Το fρι>rcψε έο Οικονοµικών κιχι Ε πορικ ί ν Υπο Οέσων. της Πρε.σβεί ς Της Ελλάδος στι όψια Ρ _. ΘΕΣ 6- Απο ΝΓΚΗΣ Α ιο iίρωτ.-----_!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το fρι>rcψε έο Οικονοµικών κιχι Ε πορικ ί ν Υπο Οέσων. της Πρε.σβεί ς Της Ελλάδος στι όψια Ρ _. ΘΕΣ 6- Απο ΝΓΚΗΣ Α ιο iίρωτ.-----_!"

Transcript

1 Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: ΟΕΥ Τρίτη, 30 Απριλίου :41 πµ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 avga.jpg; pasxalina-auga.jpg; Lakkos.jpg; ENHMERWTIKO DELTIO APRILIOU 2013.pdf Παρελ ή φθηκε ΗΜΕΡ, 2041) ΩΡΑ. -:. 5Β ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE ΙΝ SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103,Sοfια 1504, Bulgaria, tel: (+3592) , , fax: (+3592) Ε-mail: web: Παρακαλώ ανοίξτε το συνηµµένο ενηµερωτικό. Το fρι>rcψε έο Οικονοµικών κιχι Ε πορικ ί ν Υπο Οέσων της Πρε.σβεί ς Της Ελλάδος στι όψια ΒΙΟΤΕΧΝ'Κ0 ΕΠ ΜΕΛτ~ΤκΡιU ΘΕΣ 6- Απο ΝΓΚΗΣ Α ιο iίρωτ.-----_!~ eεσσααcν Ρ _ i

2 σις εύ,τετιιι Καλή Ανάστοιση 2

3 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgίev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (0) , , Fax: (0) E-mαίΙ: economyγ grembassvsofia.orc Ϋ'/θ1: agora.mfa.grjbg60 Ετrπµέλεια: Θεολογ ία Βούλγαρη, Γραµµατέας ΟΕΥ Β" Ιωάννης Μαρούτσος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β" ΡΩΤΙΚΟ ΕΛΙΙΟ 4/2013 Για τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και τις διµερείς οικονοµικές & εµπορικές σχέσεις ΑΛΡΙΛΙΟΣ 2013

4 ΕΝΗΠ'ΙΕΡΩ ΓΙΚU Ε/Ι 170 ΛΠΡΙΛΙU ΥΖ0.13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 3 - Προτεραιότητες υπηρεσιακής κυβέρνησης στον τοµέα της οικονοµικής πολιτικής 3 - Αύξηση 16,8% των βουλγαρικών εξαγωγών προς την Ε.Ε. στις αρχές Σηµαντική κάµψη των ΑΞΕ υ ιη Βουλγαρία στο πρώτο δίµηνο του Στο 11,8% η ανεργία υ υ1 Βουλγαρία το Μάρτιο 'Εκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση µακροοικονοµικών ανισορροπιών στη βουλγαρική οικονοµία 5 ΙΙ. ΠΟΡΕΙΑ ΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 7 - Αναθεωρηµένα στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ για εµπόριο Ελλάδας - Βουλγαρίας 7 - Προώθηση επιχειρηµατικής συνεργασίας Βουλγαρίας µε πγ Μ, Ρουµανία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Αλβανία 8 ΙΙΙ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ 10 - Χρηµατοδοτική ενίσχυση της Sofia Med (όµιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ) από την EBRD 10 Ι'/. ΚΛΑ ΙΚΑ 11 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 11 - ηλώσεις Βούλγαρου Προέδρου αναφορικά µε Nabucco και South Stream 11 - Ανά διαυ ιίιµατα περιορισµοί στην παραγωγή ΑΠΕ 12 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 14 - ιεθνείς πτήσεις charter (από και προς τη Βουλγαρία) το ΥΓΕΙΑ 14 - Ενηµέρωση από Υφυπουργό κα Ντιµιτρόβα για την πορεά της µεταρρύθµισης του συστήµατος υγείας 14 ΥΠΟ ΟΜΕΣ 15 - Πορεία εργασιών κατασκευής Γέφυρας 2 ούναβη 15 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 16 - Σχεδιασµός αποκατάστασης σιδηροδροµικού δικτύου 16 - Επέκταση µητροπολιτικού σιδηροδρόµου Σόφιας 16 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 17 - Πώληση Globul από ΟΤΕ 17 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 18 - Προώθηση βουλγαρικών οίνων µε κοινοτική χρηµατοδότηση σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. Ι8

5 ΕΜΙΜΕΡΩ ΤΙΚΟ ΕιΙ Τ.10ΑΩΡΙ!ΙΙΟΥ2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 18 - Επιλογή κοινοπραξίας ΑΚΤΩΡ - ΗΛΕΚΤΩΡ για την κατασκευή ΜΕΛ Σόφιας 18 V. ΣΥΝΕ ΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ 19-4ο Παρευξείνιο Επιχειρηµατικό Φόρουµ µε Θέµα «Τα ελληνικά προϊόντα στις Παρευξείνιες αγορές» στη Θεσσαλονίκη, Επιχειρηµατικό φόρουµ "Black Sea Brίdge" στη Θεσσαλονίκη, ΝΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 21 - AGROSALES 21 - Παρακαλούµε σε περίπτωση αναδηµοαίενσης να αναφέρεται η πηγή - Εάν δεν επτ0οµείτε να λαµβάνετε σε µηνιαία βάση το παρόν δελτίο, µπορείτε να µας ενηµερώσετε σχετικά, ώστε να σας αφατρέαανµε από τη λtστα αποδεκτών

6 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Α ΕΑ ΤΙΟ ιιπρ!ιιιου 2013 Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΓΑΣ - Προτεραιότητες υπηρεσιακής κυβέρνησης στον τοµέα της οικονοµικής πολιτικής Το υπηρεσιακό υπουργικό συµβούλιο της Βουλγαρίας δηµοσίευσε την 11 Αιιριλου τ.έ. τις προτεραιότητές του. Οι εν λόγω:προτεραιότητες εστιάζουν στην αποτελεσµατική λειτουργία της κυβέρνησης µε ιδιαίτερη έµφαση οιην εφαρµογή του προϋπολογισµού του Για να είναι εφικτή η τήρηση του προϋπολογισµού, Θα Πρέπει να ληφθούν µέτρα για τη στήριξη των ευπαθών οµάδων, για την περιστολή της ανεργίας, για τη στήριξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων µε σκοπό τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και επενδύσεων. Αναλυτικότερα, στους τοµείς της οικονοµίας/ενέργειας/µεταφορών, οι βασικές προτεραιότητες της υπηρεσιακής κυβέρνησης είναι σι κάτωθι (h ι ρ:/ / ωω ω.σν&ππιοπίι/ fce/ 001/0211 / files/ ΡτοτΙ:οι %2Ο %2ΟΖ ώκ ύ.ι1ο): ιασφάλιση οµαλής λειτουργίας κρατικών θεσµών µε έµφαση σιην οµαλή υλοποίηση των προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό. Στήριξη ιιιο ευπαθών οµάδων βάσει δυνατοτήτων προϋπολογισµού. Λήψη µέτρων για την καταπολέµηση της ανεργίας. Ολοκληρωµένος εθνικός και διεθνής έλεγχος της αλυσίδας παραγωγής! µεταφοράς/διανοµής ενέργειας δηµοσιοποίηση αποτελεσµάτων ελέγχου. ιαµόρφωση στρατηγικού σχεδίου και ενιαίων δοµών για σχέδια ενεργειακής αποδοτικότητας κατά την επόµενη προγραµµατική περίοδο δηµιουργία «Συµβουλίου Βιώσιµης Ενέργειας». Λήψη επειγόντων µέτρων για την ταχεία απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας µε παράλληλη προστασία των πιο αδύναµων στρωµάτων. Απλοποίηση και τυι ιοποίηση των λογαριασµών ηλεκτρικού ρεύµατος. Βελτίωση ιης λειτουργίας της ρυθµισυκής αρχής για την ενέργεια (51ο Επστγ αnd Λ1 ιέοτ Regulαtοrυ ςοπ ιτιίίοπ, ΕιΝΙς). Υποστήριξη µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για πραγρατοιιοίηση επενδύσεων και αύξηση θέσεων εργασίας αποπληρωµή εκκρεµών οφειλών. Συνέχιση νοµοθετικού έργου για σηµαντικά νοµοθετήµατα (π.χ. ΜΜΕ και καινοτοµία). Λήψη µέτρων για την ταχεία επιστροφή ΦΠΑ στις εταιρείες (ακόµη και εντός 10 ηµερών). Ανάπτυξη δοµών του «οικοσυστήµατος καινοτοµίας». ιαµόρφωση εθνικού σχεδίου για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα :3

7 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ.ι1Ει1 ΤΖΟ Α111) ι1.1πυ2q13 Εξεύρεση και διοχέτευση των απαιτούµενων κονδυλίων για την καταβολή των αυξηµένων από 1η Απριλίου τ.έ. συντάξεων. Σηµειώνεται ότι λίγες ηµέρες πριν από την ανακοίνωση του Υπουργικού Συµβουλίου, ο υπηρεσιακός Υπουργός Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού, κ. Απ Vasilev, είχε ανακοινώσει τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου του κατά τη διάρκεια της σύντοµης Θητείας του ειδικά για τον κλάδο της ενέργειας. Οι εν λόγω προτεραιότητες συνοψίζονται στα εξής: Οι εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), που διαθέτουν τα απαιτούµενα πιστοποιητικά ή δε συµµορφώνονται µε τις νοµικές τους υποχρεώσεις, Θα πρέπει να αποσυνδεθεί προσωρινά από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Επανεξέταση τελών και λοιπών επιβαρύνσεων για τη διανοµή/µεταφορά ηλεκτρικού ρεύµατος (στόχος η τόνωση των εξαγωγών). ιαµόρφωση-ενός µηχανισµού για την κατάργηση υφιστάµενων περιορισµών στις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας προς την Τουρκία. Άµεση θέσπιση από τη SEWRC κανόνων για το εµπόριο ηλεκτρικής ενέργειας ως πρώτο βήµα προς την απελευθέρωση της αγοράς. ηλεκτρικής ενέργειας και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της Βουλγαρίας. - Αύξηση 16,8 /ο των βουλγαρικών εξαγωγών προς την Ε.Ε. στις αρχές 2013 Σύµφωνα µε προσωρινά στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας, οι βουλγαρικές εξαγωγές σε κράτη µέλη της Ε.Ε. σηµείωσαν τον Ιανουάριο του 2013 αύξηση 16,8% σε ετήσια βάση προσεγγίζοντας τα BGN 2 δισ. (περίπου 1 δισ.). Η Γερµανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ρουµανία και η Γαλλία απορρόφησαν το 70,8% τού συνόλου -των βουλγαρικών εξαγωγών προς την Ε.Ε. Παράλληλα, τον Ιανουάριο τ.ε., οι εισαγωγές από κράτη της Ε.Ε. σηµείωσαν κάµψη 2,9% σε ετήσια βάση και η αξία τους διαµορφώθηκε στα BGN 2,1 δισ. (περίπου 1,1 δισ.). Η Γερµανία, η Ιταλία, η Ρουµανία, η Ελλάδα και η Ουγγαρία αποτελούν τους µεγαλύτερους προµηθευτές της βουλγαρικής αγοράς. Το έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο τον Ιανουάριο 2013 διαµορφώθηκε σε BGN 52 εκατ. (περίπου 25 εκατ.). Γραφείο ()ικονοµικαiν & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 4

8 1;ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΛΠΡΙιΙΙΟΥ 2()1.3 - Σηµαντική κάµψη των ΑΞΕ στη Βουλγαρία στο πρώτο δίµηνο του 2013 Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η βουλγαρική Κεντρική Τράπεζα (ΒΝΒ), οι άµεσες ξένες επενδύσεις (Α.Ξ.Ε.) στη Βουλγαρία το δίµηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου τ.έ. αντιστοιχούσαν σε 40,3 εκατ. (0,1% του ΑΕΠ), καταγράφοντας πτώση περίπου 92% σε ετήσια βάση. Την αντίστοιχη περίοδο τον 2012 οι Α.Q.Ε. ανήλθαν σε 524,3 εκατ. εύρώ (1,3% τον ΑΕΠ). Οι µεγαλύτερες Α.Q.Ε. στη Βουλγαρία το πρώτο δίµηνο τον 2013 προήλθαν από την Ελλάδα ( 9,4 εκατ.), το Λουξεµβούργο ( 7,9 εκατ.), τη Ρωσία ( 6,7 εκατ.) και την Αυστρία (6,1 εκατ. ευρώ). Ταυτόχρονα, σύµφωνα µε την ίδια ανακοίνωση, κάµψη σηµείωσαν και οι βουλγαρικές επενδύσεις στο εξωτερικό οι οποίες το πρώτο δίµηνο του 2013 περιορίστηκαν σε 6,8 εκατ., ενώ το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους ισοδυναµούσαν µε 23,8 εκατ. - Στο 11,8% η ανεργία στη Βουλγαρία το Μάρτιο 2013 Σύµφωνα µε ανακοίνωση του βουλγαρικού Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Πολιτικής, το ποσοστό της ανεργίας το Μάρτιο στη Βουλγαρία διαµορφώθηκε στο 11,8%, σηµειώνοντας µικρή κάµψη από το αρνητικό ρεκόρ οκταετίας 12% που είχε καταγραφεί το Φεβρουάριο. Η µείωση του ποσοστού της ανεργίας εκτιµάται ότι οφείλεται, µεταξύ άλλων, και στη θετική επίπτωση των επιχορηγούµενων προγραµµάτων απασχόλησης. Συγκεκριµένα ο αριθµός των ανέργων στη Βουλγαρία µειώθηκε κατά άτοµα το Μάρτιο, σε σύγκριση µε τον προηγούµενο µήνα, ισοδυναµώντας µε άτοµα. Περισσότερες Θέσεις εργασίας δηµιουργήθηκαν στους τοµείς της µεταποιητυcής βιοµηχανίας και της γεωργίας. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της βουλγαρικής υπηρεσιακής κυβέρνησης] ανεργία το 2013 και το 2014 Θα σηµειώσει αύξηση και Θα διαµορφωθεί περίπου στο 12,4%. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος Θα διατεθεί από τον κρατικό προϋπολογισµό ποσό περίπου 15 εκατ. ευρώ σε δράσεις µε στόχο τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. - 'Εκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση µακροοικονοµικών ανισορροπιών στη βουλγαρική οικονοµία Σύµφωνα µε την εν Θέµατι έκθεση (συντάσσεται βάσει του Κανονισµού [ΕΕ] Νο 1176/2011 και είναι προσβάσιµη στο σύνολό της στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http: / / ec.europa.eu/ economy_finance/ publicatίons/ occasionαl_ραρ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 5

9 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ er/2013/pdf/ocp132_en.pdf), η Βουλγαρία αντιµετωπίζει προβλήµατα µακροοικονοµικών ανισορροπιών ιδίως στους τοµείς τον εξωτερικού χρέους, της εταιρικής αποµόχλευσης (corporate deleveragίng) και της διαδικασίας προσαρµογής της αγοράς εργασίας. Πιο συγκεκριµένα, η Επιτροπή εκτιµά ότι: Η εξωτερική Θέση της χώρας παραµένει αρνητική, αν και καταγράφονται θετικές εξελίξεις την τελευταία τριετία ως προς τον τοµέα αυτό: αποπληρωµές χρέους και ονοµαστική οικονοµική ανάπτυξη έχούν µειώσει το εν λόγω χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Παράλληλα, οι προσδοκίες µεγαλύτερης οικονοµικής ανάπτυξης και η πορεία τον ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, που παραµένει ισορροπηµένο, χάρη, κυρίως, στην ενίσχυση των εξαγωγών, εκτιµάται ότι πιθανώς Θα οδηγήσουν σε βελτίωση της διεθνούς επενδυτικής Θέσης της χώρας. Παρόλα αυτά, κίνδυνοι για την πορεία του ισοζυγίού τρεχουσών συναλλαγών συνεχίζουν να υφίστανται (η οικονοµική ανάκαµψη πιθανώς να επιφέρει αύξηση των εισαγωγών), αν και η Επιτροπή εκτιµά ως χαµηλή την πιθανότητα επανάληψης ενός αναπτυξιακού µοντέλου παρόµοιου των προ κρίσης ετών - (βασισµένου σε ΑΞΕ, κυρίως, στην αγορά γης), το οποίο και είχε συντελέσει αποφασιστικά την εποχή εκείνη στο υψηλό έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών. Ενας άλλος κίνδυνος που εντοπίζει η Επιτροπή είναι η πιθανή υπονόµευση της διεθνούς (εξωτερικής) ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ο περιορισµός των οφελών από την αύξηση των εξαγωγών και των µεριδίων των εν λόγω εταιρειών στις ξένες αγορές, λόγω του ταχέος ρυθµού αύξησης του µοναδιαίου κόστούς εργασίας, που είναι ένας από τους υψηλότερους στην ΕΕ. Αν και ο ιδιωτικός τοµέας βρίσκεται σε φάση αποµόχλευσης, τα εταιρικά χρέη παραµένουν υψηλά ως ποσοστό του ΑΕΠκαι συνεχίζούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας. Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο ιδιωτικός τοµέας επιβεβαιώνονται και από την αύξηση των µη εξυπηρετούµενων δανείων (16,6% επί του συνόλου των δανείων στα τέλη του 2012), καθώς και από τη συσσώρευση λοιπών πληρωτέων (και τυπικά µη ανηκόντων στον ορισµό του χρέους) λογαριασµών (ενοικίων, καθυστερούµενων οφειλών, εµπορικών πιστώσεων κτλ.). Η Επιτροπή εξαίρει τη σταθερότητα και ανθεκτικότητα τον χρηµατοπιστωτικού τοµέα της χώρας, αλλά επισηµαίνει τη χαµηλή κερδοφορία και την ιδιαίτερα αργή πιστωτική επέκταση που ενέχουν κινδύνους για την ανάπτυξη της Βουλγαρίας. ι Σύµφωνα µε την Επιτροπή, η αγορά εργασίας επλήγη δυσανάλογα σκληρά από την χρίση, καθώς οι εταιρείες προτίµησαν τις απολύσεις από τις µισθολογικές µειώσεις. Αυτό οδήγησε τη Βουλγαρία, από τη µία, σε ένα από τα µεγαλύτερα πανευρωπαϊκά ποσοστά µείωσης της απασχόλησης και, από την άλλη, σε αύξηση τόσο της ανεργίας (12% το 2012) όσο και του µεριδίου του µη ενεργού πληθυσµού. Η ανεργία πλήττει, κυρίως, τους νέους και τα άτοµα µε χαµηλά προσόντα, ενώ το ποσοστό των µακροχρόνια ανέργων αυξάνεται. Οι Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα F,

10 ΕΝΗΝΙΕΡΩ ΤΙΙτ 1 ΕΛΤΙΟ ΜΙΡΙι i ΙΟ Υ αναντιστοιχίες των δεξιοτήτων και οι ελλείψεις σε παροχή εργατικού δυναµικού σε ορισµένους τοµείς εκτιµάται ότι παρεµποδίζουν την οικονοµική ανάπτυξη. Για την αντιµετώπιση των ως άνω εντοπιζόµενων κινδύνων, η Επιτροπή προτείνει οι προσπάθειες της βουλγαρικής κυβέρνησης να εστιάσουν κυρίως: Στην προσέλκυση κεφαλαίων για τους παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας. Στη βελτίωση της απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων. Στον εξορθολογισµό του ισχύοντος πτωχευτικού Θεσµικού πλαισίου µε αξιοποίηση διαδικασιών ενδο- και εξωδικαστικών συµβιβασµών / διευθετήσεων. Στη βελτίωση της αποδοτικότητας της δικαιοσύνης. Στη λήψη ενός ολοκληρωµένου πακέτου µέτρων που Θα εστιάζει στην αντιµετώπιση τόσο της αυξηµένης ανεργίας όσο και στον περιορισµό των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων και προσόντων. Στην πραγµατοποίηση παρεµβάσεων και µεταρρυθµίσεων στην αγορά εργασία, την περιφερειακή πολιτική και την εκπαίδευση. Η. ΠΟΡΕΙΑ ΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - Αναθεωρηµένα στοιχεία ΕΑΣΤΑΤ για εµπόριο Ελλάδας - Βουλγαρίας Σύµφωνα µε τα αναθεωρηµένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 2012 οι ελληνικές εξαγωγές στη Βουλγαρία (συµπεριλαµβανοµένων των πετρελαιοειδών) σηµείωσαν σηµαντική κατ' αξία αύξηση της τάξης του 18% και ανήλθαν σε περίπου 1,5 δισ. Οι ελληνικές εισαγωγές από Βουλγαρία κατέγραψαν επίσης αύξηση, αλλά πιο συγκρατηµένη (6%). Όπως αποτυπώνεται και στον κάτωθί πίνακα, το αποτέλεσµά τής εξέλιξης αυτής ήταν η διεύρυνση το 2012 του υπέρ της Ελλάδος διµερούς εµπορικού πλεονάσµατος. Παρόµοιο ποσοστό αύξησης και παρόµοια συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών (17% και 1,5 δισ.) στη Βουλγαρία για το 2012 δίνει βάσει της δικής τον ανάλυσης και το βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο (web: ΣτΙ±ρ:j/ τνwu.-.nsi.bί jciρ,ρ0oc.s/fτrade eτι.χιs), το οποίο, όµως, παρουσιάζει το υπέρ της Ελλάδος εµπορικό πλεόνασµα σαφώς πιο περιορισµένο (µόλις 48 εκατ.) ι Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα. 7

11 ΕΝΣ χ11ερ 1' Ιί:tί ι1ελτισι111π. ΟΥ2tί13 Πίνακας 1: Εµπορικό ισοζύγιο Ελλάδας- Βουλγαρίας (Αξία : εκατ. ) ο 2ο Μεταβολή 2012/2011 Ελληνικές εξαγωγές προς /α Βουλγαρία 1.022, ,8 Ελληνικές εισαγωγές από 1.280, ,4 +18,1 Βουλγαρία 962, , , ,8 +6,4 Ισοζύγιο +60,4-6,0 +62,8 +217,6 Όγκος εµπορίου , , ,2 +12,4% Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ - Προώθηση επιχειρηµατικής συνεργασίας Βουλγαρίας µε πγ Μ, Ρουµανία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Αλβανία Η προώθηση των οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων της Βουλγαρίας µε α) την πγ Μ και τη Ρουµανία και β) µε τη Σερβία, την Αλβανία και το Μαυροβούνιο ήταν το αντικείµενο επιχειρηµατικών φόρουµ που πραγµατοποιήθηκαν διαδοχικά στη Σόφια στις 10& ιοργανωτές ήταν η κρατική Υπηρεσία Προώθησης Βουλγαρικών ΜΜΕ (BSMEPA - Bulgarίan Small and Medίum Enterprίses Promotion Agency), που υπάγεται στο β/υπουργείο Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού και η Μ.Κ.Ο. Βαλκανικό Γραφείο για τη Μεσαία Τάξη (BMCO - Βαllcαη Middle Class Office). Στο πρώτο φόρουµ ( ) χαιρετισµό απηύθυνε η Υφυπουργός Οικονοµίας, Ενέργειας & Τουρισµού Βουλγαρίας κα Vίoleta Lorer, η οποία σηµείωσε ότι η Ρουµανία και η πγ Μ αποτελούν «παραδοσιακούς οικονοµικούς εταίρους» της Βουλγαρίας, παραµένουν, ωστόσο, εν πολλοίς ανεκµετάλλευτες δυνατότητες περαιτέρω οικονοµικής συνεργασίας, όπως για παράδειγµα στην παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του βουλγαρικού Υπουργείου Οικονοµίας, Ενέργειας & Τουρισµού, η Ρουµανία το 2012 ήταν η τρίτη, µετά τη Γερµανία και την Ιταλία, αγορά για τις βουλγαρικές εξαγωγές προς την Ε.Ε. (και το 2011 η δεύτερη), ενώ αντίστοιχα το 2012 η πγ Μ ήταν η πέµπτη αγορά για τις βουλγαρικές εξαγωγές εκτός Ε.Ε. Η Υφυπουργός κα Lorer επεσήµανε την ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρηµατικής συνεργασίας µε τη Ρουµανία και την πγ Μ, τονίζοντας παράλληλα ότι αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τη βουλγαρική κυβέρνηση η προώθηση των εξαγωγών και η υποστήριξη των εξωστρεφών βουλγαρικών επιχειρήσεων. Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 8

12 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛ ΠΟ ΑΩΡΙΑΙΩΥ20.13 Σύµφωνα µε τον Εκτελεστικό ιευθυντή της BSMEPA, κ. Νιkο1α Stoyanov, τα τελευταία έτη, λόγω της κρίσης, παρατηρήθηκε συρρίκνωση του διµερούς όγκού εµπορίου, ενώ ταυτόχρονα η διάρθρωση του εµπορίου χαρακτηρίστηκε από προϊόντα χαµηλής προστιθέµενης αξίας. Τα ανωτέρω, ωστόσο, αρνητικά χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε τον κ. Stoyanov, αποτελούν ένδειξη ότι υφίσταται σηµαντικό περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης και διαφοροποίησης των διµερών εµπορικών συναλλαγών. Ο Πρέσβυς της πγ Μ στη Βουλγαρία κ. Blagoj Handjίski αναφέρθηκε στη στρατηγική εταιρική σχέση των δύο κρατών τόσο σε πολιτικό, όσο και σε οικονοµικό επίπεδο, διαπιστώνοντας παράλληλα ότι η υποστήριξη της επιχειρηµατικής συνεργασίας υπολείπεται τόσο της δυναµικής, όσο και των υφιστάµενων αναγκών εκατέρωθεν των συνόρων. Επίσης αναφέρθηκε στη σηµασία της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων προς αυτήν την κατεύθύνση. Από ρουµανικής πλευράς χαιρετισµό προς τους συµµετέχοντες απηύθυνε ο Σύµβουλος Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της- Πρεσβείας της Ρουµανίας.στη Σόφια, κ. Sorin Toader. Τους χαιρετισµούς ακολούθησαν επιχειρηµατικές συναντήσεις µεταξύ 90 περίπου εκπροσώπων επιχειρήσεων από τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και την πγ Μ. Στο δεύτερο φόρουµ ( ) χαιρετισµό απηύθυνε ο Εκτελεστικός ιευθυντής της BSMEPA, κ. Νίkο1α Stoyanov, ο οποίος σηµείωσε ότι το εµπόριο µε τις ανωτέρω γειτονικές χώρες, που είναι «παραδοσιακοί εταίροι της Βουλγαρίας» αποτελεί αδιαµφισβήτητη προτεραιότητα της βουλγαρικής κυβέρνησης. Ο κ. Stoyanov αναφέρθηκε επίσης στην κάµψη που έχουν σηµειώσει τα τελευταία έτη οι εµπορικές συναλλαγές µε τις προαναφερθείσες γειτονικές χώρες, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι υφίσταται σηµαντικό ανεκµετάλλευτο δυναµικό στην επιχειρηµατική συνεργασία σε τοµείς όπως π.χ. η παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Ο Εκτελεστικός ιευθυντής του Βαλκανικού Γραφείου για τη Μεσαία Τάξη ΒΜCΟ κ. Εmil Vassilev στο χαιρετισµό τον υποστήριξε ότι η απουσία µεσαίας τάξης αποτελεί ένα από τα κύρια προβλήµατα της περιοχής των Βαλκανίων. 'Οπως παρατήρησε, στη Βουλγαρία λειτουργούν περισσότερες από πολύ µικρές και ΜΜΕ αλλά παρόλα αυτά δεν υφίσταται µεσαία τάξη. Προαπαιτούµενο για τη δηµιουργία µεσαίας τάξης είναι η πρόσβαση σε τραπεζικό κεφάλαιο που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη χρηµατοδότηση και την εδραίωση των επιχειρήσεων αυτού του τύπου, προκειµένου αυτές να είναι σε Θέση να επιτελέσουν την κοινωνική τους λειτουργία και να συµµετάσχουν στον πολιτικό διάλογο - κάτι που δεν συµβαίνει στα Βαλκάνια, σηµείωσε ο κ. Vassilev. Στο πλαίσιο της Ε.Ε. στόχο αποτελεί η διεθνοποίηση της δραστηριότητας των πολύ µικρών και ΜΜΕ, κάτι που αφορά µόνο στο 7% των επιχειρήσεων στην περιοχή, ενώ διπλάσιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό στη Γερµανία. Τέλος, ο κ. Vassilev ενηµέρωσε τους παριστάµενους ότι το BMCO παρέχει υπηρεσίες Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 9

13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛ ΤΙΟ Α11ΡΙΛΙΙ Υ 2013 υποβοήθησης σύναψης επιχειρηµατικών συνεργασιών µεταξύ ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων. Στο χαιρετισµό του ο χ. Vladimir Stamenovίc, Επιτετραµµένος της Πρεσβείας της Σερβίας στη Σόφια, σηµείωσε ότι η Βουλγαρία καθίσταται ο δεύτερος δηµοφιλέστερος τουριστικός προορισµός για τούς Σέρβους τουρίστες µετά την Τουρκία, ενώ συµφώνησε ότι γενικότερα οι ευκαιρίες για επενδύσεις µεταξύ των δύο κρατών σε µεγάλο βαθµό παραµένουν ανεκµετάλλευτες, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν έχουν υλοποιηθεί µέχρι σήµερα ρrοjects διασονοριακής συνεργασίας. Τους χαιρετισµούς ακολούθησαν επιχειρηµατικές συναντήσεις σας οποίες συµµετείχαν περισσότεροι από 90 εκπρόσωποι επιχειρήσεων από τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Αλβανία και το Μαυροβούνιο. Τα δύο επιχειρηµατικά φόρουµ πραγµατοποιήθηκαν µε την υποστήριξη τον Ενρωπάixού Ταµείού Περιφερειακής Ανάπτυξης, µέσω τον Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτύξη της Ανταγωνιστικότητας της βουλγαρικής οικονοµίας ». ΙΙΙ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤQβQΤΗΣΕΙΣ - Χρηµατοδοτική ενίσχυση της Sofίa Μιά (όµιλος ΒΙΟΧΑΑΚΟ) από την EBRD Σύµφωνα µε ανακοίνωση τύπου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανάπτυξη και την Ανασυγκρότηση, η τελευταία συµφώνησε να επενδύσει 40 εκατ. στην ελληνικών συµφερόντων εταιρεία επεξεργασίας µετάλλων Sofίa Med µε στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικής της Θέσης. Η χρηµατοδότηση παρέχεται υπό τη µορφή µακροχρόνιου δανείου και Θα αξιοποιηθεί, κυρίως, για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ( 10) και τη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση τον κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας ( 30). ι Η Sofίa Μ ά αποτελεί Θυγατρική της ελληνικής ΧΑΛΚΟΡ και τµήµα του Οµίλού ΒΙΟΧΑΛΚΟ, µίας από τις µεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα και κορυφαίου επεξεργαστή µετάλλων στην Ευρώπη. Το εργοστάσιο της Sofίa Μ&1 βρίσκεται στα περίχωρα της Σόφιας και επεξεργάζεται χαλκό, ορείχαλκο και ψευδάργύρο. Σχεδόν το 83% της παραγωγής της εταιρείας εξάγεται στη υτική και Ανατολική Ευρώπη. Ο κ. Περικλής Σαπουντζής, ιευθύνων Σύµβουλος της ΧΑΛΚΟΡ δήλωσε πως µε τη χρηµατοδότηση της EBRD και των ελληνικών τραπεζών η Sofίa Μ1 Θα είναι σε θέση να αναπτυχθεί δυναµικά και να επεκταθεί σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέµενης αξίας για βιοµηχανικές εφαρµογές. Ο κ. Daniel Berg, ιευθυντής της ΕΒRD στη Βουλγαρία ανέφερε πως το πακέτο χρηµατοδότησης θα υποστηρίξει το σχέδιο ανάπτυξης της Sofίa Med, ώστε η τελευταία να µπορέσει να αναπτυχθεί παρά την τρέχουσα κρίση ρευστότητας της αγοράς. Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 10

14 i: ΝΝΜΕ1' Ὠ ΤΙΚΟ ΕιΙ Τ10 ι 1ΙΡΙΑ 0,γ.1 Από την αρχή της λειτουργίας της στη Βουλγαρία η EBRD έχει επενδύσει πάνω από 2,5 δισ. σε περισσότερα από 200 έργα. Με τη συνολική αξία των ως άνω έργων σε περίπου 8 δισ. ευρώ, εκτιµάται ότι τα κεφάλαια της EBRD συνέβαλαν στην κινητοποίηση πάνω από 5,5 δισ. σε συγχρηµατοδοτήσεις. Υ. ΚΆΑ ΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ηλώσεις Βούλγαρού Προέδρου αναφορικά µε Nabuceo και South Stream Στο επίκεντρο των επαφών του Βούλγαρου Προέδρου, κ. Rosen Ρ1eνήelieν; στην Ουγγαρία (2-3 Απριλίού τ έ.) βρέθηκαν ενεργειακά ζητήµατα και η πορεία των µεγάλων διασυνδετηρίων αγωγών φυσικού αερίου. Ο κ. Plevneliev ευχαρίστησε τον Ούγγρο οµόλογό του, κ. Janos Ader, για την πρόταση στενότερης συνεργασίας µε την Ουγγαρία, την Τσεχία, τη Σλοβακία και την Πολωνία, στο πλαίσιο του σχεδίου σύνδεσης των ενεργειακών δικτύων των τελευταίων. Ο κ. Plevnelίev έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους διασυνδετηρίους αγωγούς µε τη Σερβία, που βρίσκεται στη φάση του σχεδιασµού, και µε τη Ρουµανία, η κατασκευή του οποίου έχει ξεκινήσει, ενώ εξέφρασε την υποστήριξή του στους αγωγούς Sουth Stream και Nabucco. Σε ό,τι αφορά το South Stream, ο κ. Plevneliev επισήµανε την ανάγκη στενότερης συνεργασίας και συνεννόησης των εµπλεκόµενων χωρών, ώστε να µη δοθεί η ευκαιρία στη Ρωσία να διεξαγάγει ιδιαίτερες διαπραγµατεύσεις µε κάθε κράτος ξεχωριστά. Παράλληλα, εξέφρασε τους φόβους του για τη στάση που Θα τηρήσει τελικά απέναντι στο έργο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά το Ναbυccο, ο κ. Plevneliev τόνισε ότι πρέπει να επιταχυνθεί η κατασκευή του, καθώς το έργο αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα τον και είναι αυτό που, όπως εκτιµά, προσφέρει πραγµατική διαφοροποίηση ενεργειακών πηγών στην Ευρώπη. Τέλος, ο κ. Plevneliev παραδέχθηκε την καθυστέρηση της χώρας τον σε ό,τι έχει να κάνει µε την ενσωµάτωση της κοινοτικής νοµοθεσίας της σχετιζόµενης µε το Τρίτο Πακέτο Ενεργειακής Απελευθέρωσης ' συνέδεσε δε τις καθυστερήσεις αυτές µε τις υψηλές τιµές ηλεκτρισµού και θέρµανσης, που προκάλεσαν τις τελευταίες µαζικές διαδηλώσεις στη Βουλγαρία. Τόνισε, όµως, ό,τι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να καλυφθούν οι ως άνω Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 1.1.

15 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΙΙΡΙΛΙΟΙεr καθυστερήσεις και ήδη προωθούνται στο κοινοβούλιο σχετικά νοµοθετικά κείµενα, ώστε αυτά να υιοθετηθούν εντός του επόµενου διµήνου. Ανά διαστήµατα περιορισµοί στην παραγωγή ΑΠΕ Τις πρώτες αντιδράσεις από τους παραγωγούς ΑΠΕ της χώρας συναντά η απόφαση της υπηρεσιακής κυβέρνησης της Βουλγαρίας να επιβάλλει ανά διαστήµατα προσωρινούς περιορισµούς στην παραγωγή των µονάδων ΑΠΕ. Συγκεκριµένα, ο BGWEA (Ενωση Παραγωγών Αιολικής Ενέργειας) ισχυρίζεται ότι µε τα εν λόγω µέτρα της κυβέρνησης παραβιάζεται τόσο η βουλγαρική όσο και η κοινοτική νοµοθεσία και ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να επιλύσει το πρόβληµα του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος στο εθνικό σύστηµα ενέργειας µειώνοντας τεχνητά την ποσότητα της παραγόµενης ανανεώσιµης ενέργειας. Σύµφωνα µε τον BGWEA, οι αποφάσεις της κυβέρνησης οδηγούν σε χρεοκοπία παραγωγούς ΑΠΕ και στην απώλεια ακόµη περισσότερων Θέσεων «πράσινης» εργασίας. Η εν λόγω απόφαση που οδήγησε στη νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και παραγωγών ΑΠΕ ελήφθη στις 24 Απριλίου τ.έ. Συγκεκριµένα, ο Ε50 (Energy System Operator - ιαχειριστή Ηλεκτρικής Ενέργειας) έδωσε εντολή στις τρεις ιδιωτικές εταιρείες διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος (ΕΖ, Energo-Pro και ΕΝ) να περιορίσουν την εποµένη (25 Απριλίου) κατά 40% την παραγωγή ηλεκτρισµού από µονάδες ΑΠΕ για 7 ώρες (10 π.µ. έως 5 µ.µ.), ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία παραγωγής και κατανάλωσης, η οποία εµφανιζόταν διαταραγµένη λόγω, µεταξύ άλλων, της χαµηλής οικιακής κατανάλωσης και των αδύναµων εξαγωγών. Σύµφωνα µε βουλγαρικά πρακτορεία ειδήσεων, ανάλογοι περιορισµοί είχαν επιβληθεί και νωρίτερα (στις 6,13 και 14 Απριλίου). ι Σηµειώνετά ι ότι τον περασµένο µήνα, ο υπηρεσιακός Υπουργός Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού, κ. Asen Vasilev ήταν έντονα επικριτικός σε ό,τι αφορά την κατάσταση µε τους παραγωγούς ΑΠΕ στη χώρα, υποστηρίζοντας, συγκεκριµένα, ότι το 40% περίπου του συνόλου των φωτοβολτάίκών σταθµών και αιολικών πάρκων δεν είχε εµπρόθεσµα υποβάλει πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο σχετικά µε τον παραχθέντα κατά τους τελευταίους εννέα µήνες όγκο ηλεκτρικής ενέργειας στον ΕSΟ, παραβιάζοντας σχετική νοµική υποχρέωση. Υποστήριξε δε ότι οι µη συµµορφούµενες εγκαταστάσεις ΑΠΕ Θα έπρεπε να αποσυνδεθούν µέχρις ότου συµµορφωθούν και, προς την κατεύθυνση αυτή, έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες. Σε µεταγενέστερες δηλώσεις τον στις αρχές Απριλίου, ο κ. Vassilev εξαπέλυσε πιο συγκεκριµένες κατηγορίες ενάντιων των παραγωγών ηλιακής ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι αρκετές φωτοβολτάίκές εγκαταστάσεις είχαν υποβάλει ψευδή στοιχεία, βάσει των Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 12

16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ! ΙΞ1ίΙΙΟ tίτ Ι'Ι:.ϊ0Υ2tί.13 ι οποίων προέκυπτε παραγωγή ηλεκτρισµού 32 ώρες ηµερησίως. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση της τοπικής ένωσης παραγωγών ηλιακής ενέργειας (ΒνΡΑ), Που ζήτησε από τον Υπουργό να δηµοσιοποίησε τα σχετικά στοιχεία που Θεµελιώνουν τις κατηγορίες του. Από την πλευρά τους, οι παραγωγοί ΑΠΕ διαµαρτύρονται όχι µόνο για τους ως άνω ανά διαστήµατα επιβαλλόµενους περιορισµούς στην παραγωγή τους, αλλά και για προηγούµενες αποφάσεις της αρµόδιας βουλγαρικής ρυθµιστικής αρχής για την ενέργεια (State Energy and Water Regulatory Commission, SEWRC), τις οποίες θεωρούν επιβλαβείς για τη δραστηριότητά τους, όπως η επιβολή αναδροµικών τελών σύνδεσης στους παραγωγούς ΑΠΕ (απόφαση της 14 Σεπτεµβρίου της SEWRC), η οποία, σύµφωνα µε τις τοπικές ενώσεις των παραγωγών ηλιακής και αιολικής ενέργειας (BGWEA και Β~ΡΑ) µειώνει το έσοδά τους σε ποσοστό έως και 40%. Σηµειώνεται ότι, µε απόφασή τον στα µέσα Μαρτίου, εκδικάζοντας προσφυγή τριών εταιρειών του κλάδου των ΑΠΕ, το Ανώτατο ιοικητικό ικαστήριο της Βουλγαρίας σε τριµελή σύνθεση είχε κρίνει παράνοµο και είχε ανακαλέσει το εν λόγω τέλος σύνδεσης. Αυτήν τη στιγµή, αναµένεται, κατόπιν εφέσεως, η απόφαση της πενταµελούς συνθέσεως τον Ανωτάτου ικαστηρίου. 2s-ί34-23 ΡΥ t ΝΡΡ ϊρρ Συγκριτικός πίνακας (ποσοστιαίας) παραγωγής ηλεκτρισµού ανά πηγή την 24η και την 25η Απριλίου (την ηµέρα εφαρµογής, δηλαδή, της απόφασης τον ESO), βάσει στοιχείων τον BGWEA. Ι ραφr ίο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 13

17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΑ Τι0 ΑΙΙΡΙΛ1ΙίΥ 2013 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ιεθνείς πτήσεις charter (από και προς τη Βουλγαρία) το 2012 Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της 'Ενωσης Βουλγαρικών Αερογραµµών (ΑΒΑ, web: κ. Svetίslsv Stanulov, ο αριθµός των διεθνών ταξιδιωτών από και προς τη Βουλγαρία αυξήθηκε το 2012 κατά 2,7%. Η αύξηση των πτήσεων charter ανήλθε στο 4,6% (συνολικά 2,6 εκατ. επιβάτες), κάτι που σύµφωνα µε τον κ. 5tαηυ1ον αποτελεί Θετικό σηµάδι για τον τουρισµό. Πάντως, βάσει των στοιχείων που παρουσίασε ο κ. Stanulov, οι επιβάτες που µεταφέρθηκαν µε διεθνείς πτήσεις charter µέσω βουλγαρικών εταιρειών µειώθηκαν κατά 21% το 2011 (1 εκατ. συνολικά), ενώ, αντίθετα οι µεταφερόµενοι από άλλες µη βουλγάρικες εταιρείες αυξήθηκαν κατά 31% (1,6 εκατ. συνολικά). Εκτίµηση τον κ. Stanulov είναι πως λόγω του ακόµη χαµηλού βιοτixού επιπέδου των Βουλγάρων ο εξερχόµενος (outbound) τουρισµός είναι περιορισµένος, µε αποτέλεσµα η τοπική cιεροπορική αγορά να παρουσιάζει έλλειψη ισορροπίας και να πλήττονται, κυρίως, οι βουλγαρικές αερογραµµές. ΥΓΕΙΑ - Ενηµέρωση από Υφυπουργό κα Ντιµιτρόβα για την πορεά της µεταρρύθµισης του συστήµατος υγείας Στις πραγµατοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας Βουλγαρίας µε την υπηρεσιακή Υφυπουργό Υγείας κα Ντεσισλάβα Ντιµιτρόβα, κατόπιν αιτήµατος τον Γραφείου µας για παροχή πληροφόρησης αναφορικά µε την εν εξελίξει µεταρρύθµιση του συστήµατος υγείας στη Βουλγαρία και τις δυνητικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες στο πλαίσιο αυτής, δεδοµένου του αξιόλογου ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του ιατρικού εξοπλισµού και των φαρµάκων. Στη συνάντησή µας η κα Υφυπουργός παρείχε πληροφόρηση για τις τρέχουσες ενέργειες που πραγµατοποιούνται στο Υπουργείο της προς την κατεύθυνση της µεταρρύθµισης του συστήµατος υγείας στη Βουλγαρία. Ενδεικτικά ενηµέρωσε ότι ήδη έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τούς οι διαγωνισµοί ανάθεσης έργων και προµηθειών στο πλαίσιο projects µε χρηµατοδότηση από Επιχειρησιακά Προγράµµατα της προγραµµατικής περιόδου , όπως π.χ. στο πλαίσιο project του Ε.Π. «Περιφερειακή Ανάπτυξη» µε τίτλο «Υποστήριξη ανακατασκευής, αναβάθριτσης κατ εξοπλισµού κρατικών ιατρικών κέντρων υγείας σε πόλεις», συνολικού ύψους 75,2 εκατ. ευρώ. Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 14

18 ενημευω ΤΙΚΟ ΕΛ ΤΖΟ Α1ΙΡΙΛΙΟΥ Σύµφωνα µε την κα Ντ. Ντιµιτρόβα, στην παρούσα χρονική φάση πραγµατοποιείται, σε στενή συνεργασία µε την Παγκόσµια Τράπεζα, ο σχεδιασµός των δράσεων που Θα ενταχθούν στα επιχειρησιακά προγράµµατα της προσεχούς προγραµµατικής περιόδου Η αναµόρφωση του β/συστήµατος υγείας που Θα υλοποιηθεί στα επόµενα έτη Θα επικεντρωθεί ιδίως στους ακόλουθους τοµείς: Στην ανάπτυξη συστηµάτων e-health. Ως εκ τούτου Θα προκύψουν σηµαντικές ευκαιρίες για επιχειρήσεις στον τοµέα της Τεχνολογίας Πληροφορικής. Στην ποιότητα στον τοµέα της υγείας. Στη βελτίωση των υπηρεσιών παροχής επείγουσας ιατρικής περίθαλψης. Οι διαγωνισµοί για αναθέσεις έργων και προµήθειες, στους οποίους θα δύνανται να συµµετάσχουν οι ενδιαφερόµενες εταιρείες, Θα ξεκινήσουν προς το τέλος τον 2014, σύµφωνα µε την κα Υφυπουργό. ΥΠΟ ΟΜΕΣ - Πορεία εργασιών κατασκευής Γέφυρας 2 ούναβη Οπως δήλωσε ο Βούλγαρος Πρόεδρος, κ. Rosen F1eunelieu, η λεγόµενη Γέφυρα 2 του ούναβη (Danube Bridge 2 - συνδέει τη βουλγαρική πόλη τον Vidin µε τη ρουµανική πόλη του Calafat) θα καταστεί λειτουργική και θα παραδοθεί στην κυκλοφορία στα µέσα Μαίου τ.έ. Πάντως, µία ηµέρα νωρίτερα (9 Απριλίου) ο υπηρεσιακός Υπουργός Μεταφορών, κ. Kristian Krastev, είχε δηλώσει πως το έργο Θα παραδοθεί«το νωρίτερα το Μάιο», καθώς αυτό δεν είχε λάβει ακόµη τις απαιτούµενες αδειοδοτήσεις (Act 15 και Act 16) που Θα πιστοποιούσαν την ολοκλήρωση των κατασκευών. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου είναι 225 εκατ. Οι εθνικές συµµετοχές στον εν λόγω προϋπολογισµό ανέρχονται για το µεν βουλγαρικό κράτος στα 60 εκατ. και για το ρουµανικό στα 48 εκατ. Η συλλογή των διοδίων θα γίνεται επί ρουµανικού εδάφους και, ακολούθως, Θα γίνεται ο καταµερισµός τους µεταξύ των δύο χωρών. Εκτιµάται ότι πάνω από οχήµατα Θα διασχίζουν τη Γέφυρα ετησίως, ενώ η απόσβεση τον έργου υπολογίζεται από τη βουλγαρική πλευρά σε 12 µε 15 χρόνια. Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα.15

19 ΕΝΗΜΕΡΩ `ΓΙΚ(λ ί1 Ειi ΤΙσ ιiτπρiλϊγίυ 201 Η σηµασία ολοκλήρωσης και θέσης σε λειτουργία του έργου αναδείχτηκε στις αρχές Απριλίου, όταν, λόγω επειγουσών εργασιών αποκατάστασης, έκλεισε για λίγες µέρες για τα βαρέα οχήµατα η µοναδική σε λειτουργία γέφυρα τον ούναβη που συνδέει τη Βουλγαρία µε τη Ρουµανία (συνδέει το Russe µε τη ρουµανική πόλη Giurgiu). Οι εργασίες επί του οδοστρώµατος της εν λόγω γέφυρας συνεχίζονται και, µέχρι την ολοκλήρωσή τούς (πιθανώς εντός του Μαίου), η κυκλοφορία θα διεξάγεται σε µία µόνο λωρίδα. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - Σχεδιασµός αποκατάστασης σιδηροδροµικού δικτύου Σε παρέµβασή του σε συνέδριο στη Σόφια (" Infrastructure Conference ", ), ο κ. Hristo ΑΙ ά ν, Αναπληρωτής ιευθυντής της Εθνικής Εταιρείας Σιδηροδροµικών Υποδοµών, επισήµανε ότι στόχος της Βουλγαρίας είναι η αποκατάσταση 400 χιλιοµέτρων εθνικού σιδηροδροµικού δικτύου έως το Ο κ. Alexiev εκτίµησε ότι τα εν εξελίξει έργα αποκατάστασης Dimitrovgrad- Svίlengrad (µε ανάδοχο την ελληνικών συµφερόντων εταιρεία ΤΕΡΝΑ) και Φιλιππούπολη-Βurgas Θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισµός για την κατασκευή τερµατικού σταθµού συνδυασµένων µεταφορών στη Φιλιππούπολη, µε τη Βουλγαρία να αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στους εν λόγω (intermodal) σταθµούς. Σύµφωνα µε τον κ. Alexiev, βασική προτεραιότητα έως το 2020 είναι η δηµιουργία υπερσύγχρονης σιδηροδροµικής γραµµής που Θα ξεκινάει από τα σερβικά σύνορα και, µέσω Σόφιας και Burgas, θα καταλήγει στα τουρκικά σύνορα. Στόχος είναι η εκµετάλλευση της, προερχόµενης από την ταχέως αναπτυσσόµενης Τουρκίας, κίνησης, αλλά και της υπό κατασκευής.αήραγγας.τον... _. Βοσπόρου (σχέδιο Marmaray). Τέλος, ο κ. Alexiev αναφέρθηκε σε υποβληθέν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδιο για την σιδηροδροµική σύνδεση Russe - Βάρνα µε παράλληλη δηµιουργία τερµατικού σταθµού συνδυασµένων µεταφορών στο Russe, ο οποίος Θα συνδέεται µε το λιµάνι της Βάρνας. - Επέκταση µητροπολιτικού σιδηροδρόµου Σόφιας ι Παρουσία του Βούλγαρου Προέδρου κ. Rosen Plevneliev, του υπηρεσιακού Υπουργού Μεταφορών, κ. Kristian Krastev, και της ηµάρχου Σόφιας, κας Yordanka Fandakova, πραγµατοποιήθηκε η επίσηµη τελετή έναρξης των εργασιών για το νέο τµήµα του µητροπολιτικού σιδηροδρόµου Σόφιας, που Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 16

20 ΕΝΚΜΕΡΩ ΤΙΚΟ ΑΕΛ ΤΙ0 ΑΩΡΙΛΙΟ Υ Θα συνδέει τη συνοικία Mladost 1 µε το Επιχειρηµατικό Πάρκο Σόφιας (στην περιοχή Mladost 4). Το εν λόγω τµήµα µήκους περίπού 3 χλµ., η κατασκευή του οποίου προγραµµατίζεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο τον 2015, Θα περιλαµβάνει 3 σταθµούς και θα εξυπηρετεί κατοίκους ηµερησίως. Το συνολικό κόστος της χρηµατοδότησης για την κατασκευή του εκτιµάται σε περίπού 43 εκατ. Ο κ. Todor Todorov, εµπειρογνώµων σε Θέµατα σχεδιασµού και προγραµµατισµού της εταιρείας "Metropoliten Ελ!)" αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου " Infrastructure Conference " στις µελέτες για την κατασκευή τρίτης γραµµής µητροπολιτικού σιδηροδρόµου (17 χλµ.)στη Σόφια, που προγραµµατίζεται να ξεκινήσει στα τέλη του 'Οπως εξήγησε ο κ. Todorov, η εν λόγω γραµµή θα ξεκινάει από τη λεωφόρο Botevgradsko Shose, Θα διασχίζει την οικιστική περιοχή Ovcha Kupel και Θα καταλήγει στον περιφερειακό δρόµο της πρωτεύουσας. Η γραµµή σχεδιάζεται να έχει περίπου 20 σταθµούς, οι περισσότεροι εκ-των-οποίων Θα είναι υπέργειοι.. Παράλληλα, ο κ. Todorov παρουσίασε µακέτες τον τερµατικού σταθµού του αεροδροµίου της Σόφιας, η επέκταση προς το οποίο µήκους 5 χλµ. (µε 4 συνολικά σταθµούς) εκτιµάται ότι Θα παραδοθεί την άνοιξη τον Συνεπώς, όπως επισήµανε και ο Βούλγαρος Πρόεδρος, στόχος είναι σος αρχές τον 2015, η Σόφια να διαθέτει 8 πρόσθετα χλµ. µητροπολιτικού σιδηροδρόµου και 7 νέούς σταθµούς. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - Πώληση Globul από ΟΤΕ "Τη σύναψη συµφί έ ί ς Ϋ1& τήν" πώληση της κατα 100% ' θυγατρικής εταιρείας Cosmo Bulgarίa Mobile ΕΛ!) (γνωστής µε το διακριτικό τίτλο ( lobul) και της Germanos Telecom Bulgaria, στον νορβηγικό όµιλο τηλεπικοινωνιών Telenor, ανακοίνωσε ο ΟΤΕ. Σύµφωνα µε την εν λόγω ανακοίνωση του ΟΤΕ, το τίµηµα της πώλησης ανέρχεται σε 717 εκατ. ευρώ (επιχειρησιακή αξία), το οποίο, όµως, θα προσαρµοστεί ανάλογα µε τον καθαρό δανεισµό της εταιρείας και τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης κατά την ηµέρα της ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Σύµφωνα µε τον ΟΤΕ, το τίµηµα αυτό ισούται µε έξι φορές τα εκτιµώµενα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (συµπεριλαµβανοµένων των διεταιρικών χρεώσεων) για το Η συναλλαγή αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός των ι Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας ΣελίΣία

21 ΕΝΗΜΕΡΩ Τ!! ) ΕιΙ ΤΙ0 ΛΙΙΡΙΛΙΟΥ 2013 εποµένων µηνών, µετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, ενώ τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρµόδιες αρχές. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Προώθηση βουλγαρικών οίνων µε κοινοτική χρηµατοδότηση σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. Βουλγαρικοί οίνοι θα προωθηθούν µε κοινοτική χρηµατοδότηση σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, όπως Κίνα, Ρωσία, Ελβετία και ΗΠΑ, σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της βουλγαρικής κλαδικής 'Ενωσης κ. Plamen Mollov. Όπως ανακοινώθηκε, παρά την παγκόσµια οικονοµική χρίση, οι εξαγωγές βουλγαρικού οίνου σηµειώνούν σταθερά αύξηση, ενώ παράλληλα παρατηρείται και αύξηση της εγχώρίας κατανάλωσης µε περισσότερα από 100 εκατ. λίτρα να έχουν διοχετευθεί στη βουλγαρική αγορά το Ωστόσο, όπως σηµείωσε ο κ. Plamen Mollov, το 50% της παραγωγής οίνου στη Βουλγαρία εντάσσεται στην παραοixονοµία και ως εκ τούτου απαιτείται η εντατικοποίηση των ελέγχων από πλευράς βουλγαρικών αρχών. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Επιλογή κοινοπραξίας ΑΚΤΩΡ - ΗΑΕΚΤΩΡ' για την κατασκευή ΜΕΛ Σόφιας Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του ήµου Σόφιας, η ελληνικών συµφερόντων κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ - ΗΛΕΚΤΩΡ επελέγη για τη Φάση 2 της κατασκευής του ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης λυµάτων της Σόφιας. Η εν λόγω κοινοπραξία κατέθεσε τη χαµηλότερη προσφορά, ενώ η πρότασή της εστιάζει στην παραγωγή καυσίµου προερχόµενου από απορρίµµατα (RDF), το οποίο, ακολούθως, µπορεί να αξιοποιηθεί από την Εταιρεία Θέρµανσης Σόφιας, µειώνοντας κατά 10% την εξάρτηση της τελευταίας από το φυσικό αέριο κατά την παραγωγή Θερµικής ενέργειας. Η ολοκλήρωση (διάρκειας 19 µηνών) των Φάσεων 1 και 2 του εν λόγω έργου έχει προϋπολογιστεί σε περίπου 180 εκατ., εκ των οποίων το 85% αποτελούν κοινοτική χρηµατοδότηση ή συγχρηµατοδότηση και το 15% ίδιούς πόρους του ήµου Σόφιας. Γραφείο ί)ικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα.18

22 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΛΙΙΡ.Ιι Ι Ι Υ? 0 13 V. Σ ΥΝ Ε Ρ ΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ 4ο Παρευξείνιο Επιχειρηµατικό Φόρουµ µε θέµα «Τα ελληνικά προϊόντα στις Παρευξείνιες αγορές» στη Θεσσαλονίκη, Το 4ο Παρευξείνιο Επιχειρηµατικό Φόρουµ µε Θέµα «Τα ελληνικά προϊόντα στις Παρευξείνιες αγορές» διοργανώθηκε από το Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΟ), το Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και το Σύνδεσµο Εξαγωγέων Βορείού Ελλάδος (ΣΕΒΕ) µε την υποστήριξη τον Αναπτυξιακού Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών (UNDP). Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραµµα τον ΣΕΒ που υλοποιείται εδώ και µία τριετία για την υποστήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων που στοχεύούν να επεκταθούν στις αγορές της Παρενξείνιας περιοχής. Σηµειώνεται ότι την τελευταία τετραετία ο ΣΕΒ ασκεί την Προεδρία στην 'Ενωση Παρευξείνιων Επιχειρηµατικών Φορέων (Union ο Black Sea and Caspίan Confederation ο & - UB(Χ E, websίte: Οι εργασίες τον Φόρουµ πραγµατοποιήθηκαν στην αγγλική γλώσσα. Σύµφωνα µε τους διοργανωτές, στο Φόρουµ συµµετείχαν εκπρόσωποι 100 εταιριών από την Ελλάδα που δραστηριοποιούνται, κυρίως στους κλάδούς κατασκευών, δοµικών και ηλεκτρολογικών υλικών, ενέργειας (κλιµατισµός, θέρµανση, ΑΠΕ), προϊόντων τροφίµων-ποτών, χηµικών, φαρµακευτικών, καλλυντικών, χάρτου, πλαστικών & συσκευαστών, υπηρεσιών υγείας, τουρισµού και αγοράς ακινήτων. Επίσης συµµετείχαν 30 επιλεγµένες επιχειρήσεις από Ρωσία, Τουρκία, Ουκρανία, Αζερµπαϊτζάν, Ρουµανία, Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία, πγ Μ και Γεωργία µε δραστηριότητα στην εισαγωγή, διανοµή -και εµπορία των ως άνω προϊόντων ή µε ενδιαφέρον για συµπράξεις και συνεργασίες. Πραγµατοποιήθηκαν συνολικά πάνω από 350 επιχειρηµατικές συναντήσεις. Στο Φόρουµ παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισµό ο κ. Εµµανουήλ Βλαχογιάννης, Α Αντιπρόεδρος τον ΕΒΕΟ, ο κ. Νικόλαος Πέντζος, Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, ο κ. ηµήτρης Λακασάς, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, ο κ. Ιωάννης Πατσιαβός, Συντονιστής ιεθνών Σχέσεων του ΣΕΒ και ο κ. Βαrry Kolodkίn, Περιφερειακός ιευθυντής Γραφείου Αναπτυξιακού Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών στην Αθήνα (UNDP - Black Seα Trade and Investment Promotion Programme, ιστοσελίδα: Παρέοτη επίσης η κα Μαγδαληνή Καρακόλη, Αναπλήρωτρια Γενική Γραµµατέας ιεθνών Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 19 1

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 4/2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 4/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu

Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥ ΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : H-1063 Budapest, Szegfu ut. 3 Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu ΜΗΝΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικό δίκτυο. Λίστα βουλγαρικών αυτοκινητοδρόμων (στοιχεία ενημερωμένα έως 07.2012) Σύνολο 1.389 χλμ. 624 χλμ. Trakia. Hemus. Maritsa.

Οδικό δίκτυο. Λίστα βουλγαρικών αυτοκινητοδρόμων (στοιχεία ενημερωμένα έως 07.2012) Σύνολο 1.389 χλμ. 624 χλμ. Trakia. Hemus. Maritsa. Οδικό δίκτυο H Βουλγαρία διαθέτει οδικό δίκτυο συνολικού μήκους περίπου 19.550 χλμ, εκ των οποίων 87% καλύπτουν οι ασφαλτόδρομοι, 624 χλμ οι αυτοκινητόδρομοι, 3.000 χλμ οι εθνικοί οδοί, 4.000 χλμ οι δευτερεύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Κίνας Βουλγαρίας

Ενημερωτικό σημείωμα για τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Κίνας Βουλγαρίας Ενημερωτικό σημείωμα για τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Κίνας Βουλγαρίας 1) Διμερείς εμπορικές σχέσεις Ο όγκος του διμερούς εμπορίου μεταξύ Βουλγαρίας και Κίνας διαμορφώνεται την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου, 2004 ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την πορεία των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα Οι βασικές προτεραιότητες της περιόδου 2014-2020 Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014 Θεόφιλος Ασλανίδης Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ςοηγηθγς.ςιοςιοιιη ιηι.9γ

ςοηγηθγς.ςιοςιοιιη ιηι.9γ Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Από: Εcοnοmic & ί ΟΓπηθΓι ί Ι Sectiοn - Greek ΕπιΙ5γ in Sωeden Αποστολή: Πέµπτη, 9 Ιουλίου 2015 4:44 µµ Προς: ςοηγηθγς.ςιοςιοιιη ιηι.9γ Θέµα: Ενηµερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε ΣΣΑΛΟ Ν Τ Κ ΗΣ Αριθ. Πρωτ.

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε ΣΣΑΛΟ Ν Τ Κ ΗΣ Αριθ. Πρωτ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Embαssy ο - Office ο Econ. & Com. Affairs Αποστολή: Πέµπτη, 10 Ιουλίου 2014 4:36 µµ Προς: 'Embαssy ο - Ο8 of Econ. & Com. Affairs' Θέµα: Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Παρλ ή φθηκε L( Ο_ 20..4. ΟΠΑ ΜΕΡ.

Παρλ ή φθηκε L( Ο_ 20..4. ΟΠΑ ΜΕΡ. Παρλ ή φθηκε Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης ΜΕΡ. L( Ο_ 20..4. ΟΠΑ Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: Ειοποπις & ςοπ- ηθτςι3ι 58ς11οΠ - Greek Επ1γ in Sωeden ευτέρα, 3

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εκέµβριος 2013 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα 215 εκατ. ευρώ, σχεδόν το µισό εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 2009, οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας για την στήριξη της Ελληνικής οικονομίας Η Eurobank, από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 7 ΑΘΗΝΑ 4/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ξένες εταιρίες στην πγδμ επενδύσεις - εξαγορές Αντιπαράθεση ΕLEM EVN Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση βουλγαρικού οδικού δικτύου (χλμ. και % επί του συνόλου)

Διάρθρωση βουλγαρικού οδικού δικτύου (χλμ. και % επί του συνόλου) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Οδικό δίκτυο H Βουλγαρία διαθέτει οδικό δίκτυο συνολικού μήκους περίπου 19.550 χλμ, εκ των οποίων 87% καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1. Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό. 3. Εθνικές & Διεθνείς εκθέσεις

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1. Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό. 3. Εθνικές & Διεθνείς εκθέσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό 2. Διαγωνισμοί 3. Εθνικές & Διεθνείς εκθέσεις 4. Προτάσεις συνεργασίας Νο 6104 / ΤΕΥΧΟΣ Β / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 1. Πρεσβείες της Ελλάδας στο Εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρος του Κέντρου ανέλαβε ο Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Γεώργιος Σταυρακάκης.

Αντιπρόεδρος του Κέντρου ανέλαβε ο Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Γεώργιος Σταυρακάκης. ΤΕΥΧΟΣ 2 εκέµβριος 2000 ΝΕΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ 19 ο χλµ. Λ. Μαραθώνος 190 09 Πικέρµι Αττικής Τηλ. 6039900 Fax. 6039905 http://www.cres.gr Νέα διοίκηση απέκτησε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011

ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τηλ.: 0035 121 350 1600-2 ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011 Φαξ: 0035 121 350 1609 Α.Π.: Φ. 2150 / 322 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. Φυσικός χώρος για επενδύσεις.

Ελλάδα. Φυσικός χώρος για επενδύσεις. Ελλάδα. Φυσικός χώρος για επενδύσεις. Περιβάλλον ανάπτυξης. Επενδυτικές ευκαιρίες υψηλής απόδοσης Καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό Ισχυρά επενδυτικά κίνητρα Κέντρο μιας αγοράς 140 εκατ. καταναλωτών Υψηλός

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής. οικονομίας και αγοράς

Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής. οικονομίας και αγοράς Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής οικονομίας και αγοράς ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΡΟΝΙΑΣ Σύμβουλος ΟΕΥ Α Ιστορικό εξέλιξης της κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ì ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 4 ΑΘΗΝΑ 13/11/2015 1

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Greek Economy Restart Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Δείγμα 4.997 εταιρειών 9 τομείς 88 Κλάδοι 62 ανεξάρτητες μεταβλητές Περίοδος 2009-2014 2 Επίπεδα προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική 1. Διεθνές εμπόριο, Διεθνής Εμπορική Πολιτική και Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες και Θεσμοί 2. Μακροοικονομική Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Το 2013 καταγράφεται ως έτος που επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που χαρακτήριζαν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Ευρωπαϊκό έργο BIOSIRE του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» «Προώθηση των Βιοκαυσίµων και των Ηλεκτρικών Οχηµάτων για Βιώσιµες Μεταφορές σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

αρακαλώ ανοίξτε το συνηµµένο ενηµερωτικό και διαβιβαστικό.

αρακαλώ ανοίξτε το συνηµµένο ενηµερωτικό και διαβιβαστικό. :ι ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: GrEmSo, ECO [ecocom-sofia@mfa.gr] Αποστολή: Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014 12:02 µµ Προς: Θέµα: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Συνηµµένα: clip_image002.jpg;

Διαβάστε περισσότερα