«Ζητήµατα πρακτικής εφαρµογής συνταγµατικών δικαιωµάτων» Issues of practical application of constitutional rights

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ζητήµατα πρακτικής εφαρµογής συνταγµατικών δικαιωµάτων» Issues of practical application of constitutional rights"

Transcript

1 «Ζητήµατα πρακτικής εφαρµογής συνταγµατικών δικαιωµάτων» Issues of practical application of constitutional rights Επώνυµο: Μπενέκη Όνοµα: Νικολέττα Α.Μ.: Μάθηµα: Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου Καθηγητής: ηµητρόπουλος Ανδρέας Σχολ. Έτος:

2 1. Εισαγωγή 4 2. Υπόθεση απεργίας σε κλωστοϋφαντουργία Σχολιασµός ΑΠ Ολ. 27/ Υπόθεση απολύσεως ιδιωτικών εκπαιδευτικών Σχολιασµός ΑΠ Ολ. 30/ Υπόθεση χήρας συνταξιούχου του Ι.Κ.Α Σχολιασµός Τρ ΕφΘεσ 1019/ Υπόθεση λειτουργίας καµερών στην Πάτρα Σχολιασµός ΜΠρΠατρ (Ασφ. Μ.) 2765/ Υπόθεση τοποθέτησης κεραίας κινητής τηλεφωνίας Σχολιασµός ΣτΕ Ολ. 1264/ Υπόθεση χορηγήσεως επιδόµατος σε πολύτεκνη µητέρα Σχολιασµός Τρ ΠρΑθ 5527/ Υπόθεση εισαγωγής γυναίκας υποψηφίου στη Σχολή Αστυφυλάκων Σχολιασµός ΣτΕ 414/

3 9. Υπόθεση δηµοσίευσης αγωγής στον Τύπο Σχολιασµός ΑΠ 53/ Υπόθεση χορήγησης άδειας για ίδρυση φαρµακείου Σχολιασµός ΣτΕ Ολ. 3665/ Υπόθεση µουσουλµάνου αγοραστή διαµερίσµατος Παράδειγµα Βιβλιογραφία Νοµολογία Λήµµατα 72 3

4 1. Εισαγωγή Συνταγµατικά δικαιώµατα είναι τα κατοχυρωµένα στο Σύνταγµα θεµελιώδη πολιτικά, οικονοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα τα οποία παρέχονται στα άτοµα ως µέλη ενός κοινωνικού συνόλου. Ζητήµατα πρακτικής εφαρµογής τους τίθενται καθηµερινά τόσο όσον αφορά στη σχέση του κάθε πολίτη µε το κράτος όσο και στη σχέση µεταξύ ιδιωτών. Κατά την εφαρµογή τους αυτή, τα συνταγµατικά δικαιώµατα δέχονται διάφορες επιδράσεις και περιορισµούς, είτε από ενέργειες του κράτους είτε από τη συµπεριφορά των άλλων, άλλοτε θεµιτούς και άλλοτε όχι. Προκειµένου, λοιπόν, να κρίνουµε αν το δικαίωµα κατά την εφαρµογή του υπέστη ή όχι προσβολή θα πρέπει να ακολουθήσουµε µια συγκεκριµένη µέθοδο. Αρχικά, εξετάζουµε εάν έχουµε να κάνουµε µε µια απλή επίδραση δικαιώµατος ή µε περιορισµό. Εντοπίζουµε, έτσι, την συγκεκριµένη δράση του ατόµου που παρεµποδίζεται, το δικαίωµα, δηλαδή, που δέχεται την επιβάρυνση κατά την άσκηση του. Εάν, πρόκειται για επίδραση η ερευνά µας σταµατά στο στάδιο αυτό. Εάν, όµως, πρόκειται για περιορισµό τότε θα πρέπει να εξετάσουµε εάν ο περιορισµός αυτός είναι επιτρεπτός ή όχι. Προκειµένου να γίνει αυτό θα πρέπει να δούµε εάν το δικαίωµα εφαρµόζεται είτε στη γενική σχέση κράτους-πολίτη είτε στην ειδική σχέση κράτους-πολίτη ή στη σχέση µεταξύ ιδιωτών. Εάν το δικαίωµα εφαρµόζεται στη γενική σχέση, τότε κανένας περιορισµός δεν είναι επιτρεπτός, αφού κάτι τέτοιο δε µπορεί να γίνει ανεκτό από τη δηµοκρατική έννοµη τάξη, και συνεπώς έχουµε προσβολή δικαιώµατος. Εάν, όµως, το δικαίωµα εφαρµόζεται είτε στην ειδική σχέση κράτους-πολίτη είτε στη σχέση µεταξύ ιδιωτών θα πρέπει να εξετάσουµε το επιτρεπτό ή όχι του περιορισµού µε βάση την αρχή της αιτιώδους συνάφειας και να προχωρήσουµε σε θεσµική προσαρµογή του. Εξετάζουµε, λοιπόν, εάν µεταξύ του θεσµού στον οποίο πρόκειται να εφαρµοστεί το δικαίωµα και στο περιεχόµενο του δικαιώµατος υπάρχει κάποιο κοινό αντικειµενικό στοιχείο που να δικαιολογεί τον περιορισµό του δικαιώµατος, έτσι ώστε αυτό να εφαρµοστεί οµαλά στα πλαίσια του θεσµού. Αν δεν υπάρχει κανένα κοινό στοιχείο τότε κανένας περιορισµός δεν είναι επιτρεπτός και έχουµε προσβολή του δικαιώµατος. Εάν, όµως, δικαίωµα και θεσµός τέµνονται σε κάποιο κοινό αντικειµενικό στοιχείο τότε είναι επιτρεπτός ο ανάλογος περιορισµός του δικαιώµατος κατά την εφαρµογή του στο θεσµό. Η µέθοδος αυτή, που αποτελείται από τρία στάδια, εφαρµόστηκε για την επίλυση των πρακτικών ζητηµάτων που ακολουθούν. 4

5 2. Υπόθεση απεργίας σε κλωστοϋφαντουργία 2.1 Σχολιασµός ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Ο Ι. Ε., που συνδεόταν µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου µε την εταιρία «Ελληνική Υφαντουργία Α.Ε.», η οποία διατηρούσε εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας, απουσίασε από την εργασία του συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα του 1997 συµµετέχοντας σε απεργία που είχε κηρύξει το Εργοστασιακό Σωµατείο Εργαζοµένων, του οποίου ήταν πρόεδρος. Οι απεργίες αυτές, που προκάλεσαν δυσανάλογα µεγάλη ζηµία στο εργοστάσιο σε σχέση µε την προσδοκώµενη ωφέλεια, κηρύχτηκαν τελεσίδικα παράνοµες και καταχρηστικές µετά από αγωγή που είχε ασκήσει ο εργοδότης. Το Εφετείο καταλόγισε στις δικαιούµενες ηµέρες άδειας τις ηµέρες συµµετοχής στην απεργία και έκρινε ότι ο Ι.Ε. δεν δικαιούται επίδοµα αδείας ούτε αποδοχές αδείας για το έτος Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε αναίρεση και ως λόγος προβλήθηκε η παραβίαση των ουσιαστικού δικαίου διατάξεων των άρθρων 23 παρ.2 του Συντάγµατος, 2 παρ.1, 6 και 3 παρ.1 του α.ν. 539/1945, 288 Α.Κ. και 3 παρ.16 του ν. 4504/1966. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Ο Ι.Ε., εργαζόµενος σε κλωστοϋφαντουργία, απουσίασε από τη δουλειά του συµµετέχοντας σε απεργία. Οι µέρες αυτές της απουσίας του καταλογίστηκαν από τον εργοδότη στις δικαιούµενες ηµέρες άδειας, διότι η απεργία είχε κηρυχθεί µε δικαστική απόφαση καταχρηστική. Η άσκηση, δηλαδή, του δικαιώµατος της απεργίας είχε δυσµενείς επιπτώσεις σε άλλα εργασιακά δικαιώµατα του εργαζοµένου. Αυτός ο καταλογισµός των ηµερών συµµετοχής στην απεργία στις δικαιούµενες ηµέρες άδειας συνιστά µια επίδραση στο δικαίωµα της απεργίας. Το δικαίωµα της απεργίας κατοχυρώνεται στο α.23 παρ.2 του Συντάγµατος ως ειδική µορφή συνδικαλιστικής δράσης. Αποτελεί βασικό µέσο για την ικανοποίηση των εργασιακών συµφερόντων και η αµυντική του ενέργεια είναι απόλυτη, ο φορέας του, δηλαδή, προστατεύεται και από την κρατική και από την ιδιωτική εξουσία. 1 Όπως κάθε δικαίωµα, έτσι κι αυτό υπόκειται σε γενική κοινωνική οριοθέτηση, όπως προσδιορίζεται από τη ρήτρα του α.25 παρ.3 του Συντάγµατος, που απαγορεύει την καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος, και του α.5 παρ.1. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος σηµαίνει υπερβολική άσκηση δικαιώµατος που δεν γίνεται ανεκτή από την έννοµη τάξη αν και είναι νοµότυπη. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος απαγορεύεται τόσο στις σχέσεις κράτους-πολίτη, όσο και στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών. Η Α.Κ.281, που αποτελεί εξειδίκευση της αντίστοιχης συνταγµατικής διάταξης, ορίζει ότι έχουµε κατάχρηση δικαιώµατος όταν αυτό ασκείται καθ υπέρβαση της καλής πίστης, των χρηστών ηθών και του οικονοµικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώµατος. 2 1 Βλ. ηµητρόπουλος Α., Συνταγµατικά ικαιώµατα, 2004, σελ Βλ. ηµητρόπουλος Α., Συνταγµατικά ικαιώµατα, 2004, σελ. 65 επ. 5

6 Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η συµµετοχή στην απεργία που κήρυξε η νόµιµα συγκροτηµένη συνδικαλιστική οργάνωση αποτελεί δικαίωµα όλων των εργαζοµένων. Ο τρόπος, όµως, άσκησης του δικαιώµατος αυτού προκάλεσε µεγάλη ζηµία στην επιχείρηση, όπως φθορές στον εξοπλισµό, καθυστερήσεις στην παραγωγή, παραγωγή ελαττωµατικών προϊόντων, µε αποτέλεσµα οι πελάτες να ακυρώνουν παραγγελίες και να απειλείται σοβαρά η ίδια η βιωσιµότητα του εργοστασίου, κάτι για το οποίο είχαν ενηµερωθεί οι εργαζόµενοι. Η ζηµία αυτή ήταν δυσανάλογα µεγαλύτερη από την προσδοκώµενη ωφέλεια της απεργίας και έτσι µπορούµε να πούµε ότι το δικαίωµα αυτό ασκήθηκε καταχρηστικά. Αφού, λοιπόν, το δικαίωµα απεργίας ασκείται καταχρηστικά ο εργαζόµενος δεν απουσιάζει νόµιµα από την εργασία του. Λαµβάνοντας υπόψη τις ανακοινώσεις που είχαν γίνει από την εργοδοσία για την προκαλούµενη από την απεργία ζηµία, µπορούµε να πούµε ότι ο εργαζόµενος µπορούσε να γνωρίζει ότι η απεργία θα κηρυσσόταν καταχρηστική. Συνεπώς, όλες οι µέρες απουσίας συµψηφίζονται µε τις ηµέρες αδείας που δικαιούται ο εργαζόµενος χωρίς να υπάρχει παραβίαση του α.23 παρ.2 του Συντάγµατος, αφού η καταχρηστική άσκηση απεργίας δεν εµπίπτει στο γενικό περιεχόµενο του δικαιώµατος, όπως αυτό προστατεύεται από την συνταγµατική διάταξη. Πρόκειται, εποµένως, για µια απλή επίδραση και όχι για προσβολή δικαιώµατος. 6

7 2.2 ΑΠ Ολ. 27/2004 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απεργία - Συνδικαλιστική ελευθερία - Ετήσια άδεια µε αποδοχές - Καταχρηστική απεργία - Συµψηφισµός ηµερών απεργίας µε άδεια -. Η απεργία, η οποία αποτελεί συνταγµατικώς κατοχυρωµένο δικαίωµα και προέκταση της συνδικαλιστικής ελευθερίας υπόκειται, όπως και κάθε δικαίωµα, στη γενική απαγόρευση της καταχρηστικής ασκήσεως αυτής. Για τον υπολογισµό του βασικού χρόνου απασχολήσεως του µισθωτού - προκειµένου να εξευρεθεί αν αυτός δικαιούται ετήσιας αδείας αναπαύσεως µε αποδοχές - τα διαστήµατα κατά τα οποία απέχει της απασχολήσεώς του στην επιχείρηση, λόγω συµµετοχής του σε απεργία, θεωρούνται ως χρόνος µη απασχολήσεως και συµψηφίζονται προς τις ηµέρες αδείας, όταν η απεργία κηρυχθεί, µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, παράνοµη ή καταχρηστική. Εφόσον ο µισθωτός εξακολουθεί να συµµετέχει στην απεργία και µετά τη δηµοσίευση της τελεσίδικης αποφάσεως που κήρυξε αυτή παράνοµη ή καταχρηστική, ο εργοδότης δικαιούται να καταλογίσει τις ηµέρες της απεργίας στις ηµέρες άδειας που δικαιούται εκείνος, υποχρεούµενος στην περίπτωση αυτή να του καταβάλει τις αποδοχές που αντιστοιχούν στο χρόνο άδειας που εδικαιούτο καθώς και το αντίστοιχο επίδοµα άδειας. Ο µέχρι τη δηµοσίευση της τελεσίδικης αποφάσεως, που κήρυξε την απεργία παράνοµη ή καταχρηστική, χρόνος συµµετοχής του µισθωτού στην απεργία, που έχει κηρυχθεί από τη «νόµιµα συστηµένη συνδικαλιστική οργάνωση», κατά τις νόµιµες διατυπώσεις, δεν θεωρείται χρόνος µη απασχολήσεως του µισθωτού ούτε καταλογίζεται στις ηµέρες άδειας που δικαιούται, εκτός αν ο εργοδότης αποδεικνύει ότι εκείνος, καταβάλλοντας την επιµέλεια συνετού εργαζοµένου, µπορούσε να αντιληφθεί τον παράνοµο ή καταχρηστικό χαρακτήρα της απεργίας. ΚΕΙΜΕΝΟ Αριθµός 27/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σε Τακτική Ολοµέλεια ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές της Α' Σύνθεσης: Γεώργιο Κάπο, Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Νικόλαο Κασσαβέτη, Γεώργιο Ναυπλιώτη, Ανάργυρο Πλατή, Χρήστο Μαυρογένη, Ευριπίδη Αντωνίου, Χρήστο Μπαβέα, εισηγητή, ηµήτριο Γυφτάκη, Σταµάτιο Γιακουµέλο, Κωνσταντίνο Μουλαγιάννη, Γεώργιο Αµελαδιώτη, Χρύσανθο Παπούλια, Χρήστο Γεωργαντόπουλο, Γεώργιο Βούλγαρη, Γεώργιο Φώσκολο, Γεώργιο Χλαµπουτάκη και ηµήτριο Κυριτσάκη, Αρεοπαγίτες (κωλυοµένων των λοιπών δικαστών της σύνθεσης). ΣΥΝΗΛΘΕ σε δηµόσια συνεδρίαση στο Κατάστηµά του στις 29 Απριλίου 2004, µε την παρουσία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ηµητρίου Λινού και της Γραµµατέως Κωνσταντίνας Ξηροτύρη, για να δικάσει µεταξύ: Του καλούντος-αναιρεσείοντος: Ι. Ε. του Γ., κατοίκου Γιαννιτσών, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Αριστείδη Καζάκο. Της καθής η κλήση- αναιρεσίβλητης: Ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόµιµα. Εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους της Γεώργιο Λεβέντη, Αθανάσιο Γεωργιάδη και ηµήτριο Ζερδελή. 7

8 Της προσθέτως παρεµβαίνουσας υπέρ του καλούντος - αναιρεσείοντος και κατά της καθ' ης η κλήση -αναιρεσίβλητης: Τριτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσηςσωµατείου µε την επωνυµία «Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλαδας» (Γ.Σ.Ε.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα. Εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Χρήστο Νικολουτσόπουλο. Του προσθέτως παρεµβαίνοντος υπέρ της καθ' ης η κλήση - αναιρεσίβλητης και κατά του καλούντος - αναιρεσείοντος: Σωµατείου µε την επωνυµία «Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος» (Σ.Β.Β.Ε), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόµιµα. Εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Κωνσταντίνο Χατζηγιαννάκη. Η ένδικη διαφορά άρχισε µε την από αγωγή του ήδη καλούντοςαναιρεσείοντος κατά της ήδη καθ' ης η κλήση αναιρεσίβλητης που κατατέθηκε στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και συνεκδικάσθηκε µε πρόσθετη υπέρ του ενάγοντος παρέµβαση της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. Εκδόθηκε η απόφαση 838/1999 του παραπάνω δικαστηρίου κατά της οποίας οι ανωτέρω διάδικοι άσκησαν εφέσεις οι οποίες συνεκδικάσθηκαν στο Εφετείο Θεσσαλονίκης µε πρόσθετη υπέρ της εναγοµένης (εκκαλούσας - εφεσίβλητης) πρόσθετη παρέµβαση του σωµατείου µε την επωνυµία «Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος - ΣΒΒΕ». Εκδόθηκε στη συνέχεια η απόφαση 3603/1999 του Εφετείου Θεσσαλονίκης, την αναίρεση της οποίας ζήτησε ο αναιρεσείων µε την από αίτησή του και η τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση -σωµατείο «Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ)» µε την από πρόσθετη υπέρ αυτού παρέµβασή της. Στη συνέχεια εκδόθηκε η απόφαση 1340/2003 του Β2' πολιτικού τµήµατος Αρείου Πάγου, η οποία παρέπεµψε στην Τακτική Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου τους πρώτο, δεύτερο και ένατο, κατά το πρώτο µέρος του, λόγους της αιτήσεως αναιρέσεως. Μετά την πιο πάνω απόφαση και την από κλήση του αναιρεσείοντος η προκείµενη υπόθεση φέρεται στην Ολοµέλεια του ικαστηρίου τούτου. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σηµειώνεται πιο πάνω. Οι πληρεξούσιοι των ως άνω διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους σχετικούς ισχυρισµούς τους, που αναφέρονται στις προτάσεις τους και ζήτησαν: Α) ο πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος την παραδοχή της αιτήσεως αναιρέσεως, οι πληρεξούσιοι της αναιρεσίβλητης την απόρριψή της και καθένας την καταδίκη του αντιδίκου στη δικαστική δαπάνη και Β) ο µεν πληρεξούσιος της προσθέτως παρεµβαίνουσας ΓΣΕΕ να γίνει δεκτή η πρόσθετη παρέµβαση αυτής και η αίτηση αναίρεσης και να καταδικασθεί στα έξοδα η αναιρεσίβλητη, ο δε πληρεξούσιος του προσθέτως παρεµβαίνοντος ΣΒΒΕ να γίνει δεκτή η πρόσθετη παρέµβασή του, να απορριφθεί η αίτηση αναιρέσεως και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στη δικαστική δαπάνη. Ο Εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτοί ως βάσιµοι οι από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ λόγοι της αναιρέσεως πρώτος και ένατος, κατά το πρώτο µέρος του, να απορριφθεί ως αβάσιµος ο δεύτερος λόγος της αναιρέσεως από τον αριθµό 19 του άρθρου 559 ΚΠολ, να γίνει δεκτή η πρόσθετη παρέµβαση της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και να απορριφθεί η πρόσθετη παρέµβαση του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος. Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος έδωσε εκ νέου το λόγο στους πιο πάνω πληρεξουσίους των διαδίκων, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε αυτά που προηγούµενα είχαν αναπτύξει. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 8

9 Με τη 1340/2003 απόφαση του Β2 Τµήµατος του Αρείου Πάγου παραπέµφθηκαν στην Τακτική Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου λόγω γενικότερου ενδιαφέροντος, οι πρώτος, δεύτερος και ένατος, κατά το πρώτο µέρος του, λόγοι αναιρέσεως, µε τους οποίους προβάλλεται παραβίαση των ουσιαστικού δικαίου διατάξεων των άρθρων 23 παρ. 2 του Συντάγµατος, 2 παρ. 1 και 6 και 3 παρ. 1 του α.ν. 539/1945, 288 ΑΚ και 3 περ. 16 του ν. 4504/1966 και αφετέρου έλλειψη νόµιµης βάσεως. Κατά τη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 2 του Συντάγµατος «η απεργία αποτελεί δικαίωµα και ασκείται από τις νόµιµα συστηµένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονοµικών και εργασιακών γενικά συµφερόντων των εργαζοµένων». Κατά τη διάταξη δε του άρθρου 25 παρ. 3 του Συντάγµατος «η καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος δεν επιτρέπεται». Εξάλλου, στον ΑΝ 539/1945 «Περί χορηγήσεως κατ' έτος εις τους µισθωτούς αδειών µετ' αποδοχών» ορίζονται τα εξής: α) «Κάθε µισθωτός, µετά από συνεχή απασχόληση τουλάχιστο δώδεκα µηνών (βασικός χρόνος) σε υπόχρεη επιχείρηση δικαιούται κάθε ηµερολογιακό έτος άδεια µε αποδοχές...» (άρθρο 2 παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1346/1983). β) «ια τον υπολογισµόν του, περί ου ανωτέρω, χρόνου απασχολήσεως, τα διαστήµατα, καθ' α ο µισθωτός απέσχεν ή απέχει της απασχολήσεώς του παρά τη υποκειµένη επιχειρήσει, λόγω βραχείας σχετικώς διαρκείας ασθενείας, στρατεύσεως, απεργίας, ανταπεργίας ή ανωτέρας βίας, δεν θεωρούνται ως χρόνος µη απασχολήσεως ουδέ συµψηφίζονται προς τα ηµέρας αδείας, ων ούτος δικαιούται» (άρθρο 2 παρ. 6), γ) «Κατά την διάρκειαν της αδείας ο µισθωτός δικαιούται, των συνήθων αποδοχών, ων θα εδικαιούτο εάν απησχολείτο παρά τη υποκειµένη επιχειρήσει κατά τον αντίστοιχον χρόνον ή των αποδοχών των τυχόν δια την περίπτωσιν ταύτην καθωρισµένων δια συλλογικής συµβάσεως» (άρθρο 3 παρ. 1). Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 16 του Ν. 4504/1966 «Οι επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολούµενοι, παρ' οιωδήποτε εργοδότη, µισθωτοί δικαιούνται κατ' έτος «επιδόµατος αδείας» ίσου προς το σύνολον των αποδοχών των υπό του ΑΝ 539/1945 ή άλλων διατάξεων καθοριζοµένων ηµερών αδείας αναπαύσεως µετ' αποδοχών, ων δικαιούται έκαστος µισθωτός, υπό τον περιορισµόν ότι το επίδοµα τούτο δεν δύναται να υπερβαίνει τας αποδοχάς ενός 15ηµέρου, δια τους επί µηνιαίω µισθώ αµειβοµένους, των 13 δε εργασίµων ηµερών, δια τους επί ηµεροµισθίω ή κατά µονάδα εργασίας ή επί ποσοστοίς ή κατ' άλλον τρόπον αµειβοµένους µισθωτούς. Το ως άνω επίδοµα καταβάλλεται οµού µετά των αποδοχών της αδείας αναπαύσεως του µισθωτού...». Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτουν τα ακόλουθα: Α) Η απεργία, η οποία αποτελεί συνταγµατικώς κατοχυρωµένο δικαίωµα και προέκταση της συνδικαλιστικής ελευθερίας (άρθρο 23 παρ. 1 του Συντάγµατος), υπόκειται, όπως και κάθε δικαίωµα, στη γενική απαγόρευση της καταχρηστικής ασκήσεως αυτής. Β) Για τον υπολογισµό του βασικού χρόνου απασχολήσεως του µισθωτού - προκειµένου να εξευρεθεί αν αυτός δικαιούται ετήσιας αδείας αναπαύσεως µε αποδοχές - τα διαστήµατα κατά τα οποία απέχει της απασχολήσεώς του στην επιχείρηση, λόγω συµµετοχής του σε απεργία, θεωρούνται ως χρόνος µη απασχολήσεως και συµψηφίζονται προς τις ηµέρες αδείας, όταν η απεργία κηρυχθεί, µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, παράνοµη ή καταχρηστική. Γ) Εφόσον ο µισθωτός εξακολουθεί να συµµετέχει στην απεργία και µετά τη δηµοσίευση της τελεσίδικης αποφάσεως που κήρυξε αυτή παράνοµη ή καταχρηστική, ο εργοδότης δικαιούται να καταλογίσει τις ηµέρες της απεργίας στις ηµέρες άδειας που δικαιούται εκείνος, υποχρεούµενος στην περίπτωση αυτή να του καταβάλει τις αποδοχές που αντιστοιχούν στο χρόνο άδειας που εδικαιούτο καθώς και το αντίστοιχο επίδοµα άδειας. ) Ο µέχρι τη δηµοσίευση 9

10 της τελεσίδικης αποφάσεως, που κήρυξε την απεργία παράνοµη ή καταχρηστική, χρόνος συµµετοχής του µισθωτού στην απεργία, που έχει κηρυχθεί από τη «νόµιµα συστηµένη συνδικαλιστική οργάνωση» (άρθρο 23 παρ. 2 του Συντάγµατος), κατά τις νόµιµες διατυπώσεις, δεν θεωρείται χρόνος µη απασχολήσεως του µισθωτού ούτε καταλογίζεται στις ηµέρες άδειας που δικαιούται, εκτός αν ο εργοδότης αποδεικνύει ότι εκείνος, καταβάλλοντας την επιµέλεια συνετού εργαζοµένου, µπορούσε να αντιληφθεί τον παράνοµο ή καταχρηστικό χαρακτήρα της απεργίας. Στην προκειµένη υπόθεση το Εφετείο, µε την προσβαλλόµενη απόφασή του, δέχθηκε ανελέγκτως, εκτός άλλων, τα εξής: Ο ενάγων και ήδη αναιρεσείων που είναι µισθωτός (πρεσσαδόρος) της εναγοµένης και ήδη αναιρεσίβλητης ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Ελληνική Υφαντουργία ΑΕ» η οποία διατηρεί στο πέµπτο χιλιόµετρο της οδού Γιαννιτσών - Θεσσαλονίκης εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας και συνδεόταν µε την τελευταία µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου από , απουσίασε από την εργασία του κατά τα χρονικά διαστήµατα από µέχρι και από µέχρι γιατί συµµετείχε σε δύο απεργίες που ακολούθως κρίθηκαν παράνοµες µε τις οριστικές αποφάσεις 224/1997 και 475/1997 του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών, οι κατά των οποίων εφέσεις απορρίφθηκαν µε τις 3115/1997 και 2763/1997 αποφάσεις του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Ο ενάγων από το Μάιο του 1996 ήταν Πρόεδρος του Εργοστασιακού Σωµατείου Εργαζοµένων στην επιχείρηση της αναιρεσίβλητης και έλαβε µέρος σε δύο απεργίες του ίδιου αυτού έτους, οι οποίες κηρύχθηκαν επίσης καταχρηστικές τελεσίδικα µε άλλες αποφάσεις των ιδίων δικαστηρίων. Οι παραπάνω απεργίες προκάλεσαν δυσανάλογα µεγάλη ζηµία στην επιχείρηση σε σχέση µε την προσδοκώµενη ωφέλεια των απεργών, αφού, εκτός απ' την προκληθείσα φθορά στον µηχανολογικό εξοπλισµό του εργοστασίου της, εξαιτίας των συχνών εναλλαγών παύσης και επανέναρξης της λειτουργίας του, η ανοµοιόµορφη, διακοπτόµενη και κατά περιόδους λειτουργία του εργοστασίου είχε ως αποτέλεσµα αφ' ενός την παραγωγή ελαττωµατικού προϊόντος, αφ' ετέρου την καθυστέρηση της παραγωγής, κατά τρόπο ώστε, λόγω και της εξαντλήσεως των αποθεµάτων, η εναγοµένη να µην µπορεί ν' ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι των πελατών της. Πολλοί απ' τους πελάτες αυτούς άρχισαν να µαταιώνουν, µε επιστολές τους προς την εναγοµένη, τις παραγγελίες τους, ενώ άλλοι την προειδοποίησαν ότι προτίθενται, αν συνεχισθεί η ασυνέπειά της στην παράδοση των παραγγελιών, να διακόψουν τη συνεργασία τους µαζί της και να διεκδικήσουν δικαστικά τη ζηµία που υπέστησαν απ' την καθυστέρηση στην παράδοση των εµπορευµάτων. Οι εργαζόµενοι - απεργοί γνώριζαν τα παραπάνω προβλήµατα τόσο απ' την εµπειρία τους στο χώρο της εργασίας τους, όσο και γιατί, µε ανακοινώσεις της προς όλο το προσωπικό, επ' ευκαιρία των απειλουµένων απεργιών, η εναγοµένη τους είχε γνωστοποιήσει τις δυσκολίες που προκαλούσαν οι απεργίες αυτές στη λειτουργία, την αξιοπιστία, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητά της, πολλώ δε µάλλον ο ενάγων, ως πρόεδρος του σωµατείου που απεργούσε, ο οποίος ήταν γνώστης των προβληµάτων της εναγοµένης και παρά ταύτα πρωτοστάτησε στις άνω απεργίες του 1997, όπως είχε ενεργήσει και στις απεργίες του 1996, γνώριζε ότι υπήρχε δυσαναλογία µεταξύ της ζηµίας αυτής και της προσδοκώµενης ωφέλειας των απεργών και ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες κηρύχθηκαν και έλαβαν χώρα ήταν παρεµφερείς, ώφειλε δε αυτός, ως συνετός εργαζόµενος και εν όψει της θέσης του προέδρου του σωµατείου που κατείχε, της µακροχρόνιας εµπειρίας του ως συνδικαλιστικού στελέχους και των ικανοτήτων του, ν' αντιληφθεί ότι οι απεργίες του 1997 είχαν το στοιχείο της καταχρηστικότητας και θα κηρύσσονταν καταχρηστικές, 10

11 όπως και εκείνες του προηγούµενου έτους, εξαιτίας των συναφών αιτηµάτων τους και των οµοίων συνθηκών κηρύξεώς τους. Αυτός είχε λάβει γνώση των από και αγωγών αφ' ενός και της από αγωγής αφ' ετέρου, που είχε ασκήσει η εργοδότρια εταιρεία κατά του σωµατείου των εργαζοµένων και του ίδιου προσωπικά ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών, µε αιτήµατα την κήρυξη παρανόµων και καταχρηστικών των δύο αυτών απεργιών του έτους Και από τα παραπάνω δεκτά γενόµενα περιστατικά που αναφέρονται στην έναντι της απεργίας ψυχική στάση του ήδη αναιρεσείοντος, το Εφετείο έκρινε ως αποδειχθέν ότι αυτός «τελούσε σε ασύγγνωστη πλάνη περί τη νοµιµότητα των απεργιών», δηλονότι από αµέλεια του δεν αντιλήφθηκε τον καταχρηστικό χαρακτήρα των απεργιών. Με βάση δε τις ως άνω παραδοχές το Εφετείο έκρινε ότι: α) Η ήδη αναιρεσίβλητη εργοδότρια νοµίµως καταλόγισε στην άδεια του ήδη αναιρεσείοντος, του έτους 1997 ίσο αριθµό ηµερών των ως άνω απεργιών του ίδιου έτους και β) δεν εδικαιούτο αυτός αποδοχών άδειας ούτε επιδόµατος άδειας του έτους 1997, απέρριψε δε την αγωγή τόσο κατά την κύρια αίτησή της για χορήγηση αυτούσιας της άδειας του έτους 1997, όσο και την επικουρική για χορήγηση των αποδοχών άδειας και επιδόµατος άδειας. Κρίνοντας το Εφετείο ότι νοµίµως η εργοδότρια συµψήφισε στις δικαιούµενες ηµέρες άδειας του ενάγοντος ίσο αριθµό ηµερών από το χρόνο συµµετοχής στις άνω απεργίες του έτους 1997, το µεν δεν παραβίασε τις ως άνω διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 2 του Συντάγµατος και 2 παρ. 6 του ΑΝ 539/1945, ούτε τη διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ και είναι αβάσιµοι οι παραπεµφθέντες στην Ολοµέλεια πρώτος και δεύτερος λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ, το δε διέλαβε επαρκείς και όχι αντιφατικές αιτιολογίες επί του ουσιώδους ως άνω ζητήµατος της αµέλειας του µισθωτού ενάγοντος ως προς τη µη αντίληψη του καταχρηστικού χαρακτήρα των απεργιών, ώστε είναι αβάσιµος ο πρώτος λόγος της αναιρέσεως κατά το µέρος του από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ. Ο ίδιος πρώτος λόγος της αναιρέσεως κατά το µέρος που πλήττει την αιτιολογία της απορρίψεως της αγωγής για αυτούσια άδεια, εκ του ότι οι δυσµενείς συνέπειες της κηρύξεως της απεργίας ως καταχρηστικής ανατρέχουν σε κάθε περίπτωση στο χρόνο κηρύξεως της απεργίας, είναι απορριπτέος κατά το άρθρο 578 ΚΠολ, διότι το επί της αιτήσεως αυτής διατακτικό είναι ορθό µε βάση τις παραδοχές της αποφάσεως ως προς τη συνδροµή του στοιχείου της αµέλειας του µετασχόντος στην απεργία για τον καταχρηστικό χαρακτήρα της. Κρίνοντας όµως απορριπτέα την αγωγή, ως προς την αίτηση περί επιδικάσεως των αποδοχών άδειας του έτους 1997 και του επιδόµατος άδειας του ίδιου έτους, παραβίασε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945 και 3 παρ. 16 του Ν. 4504/1966 και είναι βάσιµος ο ένατος, κατά το πρώτο µέρος του, λόγος αναιρέσεως, ο οποίος έχει παραπεµφθεί επίσης στην Ολοµέλεια. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, πρέπει να γίνει µερικώς δεκτή η αίτηση αναιρέσεως, ήτοι κατά τη διάταξη της αποφάσεως που απέρριψε την αγωγή για αποδοχές άδειας και επίδοµα άδειας. Επειδή µε τους µη παραπεµπόµενους στην Ολοµέλεια έβδοµο και όγδοο λόγους της αναιρέσεως πλήττονται ιδιαίτερα κεφάλαια της προσβαλλόµενης αποφάσεως (προσαύξηση 100% επί των αποδοχών άδειας και χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης), η υπόθεση πρέπει να αναπεµφθεί στο Β2 Τµήµα του Αρείου Πάγου, το οποίο µετά την έρευνα των λοιπών λόγων αναιρέσεως θα παραπέµψει την υπόθεση στο Εφετείο είτε κατά µόνο το ως άνω µέρος, είτε και ως προς τυχόν άλλα κεφάλαια, και θα εκκαθαρίσει συνολικώς και τη δικαστική δαπάνη των διαδίκων. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 11

12 Αναιρεί εν µέρει την απόφαση 3603/1999 του Εφετείου Θεσσαλονίκης, µόνο ως προς το µέρος µε το οποίο απορρίφθηκε η αγωγή του αναιρεσείοντος περί επιδικάσεως σ' αυτόν ποσού δρχ για αποδοχές άδειας και επίδοµα άδειας του έτους Αναπέµπει την υπόθεση στο Β2 Τµήµα του Αρείου Πάγου προκειµένου αυτό να αποφανθεί επί των λοιπών λόγων αναιρέσεως της από αιτήσεως του Ι. Ε.. Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 10 Ιουνίου ηµοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δηµόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 24 Ιουνίου

13 3. Υπόθεση απολύσεως ιδιωτικών εκπαιδευτικών 3.1 Σχολιασµός ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Εκπαιδευτικοί που είχαν προσληφθεί νόµιµα, υπό την ιδιότητά τους αυτή, από ιδιωτικό εκπαιδευτήριο απολύθηκαν λόγω κατάργησης της σχολικής µονάδας. Η εργοδότρια εταιρία δεν τους κατέβαλλε αποζηµίωση στηριζόµενη στο α.30 8 του ν. 682/77 που ορίζει ότι σε περίπτωση κατάργησης του σχολείου, οι απασχολούµενοι σε αυτό εκπαιδευτικοί δεν δικαιούνται αποζηµίωσης. Κατόπιν αυτού, οι απολυθέντες άσκησαν αγωγή κατά της εργοδότριας εταιρίας, ισχυριζόµενοι ότι η εν λόγω διάταξη αντίκειται στα άρθρα 4 παρ.1 (αρχή της ισότητας) και 22 παρ.1 εδ.β (ισότητα αµοιβής) του Συντάγµατος. Το δικαστήριο έκρινε ότι η διάταξη είναι συνταγµατική και απέρριψε την αγωγή. Με την ίδια αιτιολογία απερρίφθη και η έφεση που ασκήθηκε. Κατόπιν αυτών, οι απολυθέντες άσκησαν αναίρεση. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Ενώ ισχύει ως γενικός κανόνας η χορήγηση αποζηµίωσης σε περίπτωση απόλυσης ιδιωτικού εκπαιδευτικού όχι από δική του υπαιτιότητα, στη συγκεκριµένη περίπτωση, και βάσει του α.30 παρ.8 του ν.682/1977, που απόλυση έγινε λόγω κατάργησης του σχολείου, δηλαδή και πάλι όχι από υπαιτιότητα των απολυθέντων, δεν χορηγήθηκε αποζηµίωση. Οι απολυθέντες, δηλαδή, δεν εισέπραξαν χρήµατα που δικαιούνταν, βάσει της εργασίας που είχαν παράσχει, εξαιτίας της άνισης αυτής µεταχείρισης. Εποµένως, η µη καταβολή της αποζηµίωσης συνιστά περιορισµό του δικαιώµατος της ισότητας και της ισότητας αµοιβής (εφ όσον υποθέτουµε ότι η αποζηµίωση είναι ένα είδος αµοιβής για ήδη παρασχεθείσα εργασία). Στο α.4 παρ.1 του Συντάγµατος κατοχυρώνεται ως θεµελιώδης συνταγµατική αρχή, από την οποία απορρέει το αντίστοιχο δικαίωµα κάθε φορέα, η αρχή της ισότητας. Κατοχυρώνεται ως νοµική ισότητα, δηλαδή ως ισότητα των πολιτών ενώπιον του νόµου, και συνίσταται στην ίση µεταχείριση ουσιωδώς οµοίων περιπτώσεων. 3 Στο α.22 παρ.1 εδ.β του Συντάγµατος κατοχυρώνεται, ως εξειδίκευση της αρχής της ισότητας, η ισότητα των εργαζοµένων, βασική έκφραση της οποίας αποτελεί η ισότητα αµοιβής. Πρόκειται για απόλυτο δικαίωµα που στρέφεται και κατά του ιδιώτη εργοδότη και συνίσταται στην παροχή ίσης αµοιβής για εργασία ίσης αξίας. 4 Στη συγκεκριµένη περίπτωση, το σχετικό δικαίωµα εφαρµόζεται στην ειδική σχέση µεταξύ ιδιωτών και εποµένως θα πρέπει να εξετάσουµε, µε βάση την αρχή της αιτιώδους συνάφειας, εάν θα εφαρµοστεί σε όλο του το περιεχόµενο ή θα προσαρµοστεί θεσµικά. 3 Βλ. ηµητρόπουλος Α. Συνταγµατικά ικαιώµατα, 2004, σελ. 114, Βλ. ηµητρόπουλος Α. Συνταγµατικά ικαιώµατα, 2004, σελ

14 Αντικειµενικό στοιχείο της εργασιακής σχέσης είναι και η απόλυση του εργαζοµένου. Εφ όσον η απόλυση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργαζοµένου, αυτός δικαιούται αποζηµίωσης. Η κατάργηση του σχολείου, ως λόγος απόλυσης, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι επιδρά διαφορετικά όσον αφορά στην χορήγηση αποζηµίωσης αφού και πάλι δεν υπάρχει υπαιτιότητα του εργαζοµένου. Η εφαρµογή της αρχής της ισότητας στην εργασιακή σχέση σηµαίνει, ακριβώς, ίδια µεταχείριση των ουσιωδώς οµοίων καταστάσεων, όπως συµβαίνει και στη συγκεκριµένη περίπτωση. Η κατάργηση του σχολείου δεν δικαιολογεί διαφορετική µεταχείριση του εργαζοµένου αφού και πάλι δεν υπάρχει δική του υπαιτιότητα. Εποµένως, δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια ανάµεσα στην κατάργηση του σχολείου, ως λόγου απόλυσης, και στην χορήγηση αποζηµίωσης που υπαγορεύεται από το δικαίωµα ίσης αµοιβής. Εποµένως, η απόλυση χωρίς αποζηµίωση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λόγω κατάργησης του σχολείου προσβάλλει το δικαίωµα της ισότητας και της ισότητας αµοιβής, όπως κατοχυρώνονται στ άρθρα 4 παρ.1 και 22 παρ.1 εδ.β του Συντάγµατος. 14

15 3.2 ΑΠ Ολ. 30/2005 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί - Απόλυση λόγω κατάργησης ιδιωτικού σχολείου - Αποζηµίωση απόλυσης - Αρχή ισότητας - Ισότητα αµοιβής - Αντισυνταγµατικότητα ρύθµισης -. Ενώ θεσπίζεται ως γενικός κανόνας η αποζηµίωση του ιδιωτικού εκπαιδευτικού, ο οποίος απολύεται όχι από υπαιτιότητά του (κατά τη βούληση του εργοδότη ή λόγω καταργήσεως τάξεων του σχολείου ή ένεκα συµπληρώσεως του συνταξίµου χρόνου ή του ορίου ηλικίας), εισάγεται εξαίρεση γι αυτόν, µη δικαιούµενο καµία αποζηµίωση, όταν απολύεται λόγω καταργήσεως του σχολείου. Η εξαίρεση αυτή αντίκειται στην αρχή της ισότητας και εποµένως, αυτός δικαιούται, όταν απολύεται λόγω καταργήσεως του σχολείου, την αποζηµίωση του άρθρου 30 5 του ν. 682/77. Παραπέµπεται προς εκδίκαση στο ίδιο ικαστήριο µε άλλη σύνθεση. ΚΕΙΜΕΝΟ Αριθµός 30/2005 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές της Πλήρους Ολοµέλειας: Γεώργιο Κάπο, Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Θεόδωρο Λαφαζάνο, Νικόλαο Γεωργίλη, Στυλιανό Πατεράκη, Αθανάσιο Κρητικό, Στυλιανό Μοσχολέα, Ρωµύλο Κεδίκογλου, Αντιπροέδρους Αρείου Πάγου, Σπυρίδωνα Γκιάφη, Ιωάννη Βερέτσο, Σπυρίδωνα Μπαρµπαστάθη, Θεόδωρο Αποστολόπουλο, Νικόλαο Κασσαβέτη, Γεώργιο Ναυπλιώτη, Ανάργυρο Πλατή, Σταµάτιο Γιακουµέλο, Κωνσταντίνο Μουλαγιάννη, Αλέξανδρο Κασιώλα, Ιωάννη αβίλλα, Νικόλαο Οικονοµίδη, Γεώργιο Σαραντινό, Σπυρίδωνα Κολυβά, Γεώργιο Αµελαδιώτη, Στέφανο Γαβρά, Χρύσανθο Παπούλια, Χρήστο Γεωργαντόπουλο, Χαράλαµπο Αντωνιάδη, Γεώργιο Βούλγαρη, Ευάγγελο Σταυρουλάκη, ηµήτριο Λοβέρδο, Αθανάσιο Γιωτάκο, Γεώργιο Φώσκολο, Γεώργιο Χλαµπουτάκη, Νίκη Γιαννακάκη, ηµήτριο Κυριτσάκη, Αναστάσιο-Φιλητά Περίδη, Ανδρέα Μαρκάκη, Ελένη Μαραµαθά, ηµήτριο Κιτρίδη, Αθανάσιο Μπρίλλη, Βασίλειο Ρήγα-Εισηγητή, Μιχαήλ Μαργαρίτη, Ηρακλή Κωνσταντινίδη, Γεώργιο Καλαµίδα, Φώτιο Καϋµενάκη, Γεώργιο Καράµπελα, Μιχαήλ έτση και ηµήτριο Κανελλόπουλο, Αρεοπαγίτες (κωλυοµένων των λοιπών δικαστών της σύνθεσης). ΣΥΝΗΛΘΕ σε δηµόσια συνεδρίαση στο Κατάστηµά του στις 17 Φεβρουαρίου 2005 µε την παρουσία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ηµητρίου Λινού και της Γραµµατέως Ελένης Γιαννέλη, για να δικάσει µεταξύ: Των αναιρεσειόντων: 1) Α. Κ., κατοίκου Νέου Ψυχικού, 2) Ε. Π., κατοίκου Αµαρουσίου, 3) Π. Χ., κατοίκου Αγίας Παρασκευής και 4) Μ. Β., κατοίκου Νέου Ψυχικού. Ο πρώτος παραστάθηκε µε τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Αντώνιο Ρουπακιώτη και οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τον ίδιο δικηγόρο. Της αναιρεσίβλητης : Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΑΛΛΗΝΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε», η οποία εδρεύει στον Aγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής και όπως νόµιµα εκπροσωπείται, όπως µετονοµάστηκε η Ανώνυµη Εταιρεία «Ι ΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΗ ΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε». Εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Πελαγία Παπαδάκη-Ζήση, βάσει δηλώσεως κατ' άρθρο 242 παρ. 2 Κ.Πολ.. 15

16 Η ένδικη διαφορά άρχισε µε την από 28 Φεβρουαρίου 1997 αγωγή των ήδη αναιρεσειόντων, που κατατέθηκε στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 650/1998 οριστική του ίδιου δικαστηρίου και 1733/2002 του Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας αποφάσεως ζήτησαν οι αναιρεσείοντες µε την από 26 Οκτωβρίου 2004 αίτησή τους, την οποία έφεραν προς συζήτηση στην πλήρη Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου µε το 164/ κοινό πρακτικό ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, γιατί µε αυτή τίθεται νοµικό ζήτηµα γενικότερου ενδιαφέροντος. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σηµειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Βασίλειος Ρήγας διάβασε την από 3 Φεβρουαρίου 2005 έκθεσή του, µε την οποία εισηγήθηκε την παραδοχή της αιτήσεως αναιρέσεως. Ο πληρεξούσιος των αναιρεσειόντων, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο του ικαστηρίου, ανέπτυξε και προφορικά στο ακροατήριο τους σχετικούς ισχυρισµούς του και ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως αναιρέσεως και την καταδίκη της αντιδίκου στη δικαστική δαπάνη. Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο, πρότεινε να γίνει δεκτός, ως βάσιµος, ο µοναδικός λόγος της κρινόµενης αιτήσεως αναιρέσεως, από το άρθρο 559 αριθµ. 1 του Κ.Πολ.. που παραπέµφθηκε στην πλήρη Ολοµέλεια. Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος έδωσε εκ νέου το λόγο στους πιο πάνω πληρεξουσίους των διαδίκων, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε αυτά που προηγούµενα είχαν αναπτύξει. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Επειδή µε το υπ' αρ. 164/ κοινό πρακτικό του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, παρεπέµφθη για εκδίκαση στην Πλήρη Ολοµέλεια του ικαστηρίου τούτου, σύµφωνα µε τα άρθρα 563 1, 2 περ. β' και 3 του ΚΠολ και 23 2 του Κώδικα Οργανισµού ικαστηρίων και Κατάστασης ικαστικών Λειτουργών, που εκυρώθη µε το ν. 1756/1988, η από αίτηση των αναιρεσειόντων, µε την οποία ζητείται η αναίρεση της υπ' αρ. 1733/2002 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών, αφού εκρίθη ότι µε την αίτηση αυτή τίθεται νοµικό ζήτηµα γενικοτέρου ενδιαφέροντος. Επειδή εκ της διατάξεως του άρθρου 4 1 του ισχύοντος Συντάγµατος, κατά την οποίαν οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου, συνάγεται ότι το Σύνταγµα θεσπίζει την ισότητα του νόµου έναντι των ελλήνων πολιτών υπό την έννοια ότι ο νοµοθέτης δεσµεύεται, όταν ρυθµίζει ουσιωδώς όµοια πράγµατα, σχέσεις ή καταστάσεις, που αφορούν περισσότερες κατηγορίες προσώπων, να µην εισάγει αδικαιολόγητες εξαιρέσεις και διακρίσεις, εκτός αν αυτές επιβάλλονται από λόγους γενικοτέρου κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος, την ύπαρξη των οποίων ελέγχουν τα δικαστήρια. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 22 1 εδ. β' του αυτού Συντάγµατος, όλοι οι εργαζόµενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωµα ίσης αµοιβής για παρεχόµενη εργασία ίσης αξίας. Εκ του συνδυασµού των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι και η αποζηµίωση του απολυοµένου µισθωτού, αποτελούσα εν ευρεία εννοία αντάλλαγµα παρασχεθείσας εργασίας, πρέπει να ρυθµίζεται βάσει της αρχής της ισότητας, εκτός εάν η διαφοροποίησή της δικαιολογείται εκ λόγων γενικοτέρου κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος, τους οποίους ελέγχουν τα δικαστήρια. Εξάλλου, δια των διατάξεων του άρθρου 11 1 περ. Γ' και ' του ν. 1351/83, όπως τούτο αντικατεστάθη µε το ν. 1566/85, ορίσθη ότι µέχρι να ρυθµισθούν µε νόµο τα θέµατα της γενικής ιδιωτικής εκπαιδεύσεως, κανείς ιδιωτικός εκπαιδευτικός µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας δεν απολύεται παρά µόνο µε απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου και ότι κατεξαίρεση των διατάξεων του προηγουµένου 16

17 εδαφίου είναι επιτρεπτή και έγκυρη η απόλυση ιδιωτικών εκπαιδευτικών από τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων 1) για κατάργηση σχολείων, 2) για κατάργηση τάξεων, οπότε είναι επιτρεπτή η απόλυση των εχόντων τη µικρότερη υπηρεσία στην εκπαίδευση, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί σ' αυτούς η προβλεπόµενη από το άρθρο 30 του ν. 682/1977 αποζηµίωση και 3) για συµπλήρωση του 70ού έτους της ηλικίας. Περαιτέρω, µε τη διάταξη του άρθρου 33 1 του τελευταίου τούτου νόµου ορίζεται ότι «η σχέσις εργασίας µεταξύ του ιδιοκτήτου ιδιωτικού σχολείου και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού λύεται δια του θανάτου, της εκπτώσεως, της αποδοχής παραιτήσεως και της απολύσεως µετά πράξιν του οικείου επιθεωρητού (ήδη Προϊσταµένου ιευθύνσεως Πρωτοβάθµιας Εκπαιδεύσεως Νοµού). Τέλος, µε τις διατάξεις του άρθρου 30 1, 5, 6 και 8 του ιδίου ν. 682/1977 ορίζονται τα ακόλουθα: «Οι διδάσκοντες εις τα ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαιδεύσεως εκπαιδευτικοί τελούν επί σχέσει εργασίας ωρισµένου ή αορίστου χρόνου κατά τα εις τας εποµένας παραγράφους του παρόντος άρθρου οριζόµενα» ( 1), «ιαρκούσης της συµβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου, η σύµβασις δύναται να καταγγελθεί υπό του ιδιοκτήτου καταβαλλοµένης αποζηµιώσεως ενός µηνός δι' έκαστον έτος προσφοράς των υπηρεσιών του εις το αυτό σχολείον και µέχρις 25 ετών, υπολογιζοµένης και της υπηρεσίας του επί συµβάσει ωρισµένου χρόνου» ( 5), «Οι αποχωρούντες ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, λόγω συµπληρώσεως του συνταξίµου χρόνου ή του 70ού έτους της ηλικίας των, δικαιούνται αποζηµιώσεως ίσης προς το ήµισυ της προβλεποµένης υπό της προηγουµένης παραγράφου διά την περίπτωσιν καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας» ( 6) και «Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί διατελούντες επί σχέσει εργασίας ωρισµένου ή αορίστου χρόνου και απολυόµενοι ένεκα καταργήσεως του σχολείου εις το οποίον υπηρετούν δεν δικαιούνται αποζηµιώσεως» ( 8). Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, ενώ θεσπίζεται ως γενικός κανόνας η αποζηµίωση του ιδιωτικού εκπαιδευτικού, ο οποίος απολύεται όχι από υπαιτιότητά του (κατά τη βούληση του εργοδότη ή λόγω καταργήσεως τάξεων του σχολείου ή ένεκα συµπληρώσεως του συνταξίµου χρόνου ή του ορίου ηλικίας), εισάγεται εξαίρεση γι' αυτόν, µη δικαιούµενο καµία αποζηµίωση, όταν απολύεται λόγω καταργήσεως του σχολείου. Η εξαίρεση αυτή αντίκειται στην ανωτέρω αρχή της ισότητας, διότι εισάγει για την κατηγορία των απολυοµένων λόγω καταργήσεως του σχολείου ιδιωτικών εκπαιδευτικών δυσµενή διάκριση επί καταστάσεως ουσιωδώς οµοίας προς τις ανωτέρω, καταλαµβανόµενες από τον κανόνα, περιπτώσεις, µη δικαιολογουµένη εκ λόγων γενικοτέρου κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος. Εποµένως, οι εν λόγω ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δικαιούνται, όταν απολύονται λόγω καταργήσεως του σχολείου, την αποζηµίωση του άρθρου 30 5 του ν. 682/77. Εν προκειµένω, η αναιρεσιβαλλοµένη απόφαση εδέχθη τα ακόλουθα: Οι αναιρεσείοντες, τυγχάνοντες εκπαιδευτικοί και διορισθέντες νοµίµως, υπηρετούσαν υπό την ιδιότητά τους αυτή, δυνάµει συµβάσεων εργασίας, καταρτισθεισών µε την αναιρεσίβλητη, στα παρ' αυτής διατηρούµενα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Η αναιρεσίβλητη, αποφασίσασα την κατάργηση όλων των σχολικών µονάδων των εκπαιδευτηρίων της, υπέβαλε αρµοδίως στις σχετικές αιτήσεις, κατόπιν των οποίων δι' αποφάσεων του Υφυπουργού Παιδείας, ενεκρίθη η εν λόγω κατάργηση. Κατά την αυτήν ηµεροχρονολογία η αναιρεσίβλητη κατήγγειλε τις ως άνω συµβάσεις της µετά των αναιρεσειόντων, χωρίς να τους καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. Επί τη βάσει των ανωτέρω, η πληττοµένη απόφαση, που εθεώρησε το εισάγον την αδικαιολόγητη διάκριση άρθρο 30 8 του ν. 682/77 σύµφωνο προς το Σύνταγµα, απέρριψε την έφεση των αναιρεσειόντων κατά της υπ' αρ. 650/98 αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που είχε απορρίψει µε την ιδία αιτιολογία την αγωγή των αναιρεσειόντων, 17

18 διά της οποίας εδιώκετο η αποζηµίωση αυτών, ως ιδιωτικών εκπαιδευτικών απολυθέντων ένεκα καταργήσεως του ιδιωτικού σχολείου της αναιρεσίβλητης εργοδότριάς τους. Εποµένως, η αναιρεσιβαλλοµένη απόφαση εσφαλµένως ερµήνευσε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 4 1 και 22 1 εδ. β' του Συντάγµατος και την του άρθρου 30 8 του ν. 682/1977, την οποία εφήρµοσε, καίτοι µη εφαρµοστέαν ως προσκρούουσαν στις συνταγµατικές αυτές διατάξεις. Κατ' ακολουθίαν τούτων, ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως είναι βάσιµος και πρέπει να αναιρεθεί η πληττοµένη απόφαση και να παραπεµφθεί η υπόθεση προς εκδίκαση στο ίδιο ικαστήριο, συντιθέµενο όµως από άλλους δικαστές, εκτός αυτών που την είχαν δικάσει, σύµφωνα µε το άρθρο ΚΠολ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Αναιρεί την υπ' αρ. 1733/2002 απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Παραπέµπει την υπόθεση προς εκδίκαση στο ανωτέρω ικαστήριο, συντιθέµενο από άλλους δικαστές, εκτός εκείνων που είχαν δικάσει αυτή. Και. Καταδικάζει την αναιρεσίβλητη στη δικαστική δαπάνη των αναιρεσειόντων εκ δύο χιλιάδων εκατό (2100) ευρώ. Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 21 Απριλίου ηµοσιεύθηκε στο ακροατήριο στις 12 Μαΐου

19 4. Υπόθεση χήρας συνταξιούχου του Ι.Κ.Α. 4.1 Σχολιασµός ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Χήρα συνταξιούχου του Ι.Κ.Α., µε αίτησή της προς το Ίδρυµα, ζήτησε να της χορηγηθεί σύνταξη λόγω θανάτου του συζύγου της. Το αίτηµα αυτό απορρίφθηκε µε την αιτιολογία ότι δεν είχαν συµπληρωθεί 24 µήνες από την τέλεση του γάµου, όπως απαιτείται από το α.6 παρ.7 του α.ν. 1846/1951, προϋπόθεση που εξασφαλίζει το Ι.Κ.Α. από την τέλεση εικονικών γάµων. Κατά της πράξης αυτής η χήρα άσκησε προσφυγή στο Τριµελές ιοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, µε την οποία ισχυρίστηκε ότι συζούσε µε τον θανόντα για πολλά χρόνια και ήταν πάντα µαζί του, τόσο στις κοινωνικές όσο και στις οικογενειακές εκδηλώσεις, και η οποία έγινε δεκτή. Το δικαστήριο ακύρωσε την προσβαλλόµενη πράξη, κρίνοντας ότι στηρίχθηκε σε διάταξη ανίσχυρη ως αντικείµενη στο α.2 παρ.1 (προστασία της ανθρώπινης αξίας) και 21 παρ.1 (προστασία του γάµου και της οικογένειας) του Συντάγµατος. Κατά της απόφασης αυτής το Ι.Κ.Α. άσκησε έφεση η οποία απερρίφθη. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Το Ι.Κ.Α. αρνήθηκε να χορηγήσει σύνταξη σε χήρα ασφαλισµένου του διότι δεν είχαν συµπληρωθεί 24 µήνες από την τέλεση του γάµου. Η άρνηση αυτή είχε ως σκοπό να εξασφαλίσει το ίδρυµα από την τέλεση εικονικών γάµων. Με αυτό τον τρόπο, όµως, και ενώ ο γάµος της εφεσίβλητης αντιµετωπίζεται ως εικονικός, δεν επιτρέπεται στην χήρα να απολαύσει το δικαίωµα στην ανθρώπινη αξία, από το οποίο τεκµαίρεται η σοβαρότητα του σκοπού της τέλεσης του γάµου και συνεπώς η άρνηση χορήγησης της σύνταξης συνιστά περιορισµό του δικαιώµατος αυτού. Η άρνηση αυτή συνιστά περιορισµό και του δικαιώµατος προστασίας του γάµου και της οικογένειας, αφού µε αυτό τον τρόπο οι γάµοι διακρίνονται σε γενεσιουργούς και µη ορισµένων έννοµων συνεπειών, όπως είναι η χορήγηση σύνταξης στον επιζόντα σύζυγο. Στο α.2 παρ.1 του Συντάγµατος κατοχυρώνεται η ανθρώπινη αξία ως αντικειµενική συνταγµατική αρχή από την οποία απορρέει το αντίστοιχο δικαίωµα κάθε ανθρώπου. Άνθρωπος και ανθρώπινη αξία ταυτίζονται. Βασικό αξίωµα της σύγχρονης έννοµης τάξης, αποτελεί τον άµεσο ή έµµεσο σκοπό κάθε νοµικού κανόνα. Περιεχόµενο της είναι η ισότητα και η ελευθερία. 5 Στο α.21 παρ.1 του Συντάγµατος κατοχυρώνεται ο γάµος ως θεσµός ιδρυτικός της οικογένειας. Παρόλα αυτά, γάµος και οικογένεια δεν ταυτίζονται και προστατεύονται ανεξάρτητα. Μάλιστα η οικογένεια προστατεύεται ανεξάρτητα από την νοµιµότητά της και ανάλογα προστατεύεται και η συµβίωση.6 5 Βλ. ηµητρόπουλος Α. Συνταγµατικά ικαιώµατα, 2004, σελ. 102 επ. 6 Βλ. ηµητρόπουλος Α. Συνταγµατικά ικαιώµατα,2004, σελ

20 Τα δύο αυτά δικαιώµατα εφαρµόζονται, σε αυτή την περίπτωση, στην γενική κυριαρχική σχέση κράτους-πολίτη και εποµένως εφαρµόζονται κατ αρχήν ως προς όλο τους το περιεχόµενο χωρίς να είναι επιτρεπτός κανένας περιορισµός. Στην συγκεκριµένη περίπτωση, από τη θεµελιώδη συνταγµατική αρχή της ανθρώπινης αξίας τεκµαίρεται η σοβαρότητα του σκοπού του γάµου που συνάπτεται µεταξύ δύο ανθρώπων, ανεξάρτητα από την χρονική στιγµή κατά την οποία θα επέλθει ο θάνατος του ενός συζύγου. Έτσι, το Ι.Κ.Α., που φέρει το σχετικό βάρος απόδειξης, θα πρέπει να επικαλεστεί και να αποδείξει την εικονικότητα του γάµου, κάτι το οποίο δεν έγινε. Επιπλέον, η διάκριση µεταξύ των γάµων ως γενεσιουργών και µη ορισµένων έννοµων συνεπειών, όπως είναι η χορήγηση σύνταξης, αντίκειται στο α. 21 παρ.1 του Συντάγµατος που προστατεύει τον γάµο και την οικογένεια γενικά και χωρίς διακρίσεις. Συνεπώς, ο αποκλεισµός της εφεσίβλητης από το συνταξιοδοτικό της δικαίωµα συνιστά προσβολή των δικαιωµάτων που κατοχυρώνονται στο α.2 παρ.1 και 21 παρ.1 του Συντάγµατος. 20

21 4.2 Τρ ΕφΘεσ 1019/2004 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ασφάλιση ΙΚΑ - Σύνταξη θανάτου - Θάνατος συζύγου πριν την συµπλήρωση 24 µηνών από την τέλεση του γάµου - Αποκλεισµός χήρας από συνταξιοδοτικό δικαίωµα - Σεβασµός της αξίας του ανθρώπου - Προστασία του γάµου και της οικογένειας -Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων παρ. 7 άρθρου 28 α.ν. 1846/ Ιδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.): Ορθά το πρωτόδικο δικαστήριο αναγνώρισε συνταξιοδοτικό δικαίωµα στη χήρα συνταξιούχου του Ι.Κ.Α., διότι δεν ήταν νόµιµος ο αποκλεισµός της από το συνταξιοδοτικό της δικαίωµα, για το λόγο ότι ο θάνατος του συζύγου της είχε επέλθει πριν από τη συµπλήρωση 24 µηνών από την τέλεσή του, όπως απαιτεί η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 (όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της από το άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 4104/1960), η οποία είναι ανίσχυρη ως αντικείµενη στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 (σεβασµός της αξίας του ανθρώπου) και του άρθρου 21 παρ. 1 (προστασία του γάµου και της οικογένειας) του Συντάγµατος, που απαγορεύουν τη νοµοθετική διάκριση των γάµων, ως δηµιουργικών ή όχι, ορισµένων εννόµων συνεπειών µεταξύ των οποίων και συνταξιοδοτικών, αναλόγως προς τον χρόνο κατά τον οποίο επήλθε ο θάνατος του ενός των συζύγων και προστατεύουν το γάµο και την οικογένεια χωρίς διακρίσεις. ΚΕΙΜΕΝΟ (Απόσπασµα)... Επειδή µε την κρινόµενη έφεση του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ζητείται παραδεκτώς η εξαφάνιση της 2298/2000 απόφασης του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, µε την οποία έγινε δεκτή προσφυγή της εφεσίβλητης, ακυρώθηκε η 572/Συν.79/ απόφαση της Τοπικής ιοικητικής Επιτροπής του Περιφερειακού Υποκαταστήµατος ΙΚΑ Θεσσαλονίκης και αναγνωρίσθηκε η ανωτέρω δικαιούχος συντάξεως λόγω θανάτου (στις ) του συζύγου της Ζ.Τ., συνταξιούχου του ΙΚΑ. Επειδή στο άρθρο 6 παρ. 6 του α.ν. 1846/1951, όπως η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 4104/1960 (ΦΕΚ 147), προβλέπεται η συνταξιοδότηση της χήρας στην περίπτωση θανάτου του συνταξιούχου συζύγου της. Κατά την παρ. 7 όµως του ίδιου άρθρου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 4104/1960, η χήρα (ή χήρος) συνταξιούχου του ΙΚΑ δεν δικαιούται συντάξεως, εφόσον ο θάνατος επήλθε προ της παρόδου 24 µηνών από της τελέσεως του γάµου, εκτός εάν ο θάνατος οφείλεται σε ατύχηµα ή από το γάµο γεννήθηκε ή νοµιµοποιήθηκε τέκνο, και η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου ήταν σε κατάσταση εγκυµοσύνης. Επειδή η ανωτέρω απαιτούµενη προϋπόθεση της επελεύσεως του θανάτου του συνταξιούχου µετά την πάροδο 24 µηνών από την τέλεση του γάµου, για την αναγνώριση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος στη χήρα (ή το χήρο), έχει θεσπιστεί προς το σκοπό της διασφαλίσεως των συµφερόντων του ΙΚΑ από την τέλεση εικονικών γάµων (ΣτΕ 4337/1988). Όµως η σοβαρότητα του σκοπού της τελέσεως του γάµου, ως κοινωνίας βίου µεταξύ ετερόφυλων προσώπων, που απορρέει από τη θεµελιώδη αρχή του σεβασµού της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγµατος), τεκµαίρεται οποτεδήποτε και αν επισυµβεί ο θάνατος του ενός των συζύγων µετά την τέλεση του γάµου. Συνεπώς, η ευθέως διά του νόµου διάκριση γάµων, ως δηµιουργικών ή όχι, ορισµένων εννόµων συνεπειών, µεταξύ των οποίων και 21

22 συνταξιοδοτικών, αναλόγως προς τον χρόνο κατά τον οποίο επήλθε ο θάνατος του ενός των συζύγων (που εξαρτάται άλλωστε και από ποικίλα τυχαία περιστατικά, όπως ασθένεια κλπ.), εκτός από ατυχήµατα, δεν είναι επιτρεπτή, εφόσον δεν αποδεικνύεται από τους φέροντες το σχετικό βάρος της αποδείξεως ότι ο συγκεκριµένος γάµος είναι εικονικός. Εξάλλου η παραπάνω διάκριση αντίκειται και στο άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγµατος, που προστατεύει το θεσµό του γάµου και της οικογένειας γενικώς, χωρίς διακρίσεις. Εποµένως ο αποκλεισµός της χήρας (ή του χήρου) από τα συνταξιοδοτικά της δικαιώµατα στις περιπτώσεις που ο θάνατος του ενός των συζύγων επήλθε πριν από τη συµπλήρωση 24 µηνών από την τέλεση του γάµου, όπως ορίζεται από τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει (πλην των εξαιρέσεων που ορίζονται σ' αυτήν), είναι αντισυνταγµατικός και συνεπώς ανίσχυρος ( ιοικεφαθ 5294/1995). Επειδή, στην προκείµενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Η εφεσίβλητη µε την από αίτησή της προς το Ι ΚΑ ζήτησε να της χορηγηθεί σύνταξη λόγω του επελθόντος στις θανάτου του συζύγου της, ο οποίος ήταν συνταξιούχος του ΙΚΑ από Το αίτηµά της αυτό απορρίφθηκε µε την 24821/ απόφαση του ιευθυντή του Περιφερειακού Υποκαταστήµατος ΙΚΑ Θεσσαλονίκης, µε την αιτιολογία ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 28 παρ. 7 του α.ν. 1846/1951, αφού ο θάνατος του συζύγου της συνέβη πριν περάσουν 24 µήνες από την τέλεση του γάµου ( ). Η ένσταση κατά της απόφασης αυτής απορρίφθηκε µε την 572/Συν.79/ απόφαση της Τ..Ε. του ως άνω Υποκαταστήµατος, µε την ίδια αιτιολογία. Κατά της απόφασης αυτής η εφεσίβλητη άσκησε προσφυγή, µε την οποία ισχυρίσθηκε ότι µε τον θανόντα σύζυγο της συζούσε από το έτος 1967 στην οικία του στην οδό Μ. αριθ..., ότι ήταν πάντα µαζί στις κοινωνικές και οικογενειακές εκδηλώσεις, ότι µετά τον θάνατο του τα αδέλφια του της δώρησαν όλη την ακίνητη περιουσία του που κληρονόµησαν, θεωρώντας ότι της ανήκει. Προς απόδειξη των ανωτέρω η εφεσίβλητη επικαλέσθηκε πρωτοδίκως και προσκόµισε τις από ένορκες βεβαιώσεις, ενώπιον του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης, που λήφθηκαν µετά από κλήση και του ΙΚΑ (σχετ. η 3665/ έκθεση επίδοσης), των:... οι τρεις πρώτοι των οποίων κατέθεσαν ως µάρτυρες και ενώπιον της Τ..Ε., οι οποίοι καταθέτουν και επιβεβαιώνουν τους ανωτέρω ισχυρισµούς της. Το πρωτόδικο δικαστήριο, µε την εκκαλούµενη απόφαση, δέχθηκε την προσφυγή και ακύρωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, ως εσφαλµένως αιτιολογηµένη στηριζόµενη στην προεκτεθείσα ανίσχυρη διάταξη και περαιτέρω έκρινε ότι η εφεσίβλητη θεµελίωνε δικαίωµα προς συνταξιοδότηση λόγω θανάτου του συζύγου της. Η κρίση αυτή της εκκαλούµενης απόφασης είναι νόµιµη και ορθή, διότι µε τα ανωτέρω δεδοµένα και σύµφωνα µε όσα έγιναν ερµηνευτικώς δεκτά στην 3η σκέψη, από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει ότι αµφισβητήθηκε ο γάµος της εφεσίβλητης µε τον θανόντα σύζυγο της, ως εικονικός, από το ΙΚΑ, που φέρει το σχετικό βάρος απόδειξης, αντίθετα από τις προαναφερόµενες µαρτυρικές καταθέσεις προκύπτει ότι η συµβίωση της µε το σύζυγο ήταν µακροχρόνια και ουσιαστική. Εποµένως, δεν ήταν νόµιµος ο αποκλεισµός της εφεσίβλητες από το συνταξιοδοτικό της δικαίωµα, για το λόγο ότι ο θάνατος του συζύγου της επήλθε πριν από τη συµπλήρωση 24 µηνών από την τέλεση του, όπως απαιτεί η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951, που είναι αντισυνταγµατική και ανίσχυρη. Κατά συνέπεια, ορθά το πρωτόδικο δικαστήριο αναγνώρισε το συνταξιοδοτικό της δικαίωµα, όσα δε αντίθετα προβάλλονται µε την κρινόµενη έφεση του ΙΚΑ, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιµα. 22

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191 www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Άδεια εργασίας - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 455 Έτος: 2010 Περίληψη: - Άδεια µετ αποδοχών. Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-65

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-65 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-65 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Γενικά Αριθµός απόφασης: 438 Έτος: 2011 - Αµοιβές εργαζοµένων σε σχολεία "Ειδικής αγωγής". Παραβίαση κανόνα

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Περίληψη Μονομερής βλαπτική μεταβολή συντρέχει όταν ο εργοδότης αναθέτει στο μισθωτό καθήκοντα υποδεέστερης θέσης, σε σχέση με τη συμβατική, με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 44/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ -υνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριο του, σης 9 Ιανουαρίου 2008, µε την ακόλουθη σύνθεση : Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ευστάθιος Ροντογιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: \& Ο Πρόεδρος 61-όβ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 3ο τμήμα Δικάσιμος : 16-4-2013, αριθμός πινακίου 50 Διάδικοι : 1) ΣΥΤΑ κλπ ΚΑΤΑ 1)Τράπεζα Αττικής, 2) Εθνική ΑΕΕΓΑ κλπ Πρόεδρος : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-67

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-67 www.inlaw.gr Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-67 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Επιχειρησιακή συνήθεια Αριθµός απόφασης: 1277 Έτος: 2010 - Επιχειρησιακή συνήθεια. Οικειοθελείς παροχές. Οµαδική ασφάλιση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Απόφαση 1059 / 2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1059/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αντώνιο Αθηναίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΥΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΑΖΥΓΙΟ

ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΑΖΥΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2001-2002 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 456 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 42/2009 (Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Γεωργία Βενέτη, Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ γεγονότος και αποτελέσµατος ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 999 Έτος: 2010 - Αδικοπραξία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Αριθ. Απόφασης: 1545 Ετος: 2008. Περίληψη

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Αριθ. Απόφασης: 1545 Ετος: 2008. Περίληψη ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 1545 Ετος: 2008 Περίληψη Ασφάλιση ΙΚΑ - Ασφάλιση απασχολούµενων σε οικοδοµικά και τεχνικά έργα

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011

Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011 Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011 Περίληψη Οι διαδοχικές συμβάσεις ευκαιριακά απασχολούμενων εργαζομένων στον ΟΠΑΠ, που συνάπτονται ως συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (μιας ημέρας),

Διαβάστε περισσότερα

1223/2010 ΑΠ ( 529073)

1223/2010 ΑΠ ( 529073) 1223/2010 ΑΠ ( 529073) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΕΦΑΔ 2011/173, ΧΡΙΔ 2011/444, Δ/ΝΗ 2011/1006)Αιγιαλός και παραλία. Κοινόχρηστος χαρακτήρας αυτών. Χρήση των χώρων αυτών. Διάκριση της χρήσεως σε απλή και σε

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Επιμέλεια: Βασιλική Πέππα, Πάρεδρος Ελ. Συν. Δήμητρα Μιμηκοπούλου, Σπουδάστρια Ε.Σ.Δι Ι. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ολ 3026/2012: αναίρεση κατά

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300 www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300 [ 2 ] Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά Αριθµός απόφασης: 1076 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Άκυρη σύµβαση εργασίας. Αναιρετικοί λόγοι

Διαβάστε περισσότερα

1. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ

1. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ 15 1. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ 6/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Σκαλιώτης, Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α K.I. Αριθµός 993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 25 Νοεµβρίου 2002, µε την εξής σύνθεση: Γ. Ανεµογιάννης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α' Τµήµατος,. Μπριόλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μάθηµα: Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα Εργασία: Ιδιωτική ζωή Καθηγητής: Α. ηµητρόπουλος Φοιτητής: Γ. Καζάκος Α.Μ: 1340200300824 Αθήνα 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409]

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409] Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409] Περίληψη: Τροχαίο ατύχημα - Αποζημίωση για ολική μόνιμη ανικανότητα προς εργασία - Μέλλουσα ζημία Έννοια ισόβιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ )

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ ) Σελίδα 1 από 12 Αριθµός απόφασης 16154/2009 (Αριθµός κατάθεσης αγωγής /29-11-2007) (Αριθµός κατάθεσης παρεµπίπτουσας αγωγής /14-02-2008) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Δικογραφία 2014 429 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 237/2013 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγητής: Λεων. Χατζησταύρου Δικηγόροι: Κων. Ευθυμίου, Ιωάν. Γιαγλάρας Αναιτιώδης η εκχώρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ*

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Δικογραφία 2013 1 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Σταμάτη ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας Στην εισήγηση αυτή προσεγγίζεται η ιδιότυπης νομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ «Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ» ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΡΜΠΑΓΑΛΟΥ AM 9435 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67 www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67 [ 2 ] ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Schwenzer Ingeborg: Ευθύνη των µετόχων για χρέος-πρόστιµο που επιβάλλεται στην ΑΕ ηµοσίευση: ίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα