Η Ι Μ Β Ρ Ο Σ Σ Τ Ο Υ Σ Α Ρ Χ Α Ι Ο Υ Σ Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ι Μ Β Ρ Ο Σ Σ Τ Ο Υ Σ Α Ρ Χ Α Ι Ο Υ Σ Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ *"

Transcript

1 1 Η Ι Μ Β Ρ Ο Σ Σ Τ Ο Υ Σ Α Ρ Χ Α Ι Ο Υ Σ Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ * του Ξενοφώντα Τζαβάρα Κλ. Φιλολόγου-Γλωσσολόγου, Master Γλωσσολογίας, Υποψ. ρος Γλωσσολογίας Η Ίµβρος είναι νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου. Βρίσκεται 13 ναυτικά µίλια νοτιοανατολικά της Σαµοθράκης, 11 ναυτικά µίλια βορειοανατολικά της Λήµνου και επίσης 11 ναυτικά µίλια δυτικά της χερσονήσου της Καλλίπολης. Έχει έκταση 279 χλµ 2 και µήκος ακτών 69 χλµ. Στην παρούσα µελέτη θα προσπαθήσουµε να αναφέρουµε τα χωρία των κειµένων της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας (Α.Ε.Λ.) στα οποία αυτή 1 εµφανίζεται ακολουθώντας την σειρά: παράθεση αρχαιοελληνικού χωρίου κατά λέξη απόδοσή του στην Νέα Ελληνική (Ν.Ε.) σύντοµη ερµηνευτική προσέγγιση 2. Η παράθεση του εκάστοτε χωρίου θα γίνεται βάσει του συγγραφέα από τον οποίο αυτό προέρχεται, ο οποίος µε την σειρά του θα εµφανίζεται µε αυστηρώς χρονολογική σειρά. Αρκετά χωρία κειµένων της Α.Ε.Λ. στα οποία απαντούν οι λέξεις «Ίµβρος Ίµβριος» υπάρχουν και στα βιβλία των Μουστοξύδη Κουτλουµουσιανού 3, Καρά 4 και Παπαγεωργίου 5. Λόγω όµως της φύσεως των σηµαντικών αυτών πονηµάτων που συµβάλλουν σηµαντικά στην µελέτη κυρίως της ιστορίας της Ίµβρου, τα χωρία βρίσκονται διασκορπισµένα σε διάφορα µέρη των βιβλίων αυτών ανά θεµατικές ενότητες και απλώς ως βιβλιογραφικές παραποµπές ενώ τις περισσότερες φορές είτε δηλώνεται το συγκεκριµένο χωρίο δίχως να αναφέρεται το αρχαιοελληνικό κείµενο είτε παρατίθεται συχνά αυτό συνοδευόµενο από έναν σύντοµο σχολιασµό χωρίς µετάφραση. Εξάλλου, η νεοελληνική απόδοση των περισσοτέρων (χωρίων), αν και ορθή, προσεγγίζει περισσότερο την ελεύθερη µετάφραση καθώς στόχος των συγγραφέων δεν ήταν φυσικά η κατά λέξη ερµηνεία αλλά η εξήγησή τους και η εξαγωγή χρήσιµων πληροφοριών. Τέλος, πράγµα αναµενόµενο, αυτά απαντούν εν µέσω πολλών άλλων χωρίων, σηµειώσεων και παραποµπών, αρχαιοελληνικών και µη, τα οποία σχετίζονται µε διάφορα στοιχεία κάθε φορά. Έτσι, µε την παρούσα εργασία προσπαθήσαµε να καταγράψουµε µε αυστηρώς χρονολογική σειρά ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ, κατά το δυνατόν, των χωρίων από κείµενα της Α.Ε.Λ. όπου απαντούν οι όροι «Ίµβρος Ίµβριος», όπως αυτοί προσδιορίστηκαν παραπάνω, αποδίδοντάς τα στην Ν.Ε. κατά λέξη και πάντοτε κατ αντιπαραβολή * Το παρόν κείµενο αποτελεί ηλεκτρονικό ανάτυπο από τις σελίδες του τόµου 15 (62) του περιοδικού Θρακικά που εκδίδεται από το Θρακικό Κέντρο Εταιρεία Θρακικών Μελετών (Αθήνα, ). Σχετικά µε την ιστορία της Ίµβρου πβλ. τα έργα που ακολουθούν. Σχετικά µε την λαογραφία πβλ. κυρίως το δίτοµο έργο του Ξεινού Κ., : Λαογραφικά της Ίµβρου, τ. 1-2, Θεσσαλονίκη, καθώς και τα λαογραφικά άρθρα του Τζαβάρα Ξ., που είναι δηµοσιευµένα στο περ. Ίµβρος του Συλλόγου Ιµβρίων Αθηνών στα τεύχη: 49 (1998), 65 (2002), 78 (2005), 79 (2005), 80 (2005), 81 (2005), 82 (2006), 83 (2006), 84 (2006), 85 (2007), 86 (2007). Σχετικά µε το γλωσσικό ιδίωµα της Ίµβρου πβλ. κυρίως τα έργα του Ανδριώτη Ν. (1930): «Περί του γλωσσικού ιδιώµατος της Ίµβρου», Αθηνά, 42, σσ , Τζαβάρα Ξ. (2003): «Αρχαϊκά στοιχεία στο γλωσσικό ιδίωµα της Ίµβρου», Πρακτικά του ιεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικής ιαλεκτολογίας, Αθήνα, σσ , Τζαβάρα Ξ. (υπό προετοιµασία): Το µορφολογικό σύστηµα του ιµβριακού ιδιώµατος, διδ. διατρ., Αθήνα, όπου υπάρχει και εξαντλητική βιβλιογραφία σχετικά µε το ιµβριακό ιδίωµα και Ξεινού Κ. (1981): Του νησιού µας η γλώσσα: γλωσσάρι της Ίµβρου, Θεσσαλονίκη. 1 Θα αναφέρουµε τα χωρία που απαντά τόσο το κύριο όνοµα «Ίµβρος» (µε την σηµασία µόνο του συγκεκριµένου νησιού του Βορειοανατολικού Αιγαίου) όσο και το επίθετο «Ίµβριος» (µε την σηµασία του κατοίκου του εν λόγω νησιού και όχι του κυρίου ονόµατος ή του προσωνυµίου (π.χ.: Ηετίων ο Ίµβριος, Αθηνόδωρος ο Ίµβριος, κ.λπ.)). 2 Η ερµηνεία σχολιασµός που ακολουθεί κάθε φορά το εκάστοτε χωρίο δεν διεκδικεί κάποια ιδιαίτερη πρωτοτυπία. Συντάχθηκε µε στόχο την κατατόπιση του αναγνώστη και την διευκόλυνση της κατανόησης του γενικότερου νοηµατικού πλαισίου, εντός του οποίου απαντούν οι εν λόγω όροι («Ίµβρος Ίµβριος»). 3 Moυστοξύδης Α. Κουτλουµουσιανός Β. 1845: Υπόµνηµα Ιστορικόν περί της Νήσου Ίµβρου, εν Κωνσταντινουπόλει (Κοροµηλάς Πασπάλης). 4 Καράς Μ. 1987: Η νήσος Ίµβρος: Συµβολή εις την εκκλησιαστικήν ισορίαν της, Θεσσαλονίκη (Πατριαρχικόν Ίδρυµα Πατερικών Μελετών). 5 Παπαγεωργίου Σ.Ν. 1994: Ίµβρος: η ιστορία ενός ελληνικού νησιού, Αθήνα (Σύλλογος προς ιάδοσιν των Ελληνικών Γραµµάτων).

2 2 προς το αρχαίο κείµενο, περιοριζόµενοι συγχρόνως σε έναν σύντοµο σχολιασµό του καθενός, ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση εύκολα να κατανοεί το περιεχόµενο του εκάστοτε χωρίου. Απώτερος σκοπός είναι η συγκεκριµένη εργασία αφενός να αποτελεί στο εξής µια εύκολα προσβάσιµη πηγή αναφοράς για τους µελετητές διαφόρων θεµάτων που σχετίζονται µε την Ίµβρο και αφετέρου να βοηθήσει στην πραγµατοποίηση παρατηρήσεων, µελετών, συγκριτικών ερευνών, κ.λπ. σχετικά µε την παρουσία των εν λόγω όρων στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Τέλος, για την πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης εργασίας βασιστήκαµε αποκλειστικά σε κείµενα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων καθώς στόχος µας σε καµία περίπτωση δεν ήταν ο λεπτοµερειακός και εξονυχιστικός σχολιασµός των διαφόρων χωρίων, ούτε η εξαγωγή ιστορικών ή άλλων συµπερασµάτων από αυτά, αλλά η απλή και εύκολα προσεγγίσιµη παρουσίασή τους. 1. Ν Α. ΟΜΗΡΟΣ Κ ε ί µ ε ν ο «έστι δέ τι σπέος ευρύ βαθείης βένθεσι λίµνης, µεσσηγύς Τενέδοιο καί Ίµβρου παιπαλοέσσης.». Μ ε τ ά φ ρ α σ η «υπάρχει δε ένα µεγάλο σπήλαιο στον βυθό της βαθιάς θάλασσας, ανάµεσα στην Τένεδο και την βραχοφόρα Ίµβρο.». Σ χ ο λ ι α σ µ ό ς Ο Ποσειδώνας βλέποντας τους Τρώες να νικούν και να πλησιάζουν στα πλοία των Αχαιών, ανέβηκε στο άρµα του και πήγε στην Τροία για να ενθαρρύνει τους υπερασπιστές της µε την µορφή του µάντη Κάλχα. Το άρµα του, το οποίο έσερναν δύο άλογα, το άφησε σε ένα σπήλαιο που υπάρχει κατά τον Όµηρο στον βυθό ανάµεσα στην Ίµβρο και την Τένεδο. 2. Ξ Κ ε ί µ ε ν ο Μ ε τ ά φ ρ α σ η «αυτάρ επεί ρ όµοσέν τε τελεύτησέν τε τόν όρκον, «κι αφού λοιπόν ορκίστηκε (η Ήρα) και τέλειωσε τον όρκο (της), τώ βήτην Λήµνου τε καί Ίµβρου άστυ λιπόντε, έφυγαν (η Ήρα και ο Ύπνος) αφήνοντας και οι δυο την πόλη της Λήµνου και της Ίµβρου, ηέρα εσσαµένω, ρίµφα πρήσσοντε κέλευθον.». σαν να είχαν τυλιχτεί µε τον άνεµο, διανύοντας τον δρόµο ορµητικά.». Σ χ ο λ ι α σ µ ό ς Η Ήρα, αισθανόµενη φόβο από τις συνεχείς επιτυχίες των Τρώων, στην προσπάθειά της να ξεγελάσει και να αποκοιµίσει τον ία, ώστε να µπορέσει στην συνέχεια να ενισχύσει τους Αχαιούς, ζήτησε την βοήθεια του Ύπνου, ο οποίος βρισκόταν στην Λήµνο, δίνοντας όρκο ότι θα του δώσει ως αντάλλαγµα για τις υπηρεσίες του την Πασιθέα. Μετά την συµφωνία τους, πέταξαν και οι δύο προς την Ίδα της Μ. Ασίας για να συναντήσουν τον ία και να θέσουν σε εφαρµογή το σχέδιο, αφήνοντας πίσω τους την Ίµβρο και την Λήµνο. 3. Ω «ώς έφατ, ωρτο δε Ιρις αελλόπος αγγελέουσα, µεσσηγύς δέ Σάµου τε καί Ίµβρου παιπαλοέσσης ένθορε µείλανι πόντω. επεστονάχησε δε λίµνη.». «έτσι είπε και η ανεµόφτερη Ίρις ξεχύθηκε για να πάει το µήνυµα, και ανάµεσα στην Σαµοθράκη και στην βραχοφόρα Ίµβρο πήδηξε στο µαύρο πέλαγος. και βούηξε η θάλασσα.». Σ χ ο λ ι α σ µ ό ς Η Ίριδα, αγγελιοφόρος των θεών, βούτηξε στο πέλαγος µεταξύ της Ίµβρου και της Σαµοθράκης, προκειµένου να βρει την Θέτιδα και να την καλέσει στο παλάτι των θεών, όπου ο ίας θα την προστάξει να συµβουλέψει τον γιο της Αχιλλέα, ώστε να επιστρέψει το σώµα του Έκτορα στον πατέρα του Πρίαµο.

3 4. Ω «άλλους µέν γάρ παιδας εµούς πόδας ωκύς Αχιλλεύς «τα άλλα µου παιδιά ο γοργοπόδαρος Αχιλλέας πέρνασχ, όν τίν έλεσκε, πέρην αλός ατρυγέτοιο, τα πουλούσε, κάθε φορά που έπιανε κάποιο, πέρα από το ταραγµένο πέλαγος, ες Σάµον ές τ Ίµβρον καί Ληµνον αµιχθαλόεσσαν.». στην Σαµοθράκη, στην Ίµβρο και στην οµιχλώδη Λήµνο.». Σ χ ο λ ι α σ µ ό ς Η Εκάβη, θρηνώντας για τον θάνατο του γιου της Έκτορα, αναφέρει ότι τους άλλους γιους της που έπιασε ο Αχιλλέας δεν τους σκότωσε, αλλά τους πούλησε ως δούλους στην Σαµοθράκη, στην Ίµβρο και την Λήµνο, ενώ τον Έκτορα δεν τον λυπήθηκε και τον σκότωσε εκδικούµενος τον θάνατο του Πατρόκλου. 1. Ε 26 Β. ΗΡΟ ΟΤΟΣ «Ουτος ων ο Οτάνης, ο εγκατιζόµενος ες τουτον τον θρόνον, τότε διάδοχος γενόµενος Μεγαβάζω της στρατηγίης [ ], λαβών δέ παρά Λεσβίων νέας ειλε Ληµνόν τε καί Ίµβρον, αµφοτέρας έτι τότε υπό Πελασγων οικεοµένας.». «Αυτός λοιπόν ο Οτάνης, που κατέλαβε αυτόν τον θρόνο, αφού διαδέχθηκε τον Μεγάβαζο στην στρατηγία [ ], αφού πήρε πλοία από τους Λεσβίους, κυρίευσε την Λήµνο και την Ίµβρο, οι οποίες εκείνο τον καιρό κατοικούντο ακόµη από Πελασγούς.». Ο Ηρόδοτος, περιγράφοντας την ανάπτυξη της περσικής αυτοκρατορίας και µετά τις αναφορές στις εκστρατείες αυτής εναντίον της Αιγύπτου, της Σκυθίας και της Λιβύης, κάνει λόγο για την υποταγή της Θράκης στους Πέρσες λέγοντας ότι ο Οτάνης, ο οποίος διορίστηκε από τον βασιλιά των Περσών αρείο ως στρατηγός στις παράκτιες περιοχές, κατέκτησε την Λήµνο και την Ίµβρο ( π.χ.) ως εκδίκηση για την εχθρική συµπεριφορά αυτών απέναντι στους Πέρσες κατά την εκστρατεία τους εναντίον των Σκυθών. Τα νησιά αυτά, µέχρι εκείνη την χρονική στιγµή, αναφέρει ότι κατοικούντο από Πελασγούς. 2. ΣΤ 41 «Αυτός µέν δή Μιλτιάδης σύν τησι τέσσερσι των νεων καταφεύγει ες Ίµβρον, τήν δέ οι πέµπτην των νεων κατειλον διώκοντες οι Φοίνικες.». «Αυτός λοιπόν ο Μιλτιάδης µε τα τέσσερά του πλοία κατέφυγε στην Ίµβρο, το δε πέµπτο του πλοίο το έπιασαν οι Φοίνικες ενώ το καταδίωξαν.». Μετά την περιγραφή της ιωνικής επανάστασης και λίγο πριν την αναφορά στην εκστρατεία του αρείου εναντίον των Ελλήνων, ο Ηρόδοτος κάνει για πρώτη φορά λόγο για τον µετέπειτα στρατηγό των Αθηναίων Μιλτιάδη Β, ο οποίος το 494 π.χ. αναγκάστηκε να αποπλεύσει κυνηγηµένος από τους Φοίνικες από την χερσόνησο της Καλλίπολης, όπου ήταν εγκατεστηµένος ως ηγεµόνας στην ηµιανεξάρτητη αθηναϊκή ηγεµονία που είχε ιδρύσει ο θείος του Μιλτιάδης Α, και να καταφύγει στην Ίµβρο. 3. ΣΤ 41 «Μιλτιάδης δέ εξ Ίµβρου απικνέεται ες τάς Αθήνας.». «Ο δε Μιλτιάδης από την Ίµβρο έφθασε στην Αθήνα.»

4 4 Ο Μιλτιάδης, από την Ίµβρο όπου είχε καταφύγει κυνηγηµένος από τους Φοίνικες (βλ. Ηρόδ.: 2) κατόρθωσε να µεταβεί στην Αθήνα, όπου αργότερα επρόκειτο να εκλεγή στρατηγός. 4. ΣΤ 104 «Άµα µέν γάρ οι Φοίνικες αυτόν οι επιδιώξαντες µέχρι Ίµβρου περί πολλου εποιευντο λαβειν τε καί αναγαγειν παρά βασιλέα.». «(Σώθηκε) όταν βέβαια οι Φοίνικες, αφού τον καταδίωξαν µέχρι την Ίµβρο, επιθυµούσαν πολύ να τον πιάσουν και να τον οδηγήσουν στον βασιλιά.». Ο Ηρόδοτος, κατά την διάρκεια την εξιστόρησης της εκστρατείας των Περσών εναντίον των Ελλήνων και όταν αυτοί (οι Πέρσες) µετά την κατάληψη της Ερέτριας κατευθύνοντο προς τον Μαραθώνα, όπου ακολούθησε η γνωστή µάχη (490 π.χ.), κάνει λόγο για τον Μιλτιάδη τον Β. Αναφέρει ότι αυτός εξελέγη στρατηγός των Αθηναίων αφού σώθηκε δύο φορές από µεγάλο κίνδυνο: όταν κατέφυγε στην Ίµβρο καταδιωκόµενος από τους Φοίνικες και από εκεί µετέβη στην Αθήνα (βλ. Ηρόδ.: 2,3) και όταν κατηγορήθηκε για την τυραννική διοίκηση που είχε προηγουµένως ασκήσει ως διοικητής της ηµιανεξάρτητης αθηναϊκής ηγεµονίας στην θρακική χερσόνησο. 1. Γ 5 «Οι δ εκ των Αθηνων πρέσβεις ως ουδέν ηλθον πράξαντες, ες πόλεµον καθίσταντο οι Μυτιληναιοι καί η άλλη Λέσβος πλήν Μηθύµνης. ουτοι δέ τοις Αθηναίοις εβεβοηθήκεσαν καί Ίµβριοι καί Λήµνιοι καί των άλλων ολίγοι τινές ξυµµάχων.». Γ. ΘΟΥΚΥ Ι ΗΣ «Αφού επέστρεψαν οι πρέσβεις από την Αθήνα χωρίς να πετύχουν τίποτα, ενεπλάκησαν σε πόλεµο (µε τους Αθηναίους) οι Μυτιληναίοι και η υπόλοιπη Λέσβος εκτός από την Μήθυµνα. αυτοί όµως και οι Ίµβριοι και οι Λήµνοι και ορισµένοι από τους άλλους συµµάχους έσπευσαν σε βοήθεια των Αθηναίων.». Ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι το 4 ο έτος του πελοποννησιακού πολέµου (428 π.χ.) µετά την αποστασία των Μυτιληναίων από την αθηναϊκή συµµαχία, οι Αθηναίοι έστειλαν στόλο και µαζί µε την Ίµβρο, την Λήµνο και λίγους άλλους συµµάχους πολεµούσαν εναντίον των Μυτιληναίων. Εξάλλου, η βοήθεια που προσέφερε στους Αθηναίους η Ίµβρος ήταν αναµενόµενη, καθώς στο νησί ήταν εγκατεστηµένοι Αθηναίοι άποικοι ήδη από την εποχή των περσικών πολέµων (494 και 479 π.χ.) «Ώστε ουκ έχων όπως των ειρηµένων έτι εξαπαλλαγή, υφίσταται τόν πλουν, καί παρελθών ούτε φοβεισθαι έφη Λακεδαιµονίους πλεύσεσθαί τε λαβών εκ µέν της πόλεως ουδένα, Ληµνίους δε καί Ιµβρίους τούς παρόντας καί πελταστάς οί ησαν έκ τε Αίνου βεβοηθηκότες καί άλλοθεν τοξότας τετρακοσίους.». «Εποµένως µη γνωρίζοντας πώς να απαλλαγή πλέον από όσα είχε υποσχεθεί, ανέλαβε την αρχηγία της εκστρατείας και αφού ανέβηκε στο βήµα, ότι δεν φοβάται είπε τους Λακεδαιµόνιους και θα πλεύσει (εναντίον τους) χωρίς να πάρει (µαζί του) κανέναν (στρατιώτη) από την πόλη (των Αθηνών), αλλά (µόνο) τους Ληµνίους και τους Ιµβρίους που ήταν παρόντες καθώς και τους πελταστές που από τον Αίνο έσπευσαν σε βοήθεια και τετρακόσιους τοξότες από άλλα µέρη.». Μετά την κατάληψη της Πύλου από τον Αθηναίο στρατηγό ηµοσθένη (425 π.χ.) και τον αποκλεισµό στο απέναντι νησί της Σφακτηρίας ενός επιλέκτου σώµατος Λακεδαιµονίων, εξαιτίας της δυσκολίας στην τροφοδοσία των Αθηναίων, αποφασίστηκε να σταλούν ενισχύσεις στην Πύλο ώστε να αναγκασθούν οι Λακεδαιµόνιοι της Σφακτηρίας να παραδοθούν γρηγορότερα. Στρατηγός, µετά την παραίτηση του Νικία, ορίστηκε ο Κλέων χωρίς την

5 5 θέλησή του, ο οποίος δεν πήρε µαζί του κανέναν Αθηναίο στρατιώτη παρά µονάχα Ιµβρίους, Ληµνίους και µερικούς πελταστές από την Αίνο. Με την δύναµη αυτή κατόρθωσε πράγµατι να αναγκάσει τους Σπαρτιάτες της Σφακτηρίας να παραδοθούν. 3. Ε 8 «Καί επέξοδον µέν καί αντίταξιν ουκ εποιήσατο πρός τούς Αθηναίους, δεδιώς τήν αυτου παρασκευήν καί νοµίζων υποδεεστέρους ειναι, ου τω πλήθει (αντίπαλα γάρ πως ην), αλλά τω αξιώµατι (των γάρ Αθηναίων όπερ εστράτευε καθαρόν εξηλθε, καί Ληµνίων καί Ιµβρίων τό κράτιστον), τέχνη δέ παρεσκευάζετο επιθησόµενος.». «Και (ο Βρασίδας) δεν έκανε ούτε επίθεση ούτε αντιπαράταξη επειδή φοβόταν την δική του (ατελή) προετοιµασία και επειδή νόµιζε ότι (οι στρατιώτες του) είναι κατώτεροι, όχι ως προς την ποσότητα (διότι ήταν περίπου ισοδύναµοι), αλλά ως προς την αξία (διότι ο αθηναϊκός στρατός αποτελείτο µόνον από Αθηναίους, καθώς και από τους πιο διαλεχτούς Ληµνίους και Ιµβρίους), αλλά µε τέχνασµα προετοιµαζόταν να επιτεθεί.». Ο Θουκυδίδης περιγράφει την µάχη που διεξήχθη στην Αµφίπολη ανάµεσα στον αθηναϊκό στρατό µε επί κεφαλής τον Κλέωνα και τον πελοποννησιακό µε επί κεφαλής τον Βρασίδα. Ο ιστορικός αναφέρει ότι ο τελευταίος, αντιλαµβανόµενος την κατωτερότητα του στρατού του σε αξία, καθώς αυτός αποτελείτο από δούλους και µισθοφόρους, σε σύγκριση µε αυτόν των Αθηναίων που αποτελείτο από Αθηναίους και επιλέκτους από την Λήµνο και την Ίµβρο, αποφάσισε να προσπαθήσει να µην φανερώσει αυτόν στους αντιπάλους. 4. Ζ 57 «Αθηναιοι µέν αυτοί Ίωνες επί ωριέας Συρακοσίους εκόντες ηλθον, καί αυτοις τη αυτή φωνη καί νοµίµοις έτι χρώµενοι Λήµνιοι καί Ίµβριοι καί Αιγινηται, οί τότε Αίγιναν ειχον, καί έτι Εστιαιης οι εν Ευβοία Εστιαίαν οικουντες, άποικοι όντες ξυνεστράτευσαν.». «Οι µεν ιωνικής καταγωγής Αθηναίοι εναντίον των δωρικής καταγωγής Συρακοσίων εκουσίως εξεστράτευσαν, και µαζί τους αυτοί που είχαν την ίδια διάλεκτο και τα ίδια ακόµα έθιµα, οι Λήµνιοι και οι Ίµβριοι και οι Αιγινήται, οι οποίοι τότε κατείχαν την Αίγινα, και ακόµη οι Εστιαιείς οι οποίοι κατοικούσαν στην Εστιαία της Εύβοιας, επειδή ήταν άποικοι (των Αθηναίων) πήραν µαζί τους µέρος στην εκστρατεία.». Ο Θουκυδίδης, κατά την διάρκεια της εξιστόρησης του πολέµου στην Σικελία ( π.χ.) και ενώ όλα έδειχναν ότι οι Συρακούσιοι θα κέρδιζαν τους Αθηναίους (413 π.χ.), σε µια παρέκβασή του, προβαίνει στην αναφορά όλων των πόλεων που βοήθησαν τους Αθηναίους και τους Συρακουσίους αντίστοιχα, υπό µορφήν καταλόγου. Η Ίµβρος είναι λοιπόν από τις πρώτες περιοχές που αναφέρεται ότι έστειλε στρατιωτικές δυνάµεις στην Σικελία σε ενίσχυση των Αθηναίων. Και κάτι τέτοιο, για τον Θουκυδίδη, ήταν φυσικό καθώς οι Ίµβριοι µιλούσαν την ίδια διάλεκτο («φωνή») και είχαν τα ίδια έθιµα («νοµίµοις») µε αυτούς (τους Αθηναίους). 5. Η 102 «Τάς δέ µετά του Μινδάρου άµα τη έω κατιδόντες τήν δίωξην ευθύς ποιουµένου ου φθάνουσι πάσαις, αλλ αι µέν πλείους επί της Ίµβρου καί Λήµνου διέφυγον, τέσσαρες δέ των νεων αι ύσταται πλέουσαι καταλαµβάνονται παρά τόν Ελαιουντα.». «Όταν είδαν όµως (τα πλοία) του Μινδάρου (οι Αθηναίοι), ο οποίος αµέσως έκανε την καταδίωξη, δεν πρόλαβαν (να διαφύγουν) µε όλα (τα πλοία τους), αλλά τα µεν περισσότερα στην Ίµβρο και την Λήµνο κατέφυγαν, ενώ τέσσερα από τα πλοία που έπλεαν τελευταία καταλήφθηκαν κοντά στον Ελαιούντα.». Ο Θουκυδίδης περιγράφοντας το 21 ο έτος του πελοποννησιακού πολέµου (411 π.χ.) και τελευταίο της ιστορίας του, αναφέρεται στις µάχες που διεξήγοντο στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Στο συγκεκριµένο λοιπόν χωρίο

6 6 αναφέρεται ότι µετά από καταδίωξη από τους Πελοποννησίους τα περισσότερα αθηναϊκά πλοία πρόλαβαν να καταφύγουν στην Ίµβρο και την Λήµνο και να σωθούν ενώ τέσσερα από τα πλοία πιάστηκαν από τους εχθρούς. 6. Η 102 «Καί µίαν µέν εποκείλασαν κατά τό ιερόν του Πρωτεσιλάου αυτοις ανδράσι λαµβάνουσι, δύο δε ετέρας άνευ των ανδρων. τήν δέ µίαν πρός τη Ίµβρω κενήν κατακάουσι.». «Και ένα µεν (από τα πλοία) που εξώκειλε κοντά στο ιερό του Πρωτεσιλάου το κατέλαβαν µαζί µε το πλήρωµά του, ενώ δύο άλλα (τα κατέλαβαν) χωρίς τους άντρες. το δε άλλο κοντά στην Ίµβρο ενώ ήταν άδειο (από άντρες) το έκαψαν.». Ένα από τα τέσσερα αθηναϊκά πλοία που δεν πρόλαβαν να καταφύγουν στην Ίµβρο ή την Λήµνο κατά την καταδίωξή του από τον πελοποννησιακό στόλο (βλ. Θουκ.: 5) πυρπολήθηκε κοντά στην Ίµβρο προς την οποία κατευθυνόταν. 7. Η 103 «, καί ηµέρα ύστερον αφικόµενοι ορµίζονται ες «, και αφού έφθασαν την άλλη µέρα προσορµίστηκαν στον τόν Ελαιουντα καί τάς εκ της Ίµβρου όσαι κατέφυγον Ελαιουντα και όσα (πλοία) κατέφυγαν στην Ίµβρο κοµίζονται καί ες τήν ναυµαχίαν πέντε ηµέρας παρε- µετέφεραν και επί πέντε ηµέρες για την ναυµαχία σκευάζοντο.». προτοιµάζονταν.». Ο πελοποννησιακός στόλος που βρισκόταν κοντά στον Ελλήσποντο κινήθηκε από τον Ελαιούντα προς την Άβυδο, ενώ οι Αθηναίοι, όταν το αντιλήφθηκαν, έσπευσαν αµέσως από την Λέσβο, όπου βρισκόταν, σε βοήθεια προς τον Ελλήσποντο και φέρνοντας συγχρόνως τα πλοία τα οποία προηγουµένως είχαν καταφύγει, µετά την καταδίωξη από τον πελοποννησιακό στόλο (βλ. Θουκ.: 5), στην Ίµβρο, παρατάχθηκαν για ναυµαχία απέναντι στους Πελοποννησίους. 1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 8, 15. ΞΕΝΟΦΩΝ «Οί τε γάρ Αθηναιοι εφοβουντο συνθέσθαι αυτονόµους «ιότι και οι Αθηναίοι φοβόταν να συµβωνήσουν να είναι αυτόνοµες τάς πόλεις καί τάς νήσους ειναι, µή Λήµνου καί Ίµβρου οι πόλεις και τα νησιά, µήπως την Λήµνο και την Ίµβρο καί Σκύρου στερηθειεν,». και την Σκύρο χάσουν,». Οι Λακεδαιµόνιοι, στην διάρκεια του κορινθιακού πολέµου ( π.χ.), όταν πληροφορήθηκαν ότι ο Αθηναίος στρατηγός Κόνων ανοικοδόµησε τα τείχη της πόλεως ενώ συγχρόνως οι Πέρσες βοηούσαν οικονοµικά τους Αθηναίους, έστειλαν στις Σάρδεις τον ναύαρχο Αντακλίδα (392 π.χ.) για να ζητήσει την θέσπιση ειρήνης µε τους Πέρσες, δεχόµενος οι Λακεδαιµόνιοι να µην διεκδικούν στο εξής τίποτα από τις ασιατικές περιοχές, αλλά και να γίνουν συγχρόνως όλες οι ελληνικές πόλεις και τα νησιά αυτόνοµες. Κάτι τέτοιο όµως, όπως φαίνεται στο συγκεκριµένο απόσπασµα, έβαζε σε ανησυχία τους απεσταλµένους των άλλων ελληνικών πόλεων αναλογιζόµενοι ότι έτσι πλέον δεν θα έχουν την δυνατότητα να άρχουν επί διαφόρων περιοχών, όπως για παράδειγµα η Αθήνα επί της Ίµβρου. 2. ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Ε 1, 31

7 7 «Αρταξέρξης βασιλεύς νοµίζει δίκαιον τάς µέν εν τη «Ο βασιλιάς Αρταξέρξης θεωρεί (πως είναι) δίκαιο Ασία πόλεις εαυτου ειναι καί των νήσων Κλαζοµενάς οι µεν πόλεις που βρίσκονται στην Ασία να είναι δικές του και από τα νησιά οι Κλαζοµενές καί Κύπρον, τάς δέ άλλας Ελληνίδας πόλεις καί µικράς και η Κύπρος, οι δε άλλες ελληνικές πόλεις τόσο οι µικρές καί µεγάλας αυτονόµους αφειναι πλήν Λήµνου καί όσο και οι µεγάλες (θεωρεί πως είναι δίκαιο) να αφεθούν αυτόνοµες εκτός από την Λήµνο και Ίµβρου καί Σκύρου. ταυτας δέ ώσπερ τό αρχαιον ειναι την Ίµβρο και την Σκύρο. αυτές (θεωρεί δίκαιο) να ανήκουν όπως και στο παρελθόν στους Αθηναίων. Οπότεροι δέ ταύτην τήν ειρήνην µή Αθηναίους. Και όσοι αυτήν την ειρήνη δεν δέχονται, τούτοις εγώ πολεµήσω µετά των ταυτά δεχθούν, εγώ θα τους πολεµήσω µαζί µε αυτούς που τα ίδια (µε µένα) βουλοµένων καί πεζη καί κατά θάλατταν καί ναυσί επιθυµούν και στην στεριά και στην θάλασσα και µε πλοία καί χρήµασιν.». και µε χρήµατα.». Το 386 π.χ., και µετά τον ναυτικό αποκλεισµό του αθηναϊκού στόλου στον Ελλήσποντο από τους Λακεδαιµονίους, οι ελληνικές πόλεις αναγκάστηκαν να υπογράψουν την συνθήκη ειρήνης µε τον βασιλιά των Περσών Αρταξέρξη. Με την ειρήνη αυτή που ονοµάστηκε «Αντακλίδειος ή Βασίλειος Ειρήνη» (από το όνοµα του Σπαρτιάτη ναυάρχου Αντακλίδα που ως απεσταλµένος της πόλεώς του πρωτοστάτησε στις διαπραγµατεύσεις καθώς και του Πέρση βασιλιά Αρταξέρξη) όλες οι ελληνικές πόλεις της Ασίας καθώς και η Κύπρος περνούσαν στον πλήρη έλεγχο των Περσών, ενώ όλες οι πόλεις της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας αποκτούσαν την αυτονοµία τους. Εξαίρεση στο τελευταίο αποτελούν τα νησιά Ίµβρος, Λήµνος και Σκύρος, όπου είχαν κατά το παρελθόν εγκατασταθεί Αθηναίοι κληρούχοι και τα οποία παρέµειναν ακόµα και τώρα στην διακαιοδοσία και τον έλεγχο των Αθηναίων. 1. ΦΙΛΙΠΠΙΚΟΣ Α : 34 Ε. ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ «Έπειτα τί πρός τούτω; Του πάσχειν αυτοί κακως έξω γενήσεσθε, ουχ ώσπερ τόν παρελθόντα χρόνον εις Ληµνον καί Ίµβρον εµβαλών αιχµαλώτους πολίτας υµετέρους ώχετ έχων, πρός τω Γεραιστω τά πλοια συλλαβών αµύθητα χρήµατ εξέλεξεν, τά τελευται εις Μαραθων απέβη καί τήν ιεράν από της χώρας ώχετ έχων τριήρη, υµεις δ ούτε ταυτα δύνασθε κωλύειν, ούτ εις τούς χρόνους, ούς άν προθησθε, βοηθειν.». Έπειτα και τι άλλο; Από τα παθήµατα εσείς οι ίδιοι θα σωθείτε, όχι όπως στο παρελθόν που αφού εισέβαλε στην Λήµνο και την Ίµβρο έφυγε πιάνοντας δικούς σας πολίτες ως αιχµαλώτους, και κοντά στον Γεραιστό όπου τα πλοία αφού κατέλαβε, συνέλεξε αµύθητα χρήµατα και τέλος αποβιβάσθηκε στον Μαραθώνα και από την χώρα έφυγε παίρνοντας το ιερό (σας) πλοίο, ενώ εσείς ούτε αυτά δεν µπορείτε να εµποδίσετε ούτε τότε που θα κρίνατε κατάλληλο, να σπεύδατε σε βοήθεια.». Ο µεγάλος Αθηναίος ρήτορας ηµοσθένης, µε τον λόγο του αυτόν προσπαθεί να πείσει τους Αθηναίους να συγκεντρώσουν χρήµατα ώστε να οργανωθεί στρατός ισχυρός που θα βρίσκεται σε διαρκή πόλεµο µε τον Φίλιππο Β στην περιοχή της Μακεδονίας. Στην προσπάθειά του να πείσει το ακροατήριό του χρησιµοποιεί πλήθος επιχειρηµάτων, ένα από τα οποία είναι και η υπόµνηση της αιχµαλωσίας και απαγωγής από τον Μακεδόνα βασιλιά Αθηναίων κληρούχων που βρίσκονταν εγκατεστηµένοι στην Ίµβρο κατά το 351 π.χ., δηλ. λίγο πριν εκφωνηθεί ο συγκεκριµένος λόγος. 2. ΠΕΡΙ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ: 4 «Ο δή τούς ληστάς τιµωρησάµενος καί κρατήσας «Όποιος λοιπόν αφού τιµώρησε τους ληστές και αφού κατέκτησε (όσα εκείνοι είχαν αρπάξει)

8 ουκ άν δήπου εικότα λέγοι, ει φαίη, ά εκεινοι αδίκως καί αλλότρια ειχον, ταυθ εαυτου γίγνεσθαι. Ει γάρ ταυτα συγχωρήσετε, τί κωλύει, καί εί τινα της Αττικης λησταί τόπον καταλάβοιεν ή Λήµνου ή Ίµβρου ή Σκύρου, καί τινες τούτους τούς ληστάς εκκόψαιεν, ευθύς καί τόν τόπον τουτον, ου ησαν οι λησταί, τόν όντα ηµέτερον, των τιµωρησαµένων τούς ληστάς γίγνεσθαι;». 8 δεν θα µιλούσε βέβαια σωστά, εάν έλεγε, ότι όσα ξένα εκείνοι άδικα κατείχαν, αυτά έγιναν (τώρα) δικά του. ιότι εάν επιτρέψετε αυτά, τι εµποδίζει, και εάν κάποιο µέρος της Αττικής καταλάµβαναν ληστές ή της Λήµνου ή της Ίµβρου ή της Σκύρου, και κάποιοι έδιωχναν αυτούς τους ληστές, αµέσως και το µέρος αυτό που είχαν καταλάβει οι ληστές, το οποίο ήταν δικό µας, να γίνει κτήµα εκείνων που τιµώρησαν τους ληστές;». Ο ηµοσθένης ή κατ άλλους ο Ηγήσιππος από το Σούνιο απαντώντας µε τον λόγο αυτόν στην επιστολή του Φιλίππου Β (343 π.χ.), µε την οποία ο Μακεδόνας βασιλιάς ζητούσε την υπογραφή συµφωνίας για ειρήνη και συνεργασία µεταξύ Μακεδονίας και Αθήνας, παραχωρώντας µάλιστα στους Αθηναίους την Αλόννησο, ένα µικρό νησί νότια της Λήµνου, το οποίο ανήκε παλαιότερα στην Αθήνα αλλά καταλήφθηκε από ληστές τους οποίους εκδιώκοντας αργότερα ο Φίλιππος υποστήριζε ότι του ανήκει. Ο ρήτορας προσπαθεί να πείσει τους Αθηναίους να απορρίψουν την πρόταση του Φιλίππου, λέγοντας ότι το νησί τους ανήκει δικαιωµατικά. Για τον σκοπό αυτόν αναφέρει πως, εάν δεχθούν την «προσφορά» αυτήν του βασιλιά της Μακεδονίας, θα είναι σαν να παραδέχονται και στο µέλλον ότι, σε περίπτωση κατά την οποία κάποιοι ληστές καταλάβουν ένα τµήµα της Αττικής, της Ίµβρου, της Λήµνου, της Σκύρου ή οποιασδήποτε άλλης αθηναϊκής περιοχής, αυτή θα ανήκει δικαιωµατικά σε εκείνον που αργότερα θα εκδιώξει τους ληστές. 3. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 115 «Άρχων ηµόνικος Φλυεύς, βοηδροµιωνος έκτη µετ «(Όταν ήταν) επώνυµος άρχοντας ο ηµόνικος ο Φλυεύς, την εικοστή έκτη του βοηδροµιώνος µηνός εικάδα, γνώµη βουλης καί δήµου, Καλλίας Φρεάρριος σύµφωνα µε απόφαση της βουλής και της εκκλησίας του δήµου, ο Καλλίας ο Φρεάρριος ειπεν, ότι δοκει τη βουλη καί τω δήµω στεφανωσαι δήλωσε, ότι η βουλή και η εκκλησία αποφάσισε να στεφανώσει Ναυσικλέα τόν επί των όπλων, ότι Αθηναίων οπλιτων τον Ναυσικλή τον στρατηγό, διότι όταν Αθηναίοι στρατιώτες δισχιλίων όντων εν Ίµβρω καί βοηθούντων τοις δύο χιλιάδες βρισκόταν στην Ίµβρο και βοηθούσαν τους κατοικουσιν Αθηναίων τήν νησον, ου δυναµένου Αθηναίους που κατοικούσαν στο νησί, µη µπορώντας Φίλωνος του επί της διοικήσεως κεχειροτονηµένου ο Φίλωνας, που εξελέγη στην διοίκηση των εξόδων, διά τούς χειµωνας πλευσαι καί µισθοδοτησαι τους εξαιτίας της κακοκαιρίας να πλεύσει και να να δώσει τους µισθούς οπλίτας, εκ της ιδίας ουσίας έδωκε καί ουκ εισέπραξε τόν δηµον, καί αναγορευσαι τόν στέφανον ιονυσίοις τραγωδοις καινοις.». στους στρατιώτες, (ο Ναυσικλής τους έδωσε) από την δική του περιουσία χωρίς να τους περάσει στον λογαριασµό του δήµου, και (δήλωσε) ότι θα αναγορευθεί το στεφάνι στα Μεγάλα ιονύσια, κατά την παράσταση νέων τραγωδιών.». ύο περίπου χρόνια µετά την µάχη της Χαιρώνειας (338 π.χ.) κάποιος Κτησιφών πρότεινε να βραβευθεί ο ηµοσθένης µε στέφανο λόγω του πατριωτισµού του και συγκεκριµένα για την απόφασή του να δωρίσει χρήµατα από την περιουσία του για την επισκευή του τείχους των Αθηνών εξαιτίας του φόβου προς τον Φίλιππο Β, τα οποία αργότερα δεν ζήτησε από το δηµόσιο ταµείο. Στην κατηγορία της πρότασης αυτής ως παράνοµης από τον Αισχίνη, προσπαθεί να απαντήσει ο ηµοσθένης µε τον παρόντα λόγο κάνοντας χρήση σηµαντικού αριθµού εγγράφων, ψηφισµάτων, κ.λπ.. Ένα από αυτά είναι και το παραπάνω, το οποίο παρουσιάζει πολλά κοινά σηµεία µε την πρόταση αυτή του Κτησιφώντα. Συγκεκριµένα, όταν ο Αθηναίος στρατηγός Ναυσικλής εστάλη το 351 π.χ. µαζί µε 2000 οπλίτες στην Ίµβρο προκειµένου να προστατεύσει τους Αθηναίους κληρούχους, ύστερα µάλιστα και από την αιχµαλωσία αρκετών από αυτούς από τον Φίλιππο (βλ. ηµοσθ.: 1), µη µπορώντας οι Αθηναίοι, εξαιτίας της κακοκαιρίας, να στείλουν τα απαιτούµενα χρήµατα για την µισθοδοσία του στρατού, κατέβαλε αυτά ο ίδιος χωρίς να τα ζητήσει αργότερα από το δηµόσιο ταµείο. Για την πράξη του λοιπόν αυτή κατατέθηκε πρόταση να του απονεµηθεί τιµητικός στέφανος.

9 4. ΚΑΤΑ ΝΕΑΙΡΑΣ: 3 9 «Προεληλυθότος δέ χρόνου λαγχάνει βουλεύειν «Εν συνεχεία λοιπόν έτυχε να γίνει βουλευτής Απολλόδωρος. δοκιµασθείς δέ καί οµόσας τόν νόµιµον ο Απολλόδωρος. αφού δε εξετάστηκε και έδωσε τον προβλεπόµενο όρκον, συµβάντος τη πόλει καιρου τοιούτου καί όρκο, καθώς συνέπεσε για την πόλη τέτοια περίσταση και πολέµου, εν ω ην ή κρατήσασιν υµιν µεγίστοις των πόλεµος, στον οποίο µπορούσατε εσείς, είτε, εάν επικρατούσατε, οι µεγαλύτεροι από τους Ελλήνων είναι, καί αναµφισβητήτως τά τε υµέτερα Έλληνες να είστε, και αναµφίβολα και τις κτήσεις αυτων κεκοµίσθαι καί καταπεπολεµηκέναι Φίλιππον, σας να ανακαταλάβετε και τον Φίλιππο να καταπολεµήσετε, ή υστερήσασι τη βοηθεία καί προεµένοις τους είτε, εάν καθυστερούσατε την αποστολή βοήθειας και εγκαταλείπατε τους συµµάχους, δι απορίαν χρηµάτων καταλυθέντος του συµµάχους, αφού θα καταλυόταν λόγω έλλειψης χρηµάτων το στρατοπέδου, τούτους τ απολέσαι, καί τοις άλλοις στρατόπεδο, (ήταν δυνατό) κι αυτούς να χάσετε και στους υπόλοιπους Έλλησιν απίστους είναι δοκειν, καί κινδυνεύειν περί Έλληνες να φαίνεστε ότι είστε αναξιόπιστοι, καθώς και να κινδυνεύετε και για των υπολοίπων, περί τε Λήµνου καί Ίµβρου καί τα υπόλοιπα µέρη, δηλ. για την Λήµνο και την Ίµβρο και Σκύρου καί Χερρονήσου.». την Σκύρο και την Χερσόνησο.». Ο ηµοσθένης ή κατ άλλους ο Απολλόδωρος ο Αχαρνεύς στην αρχή του λόγου του αναφέρεται στην προδοτική δίκη που είχε κινήσει στο παρελθόν ( π.χ.) ο Στέφανος, εναντίον του οποίου ουσιαστικά στρέφεται ο παρών λόγος, κατά του Απολλοδώρου που είχε συντάξει ψήφισµα υποστηρίζοντας ότι καθώς η Αθήνα βρισκόταν τότε σε καιρό πολέµου, τα χρήµατα του δηµόσιου ταµείου έπρεπε σύµφωνα και µε τον νόµο να τα διαχειριστούν οι πολίτες και οι ίδιοι να αποφασίσουν αν έπρεπε να χρησιµοποιηθούν αυτά ως «θεωρικά» ή ως «στρατιωτικά». Ο ρήτορας, στο παραπάνω χωρίο, υπενθυµίζει ότι η απόφαση ήταν ιδιαίτερα κρίσιµη καθώς οι Αθηναίοι έπρεπε γρήγορα να αποφασίσουν την αποστολή ικανής βοήθειας προς αντιµετώπιση του Φιλίππου καθώς σε περίπτωση νίκης θα ανακτούσαν την παλιά τους δύναµη και αίγλη ενώ σε περίπτωση ήττας θα έχαναν τους συµµάχους τους και θα κινδύνευαν να χάσουν ακόµα και δικές τους περιοχές, όπως η Λήµνος, η Ίµβρος, η Σκύρος, η Χερσόνησος. ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ: Α ΣΤ. ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Ο ΡΟ ΙΟΣ «Κειθεν δ ειρεσίη Μέλανος διά βένθεα πόντου ιέµενοι τη µέν Θρηκων χθόνα, τη δε περαίην Ίµβρον έχον καθύπερθε. νέον γε µέν ηελίοιο δυοµένου Χερόνησον επί προύχουσαν ίκοντο.». «Από εκεί διά µέσω του βαθέος Μαύρου κόλπου κουπί κάνοντας από την µια την Θρακική χώρα και από αντίκρυ την Ίµβρο είχαν από πάνω τους. και µε του ηλίου την δύση φθάσανε στην Χερσόνησο που πρόβαλε (στην θάλασσα.». Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος (3 ος αι. π.χ.) περιγράφοντας το ταξίδι των Αργοναυτών προς την Κολχίδα, αναφέρει πως αυτοί (οι Αργοναύτες) µετά την φιλοξενία που έτυχαν στην Λήµνο, επιβιβάστηκαν στην Αργώ και άραξαν στην Σαµοθράκη για να συµµετάσχουν στα καβείρεια µυστήρια. Αφού θυσίασαν στους Μεγάλους Θεούς επιβιβάστηκαν εκ νέου στο πλοίο και περνώντας από την Ίµβρο, µπήκαν στον Ελλήσποντο. 1. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ: ΙΣΤ 21, 2 Ζ. ΙΟ ΩΡΟΣ Ο ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ «Οι δέ Χιοι καί Ρόδιοι καί Βυζάντιοι µετά των συµµάχων εκατόν ναυς πληρώσαντες Ίµβρον µέν «Οι Χίοι δε και οι Ρόδιοι και οι Βυζάντιοι µαζί µε τους συµµάχους, αφού επάνδρωσαν εκατό πλοία, την Ίµβρο

10 10 καί Ληµνον ουσας Αθηναίων επόρθησαν, επί δέ και την Λήµνο, επειδή ανήκαν στους Αθηναίους, λεηλάτησαν, ενώ εναντίον της Σάµον πολλη δυνάµει στρατεύσαντες τήν µέν Σάµου αφού εξεστράτευσαν µε µεγάλη δύναµη, τους µεν χώραν εδήωσαν τήν δέ πόλιν επολιόρκουν κατά αγρούς κατέστρεψαν, την δε πόλη πολιορκούσαν από γην καί κατά θάλατταν.». στεριά και από θάλασσα.». Ο ιστοριογράφος ιόδωρος κάνει λόγο για το «άδοξο» τέλος την Β Αθηναϊκής Συµµαχίας που πραγµατοποιήθηκε µε τον Συµµαχικό Πόλεµο. Συγκεκριµένα, όπως φαίνεται και στο παραπάνω απόσπασµα, στα πλαίσια αυτού του πολέµου ισχυρός στόλος από την Χίο, την Ρόδο και το Βυζάντιο αφού αποβιβάστηκε και λεηλάτησε τις πάντοτε φιλικά προσκείµενες προς την Αθήνα Ίµβρο και Λήµνο, στην συνέχεια πολιόρηκε και την Σάµο. 2. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ: Κ 46, 4 «Αντίγονος δέ, παραγενοµένων πρός αυτόν «Κι ο Αντίγονος, όταν έφθασαν σε αυτόν Αθήνηθεν πρεσβευτων καί τό τε περί των τιµων πρεσβευτές από την Αθήνα και για την απόδοση τιµών (σε αυτόν) αναδόντων ψήφισµα καί περί σίτου καί ξύλων εις το ψήφισµα αφού ανακοίνωσαν και για σιτάρι και ξύλα ναυπηγίαν διαλεχθέντων, έδωκεν αυτοις πυρου µέν για ναυπήγηση αφού συζήτησαν, τους έδωσε σιτάρι µεδίµνων πεντεκαίδεκα µυριάδας, ύλην δέ τήν δεκαπέντε χιλιάδες µεδίµνους και ξυλεία ικανήν ναυσίν εκατόν. εξ Ίµβρου δέ φρουράν αρκετή για εκατό πλοία. εξάλλου από την Ίµβρο την φρουρά εξαγαγών απέδωκεν αυτοις τήν πόλιν.». αποσύροντας επέστρεψε την πόλη σε αυτούς.». Ο γνωστός ιστοριογράφος της ελληνιστικής εποχής στο παραπάνω απόσπασµα της «Ιστορικής Βιβλιοθήκης» του αναφέρεται στην εποχή των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πιο συγκεκριµένα στον Αντίγονο τον Μονόφθαλµο ( π.χ.). Σε αυτόν, µετά την νίκη του γιου του ηµητρίου Πολιορκητή επί του ηµητρίου Φαληρέα, διοικητή του Κασσάνδρου στην Αθήνα (307 π.χ.), και της αποκατάστασης του αθηναϊκού πολιτεύµατος, ήρθαν πρέσβεις από την Αθήνα για να του απονείµουν τιµές και να του ζητήσουν τροφή και ναυπηγήσιµη ξυλεία. Εκείνος, ευχαριστηµένος από την απόδοση τιµών προς τον ίδιο και τον γιο του, απέσυρε την φρουρά του από την Ίµβρο επιστρέφοντας το νησί στους Αθηναίους µε απώτερο σκοπό την ενίσχυση του αθηναϊκού στόλου και την µελλοντική χρησιµοποίησή του εναντίον των αντιπάλων του. 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ: Β 5, 21 Η. ΣΤΡΑΒΩΝ «Τό δέ συνεχές τό Αιγαιόν εστιν ήδη σύν τω «Το δε συνεχόµενο προς αυτό (το Μυρτώο πέλαγος) είναι το Αιγαίο µαζί µε τον Μέλανι κόλπω καί τω Ελλησπόντω, καί τό Ικάριον Μέλανα κόλπο και τον Ελλήσποντο, καθώς και το Ικάριο καί Καρπάθιον µέχρι της Ρόδου καί Κρήτης καί και Καρπάθιο (πέλαγος) έως την Ρόδο και την Κρήτη Κύπρου καί των πρώτων µερων της Ασίας... αί τε και την Κύπρο και των πρώτων τµηµάτων της Ασίας... και ακόµα Κυκλάδες νησοι εισί καί αι Σποράδες καί αι υπάρχουν τα νησιά των Κυκλάδων και των Σποράδων και όσα προκείµεναι της Καρίας καί Ιωνίας καί Αιολίδος βρίσκονται µπροστά από την Καρία και την Ιωνία και την Αιολίδα µέρχι της Τρωάδος, λέγω δέ Κω καί Σάµον καί έως την περιοχή της Τρωάδος, δηλ. εννοώ την Κω και την Σάµο και Χίον καί Λέσβον καί Τένεδον. ως δ ούτως αι την Χίο και την Λέσβο και την Τένεδο. οµοίως και όσα (νησιά) προκείµεναι της Ελλάδος µέχρι της Μακεδονίας καί βρίσκονται µπροστά από την Θεσσαλία έως την Μακεδονία και της οµόρου Θράκης Εύβοιά τε καί Σκύρος καί την γειτονική Θράκη, δηλ. η Εύβοια και η Σκύρος και Πεπάρηθος καί Ληµνος καί Θάσος καί Ίµβρος καί η Σκόπελος και η Λήµνος και η Θάσος και η Ίµβρος και Σαµοθράκη καί άλλαι πλείους, περί ων εν τοις καθ η Σαµοθράκη και άλλα πολλά, για καθένα από τα οποία έκαστα δηλώσοµεν.». διεξοδικά θα αναφερθούµε.».

11 11 Ο γεωγράφος Στράβων (1 ος αι. π.χ. 1 ος αι. µ.χ.) κατονοµάζει τέσσερα από τα πελάγη της Ελλάδος (Μυρτώο, Αιγαίο, Ικάριο, Καρπάθιο) τα οποία προσδιορίζει γεωγραφικά και εν συνεχεία αναφέρεται τόσο σε νησιωτικά συµπλέγµατα (Κυκλάδες, Σποράδες), όσο και σε µεµονωµένα νησιά που απαντούν σε αυτά και συγκεκριµένα από το ύψος της Θεσσαλίας έως την Μακεδονία και την Θράκη συγκαταλέγοντας µεταξύ άλλων και αυτό της Ίµβρου. 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ: Ε 2, 4 «Αντικλείδης δέ πρώτους φησίν αυτούς τά περί Ληµνον καί Ίµβρον κτίσαι, καί δή τούτων τινάς καί µετά Τυρρηνου του Άτυος εις τήν Ιταλίαν συναραι.». «Εξάλλου ο Αντικλείδης υποστηρίζει ότι αυτοί (οι Πελασγοί) πρώτοι έχτισαν πόλεις στην Λήµνο και την Ίµβρο, και µάλιστα ότι µερικοί από αυτούς µαζί µε τον Τυρρηνό, τον γιο του Άτυ, στην Ιταλία έπλευσαν.». Ο Στράβων, στο Ε βιβλίο από τα «Γεωγραφικά» του, περιγράφοντας µέρος της Ιταλίας κάνει µια παρέκβαση αναφερόµενος στην ιστορία των Πελασγών. Αυτοί σύµφωνα µε την άποψη του ιστορικού Αντικλείδη (3 ος αι. π.χ.) που παραθέτει κατοίκησαν πολλές περιοχές της Ελλάδος όπου ίδρυσαν πόλεις, µεταξύ των οποίων στην Λήµνο και την Ίµβρο. 3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ: ΣΤ 47 (48) «Μετά δέ τήν Μαρώνειαν Ορθαγόρεια πόλις καί «Μετά δε από την Μαρώνεια (βρίσκεται) η πόλη Ορθαγόρεια και τά περί Σέρριον, παράπλους τραχύς, καί τό των η τραχεία ακτή του Σερρίου, καθώς και η εξαρτώµενη Σαµοθράκων πολίχνιον Τέµπυρα καί άλλο από την Σαµοθράκη πολύ µικρή πόλη Τέµπυρα και Χαράκωµα, ου πρόκειται η Σαµοθράκη νησος, καί το Χαράκωµα, απέναντι στο οποίο βρίσκεται το νησί της Σαµοθράκης, καθώς και Ίµβρος ου πολύ άπωθεν ταύτης. πλέον δ ή η Ίµβρος, (που βρίσκεται) όχι πολύ µακριά από αυτήν. διπλάσιον η Θάσος.». η Θάσος εξάλλου (βρίσκεται σε σχέση µε την Ίµβρο) δυο φορές (πιο µακριά από την Σαµοθράκη.». Ο µεγάλος γεωγράφος της αλεξανδρινής περιόδου, στο Ζ βιβλίο, αφού ολοκληρώσει την περιγραφή της Ιταλίας αναφέρεται στην Ευρώπη κάνοντας στο συγκεκριµένο χωρίο λόγο για την περιοχή της Θράκης. 4. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ: Ι 3, 21 «Μάλιστα µέν ουν εν Ίµβρω καί Λήµνω τούς «Κυρίως λοιπόν στην Ίµβρο και την Λήµνο τους Καβείρους τιµασθαι συµβέβηκεν, αλλά καί εν Τροία Καβείρους έτυχε να τιµούν, καθώς επίσης και σε κατά πόλεις. τά δ ονόµατα αυτων εστί µυστικά.». διάφορες πόλεις της Τρωάδος. τα δε ονόµατα αυτών (των Καβείρων) είναι µυστικά.». Ο Στράβων, στο Ι βιβλίο των «Γεωγραφικών» του, περιγράφοντας τις περιοχές της Αιτωλίας και της Κρήτης κάνει µια παρέκβαση για να αναφερθεί στην καταγωγή, προέλευση και λατρεία των Κορυβάντων και των Καβείρων. Στο συγκεκριµένο απόσπασµα κάνει λόγο για την λατρεία των τελευταίων στην Ίµβρο, την Λήµνο και σε ορισµένες περιοχές των απέναντι µικρασιατικών παραλίων.

12 12 Θ. ΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ: «ουρον δ ες Τένεδον τεκµαίρεται εσχατόωσαν «τα όρια δε (του Αιγαίου) προσδιορίζονται έως την απώτατη Τένεδο Ίµβρον έχων ετέρωθεν. όθεν στενός έρχεται αυλών, έχοντας από την απέναντι πλευρά την Ίµβρο. από εκεί διέρχεται στενό θαλάσσιο πέρασµα, συρόµενος βορέηνδε Προποντίδος ένδοθι πάσης.». που καταλήγει βόρεια στο εσωτερικό όλης της Προποντίδος.». Σ χ ο λ ι α σ µ ό ς Ο ιονύσιος ο Περιηγητής στην προσπάθειά του να προσδιορίσει τα γεωγραφικά όρια του Αιγαίου αναφέρει ότι αυτό απλώνεται προς βορράν έως τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο, τα οποία και αποτελούν τα βόρεια «σύνορα» αυτού και τα οποία βρίσκονται µεταξύ τους αντικριστά, δηλ. η Ίµβρος προς την πλευρά της Θράκης και η Τένεδος προς την πλευρά της Ασιάς. Από εκεί, παρατηρεί ο αλεξανδρινός γεωγράφος του 2 ου αι. µ.χ., ξεκινάει ένα στενό θαλάσσιο πέρασµα, ο Ελλήσποντος, η αρχή του οποίου αποτελεί συγχρόνως το τέλος του Αιγαίου και οδηγεί βορειότερα προς την Προποντίδα. 2. ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ: «Ευρώπης δ ήτοι µέν Αβαντιάς έπλετο Μάκρις, «Της Ευρώπης δηλαδή ανοιγόταν η Εύβοια, η χώρα των Αβάντων, Σκυρός τ ηνεµόεσσα, καί αιπεινή Πεπάρηθος. και η Σκύρος η ανεµώδης και η απόκρηµνη Πεπάρηθος. Ένθεν καί Ληµνος, κραναόν πέδον Ηφαίστοιο, Από εκεί και η Λήµνος, η βραχώδης χώρα του Ηφαίστου, πέπταται, ωγυγίη τε Θάσος, ηµήτερος ακτή. εκτείνεται, καθώς και η πανάρχαια Θάσος, η ακτή της ήµητρας. Ίµβρος, Θρηικίη τε Σάµος, Κορυβάντιον άστυ.». η Ίµβρος, καθώς και η Σαµοθράκη, η πόλη των Κορυβάντων.». Σ χ ο λ ι α σ µ ό ς Ο αλεξανδρινός γεωγράφος αναφέρεται στα νησιά που συναντά κανείς πλέοντας προς το βόρειο Αιγαίο, κάνοντας έτσι λόγο για την Εύβοια (Αβαντιάς Μάκρις), την Σκύρο που διακρίνεται για τους πολλούς ανέµους, την Λήµνο όπου λατρεύεται ο θεός Ήφαιστος, την Θάσο όπου λατρεύτεται η θεά ήµητρα, την Ίµβρο και τέλος την Σαµοθράκη (Θρηικίη Σάµος) όπου τελούνται τα Κορυβάντεια ή Καβείρεια µυστήρια. Ι. ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ 1. ΗΡΩΙΚΟΣ: Α : ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΦΟΙΝΙΚΑΣ (289, 12 15) «Ο δέ εν Λήµνω φανείς, όν Μενεκράτης ο Στειριεύς «Αυτός όταν φάνηκε στην Λήµνο, τον οποίο ο Μενεκράτης ο Στειριέας ευρε, µέγιστός τε ην καί ειδον αυτόν πέρυσιν εξ βρήκε, ήταν πολύ µεγαλόσωµος και τον είδαν πέρυσι από Ίµβρου πλεύσας, δι ολίγου γάρ ην ες τήν Ληµνον.». την Ίµβρο να πλέει, και σε λίγο χρόνο βρισκόταν στην Λήµνο.». Ο αµπελουργός, στο έργο αυτό του Φιλόστρατου, υποστηρίζει ότι ο γίγαντας που βρέθηκε νεκρός κοντά στο ακρωτήριο Ναύλοχος της Ίµβρου (βλ. Φιλόστρ.: 2) είχε γίνει ορατός την προηγούµενη χρονιά να πλέει από το νησί αυτό προς την Λήµνο. 2. ΗΡΩΙΚΟΣ: Α : ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΦΟΙΝΙΚΑΣ (289, 23 29) «Έστι δέ τι κατά νότον άνεµον ακρωτήριον της Ίµβρου, Ναύλοχος, ω πηγή υφώρµισται τά µέν «Υπάρχει λοιπόν προς τα νότια κάποιο ακρωτήριο της Ίµβρου, ο Ναύλοχος, από το υπέδαφος του οποίου πηγάζει νερό, το οποίο τα µεν

13 άρσενα των ζώων ευνούχους εργαζοµένη, τά δέ θήλεα ούτω µεθύσκουσα, ως καθεύδειν αυτά.». 13 αρσενικά ζώα κάνει ευνούχους, τα δε θηλυκά µεθάει τόσο, ώστε αυτά να κοιµούνται.». Ο Φιλόστρατος, µε την µορφή του αµπελουργού αναφέρει ότι στην νότια πλευρά της Ίµβρου υπάρχει ένα ακρωτήριο που ονοµάζεται Ναύλοχος. Από εκεί αναβλύζει µια πηγή, το νερό της οποίας έχει την ιδιότητα να ευνουχίζει τα αρσενικά ζώα και να ναρκώνει τα θηλυκά. Στο σηµείο εκείνο, υποστηρίζει, αποσπάστηκε ένα τµήµα της γης και παρέσυρε το σώµα του γίγαντα (βλ. Φιλόστρ.: 1), ο οποίος έτσι σκοτώθηκε. 3. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ: Ο (ΚΛΕΟΦΩΝΤΙ ΚΑΙ ΓΑΙΩ) «Υπέρ ων επεστείλατε, τά µέν ήδη γέγονε, τά δέ αυτίκα έσται. εγώ γάρ Λήµνιος ών πατρίδα εµαυτου καί τήν Ίµβρον ηγουµαι, συνάπτων ευνοία καί τάς νήσους αλλήλαις καί εµαυτόν αµφοτέραις.». «Αυτά που µου παραγγείλατε στο γράµµα σας, άλλα µεν ήδη έχουν γίνει και τα υπόλοιπα θα γίνουν αµέσως. διότι εγώ, ως Λήµνιος που είµαι, πατρίδα δική µου και την Ίµβρο θεωρώ, συνδέοντας µε δεσµούς φιλίας και τα (δύο αυτά) νησιά µεταξύ τους και τον εαυτό µου µε εσάς τους δύο.». Ο Φιλόστρατος, µε την επιστολή του αυτή ενηµερώνει τον Κλεοφώντα και τον Γαίο ότι ο ίδιος έχει κάνει ορισµένα από αυτά που του είχαν ζητήσει παλαιότερα ενώ συγχρόνως τους υπόσχεται ότι σύντοµα θα κάνει και τα υπόλοιπα. Ο λόγος της προθυµίας του, όπως αναφέρει, είναι ότι, επειδή ο ίδιος είναι Λήµνιος, αισθάνεται την Ίµβρο σαν δεύτερή του πατρίδα και κατά προέκταση τους Ιµβρίους που φαίνεται πως είναι οι δύο παραλήπτες της επιστολής σαν φίλους του. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Τα χωρία κειµένων της Α.Ε.Λ. στα οποία απαντούν οι όροι «Ίµβρος Ίµβριος» είναι συνολικά 33 και οι συγγραφείς που κάνουν χρήση αυτών 10. Από αυτά, στα 29 αναφέρεται ο όρος «Ίµβρος» και µόλις στα 4 που απαντούν αποκλειστικά στον Θουκυδίδη ο κάτοικος αυτής της νήσου. Συγκεκριµένα, ανά συγγραφείς κατανέµονται οι όροι ως εξής: Όµηρος: 4 Ηρόδοτος: 4 Θουκυδίδης: 7 Ξενοφών: 2 ηµοσθένης: 4 Απολλώνιος ο Ρόδιος: 1 ιόδωρος ο Σικελιώτης: 2 Στράβων: 4 ιονύσιος ο Περιηγητής: 2 Φιλόστρατος: 3.

Γεγονότα τα οποία συνέβησαν στη διάρκεια της 1 ης φάσης του Πελοποννησιακού πολέμου Ο Σπαρτιάτης βασιλιάς Αρχίδαμος λεηλατεί την Αττική

Γεγονότα τα οποία συνέβησαν στη διάρκεια της 1 ης φάσης του Πελοποννησιακού πολέμου Ο Σπαρτιάτης βασιλιάς Αρχίδαμος λεηλατεί την Αττική Θέμα της διδακτικής πρότασης Η 1 η φάση του Πελοποννησιακού πολέμου: Δεκαετής ή Αρχιδάμειος πόλεμος Τάξη: Α Γυμνασίου Στοχοθεσία Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να προσδιορίσουν τη δράση των αντιμαχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

413 Ο Σπαρτιάτης Άγης, μετά την καταστροφή των Αθηναίων στη Σικελία, τειχίζει τη Δεκέλεια στην Αττική και αποκλείει τους Αθηναίους από ξηράς

413 Ο Σπαρτιάτης Άγης, μετά την καταστροφή των Αθηναίων στη Σικελία, τειχίζει τη Δεκέλεια στην Αττική και αποκλείει τους Αθηναίους από ξηράς Θέμα της διδακτικής πρότασης Η 3 η φάση του Πελοποννησιακού πολέμου: Δεκελεικός πόλεμος Τάξη: Α Γυμνασίου Στοχοθεσία Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να προσδιορίσουν τη δράση των αντιμαχόμενων ομάδων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η μετατροπή της Αθηναϊκής Συμμαχίας σε Ηγεμονία

Η μετατροπή της Αθηναϊκής Συμμαχίας σε Ηγεμονία Θέμα της διδακτικής πρότασης Η μετατροπή της Αθηναϊκής Συμμαχίας σε Ηγεμονία Τάξη: Α Γυμνασίου Στοχοθεσία Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να προσδιορίσουν την πορεία που οδήγησε την Αθήνα σε ρόλο ηγεμόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΗΡΑΜΕΝΗΣ. Ο Θηραμένης ήταν ένας Αθηναίος πολιτικός, εξέχων στην τελευταία δεκαετία του

ΘΗΡΑΜΕΝΗΣ. Ο Θηραμένης ήταν ένας Αθηναίος πολιτικός, εξέχων στην τελευταία δεκαετία του ΘΗΡΑΜΕΝΗΣ Ο Θηραμένης ήταν ένας Αθηναίος πολιτικός, εξέχων στην τελευταία δεκαετία του ΖΩΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ο Θηραμένης γεννήθηκε στην Κέα το 451π.Χ., αλλά υιοθετήθηκε από τον Άγνωνα, έναν αρχαίο πολιτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5)

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5) Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr 1. Ποια από τις ακόλουθες μάχες δεν έχει σχέση με τους Μηδικούς Πολέμους; α. η μάχη της Μυκάλης β. η μάχη

Διαβάστε περισσότερα

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη. 3 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ ) Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ.

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη. 3 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ ) Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ. Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη 3 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ. 15-19) Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ. 15-19) ΑΣΚΗΣΗ 1. Αντιστοιχίζω ό,τι ταιριάζει : Μάχη Μαραθώνα Παυσανίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ π.χ. (σελ ) 1. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Α Β

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ π.χ. (σελ ) 1. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Α Β ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 480-323 π.χ. (σελ. 98-114) 1. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Α Β 1. Κίμων Α. Έκλεισε ειρήνη για 30 χρόνια 2. Εφιάλτης Β. Αριστοκρατικός, υπέρμαχος της συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 3. Ξενοφών Γρύλλου Ερχιεύς Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 1. Η ΖΩΗ ΤΟΥ 1. Να δώσετε βασικές πληροφορίες για την καταγωγή του Ξενοφώντα και για το οικογενειακό περιβάλλον µέσα στο οποίο µεγάλωσε. 2. Σε ποια εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ σε βιβλίο με εικόνες. LET S SHARE OUR CULTURE (ΑΣ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ) Αυτό το πρόγραμμα πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ α. η αραβική εξάπλωση με την καθοδήγηση των δύο πρώτων χαλιφών οι Άραβες εισέβαλαν και κατέκτησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις πλούσιες χώρες της Εγγύς

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 3: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι κατά την Αρχαϊκή Εποχή;

Διδακτική πρόταση 3: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι κατά την Αρχαϊκή Εποχή; Διδακτική πρόταση 3: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι κατά την Αρχαϊκή Εποχή; Ερωτήματα κλειδιά: 2 Ποιες ήταν οι σχέσεις ανάμεσα στις ομάδες; Ποιοι ήταν οι αρχηγοί των ομάδων; Σύνδεση με προηγούμενα μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Πέμπτη, 06 Νοέμβριος :25 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 06 Νοέμβριος :28

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Πέμπτη, 06 Νοέμβριος :25 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 06 Νοέμβριος :28 Τα 40 καράβια που οι Πελοποννήσιοι είχαν στείλει στη Λέσβο, τα καταδίωξαν οι Αθηναίοι καθώς ταξίδευαν στο ανοιχτό πέλαγος και ύστερα τα έπιασε τρικυμία που τα έριξε στα νερά της Κρήτης. Από εκεί έφτασαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ Χρονολογία Ελλάδα - Αιγαίο 100.000 ως 20.000 Μέση και Νεότερη Παλαιολιθική 10.000 Μεσολιθική εποχή 7000 ως 6000 Έναρξη Νεολιθικής 5600 Μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ H ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ Στην εποχή του Θουκυδίδη πραγματοποιείται ένα σπουδαίο γεγονός που έγινε βασική αιτία να εξασθενίσουν οι Αρχαίες Ελληνικές πόλεις καθώς να συντριβή το πολιτισμικό μεγαλείο της αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-484-159-2

ISBN 978-960-484-159-2 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Μέγας Αλέξανδρος Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωίδη Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2010, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ;

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΝΑ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟΥ 490 Π.Χ., ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΡΟΜΑΚΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. TAK TAK Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΛΩΡΙΟΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΑ: α. Γιατί μετακινούνταν οι άνθρωποι της Κύπρου κατά την Αρχαϊκή Εποχή; Ποιοι μετακινούνταν; Πού μετακινούνταν; Πώς μετακινούνταν;

ΚΑΡΤΑ: α. Γιατί μετακινούνταν οι άνθρωποι της Κύπρου κατά την Αρχαϊκή Εποχή; Ποιοι μετακινούνταν; Πού μετακινούνταν; Πώς μετακινούνταν; ΚΑΡΤΑ: α Πηγή 1: Κείμενο αρχαιολόγου Χιλιάδες ειδώλια, μικρά και μεγάλα, βρέθηκαν σε διάφορα ιερά της Κύπρου. Οι προσκυνητές αφιέρωναν τα ειδώλια στους θεούς και τις θέες τους. Πολλοί άνθρωποι όπως αγρότες,

Διαβάστε περισσότερα

Αίγυπτος, Βαβυλωνία : επιγραφές, έγγραφα. Σκοπός : απαθανάτιση : κατορθώµατα/επιτεύγµατα ηγεµόνων.

Αίγυπτος, Βαβυλωνία : επιγραφές, έγγραφα. Σκοπός : απαθανάτιση : κατορθώµατα/επιτεύγµατα ηγεµόνων. Ιστοριογραφία (περιγραφικός ορισµός): Επιστήµη γεγονότα : χρονολογική σειρά χρονική περίοδος κριτικός έλεγχος των πηγών ανάλυση αιτίων και συνθηκών Ιστορική αναδροµή Αίγυπτος, Βαβυλωνία : επιγραφές, έγγραφα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματική Εργασία στην Ιλιάδα. Η γυναίκα στην Ιλιάδα ως μητέρα

Διαθεματική Εργασία στην Ιλιάδα. Η γυναίκα στην Ιλιάδα ως μητέρα Διαθεματική Εργασία στην Ιλιάδα Θέμα : Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στην Ιλιάδα (με βάση τις ραψωδίες που διδαχτήκαμε). Η γυναίκα μέσα στην Ιλιάδα εμφανίζεται ως μητέρα, σύντροφος, σύζυγος, ως πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα της διδακτικής πρότασης. Τάξη: Α Γυμνασίου. Στοχοθεσία. Διδακτική πορεία. Δραστηριότητες. 1 η Δραστηριότητα

Θέμα της διδακτικής πρότασης. Τάξη: Α Γυμνασίου. Στοχοθεσία. Διδακτική πορεία. Δραστηριότητες. 1 η Δραστηριότητα Θέμα της διδακτικής πρότασης Η 2 η φάση του Πελοποννησιακού πολέμου: Σικελική εκστρατεία Τάξη: Α Γυμνασίου Στοχοθεσία Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να προσδιορίσουν τη δράση των αντιμαχόμενων ομάδων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΤΦΡ.) ΗΡΟ ΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΤΦΡ.) ΗΡΟ ΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΤΦΡ.) ΗΡΟ ΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α) ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕΛ. 1 ΚΑΙ ΣΕΛ. 3: Μετάφραση: Ηλίας Σ. Σπυρόπουλος ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΛ. 2 1 η σειρά ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλήθεια, ακόμη και τώρα, έχετε αναρωτηθεί ποια ήταν αυτά τα κείμενα και τι περιεχόμενο είχαν;

Αλήθεια, ακόμη και τώρα, έχετε αναρωτηθεί ποια ήταν αυτά τα κείμενα και τι περιεχόμενο είχαν; Όποιον κι αν ρωτήσετε σήμερα σχετικά με την ανακάλυψη της Αμερικής, είναι σίγουρο ότι θα σας αναφέρει την γνωστή ιστορία με τον Χριστόφορο Κολόμβο, ο οποίος τον 15ο αιώνα έχοντας μελετήσει κάποια αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009. Κλάδος: ΠΕ 02 Φιλολόγων ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009. Κλάδος: ΠΕ 02 Φιλολόγων ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009 Κλάδος: ΠΕ 02 Φιλολόγων ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ερώτημα 1 Ο α) Στόχοι - να γνωρίσουν οι μαθητές το στρατηγικό σχέδιο του Περικλή και να το εντάξουν στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ Β Ο Φίλιππος της Μακεδονίας ή Φίλιππος Β o Μακεδών (382 336 π.χ.)ήταν ο βασιλιάς που έκανε τη Μακεδονία ισχυρό κράτος, ένωσε υπό την ηγεμονία του τα

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτα: α. Πηγή 1: Απόσπασμα από κείμενο σχολικού βιβλίου

Κάρτα: α. Πηγή 1: Απόσπασμα από κείμενο σχολικού βιβλίου Κάρτα: α Πηγή 1: Απόσπασμα από κείμενο σχολικού βιβλίου O πληθυσμός των Ελλήνων αυξήθηκε και η γη δεν έφτανε να τους θρέψει όλους. Μερικοί τότε αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την πόλη τους και να πάνε να

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, προσθήκες, χαρτογραφικό υλικό: Αρχείο Πανοράματος (http://www.apan.gr) Απρίλιος 2014

Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, προσθήκες, χαρτογραφικό υλικό: Αρχείο Πανοράματος (http://www.apan.gr) Απρίλιος 2014 Από τα Θρακικά τ. 25 (1956) σσ. 149-158 Άρθρο του Γεώργιου Μαμέλη για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ξαμίλι ή Εξαμίλιον, ένα μικρό ελληνικό χωριό της Ανατολικής Θράκης / Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Ψηφιοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ 600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ ΠΛΗΣΙΑΣΕ, ΝΥΞΕ ΜΕ ΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΛΟΓΧΗ Ή ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΦΟΝΕΥΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ. ΑΝΤΙΤΑΞΕ ΠΕΛΜΑ ΣΤΟ ΠΕΛΜΑ, ΘΕΣΕ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ, ΠΡΟΤΑΞΕ ΛΟΦΙΟ ΣΤΟ ΛΟΦΙΟ, ΚΡΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία

1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Από οµάδα φιλολόγων) ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία Ερώτηµα 1 ο Ο Αλκιβιάδης εξάλλου υποστήριζε πως δεν έπρεπε, αφού είχαν εκπλεύσει µε τόσο µεγάλη δύναµη, να επιστρέψουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Συρακούσες μέσα από τον Πλάτωνα και το Θουκυδίδη. Οβαλίδη Μελίνα Κατερίνα Νέζη

Οι Συρακούσες μέσα από τον Πλάτωνα και το Θουκυδίδη. Οβαλίδη Μελίνα Κατερίνα Νέζη Οι Συρακούσες μέσα από τον Πλάτωνα και το Θουκυδίδη. Κάντε Μία εργασία κλικ για των να επεξεργαστείτε : τον υπότιτλο του υποδείγματος Οβαλίδη Μελίνα Κατερίνα Νέζη 24/5/2011 Λατομεία και Ιστορία Τι μας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 479 323 π.χ.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 479 323 π.χ. ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 479 323 π.χ. Α. Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΟΥ Ή Α ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (478 431 π.χ.) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 1. Οι ελληνικές πόλεις παραμέρισαν τις διαφορές τους και συμμάχησαν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2 Ιουνίου 2009 ΩΡΑ: 07:45 10:15 Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Δημοσθένης Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2010 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΛΑ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο Θουκυδίδης, Ιστορίαι Ζ,48 («Αλκιβιάδης δε κατοικίζειν») ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ο δε Αλκιβιάδης είπε ή [:ισχυρίστηκε ] ότι οι (Αθηναίοι),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (σελ.84-97) Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (σελ.84-97) Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί 1. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Α Β Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί Β. Αριστοκρατία β. Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

6. Μοναρχίες, Κοινά / Συµ πολιτείες

6. Μοναρχίες, Κοινά / Συµ πολιτείες 6. Μοναρχίες, Κοινά / Συµ πολιτείες Τα µοναρχικά καθεστώτα στη µητροπολιτική Ελλάδα Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ΠΗΓΗ 1 Παραδοσιακά στοιχεία συναντά κανείς και στην πολιτική οργάνωση των Ηπειρωτών, γιατί µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19

ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 2. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον), τη μόρφωση του Ξενοφώντα και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής του; 3. α) ὁρμώμενοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Πώς αντιμετώπισαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4.

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ὥστ' ἐκείνης τῆς νυκτὸς παρασκευάζειν τὴν πόλιν. 2. Τι γνωρίζετε για τη μόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές μορφές άσκησαν επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Το τίμημα της αθηναϊκής αλαζονείας

Το τίμημα της αθηναϊκής αλαζονείας Το τίμημα της αθηναϊκής αλαζονείας ΟΜΑΔΑ Γ : ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ Αλεξίου Σπυρίδων Αλευράς Σπυρίδων Ανδρουτσέλη Αθηνά Αρχάκη Αικατερίνη Βελάι Ανδριανός 3 ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΥΠΕΥΘ. ΚΑΘΗΓ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΟΛΟΡΟΥ ΑΛΙΜΟΥΣΙΟΣ (460-395 π.χ.)

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΟΛΟΡΟΥ ΑΛΙΜΟΥΣΙΟΣ (460-395 π.χ.) ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΟΛΟΡΟΥ ΑΛΙΜΟΥΣΙΟΣ (460-395 π.χ.) Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ο Μεγάλος επιστήμων, ιστορικός, πολιτικός και στρατηγός, γεννήθηκε στον Δήμο Αλλιμούντα (Άλιμος) της Αττικής. Ήταν γιος

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 η «Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή»

Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 η «Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή» Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 η «Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή» ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Ο Πλούταρχος έζησε περίπου το 50 π.χ. - 120 π.χ. Γεννήθηκε στη Χαιρώνεια της Βοιωτίας.

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Η λέξη 'κως' προέρχεται από την λέξη 'κοίον = πρόβατό πληθυσμός 34.280 κατοίκους, τρίτο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Α ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ ΩΡΑ: 8.00 10.00 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/2014 ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α Λυκείου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά ΜΕΡΟΣ Α (20 μονάδες) Να απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και στις δύο (2) ερωτήσεις. 1. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο Α1. Εναντίον βέβαια, των δημοκρατικών πόλεων (πολεμάτε) ή για ιδιωτικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού:

1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού: ΕΠΟΧΗ ΧΑΛΚΟΥ 1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού: 3000 1100 π. Χ. 1100-800 πχ 800-500 πχ 500-323 πχ 323-146 πχ 146πΧ-330 μχ 2. Καταγράφω τους τρεις (3) σημαντικότερους πολιτισμούς που

Διαβάστε περισσότερα

Το καράβι της Κερύνειας

Το καράβι της Κερύνειας Το καράβι της Κερύνειας Το αρχαίο Καράβι της Κερύνειας Το 300π.Χ. το αρχαίο εμπορικό πλοίο ξεκινούσε από τη Σάμο απ όπου φόρτωσε κρασί. Αφού πέρασε από τα νησιά Κω και Ρόδο και πήρε αμφορείς ταξίδευε προς

Διαβάστε περισσότερα

Η Λήμνος στην αρχαιότητα. Οι Πελασγοί

Η Λήμνος στην αρχαιότητα. Οι Πελασγοί Οι Πελασγοί Τουλάχιστον από τον 8ο αιώνα π.χ. εγκαταστάθηκαν στη Λήμνο οι Πελασγοί, όπως επίσης στην Ίμβρο και στη Σαμοθράκη. Ήρθαν διωγμένοι από την Αττική και εκτόπισαν τους Μινύες, οι οποίοι διαφέντευαν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ Ἐριχθονίου δὲ ἀποθανόντος καὶ ταφέντος ἐν τῷ αὐτῷ τεµένει τῆς Ἀθηνᾶς Πανδίων ἐβασίλευσεν, ἐφ οὗ ηµήτηρ καὶ ιόνυσος εἰς τὴν Ἀττικὴν ἦλθον. ἀλλὰ ήµητρα µὲν Κελεὸς [εἰς τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Ιστορία

Αρχαία Ελληνική Ιστορία Αρχαία Ελληνική Ιστορία Ενότητα 11: Θήβα (Επαμεινώνδας, Πελοπίδας) Αγγελική Σύρκου Τμήμα Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία.

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία. Η Νίκη σε νομίσματα Νίκη: θεά της ελληνικής μυθολογίας προσωποποιούσε τη δόξα του ελληνικού πολιτισμού. Η Νίκη στέλνονταν από το Δία για να εξυμνήσει μία νίκη, να προσφέρει σπονδές ή να στεφανώσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (από το 1100 ως το 323 π.χ.) 1600-1100π.Χ.:Πρωτοϊστορική περίοδος που οδηγεί στο μυκηναϊκό πολιτισμό.

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (από το 1100 ως το 323 π.χ.) 1600-1100π.Χ.:Πρωτοϊστορική περίοδος που οδηγεί στο μυκηναϊκό πολιτισμό. Ομηρική εποχή Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (από το 1100 ως το 323 π.χ.) ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1600-1100π.Χ.:Πρωτοϊστορική περίοδος που οδηγεί στο μυκηναϊκό πολιτισμό. 1100 π.χ.: Εναρξη της ελληνικής ιστορίας. 11 ος 9 ος αιώνας:οι

Διαβάστε περισσότερα

"Συρακουσία" το πλοίο του Ιέρωνα

Συρακουσία το πλοίο του Ιέρωνα 0ι Συρακούσες, το μεγαλύτερο ελληνιστικό κέντρο στη Δύση, ήτανε ως την κυριαρχία των Αράβων μία από τις μεγαλύτερες και ωραιότερες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας. Από αυτό το παρελθόν ανήκουν τα παραμείναντα

Διαβάστε περισσότερα

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Ορτυγία Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Τοποθεσία Πού βρίσκεται; Το νησί της Ορτυγίας βρίσκεται στην κάτω Ιταλία στις Συρακούσες. Τα αξιοθέατα: Ο ναός του Απόλλωνα üη πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Cleopatra (Κλεοπάτρα) 69 30 π.χ. Αίγυπτος Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.x και βασίλεψε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

Το τζαμί Αραπζάρ (προηγουμένως Σταυρός του Μισιρίκου) φραγκοβυζαντινή εκκλησία παρά την Εκκλησία Φανερωμένης σε φωτογραφία όπως

Το τζαμί Αραπζάρ (προηγουμένως Σταυρός του Μισιρίκου) φραγκοβυζαντινή εκκλησία παρά την Εκκλησία Φανερωμένης σε φωτογραφία όπως S-65 Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1578 Μια σειρά από επαναστάσεις πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο της Τουρκοκρατίας (1571-1878) οι οποίες είχαν τη δική τους σημασία. Με αυτές τις επαναστάσεις ασχολήθηκε ο Κύπριος ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. Έτος: 2013-2014 Τάξη: Γ1 Μάθηµα: Πληροφορική Άθλοι του Ηρακλή

Σχ. Έτος: 2013-2014 Τάξη: Γ1 Μάθηµα: Πληροφορική Άθλοι του Ηρακλή Σχ. Έτος: 2013-2014 Τάξη: Γ1 Μάθηµα: Πληροφορική Άθλοι του Ηρακλή 1. Λιοντάρι Νεµέας 2. Λερναία Ύδρα (Λίµνη Λέρνη Πελοπόννησος) 3. Κάπρος του Ερύµανθου (βουνό Ερύµανθος Πελοπόννησος) 4. Ελάφι µε χρυσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ Ο Ξενοφώντας είναι θετικός και δραστήριος, αλλά με μια τάση ρομαντική η οποία εξηγείται από την περιπετειώδη ζωή του και το περιεχόμενο ορισμένων από τα έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ : Α

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 12.06.2014 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες (7:45π.μ.- 9:45μ.μ.) Βαθμός :...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. υο λόγια για το βιβλίο σου

ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. υο λόγια για το βιβλίο σου ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΑΡ. ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ & ΣΤΙΧΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΙΟΡΘΩΣΗ 5 Εισαγωγικό σημείωμα για το μαθητή 6 3 η παράγραφος 3 ος ισθμό 7 Παράθεμα 1 ο Α 8 Παράθεμα 2 Α 11 2 η παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ: Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. www.zero-project.gr

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ: Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. www.zero-project.gr ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ: Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ www.zero-project.gr Πολύ πριν τη δική µας εποχή, όταν τον κόσµο κυβερνούσαν ακόµα οι Ολύµπιοι Θεοί, γεννήθηκε η Περσεφόνη, κόρη του θεού ία

Διαβάστε περισσότερα

Η διώρυγα του Σουέζ είναι η μεγαλύτερη διώρυγα του κόσμου, συνολικού μήκους 168 χλμ., ενώ προσθέτοντας τα σημεία αγκυροβολίων και το μήκος της

Η διώρυγα του Σουέζ είναι η μεγαλύτερη διώρυγα του κόσμου, συνολικού μήκους 168 χλμ., ενώ προσθέτοντας τα σημεία αγκυροβολίων και το μήκος της Η διώρυγα του Σουέζ είναι η μεγαλύτερη διώρυγα του κόσμου, συνολικού μήκους 168 χλμ., ενώ προσθέτοντας τα σημεία αγκυροβολίων και το μήκος της ενδιάμεσης λίμνης, το συνολικό της μήκος φθάνει τα 190 χλμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Ο.Παλιάτσου Π.Ρίζου. O.Παλιάτσου

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Ο.Παλιάτσου Π.Ρίζου. O.Παλιάτσου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Ο.Παλιάτσου Π.Ρίζου 1 Το δικαίωμα συμμετοχής: Αποτελούσε προνόμιο όλων των ελεύθερων πολιτών που είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, δηλ. βρίσκονταν στην ηλικία τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Στην Αττική οι Αρβανίτες κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου. Ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα την διατηρήσαν οι κλειστές ελληνικές κοινωνίες των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 3 Η δεύτερη φάση και το

Διαβάστε περισσότερα

Νόμιμο δικαίωμά μας τα 12 μίλια

Νόμιμο δικαίωμά μας τα 12 μίλια Εφημερίδα: Hürriyet Ημερομηνία: 28/3/201 Συντάκτης: Cansu Çamlibel Μετάφραση: Βαλέρια Αντωνοπούλου Νόμιμο δικαίωμά μας τα 12 μίλια Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Δημήτρης Δρούτσας, ο οποίος λίγο καιρό

Διαβάστε περισσότερα

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1 το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 2 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 3 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ αντίγραφο από πρωτότυπο του 3ου π.χ. αι. της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Με την πρώτη ημέρα από την άναδρη επίθεση της Τουρκίας να έχει περάσει, οι δυο χώρες έχουν εμπλακέι τόσο στην στεριά, όσο στην θάλασσα και στον αέρα. Στην

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΣ (976-1025) 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του ήταν η Ελένη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

α. Βασίλειο πόλεις-κράτη ομοσπονδιακά κράτη συμπολιτείες Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου (σελ ) απελευθερωτικοί αγώνες εξεγέρσεις

α. Βασίλειο πόλεις-κράτη ομοσπονδιακά κράτη  συμπολιτείες Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου (σελ ) απελευθερωτικοί αγώνες εξεγέρσεις ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 323 [Θάνατος Μ. Αλεξάνδρου] ΕΩΣ 30 π.χ. [κατάληψη της Αιγύπτου από τους Ρωμαίους ολοκληρώνεται η κατάκτηση της Ανατολής από τους Ρωμαίους, ξεκινά η περίοδος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας]

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο 17-18 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Α. Εναντίον όμως των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington ( Ενότητα 6: Ιστορική Αφήγηση Β ( π.χ.

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (  Ενότητα 6: Ιστορική Αφήγηση Β ( π.χ. Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr Ενότητα 6: Ιστορική Αφήγηση Β (404 338 π.χ.) 1. 404 371 π.χ. : Η κυραρχία της Σπάρτης Η Σπαρτιατική διοίκηση της πρώην αθηναϊκής θαλασοοκρατίας Η πιο σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΤΚΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΣΗ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΤ

ΛΕΤΚΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΣΗ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΩΝΙΑ Δ ΣΑΞΗ ΛΕΤΚΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΣΗ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΤ ΔΑΣΚΑΛΟΣ: ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΗΓΟΤΜΕΝΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΝΑΚΗ Ήταν πρόεδρος της Επαναστατικής Επιτροπής Ρεθύμνης με καταγωγή από

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 1 ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 1. Αξιωματικός 2. Λοχίας 3. 1 ος Φαντάρος 4. 2 ος Φαντάρος 5. 3 ος Φαντάρος 6. 4 ος Φαντάρος 7. 5 ος Φαντάρος 8. 6 ος Φαντάρος 9. 8 ος Φαντάρος 10. Ελληνοπούλα 11. Ελληνοπούλα 12.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Α. Η βυζαντινή διπλωματία Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα Μέθοδοι της βυζαντινής διπλωματίας: Ευκαιριακές αποστολές πρέσβεων Χορηγίες ( χρήματα ή δώρα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος. Ενότητα 5: Μηδικοί πόλεμοι. Αγγελική Σύρκου Τμήμα Φιλολογίας

Τίτλος Μαθήματος. Ενότητα 5: Μηδικοί πόλεμοι. Αγγελική Σύρκου Τμήμα Φιλολογίας Τίτλος Μαθήματος Ενότητα 5: Μηδικοί πόλεμοι Αγγελική Σύρκου Τμήμα Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Λαγκαδά. Επέτειος Μάχης του Λαχανά. 103 Χρόνια Ελευθερίας Ιουνίου

Δήμος Λαγκαδά. Επέτειος Μάχης του Λαχανά. 103 Χρόνια Ελευθερίας Ιουνίου Δήμος Λαγκαδά Επέτειος Μάχης του Λαχανά 103 Χρόνια Ελευθερίας 19-21 Ιουνίου Πρόγραμμα Τρίτη 21 Ιουνίου2016 11:30 π.μ. Εορτασμός της 103ης επετείου της Μάχης του Λαχανά στο Ηρώο Πεσόντων Λαχανά Επιμνημόσυνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ. Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ. Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι Ο πόλεμος του Βιετνάμ(1965-1975) ήταν η μεγαλύτερη ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Δύσης και Ανατολής κατά την διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα