ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ)"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ) ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Σχέδιο Παροχής κινήτρων για την εργοδότηση άνεργων Πιστοποίηση Επιχειρήσεων για την ισότητα Φύλων στο εργασιακό περιβάλλον Δάνεια για μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ε.Ε. Υλοποίηση Προγράμματος EEA Grants από το ΚΕΣΕΑ και ΙΕΕΝ Εργατική Νομοθεσία και Εργασιακές Σχέσεις Η Νέα Υπηρεσία του ΚΕΣΕΑ και λίγα λόγια για την Εταιρεία μας Αγαπητοί Συνεργάτες, Το ΚΕΣΕΑ λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη δημοσιοοικονομική κατάσταση και σε μία προσπάθεια στήριξης των πελατών και συνεργατών του, επιθυμεί να σας ενημερώσει, για εξελίξεις και θέματα που αφορούν άμεσα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι μόνο. Στόχος του παρόντος τεύχους είναι να παρουσιαστούν τα σχέδια και τα προγράμματα που αφορούν στην ενίσχυση των επιχειρήσεων καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχονται από το ΚΕΣΕΑ (εργαστήρια, εκπαιδεύσεις) για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Σας καλούμε να μελετήσετε το παρόν ενημερωτικό δελτίο και είμαστε στη διάθεση σας για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή εισηγήσεις. Ευχαριστώ, Άννα Ξυνιστέρη Διευθύντρια Εκα

2 Σελίδα 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΝΕΑ Σχέδιο Παροχής κινήτρων για την εργοδότηση άνεργων Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκηρύσσει το «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων». Το Σχέδιο αφορά την παροχή χορηγίας σε εργοδότες που θα προσλάβουν άνεργα άτομα (εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) που ανήκουν στην ομάδα στόχου που έχει ως εξής: 1. Ομάδα στόχου: Ύψους 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο ύψος στην περίπτωση που θα προσλάβουν άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κάτω των (6) μηνών κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο. 2. Ομάδα στόχου: Ύψους 60% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο ύψος στην περίπτωση που θα προσλάβουν άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πέραν των έξι (6) μηνών κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο. Σημείωση: Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου για δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση. Μέγιστος αριθμός προσλήψεων ανά εταιρεία: 5 άνεργα άτομα. Άτομα τα οποία δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στο εν λόγω Σχέδιο: α) Άτομα που είναι μέτοχοι της επιχείρησης/οργανισμού (εξαιρούνται οι Δημόσιες Εταιρείες). β) Αυτοεργοδοτούμενοι για επιχορήγηση του εαυτού τους. γ) Άτομα που συνδέονται με α ή β βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη. Δηλαδή, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο με τη σχέση εργοδότη-εργαζόμενου, άτομα που συνδέονται μεταξύ τους ως σύζυγοι, παιδιά, γονείς, αδέλφια (εξαιρούνται οι Δημόσιες Εταιρείες). Για τις πιο πάνω εξαιρέσεις, ως εργοδότης θεωρείται ο μέτοχος/ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2014 Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία

3 Σελίδα 2 Πιστοποίηση Επιχειρήσεων για την ισότητα Φύλων στο εργασιακό περιβάλλον Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών» που υλοποιείται από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΚΑ) έχει συσταθεί Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης, ο οποίος με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και εμπειρογνωμόνων Συμβούλων, θα πιστοποιεί επιχειρήσεις για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών Ισότητας των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον. Στο συγκεκριμένο έργο, συμμετέχει το ΚΕΣΕΑ, με δύο συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού. Στα παραδείγματα καλών πρακτικών θα μπορούσαν ενδεικτικά να αναφερθούν : Η εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης, όπως η μερική απασχόληση, η συμπιεσμένη εργάσιμη εβδομάδα, το κυλιόμενο ωράριο, η τηλεργασία κ.α Η παροχή ευκαιριών κατάρτισης σε όλο το προσωπικό και ιδίως άτομα που απουσιάζουν από την εργασία τους για σημαντικό χρονικό διάστημα Η επαγγελματική καθοδήγηση για μέλη του προσωπικού Ο επαγγελματικός προσανατολισμός για παιδιά του προσωπικού Η εφαρμογή ειδικών ωραρίων / προγραμμάτων για εργαζόμενες μητέρες Η διοργάνωση κοινωνικών και άλλων εκδηλώσεων Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Διαδικασία Πιστοποίησης: I. Υποβολή αίτησης και Δήλωση πρόθεση προς το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του ΥΕΚΑ II. Διεξαγωγή ελέγχου III. Σύνταξη σχετικής έκθεσης κατάληξη καλής πρακτικής σχεδίου δράσης αξιολόγησης και σχεδίου δράσης IV. Υποβολή στο Φορέα για πιστοποίηση *Να σημειωθεί ότι το κόστος των διαγνωστικών ελέγχων και της έκθεσης των Ανεξάρτητων Συμβούλων καλύπτεται πλήρως από το Έργο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις το αργότερο μέχρι τις 30/06/2014. Οφέλη των Επιχειρήσεων από την πιστοποίηση: Βελτίωση της επιχειρησιακής «εικόνας» και φήμης Ενίσχυση διαδικασιών πρόσληψης και ανέλιξης με τα πιο κατάλληλα άτομα Ενδυνάμωση του ηθικού και του επιπέδου δέσμευσης και αφοσίωσης του προσωπικού προς την επιχείρηση και τους στόχους αυτής Προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας Αύξηση παραγωγικότητας τόσο λόγω της ποιότητας του προσωπικού όσο και από την ενισχυμένη υποκίνηση των εργαζομένων Αύξηση της ευελιξίας στους τρόπους και τις μεθόδους παραγωγής, διαχείρισης και λειτουργίας Μείωση των απουσιών που σχετίζονται με τις ανάγκες ή την φροντίδα παιδιών Εξοικονόμηση κόστους από την εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης Εργοδότες Μεγάλες Επιχειρήσεις Πιστοποίηση Επιχειρήσεων για την ισότητα Φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

4 Σελίδα 3 ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΩΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Jeremie Το Jeremie αναφέρεται σε τραπεζικό δάνειο με χαμηλότοκο επιτόκιο από αυτό που υπάρχει σήμερα στην αγορά και προέρχεται από Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και σκοπός του δανείου αυτού είναι να στηρίξει εταιρείες σε θέματα επέκτασης και ανάπτυξης. Η Τράπεζα Κύπρου, η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), συγχρηματοδοτούν καινούρια δάνεια σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέχρι 100,000. Το σημαντικό είναι πως αυτά τα δάνεια θα χορηγηθούν με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους όσο αφορά τη διάρκεια αποπληρωμής (120 μήνες), την περίοδο χάριτος (για αποπληρωμή κεφαλαίου) μέχρι 1/3 της αρχικής διάρκειας του δανείου με μέγιστη περίοδο 2 χρόνια, τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις, καθώς επίσης και την πολιτική τιμολόγησης. Σκοπός των ΔΤΠ: A. Επενδυτικά έργα σε υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού (π.χ. αγορά/αναβάθμιση υποδομής της εταιρείας και μηχανημάτων, επεκτάσεις στα υφιστάμενα γραφεία αποθήκες και άλλων υφιστάμενων χώρων κλπ. B. Κεφάλαιο κίνησης το οποίο σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη ή/και επέκταση δραστηριοτήτων της Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ) Γ. Κεφάλαιο κίνησης το οποίο σχετίζεται με τη δημιουργία, ενίσχυση/ενδυνάμωση νέων ή υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ΜΜΕ (όπως η αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών, πληρωμή μισθών και άλλων λειτουργικών δαπανών) Γενικά: Δίδεται προτεραιότητα στα πιο κάτω, χωρίς να σημαίνει ότι αποκλείεται οτιδήποτε άλλο: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έρευνα και ανάπτυξη, τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, αναβάθμιση της τεχνολογίας σε βιομηχανικές υπηρεσίες, στερεά απόβλητα, υγρά απόβλητα (συστήματα εξοικονόμησης νερού, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με την δημιουργία βιολογικών σταθμών κτλ.), πολιτιστικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Κατά την έγκριση των αιτήσεων θα πρέπει πάντα να προσκομίζονται τιμολόγια/ αποδεικτικά στοιχεία για τη χρήση του προϊόντος των ΔΤΠ. Τα εν λόγω δάνεια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση άλλων δανείων, αναχρηματοδότηση, αναδιάρθρωση, ή μερική καταβολή δόσεων υφιστάμενων δανείων. Δεν χρηματοδοτούνται εταιρείες οι οποίες είναι προβληματικές. Κριτήρια Επιλεξιμότητας για το Συγχρηματοδοτικό Προϊόν JEREMIE Για να μπορεί μία εταιρεία να υποβάλει αίτηση θα πρέπει να εντάσσεται στις πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (ως ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/EC). Πολύ μικρή Επιχείρηση Μικρή Επιχείρηση Προσωπικό: < 10 Κύκλος εργασιών: 2 εκατ. EUR ή Σύνολο Ισολογισμού: 2 εκατ. EUR Προσωπικό: < 50 Κύκλος εργασιών 10 εκατ. EUR ή Σύνολο Ισολογισμού 10 εκατ. EUR Δάνειο Jeremie Στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων για θέματα επέκτασης και ανάπτυξης

5 Σελίδα 4 Χαμηλότοκα Δάνεια 200 εκ. σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Εντός του επόμενου τριμήνου αναμένεται ότι θα τεθεί σε εφαρμογή το επιχειρηματικό σχέδιο στο πλαίσιο του οποίου θα διοχετευθούν προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) υπό τη μορφή χαμηλότοκων δανείων, 200 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για δάνειο 100 εκατ. ευρώ, που παραχωρήθηκε στο κράτος από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλα 100 εκατ. ευρώ που θα δοθούν από τις κυπριακές τράπεζες, για να χρηματοδοτήσουν το ταμείο επιχειρηματικότητας. Τα κριτήρια για έγκριση του δανείου καταρτίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από το σχέδιο όσο το δυνατό περισσότερες ΜμΕ. Το συντομότερο δυνατόν θα είναι έτοιμο το επιχειρηματικό σχέδιο ώστε να εισρεύσει άμεσα φτηνό χρήμα στην αγορά από την ΕΤΕπ για να μπορέσουν να κρατηθούν όρθιες οι ΜμΕ. Υπολογίζεται ότι αρχές Αυγούστου θα μπορούν οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Προβλέπεται ότι θα υπάρξουν κάποιες ελαφρύνσεις όσον αφορά στις εξασφαλίσεις που θα ζητούνται για την παραχώρηση του δανείου το οποίο θα είναι πιο χαμηλότοκο σε σύγκριση με τα κανονικά δάνεια που δίνουν οι τράπεζες. Τα κριτήρια που θα τεθούν για χρηματοδότηση δεν είναι αποτρεπτικά και το ύψος των δανείων που θα δίνονται θα φθάνει, μέχρι το ένα εκατομμύριο ευρώ. Χαμηλότοκα Δάνεια 200 εκ. σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

6 Σελίδα 5 Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ε.Ε. AMBIENT ASSISTED LIVING JOINT PROGRAMME (AAL JP) Τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ε.Ε είναι προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό της Ε.Ε. με στόχο να συμβάλουν στην υλοποίηση μιας πολιτικής της ΕΕ. Για την υποβολή και υλοποίηση μιας πρότασης απαιτείται η συμμετοχή συνεργατών από περισσότερα του ενός κράτους μέλους. Οι προτάσεις που υποβάλλονται ανταγωνίζονται με προτάσεις από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και επιλέγονται μετά από συγκριτική αξιολόγηση όλων των προτάσεων. To πρόγραμμα Ambient Assisted Living χρηματοδοτεί δράσεις που δημιουργούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους ενήλικες μεγάλης ηλικίας και ενισχύουν τις βιομηχανικές ευκαιρίες στην Ευρώπη μέσα από τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το πρόγραμμα αυτό είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τη Σύμπραξη Ευρωπαϊκής Καινοτομίας σε θέματα Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης για την ανάπτυξη και δοκιμή νέων λύσεων αλλά και ιδεών με επίκεντρο τον ασθενή. Στόχος προγράμματος: Να ενισχύσει την ποιότητα ζωής των μεγάλων σε ηλικία ατόμων και να ενισχύσει τη βιομηχανική βάση στην Ευρώπη μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ. Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: Ενδεικτικά 32,807,000 ευρώ. Για Κυπριακούς φορείς το συνολικό ποσό ανέρχεται στις 360,000 ευρώ. Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο για Κύπριους Συνεταίρους είναι : 120,000 Μικρές Επιχειρήσεις - μέχρι 80% Μεσαίες Επιχειρήσεις - μέχρι 75% Μεγάλες Επιχειρήσεις - μέχρι 65% Ερευνητικοί Οργανισμοί / Οργανισμοί Δημόσιας Ωφέλειας-Κεντρική Κυβέρνηση - μέχρι 100% Κίνητρο αυτής της χρηματοδοτικής δραστηριότητας είναι: Η δημογραφική αλλαγή και η γήρανση στην Ευρώπη που συνεπάγεται προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για τους πολίτες, Το κοινωνικό σύστημα, Το σύστημα υγείας, Η βιομηχανία και η Ευρωπαϊκή αγορά. Care for the Future: An Ageing Society Faces an Increasing Need for Care, how will ICT Contribute to Sustainable Solutions. Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/06/2014

7 Σελίδα 6 ERASMUS + Το Erasmus+ είναι ένα πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό και στηρίζει την ανάπτυξη δράσεων, συνεργασιών και εργαλείων που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και τις προτεραιότητές της. Το πρόγραμμα στηρίζει τις προσπάθειες των Κρατών Μελών να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό της Ευρώπης, που παραμένει αναξιοποίητο και παρέχει την ευκαιρία σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν εργασιακή πείρα ή να εργαστούν εθελοντικά στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα δηλαδή στηρίζει: διακρατικές συνεργασίες μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών στους τομείς της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας. O απώτερος σκοπός είναι να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ της Εκπαίδευσης και της εργασίας για καλύτερη αντιμετώπιση των κενών που παρουσιάζονται στις δεξιότητες στην Ευρώπη. εθνικές προσπάθειες εκσυγχρονισμού των συστημάτων Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας. βασικά έργα και διασυνοριακές προκλήσεις όπως είναι η καταπολέμηση των στημένων παιγνιδιών, το ντοπάρισμα, η βία και ο ρατσισμός (Αθλητισμός). Το πρόγραμμα Erasmus + αφορά τις ακόλουθες δράσεις: Βασική Δράση 1 Κινητικότητα ατόμων (Υποστηρίζει την κινητικότητα των σπουδαστών και του προσωπικού, κοινές μεταπτυχιακές σπουδές, εγγύηση φοιτητικών δανείων). Υπάρχει ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων με καταληκτική ημερομηνία: 01/10/2014 Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών (Υποστηρίζει διακρατικές στρατηγικές συμπράξεις, συμμαχίες γνώσεων, τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων, ανάπτυξη ικανοτήτων, ΙΤ πλατφόρμες υποστήριξης). Υπάρχουν 2 ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με καταληκτική ημερομηνία: 1) 02/09/2014 και 2) 01/10/2014 Βασική Δράση 3 Υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις πολιτικής (Υποστηρίζει γνώσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, μελλοντικές πρωτοβουλίες, εργαλεία ευρωπαϊκής πολιτικής, τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, διαλόγους μεταξύ ενδιαφερομένων μερών, προώθηση της πολιτικής του προγράμματος). Υπάρχουν 2 ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με καταληκτική ημερομηνία: 1) 26/06/2014 και 2) 01/10/2014 Δράσεις Jean Monnet (Υποστηρίζει ακαδημαϊκά ινστιτούτα, ιδρύματα και ενώσεις, έδρες, κέντρα αριστείας, συζητήσεις για ακαδημαϊκή εργασία, διασκέψεις για μελέτες). Προς τον παρόν δεν υπάρχει ανοικτή πρόσκληση. Δράσεις για αθλητισμό (Υποστηρίζει συνεργασίες, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αθλητικές εκδηλώσεις, ενισχύει στη βάση αποδεικτικών στοιχείων τη χάραξη πολιτικής και την προώθηση του προγράμματος, το διάλογο με σχετικούς ευρωπαϊκούς φορείς, αθλητικές εκδηλώσεις επί Προεδρίας που οργανώνονται από τα κράτη μέλη). Υπάρχουν 2 ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με καταληκτική ημερομηνία 26/06/2014 και οι δύο. Πρόγραμμα Erasmus

8 Σελίδα 7 Το ΚΕΣΕΑ και το ΙΕΕΝ (Ίδρυμα Εργοδότησης /Εκπαίδευσης Νεολαίας έχουν αναλάβει την υλοποίηση του Προγράμματος «Ενδυνάμωση Νέων», στα πλαίσια του Προγράμματος χρηματοδότησης κυπριακών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την περίοδο (NGO Fund), από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EOX). To Πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους, φοιτητές (που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησής τους) και αυτοεργοδοτούμενους που έχουν ή προτίθενται να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση, ηλικίας χρονών και οι οποίοι επιθυμούν να τύχουν εκπαίδευσης και υποστήριξης. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΝΕΩΝ (23/04/ /04/2015) Ο απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των νέων ούτως ώστε να γίνουν πιο ικανοί στην εύρεση εργασίας ή να πετύχουν ως νέοι επιχειρηματίες. Όσοι νέοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μπορούν να αποτείνονται, μέχρι και τις στο τηλέφωνο Οι θέσεις συμμετεχόντων είναι περιορισμένες και θα δοθεί αυστηρή χρονική προτεραιότητα στις κρατήσεις. Η ενδυνάμωση των νέων, θα επιτυγχάνεται με τη χρήση των πιο κάτω τύπων μάθησης: Εργαστήρια: Εργαστηριακά προγράμματα τριών επιπέδων που θα αναπτυχθούν και θα προσφερθούν στους νέους, διάρκειας είκοσι περίπου ωρών το κάθε εργαστήρι. Καθοδήγηση: Εξατομικευμένη καθοδήγηση για άυλες δεξιότητες (soft skills) αλλά και για συγκεκριμένα επαγγέλματα που επιλέγει να διερευνήσει σε βάθος ο κάθε νέος, από έμπειρους στον τομέα των επιχειρήσεων. Η καθοδήγηση θα γίνεται σε ατομικό επίπεδο και θα δοθεί προτεραιότητα σε εκείνους που παρακολουθούν τα εργαστήρια που θα προσφέρονται. Υπηρεσίες Επαγγελματικής Υποστήριξης: Νέοι, οι οποίοι έχουν στήσει τη δική τους επιχείρηση ή προτίθενται να το κάνουν, θα λάβουν επαγγελματικές υπηρεσίες σε μια ή περισσότερες πτυχές προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες βιωσιμότητας και αρίστευσης της επιχείρησής τους. Οι υπηρεσίες αυτές θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: Στρατηγικός Σχεδιασμός, Χρηματοοικονομικά, Συστήματα και Χειρισμοί, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Φορολογικά, Λογιστικά, Ελεγκτικά, Νομικά, Πληροφορική, Αξιοποίηση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, Μάρκετινγκ, Branding, Διαφήμιση. Ενδυνάμωση των Νέων (Empower Youth EmY)

9 Σελίδα 8 Εργατική Νομοθεσία Εργασιακές σχέσεις 1. Εργαστήρι Εργατικής Νομοθεσίας ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Το εργαστήρι, το οποίο διεξήχθη στις 27 Μαρτίου 2014 στο Ξενοδοχείο Classic στη Λευκωσία έδωσε την ευκαιρία στους 25 συμμετέχοντες από διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας να ενημερωθούν, να υποβάλουν ερωτήσεις και συζητήσουν για σημαντικά και επίκαιρα θέματα της εργατικής νομοθεσίας και των εργασιακών σχέσεων Εισηγητές του εργαστηρίου ήταν η κα Λία Ευστρατίου - Γεωργιάδη : Διαπρεπής Δικηγόρος : Μέλος της Νομικής Επιτροπής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εμπειρογνώμονας στην Απασχόληση και τις Ίσες Ευκαιρίες, η κα Μάρω Οδυσσέως : πρώην Πρώτος Ασφαλιστικός Λειτουργός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο κος Ζαχαρίας Ιωάννου Ανώτερος Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού του ΚΕΣΕΑ. Εργατική Νομοθεσία Νομική διάσταση και Πρακτική εφαρμογή, και τελευταιές εξελίξεις

10 Σελίδα 9 1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αναγνωρίζοντας την νομική και ηθική ευθύνη των οργανισμών να εφαρμόζουν σωστά και αποτελεσματικά τις πρόνοιες και κανονισμούς της εργατικής νομοθεσίας, το ΚΕΣΕΑ διοργάνωσε εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Εργατική Νομοθεσία, το οποίο αφενός παρουσίασε το νομικό πλαίσιο και αφετέρου επικεντρώθηκε στην πρακτική της εφαρμογή στον εργασιακό χώρο βασιζόμενο σε αποφάσεις και νομολογίες αρμοδίων Δικαστηρίων και καλές επιχειρηματικές πρακτικές. Το εργαστήριο διεξάχθηκε στις 5 Ιουνίου στην εκπαιδευτική αίθουσα του μεγάρου NETINFO στην Αγλαντζιά. Οι δεκαπέντε συμμετέχοντες, προερχόμενοι από γνωστές και καθιερωμένες επιχειρήσεις, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, να ενδυναμώσουν τις γνώσεις τους στο θέμα και να τους στόχους τους μέσα από ενεργό συμμετοχή και μια πολύ ζωντανή συζήτηση. Ο εκπαιδευτής του εργαστηρίου, Ζαχαρίας Ιωάννου, διευκόλυνε και κατεύθυνε την ομάδα προς την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων. Λόγω της αυξημένης ζήτησης του συγκεκριμένου εργαστηρίου, έχει προγραμματιστεί επανάληψη του το Φθινόπωρο του 2014.

11 Σελίδα 10 Νέα Υπηρεσία: Watch out και επωφεληθείτε από Χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε.!!! Το ΚΕΣΕΑ, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες τον μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, έχει δημιουργήσει μία νέα υπηρεσία με την οποία οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί μπορούν να συνδεθούν και να λαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες. Εκπαιδευμένοι σύμβουλοι του ΚΕΣΕΑ εντοπίζουν μαζί σας τις ανάγκες του οργανισμού σας, τις καταγράφουν και παρακολουθούν την αγορά για ευκαιρίες που σας αφορούν. Οι ευκαιρίες αυτές εστιάζουν κυρίως σε χρηματοδοτήσεις που πηγάζουν από διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπηρεσία λειτουργεί συνδρομητικά, δηλαδή, ο ενδιαφερόμενος οργανισμός γίνεται συνδρομητής στην υπηρεσία με ένα πολύ μικρό μηνιαίο κόστος το οποίο συμπεριλαμβάνει τόσο γενική, όσο και εξατομικευμένη ενημέρωση για τις ανάγκες του οργανισμού σας. Η ενημέρωση συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στα πιο κάτω: Προγράμματα επιδοτήσεων μισθού, για προσωπικό Επιδοτήσεις για δραστηριότητες του Οργανισμού Ειδικά Χαμηλότοκα δάνεια που πηγάζουν από την Ε.Ε. Ευκαιρίες συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενα Έργα. Αναλαμβάνεται μικρός αριθμός οργανισμών ανά σύμβουλο, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται πραγματικά εξατομικευμένη έρευνα για τον κάθε οργανισμό. Υπηρεσία Watch Out!!!

12 Σελίδα 11 Η Εταιρεία μας Κέντρο Συμβουλευτικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Λτδ Διεύθυνση: Νήσου 11, 2540 Δάλι, Λευκωσία Τηλέφωνο: Φαξ: Ιστοσελίδα: Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης, (ΚΕΣΕΑ) ιδρύθηκε το 2006 με πλήρη επαγγελματικότητα και παρέχει ψηλής ποιοτικής αξίας υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και οργανισμούς (τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα), καθώς και στην τοπική αυτοδιοίκηση, σχετικά με αναπτυξιακά θέματα. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν: το σχεδιασμό την εφαρμογή την διαχείριση την παρακολούθηση την οργάνωση και την αξιολόγηση έργων σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό Το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας περιλαμβάνει επίσης και: Την επιμέλεια, την παρακολούθηση, την εφαρμογή και την εκπόνηση μελετών. Την ανάληψη και εκτέλεση Έργων καθώς και την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότησή τους. Την παρακολούθηση και την αξιολόγηση υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Οι υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού και καθοδήγησης καριέρας που παρέχουμε, προσφέρουν μία ολοκληρωμένη λύση, τόσο σε προσωπικό αλλά και εταιρικό επίπεδο για τους πελάτες μας. Παρέχουμε εξειδικευμένα σεμινάρια εκπαίδευσης και κατάρτισης, με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες και τις τάσεις του κάθε οργανισμού, προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες του. Αυτή είναι και η τελευταία έκδοση μας πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές.

Καλή Νέα Χρονιά!!! ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ) Αγαπητοί Συνεργάτες,

Καλή Νέα Χρονιά!!! ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ) Αγαπητοί Συνεργάτες, ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ) ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: Συγχρηματοδοτού μενα Προγράμματα Σχέδιο: Επιχειρηματικής Καινοτομίας Σχέδιο: Δημιουργική Ευρώπη Σχέδιο: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Στην περίπτωση αντικρουόμενων νοημάτων μεταξύ γλωσσικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Έκδοση 3: 19/12/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ A - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό Λευκωσία, 17 Ιουλίου 2014 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Θέμα: Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Τράπεζας Κύπρου Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας επισυνάπτονται οι σχετικές πληροφορίες για τα Σχέδια JEREMIE και Trade Finance

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Εργαλείο Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον στα πλαίσια του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ο οδηγός αυτός αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη», Αρ. Συμφωνίας Επιδότησης VS/2006/0426, με την υποστήριξη της

Ο οδηγός αυτός αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη», Αρ. Συμφωνίας Επιδότησης VS/2006/0426, με την υποστήριξη της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ο οδηγός αυτός αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη», Αρ. Συμφωνίας Επιδότησης VS/2006/0426, με την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος. Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος. Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014 Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014 2 η έκδοση: 27/02/2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+... 8 Ποιοι είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥNΙΟΣ 214 ISSN 1986-82Χ Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: +357

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος Βόλος Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+... 3 Εισαγωγή... 3 Σκοπός του Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ISSN 2421-7948 Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 Ιούνιος 2007 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Τροποποίηση των Γενικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: - EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συγγραφείς: Lubica Cerna, Άννα Πηλαβάκη, Rumen Valchev

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Απρίλιος 2008 Διανέμεται δωρεάν

Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Απρίλιος 2008 Διανέμεται δωρεάν Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Απρίλιος 2008 Διανέμεται δωρεάν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Αθήνα Θεσσαλονίκη Καλαμάτα Μυτιλήνη Πάρος Διεύθυνση Κεντρικής Δομής Αθηνών: Χ. Μούσκου

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Προγραμματισμού. Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Γραφείο Προγραμματισμού. Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Οδηγός Καλών Πρακτικών Διαχείριση της ΚΠ EQUAL : Το Γραφείο Προγραμματισμού είναι η Διαχειριστική Αρχή της ΚΠ EQUAL στην Κύπρο. Η Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN LAIKI. Οδηγός Προγραµµάτων Χρηµατοδότησης Εθνικά και Συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. Σχέδια. Υπηρεσία Οικονοµικών Ερευνών και Προγραµµατισµού

MARFIN LAIKI. Οδηγός Προγραµµάτων Χρηµατοδότησης Εθνικά και Συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. Σχέδια. Υπηρεσία Οικονοµικών Ερευνών και Προγραµµατισµού MARFIN LAIKI Οδηγός Προγραµµάτων Χρηµατοδότησης Εθνικά και Συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. Σχέδια Υπηρεσία Οικονοµικών Ερευνών και Προγραµµατισµού 30 Αυγούστου 2007 Οδηγός Προγραµµάτων Χρηµατοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν των ευρωπαίων Υπουργών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΚΟΥΣΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ - ΧΑΡΑ ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Δικαιούχος: ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δ/νση: Δημαρχείο Διδυμοτείχου,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ.

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 40 Ταχ. Κώδικας: 66100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ένεση για την οικονομία η ενίσχυση των εξαγωγών

Ένεση για την οικονομία η ενίσχυση των εξαγωγών ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 39 Aρ. φύλλου 307 Απρίλιος 2014 Με επιτυχία η τελετή απονομής των Βραβείων Εξαγωγών Ένεση για την οικονομία η ενίσχυση των εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 112392/04 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1813Β Μέγεθος κειμένου: 351,209 KB Αριθ. 112392/04 (ΦΕΚ 1813 Β /8-12-04) :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.)

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία με τη συμβολή της Ε.Ε.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία με τη συμβολή της Ε.Ε. Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία με τη συμβολή της Ε.Ε. Iωάννης Τσιτσόπουλος (Msc,MBA,Dip.Man.) Υπεύθυνος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Ταυτότητα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Μορφές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 7 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα