Θέµα: «ιευκρινήσεις επί του εντύπου της Περίληψης Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα: «ιευκρινήσεις επί του εντύπου της Περίληψης Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης»"

Transcript

1 Αθήνα Α.Π.: Οικ Πληροφορίες: ικηγόρος κα E. Κουκούτση, ( ) Προς κ.κ. Προϊστάµενους Κτηµατολογικών Γραφείων (Πίνακας Αποδεκτών) Θέµα: «ιευκρινήσεις επί του εντύπου της Περίληψης Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης» Σχετ. α) το υπ αρ. πρωτ. Α.Π. Οικ / έγγραφό µας β) το υπ αρ. πρωτ. Α.Π. Οικ / έγγραφό µας 1. Η περίληψη καταχώρισης εγγραπτέας πράξης που προβλέπεται στο άρθρο 14 4 του ν. 2664/1998, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ορίστηκε µε την υπ αρ. 411/02/ απόφαση του.σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ 1077Β / ) συµπληρώνεται και συνυποβάλλεται σε κάθε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση για την καταχώριση εγγραπτέας κατά το άρθρο 12 του ιδίου νόµου πράξης, η οποία περιέχεται σε δικαιοπραξία, διοικητική πράξη, δικαστική απόφαση ή άλλη διαδικαστική πράξη και αφορά στη σύσταση, µετάθεση, αλλοίωση επιβάρυνση, κατάργηση ή δέσµευση της εξουσίας διάθεσης εγγραπτέου κατά νόµο δικαιώµατος, χωρίς να γίνεται άλλη ειδικότερη διάκριση ή εξαίρεση είτε στο νόµο, είτε στην εκδοθείσα απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε.

2 2. Το έντυπο της περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης δεν συµπληρώνεται στις περιπτώσεις που υποβάλλεται αίτηµα διόρθωσης των αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών, απευθυνόµενο προς τον Προϊστάµενο του οικείου Κτηµατολογικού Γραφείου, όπως π.χ. αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλµατος, αίτηση διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων του άρθρου 19 2 ή αίτηση διόρθωσης στοιχείων κατά το άρθρο 19 4 του ν. 2664/1998, αφού δεν πρόκειται για εγγραπτέες πράξεις καταχωριζόµενες µε τη διαδικασία του άρθρου 14 του ιδίου νόµου. Όταν πρόκειται για καταχώριση εγγραπτέας πράξης µε τη διαδικασία του άρθρου 6 4 του εν λόγω νόµου, συνυποβάλλεται συµπληρωµένο και το έντυπο της περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης, αφού για την καταχώριση των εν λόγω πράξεων τηρούνται οι διατυπώσεις του άρθρου 14 κατά ρητή νοµοθετική πρόβλεψη και παραποµπή στη διάταξη αυτή. 3. Η υποχρέωση συµπλήρωσης του εντύπου της περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης ανατρέχει στο χρόνο υποβολής της αίτησης για την καταχώριση της εγγραπτέας πράξης και όχι στο χρόνο σύνταξης ή έκδοσης της εγγραπτέας πράξης, για την οποία ζητείται η καταχώριση. 4. Το έντυπο της περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης συµπληρώνεται είτε χειρόγραφα, είτε ψηφιακά, εάν αυτό είναι εφικτό από το συντάκτη του. Η περίληψη καταχώρισης εγγραπτέας πράξης είναι διαθέσιµη και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε (ενότητα: «ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΜΟΥ», υποενότητα: «ΕΝΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ»), ώστε οι ενδιαφερόµενοι που έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση να αξιοποιήσουν κατάλληλα το έντυπο αυτό για τις ανάγκες της εργασίας τους. Αναπαραγωγή του εντύπου σε φωτοτυπικά αντίτυπα, ώστε να συµπληρωθεί χειρόγραφα δεν απαγορεύεται, ούτε αντίκειται σε διάταξη νόµου.

3 5. Τα πεδία του εντύπου της περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης συµπληρώνονται ανάλογα µε το περιεχόµενο και τις ανάγκες καταχώρισης της εγγραπτέας πράξης που αφορά. 6. Στην ενότητα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ του εντύπου της περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης αναγράφονται τα στοιχεία εκείνα που κατά το ισχύον κτηµατοκεντρικό σύστηµα του Κτηµατολογίου είναι απαραίτητα για την απόδοση της ταυτότητας και περιγραφής του ακινήτου. 7. Συνιστάται οι ενδιαφερόµενοι να διαβάζουν προσεκτικά το συνολικό κείµενο της υπ αρ. 411/02/ απόφασης του.σ. Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ 1077Β / ), που περιέχει τις ειδικότερες λεπτοµέρειες για το περιεχόµενο της περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης, ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο συµπλήρωσής του εντύπου. 8. Στην υπ αρ. 411/02/ απόφαση του.σ. Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ 1077Β / ), µε την οποία καθορίστηκε το περιεχόµενο της περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης δεν γίνεται διάκριση ή περιορισµός για την ιδιότητα του συντάκτη του εντύπου. Το ίδιο ισχύει και για την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 14 4, στην οποία προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της εν λόγω περίληψης. 9. Το έντυπο της περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης, που δηµοσιεύτηκε µε την προαναφερόµενη απόφαση του.σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. στο Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, απεικονίζει τη διάταξη των προβλεπόµενων αναγκαίων στοιχείων, όπως αυτά ορίστηκαν µε τη σχετική διοικητική πράξη. Κατά τη συµπλήρωση του εντύπου είναι δυνατή η επεξεργασία του και η διενέργεια προσθηκών για την εξυπηρέτηση των αναγκών καταγραφής του περιεχοµένου της εγγραπτέας πράξης, για την οποία συντάσσεται η περίληψη. Για παράδειγµα, η περίληψη συντάσσεται για εγγραπτέα πράξη µεταβίβασης λόγω δωρεάς τριών ακινήτων του ιδίου κυρίου σε έναν δωρεοδόχο. Στην περίπτωση αυτή, εάν το έντυπο της περίληψης συµπληρώνεται χειρόγραφα είναι εφικτή η επισύναψη περισσοτέρων σελίδων, ώστε σε

4 καθεµία από αυτές να συµπληρωθούν τα στοιχεία ενός εκάστου ακινήτου, ενώ, εάν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής συµπλήρωσης και επεξεργασίας του εν λόγω εντύπου, είναι δυνατή η προσθήκη και αναπαραγωγή των σχετικών πεδίων της περιγραφής του ακινήτου σε τόσες φορές όσες τα περιγραφόµενα στην πράξη ακίνητα. Οι κ.κ. Πρόεδροι των Συλλόγων στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα µας, παρακαλούµε να µεριµνήσουν για την έγκαιρη ενηµέρωση των µελών τους σχετικά µε το περιεχόµενό της µε κάθε πρόσφορο µέσο και τρόπο. Με εκτίµηση, Για την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Ρένα Κουκούτση Συντονίστρια Νοµικής /νσης Κοινοποίηση: κ.κ. Προέδρους - ικηγορικών Συλλόγων - Συµβολαιογραφικών Συλλόγων - Συλλόγων ικαστικών Επιµελητών

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΚΓ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Ψαρρών 43 ΤΚ Αγία Παρασκευή ΚΓ ΑΓΙΑΣΟΥ, Σταυρί ΤΚ Αγιάσος Λέσβου ΚΓ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Γαβριήλ 4 ΤΚ Αγ. Νικόλαος Λασιθίου ΚΓ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, Βίτσι 4 ΤΚ Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας ΚΓ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ, 14ης Μαΐου 1-3 ΤΚ Αλεξανδρούπολη ΚΓ ΑΛΜΥΡΟΥ, Κουµουνδούρου 15 ΤΚ Αλµυρός Μαγνησίας ΚΓ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Λ. Κηφισίας 137 ΤΚ Μαρούσι ΚΓ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, 28ης Οκτωβρίου 6-8 ΤΚ Αµύνταιο Φλώρινας ΚΓ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Κ. Σαθά 2 ΤΚ Άµφισσα ΚΓ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, Λ. Ριζοσπαστών 27 ΤΚ Αργοστόλι ΚΓ ΑΡΓΟΥΣ, Ινάχου 196 ΤΚ Άργος ΚΓ ΑΡΤΑΣ, Γεωργίου Μάτσου 7 ΤΚ Άρτα ΚΓ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΤΚ Άστρος Κυνουρίας Ν. Αρκαδίας ΚΓ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, Ρήγα Φεραίου 5 ΤΚ Αταλάντη Φθιώτιδας ΚΓ ΒΑΡ ΑΣ, ΤΚ Βάρδα Ηλείας ΚΓ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, Αγ. Αναστασίας 4 ΤΚ Βασιλικά Θεσσαλονίκης ΚΓ ΒΕΡΟΙΑΣ, Μαλακούση 4 ΤΚ Βέροια Ηµαθίας ΚΓ ΒΥΡΩΝΑ, Ελλησπόντου & Αηδηνίου ΤΚ Βύρωνας ΚΓ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ, Ι. ραγούµη 23 ΤΚ Γουµένισσα Κιλκίς ΚΓ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Βενιζέλου 5 ΤΚ Γρεβενά ΚΓ ΓΥΘΕΙΟΥ, Ιωάννου Γρηγοράκη 14 ΤΚ Γύθειο Λακωνίας ΚΓ ΡΑΜΑΣ, ικαστικό Μέγαρο ράµας ΤΚ ράµα ΚΓ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Ελ. Βενιζέλου 76 ΤΚ Μουρνιές ΚΓ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, Αρη Βελουχιώτη 42 ΤΚ Ελευσίνα ΚΓ ΕΟΡ ΑΙΑΣ, 25ης Μαρτίου 29 ΤΚ Πτολεµαΐδα Κοζάνης ΚΓ ΕΠΙΛΙΜΝΙΩΝ, ΤΚ Σκριπερό Κέρκυρας ΚΓ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Κάλβου 103 ΤΚ Ζάκυνθος ΚΓ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Αγίας Λαύρας 5-7 ΤΚ Ζωγράφου ΚΓ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ, Πάροδος. Ναπ. Ζέρβα ΤΚ Θεσπρωτικό Πρέβεζας ΚΓ ΘΗΡΑΣ, Φηρά ΤΚ Σαντορίνη ΚΓ ΘΟΥΡΙΑΣ, ΤΚ Θουρία Μεσσηνίας ΚΓ ΙΤΕΑΣ, 28ης Οκτωβρίου 19 ΤΚ Ιτέα Φωκίδας

6 ΚΓ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ικαστικό Μέγαρο, Κεντρική Πλατεία ΤΚ Ιωάννινα ΚΓ ΚΑΒΑΛΑΣ, Αµερικανικού Ερυθρού Σταυρού 59 ΤΚ Καβάλα ΚΓ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, Μουσχουντή 8 ΤΚ Καλαµαριά Θεσσαλονίκης ΚΓ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Αριστοδήµου & Πανταζοπούλου ΤΚ Καλαµάτα ΚΓ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΟΥ, Μ. Γρηγοριάδη 18 ΤΚ Καλαµωτή Χίου ΚΓ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ, Καλλιµασιά ΤΚ Χίος ΚΓ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ, 25ης Μαρτίου & Γουλιανού 2 ΤΚ Καρδίτσα ΚΓ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, Αγίου Νικολάου 1 ΤΚ Καρπενήσι Ευρυτανίας ΚΓ ΚΑΡΥΑΣ, ΤΚ Καρυά Λευκάδας ΚΓ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Μεγ. Αλεξάνδρου 15 ΤΚ Καστοριά ΚΓ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Τέρµα Κολοκοτρώνη ΤΚ Κέρκυρα ΚΓ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, ΤΚ Ληξούρι Κεφαλληνίας ΚΓ ΚΙΜΩΛΟΥ, ΤΚ Κίµωλος ΚΓ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ, Μεγ. Αλεξάνδρου 76Α ΤΚ Κολινδρός Πιερίας ΚΓ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Απ. Αποστολίδη 2 ΤΚ Κοµοτηνή ΚΓ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α, Αδειµάντου 60 ΤΚ Κόρινθος ΚΓ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, Β. Κωνσταντίνου 2 ΤΚ Κορωπί ΚΓ ΚΡΟΚΕΩΝ, ΤΚ Κροκεές Λακωνίας ΚΓ ΛΑΓΚΑ Α, Λαχανά 1 ΤΚ Λαγκαδάς ΚΓ ΛΕΥΚΑ ΑΣ, Θ. Στράτου & Ν. Ζαµπελίου ΤΚ Λευκάδα ΚΓ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ, Σπηλιωπούλου 2 ΤΚ Λεχαινά ΚΓ ΜΕΓΑΡΩΝ, Πάροδος Κολοκοτρώνη ΤΚ Μέγαρα ΚΓ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, Ιωσήφ Ρωγών 2 ΤΚ Μεσολλόγγι ΚΓ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΑΜΙΣΟΥ, Πολυτεχνείου 47 ΤΚ Μεσσήνη ΚΓ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΤΚ Μύκονος ΚΓ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Ελ. Βενιζέλου 6 ΤΚ Μυτιλήνη ΚΓ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Τέρµα Ελ. Βενιζέλου ΤΚ Νεάπολη Θεσσαλονίκης ΚΓ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, Ελ. Βενιζέλου 161 & Μυκάλης ΤΚ Νέα Σµύρνη ΚΓ ΝΙΚΑΙΑΣ, Π. Ράλλη 349 & Κιλικίας 18 ΤΚ Νίκαια ΚΓ ΞΑΝΘΗΣ, Κεντρική Πλατεία Ξάνθης ΤΚ Ξάνθη ΚΓ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, Πλάτωνος 1 ΤΚ Ορχοµενός Βοιωτίας ΚΓ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΤΚ Ελευθερούπολη Καβάλας ΚΓ ΠΑΠΑΓΟΥ, Αλεβιζάτου 99 & Μιχαήλ Γρηγορίου ΤΚ Παπάγος ΚΓ ΠΑΠΑ ΟΥ-ΓΕΡΑΣ, ΤΚ Παπάδος Λέσβου

7 ΚΓ ΠΑΡΑΧΕΛΩΙΤΙ ΟΣ, ΤΚ Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας ΚΓ ΠΑΤΜΟΥ, Σκάλα Πάτµου ΤΚ Πάτµος ΚΓ ΠΑΤΡΩΝ, Αγίου Ανδρέα 103 ΤΚ Πάτρα ΚΓ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Υψηλάντου 170 ΤΚ Πειραιάς ΚΓ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, Μεγ. Αλεξάνδρου & Αµπελοκήπων 1 ΤΚ Πολύκαστρο Κιλκίς ΚΓ ΠΡΕΣΠΩΝ, Β Πάροδος Παύλου Μελά 1 ΤΚ Φλώρινα ΚΓ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, Χορτάτζη 20 ΤΚ Ρέθυµνο ΚΓ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, Λ. Σαλαµίνας 26 ΤΚ Σαλαµίνα ΚΓ ΣΕΡΡΩΝ, Μεραρχίας 30, ΤΚ Σέρρες ΚΓ ΣΙΦΝΟΥ, ΤΚ Σίφνος ΚΓ ΣΚΙΑΘΟΥ, Αλ. Παπαδιαµάντη 18 ΤΚ Σκιάθος ΚΓ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΤΚ Σκόπελος ΚΓ ΣΠΑΤΩΝ, Θερµοπυλών 3 ΤΚ Σπάτα ΚΓ ΣΥΚΕΑΣ, ΤΚ Συκέα Χαλκιδικής ΚΓ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ, Πρωτοπαπαδάκη 20 ΤΚ Ερµούπολη ΚΓ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Βασ. Όλγας 3 ΤΚ Τρίκαλα ΚΓ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, Εθν. Ανεξαρτησίας 57 ΤΚ Τύρναβος Λάρισας ΚΓ ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ΤΚ Φιλιάτες Θεσπρωτίας ΚΓ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΟΣ, Κεντρική Πλατεία ΤΚ Φιλιππιάδα Πρέβεζας ΚΓ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Ηπείρου 26 ΤΚ Φλώρινα ΚΓ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ, Αγίας Παρασκευής 70 ΤΚ Χαλάνδρι ΚΓ ΧΑΛΚΙ ΟΣ, Βενιζέλου 41 ΤΚ Χαλκίδα Ευβοίας ΚΓ ΧΙΟΥ, Φλοίσκου 7 ΤΚ Χίος ΚΓ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ, 7ης Μεραρχίας 3 ΤΚ Χρυσούπολη Καβάλας

8 Κοινοποίηση: 1. ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΘΗΝΩΝ, Ακαδηµίας 60, ΤΚ Αθήνα ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ικαστικό Μέγαρο ΤΚ Αγρίνιο ΑΙΓΙΟΥ, ικαστικό Μέγαρο, Κλεοµένους Οικονόµου 18, ΤΚ Αίγιο ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΒΡΟΥ, ικαστικό Μέγαρο, ΤΚ Αλεξ/πολη ΑΜΑΛΙΑ ΟΣ, Καλαβρύτων 26 ΤΚ Αµαλιάδα ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΤΚ Άµφισσα ΑΡΤΑΣ, Π. Μένεγα 6, ΤΚ47100 Άρτα ΒΕΡΟΙΑΣ, Πλατεία Ρακτιβάν 1, ΤΚ Βέροια ΒΟΛΟΥ, ικαστικό Μέγαρο, ΤΚ Βόλος ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, Κουγιουµτζίδη 3, ΤΚ Γιαννιτσά ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Γ. Μπούσιου 3, ΤΚ Γρεβενά ΓΥΘΕΙΟΥ, Γεράσιµου Καψάλη 22, ΤΚ Γύθειο ΡΑΜΑΣ, ικαστικό Μέγαρο, ΤΚ ράµα Ε ΕΣΣΗΣ, Βέροιας 1, ΤΚ Έδεσσα ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, Ζαχ. Παπαντωνίου 1, ΤΚ Καρπενήσι ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ικαστικό Μέγαρο, Τερτσέτη 2, ΤΚ Ζάκυνθος ΗΛΕΙΑΣ, Κρεστενίτη 12 & Σισίνη Γωνία, ΤΚ Πύργος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ικαστικό Μέγαρο, Λεωφ. ικαιοσύνης, ΤΚ Ηράκλειο ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) ιοικητήριο, ΤΚ Ηγουµενίτσα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ικαστικό Μέγαρο, ΤΚ Θες/νίκη ΘΗΒΩΝ Αγ. Νικολάου 8, ΤΚ Θήβα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ικαστικό Μέγαρο, ΤΚ Ιωάννινα ΚΑΒΑΛΑΣ Παύλου Μελά 5, ΤΚ Καβάλα ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ικαστικό Μέγαρο, ΤΚ Καλάβρυτα ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ικαστικό Μέγαρο, ΤΚ Καλαµάτα ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ, ικαστικό Μέγαρο, ΤΚ Καρδίτσα ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Πλατεία αβάκη,τκ Καστοριά, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Φλέµινγκ 2, ΤΚ Κατερίνη ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Κ. Ζαβιτσιάνου 1, ΤΚ Κέρκυρα, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ικαστικό Μέγαρο, ΤΚ Αργοστόλι ΚΙΛΚΙΣ, Εθνικής Αντίστασης 5, ΤΚ Κιλκίς

9 ΚΟΖΑΝΗΣ ικαστικό Μέγαρο, ΤΚ Κοζάνη ΚΟΡΙΝΘΟΥ ικαστικό Μέγαρο, ΤΚ Κόρινθος ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΤΚ Κυπαρισσία ΚΩ, Πλατεία Πλατάνου, ΤΚ Κως ΛΑΜΙΑΣ, Καποδιστρίου 10, ΤΚ Λαµία ΛΑΡΙΣΗΣ, Τ.Θ. 1004, ΤΚ Λάρισα ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΤΚ Νεάπολη Λασιθίου ΛΕΙΒΑ ΙΑΣ, Σπυροπούλου 6, ΤΚ Λειβαδιά ΛΕΥΚΑ ΑΣ, ικαστικό Μέγαρο, ΤΚ Λευκάδα ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, Χαρ. Τρικούπη 34, ΤΚ Μεσολόγγι ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ικαστικό Μέγαρο, ΤΚ Μυτιλήνη ΝΑΞΟΥ, ΤΚ Χώρα Νάξου ΝΑΥΠΛΙΟΥ, Πλατεία Νικηταρά, ΤΚ Ναύπλιο ΞΑΝΘΗΣ, ικαστικό Μέγαρο ΤΚ Ξάνθη ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ, ικαστικό Μέγαρο, Εθνοµαρτύρων 64 α, ΤΚ Ορεστιάδα ΠΑΤΡΩΝ, Γούναρη 30, ΤΚ Πάτρα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ηρώων Πολυτεχνείου 47, ΤΚ Πειραιάς ΠΡΕΒΕΖΗΣ, Ελ. Βενιζέλου, ΤΚ Πρέβεζα ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ικαστικό Μέγαρο, ΤΚ Ρέθυµνο ΡΟ ΟΠΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ), Χαρ. Τρικούπη 32, ΤΚ Κοµοτηνή ΡΟ ΟΥ, 25 ης Μαρτίου 9, ΤΚ Ρόδος ΣΑΜΟΥ ικαστικό Μέγαρο, ΤΚ Σάµος ΣΕΡΡΩΝ, Μεραρχίας 53, ΤΚ Σέρρες ΣΠΑΡΤΗΣ, Ατριδών 10, ΤΚ Σπάρτη ΣΥΡΟΥ, ηµαρχιακό Μέγαρο, Πλ. Μιαούλη, ΤΚ Σύρος ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ικαστικό Μέγαρο, ΤΚ Τρίκαλα ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, Πλατείας Άρεως, ΤΚ Τρίπολη ΦΛΩΡΙΝΗΣ, Μ. Αλεξάνδρου 113, ΤΚ Φλώρινα ΧΑΛΚΙ ΑΣ, ικαστικό Μέγαρο, ΤΚ Χαλκίδα, ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ, 26 ης Οκτωβρίου 3 5, ΤΚ Πολύγυρος Χαλκιδικής ΧΑΝΙΩΝ, ικαστικό Μέγαρο, ΤΚ Χανιά ΧΙΟΥ, Ροδοκανάκη 30, ΤΚ Χίος

10 2. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ- Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ, Γενναδίου 4, ΤΚ , Αθήνα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Χαρ.Τρικούπη 2, ΤΚ Ιωάννινα ΛΑΡΙΣΑΣ, Βελή 4, ΤΚ 41222, Λάρισα ΝΑΥΠΛΙΟΥ, Άργους 13, ΤΚ 21100, Ναύπλιο ΠΑΤΡΩΝ, Κανακάρη 101, ΤΚ 26221, Πάτρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αριστοτέλους 22, ΤΚ 54623, Θεσ/νίκη ΚΡΗΤΗΣ, Μέγαρο Πάνθεον, ΤΚ 73100, Χανιά ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Άγιοι ούλοι, ΤΚ Κέρκυρα, ΘΡΑΚΗΣ, Χαρ. Τρικούπη 23, ΤΚ 69100, Κοµοτηνή 3. ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ & Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ, Καποδιστρίου 24, ΤΚ Αθήνα ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, Αντωνοπούλου 1 ΤΚ Ναύπλιο ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Μιχ. Αγγέλου 18, ΤΚ Ιωάννινα ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Χρυσοστόµου 10, ΤΚ Ηράκλειο ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, Μπουµπουλίνας 14, ΤΚ Αλεξανδρούπολη ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ, Μανωλάκη 13-15, ΤΚ Λάρισα ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ολυµπίου ιαµαντή 7, ΤΚ Θεσ/νίκη ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Παντανάσσης 29, ΤΚ Πάτρα

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/ΔΗΜΟΣ, ΝΟΜΟΣ. 11/04/2005 Δήμος Αγίας Παρασκευής του Νομού Αττικής 03/01/2005 Δήμος Χολαργού του Νομού Αττικής

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/ΔΗΜΟΣ, ΝΟΜΟΣ. 11/04/2005 Δήμος Αγίας Παρασκευής του Νομού Αττικής 03/01/2005 Δήμος Χολαργού του Νομού Αττικής 1 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ψαρρών 43 15 343 Αγία Παρασκευή Αττικής Τηλ.: 210-6015113 2 ΑΓΙΑΣΟΥ Σταυρί 81 101 Αγιάσος Λέσβου Τηλ.: 22520-23156 3 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γαβριήλ 4 72 100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλ.: 28410-22153

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Εθνικής Αντίστασης 8 - Άλιµος Ταχυδροµική ιεύθυνση: Τ.Θ. 77117 175 10 Π. ΦΑΛΗΡΟ Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 9989000 Τηλεοµοιοτυπία (φαξ): 210 9989500

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ Κατάστημα Περιοχή Νομός Δήμος Διεύθυνση

Κωδ Κατάστημα Περιοχή Νομός Δήμος Διεύθυνση Κωδ Κατάστημα Περιοχή Νομός Δήμος Διεύθυνση ΤΚ 40 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αιόλου 86 10232 80 ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ 38 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Σταδίου 38 10564 104 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

40 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 80 ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ 38 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 104 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 135 ΚΟΛΩΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 108 ΒΑΘΗΣ ΠΛ.

40 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 80 ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ 38 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 104 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 135 ΚΟΛΩΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 108 ΒΑΘΗΣ ΠΛ. Κωδ Κατάστημα 40 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ 80 ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ 38 ΑΘΗΝΑ 104 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 151 ΟΔ. ΣΟΛΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 108 ΒΑΘΗΣ ΠΛ. ΑΘΗΝΑ 109 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 111 ΟΔ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 113 ΑΓ. ΛΟΥΚΑ ΑΘΗΝΑ 122 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ Κατάστημα Περιοχή Νομός

Κωδ Κατάστημα Περιοχή Νομός Κωδ Κατάστημα Περιοχή Νομός 40 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 80 ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ 38 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 104 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 151 ΟΔ. ΣΟΛΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 108 ΒΑΘΗΣ ΠΛ. ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 109 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 30/06/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 30/06/2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ) 30/06/2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 0100001 Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ:102 50 ΑΘΗΝΑ τηλ.: 2103202049, φαξ: 2103226371 0100002

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 44, σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 44, σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 31/12/2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 31/12/2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ) 31/12/2014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 0100001 Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ:102 50 ΑΘΗΝΑ τηλ.: 2103202049, φαξ: 2103226371 0100002

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 31/12/2014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / Άγιος Νικόλαος 0102201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιμενίδου 20, ΤΚ:721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.: 2841028446, φαξ: 2841028446

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης : www.yeka.gr E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΣ από Πανεπιστημίου 43 10252 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 103 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Πανεπιστημίου 14 10671 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΥΓΕΊΑΣ 2) ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Δ.Υ.ΠΕ. Αθήνα, 18/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 0110040 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αιόλου 86, TK 102 32, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 010 3341000 0110046 ΣΕΠΟΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΟΛΙΑ Βορείου Ηπείρου 155, TK 104 43, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 010 5126671 0110047 ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κυκλάµινων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Καταστήματα COSMOTE ΓΕΡΜΑΝΟΣ OTE για την διεξαγωγή της διαδικασίας instant win ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Καταστήματα COSMOTE ΓΕΡΜΑΝΟΣ OTE για την διεξαγωγή της διαδικασίας instant win ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Καταστήματα COSMOTE ΓΕΡΜΑΝΟΣ OTE για την διεξαγωγή της διαδικασίας instant win ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ THE MALL ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35 15122 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο EuroPhone Banking, τηλ. 210 9555000 ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ EUROBANK & ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΝΤΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

2841-091.002-05 26410-60136 - 37

2841-091.002-05 26410-60136 - 37 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔΟΣ Τ.Κ. ΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Εmail ΑΓΙΑΣ - 614 ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ 26 400 03 ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 2494-022.327 AΓIAΣ ΠAPAΣKEYHΣ - 065 Mεσογείων 454 153 42 AΓIA ΠAPAΣKEYH 210-60.01.707 ikaagpar@otenet.gr ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΣ ΤΚ ΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL 1 ΑΓΙΑΣ - 614 ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ 26 400 03 ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 2494-022.327

A/A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΣ ΤΚ ΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL 1 ΑΓΙΑΣ - 614 ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ 26 400 03 ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 2494-022.327 A/A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΣ ΤΚ ΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL 1 ΑΓΙΑΣ - 614 ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ 26 400 03 ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 2494-022.327 2 AΓIAΣ ΠAPAΣKEYHΣ - 065 Mεσογείων 454 153 42 AΓIA ΠAPAΣKEYH 210-60.01.707 ikaagpar@otenet.gr 3 ΑΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ \\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΑΤΑ\ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΤΑ 2013\ ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΤΑ\ΣΧΟΛΕΙΑ\1η (ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2013).doc ΑΔΑ: ΒΕΖΔΝ-Ζ10 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 24841 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 376 8 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Π./οικ. 6339 Χωροταξική Κατανομή, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, των υφιστάμενων Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0120001 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ-ΚΕΝΤΡΟ Σοφοκλέους 11, TK 102 35, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 01 3210911 0120002 ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ-ΚΕΝΤΡΟ Πατησίων 152, TK 112 57, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 01

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.ΣΤ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.ΣΤ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.ΣΤ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΟΤΙΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ 44...11...11. ΣΣΤΤ : : ««ΘΕΕΤΤΙ ΙΙΚΚΕΕΣΣ ΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ 31/12/2014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 25ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 0172751 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25ης Αυγούστου 39, ΤΚ:712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ τηλ.: 2810247610, φαξ: 2810228324 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 18/5/2010 Ρ10/268 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 18/5/2010 Ρ10/268 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 18/5/2010 Αριθμ. Πρωτ. Ρ10/268 Βαθμός Προτ/τας Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα