Web : PBX : Post : Κουταρέλια 54 Βόλος GR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Web : PBX : Post : Κουταρέλια 54 Βόλος GR"

Transcript

1 Web : PBX : Post : Κουταρέλια 54 Βόλος GR ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1: Γενικά 1.1. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, με ρητή και γραπτή διάταξη, αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ αφενός FRIKTORIA - Γιώργος Σγουρίδης Ηλεκτρονικός Τ.Μ. Κουταρέλια Βόλος Ελλάς ΑΦΜ που περαιτέρω θα ονομάζεται "FRIKTORIA" και αφετέρου το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στην σελίδα της αίτησης του ή οπουδήποτε αλλού, που περαιτέρω θα ονομάζεται "ΠΕΛΑΤΗΣ". Ο ΠΕΛΑΤΗΣ καλεί την FRIKTORIA η οποία λειτουργεί ένα ή περισσότερα Κέντρα Δεδομένων (Data Center) με όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται (ενδεικτικά γραμμές σύνδεσης στο Internet, τροφοδοτικά αδειάλειπτης παροχής ενέργειας, μηχανισμούς κλιματολογικών συνθηκών & θερμοκρασίας, αποθηκευτικούς χώρους δεδομένων, ασφάλεια, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, κλπ), έχει τις κατάλληλες συμβάσεις με άλλους εθνικούς και διεθνείς παρόχους και μπορεί να παρέχει στον ΠΕΛΑΤΗ υπηρεσίες Διαδικτύου, ενδεικτικά : καταχώριση ονομάτων τομέα (domain names). κατασκευή ιστοσελίδων, δικτυακών χώρων και πυλών (web construction). αγορά, διαμόρφωση και χρήση χώρου που φιλοξενεί διαδικτυακούς τόπους (web hosting). αγορά, διαμόρφωση και χρήση γραμματοκιβωτίων ( ). αγορά, διαμόρφωση και χρήση χώρου για μετεγκατάσταση Διακομιστών (server collocation). αγορά, διαμόρφωση και χρήση μετάδοσης συνεχούς ροής σε πραγματικό χρόνο (media streaming) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναγνωρίζει ότι έχει λάβει πλήρη και εκ των προτέρων γνώση αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων πριν αγοράσει ή ενοικιάσει τις υπηρεσίες της FRIKTORIA με οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά: ιστοσελίδα φόρμα παραγγελίας, φαξ, τηλέφωνο, κλπ) Οι όροι και οι προϋποθέσεις του ΠΕΛΑΤΗ δεν ισχύουν, εφόσον διαφέρουν από ή έρχονται σε αντίθεση με τους τρέχοντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, εκτός από την περίπτωση ρητής και γραπτής συγκατάθεσης της FRIKTORIA Η χρήση των υπηρεσιών της FRIKTORIA ενδεικτικά μέσω των ιστοσελίδων μέσω ή δελτίου παραγγελίας, προϋποθέτει αυτόματα τη συγκατάθεση και αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Άρθρο 2: Το κλείσιμο της σύμβασης μεταξύ των μερών 2.1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναγνωρίζει ότι συμμετέχει σε μια οριστική και αμετάκλητη (ηλεκτρονική ή έντυπη) σύμβαση, από τη στιγμή που η FRIKTORIA έχει λάβει την αποδοχή της προσφοράς της, (ηλεκτρονικά, τη στιγμή που στον ΠΕΛΑΤΗ προβάλεται η οθόνη επιβεβαίωσης). Με τον ίδιο τρόπο η σύμβαση είναι οριστική και αμετάκλητη, από την υπογραφή του δελτίου παραγγελίας από τον ΠΕΛΑΤΗ ή την παραλαβή από την FRIKTORIA της παραγγελίας με φαξ ή ταχυδρομικώς. Εκτός εάν η FRIKTORIA δεν αποδέχεται την εντολή, με βάση τους κανόνες που αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα λάβει μια επιβεβαίωση της παραγγελίας του μέσω μέσα σε 24 ώρες. Η επιβεβαίωση αυτή θεωρείται ότι παραλαμβάνεται από τον ΠΕΛΑΤΗ τη στιγμή που το φτάνει στο διακομιστή στον οποίο βρίσκεται το γραμματοκιβώτιο του ΠΕΛΑΤΗ Η σύμβαση συνάπτεται για διαδοχικές περιόδους, που ισούνται με την αρχική περίοδο 1, 2, 3, 5 ή 10 έτη ανάλογα με την επιλογή του ΠΕΛΑΤΗ, οι οποίες παρατείνονται σιωπηρά και αυτόματα. Καθένα από τα μέρη μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης είναι ίση με την αρχική περίοδο που έχει επιλεγεί από τον ΠΕΛΑΤΗ (1, 2, 3, 5 ή 10 έτη) Η σύμβαση θεωρείται ότι συνάπτεται στην έδρα της FRIKTORIA, που είναι ο τόπος όπου γίνεται η αποδοχή της παραλαβής της προσφοράς Κάθε πρόσωπο που δίνει εντολή για τον ΠΕΛΑΤΗ, που αγοράζει μια παραγγελία ζητώντας να χρεώνει τον ΠΕΛΑΤΗ ή που δίνει εντολή, σύμφωνα με τον Ελληνικό αστικό κώδικα, παραμένει σε κάθε περίπτωση, προσωπικά υπεύθυνος αν η παραγγελία παραμένει απλήρωτη από τον ΠΕΛΑΤΗ κατα το πέρας της ημερομηνίας λήξης. Άρθρο 3: Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ΠΕΛΑΤΗ Γενικοί όροι και διατάξεις - Σελίδα 1 απο 5

2 3.1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεώνετε να δώσει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες στην FRIKTORIA. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες που παρέχονται από τον ίδιο Η FRIKTORIA υπό καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τις πληροφορίες που πέρασε - συνειδητά ή όχι - από τον ΠΕΛΑΤΗ ή για τυχόν ζημίες που θα προκληθούν για τους λόγους αυτούς Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα αποζημιώσει την FRIKTORIA για όλα τα έξοδα, που προκύπτουν από βλάβη που προκλήθηκε από την παροχή ανακριβών στοιχείων από τον ΠΕΛΑΤΗ ή από τρίτο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στο λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ Για την καταχώρηση ενός ονόματος τομέα ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναγνωρίζει ότι έχει λάβει γνώση και έχει αποδεχθεί τους γενικούς όρους των σχετικών εθνικών ή διεθνών αρχών καταχώρισης, περαιτέρω το λεγόμενο «μητρώο» και τούς ειδικούς κανόνες που ισχύουν στην περίπτωση τοπικής εκπροσώπησης ή υπηρεσίας επαφής διαχειριστή που προσφέρεται από την FRIKTORIA, θυγατρικές της ή εταίρους της Ο ΠΕΛΑΤΗΣ εξουσιοδοτεί την FRIKTORIA να ενεργοποιήσει μετά την καταχώριση ή τη μεταφορά ενός ονόματος τομέα (domain name) τον μηχανισμό κλειδώματος που προσφέρεται από το Μητρώο (ή οποιαδήποτε παρόμοια υπηρεσία), χωρίς χρέωση, για να αποφευχθεί η απώλεια του ονόματος τομέα μέσω δόλιας μεταφοράς. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να ζητήσει να ξεκλειδώθεί το όνομα χώρου ανά πάσα στιγμή, χωρίς επιπλέον κόστος Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αγορά, δεδομένης της άμεσης χρήσης του προϊόντος / υπηρεσίας Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναγνωρίζει ρητά ότι η FRIKTORIA συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις πληροφόρησης που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και τη νομοθεσία για τους εμπορικούς κανόνες και τα δικαιώματα για την Προστασία των Καταναλωτών και ότι αυτά είναι σαφώς και μόνιμα ορατά στο δικτυακό τόπο της FRIKTORIA. (Χωρίς να θέλει να είναι μιμητικός, δηλαδή τα στοιχεία ταυτότητας του μητρώου, η διαδικασία παραγγελίας, τις τιμές,...) Άρθρο 4: Δικαιώματα και υποχρεώσεις της FRIKTORIA FRIKTORIA διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τις υπηρεσίες που παραδίδει στον ΠΕΛΑΤΗ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα πρέπει να ενημερωθεί μέσω της ιστοσελίδας μέσω , μέσω SMS ή ταχυδρομείου Η FRIKTORIA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα ισχύοντα τιμολόγια της στην ιστοσελίδα της. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να ενημερώνεται μέσω της ιστοσελίδας μέσω , SMS ή ταχυδρομείου. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Σε περίπτωση αύξησης των τιμολογίων, ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει τη δυνατότητα να απορρίψει τη νέα τιμή και να ακυρώσει τη σύμβαση με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής μέσα στο εύλογο χρονικό διάστημα των τριάντα ημερών που υπολογίζεται από την ημέρα που εστάλη η ειδοποίηση αναγγελίας της αύξησης της τιμής Η FRIKTORIA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της. Στον ΠΕΛΑΤΗ θα πρέπει να κοινοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας μέσω , μέσω SMS ή ταχυδρομείου. Άρθρο 5: Κώδικας καλής συμπεριφοράς Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν πρέπει να κάνει κατάχρηση των υπηρεσιών της FRIKTORIA για να παραβιάζει την ιδιωτική ζωή άλλων ή για παράνομους σκοπούς παραβιάζοντας τα χρηστά ήθη ή τη δημόσια ασφάλεια, τον νόμο και την τάξη Ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την FRIKTORIA για τους ακόλουθους σκοπούς : (ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και δεν περιορίζεται στους αναφερόμενους σκοπούς) Η χρήση των υπηρεσιών της FRIKTORIA σαν απόπειρα κατά των διεθνών ή τοπικών νόμων, νόμους εννοούμε την ελληνική νομοθεσία ή τους νόμους που ισχύουν τοπικά στις εκάστοτε χώρες. Η παραγωγή πλαστών ταυτοτήτων ή όλες οι προσπάθειες να παραπλανήσουν τους άλλους χρησιμοποιώντας πλαστές ή παραπλανητικές ταυτότητες, στέλνοντας μηνύματα μέσω της FRIKTORIA. Η χρήση των υπηρεσιών της FRIKTORIA για να διακινήσει παράνομο, ενοχλητικό, υβριστικό, διφορούμενο ή απολίτιστου περιεχόμενο υλικό ή ότι παραβιάζει τη δημόσια ασφάλεια τον νόμο και την τάξη. Η χρήση των υπηρεσιών της FRIKTORIA για να διακινήσει περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση των υπηρεσιών της FRIKTORIA για να διακινήσει δυσφημιστικές ή αρνητικές πληροφορίες για την FRIKTORIA και όλων των συνδεδεμένων εταιρειών ή κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η αποστολή υλικού που περιέχει ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, ωρολογιακές βόμβες ή κάθε άλλο πρόγραμμα που μπορεί να βλάψει τα ηλεκτρονικά συστήματα του παραλήπτη. Οι προσπάθειες για να αποκτήσει πρόσβαση χωρίς άδεια, την πειρατεία κωδικών πρόσβασης ή με κάθε άλλο τρόπο, με τις υπηρεσίες της FRIKTORIA, σε λογαριασμούς άλλων πελατών ή των συστημάτων και δικτύων που σχετίζονται με FRIKTORIA. Γενικοί όροι και διατάξεις - Σελίδα 2 απο 5

3 Η χρήση των υπηρεσιών για σκοπούς που παραβιάζουν το ποινικό δίκαιο, τα πολιτικά δικαιώματα ή την δημόσια ασφάλεια τον νόμο και την τάξη. Άρθρο 6: Περιορισμός των υποχρεώσεων 6.1. Η FRIKTORIA δεν μπορεί για κανένα λόγο να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις πράξεις του ΠΕΛΑΤΗ που παραβιάζουν τους κανόνες του κώδικα καλής συμπεριφοράς, όπως εκφράζεται στο άρθρο Αν η FRIKTORIA έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ένας ΠΕΛΑΤΗΣ δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες καλής συμπεριφοράς (άρθρο 5), η FRIKTORIA διατάσσει τον ΠΕΛΑΤΗ με , κανονικό ταχυδρομείο ή SMS να σταματήσει κάθε πράξη που παραβιάζει τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς (άρθρο 5). Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν σταματήσει αυτές τις πρακτικές μέσα στο εύλογο χρονικό διάστημα των δύο ημερών, η FRIKTORIA έχει το δικαίωμα να θέσει τις υπηρεσίες της σε αναμονή. Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες της δεν θα είναι πλέον προσβάσιμες για τον ΠΕΛΑΤΗ. Στον ΠΕΛΑΤΗ που χρησιμοποιεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες παραβιάζοντας τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς, δεν θα πρέπει να επιστραφούν οι αξίες των υπόλοιπων υπηρεσιών Η FRIKTORIA δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται μέσω των υπηρεσιών της. Η ευθύνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων είναι εξ ολοκλήρου του ΠΕΛΑΤΗ Η FRIKTORIA σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων που φιλοξενούνται, έχουν δημιουργηθεί στην πλατφόρμα της ή τα οποία καθίστανται προσιτά μέσω της πλατφόρμας της (για παράδειγμα από την υπηρεσία της «προώθηση της διεύθυνσης URL»). Η ευθύνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων και των ιστοσελίδων είναι εξολοκλήρου του ΠΕΛΑΤΗ. Η FRIKTORIA δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την "ανακατεύθυνση" ενός ονόματος χώρου (domain name), κατόπιν αιτήματος του ΠΕΛΑΤΗ FRIKTORIA δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις παραβιάσεις απο τούς πελάτες της των πνευματικών δικαιωμάτων εν γένει. (Χωρίς να είναι εξαντλητικό: τα σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα, τα σχέδια και τα υποδείγματα,...) 6.6. Ούτε η FRIKTORIA ούτε οι προμηθευτές της δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ευθύνονται για τυχόν άμεσες ζημίες, περιστατικά, απαίτηση αποζημίωσης ως κύρωση, συνέργεια, ειδική ή αποθετική ζημία ή για οποιαδήποτε άλλη ζημία λόγω της απώλειας των δεδομένων, η απώλεια των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση και τη λειτουργία του δικτυακού τόπου οι καθυστερήσεις του ή την αδυναμία χρήσης του η παράδοση ή οποιαδήποτε βλάβη στην παροχή των υπηρεσιών, ή για κάθε ζημία που προκλήθηκε από οποιεσδήποτε πληροφορίες, υλικό, προϊόν, υπηρεσία ή συναφές γραφικό στοιχείο που προκύπτει από τη χρήση τής ιστοσελίδας ή συνδέονται με τη χρήση του δικτυακού τόπου, έστω και αν η ευθύνη είναι συμβατική ή όχι Οι πληροφορίες, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τής ιστοσελίδας μπορεί να περιέχουν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη. Οι πληροφορίες συχνά τροποποιούνταιί. Η FRIKTORIA και / ή οι προμηθευτές της μπορεί να κληθούν να προβούν σε διορθώσεις ή τροποποιήσεις στον δικτυακό τόπο. Η FRIKTORIA και οι προμηθευτές της δεν μπορεί να ευθύνονται για τις διακοπές, δυσλειτουργίες ή βλάβη στην ηλεκτρονική έκδοση και στις συναφή υπηρεσίες Ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να προστατεύσει την FRIKTORIA για οποιεσδήποτε πράξεις απάτης που προκαλούνται από τρίτους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχονται από την FRIKTORIA. Κατά συνέπεια, αυτή η εγγύηση σημαίνει ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα επικουρεί την FRIKTORIA για την άμυνά της και θα αποζημιώσει την FRIKTORIA για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από μια τέτοια καταγγελία (π.χ. δικαστικές δαπάνες, αποζημιώσεις, κ.λπ.) 6.9. Η FRIKTORIA διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε απαίτηση για την εκτέλεση μιας καταχώρισης ονόματος τομέα που παραβιάζει τούς γενικούς όρούς του ΜΗΤΡΩΟΥ και / ή, γενικότερα, κάθε ονόματος τομέα που είναι προσβλητικό ή μιας προσπάθειας κατά τών χρηστών ηθών ή τη δημόσια ασφάλεια τον νόμο και την τάξη Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται να συμμορφωθεί με τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικά με την καταχώρηση ονομάτων χώρου. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ-Αδειούχος έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι οι κανόνες αυτοί υπόκεινται σε τροποποιήσεις. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ-Αδειούχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι FRIKTORIA δεν είναι αρμόδια όσον αφορά αυτούς τους κανόνες και δεν μπορεί να ευθύνεται για τις συνέπειες αυτών των κανόνων ή για την τροποποίησή τους. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ-Αδειούχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το ΜΗΤΡΩΟ απόφασίζει σχετικά με την καταχώρηση του κάθε ονόματος τομέα, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της καταχώρησης. Σε καμία περίπτωση η FRIKTORIA δεν ευθύνεται για την άρνηση από το ΜΗΤΡΩΟ σε οποιοδήποτε όνομα τομέα ή σε περίπτωση που ένα όνομα τομέα κριθεί ανίσχυρο, ακυρωθεί ή ανασταλλεί για ποιο λόγο. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ-Αδειούχος είναι και παραμένει ο μοναδικός υπεύθυνος για το επιλεγμένο όνομα και για την απόφαση για την καταχώριση της ονομασίας ως όνομα τομέα Η FRIKTORIA διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει με την καταχώρηση ενός ονόματος τομέα, εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ παραλείψει να πληρώσει το οφειλόμενο χρηματικό ποσό. Η FRIKTORIA δεν ευθύνεται, εάν το όνομα τομέα έχει καταχωρηθεί από τρίτον κατά την περίοδο μεταξύ της παραγγελίας του ΠΕΛΑΤΗ για καταχώρηση και πριν την ημερομηνία της πληρωμής από τον ΠΕΛΑΤΗ Οι συμβαλλόμενοι ρητά συμφωνούν ότι σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της FRIKTORIA δεν μπορεί να υπερβεί το Γενικοί όροι και διατάξεις - Σελίδα 3 απο 5

4 ποσό που καταβλήθηκε από τον πελάτη στήν ετήσια πορεία του έτους της ζήτησης της αποζημίωσης για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο της ζήτησης της αποζημίωσης. Άρθρο 7: Πληρωμή και όροι πληρωμής 7.1. Η FRIKTORIA ενεργοποιεί μόνο τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για λογαριασμό των Πελατών μετά την καταβολή του ποσού της παραγγελίας Όλα τα τιμολόγια θα πρέπει να εξοφλούνται πριν από την ημερομηνία λήξης. Κάθε τιμολόγιο που παραμένει απλήρωτο μετά την ημερομηνία λήξης της ισχύος του αυτομάτως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση αυξάνεται με ετήσιο επιτόκιο 12%, υπολογιζόμενο επί του ποσού του τιμολογίου μέχρι την τελική πληρωμή ολόκληρου του ποσού. Εκτός από τα συμφέροντα του τιμολογίου πρέπει αυτομάτως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να αυξηθεί με μια συμβατική αποζημίωση του 15% που υπολογίζεται επί του ποσού του τιμολογίου, η οποία είναι κατ' ελάχιστον 25 και μέγιστο 1.250, για τα εξωδικαστικά τέλη και άλλες συμβατικές απώλειες που υπέστη η FRIKTORIA. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται ρητά την ευθύνη του να καταβάλει αποζημίωση βάσει του ελληνικού νόμου για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές που αφορούν τα νόμιμα τέλη που υποστηρίζονται από την FRIKTORIA (σχετικές νομικές αμοιβές, έξοδα δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών,...) 7.3. Σε περίπτωση μη πληρωμής του τιμολογίου και μετά από γραπτές επιστολές υπενθύμισης για την καταβολή, η FRIKTORIA έχει το δικαίωμα να αναστείλει το προϊόν (τα) ή υπηρεσία (ες) που θα καθίστανται απροσπέλαστα (ες) από τον ΠΕΛΑΤΗ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επανενεργοποίηση του προϊόντος (ων) ή υπηρεσίας (ων) από την FRIKTORIA με την καταβολή των ανεξόφλητων τιμολογίων και των αποζημιώσεων Τα τυχαία, συμπληρωματικά, διοικητικά, τεχνικά ή άλλα έξοδα που προκύπτουν από την καθυστέρηση της πληρωμής ή / και την ανακοπή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι στην πλήρη ευθύνη του ΠΕΛΑΤΗ. Άρθρο 8: Ακύρωση της σύμβασης 8.1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να καταγγείλει τη σημερινή σύμβαση μόνον δίνοντας μια προειδοποίηση δύο μηνών, μέσω κοινού συστημένου μηνύματος ταχυδρομείου στην FRIKTORIA. Στον ΠΕΛΑΤΗ δεν θα πρέπει να επιστραφούν τα ποσοστά για την συνδρομή που έχει ήδη καταβληθεί Η FRIKTORIA μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση και το τέλος των παραδοθέντων υπηρεσίων δίνοντας μια προειδοποίηση δύο μηνών, μέσω κοινού συστημένου μηνύματος ταχυδρομείου στον ΠΕΛΑΤΗ. Στον ΠΕΛΑΤΗ θα πρέπει να επιστραφεί το υπόλοιπο ποσοστό συνδρομής για το υπόλοιπο της περιόδου με καθυστέρηση τριάντα ημερών από την αναγγελία της καταγγελίας της ισχύουσας σύμβασης. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ παραλείψει να τηρεί τους κανόνες καλής συμπεριφοράς (άρθρο 5), η FRIKTORIA μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση νωρίτερα, σύμφωνα με τη διαδικασία του εν λόγω άρθρου 6, παράγραφος Η FRIKTORIA διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει παραγγείλει το προϊόν ή την υπηρεσία χρησιμοποιώντας ψευδείς πληροφορίες ή σε ασυμφωνία με τις δηλώσεις και την παροχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποδοθούν το υπόλοιπο ποσό της συνδρομής για το υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου συνδρομής Εάν η ακύρωση της σύμβασης για τη χρήση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας δεν έχει πραγματοποιηθεί κατά τους δύο μήνες πριν από τη λήξη της τρέχουσας περιόδου συνδρομής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται ότι αυτό θα θεωρηθεί ως μια ανανέωση με σιωπηρή συμφωνία της σύμβασης για την ίδια περίοδο. Στην περίπτωση αυτή, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα υποχρεούται να καταβάλει τη συνδρομή των τιμών για τα ίδια προϊόντα και υπηρεσίες για τη νέα περίοδο Μετά τη σιωπηρή ανανέωση, ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση με γραπτή ειδοποίηση που θα πρέπει να αποστείλει με συστημένη επιστολή στην FRIKTORIA με τήρηση ενός όρου προειδοποίηση ενός μηνός. Το άρθρο 8.4. Δεν ισχύει για τον ΠΕΛΑΤΗ-καταναλωτή. Άρθρο 9: Απόρρητο και προστασία της ιδιωτικής ζωής 9.1. Τα προσωπικά δεδομένα του ΠΕΛΑΤΗ έχουν καταχωρηθεί στις βάσεις δεδομένων της FRIKTORIA. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων του. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί ότι το όνομα τομέα, ο καταχωρών και πληροφορίες του προσώπου επικοινωνίας θα δημοσιευθούν στη δημόσια βάση δεδομένων WHOIS, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΜΗΤΡΩΟΥ τομέα ανωτάτου επιπέδου. Ο καταχωρών συμφωνεί ότι το όνομα τομέα, ο καταχωρών και πληροφορίες του προσώπου επικοινωνίας θα διαχειρίζονται ηλεκτρονικά από την διαχείρηση ονομάτων τομέα κορυφαίου επιπέδου Η FRIKTORIA θα χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για τους σκοπούς της διαχείρησης-πελατη, της έρευνας αγοράς και υπηρεσιών για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν επιθυμεί να λαμβάνει αυτές τις πληροφορίες, μπορεί να το κοινοποιήσει στη FRIKTORIA μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τηλεομοιοτυπία ( ), ή απλής επιστολής στην FRIKTORIA. Γενικοί όροι και διατάξεις - Σελίδα 4 απο 5

5 9.3. Η FRIKTORIA εγγυάται για την επεξεργασία όλων των προσωπικών δεδομένων του ΠΕΛΑΤΗ με ακρως εμπιστευτικό τρόπο, σύμφωνα με τους διεθνείς και εθνικούς κανόνες και πιο συγκεκριμένα με την ελληνική νομοθεσία για την προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων Ως εκ τούτου, Η FRIKTORIA δεν αποκαλύπτει καμία πληροφορία σχετικά με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα δεδομένα των μελών της, τους συνεργάτες, τους πελάτες, τις προοπτικές, τους εργαζόμενους, τις σχέσεις, τους φίλους του ΠΕΛΑΤΗ, ούτε η FRIKTORIA θα μοιράζεται τις πληροφορίες αυτές με τρίτα μέρη χωρίς προηγούμενη γραπτή και ρητή συγκατάθεση του ΠΕΛΑΤΗ δηλώνοντας ότι έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για να γνωστοποιήσει τα σχετικά δεδομένα για τη συγκεκριμένη χρήση, όταν η τήρηση των κανόνων για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων είναι σεβαστή. Η FRIKTORIA δεν διαβιβάζει, μοιράζεται ή πωλεί τις πληροφορίες του ΠΕΛΑΤΗ (αριθμός κινητού, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, δημογραφικά στοιχεία ή στοιχεία που αφορούν την ταυτότητα του ΠΕΛΑΤΗ), χωρίς τη συγκατάθεση του ΠΕΛΑΤΗ ή χωρίς την ειδοποίηση σχετικά με τον σκοπό τους. Άρθρο 10: Νόμος του Θεού, Ανωτέρα Δύναμη Ούτε ο ΠΕΛΑΤΗΣ, ούτε η FRIKTORIA είναι υπεύθυνοι για τη μη εκτέλεση ή την καθυστέρηση στην εκτέλεση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, αν μια πράξη του Θεού (όπως έγιναν δεκτές από την ελληνική νομολογία) συμβαίνει. Δεν πρέπει να θεωρηθεί ως πράξη του Θεού ο ΠΕΛΑΤΗΣ που δεν είναι σε θέση να καταβάλει το κόστος των υπηρεσιών ή των προϊόντων που παραδίδονται από την FRIKTORIA. Άρθρο 11: Τελική ρήτρα Καμία διάταξη των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων δεν μπορεί να διαγραφεί. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις έχουν προτεραιότητα έναντι των γενικών όρων του ΠΕΛΑΤΗ. Εάν ορισμένες από τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων θα πρέπει να θεωρούνται άκυρες, και τα δύο μέρη θα πρεπει να συμφωνήσουν να αντικαταστήσουν την εν λόγω διάταξη με μια νέα διάταξη που στεγάζει το μεγαλύτερο βαθμό την κοινή βούληση και των δύο μερών. Άρθρο 12: Εφαρμοστέο Δίκαιο Δικαιοδοσία Το Ελληνικό Δίκαιο και η Ελληνική Νομοθεσία ισχύουν στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και σε κάθε τάξη, την αποδοχή ή την σύμβαση που εμπίπτει υπό αυτές τις συνθήκες. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων σχετικά με τους οργανισμούς που είναι αρμόδιες για την επίλυση των διαφορών, κάθε διαφορά σχετικά με παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, την ερμηνεία ή την εφαρμογή τους, πέφτει, σε περίπτωση αδυναμίας για την εξεύρεση φιλικού διακανονισμού, υπό την αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων και των δικαστηρίων των Βόλος, Ελλάδα. Γενικοί όροι και διατάξεις - Σελίδα 5 απο 5

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER Σελίδα 1 από 6 Αξιότιμε/ή συνεργάτη, Σας ενημερώνουμε ότι έχει συμπληρωθεί (ή συμπληρώνεται σύντομα) ένας χρόνος από την ημερομηνία αγοράς του RTK δέκτη σας και πολύ σύντομα οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu 1/7 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και /ή στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ MINIWEB - Internet Services ΝΙΚΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ - Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, Α.Π.Θ GR Domains, Κατασκευή & Φιλοξενία Ιστοσελίδων Υπηρεσίες Streaming, Internet Marketing Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Γενικά

Όροι χρήσης. 1. Γενικά Όροι χρήσης 1. Γενικά Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.metonkyriako.gr, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO 1 Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Amway, των προϊόντων Amway, της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway και την υποστήριξη των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ BBM CHANNELS

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ BBM CHANNELS ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ BBM CHANNELS Καλωσορίσατε στα κανάλια BBM Channels, μια λειτουργία κοινωνικής δικτύωσης στο BBM που επεκτείνει το δίκτυο σας πέρα από τον κύκλο της οικογένειας και των φίλων σας και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος 2016 1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill 1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE ATHENS ΑΕ»

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE ATHENS ΑΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «TUNE IN» στο FACEBOOK. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE

Διαβάστε περισσότερα

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Διαγωνισμού ΙΑΣΩ myiasomoments

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Διαγωνισμού ΙΑΣΩ myiasomoments OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Διαγωνισμού ΙΑΣΩ myiasomoments 1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Vodafone - Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών», (περαιτέρω η VODAFONE ) που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ 1 Πάντα υπάρχει σήμερα ένα κατάστημα της COSMOFLORA κοντά στο σπίτι σας ή το γραφείο σας. Η COSMOFLORA είναι σύστημα εξυπηρετήσεως των Ανθοπωλών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Τελευταία Ενημέρωση 10 Νοεμβρίου 2016

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Τελευταία Ενημέρωση 10 Νοεμβρίου 2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Τελευταία Ενημέρωση 10 Νοεμβρίου 2016 Αυτή η πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική») περιγράφει την πρακτική της εταιρείας με την επωνυμία «Μαρκόπουλος Μάρκος

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού Idealia

Όροι Διαγωνισμού Idealia Όροι Διαγωνισμού Idealia H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.», (εφεξής η «L OREAL») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με έπαθλο τριάντα (30) κρέμες ημέρας Idealia για μικτή-λιπαρή

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΔΥΠΠΥ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Το Πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΕΔΔΥΠΠΥ και ΠΥΡΑΜΙΣ για τη χρήση της Υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και της Πύλης «για την Υγεία μου» κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της Γενικοί Όροι Χρήσης 1. Η Εταιρεία Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της οδού Πειραιώς 12, 2023 Στρόβολος, µε άδεια λειτουργίας του ΚΟΤ (5466) και

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή και αποστολή εγγράφων μέσω Διαδικτύου Δ. Δημάκος Διευθυντής Γραμματείας Διοίκησης 3 Ιουνίου 2015

Υποδοχή και αποστολή εγγράφων μέσω Διαδικτύου Δ. Δημάκος Διευθυντής Γραμματείας Διοίκησης 3 Ιουνίου 2015 Υποδοχή και αποστολή εγγράφων μέσω Διαδικτύου Δ. Δημάκος Διευθυντής Γραμματείας Διοίκησης 3 Ιουνίου 2015 Τι είναι η Ηλεκτρονική Θυρίδα; η Ηλεκτρονική Θυρίδα είναι ένα ακόμα κανάλι εισόδου / εξόδου εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Όροι Χρήσης Η χρήση της παρούσας δικτυακής εφαρμογής (εφεξής καλούμενη «Παρατηρητήριο Μεταρρυθμίσεων») υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του Παρατηρητηρίου Μεταρρυθμίσεων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης ασύρματο internet

Όροι χρήσης ασύρματο internet Όροι χρήσης ασύρματο internet Η υπηρεσία "Wi-Fi" θα σας μέσω του Διαδικτύου που προσφέρονται από την εταιρεία Wificentraal. Με τη χρήση του Wi-Fi είναι οι ακόλουθοι όροι. Χρησιμοποιώντας ασύρματη σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι διενέργειας διαγωνισμού theconcept TAVROS με τέσσερα δώρα (λήξη συμμετοχών την )

Όροι διενέργειας διαγωνισμού theconcept TAVROS με τέσσερα δώρα (λήξη συμμετοχών την ) Όροι διενέργειας διαγωνισμού theconcept TAVROS με τέσσερα δώρα (λήξη συμμετοχών την 15-1-2017) 1. Η theconcept TAVROS (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΑΙΝ. Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε, διαβάστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά.

Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε, διαβάστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά. Πολιτική Απορρήτου Η ιστοσελίδα μας Dietbook.gr έχει δεσμευτεί να διατηρήσει ένα υψηλό πρότυπο, ώστε να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Στο τμήμα «Πολιτική Απορρήτου» θα θέλαμε να μοιραστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Custom House Financial (UK) Limited Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Νοεμβρίου 2014 Στην Κύπρο, οι υπηρεσίες παρέχονται από την Custom House Financial

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εισαγωγή Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΜΕ NEW YORK COLLEGE» με έδρα την Αθήνα Αμαλίας 38, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, (εφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τον δικτυακό τόπο programma.com.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών) ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ. 21446, 1508 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM Ο διαγωνισµός KIDOM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094475540,

Διαβάστε περισσότερα

https://www.facebook.com/mideasttravel»). -η, κα 2. Γενικοί όροι

https://www.facebook.com/mideasttravel»). -η, κα 2. Γενικοί όροι Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό 30 χρόνια MidEast. 1. Διοργανωτής διαγωνισμού Η εταιρεία ΜΙΝΤΙΣΤ Ε.Π.Ε. Γραφείο Ταξιδίων και Τουρισμού διαγων «30 Χρόνια MidEast» https://www.facebook.com/mideasttravel»).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα.

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Όροι Χρήσης XtraMath Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Λειτουργίας. Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WEBSITE

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WEBSITE ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WEBSITE Η πρόσβαση στο συγκεκριµένο website (στο εξής αναφερόµενο ως το «Website») στην τοποθεσία της εταιρείας «Αλουµίνιον της Ελλάδος» (στο εξής αναφερόµενη ως «ΑΤΕ»),

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Καταχώρησης Ονόματος Τομέα.eu

Όροι και Προϋποθέσεις Καταχώρησης Ονόματος Τομέα.eu Όροι και Προϋποθέσεις Καταχώρησης Ονόματος Τομέα.eu 1/17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων...2 Ορισμοί...3 Αντικείμενο και Σκοπός...6 Εδάφιο 1. Επιλέξιμες απαιτήσεις...6 Εδάφιο 2. Η Αρχή της«εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Αυτοί οι Συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνούνται ανάμεσα στην Parrot Drones, γαλλική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ όροι χρήσης Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες 1. H Nivis Insurance Brokers (στο εξής Nivis ) έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 800548286 /ΔΟΥ Καλλιθέας. Εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου (07/2016)

Πολιτική Απορρήτου (07/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πολιτική Απορρήτου (07/2016) Η CELLebrate είναι μια ιδιωτική εταιρεία με βάση το Ισραήλ, με κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας στη διεύθυνση Box Office 211, Kiryat Chayim, Haifa. Η

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Sony Mobile Communications AB Nya Vattentornet, SE-22188 Lund της Σουηδίας για το «XPERIA ICAN» Web App.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Sony Mobile Communications AB Nya Vattentornet, SE-22188 Lund της Σουηδίας για το «XPERIA ICAN» Web App. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Sony Mobile Communications AB Nya Vattentornet, SE-22188 Lund της Σουηδίας για το «XPERIA ICAN» Web App. ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΣ.- ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής

Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής Όροι χρήσης Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε: Στη χρήση ή αγορά του συστήματος online booking με διακριτικό τίτλο Car Rental Booking -

Διαβάστε περισσότερα