ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣlliΡΙΟ ΑΣVPΜΑlliΣ Τι-!ΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ TEXNOΛOΓIAΣ Πi\HpoΦOPIAΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕκ1ΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΠΠΩΝ ΠΟΛΥτΕΧΝIΚΗ ΣΧΟΛΉ ΠANEΠΙΣmMΙO Γ1Α1ΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ "ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ " ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: Σ. Α. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕruΚΟΥΡΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Χ. Δ. ΚΑΜΠΕΖΙΔΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΙΝΣηΤΟΥΓΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΓΙΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΓΕΝΙΚΆ 1 ΦΩTOMETPIΚA ΜΕΓΕΘΗ 1 ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΛAMIlPOTHTΑΣ ΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ 5 ΝΕΦΕΛΟΣΚΕΠΗΣ ΟΥΡΑΝΟΣ (OVERCAST SΚY) 5 UNIFORM SΚY 5 ΜΟΟΝ AND SPENCER OVERCAST SKY 5 ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ( CΙEAR SΚY ) 6 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ., 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓAΣlA ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓAΣlA ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠEPIOPIΣMOI ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ - ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓ1ΣΤΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑιΟ ΤΡΙΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΠΑ ΤΑ ΔΙΑΓΡΆΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ 39 ΣΥΝΝΕΦIΑΣΜΕΝΟΣΟΥΡΑΝΟΣ.. 39 ΕΝΔIΑΜΕL<\ΣΥΝΝΕΦIΑΣΜΕΝΟΣΟΥΡΑΝΟΣ 39 ΕΝΔIΑΜΕΣΑ ΜΕΣΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ.. 40 ΕΝΔIΑΜΕL<\ΓΑΛΑΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ...40 ΓΑΛΑΖlOΣΟΥΡΑΝΟΣ... 4 Ι

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΑ ΔJΚTYΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΑΔΙΚΤΥΑ ΤΟΠΟΛΟΠΑ ΤΟΙΠΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΟΛΟΠΑ ΑΚΤΙΝΩΤΗ (STAR) ΤΟΠΟΛΟΠΑ BUS ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑΕΠ1ΚΟΙΝΩΝΙΑΣΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚ.ΤΥΑ ΠΡΟΤΥΠΟ IΕΕΕ 802 ΠΑ ΤΟΙΠΚΑ ΔΙΚΤΥΑ CSMAlCD (CARRIER SENSE MULΤΙΡLΕ ACCESS WΠH COLL!SION DETECnON) ΤΟΚΕΝ BUS ΤΟΚΕΝ RlNG.. 86 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΙΙΤΟ ΤΗΛΕΠ1ΚΟ1ΝΩΝ1ΑΚΑΔ1ΚΤΥΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΉ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΊΉΜΑ MODEMS Φn:IΚH ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗ RS-232-C ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΤΆΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ι METMΩfΉ ΚΥΚΛ.ΩΜΑ ΤΟΣ ΜΕΤMΩfΉ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΙΉ ΣΤΑ MODEMS ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΠΟΥΡΠΑΣ ΤΟΥ MODEM ΤΑΧΥΠΠΈΣ ΕΠ1ΚΟΙΝΩΝΙΑΣMODEM ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ 98 Υ.24, Υ ΠΑ ΤΑΑΣ"ΤΧΡΟΝΑ ΤΕΡΜΑΏΚΑ ΠΑ ΤΑ ΣΊΤΧΡΟΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ MODEM ΧΑΜΗΛΗΣΤΑΧΥΤΗΤΑΣ '5.6.2 ΜΟΟΕΜ ΜΕΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΟΟΕΜ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜ-\ΤΑ MODEM ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΟΕΜ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΘΥ1'Α

4 5.7.3 ΣΕΙΡΙΑΚΗ eypa(serlal 1/0. RS232) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΙΠΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΠΟΎΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ MODEM ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ MODEM ΤΟ ΔΗΜΟΣlO ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ HELLASPAC ΕΙΣΑΓΩΙΉ ΧΡΗΣιΜΟΠΟΙΟΎΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣω: : YΠOΠHPIZOMENA ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΆ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 108 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ χ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΆ χ.3. χ.28. χ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ χ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ~ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Χ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (HDLCΉ LAP-B) ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ EΞOΠΛIΣMOΣ DATA TERMINAL EQUIPMENT-DTE Ι 1.6. DATA CIRCιπT - TERMINATING EQUIPMENT - DCE I ΡAD (ΡACΚET ASSEMBLER DISASSAMBLER) Ι 1.8 ΤΡΟΠΟΙ ΣΎΝΔΕΣω: ΠΟ ΔlΚTYO ΜΟΜΙΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΙΙΛΕΙΌΜΕΝΉ ΣΎΝΔΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ EIΣAΓΩrΉ ΑΙΣΘΗΊΉΡΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΙΠΙ A/D XΩPOTAΞlΚH ΜΕΛΕΤΗΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗ ΤΟΙΠΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΙ:Α ΜΕΤΑΔΟΣω: ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΛΟΠΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΙ ΔlAΣYNΔEΣHΣ TOI1IΚΩN ΠΑΘΜΩΝ. 123 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ _ EIΣAΓΩrΉ 126

5 7.1.1 MIΚPOKYMATlΚEΣZEYΞEIΣ χΑΡΑΚΊΉΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΙΉΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΑΣΜΑΣΥΧΝΟππΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΊΉΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ THΛEΠIΚOINΩNlAΣ 136 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚ.ΕΥΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΡΑ1ΕΣ ΣΑΝ ΠΟΜΠΟΙ ΚΑΙ ΣΑΝ ΔΕΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΕΡΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΚΛΑΣ1ΉΡΑ ΚΕΡΑΙΕΣ ΛΗΨΕΩΣ EΞJΣΩΣEIΣΜΕΤΑΔΟΣΗΣΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΩΡΟ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ FRllS. ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΙ ΜΕΠΣΊΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΙ θepmoκpaσla ΚEPAlAΣ ΣΥΝθΉΚΗ ΟΙΠΊΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΠΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΤΉ ΚΕΡΑΙΕΣ ΧΩΡΟΤΑ.ΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΖΕΥΞΕΩΣ OIΠIl<HΣ ΕΠΑΦΗΣ ΠΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΠΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣXOΛlA 157 [46 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή ασχολείται με: 1) Την στατιστική επεξεργασία πεντάλεπτων μετρήσεων φυσικού φωτισμού κατά τη διάρκεια ενός έτους και την παραγωγή διαγραμμάτων μέσων ωριαίων μηνιαίων τιμών για κάθε τύπο καιρού και για κάθε μέγεθος (ολικός φωτισμός, διάχυτος φωτισμός, ολική η λιακή ακτινοβολία, διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία). 2) Τη δικτύωση μελλοντικών σταθμών στην Απική (με ενσύρματο ή ασύρματο τρόπο) που μετρούν το φυσικό φωτισμό. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες στους: Επ. Καθ. Σ. Α. Κωτσόπουλο του Εργαστηρίου Ασύρματης Τηλεπικοινωνίας του τμήματας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Δρ. Χ. Δ. Καμπεζίδη του Ινστιτούτου Μετεωραλογίας και Φυσlκής του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, για την ακούραστη και αμέριστη καθοδήγηση τόσο κατά τη φάση της εκπσνησης της εργασίας όσο και κατά τη διάρκεια συγγραφής της διπλωματικής στο κάθε τμήμα της μελέτης αντίστοιχα (τμήμα 1: Χ. Δ Καμπεζίδης, τμήμα 2 : Σ. Α Κωτσόπουλος). Θεωρούμε υποχρέωσή μας επίσης να ευχαριστήσουμε τους φυσικούς Σπυρίδωνα Μελιτσόπουλο και lουστίνα Φλεμοτόμου καθώς επίσης και την τεχνικό-τηλεπικοινωνιακό Μαρία Θεοφίλου για τη συμβολή τους στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. την Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Ευστάθιο Κατεβάτη για βοήθειά του. Η εργασία αυτή είναι αφιερωμένη στη μνγιμη του. Σοφία Αρβανιτάκη Μιχοήλ Τζώρτζης /οιίλlοζ '95

7 ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ Ο ορισμός του φωτός καθορίζει και το βασιjcό ρόλο του φωτισμού. Πράγματι, με τον όρο «φως" εwοοούμε γενιjcά το σύνολο της ορατής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Όπως είναι γνωστό η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα περίπου ίση πρός 300 kmfsec. Το μήκος κύματος λ είναι αντιστρόφως ανάλογο της συχνότητας f λ=cιf=3 1OlOIf Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα μήκη κύματος και οι συχνότητες διαφόρων ακτινοβολιών. Από τον ίδιο πίνακα φαίνεται ότι μια πολύ στενή ζώνη συχνοτήτων αντιστοιχεί στην ορατή ακτινοβολία. ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Φωτεινή ροή ονομάζεται η ισχύς που ακτινοβολείται αν αυτή μετρηθεί σύμφωνα με την φωτεινή εντύπωση που προκαλεί. Εάν ν(λ)

8 ,.. ο ο ο ο ο ο ο ο "'- ο ο... - νη.ι_ιι" '~I.Ι""lΙ. ο Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 η"""", ιttaα1( ΙΥΜΤΟ[.YIιt ΤΟΥ n/'i.t.toi:.,... ο ο 1itcJ' c Itι:ι._.... χ ο ο ο ο J.:!iOO ,... ο ~OO.QOO,00 ο ο Ι, - "' ο r:.'/.ot; ο Ο :ι...0, ,,, 10 1! ο > -... ~.ιoo ο lojj - "0 3.:t00 - " ". -...ι "! Ι~., :ι ι ~.: ~ (,,1010 :: c-: (UιfΓI ν.ιρ.. ι οί...ιο,:. J ".'" ι 1013 ο "Ο &.!οοο ο lj.1ηι'ι! Ι..6ιιι: 1':- IΟΙ 1 ].&!οο "', <.. l..ol.,...j.,,"ιο.,ιιc ~ ~ ιο' loj1 - ". -...k.. Ι'. ;. : ~ "...''1 I5.GOO, ',, ,..,.. 10 ο J - 10' ,....., JQ - - -,.. χ _...ι,..,.. :r...ι...ιc...:. (.~ ι..., l...it,:... ( - Τ ιο ΖΙ Ο.' Locι... oi...,.." " lozz Ο.Ο} Πίνακας 1 είναι ο συντελεστής ευαισθησίας της οράσεως σε ακτινοβολία μήκους κύματος λ και σε μια ζώνη μηκών dλ γύρω από το λ ακτινοβολείται ενέργεια dω(λ), η αντίστοιχη φωτεινή ροή ισούται προς dφ(λ)= ν(λ) dω(λ). Η ολική φωτεινή ροή που ακτινοβολεί μια φωτεινή πηγή, υπολογίζετα ι από τη σχέση: Φ= ν(λ) ω(λ) dλ όπου ω(λ) η ενέργεια που ακτινοβολείται σε μια μοναδιαία ζώνη. μηκών κύματος. Μονάδα της φωτεινής ροής είναι το lumen ( LU ή 1m). Φωτεινή ένταση.ας θεωρήσουμε τώρα τη φωτεινή ροή ΔΦ σ' ένα κώνο στερεάς γωνίας Δ(ω) (σχήμα 1) εάν στην κορυφή του κώνου είναι μια σημειακή πηγή.

9 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ 3 Σχήμα 1 Η ποσότητα 1= lim ΔΦ/Δω = dφ/dω ονομάζεται ένταση της φωτεινής ροής ή φωτεινή ένταση και είναι χαρακτηριστικό μέγεθος της ακτινοβολίας της πηγής προς τη διεύθυνση που ορίζεται από τον άξονα του κώνου. Η φωτεινή ένταση είναι η πυ1cvότητα ροής κατά τη διεύθυνση αυτή. Η φωτεινή ένταση εκφράζεται σε lume ns ανά στερεοακτίνιο (Lu/sterad), η μονάδα αυτή είναι γνωστή ως candela (cd). Φωτεινή απόδοση. Γενικά ως βαθμός απόδοσης μιας φωτεινής πηγής μπορεί να οριστεί ο λόγος της ισχύος Wφ που αντιστοιχεί προς τη φωτεινή ροή, δια της ισχύος W που καταναλίσκει η πηγή. n=wφ ΙW Ένταση φωτισμού. Η ποσότητα της φωτεινής ροής που δέχεται ανά μονάδα επιφάνειας ένα σώμα, που δεν εκπέμπει από μόνο του φως, είναι ένα μέγεθος που χαρακτηρίζει το φωτισμό του αντικειμένου. Η ποσότητα: Ε= lim _ΔΦ ΔS--*Ο ΔS όπου ΔΦ η στοιχειώδης ροή που φωτίζει μια στοιχειώδη επιφάνεια ΔS στην περιοχή ενός σημείου Μ, ονομάζεται ένταση φωτισμού ή φωτισμός της επιφάνειας στο σημείο Μ. Μ έ ση έντα ση φωτισμού μιας επιφάνειας S που δέχεται ροή ίση προς Φ ονομάζεται το μέγεθος Εμ = Φ/S. Μονάδα της εντάσεως φωτισμού είναι το lux (lx) που αντιστοιχεί στην ένταση φωτισμού μιας επιφάνειας 1 m 2 που δέχεται φωτεινή ροή ίση προς 11m. Η ένταση φωτισμού σε μια στοιχειώδη επιφάνεια του

10 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 4 οριζοντίου επιπέδου λέγεται και οριζόντια ένταση φωτισμού. Ενώ η ένταση φωτισμού σε μια στοιχειώδη επιφάνεια ενός κατακόρυφου επιπέδου λέγεται κατακόρυφη ένταση φωτισμού. Λαμπρότητα μιας πηγής σε ένα σημείο της επιφάνειάς της προς μια κατεύθυνση ονομάζεται ο λόγος της φωτεινής ροής που εκπέμπει ~ ;>,, ;", στοιχειο της επιφανειας της πηγης που περιεχει το σημειο αυτο μεσα σ ένα στοιχειώδη χώνο με άξονα τη δεδομένη κατεύθυνση, δια του γινομένου της στερεάς γωνίας του κώνου επί το εμβαδό της προβολής του στοιχείου της επιφανείας σ 7 ένα επίπεδο χάθετο προς τη δεδομένη κατεύθυνση.. ΔΦ L=:: lιm --- διv~o Δω ΔS συνφ ---- d 2 φ dωds συνφ.~... 'Ι~ιιι( ιr,.ι",ι ι. ~ 7ΓΤΤΠΤΤΙ1J " ".. ",... " " " Σχήμα 2 Είναι αυτονόητο ότι ο ορισμός αυτός ισχύει για αυτόφωτες όσο και για ετερόφωτες πηγές. Μέση λαμπρότητα μιας πηγής προς μια χατεύθυνση ονομάζεται ο λόγος της ολικής εντάσεως φωτεινής ροής που εχπέμπει η πηγή (δηλαδή απ' όλη την επιφάνειά της) προς την χατεύθυνση αυτή δια της προβολής της επιφάνειας της πηγής σ' ένα επίπεδο χάθετο προς τη δεδομένη κατεύθυνση. Ιμ=Ι/5συνφ Μονάδες της λαμπρότητας είναι το s t ί Ι b (sb) που αντιστοιχεί στη λαμπρότητα μιας πηγής, που εχπέμπει κάθετα προς την επιφάνειά της

11 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 5 lcd ανά lcm'. Η μονάδα αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για αυτόφωτες πηγές. Για ετερόφωτες πηγές και η μονάδα n ί t (π t). Φωτεινή εκπομπή μιας πηγής σ' ένα σημείο της επιφάνειας που περιέχει το σημείο αυτό, δια του εμβαδού του στοιχείου αυτού. Μ= lim ΔΦΙΔS=dΦΙdS M=lim ΔΦ == ΔS dφ ds Μονάδα της φωτεινής εκπομπής είναι το lmlcm' ή lmlm'. ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΛΤΛΝΟΜΗΣ ΛΛΜΠΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΛΦΟΡΟΥΣ ΟΥΡΛΝΟΥΣ ΝΕΦΕΛΟΣΚΕΠΗΣ ΟΥΡΑΝΟΣ (OVERCAST SKY) Χρησιμοποιούμε δύο μοντέλα για να προσσεγγίσουμε αυτό τον ουρανό Το μοντέλο:unί!οrm sky Το μοντέλο:μοοπ αnd spencer overcαst sky UNJFORM SKY Σ' αυτό το μοντέλο η σχέση που συνδέει την τιμή της λαμπρότηταςlu που δέχεται μια οριζόντια επιφάνεια Ε Η είναι Ι, = Ε Η Ι Π ΜΟΟΝ AND SPENCER OVERCAST SKY Το μοντέλο αυτό αναφέρεται σε ουρανό με κυκλική συμμετρία όπου υπάρχει η λαμπρότητα στο Ζενίθ και είναι τρείς φορές μεγαλύτερη απ' αυτή του ορίζοντα. Η έκφρασή της περιέχει το γωνιακό ύψος σημείου Ρ και είναι η ακόλουθη: Ιρ= L z (] +2sinθ) Ι 3

12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 όπου: L z είναι η λαμπρότητα στο ζενίθ η οποία ανάγεται στην οριζόντια επιφάνεια Ε Η με τη σχέση: L z = 9. Ε Η /7π r ΑΛΑΖΙΟΣ ΟΥΡ ΑΝΟΣ ( CLEAR SKY ) Ο γαλάζιος ουρανός τυποποιήθηκε από την CIE (1) και αναφέρεται σε απόλυτα καθαρή και χωρίς σύννεφα ατμόσφαιρα. Η κατανομή της λαμπρότητας εκφράζεται με τρείς γωνίες όπως φαίνεται στο σχήμα 3: Z..nlth Σχή μα 3: Ορισμοί των 3 γωνιών στο γαλάζιο ουρανό. όπου η η γωνιακή απόσταση μεταξύ του σημείου Ρ στον ουρανό και της θάλασσας. ξ: η γωνιακή απόσταση μεταξύ του ήλιου και του ζενίθ. π/2 - θ : η γωνιακή απόσταση μεταξύ του σημείου Ρ και του ζενίθ. π π Ιρ(2 - Β, α) = _F_(_η)_._φ(~2=---_B_) Lz F(Β) ψ(ο) όπου: F(x)=O Oexp(-] χ) cosx φ(χ)=l- exp(-o.32/cosx)

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 η=arccοs [cοsξ cοs(π/2 - θ) + sίnξ sin (π!2 - θ) cosa]. Σε μολυσμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες (μεγάλες πόλεις, βιομηχανικέςπεριοχές) το μοντέλο γίνεται: F(x)=O exp(-3x)+03 COSx ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙΟΥΡΑΝΟΙ Σε πραγματικούς ουρανούς τα μοντέλα που έχουν προταθεί για την κατανομή λαμπρότητας είναι τα εξής α) Tregenza (2): Μοντέλο βασισμένο στα χαρακτηριστικά των σύννεφων και σε στατιστικά αρχεία δεδομένων. β) Gillete and Treado (3) : Μοντέλο με εξισορρόπηση μεταξύ των δύο "ακραίων" ουρανών ( γαλάζιο και νεφελοσκεπή ). Βασίζεται πάνω στη χρήση του λόγου μεταξύ της διάχυσης της οριζόντιας ακτινοβολίας και της ολικής οριζόντιας ακτινοβολίας (Cloud Ratio CR). Lp= ηlρc + (l-η)lρσ όπου :Lpc: λαμπρότητα γαλάζιου ουρανού LΡσ:λαμπρότητα νεφελοσκεπούς η= [ 1+cοs(CR-π)] /2 γ) Nakamura and Oki (5)Για μετρήσεις που έχουν γίνει σ'ένα μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει ένα μαθηματικό μοντέλο για τους ενδιάμεσουςουρανούς που αναφέρει τα εξής π L(y, η,2-.9) L(y, η, ζ) δ) Pierpaint (6): Το μοντέλο αυτό είναι παρόμοιο με το CIE που όπως προείπαμε αναφέρεται σε γαλάζιο ουρανό με διαφορετικές εκφράσεις των F και φ. Έτσι: F(x)= exp(-1.5x) φ(χ)=l-exp( -ο.80/cosx) ε) Littlefair (7): Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων που αντιστοιχούν σε μια πολύ μεγάλη περιοχή του

14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8 πραγματικού ουρανού η κατανομή της λαμπρότητας δίνεται για ενδιάμεσο ουρανό από τις σχέσεις: όπου: Lp=a e- η/4ο d [5-sin(π/2-θ) ]/3 α = η - 0.7sin(7.2η) d = ( η η 2) 9/(llπ)

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1.1 ΣΥΛΛΟΓΉ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα δεδομένα συλλέχθηκαν στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ). Χρησιμοποιούμε μια βάση δεδομένων η οποία έχει την εξής διαμόρφωση: 1) Ημερομηνία και ώρα (LST) 2) Ολικός φωτισμός (Lux) 3) Διάχυτος φωτισμός (Lux) 4) Ολική ηλιακή ακτινοβολία (W/rn 2 ) 5) Διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία (W/rn 2 ) 6) Ύψος του ήλιου ( deg )

16 ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 10 Οι μετρήσεις του διάχυτου φωτισμού και της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας είναι διορθωμένες ως προς τη στεφάνη. Οι μετρήσεις του φωτισμού έγιναν με τους αισθητήρες ΙΜΤ ΒΑΡ 3 Ο FTC, ενώ τις μετρήσεις της ηλιακής ακτινοβολίας τις πήραμε μέσω των πυρανόμετρωνερ Ρ ΙΕΥ PSP για όλες τις καταστάσειςουρανού. Αρχικά οι μετρήσεις καταχωρούνται στη βάση δεδομένων σε ι μονόλεπτες και μετατρέποvrαι σε μέρες πεντάλεπτες τιμές, με τις οποίες, και εργαστηιcαμε.! Πεντάλεπτες.-ψi.ς ΑΡXεioυ εισόδου [ΝΟΑΜΑY92DAΊl Date Hour Eg Ed Ig Id r Τ RH 05119/92 ~ S /92 09: Ί:lTJ /92 09: Ί:l n9/92 ~ 'Π ί66 5U ~ /19/92 1α/} /92 10: ' /92 10: /92 10: /92 Ηη / m / Tn Πίνακας Ι.Ι 1.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΡΙΣΜΟΙ Α) Οι μετρήσεις φωτισμού και ηλιακής ακτινοβολίας (ολικές, διάχυτες) καταχωρούvrαι στη βάση δεδομένων για όλες τις συνθήκες ουρανού. Εμείς θα πρέπει να διαχωρίσουμε τα δεδομένα ανάλογα με τον τύπο ουρανού στον οποίο αναφέρονται. Το 1986 οι Perraudeau και Chauvel εισήγαγαν το δείκτη νεφελότητας ΙΝ ο οποίος ορίζεται ως εξής (1.2.1) Στον πίνακα φαίνονται οι τιμές του IΝ και οι τύποι ουρανού που αντιστοιχούν στις τιμές αυτές.

17 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 11 Τύπος ουρανού Δείιαης νεφελότητας Συννεφιασμένος 0.00 < Ι Ν < 0.05 Ενδιάμεσα Ενδιάμεσα Ενδιάμεσα Γαλανός συννεφιασμένος μέσος -Υαλανός 0.05 < Ι Ν < < Ι Ν < < Ι Ν < < Ι,.. < Πίνακας 1.2.Ι Ο όρος C RM ισούται με το λόγο της μετρούμενης διάχυτης αχτινοβολίας προς τη μετρούμενη ολική ακτινοβολία ενώ ο όρος C RT είναι η θεωρητική εκτίμηση του παραπάνω λόγου. Συγκεκριμένα έχουμε: C RM= Id Ι Ig _._._... _.. _..._...._....._(1.2.2) CRT= Ι χ Ι (Ιχ + 101)..... _. _.. (1.2.3) Ι χ= ( γ γ γ3). '( γ-8_ γ2_ γ γ 4_ γ γ6) (1.2.4) ID1=1367 S exp (-ΤL am r ) siny....._... (1.2.5) α=1 Ι ( 0.9mr )..... _.._..... (1.2.6) mr= 1 Ι ( siny + ( γ χι.253]._..._. _ (1.2.7) S= cοsδ sίπδ+ 0_ cοs2δ sίn2δ. (1-2.8) όπου: Δ = 2π ( JD-1 ) Ι 365.._... _. _(1.2 _9) όπου: ΙΩ: Ιουλιανή ημέρα

18 ΣγΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 12 Τ.: η ακτινοβολία του καθαρού ουρανού ΤL: οι τιμές έχουν υπολογιστεί σαν μέσες ωριαίες εποχιακές τιμές και αναφέρονται στον πίνακα WINTER SPRING SUMMER AUTUMN 5 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , πίνακας Β) Οι περιορισμοί που έχει θεσπίσει η Ε C για μετρήσεις φωτισμού και ακτινοβολίας είναι οι ακόλουθοι: E g < 1.2 Εο< E d < 0.8 E e T d <I.2T e T d S 0.8 ΤΟ< E d < 1.1 E g T d S 1.1 I g E b < 5 E e E g? 500 Lux Ε" = Lux T b < 5 T e T g > 10 W/m 2 T e = 1367 W/m 2 Σημειώνουμε πως όλες οι τιμές ακτινοβολίας και φωτισμού έχουν εξαχθεί για γ > 50

19 ΣΥ ΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓ ΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΡΟΠΕΣ Οι φωτισμού, ολικές και διάχυτες, παίρνονται σε οριζόντιο επίπεδο. Ο άμεσος φωτισμός σε οριζόντιο επίπεδο δίνεται από τη σχέση: Eb = Eg - Ed '<1.3.1) Κανονικοποιώντας την παρωτάνω σχέση έχουμε: E bn =(E g - Ed)/siny _. _._. (1.3.2) Στο σχήμα 1.3 φαίνεται ο άμεσος φωτισμός 1.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟ ΜΕΝΩΝ Τα προγράμματα που δημιουργήσαμε για τ/ν επεξεργασία των δεδομένων φωτισμού και ακτινοβολίας είναι γραμμένα σε γλώσσα QΒΑSΊC ΕΕ.ΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ - ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΑ Τα προγράμματα DAY.BAS, MONTH-TRIMESTER.BAS, YEAR.BAS και SUM.BAS αναφέρονται στ/ν εξαγωγή των μέσων τιμών των μεγεθών του φωτισμού και τ/ς ακτινοβολίας καθώς επίσης και στην εξαγωγή των μεγίστων και ελαχίστων των μεγεθών αυτών.

20 ΣγΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 14 Οι παραπάνω μέσες τιμές και τα μέγιστα - ελάχιστα μπορεί να αφορούν διαδοχικά μια μέρ~ ένα μήνα ( ή ένα τρίμηνο), ή και ολοκληρο χρόνο. Έτσι λοιπόν και στα τρία πρώτα προγράμματα χρησιμοποιούμε σαν αρχεία εισόδου τη βάση δεδο μένων με τις πεντάλεπτες τιμές, που μας δόθηκε ΙCαι σαν αρχεία εξόδου τα SKY-/.DAT εως SKY-5. DAT. Αυτά τα αρχεία στη συνέχεια αποτελούν τα αρχεία εισόδου στο πρόγραμμα SUM.BAS το οποίο με αρχεία εξόδου τα OUT-/.DAT εως OUT-5.DAT μας προμηθεύει τις μέσες τιμές, τα μέγιστα και ελάχιστα των μεγεθών. Υπάρχουν πέντε αρχεία SKY-l. DAT εως SKY-5. DAT καθώς επίσης και τα OUT-/.DAT εως OUT-5.DAT επειδή ακριβώς υπάρχουν οι πέντε τύποι ουρανού. Δηλαδή του νεφελοσκεπούς, ενδιάμεσου νεφελοσκ:επούς, ενδιάμεσου, ενδιάμεσου αίθριου και αίθριου. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω προγράμματα μας τίθεται το ερώτημα στην οθόνη για ποιά περίοδο της μέρας επιλέγουμε για επεξεργασία. PRINT ~ PRINT n PRINT ~ ΙΝΡΟΤ " CHOOSE ΤΗΕ AREA ΟΡ ΤΗΕ DAY FOR PROCESSR FIRST AREA (MORN.TO 10:55) SECONΌ AREA (11,00 ΤΟ 12:55}R THIRD AREA (13 00 ΤΟ 16:55) FOURTH AREA (17,00 το NIGHT) R GlVE NUMBER (1-4)"; ΝΝ ΙΡ ΝΝ ~ 1 ΤΗΕΝ F ~ VAL("04:00"): G = VALf"11,OO") IF ΝΝ ~ 2 ΤΗΕΝ F ~ VALC"11:00 R ): G ~ VAL(R13:00'" ΙΡ ΝΝ = 3 ΤΗΕΝ F = VAL("13:00"): G ~ VAL("17:00") Ι F ΝΝ = 4 ΤΗΕΝ F ~ VAL (.. 17 : Ο Ο "): G - VAL (.. 23 : Ο Ο.. ) Σχήμα ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Για την εξαγωγή των διαγραμμάτων χρησιμοποιούμε τα προγράμματαhoyr. BAS, HOYR /. BAS και ΗΟ YR2. BAS. Και τα τρία αυτά πραγράμματα αναφέρονται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το HOYR. BAS έχει σαν αρχεία εισόδου τη βάση δεδομένων με τις πεντάλεπτες τιμές και σαν αρχεία εξόδου τα S Κ Υ-1. DA Τ εως S Κ Υ - 5. D Α Τ. Η επεξεργασία γίνεται όλη τη διάρκεια του χρόνου.

21 ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 15 INPσr" GlVE CHOlCE FOR ΜΟΝΤΗ 1-12 (13 FOR ΕΧΙΤ),"; Μ ΙΡ Μ-Ι ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAJAN92.DAO" FOR INPσr AS #9 ΙΡ Μ _ 2 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAFEB92.DAO" FOR ΙΝΡΙJT AS #9 ιε Μ = 3 1ΉΕΝ ΟΡΕΝ " NOAMAR92.DAO" FOR INPUΤ AS #9 ΙΡ Μ = 4 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ " NOλ/PR92.DAO" FOR INPill AS #9 ΙΡ Μ = 5 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAMAY92.DAO" FOR ΙΝΡΙJT AS #9 IF Μ =.6 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ vnoajun92.dao FQR ΙΝΡΟΤ AS #9 ΙΡ Μ _ 7 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAJUL92.DAO" FOR INPσr AS #9 ΙΡ Μ = 8 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAAUG92.DAO FOR INPill AS #9 ΙΡ Μ = 9 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOASEP92.DAO FOR INPσr AS #9 ΙΡ Μ = 10 ΊΉΕΝ ΟΡΕΝ "NOAOCT92. DAO" FOR INPill AS #9 ΙΡ Μ = 11 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOANOV92.DAO" FOR INPσr AS #9 ΙΡ Μ = 12 ΊΉΕΝ ΟΡΕΝ "NOADEC92. DAO" FOR INPill AS #9 ΙΡ Μ _ 13 ΊΉΕΝ GOTO 8 ΙΡ Μ > 13 ΊΉΕΝ PRINT" WRONG NUMBER", GOTO 8 Σχήμα Όπως και στα προηγούμενα προγράμματα γίνεται διαχωρισμός των μετρήσεων για κάθε τύπο ουρανού. Με το HOYR1.BAS βρίσκουμε τις μέσες ωριαίες τιμές των μεγεθών φωτισμού και ακτινοβολίας. Χρησιμοποιούμε σαν αρχεία εισόδου τα SKY-l.DAT εως SKY 5. DA Τ και σαν αρχεία εξόδου τα Ο UT-l.DAT εως Ο υτ-5.da Τ. Τέλος με το HOYR2.BAS βρίσκουμε τις μέσες ωριαίες μηνιαίες τιμές των μεγεθών φωτισμού και ακτινοβολίας κατάλληλα σχηματισμένες έτσι ώστε στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα 8URFER για τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις να προμηθευτούμε τα διαγράμματα που ακολουθούν στο επόμενο κεφάλαιο.στο HOYR2.BAS έχουμε σαν αρχεία εισόδου τα OUT-l.DAT εως OUT 5.DAT και σαν αρχεία εξόδου τα TOT-l.DAT εως TOT-5.DAT.

22 ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ολική ΗΑ E"pley PSP 25070F:J Διάj(uτrι ΗΑ ΚΙρρ-ZOΓlΘΓl CM 11.~12Π - : Κλ;Drι 45' :Θ 15 : Στεφάνη Θ 4!hr6.2 OλUΙΉ Η.λ με φίλτρa RG8 Epρley PSP 21oW5F3 o 2!hr Ι Υπtρuθρη Η.Α. Θ Θ' Θ 20><9 i z",ιeισ λαμπρότφα ΙΜΤ ΒΑΡ 30 FCT ~ -- -_ _ ~- ; 12.'022><16,2 Eρρley PSP.' Ο. ~:':~~.~.~-ι:r.ε-".~~~ Hλ>oφόνt ~:S:5--""- --,-.. '.-:; 24 Ο. Θ 12xS4.5(βά<Π Χ22χ9),!:':J.ι;~.~?:.~~ Ολι.:/ι Η,Α ~.. ~..:2~'!L1:ϊ'-~'~.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;21~1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~r;;;;;~ ~ 'f11tρuθρη Γ.Α. ;r;_-iι:iρp...--l:-..1.!':~~.~~~ _~~Ξ';1;3... '. Υπεροώδη<; Η.Α. Στεφάνι<; Σιdασης Eppley Κλiαη38"πpo<;...'Ξ'~.eΧ.~.~...._..:~ 020:<9 ιηνao,ιmom Θ7κ17.5 '..._. Ζ 9x2'ό1~! : Θ 621<7.5 "ΒΟ ! Ι "?) ; 16 S, i:i:;. -1.~55[ι;,; ~!~~-;i.4 I+----'---~.. ΔJάxuτoς Φωτισμόι; ~1 13~ (0\11. Φίλτρα Η,Α 10q Θ 1\ ΙΜΤ ΒΑΡ ]Ο FCΤ. ~ ΜΕΤΙ10, ιl6! ; ' ;~~;~ ~I ~~\~~ ~ H.~~ TριαξO"';K~ υ αντμσ-νρόφο<; 9!J;'!L~~!'~. ~'~~β, 23 :, ~.~-----:-:;-;;- ) :, :17'3 :+----.::..: ~---i---;-;-;.+-+--:4;-;:5::;7-~:ε-ξ-ά-υμ-iο-η----~ :'O""H~,~ :~~~ ι --- -!'_""_' ~~;~; ~.~~.~.~~.-. '--'. ~ i.~τ~~ό'd 23><45.5><57 1_5 Ι i, Ι 0 9>01 Ολιώς ΦωooΜΌc; ' ι Ι ΙΜΤ ΒΑΡ 30 FCT ι 1!Υ ' c.. rι 2 i i 6911~... ~..-.'... ~!56 -Β i Ι' '"---;'''..r===t10.1 ~; "" "--'~:~:",} '. Ι ~... ~;_ ~.: i ' "0 1-1r :I~ ~ 12~2b16:;i ~.,.. ~! ~ ; :. i!ι5 ~!23:: : i '+----~~~}::..==~..;: :::::::::=~;~~ :i Ι ;..;(; ί i --38 : ~ Τσχύπιια AνtjJOtJ i.~~~;:;~~~~~ξ~:ι:~' Διι\ίθuναη Ανiμou.!?~~~~.~.~~η...- 'aτό<;,.' 150..;,_~~~.S,~.~.~.., Ν ι Ι Ι! ι'" ί~! \ e'~ix6όίi...~~...;;::;~:::::::...:...::..=:..,j.92 Ι ',~'!~!;~!!.ι~.~~.~._ Ζ21χ44 N ΔιάΧυτ/ Η.Α. Eρpley PSP,.~~~?... Θ2Ο:ι:8 ΔεξσμΣνή.!!!'.~~~~.,:~~.ίί Θ 120 ΘερμoKρaσlα εξστμιζόμενου νιρaύ ~,!?!ί.,!i.~i~,?!.~~. Υψο;:; υβού 30 ~~~I~,:"~~.~~ ~ ~ ( 100.,. ΣΧηIrή Yyρaσiα 0321>:56.5!: Qualimelήc35120C 11 01:. ΘφμD~ΡασlD ξrιρaύ BεoυoμΙ,ρou l,~.qu.~~~~~ ~~ ~. (σnoo-rάσt.; σι =) Κάτοψη της πλατφόρμας του σταθμού ηλιακών και μετεωρολογικών παραμέτρων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο λόφο της ΠVΎKας. ΔιαKρίνoντuι τα όργανα μέτρησης φυσικού φωτισμού και ηλιακής αkπνoβoλί.aς

23 ΛΠΟΤΕΛΕΣΜΛΤΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

24 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ φ Ε... ::ι ο..r::: β month (time) Fig-1 global ίlluminance for overcast sky

25 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 19 -φ Ε Ξ1... ::ι Ο..ι:: month (time) Fig-2 global ίlluminancefor intermediate overcast sky

26 ΑπσΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 20 -φ Ε :;:; :::3 Ο..c month (time) Fig-3 global illuminance for intermediate sky

27 ί, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21 -φ Ε 1 - month (time) Fig-4 global illuminance for intermediate biue sky

28 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 22 ~ σι Ε Ξ,1... ::J Ο..c: month (time) Fig-5 global illuminance for blue sky

29 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 23 -φ Ε Ξ 1... =' ο..c: month (time) Fig-6 diffuse ίlluminancefor overcast sky

30 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 ~ 1 Φ Ε :;::: ~ 1... ;:] ο..ι::: 701--~-~-~-~ ),_...J...---'::_-~--':''''''''.L-...L,-L...j month (time) Fig-7 diffuse illuminance for intermediate overcast sky

31 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Φ Ε... ::s ο.ι:: ~ month (time) Fig-8 diffuse iiiuminance for intermediate sky

32 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ~ φ Ε 1... ::ι 1 ο.c month (time) Fig-9 diffuse illuminance for intermediate blue sky

33 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 27 ~ ~ Q) Ε ο.., ο ο > 'i> σ σ \'" ~ 1 ~ ~ ::;, ο σ Ο.s:: month (time) Fig-10 diffuse illuminance for blue sky

34 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 28 ~ 1 σι Ε Ξ Ο :::ι Ο.c month (time) Fig-11 global radiation for oνercast sky

35 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 29 1 _ 1 Q) Ε δ month (time) Fig-12 global radiation for inermediate overcast sky

36 ΑΙΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ~ CII 1 Ε :;:; ~.t: s:: Ο 11 Ε ξ/ '" ~ month (time) Fig-13 gjobal radiation for intermediate sky

37 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ::ι 1 ο..ι::: month (time) Fig-14 global radiation for interrnediate blue sky

38 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 32 ο J month (time) Fig--15 global radiation for blue sky

39 ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΑ 33 1 Φ ΕΞ Ξ 1... ::Ι Ο ~ 11 ο month (time) Fig-16 diffuse radiation for overcast sky

40 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ο ~ 1 Φ Ε :;:; 1 ~... ~ ο...ι:: 11 7r+--~~_r-----"::"""'_----,-L-...ι l.-.ι...,..J...l."";:"'~...,.L-L..l,.l-L.L.J-~ IΟ month (time) Fig-17 diffuse radiation for intermediate oνercast sky

41 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 35 1 ~ φ Ε ;:; ::Ι Ο..ι:: ~----~'~ "' ~,<:fj month (time) Fig-18 diffuse radiation for intermediate sky

42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 36 ~ φ Ε 1..~... :;, 1 Ο.s= month (time) Fig-19 diffuse radiation for intermediate blue sky

43 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 37 ~ φ Ε += ~ 1... :::ι ο.r: month (time) Fig-20 diffuse radiation for blue sky

44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ2 ΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Πριν προχωρήσουμε στην εξέταση των διαγραμμάτων του κεφαλαίου 2 που αφορούν τα μεγέθη φωτισμού και ακτινοβολίας (ολικός φωτισμός, διάχυτος φωτισμός, ολική ηλιακή ακτινοβολία, διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία) και τους πέντε τύπους ουρανού, πρέπει να αναφέρουμε τα εξής Τα διαγράμματα παριστάνουν ισοϋψείς καμπύλες και για να γίνουμε πιο σαφείς παριστάνουν ισοηλιακές και ισολούξ καμπύλες αναφερόμενες στην ηλιακή ακτινοβολία και τους φωτισμούς αντίστοιχα. Η παραγωγή των διαγραμμάτων πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα s u rje r διαλέγοντας στον χ-άξονα τους μήνες του έτους, στον Υ-άξονα τις ώρες της ημέρας και στον Ζ-άξονα το μέγεθος του φωτισμού ή της ηλιακής ακτινοβολίας.

45 ΣγΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 39 Ο αριθμός των μετρήσεων του φωτισμού και της ακτινοβολίας για τους ενδιάμεσους τύπους ουρανού είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετρήσεων του συννεφιασμένου ουρανού και του γαλάζιου ουρανού. Αυτό συμβαίνει διότι οι ενδιάμεσοι τύποι ουρανού, οι λεγόμενοι και πραγματικοί ουρανοί, συναντώνται πολύ πιο συχνά κατά τη διάρκεια του έτους σε σχέση με τους λεγόμενους ιδανικούς ουρανούς δηλαδή τους: συwεφιασμένο και γαλανό ουρανό. Επίσης αν διαλέξουμε ένα πραγματικό τύπο ουρανού π.χ τον ενδιάμεσα γαλάζιο ουρανό θα παρατηρήσουμε πως ο αριθμός των μετρήσεων αυξάνει όσο "προχωράμε" στους μήνες της άνοιξης και του καλοκαιριού ενώ λιγοστεύουν όσο "φτάνουμε" στο φθινόπωρο και το χειμώνα. Σε παρόμοια συμπεράσματα -όσον αφορά πάντα τον αριθμό των μετρήσεων- μπορούμε να καταλήξουμε για κάθε τύπο πραγματικού ουρανού. 3.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣγΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣΟγΡΑΝΟΣ Παρατηρούμε μεγάλες ομοιότητες μεταξύ των ισολούξ καμπυλών του ολικού φωτισμού και του διάχυτου φωτισμού (σχήμα 1, σχήμα 6) καθώς επίσης και μεταξύ των διαγραμμάτων ολικής και διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας (σχήμα 11, σχήμα 16). Όσον αφορά τους φωτισμούς παρατηρούμε πύ1cvωση των καμπυλών στους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Παρόμοια πύ1cvωση γραμμών παρατηρείται και στα διαγράμματα ακτινοβολίας το μήνα Σεπτέμβριο και στις αρχές Οκτωβρίου. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΣγΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ ΟγΡΑΝΟΣ Οι ομοιότητες μεταξύ των δύο διαγραμμάτων φωτισμού (σχήμα 2, σχήμα 7) και των δύο διαγραμμάτων ηλιακής ακτινοβολίας (σχήμα 12, σχήμα 17) συναντώνται και σ'αυτόν τον τύπο ουρανού. Αν εξετάσουμε

46 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 40 τα διαγράμματα φωτισμού θα παρατηρήσουμε την ύπαρξη μεγίστων καμπυλών σε πρωινές (10:00) και μεσημεριανές(13 :00) ώρες τόσο για την περίοδο του Μαρτίου όσο και για την περίοδο Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου (σχήμα 2, σχήμα 7). Στις καμπύλες της ηλιακής ακτινοβολίας υπάρχουν επίσης τοπικά μέγιστα τόσο για πρωινές όσο και για τις μεσημεριανές ώρες στους ίδιους περίπου μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο. Επίσης υπάρχει μεγάλη πύκνωση καμπυλών σε μεσημεριανές ώρες (περίπου 11:00 εως 12:00) και σε απογευματινές ώρες (περίπου 15:00) για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο (σχήμα 12, σχήμα 17). ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΜΕΣΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ Τα μέγιστα για τα διαγράμματα φωτισμών (σχήμα 3, σχήμα 8) παρατηρούνται τον Μάρτιο και τον Ιούνιο για τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες (l0:00 και 13:00). Στα διαγράμματα της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας μέγιστες ισοηλίακές καμπύλες παρατηρούνται στο τέλος της άνοιξης και τις αρχές καλοκαιριού για τις μεσημεριανέςώρες (σχήμα 13). Το ίδιο συμβαίνει και στα διαγράμματα της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας ενώ παρατηρούνται και τοπικά μέγιστα αναφερόμενα σε μικρότερες χρονικές περιόδους τόσο της ημέρας όσο και του έτους (σχήμα 18). Οι ομοιότητες μεταξύ των διαγραμμάτων φωτισμού και των διαγραμμάτων ηλιακής ακτινοβολίας συναντώνται και σ'αυτόν τον τύπο ουρανού. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ Σ' αυτόν τον τύπο ουρανού οι ομοιότητες των διαγραμμάτων είναι μεγαλύτερες μεταξύ των καμπυλών της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας και του ολικού φωτισμού (σχήμα 4, σχήμα ]4) καθώς επίσης και μεταξύ των καμπυλών διάχυτου φωτισμού και διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας(σχήμα 9, σχήμα]9). Οι μέγιστες καμπύλες παρατηρούνται για όλα τα μεγέθη τον μήνα Ιούνιο για τις μεσημεριανές ώρες της ημέρας (από] 2:00 εως 14:00).

47 , ΣγΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 41 Γ ΑΛΑΖΙΟΣ ΟγΡΑΝΟΣ Τα χαρακτηριστικά αυτού του τύπου ουρανού τόσο για τα μεγέθη ακτινοβολίας όσο και για τα μεγέθη του φωτισμού είναι ότι αναφέρονται μόνο σε πέντε μήνες του έτους. Συγκεκριμένα υπάρχει επεξεργασία μετρήσεων για τους μήνες Ιούνιο ως Οκτώβριο. Ομοιότητες παρατηρούνται μόνο μεταξύ των διαγραμμάτων ακτινοβολίας (σχήμα 15, σχήμα 20) ενώ τα διαγράμματα φωτισμού είναι διαφορετικά μεταξύ τους (σχήμα 5, σχήμα 1Ο). Στο διάγραμμα της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας οι κυρίως μέγιστες καμπύλες παρατηρούνται στις αρχές Ιουνίου και ένα τοπαό μέγιστο το μήνα Ιούλιο (σχήμα 15). Στο διάγραμμα της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας (σχήμα 20) παρατηρείταιμεγαλύτερη πύ1cvωση γραμμών σε σχέση με το διάγραμμα της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας ενώ οι μέγιστες καμπύλες παρατηρούνται επίσης στις αρχές του Ιουνίου για τη μεσημεριανή ώρα (13:00). Παρόμοια πύ1cvωση καμπυλών παρατηρείται και στο διάγραμμα του διάχυτου φωτισμού σε αντίθεση με το διάγραμμα του ολικού φωτισμού. Στο διάγραμμα του διάχυτου φωτισμού (σχήμα 1Ο) οι κυρίως μέγιστες καμπύλες παρατηρούνται στο τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου για πρωινές προς μεσημεριανές ώρες (11 :00 εως 12:00). Στο διάγραμμα του ολαού φωτισμού υπάρχει μια μέγιστη ισολούξ καμπύλη το μήνα Αύγουστο αναφερόμενη σε μεσημεριανές ώρες (σχήμα 5).

48 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 42 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

49 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 43 CLS PR1NT PRIN'T " PRINT " PRINT PR1NT DAY.BAS DAY PROCESS " " ALL ΊΉΕ DATA 1S ABOUT ΤΗΕ YEAR 1992" " REM REM REM W1TH TH1S PROGRAM WE SEPARATE ΤΗΕ DATA CONCERN1NG ΤΗΕ CHOOSEN DAY ~~ AREA ΟΙ.' ΤΗΕ DAY TH1S SEPERAT10N ΤΆΚΕ PLACE FOR ALL ΤΗΕ K1NDS ΟΙ.' SKY 1 ΟΡΕΝ "SΚY-l.DAT" FOR OUTPUT AS #1 OI?EN "SKY-2.DAT" FOR OUTI?UT AS #2 ΟI?ΕΝ "SΚY-3.DAT" FOR OUTPUT AS #3 OI?EN "SΚ"f-4.DAT" FOR OUTI?UT AS #4 OI?EN SΚY-S.DAT" FOR OUTPUT AS #5 OI?EN "ERR.DAT" FOR ΟΠΤΙ?ΠΤ AS #6 OI?EN "HELP.DAT" FOR ΟυΤΡυΤ AS #7 2 1Νl?υΤ " G1VE CH01CE FOR ΜΟΝΤΗ 1-12 (13 FOR EX1Tj,"; Μ 11.' Μ 1 ΤΗΕΝ ΟI?ΕΝ 'NOAJAN92.DAO" FOR 1NI?UT AS #9 11.' Μ 2 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAFEB92.DAO" FOR 1ΝΡΠΤ AS #9 11.' Μ 3 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAMAR92.DAO" FOR 1NPUT AS #9 11.' Μ 4 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAAPR92.DAO" FOR 1NPUT AS #9 11.' Μ 5 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAMAY92.DAO" FOR 1NPUT AS #9 11.' Μ 6 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAJUN92.DAO" FOR 1Νl?υΤ AS #9 11.' Μ 7 ΤΗΕΝ ΟI?ΕΝ "NOAJUL92.DAO" FOR 1NPUT AS #9 11.' Μ 8 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAAUG92.DAO" FOR 1NPUT AS #9 11.' Μ 9 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOASEI?92.DAO" FOR 1NI?UT AS #9 11.' Μ 10 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAOCT92.DAO" FOR 1NI?UT AS # 9 11.' Μ 11 ΤΗΕΝ ΟI?ΕΝ "NOANOV92.DAO" FOR 1NPUT AS #9 11.' Μ 12 ΤΗΕΝ ΟI?ΕΝ "NOADEC92.DAO" FOR 1NPUT AS #9 11.' Μ 13 ΤΗΕΝ ωτο 8 11.' Μ > 13 ΤΗΕΝ I?R1NT " WRONG NUMBER", GOTO 8 PR1NT PR1NT PR1NT 1NPUT CHOOSE ΤΗΕ AREA ΟΙ.' ΤΗΕ DAY FOR PROCESS" FIRST ΜΕλ (MORN.TO 10,55) SECOND ΜΕλ 111,00 ΤΟ 12,55)" TH1RD AREA (13 00 το 16,55) FOURTH ΜΕλ (17,00 ΤΟ N1GHTI" G1VE NUMBER 11-4) "; ΝΝ 1Ι? ΝΝ 11.' ΝΝ 11.' ΝΝ IF.ΝΝ 1 ΤΗΕΝ Ι.' 2 ΤΗΕΝ Ι.' 3 ΤΗΕΝ Ι.' 4 ΤΗΕΝ F = νj:ι,l("04:do"): G : VAL ("11,ο Ο"), G VAL("13 :00"): G VAL("17,OO"), G VAL("ll:DO") VAL("13:00") VAL('Ί7:00") VAL( "23: 00")

50 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 44 IF ΝΝ :> 4 ΠlEN PRINτ n WRONG CHOICE", GOTO θ REM REM INPUT " DAY PROCESS GlVE DATE (MM\DD),"; DD$ 3 ΙΝΡυΤ #9, REC$ LET Α$ MID$(DD$, 4, 2) LET Β$ = MID$(REC$, 4, 2) IF EOF(9) GOTO 4 IF Α$ = Β$ ΤΗΕΝ PRINT #7, REC$, GQTO 3 GOTO 3 REM WE USE Α HELPING RECORD CALLED "HELP. BAS" REM WHERE WE ΡυΤ ΙΝ ΤΗΕ DATA OF ΤΗΕ SELECTED DAY 4 CLOSE #7 ΟΡΕΝ "HELP.DAT" FOR ΙΝΡυΤ AS #θ 5 DO UNTIL EOF (θ) ΙΝΡυΤ #θ, REC$ LET C$ = MID$(REC$, 10, 5) D = VAL(C$) REM REM REM VARIABLE D, ΗΗ READ ΤΗΕ HOUR FROM DATA VARIABLE DD READ ΤΗΕ DAY OF ΤΗΕ ΜΟΝΤΗ WE USE DD ΤΟ CALCULATE JULIAN DAY "JD" IF D >= F AND D < G ΤΗΕΝ GOTO 6 ELSE GOTO 5 6 EG$ MID$(REC$, 16, 7), EG VAL(EG$), PRINT "DAY" ED$ MID$(REC$, 24, 7), ED VAL(ED$) IG$ MID$(REC$, 32, 4), IG VAL{IG$) ID$ MID$(REC$, 37, 4), ID VAL(ID$) GS$ MID$(REC$, 42, 5), GS VAL(GS$) ΕΕΧ = IF EG > (1.2 * ΕΕΧ) OR EG < 500 ΤΗΕΝ GOTO 7 IF ED > (.θ * ΕΕΧ) OR ED > (1.1 * EG) ΤΗΕΝ GOTO 7 ΙΕΧ = 1367 IF IG < 10 ΤΗΕΝ GOTO 7 IF ID > (1.2 * ΙΕΧ) OR ID > (1.1 * IG) ΤΗΕΝ GOTO 7 REM MATHS LET CC$ = MID$(REC$, 10, 2) ΗΗ = VAL(CC$) Ρ5 :ο,- VAL(I'05"): F6 = VAL("06") = F7 "" VAL("07"); F8 = VAL{"08"} F9 = VAL("09"), F10 = VAL("10"), Fl1 = VAL("l1"), F12 = VAL("12") F13 VAL("13"), F14 VAL("14"), F15 VAL("15"), FH VAL("16"j F17 VAL("l7"): F18 "" VAL("18"): F19 = VAL("19"): Ρ20 = VAL("20") F21 = VAL("21")

51 (Μ _ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4S LET DAT$ ~ MID$(REC$, 4, 2) DD VAL(DAT$) IF Μ. ΜΙ ΤΗΕΝ JD οο IF Μ Μ2 ΤΗΕΝ JΌ~ 31 + DD IF Μ Μ3 ΤΉΕΝ JD 60 + DD IF Μ Μ4 ΤΗΕΝ JΌ 91 + DD IF Μ Μ5 ΤΗΕΝ JD ΟΟ IF Μ Μ6 ΤΗΕΝ JD DD IF Μ Μ7 ΤΗΕΝ JD οο IF Μ Μ8 ΤΗΕΝ JD ΟΟ IF Μ _ "9 ΤΗΕΝ JD DD IF Μ ΜΙ0 ΤΗΕΝ JD DD IF Μ ΜΙ1 ΤΗΕΝ JD DD IF Μ Μ12 ΤΗΕΝ JD DD DLT _ (JΌ - 1) / 365 S = * COS(DLT) * SIN(DLT) * COS(2 * DLT) SIN{2 DLT) MR _ 1 / (SIN(GS) +.15 * «(GS ) - (-1.253))) Α. 1 / (.9 * MR IF (Μ 12 OR Μ ~ 1 OR Μ - 2) AND ΗΗ F5 1ΉΕΝ TL # IF (Μ 12 OR Μ = 1 OR Μ 2) AND ΗΗ= F6 1ΉΕΝ TL # IF (Μ = 12 OR Μ 1 OR Μ 2) ΑΝΌ ΗΗ F7 ΊΉΕΝ TL ~ # IF (Μ 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΗ- F8 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΗ- F9 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ - 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΗ- FIO ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 12 OR Μ = 1 OR Μ 2) AND ΗΗ = F11 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΉ F12 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΗ F13 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΗ = F14 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ = 12 OR Μ 1 OR Μ 2) ΑΝΌ ΗΗ F15 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ = 12 OR Μ 1 OR Μ 2) ΑΝΌ ΗΉ F16 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 12 OR Μ 1 OR Μ 2) ΑΝΌ ΗΗ = F17 'FHEN TL # IF (Μ = 12 OR Μ = 1 OR Μ 2) ΑΝΌ ΗΗ F18 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΗ F19 ΤΗΕΝ TL # IF 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΗ F20 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ = 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΗ = F21 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F5 ΤΗΕΝ TL # IF [Μ = 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F6 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F7 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ = 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F8 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ = 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΉ F9 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ = 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ FlO ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F11 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F12 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ = 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F13 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 51 AND ΗΗ F14 ΤΗΕΝ τι # IF (Μ = 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F15 ΤΗΕΝ TL # IF ΙΜ " 3 OR Μ = 4 OR Μ 51 AND ΗΗ F16 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F17 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 3 OR Μ 4 0"- Μ 51 AND ΗΗ F18 ΤΗΕΝ TL # IF [Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F19 ΊΉΕΝ TL #

52 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 46 IF (Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΉ F20 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΉ F21 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND ΗΉ F5 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8 ) AND ΗΉ F6 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND IU! F7 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8 ) AND IU!~ F8 ΤΗΕΝ TL ~ # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ ~ 8) AND IU! F9 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ ~ 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND IU! η0 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND IU! F11 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ "'" 7 OR Μ - 8) AND IU! F12THEN TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ Β) AND IU! F13 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ >: 8) AND ΗΉ Π4 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND IU!- F15 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ - 7 OR Μ 8 ) AND ΗΉ F16 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ - 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND IU! Π7 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND ΗΉ Π8 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND HH~ Π9 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND IU! F20 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ - 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND IU! F21 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND ΗΗ F5 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND ΗΗ F6 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 CR Μ 10 OR Μ 11) AND IU! F7 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND ΗΗ F8 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND ΗΗ F9 ΤΗΕΝ TL 4.Β # IF (Μ 9 OR Μ >: 10 OR Μ 11) AND IU! F10 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND IU! F11 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11 ) AND IU! F12 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ ~ 11) AND ΗΗ Π3 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND IU! Π4 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND ΗΗ F15 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND IU! - F16 'ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND IU! Ρ17 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ - 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND IU! Π8 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND ΗΗ - Π9 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND IU! F20 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ ~ 10 OR Μ 11) AND ΗΗ F21 ΤΗΕΝ TL # ΝΕΡ = «-TL) * Α * MR) IF ΝΕΡ < (-20) OR ΝΕΡ > 20 THEN GOTO 7 IDI = 1367 * S * ΕΧΡ (ΝΕΡ) * SINίGS) CRM = ID / IG Χ * GS * (GS' 2) * (GS - 3) R * (10-2) * GS - B.S375 * (10-4) * (GS 2) * (10-5) * (GS 3) Κ = * ( ) (GS 4) * (10-81 (GS 5) * ( ) * (GS 6) L =: R + Κ ΙΧ.= Χ.. L CRT ΙΧ / (ΙΧ + IDI) Q 1 CRM Ζ = 1 - CR

53 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 47 IF Ζ ~ Ο ΤΗΕΝ GOTO 7 IN~Q/Z IF ΙΝ >= Ο AND ΙΝ <.05 ΤΗΕΝ PRINT #1, REC$ ΙΡ ΙΝ >=.05 AND ΙΝ <.2 ΤΗΕΝ PRINT #2, REC$ IF ΙΝ >=.2 AND ΙΝ <.7 ΤΗΕΝ PRINT #3, REC$ IF ΙΝ >=.7 AND ΙΝ <.9 ΤΗΕΝ PRINT #4, REC$ IF ΙΝ >=.9 AND ΙΝ <= 1 ΤΗΕΝ PRINT #5, REC$ IF ΙΝ < Ο OR ΙΝ > 1 ΤΗΕΝ PRINT #6, REC$ 7 PRINT LoOP 8 CLOSE #1, CLOSE #2, CLOSE #3, CLOSE #4, CLOSE #5, CLOSE #6 CLOSE #7, CLOSE #8, CLOSE #9 9 INPUT" 00 Υοσ WANT 1'.ΝΥ OTHER PROCESS (Υ/Ν)"; ΒΒ$ IF ΒΒ$ = "Υ" ΤΗΕΝ GOTO 1 ELSE GOTO PRINT " ΕΝΏ END OF DAY.BAS"

54 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 48 CLS PRINT PRINT PRINT PRINT MONTH-TRlMESTER.BAS ΜΟΝΤΗ AND TRlMESTER PROCESS ALL DATA ABOUΤ ΤΗΕ YEAR 1992" REM REM REM WITH THIS PROGRAM WE SEPERATE ΤΗΕ DATA CONSERNING ΤΗΕ SELECTED ΜΟΝΤΗ OR TRlMESTER AND ΤΗΕ AREA ΟΡ ΤΗΕ DAY THIS SEPERATION ΤΑΚΕ PLACE FOR ALL KINDS ΟΡ SΚY ΟΡΕΝ "SΚY-1.DAT" FOR OUΤPUΤ AS 111 ΟΡΕΝ "SΚY-2.DAT" FOR.OOTPUΤ AS 112 ΟΡΕΝ "SΚY-3.DAT" FOR ΟΟΤΡΟΤ AS 113 ΟΡΕΝ "SKY-4.DAT" FOR ΟΟΤΡΟΤ AS 114 ΟΡΕΝ "SΚY-S.DAT" FOR ΟΟΤΡΟΤ AS 115 ΟΡΕΝ "ERR.DAT" FOR OUΤPOT AS 1110 ΙΝΡυΓ " ΙΡ ΙCΚ$ ΙΡ ΙCΚ$ = WHAT PROCESS DO YOU WANT (ΜΟΝΤΗ OR TRIMESTER) "Μ" ΤΗΕ.Ν GOΤΟ 7 "τ" ΤΗΕΝ GOTO 2 (Μ-Τ) "; ΙCΚ$ 2 PRINT.. PRINT 1i ΙΝΡΟΤ.. 1 FOR SPRING - 2 FOR SUMMER" 3 FOR AOTUMN- 4 FOR WINTER" CHOOSE AREA (1-4)"; W IF W > 4 ΤΗΕΝ PRINT n ΙΡ W = 1 ΤΗΕΝ ΙΡ W 2 ΤΗΕΝ ΙΡ W 3 ΤΗΕΝ H'W=4THEN WRONG GOTO 3 GOTO 4 GOTO 5 GOTO 6 NUMBER ιι. GOTO 17 3 ΟΡΕΝ "NOAMAR92. DAO" FOR INPUΤ AS 116 ΟΡΕΝ "NOAAPR92.DAO" FOR ΙΝΡΟΤ AS #7 ΟΡΕΝ "NOAMAY92.DAO" FOR INPUT AS 118, GOTO 8 4 ΟΡΕΝ "NOAJUN92.DAO" FOR INPUT AS 116 ΟΡΕΝ "NOAJUL92. ΟΑΟ" FOR ΙΝΡυΤ AS 117 ΟΡΕΝ "NOAAUG92.DAO" FOR INPUT AS 118, GOTO 8 5 ΟΡΕΝ t'noasep92. DAO" FOR INPUT AS 116 ΟΡΕΝ "NOAOCT92.DAO" FOR INPUΤ AS 117 ΟΡΕΝ "NOANOV92.DAO" FOR INPUT AS 118, GOTO 8 6 ΟΡΕΝ "NOADEC92.DAO" FOR ΙΝΡυΤ AS #6 ΟΡΕΝ "NOAJAN92.DAO" FOR ΙΝΡυΤ AS 117 ΟΡΕΝ "NOAFEB92.DAO" FOR INPUT AS #8, GOTO 8

55 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 49 7 ΙΝΡΙΤ!' " GlVE CΉOICE FOR ΜΟΝΤΉ 1-12 (13 FOR ΕΧΙΤ) :.. ; Μ ΙΡ Μ 1 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ ΗΝΟΑJΆΝ92.DΑΟ" FOR INPιJT AS #9 ΙΡ Μ 2 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAFEB92.DAO" FOR INPιJT AS #9 ΙΡ Μ 3 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAMAR92.DAO" FOR INPυr AS Μ9 ΙΡ Μ 4 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAAPR92.DAO" FOR INPιJT AS #9 ΙΡ Μ 5 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAMAY92.DAO" FOR INPυr AS Μ9 ΙΡ Μ 6 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOA.JUN92.DAOIO FOR INPυr AS #9 IF Μ 7 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAJUL92.DAO" FOR INPυr AS #9 IF Μ β ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAAUG92.DAO" FOR ΙΝΡΟΤ AS #9 IF Μ 9 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ ΙΙΝΟΜΕΡ92.ΟΑΟ FOR ΙΝΡΟΤ AS #9 IF Μ 10 ΤΗΕΝ QPEN "NOAOCT92.DAD" FOR INPUT AS #9 IF Μ 11 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOANOV92.DAD" FOR ΙΝΡΟΤ AS #9 ΙΡ Μ 12 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOADEC92.DAO" FOR ΙΝΡσΤ AS #9 ΙΡ Μ 13 ΤΗΕΝ GOTO 16 IF Μ > 13 ΤΗΕΝ PRINT " WRONG NUMBER": GOTO 17 REM REM REM β PRINT PRINT " PRINT ΙΝΡυΤ ΙΡ ΝΝ " 1 IF ΝΝ 2 IF ΝΝ 3 ΙΕ' ΝΝ 4 CHOQSE ΤΗΕ ΜεΑ ΟΡ ΤΗΕ DAY FOR PROCESS" FIRST AREA ( MORN. ΤΟ 10,55) SECOND AREA (11,00 ΤΟ 12,55)" THIRD AREA (13,00 το 16,55) FOURTH ARεA (17,00 το NIGHT)" GlVE NDMBER (1-4)"; ΝΝ ΤΗΕΝ F VAL("04:0Q"): G ΤΗΕΝ F VAI,("l1,00"), G ΤΗΕΝ F VAL("13,00"), G ΤΗΕΝ F VAL("17,00"), G VAL("ll:QO") VAL("13 :00") VAL("17:0a r,) VAL ("23 :00") IF ΝΝ > 4 ΤΗΕΝ PRINT 11 WRONG NDMBER", GOTO 17 IF ΚΚ$ ΙΡ ΚΚ$ "Μ" ΤΗΕΝ GOTO 14 "Τ" ΤΗΕΝ GOTO 11 REM REM ΡΜΤ ΟΝΕ - 3 -ΜΟΝΤΗ REM REM REM REM VARIABLE D, ΗΗ READ ΤΗΕ HOYR FROM ΤΗΕ DATA VARIABLE DD READ ΤΗΕ DAY OF ΤΗΕ ΜΟΝΤΗ ;{Ε USE DD ΤΟ CALCULATE JULIAN DAY "JD" VARIABLE ΜΜ READ ΊΉΕ ΜΟΝΤΗ FROM ΤΗΕ DATA 9 DO UNTIL EOF ( β) INPU'f #8, REC$ LET C$ MID$(REC$, 10, 5) D = VAL(C$) IF D >= F AND D < G ΤΗΕΝ GOTO 12 ELSE GOTO 9 10 DO UNTIL EOF(7) ΙΝΡυΤ Μ7, REC$ LET C$ = MID$(REC$, 10, 5) D = VAL(C$) IF D >= F AND D < G THL~ GOTO 12 ELSE GOTO 10

56 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DO UNTrL ΕΟΡ(6) rnput #6, REC$ LET C$ : MrD$(REC$, 10, 5) D : VAL(C$) IF D >= F AND D < G ΤΗ:ΕΝ ωτο 12 EL$E GOTO EG$ MrD$ (REC$, 16, 7), EG VAL (EG$), PRrNT ΕΟ$ MrD$ (REC$, 24, 7), ΕΟ VAL(ED$) rg$ : Η1Ο$ (REC$, 32, 4), 1G VAL (rg$) 1Ο$ H1D$(REC$, 37, 4), rd VAL (1D$) GS$ M1D$(REC$, 42, 5), GS VAL (GS$) ΕΕΧ : Ρ EG > (1.2 * ΕΕΧ) OR EG < 500 ΤΗΕΝ ωτο 13 1Ρ ΕΟ > (.Β * ΕΕΧ) OR ΕΟ > (1.1 * EG) ΤΗΕΝ ωτο 13 1ΕΧ : 1367 rp 1G < 10 ΤΗΕΝ ωτο 13 1Ρ 1Ο > (1.2 * rex) OR 1Ο > (1.1 * rg) ΤΉΕΝ GOTO 13 REM MATHS LET CC$ : MrD$(REC$, 10, 2) ΗΗ VAL(CC$) Ρ5 = VAL("05 11 ): F6 = VAL("06"): Ρ7 = VAL("07"): F8 = VAL("08") F9 = VAL("09"): F10 = VAL("10"): Fll = VAL("ll."); F12 = VAL("12") Ρ13 VAL("13"), Π4 VAL("14"], Ρ15 VAL("15'Ί, Π6 VAL("16") Η7 : VAL("17"), Ρ1Β : VAL("1B") F19: VAL("19"), Ρ20 : VAL("20") F21 = VAL("21") Μ1 VAL("01"), Μ2 VAL("02"), Μ3 VAL("03"), Μ4 VAL ("04") Μ5 : VAL("05") Μ6 : VAL("06"), Μ7 VAL("07"), ΜΒ VAL("OB"}, Μ9 VAL("09"} M10 = VAL{"10"}: Mll = VAL( II 11"): M12 = VAL("12") LET ΜΟΝΤ$ : M1D$(REC$, 1, 2) ΜΗ : VAL(MONT$) LET ΟΑΤ$ : M1D$(REC$, 4, 2) οο : VAL(DAT$} 1Ρ ΜΗ Μ1 ΤΗΕΝ JD ΟΟ 1Ρ ΜΗ Μ2 ΤΗΕΝ JD 31 + οο 1Ρ ΜΗ Μ3 ΤΗΕΝ JD 60 + οο 1Ρ ΜΗ Μ4 ΤΗΕΝ JD 91 + ΟΟ 1Ρ ΜΗ Μ5 ΤΗΕΝ JD ΟΟ 1Ρ ΜΗ Μ6 ΤΗΕΝ JD οο 1Ρ ΜΗ Μ7 ΤΗΕΝ JD 1Β2 + οο 1Ρ ΜΗ ΜΒ ΤΗΕΝ JD οο rf ΜΗ Μ9 ΤΗΕΝ JD οο rf ΜΗ Μ10 ΤΗΕΝ JD ΟΟ 1Ρ ΜΗ Μ11 ΤΗΕΝ JD ΟΟ 1Ρ ΜΗ Μ12 ΤΗΕΝ JD οο DLT (JD - 11 Ι 365

57 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 51 S ~ * ODS(DLT) * SIN(DLT) * COS(2 * DLT) * SIN(2 * DLT) MR = 1 / (SIN(GS) +.15 * «GS ) - (-1.253»)) Α = 1 / (.9 * MR + 9.4) IF W 4 AND ΗΗ F5 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F6 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F7 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F8 ΤΗΕΝ TL ~ # IF w 4 AND ΗΗ F9 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F10 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F11 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F12 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F13 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F14 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F15 ΤΗΕΝ TL ~ # ΙΡ w 4 AND ΗΗ F16 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F17 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ= F18 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F19 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F20 ΤΗΕΝ TL # IF w ~ 4 AND ΗΗ F21 ΤΗΕΝ TL # IF w ~ 1 AND ΗΗ F5 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F6 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F7 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F8 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F9 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F10 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F11 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F12 ΤΗΕΝ TL ~ # IF w 1 AND ΗΗ F13 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F14 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F15 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F16 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F17 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ = F18 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F19 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F20 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F21 ΤΗΕΝ TL # ΙΡ w 2 AND ΗΗ F5 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F6 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F7 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F8 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F9 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F10 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F11 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F12 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F13 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F14 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F15 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F16 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F17 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F18 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F19 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F20 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F21 ΤΗΕΝ TL # IF w 3 AND ΗΗ F5 ΤΗΕΝ TL = #

58 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 52 1Ρ W 3 AND ΗΗ 3 F6 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F7 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F8 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F9 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F10 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ Fll ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F12 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F13 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F14 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F15 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F16 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F17 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND HH~ F18 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F19 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 3 AND ΗΗ F20 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F21 ΤΗΕΝ TL # ΝΕΡ = ( (-TL) Α' MR) 1F ΝΕΡ < (-20) OR ΝΕΡ > 20 ΤΗΕΝ GOTO ~ 1367 S ΕΧΡ (ΝΕΡ) S1N(GS) CRM ~ 10 / 1G Χ GS (GS - 2) (GS - 3) R * ( ) * GS ( ) * (GS - 2) * ( ) (GS - 3) Κ = ( ) (GS - 4) ( ) (GS - 5) * ( ) (GS - 6) L = R + Κ ΙΧ = Χ * L CRT 1Χ / (1Χ + 101) Q=l-CRM Ζ ~ 1 - CR 1F Ζ ~ Ο ΤΗΕΝ GOTO 13 1Ν = Q / Ζ 1F 1Ν >= Ο AND 1Ν <.05 ΤΗΕΝ PR1NT #1, REC$ 1F 1Ν >~.05 AND 1Ν <.2 ΤΗΕΝ PR1NT #2, REC$ 1F 1Ν >=.2 AND 1Ν <.7 ΤΗΕΝ PR1NT #3, REC$ 1F 1Ν >~.7 AND 1Ν <.9 ΤΗΕΝ PR1NT #4, REC$ 1F 1Ν >~.9 AND 1Ν <= 1 ΤΗΕΝ PR1NT #5, REC$ 1Ρ 1Ν < Ο OR 1Ν > 1 ΤΗΕΝ PR1NT #10, REC$ 13 PR1NT LOOP LOOP LOOP 1Ρ ΚΚ$ "Τ" ΤΗΕΝ GOTO 17

59 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 53 REM REM PART TWO - ΜΟΝΤΗ 14 οο UNT1L EOF(9) 1ΝΡυΤ #9, REC$ LET C$ a M1D$(REC$, 10, 5) D = VAL(C$) REM REM REM VAR1ABLE Ο,ΗΗ READ ΤΗΕ HOUR FROM ΤΗΕ ΟΑΤΑ VAR1ABLE READ ΟΟ ΤΗΕ ΟΑΥ Ο!' ΤΗΕ ΜΟΝΤΗ WE USE ΟΟ ΤΟ CALCULATE JUL1AN ΟΑΥ "JD" IF D >= F AND D c G ΤΗΕΝ GOτο 15 ELSE GOTO Η 15 EG$ MID$(REC$, 16, 7): EG VAL(EG$) : PR1NT 11 ΜΟΝΤΗ" ΕΟ$ MID$(REC$, 24, 7) : ΕΟ VAL(ED$) IG$ MID$ (REC$, 32, 4) : IG ναι. (IG$) ΙΟ$ M1D$(REC$, 37, 4) : ΙΟ ναι, (ID$) GS$ ΜΙΟ$ (REC$, 42, 5) : GS VAL(GS$) ΕΕΧ = !' EG > (1.2 * ΕΕΧ) OR EG < 500 ΤΗΕΝ GOΤΟ 16 IF ΕΟ > (.θ * ΕΕΧ) OR ΕΟ > (1.1 * EG) ΤΗΕΝ GOτο 16 ΙΕΧ = 1367 IF IG < 10 ΤΗΕΝ GOτο 16 1F ΙΟ > (1.2 * ΙΕΧ) OR 1Ο > (1.1 * 1G) ΤΗΕΝ GOΤΟ 16 REM MATHS LET CC$ = MID$(REC$, 10, 2) ΗΗ VAL(CC$) F5 = VAL("05"): F6 :::Σ VAL(II06 11 ): F7 ::: VAL("07 II ): F8 ::::: VAL("OS") F9 = VAL("09"): F10 = VAL("10"): Fl1 = VAL("11"): F12 = VAL("12") Π3 VAL("13"): F14 VAL("14"): F15 VAL("15"): Π6 VALΙ"16") F17 VAL("17"): F1B = VAL("IB"): F19 = VAL("19"): F20 = VAL("20") F21 '" VAL{ tι 21 n ) LET ΟΑΤ$ = MID$(REC$, 4, 2) ΟΟ = VAL(OAT$) 1F Μ 1 ΤΗΕΝ JD ΟΟ 1F Μ 2 ΤΗΕΝ JD 31 + ΟΟ IF Μ 3 ΤΗΕΝ JD 60 + ΟΟ IF Μ 4 ΤΗΕΝ JD 91 + ΟΟ 1F Μ 5 ΤΗΕΝ JD ΟΟ IF Μ 6 ΤΗΕΝ JD οο 1F Μ 7 ΤΗΕΝ JD 1θ2 + ΟΟ IF Μ Β ΤΗΕΝ JD ΟΟ 1F Μ 9 ΤΗΕΝ JD ΟΟ 1!' Μ 10 ΤΗΕΝ JD οο 1!' Μ 11 ΤΗΕΝ JD ΟΟ 1!' Μ 12 ΤΗΕΝ JD ΟΟ

ΑΣΚΗΣΗ 10 ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 10 ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 10 ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΥΧΝΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Καµπύλη κατανοµής της φωτεινής ροής σε συνάρτηση µε το µήκος κύµατος. Η καµπύλη Γ αφορά το βολφράµιο σύγχρονου λαµπτήρα πυρακτώσεως (Από τις Εργαστηριακές Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακήΓεωµετρία Γιάννης Κατσίγιαννης ΗηλιακήενέργειαστηΓη Φασµατικήκατανοµήτηςηλιακής ακτινοβολίας ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιο ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιοµπορεί να αναλυθεί σε δύο κύριες συνιστώσες: Περιφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ. Βασίλης Δριμούρας

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ. Βασίλης Δριμούρας ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ. Βασίλης Δριμούρας Βήμα 1 ο -Υπολογισμός διάστασης οθόνης, γωνίας και απόστασης θέασης. Κάντε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο

3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 1 3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο Η γνώση της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται ένα κεκλιµένο επίπεδο είναι απαραίτητη στις περισσότερες εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1:

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Πειραματική Διάταξη Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: Σχήμα 1 : Η πειραματική συσκευή για τη μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά?

Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά? Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά? (Μη-μαγνητικά, μη-αγώγιμα, διαφανή στερεά ή υγρά με πυκνή, σχετικά κανονική διάταξη δομικών λίθων). Γραμμικά πολωμένο κύμα προσπίπτει σε ηλεκτρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Δ έ σ μ η 1 Δ έ σ μ η 2 Δ έ σ μ η 3 Δ έ σ μ η 4 Δ έ σ μ η 5 Δ έ σ μ η 6 Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4 Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Επιλογή χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

INTERNSHIP DAY. @ THE PATRAS INNOHUB, May 15 th, 2012. INFITHEON Technologies & INFISENSIS Technologies

INTERNSHIP DAY. @ THE PATRAS INNOHUB, May 15 th, 2012. INFITHEON Technologies & INFISENSIS Technologies INTERNSHIP DAY @ THE PATRAS INNOHUB, May 15 th, 2012 INFITHEON Technologies & INFISENSIS Technologies Τρίτη 15 Μαϊου 2012 INFITHEON Technologies Vision: Η ανάπτυξη καινοτομικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Eukaryotic cells Microscope Cancer Μικροσκόπια Microscopes Ποια είδη υπάρχουν (και γιατί) Πώς λειτουργούν (βασικές αρχές) Πώς και ποια μικροσκόπια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «Ίσως το φως θα ναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει.» Κ.Π.Καβάφης ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ LASER Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ Ημερομηνία 26/09/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 31 Τα µεταβαλλόµενα ηλεκτρικά πεδία παράγουν µαγνητικά πεδία. Ο Νόµος του Ampère-Ρεύµα µετατόπισης Νόµος του Gauss s στο µαγνητισµό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Σύστημα μετάδοσης με οπτικές ίνες Tο οπτικό φέρον κύμα μπορεί να διαμορφωθεί είτε από αναλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Γενικά Μια καλή μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού, πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες φωτισμού του χώρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007 ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Ζωγράφος Αθήνα Τηλ.: 210 772 2666 2668, Fax: 210 772 2670 ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη Ιουνίου 9 11. 14. ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Φως Είναι Εγκάρσιο Κύμα!

Το Φως Είναι Εγκάρσιο Κύμα! ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΕΛΛΗΣ Μαθήματα Οπτικής 3. Πόλωση Το Φως Είναι Εγκάρσιο Κύμα! Αυτό που βλέπουμε με τα μάτια μας ή ανιχνεύουμε με αισθητήρες είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει όταν φως με συγκεκριμένο χρώμα -είδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες

Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες ταλαντώσεις. Η ελάττωση του πλάτους (απόσβεση)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2008 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΛΑΡΙΣΑ ΖΑΠΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3080 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

3080 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3080 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ασύμφωνη οπτική ακτινοβολία Οι τιμές έκθεσης που σχετίζονται με βιολογικές επιπτώσεις εκ της οπτικής ακτινοβολίας δύνανται να προσδιοριστούν βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Οπτικά Μικροσκόπια

Νέα Οπτικά Μικροσκόπια Νέα Οπτικά Μικροσκόπια Αντίθεση εικόνας (contrast) Αντίθεση πλάτους Αντίθεση φάσης Αντίθεση εικόνας =100 x (Ι υποβ -Ι δειγμα )/ Ι υποβ Μικροσκοπία φθορισμού (Χρησιμοποιεί φθορίζουσες χρωστικές για το

Διαβάστε περισσότερα

I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος

I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. II. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος Τσατάλας Στέλιος Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος Α Εργαστήριο Ηλεκτροµαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΣ. Ο φωτισμός μπορεί να υπογραμμίσει σημαντικές λεπτομέρειες ή να τις κρύψει

ΤΟ ΦΩΣ. Ο φωτισμός μπορεί να υπογραμμίσει σημαντικές λεπτομέρειες ή να τις κρύψει ΤΟ ΦΩΣ Ο φωτισμός μπορεί να υπογραμμίσει σημαντικές λεπτομέρειες ή να τις κρύψει Μπορεί να κολακέψει ένα αντικείμενο, τονίζοντας κάποια θετικά χαρακτηριστικά ή να υποβαθμίσει τα λιγότερο ελκυστικά Η τηλεόραση

Διαβάστε περισσότερα

συν[ ν Από τους υπολογισμούς για κάθε χαρακτηριστική ημέρα του χρόνου προκύπτει ότι η ένταση της ηλιακής ενέργειας στη γη μεταβάλλεται κατά ± 3,5%.

συν[ ν Από τους υπολογισμούς για κάθε χαρακτηριστική ημέρα του χρόνου προκύπτει ότι η ένταση της ηλιακής ενέργειας στη γη μεταβάλλεται κατά ± 3,5%. 1. ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το θεωρητικό δυναμικό, δηλαδή το ανώτατο φυσικό όριο της ηλιακής ενέργειας που φθάνει στη γή ανέρχεται σε 7.500 Gtoe ετησίως και αντιστοιχεί 75.000 % του παγκόσμιου ενεργειακού ισοζυγίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 04/ 01/ 2010

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 04/ 01/ 2010 ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ΟΝΟΜΑ:........................... ΤΜΗΜΑ:........................... ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 949422 www.syghrono.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSC) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2013 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

18 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013. 4 η φάση: «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» Ανάλυση Δεδομένων

18 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013. 4 η φάση: «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» Ανάλυση Δεδομένων 18 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013 4 η φάση: «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» Ανάλυση Δεδομένων Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω: 1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χάρακα και το κομπιουτεράκι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα φίλτρα είναι ηλεκτρικά δικτυώματα που αφήνουν να περνούν απαραμόρφωτα ηλεκτρικά σήματα μέσα σε συγκεκριμένες ζώνες συχνοτήτων και ταυτόχρονα μηδενίζουν κάθε άλλο ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράφος. ω Ν. Άσκηση 15:

Παλμογράφος. ω Ν. Άσκηση 15: Άσκηση 15: Παλμογράφος Σκοπός: Σε αυτή την άσκηση θα μάθουμε τις βασικές λειτουργίες του παλμογράφου και το πώς χρησιμοποιείται αυτός για τη μέτρηση συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης, συχνότητας και διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Συντάκτης Έκθεσης: Νικόλαος Ε. Παπανικολάου Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Ραδιοηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Κύμα, κάθε διαταραχή που μεταφέρει ενέργεια με ορισμένη ταχύτητα. Γραμμικό κύμα

Κύμα, κάθε διαταραχή που μεταφέρει ενέργεια με ορισμένη ταχύτητα. Γραμμικό κύμα 2 Η ηλιακή ακτινοβολία 2.1 21Κύματα Κύμα, κάθε διαταραχή που μεταφέρει ενέργεια με ορισμένη ταχύτητα Γραμμικό κύμα Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται στο χώρο και μεταφέρουν ηλεκτρική και μαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες

Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες Μπαρμπάκος Δημήτριος Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Κεραίες 2.1. Κεραία Yagi-Uda 2.2. Δίπολο 2.3. Μονόπολο 2.4. Λογαριθμική κεραία 3.

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φυσικά πάντα με την καλύτερη δυνατή ποιότητα και την μεγαλύτερη δυνατή εγγύηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φυσικά πάντα με την καλύτερη δυνατή ποιότητα και την μεγαλύτερη δυνατή εγγύηση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας παρουσιάζουμε τον νέο μας κατάλογο "ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED 2015". (Έκδοση Ε2) Στον κατάλογο έχουμε εισάγει μεγάλο αριθμό νέων προϊόντων, τα οποία σε συνδυασμό με τα είδη γνωστά, δημιουργούν μια πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

1. Πειραματική διάταξη

1. Πειραματική διάταξη 1. Πειραματική διάταξη 1.1 Περιγραφή της διάταξης Η διάταξη του πειράματος αποτελείται από έναν αερόδρομο και ένα ή δύο κινητά τα οποία είναι συζευγμένα μέσω ελατήριου. Η κίνηση των ταλαντωτών καταγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Διδάσκων Κ. Κοντογιάννης Επώνυμο: Όνομα: Αριθμός Mητρώου: E-mail: Τεχνολογία Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Π. Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 4.1 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ Η σύνθεση δύο καθέτων ταλαντώσεων, x x0 t, y y0 ( t ) του ίδιου πλάτους της ίδιας συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΝΗΤΗ ITALVIBRAS Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης Τα συστήματα στα οποία χρησιμοποιείται η δόνηση μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: Συστήματα ελεύθερης ταλάντωσης, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος MSc,

Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος MSc, Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος MSc, ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θαλάσσια αύρα ονομάζουμε τον τοπικό άνεμο ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ (VACUUM) VTN ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Περιγραφή Οι συλλέκτες Calpak VTN είναι ηλιακοί συλλέκτες κενού (Vacuum) οι οποίοι αποτελούνται από

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη φωτισμού συγκροτήματος γραφείων με τεχνολογία LED Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωαννίδης Γεώργιος Σπουδαστής: Ζάρδας Δημήτριος Μάιος2014

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές 6.3 Μισθωμένες Γραμμές 6.4 X.25 Σελ. 196-202 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Μυρτώ Θεοφιλίδη Χημικός Μηχανικός, MSc Τμήμας Ανάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ.

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2.21. σε γραμμικό ελαστικό μέσο. Δύο σύγχρονες πηγές Ο 1 και Ο 2 παράγουν αρμονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ=2m/s κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο θα μπορείς: Να εξηγείς τις αρχές λειτουργίας των οπτικών αποθηκευτικών μέσων. Να περιγράφεις τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Κύματα που t x t x σχηματίζουν το y1 = A. hm2 p ( - ), y2 = A. hm2 p ( + ) T l T l στάσιμο Εξίσωση στάσιμου c κύματος y = 2 A. sun 2 p. hm2p t l T Πλάτος ταλάντωσης c A = 2A sun 2p l Κοιλίες,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Γεώργιος Γιαννόπουλος, ΠΕ19 ggiannop (at) sch.gr σελ. 71-80 - http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Εισαγωγή: Μέσο Μετάδοσης Είναι η φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως Ιδιότητες των κυµάτων Όραση Α Μήκος κύµατος: απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών κυµατικών µορφών Συχνότητα: αριθµός κύκλων ανά δευτερόλεπτα (εξαρτάται από το µήκος κύµατος) Ορατό φως Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 (μέρος 1 ο )

Ενότητα 3 (μέρος 1 ο ) Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού Ενότητα 3 (μέρος 1 ο ) Σιέττος Κωνσταντίνος Άδεια Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Α) Στις ερωτήσεις 4 να σημειώσετε την σωστή. ) Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Η συνολική δύναμη που δέχεται: (α) είναι σταθερή.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΚΑΝΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GLOBAL WATER WE800+ Κατασκευαστής: Global Water, 11390 Amalgam Way, Gold River, CA 95670, ΗΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GLOBAL WATER WE800+ Κατασκευαστής: Global Water, 11390 Amalgam Way, Gold River, CA 95670, ΗΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GLOBAL WATER WE800+ Κατασκευαστής: Global Water, 11390 Amalgam Way, Gold River, CA 95670, ΗΠΑ Τύπος: WE800+ Σύστηµα µέτρησης και καταγραφής µετεωρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ Θέμα 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση, χωρίς δικαιολόγηση. 1. Α) Φορτία που κινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Φωτοτεχνία Ενότητα 3: Μελέτες Φωτισμού Εσωτερικών Χώρων Mέθοδος Favie-Οικονομόπουλος Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 MAΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 9 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 6 : Τηλ.: 076070 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΥΚΕΙΟΥ 009 ΘΕΜΑ Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος Παύλος. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή. Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» ACSTAC 2012

Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος Παύλος. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή. Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» ACSTAC 2012 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ (DISCOMFORT INDEX) ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (HEAT INDEX) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2010 Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου.

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERRREG IIIb/WERMED (Weatherrouting dans la Méditerranée Occidentale) το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα