ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Τηλέφωνο: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Τηλέφωνο: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ /05 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Τηλέφωνο: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ. Κώδικας: Εγκύκλιος αριθμ. 26 ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α / ). Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 212 Α / δημοσιεύθηκε ο Ν.3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». Με το νόμο αυτό ρυθμίζονται θέματα που αφορούν κυρίως στις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα, στα θέματα απέλασης, στην κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, σε λειτουργικά θέματα για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων, καθώς επίσης δίνεται η δυνατότητα νόμιμης τακτοποίησης της διαμονής στη χώρα μας, όσων π.χ. έχουν λήξει οι άδειες διαμονής τους, ή όσων εισήλθαν πέραν των διατάξεων του προηγούμενου ν.2910/01 και μέχρι σήμερα παραμένουν μη νόμιμα στη χώρα, εφόσον βεβαίως πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νέου νόμου. Οι βασικοί άξονες, πάνω στους οποίους κινείται ο νέος νόμος, για την καθιέρωση μιας σύγχρονης, μακροπρόθεσμης και κοινωνικώς δίκαιης μεταναστευτικής πολιτικής, είναι οι ακόλουθοι: Ο συντονισμός και παρακολούθηση της μεταναστευτικής πολιτικής στη χώρα μας από Διυπουργική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Υπουργούς των συναρμόδιων με το θέμα αυτό Υπουργείων Ο ορθολογικός προγραμματισμός της εισόδου των μεταναστών στην Ελληνική Επικράτεια, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και τις ανάγκες της κοινωνικής και οικονομικής μας ζωής. Η αποφυγή περιστασιακών και ανεξέλεγκτων αλλαγών του καθεστώτος, με το οποίο εγκαθίσταται νομίμως ο υπήκοος τρίτης χώρας στην Ελλάδα. Η διασφάλιση των όρων εργασίας των αλλοδαπών που έρχονται στην Ελλάδα, προκειμένου να εργασθούν υπό συνθήκες που αρμόζουν σ ένα σύγχρονο κράτος δικαίου. Η καθιέρωση κινήτρων για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Η εισαγωγή ενός σύγχρονου καθεστώτος κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. Η θεσμοθέτηση των κατάλληλων εγγυήσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ελληνικής έννομης τάξης, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράνομης εισόδου και εξόδου αλλοδαπών στη Χώρα.

2 Η διασφάλιση, ιδίως, πρόσφορων συνθηκών για την ακώλυτη άσκηση των κάθε είδους δικαιωμάτων των αλλοδαπών και κυρίως εκείνων που αφορούν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, την ελεύθερη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας υπό καθεστώς κοινωνικής δικαιοσύνης και τον σεβασμό των πολιτισμικών και θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων τους. Ειδικότερα: Το καινούριο νομοσχέδιο, θεσπίζει ένα σύστημα διαχείρισης, μη γραφειοκρατικό, λειτουργικό, επωφελές για την εθνική μας οικονομία και ασφαλές για τα δικαιώματα των οικονομικών μεταναστών στη χώρα μας και εισάγει μια σειρά από καινοτομίες, σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, οι σπουδαιότερες των οποίων είναι οι εξής: α) Δημιουργία Διυπουργικού Οργάνου για τον συντονισμό της μεταναστευτικής πολιτικής. β) Ενοποίηση της άδειας διαμονής και εργασίας σε μία πράξη, η οποία εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. γ) Απλούστευση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης για την χορήγηση άδειας διαμονής, για το συγκεκριμένο σκοπό που εισέρχεται ο αλλοδαπός στη χώρα. δ) Δημιουργία δομής στο Δήμο για την παροχή πληροφόρησης στον αλλοδαπό προς αποφυγή ταλαιπωρίας τόσο των ιδίων, όσο και των Υπηρεσιών. ε) Εξορθολογισμός του συστήματος μετακλήσεων αλλοδαπών για εργασία στην Ελλάδα, με την ενδυνάμωση και ουσιαστική ενεργοποίηση των Περιφερειακών Επιτροπών Μετανάστευσης, που θα καθορίζουν τις ανάγκες του εργατικού δυναμικού σε επίπεδο Περιφέρειας και αναλυτικά για κάθε νομό της Χώρας, σε συνάρτηση με την προσφορά και ζήτηση της εργασίας ανά κατηγορίες ειδικοτήτων και πάντοτε, βεβαίως, σε συνάρτηση με το υπάρχον αντίστοιχο ημεδαπό και αλλοδαπό εργατικό δυναμικό. στ) Εξορθολογισμός των χορηγούμενων τύπων αδειών διαμονής και μείωση των αντίστοιχων κατηγοριών. Πλήρης οριοθέτηση των περιπτώσεων στις οποίες χορηγείται άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, ώστε να αποφευχθεί η κατάχρηση. ζ) Πρόβλεψη βασικών αρχών για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα και καθορισμός κριτηρίων για την χορήγησή του. η) Πρόβλεψη βασικών αρχών για την κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών στην Ελληνική κοινωνία, με τη συνδρομή συγκεκριμένων κριτηρίων και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης για το σκοπό αυτό. θ) Καθιέρωση σαφών προϋποθέσεων για τη διευκόλυνση της οικογενειακής επανένωσης. ι) Διευκόλυνση της άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και πραγματοποίησης μεγάλων επενδύσεων, από πλευράς χορήγησης άδειας διαμονής. 2

3 ια) Εντατικοποίηση των ελέγχων, προς την κατεύθυνση του περιορισμού της εισόδου και διαμονής παράνομων αλλοδαπών στη Χώρα. ιβ) Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ισχύον ευρωπαϊκό δίκαιο. Τέλος, λαμβάνεται μέριμνα, μέσω της επικείμενης τροποποίησης των οργανισμών των Περιφερειών, καθώς και της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των εμπλεκόμενων φορέων, μέσω ενιαίου πληροφορικού συστήματος, για τη βελτίωση των οργανωτικών δομών των υπηρεσιών που εμπλέκονται στα θέματα μετανάστευσης, και την on line μεταφορά της πληροφορίας με στόχους την άμεση έκδοση των σχετικών πράξεων και την έγκυρη πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου. Σ αυτούς τους στόχους θα πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες όλων των φορέων και κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η προσωπική συνεισφορά κάθε υπαλλήλου. Η εφαρμογή του Ν.3386/05 διακρίνεται σε δύο στάδια: στο στάδιο των μεταβατικών ρυθμίσεων, η ισχύς των οποίων αρχίζει από την δημοσίευση του νόμου, δηλαδή, από και το στάδιο που αφορά τις κυρίως ρυθμίσεις της εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια, κοινωνική ένταξη, κλπ., η ισχύς των οποίων αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου 2006, και τούτο διότι απαιτείται ο αναγκαίος χρόνος, τόσο για την οργάνωση και τη στελέχωση των υπηρεσιών με επαρκές και έμπειρο προσωπικό και την κατάλληλη επιμόρφωση του προσωπικού αυτού, σύμφωνα με τις ειδικότερες μεταβατικές διατάξεις του παρόντος, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα στις απαιτήσεις των νέων ρυθμίσεων, όσο και για την έγκαιρη ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών αναφορικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους. Με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για τις διατάξεις που αφορούν το μεταβατικό στάδιο των ρυθμίσεων, που αφορούν το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του νόμου μέχρι και θα ακολουθήσει άλλη εγκύκλιος για το επόμενο στάδιο. 3

4 Ειδικότερα, δίνονται οδηγίες για τα άρθρα 89, 91, όπως παρακάτω: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Α. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Όπως προαναφέραμε, σημαντικό ρόλο για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, για τις διατάξεις του οποίου καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε η σχετική διαδικασία να είναι όσο το δυνατόν απλουστευμένη, θα παίξουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών και των ΟΤΑ Α βαθμού της χώρας. Για τις Υπηρεσίες αυτές, λαμβάνεται μέριμνα να στελεχωθούν με προσωπικό εξειδικευμένο στη διοίκηση των διαφόρων υποθέσεων και, προς τούτο, με το άρθρο 89, παρ.2 ορίζεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου και για μια πενταετία από την ημερομηνία δημοσίευσής του, οι οργανικές θέσεις που συστάθηκαν με το άρθρο 76, παρ.13 του ν.2910/01 και εξακολουθούν να είναι κενές καλύπτονται αποκλειστικά με μετατάξεις ή αποσπάσεις υπαλλήλων από δημόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ. και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και δεν μπορούν να πληρωθούν με διορισμό. Οι αποσπάσεις ή μετατάξεις διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου ή εποπτεύοντος Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι οργανικές θέσεις των υπηρεσιών, τις οποίες κατείχαν οι υπάλληλοι που μετατάσσονται, καταργούνται. Οι σχετικές αποσπάσεις έχουν τριετή διάρκεια, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης. Ενόψει του γεγονότος ότι οι θέσεις που συστάθηκαν με το άρθρο 76, παρ.13 του ν.2910/01 συστάθηκαν ως επιπλέον θέσεις στο σύνολο των θέσεων της Περιφέρειας χωρίς να κατανέμονται ειδικότερα στις Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, παρακαλούνται οι Περιφέρειες να προβούν σε ευρεία γνωστοποίηση της δυνατότητας πλήρωσης του αριθμού των κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των κλάδων ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων και ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπολογιζόμενο στο σύνολο των οργανικών θέσεων της Περιφέρειας και μέχρι του αριθμού των συσταθεισών με το ανωτέρω άρθρο θέσεων, προκειμένου να υποβληθούν σχετικές αιτήσεις απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλων Δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων οι οποίες θα αποσταλούν στο Υπουργείο μας, ώστε στη συνέχεια να εκδοθεί η σχετική απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ για την πλήρωσή τους με μετάταξη ή απόσπαση. Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι που θα αποσπασθούν ή μεταταχθούν, ενόψει του ειδικού σκοπού για τον οποίο αποσπώνται ή μετατάσσονται, δεν θα μπορούν να 4

5 μετακινηθούν σε άλλη Διεύθυνση για όσο χρόνο είναι αποσπασμένοι ή πριν την πάροδο πενταετίας από την έκδοση της απόφασης μετάταξης και η δέσμευση αυτή θα αναγράφεται στο σώμα της σχετικής υπουργικής απόφασης. Επίσης, με την ίδια διάταξη οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, ν.π.δ.δ. και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που υπηρετούν με απόσπαση στη Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του ΥΠΕΣΔΔΑ, καθώς και στις Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών, μπορούν, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, να μεταταχθούν στις υπηρεσίες αυτές με ταυτόχρονη μεταφορά των οργανικών τους θέσεων, δι αποφάσεως του Υπουργού ΕΣΔΔΑ και ύστερα από γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου ή εποπτεύοντος Υπουργού. Συνεπώς, θα πρέπει με μέριμνα των αρμόδιων Δ/νσεων Διοίκησης να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στην ανωτέρω ρύθμιση, προκειμένου, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να διαβιβασθούν στη Δ/νση Διοίκησης του Υπουργείου μας για τις περαιτέρω ενέργειες. Επισημαίνεται ότι, εφόσον υποβληθούν αιτήματα υπαλλήλων δημόσιων υπηρεσιών ή Ν.Α. για μετάταξη ή απόσπαση σε Περιφέρεια, που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, θα εξεταστούν σύμφωνα με τις λοιπές κείμενες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών θα πρέπει να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να γίνει ευρέως γνωστή αυτή η ευεργετική διάταξη και να είναι δυνατή η στελέχωση των υπόψη υπηρεσιών με μετατάξεις, αποσπάσεις ή μετακινήσεις, προκειμένου αυτές να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου νόμου. Β. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Άρθρο 89, παράγραφος 3 Προς αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού των αλλοδαπών σε αυτές τις Περιφέρειες της χώρας μας, η παράγραφος 3 του άρθρου 89 προβλέπει τη δημιουργία μίας επιπλέον Δ/νσης στις Περιφέρειες αυτές. Η σύσταση των Δ/νσεων αυτών θα πραγματοποιηθεί με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών ΕΣΔΔΑ και Οικονομίας και Οικονομικών. Με τα ίδια διατάγματα καθορίζεται η έδρα τους, η διάρθρωση των οργανικών μονάδων, η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ τους, καθώς και οι κλάδοι από τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάμενοι των 5

6 οργανικών μονάδων και ρυθμίζεται κάθε συναφές θέμα. Για το σκοπό αυτό, θα προωθηθούν άμεσα τα σχετικά προεδρικά διατάγματα. Γ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Άρθρο 91, παράγραφος 3 Με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 91, καθορίζεται ο χρόνος μετάβασης από το ρυθμιστικό πεδίο του ν.2910/01 στο ρυθμιστικό πεδίο του ν.3386/05. Σύμφωνα μ αυτή, οι αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής που λήγουν μέχρι την , ημερομηνία ισχύος του ν.3386/05, θα εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του ν.2910/01, όπως αυτός ισχύει και από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με το νόμο αυτό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εξέταση των ανωτέρω αιτήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο, από τη λήξη της άδειας διαμονής, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της υπόψη παραγράφου. Εφόσον η άδειες εργασίας και διαμονής λήγουν μετά την , θα ισχύσουν οι νέες διατάξεις, δηλαδή ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών πριν τη λήξη της άδειας διαμονής του, να προβεί στην υποβολή αιτήσεως στο δήμο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν.3386/2005. Για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνυποβάλει θα σας ενημερώσουμε σύντομα.. ΙΣΧΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άρθρο 91, παράγραφος 4 Με τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 91, ρυθμίζεται η εξακολούθηση της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων μέχρι την ανασυγκρότησή τους. Έτσι, η λειτουργία των Επιτροπών Μετανάστευσης, που έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2910/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3013/2002 και των Επιτροπών του άρθρου 19, παρ.2 του Ν.2910/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 32 του ν. 3202/03 θα συνεχίσουν τη λειτουργία μέχρι την ανασυγκρότησή τους. Ειδικότερα: 6

7 1. Οι Επιτροπές Μετανάστευσης του άρθρου 9 του ν.2910/01 θα εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους, μέχρι τη σύσταση των νέων Επιτροπών, που προβλέπονται στο άρθρο 13 του ν.3386/2005, οι οποίες γίνονται πενταμελείς και συγκροτούνται πλέον από μία σε κάθε νομό της Περιφέρειας. Οι Επιτροπές αυτές θα πρέπει να έχουν συγκροτηθεί εντός του Δεκεμβρίου του 2005, προκειμένου να είναι σε θέση να λειτουργούν από Η Επιτροπή που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.3386/2005, έργο της οποίας είναι η κατάρτιση κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους έκθεσης στην οποία καταχωρίζονται οι υπάρχουσες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην Περιφέρεια και οι κενές θέσεις ανά ειδικότητα, νομό, κλπ. θα πρέπει να συγκροτηθεί άμεσα. Και τούτο, διότι πρέπει να υποβάλει την πρώτη της έκθεση κατά το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, δηλαδή μέχρι την Επίσης εντός του Δεκεμβρίου του 2005 θα πρέπει να συγκροτηθούν και οι Επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νέου νόμου. Σημειώνεται ότι, προκειμένου να συγκροτηθούν και να λειτουργήσουν οι ως άνω Επιτροπές, θα πρέπει οι Περιφέρειες να απευθύνουν έγκαιρα σχετικά έγγραφα στους φορείς, από τους οποίους ορίζονται μέλη σ αυτές. Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 91, παράγραφος 7 Με την παρ. 7 του άρθρου 91 προβλέπεται ότι εκκρεμείς υποθέσεις των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου) στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, επειδή στερούνται διαβατηρίου και αποδεδειγμένα αδυνατούν να εφοδιασθούν με αυτό θα συνεχίσουν να εξετάζονται σύμφωνα με τη ρύθμιση της παρ.2 του άρθρου 31 του ν.3202/02. Οι βεβαιώσεις που χορηγούνται κατ εφαρμογή της διάταξης αυτής παύουν να ισχύουν, όταν οι ενδιαφερόμενοι εφοδιαστούν με διαβατήριο, οπότε πλέον θα εμπίπτουν στις διατάξεις του νέου νόμου. Σχετική είναι η υπ αριθ. 25 (ΑΠ 6477/2004/ ) εγκύκλιός μας. 7

8 ΣΤ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΙΑΜΕΝΟΥΝ Η Η ΜΗ ΝΟΜΙΜΑ Άρθρο 91, παράγραφος 10 Α) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Στη ρύθμιση της παραγράφου 10 του άρθρου 91 του ν.3386/05 υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών: Α) Κάτοχοι αδειών διαμονής των οποίων η ισχύς έληξε μετά την και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για την ανανέωσή τους και Β) κάτοχοι αδειών διαμονής των οποίων η ισχύς παρατάθηκε μέχρι την σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 3242/04 και δεν την ανανέωσαν, δηλαδή: α) Καρτών παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας (πράσινες κάρτες), σύμφωνα με τα Π.Δ. 358 & 359/97, η ανανέωση των οποίων εκκρεμούσε κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 2910/01 και η ισχύς των οποίων παρατάθηκε μέχρι την (άρ.65 παρ. 4 του ν. 2910/01), β) Καρτών παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας (πράσινες κάρτες), σύμφωνα με τα Π.Δ. 358 & 359/97, που έληγαν μέχρι την και οι οποίες παρατείνονταν για ένα εξάμηνο μετά τη λήξη τους (άρθρο 65 παρ. 4 του ν. 2910/01), γ) Λοιπών αδειών διαμονής που έληγαν μέχρι την και οι οποίες παρατείνονταν για ένα εξάμηνο μετά τη λήξη τους (άρ.65 παρ. 5 του ν. 2910/01), δ) Aδειών παραμονής που χορηγήθηκαν ή ανανεώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2910/01. Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και οι κάτοχοι εξάμηνων προσωρινών αδειών διαμονής που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 66 παρ. 5 του ιδίου νόμου. Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι ανωτέρω άδειες διαμονής παρατάθηκαν, όπως κατωτέρω, και οι ενδιαφερόμενοι δεν προσήλθαν για ανανέωση: Έως την , σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 25 του ν.3013/02 Έως την , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3103/03 Τέλος, έως την , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.3242/04. Με την παρούσα διάταξη, τους δίνεται, για τελευταία φορά, η δυνατότητα ανανέωσης και τούτο διότι θεσπίζεται νέο καθεστώς χορήγησης των αδειών διαμονής από την

9 ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην ανωτέρω ρύθμιση δεν υπάγονται οι κάτοχοι αδειών διαμονής των οποίων η ισχύς έληξε ή θα λήξει μετά την , ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3386/2005. Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1. Χορήγηση άδειας εργασίας Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση, υποβάλλουν αίτηση στη Δ/νση Εργασίας, στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, για χορήγηση άδειας εργασίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου και μέχρι τις Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, κατά περίπτωση, από τις διατάξεις του ν. 2910/01, όπως ισχύει. Ειδικά, για την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων που ρυθμίζονται από τον ίδιο νόμο (ν.2910/01), αρκεί η ασφαλιστική κάλυψη εκατόν πενήντα (150) ημερών ετησίως για το διάστημα από μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Όσοι εκ των ανωτέρω δεν πληρούν την προαναφερόμενη προϋπόθεση, δύνανται να καταβάλουν οι ίδιοι τις εισφορές που απαιτούνται για ασφάλιση μέχρι τη συμπλήρωση των 150 ημερών ανά έτος, στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα εφάπαξ και χωρίς προσαυξήσεις, δηλαδή 150 ένσημα από έως και 150 ένσημα από έως , σύνολο 300 ένσημα. Οι υπήκοοι τρίτης χώρας, πριν απευθυνθούν στον ασφαλιστικό φορέα για την εξαγορά των ανωτέρω ενσήμων, είναι απαραίτητο να προσέρχονται προηγουμένως στην οικεία υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι αυτός έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, κατά τα ανωτέρω, θα καταθέτει αίτηση για την έκδοση άδειας εργασίας. Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει ήδη καταθέσει αίτημα ανανέωσης άδειας εργασίας με τα ανωτέρω δικαιολογητικά στοιχεία, το οποίο εκκρεμεί η υπηρεσία, θα προβαίνει ομοίως στην έκδοση άδειας εργασίας. Αντίθετα, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν αποδεικνύει την ασφαλιστική κάλυψη 150 ημερών ετησίως για τα υπόψη χρονικά διαστήματα, η υπηρεσία θα του χορηγεί βεβαίωση 9

10 σχετικά με την υπαγωγή του στις ρυθμίσεις του άρθρου 91, παρ.10 του νόμου (συνημμένο υπόδειγμα 1). Ο υπήκοος τρίτης χώρας με τη βεβαίωση αυτή θα απευθύνεται στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την εξαγορά των απαιτούμενων ή υπολειπόμενων ενσήμων. Σημειώνεται ιδιαιτέρως ότι ο ασφαλιστικός οργανισμός δεν θα πρέπει να προβαίνει σε νέο έλεγχο ως προς την υπαγωγή του ενδιαφερόμενου στις ρυθμίσεις της εν λόγω διάταξης, αλλά θα εξετάζει μόνο τα αποδεικτικά στοιχεία της ασφαλιστικής του κάλυψης προκειμένου να καθορίσει το ποσό που πρέπει να καταβάλει για την εξαγορά των υπολειπόμενων ημερών ασφάλισης. Ο ασφαλιστικός φορέας οφείλει να προβαίνει αυθημερόν στην κατά τα ανωτέρω εξέταση και να του χορηγεί σχετική απόφαση που θα πρέπει να προσκομίσει στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με τα λοιπά νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εργασίας. Επισημαίνουμε ότι οι κάτοχοι εξάμηνων προσωρινών αδειών διανομής, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν είχαν υποβάλει αίτηση, προκειμένου να τους χορηγηθεί αρχική άδεια εργασίας, βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας των άρθρων 66 παρ. 6ι και 7ι, του ν.2910/01, μπορούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μέχρι την , συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, και αυτοί θα πρέπει, μετά την έκδοση της άδειας εργασίας, να απευθυνθούν στο Δήμο του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κάτοχοι εξάμηνων προσωρινών αδειών διανομής, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν είχαν υποβάλει αίτηση, προκειμένου να τους χορηγηθεί αρχική άδεια εργασίας, βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας των άρθρων 66 παρ. 6ι και 7ι, του ν.2910/2001 υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου. Οι Δ/νσεις Εργασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων υποχρεούνται να εκδώσουν τις άδειες εργασίας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών, αφότου υποβληθεί η σχετική αίτηση και όχι πέραν της Ειδικότερα, για όσες άδειες εκδοθούν με βάση το άρθρο 66 του Ν.2910/01, το ποινικό μητρώο θα αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία αυτή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και όταν προσκομιστεί θα αποστέλλεται στην οικεία Περιφέρεια. 2. Χορήγηση άδειας διαμονής Εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας παραλάβει την άδεια εργασίας από τη Δ/νση Εργασίας, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για την ανανέωση της άδειας διαμονής του, μέσα σε ένα μήνα από την 10

11 ημερομηνία παραλαβής, στο Δήμο του τόπου κατοικίας του, προσκομίζοντας τα εκ του νόμου 2910/01, όπως ισχύει, προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό σημαίνει ότι μέχρι την , το αργότερο, θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης των ανωτέρω αιτήσεων για χορήγηση άδειας διαμονής στους Ο.Τ.Α. Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαίο η άδεια εργασίας να επιδίδεται στον υπήκοο τρίτης χώρας με αποδεικτικό επίδοσης, το οποίο θα συνυπογράφεται από αυτόν και τον αρμόδιο υπάλληλο εις διπλούν, ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής της άδειας εργασίας, για την, εντός ενός μηνός, κατάθεση της αίτησης για χορήγηση της άδειας διαμονής του. Οι ΟΤΑ Α βαθμού οφείλουν να παραλαμβάνουν και να πρωτοκολλούν τις αιτήσεις με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν και να χορηγούν σχετική βεβαίωση κατάθεσης. Σύντομα θα αποστείλουμε στους Δήμους και τις Κοινότητες έντυπες βεβαιώσεις που πληρούν αυξημένες προδιαγραφές ασφαλείας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όσες περιπτώσεις έχει εκδοθεί άδεια εργασίας και οι σχετικές αιτήσεις ανανέωσης της άδειας διαμονής απορρίφθηκαν από τις Περιφέρειες ως εκπρόθεσμες ή εκκρεμεί η εξέτασή τους, αυτές επανεξετάζονται, αυτεπαγγέλτως, από την οικεία Περιφέρεια. Παραταύτα, οι υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων τα αιτήματα για ανανέωση της άδειας διαμονής τους απορρίφθηκαν ως εκπρόθεσμα, έχουν τη δυνατότητα, προκειμένου να διασφαλίσουν την ταχύτερη περαιτέρω προώθηση του αιτήματός τους, να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασής του, προσκομίζοντας στον οικείο Δήμο αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης που τους έχει κοινοποιηθεί από την Περιφέρεια, χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου, εφόσον τούτο έχει ήδη καταβληθεί. Επισημαίνεται ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι είχαν υποβάλει εμπροθέσμως αίτημα ανανέωσης της άδειας διαμονής και οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν, επειδή δεν πληρούσαν τις εκ του νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις, (με εξαίρεση τους λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας) δεν υπάγονται στη ρύθμιση της παραγράφου 10, δεδομένου ότι άσκησαν το δικαίωμα ανανέωσης της άδειας διαμονής τους, το αίτημά τους απορρίφθηκε για ουσιαστικούς λόγους και, κατά συνέπεια, έχουν καταστεί παράνομοι. Οι υπήκοοι τρίτης χώρας που ανήκουν στην προαναφερθείσα κατηγορία υπάγονται στη ρύθμιση της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, εφόσον πληρούνται οι λοιπές εκ του νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις. 11

12 Υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν υποβάλει αίτηση για ανανέωση της άδειας διαμονής τους, εφόσον η αρμόδια Υπηρεσία δεν έχει αποφανθεί για μακρό χρονικό διάστημα επί του αιτήματός τους, έχουν την δυνατότητα να προβούν σε μερική ανάκληση του αιτήματός τους ως προς τη δικαιολογητική του βάση και να ζητήσουν την έκδοση άδειας διαμονής για έναν από τους λόγους του ν. 2910/01, υποβάλλοντας στον οικείο Δήμο σχετική συμπληρωματική αίτηση στην οποία θα επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εφόσον πρόκειται για ανανέωση άδειας διαμονής που επιτρέπεται η ανανέωσή της σε διαφορετικό εργασιακό καθεστώς σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.1 του ν.2910/01, όπως ισχύει. Σε όσες από τις ανωτέρω περιπτώσεις έχουν εκδοθεί άδειες εργασίας και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για την ανανέωση της άδειας διαμονής, καθώς και στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν προαπαιτείται άδεια εργασίας, μπορούν να κατατεθούν αιτήσεις στον οικείο Δήμο ή κοινότητα από τους υπηκόους τρίτων χωρών για τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής, μέχρι την Οι ανωτέρω άδειες εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2910/01 και, εφόσον υφίσταται άδεια εργασίας, έχουν διάρκεια ισόχρονη με την ισχύ αυτής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της νέας ρύθμισης εξετάζονται αιτήματα που αφορούν και σε αρχική χορήγηση αδειών διαμονής για λόγους οικογενειακής συνένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 1 & 2 του ν. 2910/01 τα οποία θα υποβληθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3386/05 ( ) και εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Στα μέλη της οικογένειας υπήκοου τρίτης χώρας για τα οποία υποβάλλεται αρχική αίτηση για οικογενειακή συνένωση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 2910/2001, θα χορηγείται άδεια διαμονής, η διάρκεια της οποίας θα είναι ισόχρονη με την άδεια διαμονής του κύριου κατόχου, με ημερομηνία έναρξης ισχύος, την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οφείλουν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέχρι την στο Δήμο ή κοινότητα του τόπου μόνιμης διαμονής τους. Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου ή της κοινότητας οφείλει να παραλαμβάνει την αίτηση του υπήκοου τρίτης χώρας ακόμη κι αν δεν προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ωστόσο, ο υπήκοος τρίτης χώρας, υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την αίτησή του υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι θα το προσκομίσει σε εύλογο χρονικό διάστημα (το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες), ώστε να προωθηθεί ο φάκελος του στην αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας. Όσον αφορά στα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και για αντικειμενικούς λόγους δεν ήταν δυνατή η δήλωσή τους στα Ληξιαρχεία της χώρας καταγωγής τους, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αναγραφή 12

13 τους στα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνεται δεκτή η ληξιαρχική πράξη γέννησης της Ελληνικής αρχής. Σε περιπτώσεις που έχει διαταχθεί η διοικητική απέλαση υπηκόων τρίτων χωρών για λόγους παράνομης διαμονής στη χώρα (μόνον εκ του λόγου ότι είναι κάτοχοι αδειών διαμονής, η ισχύς των οποίων είχε λήξει μετά την ) και έχει υποβληθεί σχετική προσφυγή κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και εφόσον η άδεια διαμονής του υπήκοου τρίτης χώρας παρατείνεται με τις διατάξεις του υπόψη νόμου, θεωρούμε ότι η εξέταση των σχετικών προσφυγών μπορεί να ανασταλεί μέχρι , προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιστροφή στους κατόχους των νομιμοποιητικών τους έγγραφων από την Περιφέρεια, ώστε αυτοί να προβούν εμπρόθεσμα στην ανανέωση των αδειών διαμονής τους σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. Για όσους εξ αυτών προσκομίζουν βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για ανανέωση της άδειας διαμονής, οι σχετικές προσφυγές γίνονται αποδεκτές με παράλληλη γνωστοποίηση στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, προκειμένου να διαγραφούν από τον κατάλογο ανεπιθύμητων υπηκόων τρίτων χωρών. Σημειώνεται ότι τυχόν εγγραφή στους καταλόγους ανεπιθύμητων, αποκλειστικά για λόγους παράνομης εισόδου, εξόδου, εργασίας και διαμονής στη χώρα, καθώς και συναφείς εκκρεμείς διοικητικές απελάσεις, δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για τη χορήγηση της άδειας διαμονής. Υφιστάμενες για την ανωτέρω αιτία εγγραφές στον κατάλογο ανεπιθύμητων θεωρούνται ότι έχουν, αυτοδικαίως, αρθεί. Τέλος, σημειώνουμε ότι η βεβαίωση που προβλέπεται στην παρ. 12 του άρθρου 32 του ν. 3202/03 ισχύει και για τη νέα ρύθμιση. Έτσι, εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας κατέθεσε αίτηση ανανέωσης άδειας εργασίας ή άδειας διαμονής, θεωρείται νομίμως διαμένων στη χώρα μέχρι η διοίκηση να αποφανθεί με απόφαση επί του αιτήματος του. Επί του θέματος αυτού, θα αποσταλούν στους ΟΤΑ α και β βαθμού της χώρας ειδικές έντυπες βεβαιώσεις επί ειδικού χάρτου ασφαλείας, οι οποίες θα δίνονται σε όσους καταθέσουν αιτήσεις για άδεια διαμονής και θα επιστρέφονται κατά την παραλαβή της άδειας. 13

14 Ζ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Άρθρο 91, παράγραφος 11 Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 91 επιδιώκεται η παροχή δυνατότητας στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαβιούν μη νόμιμα στη χώρα μας να αποκτήσουν άδεια διαμονής, εφόσον καλύπτουν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω. Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδεια διαμονής του άρθρου 91 παρ. 11 έχουν οι ακόλουθοι: α. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διέμεναν παράνομα στη χώρα μέχρι β. Οι σύζυγοι των ανωτέρω, που διέμεναν στη χώρα μας μέχρι οι οποίοι υπάγονται αυτοτελώς στη ρύθμιση αυτή, καθώς και τα ανήλικα τέκνα αυτών, με μόνη προϋπόθεση ότι συμβιώνουν με τους γονείς τους. Οι σύζυγοι και τα άνω των δεκατεσσάρων ετών τέκνα λαμβάνουν ατομική άδεια διαμονής. Για λόγους ίσης μεταχείρισης, στην ως άνω περίπτωση υπάγονται οι σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα υπηκόου τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στη χώρα, με τις ίδιες προϋποθέσεις. Οι σύζυγοι των ανωτέρω υπηκόων τρίτων χωρών, όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να πληρούν αυτοτελώς τις παρακάτω οριζόμενες προϋποθέσεις. Προκειμένου, δηλαδή, να λάβει άδεια διαμονής η σύζυγος του υπηκόου τρίτης χώρας, θα πρέπει να αποδεικνύει τη διαμονή της στη χώρα μέχρι την και δεν έλκει το δικαίωμα διαμονής από το σύζυγο. Επίσης, τα ενήλικα τέκνα των ανωτέρω υπηκόων τρίτων χωρών υπάγονται αυτοτελώς στις διατάξεις αυτές και θα πρέπει να πληρούν τις προβλεπόμενες κατωτέρω προϋποθέσεις, καθώς επίσης να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα ανήλικα τέκνα των υπηκόων τρίτων χωρών, υπάγονται στη ρύθμιση αυτή χωρίς να απαιτείται απόδειξη διαμονής για το παραπάνω προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, με μόνη προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να συμβιώνουν με τους γονείς τους κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. 14

15 ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι στις διατάξεις της εν λόγω παραγράφου δεν υπάγονται: οι υπήκοοι τρίτης χώρας κάτοχοι αδειών διαμονής σε ισχύ, οι οποίοι τις ανανεώνουν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σε κάθε περίπτωση διατάξεις, οι υπήκοοι τρίτης χώρας των οποίων οι άδειες διαμονής έχουν λήξει και υπάγονται στη ρύθμιση της παραγράφου 10 του άρθρου 91. Σε περίπτωση που η Περιφέρεια διαπιστώνει παράβαση των ανωτέρω, θα πρέπει να προβαίνει στην απόρριψη του αιτήματος. ΠΡΟΣΟΧΗ Οι υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων θα πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης, να ενημερώνουν τους αιτούντες ότι, εάν συντρέχει η ανωτέρω προϋπόθεση, η αίτησή τους θα απορριφθεί. Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 1. Η απόδειξη της διαμονής για το χρονικό διάστημα μέχρι γίνεται με τις κατωτέρω προϋποθέσεις: α. Θεώρηση εισόδου (VISA) στη χώρα μέχρι την Αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η τελευταία θεώρηση εισόδου (VISA) του υπήκοου τρίτης χώρας στη χώρα και για το λόγο αυτό απαιτείται να προσκομίσει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου του ή ταξιδιωτικού εγγράφου. Η θεώρηση εισόδου μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου, ενώ για τις χώρες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ. 539/01 του Συμβουλίου, η τελευταία ημερομηνία εισόδου θα προκύπτει από τη σφραγίδα των υπηρεσιών διαβατηριακού ελέγχου. Ειδικά, για ενήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών τα οποία, κατά την είσοδό τους στη χώρα ήταν ανήλικα, δεν είχαν διαβατήριο και εισήλθαν αναγραφόμενα στο διαβατήριο των γονέων τους, 15

16 θα προσκομίζεται το διαβατήριο του γονέα, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή της ανωτέρω προϋπόθεσης της τελευταίας θεώρησης εισόδου στη χώρα. β. Υποβολή αίτησης για ανθρωπιστικούς λόγους με ημερομηνία μέχρι Αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί είτε η βεβαίωση καταχώρισης αιτήματος (έτους 2004) ή βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών (ετών 2001, 2002 και 2003) για χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 4 του ν. 2910/01, είτε ακριβές φωτοαντίγραφο απορριπτικής απόφαση επί του σχετικού αιτήματος στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. (Συνημμένα αποστέλλονται υποδείγματα των βεβαιώσεων προς υποβοήθησή σας για τον έλεγχο των αντίστοιχων βεβαιώσεων που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι-υποδείγματα 2, 3 και 4). Οπωσδήποτε θα ληφθεί υπόψη η υποβολή της σχετικής αίτησης μέχρι γ. Βεβαίωση από ασφαλιστικό φορέα για την καταβολή ενσήμων, ανεξαρτήτως χρονικού ορίου και αριθμού, εφόσον τα ένσημα έχουν καταβληθεί μέχρι Αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από ασφαλιστικό φορέα για την καταβολή ενσήμων μέχρι , την οποία τυχόν είχε ο ενδιαφερόμενος. Στο σημείο αυτό, εφιστούμε την προσοχή σας, προκειμένου να μην υπάρξει σύγχυση με τη βεβαίωση εξαγοράς εισφορών από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα (περίπτωση γ v, παρ.11, άρθρο 91, ν.3386/05), η οποία λειτουργεί αυτοτελώς ως δικαιολογητικό για τη χορήγηση της άδειας διαμονής ή δ. Απορριπτική απόφαση αιτήματος παροχής ασύλου με ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απορριπτικής απόφασης μέχρι Αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η απορριπτική απόφαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης επί αιτήματος παροχής ασύλου του υπήκοου τρίτης χώρας, από την οποία προκύπτει ημερομηνία έκδοσης μέχρι ή ε. Χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ., που τυχόν είχε ο ενδιαφερόμενος μέχρι Εφιστούμε την προσοχή των Δ/νσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών στο γεγονός ότι πριν την έκδοση απόφασης για τη χορήγηση της άδειας διαμονής, θα πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος συνδρομής λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Σημειώνεται ότι τυχόν εγγραφή στους καταλόγους ανεπιθύμητων, αποκλειστικά για λόγους παράνομης εισόδου, εξόδου, εργασίας και διαμονής στη χώρα, καθώς και συναφείς εκκρεμείς διοικητικές απελάσεις, δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για τη χορήγηση της άδειας διαμονής. Υφιστάμενες για την ανωτέρω αιτία εγγραφές στον κατάλογο ανεπιθύμητων θεωρούνται ότι έχουν, αυτοδικαίως, αρθεί. 16

17 Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι αιτήσεις, συμπληρώνονται σε ειδικό έντυπο (επαρκής αριθμός εντύπων αιτήσεων θα αποσταλούν αμέσως στους Δήμους και τις Κοινότητες, προκειμένου να διανέμονται στους ενδιαφερόμενους), υποβάλλονται στους Δήμους ή τις Κοινότητες του τόπου διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών και συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Αποδεικτικό στοιχείο της διαμονής τους στη χώρα μέχρι , σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στις προϋποθέσεις, δηλαδή ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά: φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου με θεώρηση εισόδου οποιουδήποτε τύπου ή ημερομηνία εισόδου (για τις χώρες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση χορήγησης θεώρησης εισόδου σύμφωνα με τον Κανονισμό 539/01 του Συμβουλίου) ή βεβαίωση καταχώρισης αιτήματος ή βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή ακριβές αντίγραφο απορριπτικής απόφασης επί του σχετικού αιτήματος ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή ενσήμων ή απορριπτική απόφαση επί αιτήματος παροχής ασύλου ή βεβαίωση απόδοσης αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). β. Υπεύθυνη δήλωση, κατά τις διατάξεις του ν. 1599/1986, από την οποία προκύπτει ως λόγος διαμονής στην Ελλάδα συγκεκριμένη επαγγελματική απασχόληση. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνονται και τα μέλη της οικογένειάς του (σύζυγος και ανήλικα τέκνα) που συμβιώνουν με τον αιτούντα, καθώς και διαβεβαίωση ότι ο αιτών δεν έχει τελέσει αξιόποινη πράξη. Εάν ο αιτών δεν έχει συγκεκριμένη επαγγελματική απασχόληση, θα πρέπει να αναφέρει τον ειδικό λόγο διαμονής του στη χώρα. γ. Διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο, με εξαίρεση όσους ζήτησαν παροχή ασύλου και το αίτημά τους απορρίφθηκε, οι οποίοι μπορούν να προσκομίσουν εναλλακτικά αντίγραφα είτε ταυτότητας, είτε πιστοποιητικού γέννησης, είτε οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας τους. Επισημαίνουμε ότι σε αυτή τη φάση το διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο δεν είναι απαραίτητο να είναι σε ισχύ, δεδομένου ότι λαμβάνονται ως έγγραφα ταυτότητας. 17

18 Δεδομένου ότι η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας θα προβεί σε έκδοση της σχετικής άδειας διαμονής ενιαίου τύπου, η οποία θα επικολληθεί επί ισχυρού διαβατηρίου, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτης χώρας να ενημερωθούν, ώστε να προσκομίσουν εγκαίρως ισχυρό διαβατήριο. Στις περιπτώσεις που υφίσταται αντικειμενική αδυναμία εφοδιασμού με διαβατήριο υπηκόων τρίτων χωρών που έχει απορριφθεί το αίτημα τους για άσυλο, θα χορηγείται επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης με τη φωτογραφία του αλλοδαπού. δ. Παράβολο με μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β, το οποίο θα προμηθεύονται από την οικεία Δ.Ο.Υ., αξίας 146,74 ευρώ, σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του ν.2910/01. Το ανωτέρω παράβολο δεν απαιτείται για τα ανήλικα τέκνα έως δεκατεσσάρων (14) ετών. ε. Πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται από ημεδαπά κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του Ι.Κ.Α., το οποίο να βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Οι μόνες ασθένειες που μπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή του δικαιώματος διαμονής είναι εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες δικαιολογούν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. στ. Βεβαίωση εξαγοράς εισφορών από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, βάσει του είδους της απασχόλησης που έχει δηλώσει στην υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος, για ασφάλιση εκατόν πενήντα ημερών (150) ημερών. Εάν ο αιτών δεν έχει συγκεκριμένη απασχόληση και έχει δηλώσει στην υπεύθυνη δήλωση ειδικό λόγο διαμονής στη χώρα που δεν υπάγεται σε ασφαλιστικό φορέα, η εξαγορά των ενσήμων θα γίνεται από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Υπογραμμίζεται ότι δεν συμψηφίζονται τυχόν ένσημα που έχουν μέχρι Τυχόν ένσημα που έχουν αποκτηθεί από , θα προσμετρώνται κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής. ζ. Αποδεικτικό για την υποβολή αίτησης προς χορήγηση βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης. Επισημαίνεται ότι για τους αλλοδαπούς που θα ασφαλιστούν στον Ο.Γ.Α. αρκεί υπεύθυνη δήλωση ότι θα υποβάλουν σχετική αίτηση. Σχετική απόφαση καθορισμού πρόσθετων δικαιολογητικών και ανακαθορισμού οικείων δικαιολογητικών για ειδικές κατηγορίες προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 περ.ε, θα σας αποσταλεί κατόπιν της δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 18

19 Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας (συζύγου και ανήλικων τέκνων) τα οποία συμβιώνουν με αυτόν βάσει των αναφερόμενων στη σχετική υπεύθυνη δήλωση, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα έχει ως εξής: Α. Ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει στην αίτηση που θα υποβάλλει στο Δήμο ή την Κοινότητα να αιτηθεί ταυτόχρονα: α) να αναγραφούν στην άδεια διαμονής του τα κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών τέκνα του ως προστατευόμενα μέλη, προσκομίζοντας επιπλέον: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό υγείας β) να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για τη χορήγηση ατομικής άδειας διαμονής για τα ανήλικα άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών τέκνα του, υποβάλλοντας: αντίγραφο διαβατηρίου του τέκνου παράβολο της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του ν.2910/01 για κάθε τέκνο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό υγείας. Όσον αφορά στα τέκνα αλλοδαπών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και για αντικειμενικούς λόγους δεν ήταν δυνατή η δήλωσή τους στα Ληξιαρχεία της χώρας καταγωγής τους, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αναγραφή τους στα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνεται δεκτή η ληξιαρχική πράξη γέννησης της Ελληνικής αρχής. Στην περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας διαμένει νόμιμα στη χώρα θα πρέπει, εκτός των ανωτέρω, να προσκομίσει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής του. Η άδεια διαμονής των ανήλικων τέκνων της οικογένειας θα εκδίδεται από την ημερομηνία της αίτησης και θα είναι ισόχρονη με τη δική του. Β. Στις περιπτώσεις όπου η σύζυγος του αιτούντος δηλώσει στην υπεύθυνη δήλωση ότι διαμένει στη χώρα για λόγους οικογενειακής συνένωσης, θα προσκομίζει τα ίδια δικαιολογητικά με τον αιτούντα, καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από όπου θα προκύπτει ο οικογενειακός δεσμός με το σύζυγό της. Υπογραμμίζεται ότι σε αυτή την περίπτωση, η σύζυγος απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής βεβαίωσης εξαγοράς εισφορών από ασφαλιστικό φορέα. 19

20 Η σύζυγος, νομίμως διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας, θα τακτοποιείται, όπως προαναφέραμε, αυτοτελώς, αλλά κατά την υποβολή της αίτησής της θα προσκομίσει, επιπλέον, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής του συζύγου της. ΠΡΟΣΟΧΗ Τα δημόσια έγγραφα των αλλοδαπών αρχών που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος πρέπει να είναι επικυρωμένα με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης, όπου αυτή απαιτείται και επίσημα μεταφρασμένα. Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται επισημείωση, τα έγγραφα αυτά πρέπει να φέρουν επικύρωση, από την ελληνική προξενική αρχή ή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, του γνησίου της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφιστούμε την προσοχή σας στη συσχέτιση των φακέλων της οικογένειας του υπήκοου τρίτης χώρας, προκειμένου η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας να διευκολύνεται στην εξέταση του φακέλου και σε κάθε περίπτωση να υπάρχει έλεγχος ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία. (π.χ. απαλλαγή εξαγοράς ενσήμων για τη σύζυγο). Ο Δήμος θα διαβιβάζει τις ανωτέρω αιτήσεις στην οικεία Περιφέρεια με το ίδιο έγγραφο, κάνοντας μνεία της συσχέτισης αυτών. Οι Δήμοι και οι κοινότητες, εφόσον παραλάβουν τη σχετική αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χορηγούν βεβαίωση κατάθεσης, η οποία θα αποσταλεί έγκαιρα και υποχρεούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης να διαβιβάσουν σε πρωτότυπη μορφή τους σχετικούς φακέλους στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Περιφέρειας. Η παράγραφος 12 του άρθρου 32 του νόμου 3202/03 (ΦΕΚ 284 Α ) όσον αφορά την ισχύ της βεβαίωσης, ισχύει και για την παρούσα ρύθμιση. Σημειώνεται ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας, εφόσον έχει υποβάλει φάκελο με πλήρη δικαιολογητικά και του έχει χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση, θεωρείται νομίμως διαμένων στη χώρα. Με τη βεβαίωση αυτή, οι αλλοδαποί έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται. Σύντομα θα αποσταλούν στους Δήμους και τις Κοινότητες έντυπες βεβαιώσεις που πληρούν αυξημένες προδιαγραφές ασφαλείας. Δεδομένου ότι υφίσταται αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών εντός της οποίας οι υπήκοοι τρίτης χώρας καλούνται να υποβάλουν την σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θεωρούμε ότι σε περιπτώσεις που για αντικειμενικούς λόγους δεν είναι δυνατό να 20

21 συνυποβληθούν με την αίτηση το πιστοποιητικό υγείας και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, αυτά μπορεί να προσκομιστούν και μεταγενέστερα της υποβολής της αίτησης. Στις περιπτώσεις αυτές, θα χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης με ελλιπή δικαιολογητικά, στην οποία θα αναγράφεται η υποχρέωση προσκόμισης αυτών εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Τα ανωτέρω έντυπα βεβαίωσης που θα σας αποσταλούν θα καλύπτουν και την περίπτωση αυτή. Εν προκειμένω, οι σχετικοί φάκελοι θα παραμένουν στην υπηρεσία του Δήμου σε εκκρεμότητα έως ότου προσκομιστούν τα ελλείποντα δικαιολογητικά, οπότε και θα διαβιβάζονται άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, αντικαθιστώντας τη χορηγηθείσα βεβαίωση ελλιπών δικαιολογητικών με βεβαίωση κατάθεσης. Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Δήμος ή η Κοινότητα θα διαβιβάζει σε κάθε περίπτωση το φάκελο του υπήκοου τρίτης χώρας στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών & Μετανάστευσης μόνο όταν αυτός είναι πλήρης. Προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα, κρίνεται σκόπιμο να κρατείται αντίγραφο του φακέλου του υπήκοου τρίτης χώρας στο Δήμο ή την Κοινότητα. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με αυτοπρόσωπη παρουσία του υπήκοου τρίτης χώρας. Για τα ανήλικα τέκνα, η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται από τον γονέα. Δ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, εφόσον εξετάσει την πληρότητα των δικαιολογητικών προβαίνει σε αλληλογραφία με την Αστυνομική Διεύθυνση του νομού, προκειμένου να διατυπώσει γνώμη σχετικά με τη συνδρομή ή μη λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας για τον εν λόγω υπήκοο τρίτης χώρας. Επισημαίνεται ότι τυχόν εγγραφή στους καταλόγους ανεπιθύμητων, αποκλειστικώς, για λόγους παράνομης εισόδου, εξόδου, εργασίας και διαμονής στη χώρα, καθώς και συναφείς εκκρεμείς διοικητικές απελάσεις, δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για τη χορήγηση της άδειας διαμονής. Υφιστάμενες για 21

22 την ανωτέρω αιτία εγγραφές στον κατάλογο ανεπιθύμητων θεωρούνται ότι έχουν, αυτοδικαίως, αρθεί. Στη συνέχεια, και, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, εξετάζεται η συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 91, παρ.11 και εκδίδεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, άδεια διαμονής ενιαίου τύπου, ετήσιας διάρκειας, η οποία επέχει και θέση άδειας εργασίας. Στην παραπάνω άδεια διαμονής θα αναγράφεται η ένδειξη «Άδεια διαμονής, άρθρο 91, παράγραφος 11, ν.3386/05», δεδομένου ότι πρόκειται για μεταβατικού χαρακτήρα διάταξη. Η υπαγωγή της άδειας διαμονής στις επιμέρους κατηγορίες του νόμου θα γίνει κατά την ανανέωση αυτής, για έναν από τους λόγους του νόμου αυτού, χωρίς να απαιτείται ειδική θεώρηση εισόδου. Μόνο στις περιπτώσεις που πρόκειται για οικογενειακή συνένωση, στο πεδίο «Παρατηρήσεις» θα υφίσταται αντίστοιχη επισημείωση «Οικογενειακή επανένωση». Ακολούθως, οι ανωτέρω άδειες αποστέλλονται στους οικείους Δήμους ή κοινότητες, προκειμένου να επιδοθούν στους δικαιούχους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία για την επικόλληση και επίδοση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου. Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Λόγω της σοβαρότητας του εγχειρήματος και του περιορισμένου χρονικού διαστήματος, στη διάρκεια του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της νομιμοποίησης των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στη χώρα, ενόψει και της εφαρμογής του νέου μεταναστευτικού νόμου, εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας, ώστε η όλη διαδικασία να καταστεί ταχύτατη και αποτελεσματική και να αποφευχθεί όσο το δυνατόν η ταλαιπωρία των υπηκόων τρίτων χωρών. Οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να παρέχουν υπηρεσίες ποιοτικού χαρακτήρα και να παρουσιάζουν ένα φιλικότερο πρόσωπο της Διοίκησης στους συναλλασσόμενους, με την αρτιότερη εξυπηρέτησή τους, στα πλαίσια φυσικά της νομιμότητας, γεγονός που θα έχει πολλαπλά οφέλη, τόσο για τους μετανάστες, όσο και για την ίδια τη χώρα μας. Για το σκοπό αυτό, ιδιαιτέρως οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι οποίοι αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής των υπηκόων τρίτων χωρών με τις υπηρεσίες του κράτους, πρέπει να μεριμνήσουν, ανάλογα με τις ανάγκες τους, για κατάλληλους χώρους στους οποίους θα υποδέχονται τους ενδιαφερόμενους και να ορίσουν υπαλλήλους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά με την εν λόγω διαδικασία (υποδοχή ενημέρωση - ταχεία διεκπεραίωση φακέλων). 22

23 Επίσης, οι Δήμοι θα πρέπει, πριν την έναρξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, να ορίσουν υπαλλήλους, για την ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών ότι, εάν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και ειδικότερα ότι δεν αποδεικνύουν τη διαμονή τους στη χώρα μέχρι την , το αίτημά τους θα απορριφθεί χωρίς να είναι δυνατή η επιστροφή του παραβόλου. Δεδομένου ότι η διάταξη έχει μεταβατικό χαρακτήρα και αφορά παράνομα ευρισκόμενους στη χώρα υπήκοους τρίτων χωρών, για τη νομιμοποίηση των οποίων είναι υποχρεωτική η υποβολή συγκεκριμένων δικαιολογητικών που θα χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα συνυποβάλλονται σε κάθε περίπτωση με την αίτηση του υπήκοου τρίτης χώρας, παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι φορείς στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να συναλλάσσονται με τους ανωτέρω υπήκοους τρίτων χωρών και να παρέχουν όσο το δυνατόν ταχύτερη εξυπηρέτηση λόγω και των τασσόμενων από τη διάταξη προθεσμιών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Κοινοποίηση: 1. Όλα τα Υπουργεία Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων 2. Υπουργείο Εσωτερικών, Δ.Δ.Α. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δ/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη Βασ. Σοφίας Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Δ/νση Μητρώου 4. Υπουργείο Εξωτερικών α) Δ/νση Γ4 Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων & Schengen β) Δ/νση Εθιμοτυπίας 5. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας α) Δ/νση Απασχόλησης Τμήμα ΙΙΙ Πειραιώς 40 β) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δ/νση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας Σταδίου Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 7. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 23

24 α) Δ/νση Αλλοδαπών β) Δ/νση Απελάσεων 8. Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν όλους τους Ο.Τ.Α. α και β βαθμού χωρικής τους αρμοδιότητας) 9. Συνήγορο του Πολίτη 10. Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης 11. Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) 12. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΕΤΑΑ) 13. ΔΑΕΜ Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 3. Γραφείο μας 4. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Διοικητικής Υποστήριξης 5. Δ/νση Διοίκησης 6. Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Ηλεκτρονικής Επεξ.Στοιχείων 7. Δ/νση Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης 8. Δ/νση Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών 9. Γραφείο κ. Νομικού Συμβούλου 24

25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ... ΤΜΗΜΑ... Πληροφορίες:... Ταχ. Δ/νση:... Τηλέφωνο:... ΒΕΒΑΙΩΣΗ Βεβαιώνεται ότι ο/η... (επώνυμο)... (όνομα) του... (πατρώνυμο), υπήκοος... εμπίπτει στις ρυθμίσεις του άρθρου 91, παρ.10 του ν..../2005. Για την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση/ανανέωση της άδειας εργασίας του απαιτείται η ασφάλιση τουλάχιστον 150 ημερών ετησίως για τα χρονικά διαστήματα από έως και από έως από το... (ασφαλιστικός φορέας). Ο ανωτέρω υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει να μας προσκομίσει σχετική απόφαση του ασφαλιστικού του φορέα....,.../.../2005 Ο Τμηματάρχης... 25

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Τηλέφωνο: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ.

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Τηλέφωνο: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: 19470 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 70/2005. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Οι κοινοποιούµενες διατάξεις καταλαµβάνουν τις εξής δύο κατηγορίες:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 70/2005. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Οι κοινοποιούµενες διατάξεις καταλαµβάνουν τις εξής δύο κατηγορίες: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 70/2005 ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών για την τακτοποίηση της νόµιµης διαµονής τους στη χώρα µας βάσει των διατάξεων των παρ. 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών &

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ζητήµατα εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/2005: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Συνήγορος του Πολίτη 4 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου Α.Π : οικ. 3032/06. Προς : Περιφέρειες της χώρας /νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου Α.Π : οικ. 3032/06. Προς : Περιφέρειες της χώρας /νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Ταχ. /νση: Σταδίου 31 Ταχ.Κώδικας: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν.

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α /09-07-2015) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 8 Αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 4251/2014 23. Το άρθρο 19 του Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 5-10-2005 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συµµόρφωση της ιοίκησης σε ικαστικές αποφάσεις- Καθορισµός τύπου «ειδικής βεβαίωσης νόµιµης διαµονής»

ΘΕΜΑ: Συµµόρφωση της ιοίκησης σε ικαστικές αποφάσεις- Καθορισµός τύπου «ειδικής βεβαίωσης νόµιµης διαµονής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2009 Α.Π. Οικ: 14239/09

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2009 Α.Π. Οικ: 14239/09 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 9/2007 (2007-07-04) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007 ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. 2. Δικαιολογητικά για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ.ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση

Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση 1. Σύζυγοι έλληνα ή πολίτη κράτους µέλους ΕΕ : στις περιπτώσεις αυτές έχει παρατηρηθεί να µην τηρείται η νόµιµη διαδικασία όσον αφορά τη διαπίστωση έγκυρου γάµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-4-2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17.12.2015 ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: 133724 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Χορήγηση άδειας διαμονής, βάσει του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, σε ανήλικα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών μη γεννηθέντα στην Ελλάδα

Α) Χορήγηση άδειας διαμονής, βάσει του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, σε ανήλικα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών μη γεννηθέντα στην Ελλάδα ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΤΡΕΓΚΑ Βόλος 15 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 1326

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΤΡΕΓΚΑ Βόλος 15 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 1326 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δημητριάδος 176, Τ.Κ. 382 21 Βόλος Τηλεφωνικό Κέντρο 24210 94700 Fax: 24210 31211 e-mail: info@c-magnesia.gr, www.c-magnesia.gr ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

β. Διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες ασφαλισμένων ημεδαπών, η οποία

β. Διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες ασφαλισμένων ημεδαπών, η οποία Προεδρικό διάταγμα με θέμα: «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ ΛΕΙΨΟΙ 20-11-2015 Αρ. Πρωτ. 2441 Ταχ. Δ/νση : 85001 Λειψοί 41206 Τηλέφωνο : (22470) 41209 41333 FAX : (22470) 41418 ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97»

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97» ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97» Σας κοινοποιούμε τα υπ'αριθ. 358 και 359/97 Προεδρικά Διατάγματα (ΦΕΚ 240/τ.Α'/28-11-97) σχετικά με την νόμιμη παραμονή και εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012 Α.Π. : οικ. 9034

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012 Α.Π. : οικ. 9034 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.) ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 9 2-2007 Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ. ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2 Αθήνα 04/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους 17 104 33 Χ. Σακελλαρίου 2132161807/1798 csakellariou@moh.gov.gr ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ. :

Αριστοτέλους 17 104 33 Χ. Σακελλαρίου 2132161807/1798 csakellariou@moh.gov.gr ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15-12 - 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Εθνικό Τυπογραφείο»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Εθνικό Τυπογραφείο» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Αριθ. Πρωτ. Γ 112339 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΕΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ1 Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 27-6 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 27-6 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-6 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ. 87515 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΉΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΉΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαΐου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ. Στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2910/2001, ορίζεται ότι για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου σε μέλη οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Απριλίου 2010 Α.Π. Οικ: 9703

Αθήνα, 28 Απριλίου 2010 Α.Π. Οικ: 9703 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα Αθήνα, 12 Απριλίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2006 Α.Π. Οικ: 21585/2006 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Βόλος, Κων. Καφετζόπουλος (Τηλ: ) Αφρ. Καλαντζοπούλου (Τηλ: ) Αρ. Πρωτ.: 5225/16/ΓΠ

Πληροφορίες: Βόλος, Κων. Καφετζόπουλος (Τηλ: ) Αφρ. Καλαντζοπούλου (Τηλ: ) Αρ. Πρωτ.: 5225/16/ΓΠ Πληροφορίες: Βόλος, 05-04-2016 Κων. Καφετζόπουλος (Τηλ: 2421074586) Αφρ. Καλαντζοπούλου (Τηλ: 2421074404) Αρ. Πρωτ.: 5225/16/ΓΠ Προς 1.Όπως ο πίνακας Αποδεκτών 2. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να αποσταλεί με fax και με e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ.: οικ.28930/10970 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αριθ.Πρωτ.: οικ.28930/10970 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αθήνα, 8. 4. 2016 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ.2890/10970 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. : Κατεχάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26.03.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 5 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: οικ.43863/12009. Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Αθήνα 5 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: οικ.43863/12009. Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις 3838/2010,ΦΕΚ Α 49/24.3.2010 Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα 11 Ιανουαρίου 2000 Αριθ. Πρωτ.: 1003515 / 22 /0006Δ Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 36 ΘΕΜΑ:

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 36 ΘΕΜΑ: Ελληνική ΑΔΑ: 4Ι0ΕΚ-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 67447 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/2/16 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 572 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΧ-ΓΑ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΧ-ΓΑ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΧ-ΓΑ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛEΦΩΝΑ: ΥΔΙΜΗΔ: 213

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι θέσεις οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση είναι οι παρακάτω :

ΠΡΟΣ: Οι θέσεις οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση είναι οι παρακάτω : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

(Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ2) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 2/3/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ24/14/19118 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 10-02-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 79 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β445Χ-10Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ, 10181 ΑΘΗΝΑ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμων - Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών στην Ακαδημία Αθηνών»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμων - Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών στην Ακαδημία Αθηνών» Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014 Α.Π. 116890 ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμων - Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών στην Ακαδημία Αθηνών» Η Ακαδημία Αθηνών, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΦΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005.

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ B 2)ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/5/825151 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του Πίνακα Α Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34865 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74570 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-5285567, -569, -580, - 565 FAX : 210-5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-5285567, -569, -580, - 565 FAX : 210-5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 7/10/2013 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ24/36/1514715 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχυδρομική Δ/νση: Σμύρνης 26,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ. ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ. 1. Εισαγωγή Η Διοίκηση του ΙΚΑ στοχεύοντας: στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ.Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4574Ν-4ΦΙ ΑΔΑ: Αθήνα, 9 /11/2011 Α.Π. Φ / Προς: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΔΑ: 4574Ν-4ΦΙ ΑΔΑ: Αθήνα, 9 /11/2011 Α.Π. Φ / Προς: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ. Κώδικας: 105 59 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων".

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΜΕ ΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα