ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣlliΡΙΟ ΑΣVPΜΑlliΣ Τι-!ΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ TEXNOΛOΓIAΣ Πi\HpoΦOPIAΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕκ1ΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΠΠΩΝ ΠΟΛΥτΕΧΝIΚΗ ΣΧΟΛΉ ΠANEΠΙΣmMΙO Γ1Α1ΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ "ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ " ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: Σ. Α. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕruΚΟΥΡΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Χ. Δ. ΚΑΜΠΕΖΙΔΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΙΝΣηΤΟΥΓΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΓΙΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΓΕΝΙΚΆ 1 ΦΩTOMETPIΚA ΜΕΓΕΘΗ 1 ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΛAMIlPOTHTΑΣ ΠΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ 5 ΝΕΦΕΛΟΣΚΕΠΗΣ ΟΥΡΑΝΟΣ (OVERCAST SΚY) 5 UNIFORM SΚY 5 ΜΟΟΝ AND SPENCER OVERCAST SKY 5 ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ( CΙEAR SΚY ) 6 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ., 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓAΣlA ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓAΣlA ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠEPIOPIΣMOI ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ - ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓ1ΣΤΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑιΟ ΤΡΙΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΠΑ ΤΑ ΔΙΑΓΡΆΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ 39 ΣΥΝΝΕΦIΑΣΜΕΝΟΣΟΥΡΑΝΟΣ.. 39 ΕΝΔIΑΜΕL<\ΣΥΝΝΕΦIΑΣΜΕΝΟΣΟΥΡΑΝΟΣ 39 ΕΝΔIΑΜΕΣΑ ΜΕΣΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ.. 40 ΕΝΔIΑΜΕL<\ΓΑΛΑΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ...40 ΓΑΛΑΖlOΣΟΥΡΑΝΟΣ... 4 Ι

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΑ ΔJΚTYΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΑΔΙΚΤΥΑ ΤΟΠΟΛΟΠΑ ΤΟΙΠΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΟΛΟΠΑ ΑΚΤΙΝΩΤΗ (STAR) ΤΟΠΟΛΟΠΑ BUS ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑΕΠ1ΚΟΙΝΩΝΙΑΣΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚ.ΤΥΑ ΠΡΟΤΥΠΟ IΕΕΕ 802 ΠΑ ΤΟΙΠΚΑ ΔΙΚΤΥΑ CSMAlCD (CARRIER SENSE MULΤΙΡLΕ ACCESS WΠH COLL!SION DETECnON) ΤΟΚΕΝ BUS ΤΟΚΕΝ RlNG.. 86 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΙΙΤΟ ΤΗΛΕΠ1ΚΟ1ΝΩΝ1ΑΚΑΔ1ΚΤΥΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΉ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΊΉΜΑ MODEMS Φn:IΚH ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗ RS-232-C ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΤΆΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ι METMΩfΉ ΚΥΚΛ.ΩΜΑ ΤΟΣ ΜΕΤMΩfΉ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΙΉ ΣΤΑ MODEMS ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΠΟΥΡΠΑΣ ΤΟΥ MODEM ΤΑΧΥΠΠΈΣ ΕΠ1ΚΟΙΝΩΝΙΑΣMODEM ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ 98 Υ.24, Υ ΠΑ ΤΑΑΣ"ΤΧΡΟΝΑ ΤΕΡΜΑΏΚΑ ΠΑ ΤΑ ΣΊΤΧΡΟΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ MODEM ΧΑΜΗΛΗΣΤΑΧΥΤΗΤΑΣ '5.6.2 ΜΟΟΕΜ ΜΕΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΟΟΕΜ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜ-\ΤΑ MODEM ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΟΕΜ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΘΥ1'Α

4 5.7.3 ΣΕΙΡΙΑΚΗ eypa(serlal 1/0. RS232) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΙΠΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΠΟΎΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ MODEM ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ MODEM ΤΟ ΔΗΜΟΣlO ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ HELLASPAC ΕΙΣΑΓΩΙΉ ΧΡΗΣιΜΟΠΟΙΟΎΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣω: : YΠOΠHPIZOMENA ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΆ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 108 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ χ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΆ χ.3. χ.28. χ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ χ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ~ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Χ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (HDLCΉ LAP-B) ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ EΞOΠΛIΣMOΣ DATA TERMINAL EQUIPMENT-DTE Ι 1.6. DATA CIRCιπT - TERMINATING EQUIPMENT - DCE I ΡAD (ΡACΚET ASSEMBLER DISASSAMBLER) Ι 1.8 ΤΡΟΠΟΙ ΣΎΝΔΕΣω: ΠΟ ΔlΚTYO ΜΟΜΙΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΙΙΛΕΙΌΜΕΝΉ ΣΎΝΔΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ EIΣAΓΩrΉ ΑΙΣΘΗΊΉΡΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΙΠΙ A/D XΩPOTAΞlΚH ΜΕΛΕΤΗΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗ ΤΟΙΠΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΙ:Α ΜΕΤΑΔΟΣω: ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΛΟΠΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΙ ΔlAΣYNΔEΣHΣ TOI1IΚΩN ΠΑΘΜΩΝ. 123 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ _ EIΣAΓΩrΉ 126

5 7.1.1 MIΚPOKYMATlΚEΣZEYΞEIΣ χΑΡΑΚΊΉΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΙΉΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΑΣΜΑΣΥΧΝΟππΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΊΉΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ THΛEΠIΚOINΩNlAΣ 136 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚ.ΕΥΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΡΑ1ΕΣ ΣΑΝ ΠΟΜΠΟΙ ΚΑΙ ΣΑΝ ΔΕΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΕΡΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΚΛΑΣ1ΉΡΑ ΚΕΡΑΙΕΣ ΛΗΨΕΩΣ EΞJΣΩΣEIΣΜΕΤΑΔΟΣΗΣΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΩΡΟ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ FRllS. ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΙ ΜΕΠΣΊΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΙ θepmoκpaσla ΚEPAlAΣ ΣΥΝθΉΚΗ ΟΙΠΊΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΠΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΤΉ ΚΕΡΑΙΕΣ ΧΩΡΟΤΑ.ΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΖΕΥΞΕΩΣ OIΠIl<HΣ ΕΠΑΦΗΣ ΠΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΠΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣXOΛlA 157 [46 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή ασχολείται με: 1) Την στατιστική επεξεργασία πεντάλεπτων μετρήσεων φυσικού φωτισμού κατά τη διάρκεια ενός έτους και την παραγωγή διαγραμμάτων μέσων ωριαίων μηνιαίων τιμών για κάθε τύπο καιρού και για κάθε μέγεθος (ολικός φωτισμός, διάχυτος φωτισμός, ολική η λιακή ακτινοβολία, διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία). 2) Τη δικτύωση μελλοντικών σταθμών στην Απική (με ενσύρματο ή ασύρματο τρόπο) που μετρούν το φυσικό φωτισμό. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες στους: Επ. Καθ. Σ. Α. Κωτσόπουλο του Εργαστηρίου Ασύρματης Τηλεπικοινωνίας του τμήματας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Δρ. Χ. Δ. Καμπεζίδη του Ινστιτούτου Μετεωραλογίας και Φυσlκής του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, για την ακούραστη και αμέριστη καθοδήγηση τόσο κατά τη φάση της εκπσνησης της εργασίας όσο και κατά τη διάρκεια συγγραφής της διπλωματικής στο κάθε τμήμα της μελέτης αντίστοιχα (τμήμα 1: Χ. Δ Καμπεζίδης, τμήμα 2 : Σ. Α Κωτσόπουλος). Θεωρούμε υποχρέωσή μας επίσης να ευχαριστήσουμε τους φυσικούς Σπυρίδωνα Μελιτσόπουλο και lουστίνα Φλεμοτόμου καθώς επίσης και την τεχνικό-τηλεπικοινωνιακό Μαρία Θεοφίλου για τη συμβολή τους στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. την Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Ευστάθιο Κατεβάτη για βοήθειά του. Η εργασία αυτή είναι αφιερωμένη στη μνγιμη του. Σοφία Αρβανιτάκη Μιχοήλ Τζώρτζης /οιίλlοζ '95

7 ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ Ο ορισμός του φωτός καθορίζει και το βασιjcό ρόλο του φωτισμού. Πράγματι, με τον όρο «φως" εwοοούμε γενιjcά το σύνολο της ορατής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Όπως είναι γνωστό η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα περίπου ίση πρός 300 kmfsec. Το μήκος κύματος λ είναι αντιστρόφως ανάλογο της συχνότητας f λ=cιf=3 1OlOIf Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα μήκη κύματος και οι συχνότητες διαφόρων ακτινοβολιών. Από τον ίδιο πίνακα φαίνεται ότι μια πολύ στενή ζώνη συχνοτήτων αντιστοιχεί στην ορατή ακτινοβολία. ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Φωτεινή ροή ονομάζεται η ισχύς που ακτινοβολείται αν αυτή μετρηθεί σύμφωνα με την φωτεινή εντύπωση που προκαλεί. Εάν ν(λ)

8 ,.. ο ο ο ο ο ο ο ο "'- ο ο... - νη.ι_ιι" '~I.Ι""lΙ. ο Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 η"""", ιttaα1( ΙΥΜΤΟ[.YIιt ΤΟΥ n/'i.t.toi:.,... ο ο 1itcJ' c Itι:ι._.... χ ο ο ο ο J.:!iOO ,... ο ~OO.QOO,00 ο ο Ι, - "' ο r:.'/.ot; ο Ο :ι...0, ,,, 10 1! ο > -... ~.ιoo ο lojj - "0 3.:t00 - " ". -...ι "! Ι~., :ι ι ~.: ~ (,,1010 :: c-: (UιfΓI ν.ιρ.. ι οί...ιο,:. J ".'" ι 1013 ο "Ο &.!οοο ο lj.1ηι'ι! Ι..6ιιι: 1':- IΟΙ 1 ].&!οο "', <.. l..ol.,...j.,,"ιο.,ιιc ~ ~ ιο' loj1 - ". -...k.. Ι'. ;. : ~ "...''1 I5.GOO, ',, ,..,.. 10 ο J - 10' ,....., JQ - - -,.. χ _...ι,..,.. :r...ι...ιc...:. (.~ ι..., l...it,:... ( - Τ ιο ΖΙ Ο.' Locι... oi...,.." " lozz Ο.Ο} Πίνακας 1 είναι ο συντελεστής ευαισθησίας της οράσεως σε ακτινοβολία μήκους κύματος λ και σε μια ζώνη μηκών dλ γύρω από το λ ακτινοβολείται ενέργεια dω(λ), η αντίστοιχη φωτεινή ροή ισούται προς dφ(λ)= ν(λ) dω(λ). Η ολική φωτεινή ροή που ακτινοβολεί μια φωτεινή πηγή, υπολογίζετα ι από τη σχέση: Φ= ν(λ) ω(λ) dλ όπου ω(λ) η ενέργεια που ακτινοβολείται σε μια μοναδιαία ζώνη. μηκών κύματος. Μονάδα της φωτεινής ροής είναι το lumen ( LU ή 1m). Φωτεινή ένταση.ας θεωρήσουμε τώρα τη φωτεινή ροή ΔΦ σ' ένα κώνο στερεάς γωνίας Δ(ω) (σχήμα 1) εάν στην κορυφή του κώνου είναι μια σημειακή πηγή.

9 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ 3 Σχήμα 1 Η ποσότητα 1= lim ΔΦ/Δω = dφ/dω ονομάζεται ένταση της φωτεινής ροής ή φωτεινή ένταση και είναι χαρακτηριστικό μέγεθος της ακτινοβολίας της πηγής προς τη διεύθυνση που ορίζεται από τον άξονα του κώνου. Η φωτεινή ένταση είναι η πυ1cvότητα ροής κατά τη διεύθυνση αυτή. Η φωτεινή ένταση εκφράζεται σε lume ns ανά στερεοακτίνιο (Lu/sterad), η μονάδα αυτή είναι γνωστή ως candela (cd). Φωτεινή απόδοση. Γενικά ως βαθμός απόδοσης μιας φωτεινής πηγής μπορεί να οριστεί ο λόγος της ισχύος Wφ που αντιστοιχεί προς τη φωτεινή ροή, δια της ισχύος W που καταναλίσκει η πηγή. n=wφ ΙW Ένταση φωτισμού. Η ποσότητα της φωτεινής ροής που δέχεται ανά μονάδα επιφάνειας ένα σώμα, που δεν εκπέμπει από μόνο του φως, είναι ένα μέγεθος που χαρακτηρίζει το φωτισμό του αντικειμένου. Η ποσότητα: Ε= lim _ΔΦ ΔS--*Ο ΔS όπου ΔΦ η στοιχειώδης ροή που φωτίζει μια στοιχειώδη επιφάνεια ΔS στην περιοχή ενός σημείου Μ, ονομάζεται ένταση φωτισμού ή φωτισμός της επιφάνειας στο σημείο Μ. Μ έ ση έντα ση φωτισμού μιας επιφάνειας S που δέχεται ροή ίση προς Φ ονομάζεται το μέγεθος Εμ = Φ/S. Μονάδα της εντάσεως φωτισμού είναι το lux (lx) που αντιστοιχεί στην ένταση φωτισμού μιας επιφάνειας 1 m 2 που δέχεται φωτεινή ροή ίση προς 11m. Η ένταση φωτισμού σε μια στοιχειώδη επιφάνεια του

10 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 4 οριζοντίου επιπέδου λέγεται και οριζόντια ένταση φωτισμού. Ενώ η ένταση φωτισμού σε μια στοιχειώδη επιφάνεια ενός κατακόρυφου επιπέδου λέγεται κατακόρυφη ένταση φωτισμού. Λαμπρότητα μιας πηγής σε ένα σημείο της επιφάνειάς της προς μια κατεύθυνση ονομάζεται ο λόγος της φωτεινής ροής που εκπέμπει ~ ;>,, ;", στοιχειο της επιφανειας της πηγης που περιεχει το σημειο αυτο μεσα σ ένα στοιχειώδη χώνο με άξονα τη δεδομένη κατεύθυνση, δια του γινομένου της στερεάς γωνίας του κώνου επί το εμβαδό της προβολής του στοιχείου της επιφανείας σ 7 ένα επίπεδο χάθετο προς τη δεδομένη κατεύθυνση.. ΔΦ L=:: lιm --- διv~o Δω ΔS συνφ ---- d 2 φ dωds συνφ.~... 'Ι~ιιι( ιr,.ι",ι ι. ~ 7ΓΤΤΠΤΤΙ1J " ".. ",... " " " Σχήμα 2 Είναι αυτονόητο ότι ο ορισμός αυτός ισχύει για αυτόφωτες όσο και για ετερόφωτες πηγές. Μέση λαμπρότητα μιας πηγής προς μια χατεύθυνση ονομάζεται ο λόγος της ολικής εντάσεως φωτεινής ροής που εχπέμπει η πηγή (δηλαδή απ' όλη την επιφάνειά της) προς την χατεύθυνση αυτή δια της προβολής της επιφάνειας της πηγής σ' ένα επίπεδο χάθετο προς τη δεδομένη κατεύθυνση. Ιμ=Ι/5συνφ Μονάδες της λαμπρότητας είναι το s t ί Ι b (sb) που αντιστοιχεί στη λαμπρότητα μιας πηγής, που εχπέμπει κάθετα προς την επιφάνειά της

11 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 5 lcd ανά lcm'. Η μονάδα αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για αυτόφωτες πηγές. Για ετερόφωτες πηγές και η μονάδα n ί t (π t). Φωτεινή εκπομπή μιας πηγής σ' ένα σημείο της επιφάνειας που περιέχει το σημείο αυτό, δια του εμβαδού του στοιχείου αυτού. Μ= lim ΔΦΙΔS=dΦΙdS M=lim ΔΦ == ΔS dφ ds Μονάδα της φωτεινής εκπομπής είναι το lmlcm' ή lmlm'. ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΛΤΛΝΟΜΗΣ ΛΛΜΠΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΛΦΟΡΟΥΣ ΟΥΡΛΝΟΥΣ ΝΕΦΕΛΟΣΚΕΠΗΣ ΟΥΡΑΝΟΣ (OVERCAST SKY) Χρησιμοποιούμε δύο μοντέλα για να προσσεγγίσουμε αυτό τον ουρανό Το μοντέλο:unί!οrm sky Το μοντέλο:μοοπ αnd spencer overcαst sky UNJFORM SKY Σ' αυτό το μοντέλο η σχέση που συνδέει την τιμή της λαμπρότηταςlu που δέχεται μια οριζόντια επιφάνεια Ε Η είναι Ι, = Ε Η Ι Π ΜΟΟΝ AND SPENCER OVERCAST SKY Το μοντέλο αυτό αναφέρεται σε ουρανό με κυκλική συμμετρία όπου υπάρχει η λαμπρότητα στο Ζενίθ και είναι τρείς φορές μεγαλύτερη απ' αυτή του ορίζοντα. Η έκφρασή της περιέχει το γωνιακό ύψος σημείου Ρ και είναι η ακόλουθη: Ιρ= L z (] +2sinθ) Ι 3

12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 όπου: L z είναι η λαμπρότητα στο ζενίθ η οποία ανάγεται στην οριζόντια επιφάνεια Ε Η με τη σχέση: L z = 9. Ε Η /7π r ΑΛΑΖΙΟΣ ΟΥΡ ΑΝΟΣ ( CLEAR SKY ) Ο γαλάζιος ουρανός τυποποιήθηκε από την CIE (1) και αναφέρεται σε απόλυτα καθαρή και χωρίς σύννεφα ατμόσφαιρα. Η κατανομή της λαμπρότητας εκφράζεται με τρείς γωνίες όπως φαίνεται στο σχήμα 3: Z..nlth Σχή μα 3: Ορισμοί των 3 γωνιών στο γαλάζιο ουρανό. όπου η η γωνιακή απόσταση μεταξύ του σημείου Ρ στον ουρανό και της θάλασσας. ξ: η γωνιακή απόσταση μεταξύ του ήλιου και του ζενίθ. π/2 - θ : η γωνιακή απόσταση μεταξύ του σημείου Ρ και του ζενίθ. π π Ιρ(2 - Β, α) = _F_(_η)_._φ(~2=---_B_) Lz F(Β) ψ(ο) όπου: F(x)=O Oexp(-] χ) cosx φ(χ)=l- exp(-o.32/cosx)

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 η=arccοs [cοsξ cοs(π/2 - θ) + sίnξ sin (π!2 - θ) cosa]. Σε μολυσμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες (μεγάλες πόλεις, βιομηχανικέςπεριοχές) το μοντέλο γίνεται: F(x)=O exp(-3x)+03 COSx ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙΟΥΡΑΝΟΙ Σε πραγματικούς ουρανούς τα μοντέλα που έχουν προταθεί για την κατανομή λαμπρότητας είναι τα εξής α) Tregenza (2): Μοντέλο βασισμένο στα χαρακτηριστικά των σύννεφων και σε στατιστικά αρχεία δεδομένων. β) Gillete and Treado (3) : Μοντέλο με εξισορρόπηση μεταξύ των δύο "ακραίων" ουρανών ( γαλάζιο και νεφελοσκεπή ). Βασίζεται πάνω στη χρήση του λόγου μεταξύ της διάχυσης της οριζόντιας ακτινοβολίας και της ολικής οριζόντιας ακτινοβολίας (Cloud Ratio CR). Lp= ηlρc + (l-η)lρσ όπου :Lpc: λαμπρότητα γαλάζιου ουρανού LΡσ:λαμπρότητα νεφελοσκεπούς η= [ 1+cοs(CR-π)] /2 γ) Nakamura and Oki (5)Για μετρήσεις που έχουν γίνει σ'ένα μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει ένα μαθηματικό μοντέλο για τους ενδιάμεσουςουρανούς που αναφέρει τα εξής π L(y, η,2-.9) L(y, η, ζ) δ) Pierpaint (6): Το μοντέλο αυτό είναι παρόμοιο με το CIE που όπως προείπαμε αναφέρεται σε γαλάζιο ουρανό με διαφορετικές εκφράσεις των F και φ. Έτσι: F(x)= exp(-1.5x) φ(χ)=l-exp( -ο.80/cosx) ε) Littlefair (7): Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων που αντιστοιχούν σε μια πολύ μεγάλη περιοχή του

14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8 πραγματικού ουρανού η κατανομή της λαμπρότητας δίνεται για ενδιάμεσο ουρανό από τις σχέσεις: όπου: Lp=a e- η/4ο d [5-sin(π/2-θ) ]/3 α = η - 0.7sin(7.2η) d = ( η η 2) 9/(llπ)

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1.1 ΣΥΛΛΟΓΉ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα δεδομένα συλλέχθηκαν στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ). Χρησιμοποιούμε μια βάση δεδομένων η οποία έχει την εξής διαμόρφωση: 1) Ημερομηνία και ώρα (LST) 2) Ολικός φωτισμός (Lux) 3) Διάχυτος φωτισμός (Lux) 4) Ολική ηλιακή ακτινοβολία (W/rn 2 ) 5) Διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία (W/rn 2 ) 6) Ύψος του ήλιου ( deg )

16 ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 10 Οι μετρήσεις του διάχυτου φωτισμού και της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας είναι διορθωμένες ως προς τη στεφάνη. Οι μετρήσεις του φωτισμού έγιναν με τους αισθητήρες ΙΜΤ ΒΑΡ 3 Ο FTC, ενώ τις μετρήσεις της ηλιακής ακτινοβολίας τις πήραμε μέσω των πυρανόμετρωνερ Ρ ΙΕΥ PSP για όλες τις καταστάσειςουρανού. Αρχικά οι μετρήσεις καταχωρούνται στη βάση δεδομένων σε ι μονόλεπτες και μετατρέποvrαι σε μέρες πεντάλεπτες τιμές, με τις οποίες, και εργαστηιcαμε.! Πεντάλεπτες.-ψi.ς ΑΡXεioυ εισόδου [ΝΟΑΜΑY92DAΊl Date Hour Eg Ed Ig Id r Τ RH 05119/92 ~ S /92 09: Ί:lTJ /92 09: Ί:l n9/92 ~ 'Π ί66 5U ~ /19/92 1α/} /92 10: ' /92 10: /92 10: /92 Ηη / m / Tn Πίνακας Ι.Ι 1.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΡΙΣΜΟΙ Α) Οι μετρήσεις φωτισμού και ηλιακής ακτινοβολίας (ολικές, διάχυτες) καταχωρούvrαι στη βάση δεδομένων για όλες τις συνθήκες ουρανού. Εμείς θα πρέπει να διαχωρίσουμε τα δεδομένα ανάλογα με τον τύπο ουρανού στον οποίο αναφέρονται. Το 1986 οι Perraudeau και Chauvel εισήγαγαν το δείκτη νεφελότητας ΙΝ ο οποίος ορίζεται ως εξής (1.2.1) Στον πίνακα φαίνονται οι τιμές του IΝ και οι τύποι ουρανού που αντιστοιχούν στις τιμές αυτές.

17 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 11 Τύπος ουρανού Δείιαης νεφελότητας Συννεφιασμένος 0.00 < Ι Ν < 0.05 Ενδιάμεσα Ενδιάμεσα Ενδιάμεσα Γαλανός συννεφιασμένος μέσος -Υαλανός 0.05 < Ι Ν < < Ι Ν < < Ι Ν < < Ι,.. < Πίνακας 1.2.Ι Ο όρος C RM ισούται με το λόγο της μετρούμενης διάχυτης αχτινοβολίας προς τη μετρούμενη ολική ακτινοβολία ενώ ο όρος C RT είναι η θεωρητική εκτίμηση του παραπάνω λόγου. Συγκεκριμένα έχουμε: C RM= Id Ι Ig _._._... _.. _..._...._....._(1.2.2) CRT= Ι χ Ι (Ιχ + 101)..... _. _.. (1.2.3) Ι χ= ( γ γ γ3). '( γ-8_ γ2_ γ γ 4_ γ γ6) (1.2.4) ID1=1367 S exp (-ΤL am r ) siny....._... (1.2.5) α=1 Ι ( 0.9mr )..... _.._..... (1.2.6) mr= 1 Ι ( siny + ( γ χι.253]._..._. _ (1.2.7) S= cοsδ sίπδ+ 0_ cοs2δ sίn2δ. (1-2.8) όπου: Δ = 2π ( JD-1 ) Ι 365.._... _. _(1.2 _9) όπου: ΙΩ: Ιουλιανή ημέρα

18 ΣγΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 12 Τ.: η ακτινοβολία του καθαρού ουρανού ΤL: οι τιμές έχουν υπολογιστεί σαν μέσες ωριαίες εποχιακές τιμές και αναφέρονται στον πίνακα WINTER SPRING SUMMER AUTUMN 5 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , πίνακας Β) Οι περιορισμοί που έχει θεσπίσει η Ε C για μετρήσεις φωτισμού και ακτινοβολίας είναι οι ακόλουθοι: E g < 1.2 Εο< E d < 0.8 E e T d <I.2T e T d S 0.8 ΤΟ< E d < 1.1 E g T d S 1.1 I g E b < 5 E e E g? 500 Lux Ε" = Lux T b < 5 T e T g > 10 W/m 2 T e = 1367 W/m 2 Σημειώνουμε πως όλες οι τιμές ακτινοβολίας και φωτισμού έχουν εξαχθεί για γ > 50

19 ΣΥ ΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓ ΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΡΟΠΕΣ Οι φωτισμού, ολικές και διάχυτες, παίρνονται σε οριζόντιο επίπεδο. Ο άμεσος φωτισμός σε οριζόντιο επίπεδο δίνεται από τη σχέση: Eb = Eg - Ed '<1.3.1) Κανονικοποιώντας την παρωτάνω σχέση έχουμε: E bn =(E g - Ed)/siny _. _._. (1.3.2) Στο σχήμα 1.3 φαίνεται ο άμεσος φωτισμός 1.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟ ΜΕΝΩΝ Τα προγράμματα που δημιουργήσαμε για τ/ν επεξεργασία των δεδομένων φωτισμού και ακτινοβολίας είναι γραμμένα σε γλώσσα QΒΑSΊC ΕΕ.ΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ - ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΑ Τα προγράμματα DAY.BAS, MONTH-TRIMESTER.BAS, YEAR.BAS και SUM.BAS αναφέρονται στ/ν εξαγωγή των μέσων τιμών των μεγεθών του φωτισμού και τ/ς ακτινοβολίας καθώς επίσης και στην εξαγωγή των μεγίστων και ελαχίστων των μεγεθών αυτών.

20 ΣγΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 14 Οι παραπάνω μέσες τιμές και τα μέγιστα - ελάχιστα μπορεί να αφορούν διαδοχικά μια μέρ~ ένα μήνα ( ή ένα τρίμηνο), ή και ολοκληρο χρόνο. Έτσι λοιπόν και στα τρία πρώτα προγράμματα χρησιμοποιούμε σαν αρχεία εισόδου τη βάση δεδο μένων με τις πεντάλεπτες τιμές, που μας δόθηκε ΙCαι σαν αρχεία εξόδου τα SKY-/.DAT εως SKY-5. DAT. Αυτά τα αρχεία στη συνέχεια αποτελούν τα αρχεία εισόδου στο πρόγραμμα SUM.BAS το οποίο με αρχεία εξόδου τα OUT-/.DAT εως OUT-5.DAT μας προμηθεύει τις μέσες τιμές, τα μέγιστα και ελάχιστα των μεγεθών. Υπάρχουν πέντε αρχεία SKY-l. DAT εως SKY-5. DAT καθώς επίσης και τα OUT-/.DAT εως OUT-5.DAT επειδή ακριβώς υπάρχουν οι πέντε τύποι ουρανού. Δηλαδή του νεφελοσκεπούς, ενδιάμεσου νεφελοσκ:επούς, ενδιάμεσου, ενδιάμεσου αίθριου και αίθριου. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω προγράμματα μας τίθεται το ερώτημα στην οθόνη για ποιά περίοδο της μέρας επιλέγουμε για επεξεργασία. PRINT ~ PRINT n PRINT ~ ΙΝΡΟΤ " CHOOSE ΤΗΕ AREA ΟΡ ΤΗΕ DAY FOR PROCESSR FIRST AREA (MORN.TO 10:55) SECONΌ AREA (11,00 ΤΟ 12:55}R THIRD AREA (13 00 ΤΟ 16:55) FOURTH AREA (17,00 το NIGHT) R GlVE NUMBER (1-4)"; ΝΝ ΙΡ ΝΝ ~ 1 ΤΗΕΝ F ~ VAL("04:00"): G = VALf"11,OO") IF ΝΝ ~ 2 ΤΗΕΝ F ~ VALC"11:00 R ): G ~ VAL(R13:00'" ΙΡ ΝΝ = 3 ΤΗΕΝ F = VAL("13:00"): G ~ VAL("17:00") Ι F ΝΝ = 4 ΤΗΕΝ F ~ VAL (.. 17 : Ο Ο "): G - VAL (.. 23 : Ο Ο.. ) Σχήμα ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Για την εξαγωγή των διαγραμμάτων χρησιμοποιούμε τα προγράμματαhoyr. BAS, HOYR /. BAS και ΗΟ YR2. BAS. Και τα τρία αυτά πραγράμματα αναφέρονται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το HOYR. BAS έχει σαν αρχεία εισόδου τη βάση δεδομένων με τις πεντάλεπτες τιμές και σαν αρχεία εξόδου τα S Κ Υ-1. DA Τ εως S Κ Υ - 5. D Α Τ. Η επεξεργασία γίνεται όλη τη διάρκεια του χρόνου.

21 ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 15 INPσr" GlVE CHOlCE FOR ΜΟΝΤΗ 1-12 (13 FOR ΕΧΙΤ),"; Μ ΙΡ Μ-Ι ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAJAN92.DAO" FOR INPσr AS #9 ΙΡ Μ _ 2 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAFEB92.DAO" FOR ΙΝΡΙJT AS #9 ιε Μ = 3 1ΉΕΝ ΟΡΕΝ " NOAMAR92.DAO" FOR INPUΤ AS #9 ΙΡ Μ = 4 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ " NOλ/PR92.DAO" FOR INPill AS #9 ΙΡ Μ = 5 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAMAY92.DAO" FOR ΙΝΡΙJT AS #9 IF Μ =.6 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ vnoajun92.dao FQR ΙΝΡΟΤ AS #9 ΙΡ Μ _ 7 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAJUL92.DAO" FOR INPσr AS #9 ΙΡ Μ = 8 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAAUG92.DAO FOR INPill AS #9 ΙΡ Μ = 9 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOASEP92.DAO FOR INPσr AS #9 ΙΡ Μ = 10 ΊΉΕΝ ΟΡΕΝ "NOAOCT92. DAO" FOR INPill AS #9 ΙΡ Μ = 11 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOANOV92.DAO" FOR INPσr AS #9 ΙΡ Μ = 12 ΊΉΕΝ ΟΡΕΝ "NOADEC92. DAO" FOR INPill AS #9 ΙΡ Μ _ 13 ΊΉΕΝ GOTO 8 ΙΡ Μ > 13 ΊΉΕΝ PRINT" WRONG NUMBER", GOTO 8 Σχήμα Όπως και στα προηγούμενα προγράμματα γίνεται διαχωρισμός των μετρήσεων για κάθε τύπο ουρανού. Με το HOYR1.BAS βρίσκουμε τις μέσες ωριαίες τιμές των μεγεθών φωτισμού και ακτινοβολίας. Χρησιμοποιούμε σαν αρχεία εισόδου τα SKY-l.DAT εως SKY 5. DA Τ και σαν αρχεία εξόδου τα Ο UT-l.DAT εως Ο υτ-5.da Τ. Τέλος με το HOYR2.BAS βρίσκουμε τις μέσες ωριαίες μηνιαίες τιμές των μεγεθών φωτισμού και ακτινοβολίας κατάλληλα σχηματισμένες έτσι ώστε στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα 8URFER για τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις να προμηθευτούμε τα διαγράμματα που ακολουθούν στο επόμενο κεφάλαιο.στο HOYR2.BAS έχουμε σαν αρχεία εισόδου τα OUT-l.DAT εως OUT 5.DAT και σαν αρχεία εξόδου τα TOT-l.DAT εως TOT-5.DAT.

22 ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ολική ΗΑ E"pley PSP 25070F:J Διάj(uτrι ΗΑ ΚΙρρ-ZOΓlΘΓl CM 11.~12Π - : Κλ;Drι 45' :Θ 15 : Στεφάνη Θ 4!hr6.2 OλUΙΉ Η.λ με φίλτρa RG8 Epρley PSP 21oW5F3 o 2!hr Ι Υπtρuθρη Η.Α. Θ Θ' Θ 20><9 i z",ιeισ λαμπρότφα ΙΜΤ ΒΑΡ 30 FCT ~ -- -_ _ ~- ; 12.'022><16,2 Eρρley PSP.' Ο. ~:':~~.~.~-ι:r.ε-".~~~ Hλ>oφόνt ~:S:5--""- --,-.. '.-:; 24 Ο. Θ 12xS4.5(βά<Π Χ22χ9),!:':J.ι;~.~?:.~~ Ολι.:/ι Η,Α ~.. ~..:2~'!L1:ϊ'-~'~.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;21~1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~r;;;;;~ ~ 'f11tρuθρη Γ.Α. ;r;_-iι:iρp...--l:-..1.!':~~.~~~ _~~Ξ';1;3... '. Υπεροώδη<; Η.Α. Στεφάνι<; Σιdασης Eppley Κλiαη38"πpo<;...'Ξ'~.eΧ.~.~...._..:~ 020:<9 ιηνao,ιmom Θ7κ17.5 '..._. Ζ 9x2'ό1~! : Θ 621<7.5 "ΒΟ ! Ι "?) ; 16 S, i:i:;. -1.~55[ι;,; ~!~~-;i.4 I+----'---~.. ΔJάxuτoς Φωτισμόι; ~1 13~ (0\11. Φίλτρα Η,Α 10q Θ 1\ ΙΜΤ ΒΑΡ ]Ο FCΤ. ~ ΜΕΤΙ10, ιl6! ; ' ;~~;~ ~I ~~\~~ ~ H.~~ TριαξO"';K~ υ αντμσ-νρόφο<; 9!J;'!L~~!'~. ~'~~β, 23 :, ~.~-----:-:;-;;- ) :, :17'3 :+----.::..: ~---i---;-;-;.+-+--:4;-;:5::;7-~:ε-ξ-ά-υμ-iο-η----~ :'O""H~,~ :~~~ ι --- -!'_""_' ~~;~; ~.~~.~.~~.-. '--'. ~ i.~τ~~ό'd 23><45.5><57 1_5 Ι i, Ι 0 9>01 Ολιώς ΦωooΜΌc; ' ι Ι ΙΜΤ ΒΑΡ 30 FCT ι 1!Υ ' c.. rι 2 i i 6911~... ~..-.'... ~!56 -Β i Ι' '"---;'''..r===t10.1 ~; "" "--'~:~:",} '. Ι ~... ~;_ ~.: i ' "0 1-1r :I~ ~ 12~2b16:;i ~.,.. ~! ~ ; :. i!ι5 ~!23:: : i '+----~~~}::..==~..;: :::::::::=~;~~ :i Ι ;..;(; ί i --38 : ~ Τσχύπιια AνtjJOtJ i.~~~;:;~~~~~ξ~:ι:~' Διι\ίθuναη Ανiμou.!?~~~~.~.~~η...- 'aτό<;,.' 150..;,_~~~.S,~.~.~.., Ν ι Ι Ι! ι'" ί~! \ e'~ix6όίi...~~...;;::;~:::::::...:...::..=:..,j.92 Ι ',~'!~!;~!!.ι~.~~.~._ Ζ21χ44 N ΔιάΧυτ/ Η.Α. Eρpley PSP,.~~~?... Θ2Ο:ι:8 ΔεξσμΣνή.!!!'.~~~~.,:~~.ίί Θ 120 ΘερμoKρaσlα εξστμιζόμενου νιρaύ ~,!?!ί.,!i.~i~,?!.~~. Υψο;:; υβού 30 ~~~I~,:"~~.~~ ~ ~ ( 100.,. ΣΧηIrή Yyρaσiα 0321>:56.5!: Qualimelήc35120C 11 01:. ΘφμD~ΡασlD ξrιρaύ BεoυoμΙ,ρou l,~.qu.~~~~~ ~~ ~. (σnoo-rάσt.; σι =) Κάτοψη της πλατφόρμας του σταθμού ηλιακών και μετεωρολογικών παραμέτρων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο λόφο της ΠVΎKας. ΔιαKρίνoντuι τα όργανα μέτρησης φυσικού φωτισμού και ηλιακής αkπνoβoλί.aς

23 ΛΠΟΤΕΛΕΣΜΛΤΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

24 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ φ Ε... ::ι ο..r::: β month (time) Fig-1 global ίlluminance for overcast sky

25 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 19 -φ Ε Ξ1... ::ι Ο..ι:: month (time) Fig-2 global ίlluminancefor intermediate overcast sky

26 ΑπσΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 20 -φ Ε :;:; :::3 Ο..c month (time) Fig-3 global illuminance for intermediate sky

27 ί, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21 -φ Ε 1 - month (time) Fig-4 global illuminance for intermediate biue sky

28 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 22 ~ σι Ε Ξ,1... ::J Ο..c: month (time) Fig-5 global illuminance for blue sky

29 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 23 -φ Ε Ξ 1... =' ο..c: month (time) Fig-6 diffuse ίlluminancefor overcast sky

30 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 ~ 1 Φ Ε :;::: ~ 1... ;:] ο..ι::: 701--~-~-~-~ ),_...J...---'::_-~--':''''''''.L-...L,-L...j month (time) Fig-7 diffuse illuminance for intermediate overcast sky

31 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Φ Ε... ::s ο.ι:: ~ month (time) Fig-8 diffuse iiiuminance for intermediate sky

32 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ~ φ Ε 1... ::ι 1 ο.c month (time) Fig-9 diffuse illuminance for intermediate blue sky

33 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 27 ~ ~ Q) Ε ο.., ο ο > 'i> σ σ \'" ~ 1 ~ ~ ::;, ο σ Ο.s:: month (time) Fig-10 diffuse illuminance for blue sky

34 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 28 ~ 1 σι Ε Ξ Ο :::ι Ο.c month (time) Fig-11 global radiation for oνercast sky

35 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 29 1 _ 1 Q) Ε δ month (time) Fig-12 global radiation for inermediate overcast sky

36 ΑΙΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ~ CII 1 Ε :;:; ~.t: s:: Ο 11 Ε ξ/ '" ~ month (time) Fig-13 gjobal radiation for intermediate sky

37 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ::ι 1 ο..ι::: month (time) Fig-14 global radiation for interrnediate blue sky

38 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 32 ο J month (time) Fig--15 global radiation for blue sky

39 ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΑ 33 1 Φ ΕΞ Ξ 1... ::Ι Ο ~ 11 ο month (time) Fig-16 diffuse radiation for overcast sky

40 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ο ~ 1 Φ Ε :;:; 1 ~... ~ ο...ι:: 11 7r+--~~_r-----"::"""'_----,-L-...ι l.-.ι...,..J...l."";:"'~...,.L-L..l,.l-L.L.J-~ IΟ month (time) Fig-17 diffuse radiation for intermediate oνercast sky

41 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 35 1 ~ φ Ε ;:; ::Ι Ο..ι:: ~----~'~ "' ~,<:fj month (time) Fig-18 diffuse radiation for intermediate sky

42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 36 ~ φ Ε 1..~... :;, 1 Ο.s= month (time) Fig-19 diffuse radiation for intermediate blue sky

43 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 37 ~ φ Ε += ~ 1... :::ι ο.r: month (time) Fig-20 diffuse radiation for blue sky

44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ2 ΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Πριν προχωρήσουμε στην εξέταση των διαγραμμάτων του κεφαλαίου 2 που αφορούν τα μεγέθη φωτισμού και ακτινοβολίας (ολικός φωτισμός, διάχυτος φωτισμός, ολική ηλιακή ακτινοβολία, διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία) και τους πέντε τύπους ουρανού, πρέπει να αναφέρουμε τα εξής Τα διαγράμματα παριστάνουν ισοϋψείς καμπύλες και για να γίνουμε πιο σαφείς παριστάνουν ισοηλιακές και ισολούξ καμπύλες αναφερόμενες στην ηλιακή ακτινοβολία και τους φωτισμούς αντίστοιχα. Η παραγωγή των διαγραμμάτων πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα s u rje r διαλέγοντας στον χ-άξονα τους μήνες του έτους, στον Υ-άξονα τις ώρες της ημέρας και στον Ζ-άξονα το μέγεθος του φωτισμού ή της ηλιακής ακτινοβολίας.

45 ΣγΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 39 Ο αριθμός των μετρήσεων του φωτισμού και της ακτινοβολίας για τους ενδιάμεσους τύπους ουρανού είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετρήσεων του συννεφιασμένου ουρανού και του γαλάζιου ουρανού. Αυτό συμβαίνει διότι οι ενδιάμεσοι τύποι ουρανού, οι λεγόμενοι και πραγματικοί ουρανοί, συναντώνται πολύ πιο συχνά κατά τη διάρκεια του έτους σε σχέση με τους λεγόμενους ιδανικούς ουρανούς δηλαδή τους: συwεφιασμένο και γαλανό ουρανό. Επίσης αν διαλέξουμε ένα πραγματικό τύπο ουρανού π.χ τον ενδιάμεσα γαλάζιο ουρανό θα παρατηρήσουμε πως ο αριθμός των μετρήσεων αυξάνει όσο "προχωράμε" στους μήνες της άνοιξης και του καλοκαιριού ενώ λιγοστεύουν όσο "φτάνουμε" στο φθινόπωρο και το χειμώνα. Σε παρόμοια συμπεράσματα -όσον αφορά πάντα τον αριθμό των μετρήσεων- μπορούμε να καταλήξουμε για κάθε τύπο πραγματικού ουρανού. 3.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣγΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣΟγΡΑΝΟΣ Παρατηρούμε μεγάλες ομοιότητες μεταξύ των ισολούξ καμπυλών του ολικού φωτισμού και του διάχυτου φωτισμού (σχήμα 1, σχήμα 6) καθώς επίσης και μεταξύ των διαγραμμάτων ολικής και διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας (σχήμα 11, σχήμα 16). Όσον αφορά τους φωτισμούς παρατηρούμε πύ1cvωση των καμπυλών στους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Παρόμοια πύ1cvωση γραμμών παρατηρείται και στα διαγράμματα ακτινοβολίας το μήνα Σεπτέμβριο και στις αρχές Οκτωβρίου. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΣγΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ ΟγΡΑΝΟΣ Οι ομοιότητες μεταξύ των δύο διαγραμμάτων φωτισμού (σχήμα 2, σχήμα 7) και των δύο διαγραμμάτων ηλιακής ακτινοβολίας (σχήμα 12, σχήμα 17) συναντώνται και σ'αυτόν τον τύπο ουρανού. Αν εξετάσουμε

46 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 40 τα διαγράμματα φωτισμού θα παρατηρήσουμε την ύπαρξη μεγίστων καμπυλών σε πρωινές (10:00) και μεσημεριανές(13 :00) ώρες τόσο για την περίοδο του Μαρτίου όσο και για την περίοδο Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου (σχήμα 2, σχήμα 7). Στις καμπύλες της ηλιακής ακτινοβολίας υπάρχουν επίσης τοπικά μέγιστα τόσο για πρωινές όσο και για τις μεσημεριανές ώρες στους ίδιους περίπου μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο. Επίσης υπάρχει μεγάλη πύκνωση καμπυλών σε μεσημεριανές ώρες (περίπου 11:00 εως 12:00) και σε απογευματινές ώρες (περίπου 15:00) για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο (σχήμα 12, σχήμα 17). ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΜΕΣΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ Τα μέγιστα για τα διαγράμματα φωτισμών (σχήμα 3, σχήμα 8) παρατηρούνται τον Μάρτιο και τον Ιούνιο για τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες (l0:00 και 13:00). Στα διαγράμματα της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας μέγιστες ισοηλίακές καμπύλες παρατηρούνται στο τέλος της άνοιξης και τις αρχές καλοκαιριού για τις μεσημεριανέςώρες (σχήμα 13). Το ίδιο συμβαίνει και στα διαγράμματα της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας ενώ παρατηρούνται και τοπικά μέγιστα αναφερόμενα σε μικρότερες χρονικές περιόδους τόσο της ημέρας όσο και του έτους (σχήμα 18). Οι ομοιότητες μεταξύ των διαγραμμάτων φωτισμού και των διαγραμμάτων ηλιακής ακτινοβολίας συναντώνται και σ'αυτόν τον τύπο ουρανού. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ Σ' αυτόν τον τύπο ουρανού οι ομοιότητες των διαγραμμάτων είναι μεγαλύτερες μεταξύ των καμπυλών της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας και του ολικού φωτισμού (σχήμα 4, σχήμα ]4) καθώς επίσης και μεταξύ των καμπυλών διάχυτου φωτισμού και διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας(σχήμα 9, σχήμα]9). Οι μέγιστες καμπύλες παρατηρούνται για όλα τα μεγέθη τον μήνα Ιούνιο για τις μεσημεριανές ώρες της ημέρας (από] 2:00 εως 14:00).

47 , ΣγΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 41 Γ ΑΛΑΖΙΟΣ ΟγΡΑΝΟΣ Τα χαρακτηριστικά αυτού του τύπου ουρανού τόσο για τα μεγέθη ακτινοβολίας όσο και για τα μεγέθη του φωτισμού είναι ότι αναφέρονται μόνο σε πέντε μήνες του έτους. Συγκεκριμένα υπάρχει επεξεργασία μετρήσεων για τους μήνες Ιούνιο ως Οκτώβριο. Ομοιότητες παρατηρούνται μόνο μεταξύ των διαγραμμάτων ακτινοβολίας (σχήμα 15, σχήμα 20) ενώ τα διαγράμματα φωτισμού είναι διαφορετικά μεταξύ τους (σχήμα 5, σχήμα 1Ο). Στο διάγραμμα της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας οι κυρίως μέγιστες καμπύλες παρατηρούνται στις αρχές Ιουνίου και ένα τοπαό μέγιστο το μήνα Ιούλιο (σχήμα 15). Στο διάγραμμα της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας (σχήμα 20) παρατηρείταιμεγαλύτερη πύ1cvωση γραμμών σε σχέση με το διάγραμμα της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας ενώ οι μέγιστες καμπύλες παρατηρούνται επίσης στις αρχές του Ιουνίου για τη μεσημεριανή ώρα (13:00). Παρόμοια πύ1cvωση καμπυλών παρατηρείται και στο διάγραμμα του διάχυτου φωτισμού σε αντίθεση με το διάγραμμα του ολικού φωτισμού. Στο διάγραμμα του διάχυτου φωτισμού (σχήμα 1Ο) οι κυρίως μέγιστες καμπύλες παρατηρούνται στο τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου για πρωινές προς μεσημεριανές ώρες (11 :00 εως 12:00). Στο διάγραμμα του ολαού φωτισμού υπάρχει μια μέγιστη ισολούξ καμπύλη το μήνα Αύγουστο αναφερόμενη σε μεσημεριανές ώρες (σχήμα 5).

48 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 42 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

49 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 43 CLS PR1NT PRIN'T " PRINT " PRINT PR1NT DAY.BAS DAY PROCESS " " ALL ΊΉΕ DATA 1S ABOUT ΤΗΕ YEAR 1992" " REM REM REM W1TH TH1S PROGRAM WE SEPARATE ΤΗΕ DATA CONCERN1NG ΤΗΕ CHOOSEN DAY ~~ AREA ΟΙ.' ΤΗΕ DAY TH1S SEPERAT10N ΤΆΚΕ PLACE FOR ALL ΤΗΕ K1NDS ΟΙ.' SKY 1 ΟΡΕΝ "SΚY-l.DAT" FOR OUTPUT AS #1 OI?EN "SKY-2.DAT" FOR OUTI?UT AS #2 ΟI?ΕΝ "SΚY-3.DAT" FOR OUTPUT AS #3 OI?EN "SΚ"f-4.DAT" FOR OUTI?UT AS #4 OI?EN SΚY-S.DAT" FOR OUTPUT AS #5 OI?EN "ERR.DAT" FOR ΟΠΤΙ?ΠΤ AS #6 OI?EN "HELP.DAT" FOR ΟυΤΡυΤ AS #7 2 1Νl?υΤ " G1VE CH01CE FOR ΜΟΝΤΗ 1-12 (13 FOR EX1Tj,"; Μ 11.' Μ 1 ΤΗΕΝ ΟI?ΕΝ 'NOAJAN92.DAO" FOR 1NI?UT AS #9 11.' Μ 2 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAFEB92.DAO" FOR 1ΝΡΠΤ AS #9 11.' Μ 3 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAMAR92.DAO" FOR 1NPUT AS #9 11.' Μ 4 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAAPR92.DAO" FOR 1NPUT AS #9 11.' Μ 5 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAMAY92.DAO" FOR 1NPUT AS #9 11.' Μ 6 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAJUN92.DAO" FOR 1Νl?υΤ AS #9 11.' Μ 7 ΤΗΕΝ ΟI?ΕΝ "NOAJUL92.DAO" FOR 1NPUT AS #9 11.' Μ 8 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAAUG92.DAO" FOR 1NPUT AS #9 11.' Μ 9 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOASEI?92.DAO" FOR 1NI?UT AS #9 11.' Μ 10 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAOCT92.DAO" FOR 1NI?UT AS # 9 11.' Μ 11 ΤΗΕΝ ΟI?ΕΝ "NOANOV92.DAO" FOR 1NPUT AS #9 11.' Μ 12 ΤΗΕΝ ΟI?ΕΝ "NOADEC92.DAO" FOR 1NPUT AS #9 11.' Μ 13 ΤΗΕΝ ωτο 8 11.' Μ > 13 ΤΗΕΝ I?R1NT " WRONG NUMBER", GOTO 8 PR1NT PR1NT PR1NT 1NPUT CHOOSE ΤΗΕ AREA ΟΙ.' ΤΗΕ DAY FOR PROCESS" FIRST ΜΕλ (MORN.TO 10,55) SECOND ΜΕλ 111,00 ΤΟ 12,55)" TH1RD AREA (13 00 το 16,55) FOURTH ΜΕλ (17,00 ΤΟ N1GHTI" G1VE NUMBER 11-4) "; ΝΝ 1Ι? ΝΝ 11.' ΝΝ 11.' ΝΝ IF.ΝΝ 1 ΤΗΕΝ Ι.' 2 ΤΗΕΝ Ι.' 3 ΤΗΕΝ Ι.' 4 ΤΗΕΝ F = νj:ι,l("04:do"): G : VAL ("11,ο Ο"), G VAL("13 :00"): G VAL("17,OO"), G VAL("ll:DO") VAL("13:00") VAL('Ί7:00") VAL( "23: 00")

50 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 44 IF ΝΝ :> 4 ΠlEN PRINτ n WRONG CHOICE", GOTO θ REM REM INPUT " DAY PROCESS GlVE DATE (MM\DD),"; DD$ 3 ΙΝΡυΤ #9, REC$ LET Α$ MID$(DD$, 4, 2) LET Β$ = MID$(REC$, 4, 2) IF EOF(9) GOTO 4 IF Α$ = Β$ ΤΗΕΝ PRINT #7, REC$, GQTO 3 GOTO 3 REM WE USE Α HELPING RECORD CALLED "HELP. BAS" REM WHERE WE ΡυΤ ΙΝ ΤΗΕ DATA OF ΤΗΕ SELECTED DAY 4 CLOSE #7 ΟΡΕΝ "HELP.DAT" FOR ΙΝΡυΤ AS #θ 5 DO UNTIL EOF (θ) ΙΝΡυΤ #θ, REC$ LET C$ = MID$(REC$, 10, 5) D = VAL(C$) REM REM REM VARIABLE D, ΗΗ READ ΤΗΕ HOUR FROM DATA VARIABLE DD READ ΤΗΕ DAY OF ΤΗΕ ΜΟΝΤΗ WE USE DD ΤΟ CALCULATE JULIAN DAY "JD" IF D >= F AND D < G ΤΗΕΝ GOTO 6 ELSE GOTO 5 6 EG$ MID$(REC$, 16, 7), EG VAL(EG$), PRINT "DAY" ED$ MID$(REC$, 24, 7), ED VAL(ED$) IG$ MID$(REC$, 32, 4), IG VAL{IG$) ID$ MID$(REC$, 37, 4), ID VAL(ID$) GS$ MID$(REC$, 42, 5), GS VAL(GS$) ΕΕΧ = IF EG > (1.2 * ΕΕΧ) OR EG < 500 ΤΗΕΝ GOTO 7 IF ED > (.θ * ΕΕΧ) OR ED > (1.1 * EG) ΤΗΕΝ GOTO 7 ΙΕΧ = 1367 IF IG < 10 ΤΗΕΝ GOTO 7 IF ID > (1.2 * ΙΕΧ) OR ID > (1.1 * IG) ΤΗΕΝ GOTO 7 REM MATHS LET CC$ = MID$(REC$, 10, 2) ΗΗ = VAL(CC$) Ρ5 :ο,- VAL(I'05"): F6 = VAL("06") = F7 "" VAL("07"); F8 = VAL{"08"} F9 = VAL("09"), F10 = VAL("10"), Fl1 = VAL("l1"), F12 = VAL("12") F13 VAL("13"), F14 VAL("14"), F15 VAL("15"), FH VAL("16"j F17 VAL("l7"): F18 "" VAL("18"): F19 = VAL("19"): Ρ20 = VAL("20") F21 = VAL("21")

51 (Μ _ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4S LET DAT$ ~ MID$(REC$, 4, 2) DD VAL(DAT$) IF Μ. ΜΙ ΤΗΕΝ JD οο IF Μ Μ2 ΤΗΕΝ JΌ~ 31 + DD IF Μ Μ3 ΤΉΕΝ JD 60 + DD IF Μ Μ4 ΤΗΕΝ JΌ 91 + DD IF Μ Μ5 ΤΗΕΝ JD ΟΟ IF Μ Μ6 ΤΗΕΝ JD DD IF Μ Μ7 ΤΗΕΝ JD οο IF Μ Μ8 ΤΗΕΝ JD ΟΟ IF Μ _ "9 ΤΗΕΝ JD DD IF Μ ΜΙ0 ΤΗΕΝ JD DD IF Μ ΜΙ1 ΤΗΕΝ JD DD IF Μ Μ12 ΤΗΕΝ JD DD DLT _ (JΌ - 1) / 365 S = * COS(DLT) * SIN(DLT) * COS(2 * DLT) SIN{2 DLT) MR _ 1 / (SIN(GS) +.15 * «(GS ) - (-1.253))) Α. 1 / (.9 * MR IF (Μ 12 OR Μ ~ 1 OR Μ - 2) AND ΗΗ F5 1ΉΕΝ TL # IF (Μ 12 OR Μ = 1 OR Μ 2) AND ΗΗ= F6 1ΉΕΝ TL # IF (Μ = 12 OR Μ 1 OR Μ 2) ΑΝΌ ΗΗ F7 ΊΉΕΝ TL ~ # IF (Μ 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΗ- F8 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΗ- F9 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ - 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΗ- FIO ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 12 OR Μ = 1 OR Μ 2) AND ΗΗ = F11 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΉ F12 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΗ F13 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΗ = F14 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ = 12 OR Μ 1 OR Μ 2) ΑΝΌ ΗΗ F15 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ = 12 OR Μ 1 OR Μ 2) ΑΝΌ ΗΉ F16 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 12 OR Μ 1 OR Μ 2) ΑΝΌ ΗΗ = F17 'FHEN TL # IF (Μ = 12 OR Μ = 1 OR Μ 2) ΑΝΌ ΗΗ F18 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΗ F19 ΤΗΕΝ TL # IF 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΗ F20 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ = 12 OR Μ 1 OR Μ 2) AND ΗΗ = F21 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F5 ΤΗΕΝ TL # IF [Μ = 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F6 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F7 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ = 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F8 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ = 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΉ F9 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ = 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ FlO ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F11 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F12 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ = 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F13 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 51 AND ΗΗ F14 ΤΗΕΝ τι # IF (Μ = 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F15 ΤΗΕΝ TL # IF ΙΜ " 3 OR Μ = 4 OR Μ 51 AND ΗΗ F16 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F17 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 3 OR Μ 4 0"- Μ 51 AND ΗΗ F18 ΤΗΕΝ TL # IF [Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΗ F19 ΊΉΕΝ TL #

52 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 46 IF (Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΉ F20 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 3 OR Μ 4 OR Μ 5) AND ΗΉ F21 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND ΗΉ F5 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8 ) AND ΗΉ F6 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND IU! F7 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8 ) AND IU!~ F8 ΤΗΕΝ TL ~ # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ ~ 8) AND IU! F9 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ ~ 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND IU! η0 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND IU! F11 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ "'" 7 OR Μ - 8) AND IU! F12THEN TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ Β) AND IU! F13 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ >: 8) AND ΗΉ Π4 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND IU!- F15 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ - 7 OR Μ 8 ) AND ΗΉ F16 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ - 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND IU! Π7 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND ΗΉ Π8 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND HH~ Π9 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND IU! F20 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ - 6 OR Μ 7 OR Μ 8) AND IU! F21 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND ΗΗ F5 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND ΗΗ F6 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 CR Μ 10 OR Μ 11) AND IU! F7 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND ΗΗ F8 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND ΗΗ F9 ΤΗΕΝ TL 4.Β # IF (Μ 9 OR Μ >: 10 OR Μ 11) AND IU! F10 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND IU! F11 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11 ) AND IU! F12 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ ~ 11) AND ΗΗ Π3 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND IU! Π4 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND ΗΗ F15 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND IU! - F16 'ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND IU! Ρ17 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ - 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND IU! Π8 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND ΗΗ - Π9 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ 10 OR Μ 11) AND IU! F20 ΤΗΕΝ TL # IF (Μ 9 OR Μ ~ 10 OR Μ 11) AND ΗΗ F21 ΤΗΕΝ TL # ΝΕΡ = «-TL) * Α * MR) IF ΝΕΡ < (-20) OR ΝΕΡ > 20 THEN GOTO 7 IDI = 1367 * S * ΕΧΡ (ΝΕΡ) * SINίGS) CRM = ID / IG Χ * GS * (GS' 2) * (GS - 3) R * (10-2) * GS - B.S375 * (10-4) * (GS 2) * (10-5) * (GS 3) Κ = * ( ) (GS 4) * (10-81 (GS 5) * ( ) * (GS 6) L =: R + Κ ΙΧ.= Χ.. L CRT ΙΧ / (ΙΧ + IDI) Q 1 CRM Ζ = 1 - CR

53 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 47 IF Ζ ~ Ο ΤΗΕΝ GOTO 7 IN~Q/Z IF ΙΝ >= Ο AND ΙΝ <.05 ΤΗΕΝ PRINT #1, REC$ ΙΡ ΙΝ >=.05 AND ΙΝ <.2 ΤΗΕΝ PRINT #2, REC$ IF ΙΝ >=.2 AND ΙΝ <.7 ΤΗΕΝ PRINT #3, REC$ IF ΙΝ >=.7 AND ΙΝ <.9 ΤΗΕΝ PRINT #4, REC$ IF ΙΝ >=.9 AND ΙΝ <= 1 ΤΗΕΝ PRINT #5, REC$ IF ΙΝ < Ο OR ΙΝ > 1 ΤΗΕΝ PRINT #6, REC$ 7 PRINT LoOP 8 CLOSE #1, CLOSE #2, CLOSE #3, CLOSE #4, CLOSE #5, CLOSE #6 CLOSE #7, CLOSE #8, CLOSE #9 9 INPUT" 00 Υοσ WANT 1'.ΝΥ OTHER PROCESS (Υ/Ν)"; ΒΒ$ IF ΒΒ$ = "Υ" ΤΗΕΝ GOTO 1 ELSE GOTO PRINT " ΕΝΏ END OF DAY.BAS"

54 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 48 CLS PRINT PRINT PRINT PRINT MONTH-TRlMESTER.BAS ΜΟΝΤΗ AND TRlMESTER PROCESS ALL DATA ABOUΤ ΤΗΕ YEAR 1992" REM REM REM WITH THIS PROGRAM WE SEPERATE ΤΗΕ DATA CONSERNING ΤΗΕ SELECTED ΜΟΝΤΗ OR TRlMESTER AND ΤΗΕ AREA ΟΡ ΤΗΕ DAY THIS SEPERATION ΤΑΚΕ PLACE FOR ALL KINDS ΟΡ SΚY ΟΡΕΝ "SΚY-1.DAT" FOR OUΤPUΤ AS 111 ΟΡΕΝ "SΚY-2.DAT" FOR.OOTPUΤ AS 112 ΟΡΕΝ "SΚY-3.DAT" FOR ΟΟΤΡΟΤ AS 113 ΟΡΕΝ "SKY-4.DAT" FOR ΟΟΤΡΟΤ AS 114 ΟΡΕΝ "SΚY-S.DAT" FOR ΟΟΤΡΟΤ AS 115 ΟΡΕΝ "ERR.DAT" FOR OUΤPOT AS 1110 ΙΝΡυΓ " ΙΡ ΙCΚ$ ΙΡ ΙCΚ$ = WHAT PROCESS DO YOU WANT (ΜΟΝΤΗ OR TRIMESTER) "Μ" ΤΗΕ.Ν GOΤΟ 7 "τ" ΤΗΕΝ GOTO 2 (Μ-Τ) "; ΙCΚ$ 2 PRINT.. PRINT 1i ΙΝΡΟΤ.. 1 FOR SPRING - 2 FOR SUMMER" 3 FOR AOTUMN- 4 FOR WINTER" CHOOSE AREA (1-4)"; W IF W > 4 ΤΗΕΝ PRINT n ΙΡ W = 1 ΤΗΕΝ ΙΡ W 2 ΤΗΕΝ ΙΡ W 3 ΤΗΕΝ H'W=4THEN WRONG GOTO 3 GOTO 4 GOTO 5 GOTO 6 NUMBER ιι. GOTO 17 3 ΟΡΕΝ "NOAMAR92. DAO" FOR INPUΤ AS 116 ΟΡΕΝ "NOAAPR92.DAO" FOR ΙΝΡΟΤ AS #7 ΟΡΕΝ "NOAMAY92.DAO" FOR INPUT AS 118, GOTO 8 4 ΟΡΕΝ "NOAJUN92.DAO" FOR INPUT AS 116 ΟΡΕΝ "NOAJUL92. ΟΑΟ" FOR ΙΝΡυΤ AS 117 ΟΡΕΝ "NOAAUG92.DAO" FOR INPUT AS 118, GOTO 8 5 ΟΡΕΝ t'noasep92. DAO" FOR INPUT AS 116 ΟΡΕΝ "NOAOCT92.DAO" FOR INPUΤ AS 117 ΟΡΕΝ "NOANOV92.DAO" FOR INPUT AS 118, GOTO 8 6 ΟΡΕΝ "NOADEC92.DAO" FOR ΙΝΡυΤ AS #6 ΟΡΕΝ "NOAJAN92.DAO" FOR ΙΝΡυΤ AS 117 ΟΡΕΝ "NOAFEB92.DAO" FOR INPUT AS #8, GOTO 8

55 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 49 7 ΙΝΡΙΤ!' " GlVE CΉOICE FOR ΜΟΝΤΉ 1-12 (13 FOR ΕΧΙΤ) :.. ; Μ ΙΡ Μ 1 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ ΗΝΟΑJΆΝ92.DΑΟ" FOR INPιJT AS #9 ΙΡ Μ 2 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAFEB92.DAO" FOR INPιJT AS #9 ΙΡ Μ 3 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAMAR92.DAO" FOR INPυr AS Μ9 ΙΡ Μ 4 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAAPR92.DAO" FOR INPιJT AS #9 ΙΡ Μ 5 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAMAY92.DAO" FOR INPυr AS Μ9 ΙΡ Μ 6 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOA.JUN92.DAOIO FOR INPυr AS #9 IF Μ 7 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAJUL92.DAO" FOR INPυr AS #9 IF Μ β ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOAAUG92.DAO" FOR ΙΝΡΟΤ AS #9 IF Μ 9 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ ΙΙΝΟΜΕΡ92.ΟΑΟ FOR ΙΝΡΟΤ AS #9 IF Μ 10 ΤΗΕΝ QPEN "NOAOCT92.DAD" FOR INPUT AS #9 IF Μ 11 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOANOV92.DAD" FOR ΙΝΡΟΤ AS #9 ΙΡ Μ 12 ΤΗΕΝ ΟΡΕΝ "NOADEC92.DAO" FOR ΙΝΡσΤ AS #9 ΙΡ Μ 13 ΤΗΕΝ GOTO 16 IF Μ > 13 ΤΗΕΝ PRINT " WRONG NUMBER": GOTO 17 REM REM REM β PRINT PRINT " PRINT ΙΝΡυΤ ΙΡ ΝΝ " 1 IF ΝΝ 2 IF ΝΝ 3 ΙΕ' ΝΝ 4 CHOQSE ΤΗΕ ΜεΑ ΟΡ ΤΗΕ DAY FOR PROCESS" FIRST AREA ( MORN. ΤΟ 10,55) SECOND AREA (11,00 ΤΟ 12,55)" THIRD AREA (13,00 το 16,55) FOURTH ARεA (17,00 το NIGHT)" GlVE NDMBER (1-4)"; ΝΝ ΤΗΕΝ F VAL("04:0Q"): G ΤΗΕΝ F VAI,("l1,00"), G ΤΗΕΝ F VAL("13,00"), G ΤΗΕΝ F VAL("17,00"), G VAL("ll:QO") VAL("13 :00") VAL("17:0a r,) VAL ("23 :00") IF ΝΝ > 4 ΤΗΕΝ PRINT 11 WRONG NDMBER", GOTO 17 IF ΚΚ$ ΙΡ ΚΚ$ "Μ" ΤΗΕΝ GOTO 14 "Τ" ΤΗΕΝ GOTO 11 REM REM ΡΜΤ ΟΝΕ - 3 -ΜΟΝΤΗ REM REM REM REM VARIABLE D, ΗΗ READ ΤΗΕ HOYR FROM ΤΗΕ DATA VARIABLE DD READ ΤΗΕ DAY OF ΤΗΕ ΜΟΝΤΗ ;{Ε USE DD ΤΟ CALCULATE JULIAN DAY "JD" VARIABLE ΜΜ READ ΊΉΕ ΜΟΝΤΗ FROM ΤΗΕ DATA 9 DO UNTIL EOF ( β) INPU'f #8, REC$ LET C$ MID$(REC$, 10, 5) D = VAL(C$) IF D >= F AND D < G ΤΗΕΝ GOTO 12 ELSE GOTO 9 10 DO UNTIL EOF(7) ΙΝΡυΤ Μ7, REC$ LET C$ = MID$(REC$, 10, 5) D = VAL(C$) IF D >= F AND D < G THL~ GOTO 12 ELSE GOTO 10

56 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DO UNTrL ΕΟΡ(6) rnput #6, REC$ LET C$ : MrD$(REC$, 10, 5) D : VAL(C$) IF D >= F AND D < G ΤΗ:ΕΝ ωτο 12 EL$E GOTO EG$ MrD$ (REC$, 16, 7), EG VAL (EG$), PRrNT ΕΟ$ MrD$ (REC$, 24, 7), ΕΟ VAL(ED$) rg$ : Η1Ο$ (REC$, 32, 4), 1G VAL (rg$) 1Ο$ H1D$(REC$, 37, 4), rd VAL (1D$) GS$ M1D$(REC$, 42, 5), GS VAL (GS$) ΕΕΧ : Ρ EG > (1.2 * ΕΕΧ) OR EG < 500 ΤΗΕΝ ωτο 13 1Ρ ΕΟ > (.Β * ΕΕΧ) OR ΕΟ > (1.1 * EG) ΤΗΕΝ ωτο 13 1ΕΧ : 1367 rp 1G < 10 ΤΗΕΝ ωτο 13 1Ρ 1Ο > (1.2 * rex) OR 1Ο > (1.1 * rg) ΤΉΕΝ GOTO 13 REM MATHS LET CC$ : MrD$(REC$, 10, 2) ΗΗ VAL(CC$) Ρ5 = VAL("05 11 ): F6 = VAL("06"): Ρ7 = VAL("07"): F8 = VAL("08") F9 = VAL("09"): F10 = VAL("10"): Fll = VAL("ll."); F12 = VAL("12") Ρ13 VAL("13"), Π4 VAL("14"], Ρ15 VAL("15'Ί, Π6 VAL("16") Η7 : VAL("17"), Ρ1Β : VAL("1B") F19: VAL("19"), Ρ20 : VAL("20") F21 = VAL("21") Μ1 VAL("01"), Μ2 VAL("02"), Μ3 VAL("03"), Μ4 VAL ("04") Μ5 : VAL("05") Μ6 : VAL("06"), Μ7 VAL("07"), ΜΒ VAL("OB"}, Μ9 VAL("09"} M10 = VAL{"10"}: Mll = VAL( II 11"): M12 = VAL("12") LET ΜΟΝΤ$ : M1D$(REC$, 1, 2) ΜΗ : VAL(MONT$) LET ΟΑΤ$ : M1D$(REC$, 4, 2) οο : VAL(DAT$} 1Ρ ΜΗ Μ1 ΤΗΕΝ JD ΟΟ 1Ρ ΜΗ Μ2 ΤΗΕΝ JD 31 + οο 1Ρ ΜΗ Μ3 ΤΗΕΝ JD 60 + οο 1Ρ ΜΗ Μ4 ΤΗΕΝ JD 91 + ΟΟ 1Ρ ΜΗ Μ5 ΤΗΕΝ JD ΟΟ 1Ρ ΜΗ Μ6 ΤΗΕΝ JD οο 1Ρ ΜΗ Μ7 ΤΗΕΝ JD 1Β2 + οο 1Ρ ΜΗ ΜΒ ΤΗΕΝ JD οο rf ΜΗ Μ9 ΤΗΕΝ JD οο rf ΜΗ Μ10 ΤΗΕΝ JD ΟΟ 1Ρ ΜΗ Μ11 ΤΗΕΝ JD ΟΟ 1Ρ ΜΗ Μ12 ΤΗΕΝ JD οο DLT (JD - 11 Ι 365

57 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 51 S ~ * ODS(DLT) * SIN(DLT) * COS(2 * DLT) * SIN(2 * DLT) MR = 1 / (SIN(GS) +.15 * «GS ) - (-1.253»)) Α = 1 / (.9 * MR + 9.4) IF W 4 AND ΗΗ F5 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F6 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F7 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F8 ΤΗΕΝ TL ~ # IF w 4 AND ΗΗ F9 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F10 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F11 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F12 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F13 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F14 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F15 ΤΗΕΝ TL ~ # ΙΡ w 4 AND ΗΗ F16 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F17 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ= F18 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F19 ΤΗΕΝ TL # IF w 4 AND ΗΗ F20 ΤΗΕΝ TL # IF w ~ 4 AND ΗΗ F21 ΤΗΕΝ TL # IF w ~ 1 AND ΗΗ F5 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F6 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F7 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F8 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F9 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F10 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F11 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F12 ΤΗΕΝ TL ~ # IF w 1 AND ΗΗ F13 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F14 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F15 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F16 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F17 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ = F18 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F19 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F20 ΤΗΕΝ TL # IF w 1 AND ΗΗ F21 ΤΗΕΝ TL # ΙΡ w 2 AND ΗΗ F5 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F6 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F7 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F8 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F9 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F10 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F11 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F12 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F13 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F14 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F15 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F16 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F17 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F18 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F19 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F20 ΤΗΕΝ TL # IF w 2 AND ΗΗ F21 ΤΗΕΝ TL # IF w 3 AND ΗΗ F5 ΤΗΕΝ TL = #

58 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 52 1Ρ W 3 AND ΗΗ 3 F6 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F7 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F8 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F9 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F10 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ Fll ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F12 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F13 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F14 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F15 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F16 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F17 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND HH~ F18 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F19 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 3 AND ΗΗ F20 ΤΗΕΝ TL # 1F w 3 AND ΗΗ F21 ΤΗΕΝ TL # ΝΕΡ = ( (-TL) Α' MR) 1F ΝΕΡ < (-20) OR ΝΕΡ > 20 ΤΗΕΝ GOTO ~ 1367 S ΕΧΡ (ΝΕΡ) S1N(GS) CRM ~ 10 / 1G Χ GS (GS - 2) (GS - 3) R * ( ) * GS ( ) * (GS - 2) * ( ) (GS - 3) Κ = ( ) (GS - 4) ( ) (GS - 5) * ( ) (GS - 6) L = R + Κ ΙΧ = Χ * L CRT 1Χ / (1Χ + 101) Q=l-CRM Ζ ~ 1 - CR 1F Ζ ~ Ο ΤΗΕΝ GOTO 13 1Ν = Q / Ζ 1F 1Ν >= Ο AND 1Ν <.05 ΤΗΕΝ PR1NT #1, REC$ 1F 1Ν >~.05 AND 1Ν <.2 ΤΗΕΝ PR1NT #2, REC$ 1F 1Ν >=.2 AND 1Ν <.7 ΤΗΕΝ PR1NT #3, REC$ 1F 1Ν >~.7 AND 1Ν <.9 ΤΗΕΝ PR1NT #4, REC$ 1F 1Ν >~.9 AND 1Ν <= 1 ΤΗΕΝ PR1NT #5, REC$ 1Ρ 1Ν < Ο OR 1Ν > 1 ΤΗΕΝ PR1NT #10, REC$ 13 PR1NT LOOP LOOP LOOP 1Ρ ΚΚ$ "Τ" ΤΗΕΝ GOTO 17

59 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 53 REM REM PART TWO - ΜΟΝΤΗ 14 οο UNT1L EOF(9) 1ΝΡυΤ #9, REC$ LET C$ a M1D$(REC$, 10, 5) D = VAL(C$) REM REM REM VAR1ABLE Ο,ΗΗ READ ΤΗΕ HOUR FROM ΤΗΕ ΟΑΤΑ VAR1ABLE READ ΟΟ ΤΗΕ ΟΑΥ Ο!' ΤΗΕ ΜΟΝΤΗ WE USE ΟΟ ΤΟ CALCULATE JUL1AN ΟΑΥ "JD" IF D >= F AND D c G ΤΗΕΝ GOτο 15 ELSE GOTO Η 15 EG$ MID$(REC$, 16, 7): EG VAL(EG$) : PR1NT 11 ΜΟΝΤΗ" ΕΟ$ MID$(REC$, 24, 7) : ΕΟ VAL(ED$) IG$ MID$ (REC$, 32, 4) : IG ναι. (IG$) ΙΟ$ M1D$(REC$, 37, 4) : ΙΟ ναι, (ID$) GS$ ΜΙΟ$ (REC$, 42, 5) : GS VAL(GS$) ΕΕΧ = !' EG > (1.2 * ΕΕΧ) OR EG < 500 ΤΗΕΝ GOΤΟ 16 IF ΕΟ > (.θ * ΕΕΧ) OR ΕΟ > (1.1 * EG) ΤΗΕΝ GOτο 16 ΙΕΧ = 1367 IF IG < 10 ΤΗΕΝ GOτο 16 1F ΙΟ > (1.2 * ΙΕΧ) OR 1Ο > (1.1 * 1G) ΤΗΕΝ GOΤΟ 16 REM MATHS LET CC$ = MID$(REC$, 10, 2) ΗΗ VAL(CC$) F5 = VAL("05"): F6 :::Σ VAL(II06 11 ): F7 ::: VAL("07 II ): F8 ::::: VAL("OS") F9 = VAL("09"): F10 = VAL("10"): Fl1 = VAL("11"): F12 = VAL("12") Π3 VAL("13"): F14 VAL("14"): F15 VAL("15"): Π6 VALΙ"16") F17 VAL("17"): F1B = VAL("IB"): F19 = VAL("19"): F20 = VAL("20") F21 '" VAL{ tι 21 n ) LET ΟΑΤ$ = MID$(REC$, 4, 2) ΟΟ = VAL(OAT$) 1F Μ 1 ΤΗΕΝ JD ΟΟ 1F Μ 2 ΤΗΕΝ JD 31 + ΟΟ IF Μ 3 ΤΗΕΝ JD 60 + ΟΟ IF Μ 4 ΤΗΕΝ JD 91 + ΟΟ 1F Μ 5 ΤΗΕΝ JD ΟΟ IF Μ 6 ΤΗΕΝ JD οο 1F Μ 7 ΤΗΕΝ JD 1θ2 + ΟΟ IF Μ Β ΤΗΕΝ JD ΟΟ 1F Μ 9 ΤΗΕΝ JD ΟΟ 1!' Μ 10 ΤΗΕΝ JD οο 1!' Μ 11 ΤΗΕΝ JD ΟΟ 1!' Μ 12 ΤΗΕΝ JD ΟΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φωτομετρία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φωτομετρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Φωτοτεχνία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φωτομετρία Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@materials.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Φωτομετρία - Ραδιομετρία

Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@materials.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Φωτομετρία - Ραδιομετρία Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@matials.uoc.g Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Φωτομετρία - Ραδιομετρία Φωτομετρία - Ραδιομετρία Ραδιομετρία: αναφέρεται σε όλο το

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακήΓεωµετρία Γιάννης Κατσίγιαννης ΗηλιακήενέργειαστηΓη Φασµατικήκατανοµήτηςηλιακής ακτινοβολίας ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιο ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιοµπορεί να αναλυθεί σε δύο κύριες συνιστώσες: Περιφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 2: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα ενότητας Ο Ήλιος ως πηγή ενέργειας Κατανομή ενέργειας στη γη Ηλιακό φάσμα και ηλιακή σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη διάδοση Εισαγωγή Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος, κατευθυντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10 ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 10 ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 10 ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΥΧΝΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Καµπύλη κατανοµής της φωτεινής ροής σε συνάρτηση µε το µήκος κύµατος. Η καµπύλη Γ αφορά το βολφράµιο σύγχρονου λαµπτήρα πυρακτώσεως (Από τις Εργαστηριακές Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKA ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓENIKA ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓENIKA ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι προβολείς χρησιµοποιούνται συνήθως για την εξωτερική φωταγωγήση οικοδοµηµάτων, µνηµείων, αγαλµάτων, σηµάτων κλπ. Ο φωτισµός ενός κτιρίου µπορεί να είναι: ι.) ιακοσµητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ. Βασίλης Δριμούρας

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ. Βασίλης Δριμούρας ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ. Βασίλης Δριμούρας Βήμα 1 ο -Υπολογισμός διάστασης οθόνης, γωνίας και απόστασης θέασης. Κάντε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακήενέργεια. Ηλιακή γεωµετρία. Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης

Ηλιακήενέργεια. Ηλιακή γεωµετρία. Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Ηλιακήενέργεια Ηλιακή γεωµετρία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Ηλιακήγεωµετρία Ηλιακήγεωµετρία Η Ηλιακή Γεωµετρία αναφέρεται στη µελέτη της θέσης του ήλιου σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. Προτεινόμενα Θέματα

Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. Προτεινόμενα Θέματα Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Προτεινόμενα Θέματα Θέμα ο Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η φάση της ταλάντωσης μεταβάλλεται με το χρόνο όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα : φ(rad) 2π π 6

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος Φύλλο εργασίας Παραθέτουμε μια ομάδα ερωτήσεων ανασκόπησης του μαθήματος και μια ομάδα ερωτήσεων κρίσης για εμβάθυνση στο αντικείμενο του μαθήματος. Θεωρούμε ότι μέσα στην τάξη είναι δυνατή η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Δ έ σ μ η 1 Δ έ σ μ η 2 Δ έ σ μ η 3 Δ έ σ μ η 4 Δ έ σ μ η 5 Δ έ σ μ η 6 Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4 Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Επιλογή χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εκτίµηση εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας σε λεκάνη απορροής µε χρήσησγπ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εκτίµηση εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας σε λεκάνη απορροής µε χρήσησγπ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εκτίµηση εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας σε λεκάνη απορροής µε χρήσησγπ Νίκος Μαµάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 26 Solar elevation Παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 7. Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα; 7.2 Ποιες εξισώσεις περιγράφουν την ένταση του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Διάδοση ραδιοκυμάτων

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Διάδοση ραδιοκυμάτων Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 4 Διάδοση ραδιοκυμάτων Εξασθένηση μεγάλης κλίμακας (Lage scale fading) Καθώς το κινητό απομακρύνεται από το B.S. (0m, 00m, 000m) η τοπική μέση τιμή της ισχύος του λαμβανόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορες κεραίες. Μετάδοση ενέργειας μεταξύ πομπού-δέκτη

Διάφορες κεραίες. Μετάδοση ενέργειας μεταξύ πομπού-δέκτη Κεραίες Antennas Διάφορες κεραίες Μετάδοση ενέργειας μεταξύ πομπού-δέκτη Hκεραία αποτελεί μία μεταλλική κατασκευή η λειτουργία της οποίας εστιάζεται στη μετατροπή των υψίσυχνων τάσεων ή ρευμάτων σε ηλεκτρομαγνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Σκοπός: Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση και επίγνωση των κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Ένα υγρό σε δοχείο και το υδροστατικό παράδοξο.

Ένα υγρό σε δοχείο και το υδροστατικό παράδοξο. Ένα υγρό σε δοχείο και το υδροστατικό παράδοξο. Ας μελετήσουμε τι συμβαίνει, όταν ένα υγρό περιέχεται σε ένα ακίνητο δοχείο. Τι δυνάμεις ασκεί στο δοχείο; Τι σχέση έχουν αυτές με το βάρος του υγρού; Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5)

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/1/11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) Θέµα 1 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) 1.1 Πολλαπλής επιλογής A. Ελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία: α. οι ταχύτητες των σωµάτων πριν και µετά την κρούση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας και Λήψης μέτρων Προφύλαξης του κοινού Αριθμός Θέσης 1006431 Θέση ΣΤΟΜΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Γεωγρ.Πλάτος 39 51 20 ΕΓΣΑ 87 Γεωγρ.Μήκος 22 44 05 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ (ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) 3 η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ (ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) 3 η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ (ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) 3 η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 1 Στο ανωτέρω Σχήμα η πρώτη κυματομορφή αποτελεί την είσοδο δύο κωδικοποιητών (Line Coders) ενώ οι επόμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα διάλεξης

Περιεχόμενα διάλεξης 7η Διάλεξη Οπτικές ίνες Γ. Έλληνας, Διάλεξη 7, σελ. 1 Περιεχόμενα διάλεξης Διασπορά Πόλωσης Γ. Έλληνας, Διάλεξη 7, σελ. Page 1 Πόλωση Γενική θεωρία Γ. Έλληνας, Διάλεξη 7, σελ. 3 Μηχανικό ανάλογο Εγκάρσια

Διαβάστε περισσότερα

3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο

3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 1 3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο Η γνώση της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται ένα κεκλιµένο επίπεδο είναι απαραίτητη στις περισσότερες εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο χρόνος που απαιτείται για να διανύσει το κύµα κάθε τµήµα της χορδής είναι

Ο χρόνος που απαιτείται για να διανύσει το κύµα κάθε τµήµα της χορδής είναι ΜΑΘΗΜΑ 213 ΟΜΑ Α Β ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:6 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 ΒΑΘΜΟΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗ Θέµα 1 ο. Τρία κοµµάτια χορδής, καθένα µήκους L, δένονται µεταξύ τους από άκρο σε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά Υπολογιστών: Φωτισμός

Γραφικά Υπολογιστών: Φωτισμός 1 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Γραφικά Υπολογιστών: Φωτισμός (llumination) Πασχάλης Ράπτης http://aetos.it.teithe.gr/~praptis praptis@it.teithe.gr 2 Περιεχόμενα Μοντέλα φωτισμού στα γραφικά υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας

Μέτρηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας Μέτρηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας Ο ήλιος θεωρείται ως ιδανικό µέλαν σώµα Με την παραδοχή αυτή υπολογίζεται η θερµοκρασία αυτού αν υπολογιστεί η ροή ακτινοβολίας έξω από την ατµόσφαιρα Με τον όρο ροή ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά?

Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά? Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά? (Μη-μαγνητικά, μη-αγώγιμα, διαφανή στερεά ή υγρά με πυκνή, σχετικά κανονική διάταξη δομικών λίθων). Γραμμικά πολωμένο κύμα προσπίπτει σε ηλεκτρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ Ανάκλαση Κάτοπτρα Διάθλαση Ολική ανάκλαση Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου Μετατόπιση ακτίνας Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ - Ανάκλαση Επιστροφή σε «γεωμετρική οπτική» Ανάκλαση φωτός ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος http://www.prd.uth.gr/el/staff/i_faraslis

Διαβάστε περισσότερα

3080 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

3080 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3080 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ασύμφωνη οπτική ακτινοβολία Οι τιμές έκθεσης που σχετίζονται με βιολογικές επιπτώσεις εκ της οπτικής ακτινοβολίας δύνανται να προσδιοριστούν βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1:

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Πειραματική Διάταξη Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: Σχήμα 1 : Η πειραματική συσκευή για τη μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο φωτισμού Phong

Μοντέλο φωτισμού Phong ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάσθηκαν οι αλγόριθμοι απαλοιφής των πίσω επιφανειών και ακμών. Απαλοίφοντας λοιπόν τις πίσω επιφάνειες και ακμές ενός τρισδιάστατου αντικειμένου, μπορούμε να

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Φωτοτεχνίας

Εργαστήριο Φωτοτεχνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Φωτοτεχνίας Ενότητα: Χαρακτηριστικά Μεγέθη Λαμπτήρων & Βασικά Φωτομετρικά Μεγέθη Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 31 Τα µεταβαλλόµενα ηλεκτρικά πεδία παράγουν µαγνητικά πεδία. Ο Νόµος του Ampère-Ρεύµα µετατόπισης Νόµος του Gauss s στο µαγνητισµό

Διαβάστε περισσότερα

Το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Σ, μετά τη συμβολή των δυο. α. 0 β. Α γ. 2Α δ. Μονάδες 5

Το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Σ, μετά τη συμβολή των δυο. α. 0 β. Α γ. 2Α δ. Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04-01-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ-ΠΟΥΛΗ Κ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Έκλειψη Ηλίου 20ης Μαρτίου 2015

Έκλειψη Ηλίου 20ης Μαρτίου 2015 Έκλειψη Ηλίου 20ης Μαρτίου 2015 Πληροφοριακό υλικό Κέντρο Επισκεπτών Ινστιτούτο Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Την Παρασκευή 20 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ. υ=, υ=λ.f, υ= tτ

ΔΙΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ. υ=, υ=λ.f, υ= tτ 1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Μήκος κύματος Ταχύτητα διάδοσης Συχνότητα Εξίσωση αρμονικού κύματος Φάση αρμονικού κύματος Ταχύτητα ταλάντωσης, Επιτάχυνση Κινητική Δυναμική ενέργεια ταλάντωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Περιγραφή της Κίνησης. 2.1 Κίνηση στο Επίπεδο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Περιγραφή της Κίνησης. 2.1 Κίνηση στο Επίπεδο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Περιγραφή της Κίνησης Στο κεφάλαιο αυτό θα δείξουμε πώς να προγραμματίσουμε απλές εξισώσεις τροχιάς ενός σωματιδίου και πώς να κάνουμε βασική ανάλυση των αριθμητικών αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών

Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών O11 Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί α) στη μελέτη του φαινομένου της εξασθένησης φωτός καθώς διέρχεται μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΣΗ (ή λαμπρότητα - radiance)

ΕΝΤΑΣΗ (ή λαμπρότητα - radiance) ΕΝΤΑΣΗ (ή αμπρότητα - radiance) Ακτινοβοούμενη ενέργεια σε καθορισμένη διεύθυνση ανά μονάδα χρόνου, ανά μονάδα εύρους μήκους κύματος (ή συχνότητας) ανά μονάδα στερεάς γωνίας και ανά μονάδα επιφάνειας κάθετης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ Όταν το πλήθος των παρατηρήσεων είναι μεγάλο, είναι απαραίτητο οι παρατηρήσεις να ταξινομηθούν σε μικρό πλήθος ομάδων που ονομάζονται κλάσεις (class intervals). Η ομαδοποίηση αυτή γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 5.4 Η ταχύτητα υ διάδοσης του κύματος, η περίοδός του Τ και το μήκος κύματος λ, συνδέονται με τη σχέση:

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 5.4 Η ταχύτητα υ διάδοσης του κύματος, η περίοδός του Τ και το μήκος κύματος λ, συνδέονται με τη σχέση: Αρμονικό κύμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 51 Κατά τη διάδοση ενός κύματος σε ένα ελαστικό μέσο: α μεταφέρεται ύλη, β μεταφέρεται ενέργεια και ύλη, γ όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου έχουν την ίδια φάση την ίδια χρονική

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας. με τη μέθοδο του απλού εκκρεμούς

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας. με τη μέθοδο του απλού εκκρεμούς Εργαστηριακή Άσκηση 5 Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη μέθοδο του απλού εκκρεμούς Βαρσάμης Χρήστος Στόχος: Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας, g. Πειραματική διάταξη: Χρήση απλού εκκρεμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θερμότητα. Κ.-Α. Θ. Θωμά

Θερμότητα. Κ.-Α. Θ. Θωμά Θερμότητα Οι έννοιες της θερμότητας και της θερμοκρασίας Η θερμοκρασία είναι μέτρο της μέσης κινητικής κατάστασης των μορίων ή ατόμων ενός υλικού. Αν m είναι η μάζα ενός σωματίου τότε το παραπάνω εκφράζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων

Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων Γεώργιος Χ. Αλεξανδρόπουλος Διπλ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής MSc Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων & Εικόνων Εργαστήριο Ασυρμάτων Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Γενικά Μια καλή μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού, πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες φωτισμού του χώρου.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Σύστημα μετάδοσης με οπτικές ίνες Tο οπτικό φέρον κύμα μπορεί να διαμορφωθεί είτε από αναλογικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σημειώσεις

Πρόχειρες Σημειώσεις Πρόχειρες Σημειώσεις ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ Τα λεπτότοιχα δοχεία πίεσης μπορεί να είναι κυλινδρικά, σφαιρικά ή κωνικά και υπόκεινται σε εσωτερική ή εξωτερική πίεση από αέριο ή υγρό. Θα ασχοληθούμε μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 14 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 13 Ιουνίου 14 8:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Επιλογή κατάλληλης αίθουσας στο σχολείο Η αίθουσα που θα επιλεγεί πρέπει να καταλαμβάνει 40-70 τ.μ. Να είναι εύκολα προσπελάσιμη και κοντά στις υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2008 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα ηλιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή του φωτός (που αποτελεί μία μορφή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας) σε ηλεκτρική ενέργεια. Κατασκευάζονται από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

d = 10(m-M+5)/5 pc. (m-m distance modulus)

d = 10(m-M+5)/5 pc. (m-m distance modulus) Παρατηρησιακά χαρακτηριστικά αστέρων Α. Πόσο μακρυά βρίσκονται τα αστέρια; Μέση απόσταση Γης-'Ηλιου=1AU=149597870,7 km Απόσταση αστέρα: 206264 d= AU ή p'' d= 1 pc, p' ' όπου p είναι η παράλλαξη του αστέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Εισαγωγή Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη του ηλεκτροοπτικού φαινομένου (φαινόμενο Pockels) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για κρύσταλλο KDP και ο προσδιορισμός της τάσης V λ/4. Στοιχεία Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Γ. ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ, Μ. ΛΑΤΟΣ, Ι. ΜΕΘΥΜΑΚΗ, Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΣ. Ο φωτισμός μπορεί να υπογραμμίσει σημαντικές λεπτομέρειες ή να τις κρύψει

ΤΟ ΦΩΣ. Ο φωτισμός μπορεί να υπογραμμίσει σημαντικές λεπτομέρειες ή να τις κρύψει ΤΟ ΦΩΣ Ο φωτισμός μπορεί να υπογραμμίσει σημαντικές λεπτομέρειες ή να τις κρύψει Μπορεί να κολακέψει ένα αντικείμενο, τονίζοντας κάποια θετικά χαρακτηριστικά ή να υποβαθμίσει τα λιγότερο ελκυστικά Η τηλεόραση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τα δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ Ημερομηνία 26/09/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.1 Πίνακες, κατανομές, ιστογράμματα... 1 1.2 Πυκνότητα πιθανότητας, καμπύλη συχνοτήτων... 5 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σημαντική πληροφορία για τη συμπεριφορά και την ευστάθεια ενός γραμμικού συστήματος, παίρνεται, μελετώντας την απόκρισή του

Διαβάστε περισσότερα

Κύμα ονομάζουμε τη διάδοση μιας διαταραχής από σημείο σε σημείο του χώρου με ορισμένη ταχύτητα.

Κύμα ονομάζουμε τη διάδοση μιας διαταραχής από σημείο σε σημείο του χώρου με ορισμένη ταχύτητα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ Τι ονομάζουμε κύμα; Κύμα ονομάζουμε τη διάδοση μιας διαταραχής από σημείο σε σημείο του χώρου με ορισμένη ταχύτητα. Η διαταραχή μπορεί να είναι α. Η ταάντωση των μορίων του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012. Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012. Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό. ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 Α) γ Α) β Α)γ Α4) γ Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό ΘΕΜΑ Β n a n ( ύ) a n (), ( ύ ) n

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 05 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΚΥΜΑΤΑ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες; α Η υπέρυθρη ακτινοβολία έχει µήκη κύµατος µεγαλύτερα από

Διαβάστε περισσότερα

INTERNSHIP DAY. @ THE PATRAS INNOHUB, May 15 th, 2012. INFITHEON Technologies & INFISENSIS Technologies

INTERNSHIP DAY. @ THE PATRAS INNOHUB, May 15 th, 2012. INFITHEON Technologies & INFISENSIS Technologies INTERNSHIP DAY @ THE PATRAS INNOHUB, May 15 th, 2012 INFITHEON Technologies & INFISENSIS Technologies Τρίτη 15 Μαϊου 2012 INFITHEON Technologies Vision: Η ανάπτυξη καινοτομικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα