ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Τροποποιητική Έκδοση (Έκδοση που τροποποιεί την Έκδοση 4.0.0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Τροποποιητική Έκδοση (Έκδοση που τροποποιεί την Έκδοση 4.0.0)"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τροποποιητική Έκδοση (Έκδοση που τροποποιεί την Έκδοση 4.0.0) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

2 ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΣΜΚ ΠΡΟΣ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 Την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 2 Την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 Την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4 Την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 5

4 Τροποποιητική Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. 1 στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής

5 Α/Α 1 Κανόνας Έκδοση Ορισμοί Αδειοδοτημένος Σταθμός Παραγωγής Πολύ Μικρής Ισχύος Ένας (Κατανεμόμενος) Σταθμός Παραγωγής ( ιεσπαρμένος ή μη) εκτός από Σταθμούς από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με Καταχωρημένη Ικανότητα μεγαλύτερη ή ίση με 1 MW, αλλά μικρότερη από 5 MW. Αδειοδοτημένος Σταθμός Παραγωγής Μικρής Ισχύος Ένας Σταθμός Παραγωγής Μικρής Ισχύος εκτός από Α/Α 2 Κανόνας Εκδοση Ορισμοί, νέος ορισμός (σε αλφαβητική σειρά) Εγγυημένη Παραγωγή Ισχύος Είναι η παραγωγή Ισχύος η οποία μπορεί να προσφέρεται από μια Κατανεμόμενη Μονάδα Παραγωγής ή Μερικώς Κατανεμόμενη Μονάδα Παραγωγής σύμφωνα με την οικεία ήλωση Προγραμματισμού Παραγωγής. Α/Α 3 Κανόνας Εκδοση Ορισμοί, νέος ορισμός (σε αλφαβητική σειρά) Ηλιοθερμικός Σταθμός Ένας Σταθμός Παραγωγής που εκμεταλλεύεται την άμεση ηλιακή ακτινοβολία μετατρέποντας την σε θερμική ενέργεια και ακολούθως σε ηλεκτρική. Α/Α 4 Κανόνας Εκδοση Ορισμοί Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής (ΚΜΠ) Μία Μονάδα Παραγωγής η οποία υπόκειται κανονικά στις Εντολές Κατανομής του ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς. Κατανεμόμενη Μονάδα Παραγωγής (ΚΜΠ) Μία Μονάδα Παραγωγής που μπορεί να δέχεται και να εκτελεί κανονικά όλες τις Εντολές Κατανομής σύμφωνα με το Τ15. Ο όρος Κατανεμόμενος Σταθμός Παραγωγής να ερμηνευθεί ανάλογα. 1/3 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση / Αρ. 1

6 Α/Α 5 Κανόνας Εκδοση Ορισμοί, νέος ορισμός (σε αλφαβητική σειρά) Μερικώς Κατανεμόμενη Μονάδα Παραγωγής Μία Μονάδα Παραγωγής που μπορεί να δέχεται και να εκτελεί κανονικά όλες τις Εντολές Κατανομής σύμφωνα με το Τ15, που όμως η εκτέλεση και εφαρμογή τους υπόκειται σε περιορισμούς που σχετίζονται με την προσφορά Εγγυημένης Παραγωγής Ισχύος. Ο όρος Μερικώς Κατανεμόμενος Σταθμός Παραγωγής να ερμηνευθεί ανάλογα. Α/Α 6 Κανόνας Εκδοση Ορισμοί, νέος ορισμός (σε αλφαβητική σειρά) Μη Κατανεμόμενη Μονάδα Παραγωγής Μία Μονάδα Παραγωγής που δεν εμπίπτει στην κατηγορία της Κατανεμόμενης Μονάδας Παραγωγής ούτε στην κατηγορία της Μερικώς Κατανεμόμενης Μονάδας Παραγωγής. Ο όρος Μη Κατανεμόμενος Σταθμός Παραγωγής να ερμηνευθεί ανάλογα. Α/Α 7 Κανόνας Εκδοση Ορισμοί Μη Αδειοδοτημένος Σταθμός Παραγωγής Πολύ Μικρής Ισχύος Ένας (Μη Κατανεμόμενος) Σταθμός Παραγωγής με Καταχωρημένη Ικανότητα μικρότερη ή ίση με 1 MW ή, στην περίπτωση των Σταθμών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με Καταχωρημένη Ικανότητα μικρότερη ή ίση με 5 MW. Σταθμός Παραγωγής Πολύ Μικρής Ισχύος Ένας Σταθμός Παραγωγής με Καταχωρημένη Ικανότητα μικρότερη ή ίση με 1 MW ή, στην περίπτωση των Σταθμών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με Καταχωρημένη Ικανότητα μικρότερη ή ίση με 5 MW, ο οποίος εξασφαλίζει από τη ΡΑΕΚ Εξαίρεση Άδειας Κατασκευής/ Λειτουργίας. Α/Α 8 2/3 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση / Αρ. 1

7 Κανόνας Εκδοση Ορισμοί, νέος ορισμός (σε αλφαβητική σειρά) Υπερσυχνότητα Η κατάσταση λειτουργίας κατά την οποία η αύξηση της συχνότητας έχει παραβιάσει τα αποδεκτά όρια, όπως αυτά καθορίζονται από το ΣΜΚ σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Α/Α 9 Κανόνας Εκδοση Ορισμοί Υπέρταση Η κατάσταση λειτουργίας κατά την οποία η αύξηση της τάσης έχει παραβιάσει τα αποδεκτά όρια, όπως αυτά καθορίζονται από το ιαχειριστή Συστήματος ιανομής. Υπέρταση Η κατάσταση λειτουργίας κατά την οποία η αύξηση της τάσης έχει παραβιάσει τα αποδεκτά όρια, όπως αυτά καθορίζονται από το Σ και το ΣΜΚ σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Α/Α 10 Κανόνας Εκδοση Ορισμοί, νέος ορισμός (σε αλφαβητική σειρά) Υποσυχνότητα Η κατάσταση λειτουργίας κατά την οποία η πτώση της συχνότητας έχει παραβιάσει τα αποδεκτά όρια, όπως αυτά καθορίζονται από το ΣΜΚ σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Α/Α 11 Κανόνας Εκδοση Ορισμοί Υπόταση Η κατάσταση λειτουργίας κατά την οποία η πτώση τάσης έχει παραβιάσει τα αποδεκτά όρια, όπως αυτά καθορίζονται από το ιαχειριστή Συστήματος ιανομής σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Υπόταση Η κατάσταση λειτουργίας κατά την οποία η πτώση τάσης έχει παραβιάσει τα αποδεκτά όρια, όπως αυτά καθορίζονται από το Σ και το ΣΜΚ σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. 3/3 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση / Αρ. 1

8 Τροποποιητική Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. 2 στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής

9 Α/Α 1 Κανόνας Έκδοση Κανονισμός 25 στο Παράρτημα Γ του Τ12 (Κανονισμοί Ασφαλείας) Συνθήκαι υπό τας οποίας Πιστοποιητικόν Αδείας Εργασίας δύναται να παραλειφθή. 25. Παρά τας υφισταμένας προνοίας του Κανονισμού 22, εξουσιοδοτημένον πρόσωπον, ή ικανόν πρόσωπον με ειδικήν εξουσιοδότησιν ειδικώς αναφερομένην επί του πιστοποιητικού ικανότητός του, δύναται να Συνθήκαι υπό τας οποίας Πιστοποιητικόν Αδείας Εργασίας δύναται να παραλειφθή. 25. Παρά τας υφισταμένας προνοίας του Κανονισμού 26, εξουσιοδοτημένον πρόσωπον, ή ικανόν πρόσωπον με ειδικήν εξουσιοδότησιν ειδικώς αναφερομένην επί του πιστοποιητικού ικανότητός του, δύναται να 1/1 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση / Αρ.2

10 Τροποποιητική Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. 3 στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής

11 Α/Α 1 Κανόνας Έκδοση Τ Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι Σταθμοί από ΑΠΕ με εγκατεστημένη δυναμικότητα ίση ή μεγαλύτερη από 1 ΜW θα συνδέονται άμεσα στο ΣΤΗ Ε μέσω κατάλληλης υποδομής και εξοπλισμού. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι, για σκοπούς παρακολούθησης και ελέγχου, στην έκταση που αυτό απαιτείται, οι Σταθμοί από ΑΠΕ με εγκατεστημένη δυναμικότητα ίση ή μεγαλύτερη από 0,5 ΜW θα συνδέονται άμεσα στο ΣΤΗ Ε μέσω κατάλληλης υποδομής και εξοπλισμού 1/1 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση / Αρ.3

12 Τροποποιητική Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. 4 στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής

13 Α/Α 1 Ορισμοί Υφιστάμενος ορισμός Έκδοση οκιμή Ελέγχου και Παραλαβής Εξοπλισμού οκιμή Ελέγχου και Παραλαβής Εξοπλισμού Η δοκιμή που πραγματοποιείται στον εξοπλισμό που συνδέεται στο Σύστημα Μεταφοράς για πρώτη φορά ή μετά από κάποιο σφάλμα ή τροποποίηση. Η δοκιμή που πραγματοποιείται στον εξοπλισμό που συνδέεται στο Σύστημα Μεταφοράς ή στο Σύστημα ιανομής για πρώτη φορά ή μετά από κάποιο σφάλμα ή τροποποίηση ή για σκοπούς ελέγχου ή επιβεβαίωσης των χαρακτηριστικών ή ρυθμίσεων του εξοπλισμού. Α/Α 2 Ορισμοί Νέος ορισμός (σε αλφαβητική σειρά) Έκδοση Εξοπλισμός Ένα Μηχάνημα ή ένα σύνολο συσκευών ή Μηχανημάτων ή το σύνολο των κύριων συσκευών μιας Εγκατάστασης ή όλες οι συσκευές, που είναι απαραίτητο/α/ες για να εκτελείται ένα συγκεκριμένο έργο που αφορά στην Παραγωγή, μετατροπή, Μεταφορά, ιανομή ή χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Α/Α 3 Ορισμοί Νέος ορισμός (σε αλφαβητική σειρά) Έκδοση Εξοπλισμός ιακοπής Εξοπλισμός με μηχανική συσκευή διακοπής που έχει την ικανότητα ζεύξης και απόζευξης της χαρακτηριστικής ονομαστικής έντασης ρεύματος και ζεύξης και απόζευξης υπερέντασης ρεύματος με βάση προδιαγραφόμενα όρια και συνθήκες αντοχής. 1/4 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση / Αρ.4

14 Α/Α 4 Ορισμοί Υφιστάμενος ορισμός Έκδοση Εφεδρική Προστασία Εφεδρική Προστασία Το σύστημα Προστασίας το οποίο ενεργοποιεί ένα ιακόπτη Ισχύος ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή διακοπής ρευμάτων βραχυκύκλωσης όταν δεν λειτουργεί η κύρια Προστασία ενός άλλου συστήματος Προστασίας για το ίδιο ή άλλα στοιχεία του Ηλεκτρικού Συστήματος. Το σύστημα Προστασίας το οποίο ενεργοποιεί Εξοπλισμό ιακοπής όταν δεν λειτουργεί η κύρια Προστασία ενός άλλου συστήματος Προστασίας για το ίδιο ή άλλα στοιχεία του Ηλεκτρικού Συστήματος. Α/Α 5 Ορισμοί Υφιστάμενος ορισμός Έκδοση Κιβώτιο Κλειδιών Κιβώτιο Κλειδιών Ένα κιβώτιο για την ασφαλή φύλαξη των κλειδιών. Ένα κιβώτιο για την ασφαλή φύλαξη των κλειδιών που διαθέτει δύο ξεχωριστές κλειδαριές. Α/Α 6 Ορισμοί Υφιστάμενος ορισμός Έκδοση Κλειδί του Κιβωτίου Κλειδιών Κλειδί του Κιβωτίου Κλειδιών Το μοναδικό κλειδί σε μία Τοποθεσία, το οποίο είναι ικανό να χειρίζεται μία κλειδαριά, εκτός της κλειδαριάς ελέγχου, σε ένα Κιβώτιο Κλειδιών. Ένα από τα δύο μοναδικά κλειδιά σε μία Τοποθεσία, το οποίο είναι ικανό να χειρίζεται μόνο μία από τις δύο κλειδαριές του Κιβωτίου Κλειδιών. 2/4 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση / Αρ.4

15 Α/Α 7 Ορισμοί Υφιστάμενος ορισμός Έκδοση Φορέας Ο Φορέας Αδειοδοτήσεων Εξουσιοδοτημένων Προσώπων Ανεξάρτητων Παραγωγών και Μεγάλων Καταναλωτών. Φορέας Ο Φορέας Αδειοδοτήσεων Εξουσιοδοτημένων Προσώπων Ανεξάρτητων Παραγωγών και Καταναλωτών. Α/Α 8 Ορισμοί Υφιστάμενος ορισμός Έκδοση Φορέας Αδειοδοτήσεων Εξουσιοδοτημένων Προσώπων Ανεξάρτητων Παραγωγών και Μεγάλων Καταναλωτών (Φορέας) Ο Φορέας Αδειοδοτήσεων Εξουσιοδοτημένων Προσώπων Ανεξάρτητων Παραγωγών και Μεγάλων Καταναλωτών (Φορέας) αποτελείται από εκπρόσωπους του ΣΜ και της ΑΗΚ και λειτουργεί υπό τη γενική εποπτεία της ΡΑΕΚ με βάση εσωτερικούς κανονισμούς που εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ. Εκπρόσωπος του ΣΜ προεδρεύει του Φορέα. Τα μέλη του Φορέα έχουν θητεία τριετούς διάρκειας. Οι αρμοδιότητες του Φορέα καθορίζονται στο Τ Φορέας Αδειοδοτήσεων Εξουσιοδοτημένων Προσώπων Ανεξάρτητων Παραγωγών και Καταναλωτών (Φορέας) Ο Φορέας Αδειοδοτήσεων Εξουσιοδοτημένων Προσώπων Ανεξάρτητων Παραγωγών και Καταναλωτών (Φορέας) αποτελείται από εκπρόσωπους του ΣΜΚ και της ΑΗΚ και λειτουργεί υπό τη γενική εποπτεία της ΡΑΕΚ με βάση Εσωτερικούς Κανονισμούς που εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ. Εκπρόσωπος του ΣΜΚ προεδρεύει του Φορέα. Τα Μέλη του Φορέα έχουν θητεία τριετούς διάρκειας. Οι αρμοδιότητες του Φορέα καθορίζονται στο Τ Α/Α 9 Ορισμοί Υφιστάμενος Ορισμός Έκδοση Νόμος Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2012, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. Νόμος Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2015, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. 3/4 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση / Αρ.4

16 Α/Α 10 Έκδοση Ολόκληρο το κείμενο των ΚΜ ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ολόκληρο το κείμενο των ΚΜ ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Α/Α 11 Έκδοση Ολόκληρο το κείμενο των ΚΜ ΣΜ Ολόκληρο το κείμενο των ΚΜ ΣΜΚ 4/4 Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Έκδοση / Αρ.4

17 Τροποποιητική Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. 5 στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

18 Α/Α 1 Έκδοση T1.14 ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τ Για κάθε Χώρο Εγκατάστασης του Χρήστη πρέπει να καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Χώρου Εγκατάστασης. Τ Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Χώρου Εγκατάστασης καθορίζει λεπτομερώς τα όρια ευθύνης για την ασφάλεια των ατόμων που εκτελούν εργασίες ή δοκιμές στο Χώρο Σύνδεσης του Χρήστη και σε κυκλώματα που διαπερνούν το Χώρο Εγκατάστασης του Χρήστη σε οποιοδήποτε σημείο. Τ Τ Περισσότερο λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες και τις ευθύνες που εμπλέκονται στις διαδικασίες ασφάλειας παρατίθενται στο T12. Οι Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις δοκιμές και να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες για εξασφάλιση έγκρισης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεών τους και να υποβάλλουν στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, πριν τη σύνδεσή τους, το Πιστοποιητικό Επιθεώρησης της Εγκατάστασης που εκδίδεται από τον Επιθεωρητή Εγκαταστάσεων Ανεξάρτητων Παραγωγών. T1.14 ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τ Για κάθε Χώρο Εγκατάστασης του Χρήστη πρέπει να καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Χώρου Εγκατάστασης. Τ Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Χώρου Εγκατάστασης καθορίζει λεπτομερώς τα όρια ευθύνης για την ασφάλεια των ατόμων που εκτελούν εργασίες ή Δοκιμές στο Χώρο Σύνδεσης του Χρήστη και σε κυκλώματα που διαπερνούν το Χώρο Εγκατάστασης του Χρήστη σε οποιοδήποτε σημείο. Τ Τ Πιο λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες και τις ευθύνες που εμπλέκονται στις διαδικασίες ασφάλειας παρατίθεται στο T12. Οι Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας που συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς ή στο Σύστημα Διανομής και για τους οποίους η Σύμβαση Σύνδεσης υπογράφεται με το ΔΣMK, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις Δοκιμές και να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες για εξασφάλιση έγκρισης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεών τους και να υποβάλλουν στο ΔΣΜΚ, πριν τη σύνδεσή τους, το Πιστοποιητικό Επιθεώρησης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Τ /16 Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Έκδοση / Αρ. 5

19 Α/Α 2 Έκδοση T Το T12 αφορά στις διαδικασίες που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν έτσι ώστε ένα Μηχάνημα Υψηλής Τάσης να τεθεί εκτός λειτουργίας, να είναι κατάλληλα απομονωμένο και γειωμένο, έτσι ώστε να μην μπορεί να γίνει ενεργό. T Το T12 αφορά στις διαδικασίες που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν έτσι ώστε ένα Μηχάνημα Υψηλής Τάσης να τεθεί εκτός λειτουργίας, να είναι κατάλληλα απομονωμένο και γειωμένο, έτσι ώστε να μην μπορεί να γίνει ενεργό και η εργασία σε αυτό να μπορεί να εκτελεστεί με ασφάλεια. Α/Α 3 Έκδοση T «Μηχανήματα Υψηλής Τάσης» σημαίνει ηλεκτρικά κυκλώματα Υψηλής Τάσης που αποτελούν μέρος του Συστήματος Χρήστη ή του Συστήματος Μεταφοράς, T «Μηχανήματα Υψηλής Τάσης» σημαίνει συσκευές ή σύνολο συσκευών που αποτελούν μέρος του /των ηλεκτρικού/ών κυκλώματος/ων Υψηλής Τάσης του Συστήματος Χρήστη ή του Συστήματος Μεταφοράς,... 2/16 Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Έκδοση / Αρ. 5

20 Α/Α 4 Έκδοση T «Απομόνωση» σημαίνει την αποσύνδεση των Μηχανημάτων από το υπόλοιπο Σύστημα Χρήστη ή το Σύστημα Μεταφοράς, στο οποίο είναι εγκατεστημένα τα Μηχανήματα αυτά με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους: α) Μία Συσκευή Απομόνωσης τοποθετείται σε μία θέση απομόνωσης. Για τη θέση απομόνωσης πρέπει να ισχύει ένα από τα ακόλουθα: i) Να διατηρείται σταθερή με Κλείδωμα της Συσκευής Απομόνωσης στη θέση απομόνωσης και να επικολλείται μία Πινακίδα Προειδοποίησης. Όταν η Συσκευή Απομόνωσης είναι Κλειδωμένη με Κλειδί Ασφαλείας, το Κλειδί Ασφαλείας πρέπει να ασφαλίζεται σε Κιβώτιο Κλειδιών και το Κλειδί του Κιβωτίου Κλειδιών πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος. T «Απομόνωση» σημαίνει την αποσύνδεση των Μηχανημάτων από το υπόλοιπο Σύστημα Χρήστη ή το Σύστημα Μεταφοράς, στο οποίο είναι εγκατεστημένα τα Μηχανήματα αυτά με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους: α) Μία Συσκευή Απομόνωσης τοποθετείται σε μία θέση απομόνωσης. Για τη θέση απομόνωσης πρέπει να ισχύει ένα από τα ακόλουθα: (i) Να διατηρείται σταθερή με Κλείδωμα της Συσκευής Απομόνωσης στη θέση απομόνωσης και να επικολλείται μία Πινακίδα Προειδοποίησης. Όταν η Συσκευή Απομόνωσης είναι Κλειδωμένη με Κλειδί Ασφαλείας, το Κλειδί Ασφαλείας πρέπει να φυλάγεται σε Κιβώτιο Κλειδιών που για σκοπούς ασφάλειας διαθέτει δύο ξεχωριστές κλειδαριές. Το ένα Κλειδί του Κιβωτίου Κλειδιών θα βρίσκεται στην κατοχή του αρμόδιου για την προσγείωση των Μηχανημάτων και το άλλο στην κατοχή του αρμόδιου για την εκτέλεση της εργασίας επί των Μηχανημάτων. 3/16 Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Έκδοση / Αρ. 5

21 Α/Α 5 Έκδοση T «Γείωση» σημαίνει τον τρόπο που εξασφαλίζει τη σύνδεση των αγωγών με τη γη μέσω Συσκευής Γείωσης που μπορεί να: α) Είναι σταθερή και Κλειδωμένη στη θέση γείωσης. Όταν η Συσκευή Γείωσης είναι Κλειδωμένη με Κλειδί Ασφαλείας, το Κλειδί Ασφαλείας πρέπει να ασφαλίζεται σε ένα Κιβώτιο Κλειδιών και το Κλειδί του Κιβωτίου Κλειδιών πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος. T «Γείωση» σημαίνει τον τρόπο που εξασφαλίζει τη σύνδεση των αγωγών με τη γη μέσω Συσκευής Γείωσης που μπορεί να: α) Είναι σταθερή και Κλειδωμένη στη θέση γείωσης. Όταν η Συσκευή Γείωσης είναι Κλειδωμένη με Κλειδί Ασφαλείας, το Κλειδί Ασφαλείας πρέπει να ασφαλίζεται σε ένα Κιβώτιο Κλειδιών που για σκοπούς ασφάλειας διαθέτει δύο ξεχωριστές κλειδαριές. Το ένα Κλειδί του Κιβωτίου Κλειδιών θα βρίσκεται στην κατοχή του αρμόδιου για την προσγείωση των Μηχανημάτων και το άλλο στην κατοχή του αρμόδιου για την εκτέλεση της εργασίας επί των Μηχανημάτων. Α/Α 6 Έκδοση Τ Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο Είναι πρόσωπο το οποίο κατέχει έγκυρο Πιστοποιητικό Πλήρους Εξουσιοδότησης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής και καθορίζει: (i) τον τύπο της εργασίας την οποίαν το Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο εξουσιοδοτήθηκε όπως διεξάγει, και (ii) το ύψος της τάσης παροχής για το οποίο ισχύει. Τ Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο Είναι πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή του έγκυρο Πιστοποιητικό Πλήρους Εξουσιοδότησης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής και καθορίζει: (i) τον τύπο της εργασίας, την οποίαν το Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο εξουσιοδοτήθηκε όπως διεξάγει, και (ii) την μέγιστη ονομαστική Τάση του δικτύου για το οποίο ισχύει. 4/16 Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Έκδοση / Αρ. 5

22 Α/Α 7 Έκδοση T Το T12 αφορά στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και στους Χρήστες, που αποτελούν έναν όρο ο οποίος στο T12 σημαίνει: α) Παραγωγούς οι οποίοι συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς ή στο Σύστημα Διανομής Μέσης Τάσης β) Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς γ) Διαχειριστή Συστήματος Διανομής δ)μεγάλους Καταναλωτές. T Το T12 αφορά στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και στους Χρήστες, που αποτελούν έναν όρο ο οποίος στο T12 σημαίνει: α) Παραγωγούς οι οποίοι συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς ή στο Σύστημα Διανομής και που ο Εξοπλισμός τους περιλαμβάνει Εξοπλισμό Διακοπής στη Μέση Τάση. β) Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς γ) Διαχειριστή Συστήματος Διανομής δ) Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής ε) Καταναλωτές, οι οποίοι συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς ή στο Σύστημα Διανομής και που ο Εξοπλισμός τους περιλαμβάνει Εξοπλισμό Διακοπής στη Μέση Τάση. Α/Α 8 Έκδοση T Αποδοχή των Τοπικών Κανονισμών Ασφάλειας: α) Σύμφωνα με τις χρονικές απαιτήσεις κάθε Σύμβασης Σύνδεσης, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς θα εφοδιάσει το Χρήστη με ένα αντίγραφο των Τοπικών Κανονισμών Ασφάλειας του, που αφορούν στην πλευρά του Σημείου Σύνδεσης που λειτουργεί ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, για κάθε Χώρο Σύνδεσης. β) Σύμφωνα με τις χρονικές απαιτήσεις της Σύμβασης Σύνδεσης, κάθε Χρήστης θα εφοδιάσει το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς με ένα αντίγραφο των Τοπικών Κανονισμών Ασφάλειας του, που αφορούν στην πλευρά του Σημείου Σύνδεσής του για κάθε Χώρο Σύνδεσης. γ) Πριν από τη σύνδεση, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς πρέπει να έχει εγκρίνει τους σχετικούς Τοπικούς Κανονισμούς Ασφάλειας του Χρήστη που αφορούν στην Απομόνωση και στη Γείωση. 5/16 Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Έκδοση / Αρ. 5

23 T Αποδοχή των Τοπικών Κανονισμών Ασφάλειας: α) Σύμφωνα με τις χρονικές απαιτήσεις κάθε Σύμβασης Σύνδεσης, ο ΔΣΜΚ ή ο ΔΣΔ, ανάλογα με την περίπτωση, θα εφοδιάσει το Χρήστη με ένα αντίγραφο των Τοπικών Κανονισμών Ασφάλειας του, που αφορούν στην πλευρά του Σημείου Σύνδεσης που λειτουργεί ο ΔΣΜΚ ή ο ΔΣΔ, για κάθε Χώρο Σύνδεσης. β) Σύμφωνα με τις χρονικές απαιτήσεις της Σύμβασης Σύνδεσης, κάθε Χρήστης θα εφοδιάσει το ΔΣΜΚ ή το ΔΣΔ με ένα αντίγραφο των Τοπικών Κανονισμών Ασφάλειας του, που αφορούν στην πλευρά του Σημείου Σύνδεσής του για κάθε Χώρο Σύνδεσης. γ) Πριν από τη σύνδεση, ο ΔΣΜΚ ή ο ΔΣΔ πρέπει να έχει εγκρίνει τους σχετικούς Τοπικούς Κανονισμούς Ασφάλειας του Χρήστη που αφορούν στην Απομόνωση και στη Γείωση. Α/Α 9 Έκδοση T Στους Όρους Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς, για κάθε Εγκατάσταση Χρήστη θα αναφέρεται ένας Κανονισμός Λειτουργίας του Χώρου Εγκατάστασης, που ορίζεται από το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς σε συνεννόηση με τους Χρήστες. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Χώρου Εγκατάστασης θα αναφέρει τα όρια ευθύνης σε σχέση με την ασφάλεια των ατόμων που εργάζονται ή διεξάγουν δοκιμές στο Χώρο Σύνδεσης του Χρήστη και στα κυκλώματα που διέρχονται από την Εγκατάσταση Χρήστη σε οποιοδήποτε σημείο της. T Στους Όρους Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς ή στο Σύστημα Διανομής, για κάθε Εγκατάσταση Χρήστη θα αναφέρεται ένας Κανονισμός Λειτουργίας του Χώρου Εγκατάστασης, που ορίζεται από το ΔΣΜΚ ή το ΔΣΔ σε συνεννόηση με τους Χρήστες. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Χώρου Εγκατάστασης θα αναφέρει τα όρια ευθύνης σε σχέση με την ασφάλεια των ατόμων που εργάζονται ή διεξάγουν δοκιμές στο Χώρο Σύνδεσης του Χρήστη και στα κυκλώματα που διέρχονται από την Εγκατάσταση Χρήστη σε οποιοδήποτε σημείο της. Α/Α 10 Έκδοση T Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς και κάθε Χρήστης θα ορίζουν και θα διαθέτουν συνεχώς για κάθε Σημείο Σύνδεσης T Ο ΔΣΜΚ ή ο ΔΣΔ και κάθε Χρήστης θα ορίζουν και θα διαθέτουν συνεχώς για κάθε Σημείο Σύνδεσης 6/16 Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Έκδοση / Αρ. 5

24 Α/Α 11 Έκδοση Τ Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής και ο Φορέας Αδειοδοτήσεων Εξουσιοδοτημένων Προσώπων Ανεξάρτητων Παραγωγών και Μεγάλων Καταναλωτών (Φορέας) θα εφαρμόσουν μία συστηματική διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων Συντονιστών Ασφάλειας. Είναι ευθύνη του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς να διατηρεί ενημερωμένες, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και τεχνολογία, τις διαδικασίες ασφαλείας που εφαρμόζονται στο Σύστημα Μεταφοράς. Οι αλλαγές στις διαδικασίες ασφαλείας και στη λειτουργική πρακτική πρέπει επίσης να απεικονίζονται όταν είναι εφαρμόσιμες και στη Λειτουργία του Συστήματος Διανομής και των Συστημάτων Χρηστών. Επομένως, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς μαζί µε το ιαχειριστή Συστήµατος ιανοµής, το Φορέα Τ Ο ΔΣΜΚ, ο ΔΣΔ και ο Φορέας Αδειοδοτήσεων Εξουσιοδοτημένων Προσώπων Ανεξάρτητων Παραγωγών και Καταναλωτών (Φορέας) θα εφαρμόζουν μία συστηματική διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων Συντονιστών Ασφάλειας. Είναι ευθύνη του ΔΣΜΚ και του ΔΣΔ να διατηρούν ενημερωμένες, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και τεχνολογία, τις διαδικασίες ασφαλείας που εφαρμόζονται στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής. Οι αλλαγές στις διαδικασίες ασφαλείας και στη λειτουργική πρακτική πρέπει να απεικονίζονται όταν είναι εφαρμόσιμες και στη Λειτουργία του Συστήματος Διανομής και των Συστημάτων Χρηστών. Επομένως, ο ΔΣΜΚ μαζί µε το ΔΣΔ, το Φορέα Α/Α 12 Έκδοση T Κάθε Συντονιστής Ασφάλειας πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος ως ο αρμόδιος να διεξάγει τις λειτουργίες που αναφέρονται στο Τ12, ώστε να επιτευχθεί Ασφάλεια από το Σύστημα. Μόνο τέτοια εξουσιοδοτημένα άτομα θα εφαρμόζουν τους όρους του Τ12. Συντονιστές Ασφάλειας και πρόσωπα που εμπλέκονται στην εφαρμογή των Προληπτικών Μέτρων Ασφάλειας και την εργασία ή τον έλεγχο Μηχανημάτων, θα πρέπει να έχουν Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης στο οποίο θα φαίνεται ξεκάθαρα ο ρόλος τους στην εφαρμογή των Προληπτικών Μέτρων Ασφάλειας. Τα Πιστοποιητικά Πλήρους Εξουσιοδότησης θα εκδίδονται ως ακολούθως: (α) Για χειρισμό Μηχανημάτων Υψηλής Τάσης τα Πιστοποιητικά Πλήρους Εξουσιοδότησης θα εκδίδονται, για όλους τους εργαζόμενους των Χρηστών, από το ΔΣΜ, σύμφωνα με το Τ και τη σχετική τεχνική Οδηγία του ΔΣΜ που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜ. (β) Για χειρισμό ΜηχανημάτωνΧαμηλής και Μέσης Τάσης τα 7/16 Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Έκδοση / Αρ. 5

25 Πιστοποιητικά Πλήρους Εξουσιοδότησης θα εκδίδονται, για όλους τους εργαζόμενους των Χρηστών, από το ΔΣΔ σύμφωνα με το Τ ,εκτός για τους εργαζόμενους του Παραγωγού ΑΗΚ που θα εκδίδονταιαπό τον Παραγωγό ΑΗΚ σύμφωνα με τη σχετική Τεχνική Οδηγία της ΑΗΚ.Σε αυτή την περίπτωση εξαιρούνται τα Μηχανήματα Μέσης Τάσης που ελέγχουν μετασχηματιστές των Υποσταθμών Μεταφοράς. Στην περίπτωση που συνάπτεται Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης μεταξύ της ΑΗΚ και ενός Χρήστη, και για την περίοδο ισχύος της σύμβασης αυτής, τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της Περιοχής Ευθύνης της ΑΗΚ που συνορεύει με την Περιοχή Ευθύνης του Χρήστη μπορούν να ασκούν καθήκοντα Λειτουργού Ελέγχου και Συντονιστή Ασφάλειας στην Περιοχή Ευθύνης του Χρήστη, εφόσον θα ισχύουν τα πιο κάτω: 1. Η Περιοχή Ευθύνης της ΑΗΚ που συνορεύει με την Περιοχή Ευθύνης του Χρήστη επεκτείνεται (με τροποποίηση της σχετικής Οδηγίας του ΔΣΜ ή ΔΣΔ, ανάλογα με την περίπτωση), ούτως ώστε να καλύπτει και την Περιοχή Ευθύνης του Χρήστη, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης. 2. Τα Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα της ΑΗΚ που θα ασκούν καθήκοντα Λειτουργού Ελέγχου και Συντονιστή Ασφάλειας στην Περιοχή Ευθύνης του Χρήστη πρέπει να είναι κάτοχοι των πιο κάτω πιστοποιητικών (τα οποία εκδίδονται από το Φορέα): (i) (ii) Πιστοποιητικού Κατάρτισης Χαμηλής και Μέσης Τάσης, για Ανεξάρτητους Παραγωγούς ή Μεγάλους Καταναλωτές που συνδέονται στο Σύστημα Διανομής Πιστοποιητικού Κατάρτισης Χαμηλής και Μέσης Τάσης και Πιστοποιητικού Κατάρτισης Υψηλής Τάσης, για Ανεξάρτητους Παραγωγούς ή Μεγάλους Καταναλωτές που συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς. T Ο ΔΣΜ ή ο ΔΣΔ ανάλογα με την περίπτωση, θα κρατούν αρχείο με τα Πιστοποιητικά Εξουσιοδότησης που εκδίδουν μαζί με τις συστάσεις, καθορίζοντας τις λεπτομέρειες του προγράμματος εκπαίδευσης που διεξάγουν και την εφαρμοζόμενη διαδικασία αξιολόγησης. Γίνεται αντιληπτό ότι ο ΔΣΜ θα προβαίνει σε εξέταση των εργαζομένων των Χρηστών σε θέματα που μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν τη διαχείριση και το συντονισμό της ασφάλειας, τη νομοθεσία κλπ, για να εκδώσει Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης για χειρισμό Μηχανημάτων Υψηλής Τάσης. Αυτό θα γίνεται μετά από εισήγηση εξουσιοδοτημένου (με τη σύμφωνη γνώμη του ΔΣΜ) προς τούτο εκπροσώπου του Χρήστη Κάθε Συντονιστής Ασφάλειας πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος ως ο αρμόδιος να διεξάγει τις λειτουργίες που αναφέρονται στο Τ12, ώστε να επιτευχθεί Ασφάλεια από το Σύστημα. Μόνο τέτοια εξουσιοδοτημένα πρόσωπα θα εφαρμόζουν τους όρους του 8/16 Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Έκδοση / Αρ. 5

26 Τ12. Συντονιστές Ασφάλειας και πρόσωπα που εμπλέκονται στην εφαρμογή των Προληπτικών Μέτρων Ασφάλειας και την εργασία ή τον έλεγχο Μηχανημάτων, θα πρέπει να έχουν Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης στο οποίο θα φαίνεται ξεκάθαρα ο ρόλος τους στην εφαρμογή των Προληπτικών Μέτρων Ασφάλειας. Τα Πιστοποιητικά Πλήρους Εξουσιοδότησης για την άσκηση καθηκόντων Συντονιστή Ασφάλειας σε κάθε Σημείο Σύνδεσης του Συστήματος Μεταφοράς ή του Συστήματος Διανομής εκδίδονται σε προσοντούχους εκπρόσωπους των Χρηστών, ως ακολούθως: (α) Τα Πιστοποιητικά Πλήρους Εξουσιοδότησης Υψηλής Τάσης για έλεγχο, εκτέλεση χειρισμών και διεξαγωγή εργασίας στο Σύστημα Μεταφοράς εκδίδονται, για όλους τους προσοντούχους εκπρόσωπους των Χρηστών, από το ΔΣΜΚ, σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία Λειτουργίας του ΔΣΜΚ, που βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση Πιστοποιητικού Πλήρους Εξουσιοδότησης Υψηλής Τάσης, είναι ο υποψήφιος για την απόκτηση του συγκεκριμένου Πιστοποιητικού, να είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Πλήρους Εξουσιοδότησης Χαμηλής και Μέσης Τάσης καθώς και Πιστοποιητικού Κατάρτισης Υψηλής Τάσης. Το Πιστοποιητικό Κατάρτισης Υψηλής Τάσης εκδίδεται, για τους εκπρόσωπους της ΑΗΚ, σύμφωνα με τη σχετική Τεχνική Οδηγία της ΑΗΚ, και για τους εκπρόσωπους των Ανεξάρτητων Παραγωγών ή Καταναλωτών από το Φορέα, σύμφωνα με το Τ (β) Τα Πιστοποιητικά Πλήρους Εξουσιοδότησης Χαμηλής και Μέσης Τάσης για έλεγχο, εκτέλεση χειρισμών και διεξαγωγή εργασίας στο Σύστημα Διανομής εκδίδονται, για όλους τους προσοντούχους εκπρόσωπους των Χρηστών από το ΔΣΔ, εκτός από τα Πιστοποιητικά για τους εκπρόσωπους του Παραγωγού ΑΗΚ που εκδίδονται από τον Παραγωγό ΑΗΚ, σύμφωνα με τη σχετική Τεχνική Οδηγία της ΑΗΚ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση Πιστοποιητικού Πλήρους Εξουσιοδότησης Χαμηλής και Μέσης Τάσης είναι ο υποψήφιος για την απόκτηση του εν λόγω Πιστοποιητικού να είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Κατάρτισης Χαμηλής και Μέσης Τάσης. Το Πιστοποιητικό Κατάρτισης Χαμηλής και Μέσης Τάσης εκδίδεται, για τους εκπρόσωπους της ΑΗΚ, σύμφωνα με τη σχετική Τεχνική Οδηγία της ΑΗΚ, και για τους εκπρόσωπους των Ανεξάρτητων Παραγωγών ή Καταναλωτών από το Φορέα, σύμφωνα με το Τ Στην περίπτωση που συνάπτεται Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης μεταξύ της ΑΗΚ και ενός Χρήστη, και για την περίοδο ισχύος της σύμβασης αυτής, τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της Περιοχής Ευθύνης της ΑΗΚ που συνορεύει με την Περιοχή Ευθύνης του Χρήστη μπορούν να ασκούν καθήκοντα Λειτουργού Ελέγχου και Συντονιστή Ασφάλειας στην Περιοχή Ευθύνης του Χρήστη, εφόσον θα ισχύουν τα πιο κάτω: 1. Η Περιοχή Ευθύνης της ΑΗΚ που συνορεύει με την 9/16 Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Έκδοση / Αρ. 5

27 Περιοχή Ευθύνης του Χρήστη επεκτείνεται (με τροποποίηση της σχετικής Οδηγίας του ΔΣΜΚ ή ΔΣΔ, ανάλογα με την περίπτωση), ούτως ώστε να καλύπτει και την Περιοχή Ευθύνης του Χρήστη, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης. 2. Τα Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα της ΑΗΚ που θα ασκούν καθήκοντα Λειτουργού Ελέγχου και Συντονιστή Ασφάλειας στην Περιοχή Ευθύνης του Χρήστη πρέπει να είναι κάτοχοι των πιο κάτω πιστοποιητικών (τα οποία εκδίδονται από το Φορέα): (ii) (i) Πιστοποιητικού Κατάρτισης Χαμηλής και Μέσης Τάσης, για Ανεξάρτητους Παραγωγούς ή Καταναλωτές που συνδέονται στο Σύστημα Διανομής Πιστοποιητικού Κατάρτισης Χαμηλής και Μέσης Τάσης και Πιστοποιητικού Κατάρτισης Υψηλής Τάσης, για Ανεξάρτητους Παραγωγούς ή Καταναλωτές που συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς. Ο ΔΣΜΚ ή ο ΔΣΔ ανάλογα με την περίπτωση, θα κρατούν αρχείο με τα Πιστοποιητικά Εξουσιοδότησης που εκδίδουν μαζί με τις συστάσεις, καθορίζοντας τις λεπτομέρειες του προγράμματος εκπαίδευσης που διεξάγουν και την εφαρμοζόμενη διαδικασία αξιολόγησης. Γίνεται αντιληπτό ότι ο ΔΣΜΚ θα προβαίνει σε εξέταση των εργαζομένων των Χρηστών σε θέματα που μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν τη διαχείριση και το συντονισμό της ασφάλειας, τη νομοθεσία κλπ, για να εκδώσει Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης για το Σύστημα Μεταφοράς. Αυτό θα γίνεται μετά από εισήγηση εξουσιοδοτημένου (με τη σύμφωνη γνώμη του ΔΣΜΚ) προς τούτο εκπροσώπου του Χρήστη.. 10/16 Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Έκδοση / Αρ. 5

28 Α/Α 13 Έκδοση Τ Αρμοδιότητες του Φορέα Ο Φορέας έχει αρμοδιότητα να εξετάζει και να αξιολογεί τις ακόλουθες αιτήσεις που υποβάλλονται στο ΔΣΜ και στο ΔΣΔ, ανάλογα με την περίπτωση: (α) Αίτηση για εξασφάλιση Πιστοποιητικού Πλήρους Εξουσιοδότησης Χαμηλής και Μέσης Τάσης σε Ανεξάρτητους Παραγωγούς και Μεγάλους Καταναλωτές που συνδέονται στο Σύστημα Διανομής ή στο Σύστημα Μεταφοράς. (β) Αίτηση για εξασφάλιση Πιστοποιητικού Πλήρους Εξουσιοδότησης Υψηλής Τάσης σε Ανεξάρτητους Παραγωγούς και Μεγάλους Καταναλωτές που συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς. Στην περίπτωση σύνδεσης του Ανεξάρτητου Παραγωγού ή του Μεγάλου Καταναλωτή στο Σύστημα Διανομής, ο Φορέας, αφού εξετάσει και αξιολογήσει την υποβληθείσα αίτηση σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς του Φορέα, υποβάλλει στο ΔΣΔ Πιστοποιητικό Κατάρτισης για έκδοση Πιστοποιητικού Πλήρους Εξουσιοδότησης Χαμηλής και Μέσης Τάσης. Στην περίπτωση σύνδεσης του Ανεξάρτητου Παραγωγού ή του Μεγάλου Καταναλωτή στο Σύστημα Μεταφοράς, ο Φορέας, αφού εξετάσει και αξιολογήσει την υποβληθείσα αίτηση σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς του Φορέα, υποβάλλει στο ΔΣΔ Πιστοποιητικό Κατάρτισης για έκδοση Πιστοποιητικού Πλήρους Εξουσιοδότησης Χαμηλής και Μέσης Τάσης και στο ΔΣΜ Πιστοποιητικό Κατάρτισης για έκδοση Πιστοποιητικού Πλήρους Εξουσιοδότησης Υψηλής Τάσης. Ο ΔΣΔ, αφού λάβει υπόψη το υποβληθέν Πιστοποιητικό Κατάρτισης που εκδόθηκε από το Φορέα, εκδίδει Πιστοποιητικό Πλήρους Εξουσιοδότησης Χαμηλής και Μέσης Τάσης σε Ανεξάρτητους Παραγωγούς και Μεγάλους Καταναλωτές που συνδέονται στο Σύστημα Διανομής. Ο ΔΣΜ, αφού λάβει υπόψη το υποβληθέν Πιστοποιητικό Κατάρτισης Υψηλής Τάσης του Φορέα και το Πιστοποιητικό Πλήρους Εξουσιοδότησης Χαμηλής και Μέσης Τάσης του ΔΣΔ, εκδίδει Πιστοποιητικό Πλήρους Εξουσιοδότησης Υψηλής Τάσης σε Ανεξάρτητους Παραγωγούς και Μεγάλους Καταναλωτές που συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς. Τ Αρμοδιότητες του Φορέα Ο Φορέας έχει αρμοδιότητα να εξετάζει, να αξιολογεί και να εκδίδει Πιστοποιητικά Κατάρτισης σε σχέση με τις ακόλουθες αιτήσεις που υποβάλλονται στο ΔΣΜΚ και στο ΔΣΔ, ανάλογα με την περίπτωση: (α) Αίτηση για εξασφάλιση Πιστοποιητικού Πλήρους Εξουσιοδότησης Χαμηλής και Μέσης Τάσης σε Ανεξάρτητους Παραγωγούς ή Καταναλωτές που συνδέονται στο Σύστημα 11/16 Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Έκδοση / Αρ. 5

29 Μεταφοράς ή στο Σύστημα Διανομής και που ο Εξοπλισμός τους στην Περιοχή Ευθύνης τους περιλαμβάνει Εξοπλισμό Διακοπής στη Μέση Τάση. (β) Αίτηση για εξασφάλιση Πιστοποιητικού Πλήρους Εξουσιοδότησης Υψηλής Τάσης σε Ανεξάρτητους Παραγωγούς ή Καταναλωτές που συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς. Στην περίπτωση σύνδεσης του Ανεξάρτητου Παραγωγού ή του Καταναλωτή στο Σύστημα Διανομής, ο Φορέας, αφού εξετάσει και αξιολογήσει την υποβληθείσα αίτηση σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς του Φορέα, υποβάλλει στο ΔΣΔ Πιστοποιητικό Κατάρτισης για έκδοση Πιστοποιητικού Πλήρους Εξουσιοδότησης Χαμηλής και Μέσης Τάσης. Στην περίπτωση σύνδεσης του Ανεξάρτητου Παραγωγού ή του Καταναλωτή στο Σύστημα Μεταφοράς, ο Φορέας, αφού εξετάσει και αξιολογήσει την υποβληθείσα αίτηση σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς του Φορέα, υποβάλλει στο ΔΣΔ Πιστοποιητικό Κατάρτισης για έκδοση Πιστοποιητικού Πλήρους Εξουσιοδότησης Χαμηλής και Μέσης Τάσης και στο ΔΣΜΚ Πιστοποιητικό Κατάρτισης για έκδοση Πιστοποιητικού Πλήρους Εξουσιοδότησης Υψηλής Τάσης. Ο ΔΣΔ, αφού λάβει υπόψη το υποβληθέν Πιστοποιητικό Κατάρτισης που εκδόθηκε από το Φορέα, εκδίδει Πιστοποιητικό Πλήρους Εξουσιοδότησης Χαμηλής και Μέσης Τάσης σε Ανεξάρτητους Παραγωγούς και Καταναλωτές που συνδέονται στο Σύστημα Διανομής. Ο ΔΣΜΚ, αφού λάβει υπόψη το υποβληθέν Πιστοποιητικό Κατάρτισης Υψηλής Τάσης του Φορέα και το Πιστοποιητικό Πλήρους Εξουσιοδότησης Χαμηλής και Μέσης Τάσης του ΔΣΔ, εκδίδει Πιστοποιητικό Πλήρους Εξουσιοδότησης Υψηλής Τάσης σε Ανεξάρτητους Παραγωγούς και Καταναλωτές που συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς. 12/16 Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Έκδοση / Αρ. 5

30 Α/Α 14 Εκδοση Τ12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ (ΙΔΕ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΝ 44) *6. (1) *Πιστοποιητικά εξουσιοδοτήσεως θα υπογράφονται υπό τους πιο κάτω ανάλογα με την περίπτωση, κατά την ιδίαν αυτών κρίσιν, τη συστάσει Λειτουργών Ελέγχου και θα εκδίδονται εις τριπλούν: (α) (β) (γ) Για συσκευές Δικτύου μέχρι και της ονομαστικής τάσης των βολτ, ο Εκτελεστικός Διευθυντής Δικτύων. Για συσκευές Σταθμών Παραγωγής μέχρι και της ονομαστικής τάσης των βολτ, ο Εκτελεστικός Διευθυντής Παραγωγής. Για συσκευές ονομαστικής τάσης άνω των βολτ, ο Διευθυντής Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς μετά από σχετική σύσταση του Εκτελεστικού Διευθυντή Δικτύων. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ (ΙΔΕ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΝ 44) *6. (1) *Πιστοποιητικά εξουσιοδοτήσεως θα υπογράφονται υπό τους πιο κάτω ανάλογα με την περίπτωση, κατά την ιδίαν αυτών κρίσιν, τη συστάσει Λειτουργών Ελέγχου και θα εκδίδονται εις τριπλούν: (α)για συσκευές Δικτύου μέχρι και της ονομαστικής τάσης των βολτ, ο Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Διανομής. (β) Για συσκευές Σταθμών Παραγωγής μέχρι και της ονομαστικής τάσης των βολτ, ο Διευθυντής Παραγωγής. (γ) Για συσκευές ονομαστικής τάσης άνω των βολτ, ο Διευθυντής Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου μετά από σχετική σύσταση του Διευθυντή του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς. Α/Α 15 Εκδοση Δ Το σύνολο του εξοπλισμού μίας εγκατάστασης που συνδέεται στο Σύστημα Διανομής πρέπει να σχεδιάζεται, και οποιουσδήποτε θεσπισμένους κανονισμούς του Φορέα Αδειοδοτήσεων για Συντονιστές Ασφάλειας και Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Ανεξάρτητων Παραγωγών που ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή... Δ Το σύνολο του εξοπλισμού μίας εγκατάστασης που συνδέεται στο Σύστημα Διανομής πρέπει να σχεδιάζεται, και οποιουσδήποτε θεσπισμένους κανονισμούς του Φορέα που ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή... 13/16 Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Έκδοση / Αρ. 5

31 Α/Α 16 Εκδοση Νέο άρθρο Δ ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ Για κάθε Χώρο Εγκατάστασης του Χρήστη πρέπει να καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Χώρου Εγκατάστασης. Δ Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Χώρου Εγκατάστασης καθορίζει λεπτομερώς τα όρια ευθύνης για την ασφάλεια των ατόμων που εκτελούν εργασίες ή Δοκιμές στο Χώρο Σύνδεσης του Χρήστη και σε κυκλώματα που διαπερνούν το Χώρο Εγκατάστασης του Χρήστη σε οποιοδήποτε σημείο. Δ Πιο λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες και τις ευθύνες που εμπλέκονται στις διαδικασίες ασφάλειας παρατίθεται στο T12. Δ Οι Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας που συνδέονται στο Σύστημα Διανομής και για τους οποίους η Σύμβαση Σύνδεσης υπογράφεται με το ΔΣΔ, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις Δοκιμές και να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες για εξασφάλιση έγκρισης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεών τους και να υποβάλλουν στο ΔΣΔ, πριν τη σύνδεσή τους, το Πιστοποιητικό Επιθεώρησης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Τ Α/Α 17 Εκδοση Δ3.8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτοί οι Κανόνες Λειτουργίας Συστήματος Διανομής στο Δ3.8 καθορίζουν τα κριτήρια του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας που εφαρμόζονται από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και τους Χρήστες για το συντονισμό, Δ3.8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτοί οι Κανόνες Λειτουργίας Συστήματος Διανομής στο Δ3.8 μαζί με σχετικές πρόνοιες στο Τ12, καθορίζουν τα κριτήρια του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας που εφαρμόζονται από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και τους Χρήστες για το συντονισμό, 14/16 Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Έκδοση / Αρ. 5

32 Α/Α 18 Εκδοση Δ3.8.3 Δ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το Δ3.8 καθορίζει τα κριτήρια του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας που αφορούν στο Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και τους ακόλουθους Χρήστες του Συστήματος Διανομής: (α) Διεσπαρμένοι Παραγωγοί (β) Μεγάλοι Πελάτες (γ) Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που λογικά καθορίζεται από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, συμπεριλαμβάνοντας τους Χρήστες που συνδέονται στη Μέση ή Χαμηλή Τάση για τα κατάλληλα μέρη του Δ3.8, όταν είναι απαραίτητο (δ) Αντιπρόσωποι του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ή των Χρηστών που εργάζονται στο Σύστημα Διανομής ή στα λειτουργικά όρια. Δ3.8.3 Δ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το Δ3.8 καθορίζει τα κριτήρια του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας που αφορούν στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και τους ακόλουθους Χρήστες του Συστήματος Διανομής: (α) Διεσπαρμένοι Παραγωγοί, ο Εξοπλισμός των οποίων περιλαμβάνει Εξοπλισμό Διακοπής στη Μέση Τάση (β) Καταναλωτές, ο Εξοπλισμός των οποίων περιλαμβάνει Εξοπλισμό Διακοπής στη Μέση Τάση (γ) (δ) (ε) Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που λογικά καθορίζεται από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, συμπεριλαμβάνοντας τους Χρήστες που συνδέονται στη Μέση ή Χαμηλή Τάση για τα κατάλληλα μέρη του Δ3.8, όταν είναι απαραίτητο Αντιπρόσωποι του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ή των Χρηστών που εργάζονται στο Σύστημα Διανομής ή στα λειτουργικά όρια. 15/16 Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Έκδοση / Αρ. 5

33 Α/Α 19 Εκδοση Δ Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής και ο Φορέας Αδειοδοτήσεων Εξουσιοδοτημένων Προσώπων Ανεξάρτητων Παραγωγών και Μεγάλων Καταναλωτών θα πρέπει να εφαρμόζουν τις πρόνοιες της Τ Δ Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής και ο Φορέας Αδειοδοτήσεων Εξουσιοδοτημένων Προσώπων Ανεξάρτητων Παραγωγών και Καταναλωτών θα πρέπει να εφαρμόζουν τις πρόνοιες του Τ12 που τους αφορούν. Α/Α 20 Εκδοση Δ Όλοι οι Διεσπαρμένοι Παραγωγοί, Μεγάλοι Πελάτες, και άλλα πρόσωπα που καθορίζονται από το ΔΣΔ. Δ Όλοι οι Διεσπαρμένοι Παραγωγοί, Καταναλωτές, και άλλα πρόσωπα που καθορίζονται από το ΔΣΔ 16/16 Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Έκδοση / Αρ. 5

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Τροποποιητική Έκδοση 4.0.0. (Έκδοση που τροποποιεί την Έκδοση 3.0.2)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Τροποποιητική Έκδοση 4.0.0. (Έκδοση που τροποποιεί την Έκδοση 3.0.2) ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τροποποιητική Έκδοση 4.0.0 (Έκδοση που τροποποιεί την Έκδοση 3.0.2) ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΣΜ ΠΡΟΣ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΡΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση: 4.0.0 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΕΚ ΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΜ ΠΡΟΣ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1 1.1 1.1.1 22.09.2004 07.10.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ >8 ΜW ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ >12 MVA) (Σε ισχύ από 01/01/2013) Α. ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση: 3.0.2 (Έκδοση που τροποποιεί την Έκδοση 3.0.1) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΣΜ ΠΡΟΣ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΙΔΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΙΔΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΙΔΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ Διασύνδεση και Λειτουργία Μικρού Φωτοβολταϊκού Συστήματος, δυναμικότητας μέχρι και 5kWp, στο Δίκτυο Διανομής, με τη μέθοδο Εφαρμογής Συμψηφισμού Μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση: 2.0.0 ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΕΚ ΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΜ ΠΡΟΣ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1 1.1 1.1.1 22.09.2004 07.10.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 20 kw ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ NEO ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4553, 17.2.2016 Ν. 6(Ι)/2016 6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ) Version 1.0 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 έως 2006, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006 & N.92(I)/2008.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 έως 2006, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006 & N.92(I)/2008. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ Α ΕΙΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΜΕΧΡΙ 5MW) ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 2 και 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

1o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενεργειακοί Πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο

1o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενεργειακοί Πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο 1o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενεργειακοί Πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Αντιπρόεδρος 26 η Ιανουαρίου, 2012 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση: 3.0.1 (Έκδοση που τροποποιεί την Έκδοση 3.0.0) ΜΑΙΟΣ 2012 ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΣΜ ΠΡΟΣ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

άδεια σηµαίνει άδεια που χορηγείται σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Νόµου

άδεια σηµαίνει άδεια που χορηγείται σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Νόµου ΟΡΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Νόµος Κανόνες Μ και Κανόνες Αγοράς άδεια σηµαίνει άδεια που χορηγείται σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Νόµου Άδεια ιανοµής Άδεια Μεταφοράς Άδεια Παραγωγής Άδεια Παροχής Αδειοδοτηµένος Σταθµός Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

1.1.2009-31.12.2013 1.1.2014

1.1.2009-31.12.2013 1.1.2014 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Χρίστος Τουφεξής Αναπληρωτής ιευθυντής (Λειτουργίας και Προσωπικού) Ιανουάριος 2012 ΘΕΜΑΤΑ Άνοιγµα της Αγοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Εργολήπτη & Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών Πρώτης και Δεύτερης τάξης

Εκπαίδευση Εργολήπτη & Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών Πρώτης και Δεύτερης τάξης Με βάση τη νομοθεσία περί ηλεκτρολογίας, άτομα που εξασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου ή/και συντηρητή τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Ικανότητας Συντηρητού Ηλεκτροσυσκευών 1 ης και

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα εξετάζεται η σύνδεση ΦΒ συστήματος αυτοπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016,

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2015, Ν.122(Ι)/2003, N.239(I)/2004, N.143(I)/2005, N.173(I)/2006, N.92(I)/2008, N.211(I)/2012 KAI Ν.206(Ι)/2015

Διαβάστε περισσότερα

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και Ε.Ε. Παρ. Ν. 33(Ι)/2003 Αρ. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος 2003 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Αημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργία των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτο 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματο Συμψηφισμού μετρήσεων τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Λευκωσία, 12 εκεµβρίου 2014 Κατερίνα Καραλή, Σύµβουλος ΡΑΕΚ 1 Ιστορικό Η ΡΑΕΚ, κατόπιν σχετικής µελέτης, κατέληξε ότι το µοντέλο Κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ

Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση 1.0 Μάιος 2011 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το παρόν Εγχειρίδιο απευθύνεται προς τους Ανεξάρτητους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 71, παρ. 4Β, του ΚΣΗΕ η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. 122(Ι) του 2003. Για σκοπούς τροποποίησης της υφιστάμενης περί ηλεκτρισμού νομοθεσίας, έτσι ώστε να συνάδει με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να κατατοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy

Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy 1 Ο Ρόλος της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) 2 3 Νοµική Σύσταση ΡΑΕΚ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), συστάθηκε µε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΤΗ, 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Φίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

158(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013

158(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4468, 31.10.2014 Ν. 158(Ι)/2014 158(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑΔΙΚΤΥΑΤΗΣΔΕΗΑΕ Γιακουμάκη Ευαγγελία ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΗ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Φωτοβολταϊκά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Φωτοβολταϊκά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Φωτοβολταϊκά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής της ΡΑΕΚ μαζί με την Αίτηση Σύνδεσης Το Ερωτηματολόγιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΗΣ Π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΗ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Εισαγωγή 1. Γενικότητες 2. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΠΦ-Κ. που έγιναν πριν από τις και - του Πρωτοκόλλου Ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

ΑΔΑ: 4Α3ΠΦ-Κ. που έγιναν πριν από τις και - του Πρωτοκόλλου Ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 ΑΔΑ: 4Α3ΠΦ-Κ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Το παρόν παράρτηµα αποτελείται από τα υποδείγµατα: - της Υπεύθυνης ήλωσης Εγκαταστάτη (Υ..Ε.) ηλεκτρολόγου, - της Έκθεσης Παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, - του Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης.

Αντικείμενο. Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης. Αντικείμενο Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης. Εισαγωγή Εισαγωγή Συντελεστής ισχύος Επομένως με μειωμένο συντελεστή ισχύος έχουμε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παρουσίαση στην ΟΕΒ, 16 Νοεμβρίου 2016 Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3780, 5/12/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3780, 5/12/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι) του 2003... του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Διάλεξη 1

ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Διάλεξη 1 ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Διάλεξη 1 Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2007 Ηλίας Κυριακίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της

Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της Κύπρου Δρ Χρ. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2012, Ηράκλειο, Κρήτη Ενότητες Στοιχεία Ηλεκτρικού Συστήματος της Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Ενας Φωτοβολταϊκό Πάρκο αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ενας Φωτοβολταϊκό Πάρκο αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ενας Φωτοβολταϊκό Πάρκο αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Φωτοβολταϊκά Πλαίσια PV Panels Μονοκρυσταλλικών στοιχείων πυριτίου, απόδοσης 13-18%. Πολυκρυσταλλικών στοιχείων πυριτίου, απόδοσης 11-15%. Thin

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 73(Ι) του 2004 94(Ι) του 2005 28(Ι) του 2006. 1. Ο παρών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ν. 82(Ι)/2015 82(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 1 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΜΑ: Λειτουργός Ενέργειας (Παρακολούθησης Αγορών, Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84

για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 ιατιµήσεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 ιατιµήσεις για Αιολικά Πάρκα Οι ιατιµήσεις για Αιολικά Πάρκα εφαρµόζονται για την απορροφούµενη ενέργεια από Αιολικά Πάρκα που είναι συνδεδεµένα στο Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα»

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ν. Δρόσος Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) Διοργανωτής:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012 Αρ. 4335, 25.5.2012 56(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 144 του 1989 137 του 1990 53(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, 3.2.2017 Ν. 3(Ι)/2017 3(I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το Παράρτημα ΙΙ, σημείο 1)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4279, 8/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4279, 8/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- Ε.Ε.: L97, 9.4.2008, σ.72. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΕΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ 1994

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΕΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ 1994 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΕΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ 1994 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 222 του 1991 64(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012: «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύς (KW) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) (Σφραγίδα, υπογραφή)

Ισχύς (KW) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) (Σφραγίδα, υπογραφή) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α 50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν ) Αφορά: Νέα εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς

Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς εκέµβριος 2010 0 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή... 2 2. ιαθεσιµότητα Συστήµατος Μεταφοράς... 5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 3kW) Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων της ΡΑΕΚ Αρ. Αίτησης ΑΗΚ:.. Η Σύμβαση αυτή γίνεται σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016 Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016 Εισαγωγή Θεσμικό Πλαίσιο Συμμετέχοντες και Συμβαλλόμενοι Γενική Περιγραφή της Αγοράς Τα μέρη της Αγοράς: Προθεσμιακή και Προημερήσια

Διαβάστε περισσότερα