ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: «Διυπουργικές σχέσεις κατά την άσκηση δημόσιων πολιτικών. Σο παράδειγμα της προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς» Επιβλέπουσα: Άννα Αναγνωστοπούλου πουδαστής: Νικόλαος Πανουτσόπουλος ΑΘΗΝΑ

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ Ευχαριστίες.. 2 Περίληψη. 3 Λέξεις Κλειδιά.. 4 Abstract... 5 υντομογραφίες... 7 Εισαγωγή. 8 Κεφάλαιο Πρώτο 1.1. Τπουργεία και διυπουργικές σχέσεις κατά την άσκηση δημόσιων πολιτικών υντονισμός και διυπουργικές σχέσεις Η περίπτωση της Ελλάδας Μορφές συντονισμού Διυπουργικός συντονισμός Προβλήματα και ευκαιρίες.. 20 Κεφάλαιο Δεύτερο 2.1. Η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς υνταγματικές διατάξεις Διεθνείς υμβάσεις Δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφάλαιο Σρίτο 3.1. Διατηρητέα κτίσματα Ορισμός υναρμόδιοι φορείς προστασίας υναρμόδια Τπουργεία ΤΠ.ΠΟ υναρμόδια Τπουργεία ΤΠΕΦΨΔΕ Τπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Τπουργείο Μακεδονίας Θράκης Διατηρητέα κτίρια Προβλήματα που αναφύονται στις διυπουργικές σχέσεις Κεφάλαιο Σέταρτο 4.1. Παραδοσιακοί οικισμοί Αρμόδιοι φορείς ΤΠΕΦΨΔΕ Νομικά ζητήματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των παραδοσιακών οικισμών υναρμόδια Τπουργεία Τπουργείο Μακεδονίας Θράκης Τπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Παραδοσιακοί οικισμοί Προβλήματα που αναφύονται στις διυπουργικές σχέσεις Κεφάλαιο Πέμπτο 5.1. υμπεράσματα Προτάσεις.. 70 Βιβλιογραφία 78 Παράρτημα

3 Θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω προσωπικά την κ. Άννα Αναγνωστοπούλου, επιβλέπουσα του συγκεκριμένου πονήματος και Προϊσταμένη του Σμήματος Πολιτισμού του ΙΝ.ΕΠ., για τις πολύτιμες κατευθύνσεις και τη βοήθεια που μου έδωσε. Ως πλήρης γνώστης του θέματος αποτέλεσε πηγή συνεχούς και ουσιαστικής πληροφόρησης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί της. Ευχαριστώ επίσης θερμά τους: Αλέξανδρο Θεοχαρόπουλο Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Σεχνικών Έργων του Τπουργείου Πολιτισμού (ΤΠ.ΠΟ) Αθηνά Χριστοφίδου Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Τπουργείου Πολιτισμού (ΤΠ.ΠΟ) Κωνσταντίνο Χαραυγή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Τποδομών στο Τπουργείο Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνο Πρασά Προϊστάμενο Σμήματος Διατηρητέων Κτιρίων και Περιοχών Ιστορικού Ενδιαφέροντος στο Τπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γεώργιο Γκανασούλη Προϊστάμενο Σμήματος Παραδοσιακών Οικισμών στο Τπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΧΩΔΕ) Νικόλαο Ξυντάρη Σμήμα Παραδοσιακών Οικισμών στο Τπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΧΩΔΕ) / Αναπληρωματικό εκπρόσωπο του ΤΠΕΧΩΔΕ στο Κ.Α.. Γεώργιο Ράμμο Σμήμα Παραδοσιακών Οικισμών στο Τπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΧΩΔΕ) Βάντα Αλεκτορίδου Διεύθυνση Νεώτερης και ύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του Τπουργείου Πολιτισμού (ΤΠ.ΠΟ) Μάρω Ευαγγελίδου Πολεοδόμο Χωροτάκτη, Τπεύθυνη Σομέα Ειδικών Μελετών στον Οργανισμό Ρυθμιστικού χεδίου Αθήνας (ΤΠΕΧΩΔΕ) Κατερίνα Κολοτούρου, Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Αθηναίων, Πρόγραμμα «Πρόσοψη» Σέλος δεν θα μπορούσα ποτέ να ξεχάσω τη σύντροφο της ζωής μου Αντιγόνη. Η ζεστή και γλυκιά της παρουσία αποτελεί ανεξάντλητη πηγή δύναμης. Σην ευχαριστώ, γιατί προσδίδει νόημα και ουσιαστικό περιεχόμενο σε κάθε μέρα που περνάει. Σην ευχαριστώ απλά γιατί υπάρχει δίπλα μου. 3

4 ΠΕΡΙΛΗΧΗ κοπός της παρούσης είναι η διερεύνηση των διυπουργικών σχέσεων στον τομέα άσκησης της δημόσιας πολιτικής προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. την αρχή θα επιχειρηθεί μία συνοπτική θεωρητική προσέγγιση ορισμένων εννοιών (Τπουργείο, δημόσια πολιτική, μοντέλα ταξινόμησης των διοικητικών δομών, μορφές διυπουργικών σχέσεων, έννοια και διαφορετικές εκδηλώσεις του διυπουργικού συντονισμού). Θα παρουσιαστούν διαχρονικά οι διάφοροι μηχανισμοί συντονισμού του κυβερνητικού έργου στη χώρα μας (συλλογικά όργανα, επιτελικές υπηρεσίες, κύκλοι πολιτικής, πολιτικό γραφείο πρωθυπουργού, κ.ο.κ.), οι εγγενείς αδυναμίες του διοικητικού συστήματος που δυσχεραίνουν τη λειτουργία τους και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στα πλαίσια ενός οργανισμού όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψς έννοια η αρχιτεκτονική κληρονομιά αναφέρεται στη μορφή εκείνη του πολιτιστικού περιβάλλοντος, η οποία συνδέεται με τον χώρο και αποτελεί την μαρτυρία της ατομικής και συλλογικής ύπαρξης και δραστηριότητας του ανθρώπου και έκφραση της πνευματικής και καλλιτεχνικής εξέλιξης του. Λόγω της έκτασης του αντικειμένου θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε ορισμένα στοιχεία της και πιο συγκεκριμένα στα διατηρητέα κτίρια-μνημεία και τους παραδοσιακούς οικισμούς. Ψς διατηρητέα χαρακτηρίζονται μεμονωμένα κτίρια, τμήματα ή συγκροτήματα κτιρίων ή σε συνδυασμό με στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου αυτών λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής, καλλιτεχνικής, επιστημονικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής, και αισθητικής σημασίας και φυσιογνωμίας τους. Παραδοσιακός οικισμός είναι κάθε ομοιογενές σύνολο αστικών ή αγροτικών κατασκευών, το οποίο λόγω του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού, κοινωνικού, καλλιτεχνικού ή ιστορικού ενδιαφέροντός του είναι άξιο κρατικής προστασίας. Σο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα βασίζεται στο άρθρο 24 του υντάγματος του 1975/86/01. ε διεθνές επίπεδο πρωτοποριακή υπήρξε η ύμβαση της Γρανάδας το 1985, ενώ στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά προγράμματα και δράσεις με σκοπό την προβολή και ανάδειξη στοιχείων της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς σε κοινοτικό επίπεδο. Σο ισχύον νομοθετικό καθεστώς προστασίας των διατηρητέων κτιρίων και παραδοσιακών οικισμών δημιουργεί μία επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ τεσσάρων Τπουργείων (Πολιτισμού, ΠΕΦΨΔΕ, Μακεδονίας Θράκης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής). Οι συγκεκριμένοι 4

5 φορείς λειτουργούν βάσει διαφορετικών νομοθετικών διατάξεων και διοικητικών διαδικασιών. Σο ΤΠ.ΠΟ για παράδειγμα ακολουθεί τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν. 3028/2002), ενώ τα υπόλοιπα υπουργεία τις προβλέψεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί. Οι διυπουργικές σχέσεις στον τομέα της προστασίας της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς παρουσιάζουν εμφανείς αδυναμίες, οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: κατακερματισμός και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, υπηρεσίες που λειτουργούν ως στεγανά, ανυπαρξία μηχανισμών συντονισμού και οριζόντιων διοικητικών δομών, πολυνομία και δαιδαλώδης νομοθεσία, απουσία ικανών ελεγκτικών μηχανισμών, χρόνια αδυναμία του κρατικού προϋπολογισμού, υπηρεσίες με ποιοτικές και ποσοτικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργία στον πολίτη ελλείμματος εμπιστοσύνης και αισθήματος ανασφάλειας δικαίου με αποτέλεσμα έκνομες συμπεριφορές, κ.ο.κ. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η ανεπαρκής προστασία των διατηρητέων κτιρίων και των παραδοσιακών οικισμών. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, τη διευκόλυνση του διυπουργικού συντονισμού και τη διαμόρφωση μίας συνεκτικής και συγκροτημένης δημόσιας πολιτικής προτείνονται συνοπτικά τα εξής: α) ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού β) κατάργηση των χωρικών υπουργείων και συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων σε ένα νέο Τπουργείο Περιβάλλοντος και Φωροταξίας γ) ενίσχυση των συναρμόδιων υπηρεσιών και διεπιστημονική στελέχωσή τους δ) σύσταση Ενιαίου Υορέα ή εναλλακτικά σύσταση κύκλων πολιτικής ή λειτουργία διυπουργικών επιτροπών ε) αύξηση της χρηματοδότησης των ΤΠ.ΠΟ και ΤΠΕΦΨΔΕ χωρίς αύξηση της φορολογίας και επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού στ) δημιουργία Εθνικού Χηφιακού Αρχείου Μνημείων ζ) εφαρμογή του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας η) ενίσχυση του θεσμού της κοινωνικής διαβούλευσης κ..ο.κ. Η σύνταξη της παρούσης βασίστηκε μεθοδολογικά σε πρωτογενείς (ύνταγμα, διεθνείς συμβάσεις, κοινοτικό δίκαιο, νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, κωδικοποίηση πολεοδομικής νομοθεσίας) και δευτερογενείς πηγές (βιβλιογραφία, αρθρογραφία στον Σύπο, δικτυακοί τόποι υπουργείων ή μη κυβερνητικών οργανώσεων). Σέλος ιδιαίτερα σημαντικό υλικό, όσον αφορά τις διοικητικές διαδικασίες, αντλήθηκε από συνεντεύξεις στελεχών των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων). Λέξεις Κλειδιά: Τπουργεία, δημόσια πολιτική, λειτουργική εξειδίκευση, καταμερισμός εργασίας, Διοίκηση, κάθετη και οριζόντια οργάνωση, τομεακά υπουργεία, διυπουργικές σχέσεις, συναρμοδιότητα, επικάλυψη αρμοδιοτήτων, αρμοδιότητα, σχέσεις εξουσίας, πολιτική ηγεσία, γραφειοκρατία, γραφειοκρατικοσυντεχνιακή νησίδα, θεωρία της 5

6 εδαφικής αναλογίας, κλίμακα Guttmann, διυπουργικός συντονισμός, συλλογικά όργανα, επιτελικές υπηρεσίες, διυπουργικές επιτροπές, κύκλοι πολιτικής, πολιτικό γραφείο πρωθυπουργού, Ενιαίος φορέας, εκτελεστικές υπηρεσίες, Ενιαίο Εθνικό Αρχείο Μνημείων, κοινωνική διαβούλευση, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, κίνητρα, χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, κατακερματισμός δομών, ρυθμιστική ικανότητα του κράτους, πολιτιστική κληρονομιά, αρχιτεκτονική κληρονομιά, πολιτιστικό περιβάλλον, διατηρητέα κτίρια μνημεία, ιδιοκτήτες, παραδοσιακοί οικισμοί, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, βιώσιμη ανάπτυξη, αειφορία, ανάπλαση, ανάδειξη, αποκατάσταση, προστασία, χαρακτηρισμός και αποχαρακτηρισμός μνημείου, διαφύλαξη, ολοκληρωμένη συντήρηση, αναστήλωση, μεταφορά συντελεστή δόμησης, φοροαπαλλαγές, φοροελαφρύνσεις, απαλλοτριώσεις, οριστική η προσωρινή δέσμευση χρήσης γης Ε.Σ.Ε.Ρ.Π.., Ε.Σ.Π.Α., ΤΠΕΦΨΔΕ, Ε.Π.Α.Ε., Κ..Φ.Ο.Π., Α.Π.Α.., Κ.Α.., Κ..Ν.Μ., Σ.Ε.Ε., Γ.Π..,.Φ.Ο.Ο.Α.Π., ΙΝ.ΕΠ,.Α.Δ.Α..,.Ε.Α., τπ, τε, ΑΚΦ, Σοπικά υμβούλια Μνημείων, Τπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Τπουργείο Πολιτισμού, Τπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Τπουργείο Μακεδονίας Θράκης, Τπουργείο Περιβάλλοντος και Φωροταξίας, ύνταγμα, άρθρο 24, ύμβαση για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (Γρανάδα 1985), Ν. 3028/2002, Ν. 1577/1985, Ν. 2831/2000, Ν. 2508/1997, Ν. 2742/1999, Γ.Ο.Κ., Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας. ABSTRACT Topic of this essay is the issue of intergovernmental relations between government bodies (Ministries) in the exercise of a specific public policy, which is the protection of architectural heritage. We will focus our attention on specific elements like the listed buildings, traditional settlements, sites of historical interest and conservation areas. Firstly we will attempt a brief theoretical approach of relative concepts such as public policy, intergovernmental affairs and coordination. Following that there will be a presentation of different forms of coordination mechanisms that have been implemented within the Greek political system. We will also examine the weaknesses of the administrative system that stand in the way of a more cohesive government policy and the opportunities presented by the European integration. 6

7 The protection of listed buildings and traditional settlements creates a typical case of co-responsibility between four competent Ministries. These are the Ministry of Culture, the Ministry of Environment, Planning and Public Works, the Ministry of Marinetime, the Aegean and Island Policies and the Ministry of Macedonia and Thrace. There will be a brief examination of the statutory framework, international conventions and European policies and the administrative procedures followed by the agencies of the specific public bodies. We will also present the various problems created by the overlapping competencies from the citizen s point of view. Last but not least various proposals are made that in our opinion will greatly contribute towards an integrated government policy concerning listed buildings and traditional settlements. This survey was methodologically based on primary (the Greek Constitution, international conventions, legislation) and secondary sources (websites of government or NGO s, the Press). Important material was also collected by interviewing several executive officials in the competent Ministries. 7

8 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ Γ.Π.. Γ.Ο.Κ. Δ.Α.Ν..Μ. Δ.Β.Μ.Α. Δ.Ε.Ε.Α.Π. Δ.Ε.Η. Δ.Ν.Π.Κ. Δ.Ν..Α.Κ. Ε.Β.Α. Ε.Ε. Ε.Ε.Α.Ε. Ε.Μ.Π. Ε.Ν.Μ. Ε.Ο.Σ. Ε.Π. Ε.Π.Α.Ε. Ε.Σ.Ε.Ρ.Π.. Ε.Σ.Π.Α. Κ.Α.. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Κ.Π.. ΚΠΖ Κ..Ν.Μ. Κ..Φ.Ο.Π. ΙΝ.ΕΠ. Μ.Κ.Ο. Μ..Δ. Ο.Σ.Ε. Ο.Η.Ε. Π.Δ.Ε. Π.ΟΜ.ΙΔ.Α..Α.Δ.Α. ΑΚΦ.Ε.Α..Ε.Κ. Γενικό Πολεοδομικό χέδιο Γενικός Οικοδομικός Οργανισμός Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεοτέρων και ύγχρονων Μνημείων Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Διεύθυνση Νεότερης και ύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ευρωπαϊκή Ένωση Επιτροπές Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων Ελληνικός Οργανισμός Σουρισμού Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιτροπή Πολεοδομίας και Αρχιτεκτονικών Ελέγχων Ειδικό Σαμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κεντρικό Αρχαιολογικό υμβούλιο Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας Κοινοτικό Πλαίσιο τήριξης Κύκλος Ποιότητας Ζωής Κεντρικό υμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων Κεντρικό υμβούλιο Φωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Μη Κυβερνητική Οργάνωση Μεταφορά υντελεστή Δόμησης Οργανισμός Σηλεπικοινωνιών Ελλάδας Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων ύλλογος Αρχιτεκτόνων, Διπλωματούχων, Ανωτάτων χολών. Ευρωχωροταξικό χέδιο ύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων υνθήκη Ευρωπαϊκής Κοινότητας τε υμβούλιο της Επικρατείας τπ.φ.ο.ο.α.π. υνήγορος του Πολίτη χέδιο Φωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης Ανοικτών Πόλεων.Φ.Ο.Π. υμβούλιο Φωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Σ.Ε.Ε. Σεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τ.ΜΑ.Θ. Τπουργείο Μακεδονίας-Θράκης ΤΠ.ΠΟ. Τπουργείο Πολιτισμού Τ.ΠΕ.ΦΨ.ΔΕ. Τπουργείο Περιβάλλοντος, Φωροταξίας και Δημοσίων Έργων Υ.Μ.Α.Π. Υόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας DCMS Department of Culture Media and Sports UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 8

9 ΕΙΑΓΨΓΗ ε μία χώρα με πλούσιο ιστορικό παρελθόν, όπως η Ελλάδα, ο πολιτισμός θα έπρεπε να αποτελεί έναν από τους ζωτικότερους τομείς δημόσιας πολιτικής. Ξεχωριστό κομμάτι αυτού του πολιτιστικού πλούτου αποτελούν στοιχεία της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, όπως τα διατηρητέα κτίρια και οι παραδοσιακοί οικισμοί. Η αποτελεσματική προστασία, ένταξη και ενεργοποίηση τους σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο αστικό οικιστικό περιβάλλον θα συντελούσε σε μεγάλο βαθμό στην αισθητική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η προβολή, ανάδειξη και κατάλληλη αξιοποίησή τους θα μπορούσε να εξελιχθεί σε βασικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, στη μόνη γνήσια «βαριά μας βιομηχανία». Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι η λειτουργία ενός σαφούς και αυστηρού θεσμικού πλαισίου προστασίας, προσαρμοσμένου στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και τα δεδομένα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. κοπός αυτού του πονήματος είναι η μελέτη των διυπουργικών σχέσεων στον τομέα άσκησης των δημόσιων πολιτικών. Ψς παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε την προστασία της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. Βέβαια λόγω της έκτασης και συνθετότητας του θέματος θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε στοιχεία αυτής, όπως τα διατηρητέα κτίρια και οι παραδοσιακοί οικισμοί. Δυστυχώς η περίπτωση που θα μας απασχολήσει αποτελεί κλασσικό παράδειγμα προβληματικής λειτουργίας των διυπουργικών σχέσεων και αποσπασματικής εφαρμογής μίας δημόσιας πολιτικής. Είναι εμφανή τα χαρακτηριστικά συμπτώματα μίας ελληνικής «διοικητικής ασθένειας» : κατακερματισμός και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, υπηρεσίες που λειτουργούν ως στεγανά, ανυπαρξία μηχανισμών συντονισμού και οριζόντιων διοικητικών δομών, πολυνομία και δαιδαλώδης νομοθεσία, απουσία ικανών ελεγκτικών μηχανισμών, χρόνια αδυναμία του κρατικού προϋπολογισμού, υπηρεσίες με ποιοτικές και ποσοτικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργία στον πολίτη ελλείμματος εμπιστοσύνης και αισθήματος ανασφάλειας δικαίου με αποτέλεσμα έκνομες συμπεριφορές, κ.ο.κ. Αποτέλεσμα όλων αυτών των φαινομένων είναι η ανεπαρκής προστασία των συγκεκριμένων στοιχείων της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. Θα ξεκινήσουμε την μελέτη μας με μία συνοπτική θεωρητική προσέγγιση ορισμένων εννοιών (δημόσια πολιτική, μοντέλα διυπουργικών σχέσεων, έννοια του συντονισμού, εφαρμοσμένοι μηχανισμοί διυπουργικού συντονισμού στην Ελλάδα, προβλήματα και ευκαιρίες για την επιτυχημένη εφαρμογή τους). τη συνέχεια θα περιγράψουμε τις 9

10 συναρμοδιότητες που δημιουργούνται στον τομέα της προστασίας των διατηρητέων κτιρίων και των παραδοσιακών οικισμών, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες και τα προβλήματα που προκύπτουν, αναφέροντας ταυτόχρονα και συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων. Σέλος θα προταθούν ορισμένες εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να διαμορφώσουν μία συνεκτική και σφαιρική κυβερνητική πολιτική, όσον αφορά την αρχιτεκτονική μας κληρονομιά. 10

11 ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΨΣΟ 1.1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΤΠΟΤΡΓΙΚΕ ΦΕΕΙ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ Σα Τπουργεία αποτελούν βασικές οργανωτικές μονάδες της Δημόσιας Διοίκησης. Πρόκειται για «πολιτικο-διοικητικές ενότητες, στις οποίες αφενός κατανέμεται το κυβερνητικό έργο και αφετέρου εξασφαλίζουν την πολιτική εποπτεία του έργου αυτού μέσω της πολιτικής τους ηγεσίας. Αποτελούν δηλαδή μονάδες που συνδυάζουν τη λειτουργική εξειδίκευση σε ορισμένα αντικείμενα της κρατικής δραστηριότητας με τη γραφειοκρατική οργάνωση και τεχνογνωσία αλλά και με την οργάνωση της πολιτικής (κυβερνητικής) ευθύνης για τη λειτουργία τους» [Κ. πανού, 2000 : 28]. Κάθε υπουργείο αναλαμβάνει την υλοποίηση συγκεκριμένης δημόσιας πολιτικής. Δημόσια πολιτική είναι «το προϊόν της λειτουργίας του πολιτικο-διοικητικού συστήματος υπό μορφή κανόνων, κανονισμών, νόμων, διοικητικών αποφάσεων και περιλαμβάνει μέσα, στόχους και διαδικασίες εφαρμογής» [πανού, 2000]. ύμφωνα με ένα άλλο ορισμό δημόσια πολιτική είναι «το σύνολο των θεμελιωδών «κρατικών» (δηλαδή με την ευρεία έννοια του όρου δημόσιων) αποφάσεων, πράξεων και λειτουργιών που αναφέρονται σε αντίστοιχα δημόσια προβλήματα (λ.χ. υγεία, ασφάλεια, οικονομικές σχέσεις, εκπαίδευση, περιβάλλον, πολιτισμός)» [Μ. Δεκλερής, 1989, σελ. 245]. Σέλος μπορούμε συνοπτικά να πούμε ότι «public policy also may be viewed as whatever governments choose to do or not to do» [J.Anderson, 2003 : 2]. Κάθε δημόσια πολιτική «αποτελεί το τυχαίο προϊόν της αντιπαράθεσης μιας σειράς δυνάμεων, με αντιφατικές λογικές και στρατηγικές που συγκρούονται και διαπραγματεύονται στη διάρκεια μιας μακράς και περίπλοκης διαδικασίας». Αποτελούν μία δυναμική μορφή παρέμβασης στην κοινωνική και οικονομική ζωή και αποσκοπούν στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. την προσπάθειά τους αυτή εξισορροπούν συχνά αντικρουόμενα συμφέροντα και επιδιώξεις οριοθετώντας προτεραιότητες και στόχους. ε κάθε δημόσια πολιτική μπορούμε να διακρίνουμε δύο διαδοχικά στάδια: α) της επιλογής ανάμεσα σε διάφορες εναλλακτικές προτάσεις, διαδικασία γνήσια πολιτική, η οποία λαμβάνεται από την κυβέρνηση και β) της υλοποίησης και εφαρμογής, η οποία τυπικά εμπίπτει στις αρμοδιότητες της δημόσιας διοίκησης. ε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε, ότι η συγκεκριμένη διάκριση καθηκόντων μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας και της διοίκησης είναι σε μεγάλο βαθμό τεχνητή. Οι διοικητικοί δρώντες έχουν στη διάθεσή τους τεχνογνωσία, πόρους και μέσα, που τους επιτρέπουν συχνά να διαδραματίσουν σημαίνοντα ρόλο στην διαμόρφωση μίας δημόσιας πολιτικής [J.Chevallier, 1993 : 459, 488]. 11

12 Επιστρέφοντας στα Τπουργεία ο καταμερισμός της κυβερνητικής δραστηριότητας μεταξύ τους διέπεται από ορισμένα κριτήρια. Μέχρι σήμερα στα πλαίσια της διοικητικής επιστήμης έχουν επιχειρηθεί πολλές προσπάθειες ταξινόμησης των οργανωτικών δομών. Για παράδειγμα την περίοδο του Μεσοπολέμου οι Urwick και Gullick διατύπωσαν τη θεωρία της λειτουργικής διάκρισης μεταξύ των διοικητικών μονάδων. υγκεκριμένα καθορίζουν τέσσερα κριτήρια «ορθολογικού» καταμερισμού εργασίας και αρμοδιοτήτων: Σο γεωγραφικό κριτήριο του σκοπού. Βάσει αυτού η κρατική επικράτεια διαιρείται σε επιμέρους γεωγραφικές ενότητες.. Η εποπτεία και ο συντονισμός κάθε δημόσιας πολιτικής σε αυτές τις ενότητες ανατίθεται σε συγκεκριμένη υπηρεσιακή μονάδα Σο κριτήριο του σκοπού. τις αρμοδιότητες κάθε διοικητικής δομής συγκεντρώνονται οι δραστηριότητες ενός συγκεκριμένου τομέα δημόσιας πολιτικής Σο κριτήριο του κοινού. Βάσει αυτού κάθε διοικητική δομή αναλαμβάνει τις υποθέσεις συγκεκριμένης κατηγορίας πολιτών Σο κριτήριο της μεθόδου παρέμβασης. ύμφωνα αυτό ορισμένες διοικητικές δομές είναι υπεύθυνες για τους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής που συνδέονται μεταξύ τους όχι βάσει των στόχων αλλά της ομοιογένειας των μεθόδων (π.χ. διαχείριση προσωπικού) [Κ. πανού, όπ. παρ. : 31-32]. Σα κριτήρια ορθολογικού καταμερισμού εργασίας των Gullick και Urwick έχουν αποδειχτεί σε μεγάλο βαθμό τεχνητά. Η βαθμιαία διόγκωση των κρατικών δραστηριοτήτων και του κρατικού παρεμβατισμού μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο είχε ως επακόλουθο την στενή συνάφεια και αλληλεπίδραση μεταξύ των διάφορων τομέων της διοικητικής δραστηριότητας. Για αυτόν το λόγο επικρατέστερο κριτήριο θεωρείται πλέον η λειτουργική εξειδίκευση μεταξύ των υπουργείων και των υπηρεσιών τους. Κάθε οργανωτική μονάδα της Διοίκησης ασχολείται με συγκεκριμένο τομέα δημόσιας πολιτικής (παιδεία, πολιτισμός, περιβάλλον). Αυτή η καθ ύλη διαίρεση του πολιτικοδιοικητικού μηχανισμού προτείνει τέσσερις ομάδες υπουργείων: Διοικήσεις άσκησης κυριαρχίας (διεθνείς σχέσεις, εσωτερικές υποθέσεις, δημόσια τάξη και δικαιοσύνη) Οικονομικές διοικήσεις (οικονομική πολιτική, ενέργεια, μεταφορές, επικοινωνίες, βιομηχανία, εμπόριο, γεωργία) Κοινωνικές διοικήσεις (σχέσεις εργασίας, κοινωνική ασφάλιση, προστασία της υγείας, περιβάλλον, ποιότητα ζωής) 12

13 Διοικήσεις αρμόδιες για θέματα πολιτισμού και παιδείας Σέλος στη Μεγάλη Βρετανία η έκθεση Fulton διακρίνει τέσσερις ομάδες υπουργείων μη συμφωνώντας απόλυτα με την προαναφερθείσα ταξινόμηση: οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά και «λοιπά» υπουργεία. Η λειτουργική εξειδίκευση στην υπουργική δραστηριότητα μπορεί να νοηθεί επίσης ως οριζόντια ή κάθετη. Η κάθετη οργάνωση δηλώνει, ότι υπάρχουν σαφώς διαχωρισμένοι τομείς αρμοδιοτήτων με τους οποίους είναι επιφορτισμένες συγκεκριμένες διοικητικές δομές, τα λεγόμενα τομεακά υπουργεία. Πρόκειται για τη συνηθέστερη μορφή οργάνωσης, η οποία αντλεί την προέλευσή της από τη Βεμπεριανή θεωρία περί δημόσιας διοίκησης. Από την άλλη πλευρά η οριζόντια οργάνωση αφορά το χειρισμό υποθέσεων και λειτουργιών κοινών σε όλα τα υπουργεία. Κλασικό παράδειγμα οριζόντιας δομής είναι το Τπουργείο Οικονομικών, το οποίο είναι επιφορτισμένο με τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης [Κ. πανού, όπ. παρ. : 34-35]. Μολονότι οι αρμοδιότητες ενός υπουργείου ενδέχεται να είναι σαφώς προσδιορισμένες, η συνεχώς αυξανόμενη συνθετότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Διοίκηση και η στενή αλληλεξάρτηση μεταξύ των τομέων της δημόσιας πολιτικής αναγκαστικά δημιουργούν συνάφεια αρμοδιοτήτων μεταξύ τομεακών υπουργείων. Πρόκειται για το συχνά εμφανιζόμενο στις διυπουργικές σχέσεις φαινόμενο της συναρμοδιότητας. υναρμοδιότητα είναι ο από κοινού χειρισμός συγκεκριμένων υποθέσεων από δύο ή περισσότερα υπουργεία. ε αυτή την περίπτωση απαιτείται συνεργασία, συντονισμός στη δράση των τομεακών υπουργείων και μία σφαιρικότερη προσέγγιση στον τρόπο επίλυσης των αναφυόμενων προβλημάτων. Τπάρχει όμως και το ενδεχόμενο ανταγωνισμού μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων, ο λεγόμενος πόλεμος αρμοδιοτήτων. Οι διυπουργικές σχέσεις είναι σχέσεις εξουσίας, σχέσεις δηλαδή πολιτικές με την ευρεία έννοια του όρου. Εμπλέκουν τα συχνά αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα ατόμων και ομάδων στο εσωτερικό των δημόσιων υπηρεσιών. το πλαίσιο αυτό εμφανίζονται ανταγωνισμοί και συγκρούσεις για τον έλεγχο συγκεκριμένου τομέα κρατικής δραστηριότητας. την τελευταία περίπτωση η συναρμοδιότητα αποκτά αρνητικό χαρακτήρα και μπορεί να οριστεί ως επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Επικάλυψη δηλαδή σημαίνει είτε ότι δύο συναρμόδια υπουργεία λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς καμία απολύτως συνεργασία επί ενός κοινού θέματος είτε απέχουν από οποιαδήποτε παρέμβαση για την αποφυγή συγκρούσεων. υγκεφαλαιωτικά, ενώ οι συναρμοδιότητες είναι μία πραγματικότητα στις διυπουργικές σχέσεις οι επικαλύψεις περιγράφουν μία αποτυχία, όσον αφορά τον απαραίτητο συντονισμό και συνεργασία για την άσκησή τους [Κ. πανού, όπ. παρ. : 40-42]. 13

14 O Downs περιγράφει αυτά τα φαινόμενα αμφισβητήσεων στις διυπουργικές σχέσεις δημιουργώντας το θεωρητικό σχήμα της εδαφικής αναλογίας. υνοπτικά, κάθε διοικητική μονάδα επιτελεί διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο παρέμβασης, αυστηρά οριοθετημένο σε σχέση με τις δραστηριότητες των υπολοίπων. Ο χώρος παρέμβασης χωρίζεται σε εδαφικές ζώνες ανάλογα με το βαθμό ελέγχου που έχει η διοικητική μονάδα στην αντίστοιχη πολιτική. Κατ αυτόν τον τρόπο έχουμε: α) τον πυρήνα, στον οποίο έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της δραστηριότητας β) την εσωτερική περιοχή, στην οποία ασκεί τον κυριότερο έλεγχο σε συνάρτηση όμως με και με άλλες διοικήσεις. ε αυτές τις ζώνες αναγκαστικά δημιουργούνται συγκρούσεις μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων για τον πλήρη έλεγχό τους με τη μορφή αγώνων αυτονόμησης. Εδώ υπεισέρχεται και η έννοια της εδαφικής ευαισθησίας, ιδιαίτερα σημαντική για την διοικητική συμπεριφορά γ) την ουδέτερη ζώνη, η οποία δεν ανήκει σε καμία διοικητική δομή και ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο διεκδίκησης. Η ανασφάλεια, η οποία δημιουργείται, όσον αφορά το χώρο παρέμβασης, έχει ως αποτέλεσμα την προσπάθεια κάθε διοικητικής δομής να προασπίσει την «επικράτειά» της από την επιβουλή ή τις εισβολές άλλων ανταγωνιστικών διοικήσεων. Ο Downs διακρίνει δύο μεθόδους αντίδρασης: α) ο εδαφικός περιορισμός του χώρου παρέμβασης, ούτως ώστε να αποφύγει εχθρικές διεκδικήσεις (ή αλλιώς το σύνδρομο της «συρρικνωμένης βιολέτας». β) αμφισβήτηση των ανταγωνιστικών διοικήσεων και επεκτατική προσπάθεια διεύρυνσης της ζώνης επιρροής (σύνδρομο του «σούπερμαν»). Και οι δύο τακτικές έχουν μειονεκτήματα, καθώς σύμφωνα με την πρώτη αφήνονται ευκαιρίες ανεκμετάλλευτες ενώ με τη δεύτερη δημιουργούνται με μαθηματική ακρίβεια συγκρούσεις. Δεν αποκλείεται βέβαια το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά. Για παράδειγμα ένα υπουργείο μπορεί να ακολουθεί επιθετική τακτική για τη δημιουργία εντυπώσεων σε επίπεδο ρητορείας, ενώ στην πράξη η στρατηγική του είναι περισσότερο κατευναστική και πραγματιστική [Κ. πανού, όπ. παρ. : 43-45]. Η θεωρία της «εδαφικής αναλογίας» του Downs, μολονότι εξαιρετικά σχηματική, αποδίδει τη γενικότερη εικόνα των συγκρούσεων που δημιουργούνται στο πλαίσιο των διυπουργικών σχέσεων, όπως και τις αναφυόμενες αντιστάσεις ενάντια στις προσπάθειες αναδιάταξης των αρμοδιοτήτων. Ο κυριότερος τρόπος αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων είναι η λειτουργία αποτελεσματικών μηχανισμών συντονισμού. την επόμενη ενότητα θα επιχειρήσουμε μία συνοπτική περιγραφή της έννοιας του συντονισμού και των μορφών που μπορεί να αποκτήσει. 14

15 1.2. ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΔΙΤΠΟΤΡΓΙΚΕ ΦΕΕΙ Ζητούμενο για την ορθολογική λειτουργία κάθε κυβέρνησης είναι η διατήρηση μίας στοιχειώδους ενότητας δράσης μέσω του συντονισμού των πολιτικών των επιμέρους υπουργείων. Απαιτούνται δηλαδή μηχανισμοί που να επιλύουν διαφορές, καθορίζουν προτεραιότητες και διαμορφώνουν ένα κοινό πλαίσιο λειτουργίας της Διοίκησης. Ψς γενική έννοια ο συντονισμός επιδιώκει την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων των επιμέρους ενοτήτων και ατόμων στο εσωτερικό μίας οργάνωσης με απώτερο στόχο τη γόνιμη συνεργασία μεταξύ τους για την πραγματοποίηση των σκοπών της. σο περισσότερο σύνθετη είναι μία οργάνωση (για παράδειγμα η Διοίκηση) και πολύπλοκο το σύστημα καταμερισμού εργασίας και αρμοδιοτήτων τόσο περισσότερο απαραίτητος είναι ο συντονισμός των τμημάτων της. τις διυπουργικές σχέσεις υπάρχουν δύο μορφές συντονισμού. Καταρχήν μπορεί να είναι κάθετος, δηλαδή με την υπαγωγή των εμπλεκομένων υπουργείων σε ένα ανώτερο όργανο. Ενδέχεται επίσης να είναι οριζόντιος μέσω της καθιέρωσης διαδικασιών συνεργασίας μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων του ιδίου επιπέδου χωρίς την υπαγωγή σε ένα ανώτερο όργανο. Η κάθετη ή ιεραρχική μορφή είναι ενδεδειγμένη περισσότερο για τον ενδοτομεακό συντονισμό. Σαυτόχρονα όμως ενισχύει τάσεις αυτονόμησης και μία αποσπασματική θεώρηση των πραγμάτων σε σχέση με τη συνολικότερη κυβερνητική πολιτική. Ψς αποτέλεσμα ο πολιτικοδιοικητικός μηχανισμός καταλήγει να είναι μία συνένωση κάθετων και ανταγωνιστικών υπηρεσιακών μονάδων, οι οποίες δεν συνεργάζονται μεταξύ τους και αναγάγουν το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους σε επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής. Από την άλλη πλευρά η οριζόντια μορφή μπορεί να διευκολύνει τον διυπουργικό συντονισμό σε ένα συγκεκριμένο τομέα δημόσιας πολιτικής (κλασικό παράδειγμα το Τπουργείο Οικονομικών, όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά) χωρίς να μπορεί να υποκαταστήσει απόλυτα την εξειδικευμένη τομεακή λειτουργία μίας κυβέρνησης [K. πανού, όπ. παρ. : 46-47]. Βασικό χαρακτηριστικό του συντονισμού είναι ο πολιτικός του χαρακτήρας. ύμφωνα με τον Timsit «αποτελεί μία στρατηγική μείωσης της σύγκρουσης, χειρισμού των εντάσεων, προκειμένου να διατηρηθεί το ενιαίο πρότυπο στο οποίο βασίστηκε σιωπηρά το σύγχρονο κράτος». Αυτή όμως η αντίληψη για το κράτος έχει αποδειχθεί σε μεγάλο βαθμό τεχνητή. Κατάτμηση αρμοδιοτήτων, πολυπλοκότητα σχέσεων και κατακερματισμός διοικητικών δομών αποτελούν σε μεγάλο βαθμό την πραγματικότητα της σύγχρονης διοικητικής μηχανής. Ο συντονισμός λοιπόν δεν αποτελεί μόνο μία οργανωτική τεχνική. Αντίθετα είναι μία πολιτική διαδικασία, η 15

16 οποία εμπλέκει αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα σε μία προσπάθεια εναρμόνισής τους βάσει μίας εκ των προτέρων καθορισμένης στρατηγικής. Ο συντονισμός εν τέλει νοείται ως επιβολή περιορισμών και καθορισμός προτεραιοτήτων στο εσωτερικό ενός περίπλοκου οργανωτικού συστήματος, όπως η δημόσια διοίκηση [Κ. πανού, 2001 : 86-87]. Ο συντονισμός εκτός από κάθετος και ιεραρχικός ή οριζόντιος μπορεί να είναι τυπικός ή άτυπος ανάλογα με το αν έχει αποκτήσει επίσημη μορφή ή όχι. Ο συντονισμός επίσης μπορεί να λειτουργεί εκ των προτέρων (προληπτικός) ή εκ των υστέρων προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που τυχόν έχουν ανακύψει (κατασταλτικός). Σέλος ο συντονισμός διευκολύνεται, όταν στην ευρύτερη κοινωνία υπάρχουν κοινά αποδεκτοί κανόνες συμπεριφοράς, ένα κυρίαρχο αξιακό πρότυπο με καθολική αποδοχή και μία κουλτούρα διαλόγου, συνεργασίας και συναίνεσης [Κ. πανού, 2000 : 46]. ε επίπεδο πάλι διυπουργικών σχέσεων ο συντονισμός μπορεί να αποκτήσει διάφορες μορφές. Ο Metcalf μέσω μίας κλίμακας Guttman έχει διαμορφώσει ένα θεωρητικό πλαίσιο εννέα βαθμίδων, οι οποίες εκτείνονται από τον μηδενικό συντονισμό μεταξύ των υπουργείων μέχρι την υιοθέτηση μίας σφαιρικής κυβερνητικής πολιτικής. Οι κλίμακες αυτές είναι: 1) Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπουργεία ξεχωριστά, τα οποία διατηρούν την αυτονομία τους στο πεδίο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους 2) Επικοινωνία μεταξύ των υπουργείων και ανταλλαγή πληροφοριών. Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη και λειτουργία κοινά αποδεκτών διόδων και καναλιών επικοινωνίας 3) Καθιέρωση συμβουλευτικών διαδικασιών όπως διαβούλευση ή ανατροφοδότηση. Οι φορείς ανταλλάσσουν αμοιβαία πληροφορίες και απόψεις, όσον αφορά τη διαμόρφωση πολιτικών 4) Αποφυγή αποκλίσεων μεταξύ των υπουργείων. Διασφαλίζεται δηλαδή η ενιαία εκπροσώπηση της κυβέρνησης 5) Αναζήτηση διυπουργικής συναίνεσης. Μέσω συλλογικών οργάνων (διυπουργικές επιτροπές ή ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων) διαμορφώνεται ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο πολιτικής 6) Τποβολή των διυπουργικών διαφορών σε διαιτησία. Σο στάδιο αυτό είναι απαραίτητο σε περίπτωση που οι αναφυόμενες διαφορές είναι αγεφύρωτες 7) Διαμόρφωση κοινών παραμέτρων δράσης. Ένα ανώτερο ιεραρχικά όργανο θέτει τις προτεραιότητες που πρέπει να ακολουθήσουν τα υπόλοιπα υπουργεία 8) Καθορισμός κυβερνητικών προτεραιοτήτων. Σο αρμόδιο όργανο, για παράδειγμα το Τπουργικό υμβούλιο, καθορίζει σε γενικές γραμμές την κυβερνητική πολιτική 9) Καθορισμός μίας σφαιρικής κυβερνητικής στρατηγικής. Η περίπτωση αυτή είναι πρακτικά σχεδόν απίθανη, ειδικά στο ελληνικό πολιτικοδιοικητικό σύστημα [Κ. πανού, 2001 : 85]. 16

17 Η Ελλάδα είναι και το αντικείμενο της επόμενης ενότητας. υγκεκριμένα θα επιχειρηθεί μία συνοπτική περιγραφή των μορφών συντονισμού που υιοθετήθηκαν στα πλαίσια των διυπουργικών σχέσεων στη χώρα μας διαχρονικά Η ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΡΥΕ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ την Ελλάδα έχουν επιχειρηθεί διάφορες μορφές συντονισμού του κυβερνητικού έργου. Οι κυριότερες είναι οι εξής: α) η λειτουργία των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων β) η ίδρυση υπηρεσιών συνεκτικού, στρατηγικού και επιτελικού χαρακτήρα γ) η κατά κύκλους πολιτικής διαίρεση του κυβερνητικού έργου δ) η κατά τομείς οργάνωση των υπηρεσιών του πολιτικού γραφείου του πρωθυπουργού ε) ο διορισμός αντιπροέδρων της κυβέρνησης, υπουργών παρά τω πρωθυπουργό, υπερυπουργών, υπουργών συντονιστών κ.ο.κ [Α. Μακρυδημήτρης, 1992 : 119]. υλλογικά κυβερνητικά όργανα και επιτροπές: ύμφωνα με το ύνταγμα και την κλασική πολιτική θεωρία το βασικό συντονιστικό όργανο της Κυβέρνησης είναι το Τπουργικό υμβούλιο. Δυστυχώς στο ελληνικό πολιτικοδιοικητικό σύστημα το συνεκτικό έργο του Τπουργικού υμβουλίου δυσχεραίνεται από τους εξής παράγοντες: α) την κατά καιρούς υπερβολική διεύρυνση του αριθμού των μελών του β) την κυριολεκτικά δεσπόζουσα θέση του πρωθυπουργού στην οργάνωση και λειτουργία του κυβερνητικού μηχανισμού. υχνά το Τπουργικό υμβούλιο χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο της κυβέρνησης για λόγους νομιμοποιητικούς και συμβολικούς (δήλωση για παράδειγμα της ισχύος του) γ) ο τεχνικός χαρακτήρας πολλών ζητημάτων, ο οποίος δεν διευκολύνει τη συστηματική επεξεργασία τους από ένα όργανο σαν το Τπουργικό υμβούλιο, το οποίο και λόγω στενότητας χρόνου περιορίζεται να διατυπώνει γενικές μόνο αρχές και κατευθύνσεις [Α. Μακρυδημήτρης, όπ. παρ. : ]. Εκτός του Τπουργικού υμβουλίου λειτουργούν και οι παρακάτω επιτροπές, επιφορτισμένες με το ρόλο της προετοιμασίας των συνεδριάσεων και της εκτέλεσης των αποφάσεων του 1 : α) η Κυβερνητική Επιτροπή β) το Κυβερνητικό υμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας γ) η Επιτροπή Θεσμών δ) η Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής ε) η Επιτροπή Μεγάλων Έργων και Τποδομών στ) η Επιτροπή για τον 1 ΠΔ 63/2005, ΥΕΚ Α 98/

18 Καθορισμό της τρατηγικής και την Ανάπτυξη της Πληροφορικής. Σα συλλογικά αυτά όργανα προβλέπεται καταστατικά να λειτουργούν ως μηχανισμοί εξειδικευμένοι σε συγκεκριμένους τομείς της κυβερνητικής δραστηριότητας ενεργώντας πάντα υπό την επίβλεψη του Τπουργικού υμβουλίου. την πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή το Τπουργικό υμβούλιο απλά επικυρώνει τις αποφάσεις των κυβερνητικών επιτροπών. Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε, ότι ο πρωθυπουργός προεδρεύει στις δύο σημαντικότερες εξ αυτών (Κυβερνητική Επιτροπή, Κυβερνητικό υμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας) τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι ενισχύεται ο συντονιστικός του ρόλος και η δεσπόζουσα θέση του στο κυβερνητικό σύστημα. Αντίθετα η θέση του Τπουργικού υμβουλίου, ως ανώτατου αποφασιστικού οργάνου, παρακάμπτεται και υποβαθμίζεται περαιτέρω [Α. Μακρυδημήτρης, 2006 : 30-31]. Τπηρεσίες συνεκτικού, επιτελικού και στρατηγικού χαρακτήρα: Ψς συντονιστικές υπηρεσίες σε κεντρικό ή τομεακό επίπεδο έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο υπουργεία όσο και εσωτερικές οργανωτικές τους μονάδες. Για παράδειγμα ξεκινώντας από τη μεταπολεμική περίοδο το 1945 συστάθηκε το Τπουργείο υντονισμού με σκοπό να αποτελέσει το κύριο συντονιστικό όργανο της κυβερνητικής δραστηριότητας (υπερυπουργείο). Λόγω των αντιδράσεων των άλλων υπουργείων περιορίστηκε στον καθορισμό της γενικότερης οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Ανάλογα καθήκοντα επιτελεί και ο φορέας που αποτελεί τη μετεξέλιξή του, το Τπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σο 1951 με τις ίδιες φιλοδοξίες ιδρύθηκε το Τπουργείο Προεδρίας, το οποίο επίσης σταδιακά περιορίστηκε στην γενική εποπτεία της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Σις συντονιστικές αυτές αρμοδιότητες στον συγκεκριμένο τομέα της κυβερνητικής πολιτικής κατέχει σήμερα το Τπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καταλαμβάνοντας τιμητικά την πρώτη θέση στην συμβολική ιεραρχία των υπουργείων [Α. Μακρυδημήτρης, 1992 : ]. Σέλος τον συντονισμό της ευρωπαϊκής μας πολιτικής από το 1980 έχει αναλάβει το Τπουργείο Εξωτερικών. Οι αρμοδιότητές του αυτές, ως του κύριου διαύλου επικοινωνίας με τα κοινοτικά όργανα, αμφισβητούνται πλέον από τα τομεακά υπουργεία λόγω του τεχνικού χαρακτήρα πολλών υποθέσεων [K. πανού, 2001 : 98]. σον αφορά τις υπηρεσίες ενδοτομεακού συντονισμού με το Ν. 1892/ συστάθηκαν στα υπουργεία και τις γενικές γραμματείες μονάδες στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής. Ήταν επιφορτισμένες με τον προγραμματισμό και τη συστηματική επεξεργασία των δημόσιων πολιτικών στον τομέα ευθύνης του κάθε υπουργείου, όπως και με την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των υπόλοιπων υπηρεσιών του. Η στελέχωσή τους 2 ΥΕΚ Α 101/

19 προβλεπόταν να πραγματοποιηθεί με ειδικό επιστημονικό προσωπικό, το οποίο σύμφωνα με το τε θα έπρεπε να ήταν εφοδιασμένο με «ειδικώς πιστοποιούμενη εκπαίδευση ή εμπειρία στην επιστημονική ειδικότητα της ανάλυσης δημόσιας πολιτικής». Δυστυχώς οι μονάδες αυτές περιθωριοποιήθηκαν και σύντομα καταργήθηκαν 3. Σομεακός συντονισμός: Σην περίοδο επιχειρήθηκε για πρώτη φορά η δημιουργία μηχανισμών τομεακού συντονισμού. Σα επιμέρους υπουργεία ομαδοποιήθηκαν σε τομείς, στους οποίους υπήρχε συνάφεια αρμοδιοτήτων. Σα νέα αυτά υπουργικά δίκτυα, άτυπα στην αρχή και με περισσότερο επίσημη μορφή στην συνέχεια, τέθηκαν υπό την επίβλεψη υπερυπουργών συντονιστών ή τομεαρχών, οι οποίοι ήταν ήδη προϊστάμενοι των αντίστοιχων διοικητικών δομών. υγκεκριμένα δημιουργήθηκαν μείζονες κύκλοι πολιτικής σε συγκεκριμένους τομείς (Διοίκηση, Οικονομία, Ποιότητα Ζωής), ούτως ώστε να συντονίζεται καλύτερα η δραστηριότητα των επιμέρους τομεακών υπουργείων και να αντιμετωπίζονται ενδεχόμενες επικαλύψεις.. Σο 1986 ο τότε Τπουργός Προεδρίας ορίστηκε ως προεδρεύων στους τρεις μείζονες κύκλους. Λόγω αντιδράσεων σε λιγότερο από 15 μέρες το μέτρο αυτό ανακλήθηκε και υπεύθυνοι των τομέων τους ορίστηκαν οι συναρμόδιοι Τπουργοί με τον Τπουργό Προεδρίας σε άτυπο ρόλο Γενικού υντονιστή. Αργότερα οι κύκλοι πολλαπλασιάστηκαν σε έξι με την προσθήκη της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, της κοινωνικής πολιτικής, και της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Λόγω της επακόλουθης σύγχυσης αρμοδιοτήτων το 1987 στους δύο αντιπρόεδρους της κυβέρνησης ανατέθηκε αντίστοιχα η επίβλεψη των τομέων εξωτερικής πολιτικής και άμυνας και των γενικότερων εσωτερικών υποθέσεων. Σο 1988, πάλι λόγω ενδοκυβερνητικών συγκρούσεων, την επίβλεψη των κύκλων πολιτικής ανέλαβε ο πρωθυπουργός και το πολιτικό του γραφείο. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους οι διυπουργικοί κύκλοι παρήγαγαν σημαντικό έργο. Ενδεικτικό της επιτυχίας τους ήταν ότι μετά την κυβερνητική αλλαγή το 1990 είχε προταθεί η περαιτέρω ενεργοποίησή τους. Σελικά αντικαταστάθηκαν από ένα συντονιστικό σχήμα, το οποίο περιλάμβανε την Κυβερνητική Επιτροπή, τους αντιπροέδρους της 3 Δεν εφαρμόστηκε ποτέ, αν και προβλέπεται συνταγματικά, ο θεσμός του μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού, ο οποίος θα προερχόταν από την εσωτερική ιεραρχία του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος και θα αναλάμβανε το ρόλο του συντονιστή του κυβερνητικού έργου σε κάθε υπουργείο. Δεν εφαρμόστηκαν και άλλες προτάσεις, όπως η θέσπιση μόνιμων υπηρεσιακών υφυπουργών σε ορισμένα μόνο υπουργεία, η στελέχωσή τους και με «αλεξιπτωτιστές» (στελέχη δηλαδή προερχόμενα και από τον ιδιωτικό τομέα ή άλλους δημόσιους φορείς), την ανύψωση της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας μέχρι τη βαθμίδα του Γενικού Γραμματέα με τον τελευταίο σε ρόλο συντονιστή κ.ο.κ. 19

20 κυβέρνησης, τον πρωθυπουργό και το πολιτικό του γραφείο 4 [Α. Μακρυδημήτρης, 1992 : ]. Σο πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού: Πρόκειται για αυτοτελή δημόσια υπηρεσία, η οποία δημιουργήθηκε για να υποβοηθήσει τον πρωθυπουργό στην άσκηση των καθηκόντων του. Αποτελείται από τα εξής γραφεία: 1) Γραφείο χεδιασμού τρατηγικής 2) Διπλωματικό Γραφείο 3) Οικονομικό Γραφείο 4) Γραφείο για θέματα Ποιότητας Ζωής 5) Γραφείο Κοινωνικού Διαλόγου και Επικοινωνίας 6) Γραφείο Οργάνωσης και Διοίκησης. Προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών είναι ο Γενικός Διευθυντής. Από την οργάνωση και τη λειτουργία του πολιτικού γραφείου συνάγεται το συμπέρασμα, ότι μπορεί σε συνεργασία με τα υπόλοιπα συλλογικά όργανα να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο συντονισμού της κυβερνητικής πολιτικής εναρμονίζοντας τις δραστηριότητες των επιμέρους υπουργείων 5. Δυστυχώς στην πραγματικότητα πόρρω απέχει από το να αποτελέσει ένα στρατηγικό και επιτελικό όργανο διαμόρφωσης δημόσιας πολιτικής λειτουργώντας περισσότερο ως το προσωπικό γραφείο του πρωθυπουργού, στο οποίο συνωστίζονται σύμβουλοι και πρόσωπα της αμέσου εμπιστοσύνης του [Α. Μακρυδημήτρης, 1992 : , ]. Από όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως διαπιστώνουμε, ότι όλοι οι μηχανισμοί συντονισμού, οι οποίοι εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο των διυπουργικών σχέσεων στην Ελλάδα, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι δημόσιες πολιτικές συνεχίζουν να εφαρμόζονται αποσπασματικά χωρίς να εντάσσονται σε μία συνεκτική και προκαθορισμένη κυβερνητική στρατηγική. κοπός της επόμενης ενότητας είναι να εντοπίσει τους λόγους αυτών των αδυναμιών, όπως και τις αναδυόμενες ευκαιρίες για την αντιμετώπισή τους στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4 Ο Amery έχει διατυπώσει μία αξιόλογη εναλλακτική λύση, προτείνοντας τη δημιουργία ενός εξαμελούς υπουργικού συμβουλίου από υπουργούς συντονιστές της κυβερνητικής πολιτικής, οι οποίοι θα ήταν απαλλαγμένοι από την ευθύνη διοίκησης συγκεκριμένου υπουργείου [Α. Μακρυδημήτρης, 1992 : 126]. 5 Θα μπορούσε δηλαδή να λειτουργήσει όπως το Εκτελεστικό Γραφείο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών (Executive Office of the President) ή το Γραφείο του Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας (Prime Minister s Office). Σο τελευταίο για παράδειγμα διαιρείται σε υπηρεσίες, καθεμία από τις οποίες είναι επιφορτισμένη να επιβλέπει συγκεκριμένο τομέα της κυβερνητικής πολιτικής παρεμβαίνοντας άμεσα στις διυπουργικές σχέσεις, όπου αυτό χρειάζεται. 20

21 1.4. ΔΙΤΠΟΤΡΓΙΚΟ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΤΚΑΙΡΙΕ Οι προαναφερθείσες μορφές συντονισμού δεν απέδωσαν και δεν αποδίδουν ακόμα τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αιτία είναι ορισμένες δομικές αδυναμίες του ελληνικού πολιτικοδιοικητικού συστήματος, οι οποίες δεν επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία μηχανισμών διυπουργικού συντονισμού. Οι αδυναμίες αυτές μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: συγκεντρωτική δομή, ανεπάρκεια διαδικασιών σχεδιασμού και συντονισμού, στεγανά και δυσκαμψίες στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών, κατακερματισμός δομών, ποσοτική και κυρίως ποιοτική ανεπάρκεια του προσωπικού. Ο συγκεντρωτισμός του ελληνικού κράτους, απόρροια των ιστορικών συνθηκών της ίδρυσής του, εντοπίζεται πέρα από τη σχέση κράτους περιφέρειας (γεωγραφικός συγκεντρωτισμός) και στις σχέσεις πολιτικής ηγεσίας δημόσιας διοίκησης (πολιτικός συγκεντρωτισμός). υνδέεται δε άμεσα με τις πελατειακές πρακτικές του πολιτικού συστήματος, οι οποίες ευνοούνται ιδιαίτερα από τον κατακερματισμό των διοικητικών δομών. Η ποδηγέτηση της διοίκησης από την πολιτική έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της. Η ποιοτική κυρίως ανεπάρκεια του προσωπικού, ως αποτέλεσμα της πρόσληψής του με κομματικά κριτήρια, οδηγεί σε ακόμα περισσότερες παρεμβάσεις από την πλευρά των πολιτικών προϊσταμένων. Η έλλειψη δηλαδή εμπιστοσύνης προς τα υποκείμενα διοικητικά στρώματα, όσον αφορά την ικανότητα επιτέλεσης των καθηκόντων τους, συνεπάγεται την ενίσχυση του πολιτικού μετακλητού προσωπικού ή τη δημιουργία μονάδων ειδικής αποστολής. Οι λύσεις όμως αυτές, λειτουργώντας ως φαύλος κύκλος, συντελούν στην παράκαμψη ή υποκατάσταση της διοίκησης και την περαιτέρω υποβάθμισή της. Αυτή η αντίληψη της δημόσιας πολιτικής ως μίας εκ των άνω πολιτικής διαδικασίας (top down) έχει αρνητικά αποτελέσματα, όσον αφορά την ανάπτυξη επιτελικών δομών και μηχανισμών. Η σημαντικότερη πηγή εξουσίας του πολιτικού προσωπικού (υπουργών) είναι η δύναμη του άτυπου, του αιφνιδιαστικού και του απρόβλεπτου. Η ανυπαρξία διαμορφωμένης πολιτικής (οριζόντιας η τομεακής) επιτρέπει στην πολιτική ηγεσία να αποφύγει τη δέσμευση και να διατηρήσει την πρωτοβουλία κινήσεων. Ο συγκεντρωτισμός δεν μπορεί να συνδυαστεί με τον σχεδιασμό, ο οποίος προϋποθέτει δεσμευτικά εκ των προτέρων καθορισμό προτεραιοτήτων και έλεγχο βάσει αποτελεσμάτων. Ψς εκ τούτου οι επιτελικοί μηχανισμοί προγραμματισμού και συντονισμού υποβαθμίζονται σε σχέση με τις εκτελεστικές λειτουργίες. Ακόμα και όταν υπάρχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες διαμόρφωσης πολιτικής κατά κανόνα 21

22 στερούνται αρμοδιοτήτων και παρακάμπτονται 6. Κυριαρχούν οι άτυπες και εύκολα μεταβαλλόμενες προσωρινές αποφάσεις και ένας έντονος νομικισμός και τυπολατρεία για να συγκαλύψει την ανυπαρξία πολιτικής. Οι αποσπασματικές αποφάσεις όμως δεν μπορούν να στηρίξουν οριζόντιες λειτουργίες διασύνδεσης μεταξύ των υπουργείων. Με αυτό τον τρόπο συγκροτούνται απόρθητα κάστρα, τα οποία λειτουργούν με στεγανά χωρίς διαύλους επικοινωνίας. Σαυτόχρονα συναφείς αρμοδιότητες ανατίθενται σε πολλές συναρμόδιες υπηρεσίες. Διοικητική πολυδιάσπαση και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων είναι συνήθη προβλήματα, ενώ τα όργανα συντονισμού ατονούν. Οι φυγόκεντρες αυτές τάσεις ενισχύονται και από παράγοντες που σχετίζονται με την υπαλληλική σταδιοδρομία σε συγκεκριμένο φορέα. Σο γεγονός αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά στην δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ των ανώτερων στελεχών της δημόσιας διοίκησης [N. Βαρελίδης, 1992 : 5-6 / K. πανού, 2001 : ] Επιπροσθέτως οι διοικητικές δομές συχνά δημιουργούν προνομιακές σχέσεις με ορισμένες κοινωνικές ομάδες ενισχύοντας την τάση αυτονόμησής τους. Ο Gremion μάλιστα περιγράφει το δίκτυο που δημιουργείται μεταξύ ενός υπουργείου και της «διοικητικής του πελατείας» ως «γραφειοκρατικοσυντεχνιακή νησίδα», η οποία συχνά λειτουργεί με μία λογική που είναι αντίθετη με τις αντίστοιχες άλλων νησίδων. Οι πολιτικές που εφαρμόζει ο δημόσιος φορέας εναρμονίζονται με τη λογική της συγκεκριμένης νησίδας και προσπαθούν να εναρμονιστούν με τις προσδοκίες και τα συμφέροντα της διοικητικής πελατείας. Οι οριζόντιου χαρακτήρα πολιτικές (λ.χ. η προστασία του περιβάλλοντος ή της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς) είναι οι πρώτες που πλήττονται. Καθώς εισάγουν δεσμεύσεις συντονισμού μεταξύ των συναρμόδιων διοικητικών δομών περιορίζουν σημαντικά την δυνατότητα του πολιτικού προσωπικού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πελατείας του. Έτσι η Διοίκηση εμφανίζεται κατακερματισμένη με τις επιμέρους οργανωτικές μονάδες να διεκδικούν περισσότερη αυτονομία. Ψς αποτέλεσμα εμφανίζεται το φαινόμενο της ελλιπούς ρυθμιστικής ικανότητας του ελληνικού κράτους. Είναι αδύνατον δηλαδή να διαμορφωθεί συγκροτημένη κυβερνητική πολιτική, η οποία βάσει προτεραιοτήτων να εναρμονίζει τις δραστηριότητες των επιμέρους υπουργείων σε μία προσπάθεια επίτευξης σαφώς καθορισμένων στόχων [Κ. πανού, 2000 : / Κ. πανού, 2001 : 184]. Αυτά είναι τα προβλήματα και οι αδυναμίες του ελληνικού πολιτικοδιοικητικού συστήματος, οι οποίες εμποδίζουν τον διυπουργικό συντονισμό και τη αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ συναρμόδιων φορέων. Ευτυχώς η ολοκληρωμένη πλέον ένταξή μας σε ένα οργανισμό, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργεί ευκαιρίες για εξορθολογισμό της 6. Κλασικό παράδειγμα που αναφέρθηκε και προηγουμένως είναι ο εκφυλισμός των υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης οι οποίες αναπτύχθηκαν παρά τω υπουργώ το

23 διοικητικής δραστηριότητας. Ο σφαιρικός χαρακτήρας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ο αυξημένος αριθμός των εταίρων, η συνθετότητα και η πολλαπλότητα των τομεακών συμφερόντων που αυτά προωθούν, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δεσμευτικό πλαίσιο λειτουργίας για τις εθνικές διοικήσεις. Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων εμπλέκουν όλα τα πεδία άσκησης δημόσιας πολιτικής. Είναι αναγκαία πλέον μία σφαιρική θεώρηση, η οποία θα εναρμονίζει τις επιμέρους δράσεις βάσει προκαθορισμένων προτεραιοτήτων. Η πολυπλοκότητα επίσης που χαρακτηρίζει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα (πολλαπλοί δρώντες και συμφέροντα) δημιουργεί μία απαίτηση προβλεψιμότητας και τυποποίησης των διαδικασιών στις σχέσεις των κρατών μελών. Σαυτόχρονα δημιουργείται στις εθνικές διοικήσεις, όπως η ελληνική, η υποχρέωση αποτελέσματος. Η επιτυχία των ευρωπαϊκών πολιτικών εξαρτάται από την διοικητική ικανότητα εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου (οδηγίες, κανονισμοί, αποφάσεις). Οι αυξημένες αυτές απαιτήσεις προϋποθέτουν ενισχυμένους μηχανισμούς διυπουργικού συντονισμού. Δεν επαρκούν πλέον οι αποσπασματικές τομεακές ρυθμίσεις [Κ. πανού, 2001 : 20-23]. Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν ένα εξωγενή παράγοντα ελέγχου. Οι αυξανόμενες υποχρεώσεις που επιβάλλουν στα κράτη μέλη περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό το περιθώριο ελευθερίας τους μέσω άμεσων ή έμμεσων κυρώσεων. Για παράδειγμα οι χρηματοδοτήσεις μέσω των διαρθρωτικών ταμείων συνοδεύονται από διαδικασίες και μηχανισμούς παρακολούθησης που εισάγουν περιορισμούς, προϋποθέτουν τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό και περιορίζουν τις κυβερνητικές επιλογές. Για να ανταπεξέλθουν οι εθνικές διοικήσεις προχωρούν στην ίδρυση επιτελικών υπηρεσιών, όπως είναι η περίπτωση της Διαχειριστικής Αρχής του Γ Κ.Π.. στην Ελλάδα. κοπός της δημιουργίας της ήταν η ταχεία απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων μέσω της συντονισμένης υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων που είχαν αναλάβει τα επιμέρους τομεακά υπουργεία [Κ. πανού, 2001 : 72-73]. υγκεφαλαιωτικά οι ευρωπαϊκές πολιτικές μέσω της διαμόρφωσης ένα δεσμευτικού πλαισίου αναφοράς μπορεί να λειτουργήσουν καταλυτικά, ούτως ώστε να αποκτήσει η άσκηση δημόσιας πολιτικής σε εθνικό επίπεδο τη συνοχή που της έλειπε. Υυσικά αδυναμίες εξακολουθούν να υπάρχουν. Η προσαρμογή της διοίκησης στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά στηρίζεται σε αποσπασματικές προσεγγίσεις. Λόγω της έλλειψης ικανών μηχανισμών συντονισμού οι δημόσιες υπηρεσίες προσπαθούν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις με ad hoc προσαρμογές και άτυπους διακανονισμούς. Σα μέτρα αυτά μπορεί να έχουν βραχυπρόθεσμα επιτυχία, μακροπρόθεσμα όμως δεν ενισχύουν τη ρυθμιστική ικανότητα του κράτους [Κ. πανού, 2001 : 184]. 23

24 Μετά από αυτή τη συνοπτική περιγραφή κάποιων εννοιών (υπουργεία, δημόσια πολιτική, συντονισμός της κυβερνητικής δράσης, προβλήματα και ευκαιρίες) τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και στα πλαίσια της εφαρμογής τους στο ελληνικό πολιτικοδιοικητικό σύστημα, σκοπός αυτού του πονήματος είναι η μελέτη των διυπουργικών σχέσεων στην άσκηση μίας ιδιαίτερα σημαντικής για τη χώρα μας δημόσιας πολιτικής: της προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Ένας σύντομος ορισμός του συγκεκριμένου όρου επιχειρείται στην επόμενη ενότητα. 24

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, 1. Το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες. Αθήνα, Οκτώβριος 2014

Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες. Αθήνα, Οκτώβριος 2014 Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες Αθήνα, Οκτώβριος 14 Αξιολόγηση δομών και αναδιοργάνωση Κεντρικής Διοίκησης (1/) Βασικές Επιτροπές Με την ψήφιση του Νόμου 44/11 ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Νοέμβριος 2014 1 Εισαγωγή Το παρόν αποτελεί πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 Ο συνολικός αριθμός των Δήμων, Κοινοτήτων, Τ.Ε.Δ.Κ & Δ.Ε.Υ.Α που εκπροσωπούνται στο Δίκτυο ανέρχονται σε 472. Ο συνολικός αριθμός των κατοίκων που καλύπτονται από τους προαναφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

πρόταση για μια νέα πολιτιστική πολιτική

πρόταση για μια νέα πολιτιστική πολιτική πρόταση για μια νέα πολιτιστική πολιτική Ενίσχυση, ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας και του πολιτιστικού δυναμικού της χώρας προς όφελος της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Πολιτική

Η Ερευνητική Πολιτική Η Ερευνητική Πολιτική Ο τομέας της Υγείας τον τομέα της παροχής των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα καθίσταται απαραίτητη η βελτίωση τόσο της αποδοτικότητας όσο και της ενδυνάμωσης των δημόσιων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» Συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Πολιτιστικά τοπία σε περιοχές Natura 2000 Προκλήσεις και προοπτικές» 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Θεσμοί, Όργανα και Δομή της Δημόσιας Διοίκησης Χαρίτα Βλάχου Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ Σήμερα Ποιό είναι το πολίτευμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Παναγιώτης Καρκατσούλης

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Παναγιώτης Καρκατσούλης Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παναγιώτης Καρκατσούλης Βασικές αντινομίες στην οργάνωση και λειτουργία του ελληνικού κράτους Ενώ καταγράφεται. 1. Υδροκεφαλισμός του πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π

Αθήνα α.π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 29.11.10 α.π. 51949 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συνοπτικός πίνακας περιεχομένων 11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓH... 15 Α) Η Περιβαλλοντική παράμετρος της βιώσιμης ανάπτυξης... 17 Β) Η κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1323 (ΣΧΕΤ. 1105)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1323 (ΣΧΕΤ. 1105) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ&ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Υπάρχουσα κατάσταση 13 κρατικές Περιφέρειες 76 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα Θέμα : ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : Σχέση με το χωροταξικό και

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Αθήνα, 19/08/ 2015 Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ Α.Π. 85948/ΔΟΔ 4011 ΣΜΗΜΑ ΕΚΣΕΛΕΗ Π.Δ.Ε. Σαχ.Δ/νση: Νίκης 5-7 Σ.Κ.: 10180 Πληροφορίες:. Δημάκης Σηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αγαπητοί εργαζόμενοι στους ΦΔ, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της βιοπικοικλότητας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ Κοινή λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ... 23 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η έννοια του τοπίου I. Η προέλευση και η ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ E.Σ.Π.Α. 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ E.Σ.Π.Α. 2014 2020 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ E.Σ.Π.Α. 2014 2020 ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ, Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020» ΤΟΥ ΠΑ.ΠΕΙ. Μέξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Καθηγητής Π. Φωτήλας Λέκτορας Ι. Γιαννατσής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ/ΤΥΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο όρος «οργάνωση» έχει διττή σημασία: Κοινωνική: Ένωση ατόμων που χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα μέσα εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Κλάδου και Βρυσακίου ΑΘΗΝΑ Τηλ FAX E- mail : tee.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Κλάδου και Βρυσακίου ΑΘΗΝΑ Τηλ FAX E- mail : tee.gr ΠΕΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Κλάδου και Βρυσακίου 15 105 55 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 3215146-7 FAX. 3215147 E- mail : sadas-pea @ tee.gr ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΣΑ ΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Παπαγεωργίου. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών

Βασιλική Παπαγεωργίου. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών Βασιλική Παπαγεωργίου Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών 2 3 Οι νέες τεχνολογίες στη στρατηγική του Υπουργείου Η αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»

Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΕΦΙΚΤΗ! Παναγιώτης Καρκατσούλης

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΕΦΙΚΤΗ! Παναγιώτης Καρκατσούλης Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΕΦΙΚΤΗ! Παναγιώτης Καρκατσούλης Βασικές αντινομίες στην οργάνωση και λειτουργία του ελληνικού κράτους Ενώ καταγράφεται. 1. Υδροκεφαλισμός του πολιτικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Διοικητικό Συμβούλιο 26.4.2007 Εξελίξεις στην προετοιμασία της 4 ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομιλία του Προέδρου του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων - ΕΟΑΕΝ κ. Νικήτα Δολαψάκη στην Πρώτη Διεθνή Συνάντηση για τα Αειφόρα Νησιά την 9 η Σεπτεμβρίου 2006 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Ενότητα 1: Οργανωτικός Σχεδιασμός Ευγενία Πετρίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», το οποίο αποτελεί τη συνέχεια και ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α95Φ-65 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α95Φ-65 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Χρήσιμοι Ορισμοί Ενότητα διοίκησης (unity of command): ένα εργαζόμενος πρέπει να έχει έναν και μόνο έναν άμεσο προϊστάμενο. Καταμερισμός της εργασίας (division of labor):

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 17 o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012 30-31 Οκτωβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα Έντιμε Κύριε Υπουργέ, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152)

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Το Τμήμα: Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1989 με αρχική ονομασία «Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Ανήκει στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη, Ειδικός Επιστήμονας, Προϊστάμενος Τμήματος Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού Υπουργείου Εσωτερικών, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο. Η Λειτουργία της Οργάνωσης. Ι. Η Έννοια και η Φύση της Οργάνωσης 05/04/2016

ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο. Η Λειτουργία της Οργάνωσης. Ι. Η Έννοια και η Φύση της Οργάνωσης 05/04/2016 ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο Η Λειτουργία της Οργάνωσης Ι. Η Έννοια και η Φύση της Οργάνωσης Με τον όρο οργάνωση εννοούµε την εξεύρεση τρόπων και µεθόδων που θα συνενώσουν τα διαφορετικά ενδιαφέροντα των µελών ενός οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης. Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014

ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης. Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014 ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014 ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ ΚΑΙ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό EYNOΪΚΟΙ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Θέμα εργασίας: Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό Μάνια Μπεριάτου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

2/1/2013. ο Αστικός Αναδασμός. η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και. το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης.

2/1/2013. ο Αστικός Αναδασμός. η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και. το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΚΛΗΡΙ ΟΥ ο Αστικός Αναδασμός η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης. 1 Απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων στο Δήμο Ηρακλείου»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων στο Δήμο Ηρακλείου» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών Ταχ. Δ/νση: Δημοτικό κτίριο Πλ. Δασκαλογιάννη Τ.Κ: 71201 Ηράκλειο Πληροφορίες: Μ. Καρατζιά Τηλ.: 2813409347

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο.

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια της οργάνωσης: ως ενέργεια: ρύθµιση των σχέσεων ανάµεσα στα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Η Τ Ο Υ Ε Ρ Γ Ο Υ. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Η Τ Ο Υ Ε Ρ Γ Ο Υ. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Η Τ Ο Υ Ε Ρ Γ Ο Υ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ανάληψη ενός έργου θέτει σε κίνηση έναν αριθμό ατόμων, τα οποία θα

Διαβάστε περισσότερα