2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011"

Transcript

1 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Εκπαίδευση και πληροφόρηση χρηστών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε ένα τυπικό χώρο γραφείων με τη χρήση υβριδικού συστήματος Α.Π.Ε. μέσα από τη χρήση μίας πολυμεσικής εφαρμογής I. Καρράς1, Χ.Δ.Καμπεζίδης2, Δ,Ζευγώλης1 1Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα, Πάτρα, Ελλάδα 2Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ), Ομάδα Ατμοσφαιρικής Έρευνας, Αθήνα, Ελλάδα, noa. gr Περίληψη Η ενεργειακή κρίση έχει γίνει όλο και περισσότερο έκδηλη σε κάθε τμήμα της καθημερινής μας ζωής, επηρεάζοντας την σε σημαντικό βαθμό. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας φαίνεται να αποτελούν τη λύση του προβλήματος καθώς βαθμιαία επεκτείνονται όλο και περισσότερο στο χώρο της ενέργειας. Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην εκπαίδευση μέσο μιας πολυμεσικής εφαρμογής καθώς και στην πληροφόρηση της σημασίας, μιας εγκατάστασης ενός υβριδικού συστήματος ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρια και γεωθερμία) που τονίζει τις δυνατότητες των ΑΠΕ στο συγκεκριμένο κτίριο, επίσης βοηθάει τους πιθανούς χρήστες αρχάριους ή έμπειρους να πληροφορηθούν και να εξοικειωθούν με αυτές. Η παρούσα εργασία αποκαλύπτει : Τι σημασία των ΑΠΕ. Την καταλληλότητα των πολυμεσικών εφαρμογών για την πληροφόρηση πιθανών χρηστών. Την καταλληλότητα των πολυμεσικών εφαρμογών στα μαθήματα φυσικής και στα τεχνικά μαθήματα σε συσχέτιση με τις ΑΠΕ καθώς και την εκμετάλλευση αυτών. Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, πολυμεσική εφαρμογή, ΑΠΕ. 1.Εισαγωγή Η διαρκώς αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση είναι άμεση συνέπεια της βιομηχανικής ανάπτυξης και της ανόδου του βιοτικού επιπέδου των λαών. Η πρώτη ενεργειακή κρίση στις αρχές του 1970 και η δεύτερη του 1979, οι υψηλές τιμές των υγρών καυσίμων και η βαθμιαία εξάντληση των αποθεμάτων τους, όξυναν το ενεργειακό πρόβλημα και αναζωογόνησαν το ενδιαφέρον για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 312 Επιπλέον, η επιδείνωση στο περιβάλλον του πλανήτη, σαν συνέπεια του φαινομένου του θερμοκηπίου, οδήγησε ή και ανάγκασε στη θέσπιση του Πρωτοκόλλου του Κιότο (Δεκέμβριος 1997). Το Πρωτόκολλο του Κιότο προέκυψε από τη Σύμβαση-Πλαίσιο για τις Κλιματικές Αλλαγές που είχε υπογραφεί στη Διάσκεψη του Ρίο, τον Ιούνιο του Κεντρικός άξονας του είναι οι νομικά κατοχυρωμένες δεσμεύσεις των βιομηχανικά αναπτυγμένων κρατών να μειώσουν τις εκπομπές έξι (6) αερίων του θερμοκηπίου την περίοδο , σε ποσοστό 5,2% σε σχέση με τα επίπεδα του Για την επίτευξη του στόχου αυτού κρίνεται απαραίτητη η αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο καθώς επίσης και η εξοικονόμηση ενέργειας. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εντάσσονται: η βιομάζα (στερεή βιομάζα, βιοαέρια, βιομηχανικά απόβλητα, αστικά απόβλητα), η υδροηλεκτρική ενέργεια, η γεωθερμική ενέργεια, η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η κυματική ενέργεια και η ενέργεια από το υδρογόνο. Η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα προικισμένη με όλες τις μορφές ΑΠΕ. Η χώρα απολαμβάνει υψηλή ηλιακή ακτινοβολία καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου και στο μεγαλύτερο τμήμα της η ηλιοφάνεια διαρκεί περισσότερο από ώρες το χρόνο. Αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας έχουν σταθερούς και δυνατούς ανέμους σε συνεχή βάση. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους, σε πολλά σημεία της ενδοχώρας, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες, που ευνοούν τη δημιουργία μικρών αλλά και μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων. Παράλληλα, η Ελλάδα ως χώρα κυρίως γεωργική, διαθέτει αρκετά αποθέματα βιομάζας κατάλληλα για την παραγωγή ενέργειας (π.χ. αιθανόλη από ζαχαρότευτλα). Τέλος, είναι προικισμένη και με την ενέργεια του υπεδάφους, τη γεωθερμία, εφόσον σε πολλές περιοχές της χώρας υπάρχουν εξακριβωμένα πεδία υψηλής αλλά και χαμηλής ενθαλπίας. Τα τελευταία χρόνια οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές εξελίσσονται συνεχώς και αποτελούν σήμερα κύριο μέσο επικοινωνίας και γνώσης εκατομμύριων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα το Διαδίκτυο και οι εφαρμογές του αναπτύσσονται εξίσου και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών και αντικαθιστούν σιγά σιγά παραδοσιακότερους τρόπους επικοινωνίας και γνώσης. Η ενημέρωση του κόσμου για τις ΑΠΕ αποτελεί μονόδρομος για την προστασία του περιβάλλοντος. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με τα πολυμέσα και τις εφαρμογές τους. Η σημασία όμως των πολυμέσων είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη από την ιστορία τους, η τεχνολογία καλπάζει αφήνοντας πολύ πίσω την κοινωνία που προσπαθεί να την ερμηνεύει με τα κοινωνιολογικά εργαλεία της βιομηχανικής επανάστασης. Ο κίνδυνος που διατρέχουμε είναι ο πλούτος των μορφών του μηνύματος που παρέχει η τεχνολογία να επισκιάσει το περιεχόμενο του μηνύματος. Η λύση δεν είναι να περιορίσουμε την ποικιλία του μηνύματος αλλά να αναπτύξουμε το περιεχόμενο. ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

3 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Η μηχανή σαν αντανάκλαση του ανθρώπινου νου Σύμφωνα με τ ν Negroponte: «Οι υπ λ γιστές είναι ννητικές μηχανές π υ μας επιτρέπνυν να πρ σ μ ιών υμε την ανθρώπινη συμπεριφνρά». Κατά τη διάρκεια της δημινυργίας πρνγραμμάτων υπνλνγιστών, ι πρνγραμματιστές βρίσκννται συχνά αντιμέτωπνι με τις εξής ερωτήσεις: πώς σκέπτννται ι άνθρωπνι και πώς αναπτύσσεται σχεδιασμός; Με άλλα λόγια, ι υπ λ γιστές πρέπει να θεωρηθνύν όχι μόν ως μηχανές μίμησης αυτών π υ είναι ήδη γνωστά, αλλά επιπλένν και ως μέσα διερεύνησης αυτών π υ δεν είναι γνωστά. Η όλη διαδικασία καθ ρισμ ύ των λειτνυργιών τ υ υπ λ γιστή μπνρεί να θεωρηθεί παρόμνια με αυτήν της ανθρώπινης σκέψης. Όταν κάπ ι ς συντάσσει ένα υπ λ γιστικό πρόγραμμα για την κατανόηση της γλώσσας επικνινωνίας, για την αναπαράσταση της γνώσης, για την εξαγωγή συμπερασμάτων ή την εκμάθηση, στην πραγματικότητα μεταφέρει στη μηχανή διαδικασίες της ανθρώπινης σκέψης. Ο υπνλνγιστής δηλαδή γίνεται ν «καθρέφτης» τνυ ανθρώπιννυ ννυ, και ως τέτνινς, αντανακλά τη σκέψη τνυ. Με αυτή την ένννια, εάν νι υπνλνγιστές έχνυν κωδικνπνιημένες τις βασικές αρχές της ανθρώπινης λνγικής και έχνυν «διδαχθεί» τρόπνυς αφενός να απνκτήσνυν τη δική τνυς γνώση και αφετέρνυ να εισάγνυν και να εξάγνυν πληρνφνρίες από και πρνς τνν πραγματικό κόσμν αντίστνιχα, τότε μπνρνύν ενδεχνμένως να συμπεριφερθνύν με τρόπνυς όμνινυς (ή και με πιν πρνηγμέννυς) με εκείννυς των ανθρώπων. Επιπλένν, ν σχεδιασμός μπνρεί να διερευνηθεί ως διαννητική διαδικασία, παρατηρώντας όχι μόνν την ανθρώπινη συμπεριφνρά, αλλά και τη συμπεριφνρά της μηχανής. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητν να εφαρμνστνύν μεμννωμένες λειτνυργίες με νυσιαστική ανεξαρτησία στην εκάστντε συμπεριφνρά (ανθρώπνυ - μηχανής), αλλά παράλληλα και με δυνατότητα αμνιβαίας επικνινωνίας. Η συννλική διαδικασία των λειτνυργιών πρέπει να είναι τέτνια, ώστε να μην υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση από τη στιγμή πνυ τα δεδνμένα εισάγννται στνν υπνλνγιστή και μέχρι να εξαχθνύν τα απντελέσματα. Οι μηχανισμνί εξαγωγής απνφάσεων πρέπει να κατασκευαστνύν και να υινθετηθνύν από τη μηχανή. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να νδηγηθνύμε σε έναν «υπνλνγιστή-σχεδιαστή», παρ όλν πνυ τελικά αυτό μπνρεί να είναι επιθυμητό. Αντίθετα, πρντείνεται η επίτευξη της ανεξαρτησίας και της αυτνννμίας στην επίλυση συγκεκριμένων σχεδιαστικών πρνβλημάτων. Με αυτό τνν τρόπν, ν σχεδιαστής μπνρεί να παρατηρεί, μέσω τνυ υπνλνγιστή, τη διαδικασία εξαγωγής απνφάσεων και να τη συγκρίνει με τη δική τνυ. Ο υπνλνγιστής μπνρεί να γίνει ν καθρέφτης της ανθρώπινης σκέψης Εικόνα 1. Ο υπολογιστής ως καθρέφτης της ανθρώπινης σκέψης ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

4 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Πολυμεσική Εφαρμογή Η μελέτη και κατανόηση των λειτουργιών του ανθρώπου όταν αυτός αντιδρά σε ερεθίσματα που του προκαλούν γνωστικές διεργασίες (αυτές που αφορούν απόκτηση γνώσης όπως η κατανόηση, η ενθύμηση, η απόκτηση ικανοτήτων κ.α.) και η διαδικασία μέσω της οποίας αυτός καταλήγει σε ενέργειες ώστε να επιτύχει τους στόχους του υπήρξε αντικείμενο της γνωστικής ψυχολογίας για πολλά χρόνια. Η πιο γνωστή θεωρία που εξηγεί την ανθρώπινη συμπεριφορά είναι το μοντέλο του ανθρώπου ως επεξεργαστή πληροφορίας (μοντέλο ανθρώπινου επεξεργαστή, human information processing model). Σχήμα 1. Στάδια επεξεργασίας πληροφορίας από ανθρώπινο επεξεργαστή Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η πληροφορία που εισέρχεται στον ανθρώπινο εγκέφαλο μέσω των αισθητήρων (ακοή, όραση, αφή, γεύση και όσφρηση) γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας από τον άνθρωπο, αφού περάσει από μια σειρά διεργασιών όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Η θεωρία αυτή είναι γνωστή επίσης ως η θεωρία των τεσσάρων σταδίων (κωδικοποίησης/ σύγκρισης/ επιλογής/ εκτέλεσης). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία, για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής για την εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα τυπικό χώρο γραφείων με τη χρήση φωτοβολταικών στοιχείων, ανεμογεννήτριας και γεωθερμικών πηγών, βασίζεται στην προσέγγιση του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού (user-centered design), ο οποίος εστιάζει στο χρήστη, τις ικανότητες και τις ανάγκες του, στο περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται το σύστημα, στην εργασία που καλείται να διεκπεραιώσει και στα καθήκοντα που εκτελεί ο χρήστης με το σύστημα (Ακουμιανάκης, 2006). Σαν οδηγός για το σχεδιασμό χρησιμοποιούνται σενάρια, τα οποία δημιουργούνται βάσει των απαιτήσεων των χρηστών και του περιβάλλοντος χρήσης του συστήματος. Ο σχεδιασμός βάσει σεναρίων (scenario-based design) είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής μέθοδος (διάλεκτος της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης), όπου ο σχεδιασμός εστιάζει στην περιγραφή του πώς οι άνθρωποι θα χρησιμοποιήσουν ένα σύστημα για να ολοκληρώσουν εργασίες ή άλλες δραστηριότητες (Rosson and Carroll, 2002). Στην παρούσα εργασία τα σενάρια προσφέρουν το σημείο αναφοράς τόσο για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό, όσο και την αξιολόγηση και βελτίωση του συστήματος. Της διαδικασίας του σχεδιασμού προηγήθηκε μια προκαταρκτική φάση, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

5 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ διερεύνηση και μελέτη της σχετικής με τ θέμα βιβλιογραφίας, βάσει της π ίας έγινε η καταγραφή των βασικών εννοιών και ορισμών για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,όπως φωτ β λταϊκών στοιχείων, ανεμογεννήτριας και γεωθερμικών πηγών, καθώς και των χαρακτηριστικών τ υ χώρ υ γραφείων Προχωρήσαμε στ ν σχεδιασμό και στην υλ π ίηση της πολυμεσικής μας εφαρμογής στ πρόγραμμα Adobe Flash CS4 Professional με τη βοήθεια των Adobe Illustrator CS4 και Adobe Photoshop CS4. To λογισμικό Adobe Flash CS4 Professional αποτέλεσε τ κύρι περιβάλλον συγγραφής όπ υ δημιουργήσαμε ελκυστικές διαδραστικές λειτουργίες. Τα object-based εργαλεία animation, π υ περιέχονται στ λογισμικό μετέφεραν την εργασία στ Flash, με αποτέλεσμα να γίνει τ ίδι εύκολη για τ υς έμπειρους αλλά και τ υς αρχάριους χρήστες. Τέλος στ Flash καταφέραμε να παρ υσιάζ υμε τ περιεχόμενο της εφαρμογής μας πι δυναμικά, ανεξάρτητα από την πλατφόρμα λειτουργίας ή τη συσκευή. Ειδικότερα, για την υλοποίηση της εφαρμογής έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε νέες μεθόδους παρουσίασης πληροφοριών οι οποίες δεν απαιτούν την εκμάθηση των τρόπων προβολής τους από τους χρήστες της εφαρμογής. Με απλές κινήσεις του ποντικού και συγκεκριμένα πηγαίνοντας τον δείκτη πάνω σε κάθε σύνδεσμο ή εικονίδιο, εμφανίζονται οι απαραίτητες πληροφορίες. Η σύνδεση των οθονών είναι ιεραρχική ώστε οι χρήστες να μην μπερδεύονται (μην ξεχνάμε ότι απευθύνεται σε μη ειδικούς) και χάνουν την πορεία τους ή τον τελικό στόχο τους. Ο ργανόγραμμχχ Σχήμα 2. Οργανόγραμμα ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 316 Η εν λόγω πολυμεσική εφαρμογή είναι μια αυτόνομη CD-DVD εφαρμογή, που χρησιμοποιείται σε έναν υπολογιστή που δεν χρειάζεται σύνδεση με το Διαδίκτυο και με το πρόγραμμα Flash εγκατεστημένο. Περιέχει τρεις μορφές του ΑΠΕ, ηλιακή ενέργεια, ενέργεια του αέρα και γεωθερμική των οποίων τα βασικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται. Στην κάτοψη του χώρου γραφείων, κάποιος μπορεί να δει όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που υπάρχουν. Με αυτήν την εφαρμογή, κάθε χρήστης, ανεξάρτητα από τη γνώση του σχετικά με τις πολυμεσικές εφαρμογές, θα είναι σε θέση να φέρει τις διάφορες συσκευές σε λειτουργία, τον έλεγχο της ενέργειας που παράγεται από τις ΑΠΕ καθώς επίσης και το όφελός του. Κάποιος μπορεί επίσης να είναι σε θέση να επιλέξει την πηγή ενέργειας είτε από τη ανεμογεννήτρια είτε τα φωτοβολταϊκά. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ Wh Ηλεκτρικοί λαμπτήρες 20W Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 330W Κλιματιστικά 1.3kW Προβολέας - Projector 220 W TV 175W Laptop 44W W Καφετιέρα Η>.εκτρικό μάτι 500W Φούρνο Μικροκυμάτων 800W ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 1. Καταναλώσεις χώρου γραφείων ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΣΗ ΩΡΙΑΙΑ ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΙΣΧΥΣ ΙΣΧΥΣ (Wh) Μήνας (Wh) , ,69 Φ , ,98 Μ , ,18 A , ,57 Μ , , , , , ,71 A , ,18 ί , ,54 Ο ,2 9849,02 Ν 88936,3 8893,63 Δ 92143, ,12 Πίνακας 2. Πίνακας Ισχύος Με την κίνηση του δρομέα σε κάθε συσκευή, ο χρήστης μπορεί να πάρει τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκάστοτε. Αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί επίσης να επισημανθεί στην κεντρική σελίδα όπου οι συνεισφορές κάθε μορφής των ΑΠΕ στο εσωτερικό του κτηρίου γίνονται προφανείς (ACM 1992, HCI 2000, Rosson και Carroll 2002) Η γεωθερμική ενέργεια είναι ένα παράδειγμα όπου κάποιος μπορεί να δει την κίνηση ύδατος από το περιβαλλοντικό χώρο στο κτήριο και αντίστροφα. Τέλος, κάθε χρήστης μπορεί να ρυθμίσει την ενεργειακή παραγωγή των ΑΠΕ με το χέρι ή με την επιλογή κάποιου μήνα. ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

7 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Φωτοβολταϊκά Εικόνα 2. Κεντρική οθόνη Εικόνα 3. Οθόνη «Φωτοβολταϊκών» ήτριες Εικόνα 4. Αρχική Οθόνη Γεωθερμίας Εικόνα 5. «Οθόνη Στοιχείων Καταναλώσεων» ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

8 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 318 Εικόνα 6,. Οθόνη Λειτουργίας της εφαρμογής με χρήση δυο μορφών ΑΠΕ (φωτοβολαϊκών και ανεμογεννήτριας) το μήνα Ιούνιο 4. Συμπεράσματα Τα τελευταία χρόνια, χάρη στην παρουσίαση σημαντικών μελετών και πειραματικών εργασιών, το ενδιαφέρον για την ιδέα του πανταχού παρόντα υπολογιστή (ubiquitous computing) όλο και αυξάνεται. Σε αυτό το πλαίσιο, ερευνητικά έργα έχουν ασχοληθεί με τα συστήματα επίγνωσης (awareness systems) και το σχεδιασμό τους. Εδώ το επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι ο άνθρωπος, και πρόσφατες εργασίες διερευνούν την ανάπτυξη εφαρμογών για διάφορους χρήστες, προκειμένου οι εφαρμογές τους να ανταποκρίνονται στις ιδιοσυγκρασιακές τους ανάγκες και επιθυμίες. Βάσει αυτής της προσέγγισης, στη μελέτη μας επικεντρώσαμε το ενδιαφέρον μας στην ομάδα των χρηστών που είναι μη ειδικοί σε πολυμεσικές εφαρμογές και ασχοληθήκαμε με εργαλεία προγραμματισμού εφαρμογών εύκολης διάδρασης, και ειδικότερα με το σχεδιασμό και την αξιολόγηση της διεπαφής των χρηστών. Στόχος μας είναι η γνώση των ΑΠΕ και η εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα τυπικό χώρο γραφείων με τη χρήση φωτοβολταικών στοιχείων, ανεμογεννήτριας και γεωθερμικών πηγών, όπως και η ανάδειξη της σημασίας των ΑΠΕ στο συγκεκριμένο συγκρότημα μέσα από μια πολυμεσική εφαρμογή. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέσαμε κατά το σχεδιασμό της διεπαφής δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην απλότητα, και επιλέχθηκε η πορεία του χρήστη για την εκτέλεση μιας εργασίας να είναι γραμμική. Ανεξάρτητα με την ανάγκη των χρηστών είτε είναι ειδικοί είτε όχι, η εφαρμογή σχεδιάστηκε ώστε να απευθύνεται σε μια ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

9 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ ευρύτερη ομάδα χρηστών, πράγμα το οποίο μας οδήγησε στο να προσφέρουμε περισσότερες δυνατότητες στο χρήστη, δηλαδή κατά την εκτέλεση μιας εργασίας να ακολουθεί μεν γραμμική πορεία αλλά παράλληλα να έχει τη δυνατότητα να οδηγηθεί σε άλλη πορεία, μέσω των κατάλληλων επιλογών. Η επιλογή αυτή είχε σα στόχο την ευχρηστία του εργαλείου, όχι μόνο για αρχάριους αλλά και για πιο έμπειρους χρήστες. Επίσης διερευνώντας τα ιδιαίτερα γνωστικά και φυσικά χαρακτηριστικά των χρηστών πνυ δεν είναι ειδικνί με τις πνλυμεσικές εφαρμνγές, οδηγηθήκαμε στη σύνταξη ενός πίνακα, όπνυ καταγράψαμε πρνδιαγραφές για τν στυλ διάδρασης (interaction style), τα συστατικά των διεπαφών και τν γραφικό περιβάλλνν, ταξιννμημένες σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά από τα νπνία πηγάζνυν. Τ ο υλικό αυτό αποδείχτηκε στη συνέχεια πολύ χρήσιμο για την επιλογή του στυλ διάδρασης και το σχεδιασμό της διεπαφής του εργαλείου τελικών χρηστών, και μας οδήγησε σε χρήσιμα κατά τη γνώμη μας συμπεράσματα. Τέλος, σαν οδηγό για το σχεδιασμό του συστήματος χρησιμοποιήσαμε σενάρια, που δημιουργήσαμε βάσει των απαιτήσεων των χρηστών και του περιβάλλοντος χρήσης. Από τη μελέτη μας διαπιστώσαμε ότι για να μπορούν να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν μια εφαρμογή οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με αυτό. Λαμβάνοντας δε υπόψη μας και τις ιδιαιτερότητες και το πρωτόγνωρο του συστήματος διαμορφώσαμε την δομής της διάδρασης εύκολη για όλους τους χρήστες, (interaction style). Στην απόφαση αυτή σημαντικό ρόλο έπαιξε και η μελέτη της σχέσης των μη ειδικών χρηστών με την τεχνολογία, όπου διαπιστώσαμε ότι εάν τα παρεχόμενα οφέλη έχουν σημαντική αξία οι χρήστες μπορούν να υπερνικήσουν την πολυπλοκότητα των διεπαφών. Συμφωνώντας με τους Isomursu and Leinonen (Isomursu et al.) ότι το να δίνεται έμφαση στις αδυναμίες των χρηστών συμβάλλει στο κοινωνικό στίγμα που συνδέεται με αυτές και ότι ο σχεδιασμός θα πρέπει να δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση και όχι τις αδυναμίες του χρήστη, και πιστεύοντας ότι η κάλυψη της ανάγκης των μη ειδικών χρηστών για αμοιβαιότητα στις σχέσεις και επικοινωνία με άτομα διαφόρων ηλικιών είναι σημαντική για την ποιότητα ζωής τους, κρίνουμε ότι η εφαρμογή θα πρέπει να είναι εύχρηστη για μια ευρύτερη ομάδα χρηστών. Βιβλιογραφία Αβούρης, Ν. (2000). Εισαγωγή στην Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή. Αθήνα: Δίαυλος Ακουμιανάκης, Δ. (2005): Συστήματα διαχείρισης κριτικής, επιχειρημάτων και συλλογικού μνημονικού. Κεφάλαιο στον τόμο των Αβούρη, Ν., Καραγιάννίδη χ., Κόμη, Β., Εισαγωγή στη συνεργασία υποστηριζόμενη από υπολογιστή - Συστήματα και Μοντέλα Συνεργασίας για Εργασία, Μάθηση, Κοινότητες Πρακτικής και Οικοδόμηση Γνώσης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος. ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

10 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 320 Τερζίδης Κ., «Πληροφορική - Πολυμέσα - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στις Γραφικές Τέχνες», ΕΑΠ. Παπακωνσταντίνου Γ., «Πληροφορική - Πολυμέσα - Παραγωγή και Σχεδιασμός Πολυμέσων», ΕΑΠ. Δημητριάδης Σ.Ν., Πομπόρτης Α.Σ., Τριανταφύλλου Ε.Γ. (2004) «Τεχνολογία πολυμέσων θεωρία και πράξη», Εκδόσεις Τζιόλα. Πολίτης Π Υπερμέσα, Υπερκείμενα και Πολυμέσα, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών Αθήνα Abowd G. Beale R. (1991) «Users, Systems and Interfaces: Α Unifying Framework for Interaction», D. Diaper - Ν. Hammond, editors, HC/ '91: People and Computers, VI, ρρ , Cambridge University Press, Cambridge. ACM (1992) ACM SIGCHI Curricula for Human-Computer Interaction. Available οn line Brown C. Μ. (1988) Human-Computer Interface Design Guidelines, Ablex, Norwood, NJ. HCI-Human Computer Interaction, (2000) «Mental Models and Design», available at Isomursu. Improving the gender balance in engineering education using ICT methods and contents, Oulu, Finland, May Rosson M. B., Carroll J. M.(2002) Scenario-Based Design. In The Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies and Emerging Applications, pp Newell Α. - Simon Η. Α., Human Problem SoMng, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, Rosson M. B., Carroll J. M. 2002, Scenario-Based Design. In The Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies and Emerging ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανάπτυξη Πολυμεσικής Εφαρμογής για την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε ένα Τυπικό Χώρο Γραφείων με τη Χρήση Υβριδικού Συστήματος Α.Π.Ε.

Ανάπτυξη Πολυμεσικής Εφαρμογής για την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε ένα Τυπικό Χώρο Γραφείων με τη Χρήση Υβριδικού Συστήματος Α.Π.Ε. Ανάπτυξη Πολυμεσικής Εφαρμογής για την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε ένα Τυπικό Χώρο Γραφείων με τη Χρήση Υβριδικού Συστήματος Α.Π.Ε. Ι. Καρράς 1, Χ.Δ.Καμπεζίδης 2, Δ.Ζευγώλης 1 1 Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων»

«Οδηγίες Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδηγίες Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων» ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η χρήση των νέων τεχνολογιών για την προβολή μιας πόλης. Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Ποιοτικής Ανάλυσης εδοµένων στο πλαίσιο της Θεωρίας της ραστηριότητας: το λογισµικό ColAT

Εργαλεία Ποιοτικής Ανάλυσης εδοµένων στο πλαίσιο της Θεωρίας της ραστηριότητας: το λογισµικό ColAT Εργαλεία Ποιοτικής Ανάλυσης εδοµένων στο πλαίσιο της Θεωρίας της ραστηριότητας: το λογισµικό ColAT Γεώργιος Φιωτάκης¹, Νικόλαος Αβούρης¹, Βασίλης Κόµης², Νικόλαος Τσέλιος² ¹Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α T Ε Ι Κ Α Β Α Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (E-UNIVERSITY) ΣΜΠΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ. 14 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ν., ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΙΟΥΤΑ Χ., ΜΑΣΟΥΡΟΥ Β. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ISBN: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ... 6 Θεωρίες μάθησης και υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδακτική της Πληροφορικής με χρήση του εργαλείου Alice

Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδακτική της Πληροφορικής με χρήση του εργαλείου Alice Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1 1.1 ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 1 1.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 1.2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1.2.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή :

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή : Περίληψη Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή διαπραγματευόμαστε την κατασκευή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού που να απευθύνεται στους μαθητές της Γ- Λυκείου, για τη διδασκαλία του Μαθήματος των Αρχών Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Page 1 of 197 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακά συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 380 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» EXPLORING THE STRENGTHS OF PROJECT-BASED

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ψηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ.

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ψηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη»

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Αξιοποίηση και αξιολόγηση του πολυχρηστικού εικονικού περιβάλλοντος ανοικτού κώδικα Open Sim σε διασύνδεση με το Scratch4OS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου

Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου Μια διατριβή που παρουσιάστηκε στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα