ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣlliΡΙΟ ΑΣVPΜΑlliΣ Τι-!ΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ TEXNOΛOΓIAΣ Πi\HpoΦOPIAΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕκ1ΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΠΠΩΝ ΠΟΛΥτΕΧΝIΚΗ ΣΧΟΛΉ ΠANEΠΙΣmMΙO Γ1Α1ΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ "ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ " ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: Σ. Α. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕruΚΟΥΡΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Χ. Δ. ΚΑΜΠΕΖΙΔΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΙΝΣηΤΟΥΓΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΓΙΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΓΕΝΙΚΆ 1 ΦΩTOMETPIΚA ΜΕΓΕΘΗ 1 ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΛAMIlPOTHTΑΣ ΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ 5 ΝΕΦΕΛΟΣΚΕΠΗΣ ΟΥΡΑΝΟΣ (OVERCAST SΚY) 5 UNIFORM SΚY 5 ΜΟΟΝ AND SPENCER OVERCAST SKY 5 ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ( CΙEAR SΚY ) 6 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ., 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓAΣlA ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓAΣlA ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠEPIOPIΣMOI ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ - ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓ1ΣΤΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑιΟ ΤΡΙΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΠΑ ΤΑ ΔΙΑΓΡΆΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ 39 ΣΥΝΝΕΦIΑΣΜΕΝΟΣΟΥΡΑΝΟΣ.. 39 ΕΝΔIΑΜΕL<\ΣΥΝΝΕΦIΑΣΜΕΝΟΣΟΥΡΑΝΟΣ 39 ΕΝΔIΑΜΕΣΑ ΜΕΣΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ.. 40 ΕΝΔIΑΜΕL<\ΓΑΛΑΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ...40 ΓΑΛΑΖlOΣΟΥΡΑΝΟΣ... 4 Ι

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΑ ΔJΚTYΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΑΔΙΚΤΥΑ ΤΟΠΟΛΟΠΑ ΤΟΙΠΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΟΛΟΠΑ ΑΚΤΙΝΩΤΗ (STAR) ΤΟΠΟΛΟΠΑ BUS ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑΕΠ1ΚΟΙΝΩΝΙΑΣΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚ.ΤΥΑ ΠΡΟΤΥΠΟ IΕΕΕ 802 ΠΑ ΤΟΙΠΚΑ ΔΙΚΤΥΑ CSMAlCD (CARRIER SENSE MULΤΙΡLΕ ACCESS WΠH COLL!SION DETECnON) ΤΟΚΕΝ BUS ΤΟΚΕΝ RlNG.. 86 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΙΙΤΟ ΤΗΛΕΠ1ΚΟ1ΝΩΝ1ΑΚΑΔ1ΚΤΥΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΉ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΊΉΜΑ MODEMS Φn:IΚH ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗ RS-232-C ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΤΆΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ι METMΩfΉ ΚΥΚΛ.ΩΜΑ ΤΟΣ ΜΕΤMΩfΉ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΙΉ ΣΤΑ MODEMS ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΠΟΥΡΠΑΣ ΤΟΥ MODEM ΤΑΧΥΠΠΈΣ ΕΠ1ΚΟΙΝΩΝΙΑΣMODEM ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ 98 Υ.24, Υ ΠΑ ΤΑΑΣ"ΤΧΡΟΝΑ ΤΕΡΜΑΏΚΑ ΠΑ ΤΑ ΣΊΤΧΡΟΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ MODEM ΧΑΜΗΛΗΣΤΑΧΥΤΗΤΑΣ '5.6.2 ΜΟΟΕΜ ΜΕΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΟΟΕΜ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜ-\ΤΑ MODEM ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΟΕΜ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΘΥ1'Α

4 5.7.3 ΣΕΙΡΙΑΚΗ eypa(serlal 1/0. RS232) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΙΠΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΠΟΎΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ MODEM ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ MODEM ΤΟ ΔΗΜΟΣlO ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ HELLASPAC ΕΙΣΑΓΩΙΉ ΧΡΗΣιΜΟΠΟΙΟΎΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣω: : YΠOΠHPIZOMENA ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΆ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 108 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ χ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΆ χ.3. χ.28. χ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ χ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ~ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Χ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (HDLCΉ LAP-B) ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ EΞOΠΛIΣMOΣ DATA TERMINAL EQUIPMENT-DTE Ι 1.6. DATA CIRCιπT - TERMINATING EQUIPMENT - DCE I ΡAD (ΡACΚET ASSEMBLER DISASSAMBLER) Ι 1.8 ΤΡΟΠΟΙ ΣΎΝΔΕΣω: ΠΟ ΔlΚTYO ΜΟΜΙΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΙΙΛΕΙΌΜΕΝΉ ΣΎΝΔΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ EIΣAΓΩrΉ ΑΙΣΘΗΊΉΡΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΙΠΙ A/D XΩPOTAΞlΚH ΜΕΛΕΤΗΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗ ΤΟΙΠΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΙ:Α ΜΕΤΑΔΟΣω: ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΛΟΠΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΙ ΔlAΣYNΔEΣHΣ TOI1IΚΩN ΠΑΘΜΩΝ. 123 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ _ EIΣAΓΩrΉ 126

5 7.1.1 MIΚPOKYMATlΚEΣZEYΞEIΣ χΑΡΑΚΊΉΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΙΉΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΑΣΜΑΣΥΧΝΟππΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΊΉΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ THΛEΠIΚOINΩNlAΣ 136 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚ.ΕΥΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΡΑ1ΕΣ ΣΑΝ ΠΟΜΠΟΙ ΚΑΙ ΣΑΝ ΔΕΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΕΡΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΚΛΑΣ1ΉΡΑ ΚΕΡΑΙΕΣ ΛΗΨΕΩΣ EΞJΣΩΣEIΣΜΕΤΑΔΟΣΗΣΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΩΡΟ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ FRllS. ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΙ ΜΕΠΣΊΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΙ θepmoκpaσla ΚEPAlAΣ ΣΥΝθΉΚΗ ΟΙΠΊΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΠΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΤΉ ΚΕΡΑΙΕΣ ΧΩΡΟΤΑ.ΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΖΕΥΞΕΩΣ OIΠIl<HΣ ΕΠΑΦΗΣ ΠΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΠΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣXOΛlA 157 [46 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή ασχολείται με: 1) Την στατιστική επεξεργασία πεντάλεπτων μετρήσεων φυσικού φωτισμού κατά τη διάρκεια ενός έτους και την παραγωγή διαγραμμάτων μέσων ωριαίων μηνιαίων τιμών για κάθε τύπο καιρού και για κάθε μέγεθος (ολικός φωτισμός, διάχυτος φωτισμός, ολική η λιακή ακτινοβολία, διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία). 2) Τη δικτύωση μελλοντικών σταθμών στην Απική (με ενσύρματο ή ασύρματο τρόπο) που μετρούν το φυσικό φωτισμό. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες στους: Επ. Καθ. Σ. Α. Κωτσόπουλο του Εργαστηρίου Ασύρματης Τηλεπικοινωνίας του τμήματας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Δρ. Χ. Δ. Καμπεζίδη του Ινστιτούτου Μετεωραλογίας και Φυσlκής του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, για την ακούραστη και αμέριστη καθοδήγηση τόσο κατά τη φάση της εκπσνησης της εργασίας όσο και κατά τη διάρκεια συγγραφής της διπλωματικής στο κάθε τμήμα της μελέτης αντίστοιχα (τμήμα 1: Χ. Δ Καμπεζίδης, τμήμα 2 : Σ. Α Κωτσόπουλος). Θεωρούμε υποχρέωσή μας επίσης να ευχαριστήσουμε τους φυσικούς Σπυρίδωνα Μελιτσόπουλο και lουστίνα Φλεμοτόμου καθώς επίσης και την τεχνικό-τηλεπικοινωνιακό Μαρία Θεοφίλου για τη συμβολή τους στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. την Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Ευστάθιο Κατεβάτη για βοήθειά του. Η εργασία αυτή είναι αφιερωμένη στη μνγιμη του. Σοφία Αρβανιτάκη Μιχοήλ Τζώρτζης /οιίλlοζ '95

7 ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ Ο ορισμός του φωτός καθορίζει και το βασιjcό ρόλο του φωτισμού. Πράγματι, με τον όρο «φως" εwοοούμε γενιjcά το σύνολο της ορατής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Όπως είναι γνωστό η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα περίπου ίση πρός 300 kmfsec. Το μήκος κύματος λ είναι αντιστρόφως ανάλογο της συχνότητας f λ=cιf=3 1OlOIf Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα μήκη κύματος και οι συχνότητες διαφόρων ακτινοβολιών. Από τον ίδιο πίνακα φαίνεται ότι μια πολύ στενή ζώνη συχνοτήτων αντιστοιχεί στην ορατή ακτινοβολία. ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Φωτεινή ροή ονομάζεται η ισχύς που ακτινοβολείται αν αυτή μετρηθεί σύμφωνα με την φωτεινή εντύπωση που προκαλεί. Εάν ν(λ)

8 ,.. ο ο ο ο ο ο ο ο "'- ο ο... - νη.ι_ιι" '~I.Ι""lΙ. ο Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 η"""", ιttaα1( ΙΥΜΤΟ[.YIιt ΤΟΥ n/'i.t.toi:.,... ο ο 1itcJ' c Itι:ι._.... χ ο ο ο ο J.:!iOO ,... ο ~OO.QOO,00 ο ο Ι, - "' ο r:.'/.ot; ο Ο :ι...0, ,,, 10 1! ο > -... ~.ιoo ο lojj - "0 3.:t00 - " ". -...ι "! Ι~., :ι ι ~.: ~ (,,1010 :: c-: (UιfΓI ν.ιρ.. ι οί...ιο,:. J ".'" ι 1013 ο "Ο &.!οοο ο lj.1ηι'ι! Ι..6ιιι: 1':- IΟΙ 1 ].&!οο "', <.. l..ol.,...j.,,"ιο.,ιιc ~ ~ ιο' loj1 - ". -...k.. Ι'. ;. : ~ "...''1 I5.GOO, ',, ,..,.. 10 ο J - 10' ,....., JQ - - -,.. χ _...ι,..,.. :r...ι...ιc...:. (.~ ι..., l...it,:... ( - Τ ιο ΖΙ Ο.' Locι... oi...,.." " lozz Ο.Ο} Πίνακας 1 είναι ο συντελεστής ευαισθησίας της οράσεως σε ακτινοβολία μήκους κύματος λ και σε μια ζώνη μηκών dλ γύρω από το λ ακτινοβολείται ενέργεια dω(λ), η αντίστοιχη φωτεινή ροή ισούται προς dφ(λ)= ν(λ) dω(λ). Η ολική φωτεινή ροή που ακτινοβολεί μια φωτεινή πηγή, υπολογίζετα ι από τη σχέση: Φ= ν(λ) ω(λ) dλ όπου ω(λ) η ενέργεια που ακτινοβολείται σε μια μοναδιαία ζώνη. μηκών κύματος. Μονάδα της φωτεινής ροής είναι το lumen ( LU ή 1m). Φωτεινή ένταση.ας θεωρήσουμε τώρα τη φωτεινή ροή ΔΦ σ' ένα κώνο στερεάς γωνίας Δ(ω) (σχήμα 1) εάν στην κορυφή του κώνου είναι μια σημειακή πηγή.

9 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ 3 Σχήμα 1 Η ποσότητα 1= lim ΔΦ/Δω = dφ/dω ονομάζεται ένταση της φωτεινής ροής ή φωτεινή ένταση και είναι χαρακτηριστικό μέγεθος της ακτινοβολίας της πηγής προς τη διεύθυνση που ορίζεται από τον άξονα του κώνου. Η φωτεινή ένταση είναι η πυ1cvότητα ροής κατά τη διεύθυνση αυτή. Η φωτεινή ένταση εκφράζεται σε lume ns ανά στερεοακτίνιο (Lu/sterad), η μονάδα αυτή είναι γνωστή ως candela (cd). Φωτεινή απόδοση. Γενικά ως βαθμός απόδοσης μιας φωτεινής πηγής μπορεί να οριστεί ο λόγος της ισχύος Wφ που αντιστοιχεί προς τη φωτεινή ροή, δια της ισχύος W που καταναλίσκει η πηγή. n=wφ ΙW Ένταση φωτισμού. Η ποσότητα της φωτεινής ροής που δέχεται ανά μονάδα επιφάνειας ένα σώμα, που δεν εκπέμπει από μόνο του φως, είναι ένα μέγεθος που χαρακτηρίζει το φωτισμό του αντικειμένου. Η ποσότητα: Ε= lim _ΔΦ ΔS--*Ο ΔS όπου ΔΦ η στοιχειώδης ροή που φωτίζει μια στοιχειώδη επιφάνεια ΔS στην περιοχή ενός σημείου Μ, ονομάζεται ένταση φωτισμού ή φωτισμός της επιφάνειας στο σημείο Μ. Μ έ ση έντα ση φωτισμού μιας επιφάνειας S που δέχεται ροή ίση προς Φ ονομάζεται το μέγεθος Εμ = Φ/S. Μονάδα της εντάσεως φωτισμού είναι το lux (lx) που αντιστοιχεί στην ένταση φωτισμού μιας επιφάνειας 1 m 2 που δέχεται φωτεινή ροή ίση προς 11m. Η ένταση φωτισμού σε μια στοιχειώδη επιφάνεια του

10 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 4 οριζοντίου επιπέδου λέγεται και οριζόντια ένταση φωτισμού. Ενώ η ένταση φωτισμού σε μια στοιχειώδη επιφάνεια ενός κατακόρυφου επιπέδου λέγεται κατακόρυφη ένταση φωτισμού. Λαμπρότητα μιας πηγής σε ένα σημείο της επιφάνειάς της προς μια κατεύθυνση ονομάζεται ο λόγος της φωτεινής ροής που εκπέμπει ~ ;>,, ;", στοιχειο της επιφανειας της πηγης που περιεχει το σημειο αυτο μεσα σ ένα στοιχειώδη χώνο με άξονα τη δεδομένη κατεύθυνση, δια του γινομένου της στερεάς γωνίας του κώνου επί το εμβαδό της προβολής του στοιχείου της επιφανείας σ 7 ένα επίπεδο χάθετο προς τη δεδομένη κατεύθυνση.. ΔΦ L=:: lιm --- διv~o Δω ΔS συνφ ---- d 2 φ dωds συνφ.~... 'Ι~ιιι( ιr,.ι",ι ι. ~ 7ΓΤΤΠΤΤΙ1J " ".. ",... " " " Σχήμα 2 Είναι αυτονόητο ότι ο ορισμός αυτός ισχύει για αυτόφωτες όσο και για ετερόφωτες πηγές. Μέση λαμπρότητα μιας πηγής προς μια χατεύθυνση ονομάζεται ο λόγος της ολικής εντάσεως φωτεινής ροής που εχπέμπει η πηγή (δηλαδή απ' όλη την επιφάνειά της) προς την χατεύθυνση αυτή δια της προβολής της επιφάνειας της πηγής σ' ένα επίπεδο χάθετο προς τη δεδομένη κατεύθυνση. Ιμ=Ι/5συνφ Μονάδες της λαμπρότητας είναι το s t ί Ι b (sb) που αντιστοιχεί στη λαμπρότητα μιας πηγής, που εχπέμπει κάθετα προς την επιφάνειά της

11 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 5 lcd ανά lcm'. Η μονάδα αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για αυτόφωτες πηγές. Για ετερόφωτες πηγές και η μονάδα n ί t (π t). Φωτεινή εκπομπή μιας πηγής σ' ένα σημείο της επιφάνειας που περιέχει το σημείο αυτό, δια του εμβαδού του στοιχείου αυτού. Μ= lim ΔΦΙΔS=dΦΙdS M=lim ΔΦ == ΔS dφ ds Μονάδα της φωτεινής εκπομπής είναι το lmlcm' ή lmlm'. ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΛΤΛΝΟΜΗΣ ΛΛΜΠΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΛΦΟΡΟΥΣ ΟΥΡΛΝΟΥΣ ΝΕΦΕΛΟΣΚΕΠΗΣ ΟΥΡΑΝΟΣ (OVERCAST SKY) Χρησιμοποιούμε δύο μοντέλα για να προσσεγγίσουμε αυτό τον ουρανό Το μοντέλο:unί!οrm sky Το μοντέλο:μοοπ αnd spencer overcαst sky UNJFORM SKY Σ' αυτό το μοντέλο η σχέση που συνδέει την τιμή της λαμπρότηταςlu που δέχεται μια οριζόντια επιφάνεια Ε Η είναι Ι, = Ε Η Ι Π ΜΟΟΝ AND SPENCER OVERCAST SKY Το μοντέλο αυτό αναφέρεται σε ουρανό με κυκλική συμμετρία όπου υπάρχει η λαμπρότητα στο Ζενίθ και είναι τρείς φορές μεγαλύτερη απ' αυτή του ορίζοντα. Η έκφρασή της περιέχει το γωνιακό ύψος σημείου Ρ και είναι η ακόλουθη: Ιρ= L z (] +2sinθ) Ι 3

12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 όπου: L z είναι η λαμπρότητα στο ζενίθ η οποία ανάγεται στην οριζόντια επιφάνεια Ε Η με τη σχέση: L z = 9. Ε Η /7π r ΑΛΑΖΙΟΣ ΟΥΡ ΑΝΟΣ ( CLEAR SKY ) Ο γαλάζιος ουρανός τυποποιήθηκε από την CIE (1) και αναφέρεται σε απόλυτα καθαρή και χωρίς σύννεφα ατμόσφαιρα. Η κατανομή της λαμπρότητας εκφράζεται με τρείς γωνίες όπως φαίνεται στο σχήμα 3: Z..nlth Σχή μα 3: Ορισμοί των 3 γωνιών στο γαλάζιο ουρανό. όπου η η γωνιακή απόσταση μεταξύ του σημείου Ρ στον ουρανό και της θάλασσας. ξ: η γωνιακή απόσταση μεταξύ του ήλιου και του ζενίθ. π/2 - θ : η γωνιακή απόσταση μεταξύ του σημείου Ρ και του ζενίθ. π π Ιρ(2 - Β, α) = _F_(_η)_._φ(~2=---_B_) Lz F(Β) ψ(ο) όπου: F(x)=O Oexp(-] χ) cosx φ(χ)=l- exp(-o.32/cosx)

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 η=arccοs [cοsξ cοs(π/2 - θ) + sίnξ sin (π!2 - θ) cosa]. Σε μολυσμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες (μεγάλες πόλεις, βιομηχανικέςπεριοχές) το μοντέλο γίνεται: F(x)=O exp(-3x)+03 COSx ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙΟΥΡΑΝΟΙ Σε πραγματικούς ουρανούς τα μοντέλα που έχουν προταθεί για την κατανομή λαμπρότητας είναι τα εξής α) Tregenza (2): Μοντέλο βασισμένο στα χαρακτηριστικά των σύννεφων και σε στατιστικά αρχεία δεδομένων. β) Gillete and Treado (3) : Μοντέλο με εξισορρόπηση μεταξύ των δύο "ακραίων" ουρανών ( γαλάζιο και νεφελοσκεπή ). Βασίζεται πάνω στη χρήση του λόγου μεταξύ της διάχυσης της οριζόντιας ακτινοβολίας και της ολικής οριζόντιας ακτινοβολίας (Cloud Ratio CR). Lp= ηlρc + (l-η)lρσ όπου :Lpc: λαμπρότητα γαλάζιου ουρανού LΡσ:λαμπρότητα νεφελοσκεπούς η= [ 1+cοs(CR-π)] /2 γ) Nakamura and Oki (5)Για μετρήσεις που έχουν γίνει σ'ένα μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει ένα μαθηματικό μοντέλο για τους ενδιάμεσουςουρανούς που αναφέρει τα εξής π L(y, η,2-.9) L(y, η, ζ) δ) Pierpaint (6): Το μοντέλο αυτό είναι παρόμοιο με το CIE που όπως προείπαμε αναφέρεται σε γαλάζιο ουρανό με διαφορετικές εκφράσεις των F και φ. Έτσι: F(x)= exp(-1.5x) φ(χ)=l-exp( -ο.80/cosx) ε) Littlefair (7): Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων που αντιστοιχούν σε μια πολύ μεγάλη περιοχή του

14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8 πραγματικού ουρανού η κατανομή της λαμπρότητας δίνεται για ενδιάμεσο ουρανό από τις σχέσεις: όπου: Lp=a e- η/4ο d [5-sin(π/2-θ) ]/3 α = η - 0.7sin(7.2η) d = ( η η 2) 9/(llπ)

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1.1 ΣΥΛΛΟΓΉ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα δεδομένα συλλέχθηκαν στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ). Χρησιμοποιούμε μια βάση δεδομένων η οποία έχει την εξής διαμόρφωση: 1) Ημερομηνία και ώρα (LST) 2) Ολικός φωτισμός (Lux) 3) Διάχυτος φωτισμός (Lux) 4) Ολική ηλιακή ακτινοβολία (W/rn 2 ) 5) Διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία (W/rn 2 ) 6) Ύψος του ήλιου ( deg )

16 ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 10 Οι μετρήσεις του διάχυτου φωτισμού και της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας είναι διορθωμένες ως προς τη στεφάνη. Οι μετρήσεις του φωτισμού έγιναν με τους αισθητήρες ΙΜΤ ΒΑΡ 3 Ο FTC, ενώ τις μετρήσεις της ηλιακής ακτινοβολίας τις πήραμε μέσω των πυρανόμετρωνερ Ρ ΙΕΥ PSP για όλες τις καταστάσειςουρανού. Αρχικά οι μετρήσεις καταχωρούνται στη βάση δεδομένων σε ι μονόλεπτες και μετατρέποvrαι σε μέρες πεντάλεπτες τιμές, με τις οποίες, και εργαστηιcαμε.! Πεντάλεπτες.-ψi.ς ΑΡXεioυ εισόδου [ΝΟΑΜΑY92DAΊl Date Hour Eg Ed Ig Id r Τ RH 05119/92 ~ S /92 09: Ί:lTJ /92 09: Ί:l n9/92 ~ 'Π ί66 5U ~ /19/92 1α/} /92 10: ' /92 10: /92 10: /92 Ηη / m / Tn Πίνακας Ι.Ι 1.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΡΙΣΜΟΙ Α) Οι μετρήσεις φωτισμού και ηλιακής ακτινοβολίας (ολικές, διάχυτες) καταχωρούvrαι στη βάση δεδομένων για όλες τις συνθήκες ουρανού. Εμείς θα πρέπει να διαχωρίσουμε τα δεδομένα ανάλογα με τον τύπο ουρανού στον οποίο αναφέρονται. Το 1986 οι Perraudeau και Chauvel εισήγαγαν το δείκτη νεφελότητας ΙΝ ο οποίος ορίζεται ως εξής (1.2.1) Στον πίνακα φαίνονται οι τιμές του IΝ και οι τύποι ουρανού που αντιστοιχούν στις τιμές αυτές.

17 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 11 Τύπος ουρανού Δείιαης νεφελότητας Συννεφιασμένος 0.00 < Ι Ν < 0.05 Ενδιάμεσα Ενδιάμεσα Ενδιάμεσα Γαλανός συννεφιασμένος μέσος -Υαλανός 0.05 < Ι Ν < < Ι Ν < < Ι Ν < < Ι,.. < Πίνακας 1.2.Ι Ο όρος C RM ισούται με το λόγο της μετρούμενης διάχυτης αχτινοβολίας προς τη μετρούμενη ολική ακτινοβολία ενώ ο όρος C RT είναι η θεωρητική εκτίμηση του παραπάνω λόγου. Συγκεκριμένα έχουμε: C RM= Id Ι Ig _._._... _.. _..._...._....._(1.2.2) CRT= Ι χ Ι (Ιχ + 101)..... _. _.. (1.2.3) Ι χ= ( γ γ γ3). '( γ-8_ γ2_ γ γ 4_ γ γ6) (1.2.4) ID1=1367 S exp (-ΤL am r ) siny....._... (1.2.5) α=1 Ι ( 0.9mr )..... _.._..... (1.2.6) mr= 1 Ι ( siny + ( γ χι.253]._..._. _ (1.2.7) S= cοsδ sίπδ+ 0_ cοs2δ sίn2δ. (1-2.8) όπου: Δ = 2π ( JD-1 ) Ι 365.._... _. _(1.2 _9) όπου: ΙΩ: Ιουλιανή ημέρα

18 ΣγΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 12 Τ.: η ακτινοβολία του καθαρού ουρανού ΤL: οι τιμές έχουν υπολογιστεί σαν μέσες ωριαίες εποχιακές τιμές και αναφέρονται στον πίνακα WINTER SPRING SUMMER AUTUMN 5 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , πίνακας Β) Οι περιορισμοί που έχει θεσπίσει η Ε C για μετρήσεις φωτισμού και ακτινοβολίας είναι οι ακόλουθοι: E g < 1.2 Εο< E d < 0.8 E e T d <I.2T e T d S 0.8 ΤΟ< E d < 1.1 E g T d S 1.1 I g E b < 5 E e E g? 500 Lux Ε" = Lux T b < 5 T e T g > 10 W/m 2 T e = 1367 W/m 2 Σημειώνουμε πως όλες οι τιμές ακτινοβολίας και φωτισμού έχουν εξαχθεί για γ > 50

19 ΣΥ ΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓ ΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΡΟΠΕΣ Οι φωτισμού, ολικές και διάχυτες, παίρνονται σε οριζόντιο επίπεδο. Ο άμεσος φωτισμός σε οριζόντιο επίπεδο δίνεται από τη σχέση: Eb = Eg - Ed '<1.3.1) Κανονικοποιώντας την παρωτάνω σχέση έχουμε: E bn =(E g - Ed)/siny _. _._. (1.3.2) Στο σχήμα 1.3 φαίνεται ο άμεσος φωτισμός 1.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟ ΜΕΝΩΝ Τα προγράμματα που δημιουργήσαμε για τ/ν επεξεργασία των δεδομένων φωτισμού και ακτινοβολίας είναι γραμμένα σε γλώσσα QΒΑSΊC ΕΕ.ΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ - ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΑ Τα προγράμματα DAY.BAS, MONTH-TRIMESTER.BAS, YEAR.BAS και SUM.BAS αναφέρονται στ/ν εξαγωγή των μέσων τιμών των μεγεθών του φωτισμού και τ/ς ακτινοβολίας καθώς επίσης και στην εξαγωγή των μεγίστων και ελαχίστων των μεγεθών αυτών.

20 ΣγΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 14 Οι παραπάνω μέσες τιμές και τα μέγιστα - ελάχιστα μπορεί να αφορούν διαδοχικά μια μέρ~ ένα μήνα ( ή ένα τρίμηνο), ή και ολοκληρο χρόνο. Έτσι λοιπόν και στα τρία πρώτα προγράμματα χρησιμοποιούμε σαν αρχεία εισόδου τη βάση δεδο μένων με τις πεντάλεπτες τιμές, που μας δόθηκε ΙCαι σαν αρχεία εξόδου τα SKY-/.DAT εως SKY-5. DAT. Αυτά τα αρχεία στη συνέχεια αποτελούν τα αρχεία εισόδου στο πρόγραμμα SUM.BAS το οποίο με αρχεία εξόδου τα OUT-/.DAT εως OUT-5.DAT μας προμηθεύει τις μέσες τιμές, τα μέγιστα και ελάχιστα των μεγεθών. Υπάρχουν πέντε αρχεία SKY-l. DAT εως SKY-5. DAT καθώς επίσης και τα OUT-/.DAT εως OUT-5.DAT επειδή ακριβώς υπάρχουν οι πέντε τύποι ουρανού. Δηλαδή του νεφελοσκεπούς, ενδιάμεσου νεφελοσκ:επούς, ενδιάμεσου, ενδιάμεσου αίθριου και αίθριου. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω προγράμματα μας τίθεται το ερώτημα στην οθόνη για ποιά περίοδο της μέρας επιλέγουμε για επεξεργασία. PRINT ~ PRINT n PRINT ~ ΙΝΡΟΤ " CHOOSE ΤΗΕ AREA ΟΡ ΤΗΕ DAY FOR PROCESSR FIRST AREA (MORN.TO 10:55) SECONΌ AREA (11,00 ΤΟ 12:55}R THIRD AREA (13 00 ΤΟ 16:55) FOURTH AREA (17,00 το NIGHT) R GlVE NUMBER (1-4)"; ΝΝ ΙΡ ΝΝ ~ 1 ΤΗΕΝ F ~ VAL("04:00"): G = VALf"11,OO") IF ΝΝ ~ 2 ΤΗΕΝ F ~ VALC"11:00 R ): G ~ VAL(R13:00'" ΙΡ ΝΝ = 3 ΤΗΕΝ F = VAL("13:00"): G ~ VAL("17:00") Ι F ΝΝ = 4 ΤΗΕΝ F ~ VAL (.. 17 : Ο Ο "): G - VAL (.. 23 : Ο Ο.. ) Σχήμα ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Για την εξαγωγή των διαγραμμάτων χρησιμοποιούμε τα προγράμματαhoyr. BAS, HOYR /. BAS και ΗΟ YR2. BAS. Και τα τρία αυτά πραγράμματα αναφέρονται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το HOYR. BAS έχει σαν αρχεία εισόδου τη βάση δεδομένων με τις πεντάλεπτες τιμές και σαν αρχεία εξόδου τα S Κ Υ-1. DA Τ εως S Κ Υ - 5. D Α Τ. Η επεξεργασία γίνεται όλη τη διάρκεια του χρόνου.

21 ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 15 INPσr" GlVE CHOlCE FOR ΜΟΝΤΗ 1-12 (13 FOR ΕΧΙΤ),"; Μ ΙΡ Μ-Ι ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAJAN92.DAO" FOR INPσr AS #9 ΙΡ Μ _ 2 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAFEB92.DAO" FOR ΙΝΡΙJT AS #9 ιε Μ = 3 1ΉΕΝ ΟΡΕΝ " NOAMAR92.DAO" FOR INPUΤ AS #9 ΙΡ Μ = 4 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ " NOλ/PR92.DAO" FOR INPill AS #9 ΙΡ Μ = 5 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAMAY92.DAO" FOR ΙΝΡΙJT AS #9 IF Μ =.6 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ vnoajun92.dao FQR ΙΝΡΟΤ AS #9 ΙΡ Μ _ 7 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAJUL92.DAO" FOR INPσr AS #9 ΙΡ Μ = 8 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAAUG92.DAO FOR INPill AS #9 ΙΡ Μ = 9 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOASEP92.DAO FOR INPσr AS #9 ΙΡ Μ = 10 ΊΉΕΝ ΟΡΕΝ "NOAOCT92. DAO" FOR INPill AS #9 ΙΡ Μ = 11 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOANOV92.DAO" FOR INPσr AS #9 ΙΡ Μ = 12 ΊΉΕΝ ΟΡΕΝ "NOADEC92. DAO" FOR INPill AS #9 ΙΡ Μ _ 13 ΊΉΕΝ GOTO 8 ΙΡ Μ > 13 ΊΉΕΝ PRINT" WRONG NUMBER", GOTO 8 Σχήμα Όπως και στα προηγούμενα προγράμματα γίνεται διαχωρισμός των μετρήσεων για κάθε τύπο ουρανού. Με το HOYR1.BAS βρίσκουμε τις μέσες ωριαίες τιμές των μεγεθών φωτισμού και ακτινοβολίας. Χρησιμοποιούμε σαν αρχεία εισόδου τα SKY-l.DAT εως SKY 5. DA Τ και σαν αρχεία εξόδου τα Ο UT-l.DAT εως Ο υτ-5.da Τ. Τέλος με το HOYR2.BAS βρίσκουμε τις μέσες ωριαίες μηνιαίες τιμές των μεγεθών φωτισμού και ακτινοβολίας κατάλληλα σχηματισμένες έτσι ώστε στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα 8URFER για τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις να προμηθευτούμε τα διαγράμματα που ακολουθούν στο επόμενο κεφάλαιο.στο HOYR2.BAS έχουμε σαν αρχεία εισόδου τα OUT-l.DAT εως OUT 5.DAT και σαν αρχεία εξόδου τα TOT-l.DAT εως TOT-5.DAT.

22 ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ολική ΗΑ E"pley PSP 25070F:J Διάj(uτrι ΗΑ ΚΙρρ-ZOΓlΘΓl CM 11.~12Π - : Κλ;Drι 45' :Θ 15 : Στεφάνη Θ 4!hr6.2 OλUΙΉ Η.λ με φίλτρa RG8 Epρley PSP 21oW5F3 o 2!hr Ι Υπtρuθρη Η.Α. Θ Θ' Θ 20><9 i z",ιeισ λαμπρότφα ΙΜΤ ΒΑΡ 30 FCT ~ -- -_ _ ~- ; 12.'022><16,2 Eρρley PSP.' Ο. ~:':~~.~.~-ι:r.ε-".~~~ Hλ>oφόνt ~:S:5--""- --,-.. '.-:; 24 Ο. Θ 12xS4.5(βά<Π Χ22χ9),!:':J.ι;~.~?:.~~ Ολι.:/ι Η,Α ~.. ~..:2~'!L1:ϊ'-~'~.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;21~1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~r;;;;;~ ~ 'f11tρuθρη Γ.Α. ;r;_-iι:iρp...--l:-..1.!':~~.~~~ _~~Ξ';1;3... '. Υπεροώδη<; Η.Α. Στεφάνι<; Σιdασης Eppley Κλiαη38"πpo<;...'Ξ'~.eΧ.~.~...._..:~ 020:<9 ιηνao,ιmom Θ7κ17.5 '..._. Ζ 9x2'ό1~! : Θ 621<7.5 "ΒΟ ! Ι "?) ; 16 S, i:i:;. -1.~55[ι;,; ~!~~-;i.4 I+----'---~.. ΔJάxuτoς Φωτισμόι; ~1 13~ (0\11. Φίλτρα Η,Α 10q Θ 1\ ΙΜΤ ΒΑΡ ]Ο FCΤ. ~ ΜΕΤΙ10, ιl6! ; ' ;~~;~ ~I ~~\~~ ~ H.~~ TριαξO"';K~ υ αντμσ-νρόφο<; 9!J;'!L~~!'~. ~'~~β, 23 :, ~.~-----:-:;-;;- ) :, :17'3 :+----.::..: ~---i---;-;-;.+-+--:4;-;:5::;7-~:ε-ξ-ά-υμ-iο-η----~ :'O""H~,~ :~~~ ι --- -!'_""_' ~~;~; ~.~~.~.~~.-. '--'. ~ i.~τ~~ό'd 23><45.5><57 1_5 Ι i, Ι 0 9>01 Ολιώς ΦωooΜΌc; ' ι Ι ΙΜΤ ΒΑΡ 30 FCT ι 1!Υ ' c.. rι 2 i i 6911~... ~..-.'... ~!56 -Β i Ι' '"---;'''..r===t10.1 ~; "" "--'~:~:",} '. Ι ~... ~;_ ~.: i ' "0 1-1r :I~ ~ 12~2b16:;i ~.,.. ~! ~ ; :. i!ι5 ~!23:: : i '+----~~~}::..==~..;: :::::::::=~;~~ :i Ι ;..;(; ί i --38 : ~ Τσχύπιια AνtjJOtJ i.~~~;:;~~~~~ξ~:ι:~' Διι\ίθuναη Ανiμou.!?~~~~.~.~~η...- 'aτό<;,.' 150..;,_~~~.S,~.~.~.., Ν ι Ι Ι! ι'" ί~! \ e'~ix6όίi...~~...;;::;~:::::::...:...::..=:..,j.92 Ι ',~'!~!;~!!.ι~.~~.~._ Ζ21χ44 N ΔιάΧυτ/ Η.Α. Eρpley PSP,.~~~?... Θ2Ο:ι:8 ΔεξσμΣνή.!!!'.~~~~.,:~~.ίί Θ 120 ΘερμoKρaσlα εξστμιζόμενου νιρaύ ~,!?!ί.,!i.~i~,?!.~~. Υψο;:; υβού 30 ~~~I~,:"~~.~~ ~ ~ ( 100.,. ΣΧηIrή Yyρaσiα 0321>:56.5!: Qualimelήc35120C 11 01:. ΘφμD~ΡασlD ξrιρaύ BεoυoμΙ,ρou l,~.qu.~~~~~ ~~ ~. (σnoo-rάσt.; σι =) Κάτοψη της πλατφόρμας του σταθμού ηλιακών και μετεωρολογικών παραμέτρων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο λόφο της ΠVΎKας. ΔιαKρίνoντuι τα όργανα μέτρησης φυσικού φωτισμού και ηλιακής αkπνoβoλί.aς

23 ΛΠΟΤΕΛΕΣΜΛΤΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

24 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ φ Ε... ::ι ο..r::: β month (time) Fig-1 global ίlluminance for overcast sky

25 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 19 -φ Ε Ξ1... ::ι Ο..ι:: month (time) Fig-2 global ίlluminancefor intermediate overcast sky

26 ΑπσΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 20 -φ Ε :;:; :::3 Ο..c month (time) Fig-3 global illuminance for intermediate sky

27 ί, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21 -φ Ε 1 - month (time) Fig-4 global illuminance for intermediate biue sky

28 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 22 ~ σι Ε Ξ,1... ::J Ο..c: month (time) Fig-5 global illuminance for blue sky

29 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 23 -φ Ε Ξ 1... =' ο..c: month (time) Fig-6 diffuse ίlluminancefor overcast sky

30 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 ~ 1 Φ Ε :;::: ~ 1... ;:] ο..ι::: 701--~-~-~-~ ),_...J...---'::_-~--':''''''''.L-...L,-L...j month (time) Fig-7 diffuse illuminance for intermediate overcast sky

31 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Φ Ε... ::s ο.ι:: ~ month (time) Fig-8 diffuse iiiuminance for intermediate sky

32 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ~ φ Ε 1... ::ι 1 ο.c month (time) Fig-9 diffuse illuminance for intermediate blue sky

33 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 27 ~ ~ Q) Ε ο.., ο ο > 'i> σ σ \'" ~ 1 ~ ~ ::;, ο σ Ο.s:: month (time) Fig-10 diffuse illuminance for blue sky

34 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 28 ~ 1 σι Ε Ξ Ο :::ι Ο.c month (time) Fig-11 global radiation for oνercast sky

35 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 29 1 _ 1 Q) Ε δ month (time) Fig-12 global radiation for inermediate overcast sky

36 ΑΙΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ~ CII 1 Ε :;:; ~.t: s:: Ο 11 Ε ξ/ '" ~ month (time) Fig-13 gjobal radiation for intermediate sky

37 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ::ι 1 ο..ι::: month (time) Fig-14 global radiation for interrnediate blue sky

38 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 32 ο J month (time) Fig--15 global radiation for blue sky

39 ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΑ 33 1 Φ ΕΞ Ξ 1... ::Ι Ο ~ 11 ο month (time) Fig-16 diffuse radiation for overcast sky

40 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ο ~ 1 Φ Ε :;:; 1 ~... ~ ο...ι:: 11 7r+--~~_r-----"::"""'_----,-L-...ι l.-.ι...,..J...l."";:"'~...,.L-L..l,.l-L.L.J-~ IΟ month (time) Fig-17 diffuse radiation for intermediate oνercast sky

41 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 35 1 ~ φ Ε ;:; ::Ι Ο..ι:: ~----~'~ "' ~,<:fj month (time) Fig-18 diffuse radiation for intermediate sky

42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 36 ~ φ Ε 1..~... :;, 1 Ο.s= month (time) Fig-19 diffuse radiation for intermediate blue sky

43 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 37 ~ φ Ε += ~ 1... :::ι ο.r: month (time) Fig-20 diffuse radiation for blue sky

44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ2 ΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Πριν προχωρήσουμε στην εξέταση των διαγραμμάτων του κεφαλαίου 2 που αφορούν τα μεγέθη φωτισμού και ακτινοβολίας (ολικός φωτισμός, διάχυτος φωτισμός, ολική ηλιακή ακτινοβολία, διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία) και τους πέντε τύπους ουρανού, πρέπει να αναφέρουμε τα εξής Τα διαγράμματα παριστάνουν ισοϋψείς καμπύλες και για να γίνουμε πιο σαφείς παριστάνουν ισοηλιακές και ισολούξ καμπύλες αναφερόμενες στην ηλιακή ακτινοβολία και τους φωτισμούς αντίστοιχα. Η παραγωγή των διαγραμμάτων πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα s u rje r διαλέγοντας στον χ-άξονα τους μήνες του έτους, στον Υ-άξονα τις ώρες της ημέρας και στον Ζ-άξονα το μέγεθος του φωτισμού ή της ηλιακής ακτινοβολίας.

45 ΣγΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 39 Ο αριθμός των μετρήσεων του φωτισμού και της ακτινοβολίας για τους ενδιάμεσους τύπους ουρανού είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετρήσεων του συννεφιασμένου ουρανού και του γαλάζιου ουρανού. Αυτό συμβαίνει διότι οι ενδιάμεσοι τύποι ουρανού, οι λεγόμενοι και πραγματικοί ουρανοί, συναντώνται πολύ πιο συχνά κατά τη διάρκεια του έτους σε σχέση με τους λεγόμενους ιδανικούς ουρανούς δηλαδή τους: συwεφιασμένο και γαλανό ουρανό. Επίσης αν διαλέξουμε ένα πραγματικό τύπο ουρανού π.χ τον ενδιάμεσα γαλάζιο ουρανό θα παρατηρήσουμε πως ο αριθμός των μετρήσεων αυξάνει όσο "προχωράμε" στους μήνες της άνοιξης και του καλοκαιριού ενώ λιγοστεύουν όσο "φτάνουμε" στο φθινόπωρο και το χειμώνα. Σε παρόμοια συμπεράσματα -όσον αφορά πάντα τον αριθμό των μετρήσεων- μπορούμε να καταλήξουμε για κάθε τύπο πραγματικού ουρανού. 3.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣγΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣΟγΡΑΝΟΣ Παρατηρούμε μεγάλες ομοιότητες μεταξύ των ισολούξ καμπυλών του ολικού φωτισμού και του διάχυτου φωτισμού (σχήμα 1, σχήμα 6) καθώς επίσης και μεταξύ των διαγραμμάτων ολικής και διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας (σχήμα 11, σχήμα 16). Όσον αφορά τους φωτισμούς παρατηρούμε πύ1cvωση των καμπυλών στους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Παρόμοια πύ1cvωση γραμμών παρατηρείται και στα διαγράμματα ακτινοβολίας το μήνα Σεπτέμβριο και στις αρχές Οκτωβρίου. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΣγΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ ΟγΡΑΝΟΣ Οι ομοιότητες μεταξύ των δύο διαγραμμάτων φωτισμού (σχήμα 2, σχήμα 7) και των δύο διαγραμμάτων ηλιακής ακτινοβολίας (σχήμα 12, σχήμα 17) συναντώνται και σ'αυτόν τον τύπο ουρανού. Αν εξετάσουμε

46 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 40 τα διαγράμματα φωτισμού θα παρατηρήσουμε την ύπαρξη μεγίστων καμπυλών σε πρωινές (10:00) και μεσημεριανές(13 :00) ώρες τόσο για την περίοδο του Μαρτίου όσο και για την περίοδο Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου (σχήμα 2, σχήμα 7). Στις καμπύλες της ηλιακής ακτινοβολίας υπάρχουν επίσης τοπικά μέγιστα τόσο για πρωινές όσο και για τις μεσημεριανές ώρες στους ίδιους περίπου μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο. Επίσης υπάρχει μεγάλη πύκνωση καμπυλών σε μεσημεριανές ώρες (περίπου 11:00 εως 12:00) και σε απογευματινές ώρες (περίπου 15:00) για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο (σχήμα 12, σχήμα 17). ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΜΕΣΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ Τα μέγιστα για τα διαγράμματα φωτισμών (σχήμα 3, σχήμα 8) παρατηρούνται τον Μάρτιο και τον Ιούνιο για τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες (l0:00 και 13:00). Στα διαγράμματα της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας μέγιστες ισοηλίακές καμπύλες παρατηρούνται στο τέλος της άνοιξης και τις αρχές καλοκαιριού για τις μεσημεριανέςώρες (σχήμα 13). Το ίδιο συμβαίνει και στα διαγράμματα της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας ενώ παρατηρούνται και τοπικά μέγιστα αναφερόμενα σε μικρότερες χρονικές περιόδους τόσο της ημέρας όσο και του έτους (σχήμα 18). Οι ομοιότητες μεταξύ των διαγραμμάτων φωτισμού και των διαγραμμάτων ηλιακής ακτινοβολίας συναντώνται και σ'αυτόν τον τύπο ουρανού. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ Σ' αυτόν τον τύπο ουρανού οι ομοιότητες των διαγραμμάτων είναι μεγαλύτερες μεταξύ των καμπυλών της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας και του ολικού φωτισμού (σχήμα 4, σχήμα ]4) καθώς επίσης και μεταξύ των καμπυλών διάχυτου φωτισμού και διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας(σχήμα 9, σχήμα]9). Οι μέγιστες καμπύλες παρατηρούνται για όλα τα μεγέθη τον μήνα Ιούνιο για τις μεσημεριανές ώρες της ημέρας (από] 2:00 εως 14:00).

47 , ΣγΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 41 Γ ΑΛΑΖΙΟΣ ΟγΡΑΝΟΣ Τα χαρακτηριστικά αυτού του τύπου ουρανού τόσο για τα μεγέθη ακτινοβολίας όσο και για τα μεγέθη του φωτισμού είναι ότι αναφέρονται μόνο σε πέντε μήνες του έτους. Συγκεκριμένα υπάρχει επεξεργασία μετρήσεων για τους μήνες Ιούνιο ως Οκτώβριο. Ομοιότητες παρατηρούνται μόνο μεταξύ των διαγραμμάτων ακτινοβολίας (σχήμα 15, σχήμα 20) ενώ τα διαγράμματα φωτισμού είναι διαφορετικά μεταξύ τους (σχήμα 5, σχήμα 1Ο). Στο διάγραμμα της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας οι κυρίως μέγιστες καμπύλες παρατηρούνται στις αρχές Ιουνίου και ένα τοπαό μέγιστο το μήνα Ιούλιο (σχήμα 15). Στο διάγραμμα της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας (σχήμα 20) παρατηρείταιμεγαλύτερη πύ1cvωση γραμμών σε σχέση με το διάγραμμα της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας ενώ οι μέγιστες καμπύλες παρατηρούνται επίσης στις αρχές του Ιουνίου για τη μεσημεριανή ώρα (13:00). Παρόμοια πύ1cvωση καμπυλών παρατηρείται και στο διάγραμμα του διάχυτου φωτισμού σε αντίθεση με το διάγραμμα του ολικού φωτισμού. Στο διάγραμμα του διάχυτου φωτισμού (σχήμα 1Ο) οι κυρίως μέγιστες καμπύλες παρατηρούνται στο τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου για πρωινές προς μεσημεριανές ώρες (11 :00 εως 12:00). Στο διάγραμμα του ολαού φωτισμού υπάρχει μια μέγιστη ισολούξ καμπύλη το μήνα Αύγουστο αναφερόμενη σε μεσημεριανές ώρες (σχήμα 5).

48 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 42 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

49 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 43 CLS PR1NT PRIN'T " PRINT " PRINT PR1NT DAY.BAS DAY PROCESS " " ALL ΊΉΕ DATA 1S ABOUT ΤΗΕ YEAR 1992" " REM REM REM W1TH TH1S PROGRAM WE SEPARATE ΤΗΕ DATA CONCERN1NG ΤΗΕ CHOOSEN DAY ~~ AREA ΟΙ.' ΤΗΕ DAY TH1S SEPERAT10N ΤΆΚΕ PLACE FOR ALL ΤΗΕ K1NDS ΟΙ.' SKY 1 ΟΡΕΝ "SΚY-l.DAT" FOR OUTPUT AS #1 OI?EN "SKY-2.DAT" FOR OUTI?UT AS #2 ΟI?ΕΝ "SΚY-3.DAT" FOR OUTPUT AS #3 OI?EN "SΚ"f-4.DAT" FOR OUTI?UT AS #4 OI?EN SΚY-S.DAT" FOR OUTPUT AS #5 OI?EN "ERR.DAT" FOR ΟΠΤΙ?ΠΤ AS #6 OI?EN "HELP.DAT" FOR ΟυΤΡυΤ AS #7 2 1Νl?υΤ " G1VE CH01CE FOR ΜΟΝΤΗ 1-12 (13 FOR EX1Tj,"; Μ 11.' Μ 1 ΤΗΕΝ ΟI?ΕΝ 'NOAJAN92.DAO" FOR 1NI?UT AS #9 11.' Μ 2 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAFEB92.DAO" FOR 1ΝΡΠΤ AS #9 11.' Μ 3 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAMAR92.DAO" FOR 1NPUT AS #9 11.' Μ 4 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAAPR92.DAO" FOR 1NPUT AS #9 11.' Μ 5 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAMAY92.DAO" FOR 1NPUT AS #9 11.' Μ 6 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAJUN92.DAO" FOR 1Νl?υΤ AS #9 11.' Μ 7 ΤΗΕΝ ΟI?ΕΝ "NOAJUL92.DAO" FOR 1NPUT AS #9 11.' Μ 8 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAAUG92.DAO" FOR 1NPUT AS #9 11.' Μ 9 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOASEI?92.DAO" FOR 1NI?UT AS #9 11.' Μ 10 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAOCT92.DAO" FOR 1NI?UT AS # 9 11.' Μ 11 ΤΗΕΝ ΟI?ΕΝ "NOANOV92.DAO" FOR 1NPUT AS #9 11.' Μ 12 ΤΗΕΝ ΟI?ΕΝ "NOADEC92.DAO" FOR 1NPUT AS #9 11.' Μ 13 ΤΗΕΝ ωτο 8 11.' Μ > 13 ΤΗΕΝ I?R1NT " WRONG NUMBER", GOTO 8 PR1NT PR1NT PR1NT 1NPUT CHOOSE ΤΗΕ AREA ΟΙ.' ΤΗΕ DAY FOR PROCESS" FIRST ΜΕλ (MORN.TO 10,55) SECOND ΜΕλ 111,00 ΤΟ 12,55)" TH1RD AREA (13 00 το 16,55) FOURTH ΜΕλ (17,00 ΤΟ N1GHTI" G1VE NUMBER 11-4) "; ΝΝ 1Ι? ΝΝ 11.' ΝΝ 11.' ΝΝ IF.ΝΝ 1 ΤΗΕΝ Ι.' 2 ΤΗΕΝ Ι.' 3 ΤΗΕΝ Ι.' 4 ΤΗΕΝ F = νj:ι,l("04:do"): G : VAL ("11,ο Ο"), G VAL("13 :00"): G VAL("17,OO"), G VAL("ll:DO") VAL("13:00") VAL('Ί7:00") VAL( "23: 00")

50 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 44 IF ΝΝ :> 4 ΠlEN PRINτ n WRONG CHOICE", GOTO θ REM REM INPUT " DAY PROCESS GlVE DATE (MM\DD),"; DD$ 3 ΙΝΡυΤ #9, REC$ LET Α$ MID$(DD$, 4, 2) LET Β$ = MID$(REC$, 4, 2) IF EOF(9) GOTO 4 IF Α$ = Β$ ΤΗΕΝ PRINT #7, REC$, GQTO 3 GOTO 3 REM WE USE Α HELPING RECORD CALLED "HELP. BAS" REM WHERE WE ΡυΤ ΙΝ ΤΗΕ DATA OF ΤΗΕ SELECTED DAY 4 CLOSE #7 ΟΡΕΝ "HELP.DAT" FOR ΙΝΡυΤ AS #θ 5 DO UNTIL EOF (θ) ΙΝΡυΤ #θ, REC$ LET C$ = MID$(REC$, 10, 5) D = VAL(C$) REM REM REM VARIABLE D, ΗΗ READ ΤΗΕ HOUR FROM DATA VARIABLE DD READ ΤΗΕ DAY OF ΤΗΕ ΜΟΝΤΗ WE USE DD ΤΟ CALCULATE JULIAN DAY "JD" IF D >= F AND D < G ΤΗΕΝ GOTO 6 ELSE GOTO 5 6 EG$ MID$(REC$, 16, 7), EG VAL(EG$), PRINT "DAY" ED$ MID$(REC$, 24, 7), ED VAL(ED$) IG$ MID$(REC$, 32, 4), IG VAL{IG$) ID$ MID$(REC$, 37, 4), ID VAL(ID$) GS$ MID$(REC$, 42, 5), GS VAL(GS$) ΕΕΧ = IF EG > (1.2 * ΕΕΧ) OR EG < 500 ΤΗΕΝ GOTO 7 IF ED > (.θ * ΕΕΧ) OR ED > (1.1 * EG) ΤΗΕΝ GOTO 7 ΙΕΧ = 1367 IF IG < 10 ΤΗΕΝ GOTO 7 IF ID > (1.2 * ΙΕΧ) OR ID > (1.1 * IG) ΤΗΕΝ GOTO 7 REM MATHS LET CC$ = MID$(REC$, 10, 2) ΗΗ = VAL(CC$) Ρ5 :ο,- VAL(I'05"): F6 = VAL("06") = F7 "" VAL("07"); F8 = VAL{"08"} F9 = VAL("09"), F10 = VAL("10"), Fl1 = VAL("l1"), F12 = VAL("12") F13 VAL("13"), F14 VAL("14"), F15 VAL("15"), FH VAL("16"j F17 VAL("l7"): F18 "" VAL("18"): F19 = VAL("19"): Ρ20 = VAL("20") F21 = VAL("21")

51 (Μ _ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4S LET DAT$ ~ MID$(REC$, 4, 2) DD VAL(DAT$) IF Μ. ΜΙ ΤΗΕΝ JD οο IF Μ Μ2 ΤΗΕΝ JΌ~ 31 + DD IF Μ Μ3 ΤΉΕΝ JD 60 + DD IF Μ Μ4 ΤΗΕΝ JΌ 91 + DD IF Μ Μ5 ΤΗΕΝ JD ΟΟ IF Μ Μ6 ΤΗΕΝ JD DD IF Μ Μ7 ΤΗΕΝ JD οο IF Μ Μ8 ΤΗΕΝ JD ΟΟ IF Μ _ "9 ΤΗΕΝ JD DD IF Μ ΜΙ0 ΤΗΕΝ JD DD IF Μ ΜΙ1 ΤΗΕΝ JD DD IF Μ Μ12 ΤΗΕΝ JD DD DLT _ (JΌ - 1) / 365 S = * COS(DLT) * SIN(DLT) * COS(2 * DLT) SIN{2 DLT) MR _ 1 / (SIN(GS) +.15 * «(GS ) - (-1.253))) Α. 1 / (.9 * MR IF (Μ 12 OR Μ ~ 1 OR Μ - 2) AND ΗΗ F5 1ΉΕΝ TL # IF (Μ 12 OR Μ = 1 OR Μ 2) AND ΗΗ= F6 1ΉΕΝ TL # IF (Μ = 12 OR Μ 1 OR Μ 2) ΑΝΌ ΗΗ F7 ΊΉΕΝ TL ~ # IF (Μ 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΗ- F8 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΗ- F9 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ - 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΗ- FIO ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 12 OR Μ = 1 OR Μ 2) AND ΗΗ = F11 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΉ F12 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΗ F13 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΗ = F14 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ = 12 OR Μ 1 OR Μ 2) ΑΝΌ ΗΗ F15 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ = 12 OR Μ 1 OR Μ 2) ΑΝΌ ΗΉ F16 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 12 OR Μ 1 OR Μ 2) ΑΝΌ ΗΗ = F17 'FHEN TL # IF (Μ = 12 OR Μ = 1 OR Μ 2) ΑΝΌ ΗΗ F18 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΗ F19 ΤΗΕΝ TL # IF 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΗ F20 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ = 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΗ = F21 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F5 ΤΗΕΝ TL # IF [Μ = 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F6 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F7 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ = 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F8 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ = 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΉ F9 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ = 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ FlO ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F11 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F12 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ = 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F13 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 51 AND ΗΗ F14 ΤΗΕΝ τι # IF (Μ = 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F15 ΤΗΕΝ TL # IF ΙΜ " 3 OR Μ = 4 OR Μ 51 AND ΗΗ F16 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F17 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 3 OR Μ 4 0"- Μ 51 AND ΗΗ F18 ΤΗΕΝ TL # IF [Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F19 ΊΉΕΝ TL #

52 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 46 IF (Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΉ F20 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΉ F21 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND ΗΉ F5 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8 ) AND ΗΉ F6 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND IU! F7 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8 ) AND IU!~ F8 ΤΗΕΝ TL ~ # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ ~ 8) AND IU! F9 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ ~ 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND IU! η0 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND IU! F11 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ "'" 7 OR Μ - 8) AND IU! F12THEN TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ Β) AND IU! F13 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ >: 8) AND ΗΉ Π4 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND IU!- F15 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ - 7 OR Μ 8 ) AND ΗΉ F16 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ - 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND IU! Π7 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND ΗΉ Π8 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND HH~ Π9 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND IU! F20 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ - 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND IU! F21 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND ΗΗ F5 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND ΗΗ F6 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 CR Μ 10 OR Μ 11) AND IU! F7 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND ΗΗ F8 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND ΗΗ F9 ΤΗΕΝ TL 4.Β # IF (Μ 9 OR Μ >: 10 OR Μ 11) AND IU! F10 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND IU! F11 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11 ) AND IU! F12 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ ~ 11) AND ΗΗ Π3 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND IU! Π4 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND ΗΗ F15 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND IU! - F16 'ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND IU! Ρ17 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ - 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND IU! Π8 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND ΗΗ - Π9 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND IU! F20 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ ~ 10 OR Μ 11) AND ΗΗ F21 ΤΗΕΝ TL # ΝΕΡ = «-TL) * Α * MR) IF ΝΕΡ < (-20) OR ΝΕΡ > 20 THEN GOTO 7 IDI = 1367 * S * ΕΧΡ (ΝΕΡ) * SINίGS) CRM = ID / IG Χ * GS * (GS' 2) * (GS - 3) R * (10-2) * GS - B.S375 * (10-4) * (GS 2) * (10-5) * (GS 3) Κ = * ( ) (GS 4) * (10-81 (GS 5) * ( ) * (GS 6) L =: R + Κ ΙΧ.= Χ.. L CRT ΙΧ / (ΙΧ + IDI) Q 1 CRM Ζ = 1 - CR

53 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 47 IF Ζ ~ Ο ΤΗΕΝ GOTO 7 IN~Q/Z IF ΙΝ >= Ο AND ΙΝ <.05 ΤΗΕΝ PRINT #1, REC$ ΙΡ ΙΝ >=.05 AND ΙΝ <.2 ΤΗΕΝ PRINT #2, REC$ IF ΙΝ >=.2 AND ΙΝ <.7 ΤΗΕΝ PRINT #3, REC$ IF ΙΝ >=.7 AND ΙΝ <.9 ΤΗΕΝ PRINT #4, REC$ IF ΙΝ >=.9 AND ΙΝ <= 1 ΤΗΕΝ PRINT #5, REC$ IF ΙΝ < Ο OR ΙΝ > 1 ΤΗΕΝ PRINT #6, REC$ 7 PRINT LoOP 8 CLOSE #1, CLOSE #2, CLOSE #3, CLOSE #4, CLOSE #5, CLOSE #6 CLOSE #7, CLOSE #8, CLOSE #9 9 INPUT" 00 Υοσ WANT 1'.ΝΥ OTHER PROCESS (Υ/Ν)"; ΒΒ$ IF ΒΒ$ = "Υ" ΤΗΕΝ GOTO 1 ELSE GOTO PRINT " ΕΝΏ END OF DAY.BAS"

54 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 48 CLS PRINT PRINT PRINT PRINT MONTH-TRlMESTER.BAS ΜΟΝΤΗ AND TRlMESTER PROCESS ALL DATA ABOUΤ ΤΗΕ YEAR 1992" REM REM REM WITH THIS PROGRAM WE SEPERATE ΤΗΕ DATA CONSERNING ΤΗΕ SELECTED ΜΟΝΤΗ OR TRlMESTER AND ΤΗΕ AREA ΟΡ ΤΗΕ DAY THIS SEPERATION ΤΑΚΕ PLACE FOR ALL KINDS ΟΡ SΚY ΟΡΕΝ "SΚY-1.DAT" FOR OUΤPUΤ AS 111 ΟΡΕΝ "SΚY-2.DAT" FOR.OOTPUΤ AS 112 ΟΡΕΝ "SΚY-3.DAT" FOR ΟΟΤΡΟΤ AS 113 ΟΡΕΝ "SKY-4.DAT" FOR ΟΟΤΡΟΤ AS 114 ΟΡΕΝ "SΚY-S.DAT" FOR ΟΟΤΡΟΤ AS 115 ΟΡΕΝ "ERR.DAT" FOR OUΤPOT AS 1110 ΙΝΡυΓ " ΙΡ ΙCΚ$ ΙΡ ΙCΚ$ = WHAT PROCESS DO YOU WANT (ΜΟΝΤΗ OR TRIMESTER) "Μ" ΤΗΕ.Ν GOΤΟ 7 "τ" ΤΗΕΝ GOTO 2 (Μ-Τ) "; ΙCΚ$ 2 PRINT.. PRINT 1i ΙΝΡΟΤ.. 1 FOR SPRING - 2 FOR SUMMER" 3 FOR AOTUMN- 4 FOR WINTER" CHOOSE AREA (1-4)"; W IF W > 4 ΤΗΕΝ PRINT n ΙΡ W = 1 ΤΗΕΝ ΙΡ W 2 ΤΗΕΝ ΙΡ W 3 ΤΗΕΝ H'W=4THEN WRONG GOTO 3 GOTO 4 GOTO 5 GOTO 6 NUMBER ιι. GOTO 17 3 ΟΡΕΝ "NOAMAR92. DAO" FOR INPUΤ AS 116 ΟΡΕΝ "NOAAPR92.DAO" FOR ΙΝΡΟΤ AS #7 ΟΡΕΝ "NOAMAY92.DAO" FOR INPUT AS 118, GOTO 8 4 ΟΡΕΝ "NOAJUN92.DAO" FOR INPUT AS 116 ΟΡΕΝ "NOAJUL92. ΟΑΟ" FOR ΙΝΡυΤ AS 117 ΟΡΕΝ "NOAAUG92.DAO" FOR INPUT AS 118, GOTO 8 5 ΟΡΕΝ t'noasep92. DAO" FOR INPUT AS 116 ΟΡΕΝ "NOAOCT92.DAO" FOR INPUΤ AS 117 ΟΡΕΝ "NOANOV92.DAO" FOR INPUT AS 118, GOTO 8 6 ΟΡΕΝ "NOADEC92.DAO" FOR ΙΝΡυΤ AS #6 ΟΡΕΝ "NOAJAN92.DAO" FOR ΙΝΡυΤ AS 117 ΟΡΕΝ "NOAFEB92.DAO" FOR INPUT AS #8, GOTO 8

55 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 49 7 ΙΝΡΙΤ!' " GlVE CΉOICE FOR ΜΟΝΤΉ 1-12 (13 FOR ΕΧΙΤ) :.. ; Μ ΙΡ Μ 1 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ ΗΝΟΑJΆΝ92.DΑΟ" FOR INPιJT AS #9 ΙΡ Μ 2 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAFEB92.DAO" FOR INPιJT AS #9 ΙΡ Μ 3 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAMAR92.DAO" FOR INPυr AS Μ9 ΙΡ Μ 4 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAAPR92.DAO" FOR INPιJT AS #9 ΙΡ Μ 5 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAMAY92.DAO" FOR INPυr AS Μ9 ΙΡ Μ 6 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOA.JUN92.DAOIO FOR INPυr AS #9 IF Μ 7 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAJUL92.DAO" FOR INPυr AS #9 IF Μ β ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAAUG92.DAO" FOR ΙΝΡΟΤ AS #9 IF Μ 9 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ ΙΙΝΟΜΕΡ92.ΟΑΟ FOR ΙΝΡΟΤ AS #9 IF Μ 10 ΤΗΕΝ QPEN "NOAOCT92.DAD" FOR INPUT AS #9 IF Μ 11 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOANOV92.DAD" FOR ΙΝΡΟΤ AS #9 ΙΡ Μ 12 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOADEC92.DAO" FOR ΙΝΡσΤ AS #9 ΙΡ Μ 13 ΤΗΕΝ GOTO 16 IF Μ > 13 ΤΗΕΝ PRINT " WRONG NUMBER": GOTO 17 REM REM REM β PRINT PRINT " PRINT ΙΝΡυΤ ΙΡ ΝΝ " 1 IF ΝΝ 2 IF ΝΝ 3 ΙΕ' ΝΝ 4 CHOQSE ΤΗΕ ΜεΑ ΟΡ ΤΗΕ DAY FOR PROCESS" FIRST AREA ( MORN. ΤΟ 10,55) SECOND AREA (11,00 ΤΟ 12,55)" THIRD AREA (13,00 το 16,55) FOURTH ARεA (17,00 το NIGHT)" GlVE NDMBER (1-4)"; ΝΝ ΤΗΕΝ F VAL("04:0Q"): G ΤΗΕΝ F VAI,("l1,00"), G ΤΗΕΝ F VAL("13,00"), G ΤΗΕΝ F VAL("17,00"), G VAL("ll:QO") VAL("13 :00") VAL("17:0a r,) VAL ("23 :00") IF ΝΝ > 4 ΤΗΕΝ PRINT 11 WRONG NDMBER", GOTO 17 IF ΚΚ$ ΙΡ ΚΚ$ "Μ" ΤΗΕΝ GOTO 14 "Τ" ΤΗΕΝ GOTO 11 REM REM ΡΜΤ ΟΝΕ - 3 -ΜΟΝΤΗ REM REM REM REM VARIABLE D, ΗΗ READ ΤΗΕ HOYR FROM ΤΗΕ DATA VARIABLE DD READ ΤΗΕ DAY OF ΤΗΕ ΜΟΝΤΗ ;{Ε USE DD ΤΟ CALCULATE JULIAN DAY "JD" VARIABLE ΜΜ READ ΊΉΕ ΜΟΝΤΗ FROM ΤΗΕ DATA 9 DO UNTIL EOF ( β) INPU'f #8, REC$ LET C$ MID$(REC$, 10, 5) D = VAL(C$) IF D >= F AND D < G ΤΗΕΝ GOTO 12 ELSE GOTO 9 10 DO UNTIL EOF(7) ΙΝΡυΤ Μ7, REC$ LET C$ = MID$(REC$, 10, 5) D = VAL(C$) IF D >= F AND D < G THL~ GOTO 12 ELSE GOTO 10

56 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DO UNTrL ΕΟΡ(6) rnput #6, REC$ LET C$ : MrD$(REC$, 10, 5) D : VAL(C$) IF D >= F AND D < G ΤΗ:ΕΝ ωτο 12 EL$E GOTO EG$ MrD$ (REC$, 16, 7), EG VAL (EG$), PRrNT ΕΟ$ MrD$ (REC$, 24, 7), ΕΟ VAL(ED$) rg$ : Η1Ο$ (REC$, 32, 4), 1G VAL (rg$) 1Ο$ H1D$(REC$, 37, 4), rd VAL (1D$) GS$ M1D$(REC$, 42, 5), GS VAL (GS$) ΕΕΧ : Ρ EG > (1.2 * ΕΕΧ) OR EG < 500 ΤΗΕΝ ωτο 13 1Ρ ΕΟ > (.Β * ΕΕΧ) OR ΕΟ > (1.1 * EG) ΤΗΕΝ ωτο 13 1ΕΧ : 1367 rp 1G < 10 ΤΗΕΝ ωτο 13 1Ρ 1Ο > (1.2 * rex) OR 1Ο > (1.1 * rg) ΤΉΕΝ GOTO 13 REM MATHS LET CC$ : MrD$(REC$, 10, 2) ΗΗ VAL(CC$) Ρ5 = VAL("05 11 ): F6 = VAL("06"): Ρ7 = VAL("07"): F8 = VAL("08") F9 = VAL("09"): F10 = VAL("10"): Fll = VAL("ll."); F12 = VAL("12") Ρ13 VAL("13"), Π4 VAL("14"], Ρ15 VAL("15'Ί, Π6 VAL("16") Η7 : VAL("17"), Ρ1Β : VAL("1B") F19: VAL("19"), Ρ20 : VAL("20") F21 = VAL("21") Μ1 VAL("01"), Μ2 VAL("02"), Μ3 VAL("03"), Μ4 VAL ("04") Μ5 : VAL("05") Μ6 : VAL("06"), Μ7 VAL("07"), ΜΒ VAL("OB"}, Μ9 VAL("09"} M10 = VAL{"10"}: Mll = VAL( II 11"): M12 = VAL("12") LET ΜΟΝΤ$ : M1D$(REC$, 1, 2) ΜΗ : VAL(MONT$) LET ΟΑΤ$ : M1D$(REC$, 4, 2) οο : VAL(DAT$} 1Ρ ΜΗ Μ1 ΤΗΕΝ JD ΟΟ 1Ρ ΜΗ Μ2 ΤΗΕΝ JD 31 + οο 1Ρ ΜΗ Μ3 ΤΗΕΝ JD 60 + οο 1Ρ ΜΗ Μ4 ΤΗΕΝ JD 91 + ΟΟ 1Ρ ΜΗ Μ5 ΤΗΕΝ JD ΟΟ 1Ρ ΜΗ Μ6 ΤΗΕΝ JD οο 1Ρ ΜΗ Μ7 ΤΗΕΝ JD 1Β2 + οο 1Ρ ΜΗ ΜΒ ΤΗΕΝ JD οο rf ΜΗ Μ9 ΤΗΕΝ JD οο rf ΜΗ Μ10 ΤΗΕΝ JD ΟΟ 1Ρ ΜΗ Μ11 ΤΗΕΝ JD ΟΟ 1Ρ ΜΗ Μ12 ΤΗΕΝ JD οο DLT (JD - 11 Ι 365

57 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 51 S ~ * ODS(DLT) * SIN(DLT) * COS(2 * DLT) * SIN(2 * DLT) MR = 1 / (SIN(GS) +.15 * «GS ) - (-1.253»)) Α = 1 / (.9 * MR + 9.4) IF W 4 AND ΗΗ F5 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F6 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F7 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F8 ΤΗΕΝ TL ~ # IF w 4 AND ΗΗ F9 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F10 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F11 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F12 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F13 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F14 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F15 ΤΗΕΝ TL ~ # ΙΡ w 4 AND ΗΗ F16 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F17 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ= F18 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F19 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F20 ΤΗΕΝ TL # IF w ~ 4 AND ΗΗ F21 ΤΗΕΝ TL # IF w ~ 1 AND ΗΗ F5 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F6 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F7 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F8 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F9 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F10 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F11 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F12 ΤΗΕΝ TL ~ # IF w 1 AND ΗΗ F13 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F14 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F15 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F16 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F17 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ = F18 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F19 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F20 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F21 ΤΗΕΝ TL # ΙΡ w 2 AND ΗΗ F5 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F6 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F7 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F8 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F9 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F10 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F11 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F12 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F13 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F14 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F15 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F16 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F17 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F18 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F19 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F20 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F21 ΤΗΕΝ TL # IF w 3 AND ΗΗ F5 ΤΗΕΝ TL = #

58 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 52 1Ρ W 3 AND ΗΗ 3 F6 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F7 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F8 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F9 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F10 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ Fll ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F12 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F13 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F14 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F15 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F16 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F17 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND HH~ F18 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F19 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 3 AND ΗΗ F20 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F21 ΤΗΕΝ TL # ΝΕΡ = ( (-TL) Α' MR) 1F ΝΕΡ < (-20) OR ΝΕΡ > 20 ΤΗΕΝ GOTO ~ 1367 S ΕΧΡ (ΝΕΡ) S1N(GS) CRM ~ 10 / 1G Χ GS (GS - 2) (GS - 3) R * ( ) * GS ( ) * (GS - 2) * ( ) (GS - 3) Κ = ( ) (GS - 4) ( ) (GS - 5) * ( ) (GS - 6) L = R + Κ ΙΧ = Χ * L CRT 1Χ / (1Χ + 101) Q=l-CRM Ζ ~ 1 - CR 1F Ζ ~ Ο ΤΗΕΝ GOTO 13 1Ν = Q / Ζ 1F 1Ν >= Ο AND 1Ν <.05 ΤΗΕΝ PR1NT #1, REC$ 1F 1Ν >~.05 AND 1Ν <.2 ΤΗΕΝ PR1NT #2, REC$ 1F 1Ν >=.2 AND 1Ν <.7 ΤΗΕΝ PR1NT #3, REC$ 1F 1Ν >~.7 AND 1Ν <.9 ΤΗΕΝ PR1NT #4, REC$ 1F 1Ν >~.9 AND 1Ν <= 1 ΤΗΕΝ PR1NT #5, REC$ 1Ρ 1Ν < Ο OR 1Ν > 1 ΤΗΕΝ PR1NT #10, REC$ 13 PR1NT LOOP LOOP LOOP 1Ρ ΚΚ$ "Τ" ΤΗΕΝ GOTO 17

59 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 53 REM REM PART TWO - ΜΟΝΤΗ 14 οο UNT1L EOF(9) 1ΝΡυΤ #9, REC$ LET C$ a M1D$(REC$, 10, 5) D = VAL(C$) REM REM REM VAR1ABLE Ο,ΗΗ READ ΤΗΕ HOUR FROM ΤΗΕ ΟΑΤΑ VAR1ABLE READ ΟΟ ΤΗΕ ΟΑΥ Ο!' ΤΗΕ ΜΟΝΤΗ WE USE ΟΟ ΤΟ CALCULATE JUL1AN ΟΑΥ "JD" IF D >= F AND D c G ΤΗΕΝ GOτο 15 ELSE GOTO Η 15 EG$ MID$(REC$, 16, 7): EG VAL(EG$) : PR1NT 11 ΜΟΝΤΗ" ΕΟ$ MID$(REC$, 24, 7) : ΕΟ VAL(ED$) IG$ MID$ (REC$, 32, 4) : IG ναι. (IG$) ΙΟ$ M1D$(REC$, 37, 4) : ΙΟ ναι, (ID$) GS$ ΜΙΟ$ (REC$, 42, 5) : GS VAL(GS$) ΕΕΧ = !' EG > (1.2 * ΕΕΧ) OR EG < 500 ΤΗΕΝ GOΤΟ 16 IF ΕΟ > (.θ * ΕΕΧ) OR ΕΟ > (1.1 * EG) ΤΗΕΝ GOτο 16 ΙΕΧ = 1367 IF IG < 10 ΤΗΕΝ GOτο 16 1F ΙΟ > (1.2 * ΙΕΧ) OR 1Ο > (1.1 * 1G) ΤΗΕΝ GOΤΟ 16 REM MATHS LET CC$ = MID$(REC$, 10, 2) ΗΗ VAL(CC$) F5 = VAL("05"): F6 :::Σ VAL(II06 11 ): F7 ::: VAL("07 II ): F8 ::::: VAL("OS") F9 = VAL("09"): F10 = VAL("10"): Fl1 = VAL("11"): F12 = VAL("12") Π3 VAL("13"): F14 VAL("14"): F15 VAL("15"): Π6 VALΙ"16") F17 VAL("17"): F1B = VAL("IB"): F19 = VAL("19"): F20 = VAL("20") F21 '" VAL{ tι 21 n ) LET ΟΑΤ$ = MID$(REC$, 4, 2) ΟΟ = VAL(OAT$) 1F Μ 1 ΤΗΕΝ JD ΟΟ 1F Μ 2 ΤΗΕΝ JD 31 + ΟΟ IF Μ 3 ΤΗΕΝ JD 60 + ΟΟ IF Μ 4 ΤΗΕΝ JD 91 + ΟΟ 1F Μ 5 ΤΗΕΝ JD ΟΟ IF Μ 6 ΤΗΕΝ JD οο 1F Μ 7 ΤΗΕΝ JD 1θ2 + ΟΟ IF Μ Β ΤΗΕΝ JD ΟΟ 1F Μ 9 ΤΗΕΝ JD ΟΟ 1!' Μ 10 ΤΗΕΝ JD οο 1!' Μ 11 ΤΗΕΝ JD ΟΟ 1!' Μ 12 ΤΗΕΝ JD ΟΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Υπό των φοιτητών: Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων Μέτρησης της Ηλιακής Ακτινοβολίας

Διαχείριση Δεδομένων Μέτρησης της Ηλιακής Ακτινοβολίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Διαχείριση Δεδομένων Μέτρησης της Ηλιακής Ακτινοβολίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Παναγιώτη Κεραμιτζή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ "Αρχιμήδης - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Τ.Ε.Ι " του Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.- Γ Κ.Π.Σ Ενέργεια 2.2.3 ζ, Υποέργο 6, "Ακριβής χαρακτηρισμός του μέσου διάδοσης στην Ελληνική επικράτεια σε χιλιοστομετρικά μήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας των 100kW ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας των 100kW ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας των 100kW ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στις μέρες μας η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί πρωταρχικό στόχο των κοινωνιών και έχει καταστεί πλέον αναγκαία η εκμετάλλευση των φυσικών πηγών

Στις μέρες μας η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί πρωταρχικό στόχο των κοινωνιών και έχει καταστεί πλέον αναγκαία η εκμετάλλευση των φυσικών πηγών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σημειώσεις για το Μάθημα «Εργονομία και Φωτισμός περιβάλλοντος» Του Ζ εξαμήνου των φοιτητών Οπτικής &

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ιπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ:ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ HOU-CS-UGP-2013-08 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» Πτυχιακή Εργασία HOU-CS-UGP-2013-08 Ανάπτυξη Αυτόνομου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό δρόμων Πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Χαλανδρίου. Γεώργιος Α. Τσιώνος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό δρόμων Πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Χαλανδρίου. Γεώργιος Α. Τσιώνος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό δρόμων Πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Χαλανδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ YAGI ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ YAGI ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Β ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ YAGI ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύμα, κάθε διαταραχή που μεταφέρει ενέργεια με ορισμένη ταχύτητα. Γραμμικό κύμα

Κύμα, κάθε διαταραχή που μεταφέρει ενέργεια με ορισμένη ταχύτητα. Γραμμικό κύμα 2 Η ηλιακή ακτινοβολία 2.1 21Κύματα Κύμα, κάθε διαταραχή που μεταφέρει ενέργεια με ορισμένη ταχύτητα Γραμμικό κύμα Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται στο χώρο και μεταφέρουν ηλεκτρική και μαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε..../2010 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός συστήματος ηχοτροφοδοσίας γραμμικής συστοιχίας σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της εξάρτησής του από τη θερμοκρασία

Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της εξάρτησής του από τη θερμοκρασία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΜΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικός υπολογισμός και μοντελοποίηση θερμοχωρητικότητας και θερμικής αδράνειας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Θεωρητικός υπολογισμός και μοντελοποίηση θερμοχωρητικότητας και θερμικής αδράνειας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θεωρητικός υπολογισμός και μοντελοποίηση θερμοχωρητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM. TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 133 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δούλος Θ. Λάμπρος Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ QPSK

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ QPSK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός παραμέτρων γήρανσης φωτοβολταϊκών στοιχείων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσδιορισμός παραμέτρων γήρανσης φωτοβολταϊκών στοιχείων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Προσδιορισμός παραμέτρων γήρανσης φωτοβολταϊκών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Πάσσαλης Δημήτριoς-Γαβριήλ και Πεπονής Αναστάσιος

Πάσσαλης Δημήτριoς-Γαβριήλ και Πεπονής Αναστάσιος Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βαθμονόμηση και λειτουργία πειραματικής διάταξης μέτρησης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ KATΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΩΝ ΔΕΙΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΙΣ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα