Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι"

Transcript

1 Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

2 Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα ισοκατανέμεται σε όλο τον όγκο του δοχείου που την περιέχει Μπορούμε να φανταστούμε ένα αέριο σαν ένα σύνολο μορίων (ή ατόμων) που βρίσκονται σε συνεχή και τυχαία κίνηση. Η μέση ταχύτητα των μορίων αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Η μέση απόσταση μεταξύ των μορίων ενός αερίου είναι μεγάλη και η κίνησή του κάθε μορίου επηρεάζεται ελάχιστα από διαμοριακές δυνάμεις (διαφορά από τα υγρά). Η μέση διαδρομή των μορίων μεταξύ διαδοχικών συγκρούσεων είναι μεγάλη σε σύγκριση με το μέγεθος τους. Σε ένα ιδανικό αέριο οι διαμοριακές δυνάμεις είναι μηδενικές και ο συνολικός όγκος των μορίων αμελητέος σε σύγκριση με τον όγκο του δοχείου. Επίσης οι όλες οι συγκρούσεις είναι ελαστικές. Θα δούμε ότι το ιδανικό αέριο είναι ένα πρότυπο το οποίο οδηγεί πολύ συχνά σε σωστά συμπεράσματα τα περισσότερα αέρια σε συνθήκες δωματίου (p = 1 atm, T = 25 o C) εμφανίζουν ιδανική συμπεριφορά. Όχι πάντα.

3 Οι καταστάσεις των αερίων Η φυσική κατάσταση μιας καθαρής ουσίας περιγράφεται από τις φυσικές ιδιότητές της. Δύο δείγματα μιας ουσίας βρίσκονται στην ίδια φυσική κατάσταση όταν έχουν τις ίδιες φυσικές ιδιότητες. Η κατάσταση μίας καθαρής ουσίας ορίζεται με τον όγκο V, την πίεση p, την ποσότητα της ουσίας (τα moles) n και τη θερμοκρασία Τ.

4 Καταστατικές εξισώσεις Έχει αποδειχτεί πειραματικά ότι αρκεί να γνωρίζουμε τις τρεις από τις τέσσερεις ιδιότητες (p, V, T και n) για να ορίσουμε πλήρως την κατάσταση ενός καθαρού αερίου. Αυτό συμβαίνει επειδή η τέταρτη ιδιότητα προκύπτει από τις άλλες τρεις μέσω της καταστατικής εξίσωσης.. Κάθε ουσία περιγράφεται από μία καταστατική εξίσωση. Εμείς γνωρίζουμε την εξίσωση αυτή για ορισμένες ειδικές περιπτώσεις.

5 Η πίεση (p) Η πίεση ορίζεται ως το μέτρο της δύναμης F προς την επιφάνεια A στην οποία αυτή ασκείται. μεγάλη δύναμη σε μικρή επιφάνεια μεγάλη πίεση Η δύναμη που ασκεί ένα αέριο οφείλεται στις συγκρούσεις των μορίων του με τα τοιχώματα του δοχείου που το περιέχει. Οι συγκρούσεις αυτές είναι τόσο πολλές (τεράστιος αριθμός μορίων) που η δύναμη, άρα και η πίεση, είναι σταθερή.

6 Μονάδες πίεσης pascal, 1 Pa = 1 Nm 2 =1 kgm 1 s 2 bar, 1 bar =10 5 Pa ατμόσφαιρα, 1 atm = Pa = 101,325 kpa Χιλιοστά Hg, 760 mmhg = 1 atm, 1 mmhg = 1 Torr

7 Θερμοκρασία και ο μηδενικός νόμος της θερμοδυναμικής Όταν το σώμα Α βρίσκεται σε θερμική ισορροπία με το σώμα C και το σώμα Β βρίσκεται σε θερμική ισορροπία με το σώμα C, τότε και το σώμα Α θα βρίσκεται σε θερμική ισορροπία με το σώμα Β. Ο νόμος αυτός μας επιτρέπει να ορίσουμε μία κλίμακα θερμοκρασίας και να την μετράμε χρησιμοποιώντας θερμόμετρα. Αφού το θερμόμετρο είναι ένα σώμα που μπορεί να έρθει σε θερμική ισορροπία με το σώμα του οποίου τη θερμοκρασία θέλουμε να μετρήσουμε.

8 Το πείραμα του Boyle (1660) Robert Boyle ( )

9 Απόδειξη της καταστατικής εξίσωσης του ιδανικού αερίου χρησιμοποιώντας πειραματικά αποτελέσματα Νόμος του Boyle (1662) όταν και είναι σταθερά. Νόμος του Charles (περίπου 1780) όταν και είναι σταθερά. όταν και είναι σταθερά. Αρχή του Avogadro (1810) όταν και είναι σταθερά.

10 Ισόθερμες ιδανικού αερίου

11 Ισοβαρείς ιδανικού αερίου

12 Ισόχωρες ιδανικού αερίου

13 Η σύνθεση των παραπάνω προτάσεων μας δίνει H εξίσωση αυτή είναι ταυτόχρονα συμβατή με τους νόμους Boyle και Charles και με την αρχή του Avogadro. Απομένει ο προσδιορισμός της σταθεράς. Πειραματικά βρέθηκε ότι η σταθερά αναλογίας είναι ίση με 8,31447 JK 1 mol 1. Συμβολίζεται διεθνώς με και ονομάζεται Σταθερά των Αερίων (gas constant).

14 Καταστατική εξίσωση του ιδανικού αερίου Με βάση τα παραπάνω η καταστατική εξίσωση του ιδανικού αερίου γράφεται: Ένα αέριο που υπακούει σε αυτή την καταστατική εξίσωση υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ονομάζεται ιδανικό αέριο. Στην πραγματικότητα, η εξίσωση αυτή, όπως και οι Νόμοι από τους οποίους πηγάζει, ισχύουν απόλυτα μόνο όταν. Αυτό αποτελεί παράδειγμα οριακού νόμου. Στην πράξη, ισχύει ικανοποιητικά για μικρές τιμές πίεσης (της τάξης του 1 bar ή 1 atm).

15 Το μοριακό πρότυπο του ιδανικού αερίου Το αέριο αποτελείται από μόρια μάζας m που βρίσκονται σε διαρκή και τυχαία κίνηση. Το μέγεθος των μορίων είναι αμελητέο υπό την έννοια ότι οι διάμετροί τους είναι πολύ μικρότερες από τη μέση απόσταση που διανύουν μεταξύ δύο συγκρούσεων. Τα μόρια αλληλεπιδρούν μόνο μέσω σπάνιων ελαστικών συγκρούσεων πολύ μικρής χρονικής διάρκειας.

16 Κινητική Θεωρία Ι Για ιδανικό αέριο αποδεικνύεται ότι: / Όπου η μάζα ενός mole του αερίου και / το μέτρο της ταχύτητας του μορίου και αριθμός των μορίων. ο

17 Κινητική Θεωρία ΙΙ Από την προηγούμενη εξίσωση προκύπτει ότι: για το He = 1360 ms 1 και για το CO 2 = 410 ms 1 σε Τ = 298 Κ (25 o C). Υπολογίστε για τα Ο 2, Ar, Xe, N 2, και H 2 σε Τ = 300 Κ και Τ = 273 Κ. Ένα μόριο Ο 2 σε θερμοκρασία δωματίου συγκρούεται με άλλα μόρια περίπου φορές ανά δευτερόλεπτο άρα διανύει περίπου, 70 nm μεταξύ δύο συγκρούσεων (μέση ελεύθερη διαδρομή).

18 Οριακοί Νόμοι Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι παραπάνω νόμοι είναι οριακοί. Δηλαδή ισχύουν απόλυτα μόνο όταν. Ισχύουν όμως ικανοποιητικά για τα περισσότερα αέρια σε σχετικά μικρές τιμές πίεσης (της τάξης του 1 bar ή 1 atm) και θερμοκρασία δωματίου. Σε αυτές τις συνθήκες τα περισσότερα αέρια εμφανίζουν συμπεριφορά πολύ κοντά σε αυτή του ιδανικού αερίου. Όμως είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ότι, αν και ισχύει ικανοποιητικά υπό κάποιες συνθήκες, το πρότυπο του ιδανικού αερίου αποτυγχάνει να προβλέψει κάποια φαινόμενα (π.χ. υγροποίηση αερίων, φαινόμενο Joule Thomson).

19 Μίγματα αερίων Μερικές πιέσεις Η μερική πίεση p j ενός αερίου j σε ένα μίγμα n αερίων ολικής πίεσης p ορίζεται ως Όπου x j το γραμμομοριακό κλάσμα του j στο μίγμα. Ο ορισμός ισχύει ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ιδανικά ή πραγματικά αέρια. Αφού 1, εύκολα αποδεικνύεται ότι. Δηλαδή το άθροισμα των μερικών πιέσεων όλων των αερίων ενός μίγματος ισούται με την ολική πίεση. Ισχύει για όλα τα αέρια (ιδανικά και πραγματικά). Όταν όλα τα αέρια ενός μίγματος συμπεριφέρονται ιδανικά, η μερική πίεση του κάθε αερίου ισούται με την πίεση που αυτό θα ασκούσε αν καταλάμβανε μόνο του τον όγκο του δοχείου υπό την ίδια θερμοκρασία. Απόδειξη: Γνωρίζουμε ότι (n τα συνολικά moles) και για ιδανικά αέρια. Αντικαθιστώντας στον ορισμό της μερικής πίεσης έχουμε. Σε αυτό το συμπέρασμα βασίζεται ο νόμος του Dalton. «Η πίεση που ασκείται από ένα μίγμα αερίων είναι το άθροισμα των πιέσεων που θα ασκούσε το κάθε αέριο του μίγματος αν καταλάμβανε μόνο του τον όγκο του δοχείου» Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο νόμος του Dalton ισχύει για μίγματα αερίων με ιδανική συμπεριφορά.

20 Διαμοριακές δυνάμεις απόκλιση από την ιδανική συμπεριφορά Στην πραγματικότητα, σε αντίθεση με το μοριακό πρότυπο του ιδανικού αερίου, τα μόρια αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ακόμη και όταν δεν συγκρούονται. Όταν οι δυνάμεις αυτές δεν είναι αμελητέες, η συμπεριφορά του αερίου εμφανίζει διαφορές (αποκλίσεις) σε σχέση με αυτή του ιδανικού αερίου. Τα αέρια που εμφανίζουν τέτοιες αποκλίσεις ονομάζονται πραγματικά αέρια. Όταν οι αποστάσεις μεταξύ των μορίων είναι μικρές κυριαρχούν οι απωστικές δυνάμεις (θετική δυναμική ενέργεια). Ενώ όταν είναι μεγάλες οι δυνάμεις τείνουν στο μηδέν (ιδανικό αέριο). Σε μεσαίες αποστάσεις κυριαρχούν οι ελκτικές δυνάμεις (αρνητική δυναμική ενέργεια).

21 Ο παράγοντας συμπίεσης Ο παράγοντας συμπίεσης Ζ αποτελεί ένα μέτρο της απόκλισης ενός πραγματικού αερίου από την ιδανική συμπεριφορά : ο πειραματικά μετρημένος γραμμομοριακός όγκος του αερίου : ο γραμμομοριακός όγκος του ιδανικού αερίου υπό τις ίδιες συνθήκες όμως άρα Για το ιδανικό αέριο ισχύει Ζ = 1 Πραγματικά αέρια: Ζ > 1 κυριαρχούν οι απωστικές δυνάμεις μεταξύ των μορίων Ζ < 1 κυριαρχούν οι ελκτικές δυνάμεις Όταν p 0, Z 1

22

23

24 Ισόθερμες πραγματικού αερίου (CO 2 ) Σε σχετικά μεγάλες θερμοκρασίες (Τ 50 ο C) οι ισόθερμες είναι υπερβολές για κάθε τιμή V m και p. Άρα το CO 2 συμπεριφέρεται όπως το ιδανικό αέριο. Για T=40 ο C παρατηρούμε ότι ενώ για χαμηλές τιμές p (υψηλές τιμές V m ) έχουμε συμπεριφορά που προσεγγίζει την ιδανική, σε υψηλότερες τιμές p παρουσιάζονται σοβαρές αποκλίσεις. Για T = 31,04 ο C, η καμπύλη εμφανίζει σημείο καμπής με μηδενική κλίση (*). Το σημείο αυτό ονομάζεται κρίσιμο σημείο και οι τιμές p c, Τ c και V c που αντιστοιχούν στο σημείο (*) ονομάζονται κρίσιμες σταθερές. Για T < T c οι καμπύλες εμφανίζουν ευθύγραμμο τμήμα παράλληλο στον άξονα V m (CDE) που αντιστοιχεί στην υγροποίηση του αερίου. Η πίεση που αντιστοιχεί στο ευθύγραμμο τμήμα ονομάζεται τάση ατμών του υγρού στη συγκεκριμένη θερμοκρασία. Στο σημείο Ε όλο το αέριο έχει συμπυκνωθεί σε υγρό που είναι πρακτικά ασυμπίεστο.

25 Η εξίσωση Virial για τα πραγματικά αέρια Είδαμε ότι για το ιδανικό αέριο Ζ = 1 επομένως: 1 Όμως, όπως βλέπουμε στο σχήμα, ο Ζ στα πραγματικά αέρια πλησιάζει στην τιμή 1 μόνο όταν p 0. Επομένως μπορούμε να θεωρήσουμε την τιμή 1 ως τον πρώτο όρο του αθροίσματος μίας σειράς δυνάμεων της μεταβλητής p: 1 Μία πιο εύχρηστη μορφή της εξίσωσης είναι: 1 Οι παραπάνω σχέσεις είναι δύο εκδοχές της καταστατικής εξίσωσης Virial. Οι συντελεστές B, C, ονομάζονται δεύτερος, τρίτος, συντελεστής Virial αντίστοιχα και εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και το αέριο. Ο πρώτος συντελεστής Virial είναι 1. Παρατηρούμε ότι όταν p 0(ή V m ) ο δεξιός όρος της εξίσωσης Virial τείνει στο 1 (ιδανική συμπεριφορά). Άσκηση: Αποδείξτε ότι και

26 Η θερμοκρασία Boyle Παρόλο που η καταστατική εξίσωση ενός πραγματικού αερίου ταυτίζεται με αυτή του ιδανικού όταν 0, δε συμβαίνει το ίδιο με όλες τις ιδιότητες του αερίου. Για παράδειγμα από τις εξισώσεις Virial έχουμε 2 και Παρατηρούμε ότι Ομοίως lim lim 1 Οι δεύτεροι συντελεστές Virial δεν είναι απαραίτητα μηδέν επομένως τα παραπάνω όρια δεν ταυτίζονται απαραίτητα με την τιμή 0 του ιδανικού αερίου. Επειδή όμως οι δεύτεροι συντελεστές Virial είναι συναρτήσεις της θερμοκρασίας, μπορεί να υπάρχει μια θερμοκρασία τέτοια ώστε 0. Η θερμοκρασία αυτή ονομάζεται θερμοκρασία Boyle T B. Στη θερμοκρασία Boyle οι ιδιότητες του αερίου συμπίπτουν με αυτές του ιδανικού καθώς

27 Η θερμοκρασία Boyle σχηματικά Παραδείγματα Τ B Ar: 411,5 K CO 2 : 714,8 K He: 22,64 K O 2 : 405,9 K Στην Τ Β, οι ελκτικές και απωστικές δυνάμεις μεταξύ των μορίων του αερίου εξισορροπούνται. Η τιμή της θερμοκρασίας Boyle είναι μεγαλύτερη σε αέρια όπου οι ελκτικές δυνάμεις μεταξύ των μορίων είναι ισχυρότερες. Άσκηση: Κατατάξτε τα αέρια CH 4, Ar και C 6 H 6 κατά σειρά αύξουσας Τ Β

28 Η εξίσωση van der Waals Μίααπλούστερηκαταστατικήεξίσωσηγιαταπραγματικάαέριαείναιηεξίσωση van der Waals ή Όπου α και b οι συντελεστές van der Waals που είναι χαρακτηριστικοί για κάθε αέριο και ανεξάρτητοι από τη θερμοκρασία. Οι α και b προσδιορίζονται πειραματικά. Η εξίσωση van der Waals είναι μια προσεγγιστική εξίσωση η οποία λαμβάνει υπ όψη της την ύπαρξη απωστικών και ελκτικών δυνάμεων μεταξύ των μορίων. Johannes Diderik van der Waals ( )

29 Χαρακτηριστικά της εξίσωσης van der Waals Ο πρώτος όρος σχετίζεται με τις απωστικές δυνάμεις μεταξύ των μορίων και ο δεύτερος με τις ελκτικές Σε υψηλές τιμές V m και Τ (Τ >>Τ c ) καθώς και για μικρές τιμές p λαμβάνουμε ισόθερμες που συμπίπτουν με αυτές του ιδανικού αερίου Προβλέπει την ύπαρξη κρίσιμης συμπεριφοράς και οι κρίσιμες σταθερές μπορούν να υπολογιστούν ως συναρτήσεις των a και b

30 Ισόθερμες van der Waals

31 Οι κρίσιμες σταθερές ως προς τους Στο κρίσιμο σημείο ισχύει συντελεστές van der Waals Λύνοντας το παραπάνω σύστημα εξισώσεων προκύπτει Έτσι οι κρίσιμες σταθερές εκφράζονται ως προς τους συντελεστές van der Waals. Με βάση τα παραπάνω ο κρίσιμος συντελεστής συμπίεσης είναι Ar 0,292 Z 3 8 0,375 Πειραματικές τιμές Z c CO 2 0,274 He 0,305 O 2 0,308 N 2 0,292 Περίπου 0,3 για σχεδόν όλα τα αέρια

32 Η ανηγμένη εξίσωση van der Waals και η αρχή των αντίστοιχων καταστάσεων Ορίζουμε τα ανηγμένα μεγέθη ενός αερίου ως Η εξίσωση van der Waals ως προς τα ανηγμένα μεγέθη γίνεται Άσκηση: Αποδείξτε τη σχέση Βλέπουμε ότι η ανηγμένη εξίσωση δεν περιέχει τους συντελεστές a και b. Αυτό σημαίνει ότι ισχύει για κάθε αέριο.

33 Πειραματική επιβεβαίωση της αρχής των αντίστοιχων καταστάσεων

34 Παράδειγμα Υπολογίστε την πίεση που ασκείται στον πυθμένα μίας κυλινδρικής στήλης ρευστού πυκνότητας ρ και ύψους h και διατομής Α

35 Παράδειγμα Βρείτε πως μεταβάλλεται η πίεση της ατμόσφαιρας σε συνάρτηση με το ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας. (Βαρομετρικός τύπος). Δίνονται: Μ αέρα = 29 gmol 1 Μέση θερμοκρασία της ατμόσφαιρας στο επίπεδο της θάλασσας 15 ο C και σε ύψος 11 km 57 o C.

36 Άσκηση Σύμφωνα με το πρότυπο του van der Waals, κατά το οποίο τα μόρια ενός αερίου θεωρούνται σκληρές σφαίρες ακτίνας r, οόγκος ενός μορίου είναι ίσος με όπου b η παράμετρος van der Waals και Ν Α οαριθμόςτου Avogadro. Δικαιολογήστε. Υπολογίστε την ακτίνα του CH 4 (b = 43,1 cm 3 mol 1 ).

37 Άσκηση Να γραφεί η καταστατική εξίσωση van der Waals σε μορφή αναπτύγματος Virial και να υπολογιστεί η θερμοκρασία Boyle ως συνάρτηση των συντελεστών a και b για ένα αέριο van der Waals.

38 Παράδειγμα Ένα ιδανικό αέριο υπόκειται σε ισόθερμη συμπίεση κατά την οποία ο όγκος του μειώνεται κατά 2,20 L. Ο τελικός όγκος και η τελική πίεση είναι 2,14 L και 1,97 bar αντίστοιχα. Ποια ήταν η αρχική πίεση του αερίου α) σε bar β) σε Torr;

39 Παράδειγμα Σε μία βιομηχανική διεργασία διοχετεύεται N 2 σε ένα χαλύβδινο δοχείο όγκου 1,000 m 3 υπό θερμοκρασία 300 Κ ώσπου η πίεση στο δοχείο να φτάσει την τιμή 3 atm. Κατόπιν, το δοχείο σφραγίζεται και η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 200 Κ. Ποιά θα είναι η πίεση στο εσωτερικό του δοχείου μετά το πέρας της διεργασίας.

40 Άσκηση Δείξτε ότι η εξίσωση van der Waals οδηγεί σε τιμές Ζ >1 και Ζ <1 και υποδείξτε τις συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνονται αυτές οι τιμές.

41 Άσκηση Δίνονται τρεις καταστατικές εξισώσεις οι οποίες αποτελούν βελτιώσεις της καταστατικής εξίσωσης του ιδανικού αερίου 1 Ποια από αυτές είναι κατάλληλη για την πρόβλεψη κρίσιμης συμπεριφοράς και υγροποίησης;

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι έννοιες Το θερμοδυναμικό σύστημα ή απλά σύστημα είναι η περιοχή του σύμπαντος που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 Σεπτεμβρίου 2011 2 Περιεχόμενα 1 Βασικές έννοιες Θερμιδομετρίας 5 1.1 Θερμική Αλληλεπίδραση.....................

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 3 Π. ΜΠΕΚΙΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤI Σ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 996 4 5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

10. Αέρια. Όταν θα έχετε μελετήσει αυτό το κεφάλαιο, θα μπορείτε να:

10. Αέρια. Όταν θα έχετε μελετήσει αυτό το κεφάλαιο, θα μπορείτε να: 10. Αέρια ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να γνωρίσουμε τους εμπειρικούς νόμους των αερίων, τον συνδυασμό αυτών που αποτελεί τον νόμο των ιδανικών αερίων, τον νόμο των μερικών πιέσεων για μίγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: Εσωτερική ενέργεια: Το άθροισμα της κινητικής (εσωτερική κινητική ενέργεια ή θερμική ενέργεια τυχαία, μη συλλογική κίνηση) και δυναμικής ενέργειας (δεσμών κλπ) όλων των σωματιδίων (ατόμων ή μορίων) του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη Κεφάλαιο 1 ο Φυσικά μεγέθη 1.1. Μέγεθος Μέγεθος είναι κάθε ποσότητα η οποία μπορεί να μετρηθεί. 1.2. Μέτρηση Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη. 1.. Φυσικά μεγέθη Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Θεωρία και ασκήσεις. Αθήνα 2012. Θερμοδυναμική 2012 Σελίδα 1

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Θεωρία και ασκήσεις. Αθήνα 2012. Θερμοδυναμική 2012 Σελίδα 1 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Θεωρία και ασκήσεις Αθήνα 0 0 Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ιστορία της θερμοδυναμικής, με τη μοντέρνα έννοια, μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει το πρώτο ήμισυ του ΧΙΧ αιώνα. Στην πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :...

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :... ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Φύλλα Εργασίας 1 και 2 Μονάδες Μέτρησης - Μέτρηση εμβαδού όγκου μάζας Παντελάκης Α. 3 ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Επώνυμο :....................... Ημερομηνία :.... /..../ 201.. Όνομα :.......................

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9. Κεφάλαιο 2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ, ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ... 25

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9. Κεφάλαιο 2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ, ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ... 25 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9 Εισαγωγή. Μετρικά συστήματα. Διεθνές Σύστημα Μονάδων. Θερμοκρασία. Άλλες κλίμακες θερμοκρασιών. Ορθή και λανθασμένη χρήση των μονάδων. Μέθοδος του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9. Κεφάλαιο 2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ, ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ... 25

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9. Κεφάλαιο 2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ, ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ... 25 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9 Εισαγωγή. Μετρικά συστήματα. Διεθνές Σύστημα Μονάδων. Θερμοκρασία. Άλλες κλίμακες θερμοκρασιών. Ορθή και λανθασμένη χρήση των μονάδων. Μέθοδος του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Στατιστική Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Πέτρος Κατσαφάδος Ηλίας Μαυροματίδης Αθήνα 2010 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ... 3 1.2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 1.3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ 3. ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ και ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η ενεργειακή κατάσταση των δοµικών λίθων ενός φυσικού συστήµατος (στερεού σώµατος, υγρού ή αερίου) και οι µεταβολές της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία:

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία: ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία: ΑΕΡΙΑ: Επιδέχονται ισχυρών συμπιέσεων, ακολουθούν το σχήμα και τον όγκο του δοχείου στο οποίο περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδιότητα αυτή είναι η κίνηση, δηλαδή η δυνατότητα που έχουν τα σώματα να αλλάζουν θέση στο χώρο.

Η ιδιότητα αυτή είναι η κίνηση, δηλαδή η δυνατότητα που έχουν τα σώματα να αλλάζουν θέση στο χώρο. ΚΙΝΗΣΗ Εισαγωγικά (Εικόνες με τις αντίστοιχες λεζάντες) Ένας αετός πετά Ένας άνθρωπος περπατά Μια τίγρης ορμάει στο θύμα της Ενα ψάρι κολυμπάει Μια μπαλαρίνα περιστρέφεται Τα ρήματα που χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 5. Η εσωτερική ενέργεια Τα υλικά σώµατα αποτελούνται από δοµικούς λίθους, δηλαδή άτοµα, ιόντα ή µόρια. Kάθε δοµικός λίθος σώµατος διαθέτει δυναµική και κινητική ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία:

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία: ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία: ΑΕΡΙΑ: Επιδέχονται ισχυρών συμπιέσεων, ακολουθούν το σχήμα και τον όγκο του δοχείου στο οποίο περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Νίκος Καρατζάς Κεφάλαιο: Θεωρία Αποσυμπίεσης Μέρος 1 ο Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Κείμενο: Νίκος Καρατζάς Φωτογραφίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ Το πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα είναι μια έκφραση της διατήρησης της ενέργειας για θερμοδυναμικά συστήματα. Εάν ένα κλειστό σύστημα αλληλεπιδρά με το περιβάλλον μπορεί να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ Εισαγωγικές έννοιες ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - Pοή ονομάζεται η κίνηση ρευστού σε περιοχή του χώρου - Η περιοχή αυτή ονομάζεται πεδίο ροής - H τροχιά την οποία διαγράφει στοιχειώδης όγκος του ρευστού («σωματίδιο»

Διαβάστε περισσότερα

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων.

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων. Το σώμα Α μάζας m A = 1 kg κινείται με ταχύτητα u 0 = 8 m/s σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκρούεται μετωπικά με το σώμα Β, που έχει μάζα m B = 3 kg και βρίσκεται στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού (που δεν

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ. Δημήτριος Τσιπλακίδης e-mail: dtsiplak@chem.auth.gr url: users.auth.gr/~dtsiplak. Φυσικοχημεία συστημάτων

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ. Δημήτριος Τσιπλακίδης e-mail: dtsiplak@chem.auth.gr url: users.auth.gr/~dtsiplak. Φυσικοχημεία συστημάτων 1 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτριος Τσιπλακίδης e-mail: dtsiplak@chem.auth.gr url: users.auth.gr/~dtsiplak Φυσικοχημεία συστημάτων Φυσικοχημεία συστημάτων 2 «Όμοιος αρέσει όμοιο» Όσο συγγενέστερες από χημική άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Ανάπτυξη Λογισμικού Προσομοίωσης Μελετών PVT με χρήση Κυβικών Καταστατικών Εξισώσεων Διπλωματική εργασία Κυριάκος Πατσαλίδης Εξεταστική επιτροπή Καθ. Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ρευστά: ρέουν Υγρά Αέρια

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ρευστά: ρέουν Υγρά Αέρια ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ρευστά: Υλικά που δεν έχουν καθορισμένο σχήμα (ρέουν), αλλά παίρνουν εκείνο του δοχείου μέσα στο οποίο βρίσκονται. Υγρά (έχουν καθορισμένο όγκο) Αέρια (καταλαμβάνουν ολόκληρο τον όγκο που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ Θ. ΠΑΝΙ ΗΣ ΠΑΤΡΑ 009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις

Διαβάστε περισσότερα