Πρώτ: 175/REL Ρώμη, 21 Ιούνιου 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρώτ: 175/REL Ρώμη, 21 Ιούνιου 2012"

Transcript

1 Πρώτ: 175/REL Ρώμη, 21 Ιούνιου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 (ΟΕ 5) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΜΑΣΣΑΛΙΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Παρόντες : βλέπε συνημμένο κατάλογο Συντονιστής : Giampaolo Buonfiglio Συνημμένα έγγραφα: Ημερησία διάταξη, διαφάνειες που παρουσιάστηκαν από την Claire Macher, επιστολή της ΠΕΠΜΑ για το AIS (Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ανίχνευσης). 1. Η ΟΕ 5 συναντήθηκε στην Μασσαλία στις 19 Απριλίου 2012 για να εξετάσει την κατάσταση ως προς την αλιευτική δραστηριότητα στην Μεσόγειο. 2. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας του ΠΓΣ για την Μεσόγειο κηρύσσει την έναρξη των εργασιών ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες και τις οργανώσεις. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας θυμίζει όσα συμφωνήθηκαν με βάση τους διαδικαστικούς κανόνες που προβλέπονται από τις ομάδες εργασίας στα πλαίσια του ΠΓΣ και αναφέρει για μία ακόμη φορά τον διττό ρόλο του συντονιστή που αφορά τον συντονισμό της ομάδας αλλά και την ενημέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί. Εγκρίνεται κατόπιν η ημερησία διάταξη και ορίζεται ως συντονιστής ο Giampaolo Buonfiglio από την AGCI Agrital. 3. O συντονιστής ευχαριστεί και πριν να δώσει τον λόγο στην Claire Macher, εμπειρογνώμονα του IFREMER, για την παρουσίαση της περιπτωσιολογικής μελέτης «Αλιεία του μπακαλιάρου στον κόλπο της Λυών» που αποτελεί μέρος ενός σχεδίου συνεργασίας, θεωρεί σκόπιμο να υπογραμμίσει ότι το μοντέλο αυτό θα χρησιμεύσει στην εισαγωγή των εργασιών της ΟΕ καθώς και στην ανάπτυξη μεθοδολογιών για την αξιολόγηση των κοινωνικο- οικονομικών επιπτώσεων των διαχειριστικών μέτρων της αλιείας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη μόνον οι βιολογικές πτυχές. Η πράσινη βίβλος της ΚΑλΠ ξεκινάει παρουσιάζοντας μία ιδανική κατάσταση όπου οι στόχοι θα έπρεπε να μεταφερθούν στην πολιτική κανονισμού. Για μια ακόμη φορά όμως δεν αναφέρεται ποια θα είναι η κοινωνικο- οικονομική επίπτωση αυτής της πρότασης. Για τον λόγο αυτό η ΟΕ 5 θα πρέπει να παράσχει στο Comex τα απαραίτητα δεδομένα για να γίνει μια προσπάθεια ποσοτικού καθορισμού των επιπτώσεων των προτεινόμενων μέτρων από κοινωνικοοικονομική άποψη. Η Claire Macher αναφέρει ότι ο στόχος αυτής της περιπτωσιολογικής μελέτης για τον μπακαλιάρο, είναι να αναπτυχθούν λειτουργικοί τρόποι που θα επιτρέπουν την ανάλυση της επίπτωσης των διαφόρων λύσεων και σε βιο- οικονομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο αποθεμάτων, αλιευτικού στόλου και αγορών, σαν αποτέλεσμα μίας πιο σταδιακής μείωσης της θνησιμότητας από την αλιεία με

2 σκοπό να επιτευχθεί η μέγιστη βιώσιμη απόδοση και να ελεγχθούν οι επιπτώσεις τους στο μεικτό λειτουργικό περιθώριο των γαλλικών αλιευτικών στόλων. Η κυρία Macher κλείνει την παρέμβασή της ενημερώνοντας ότι έχουν επιλεγεί αλιευτικά σκάφη που είχαν δηλώσει ότι είχαν αλιεύσει πάνω από ένα τόνο ιχθύων κατά την διάρκεια του 2008, 3 βασικοί γαλλικοί αλιευτικοί στόλοι και δύο ισπανικοί. Οι δύο εκδοχές που εφαρμόστηκαν αφορούσαν: προσωρινή διακοπή ενός μηνός της αλιευτικής δραστηριότητας για τις τράτες (που ισοδυναμεί με μείωση κατά 8% της αλιευτικής δραστηριότητας), επιλογή της μέγιστη βιώσιμη Aπόδοση για τον μπακαλιάρο μέσω της σταδιακής μείωσης της θνητότητας από την αλιεία ανά έτος, προβαίνοντας σε αλλαγές ως προς τον αριθμό των ημερών ανά αλιευτικό σκάφος ανά στόλο καθώς και ως προς τον αριθμό των αλιευτικών σκαφών ανά στόλο. 4. Στο τέλος της παρουσίασης παρεμβαίνει ο εκπρόσωπος της οργάνωσης ETF και ζητάει να μάθει αν εξετάστηκε το ενδεχόμενο της αύξησης των τιμών ως αποτέλεσμα της μικρότερης προώθησης των αλιευμάτων στην αγορά. Ζητάει επίσης να μάθει κατά πόσον η αυξημένη αυτή τιμή του προϊόντος μπορεί να αντισταθμίσει την μικρότερη αλιευτική προσπάθεια, αφήνοντας με αυτόν τον τρόπο περιθώρια κέρδους για την επιχείρηση. Η κα Macher ενημερώνει ότι θα πρέπει να γίνει μία ανάλυση των τιμών και να επαληθευτούν οι διακυμάνσεις τους. Στην περιπτωσιολογική μελέτη χρησιμοποιήθηκαν σταθερές τιμές ανά κατηγορία και ελήφθη υπόψη μόνον η διαφορά της τιμής μεταξύ των μικρών και των μεγάλων μπακαλιάρων. 5. Ο εκπρόσωπος του FNCCP ευχαριστεί για την έκθεση στην οποία λαμβάνεται υπόψη η κοινωνικοοικονομική πτυχή αν και έχει την εντύπωση ότι οι βιολογικές πτυχές συνεχίζουν να υπερισχύουν. Η κυρία Macher ανακοινώνει ότι ελήφθησαν υπόψη τα μέσα που επέτρεπαν να διαπιστωθεί ποιά είναι η επίπτωση επί της αλιευτικής δράσης. Όλα αυτά είναι σενάρια που συζητήθηκαν στα πλαίσια της ομάδας συνεργασίας. 6. Ο εκπρόσωπος του ΙΡΙ υποστηρίζει ότι όταν βασίζεται μία έρευνα μόνον στην μείωση του αριθμού των ημερών και των αλιευτικών σκαφών, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κυρίως τα χαρακτηριστικά της μείωσης. 7. Ο συντονιστής ευχαριστεί την Claire Macher για όλες τις παρεμβάσεις της και περνά στο σημείο της ημερησίας διάταξης που αφορά την συζήτηση σχετικά με την κατάσταση στις αντίστοιχες χώρες, την περίοδο του Ευρωπαικού Ταμείου Αλιείας, για να εξεταστεί το πώς έχουν τα πράγματα ως προς την αλιευτική δραστηριότητα στην Μεσόγειο. Ο συντονιστής αναφέρει ότι θα ήταν σκόπιμο να δοθούν αριθμητικά στοιχεία παράλληλα με την παρουσίαση ενός θέματος, με σκοπό να υποβληθεί στην ΕΕ ένα σαφέστερο και πληρέστερο πλαίσιο με την ελπίδα να τύχει εποικοδομητικής υποδοχής. Οι πολιτικές διαφοροποίησης που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανώφελες. Κατά την διάρκεια εργασιών αυτής της Ομάδας Εργασίας δεν μπορεί να υπάρχει η απαίτηση να συνταχθεί ένα έγγραφο αλλά μπορεί να γίνει μία προσπάθεια να μοιραστούν αρμοδιότητες, να διαμορφωθεί μία μέθοδος και στο διάστημα των πρώτων εβδομάδων να συγκεντρωθούν όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία για να είναι εμφανές το πλαίσιο της κατάστασης κατά την περίοδο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας. Θα ήταν σκόπιμο για παράδειγμα να γίνει γνωστό πόσες θέσεις εργασίας έχουν χαθεί, πόσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει, ποια είναι η αποδοτικότητα των συστημάτων αλιείας και πώς άλλαξε τα τελευταία πέντε χρόνια. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτό το μοντέλο που προτείνεται από το ΙFREMER για να διαπιστωθεί το πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα σε περίπτωση που μετατεθεί ο στόχος επίτευξης της

3 Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης (ΜSY). Aν η ΕΕ ανακαλύψει ότι μεταθέτοντας με πιο σταδιακό τρόπο την προθεσμία επίτευξης του στόχου έχει την δυνατότητα να γνωρίζει πόσες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να τον επιτύχουν, θα ήταν ενδεχόμενο η πολιτική απόφαση να αλλάξει τον στόχο της. 8. Ο εκπρόσωπος του ΙΡΙ προτείνει να επισυναφθεί μία σημείωση στο έγγραφο που προτείνεται από τον συντονιστή έτσι ώστε να δοθούν στοιχεία και για την δραστηριότητα της τουριστικής αλιείας, που είναι αναγνωρισμένη στην Γαλλία και την Ισπανία, έτσι ώστε να υπάρξει ενημέρωση για τα οικονομικά δεδομένα. 9. Ο εκπρόσωπος του ETF προτείνει να γίνουν οι δέουσες διορθώσεις στο μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον Κόλπο της Λυών. Η δυνατότητα προσπάθειας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε διαφοροποιημένο επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των περιοχών. Επιπλέον θέτει το ερώτημα κατά πόσον θα μπορούσε να ζητηθεί από την ΕΕ να επεξεργαστεί ένα μοντέλο ανάλυσης που θα επιτρέψει να εξεταστεί το επίπεδο των οικονομικών επιπτώσεων στον κλάδο. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι μιλάμε για διάφορες χώρες, θα ήταν σκόπιμο να βρεθεί ένα κοινό σημείο αναφοράς, μέσα από μία πρώτη συζήτηση σε εθνικό επίπεδο, ακόμα και με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των διαφόρων χωρών Ο εκπρόσωπος της FEPMA ενημερώνει τους παρευρισκόμενους σχετικά με μία παρέμβαση της επιτρόπου Δαμανάκη στην οποία υποστήριξε ότι οι αλιείς μπορούν να στραφούν προς τις ιχθυοκαλλιέργειες. Τονίζει ότι αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αλιευτική παραγωγή θα μειωθεί και θα υπάρξει κίνδυνος εξαφάνισης. 11. Ο εκπρόσωπος της PROFILMER συμφωνεί με την παρέμβαση του συντονιστή και θεωρεί ότι είναι χρήσιμη και σημαντική η οικονομική προσέγγιση. Τονίζει ότι πράγματι η αλιευτική πολιτική δεν έλαβε ποτέ υπόψη της αυτή την πτυχή και για τον λόγο αυτό είχε πάντοτε και συνεχίζει να έχει συγκεκριμένα όρια. Κάθε φορά που θέλουμε να δούμε πιο διεξοδικά αυτό το πρόβλημα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δεδομένα που είναι πολύ κατά προσέγγιση ή με τεχνικές μελέτες που συνεπάγοντο ένα υπέρογκο κόστος. Εδώ και δύο χρόνια διαπιστώνουμε τις επιπτώσεις της πλήρους διακοπής που έχει υποχρεώσει τους αλιείς να αναζητήσουν άλλες πηγές κέρδους. 12. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης IVAEMPA εκφράζει την υποστήριξή του στην πρόταση που διατυπώθηκε από τον συντονιστή και προτείνει να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να ορίσουν με ακρίβεια τι ακριβώς σημαίνει ο όρος κοινωνικο οικονομική διαφοροποίηση. Θα πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι στην Ισπανία σε διάστημα 3 ετών καταγράφηκε απώλεια θέσεων εργασίας στον κλάδο της αλιείας. 13. Ο συντονιστής, μετά το πέρας του γύρου του τραπεζιού, δίνει τον λόγο στον εκπρόσωπο της οργάνωσης Federcopesca για να παρουσιάσει την κατάσταση στην Ιταλία κατά την περίοδο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, με βάση ένα ερωτηματολόγιο που έχει ήδη διανεμηθεί από τον Εκτελεστικό Γραμματέα του ΠΓΣ για την Μεσόγειο. Αναφέρει ότι στην Ιταλία καταγράφηκε μία μείωση του αριθμού των αλιευτικών σκαφών που είχαν νηολογηθεί από το 2007 μέχρι το Η βιομηχανική τιμή των καυσίμων αυξήθηκε. Στην Ιταλία, το πετρέλαιο για την αλιεία δεν υπόκειται ούτε σε φόρους κατανάλωσης ούτε σε φόρο προστιθέμενης αξίας. Στο τέλος της παρέμβασής του ο εκπρόσωπος

4 αναφέρει ότι συμφωνεί με την πρόταση που έγινε από τον συντονιστή για την προσθήκη επίσημων δεδομένων έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι πιο αξιόπιστο. 14. Ο εκπρόσωπος της Lega Pesca αναφέρει ότι στην Ιταλία η αύξηση της τιμής των καυσίμων έχει άμεσες επιπτώσεις και στις απολαβές του πληρώματος καθώς και στις οικογένειές τους αφού βρίσκεται εν ισχύ η σύμβαση την οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη του και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. Η σύμβαση αυτή προβλέπει ότι τα κέρδη μοιράζονται μεταξύ του πλοιοκτήτη και του πληρώματος αφού προηγουμένως αφαιρεθεί μία σειρά από δαπάνες, μεταξύ των οποίων και αυτή για τα καύσιμα. Ο συντονιστής προτείνει να αναφερθεί σε μία υποσημείωση στο ερωτηματολόγιο και η τιμή του πετρελαίου ως βιομηχανική τιμή στον σταθμό προμήθειας. 15. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης FNCCP προτείνει να διευκρινιστεί με τεχνικούς όρους το νηολόγιο των εν ενεργεία αλιευτικών σκαφών ή των σκαφών που πρόκειται να διαλυθούν, οι θέσεις εργασίας και οι παραγωγικές δραστηριότητες. Ο συντονιστής του απαντάει ότι επί του παρόντος θα ήταν σκόπιμο να δοθούν τα δεδομένα που ζητήθηκαν προκειμένου να υποβληθεί ένα έγγραφο τον Μάιο. 16. Ο εκπρόσωπος της Federcopesca προτείνει να προστεθεί ό μέσος όρος ηλικίας του στόλου καθώς και οι επενδύσεις που έχουν γίνει με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του. 17. Ο συντονιστής προτείνει να αναφερθούν από κάθε χώρα τα κονδύλια που έχουν δοθεί για τις αποσβέσεις και ζητάει από κάθε χώρα να προσθέσει ένα μικρό σημείωμα όπου θα περιγράφεται όλη η διαδικασία από την εκφόρτωση μέχρι την εμπορία με στόχο να δοθεί μία πληρέστερη εικόνα. Τέλος, ορίζεται ο συντονιστής για κάθε χώρα: για την Ιταλία ο κος Ceccaroni, για την Ισπανία ο κος Parere, για την Ελλάδα ο κος Ταουλτζής, για την Γαλλία ο κος De Vandeul και για την Σλοβενία ο κος Levstik. 18. Η εκπρόσωπος της οργάνωσης Lega Pesca προτείνει να διατυπωθούν ενδεχομένως κάποιοι ορισμοί που να αφορούν δραστηριότητες που συνδέονται με την αλιεία. 19. Ο συντονιστής δίνει τον λόγο στον εκπρόσωπο της οργάνωσης ΑΜΟΡ που αναπτύσσει το θέμα του AIS (Σύστημα Αυτόματου Εντοπισμού, Κανονισμός ΕΕ για τους ελέγχους) από την άποψη της προστασίας της ιδιωτικότητας. 20. Ο εκπρόσωπος της ΠΕΠΜΑ ενημερώνει τους παριστάμενους ότι τα αλιευτικά σκάφη που έχουν εγκαταστήσει το σύστημα AIS (Σύστημα Αυτόματου εντοπισμού) δεν μπορούν να το απενεργοποιήσουν. Αυτό όμως καταστρατηγεί την αρχή της ιδιωτικότητας που είναι μία δημοκρατική αρχή. Στην Ελλάδα το νομοθετικό διάταγμα αναφέρει ότι θα πρέπει να προστατευτεί αυτό το δικαίωμα. Θα πρέπει συνεπώς να βρεθεί τρόπος για να παρακαμφθεί αυτό που προβλέπει ο κανονισμός της ΕΕ, από την στιγμή που το εργαλείο αυτό διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα που θα πρέπει να αξιολογούνται από ένα αρμόδιο όργανο. Δεν υπάρχει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο που να ρυθμίζει αυτό το μέσο και από την άλλη οι αλιείς δεν επιθυμούν την δημοσιοποίηση αυτών των δεδομένων. 21. Η εκπρόσωπος της οργάνωσης Lega Pesca αναφέρει το άρθρο 10 εδάφιο 3 του κανονισμού για τους ελέγχους που προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα του συστήματος AIS και να τα διασταυρώσουν με αυτά του bluebox ως εργαλείου ελέγχου. Κατά συνέπεια δεν είναι μόνον ένα απλό εργαλείο για την ασφάλεια. Θυμίζει επίσης την γνωμοδότηση του ευρωπαίου εγγυητή για την ιδιωτικότητα, όπου αναφέρεται ότι υπάρχουν πολλά θέματα του κανονισμού ελέγχου που σχετίζονται με

5 την ιδιωτικότητα. Για τον λόγο αυτό ζητάει από την ΕΕ να απευθύνεται σε αυτόν και να ζητάει την άποψή του για θέματα τα οποία είναι δικής του αρμοδιότητας. 22. Ο συντονιστής ευχαριστεί για τις παρεμβάσεις για το ΑIS και δίνει τον λόγο στον Steven Mackinson, συντονιστή του προγράμματος GAP2, που έχει κληθεί να πάρει μέρος στην ομάδα εργασίας με σκοπό να συνεργαστεί με το ΠΓΣ για την Μεσόγειο για να διατυπώσει μια γνωμοδότηση για την περιφερειοποίηση. 23. Ο Mackinson δηλώνει ότι η περιφερειοποίηση αποτελεί ένα σημαντικό θέμα, αν και ακόμη δεν είναι απόλυτα σαφές. Η περιφερειοποίηση αφορά την αποκέντρωση των εξουσιών της Ευρωπαικής Ενωσης, σε αντίθεση με την μέθοδο του command and control που χρησιμοποιείτο στο παρελθόν. Ένα σαφές στοιχείο είναι ότι ο ρόλος του ΠΓΣ για την Μεσόγειο ενισχύεται ιδιαίτερα ως ενός καταλύτη ενδιαφερόντων και συζητήσεων. Ακόμα βέβαια δεν είναι σαφές το πώς θα εξελιχθεί ο καινούργιος αυτός ρόλος. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ενώ οι συνέπειες είναι δύο: αδυναμία εμπλοκής των stakeholders στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα διαχείρισης της αλιείας από πλευράς ΚΑλΠ Ο κος Mackinson δίνει τον λόγο στον συντονιστή για να ενημερωθεί για την γνώμη του ΠΓΣ για την Μεσόγειο σχετικά με το θέμα της περιφερειοποίησης. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το ΠΓΣ για την Μεσόγειο είχε ήδη εκφράσει μία πρώτη άποψη σχετικά με την περιφερειοποίηση στην γνωμοδότηση της 28 ης Οκτωβρίου σχετικά με την μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ, όπου αναφέρετο ότι σε γενικές γραμμές ο προσανατολισμός του ΠΓΣ για την Μεσόγειο είναι υπέρ μίας περιφερειοποίησης που βασίζεται στην ιδιαιτερότητα της μεσογειακής πραγματικότητας και επιδιώκει μία μεγαλύτερη εμπλοκή των stakeholders.. Το ΠΓΣ για την Μεσόγειο όμως, εκφράζει την απογοήτευσή του στην διαπίστωση ότι οι δηλωμένες προθέσεις στην Πράσινη Βίβλο σχετικά με την μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ, δεν μετεγράφησαν στην πρόταση κανονισμού σχετικά με την μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ. Υπήρχαν προσδοκίες για την υποβολή πραγματικά καινοτόμων προτάσεων. Η ΕΕ απάντησε ότι αυτό οφείλεται στις νομικές υπηρεσίες που προσπαθούν να διαμεσολαβήσουν στον σχεδιασμό μίας διαδικασίας λήψης αποφάσεων που θα είναι αποκεντρωμένη ενώ παράλληλα θα σέβεται το νομικό σύστημα της Ε.Ε. Η αποκέντρωση αυτή στην λήψη αποφάσεων δεν προβλέπεται και η πρόταση δημιουργίας των regional bodies δεν είναι για την ώρα συμβατή με το νομικό καθεστώς της Ευρωπαικής Ενωσης. Στο non-paper για την περιφερειοποίηση αναφέρεται ότι υπεύθυνος είναι ένας μηχανισμός που ξεκινά από τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από την ΕΕ σχετικά με τα διαχειριστικά προγράμματα και τα τεχνικά μέτρα που αφορούν κάθε υπο-λεκάνη, όπως για παράδειγμα την Μεσόγειο ενώ αφήνει τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να ασχοληθούν με την εφαρμογή αυτών των τεχνικών μέτρων μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ma se gli SM non saranno in grado di attuare queste proposte della CE, la CE si avvale dell uso degli atti delegati rimpossessandosi dei propri poteri. Αν όμως τα κράτη μέλη δεν θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν αυτές τις προτάσεις της ΕΕ, η ΕΕ θα καταφύγει στην χρήση των πράξεων κατ εξουσιοδότηση κάνοντας χρήση των εξουσιών της. Η υποβολή προτάσεων χωρίς την προτέρα δέσμευση των stakeholders και η μετέπειτα ανάληψή τους από τις χώρες μέλη είναι ενδεχόμενο να δημιουργήσει την ανάγκη για χρήση των κατ εξουσιοδότηση πράξεων. Αυτός είναι ένας κίνδυνος που θα μπορούσε να περιοριστεί αν η ΕΕ τροποποιούσε αυτό τον προσανατολισμό παρέχοντας εγγυήσεις ότι η πρόταση διαχειριστικών προγραμμάτων και τεχνικών μέτρων θα εξαρτηθεί από μία φάση διαβουλεύσεων των stakeholders των ενδιαφερομένων χωρών έτσι ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι προτάσεις της ΕΕ να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Ένα άλλο θέμα που δεν θα πρέπει να υποτιμάται είναι η περιορισμένη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στο ΠΓΣ για την

6 Μεσόγειο. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, καθώς και το ότι η δέσμευση των κρατών μελών για συμμετοχή μέσω των ΠΓΣ είναι περιορισμένη, πώς θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι τα κράτη μέλη θα καταφέρουν να βρουν σύντομα μία κοινή γλώσσα; Ο συντονιστής τελειώνει την παρέμβασή του λέγοντας ότι κοινή άποψη του ΠΓΣ για την Μεσόγειο είναι ότι οποιαδήποτε σύσταση θα πρέπει να περάσει μέσω των ΠΓΣ και μετά από τους ερευνητές και τους φορείς. Ως προς το θέμα αυτό προτείνει να υποβληθεί ένα σχέδιο γνωμοδότησης στο επόμενο Comex με την βοήθεια του προγράμματος GAP O κος Mackinson συμφωνεί με το προβληματισμό του συντονιστή σχετικά με το ότι η χρήση των κατ εξουσιοδότηση πράξεων θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα. Δίνει τον λόγο στην Sarah Goddard για την παρουσίαση δύο πιθανών μοντέλων που θα επιτρέψουν να διερευνηθεί η ενδεχόμενη λειτουργία της περιφερειοποίησης. Το πρώτο είναι ένα συνεταιριστικό μοντέλο με βάση το οποίο τα κράτη μέλη θα δημιουργήσουν μίνι συμβούλια που θα είναι αρμόδια για την έγκριση των γνωμοδοτήσεων που πρόκειται να σταλούν στην ΕΕ. Το δεύτερο μοντέλο αφορά την οργάνωση της διαχείρισης της αλιείας σε επίπεδο περιφερειακό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν οργανώσεις για την περιφερειακή διαχείριση και τα ΠΓΣ θα διατυπώσουν γνωμοδοτήσεις που θα απευθύνονται άμεσα στους περιφερειακούς οργανισμούς αντί για την ΕΕ. 26. Il coordinatore chiede se quando si parla di mini consigli istituti dagli SM si intendono dei consigli misti tra SM, composti da funzionari dell amministrazione della pesca di diversi SM o di mini consigli istituzionali istituiti su iniziativa dell UE. Se i consigli vengono istituiti dall UE proviene dalla CE, se invece tutti e 7 gli SM mediterranei stabiliscono dei consigli che abbiano poi una capacità deliberativa vi sarebbero due questioni da affrontare: sarebbero delle nuove istituzioni regionali oppure una mini CGPM? E poi, qual è il quadro istituzionale che si viene a delineare? Mackinson risponde dicendo che l iniziativa deve partire dagli SM di istituire questi mini consigli flessibili dati i limiti dei Trattati in vigore, e il RAC fornirebbe assistenza a questi mini consigli. Ο συντονιστής ζητά να ενημερωθεί αν όταν μιλάμε για μίνι συμβούλια που θα δημιουργηθούν από τις χώρες μέλη εννοούμε μικτά συμβούλια μεταξύ των κρατών μελών που θα απαρτίζονται από διοικητικούς υπαλλήλους στον τομέα της αλιείας από διάφορες χώρες μέλη ή από μίνι θεσμικά συμβούλια που συστήνονται κατόπιν πρωτοβουλίας της ΕΕ. Αν τα συμβούλια συστήνονται από την ΕΕ τότε η προέλευσή τους θα είναι από την ΕΕ αν αντίθετα και οι 7 χώρες μέλη της Μεσογείου δημιουργήσουν συμβούλια τα οποία μετά θα έχουν την δικαίωμα ψήφου, θα τεθούν δύο θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν: θα πρόκειται για νέους περιφερειακούς φορείς ή θα πρόκειται για μια μίνι Γενική Διάσκεψη για την Μεσόγειο(CGPM); Επίσης θα ήταν σκόπιμο να γνωρίζουμε πιο θα είναι το θεσμικό πλαίσιο που θα δημιουργηθεί; Ο κος Mackinson απαντάει ότι η πρωτοβουλία θα πρέπει να ξεκινήσει από τα κράτη μέλη που θα πρέπει να δημιουργήσουν αυτά τα μίνι συμβούλια που θα πρέπει να είναι ελαστικά λαμβάνοντας υπόψη τα όρια που θέτουν οι εν ισχύ συνθήκες, ενώ τα ΠΓΣ για την Μεσόγειο θα παρέχουν αρωγή σε αυτά τα μίνι συμβούλια. 27. Ο συντονιστής αναφέρει ότι και τα δύο μοντέλα απαιτούν την σύγκληση της Διάσκεψης μεσογειακής αλιείας, τα επτά κράτη μέλη δηλαδή συν την Κροατία που πρόκειται να ενταχθεί. 28. Η εκπρόσωπος του WWF ζητάει να μάθει αν αυτά τα μίνι συμβούλια θα είναι σε επίπεδο αλιείας ανά περιφέρεια ή ανά αλιευτική δράση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των ΠΓΣ αφορά κυρίως τα κοινά αλιευτικά αποθέματα, τα μίνι αυτά συμβούλια θα έπρεπε όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τον

7 μπακαλιάρο στον κόλπο του Biscaglia, που αποτελεί κοινό απόθεμα μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, να δημιουργηθούν και από τις δύο ενδιαφερόμενες χώρες και να αφορούν αυτή την περιοχή και μόνο; 29. Ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου, πέρα από την επίσημη άποψη της Γαλλίας, εκφράζει την αντίρρησή του για το ενδεχόμενο να εκχωρηθούν εξουσίες σε μίνι συμβούλια ή σε οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας. Προτείνει να δοθεί προσοχή στην χρήση αρχικών γιατί υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί σύγχυση ενώ παράλληλα υπάρχει το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί επικάλυψη με έναν οργανισμό που υπάρχει ήδη, όπως για παράδειγμα τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια. Πέρα από αυτό υπάρχουν και προβλήματα νομικής φύσης και υπάρχει το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν μίνι Coreper (Επιτροπές Μονίμων Αντιπροσώπων). 30. Il rappresentante di PEPMA fa presente che in base alla realtà che stiamo vivendo dove la CE decide, gli SM applicano e il RACMED che lotta per farsi sentire ma senza raggiungere molti risultati, potremmo optare, con la regionalizzazione, per la prima opzione e creare un rapporto di collaborazione tra la CGPM e il RACMED e il mini consiglio. Ο εκπρόσωπος της ΠΕΠΜΑ αναφέρει ότι με βάση την πραγματικότητα που βιώνουμε όπου η ΕΕ αποφασίζει, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν και το ΠΓΣ δίνει την μάχη του για να εισακουστεί χωρίς όμως πολλά αποτελέσματα, θα μπορούσαμε να επιλέξουμε με την περιφερειοποίηση, την πρώτη λύση και να δημιουργήσουμε μία σχέση συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Διάσκεψης για την Μεσόγειο, του ΠΓΣ και του μίνι συμβουλίου. 31. Ο συντονιστής τονίζει και πάλι ότι θα συμμετείχαν όλα τα υπουργεία σε αυτό το ΠΓΣ, θα δημιουργείτο ήδη ένα μίνι συμβούλιο και συνεπώς δεν θα ήταν αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας ακόμη φορέας. 32. Η εκπρόσωπος της οργάνωσης KGZS ανακοινώνει ότι το υπουργείο της Σλοβενίας θα έπαιρνε μέρος στις εργασίες του ΠΓΣ αλλά λόγω της παρούσας κρίσης δεν διαθέτει τα απαιτούμενα κονδύλια. 33. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης ETF προτείνει να διευρυνθεί και η εκπροσώπηση των συνδικαλιστικών ομάδων στην σύνθεση αυτών των διαχειριστικών φορέων. 34. Ο εκτελεστικός γραμματέας παίρνει τον λόγο και αναφέρει ότι θα ήταν αναγκαίο να προβλεφθεί η συμμετοχή ερευνητών στο ΠΓΣ για να υπάρξει μία χρήσιμη συνεργασία, ενισχύοντας τους ήδη υπάρχοντες φορείς και δίχως να χρειαστεί να δημιουργηθούν και άλλοι. Η ενίσχυση των ΠΓΣ όμως, θα πρέπει να είναι ανάλογη με την οικονομική ενίσχυση έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί ένας μεγαλύτερος φόρτος εργασίας. 35. Ο Steven Mackinson κάνει μία ανακεφαλαίωση των παρεμβάσεων λέγοντας ότι αν ληφθεί υπόψη το πρώτο μοντέλο, δεν θα μπορούσε να συνεισφέρει με κάποια προστιθέμενη αξία αφού υπάρχουν ήδη κάποιες οργανώσεις. Η εναλλακτική λύση θα ήταν όλοι οι εκπρόσωποι των κρατών μελών να πάρουν μέρος στα ΠΓΣ έτσι ώστε τα τελευταία να γίνουν όργανα συντονισμού και πραγματικά μίνι συμβούλια στα οποία υπάρχει η δυνατότητα να συμπεριληφθούν και ερευνητές. 36. Ο συντονιστής ευχαριστεί το προσωπικό του προγράμματος GAP2 και προτείνει στους παρόντες να γίνει ένα σχέδιο κειμένου για αυτό το θέμα που κατόπιν θα εγκριθεί από όλους τους συμμετέχοντες και μετά θα σταλεί στα μέλη του Comex.

8 37. O εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου εκφράζει τον φόβο ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι πολύ εκτενής και ότι δεν συμφωνεί με την ιδέα να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενός διευρυμένου ΠΓΣ. 38. Ο Πρόεδρος κος Kahoul παίρνει τον λόγο και διαπιστώνοντας ότι δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες που ήρθαν στην Μασσαλία καθώς και τους διερμηνείς. Η συνεδρίαση λύεται στις ***

Πρώτ: 276/REL Ρώμη, 9 Νοέμβριου 2011

Πρώτ: 276/REL Ρώμη, 9 Νοέμβριου 2011 Πρώτ: 276/REL Ρώμη, 9 Νοέμβριου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ CORINTHIΑ MARINA HOTEL, ΜΑΛΤΑ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Παρόντες : βλέπε επισυναπτόμενο κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ1) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ. Grand Hotel Bernardin, αίθουσα Emerald, Obala 2

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ1) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ. Grand Hotel Bernardin, αίθουσα Emerald, Obala 2 Prot.: 220/REL Ρώμη,9 Σεπτέμβριου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ1) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ Grand Hotel Bernardin, αίθουσα Emerald, Obala 2 Portorose Σλοβενία, 7 Μαΐου 2014 Παρόντες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΟΕ 2) ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΛΑΓΙΚΑ ΨΑΡΙΑ Παρίσι, CNPMEM, 15 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΟΕ 2) ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΛΑΓΙΚΑ ΨΑΡΙΑ Παρίσι, CNPMEM, 15 Οκτωβρίου 2013 πρωt.: 418/REL Ρώμη, 20 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΟΕ 2) ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΛΑΓΙΚΑ ΨΑΡΙΑ Παρίσι, CNPMEM, 15 Οκτωβρίου 2013 Παρόντες: βλέπε συνημμένο κατάλογο Συντονιστής : Καθηγ. Mario

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GL3) ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ CGPM. Grand Hotel Bernanrdin, Portorose, Σλοβενία

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GL3) ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ CGPM. Grand Hotel Bernanrdin, Portorose, Σλοβενία Prot.: 219/REL Ρώμη, 9 Σεπτέμβριου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GL3) ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ CGPM Παρόντες : βλέπε συνημμένο παράρτημα Συντονιστής: Susana Sainz-Trapaga. Grand Hotel Bernanrdin, Portorose,

Διαβάστε περισσότερα

Prot.: 328/REL Ρώμη, 19 Νοέμβριου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΓΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Prot.: 328/REL Ρώμη, 19 Νοέμβριου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΓΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Prot.: 328/REL Ρώμη, 19 Νοέμβριου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΓΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Στις 8 Μαίου 2014 και στις 15.45, έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Grand Hotel Bernardin στο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Οµάδας Εργασίας 1 (ΟΕ1) για την επίπτωση της νοµοθεσίας της ΕΕ στην αλιευτική δράση στην Μεσόγειο. IVEAEMPA, Βαρκελώνη, 5 Μαρτίου 2014

Έκθεση της Οµάδας Εργασίας 1 (ΟΕ1) για την επίπτωση της νοµοθεσίας της ΕΕ στην αλιευτική δράση στην Μεσόγειο. IVEAEMPA, Βαρκελώνη, 5 Μαρτίου 2014 πρωτ.:195/rel Ρώµη, 22 Ιουλίου, 2014 Έκθεση της Οµάδας Εργασίας 1 (ΟΕ1) για την επίπτωση της νοµοθεσίας της ΕΕ στην αλιευτική δράση στην Μεσόγειο Παρόντες: βλέπε συννηµένο κατάλογο Συντονιστής : Gian Ludovico

Διαβάστε περισσότερα

Prot.: 351 REL Ρώμη, 21 Δεκέμβριου 2012

Prot.: 351 REL Ρώμη, 21 Δεκέμβριου 2012 Prot.: 351 REL Ρώμη, 21 Δεκέμβριου 2012 ΠΓΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΛΑΓΙΚΑ ΕΙΔΗ Αθήνα, Ξενοδοχείο President, 9 Οκτωβρίου 2012 Παρόντες: βλέπε συννημένο κατάλογο Συντονιστές

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση των πρακτικών της Εκτελεστικής επιτροπής που συναντήθηκε στην Ρώμη

1. Έγκριση των πρακτικών της Εκτελεστικής επιτροπής που συναντήθηκε στην Ρώμη Prot.: 82/REL Ρώμη, 27 Μάρτιου 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Στις 20 Οκτωβρίου 2011 και στις 9.30 το πρωί, έλαβε χώρα στο Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΓΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΓΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ πρωτ.: 155/REL Ρώμη, 30 Μάιος 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΓΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Στις 27 Μαρτίου 2012, στις 9.50 πμ, συναντήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή στην έδρα της οργάνωσης στην Via Torino

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 667 final 2012/0179 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 COM(2013) 733 final 2011/0195 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0319(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0319(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 10.4.2015 2014/0319(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 128 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0035(CNS) 3 Απριλίου 2001 * ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για παρέκκλιση από ορισµένες διατάξεις του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.3.2014 COM(2014) 125 final 2014/0067 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης σχετικά με τα μέτρα αντιντάμπινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Αρθρο 1 Ονοµασία, έδρα και διάρκεια 1.1 Η οργάνωση που είναι µη κερδοσκοπική, έχει συσταθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η.. 2. Έγκριση του καταλόγου των Σηµείων «Α» 3. Αγροτική Ανάπτυξη Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0341 (NLE) 15830/14 PECHE 549 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

13608/16 ΜΑΚ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 2B

13608/16 ΜΑΚ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0045 (CNS) 13608/16 FISC 164 ECOFIN 948 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2017 COM(2017) 4 final 2017/0001 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1903 περί καθορισμού, για το 2017, των αλιευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η. 2. Έγκριση του καταλόγου των σηµείων «Α» 3. Πρόγραµµα εργασιών της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΓΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΓΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ πρωτ.:135/rel Ρώμη, 12 Μάιος 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΓΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Στις 12 Νοεμβρίου 2013, στις 9:45, έλαβε χώρα στο Ρalazzo della Cooperazione στην Ρώμη, η συνάντηση της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική: ιστορικό και εξέλιξη

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική: ιστορικό και εξέλιξη Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική: ιστορικό και εξέλιξη Η ιδέα μιας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) διατυπώθηκε για πρώτη φορά στη Συνθήκη της Ρώμης. Αρχικά συνδεδεμένη με την Κοινή Αγροτική Πολιτική, εξελίχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0901 C 13 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 56ο έτος 16 Ιανουαρίου 2013 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα III Προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT Ref. Ares(2014)359866-13/02/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Έγγραφο Διαβούλευσης Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.9.2014 L 283/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ: 258/REL Ρώµη, 25 Οκτωβρίου 2011

Πρωτ: 258/REL Ρώµη, 25 Οκτωβρίου 2011 Πρωτ: 258/REL Ρώµη, 25 Οκτωβρίου 2011 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Στις 9 του μηνός Ιουνίου στις 10:15, στην έδρα του Μεσογειακού ΠΓΣ στη Ρώμη,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 13/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ. : 1080 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πράξης: 3/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 13/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ. : 1080 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πράξης: 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 13/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ. : 1080 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πράξης: 3/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12 ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την εισαγωγή Αγοράς Τριτεύουσας και τη μεθοδολογίας επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 σελ 1 από 6

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 29 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου η οποία έγινε την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 στο Δημοτικό Μέγαρο.

Πρακτικά 29 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου η οποία έγινε την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 στο Δημοτικό Μέγαρο. Πρακτικά 29 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου η οποία έγινε την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 στο Δημοτικό Μέγαρο. Παρόντες 1. Ανδρέας Χρίστου - Δήμαρχος 2. Τσολάκη Ευανθία - Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.11.2014 EL L 334/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1242/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-2013 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.11.2014 EL L 334/39 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1243/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 459 final 2016/0219 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/170/ΕΕ, ώστε να αφαιρεθεί η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 77/706/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 1977, περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 1.3.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τον έλεγχο του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (2015/2319(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2015 COM(2015) 449 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή για την

Διαβάστε περισσότερα

4 η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής LEADER του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2010

4 η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής LEADER του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4 η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής LEADER του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2010 η 4 η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής LEADER του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 131 final 2014/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΓΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑλΠ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΓΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑλΠ Πρώτ: 266/AV Ρώμη 28 Οκτωβρίου 2011 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΓΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑλΠ Η Ομάδα Εργασίας του Μεσογειακού ΠΓΣ, που συνεκλήθη στη Μάλτα στις 20 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα εννέα (9) μέλη βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα εννέα (9) μέλη βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) δηλαδή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ---------------------------------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης /2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. Σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

τις εισφορές για το 2013 και αιτήσεις προσχώρησης που έχουν ληφθεί από νέα μέλη.

τις εισφορές για το 2013 και αιτήσεις προσχώρησης που έχουν ληφθεί από νέα μέλη. πρωτ.:183/rel Ρώμη, 3 Ιούνιος 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΟΥ ΠΓΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Στις 20 Μαρτίου 2013 και στις 10.30 το πρωί, έλαβε χώρα στο Centro Congressi Cavour στην Ρώμη, η συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 190 final 2014/0115 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, 1. Το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία 1. Αιπολογική σκέψη 2

Τροπολογία 1. Αιπολογική σκέψη 2 Τροπολογία 1 Αιπολογική σκέψη 2 (2) Στόχος των εν λόγω ενεργειών είναι η ενίσχυση της ανταγωνισπκότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες, με την ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αγαπητοί εργαζόμενοι στους ΦΔ, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της βιοπικοικλότητας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ Κοινή λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα