυθµισυκής αρχής για την ενέργεια (51ο Επστγ αnd Λ1 ιέοτ Regulαtοrυ ςοπ ιτιίίοπ, ΕιΝΙς). Υποστήριξη µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για πραγρατοιιοίηση επενδύσεων και αύξηση θέσεων εργασίας αποπληρωµή εκκρεµών οφειλών. Συνέχιση νοµοθετικού έργου για σηµαντικά νοµοθετήµατα (π.χ. ΜΜΕ και καινοτοµία). Λήψη µέτρων για την ταχεία επιστροφή ΦΠΑ στις εταιρείες (ακόµη και εντός 10 ηµερών). Ανάπτυξη δοµών του «οικοσυστήµατος καινοτοµίας». ιαµόρφωση εθνικού σχεδίου για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα :3

7 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ.ι1Ει1 ΤΖΟ Α111) ι1.1πυ2q13 Εξεύρεση και διοχέτευση των απαιτούµενων κονδυλίων για την καταβολή των αυξηµένων από 1η Απριλίου τ.έ. συντάξεων. Σηµειώνεται ότι λίγες ηµέρες πριν από την ανακοίνωση του Υπουργικού Συµβουλίου, ο υπηρεσιακός Υπουργός Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού, κ. Απ Vasilev, είχε ανακοινώσει τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου του κατά τη διάρκεια της σύντοµης Θητείας του ειδικά για τον κλάδο της ενέργειας. Οι εν λόγω προτεραιότητες συνοψίζονται στα εξής: Οι εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), που διαθέτουν τα απαιτούµενα πιστοποιητικά ή δε συµµορφώνονται µε τις νοµικές τους υποχρεώσεις, Θα πρέπει να αποσυνδεθεί προσωρινά από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Επανεξέταση τελών και λοιπών επιβαρύνσεων για τη διανοµή/µεταφορά ηλεκτρικού ρεύµατος (στόχος η τόνωση των εξαγωγών). ιαµόρφωση-ενός µηχανισµού για την κατάργηση υφιστάµενων περιορισµών στις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας προς την Τουρκία. Άµεση θέσπιση από τη SEWRC κανόνων για το εµπόριο ηλεκτρικής ενέργειας ως πρώτο βήµα προς την απελευθέρωση της αγοράς. ηλεκτρικής ενέργειας και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της Βουλγαρίας. - Αύξηση 16,8 /ο των βουλγαρικών εξαγωγών προς την Ε.Ε. στις αρχές 2013 Σύµφωνα µε προσωρινά στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας, οι βουλγαρικές εξαγωγές σε κράτη µέλη της Ε.Ε. σηµείωσαν τον Ιανουάριο του 2013 αύξηση 16,8% σε ετήσια βάση προσεγγίζοντας τα BGN 2 δισ. (περίπου 1 δισ.). Η Γερµανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ρουµανία και η Γαλλία απορρόφησαν το 70,8% τού συνόλου -των βουλγαρικών εξαγωγών προς την Ε.Ε. Παράλληλα, τον Ιανουάριο τ.ε., οι εισαγωγές από κράτη της Ε.Ε. σηµείωσαν κάµψη 2,9% σε ετήσια βάση και η αξία τους διαµορφώθηκε στα BGN 2,1 δισ. (περίπου 1,1 δισ.). Η Γερµανία, η Ιταλία, η Ρουµανία, η Ελλάδα και η Ουγγαρία αποτελούν τους µεγαλύτερους προµηθευτές της βουλγαρικής αγοράς. Το έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο τον Ιανουάριο 2013 διαµορφώθηκε σε BGN 52 εκατ. (περίπου 25 εκατ.). Γραφείο ()ικονοµικαiν & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 4

8 1;ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΛΠΡΙιΙΙΟΥ 2()1.3 - Σηµαντική κάµψη των ΑΞΕ στη Βουλγαρία στο πρώτο δίµηνο του 2013 Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η βουλγαρική Κεντρική Τράπεζα (ΒΝΒ), οι άµεσες ξένες επενδύσεις (Α.Ξ.Ε.) στη Βουλγαρία το δίµηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου τ.έ. αντιστοιχούσαν σε 40,3 εκατ. (0,1% του ΑΕΠ), καταγράφοντας πτώση περίπου 92% σε ετήσια βάση. Την αντίστοιχη περίοδο τον 2012 οι Α.Q.Ε. ανήλθαν σε 524,3 εκατ. εύρώ (1,3% τον ΑΕΠ). Οι µεγαλύτερες Α.Q.Ε. στη Βουλγαρία το πρώτο δίµηνο τον 2013 προήλθαν από την Ελλάδα ( 9,4 εκατ.), το Λουξεµβούργο ( 7,9 εκατ.), τη Ρωσία ( 6,7 εκατ.) και την Αυστρία (6,1 εκατ. ευρώ). Ταυτόχρονα, σύµφωνα µε την ίδια ανακοίνωση, κάµψη σηµείωσαν και οι βουλγαρικές επενδύσεις στο εξωτερικό οι οποίες το πρώτο δίµηνο του 2013 περιορίστηκαν σε 6,8 εκατ., ενώ το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους ισοδυναµούσαν µε 23,8 εκατ. - Στο 11,8% η ανεργία στη Βουλγαρία το Μάρτιο 2013 Σύµφωνα µε ανακοίνωση του βουλγαρικού Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Πολιτικής, το ποσοστό της ανεργίας το Μάρτιο στη Βουλγαρία διαµορφώθηκε στο 11,8%, σηµειώνοντας µικρή κάµψη από το αρνητικό ρεκόρ οκταετίας 12% που είχε καταγραφεί το Φεβρουάριο. Η µείωση του ποσοστού της ανεργίας εκτιµάται ότι οφείλεται, µεταξύ άλλων, και στη θετική επίπτωση των επιχορηγούµενων προγραµµάτων απασχόλησης. Συγκεκριµένα ο αριθµός των ανέργων στη Βουλγαρία µειώθηκε κατά άτοµα το Μάρτιο, σε σύγκριση µε τον προηγούµενο µήνα, ισοδυναµώντας µε άτοµα. Περισσότερες Θέσεις εργασίας δηµιουργήθηκαν στους τοµείς της µεταποιητυcής βιοµηχανίας και της γεωργίας. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της βουλγαρικής υπηρεσιακής κυβέρνησης] ανεργία το 2013 και το 2014 Θα σηµειώσει αύξηση και Θα διαµορφωθεί περίπου στο 12,4%. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος Θα διατεθεί από τον κρατικό προϋπολογισµό ποσό περίπου 15 εκατ. ευρώ σε δράσεις µε στόχο τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. - 'Εκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση µακροοικονοµικών ανισορροπιών στη βουλγαρική οικονοµία Σύµφωνα µε την εν Θέµατι έκθεση (συντάσσεται βάσει του Κανονισµού [ΕΕ] Νο 1176/2011 και είναι προσβάσιµη στο σύνολό της στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http: / / ec.europa.eu/ economy_finance/ publicatίons/ occasionαl_ραρ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 5

9 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ er/2013/pdf/ocp132_en.pdf), η Βουλγαρία αντιµετωπίζει προβλήµατα µακροοικονοµικών ανισορροπιών ιδίως στους τοµείς τον εξωτερικού χρέους, της εταιρικής αποµόχλευσης (corporate deleveragίng) και της διαδικασίας προσαρµογής της αγοράς εργασίας. Πιο συγκεκριµένα, η Επιτροπή εκτιµά ότι: Η εξωτερική Θέση της χώρας παραµένει αρνητική, αν και καταγράφονται θετικές εξελίξεις την τελευταία τριετία ως προς τον τοµέα αυτό: αποπληρωµές χρέους και ονοµαστική οικονοµική ανάπτυξη έχούν µειώσει το εν λόγω χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Παράλληλα, οι προσδοκίες µεγαλύτερης οικονοµικής ανάπτυξης και η πορεία τον ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, που παραµένει ισορροπηµένο, χάρη, κυρίως, στην ενίσχυση των εξαγωγών, εκτιµάται ότι πιθανώς Θα οδηγήσουν σε βελτίωση της διεθνούς επενδυτικής Θέσης της χώρας. Παρόλα αυτά, κίνδυνοι για την πορεία του ισοζυγίού τρεχουσών συναλλαγών συνεχίζουν να υφίστανται (η οικονοµική ανάκαµψη πιθανώς να επιφέρει αύξηση των εισαγωγών), αν και η Επιτροπή εκτιµά ως χαµηλή την πιθανότητα επανάληψης ενός αναπτυξιακού µοντέλου παρόµοιου των προ κρίσης ετών - (βασισµένου σε ΑΞΕ, κυρίως, στην αγορά γης), το οποίο και είχε συντελέσει αποφασιστικά την εποχή εκείνη στο υψηλό έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών. Ενας άλλος κίνδυνος που εντοπίζει η Επιτροπή είναι η πιθανή υπονόµευση της διεθνούς (εξωτερικής) ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ο περιορισµός των οφελών από την αύξηση των εξαγωγών και των µεριδίων των εν λόγω εταιρειών στις ξένες αγορές, λόγω του ταχέος ρυθµού αύξησης του µοναδιαίου κόστούς εργασίας, που είναι ένας από τους υψηλότερους στην ΕΕ. Αν και ο ιδιωτικός τοµέας βρίσκεται σε φάση αποµόχλευσης, τα εταιρικά χρέη παραµένουν υψηλά ως ποσοστό του ΑΕΠκαι συνεχίζούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας. Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο ιδιωτικός τοµέας επιβεβαιώνονται και από την αύξηση των µη εξυπηρετούµενων δανείων (16,6% επί του συνόλου των δανείων στα τέλη του 2012), καθώς και από τη συσσώρευση λοιπών πληρωτέων (και τυπικά µη ανηκόντων στον ορισµό του χρέους) λογαριασµών (ενοικίων, καθυστερούµενων οφειλών, εµπορικών πιστώσεων κτλ.). Η Επιτροπή εξαίρει τη σταθερότητα και ανθεκτικότητα τον χρηµατοπιστωτικού τοµέα της χώρας, αλλά επισηµαίνει τη χαµηλή κερδοφορία και την ιδιαίτερα αργή πιστωτική επέκταση που ενέχουν κινδύνους για την ανάπτυξη της Βουλγαρίας. ι Σύµφωνα µε την Επιτροπή, η αγορά εργασίας επλήγη δυσανάλογα σκληρά από την χρίση, καθώς οι εταιρείες προτίµησαν τις απολύσεις από τις µισθολογικές µειώσεις. Αυτό οδήγησε τη Βουλγαρία, από τη µία, σε ένα από τα µεγαλύτερα πανευρωπαϊκά ποσοστά µείωσης της απασχόλησης και, από την άλλη, σε αύξηση τόσο της ανεργίας (12% το 2012) όσο και του µεριδίου του µη ενεργού πληθυσµού. Η ανεργία πλήττει, κυρίως, τους νέους και τα άτοµα µε χαµηλά προσόντα, ενώ το ποσοστό των µακροχρόνια ανέργων αυξάνεται. Οι Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα F,

10 ΕΝΗΝΙΕΡΩ ΤΙΙτ 1 ΕΛΤΙΟ ΜΙΡΙι i ΙΟ Υ αναντιστοιχίες των δεξιοτήτων και οι ελλείψεις σε παροχή εργατικού δυναµικού σε ορισµένους τοµείς εκτιµάται ότι παρεµποδίζουν την οικονοµική ανάπτυξη. Για την αντιµετώπιση των ως άνω εντοπιζόµενων κινδύνων, η Επιτροπή προτείνει οι προσπάθειες της βουλγαρικής κυβέρνησης να εστιάσουν κυρίως: Στην προσέλκυση κεφαλαίων για τους παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας. Στη βελτίωση της απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων. Στον εξορθολογισµό του ισχύοντος πτωχευτικού Θεσµικού πλαισίου µε αξιοποίηση διαδικασιών ενδο- και εξωδικαστικών συµβιβασµών / διευθετήσεων. Στη βελτίωση της αποδοτικότητας της δικαιοσύνης. Στη λήψη ενός ολοκληρωµένου πακέτου µέτρων που Θα εστιάζει στην αντιµετώπιση τόσο της αυξηµένης ανεργίας όσο και στον περιορισµό των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων και προσόντων. Στην πραγµατοποίηση παρεµβάσεων και µεταρρυθµίσεων στην αγορά εργασία, την περιφερειακή πολιτική και την εκπαίδευση. Η. ΠΟΡΕΙΑ ΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - Αναθεωρηµένα στοιχεία ΕΑΣΤΑΤ για εµπόριο Ελλάδας - Βουλγαρίας Σύµφωνα µε τα αναθεωρηµένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 2012 οι ελληνικές εξαγωγές στη Βουλγαρία (συµπεριλαµβανοµένων των πετρελαιοειδών) σηµείωσαν σηµαντική κατ' αξία αύξηση της τάξης του 18% και ανήλθαν σε περίπου 1,5 δισ. Οι ελληνικές εισαγωγές από Βουλγαρία κατέγραψαν επίσης αύξηση, αλλά πιο συγκρατηµένη (6%). Όπως αποτυπώνεται και στον κάτωθί πίνακα, το αποτέλεσµά τής εξέλιξης αυτής ήταν η διεύρυνση το 2012 του υπέρ της Ελλάδος διµερούς εµπορικού πλεονάσµατος. Παρόµοιο ποσοστό αύξησης και παρόµοια συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών (17% και 1,5 δισ.) στη Βουλγαρία για το 2012 δίνει βάσει της δικής τον ανάλυσης και το βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο (web: ΣτΙ±ρ:j/ τνwu.-.nsi.bί jciρ,ρ0oc.s/fτrade eτι.χιs), το οποίο, όµως, παρουσιάζει το υπέρ της Ελλάδος εµπορικό πλεόνασµα σαφώς πιο περιορισµένο (µόλις 48 εκατ.) ι Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα. 7

11 ΕΝΣ χ11ερ 1' Ιί:tί ι1ελτισι111π. ΟΥ2tί13 Πίνακας 1: Εµπορικό ισοζύγιο Ελλάδας- Βουλγαρίας (Αξία : εκατ. ) ο 2ο Μεταβολή 2012/2011 Ελληνικές εξαγωγές προς /α Βουλγαρία 1.022, ,8 Ελληνικές εισαγωγές από 1.280, ,4 +18,1 Βουλγαρία 962, , , ,8 +6,4 Ισοζύγιο +60,4-6,0 +62,8 +217,6 Όγκος εµπορίου , , ,2 +12,4% Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ - Προώθηση επιχειρηµατικής συνεργασίας Βουλγαρίας µε πγ Μ, Ρουµανία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Αλβανία Η προώθηση των οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων της Βουλγαρίας µε α) την πγ Μ και τη Ρουµανία και β) µε τη Σερβία, την Αλβανία και το Μαυροβούνιο ήταν το αντικείµενο επιχειρηµατικών φόρουµ που πραγµατοποιήθηκαν διαδοχικά στη Σόφια στις 10& ιοργανωτές ήταν η κρατική Υπηρεσία Προώθησης Βουλγαρικών ΜΜΕ (BSMEPA - Bulgarίan Small and Medίum Enterprίses Promotion Agency), που υπάγεται στο β/υπουργείο Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού και η Μ.Κ.Ο. Βαλκανικό Γραφείο για τη Μεσαία Τάξη (BMCO - Βαllcαη Middle Class Office). Στο πρώτο φόρουµ ( ) χαιρετισµό απηύθυνε η Υφυπουργός Οικονοµίας, Ενέργειας & Τουρισµού Βουλγαρίας κα Vίoleta Lorer, η οποία σηµείωσε ότι η Ρουµανία και η πγ Μ αποτελούν «παραδοσιακούς οικονοµικούς εταίρους» της Βουλγαρίας, παραµένουν, ωστόσο, εν πολλοίς ανεκµετάλλευτες δυνατότητες περαιτέρω οικονοµικής συνεργασίας, όπως για παράδειγµα στην παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του βουλγαρικού Υπουργείου Οικονοµίας, Ενέργειας & Τουρισµού, η Ρουµανία το 2012 ήταν η τρίτη, µετά τη Γερµανία και την Ιταλία, αγορά για τις βουλγαρικές εξαγωγές προς την Ε.Ε. (και το 2011 η δεύτερη), ενώ αντίστοιχα το 2012 η πγ Μ ήταν η πέµπτη αγορά για τις βουλγαρικές εξαγωγές εκτός Ε.Ε. Η Υφυπουργός κα Lorer επεσήµανε την ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρηµατικής συνεργασίας µε τη Ρουµανία και την πγ Μ, τονίζοντας παράλληλα ότι αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τη βουλγαρική κυβέρνηση η προώθηση των εξαγωγών και η υποστήριξη των εξωστρεφών βουλγαρικών επιχειρήσεων. Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 8

12 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛ ΠΟ ΑΩΡΙΑΙΩΥ20.13 Σύµφωνα µε τον Εκτελεστικό ιευθυντή της BSMEPA, κ. Νιkο1α Stoyanov, τα τελευταία έτη, λόγω της κρίσης, παρατηρήθηκε συρρίκνωση του διµερούς όγκού εµπορίου, ενώ ταυτόχρονα η διάρθρωση του εµπορίου χαρακτηρίστηκε από προϊόντα χαµηλής προστιθέµενης αξίας. Τα ανωτέρω, ωστόσο, αρνητικά χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε τον κ. Stoyanov, αποτελούν ένδειξη ότι υφίσταται σηµαντικό περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης και διαφοροποίησης των διµερών εµπορικών συναλλαγών. Ο Πρέσβυς της πγ Μ στη Βουλγαρία κ. Blagoj Handjίski αναφέρθηκε στη στρατηγική εταιρική σχέση των δύο κρατών τόσο σε πολιτικό, όσο και σε οικονοµικό επίπεδο, διαπιστώνοντας παράλληλα ότι η υποστήριξη της επιχειρηµατικής συνεργασίας υπολείπεται τόσο της δυναµικής, όσο και των υφιστάµενων αναγκών εκατέρωθεν των συνόρων. Επίσης αναφέρθηκε στη σηµασία της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων προς αυτήν την κατεύθύνση. Από ρουµανικής πλευράς χαιρετισµό προς τους συµµετέχοντες απηύθυνε ο Σύµβουλος Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της- Πρεσβείας της Ρουµανίας.στη Σόφια, κ. Sorin Toader. Τους χαιρετισµούς ακολούθησαν επιχειρηµατικές συναντήσεις µεταξύ 90 περίπου εκπροσώπων επιχειρήσεων από τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και την πγ Μ. Στο δεύτερο φόρουµ ( ) χαιρετισµό απηύθυνε ο Εκτελεστικός ιευθυντής της BSMEPA, κ. Νίkο1α Stoyanov, ο οποίος σηµείωσε ότι το εµπόριο µε τις ανωτέρω γειτονικές χώρες, που είναι «παραδοσιακοί εταίροι της Βουλγαρίας» αποτελεί αδιαµφισβήτητη προτεραιότητα της βουλγαρικής κυβέρνησης. Ο κ. Stoyanov αναφέρθηκε επίσης στην κάµψη που έχουν σηµειώσει τα τελευταία έτη οι εµπορικές συναλλαγές µε τις προαναφερθείσες γειτονικές χώρες, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι υφίσταται σηµαντικό ανεκµετάλλευτο δυναµικό στην επιχειρηµατική συνεργασία σε τοµείς όπως π.χ. η παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Ο Εκτελεστικός ιευθυντής του Βαλκανικού Γραφείου για τη Μεσαία Τάξη ΒΜCΟ κ. Εmil Vassilev στο χαιρετισµό τον υποστήριξε ότι η απουσία µεσαίας τάξης αποτελεί ένα από τα κύρια προβλήµατα της περιοχής των Βαλκανίων. 'Οπως παρατήρησε, στη Βουλγαρία λειτουργούν περισσότερες από πολύ µικρές και ΜΜΕ αλλά παρόλα αυτά δεν υφίσταται µεσαία τάξη. Προαπαιτούµενο για τη δηµιουργία µεσαίας τάξης είναι η πρόσβαση σε τραπεζικό κεφάλαιο που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη χρηµατοδότηση και την εδραίωση των επιχειρήσεων αυτού του τύπου, προκειµένου αυτές να είναι σε Θέση να επιτελέσουν την κοινωνική τους λειτουργία και να συµµετάσχουν στον πολιτικό διάλογο - κάτι που δεν συµβαίνει στα Βαλκάνια, σηµείωσε ο κ. Vassilev. Στο πλαίσιο της Ε.Ε. στόχο αποτελεί η διεθνοποίηση της δραστηριότητας των πολύ µικρών και ΜΜΕ, κάτι που αφορά µόνο στο 7% των επιχειρήσεων στην περιοχή, ενώ διπλάσιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό στη Γερµανία. Τέλος, ο κ. Vassilev ενηµέρωσε τους παριστάµενους ότι το BMCO παρέχει υπηρεσίες Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 9

13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛ ΤΙΟ Α11ΡΙΛΙΙ Υ 2013 υποβοήθησης σύναψης επιχειρηµατικών συνεργασιών µεταξύ ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων. Στο χαιρετισµό του ο χ. Vladimir Stamenovίc, Επιτετραµµένος της Πρεσβείας της Σερβίας στη Σόφια, σηµείωσε ότι η Βουλγαρία καθίσταται ο δεύτερος δηµοφιλέστερος τουριστικός προορισµός για τούς Σέρβους τουρίστες µετά την Τουρκία, ενώ συµφώνησε ότι γενικότερα οι ευκαιρίες για επενδύσεις µεταξύ των δύο κρατών σε µεγάλο βαθµό παραµένουν ανεκµετάλλευτες, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν έχουν υλοποιηθεί µέχρι σήµερα ρrοjects διασονοριακής συνεργασίας. Τους χαιρετισµούς ακολούθησαν επιχειρηµατικές συναντήσεις σας οποίες συµµετείχαν περισσότεροι από 90 εκπρόσωποι επιχειρήσεων από τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Αλβανία και το Μαυροβούνιο. Τα δύο επιχειρηµατικά φόρουµ πραγµατοποιήθηκαν µε την υποστήριξη τον Ενρωπάixού Ταµείού Περιφερειακής Ανάπτυξης, µέσω τον Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτύξη της Ανταγωνιστικότητας της βουλγαρικής οικονοµίας ». ΙΙΙ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤQβQΤΗΣΕΙΣ - Χρηµατοδοτική ενίσχυση της Sofίa Μιά (όµιλος ΒΙΟΧΑΑΚΟ) από την EBRD Σύµφωνα µε ανακοίνωση τύπου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανάπτυξη και την Ανασυγκρότηση, η τελευταία συµφώνησε να επενδύσει 40 εκατ. στην ελληνικών συµφερόντων εταιρεία επεξεργασίας µετάλλων Sofίa Med µε στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικής της Θέσης. Η χρηµατοδότηση παρέχεται υπό τη µορφή µακροχρόνιου δανείου και Θα αξιοποιηθεί, κυρίως, για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ( 10) και τη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση τον κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας ( 30). ι Η Sofίa Μ ά αποτελεί Θυγατρική της ελληνικής ΧΑΛΚΟΡ και τµήµα του Οµίλού ΒΙΟΧΑΛΚΟ, µίας από τις µεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα και κορυφαίου επεξεργαστή µετάλλων στην Ευρώπη. Το εργοστάσιο της Sofίa Μ&1 βρίσκεται στα περίχωρα της Σόφιας και επεξεργάζεται χαλκό, ορείχαλκο και ψευδάργύρο. Σχεδόν το 83% της παραγωγής της εταιρείας εξάγεται στη υτική και Ανατολική Ευρώπη. Ο κ. Περικλής Σαπουντζής, ιευθύνων Σύµβουλος της ΧΑΛΚΟΡ δήλωσε πως µε τη χρηµατοδότηση της EBRD και των ελληνικών τραπεζών η Sofίa Μ1 Θα είναι σε θέση να αναπτυχθεί δυναµικά και να επεκταθεί σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέµενης αξίας για βιοµηχανικές εφαρµογές. Ο κ. Daniel Berg, ιευθυντής της ΕΒRD στη Βουλγαρία ανέφερε πως το πακέτο χρηµατοδότησης θα υποστηρίξει το σχέδιο ανάπτυξης της Sofίa Med, ώστε η τελευταία να µπορέσει να αναπτυχθεί παρά την τρέχουσα κρίση ρευστότητας της αγοράς. Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 10

14 i: ΝΝΜΕ1' Ὠ ΤΙΚΟ ΕιΙ Τ10 ι 1ΙΡΙΑ 0,γ.1 Από την αρχή της λειτουργίας της στη Βουλγαρία η EBRD έχει επενδύσει πάνω από 2,5 δισ. σε περισσότερα από 200 έργα. Με τη συνολική αξία των ως άνω έργων σε περίπου 8 δισ. ευρώ, εκτιµάται ότι τα κεφάλαια της EBRD συνέβαλαν στην κινητοποίηση πάνω από 5,5 δισ. σε συγχρηµατοδοτήσεις. Υ. ΚΆΑ ΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ηλώσεις Βούλγαρού Προέδρου αναφορικά µε Nabuceo και South Stream Στο επίκεντρο των επαφών του Βούλγαρου Προέδρου, κ. Rosen Ρ1eνήelieν; στην Ουγγαρία (2-3 Απριλίού τ έ.) βρέθηκαν ενεργειακά ζητήµατα και η πορεία των µεγάλων διασυνδετηρίων αγωγών φυσικού αερίου. Ο κ. Plevneliev ευχαρίστησε τον Ούγγρο οµόλογό του, κ. Janos Ader, για την πρόταση στενότερης συνεργασίας µε την Ουγγαρία, την Τσεχία, τη Σλοβακία και την Πολωνία, στο πλαίσιο του σχεδίου σύνδεσης των ενεργειακών δικτύων των τελευταίων. Ο κ. Plevnelίev έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους διασυνδετηρίους αγωγούς µε τη Σερβία, που βρίσκεται στη φάση του σχεδιασµού, και µε τη Ρουµανία, η κατασκευή του οποίου έχει ξεκινήσει, ενώ εξέφρασε την υποστήριξή του στους αγωγούς Sουth Stream και Nabucco. Σε ό,τι αφορά το South Stream, ο κ. Plevneliev επισήµανε την ανάγκη στενότερης συνεργασίας και συνεννόησης των εµπλεκόµενων χωρών, ώστε να µη δοθεί η ευκαιρία στη Ρωσία να διεξαγάγει ιδιαίτερες διαπραγµατεύσεις µε κάθε κράτος ξεχωριστά. Παράλληλα, εξέφρασε τους φόβους του για τη στάση που Θα τηρήσει τελικά απέναντι στο έργο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά το Ναbυccο, ο κ. Plevneliev τόνισε ότι πρέπει να επιταχυνθεί η κατασκευή του, καθώς το έργο αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα τον και είναι αυτό που, όπως εκτιµά, προσφέρει πραγµατική διαφοροποίηση ενεργειακών πηγών στην Ευρώπη. Τέλος, ο κ. Plevneliev παραδέχθηκε την καθυστέρηση της χώρας τον σε ό,τι έχει να κάνει µε την ενσωµάτωση της κοινοτικής νοµοθεσίας της σχετιζόµενης µε το Τρίτο Πακέτο Ενεργειακής Απελευθέρωσης ' συνέδεσε δε τις καθυστερήσεις αυτές µε τις υψηλές τιµές ηλεκτρισµού και θέρµανσης, που προκάλεσαν τις τελευταίες µαζικές διαδηλώσεις στη Βουλγαρία. Τόνισε, όµως, ό,τι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να καλυφθούν οι ως άνω Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 1.1.

15 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΙΙΡΙΛΙΟΙεr καθυστερήσεις και ήδη προωθούνται στο κοινοβούλιο σχετικά νοµοθετικά κείµενα, ώστε αυτά να υιοθετηθούν εντός του επόµενου διµήνου. Ανά διαστήµατα περιορισµοί στην παραγωγή ΑΠΕ Τις πρώτες αντιδράσεις από τους παραγωγούς ΑΠΕ της χώρας συναντά η απόφαση της υπηρεσιακής κυβέρνησης της Βουλγαρίας να επιβάλλει ανά διαστήµατα προσωρινούς περιορισµούς στην παραγωγή των µονάδων ΑΠΕ. Συγκεκριµένα, ο BGWEA (Ενωση Παραγωγών Αιολικής Ενέργειας) ισχυρίζεται ότι µε τα εν λόγω µέτρα της κυβέρνησης παραβιάζεται τόσο η βουλγαρική όσο και η κοινοτική νοµοθεσία και ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να επιλύσει το πρόβληµα του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος στο εθνικό σύστηµα ενέργειας µειώνοντας τεχνητά την ποσότητα της παραγόµενης ανανεώσιµης ενέργειας. Σύµφωνα µε τον BGWEA, οι αποφάσεις της κυβέρνησης οδηγούν σε χρεοκοπία παραγωγούς ΑΠΕ και στην απώλεια ακόµη περισσότερων Θέσεων «πράσινης» εργασίας. Η εν λόγω απόφαση που οδήγησε στη νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και παραγωγών ΑΠΕ ελήφθη στις 24 Απριλίου τ.έ. Συγκεκριµένα, ο Ε50 (Energy System Operator - ιαχειριστή Ηλεκτρικής Ενέργειας) έδωσε εντολή στις τρεις ιδιωτικές εταιρείες διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος (ΕΖ, Energo-Pro και ΕΝ) να περιορίσουν την εποµένη (25 Απριλίου) κατά 40% την παραγωγή ηλεκτρισµού από µονάδες ΑΠΕ για 7 ώρες (10 π.µ. έως 5 µ.µ.), ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία παραγωγής και κατανάλωσης, η οποία εµφανιζόταν διαταραγµένη λόγω, µεταξύ άλλων, της χαµηλής οικιακής κατανάλωσης και των αδύναµων εξαγωγών. Σύµφωνα µε βουλγαρικά πρακτορεία ειδήσεων, ανάλογοι περιορισµοί είχαν επιβληθεί και νωρίτερα (στις 6,13 και 14 Απριλίου). ι Σηµειώνετά ι ότι τον περασµένο µήνα, ο υπηρεσιακός Υπουργός Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού, κ. Asen Vasilev ήταν έντονα επικριτικός σε ό,τι αφορά την κατάσταση µε τους παραγωγούς ΑΠΕ στη χώρα, υποστηρίζοντας, συγκεκριµένα, ότι το 40% περίπου του συνόλου των φωτοβολτάίκών σταθµών και αιολικών πάρκων δεν είχε εµπρόθεσµα υποβάλει πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο σχετικά µε τον παραχθέντα κατά τους τελευταίους εννέα µήνες όγκο ηλεκτρικής ενέργειας στον ΕSΟ, παραβιάζοντας σχετική νοµική υποχρέωση. Υποστήριξε δε ότι οι µη συµµορφούµενες εγκαταστάσεις ΑΠΕ Θα έπρεπε να αποσυνδεθούν µέχρις ότου συµµορφωθούν και, προς την κατεύθυνση αυτή, έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες. Σε µεταγενέστερες δηλώσεις τον στις αρχές Απριλίου, ο κ. Vassilev εξαπέλυσε πιο συγκεκριµένες κατηγορίες ενάντιων των παραγωγών ηλιακής ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι αρκετές φωτοβολτάίκές εγκαταστάσεις είχαν υποβάλει ψευδή στοιχεία, βάσει των Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 12

16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ! ΙΞ1ίΙΙΟ tίτ Ι'Ι:.ϊ0Υ2tί.13 ι οποίων προέκυπτε παραγωγή ηλεκτρισµού 32 ώρες ηµερησίως. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση της τοπικής ένωσης παραγωγών ηλιακής ενέργειας (ΒνΡΑ), Που ζήτησε από τον Υπουργό να δηµοσιοποίησε τα σχετικά στοιχεία που Θεµελιώνουν τις κατηγορίες του. Από την πλευρά τους, οι παραγωγοί ΑΠΕ διαµαρτύρονται όχι µόνο για τους ως άνω ανά διαστήµατα επιβαλλόµενους περιορισµούς στην παραγωγή τους, αλλά και για προηγούµενες αποφάσεις της αρµόδιας βουλγαρικής ρυθµιστικής αρχής για την ενέργεια (State Energy and Water Regulatory Commission, SEWRC), τις οποίες θεωρούν επιβλαβείς για τη δραστηριότητά τους, όπως η επιβολή αναδροµικών τελών σύνδεσης στους παραγωγούς ΑΠΕ (απόφαση της 14 Σεπτεµβρίου της SEWRC), η οποία, σύµφωνα µε τις τοπικές ενώσεις των παραγωγών ηλιακής και αιολικής ενέργειας (BGWEA και Β~ΡΑ) µειώνει το έσοδά τους σε ποσοστό έως και 40%. Σηµειώνεται ότι, µε απόφασή τον στα µέσα Μαρτίου, εκδικάζοντας προσφυγή τριών εταιρειών του κλάδου των ΑΠΕ, το Ανώτατο ιοικητικό ικαστήριο της Βουλγαρίας σε τριµελή σύνθεση είχε κρίνει παράνοµο και είχε ανακαλέσει το εν λόγω τέλος σύνδεσης. Αυτήν τη στιγµή, αναµένεται, κατόπιν εφέσεως, η απόφαση της πενταµελούς συνθέσεως τον Ανωτάτου ικαστηρίου. 2s-ί34-23 ΡΥ t ΝΡΡ ϊρρ Συγκριτικός πίνακας (ποσοστιαίας) παραγωγής ηλεκτρισµού ανά πηγή την 24η και την 25η Απριλίου (την ηµέρα εφαρµογής, δηλαδή, της απόφασης τον ESO), βάσει στοιχείων τον BGWEA. Ι ραφr ίο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 13

17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΑ Τι0 ΑΙΙΡΙΛ1ΙίΥ 2013 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ιεθνείς πτήσεις charter (από και προς τη Βουλγαρία) το 2012 Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της 'Ενωσης Βουλγαρικών Αερογραµµών (ΑΒΑ, web: κ. Svetίslsv Stanulov, ο αριθµός των διεθνών ταξιδιωτών από και προς τη Βουλγαρία αυξήθηκε το 2012 κατά 2,7%. Η αύξηση των πτήσεων charter ανήλθε στο 4,6% (συνολικά 2,6 εκατ. επιβάτες), κάτι που σύµφωνα µε τον κ. 5tαηυ1ον αποτελεί Θετικό σηµάδι για τον τουρισµό. Πάντως, βάσει των στοιχείων που παρουσίασε ο κ. Stanulov, οι επιβάτες που µεταφέρθηκαν µε διεθνείς πτήσεις charter µέσω βουλγαρικών εταιρειών µειώθηκαν κατά 21% το 2011 (1 εκατ. συνολικά), ενώ, αντίθετα οι µεταφερόµενοι από άλλες µη βουλγάρικες εταιρείες αυξήθηκαν κατά 31% (1,6 εκατ. συνολικά). Εκτίµηση τον κ. Stanulov είναι πως λόγω του ακόµη χαµηλού βιοτixού επιπέδου των Βουλγάρων ο εξερχόµενος (outbound) τουρισµός είναι περιορισµένος, µε αποτέλεσµα η τοπική cιεροπορική αγορά να παρουσιάζει έλλειψη ισορροπίας και να πλήττονται, κυρίως, οι βουλγαρικές αερογραµµές. ΥΓΕΙΑ - Ενηµέρωση από Υφυπουργό κα Ντιµιτρόβα για την πορεά της µεταρρύθµισης του συστήµατος υγείας Στις πραγµατοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας Βουλγαρίας µε την υπηρεσιακή Υφυπουργό Υγείας κα Ντεσισλάβα Ντιµιτρόβα, κατόπιν αιτήµατος τον Γραφείου µας για παροχή πληροφόρησης αναφορικά µε την εν εξελίξει µεταρρύθµιση του συστήµατος υγείας στη Βουλγαρία και τις δυνητικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες στο πλαίσιο αυτής, δεδοµένου του αξιόλογου ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του ιατρικού εξοπλισµού και των φαρµάκων. Στη συνάντησή µας η κα Υφυπουργός παρείχε πληροφόρηση για τις τρέχουσες ενέργειες που πραγµατοποιούνται στο Υπουργείο της προς την κατεύθυνση της µεταρρύθµισης του συστήµατος υγείας στη Βουλγαρία. Ενδεικτικά ενηµέρωσε ότι ήδη έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τούς οι διαγωνισµοί ανάθεσης έργων και προµηθειών στο πλαίσιο projects µε χρηµατοδότηση από Επιχειρησιακά Προγράµµατα της προγραµµατικής περιόδου , όπως π.χ. στο πλαίσιο project του Ε.Π. «Περιφερειακή Ανάπτυξη» µε τίτλο «Υποστήριξη ανακατασκευής, αναβάθριτσης κατ εξοπλισµού κρατικών ιατρικών κέντρων υγείας σε πόλεις», συνολικού ύψους 75,2 εκατ. ευρώ. Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 14

18 ενημευω ΤΙΚΟ ΕΛ ΤΖΟ Α1ΙΡΙΛΙΟΥ Σύµφωνα µε την κα Ντ. Ντιµιτρόβα, στην παρούσα χρονική φάση πραγµατοποιείται, σε στενή συνεργασία µε την Παγκόσµια Τράπεζα, ο σχεδιασµός των δράσεων που Θα ενταχθούν στα επιχειρησιακά προγράµµατα της προσεχούς προγραµµατικής περιόδου Η αναµόρφωση του β/συστήµατος υγείας που Θα υλοποιηθεί στα επόµενα έτη Θα επικεντρωθεί ιδίως στους ακόλουθους τοµείς: Στην ανάπτυξη συστηµάτων e-health. Ως εκ τούτου Θα προκύψουν σηµαντικές ευκαιρίες για επιχειρήσεις στον τοµέα της Τεχνολογίας Πληροφορικής. Στην ποιότητα στον τοµέα της υγείας. Στη βελτίωση των υπηρεσιών παροχής επείγουσας ιατρικής περίθαλψης. Οι διαγωνισµοί για αναθέσεις έργων και προµήθειες, στους οποίους θα δύνανται να συµµετάσχουν οι ενδιαφερόµενες εταιρείες, Θα ξεκινήσουν προς το τέλος τον 2014, σύµφωνα µε την κα Υφυπουργό. ΥΠΟ ΟΜΕΣ - Πορεία εργασιών κατασκευής Γέφυρας 2 ούναβη Οπως δήλωσε ο Βούλγαρος Πρόεδρος, κ. Rosen F1eunelieu, η λεγόµενη Γέφυρα 2 του ούναβη (Danube Bridge 2 - συνδέει τη βουλγαρική πόλη τον Vidin µε τη ρουµανική πόλη του Calafat) θα καταστεί λειτουργική και θα παραδοθεί στην κυκλοφορία στα µέσα Μαίου τ.έ. Πάντως, µία ηµέρα νωρίτερα (9 Απριλίου) ο υπηρεσιακός Υπουργός Μεταφορών, κ. Kristian Krastev, είχε δηλώσει πως το έργο Θα παραδοθεί«το νωρίτερα το Μάιο», καθώς αυτό δεν είχε λάβει ακόµη τις απαιτούµενες αδειοδοτήσεις (Act 15 και Act 16) που Θα πιστοποιούσαν την ολοκλήρωση των κατασκευών. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου είναι 225 εκατ. Οι εθνικές συµµετοχές στον εν λόγω προϋπολογισµό ανέρχονται για το µεν βουλγαρικό κράτος στα 60 εκατ. και για το ρουµανικό στα 48 εκατ. Η συλλογή των διοδίων θα γίνεται επί ρουµανικού εδάφους και, ακολούθως, Θα γίνεται ο καταµερισµός τους µεταξύ των δύο χωρών. Εκτιµάται ότι πάνω από οχήµατα Θα διασχίζουν τη Γέφυρα ετησίως, ενώ η απόσβεση τον έργου υπολογίζεται από τη βουλγαρική πλευρά σε 12 µε 15 χρόνια. Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα.15

19 ΕΝΗΜΕΡΩ `ΓΙΚ(λ ί1 Ειi ΤΙσ ιiτπρiλϊγίυ 201 Η σηµασία ολοκλήρωσης και θέσης σε λειτουργία του έργου αναδείχτηκε στις αρχές Απριλίου, όταν, λόγω επειγουσών εργασιών αποκατάστασης, έκλεισε για λίγες µέρες για τα βαρέα οχήµατα η µοναδική σε λειτουργία γέφυρα τον ούναβη που συνδέει τη Βουλγαρία µε τη Ρουµανία (συνδέει το Russe µε τη ρουµανική πόλη Giurgiu). Οι εργασίες επί του οδοστρώµατος της εν λόγω γέφυρας συνεχίζονται και, µέχρι την ολοκλήρωσή τούς (πιθανώς εντός του Μαίου), η κυκλοφορία θα διεξάγεται σε µία µόνο λωρίδα. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - Σχεδιασµός αποκατάστασης σιδηροδροµικού δικτύου Σε παρέµβασή του σε συνέδριο στη Σόφια (" Infrastructure Conference ", ), ο κ. Hristo ΑΙ ά ν, Αναπληρωτής ιευθυντής της Εθνικής Εταιρείας Σιδηροδροµικών Υποδοµών, επισήµανε ότι στόχος της Βουλγαρίας είναι η αποκατάσταση 400 χιλιοµέτρων εθνικού σιδηροδροµικού δικτύου έως το Ο κ. Alexiev εκτίµησε ότι τα εν εξελίξει έργα αποκατάστασης Dimitrovgrad- Svίlengrad (µε ανάδοχο την ελληνικών συµφερόντων εταιρεία ΤΕΡΝΑ) και Φιλιππούπολη-Βurgas Θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισµός για την κατασκευή τερµατικού σταθµού συνδυασµένων µεταφορών στη Φιλιππούπολη, µε τη Βουλγαρία να αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στους εν λόγω (intermodal) σταθµούς. Σύµφωνα µε τον κ. Alexiev, βασική προτεραιότητα έως το 2020 είναι η δηµιουργία υπερσύγχρονης σιδηροδροµικής γραµµής που Θα ξεκινάει από τα σερβικά σύνορα και, µέσω Σόφιας και Burgas, θα καταλήγει στα τουρκικά σύνορα. Στόχος είναι η εκµετάλλευση της, προερχόµενης από την ταχέως αναπτυσσόµενης Τουρκίας, κίνησης, αλλά και της υπό κατασκευής.αήραγγας.τον... _. Βοσπόρου (σχέδιο Marmaray). Τέλος, ο κ. Alexiev αναφέρθηκε σε υποβληθέν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδιο για την σιδηροδροµική σύνδεση Russe - Βάρνα µε παράλληλη δηµιουργία τερµατικού σταθµού συνδυασµένων µεταφορών στο Russe, ο οποίος Θα συνδέεται µε το λιµάνι της Βάρνας. - Επέκταση µητροπολιτικού σιδηροδρόµου Σόφιας ι Παρουσία του Βούλγαρου Προέδρου κ. Rosen Plevneliev, του υπηρεσιακού Υπουργού Μεταφορών, κ. Kristian Krastev, και της ηµάρχου Σόφιας, κας Yordanka Fandakova, πραγµατοποιήθηκε η επίσηµη τελετή έναρξης των εργασιών για το νέο τµήµα του µητροπολιτικού σιδηροδρόµου Σόφιας, που Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 16

20 ΕΝΚΜΕΡΩ ΤΙΚΟ ΑΕΛ ΤΙ0 ΑΩΡΙΛΙΟ Υ Θα συνδέει τη συνοικία Mladost 1 µε το Επιχειρηµατικό Πάρκο Σόφιας (στην περιοχή Mladost 4). Το εν λόγω τµήµα µήκους περίπού 3 χλµ., η κατασκευή του οποίου προγραµµατίζεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο τον 2015, Θα περιλαµβάνει 3 σταθµούς και θα εξυπηρετεί κατοίκους ηµερησίως. Το συνολικό κόστος της χρηµατοδότησης για την κατασκευή του εκτιµάται σε περίπού 43 εκατ. Ο κ. Todor Todorov, εµπειρογνώµων σε Θέµατα σχεδιασµού και προγραµµατισµού της εταιρείας "Metropoliten Ελ!)" αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου " Infrastructure Conference " στις µελέτες για την κατασκευή τρίτης γραµµής µητροπολιτικού σιδηροδρόµου (17 χλµ.)στη Σόφια, που προγραµµατίζεται να ξεκινήσει στα τέλη του 'Οπως εξήγησε ο κ. Todorov, η εν λόγω γραµµή θα ξεκινάει από τη λεωφόρο Botevgradsko Shose, Θα διασχίζει την οικιστική περιοχή Ovcha Kupel και Θα καταλήγει στον περιφερειακό δρόµο της πρωτεύουσας. Η γραµµή σχεδιάζεται να έχει περίπου 20 σταθµούς, οι περισσότεροι εκ-των-οποίων Θα είναι υπέργειοι.. Παράλληλα, ο κ. Todorov παρουσίασε µακέτες τον τερµατικού σταθµού του αεροδροµίου της Σόφιας, η επέκταση προς το οποίο µήκους 5 χλµ. (µε 4 συνολικά σταθµούς) εκτιµάται ότι Θα παραδοθεί την άνοιξη τον Συνεπώς, όπως επισήµανε και ο Βούλγαρος Πρόεδρος, στόχος είναι σος αρχές τον 2015, η Σόφια να διαθέτει 8 πρόσθετα χλµ. µητροπολιτικού σιδηροδρόµου και 7 νέούς σταθµούς. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - Πώληση Globul από ΟΤΕ "Τη σύναψη συµφί έ ί ς Ϋ1& τήν" πώληση της κατα 100% ' θυγατρικής εταιρείας Cosmo Bulgarίa Mobile ΕΛ!) (γνωστής µε το διακριτικό τίτλο ( lobul) και της Germanos Telecom Bulgaria, στον νορβηγικό όµιλο τηλεπικοινωνιών Telenor, ανακοίνωσε ο ΟΤΕ. Σύµφωνα µε την εν λόγω ανακοίνωση του ΟΤΕ, το τίµηµα της πώλησης ανέρχεται σε 717 εκατ. ευρώ (επιχειρησιακή αξία), το οποίο, όµως, θα προσαρµοστεί ανάλογα µε τον καθαρό δανεισµό της εταιρείας και τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης κατά την ηµέρα της ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Σύµφωνα µε τον ΟΤΕ, το τίµηµα αυτό ισούται µε έξι φορές τα εκτιµώµενα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (συµπεριλαµβανοµένων των διεταιρικών χρεώσεων) για το Η συναλλαγή αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός των ι Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας ΣελίΣία

21 ΕΝΗΜΕΡΩ Τ!! ) ΕιΙ ΤΙ0 ΛΙΙΡΙΛΙΟΥ 2013 εποµένων µηνών, µετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, ενώ τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρµόδιες αρχές. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Προώθηση βουλγαρικών οίνων µε κοινοτική χρηµατοδότηση σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. Βουλγαρικοί οίνοι θα προωθηθούν µε κοινοτική χρηµατοδότηση σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, όπως Κίνα, Ρωσία, Ελβετία και ΗΠΑ, σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της βουλγαρικής κλαδικής 'Ενωσης κ. Plamen Mollov. Όπως ανακοινώθηκε, παρά την παγκόσµια οικονοµική χρίση, οι εξαγωγές βουλγαρικού οίνου σηµειώνούν σταθερά αύξηση, ενώ παράλληλα παρατηρείται και αύξηση της εγχώρίας κατανάλωσης µε περισσότερα από 100 εκατ. λίτρα να έχουν διοχετευθεί στη βουλγαρική αγορά το Ωστόσο, όπως σηµείωσε ο κ. Plamen Mollov, το 50% της παραγωγής οίνου στη Βουλγαρία εντάσσεται στην παραοixονοµία και ως εκ τούτου απαιτείται η εντατικοποίηση των ελέγχων από πλευράς βουλγαρικών αρχών. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Επιλογή κοινοπραξίας ΑΚΤΩΡ - ΗΑΕΚΤΩΡ' για την κατασκευή ΜΕΛ Σόφιας Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του ήµου Σόφιας, η ελληνικών συµφερόντων κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ - ΗΛΕΚΤΩΡ επελέγη για τη Φάση 2 της κατασκευής του ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης λυµάτων της Σόφιας. Η εν λόγω κοινοπραξία κατέθεσε τη χαµηλότερη προσφορά, ενώ η πρότασή της εστιάζει στην παραγωγή καυσίµου προερχόµενου από απορρίµµατα (RDF), το οποίο, ακολούθως, µπορεί να αξιοποιηθεί από την Εταιρεία Θέρµανσης Σόφιας, µειώνοντας κατά 10% την εξάρτηση της τελευταίας από το φυσικό αέριο κατά την παραγωγή Θερµικής ενέργειας. Η ολοκλήρωση (διάρκειας 19 µηνών) των Φάσεων 1 και 2 του εν λόγω έργου έχει προϋπολογιστεί σε περίπου 180 εκατ., εκ των οποίων το 85% αποτελούν κοινοτική χρηµατοδότηση ή συγχρηµατοδότηση και το 15% ίδιούς πόρους του ήµου Σόφιας. Γραφείο ί)ικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα.18

22 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΛΙΙΡ.Ιι Ι Ι Υ? 0 13 V. Σ ΥΝ Ε Ρ ΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ 4ο Παρευξείνιο Επιχειρηµατικό Φόρουµ µε θέµα «Τα ελληνικά προϊόντα στις Παρευξείνιες αγορές» στη Θεσσαλονίκη, Το 4ο Παρευξείνιο Επιχειρηµατικό Φόρουµ µε Θέµα «Τα ελληνικά προϊόντα στις Παρευξείνιες αγορές» διοργανώθηκε από το Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΟ), το Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και το Σύνδεσµο Εξαγωγέων Βορείού Ελλάδος (ΣΕΒΕ) µε την υποστήριξη τον Αναπτυξιακού Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών (UNDP). Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραµµα τον ΣΕΒ που υλοποιείται εδώ και µία τριετία για την υποστήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων που στοχεύούν να επεκταθούν στις αγορές της Παρενξείνιας περιοχής. Σηµειώνεται ότι την τελευταία τετραετία ο ΣΕΒ ασκεί την Προεδρία στην 'Ενωση Παρευξείνιων Επιχειρηµατικών Φορέων (Union ο Black Sea and Caspίan Confederation ο & - UB(Χ E, websίte: Οι εργασίες τον Φόρουµ πραγµατοποιήθηκαν στην αγγλική γλώσσα. Σύµφωνα µε τους διοργανωτές, στο Φόρουµ συµµετείχαν εκπρόσωποι 100 εταιριών από την Ελλάδα που δραστηριοποιούνται, κυρίως στους κλάδούς κατασκευών, δοµικών και ηλεκτρολογικών υλικών, ενέργειας (κλιµατισµός, θέρµανση, ΑΠΕ), προϊόντων τροφίµων-ποτών, χηµικών, φαρµακευτικών, καλλυντικών, χάρτου, πλαστικών & συσκευαστών, υπηρεσιών υγείας, τουρισµού και αγοράς ακινήτων. Επίσης συµµετείχαν 30 επιλεγµένες επιχειρήσεις από Ρωσία, Τουρκία, Ουκρανία, Αζερµπαϊτζάν, Ρουµανία, Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία, πγ Μ και Γεωργία µε δραστηριότητα στην εισαγωγή, διανοµή -και εµπορία των ως άνω προϊόντων ή µε ενδιαφέρον για συµπράξεις και συνεργασίες. Πραγµατοποιήθηκαν συνολικά πάνω από 350 επιχειρηµατικές συναντήσεις. Στο Φόρουµ παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισµό ο κ. Εµµανουήλ Βλαχογιάννης, Α Αντιπρόεδρος τον ΕΒΕΟ, ο κ. Νικόλαος Πέντζος, Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, ο κ. ηµήτρης Λακασάς, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, ο κ. Ιωάννης Πατσιαβός, Συντονιστής ιεθνών Σχέσεων του ΣΕΒ και ο κ. Βαrry Kolodkίn, Περιφερειακός ιευθυντής Γραφείου Αναπτυξιακού Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών στην Αθήνα (UNDP - Black Seα Trade and Investment Promotion Programme, ιστοσελίδα: Παρέοτη επίσης η κα Μαγδαληνή Καρακόλη, Αναπλήρωτρια Γενική Γραµµατέας ιεθνών Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 19 1

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 4/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 4/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959, 9447790, fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.

Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959, 9447790, fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 8/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 8/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009 , ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Αποστολή: ευτέρα, 15 Ιουνίου 2015 3:46 µµ Προς:

OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS <ecocom-sof ίa@mfa.gr> Αποστολή: ευτέρα, 15 Ιουνίου 2015 3:46 µµ Προς: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Αποστολή: ευτέρα, 15 Ιουνίου 2015 3:46 µµ Προς: OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 10/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 10/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0) 2 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Αποστολή: Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015 11:38 πµ Προς:

OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS <ecocom-sofia@mfa.gr> Αποστολή: Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015 11:38 πµ Προς: Info Veth Παρελ ή φθηκε,, ΗΜΕΡ...Α, ι..~...~,., 20.4,..(ΩΡΑ.~...1 Από: OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Αποστολή: Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015 11:38 πµ Προς: OFFICE FOR ECONOMIC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 4/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 4/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Τ.Ε.Ι ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΚΟΔΙΑ ΧΡΥΣΗ (5215) Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΙΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε Σ ΣΑΛ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Ζ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΙΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε Σ ΣΑΛ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Papalia Eleni Αποστολή: Πέµπτη, 15 Ιανουαρίου 2015 1:50 µµ Προς: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέµα: Ρ\"]: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑ Ι ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑ Ι ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑ Ι ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...5 3. ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ...11 Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...11 1. Ξένοι Επενδυτές...11 2. Ορισµός και µορφές επενδύσεων...12 3. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0) 2 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γ Κ.Π.Σ. (2000 2006) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα 2000-2006 2. ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύµβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β Λευκωσία, 6 Μαΐου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.1.2009 COM(2009) 34 τελικό Τόµος I Εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων της στρατηγικής της Λισαβόνας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή παρούσας κατάστασης και σύνταξη οδηγού επενδύσεων για την ανάπτυξη διασυνοριακής επιχειρηματικότητας. ΕΛΛΑΔΑ - πγδμ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Καταγραφή παρούσας κατάστασης και σύνταξη οδηγού επενδύσεων για την ανάπτυξη διασυνοριακής επιχειρηματικότητας. ΕΛΛΑΔΑ - πγδμ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. Καταγραφή παρούσας κατάστασης και σύνταξη οδηγού επενδύσεων για την ανάπτυξη διασυνοριακής επιχειρηματικότητας ΕΛΛΑΔΑ - πγδμ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Έργο: «Καταγραφή και

Διαβάστε περισσότερα