ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Εισαγωγή Η ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχει κυρίως συνδεθεί με την ανάπτυξη των δικτύων κινητών επικοινωνιών και πολύ λιγότερο για άλλες εφαρμογές και ειδικότερα για ευρυζωνικές υπηρεσίες Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης (ΣΑΠ). Όμως η τεχνολογική εξέλιξη στις ασύρματες τεχνολογίες την πρώτη δεκαετία του εικοστού πρώτου αιώνα έχει μεταβάλλει άρδην τις δυνατότητες αυτές. Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να επισημάνει τις νέες ευκαιρίες που προσφέρει η εξέλιξη των τεχνολογιών ΣΑΠ για τη παροχή υψηλής ποιότητας ευρυζωνικών υπηρεσιών για πελάτες με ιδιαίτερες απαιτήσεις όπως μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Η Τεχνολογία ΣΑΠ Τα δίκτυα Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης (ΣΑΠ) χρησιμοποιούν ασύρματη μικροκυματική τεχνολογία για να παρέχουν σε χρήστες που βρίσκονται σε σταθερό (ά) σημεία ευρυζωνικές υπηρεσίες. Το ζητούμενο στις περιπτώσεις αυτές είναι η υπηρεσία να παρέχεται με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο κατά συνέπεια θα αναφερθούμε στις υπηρεσίες ΣΑΠ που παρέχονται με χρήση αδειοδοτημένων φασματικών ζωνών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους πάροχους που κατέχουν τέτοιες άδειες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) αλλά και στην Ελλάδα τέτοια φασματική περιοχή είναι οι 26 GHz. Η Τεχνολογία ΣΑΠ έχει εξελιχθεί σε δύο παράλληλες πορείες: Τα συστήματα σύνδεσης ενός σταθερού σημείου του Σταθμού Βάσης ( Radio Base Station RBS) με πολλαπλά σταθερά σημεία (δηλ. τους πελάτες) που ονομάζονται Point to Multi Point (PtoMP). Τα συστήματα σύνδεσης ενός σταθερού σημείου με άλλο σταθερό σημείο που ονομάζονται Point to Point (PtoP). Ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία που παρέχεται η υπηρεσία ΣΑΠ στους χρήστες της οι ιδιότητες με τις οποίες παρέχεται είναι οι ακόλουθες: Παροχή υψηλών και πολύ υψηλών ρυθμών πρόσβασης στους πελάτες (τυπικά ταχύτητες από 2 Mbps έως και 2 Gbps) ανάλογα με την απόσταση και τις συνθήκες της εκάστοτε μικροκυματικής ζεύξης. Μεγάλη πυκνότητα πληροφορίας τυπικά >4bits/sec/Hz. Οι προσφερόμενες ευρυζωνικές συνδέσεις είναι πλήρως συμμετρικές. Εξασφαλισμένη δυνατότητα διαβίβασης διαφόρων τύπων υπηρεσιών. 1

2 Παροχή ανά σύνδεσης εξειδικευμένου εγγυημένου επιπέδου διαθεσιμότητας (Service Level Agreement SLA). Προσαρμογή των προσφερόμενων υπηρεσιών στις ανάγκες των πελατών. Συστήματα ΣΑΠ Τεχνολογίας Point to Multi Pont Τα συστήματα ΣΑΠ Point to Multi Point δομούνται τυπικά από το Σταθμό Βάσης ΣΒ (Radio Base Station RBS) που ανάλογα με τη φασματική περιοχή λειτουργίας του καλύπτει μια γεωγραφική περιοχή σχήματος ιδεατού κύκλου (που ονομάζεται κυψέλη) ακτίνας που ξεπερνά π.χ. τα 6 χλμ για τη φασματική περιοχή των 26 GHz. Στη φασματική περιοχή των 26 GHz η σύνδεση μεταξύ του ΣΒ και του τερματικού στο χρήστη απαιτείται οπτική επαφή. Δεδομένης της οπτικής επαφής η ισχύς του σήματος του ΣΒ δεν απαιτείται να είναι ιδιαίτερα υψηλή αφού φαινόμενα όπως δευτερογενείς ανακλάσεις που χρησιμοποιούνται σε άλλες φασματικές περιοχές απλά δεν υφίστανται, μειώνοντας κατά πολύ την εκπεμπόμενη ισχύ της μικροκυματικής ακτινοβολίας. Οι ΣΒ αποτελούνται από Τομείς (Sectors) τυπικά από 4 (για κάλυψη 360 μοιρών) έως 8 για την επίτευξη μεγαλύτερης χωρητικότητας. Κάθε Sector έχει δυνατότητα διαχείρισης μικτής χωρητικότητας (Gross Capacity), που περιλαμβάνει την πληροφορία της υπηρεσίας μαζί με επιπλέον βάρη (overheads) που εισάγει ο ΣΒ της τάξης Mbps, και χρήσιμη αποδιδόμενη χωρητικότητα στους χρήστες της τάξης των 100 Μbps ήτοι συνολική χωρητικότητα για 4 Sectors 400 Μbps περίπου. Οι χωρητικότητες αυτές ισχύουν για μικροκυματικά κανάλια μεγέθους 28 ΜΗz. Οι παραπάνω χωρητικότητες είναι πλήρως συμμετρικές προσφερόμενες για δίδυμα κανάλια των 28 ΜΗz, κατά συνέπεια η διαθέσιμη χωρητικότητα που προσφέρεται στους χρήστες είναι της τάξη των 2 x 400 Mbps. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι επιτυγχάνεται μεγάλη πυκνότητα πληροφορίας τυπικά >4.5bits/sec/Hz στον αέρα. Η χωρητικότητα αυτή μπορεί να επαυξηθεί σε δεδομένο ΣΒ με την προσθήκη πρόσθετων Sectors (έως συνολικά 8). Επίσης π.χ. με κατάλληλη διαφοροποίηση της πολικότητας (σε σχέση με τον ήδη υπάρχοντα ΣΒ) μπορεί να τοποθετηθεί στην ίδια κεραία και 2 ος ΣΒ ανάλογων δυνατοτήτων προσεγγίζοντας αποδιδόμενες στους χρήστες συνολικής χωρητικότητας της τάξης των 2 x 1000 Mbps. Σε μετρήσεις που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια δοκιμαστικών παροχών σε χρήστες από την εταιρεία Rolaware Ελλάς έχουν αποδειχθεί δυνατότητες παροχής ευζωνικών ταχυτήτων έως 20 Mbps πλήρως συμμετρικές σε αποστάσεις που ξεπερνούν τα 5 χλμ από τον ΣΒ. Η παροχή βέβαια στο τελικό χρήστη συγκριμένης χωρητικότητας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η απόσταση, η ισχύς εκπομπής λήψης, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των κεραιών του ΣΒ και αντίστοιχα της κεραίας του χρήστη, οι συνθήκες οπτικής επαφής κ.λ.π.. Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει την απόδοση στο τελικό χρήστη συγκριμένου πιστοποιητικού 2

3 SLA της απόδοσης της σύνδεσής του (δηλ. της διαθεσιμότητας) με τον ΣΒ. Η δυνατότητα αυτή είναι πολύ κρίσιμη όταν προσφέρονται υπηρεσίες σε χρήστες με ειδικές ανάγκες όπως μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια η επιτυχής απόδοση της υπηρεσίας βασίζεται σε μηχανισμούς που διαμορφώνουν τη ροή της πληροφορίας στη κυψέλη του ΣΒ, οι οποίοι και δημιουργούν το κατάλληλο πλαίσιο για τη παροχή υψηλής ποιότητας ευζωνικών υπηρεσιών. Οι μηχανισμοί που καθορίζουν τη ροή πληροφορίας στον αέρα στη κυψέλη ενός ΣΒ ΣΑΠ είναι οι ακόλουθοι : 1. Στατιστική Πολυπλεξία Στον αέρα κατά την ανταλλαγή κίνησης μεταξύ του ΣΒ και των τερματικών των χρηστών δεν χρησιμοποιούνται αφιερωμένα κανάλια ανά τερματικό (Σχήμα 1Α) αλλά κοινό κανάλι για όλους (Σχήμα 1Β) την ίδια χρονική στιγμή, ώστε να γίνεται αξιοποίηση της διαθέσιμης χωρητικότητας. Σχήμα 1: Μεθοδολογία κατανομής κίνησης Στατιστικής Πολυπλεξίας. 2. Δυναμική Απόδοση Διαθέσιμης Χωρητικότητας Dynamic Bandwidth Allocation (DBA) Ο μηχανισμός DBA χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των αιχμών κίνησης που λαμβάνουν χώρα κατά τυχαίο στατιστικά τρόπο στη διαδικασία ανταλλαγής κίνησης του ΣΒ με τα τερματικά των πελατών. Στις περιπτώσεις που πελάτες απαιτήσουν μεγαλύτερη χωρητικότητα από 3

4 κάποια προκαθορισμένη (εφόσον επιτρέπεται κάτι τέτοιο) μπορούν να την απολαύσουν χρησιμοποιώντας τον κοινό φορέα χωρητικότητας (Σχήμα 2Β) αντί να χρησιμοποιεί ο καθένας το δικό του (Σχήμα 1Α) την ίδια χρονική στιγμή. Σχήμα 2: Μηχανισμός Δυναμικής Απόδοσης Χωρητικότητας Οι παραπάνω μηχανισμοί διαχείρισης της κίνησης στη κυψέλη του ΣΒ, χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την διαχείριση διαφορετικού τύπου δεδομένων που μετέρχονται της κυψέλης κατά το πρότυπο για την απόδοση Quality of Service (QoS) με χρήση 4 classes of service: UGS (Unsolicited Gant Service), rtps (real time Polling Service), nrtps ( non real time Polling Service ) και ΒΕ (Best Effort) (κατηγορίες QoS σε επίπεδο MAC κατά OSI). Στις περιπτώσεις που απαιτείται να διαβιβαστεί κίνηση TDM και ΑΤΜ τότε ο χρησιμοποιείται κατάλληλος ATM Scheduler. Χρησιμοποιούνται μηχανισμοί που διαμορφώνουν τη κίνηση είτε σε επίπεδο VCs σε συνδυασμό με μηχανισμό διαχείρισης ουρών ανά VC. Οι μηχανισμοί ουρών που χρησιμοποιούνται είναι οι Weighted Fair Queuing (WFQ)και Frame Continuous Queuing (FCQ). Επιπλέον για τις περιπτώσεις που απαιτείται η διαβίβαση κίνησης Ethernet χρησιμοποιείται αρχικά μηχανισμός απόδοσης ελέγχου με χρήση parity bits (pbits). Χρησιμοποιούνται λοιπόν 3 bits που χαρακτηρίζουν 8 ουρές (κατηγορίες 4

5 προτεραιότητας). Οι ουρές αυτές χρησιμοποιούνται για την διευθέτηση της κίνησης τύπου Ethernet τόσο για τις ροές downlink όσο και uplink. Στην συνέχεια μετά τη κατηγοριοποίηση της προτεραιότητας σε επίπεδο Ethernet η κίνηση των Ethernet πλαισίων (frames) ενθυλακώνεται (encapsulation) σε πλαίσια (frames)atm σύμφωνα με το RFC Στο σχήμα 3 περιγράφεται ο μηχανισμός διαχείρισης των ροών στον αέρα κατά τη κίνηση downlink των πλαισίων (από το ΣΒ στο τερματικό του χρήστη). Σχήμα 3: Μηχανισμός Διαχείρισης ροών στον αέρα (downlink) Συστήματα ΣΑΠ Τεχνολογίας Point to Pont Τα Συστήματα ΣΑΠ Point to Point (P tο P) δομούνται σε ζεύξεις που τυπικά αποτελούνται από την εξωτερική μονάδα (outdoor unit) και τη εσωτερική μονάδα (indoor unit). H εξωτερική μονάδα αποτελείται από τη κεραία και τη διάταξη λήψης/εκπομπής (radio modem). Η εσωτερική μονάδα αποτελείται από το τερματικό όπου καταλήγει το καλώδιο σύνδεσης με την εξωτερική μονάδα, τη τροφοδοσία και τις διεπαφές που παρέχουν τη τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση. Οι επιδόσεις των συστημάτων ΣΑΠ P tο P εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως η απόσταση, η ισχύς εκπομπής λήψης, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των κεραιών της ζεύξης, οι συνθήκες οπτικής επαφής κλπ. 5

6 Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των συστημάτων ΣΑΠ PtoP είναι τα ακόλουθα: Χωρητικότητες έως 500 Mbps και δυνατότητα διπλασιασμού με χρήση τεχνικής XPIC. Δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε ζεύξης είδους διαμόρφωσης (modulation) από QPSK έως και 256 QAM. Υποστήριξη πλήρους εφεδρείας (Redundancy) καθώς και υψηλής διαθεσιμότητα των συστημάτων που παρέχουν τη παροχή υπηρεσιών με ιδιαίτερα υψηλό Service Level Agreement (SLA). Διαχωρισμός των τύπων κίνησης με χρήση Native Ethernet και Native TDM χωρίς η μία μορφή κίνησης να αναμιγνύεται με την άλλη. Έτσι επιτυγχάνονται π.χ. καλύτερα αποτελέσματα σε φαινόμενα καθυστέρησης (latency) με χρόνους <0,20 msecs στα 400 Mbps, κρίσιμα στοιχεία για διαχείριση δεδομένων που είναι ευαίσθητα σε καθυστέρηση π.χ. VoIP. Τεχνικές βελτιστοποίησης εκμετάλλευσης του υπάρχοντος εύρους ζώνης με χρήση συμπίεσης Ethernet header που ανάλογα με το μέγεθος του πακέτου επιτυγχάνεται επαύξηση της ωφέλιμης χωρητικότητας έως και 45%. Στο πίνακα 1 απεικονίζονται τα κέρδη σε ωφέλιμη χωρητικότητα ανάλογα με το μέγεθος του πακέτου Ethernet, Ethernet Μέγεθος Πακέτου (bytes) Επαύξηση της ωφέλιμης χωρητικότητας 64 45% 96 29% % % 512 5% Πίνακας 1: Επαύξηση της ωφέλιμης χωρητικότητας με χρήση συμπίεσης Ethernet header Δυνατότητα υλοποίησης τοπολογιών τοπολογιών δακτυλίου (ων) μεταξύ ζεύξεων αφού τα indoor units των μικροκυματικών ζεύξεων ενσωματώνουν 6

7 δυνατότητες συστημάτων μεταγωγής Ethernet και ΤDM ροών. Στο σχήμα 4 περιγράφεται ένα μικροκυματικό δίκτυο που αποτελείται από μικροκυματικούς κόμβους (rely points) με ενσωματωμένη δυνατότητα τοπολογίας δακτυλίου. Όλες οι επιμέρους διαδρομές μεταξύ των κόμβων υλοποιούνται με ζεύξεις 1+0 επειδή έχει υιοθετηθεί η λογική λειτουργία του δακτυλίου. Παρατηρούμε ότι λόγω απώλειας του κόμβου 1 (Ring site #1) η κίνηση μετάγεται αυτόματα μέσα από το κόμβο 3 (Ring site #3) για να οδηγηθεί η κίνηση στο κόμβο 2 (ring site #2). Σχήμα 4: Τοπολογία δακτυλίου σε μικροκυματικό ασύρματο δίκτυο. Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες σε δίκτυα ΣΑΠ Με δεδομένα τα χαρακτηριστικά των μικροκυματικών συστημάτων των δικτύων ΣΑΠ καθίσταται προφανές ότι έχουν πλήρως τη δυνατότητα παροχής ευρυζωνικών 7

8 υπηρεσιών με συγκεκριμένα εχέγγυα ως προς τη ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας. Επειδή οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι συμμετρικές 100% και αποδίδουν μεγάλες έως και πολύ μεγάλες χωρητικότητες στους τελικούς χρήστες. Τυπικά η υπηρεσία ΣΑΠ αποδίδεται στο τελικό χρήστη με τη τοποθέτηση κατάλληλου τερματικού (ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία. Σε κάθε περίπτωση αποτελείται από την εξωτερική μονάδα (outdoor unit) που περιλαμβάνει τη κεραία και το αντίστοιχο radio modem. Η εξωτερική μονάδα συνδέεται με καλώδιο (π.χ. ομοαξονικό) με την εσωτερική μονάδα (indoor unit) που προφέρει τη κατάλληλη διεπαφή για τη παροχή της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας π.χ. Ethernet 100 Base T. Στην Ελληνική Τηλεπικοινωνιακή Αγορά οι Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από δίκτυα ΣΑΠ καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις σχετικές ανάγκες των μεσαίων και μεγάλων Ελληνικών επιχειρήσεων για τους εξής λόγους: Η σημερινή τεχνολογική εξέλιξη των δικτύων ΣΑΠ προσφέρει στους τελικούς χρήστες ευρυζωνικές υπηρεσίες ταχύτητας από 2 Mbps έως και 1 Gbps. Οι ταχύτητες αυτές καλύπτουν όχι μόνο τις τωρινές ανάγκες αλλά και τις προβλέψιμες μελλοντικές της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελληνικών επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες ΣΑΠ είναι κατάλληλες όχι μόνο για την κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών σε περιοχές με ελλιπή τηλεπικοινωνιακή υποδομή ή έλλειψη ευρυζωνικών υπηρεσιών, αλλά και για αστικές περιοχές. Ο λόγος είναι ότι υλοποιούνται σχετικά εύκολα και κατά συνέπεια γρήγορα σε σχέση με άλλα δίκτυα ενώ το κόστος υλοποίησης είναι συνήθως αρκετά μικρότερο. Η γεωγραφική δομή της χώρας (έντονο ανάγλυφο, νησιά κλπ) είναι ιδανική για την ανάπτυξη δικτύου ΣΑΠ. Εξ ορισμού οι δύσκολα προσβάσιμες περιοχές αποτελούν προνομιακό πεδίο ανάπτυξης μικροκυματικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Όμως στις περιοχές αυτές (π.χ. βιομηχανικές ζώνες αλλά και τουριστικές μονάδες) έχουν μεγάλη ανάγκη ευρυζωνικών υπηρεσιών που συνήθως δεν υπάρχουν. Επιτρέπουν την υλοποίηση υπηρεσιών στα μέτρα και τις ανάγκες του πελάτη με κλιμακούμενο κόστος. Κατά συνέπεια προσφέρουν ευελιξία επιλογών για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των πελατών, την οποία οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν για να επιλέξουν τη λύση που είναι η περισσότερο κατάλληλη για τις ανάγκες τους. Παρέχουν τη δυνατότητα απόδοσης Service Level Agreement (SLA) που αφορά τη κάθε συγκεκριμένη σύνδεση που ο πελάτης έχει, ουσιαστικά καθορίζοντας ένα ελάχιστο επίπεδο αποδεκτών υπηρεσιών που εγγυημένα απολαμβάνει. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ελέγχονται συνεχώς σε σχήμα 24Χ7 ώστε οι πελάτες να απολαμβάνουν τη καλύτερη δυνατή υπηρεσία και να τηρείται το αποδιδόμενο SLA. Πολλές είναι οι υπηρεσίες που θα μπορούσαν να προσφερθούν στις εταιρείες πάνω από δίκτυα ΣΑΠ. Μερικές από αυτές είναι: 8

9 Υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών με χρήση τεχνολογίας Ethernet: Ανάλογα με τη ταχύτητα σύνδεσης και τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία διακρίνονται σε : Μισθωμένες Γραμμές από 2 20Mbps συμμετρικές με χρήση συνδέσεων Point to Multi Point και Point to Point για υπηρεσίες SDH και Ethernet (Σχήμα 4). Μισθωμένες Γραμμές από 20 to 1 Gbps συμμετρικές με χρήση συνδέσεων Point to Point για υπηρεσίες SDH και Ethernet (Σχήμα 4). Tα χαρακτηριστικά των μισθωμένων γραμμών είναι ότι πρόκειται για συμμετρικές υπηρεσίες αφιερωμένης χωρητικότητας που βασίζονται σε τεχνολογία Layer 2 κατά OSI, δηλ. με χρήση VLANs. Οι διεπαφές που προσφέρονται (ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη εσωτερική μονάδα indoor unit) είναι τύπου Ethernet 10/100 Base T και 1000 Base FX, ενώ για υπηρεσίες SDH προσφέρονται διεπαφές E1 G.703/120Ohm και STM 1. Σε κάθε περίπτωση σε καταστάσεις μικτής κίνησης (συνύπαρξη TDM και Ethernet κίνησης), υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ τους και κατά συνέπεια δε τίθεται θέμα ανάμιξης των αντίστοιχων ροών δεδομένων, εξαιτίας των διαφόρων μηχανισμών διαχείρισης της κίνησης που ήδη έχουν περιγραφεί. Σχήμα 4: Υπόδειγμα υπηρεσίας μισθωμένων γραμμών Τα τυπικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών μισθωμένων κυκλωμάτων περιγράφονται στο πίνακα 2. 9

10 Προδιαγραφές Διεπαφές (ανάλογα με την υπηρεσία) Χωρητικότητες Qos Τηλεδιαχείριση Βασική Δέσμευση Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσίας (SLA) Πρόσθετες Υπηρεσίες Εφεδρεία Διαθεσιμότητα με Εφεδρεία (Dual Link) Χαρακτηριστικά 10/100/1000 Base T Ethernet, Optical για GE. 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500 Mbps, 1 Gbps και 2 Gbps (για αποστάσεις έως750 μ) Σε PtP ζεύξεις χρησιμοποιούνται VLANs. 24 ώρες/ 365 ημέρες 99,0% που καταμετράται κάθε 3 μήνες. Στον τερματικό εξοπλισμό. 99,5% που καταμετράται κάθε 3 μήνες. Πίνακας 2: Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας μισθωμένων κυκλωμάτων Υπηρεσίες Πρόσβασης στο Διαδίκτυο: Υπάρχουν πολλές εφαρμογές που προσφέρονται στις Εταιρείες, μερικές από αυτές είναι: Υψηλής και πολύ υψηλής ταχύτητας σύνδεσης στο Διαδίκτυο με παροχή static IP διευθύνσεων με χαμηλό jitter και latency. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ταχύτητες από 10 έως 100 Mbps (και υψηλότερες) Κατόπιν αίτησης (on demand) με ημερήσια χρήση με παροχή static IP διευθύνσεων με χαμηλό jitter και latency. H υπηρεσία αυτή επιτρέπει σε εταιρείες π.χ. του ξενοδοχειακού χώρου να χρησιμοποιούν για μικρά χρονικά διαστήματα μεγάλες χωρητικότητες πρόσβασης στο διαδίκτυο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας πρόσβασης στο Διαδίκτυο περιγράφονται στο πίνακα 3. Προδιαγραφές Διεπαφές Πρόσβασης Χωρητικότητες Πρόσβασης Τηλεδιαχείριση Βασικό Επίπεδο Αναφοράς Υπηρεσίας (SLA) Πρόσθετες Υπηρεσίες Χαρακτηριστικά ne1, G Ω, G Ω, STM 1, G.957/optical (G707) (μόνο για PtP), 10/100/1000 Base T Ethernet ΤDM/ ΑΤΜ: 1 16 E1s,STM 1 Ethernet : 2 20 Mbps (PtMP), έως 1Gbps (PtP) 24 ώρες/ 365 ημέρες 99,0% μετρούμενο ανά 3 μήνες και αφορά τη γραμμή πρόσβασης. 10

11 Εφεδρεία Διαθεσιμότητα με Εφεδρεία (Dual Link) Άλλες Υπηρεσίες Στον τερματικό εξοπλισμό 99,5% μετρούμενο ανά 3 μήνες και αφορά τη γραμμή πρόσβασης. Παροχή Public IP Διευθύνσεων, DNS. Πίνακας 3: Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα για Επιχειρήσεις (Virtual Private Networks VPNs ) Layer 2 Προσφέρουν τη δυνατότητα διασύνδεσης σε οποιοδήποτε σημείων παρουσίας των πελατών σε κοινό δίκτυο ως να βρίσκονται στο ίδιο κτίριο. Προσφέρεται η δυνατότητα διαφανώς διαβίβασης πολλαπλών τύπων υπηρεσιών π.χ. φωνής, δεδομένων, πρόσβασης στο Διαδίκτυο κλπ. Τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας VPN περιγράφονται στο πίνακα 4. Προδιαγραφές Διεπαφές (ανάλογα με την υπηρεσία) Χωρητικότητες Qos Τηλεδιαχείριση Βασική Δέσμευση Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσίας (SLA) Πρόσθετες Υπηρεσίες Εφεδρεία Διαθεσιμότητα με Εφεδρεία (Dual Link) Χαρακτηριστικά Ε1, ne1, E1 IMA G Ω, G Ω, STM 1, G.957/optical (G707) (μόνο για PtP), 10/100/1000 Base T Ethernet και Optical για GE. ΤDM/ ΑΤΜ: 1 16 E1s (PtMP), έως 2 Χ STM 1 (PtP) Ethernet : 2 20 Mbps (PtMP), έως 1Gbps (PtP) TDM/ATM (4 κατηγορίες CBR, VBR rt, VBR nrt και UBR) σε PtMp Ethernet ( p=3 bit prioritization, 8 queues, VLAN based QoS VLAN tagging PtMp Aerial (σε PtMP) : Χρησιμοποιεί τις κατηγορίες υπηρεσιών που βασίζονται στο πρότυπο δηλ. UGS (Unsolicited Grand Service) RTPS (Real Time Polling Service) nrtps (Non Real Time Polling Service) BE (Best Effort) Σε PtP ζεύξεις χρησιμοποιούνται VLANs. 24 ώρες/ 365 ημέρες 99,0% μετρούμενο ανά 3 μήνες. Στoν τερματικό εξοπλισμό 99,5% μετρούμενο ανά 3 μήνες. Πίνακας 4: Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας VPN. 11

12 Σύνδεση κτιρίων σε αποστάσεις έως 750 μ και ταχύτητες έως 2 Gbps. Πρόκειται για πρωτοποριακή υπηρεσία, που σκοπεύει να αντικαταστήσει τις παραδοσιακές συνδέσεις laser εξαλείφοντας τα όποια προβλήματα η τεχνολογία laser εμφανίζει. Tα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας είναι τα ίδια με αυτά των μισθωμένων γραμμών και περιγράφονται στο πίνακα 2. Υπηρεσίες φωνής αποκλειστικά για Εταιρείες με δυνατότητες όπως e billing, ιδεατό τηλεφωνικό κέντρο (virtual PBX vpbx), και πλήρες πακέτο υπηρεσιών class 5. Τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών φωνής περιγράφονται στο πίνακα 5. Προδιαγραφές Διεπαφές Πρόσβασης Χωρητικότητες Πρόσβασης Μεθοδολογία Μετάδοσης Αποκατάσταση βλαβών Βασικές Υπηρεσίες Φωνής Χαρακτηριστικά ne1, G Ω, 10/100/1000 Base T Ethernet και Optical για GE E1s. Αναλογικές γραμμές (χρήση gateway). Ethernet : 2 20 Mbps (PtMP), έως 1 Gbps (PtP). TDM VoIP G.729, G711 και Fax Relay (T.38). Εντός 12 ωρών από αναφοράς της βλάβης. Φορητότητα, Αριθμοδότηση, υπηρεσίες class 5, τερματισμός αστικών, υπεραστικών, κινητών, διεθνών κλήσεων κλπ. Πίνακας 5: Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας φωνής. Διάφορες άλλες υπηρεσίες Πολλές πρόσθετες υπηρεσίες θα μπορούσαν να προταθούν, όσο αφορά τις λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι υπηρεσίες τύπου cloud. Εφόσον λοιπόν υφίσταται αξιόπιστος ευρυζωνικός φορέας (που το προσφέρουν οι υπηρεσίες ΣΑΠ) οι διάφορες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν με την χρήση εφαρμογών cloud (που προβλέπεται να αυξηθούν δραστικά στην Ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής τα επόμενα χρόνια) για να βελτιώσουν τη λειτουργική τους ευελιξία και κατά συνέπεια την ανταγωνιστικότητα τους. 12

13 Συμπεράσματα Η τεχνολογία ΣΑΠ τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει άλματα όσο αφορά τις δυνατότητες παροχής τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Κύρια χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι: α) οι μεγάλες και πολύ μεγάλες ταχύτητες πρόσβασης, β) δυνατότητα παροχής πολλαπλών τύπων υπηρεσιών, γ) απόδοση SLA, δ) ταχεία και αξιόπιστη παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών ε) μεγάλη επεκτασιμότητα και στ) σημαντικά χαμηλότερο κόστος χρήσης της υπηρεσίας. Κατά συνέπεια οι υπηρεσίες ΣΑΠ προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες για την επιλογή ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ιδικά για την Ελληνικές Επιχειρήσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, αποτελώντας μία αξιόπιστη επιλογή που επιλύει σε πολύ σημαντικό βαθμό τις αυξημένες ανάγκες ευρυζωνικότητας τους. Βιβλιογραφία WiBAS WiBAS 2X System Description, Intracom SA. WiBAS_MPU_bridging_functionality, Intracom SA. WiBAS ETH Functionality, Intracom SA. IP 10 I6.6 GA Features Description Ver1.1, Ceragon Israel SA. Rolaware Hellas, website: 13

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Τα B-ISDN δίκτυα παρέχουν ασύγχρονη μετάδοση data και σύγχρονη διακίνηση σε πραγματικό χρόνο.

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Τα B-ISDN δίκτυα παρέχουν ασύγχρονη μετάδοση data και σύγχρονη διακίνηση σε πραγματικό χρόνο. ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Για επαγγελματικές εφαρμογές πολυμέσων καθώς και για ψηφιακή τηλεόραση απαιτούνται 1-50Mbps. Για εφαρμογές τέτοιου τύπου χρησιμοποιείται το δίκτυο B-ISDN. Συνδυασμός δικτύων μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) Μαρούσι, Μάιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παπαντωνίου Θεοδώρα (ΑΜ: T-1314) Επιβλέπων: < Δρ.Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Internet Banking. Ίσως ο πιο εξελιγμένος τρόπος επικοινωνίας και συναλλαγών για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ :ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:LOGISTICS ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ :ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:LOGISTICS ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ :ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:LOGISTICS ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MASTER IN INFORMATION SYSTEMS (MIS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «INTERNET BANKING - ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Π. Κασαπίδης *, Κ. Βασιλάκης *, Μ. Νικολαΐδου *, Π. Γεωργιάδης *, Γρ. Βότσης **, Ν. Πρόνιος ** ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Πανεπιστήμιο Αθηνών **

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων

Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Είναι το δεύτερο επίπεδο στην διαστρωμάτωση του OSI/ISO (μετρώντας από κάτω πρός τα πάνω) Data Link Layer (DLL). Στόχος του είναι η αποδοτική και αξιόπιστη επικοινωνία γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα