21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία"

Transcript

1 21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ανοικτή οικονομία με ελεύθερα κυμαινόμενη και με σταθερή ισοτιμία συναλλάγματος. Θα εξετασθεί ποιες μεταβολές επέρχονται και στις τρεις αγορές (προϊόντος, χρήματος και συναλλάγματος) όταν το κράτος παρεμβαίνει με δημοσιονομική ή με νομισματική πολιτική. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε μελετήσει το κεφάλαιο αυτό θα γνωρίζετε: Πώς η ασκούμενη πολιτική επιδρά στις αγορές και πόσο αποτελεσματική είναι στη διαμόρφωση του επιπέδου του εισοδήματος. Πότε είναι αποτελεσματική η δημοσιονομική πολιτική και πότε η νομισματική. Έννοιες-κλειδιά δημοσιονομική πολιτική νομισματική πολιτική κυμαινόμενη ισοτιμία σταθερή ισοτιμία πλεόνασμα και έλλειμμα ισοζυγίου πληρωμών Εισαγωγή Ισορροπία είναι μία κατάσταση η οποία δεν μπορεί να μεταβληθεί αφ εαυτής. Στο σημείο ισορροπίας δεν υπάρχουν δυνάμεις που να μεταβάλλουν τις τιμές των ενδογενών μεταβλητών. Η κατάσταση ισορροπίας δεν είναι κατ ανάγκη μια επιθυμητή κατάσταση. Είναι δυνατόν το σημείο ισορροπίας του εισοδήματος να αντιστοιχεί σε μεγάλο ποσοστό ανεργίας, πράγμα ανεπιθύμητο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, απαιτείται παρέμβαση επί των τιμών των εξωγενών μεταβλητών ώστε να διαταραχθεί η ανεπιθύμητη κατάσταση και η οικονομία να βρει μία νέα θέση ισορροπίας, με μεγαλύτερο εισόδημα και μικρότερη ανεργία. Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν τη δημοσιονομική πολιτική, όταν μεταβάλλουν τις κρατικές δαπάνες ή τους φόρους, και τη νομισματική πολιτική, όταν μεταβάλλουν την ποσότητα του χρήματος. Υπάρχουν, βέβαια και άλλες πολιτικές, όπως π.χ. η συναλλαγματική πολιτική, όταν η κυβέρνηση ή η Κεντρική Τράπεζα υποτιμά ή ανατιμά το νόμισμα, η δασμολογική πολιτική, όταν αλλάζουν οι δασμοί στο διεθνές εμπόριο, κ.λπ. Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε τη δημοσιονομική και τη νομισματική πολιτική στα δύο συναλλαγματικά καθεστώτα που έχουμε ήδη εξετάσει, δηλαδή της κυμαινόμενης και της σταθερής ισοτιμίας συναλλάγματος Η κλίση της ΒΡ και της LM Γνωρίζουμε, ήδη, από τα προηγούμενα ότι η ΒΡ και η LΜ έχουν κλίση θετική. Είναι σημαντικό, για την α- νάλυση της οικονομικής πολιτικής των επομένων τμημάτων, να γνωρίζουμε εάν η κλίση της ΒΡ είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από αυτήν της LM. Το Διάγραμμα 21.1 παρουσιάζει μία LM και δύο ΒΡ με διαφορετικές κλίσεις. Η ΒΡ τέμνει την LM εκ των άνω προς τα κάτω και η κλίση της (ΑΒ/ΑΕ) είναι μικρότερη από την κλίση της LM (ΑΓ/ΑΕ). Σχετικά με την ΒΡ, η αύξηση του εισοδήματος από το Υ 1 στο Υ 2 αυξάνει τις εισαγωγές, και συνεπώς για ισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών πρέπει να αυξηθεί το επιτόκιο, για να προκαλέσει εισροή κεφαλαίων. Όσο μεγαλύτερη είναι η κινητικότητα των κεφαλαίων, τόσο λιγότερη θα είναι η απαιτούμενη αύξηση του επιτοκίου. Σε σχέση με την LM, η αύξηση του εισοδήματος από το Υ 1 στο Υ 2 θα αυξήσει τη ζήτηση χρήματος για συναλλαγές, και θα αυξηθεί το επιτόκιο ώστε να μειωθεί κατά το ίδιο μέ- 273

2 γεθος η ζήτηση χρήματος για κερδοσκοπία, δεδομένου ότι η ποσότητα του χρήματος είναι σταθερή. Άρα, η κλίση της κάθε ευθείας εξαρτάται από τις αντιδράσεις της κάθε αγοράς στις μεταβολές του επιτοκίου. Εάν τα διεθνή κεφάλαια αντιδρούν έντονα στις μεταβολές του επιτοκίου, η ΒΡ θα τείνει να γίνει οριζόντια. Στην οριακή περίπτωση κατά την οποία η κινητικότητα είναι πλήρης, δηλαδή μια ελάχιστη αύξηση του επιτοκίου κινητοποιεί μεγάλες ποσότητες κεφαλαίου, η ΒΡ θα είναι οριζόντια, παράλληλη με τον άξονα του Υ. Διάγραμμα 21.1 Κινητικότητα κεφαλαίων και η κλίση της ΒΡ. Η ΒΡ με τη διακεκομμένη γραμμή δείχνει πολύ μικρή κινητικότητα κεφαλαίων και γι αυτό απαιτείται μεγάλη αύξηση του επιτοκίου για να αντισταθμίσει την αύξηση των εισαγωγών που θα προκληθεί από την αύξηση του εισοδήματος. Στην εξέταση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής των επομένων τμημάτων θα λάβουμε υπ όψιν και τις δύο περιπτώσεις Ελεύθερα κυμαινόμενη ισοτιμία Δημοσιονομική πολιτική Έστω ότι η οικονομία βρίσκεται σε ισορροπία και στις τρεις αγορές, αλλά το εισόδημα που αντιστοιχεί στο σημείο ισορροπίας είναι μικρότερο αυτού της πλήρους απασχόλησης. Έτσι, η κυβέρνηση αποφασίζει να αυξήσει τις κρατικές δαπάνες, και αυτό σημαίνει μετατόπιση της ΙS προς τα δεξιά στη θέση ΙS, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 21.2, όπου η νέα θέση ισορροπίας φαίνεται στο σημείο Α. Συνέπεια της αύξησης είναι η αύξηση του εισοδήματος, με δύο περαιτέρω συνέπειες. Πρώτον, αύξηση της ζήτησης χρήματος και του επιτοκίου. Η αύξηση του επιτοκίου θα προκαλέσει εισροές κεφαλαίων και περιορισμό των εκροών, και συνεπώς βελτίωση του ισοζυγίου κίνησης κεφαλαίων. Δεύτερον, αύξηση των εισαγωγών και χειροτέρευση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών. Η θέση της ΒΡ στο διάγραμμα δείχνει ότι στο σημείο Α το ισοζύγιο πληρωμών θα έχει πλεόνασμα. Εφόσον κυμαίνεται ελεύθερα, η τιμή του συναλλάγματος θα μειωθεί και το νόμισμα θα ανατιμηθεί. Αυτό σημαίνει ότι οι εξαγωγές θα μειωθούν και οι εισαγωγές θα αυξηθούν, διότι τώρα τα προϊόντα της χώρας είναι πιο ακριβά σε σχέση με τα προϊόντα του εξωτερικού. Στο Διάγραμμα 21.2, αυτές οι αλλαγές φαίνονται με τη μετατόπιση της ΒΡ προς τα πάνω. Ταυτοχρόνως, όμως, η μείωση των εξαγωγών και η αύξηση των εισαγωγών θα μετατοπίσουν, σε κάποια έκταση, και την IS προς τα δεξιά, μειώνοντας, έτσι, την αρχική αύξηση. Η τελική θέση ισορροπίας θα είναι στο σημείο Β. 274

3 Διάγραμμα 21.2 Κυμαινόμενες ισοτιμίες: Επεκτατική δημοσιονομική πολιτική (μεγάλη κινητικότητα κεφαλαίων). Εάν η θέση της ΒΡ είναι διαφορετική και τέμνει την LM εκ των κάτω, η αύξηση των κρατικών δαπανών θα αυξήσει το εισόδημα, αλλά θα δημιουργήσει ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών. Η περίπτωση αυτή παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 21.3, όπου η μετατόπιση της IS θα οδηγήσει αρχικά το εισόδημα και το επιτόκιο σε μεγέθη που αντιστοιχούν στο σημείο Α. Όμως, στο σημείο αυτό, η ΒΡ είναι πάνω από την LM, και αυτό σημαίνει έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Εφόσον κυμαίνεται ελεύθερα, η τιμή του συναλλάγματος θα αυξηθεί και το εγχώριο νόμισμα θα υποτιμηθεί. Η υποτίμηση θα προκαλέσει αύξηση των εξαγωγών και μείωση των εισαγωγών, διότι τώρα τα ξένα προϊόντα είναι σχετικά ακριβότερα. Αυτό έχει δύο συνέπειες στο διάγραμμα. Πρώτον, θα μετατοπίσει την ΒΡ προς τα κάτω και την IS ακόμη πιο δεξιά στη θέση IS. Η τελική θέση ισορροπίας θα είναι αυτή που φαίνεται στο σημείο Β. Διάγραμμα 21.3 Κυμαινόμενες ισοτιμίες: Επεκτατική δημοσιονομική πολιτική (μικρή κινητικότητα κεφαλαίων). Το συμπέρασμα είναι ότι η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική αυξάνει το εισόδημα και το επιτόκιο Νομισματική πολιτική Ας εξετάσουμε τώρα τις συνέπειες που θα έχει στο εισόδημα η άσκηση επεκτατικής νομισματικής πολιτικής. Έστω ότι η ποσότητα του χρήματος αυξάνει, με άμεση συνέπεια των μείωση του επιτοκίου. Η μείωση του επιτοκίου θα έχει δύο συνέπειες. Πρώτον, την αύξηση των επενδύσεων και του εισοδήματος. Δεύτε- 275

4 ρον, τη μείωση της εισροής και αύξηση της εκροής κεφαλαίων. Επίσης, η αύξηση του εισοδήματος θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εισαγωγών. Έτσι, το ισοζύγιο πληρωμών θα γίνει ελλειμματικό. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών θα αυξήσει την τιμή του συναλλάγματος και το εγχώριο νόμισμα θα υποτιμηθεί. Η υποτίμηση θα αυξήσει τις εξαγωγές, θα μειώσει τις εισαγωγές, και η ισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών θα αποκατασταθεί. Ταυτοχρόνως, λόγω της αύξησης των εξαγωγών και της μείωσης των εισαγωγών, το εισόδημα θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Οι αλλαγές αυτές παρουσιάζονται στο Διάγραμμα Η αύξηση της ποσότητας του χρήματος μετατοπίζει την LM προς τα δεξιά, και φέρνει την οικονομία από το σημείο Ε στο σημείο Α. Το επιτόκιο έχει μειωθεί και το εισόδημα έχει αυξηθεί. Στο σημείο Α, το ισοζύγιο είναι ελλειμματικό και η τιμή του συναλλάγματος θα αυξηθεί, με αποτέλεσμα να μετατοπίσει την ΒΡ προς τα κάτω. Ταυτοχρόνως, η υποτίμηση του εγχωρίου νομίσματος θα αυξήσει τις εξαγωγές και θα μειώσει τις εισαγωγές, με συνέπεια τη μετατόπιση προς τα δεξιά και της IS. Η τελική θέση ισορροπίας θα είναι στο σημείο Β. Διάγραμμα 21.4 Κυμαινόμενες ισοτιμίες: Αύξηση εισοδήματος με επεκτατική νομισματική πολιτική (μεγάλη κινητικότητα κεφαλαίων). Η εξέταση της νομισματικής πολιτικής στην περίπτωση κατά την οποία η ΒΡ τέμνει την LM εκ των κάτω, δίδει παρόμοια αποτελέσματα, διότι η αύξηση της ποσότητας του χρήματος μειώνει το επιτόκιο, αυξάνει το εισόδημα και δημιουργεί έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Η περίπτωση αυτή δίδεται ως άσκηση παρακάτω. Άσκηση 21.1 Κατασκευάστε ένα διάγραμμα σαν το Διάγραμμα 21.4, αλλά με την ΒΡ να τέμνει την LM εκ των κάτω, και υποθέστε ότι αυξάνει η ποσότητα του χρήματος. Εξηγήστε πώς αυτή η οικονομία θα βρεθεί στο νέο σημείο ισορροπίας. Απάντηση Αρχικά η οικονομία βρίσκεται στο σημείο Ε. Η αύξηση της ποσότητας του χρήματος μετατοπίζει την LM στη θέση LM. Το επιτόκιο μειώνεται και το εισόδημα αυξάνεται. Τώρα η οικονομία βρίσκεται στο σημείο Α. Όμως, στο σημείο αυτό, το ισοζύγιο παρουσιάζει έλλειμμα, διότι οι εισαγωγές αυξήθηκαν, και οι εκροές κεφαλαίου επίσης αυξήθηκαν λόγω της πτώσης του επιτοκίου. Αποτέλεσμα του ελλείμματος θα είναι η αύξηση της τιμής του συναλλάγματος, με συνέπεια τη μετατόπιση της IS και της ΒΡ εκεί που δείχνουν οι διακεκομμένες ευθείες στο Διάγραμμα Το τελικό σημείο ισορροπίας θα είναι στο σημείο Β. 276

5 Διάγραμμα 21.5 Κυμαινόμενες ισοτιμίες: Αύξηση εισοδήματος με επεκτατική νομισματική πολιτική (μικρή κινητικότητα κεφαλαίων) Σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία Δημοσιονομική πολιτική Θα εξετάσουμε τώρα την περίπτωση κατά την οποία η τιμή του συναλλάγματος είναι σταθερή και η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει το εισόδημα με αύξηση των κρατικών δαπανών. Η αύξηση των κρατικών δαπανών θα αυξήσει το εισόδημα και το επιτόκιο. Η αύξηση του εισοδήματος θα χειροτερεύσει το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, διότι θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εισαγωγών. Η αύξηση του επιτοκίου θα βελτιώσει το ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων διότι θα αυξήσει τις εισροές και θα μειώσει τις εκροές. Το τελικό αποτέλεσμα επί του ισοζυγίου πληρωμών εξαρτάται από τη θέση της ΒΡ. Στο Διάγραμμα 21.6, η ΒΡ τέμνει την LM εκ των άνω. Άρα, η μετατόπιση της ΙS, που θα προκληθεί από την αύξηση των κρατικών δαπανών και θα αυξήσει εισόδημα και επιτόκιο, όπως δείχνει το σημείο Α, θα δημιουργήσει πλεόνασμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Επειδή, όμως, η ισοτιμία είναι σταθερή, το πλεόνασμα αυτό αυξάνει τα συναλλαγματικά αποθέματα της Κεντρικής Τράπεζας, και τα διαθέσιμα των εμπορικών τραπεζών μέσω των οποίων γίνονται οι διεθνείς συναλλαγές. Η κυβέρνηση μπορεί να επιλέξει να διατηρήσει την ισοτιμία σταθερή και να αυξάνουν τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να στειρώσει τα συναλλαγματικά πλεονάσματα και τα διαθέσιμα των εμπορικών τραπεζών ώστε να διατηρηθεί σταθερή η ποσότητα του χρήματος και το επιτόκιο. Η οικονομία θα μείνει στη θέση που δείχνει το σημείο Α. Μία άλλη επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει την ποσότητα του χρήματος, και η οικονομία να ισορροπήσει στο σημείο Β με μεγαλύτερο εισόδημα, με επιτόκιο μικρότερο από ό,τι στο Α, και εξισορροπημένο ισοζύγιο πληρωμών. Αυτό, όμως, σημαίνει ότι δεν ασκεί αμιγή δημοσιονομική πολιτική, αλλά μείγμα δημοσιονομικής και νομισματικής. 277

6 Διάγραμμα 21.6 Σταθερές ισοτιμίες: Επεκτατική νομισματική πολιτική με μεγάλη κινητικότητα κεφαλαίων. Εάν η σταθερή ισοτιμία συνυπάρχει με αυξανόμενα συναλλαγματικά αποθέματα, η πίεση για αλλαγή της ισοτιμίας δεν είναι ανυπόφορη. Εάν, όμως, η σταθερή ισοτιμία διατηρείται ενώ η οικονομία έχει ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών, η κατάσταση είναι δύσκολη και δεν μπορεί να διατηρηθεί. Η περίπτωση αυτή παρουσιάζεται στο Διάγραμμα Η άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής μετατοπίζει την IS προς τα δεξιά, και αυξάνει το εισόδημα και το επιτόκιο (σημείο Α). Το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών χειροτερεύει, διότι αυξάνονται οι εισαγωγές, ενώ το ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων βελτιώνεται, διότι αυξάνεται το επιτόκιο. Όμως, όπως φαίνεται από το διάγραμμα, το ισοζύγιο πληρωμών παρουσιάζει έλλειμμα. Η δημοσιονομική πολιτική έχει αυξήσει το εισόδημα, αλλά έχει δημιουργήσει έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Εάν η κατάσταση μείνει ως έχει στο σημείο Α, τα ελλείμματα θα εξαντλήσουν κάποια στιγμή τα συναλλαγματικά αποθέματα, και η κυβέρνηση θα αναγκασθεί να λάβει μέτρα, μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι η αλλαγή της ισοτιμίας, δηλαδή να αυξήσει την τιμή του συναλλάγματος και να υποτιμήσει το νόμισμα. Επίσης η κυβέρνηση, για να αποφύγει τα ελλείμματα, θα μπορούσε να μειώσει την προσφορά χρήματος, και να αυξήσει το επιτόκιο. Αυτό, όμως, σημαίνει ότι ασκεί δημοσιονομική και νομισματική πολιτική ταυτοχρόνως, για να διατηρήσει την ισοτιμία σταθερή. Διάγραμμα 21.7 Σταθερές ισοτιμίες: Επεκτατική δημοσιονομική πολιτική με μικρή κινητικότητα κεφαλαίων. 278

7 Το συμπέρασμα από την προηγούμενη ανάλυση είναι ότι, όταν η συναλλαγματική ισοτιμία είναι σταθερή, η άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής έχει θετικά αποτελέσματα επί του εισοδήματος, αλλά ταυτοχρόνως διαταράσσει την ισορροπία του ισοζυγίου πληρωμών, δημιουργώντας ελλείμματα ή πλεονάσματα Νομισματική πολιτική Η άσκηση νομισματικής πολιτικής με σταθερή ισοτιμία παρουσιάζεται στο Διάγραμμα Η αρχική ι- σορροπία είναι στο σημείο Ε. Η άσκηση διασταλτικής νομισματικής πολιτικής αυξάνει την ποσότητα του χρήματος, και μετατοπίζει την LM προς τα δεξιά στη θέση LM. Στο νέο σημείο ισορροπίας, στο Α, το επιτόκιο έχει μειωθεί και το εισόδημα έχει αυξηθεί. Η αύξηση του εισοδήματος αυξάνει τις εισαγωγές και η πτώση του επιτοκίου αυξάνει τις εκροές κεφαλαίων. Και οι δύο αυτές αλλαγές χειροτερεύουν το ισοζύγιο πληρωμών, το οποίο παρουσιάζει ελλείμματα στο σημείο Α. Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, τα ελλείμματα δεν μπορούν να διατηρηθούν για πολύ, διότι εξαντλούν τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας, η ο- ποία θα αναγκασθεί, κάποια τιμή, να υποτιμήσει το νόμισμα Διάγραμμα Σταθερές ισοτιμίες: Επεκτατική νομισματική πολιτική με μεγάλη κινητικότητα κεφαλαίων. Η περίπτωση κατά την οποία η ΒΡ τέμνει την LM εκ των κάτω προς τα άνω είναι παρόμοια και δίδεται ως άσκηση. Άσκηση 21.2 Κατασκευάστε ένα διάγραμμα όπως το Διάγραμμα 21.8, αλλά με την ΒΡ να τέμνει την LM εκ των κάτω, και υποθέστε ότι αυξάνεται η ποσότητα του χρήματος Εξηγήστε πώς η οικονομία θα βρεθεί στο νέο σημείο ισορροπίας. Απάντηση Η κατάσταση της οικονομίας παρουσιάζεται στο Διάγραμμα Η αρχική ισορροπία είναι στο σημείο Ε. Η άσκηση διασταλτικής νομισματικής πολιτικής αυξάνει την ποσότητα του χρήματος και μετατοπίζει την LM προς τα δεξιά, στη θέση LM. Στο νέο σημείο ισορροπίας, στο Α, το επιτόκιο έχει μειωθεί και το εισόδημα έχει αυξηθεί. Η αύξηση του εισοδήματος αυξάνει τις εισαγωγές και η πτώση του επιτοκίου αυξάνει τις εκροές κεφαλαίων. Και οι δύο αυτές αλλαγές χειροτερεύουν το ισοζύγιο πληρωμών, το οποίο παρουσιάζει ελλείμματα στο σημείο Α. Εφόσον η τιμή του συναλλάγματος είναι σταθερή, τα ελλείμματα θα παραμένουν, αλλά δεν μπορούν να διατηρηθούν για πολύ, διότι εξαντλούν τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας, η οποία θα αναγκασθεί κάποια τιμή να υποτιμήσει το νόμισμα. 279

8 Διάγραμμα 21.9 Σταθερές ισοτιμίες: Επεκτατική νομισματική πολιτική με μικρή κινητικότητα κεφαλαίων. Άσκηση 21.3 Έστω η εξής οικονομία: Υ = r + 15σ ΙS Y = r LM Y = r + 20σ ΒΡ Να βρεθούν οι τιμές ισορροπίας των τριών μεταβλητών. Μετά, υποθέστε ότι αυξάνεται η ποσότητα του χρήματος, και η LM γίνεται Υ = r. Βρείτε το νέο σημείο ισορροπίας, εάν η τιμή του συναλλάγματος προσδιορίζεται ελεύθερα. Κατασκευάστε ένα διάγραμμα που να δείχνει τις μεταβολές. Στο ίδιο διάγραμμα, βρείτε το σημείο ισορροπίας μετά την αύξηση της ποσότητας του χρήματος, εάν η ισοτιμία είναι σταθερή. Απάντηση Εδώ έχουμε τρεις εξισώσεις και τρεις αγνώστους. Μπορούμε να λύσουμε την ΙS και την ΒΡ ως προς σ και να εξισώσουμε τις σχέσεις που θα προκύψουν. Έτσι θα έχουμε (Υ/15) ,8r = (Y/20) r από την οποία προκύπτει Υ = 4.800, ,091 r Από τη σχέση αυτή και την LM, λαμβάνουμε 4.800, ,091r = r Έτσι βρίσκουμε r = 16,413 και Υ = 1.056,522. Τώρα, από την IS ή την ΒΡ βρίσκουμε σ = 33,56. Το σημείο ισορροπίας είναι το Ε στο Διάγραμμα Εάν η ποσότητα του χρήματος αυξηθεί, με τον ίδιο τρόπο βρίσκουμε το νέο σημείο ισορροπίας, που είναι το Β, με Υ = 1.226,6, r = 15,66, και σ = 44,3. Το σημείο Α δεν είναι σημείο τελικής ισορροπίας, διότι εκεί υπάρχουν ελλείμματα, και συνεπώς η τιμή του συναλλάγματος θα αυξηθεί, το νόμισμα θα υποτιμηθεί, οι εισαγωγές θα μειωθούν, και οι εξαγωγές θα αυξηθούν. Έτσι, η ΒΡ και IS θα μετατοπισθούν προς τα δεξιά, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Εάν η τιμή του συναλλάγματος ήταν σταθερή, η τελική ισορροπία θα ήταν στο σημείο Α, με μικρότερο εισόδημα, χαμηλότερο επιτόκιο, και έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. 280

9 Διάγραμμα Το αποτέλεσμα της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής (Άσκηση 21.3). Άσκηση 21.4 Έστω η εξής οικονομία με κράτος και διεθνείς συναλλαγές: C = ,8Y d I = 200 6r X = σ M = ,14 Y 2,5σ G = 400 T = 0,2 Y M s = 250 M t = 0,2 Y M sp = 180 8r X = σ Μ = ,14 Υ 2,5σ Ε κ = 100 4r E σ = r Για την οικονομία αυτή, βρείτε την IS, την LM, και την ΒΡ. Επίσης, βρείτε τις τιμές ισορροπίας του εισοδήματος, επιτοκίου, και τιμής συναλλάγματος. Μπορείτε, εάν θέλετε, να βρείτε τις τιμές και των άλλων ενδογενών μεταβλητών. Απάντηση Από την αγορά προϊόντος βρίσκουμε την IS που είναι Υ = r + 15σ Από την αγορά χρήματος βρίσκουμε την LM που είναι Υ = r Και από την αγορά συναλλάγματος βρίσκουμε την ΒΡ που είναι Υ = 142, ,57σ + 50r Με τον ίδιο τρόπο, όπως στην Άσκηση 21.3, από τις εξισώσεις αυτές βρίσκουμε ότι στη θέση ισορροπίας το εισόδημα είναι 1.260,5, το επιτόκιο είναι 22,76, και η τιμή του συναλλάγματος είναι 4,

10 21.4 Οι εξωτερικές επιδράσεις Στα προηγούμενα τμήματα αυτού του κεφαλαίου εξετάσαμε τις επιδράσεις επί της οικονομίας ορισμένων αλλαγών που προέρχονται από μεταβολές της οικονομικής πολιτικής. Θα εξετάσουμε, τώρα, τις προσαρμογές της οικονομίας σε εξωτερικές επιδράσεις στα δύο καθεστώτα συναλλαγματικής ισοτιμίας. Μία σημαντική εξωτερική επίδραση είναι οι μεταβολές στις εξαγωγές της χώρας Έστω ότι μία ξένη χώρα περνά περίοδο ύφεσης, και συνεπώς οι εισαγωγές της, και άρα οι εξαγωγές προς τη χώρα αυτή, μειώνονται. Θα εξετάσουμε πρώτα τις συνέπειες της μείωσης των εξαγωγών με καθεστώς ελεύθερα κυμαινόμενης ισοτιμίας Ελεύθερη τιμή συναλλάγματος Έστω ότι η οικονομία βρίσκεται σε ισορροπία στο σημείο Ε του Διαγράμματος Η μείωση των εξαγωγών σημαίνει μείωση της συνολικής ζήτησης, και πτώση του εισοδήματος και του επιτοκίου. Ταυτοχρόνως, σημαίνει και μείωση της προσφοράς συναλλάγματος από το εξωτερικό. Παράλληλα, η μείωση του εισοδήματος θα μειώσει τις εισαγωγές. Αυτές οι αλλαγές εμφανίζονται στο Διάγραμμα με μετατόπιση της ΙS προς τα αριστερά, στη θέση IS, και της ΒΡ επίσης προς τα αριστερά, στη θέση ΒΡ. Άρα, στο νέο σημείο ισορροπίας, στο Α, το ισοζύγιο πληρωμών θα εμφανίζει έλλειμμα. Το έλλειμμα σημαίνει ότι η ζήτηση συναλλάγματος είναι μεγαλύτερη από την προσφορά, και συνεπώς η τιμή του συναλλάγματος θα αυξηθεί και το νόμισμα θα υποτιμηθεί. Η υποτίμηση θα αυξήσει τις εξαγωγές και θα μειώσει τις εισαγωγές. Θα αντισταθμίσει, δηλαδή τα αποτελέσματα της αρχικής μείωσης των εξαγωγών. Η αύξηση της τιμής του συναλλάγματος θα συνεχίζεται, μέχρις ότου εξαφανισθούν τα ελλείμματα και αποκατασταθεί η ισορροπία στο αρχικό σημείο Ε. Διάγραμμα Κυμαινόμενη ισοτιμία: Μείωση εξαγωγών. Το συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι ότι, η ελεύθερα κυμαινόμενη τιμή συναλλάγματος είναι ένας αυτόματος μηχανισμός προστασίας της χώρας από τις δυσμενείς εξωτερικές επιδράσεις Σταθερή τιμή συναλλάγματος Ας υποθέσουμε τώρα ότι η οικονομία αντιμετωπίζει την ίδια μείωση εξαγωγών όπως πριν, αλλά η τιμή του συναλλάγματος είναι σταθερή. Το Διάγραμμα δείχνει ότι στην περίπτωση αυτή, όπως και στην προηγούμενη, η ΙS και η ΒΡ θα μετατοπισθούν προς τα αριστερά, και η αρχική ισορροπία θα είναι στο σημείο Α. Στο σημείο αυτό, το ισοζύγιο θα είναι ελλειμματικό, αλλά η ισοτιμία δεν μπορεί να αλλάξει. Η οικονομία θα έχει ως τελικό σημείο ισορροπίας το Α, με χαμηλότερο εισόδημα, με έλλειμμα στο ισοζύγιο, και απώλεια συναλλαγματικών αποθεμάτων. Η σταθερή ισοτιμία συναλλάγματος δεν προστατεύει την οικονομία 282

11 από τις εξωτερικές επιδράσεις. Η κυβέρνηση, για να αποφύγει τα ελλείμματα, πρέπει να βρει άλλα μέτρα πολιτικής. Θα μπορούσε π.χ. να αυξήσει αρκετά τις κρατικές δαπάνες, ώστε η IS να μετατοπισθεί δεξιά και να περάσει από το σημείο τομής της LM με τη νέα ΒΡ. Διάγραμμα Σταθερή ισοτιμία: Μείωση εξαγωγών. Το συμπέρασμα είναι ότι η ελεύθερη συναλλαγματική ισοτιμία, σε αντίθεση προς τη σταθερή, παρέχει ένα μηχανισμό προστασίας της οικονομίας από εξωτερικές επιδράσεις. Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάσαμε τις επιδράσεις της νομισματικής και της δημοσιονομικής πολιτικής επί της οικονομίας σε καθεστώς ελεύθερης ισοτιμίας και σε καθεστώς σταθερής ισοτιμίας. Εάν η ισοτιμία συναλλάγματος διαμορφώνεται ελεύθερα, η άσκηση πολιτικής δεν διαταράσσει την ισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών, Αντιθέτως, εάν η ισοτιμία είναι σταθερή, η άσκηση πολιτικής μπορεί να δημιουργήσει ελλείμματα ή πλεονάσματα. Επίσης, η ελεύθερη ισοτιμία είναι ένας αυτόματος μηχανισμός που προστατεύει την οικονομία από δυσμενείς μεταβολές στο διεθνές περιβάλλον. Βιβλιογραφία Λιανός, Θ. Π. και Μπένος, Θ. Ε. (2013). Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Ζ έκδοση. Αθήνα: Εκδ. Μπένου. Kεφάλαια Blanchard, O. (2000). Macroeconomics. New York: Prentice Hall. Κεφάλαια Froyen, R. T. (1990). Macroeconomics: Theories and Policies. New York: MacMillan. Κεφάλαιο 19 (Παράρτημα). Hall, R. E. and Taylor, J. B. (1993). Macroeconοmics. New York: W.W. Norton & Co. Κεφάλαιο 12. Mankiw, G. (2002). Μακροοικονομική Θεωρία. Αθήνα: Gutenberg. Κεφάλαιο

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο 8 Το εισόδημα και το επιτόκιο Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να συνδέσει τις αγορές προϊόντος και χρήματος, τις οποίες εξετάσαμε σε προηγούμενα κεφάλαια. Η ταυτόχρονη ανάλυση αυτών των δύο αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

14 Συνολική ζήτηση, συνολική προσφορά, και επίπεδο

14 Συνολική ζήτηση, συνολική προσφορά, και επίπεδο 14 Συνολική ζήτηση, συνολική προσφορά, και επίπεδο τιμών Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να αναλύσει τον μηχανισμό με τον οποίον προσδιορίζεται το γενικό επίπεδο των τιμών. Για τον σκοπό αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

9 Η αγορά εργασίας στο κεϋνσιανό υπόδειγμα

9 Η αγορά εργασίας στο κεϋνσιανό υπόδειγμα 9 Η αγορά εργασίας στο κεϋνσιανό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι να συνδέσει την αγορά προϊόντος και χρήματος με την αγορά εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τους παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

4 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Οι κρατικές δαπάνες και οι φόροι

4 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Οι κρατικές δαπάνες και οι φόροι 4 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Οι κρατικές δαπάνες και οι φόροι Σκοπός Το κεφάλαιο αυτό επεκτείνει την ανάλυση του προσδιορισμού του εισοδήματος προσθέτοντας δύο σημαντικές μεταλητές, δηλ. τις κρατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 8: Συναθροιστική Ζήτηση στην Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

12 Χρήμα και επιτόκιο

12 Χρήμα και επιτόκιο 12 Χρήμα και επιτόκιο Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η ανάλυση της αγοράς χρήματος κατά την κλασική θεωρία. Στην ανάλυση αυτή εντάσσονται δύο καίρια για την κλασική θεωρία θέματα, Το πρώτο είναι

Διαβάστε περισσότερα

17 Η συνολική προσφορά

17 Η συνολική προσφορά 7 Η συνολική προσφορά Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει τρεις πιο πρόσφατες θεωρίες συνολικής προσφοράς. Η μία βασίζεται στην ακαμψία των μισθών, η δεύτερη στην υπόθεση ότι οι εργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών

Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών Η Σχέση μεταξύ Βραχυχρόνιας Εσωτερικής και Εξωτερικής Ισορροπίας, και το Καθεστώς των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Εσωτερική και Εξωτερική Ισορροπία Η εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Η διάκριση μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου Στη μακροχρόνια περίοδο που εξετάσαμε το επίπεδο παραγωγής είναι σταθερό στο φυσικό του επίπεδο, εκείνο δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου Κεφάλαιο 8 Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου 8.1 Σύνοψη Στο όγδοο κεφάλαιο του συγγράμματος ολοκληρώνεται η βασική ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 27 Βιογραφικά συγγραφέων 28 ΜΕΡΟΣ 4 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 29 15 Εισαγωγή στη μακροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 7 Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου 7.1 Σύνοψη Στο έβδομο κεφάλαιο του συγγράμματος συνεχίζεται η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

15 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική

15 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική 15 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να περιγράψει και να αναλύσει τη δημοσιονομική πολιτική, δηλ. τον χειρισμό κρατικών δαπανών και φόρων, και τη νομισματική

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 7: Η Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομισματική Προσέγγιση

Η Νομισματική Προσέγγιση Η Νομισματική Προσέγγιση Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Νομισματική Προσέγγιση Βάση της νομισματικής προσέγγισης είναι το λεγόμενο νομισματικό υπόδειγμα, το οποίο προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Παρεμβάσεις στην Αγορά Συναλλάγματος. Μακροοικονομική Πολιτική, Κίνηση Κεφαλαίων και Σταθερές Ισοτιμίες

Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Παρεμβάσεις στην Αγορά Συναλλάγματος. Μακροοικονομική Πολιτική, Κίνηση Κεφαλαίων και Σταθερές Ισοτιμίες Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Παρεμβάσεις στην Αγορά Συναλλάγματος Μακροοικονομική Πολιτική, Κίνηση Κεφαλαίων και Σταθερές Ισοτιμίες 1 Ο Ισολογισµός της Κεντρικής Τράπεζας και η Προσφορά Χρήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Η Συνολική Ζήτηση και ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισµός του ΑΕΠ και της Ισοτιµίας

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση

7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 1. Το σύστημα του Bretton Woods: 1944 1973 2. Επιχειρήματα υπέρ των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών 3. Η πραγματική εμπειρία σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών

Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών Κεφάλαιο 5 Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών 5.1 Σύνοψη Στο πέμπτο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται η νομισματική προσέγγιση του ισοζυγίου πληρωμών. Στη συνέχεια, αναλύεται το νομισματικό

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο προσδιορισμός της τιμής των αγαθών

5 Ο προσδιορισμός της τιμής των αγαθών 5 Ο προσδιορισμός της τιμής των αγαθών Σκοπός Στο κεφάλαιο αυτό συνδέεται η γνώση των δύο προηγουμένων κεφαλαίων, για να γίνει κατανοητή η διαδικασία προσδιορισμού της ισορροπίας της αγοράς. Ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου (Σημειώσεις 4 ου -5 ου μαθήματος, κεφ. 14, 15 «Διεθνής Οικονομική» των P.Krugman,

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Το υπόδειγµα Mundell Fleming αποτελεί επί δεκαετίες τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ένα µεγάλο µέρος της βραχυχρόνιας ανάλυσης των διεθνών µακροοικονοµικών φαινοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

6. Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος

6. Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος 6. Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος 1. Οι παρεμβάσεις της ΚΤ στην αγορά συναλλάγματος και η προσφορά χρήματος 2. Πως η ΚΤ καθορίζει την συναλλαγματική ισοτιμία

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή ονομάζεται μια οικονομία που δεν έχει αλληλεπιδράσεις με άλλες οικονομίες στον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία Μια Μακροοικονομική Θεωρία για την ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 30 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

4 Το άτομο ως παραγωγός (η προσφορά των αγαθών)

4 Το άτομο ως παραγωγός (η προσφορά των αγαθών) 4 Το άτομο ως παραγωγός (η προσφορά των αγαθών) Σκοπός Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τη ζήτηση των αγαθών, η οποία προέρχεται από τα νοικοκυριά (τους καταναλωτές). Τα αγαθά αυτά παράγονται και προσφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο: Γαζώνας Θωμάς Αρ. μητρώου: 1207Μ065 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Κατεύθυνση: Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα : Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Το σύστημα του Χρυσού

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ Α.2 www.onlineclassroom.gr Θεωρήστε μια κλειστή οικονομία, η οποία περιγράφεται από τις ακόλουθες σχέσεις: Κατανάλωση: C = 200 + 0,6Y Επενδύσεις: I = 300 10r Δημόσιες δαπάνες: G = 680 Φόροι: Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 4: Το Υπόδειγμα IS-LM (Μέρος Β) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών Θεµατική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονοµική Ανάλυση & Πολιτική Ακαδ. Έτος: 2009-10 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 3: Συναθροιστική Ζήτηση- Εφαρμόζοντας το Υπόδειγμα IS-LM Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών)

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών) Το Υπόδειγμα IS-LM Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική σε Κλειστή Οικονομία - Ταυτόχρονη Ανάλυση Μεταβολών της Ισορροπίας στην Αγορά Αγαθών και στην Αγορά Χρήματος => Υπόδειγμα IS-LM (1) ΗΚαμπύληIS

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Ενότητα 2: Θεωρία ισοζυγίου πληρωμών προσδιορισμός του ισοζυγίου Γεώργιος Μιχαλόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 4: Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος H περίπτωση της κλειστής ή ανοικτής οικονομίας με κυβέρνηση

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 4: Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος H περίπτωση της κλειστής ή ανοικτής οικονομίας με κυβέρνηση Ενότητα 4: Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος H περίπτωση της κλειστής ή ανοικτής οικονομίας με κυβέρνηση Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Κεφάλαιο 32 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συναθροιστική ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά Συναθροιστική ζήτηση και Κεφάλαιο 31 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Επανεξέταση του θέματος της ανοιχτής οικονομίας: To υπόδειγμα των Mundell-Fleming και το καθεστώς της συναλλαγματικής ισοτιμίας

Επανεξέταση του θέματος της ανοιχτής οικονομίας: To υπόδειγμα των Mundell-Fleming και το καθεστώς της συναλλαγματικής ισοτιμίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Επανεξέταση του θέματος της ανοιχτής οικονομίας: To υπόδειγμα των Mundell-Fleming και το καθεστώς της συναλλαγματικής ισοτιμίας Ο κόσμος συνεχίζει να είναι μία κλειστή οικονομία, αλλά οι περιφέρειές

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

3 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Κατανάλωση και επένδυση

3 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Κατανάλωση και επένδυση 3 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Κατανάλωση και επένδυση Σκοπός Ο βασικός σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να αναλύσει τον μηχανισμό προσδιορισμού του εισοδήματος μιας απλής υποθετικής οικονομίας. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα Κεφάλαιο 3 Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα 3.1 Σύνοψη Στο τρίτο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αναλυτικά το ισοζύγιο πληρωμών, καθώς και τα επί μέρους ισοζύγια στα οποία διακρίνεται. Στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες Σταθερές Ισοτιμίες, Κυμαινόμενες Ισοτιμίες ή Ενιαίο Νόμισμα 1 Νοµισµατική Πολιτική σε Ανοικτές Οικονοµίες Σε ένα καθεστώς κυμαινομένων συναλλαγματικών

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (25 μονάδες) Υποθέστε ότι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας Lowland ασκεί πολιτική ανοικτής αγοράς με στόχο την διευκόλυνση της οικονομικής μεγέθυνσης. α) Παρουσιάστε διαγραμματικά την πιθανή επίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #4: ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #4: ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #4: ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΩΝ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης έχουν ληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β1) Υποθέστε ότι στη θέση ισορροπίας της αγοράς ενός αγαθού η ζήτησή του ως προς την τιμή του είναι ελαστική. Μία μείωση της προσφοράς του αγαθού, με όλους τους άλλους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι χρήμα; 2. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 3. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 1 Εισαγωγή Στην 2 η ενότητα διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομολόγοι μελετούν...

Οι οικονομολόγοι μελετούν... Οι οικονομολόγοι μελετούν... Πώς αποφασίζουν οι άνθρωποι. Πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι άνθρωποι. Ποιες δυνάμεις επηρεάζουν την οικονομία συνολικά. Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής; Μακροοικονομική:

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος Κεφάλαιο 1 Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος 1.1 Σύνοψη Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η αγορά συναλλάγματος, ενώ προσδιορίζεται η έννοια του αρμπιτράζ συναλλάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες. Σταθερές Ισοτιμίες, Κυμαινόμενες Ισοτιμίες ή Ενιαίο Νόμισμα

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες. Σταθερές Ισοτιμίες, Κυμαινόμενες Ισοτιμίες ή Ενιαίο Νόμισμα Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες Σταθερές Ισοτιμίες, Κυμαινόμενες Ισοτιμίες ή Ενιαίο Νόμισμα Νοµισµατική Πολιτική σε Ανοικτές Οικονοµίες Σε ένα καθεστώς κυμαινομένων συναλλαγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Μακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας .. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας ίδαμε ότι η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι Ενότητα: Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Γιαννέλλης Νικόλαος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ερώτηση 1: Όταν οι μεταβολές της ποσότητας του χρήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

18 Ο πληθωρισμός και η ανεργία

18 Ο πληθωρισμός και η ανεργία 18 Ο πληθωρισμός και η ανεργία Σκοπός Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τρία θέματα. Πρώτον, την έννοια του πληθωρισμού, τις αιτίες, και τις συνέπειές του. Δεύτερον, την έννοια της ανεργίας ως μακροοικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A www.rontistiria-eap.gr e-mail: rontistiria_eap@yahoo.gr ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 www.rontistiria-eap.gr e-mail: rontistiria_eap@yahoo.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚ Ι Ο Κ ΝΟΜΙΚ Ι ΕΣ Ε Σ Δ Ι Δ Α Ι Κ Α ΥΜΑΝ Α ΣΕ Σ Ι Ε Σ Ι

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚ Ι Ο Κ ΝΟΜΙΚ Ι ΕΣ Ε Σ Δ Ι Δ Α Ι Κ Α ΥΜΑΝ Α ΣΕ Σ Ι Ε Σ Ι ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ Τα περισσότερα χρόνια η παραγωγή σε μια χώρα αυξάνεται και επομένως οι περισσότεροι κάτοικοι απολαμβάνουν ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Ποιοι παράγοντες οδηγούν αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Κεφάλαιο 9 Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Περίγραµµα κεφαλαίου ΗευθείαFE : Ισορροπία στην αγορά εργασίας Ηκαµπύλη IS : Ισορροπία στην αγορά αγαθών Ηκαµπύλη LM :

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06.

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους

Διαβάστε περισσότερα

7 Η αγορά χρήματος και το επιτόκιο

7 Η αγορά χρήματος και το επιτόκιο 7 Η αγορά χρήματος και το επιτόκιο Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να αναλύσει την αγορά χρήματος, δηλ. τη ζήτηση χρήματος και την προσφορά χρήματος, καθώς και τους προσδιοριστικούς τους παράγοντες.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006. ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006. ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006 ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία ιδάσκων: Γ. Οικονοµίδης. Email: gecon@aueb.gr, www.aueb.gr/users/gecon

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Προσδιορισµός Εισοδήµατος και Επιτοκίου Το Υπόδειγµα IS LM

Κεφάλαιο 4 Προσδιορισµός Εισοδήµατος και Επιτοκίου Το Υπόδειγµα IS LM Κεφάλαιο 4 Προσδιορισµός Εισοδήµατος και Επιτοκίου Το Υπόδειγµα LM Σύνοψη Όταν η επενδυτική δαπάνη εξαρτάται από το επιτόκιο, η συνθήκη ισορροπίας στην αγορά αγαθών θα περιλαµβάνει δύο µεταβλητές το εισόδηµα

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών.

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιβολή από το κράτος ανώτατης τιμής σε ένα προϊόν δημιουργεί συνήθως «μαύρη αγορά». Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα