Εισαγωγή.σελ.3. α) Τα Συντάγµατα της επαναστατικής περιόδου. 4 β) Τα Συντάγµατα του Ελληνικού Κράτους.. 5 2) Η διεθνής εµπειρία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή.σελ.3. α) Τα Συντάγµατα της επαναστατικής περιόδου. 4 β) Τα Συντάγµατα του Ελληνικού Κράτους.. 5 2) Η διεθνής εµπειρία"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Εργασία στο µάθηµα του Συνταγµατικού ικαίου ιδάσκων: Α. ηµητρόπουλος Φοιτήτρια: Ε. Ταλιαντζή Αριθµός Μητρώου: : Εξάµηνο Α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

2 Εισαγωγή.σελ.3 ΜΕΡΟΣ 1 Ο Η διεύθυνση των νοµοθετικών σωµάτων στην ελληνική και διεθνή κοινοβουλευτική εµπειρία 1) Η εξέλιξη της Προεδρίας της Βουλής στην ελληνική συνταγµατική εµπειρία α) Τα Συντάγµατα της επαναστατικής περιόδου. 4 β) Τα Συντάγµατα του Ελληνικού Κράτους.. 5 2) Η διεθνής εµπειρία α) Οι πολλαπλές λειτουργίες του Προεδρείου της Βουλής... 6 β) Συλλογικό ή µονοπρόσωπο όργανο. 8 γ) Υπερκοµµατικό ή Κοµµατικό Προεδρείο... 9 ΜΕΡΟΣ 2 Ο Το Προεδρείο της Βουλής στη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα 1) Το ισχύον σύστηµα α) Οι πηγές i) Το Σύνταγµα.. 12 ii) Ο Κανονισµός της Βουλής.. 13 β) Οι ρυθµίσεις i) Σύνθεση. 14 ii) Η εκλογή του Προεδρείου iii) Αρµοδιότητες iv) ιάσκεψη των Προέδρων 20 2) Ο ρόλος του Προεδρείου της Βουλής στην αναβάθµιση της νοµοθετικής λειτουργίας α) Η κρίση του κοινοβουλευτισµού 21 β) Η συνεισφορά του Προεδρείου της Βουλής στην αναβάθµιση της νοµοθετικής λειτουργίας Συµπεράσµατα 24

3 Περίληψη- Summary. 25 Λήµµατα-Entries 26 Βιβλιογραφία.. 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο σύγχρονο δηµοκρατικό πολίτευµα η σηµασία της Βουλής είναι αναµφισβήτητη. Το Σύνταγµα της χώρας µας ορίζει ότι το κοινοβούλιο ασκεί τη νοµοθετική εξουσία, εκλέγει τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας και αναδεικνύει την Κυβέρνηση, την οποία και ελέγχει στα πλαίσια της άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Επιπλέον η Βουλή, καθώς αντιπροσωπεύει ευρύτερες κοινωνικές οµάδες και απόψεις, αποτελεί χώρο δηµοσίου διαλόγου και πεδίο αναζήτησης συναινέσεων για τα µείζονα προβλήµατα της κοινωνίας και της Πολιτείας. Αρκεί και µόνο η αναφορά των βασικών λειτουργιών της Βουλής για να καταστεί σαφής ο ρόλος της «όχι µόνο για την περιοδική, διαµέσου των γενικών εκλογών, αλλά και για τη διαρκή νοµιµοποίηση της κρατικής εξουσίας» 1. Ο τρόπος πάντως µε τον οποίο οι σύγχρονες Βουλές επιτελούν τις λειτουργίες τους εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την εσωτερική οργάνωση τους, τις ισχύουσες διαδικασίες και από τον τρόπο µε τον οποίο αυτές εφαρµόζονται. Πρωταρχική δε ρύθµιση για την εσωτερική οργάνωση της Βουλής συνιστά η ανάδειξη του οργάνου που ασκεί τη ιεύθυνση των εργασιών του Κοινοβουλίου. Το όργανο αυτό είναι στην ελληνική συνταγµατική τάξη ο Πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος πλαισιώνεται από διάφορους βοηθούς (Αντιπροέδρους, Κοσµήτορες, Γραµµατείς). Ο Πρόεδρος της Βουλής, οι Αντιπρόεδροι, οι Κοσµήτορες και οι Γραµµατείς συγκροτούν από κοινού το Προεδρείο της Βουλής, ένα όργανο πολυπρόσωπο και διακοµµατικό, στο οποίο εκπροσωπούνται οι κοινοβουλευτικές οµάδες της εθνικής αντιπροσωπείας. 1 Βλ. Παπαδημητρίου Γ., ο Κανονισμός της Βουλής και ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σελ.11

4 Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιχειρείται να αναδειχθεί ο τρόπος συγκρότησης, οργάνωσης και λειτουργίας του Προεδρείου της Βουλής. Σε ένα πρώτο µέρος, προκειµένου να ενταχθούν οι ισχύουσες ρυθµίσεις σε µια ευρύτερη ιστορική και διεθνή προοπτική, εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη της διεύθυνσης των νοµοθετικών σωµάτων στην ελληνική συνταγµατική εµπειρία, καθώς και οι επιλογές που παρέχει η διεθνής εµπειρία για τη µορφή και την εµβέλεια των οργάνων που ασκούν την Προεδρία των σωµάτων αυτών. Στο δεύτερο µέρος, παρουσιάζονται κατ αρχήν οι διατάξεις του Συντάγµατος και του Κανονισµού της Βουλής, οι οποίες αναφέρονται στο Προεδρείο της Βουλής, στη συνέχεια δε εξετάζεται η λειτουργία του Προεδρείου της Βουλής στα πλαίσια της γενικότερης προβληµατικής για την κρίση της κοινοβουλευτικής λειτουργίας και την ανάγκη για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό της. ΜΕΡΟΣ Α Η ιεύθυνση των νοµοθετικών σωµάτων στην ελληνική και διεθνή εµπειρία 1) Η εξέλιξη της Προεδρίας της Βουλής στην ελληνική συνταγµατική εµπειρία α)τα Συντάγµατα της επαναστατικής περιόδου Τα επαναστατικά δηµοκρατικά Συντάγµατα, αν και βραχύβια, ήταν προχωρηµένα για την εποχή τους, σε σύγκριση µε τα ευρωπαϊκά κράτη, που είχαν µοναρχία ή απολυταρχικά πολιτεύµατα 2.Τα Συντάγµατα αυτά περιέχουν προβλέψεις για τη διεύθυνση των νοµοθετικών σωµάτων, που αποτελούν προδρόµους των σύγχρονων θεσµών. Έτσι, στο Σύνταγµα της Επιδαύρου (1822), εξουσίες ανάλογες µε εκείνες των νοµοθετικών σωµάτων, ασκούσε το Βουλευτικό Σώµα. Σε αυτό προΐστατο ο Πρόεδρος επικουρούµενος από τον Αντιπρόεδρο και δύο Γραµµατείς. Τα όργανα αυτά εκλέγονταν για ετήσια θητεία από το Βουλευτικό Σώµα. Ο Πρόεδρος αναπληρούµενος από τον Αντιπρόεδρο α) προήδρευε στις καθηµερινές συνελεύσεις, β) συγκαλούσε σε 2 Βλ. Δημητρόπουλος Α., Γενική Συνταγματική Θεωρία, Σύστημα Συνταγματικού Δικαίου, τόμος Α, σελ. 324

5 έκτακτη συνέλευση το Βουλευτικό Σώµα και γ) ψηφίζει στις συνελεύσεις µε ψήφο που υπερίσχυε σε περίπτωση ισοψηφίας. Στο Σύνταγµα της Άστρους (1823), το οποίο διατήρησε βασικά το πολιτειακό πλαίσιο του προηγούµενου Συντάγµατος, ο Πρόεδρος του Βουλευτικού λαµβάνει επιπλέον µέριµνα για την ύπαρξη απαρτίας του σώµατος. Στο Σύνταγµα της Τροιζήνας (1827), το αρτιότερο από τα Συντάγµατα της επαναστατικής περιόδου, η νοµοθετική εξουσία ασκείται πια από ιδιαίτερο όργανο, τη Βουλή. Η προεδρία της Βουλής διεξάγεται από τον Πρόεδρο, επικουρούµενο από τον Αντιπρόεδρο, δύο Γραµµατείς και τους αναγκαίους υπογραµµατείς. Ο Πρόεδρος µπορεί να είναι και εξωκοινοβουλευτική προσωπικότητα, ενώ ο θεσµός γενικότερα εµφανίζει µορφή ανάλογη µε τη σηµερινή. β) Τα Συντάγµατα του ελληνικού κράτους Το Σύνταγµα του 1844, µε το οποίο καταργήθηκε η απόλυτη µοναρχία και καθιερώθηκε η συνταγµατική µοναρχία, εισήγαγε το σύστηµα των δύο Βουλών (Βουλή και Γερουσία). Ο Πρόεδρος της Βουλής, οι Αντιπρόεδροι και οι Γραµµατείς εκλέγονται από τη Βουλή, ο Πρόεδρος της Γερουσίας διορίζεται από το βασιλιά, ενώ ο Αντιπρόεδρος και οι δύο Γραµµατείς εκλέγονται από τη Γερουσία. Επειδή, όµως, το Σύνταγµα δεν περιείχε άλλες προβλέψεις εκτός από τη σύνθεση και τον τρόπο επιλογής των διευθυντικών οργάνων και δεν υπήρχε Κανονισµός της Βουλής η άσκηση της Προεδρίας των νοµοθετικών οργάνων αποτέλεσε πεδίο εφαρµογής κοινοβουλευτικής πρακτικής. Το Σύνταγµα του 1864, µε το οποίο η Ελλάδα από τη συνταγµατική µοναρχία προχώρησε στη βασιλευόµενη δηµοκρατία, προέβλεψε για πρώτη φορά ότι «η Βουλή προσδιορίζει δια Κανονισµού πώς θέλει εκπληροί τα καθήκοντά της» (άρθρο 65). Έτσι, στις 6 και 7 Ιουλίου του 1865 ψηφίσθηκε ο πρώτος Κανονισµός της Βουλής, οι ρυθµίσεις του οποίου επαναλήφθηκαν σχεδόν αυτούσιοι στον Κανονισµού του 1911 και στους επόµενους έως τον Κανονισµό της Ο Κανονισµός ρύθµιζε τις αρµοδιότητες, τη σύνθεση του Προεδρείου (Ο Πρόεδρος της Βουλής, τρεις Αντιπρόεδροι, ένας Κοσµήτορας και τέσσερις Γραµµατείς) και τον τρόπο εκλογής και

6 αναπλήρωσης του Προέδρου της Βουλής (ΠτΒ), καθώς και τα καθήκοντα του Κοσµήτορα και των δύο Γραµµατέων. Με τον Κανονισµό της προστέθηκε η πειθαρχική εξουσία του ΠτΒ και αυξήθηκαν οι αρµοδιότητες του. Τα Συντάγµατα του 1925 και του 1927 επανέφεραν το σύστηµα των δύο Βουλών. Με το Σύνταγµα του 1927 ανατέθηκε στον Πρόεδρο της Γερουσίας η αναπλήρωση του ΠτΒ σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδυναµίας του. 2) Η διεθνής εµπειρία α)οι πολλαπλές λειτουργίες του Προεδρείου της Βουλής Στις αρµοδιότητες της προεδρίας ενός Κοινοβουλίου πρωταρχική θέση καταλαµβάνει η διεύθυνση των συζητήσεων µε τη µεγαλύτερη δυνατή αµεροληψία. εδοµένου πως ο Πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος κατά κανόνα προέρχεται από το κυβερνόν κόµµα κατέχει µία πολύ σηµαντική θέση, τίθεται υπό αµφισβήτηση κατά πόσον µπορεί να είναι πολιτικά αµερόληπτος. Έτσι, έχουν εκφραστεί δύο απόψεις σχετικά µε το ποια στάση πρέπει να υιοθετεί ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Συγκεκριµένα, ο Πρόεδρος του «ηπειρωτικού τύπου» είναι ο εκλεκτός της πλειοψηφίας και µπορεί να χρησιµοποιεί τα προνόµιά του προς όφελος αυτής αλλά και της κυβέρνησης που στηρίζεται από αυτήν. Επιπλέον, του απονέµεται ο ρόλος του διαιτητή αλλά και του κυβερνητικού επιτρόπου κατά τις συγκρούσεις ενός υπουργού ή και του πρωθυπουργού µε τη Βουλή. Στη διεθνή κοινοβουλευτική πρακτική βασική διαφοροποίηση από τους Προέδρους των νοµοθετικών σωµάτων ηπειρωτικού τύπου παρουσιάζουν οι Πρόεδροι του αγγλοσαξονικού τύπου. Σύµφωνα µε τον τύπο αυτό ο Πρόεδρος αποφεύγει να υποτάσσεται στις συνέπειες και τα επακόλουθα της εκλογής του και αποβάλλει τελείως τον κοµµατικό του χαρακτήρα. Έτσι, ο αγγλοσαξονικός τύπος ενσαρκώνει ένα πρότυπο Προέδρου ανεξάρτητο και απόλυτα αµερόληπτο, που λειτουργεί µε ολοκληρωτική ουδετερότητα απέναντι στις διάφορες πολιτικές τάσεις που αντιπροσωπεύονται στη Βουλή Εξάλλου, σχετικά µε τον ρόλο του Προέδρου ενός νοµοθετικού σώµατος έχουν εκφραστεί δύο απόψεις. Σύµφωνα µε την πρώτη θεωρία, ο Πρόεδρος

7 πρέπει να είναι περισσότερο «τεχνίτης των συζητήσεων» παρά πολιτικός αρχηγός. Αυτός ο ρόλος που αποτελεί και την παραδοσιακή σύλληψη του Προέδρου, είναι ο ρόλος που απορρέει από την πιστή εφαρµογή των κανονισµών. Ωστόσο, παρουσιάζεται και Πρόεδρος µε τον αντίθετο ρόλο ο οποίος δηλαδή επεµβαίνει ενεργητικά και εµφανίζεται ως πολιτικός αρχηγός. Σύµφωνα µε το δεύτερο ρόλο ο Πρόεδρος-πολιτικός αρχηγός οδηγεί κυριολεκτικά τις συζητήσεις και γενικότερα τις κοινοβουλευτικές εργασίες, εισέρχεται στην ουσία των θεµάτων, θέτει ερωτήσεις, συνοψίζει και απλοποιεί τις διάφορες γνώµες. Είναι σηµαντικό πάντως να τονιστεί πως στον προσδιορισµό του ρόλου του Προέδρου της Βουλής, καθώς και στα αισθήµατα που µία χώρα τρέφει προς το Κοινοβούλιο καθοριστικό ρόλο παίζει η προσωπικότητα του συγκεκριµένου Προέδρου. Στην πρακτική ο ρόλος του Προέδρου ενός νοµοθετικού σώµατος είναι τριπλός. Ειδικότερα, η πρώτη όψη της προεδρικής λειτουργίας είναι διοικητικής φύσεως. Ο Πρόεδρος της Βουλής ασκεί τον ρόλο του «µεσάζοντα» µεταξύ της Βουλής και της Κυβέρνησης. Ο Πρόεδρος επίσης, ελέγχει την άσκηση του δικαιώµατος του λόγου δίνοντάς τον και αφαιρώντας τον. Παρέχει δηλαδή το δικαίωµα στους βουλευτές να ανέβουν στο βήµα και να εκφράσουν τις θέσεις τους πράγµα που προσφέρει ουσιαστική αξία στις συζητήσεις. Ασκεί ακόµη, την πειθαρχική εξουσία που κατοχυρώνεται συνήθως από τα Συντάγµατα και τους Κανονισµούς των Βουλών. Σύµφωνα µε αυτή ο πρόεδρος µπορεί να ζητήσει ή και να επιβάλει στους παρεκτρεπόµενους βουλευτές τις προβλεπόµενες πειθαρχικές κυρώσεις. Είναι πάντως γεγονός πως τις τελευταίες δεκαετίες συντελέστηκε σε πολλές χώρες µία εξέλιξη του στενού ρόλου των Προέδρων των Κοινοβουλίων µε αποτέλεσµα να ασκούν πλέον µία σηµαντική πολιτική εξουσία. Αυτό οφείλεται είτε σε εξαιρετικά γεγονότα στην πολιτική ζωή µίας δεδοµένης χώρας, είτε, και κατά κύριο ίσως λόγο, στην προσωπικότητα των ανθρώπων που ενσάρκωσαν διαδοχικά τον θεσµό του Προέδρου της Βουλής. Στην εξέλιξη αυτή θετική επίδραση άσκησαν τα συνταγµατικά κείµενα αλλά και οι Κανονισµοί των Κοινοβουλίων που συνέλαβαν στην ισχυροποίηση της εξουσίας τους. Σήµερα ο Πρόεδρος της Βουλής σε ορισµένες χώρες ασκεί µία αληθινή «ηθική αξία». Ο σύγχρονος ρόλος του Προέδρου της Βουλής είναι

8 ένας ρόλος πολύπλοκος, ρόλος πειθούς, ετοιµότητας και ενεργητικής παρουσίας και επιπλέον οφείλει ο ίδιος να προσπαθεί συνέχεια για την καλυτέρευση των µεθόδων και µέσων ελέγχου του Κοινοβουλίου, να είναι ο «έµψυχος Κανονισµός της Βουλής» 3. Ο Πρόεδρος της Βουλής πρέπει να είναι πρόεδρος όλων των µελών της, ο άνθρωπος της συµφιλίωσης µε το υψηλό κύρος, ο εγγυητής της ελευθερίας του κοινοβουλευτικού παιχνιδιού και σε ένα βαθµό ο εγγυητής της ελευθερίας του πολιτικού παιχνιδιού στη χώρα. Αυτή η ισχυροποίηση των εξουσιών του Προέδρου της Βουλής που συνδυάζεται αφενός µε το σύγχρονο φαινόµενο της προσωποποίησης της εξουσίας (personnalisation du pouvoir) και αφετέρου µε την εκλογίκευσηορθολογικοποίηση του κοινοβουλευτικού συστήµατος (parlementarisme rationalise) διευκολύνει έµµεσα και την αύξηση της πολιτικής επιρροής του. β) Προεδρείο της Βουλής: συλλογικό ή µονοπρόσωπο όργανο Στη διεύθυνση του νοµοθετικού σώµατος συνήθως προεδρεύει ο εκλεγµένος από την πλειοψηφία της Βουλής Πρόεδρος, και έτσι για να διασφαλιστεί η αµεροληψία µε την οποία θα εξεταστούν όλα τα θέµατα από το Προεδρείο της Βουλής τα περισσότερα συστήµατα πλαισιώνουν τον Πρόεδρο µε ένα συλλογικό όργανο, στο οποίο τις περισσότερες φορές αντιπροσωπεύονται αναλογικά όλες οι πολιτικές οµάδες, σχηµατίζοντας έτσι ένα διακοµµατικό Προεδρείο. Είναι σηµαντικό πάντως να τονιστεί πως ως επί το πλείστον το Προεδρείο σαν συλλογικό όργανο στην πράξη περιορίζεται σε συµβουλευτικό και βοηθητικό ρόλο, δεδοµένου ότι βοηθά τον Πρόεδρο της Βουλής χωρίς να τον ελέγχει ή να αποφασίζει. Τελείως διαφορετική θεώρηση της διεύθυνσης του νοµοθετικού σώµατος έχει το αγγλικό σύστηµα, όπου όλες οι εξουσίες σχετικά µε τη διεύθυνση της Βουλής των Κοινοτήτων συγκεντρώνονται στον άγγλο «Speaker». Αυτό είναι και το ουσιαστικό κριτήριο που αντιδιαστέλει και διαφοροποιεί το αγγλικό σύστηµα από τα συστήµατα των περισσοτέρων χωρών. Το αγγλοσαξονικό σύστηµα της µονοπρόσωπης προεδρίας ακολουθούν τα κράτη του Καναδά, της Αυστραλίας, της Ιρλανδίας και της Ινδίας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες σε πολλά κράτη ο Πρόεδρος της Βουλής και ενδεχοµένως της Γερουσίας έχει 3 Βλ. Η. Ζέγγελη. Το εν Ελλάδι κρατούν κοινοβουλευτικόν δίκαιον, 1912, σ.216

9 έναν κυρίαρχο ρόλο που οφείλεται όχι µόνο στη εµπειρία, στην προσωπικότητα και στο κύρος που διαθέτει, αλλά και στα συνταγµατικά κείµενα που πολλές φορές του αναγνωρίζουν ένα σηµαντικό συνταγµατικό ρόλο. γ) Υπερκοµµατικό ή Κοµµατικό Προεδρείο Ο θεσµός της Προεδρίας στα σύγχρονα βουλευτικά σώµατα καθορίζεται από δύο εκ διαµέτρου αντίθετες θεωρητικές συλλήψεις του θεσµού. Έτσι, συναντάµε σχεδόν αποκλειστικά στην Αγγλία την υπερκοµµατική Προεδρία ( la presidence depolitisee ή αλλιώς απολιτική Προεδρία), ενώ η Κοµµατική Προεδρία ( la presidence politisee -πολιτικοποιηµένη Προεδρία) µε κύρια έκφραση της την Προεδρεία της Βουλής των Αντιπροσώπων εµφανίζεται κατά κύριο λόγο στις Η.Π.Α. Στην κοινοβουλευτική πρακτική πάντως, ο θεσµός της Προεδρίας της Βουλής απαντάται στις περισσότερες περιπτώσεις µε ενδιάµεσες µοµφές οι οποίες απορρέουν από προσπάθειες συγκερασµού των δύο ακραίων θεωρητικών συλλήψεων. Αρχικά λοιπόν στην υπερκοµµατική Προεδρία που βρίσκει πεδίο εφαρµογής στην Αγγλία ο Πρόεδρος ο οποίος ενώ είναι την παραµονή της εκλογής του άνθρωπος του κόµµατος ξεχνά την επόµενη τις προσωπικές του δοξασίες για να µεταβληθεί σε αµερόληπτο κριτή και να µεταφέρει στην κοινοβουλευτική διαµάχη την εθνική ψυχραιµία, συµβάλλοντας στην προστασία των δικαιωµάτων της µειοψηφίας απέναντι στην πλειοψηφία. Ο τύπος της υπερκοµµατικής µονοπρόσωπης Προεδρίας (Speakership) αυτός είναι ο πιο παλιός αλλά και ο πιο ολοκληρωµένος. Ο Speaker από αρχής του θεσµού είναι ο αντιπρόσωπος ολόκληρης της Βουλής απέναντι σε όλες τις άλλες εξουσίες του κράτους και κυρίως απέναντι στο στέµµα. Βρίσκεται πάνω αλλά και έξω από τα κόµµατα για να µπορεί να υπερασπίζει µε µεγαλύτερο κύρος τα δικαιώµατα και τα προνόµια της Βουλής. Το βασικό του χαρακτηριστικό δηλαδή είναι η ουδετερότητα και η αµεροληψία, καθώς ουσιαστικά παύει να είναι πολιτικός για να γίνει αδέκαστος κριτής. Ο «Speaker» αν και δεν έχει πολιτικό ρόλο και η επιρροή του στις διάφορες υποθέσεις είναι περιορισµένη εµπνέει εµπιστοσύνη και κύρος σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι οι Πρόεδροι των άλλων βουλευόµενων σωµάτων. Με βάση

10 αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό πως η αγγλική Προεδρία της Βουλής των Κοινοτήτων αποτελεί τον ουσιώδη µοχλό του αγγλικού κοινοβουλευτικού συστήµατος. Από τη στιγµή που η εµπιστοσύνη της Βουλής µετατρέπει κάποιο µέλος της σε «Speaker» αυτός είναι και θεωρείται πολιτικά «νεκρός» για το κόµµα του και ίσως αυτό να αιτιολογεί το γεγονός πως ο ρόλος του απονέµεται κατά παράδοση σε άτοµα που έχουν δευτερεύοντα κοµµατικό ρόλο. Αξίζει να αναφερθεί σχετικά µε τις αρµοδιότητες του «Speaker» πως αυτός και όχι η κυβέρνηση είναι αποκλειστικά αρµόδιος να διευθύνει τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις, τηρώντας ωστόσο την προκαθορισµένη από τη Βουλή ηµερήσια διάταξη. Σχετικά µε το δικαίωµα της ψήφου οι «Speakers» πρέπει να το θυσιάζουν και µάλιστα εκούσια στο βωµό της αµεροληψίας που οφείλουν να επιδεικνύουν κατά τη διεύθυνση των εργασιών της Βουλής. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που ο «Speaker» έχει το καθήκον να ψηφίσει. Αυτό συµβαίνει σε περίπτωση ισοψηφίας στη Βουλή, όπου ο «Speaker» δίνει ψήφο που θα διασφαλίσει απλώς µια πλειοψηφία και ως εκ τούτου δεν έχει βαρύνουσα σηµασία. Παρά το γεγονός όµως ότι η ψήφος του Προέδρου σε αυτή την ακραία περίπτωση έχει ως στόχο να διευκολύνει τη Βουλή να αποφασίσει, για να µην υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε την αµερόληπτη στάση του Προέδρου έχει καθιερωθεί το αµφισβητούµενο θέµα που έχει διχάσει να µην λύεται τελεσίδικα και παράλληλα ο «Speaker» να δικαιολογεί στη Βουλή την ψήφο του. Κατά κανόνα πάντως πρέπει να αποσαφηνιστεί πως ο «Speaker» δεν µετέχει ούτε στις συζητήσεις ούτε στις ψηφοφορίες της Βουλής. Σε αντίθεση µε την Βουλή των Κοινοτήτων στην Αγγλία το Κογκρέσο στις Ηνωµένες Πολιτείες έχει λιγότερες ρητές εξουσίες, δεν είναι «κυρίαρχο», και η εκτελεστική εξουσία δεν είναι υπεύθυνη απέναντι του. Γενικά το προεδρικό σύστηµα στις Η.Π.Α κάνει ένα αυστηρό χωρισµό µεταξύ της νοµοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας. Ο χωρισµός αυτός έχει βαρύνουσα σηµασία ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη του πως ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας δεν µπορεί να επηρεάσει το Κογκρέσο ούτε να το διαλύσει ούτε να αναβάλλει τη σύγκλισή του.

11 Η Βουλή των Αντιπροσώπων προεδρεύεται από τον «Speaker», καθ οµοίωση της αγγλικής Βουλής των Κοινοτήτων παρουσιάζοντας µε αρκετές ουσιώδεις όµως διαφορές. Συγκεκριµένα, δεδοµένου ότι προεδρεύει στις συζητήσεις, δίνει το λόγο και αποφασίζει (σε πρώτο βαθµό) για όλα τα διαδικαστικά προβλήµατα που ανακύπτουν στις συνεδριάσεις, δεν διακρίνεται σε καµία περίπτωση από την αµεροληψία µε την οποία ασκεί ο άγγλος Πρόεδρος τα καθήκοντά του. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει εκλεχθεί από την πλειοψηφία και παρουσιάζεται ως αντιπρόσωπός της, παραµένοντας ωστόσο, µία προσωπικότητα πρώτου µεγέθους. Είναι λοιπόν φανερό πως ο Αµερικανός Πρόεδρος δεν είναι ο «αδέκαστος δικαστής» των συζητήσεων αλλά αντίθετα ο πολιτικός άνδρας και ο ίδιος ο αρχηγός του κόµµατος που πλειοψηφεί. Είναι χαρακτηριστικό πως οφείλει όταν ασκεί τα προεδρικά του καθήκοντα να εξυπηρετεί το κόµµα που τον επέλεξε και του οποίου παραµένει ο αντιπρόσωπος. Κατ ουσία δηλαδή, οι δύο ιδιότητες του Προέδρου και του ανθρώπου του κόµµατος είναι συγχωνευµένες σε µία. Ως εκ τούτου, ο Αµερικανός «Speaker» σε αντίθεση µε την πλειοψηφία των προέδρων των νοµοθετικών σωµάτων, είναι πολιτικός και εκφράζει µία πολιτική την οποία πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει και κατέχοντας την Προεδρία, σεβόµενος ωστόσο τα στοιχειώδη δικαιώµατα της µειοψηφίας. Ο σπουδαιότερος λόγος που συντέλεσε στη διατήρηση των βουλευτικών δικαιωµάτων και καθηκόντων του Αµερικανού Προέδρου βασίζεται στο οµοσπονδιακό Σύνταγµα των Η.Π.Α και στην αντιπροσώπευση των οµόσπονδων κρατών. Με βάση λοιπόν τη θέση που κατέχει ο Αµερικανός Πρόεδρος στη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι λογικό τα πιο εξέχοντα µέλη του κόµµατος να καταλαµβάνουν το προεδρικό έδρανο, αφού το αξίωµα του Προέδρου δεν επιβάλλει τον παραµικρό περιορισµό, ενώ παράλληλα ενισχύει και την επιρροή τους στο κόµµα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την κοινοβουλευτική πρακτική ο «Speaker» της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει τρεις σηµαντικές αρµοδιότητες να προτείνει τροπολογίες και να υποβάλλει προτάσεις για λήψεις αποφάσεων, να παρεµβαίνει στις συζητήσεις και να ψηφίζει. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων παίρνει µέρος στις ψηφοφορίες αλλά είναι δύσκολο να καθοριστεί ο χαρακτήρας της ψήφου

12 αυτής καθώς δεν είναι ούτε µια απλή ψήφος µε στόχο διασφάλιση της πλειοψηφίας, ούτε όµως και µία ψήφος µε βαρύνουσα σηµασία, υπό την έννοια ότι δεν εξασφαλίζει την επικράτηση της γνώµης του Προέδρου λόγω της ιδιότητάς του. Στην ουσία είναι µία ψήφος που ο «Speaker» δίνει µε την ιδιότητά του σαν µέλος της Βουλής αλλά µόνο όταν νοµίζει ότι υπάρχει ανάγκη. Σήµερα η κοινοβουλευτική πρακτική ορίζει πως ο Αµερικανός Πρόεδρος οφείλει να ψηφίζει σε περίπτωση ισοψηφίας, για να διατηρήσει ισοψηφία και για να συµπληρωθεί απαρτία. Στις περιπτώσεις που ο «Speaker» δεν είναι υποχρεωµένος να ψηφίσει µπορεί να το κάνει χωρίς περιορισµό αρκεί να αιτιολογήσει τη ψήφο του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αν και όλοι γνωρίζουν ότι θα λειτουργήσει κοµµατικά. Είναι λοιπόν προφανές πως ο «Speaker» στη Βουλή των Αντιπροσώπων έχει µεγάλη ισχύ αλλά δεν έχει το ίδιο κύρος και την ίδια εκτίµηση µε τον άγγλο συνάδελφό του, το κύρος του οποίου πηγάζει από τον αδέκαστο και αµερόληπτο χαρακτήρα του. Το κύρος του Αµερικανού Προέδρου πηγάζει από την πραγµατική ισχύ του και περιβάλλεται µε τον σεβασµό που οφείλουν όλοι οι πολίτες σε αυτόν που αντιπροσωπεύει τη νοµοθετική εξουσία 4. ΜΕΡΟΣ Β Το Προεδρείο της Βουλής στη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα 1. Το ισχύον σύστηµα α) Οι πηγές i) Το Σύνταγµα Η σύνθεση, οι αρµοδιότητες και οι λειτουργίες του Προεδρείου της Βουλής πηγάζουν καταρχάς από το Σύνταγµα. Στο τέταρτο κεφάλαιο του ισχύοντος Συντάγµατος υπό τον τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία της Βουλής» και ειδικότερα στο άρθρο 65 5 προβλέπονται σε γενικές γραµµές η σύνθεση του 4 Βλ. Ηλ. Νικολόπουλος, «Ο Θεσμός του Προέδρου της Βουλής», σελ Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 65 «1 2 Η Βουλή εκλέγει από τα μέλη της τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Προεδρείου, σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού. 3 Ο Πρόεδρος και οι

13 Προεδρείου (παρ. 2), η εκλογή του Προέδρου και των Αντιπροέδρων και η πρόταση µοµφής κατά του Προέδρου ή µέλους του Προεδρείου (παρ. 3), καθώς και οι αρµοδιότητες του Προέδρου της Βουλής (παρ. 4). Ωστόσο, οι συνοπτικές αναφορές του Συντάγµατος σχετικά µε το προεδρείο της Βουλής εξειδικεύονται εκτενώς στις διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, όπου και µας παραπέµπει ο συνταγµατικός νοµοθέτης µε τη διάταξη της πρώτης παραγράφου 6 του άρθρου 65 του Συντάγµατος. Το Σύνταγµα κατοχυρώνει την εκλογή του Προέδρου της Βουλής και των λοιπών µελών του Προεδρείου από τη Βουλή. Η εκλογή, συνεπώς, του Προεδρείου της Βουλής αποτελεί δικαίωµα της Βουλής και, όπως και η ψήφιση του Κανονισµού της αποτελεί εκδήλωση της αυτοδυναµίας της και της ανεξαρτησίας της από την εκτελεστική εξουσία. ii) Ο Κανονισµός της Βουλής Το ιδιότυπο νοµικό κείµενο του Κανονισµού της Βουλής είναι πράξη της Βουλής, η οποία συµπληρώνει τις διατάξεις του Συντάγµατος σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής και την οργάνωση των υπηρεσιών της. Ο Κανονισµός της Βουλής καταρτίζεται αποκλειστικώς από την Βουλή, σύµφωνα µε τη ρητή συνταγµατική εξουσιοδότηση. Ψηφίζεται από την Ολοµέλεια και δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ µετά από παραγγελία του Προέδρου της Βουλής, χωρίς την παρέµβαση άλλων κρατικών οργάνων. Με αυτό τον τρόπο κατοχυρώνεται η «αυτονοµία» της Βουλής, η ικανότητά της δηλαδή να ρυθµίζει τα εσωτερικά της µόνη της, χωρίς την εκτελεστική εξουσία (αρχή της αυτονοµίας της Βουλής, Parlamentsautonomie). Το Σύνταγµα κατοχυρώνει την αυτονοµία της Βουλής µε τέσσερα µέσα, κυρίως τον Κανονισµό, αλλά και µε το δικό της ιδιαίτερο προϋπολογισµό, την εκλογή του Προεδρείου της και Αντιπρόεδροι εκλέγονται στην αρχή κάθε βουλευτικής περιόδου. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους που εκλέχθηκαν στην τρέχουσα πρώτη σύνοδο της Ε Αναθεωρητικής Βουλής. Η Βουλή μπορεί ύστερα από πρόταση πενήντα βουλευτών, να εκφράσει μομφή κατά του Προεδρείου, η οποία συνεπάγεται τη λήξη της θητείας του. 4 Ο Πρόεδρος της Βουλής διευθύνει τοις εργασίες του Σώματος, μεριμνά για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης διεξαγωγής των εργασιών του, την κατοχύρωση της ελεύθερης γνώμης και έκφρασης των βουλευτών, και την τήρηση της τάξης. Ο Πρόεδρος μπορεί να λάβει και πειθαρχικά μέτρα σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής εναντίον κάθε βουλευτή που παρεκτρέπεται. 6 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 65 «1 Η Βουλή ορίζει τον τρόπο της ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας της με Κανονισμό, που ψηφίζεται από την Ολομέλεια κατά το άρθρο 76 και δημοσιεύεται με παραγγελία του Προέδρου της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

14 την πειθαρχική εξουσία της στα µέλη της. Η αυτονοµία της δεν είναι πάντως απόλυτη, αφού οι ρυθµίσεις του Κανονισµού πρέπει να συνάδουν προς το Σύνταγµα, διότι τα interna corporis δεν εκφεύγουν από το «κράτος δικαίου». Η αυτονοµία της Βουλής περιορίζεται λοιπόν, από τις διατάξεις του Συντάγµατος, οι οποίες ρυθµίζουν απευθείας θέµατα οργανώσεως και λειτουργίας της ή αναθέτουν στον κοινό νόµο τη ρύθµιση τέτοιων θεµάτων. Η νοµική φύση του Κανονισµού της Βουλής είναι αναµφίβολη. Συγκεκριµένα, ο Κανονισµός της Βουλής είναι ένας ιδιότυπος τυπικός νόµος (sui generis), ο οποίος περιέχει κανόνες δικαίου. Η ιδιοτυπία του Κανονισµού της Βουλής συνίσταται στο ότι αυτός καταρτίζεται από τη Βουλή, χωρίς την σύµπραξη του Προέδρου της ηµοκρατίας που προβλέπει το άρθρο 42 7 του Συντάγµατος για τους τυπικούς νόµους. Το ζήτηµα της θέσης του Κανονισµού στην ιεραρχία των κανόνων δικαίου στασιάζεται. Υποστηρίζεται αφ ενός ότι είναι ισόκυρος του τυπικού νόµου, αφ ετέρου ότι είναι υποδεέστερος του τυπικού νόµου. Υποστηρίζεται, τέλος ότι µεταξύ του Κανονισµού της Βουλής δεν τίθεται θέµα ιεραρχίας, δεδοµένου ότι η ύλη του Κανονισµού δεν µπορεί να ρυθµιστεί από τυπικό νόµο. Η τελευταία άποψη είναι η ορθή, καθώς ζητήµατα οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής δεν µπορούν να ρυθµιστούν από τυπικό νόµο αλλά µόνο από τον Κανονισµό. Ο Κανονισµός της Βουλής αποτελείται από δύο µέρη. Το πρώτο µέρος έχει τον τίτλο «Κοινοβουλευτικό Μέρος» και ρυθµίζει την οργάνωση και τη λειτουργία της Βουλής ως άµεσου οργάνου του κράτους, ενώ το δεύτερο µέρος µε τίτλο «Προσωπικόν Βουλής» ρυθµίζει την οργάνωση των υπηρεσιών και την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων της. β) Οι Ρυθµίσεις i) Σύνθεση 7 Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 42 «1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκδίδει και δημοσιεύει τους νόμους που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή μέσα σε ένα μήνα από την ψήφισή τους. Μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να αναπέμψει νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί από αυτή, εκθέτοντας και τους λόγους της αναπομπής.

15 Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό της Βουλής, το Προεδρείο της Βουλής (άρθρα 6 επ. ΚτΒ) αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, επτά Αντιπροέδρους 8, τρεις Κοσµήτορες και έξι Γραµµατείς, δηλαδή συνολικά από δεκαεπτά βουλευτές. Το Προεδρείο είναι διακοµµατικό 9. Η πλειονότητα των µελών του ανήκει στην πρώτη σε δύναµη κοινοβουλευτική οµάδα, προέρχεται δηλαδή από την κυβερνητική πλειοψηφία. Ο τέταρτος Αντιπρόεδρος, ένας Κοσµήτορας και ένας Γραµµατέας προέρχονται από την δεύτερη σε δύναµη κοινοβουλευτική οµάδα, δηλαδή από τη αξιωµατική αντιπολίτευση. Ο πέµπτος Αντιπρόεδρος και ένας Γραµµατέας προέρχονται από την τρίτη σε δύναµη κοινοβουλευτική οµάδα. Ο έκτος Αντιπρόεδρος προέρχεται από την τέταρτη σε δύναµη κοινοβουλευτική οµάδα και ο έβδοµος από την Πέµπτη κοινοβουλευτική οµάδα. ii) Εκλογή του Προεδρείου Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Βουλής εκλέγονται στην αρχή κάθε βουλευτικής περιόδου (άρθρο 65 παρ. 3 εδ. α Σ.), ενώ τα υπόλοιπα µέλη του Προεδρείου εκλέγονται στην αρχή κάθε τακτικής συνόδου (άρθρο 9 παρ. 1 ΚτΒ). Η εκλογή του Προεδρείου ρυθµίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κανονισµού της Βουλής. Υποβολή υποψηφιότητας δεν είναι παραδεκτή και καµία συζήτηση δεν προηγείται της εκλογής του Προεδρείου, για την διαφύλαξη του κύρους των προσώπων. Η εκλογή των µελών του Προεδρείου γίνεται µε µυστική ψηφοφορία. Η διαλογή των ψήφων γίνεται από τρεις ψηφολέκτες, από τους οποίους οι δύο προέρχονται από την µεγαλύτερη σε δύναµη κοινοβουλευτική οµάδα της Βουλής και ο τρίτος από τη δεύτερη. Η εκλογή του Προέδρου γίνεται την επόµενη µέρα µετά την ορκωµοσία των βουλευτών. Ο Πρόεδρος εκλέγεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου 8 Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του ΚτΒ, που έγινε με την 6933/4926/ απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ Α 126/ ) 9 Το άρθρο 65 του Συντάγματος δεν κατοχυρώνει τη διακομματική σύνθεση του Προεδρείου. Κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες του άρθρου αυτού του Συντάγματος ανεπιτυχώς προτάθηκε από τη Αντιπολίτευση η καθιέρωση του συστήματος του διακομματικού Προεδρείου. Το Σύνταγμα καταλείπει έτσι τη ρύθμιση του θέματος στον ΚτΒ. Ο προηγούμενος Κανονισμός της Βουλής καθιέρωνε μία περιορισμένη διακομματικότητα του Προεδρείου, ορίζοντας ότι ένας Κοσμήτορας και ένας Γραμματέας έπρεπε να προέρχονται από το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και ένας Γραμματέας από το δεύτερο σε δύναμη κόμμα της Αντιπολίτευσης. Η προαναφερόμενη διεύρυνση της διακομματικότητας του Προεδρείου και συγκεκριμένα, η προσθήκη των τεσσάρων Αντιπροέδρων, που προέρχονται από τα τέσσερα μεγαλύτερα κόμματα της Αντιπολίτευσης, αποτελεί μία επιτυχή καινοτομία του ισχύοντος Κανονισμού της Βουλής.

16 αριθµού των βουλευτών. Αν κανείς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους. Ο προσωρινός Πρόεδρος αναγγέλλει το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας και καλεί τον Πρόεδρο της Βουλής να καταλάβει αµέσως την έδρα. Η Βουλή υπό την προεδρία του νέου Προέδρου της, κατά την αµέσως επόµενη συνεδρίαση, εκλέγει µε τέσσερις διαδοχικές, χωριστές ψηφοφορίες τους Αντιπροέδρους, τους Κοσµήτορες και τους Γραµµατείς. Στην πρώτη ψηφοφορία εκλέγονται οι τρεις πρώτοι Αντιπρόεδροι, στη δεύτερη ο τέταρτος, ο πέµπτος, ο έκτος και ο έβδοµος Αντιπρόεδροι, στην Τρίτη οι Κοσµήτορες και στην τέταρτη οι Γραµµατείς. Οι ψηφοφορίες διεξάγονται µε χωριστές ψηφοδόχους ειδικά για κάθε αξίωµα. Η θητεία του Προέδρου και των Αντιπροέδρων διαρκεί όσο και η βουλευτική περίοδος, διατηρούν όµως και ο µεν και οι δε το αξίωµά τους και µετά τη διάλυση της Βουλής ή τη λήξη της βουλευτικής περιόδου, µέχρι την έναρξη των εργασιών της επόµενης βουλευτικής περιόδου. Η θητεία των υπόλοιπων µελών του Προεδρείου διαρκεί όσο και η τακτική σύνοδος για την οποία εκλέχθηκαν, διατηρούν ωστόσο τα µέλη αυτά το αξίωµά τους και µετά τη λήξη των εργασιών της συνόδου για την οποία εκλέχθηκαν και µέχρι την έναρξη των εργασιών της επόµενης τακτικής συνόδου. Η θητεία των µελών του Προεδρείου λήγει επίσης µόλις εγκριθεί πρόταση µοµφής εναντίον τους, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 65 παρ. 3 εδ. γ του Συντάγµατος. Η πρόωρη αυτή λήξη της θητείας των µελών του Προεδρείου καθιερώθηκε από το ισχύον Σύνταγµα, που επεξέτεινε για πρώτη φορά τη θητεία του Προέδρου και των Αντιπροέδρων σε ολόκληρη τη βουλευτική περίοδο. Επιπλέον, ο Κανονισµός της Βουλής (αρ. 9 παρ. 3) προβλέπει την πρόωρη λήξη της θητείας των µελών του Προεδρείου και στην περίπτωση της οριστικής αδυναµίας να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Η διαδικασία της έκφρασης της µοµφής κατά µελών του Προεδρείου και η διαπίστωση της οριστικής τους αδυναµίας για την άσκηση των καθηκόντων τους ρυθµίζονται αντίστοιχα από τις διατάξεις των άρθρων 150 και 152 του Κανονισµού της Βουλής. Η Βουλή αποφασίζει για τη λήξη της θητείας των µελών του Προεδρείου λόγω οριστικής αδυναµίας να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, όταν η αδυναµία παρατείνεται περισσότερο από τρεις µήνες. Η Βουλή µπορεί να

17 εκφράζει µοµφή κατά µέλους του Προεδρείου ή να διαπιστώνει την οριστική του αδυναµία να ασκήσει τα καθήκοντά του ύστερα από γραπτή πρόταση πενήντα τουλάχιστον βουλευτών. Η πρόταση υποβάλλεται στη διάρκεια συνεδρίασης της ολοµέλειας της Βουλής και πρέπει να καθορίζει µε σαφήνεια τους λόγους της µοµφής ή την οριστική αδυναµία. Αν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπογράφεται από τον ελάχιστο απαιτούµενο αριθµό βουλευτών, ορίζεται, ύστερα από πρόταση της Κυβέρνησης, µέρα συζήτησης της πρότασης µοµφής σε µία από τις δύο επόµενες συνεδριάσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η συζήτηση πρότασης ολοκληρώνεται σε µία συνεδρίαση, στην οποία µετέχουν έως πέντε από τους βουλευτές που υπογράφουν την πρόταση, έως πέντε άλλοι βουλευτές που δεν είναι µέλη της κοινοβουλευτικής οµάδας εκείνων που την υπέβαλαν, το µέρος του Προεδρείου που αφορά, οι Πρόεδροι των κοινοβουλευτικών οµάδων και η Κυβέρνηση. Η ψηφοφορία για την πρόταση διαπίστωσης της οριστικής αδυναµίας του µέλους είναι µυστική. Η πρόταση γίνεται δεκτή µόνο, αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών. Πρόταση µοµφής κατά του προέδρου της Βουλής δεν µπορεί να υποβληθεί πριν περάσουν έξι µήνες από την απόρριψη όµοιας πρότασης, εκτός αν υπογράφεται από την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των βουλευτών. Αν η πρόταση µοµφής στρέφεται προς άλλο µέλος του Προεδρείου, δεν µπορεί να υποβληθεί νέα πρόταση µοµφής κατά του µέλους αυτού πριν περάσουν τρεις µήνες. Επιπροσθέτως, ο Κανονισµός της Βουλής (αρ. 6 παρ. 3) καθιερώνει το ασυµβίβαστο του αξιώµατος του µέλους του Προεδρείου µε το αξίωµα του Υπουργού ή του Υφυπουργού και θεωρείται η αποδοχή από µέλους του Προεδρείου της θέσης Υπουργού ή Υφυπουργού ως «αυτοδίκαιη παραίτηση» από την ιδιότητα αυτή. Είναι αυτονόητη η λήξη της θητείας του µέλους του Προεδρείου στις περιπτώσεις της παραίτησης του από την ιδιότητα αυτή ή της απώλειας του βουλευτικού του αξιώµατος για οποιονδήποτε λόγο. Ο Πρόεδρος της Βουλής στις περιπτώσεις κωλύµατος, απουσίας ή επιθυµίας του να λάβει µέρος στη συζήτηση ενός θέµατος αναπληρώνεται από έναν Αντιπρόεδρο της Βουλής, που ο ίδιος ορίζει, αλλιώς, από τους Αντιπροέδρους κατά την τάξη της εκλογής τους. Όταν όλοι οι Αντιπρόεδροι

18 κωλύονται ή απουσιάζουν, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από το βουλευτή του πρώτου σε αριθµό εδρών κόµµατος που έχει τη µακρότερη κοινοβουλευτική θητεία και µεταξύ περισσοτέρων προηγείται ο πρεσβύτερος στην ηλικία (άρθρο 10 παρ. 3 ΚτΒ). Την προσωρινή αντικατάσταση (αναπλήρωση) του Προέδρου προβλέπει ρητά η διάταξη του άρθρου 140 παρ. 9 του Κανονισµού στην περίπτωση αναπλήρωσης του Προέδρου της ηµοκρατίας από αυτόν. Σε περίπτωση κωλύµατος για οποιονδήποτε λόγο ή απουσίας των Γραµµατέων ο Πρόεδρος της Βουλής ορίζει αναπληρωτές τους νεότερους στην ηλικία βουλευτές (άρθρο 10 παρ. 4 ΚτΒ). iii) Οι Αρµοδιότητες Τις αρµοδιότητες του Προέδρου της Βουλής ορίζει το Σύνταγµα και εξειδικεύει ο Κανονισµός της Βουλής, ο οποίος, µάλιστα, προσθέτει, στο πεδίο των αρµοδιοτήτων αυτών, και τις αρµοδιότητες που του αναγνωρίζουν οι νόµοι και γενικά κάθε αρµοδιότητα που πηγάζει από την αυτονοµία της Βουλής. Ο Πρόεδρος της Βουλής ασκεί λοιπόν, τις αρµοδιότητες που του απονέµει το Σύνταγµα δηλαδή την αναπλήρωση του Προέδρου της ηµοκρατίας κατά το άρθρο 34 Σ. και επίσης παραγγέλλει τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ, κατά τα άρθρα 65 παρ. 1 και 110 παρ. 5 Σ., του Κανονισµού της Βουλής και του Ψηφίσµατος, µε το οποίο τίθεται σε ισχύ η αναθεώρηση του Συντάγµατος. Ο Πρόεδρος της Βουλής ασκεί επίσης τις αρµοδιότητες που του απονέµει ο ΚτΒ. Ειδικότερα, ο ΚτΒ προσδιορίζει ότι ο Πρόεδρος διευθύνει και συντονίζει το σύνολο των δραστηριοτήτων της Ολοµέλειας του Τµήµατος διακοπής των εργασιών της Βουλής και Επιτροπών της Βουλής και, ιδίως, συγκροτεί το Τµήµα διακοπής των εργασιών της Βουλής και τις Επιτροπές της Βουλής, καθοδηγεί τους Κοσµήτορες και τους Γραµµατείς στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, διαβιβάζει στους αρµόδιους Υπουργούς τα νοµοσχέδια και τις προτάσεις των νόµων που ψηφίστηκαν από την Βουλή, αλλά και προεδρεύει στη ιάσκεψη των Προέδρων. Ειδικότερα, όσον αφορά τη διεύθυνση των συνεδριάσεων της Βουλής, ο Πρόεδρος της Βουλής διαθέτει όλες τις εξουσίες για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών της. Στο πλαίσιο αυτό διασφαλίζει την πιστή τήρηση του ΚτΒ και την ελεύθερη έκφραση της γνώµης των βουλευτών, καταρτίζει την

19 ηµερήσια διάταξη των εργασιών της Βουλής, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων, θέτει σε ψηφοφορία τα ζητήµατα και ανακοινώνει τα αποτελέσµατα των ψηφοφοριών. Επιπλέον, διευθύνει και διατηρεί τις συζητήσεις µέσα στα όρια του Κανονισµού, απαγγέλλει τις αποφάσεις της Βουλής και διερµηνεύει τα αισθήµατά της, λαµβάνει όλα τα αναγκαία πειθαρχικά µέτρα εναντίον των παρεκτρεπόµενων βουλευτών. Επίσης, ο Πρόεδρος της Βουλής προΐσταται των υπηρεσιών της και συντονίζει τη δραστηριότητά τους, προσλαµβάνει το προσωπικό της και εκδίδει τις πράξεις που αφορούν την υπηρεσιακή του κατάσταση. Ακόµη, εντέλλεται τις δαπάνες της Βουλής και αποφασίζει για τη διάθεση και χρήση των χώρων της, µεριµνά για την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της Βουλής και των χώρων της, καθορίζει την αστυνοµική δύναµη της Βουλής που τελεί αποκλειστικά υπό τις διαταγές του και εγκρίνει το προσωπικό της. Επιπλέον, ενηµερώνει τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας για την σύνθεση και τις ουσιώδεις µεταβολές των κοινοβουλευτικών οµάδων, εκπροσωπεί τη Βουλή δικαστικώς και εξωδίκως όπως και στις διεθνείς σχέσεις της µε τα κοινοβούλια άλλων χωρών, µπορεί δε να αναθέτει καθήκοντά του σε ένα ή περισσότερα µέλη του Προεδρείου ή άλλους βουλευτές. Οι αρµοδιότητες των άλλων µελών του Προεδρείου καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ΚτΒ. Οι Αντιπρόεδροι ασκούν τις αρµοδιότητες που τους αναγνωρίζει ο ΚτΒ ή τους αναθέτει µε αποφάσεις του ο Πρόεδρος της Βουλής. Οι Κοσµήτορες επικουρούν τον Πρόεδρο στα οργανωτικά και λειτουργικά ζητήµατα της Βουλής και ιδίως εποπτεύουν σε όλες τις υπηρεσίες της Βουλής και υποβάλλουν στο τέλος κάθε διµήνου έκθεση στον Πρόεδρο για τις οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες τους. Ακόµη, προτείνουν µέτρα για την βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης του προσωπικού και την καλύτερη απόδοση των υπηρεσιών της Βουλής. Βοηθούν τον Πρόεδρο στην τήρηση της τάξης στο βουλευτήριο και φροντίζουν για την πιστή τήρηση των αποφάσεων και εντολών του Προέδρου και ιδίως αυτών που αφορούν τα οικονοµικά και τη βιβλιοθήκη της Βουλής. Οι Γραµµατείς επικουρούν τον Πρόεδρο στις συνεδριάσεις της Βουλής, διαβάζουν, κατά την κρίση του Προέδρου, τα κείµενα και έγγραφα που αφορούν τη Βουλή ή απευθύνονται σε αυτή, επιµελούνται τη διεξαγωγή των ψηφοφοριών και καταγράφουν τις

20 αποφάσεις της Βουλής. Επίσης, εποπτεύουν τη σύνταξη και την έγκαιρη εκτύπωση των Πρακτικών της Βουλής, υπογράφουν τα πρακτικά µετά την επικύρωσή τους από την Βουλή, τα οποία διαβάζουν σε αυτή µετά από σχετική απόφασή της. Ο Πρόεδρος µπορεί να αναθέτει εκτάκτως την ανάγνωση εγγράφων και την εκτέλεση άλλων αναγκαίων βοηθητικών εργασιών της έδρας σε ανώτερους υπαλλήλους της Βουλής. iv) Η ιάσκεψη των Προέδρων Η ιάσκεψη των Προέδρων είναι ένα πολυµελές όργανο που αποτελείται από δεκαπέντε τουλάχιστον βουλευτές (άρθρα 13 επ. ΚτΒ). Ειδικότερα, αποτελείται από τον εν ενεργεία Πρόεδρο της Βουλής ως Πρόεδρο και τους διατελέσαντες Προέδρους της Βουλής, εφ όσον έχουν εκλεγεί βουλευτές, τους Αντιπροέδρους της Βουλής, τους Προέδρους των ιαρκών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσµών και ιαφάνειας, τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και έναν ανεξάρτητο βουλευτή εφ όσον ο αριθµός των ανεξάρτητων είναι τουλάχιστον πέντε. Η Κυβέρνηση µπορεί να εκπροσωπείται στη ιάσκεψη από µέλος της. Η ιάσκεψη των Προέδρων συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από τον Πρόεδρό της κάθε εβδοµάδα, και σε έκτακτη συνεδρίαση όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εξετάζει την ηµερήσια διάταξη της επόµενης εβδοµάδας της Ολοµέλειας ή του Τµήµατος ιακοπής µε σκοπό την καλύτερη οργάνωση των εργασιών τους. Επιπλέον, καθορίζει τη διαδικασία και τη διάρκεια της συζήτησης των σχεδίων και προτάσεων νόµων, επιλέγει τα µέλη των ανεξάρτητων αρχών και τα καλεί σε ακροάσεις. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου (άρθρο 13 παρ.5 ΚτΒ). Η ιάσκεψη των Προέδρων περιορίζει την ισχύ του Προέδρου της Βουλής σχετικά µε την αρµοδιότητά του να καθορίζει ο ίδιος την ηµερήσια διάταξη, να αποφασίζει δηλαδή για τις προτεραιότητες των συζητήσεων και τα υπόλοιπα διαδικαστικά. Ωστόσο, ο περιορισµός είναι φαινοµενικός καθώς η πλειοψηφία

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2009-2014) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΟΝΟΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Στο Τρίτο Μέρος του συνταγματικού κειμένου της 12 ης συντακτικός νομοθέτης αναφέρεται στα όργανα του Κράτους. Οκτωβρίου 1992, ο Α) Η Βουλή Το άρθρο 77 κατοχυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

18η ιδακτική Ενότητα Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

18η ιδακτική Ενότητα Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 18η ιδακτική Ενότητα Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 1. «το δικαίωµα προτάσεων νόµων ανήκει στη Βουλή και την Κυβέρνηση» (άρ. 73 1 του Συντάγµατος). 2. Οι κατά τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 84 ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΜΑΤΟΣ

«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 84 ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ «Η ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8 η : Η Βουλή

Ενότητα 8 η : Η Βουλή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8 η : Η Βουλή Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 10 η : Κοινοβουλευτική αρχή

Ενότητα 10 η : Κοινοβουλευτική αρχή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 10 η : Κοινοβουλευτική αρχή Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 4.2 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 Άρθρο 26 του Συντάγματος Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον ΠτΔ και την Κυβέρνηση.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

16η ιδακτική Ενότητα Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

16η ιδακτική Ενότητα Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 16η ιδακτική Ενότητα Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Άρθρο 51, 3 του υντάγµατος: Οι βουλευτές εκλέγονται µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωµα, όπως ο νόµος ορίζει.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 3.3 ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 Άρθρο 1 του Συντάγματος Tο πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευόμενη Kοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Δίκαιο Γραπτή Δοκιμασία Α Τετραμήνου

Πολιτική και Δίκαιο Γραπτή Δοκιμασία Α Τετραμήνου Πολιτική και Δίκαιο Γραπτή Δοκιμασία Α Τετραμήνου ΘΕΜΑΤΑ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Απόλυτη διάκριση λειτουργιών υπάρχει όταν τα όργανα της μιας κρατικής λειτουργίας δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνουν και να ασκούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Φιλελευθέρη Κίνηση 1 Εμείς, τα μέλη της Φιλελεύθερης Κίνησης, ιδρύουμε σήμερα ένα Κόμμα με σκοπό να εκφράσουμε την ιδεολογία μας μέσα από δημοκρατικό διάλογο και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 11 η : Αρχή δεδηλωμένης Διορισμός πρωθυπουργού

Ενότητα 11 η : Αρχή δεδηλωμένης Διορισμός πρωθυπουργού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 11 η : Αρχή δεδηλωμένης Διορισμός πρωθυπουργού Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο διορισµός Πρωθυπουργού - Μια απόπειρα ερµηνείας του άρθρου 37 παρ. 4 του Συντάγµατος.

Ο διορισµός Πρωθυπουργού - Μια απόπειρα ερµηνείας του άρθρου 37 παρ. 4 του Συντάγµατος. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέα ηµοσίου ικαίου 2003 2004 Συνταγµατικό ίκαιο Επιβλέπων Καθηγητής: Κος Ανδρέας ηµητρόπουλος Ο διορισµός Πρωθυπουργού - Μια απόπειρα ερµηνείας του άρθρου 37 παρ. 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκτελεστική Εξουσία. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης

Η Εκτελεστική Εξουσία. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Η Εκτελεστική Εξουσία Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Εκτελεστική εξουσία -Πρόκειται για την πιο απαραίτητη συνιστώσα της διακυβέρνησης. -Η εκτελεστική εξουσία διαχωρίζεται ανάμεσα στο πολιτικό σκέλος, που χαράσσει

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ. Τρίτη 23 Δεκεµβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ. Τρίτη 23 Δεκεµβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ Τρίτη 23 Δεκεµβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 4323 2. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Διεξαγωγή της δεύτερης ονοµαστικής ψηφοφορίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Εθνικό Κίνημα 1 Εμείς, τα μέλη του Εθνικού Κινήματος, ιδρύουμε σήμερα ένα Κόμμα με σκοπό να εκφράσουμε την ιδεολογία μας μέσα από δημοκρατικό διάλογο και να συνεισφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει το καταστατικό.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει το καταστατικό. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Άρθρο 1 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει το καταστατικό. Απαρτία Άρθρο 2 Η απαρτία διαπιστώνεται όπως ορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση του Συντάγματος και εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Αναθεώρηση του Συντάγματος και εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δημητρίου Ζιγκολη Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης Κομοτηνή, 16-12-2014 Αναθεώρηση του Συντάγματος και εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η επικείμενη εκλογή νέου Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νοµικό Τµήµα Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, 11 2 2004 Υπό : Ευσταθίας Αγγελοπούλου ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016 1 Αθήνα, 25-04-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/25-04-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε πλήρη Ολοµέλεια στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 1

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 1 ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2009-2014) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 1 ooo ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6 Νόμος αντίθετος στο Σύνταγμα παραμένει ανίσχυρος. Υπεροχή του Συντάγματος.

Άρθρο 6 Νόμος αντίθετος στο Σύνταγμα παραμένει ανίσχυρος. Υπεροχή του Συντάγματος. Α Μέρος συνοπτική απόδοση στην ελληνική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Δημοκρατία της Μάλτας Άρθρο 1 Οι αρχές του Κράτους Άρθρο 2 Η θρησκεία: ρωμαιοκαθολική αποστολική εκκλησία Άρθρο 3 Τα εθνικά σύμβολα: η σημαία Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α.

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΣΑ ΑΣ ΤΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ 04.07.2011 ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Ι ΡΥΣΗ Άρθρο 1 1.1. Ιδρύεται στην Αθήνα από τους αρχιτέκτονες διπλωµατούχους ανωτάτων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο

Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο Μάθημα 9 ο :Αμερικανικό Δίκαιο ΙI- Οι θεσμοί Ι Αν. Καθηγήτρια: Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου Νομική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΡΑΤΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο και χρειάζεται απαραιτήτως τα φυσικά πρόσωπα για να λειτουργήσει. Τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι άνθρωποι, ενεργούν

Το ΚΡΑΤΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο και χρειάζεται απαραιτήτως τα φυσικά πρόσωπα για να λειτουργήσει. Τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι άνθρωποι, ενεργούν Το ΚΡΑΤΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο και χρειάζεται απαραιτήτως τα φυσικά πρόσωπα για να λειτουργήσει. Τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι άνθρωποι, ενεργούν αντί του ΚΡΑΤΟΥΣ, όπου οι ενέργειες αυτές αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 141/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2428 της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Μορφή του πολιτεύματος * Άρθρο 2. Πρωταρχικές υποχρεώσεις της Πολιτείας ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 1. Μορφή του πολιτεύματος * Άρθρο 2. Πρωταρχικές υποχρεώσεις της Πολιτείας ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Α Μορφή του πολιτεύματος Άρθρο 1. Μορφή του πολιτεύματος * Άρθρο 2. Πρωταρχικές υποχρεώσεις της Πολιτείας ΤΜΗΜΑ Β Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας Άρθρο 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Σελ. Α. Η γένεση της ιδέας της έρευνας... 19 Β. Η αναγκαιότητας της έρευνας... 21 1. Το κενό στα νομικά κείμενα νομοθετικής δύναμης... 22 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης.

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης. ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης Θέµα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Χαροκόπου 2 & Λεωφ. Συγγρού 196 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Tηλ. : 210 9545000 Φαξ: 210 3615634 Ε-mail: pressoffice@anexartitoiellines.gr Ιστοσελίδα: http://www.anexartitoiellines.gr Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Επιτροπή συνεστήθη από το 6ο και το 7ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών που συνήλθαν στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1948.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 13 η : Απαλλαγή Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της Η Διάλυση της Βουλής

Ενότητα 13 η : Απαλλαγή Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της Η Διάλυση της Βουλής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 13 η : Απαλλαγή Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της Η Διάλυση της Βουλής Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 88(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4611 Tετάρτη, 12 Iουλίου 2017 837 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

8η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

8η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 8η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2014-2019) 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1 ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» Σελίδα1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 - Τίτλος 1. Το πολιτικό κόμμα, που ιδρύθηκε την 20η Μαρτίου 2013, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465)

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β 1363 2012): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) Αρθρο :0 Αριθμ. 34801 οικ. (ΦΕΚ Β' 1363/26/04/2012) Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΟΓΙΚΑ ΥΤΗΜΑΤΑ Παρατηρήσεις, χόλια, Επεξηγήσεις Παραθέτουµε απόσπασµα από το υνταγµατικό ίκαιο του Αθανασίου Γ. Ράικου, τόµος Α, εισαγωγή - οργανωτικό µέρος, τεύχος Α, καθώς και αποσπάσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Α. Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Α. Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Α Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 22 2. Κήρυξη της έναρξης (από τον προσωρινό Πρόεδρο κ. Νικήτα Κακλαµάνη) της πρώτης πανηγυρικής

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Συντομογραφίες: ΕΡΤ : Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε., όπως ορίζεται από το ν. 4324/2015. ΣΚΕ : Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου, όπως ορίζονται από το ν. 4324/2015.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ω Ν ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 6 ΕΩΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ»

ΘΕΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΘΕΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 55/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2869 της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 55 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΟ 10 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ ΕΑΠ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία «Η Ανάδειξη της Κυβέρνησης» Μιχαήλ Νεραντζάκης

Προπτυχιακή Εργασία «Η Ανάδειξη της Κυβέρνησης» Μιχαήλ Νεραντζάκης Προπτυχιακή Εργασία «Η Ανάδειξη της Κυβέρνησης» Μιχαήλ Νεραντζάκης Εργασία στο Συνταγματικό Δίκαιο Επιμέλεια: Μιχαήλ Νεραντζάκης Αριθμός Μητρώου: 1340201200301 Έτος συγγραφής: 2012-2013 Διδάσκων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 3. Η παραγωγή του Συντάγματος και των συνταγματικών κανόνων

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 3. Η παραγωγή του Συντάγματος και των συνταγματικών κανόνων Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα Διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 7/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 1 Άρθρο 1 ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 1. Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου ή του κατά το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

17η ιδακτική Ενότητα ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ

17η ιδακτική Ενότητα ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ 17η ιδακτική Ενότητα ΑΡΧΗ ΤΗ ΙΑΚΡΙΗ ΤΩΝ ΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΑ ΠΟΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ Απόσπασµα από το ύνταγµα που ψήφισε η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας το Μαΐο του 1827 το αρ. 5 Η κυριαρχία ενυπάρχει στο Έθνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΕ LEGISLATIVE OPERATION OF THE PARLIAMENT

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΕ LEGISLATIVE OPERATION OF THE PARLIAMENT ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ : ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 2919,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 2919, Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 2919, 27.10.94 757 Ν. 71(Ι)/94 Μετά τη Γνωμάτευση του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναφορά 3/92, σύμφωνα με το Άρθρο 140 του Συντάγματος, στις 16 Μα*ί*ου 1994, οι διατάξεις του περί Παγκύπριας

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων

Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων Λίνα Παπαδοπούλου Επ Καθ Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή, ΑΠΘ [Σύνδεση με τα προηγούμενα] Η τυπική υπεροχή του Σ ως θεμέλιο του ελέγχου της συνταγματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α. Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Η αρχή της δεδηλωμένης - Ο σχηματισμός της Κυβέρνησης Ο θεσμός της εμπιστοσύνης της Βουλής στην Κυβέρνηση έχει την καταγωγή

Διαβάστε περισσότερα