ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET Ομάδα Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ / ΕΚΚΕ Μεσογείων 14-18, Αθήνα Τηλ: (εσωτ. 505), Fax: Web page: COPYRIGHT 1997 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1

2 I. Ταυτότητα της Ομάδας Περιβάλλοντος Η Ομάδα Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ του ΕΚΚΕ συγκροτήθηκε το 1995 και ασχολείται με διάφορα αντικείμενα που αφορούν τον πολύπλευρο χώρο του Περιβάλλοντος. Η έως τώρα δραστηριότητά της συνοψίζεται στα κάτωθι: I. Από τον Ιανουάριο του '96 έως το Μάρτιο του '97 ανέλαβε και υλοποίησε ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), με αντικείμενα: α) την "Έρευνα για τις Μη Κυβερνητικές Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις" (ΜΚΟ-ΠΟ) και β) την "Καταγραφή των Φορέων που έχουν σχέση με το Περιβάλλον". Η έρευνα για τις ΜΚΟ-ΠΟ διεξήχθη με τη συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου στην έδρα της κάθε Οργάνωσης σ' ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ για τους Φορείς έγινε συμπλήρωση "φόρμας" είτε με επίσκεψη όπου ήταν δυνατόν είτε με επικοινωνία μέσω τηλεφώνου και fax. Το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν: α) Η δημιουργία δύο (2) Βάσεων Δεδομένων (Β.Δ.) οι οποίες είναι προσβάσιμες από τις ηλεκτρονικές σελίδες του ΕΚΚΕ και του ΥΠΕΧΩΔΕ. β) Η έκδοση του τόμου "Φορείς που έχουν σχέση με το Περιβάλλον" (1.000 αντίτυπα) ο οποίος διατέθηκε σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Βιβλιοθήκες και Οργανώσεις μαζί με δισκέτα η οποία περιέχει το σύνολο των δύο (2) Β.Δ. II. Το Σεπτέμβριο του '97 η Ομάδα Περιβάλλοντος ανέλαβε το πρόγραμμα "Ενημέρωση - Επικαιροποίηση της Β.Δ." και πάλι με χρηματοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο περιλάμβανε: α) επαναληπτική έρευνα για τις ΜΚΟ - ΠΟ, που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία ενημερώθηκε και αναμορφώθηκε η δημιουργηθείσα από το πρώτο πρόγραμμα Β.Δ. β) δημοσιοποίηση - προβολή του παραχθέντος έργου και διάχυση της πληροφόρησης για τα αποτελέσματα της έρευνας στις ΜΚΟ - ΠΟ και της καταγραφής των Φορέων που σχετίζονται με το Περιβάλλον, στο πλαίσιο του προγραμματισμού του ΥΠΕΧΩΔΕ για ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των πολιτών και των Φορέων για περιβαλλοντικά θέματα. III. Κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου '97 - Ιανουαρίου '98 η Ομάδα Περιβάλλοντος ανέλαβε και υλοποίησε, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) και με χρηματοδότηση του ΕΙΝ/ΥΠΕΠΘ, Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικά σε καθηγητές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με αντικείμενο τη "Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών" και τη χρήση του Internet. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τη διεξαγωγή σεμιναρίου σε 20 εκπαιδευτικούς της Β' Δ/νσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Ν.Αττικής, ασχολούμενους με προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), καθώς και την διενέργεια ενημερωτικών και εκπαιδευτικών ημερίδων σε όλες τις Δ/νσεις του Ν. Αττικής. Με τη σύμφωνη γνώμη των δύο προαναφερθέντων φορέων (ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΕΠΘ) αποφασίστηκε και πραγματοποιήθηκε έκδοση, το υλικό της οποίας διακρίνεται σε τρεις ενότητες: 2

3 α) "Στοιχεία Μεθοδολογίας Κοινωνικών Ερευνών" (Κείμενα Εισηγήσεων). β) "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Internet" (Χρήση του "Οδηγού Ανίχνευσης Θεμάτων Π.Ε. στο Internet"). γ) "Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" (Κείμενα - Ανάλυση Στατιστικών Αποτελεσμάτων του συνόλου των Προγραμμάτων Π.Ε. που πραγματοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Αν.Αττικής ). Το προϊόν της έκδοσης έχει σταλεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις κατά Νομαρχία Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (2.000 αντίτυπα) με σκοπό να αποτελέσει βοήθημα και οδηγό για τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα Π.Ε. IV. Στις δραστηριότητες της Ομάδας Περιβάλλοντος ανήκει και η δημιουργία "Οδηγού Ανίχνευσης για θέματα Π.Ε. στο Internet" που πραγματοποιήθηκε με αυτοχρηματοδότηση του ΕΚΚΕ, διατίθεται δε σε κοινή χρήση από το Μάϊο του '97 σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά) ενώ μια πρόσθετη ενημέρωση και συμπλήρωση έγινε τον Οκτώβριο του '97. Παράλληλα η Ομάδα Περιβάλλοντος αναπτύσσει την δραστηριότητά της και σε άλλα αντικείμενα. I. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το χρονικό διάστημα Μαϊου - Ιουνίου '97, τα μέλη της προχώρησαν σε επιπλέον στατιστικές επεξεργασίες των αποτελεσμάτων απογραφικής έρευνας για τους θερινούς κινηματογράφους των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης (τα ερωτηματολόγια είχαν συμπληρωθεί το καλοκαίρι του '94). Τα αποτελέσματα της έρευνας υπάρχουν στη σελίδα μας στο Internet. II. Από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 1997 πραγματοποίησε, σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας (ΣΔΞΑ), έρευνα που αφορά την καθαριότητα στους Αρχαιολογικούς χώρους και το Εθνικό Οδικό Δίκτυο και εξέδωσε τα πορίσματά της σε έντυπη μορφή, τα οποία υπέβαλε το ΣΔΞΑ στους αρμόδιους για την επίλυση του προβλήματος Φορείς. III. Ηλεκτρονική σελίδα ΕΚΚΕ - "Περιβαλλοντική Γωνιά" Με τα αποτελέσματα των παραπάνω αναφερθέντων προγραμμάτων δημιουργήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΚΚΕ η "Περιβαλλοντική Γωνιά" της Ομάδας Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ, που περιέχει: α) Β.Δ. με τα αποτελέσματα της Έρευνας των ΜΚΟ-ΠΟ, όπως διαμορφώθηκαν με την επαναληπτική έρευνα και την αποτύπωση των νέων στοιχείων (έως τον Απρίλιο '98). β) Β.Δ. με τον Κατάλογο των Φορέων που έχουν σχέση με το Περιβάλλον όπως ενημερώθηκε πρόσφατα (Οκτώβριος - Δεκέμβριος '98). γ) Ανάλυση Στατιστικών Αποτελεσμάτων της έρευνας για τις ΜΚΟ-ΠΟ. δ) Οδηγό ανίχνευσης θεμάτων Π.Ε. στο Internet. ε) Κείμενα με το υλικό των τριών (3) φυλλαδίων για τη Π.Ε. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι Για να πραγματοποιηθούν σε διάστημα τριών (3) ετών, τα παραπάνω αναγραφόμενα η Ομάδα Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ είχε τη συνεχή συμπαράσταση των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΚΚΕ καθώς και συναδέλφων. Συνεργασίες οι οποίες αναπτύχθηκαν και πρέπει να αναφερθούν είναι με το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων, με την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών 3

4 Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς επίσης με μεμονωμένα άτομα και Οργανώσεις ή Φορείς των δύο χώρων. Τέλος αξίζει να τονιστεί η συνεργασία και η συμβουλευτική παρουσία του συμβούλου Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Δημήτριου Τσίρου. IV. Σύνθεση της Ομάδας Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ Την ερευνητική ομάδα αποτελούν: Τσακίρης Κων/νος, οικονομολόγος - περιφερειολόγος, υπεύθυνος Ομάδας Σακελλαρόπουλος Κων/νος, οικονομολόγος - πολεοδόμος, υπεύθυνος μηχανογραφικής-ηλεκτρονικής επεξεργασίας. Θεοδωρόπουλος Κων/νος, οικονομολόγος, υπεύθυνος για την ανάλυση στατιστικών αποτελεσμάτων Παλληκάρη Μαργαρίτα, πολιτολόγος, υπεύθυνη για τον έλεγχο του συλλεχθέντος υλικού, την εισαγωγή στοιχείων στο PC και τη γραμματειακή υποστήριξη. 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια συνεχή ποσοτική αύξηση, ενώ παράλληλα γίνονται αναγκαίες προϋποθέσεις η ποιοτική βελτίωση τους και ο εμπλουτισμός των περιεχομένων τους. Πολύτιμο βοήθημα στην άντληση πληροφοριών για θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μπορεί ν' αποδειχθεί το Internet, που περιέχει μεγάλο όγκο σχετικού υλικού. Η Ομάδα Περιβάλλοντος του ΕΚΚΕ έχει προσπαθήσει να οργανώσει και να παρουσιάσει μια εμπεριστατωμένη επιλογή από τις διαθέσιμες πληροφορίες για την Π.Ε. στο Internet, οι οποίες να είναι χρήσιμες για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/ φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Προφανώς η συλλογή αυτή δεν είναι η πληρέστερη ή η ιδανικότερη, απλά φιλοδοξεί να χρησιμεύσει ως ένα αποτελεσματικό βοήθημα για την Π.Ε. Η συλλογή αυτή που παρουσιάζουμε είναι το αποτέλεσμα της ανεύρεσης ηλεκτρονικών σελίδων για το περιβάλλον και της οργάνωσης και ταξινόμησης τους σε κατηγορίες σχετικές με την περιβαλλοντική θεματολογία που μπορεί να είναι χρήσιμη στην Π.Ε. Οι κατηγορίες που επιλέξαμε βασίζονται στην διαθεσιμότητα θεμάτων Π.Ε. στο Internet και στην μετέπειτα ταξινόμηση των θεμάτων αυτών σε κατηγορίες που θεωρούνται γενικά αποδεκτές ως τα κυριότερα θέματα Π.Ε. Τα κριτήρια της επιλογής μας είναι τα εξής: η ποιότητα του site, η εμβέλεια και χρηστικότητα των πληροφοριών που περιέχει και τέλος η ευκολία πρόσβασης σε πιο εξειδικευμένες πληροφορίες μέσω του Ιnternet. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΚΚΕ είναι: Απ' όσους εκπαιδευτικούς έχουν ήδη την εμπειρία και τη δυνατότητα χρήσης του Internet, οι παρατηρήσεις τους είναι επιθυμητές στο Για όσους δεν έχουν ακόμη την εμπειρία και τη δυνατότητα πρόσβασης παραθέτουμε στη συνέχεια τα αρχικά φύλλα της Web σελίδας μας και την όσο το δυνατόν απλοποιημένη ορολογία (αργκό) του Internet, ως ένα πρώτο βήμα εξοικείωσης με τον χώρο. Τον Οδηγό Αναζήτησης Θεμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχεδίασαν και δημιούργησαν: ο K. Σακελλαρόπουλος, ερευνητής του ΕΚΚΕ και μέλος της Ομάδας Περιβάλλοντος και η Α. Σιωνίδου, ειδικευμένη σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και τακτική συνεργάτις της Ομάδας Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ του ΕΚΚΕ. 5

6 6

7 ΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΑΡΓΚΟ) ΤΟΥ INTERNET Internet - ιντερνέτ - Διαδύκτιο: ένα σύνολο ηλεκτρονικά συνδεδεμένων υποδικτύων που επιτρέπουν την μεταφορά και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών (H/Y). WWW - World Wide Web - γουόλντ γοάϊντ ουέμπ - Παγκόσμιο Ηλεκτρονικό Δίκτυο: το μέσον με το οποίο γίνεται η δημοσίευση και η πρόσβαση σε υπερκείμενα μέσω ενός εύχρηστου περιβάλλοντος γραφικών. Browser - μπρόουσερ - ηλεκτρονικό πρόγραμμα περιήγησης που επιτρέπει την πρόσβαση και παρουσίαση ηλεκτρονικών δεδομένων που βρίσκονται στο WWW. Browsing - μπράουζινγκ ή μπρόουζινγκ - η διαδικασία της περιήγησης /περιπλάνησης μέσο του browser στις ηλεκτρονικές σελίδες του Internet. Webpage - ουέμππέϊτζ - Ιστοσελίδα: μια συλλογή ηλεκτρονικών "σελίδωv'' δηλ. ένα ηλεκτρονικό αρχείο που περιέχει πληροφορίες (που συνδέονται μέσω hypertext /hyperlinks) που σχετίζονται με θεματική ενότητα. Website - ούεμπσαϊτ - μια συλλογή από ιστοσελίδες που περιέχουν την ίδια θεματική ενότητα (π.χ. το website του Ε.Κ.Κ.Ε που περιέχει διάφορες πληροφορίες που έχει ηλεκτρονικά αρχειοθετήσει και παρουσιάσει το Ε.Κ.Κ.Ε). Hypertext / Hyperlinks - χάϊπερτέξτ / χάϊπερλινκς - Υπερκείμενα / Υπερσυνδέσεις: η μέθοδος που γίνεται η διαδικασία της περιήγησης / περιπλάνησης στο Παγκόσμιο Δίκτυο. Είναι μια ηλεκτρονική εφαρμογή που επιτρέπει την χρηστικά εύκολη μετάβαση από το ένα ''μέρος'' (site) στο άλλο. Links- λινκς - Συνδέσεις: συνδέουν ηλεκτρονικά μέσω Δικτύου όλα τα παραπάνω. Search Engines - σέρτς έντζινς - Μηχανές Ψαξίματος ή Μηχανές Αναζήτησης ή Μηχανές Έρευνας: τα ηλεκτρονικά εργαλεία που βοηθούν στην θεματική ανεύρευση των περιεχομένων του Παγκόσμιου Δικτύου. Surfing - σέρφινγκ - ''Πλανάροντας στα κύματα'', κάνοντας σέρφ στις συνδέσεις του Δικτύου δηλ. πηγαίνοντας από την μία σύνδεση στην άλλη (π.χ από το Ε.Κ.Κ.Ε στον Δημόκριτο και από τον Δημόκριτο στο Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και από το Ε.Κ.Θ.Ε στη συλλογή ιστιοσελίδων - website - του Ερευνητικού Κέντρου Ζακ Υβ Κουστό κ.λ.π). 7

8 Ο πίνακας περιεχομένων των ηλεκτρονικών σελίδων που σχεδίασε η Ομάδα Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Αγροτικής και Αστικής Κοινωνιολογίας του ΕΚΚΕ έχει ως εξής: Ι. Εισαγωγή Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Internet Ι.α. Τι προσφέρει το Internet στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση; I. Από την σκοπιά της Μεθοδολογίας και πρακτικής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης II. Από την σκοπιά των Οργανισμών που παρέχουν πληροφόρηση I. Ι.β. Παραδείγματα μεθοδολογικών εργαλείων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από το Internet: 0 Θέμα 1ο: Φυτοφάρμακα και περιβάλλον 1 Θέμα 2ο: Δημιουργία Πρότυπου Οδηγού Μουσείου 2 Θέμα 3ο: Περιβαλλοντικά προβλήματα ΙΙ. Πηγές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΙΙ.α.Βιβλιοθήκες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΙΙ.β.Πηγές Π.Ε κατά Εκπαιδευτική Βαθμίδα ΙΙ.β.1Νηπιαγωγείο - Δημοτικό 1) Μαθήματα 2) Βοηθήματα ΙΙ.β.2.Γυμνάσιο - Λύκειο - Πανεπιστήμιο 1) Μαθήματα 2) Βοηθήματα: 2α) Γενικής περιβαλλοντικής θεματολογίας 2β) Κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα 2γ) Ειδικότερα περιβαλλοντικά θέματα ΙΙΙ.Οδηγός Πηγών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης IV.Βασικές Οργανώσεις και Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης V.Ενδιαφέρουσες Sites για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τις Σελίδες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δημιούργησε και επιμελείται η Άρτεμη Σιωνίδου. 8

9 Σχόλια και παρατηρήσεις ευπρόσδεκτα στη διεύθυνση Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα - Επόμενη σελίδα Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εισαγωγή Εισαγωγή Το Internet μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μια ζωντανή αντανάκλαση της εποχής μας, αλλά και ως μια εικόνα του μέλλοντος. Είναι το μεγαλύτερο έντυπο στον κόσμο και το πιο φιλελεύθερο διότι όχι μόνο δεν έχει εκδότη, αλλά η εμβέλεια του είναι παγκόσμια και υφίσταται την μικρότερη κρατική παρέμβαση. Ό,τι υπάρχει στον κόσμο του Ιnternet είναι ένας πεντακάθαρος καθρέπτης των ενδιαφερόντων και αναγκών των χρηστών του. Από αυτή την σκοπιά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση (Π.Ε.) είναι αρκετά διαδεδομένη στο Ιnternet. Το Internet περιέχει πλήθος πληροφοριών για την Π.Ε., που προέρχονται από όλες τις άκρες της γης. Η Ομάδα Περιβάλλοντος του ΕΚΚΕ έχει προσπαθήσει να οργανώσει και να παρουσιάσει μια εμπεριστατωμένη επιλογή από τις διαθέσιμες πληροφορίες για την Π.Ε. στο Internet οι οποίες να είναι χρήσιμες για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Προφανώς δεν ισχυριζόμαστε ότι η συλλογή αυτή είναι η πληρέστερη ή η ιδανικότερη, απλά φιλοδοξούμε να χρησιμεύσει ως ένα αποτελεσματικό βοήθημα για την Π.Ε. Γι αυτόν το λόγο επιλέξαμε τις πληροφορίες στο site αυτό με βάση τα εξής κριτήρια: την ποιότητα του site, την εμβέλεια και χρηστικότητα των πληροφοριών που περιέχει και τέλος την ευκολία πρόσβασης σε πιο εξειδικευμένες πληροφορίες μέσω του Ιnternet. Τι προσφέρει το Ιnternet στην Π.Ε.; Η χρήση του Internet στην Π.Ε. επιτρέπει την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και πληροφοριών των οποίων η εμβέλεια επεκτείνεται από τοπικό σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης παρέχει άμεση πληροφόρηση για όλα τα θέματα και όλους τους τρόπους έκφρασής τους (π.χ. δημοσιογραφία, επιστημονικά άρθρα, σεμινάρια, κ.λ.π.) που σχετίζονται με την Π.Ε. Αξιοσημείωτο είναι και το ποσοστό βοήθειας, αλληλοσυμπαράστασης και αλληλοπληροφόρησης που υπάρχει μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/φοιτητών διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων και χωρών. Πάνω απ όλα όμως αποδεικνύει τη σημαντική θέση που κατέχει η Π.Ε. στη συνείδηση και δράση της διεθνούς εκπαιδευτικής κοινότητας. Ποια η αξία της χρήσης του Internet στην Π.Ε.; 1. Από τη σκοπιά της εκπαίδευσης: - Παρέχει την δυνατότητα για άμεση επαφή με την πραγματικότητα. Ο καθένας μπορεί να γίνει συγγραφέας και να εκδώσει το έργο του σ ένα παγκόσμιο κοινό. - Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, ιδέες και εμπειρίες χωρίς τον περιορισμό που επιβάλλουν οι αποστάσεις. 9

10 - Το Ιnternet παρέχει την δυνατότητα για ανεξάρτητη μάθηση και επιτρέπει αμεσότητα στη μόρφωση πάνω σε θέματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στις εκπαιδευτικές εμπειρίες των μαθητών/φοιτητών και εκπαιδευτικών. - Βοηθά την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς και άλλων φορέων. - Αποτελεί μια αστείρευτη πηγή πληροφοριών πάνω σε θέματα Π.Ε. - Προσφέρει εκπαιδευτικά βοηθήματα 2. Από την σκοπιά των Οργανισμών που παρέχουν πληροφόρηση Το Ιnternet μπαίνει στην ζωή μας και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι on-line όλο και θα αυξάνονται (Μην ξεχνάτε: όσο απλοποιείται η χρήση του Ιnternet, τόσο ευρύτερη χρήση του θα γίνεται) Το κόστος παροχής και μετάδοσης πληροφοριών μέσω του Ιnternet είναι φθηνό (και θα γίνεται φθηνότερο) άσχετα από τον αριθμό αντιτύπων της έκδοσης. Το Ιnternet έχει παγκόσμια εμβέλεια. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν 24ωρη πρόσβαση σε αυτό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν είναι όλα ρόδινα στο Internet. Υπάρχουν πάμπολλες άχρηστες πληροφορίες και χιλιάδες άλλα sites που μπορούν να απασχολήσουν το χρήστη χωρίς σοβαρό λόγο. Πάνω απ όλα το Internet δεν ελέγχεται καθόλου εύκολα. Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε. - Επόμενη σελίδα 10

11 Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Παραδείγματα Παραδείγματα μεθοδολογικών εργαλείων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσω του Internet Σε πολλά σχολεία της χώρας γίνονται δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Π.Ε.). Η θεματολογία, η οργάνωση και η εκτέλεση επιλέγεται και πραγματοποιείται από τον εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τους μαθητές. Διαλέγουμε τρία θέματα από εφαρμοσμένα μαθήματα και παραθέτουμε πληροφορίες που βρήκαμε στο Internet: (Όλα τα sites είναι στα αγγλικά) <HR WIDTH="100%"> Θέμα 1ο: Φυτοφάρμακα και περιβάλλον "Η χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στις καλλιέργειες" Εκπαιδευτικό βοήθημα από το Τμήμα Γεωργίας και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα, στο Λινκόλν των Η.Π.Α. Κάνοντας μια επισκόπηση των περιεχομένων του site μπορούν να βρεθούν πληροφορίες που θα βοηθήσουν και ίσως εμπλουτίσουν την προετοιμασία και εκτέλεση του μαθήματος. "Αειφόρος Γεωργία" Το site από το Τμήμα Έρευνας Αειφόρου Γεωργίας και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Ντέϊβις των Η.Π.Α, παρουσιάζει μεθόδους αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκύπτουν από τη χρήση φυτοφαρμάκων. <HR WIDTH="100%"> Θέμα 2ο: Δημιουργία Πρότυπου Οδηγού Μουσείου "Πλανήτης Ωκεανός" Το Μουσείο Ιδρύματος Φυσικής Ιστορίας Smithsonian, περιλαμβάνει ηλεκτρονική έκθεση με εκτενή παρουσίαση για τους ωκεανούς. Περιέχει εκπαιδευτικά βοηθήματα για μαθητές και καθηγητές. Μια επισκόπηση του περιεχομένου του site προσφέρει ένα εμπεριστατωμένο παράδειγμα για τη δημιουργία Πρότυπου Οδηγού Μουσείου. <HR WIDTH="100%"> Θέμα 3ο: Περιβαλλοντικά προβλήματα Παρουσίαση τριών sites με επιστημονική πληροφόρηση και εκπαιδευτικά βοηθήματα που αναφέρονται στα κύρια περιβαλλοντικά θέματα. Κάθε site αναφέρει χαρακτηριστικές ομάδες περιβαλλοντικών προβλημάτων. Παράδειγμα Ι : "Environmental Education - Link" Παράδειγμα ΙΙ: "Environment On-Line" Παράδειγμα ΙΙΙ: "EnviroNET Australia" <HR WIDTH="100%"> Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε.- Προηγούμενη σελίδα - Επόμενη σελίδα 11

12 Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Πηγές Π.Ε.- Βιβλιοθήκες Πηγές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τα sites που ακολουθούν αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό και το μαθητή/φοιτητή στη μεθοδολογία και πρακτική της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Π.Ε.) καθώς και στην οργάνωση, προετοιμασία, έρευνα και διεξαγωγή των σχετικών δραστηριοτήτων. Βιβλιοθήκες Π.Ε. Οι θεματολογικοί κατάλογοι που παρουσιάζουμε, παραπέμπουν σε άλλα sites. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επισκόπηση της θεματολογίας της Π.Ε. ή ως μέθοδος ανεύρεσης/εξερεύνησης θεματολογικού καταλόγου κάποιου συγκεκριμένου θέματος. Αλφαβητάρι Οικολογικών Θεμάτων -- List of WWW sites of interest to Ecologists Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη πηγών περιβαλλοντικών θεμάτων -- Virtual Resource Library Πηγές πληροφόρησης για την Π.Ε. -- Environmental Education Information Sources Βιβλιογραφία Περιβαλλοντικών Περιοδικών -- Alphabetical List of Periodicals in EPB Περιβαλλοντικά θέματα απο την Παγκόσμια Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Ενέργεια -- Energy Κλίμα και Κλιματολογικές Αλλαγές -- Climate Περιβάλλον -- Environment Περιβάλλον: όλα τα links -- Environment: all links Αειφόρος Ανάπτυξη -- Sustainable development Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε.- Προηγούμενη σελίδα - Επόμενη σελίδα 12

13 Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Πηγές Π.Ε.- Εκπαιδευτικές βαθμίδες Π.Ε. - Νηπιαγωγείο Δημοτικό Εκπαιδευτικές Βαθμίδες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρατίθενται τα sites που περιέχουν οργάνωση, σχεδιασμό και διεξαγωγή δραστηριοτήτων με ηλεκτρονικά και μη-ηλεκτρονικά βοηθήματα για εκπαιδευτικούς και μαθητές/φοιτητές. Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Μαθήματα Πτηνά: οι περιβαλλοντικοί μας δείκτες -- Birds: Our Environmental Indicators "Φυτρώνει από το έδαφος": -- Green and Growing: from the ground up Μαθήματα φυσικών επιστημών για Εξερευνητές -- Explorer Curriculum Browsing Κέντρο Πληροφόρησης η "Πλαστική Σακκούλα" -- Plastic Bag Cleringhouse Δίκτυο Π.Ε. "Ποτάμια του Κόσμου -- GREEN Global Rivers EE Network Π.Ε. με έμφαση στις θετικές επιστήμες -- For Science Teachers and Students Καινοτομικά Προγράμματα Π.Ε. -- Innovative EE projects Η περιβαλλοντική ιστορία της πόλης Αλμπουκέρκη -- Albuquerque's Environmental Story Αναλυτικά Προγράμματα για την Π.Ε. -- Environmental curriculum lessons Βοηθήματα Πηγές Π.Ε. για δασκάλους και μαθητές -- K-12 Education Resources Ειδικά εκπαιδευτικά βοηθήματα του EE-Link -- EE-Link Specials: Education Πηγές και δραστηριότητες για χρήση στην τάξη -- Classroom Resources - Activities Περιβαλλοντικές πληροφορίες της EE-Link -- Environmental Data/Facts/Statistics Π.Ε. για δασκάλους και μαθητές θετικών επιστημών: -- For Science Teachers and Students: Environmental Studies Το δίκτυο Π.Ε. -- The Environmental Education Network Περιβαλλοντική βιβλιοθήκη του EnviroLink -- EnviroLink Library "Διασκεδάστε Πράσινα" -- Good Green Fun! Εκπαιδευτικά links για παιδιά με θέματα περιβαλλοντικών και θετικών επιστημών-- Sierra Club Angels Chapter/"Jungle Jim's" Πηγές Π.Ε. για μαθητές -- Environmental Resources for Students Διαμάντια της επιστήμης από τον Frank Potter -- Frank Potter's Science Gems: α) Γη και επιστήμη -- Earth Sciences (Θέματα: ατμόσφαιρα και κλίμα, ωκεανοί, γεωλογία, κ.λ.π.) β) Ζωή και επιστήμη -- Life Sciences (Θέματα: οικολογία, βιολογία φυτών και ζώων, κ.λ.π.) Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε.- Προηγούμενη σελίδα- Επόμενη σελίδα 13

14 Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Πηγές Π.Ε.- Εκπαιδευτικές Βαθμίδες Π.Ε. - Γυμνάσιο, Λύκειο, Παν/μιο. Εκπαιδευτικές Βαθμίδες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρατίθενται τα sites που περιέχουν οργάνωση, σχεδιασμό και διεξαγωγή δραστηριοτήτων με ηλεκτρονικά και μη-ηλεκτρονικά βοηθήματα για εκπαιδευτικούς και μαθητές/φοιτητές. Γυμνάσιο - Λύκειο - Πανεπιστήμιο <HR WIDTH="100%"> Μαθήματα Επιστήμη και περιβάλλον: Εκπαιδευτικές καινοτομίες -- Science and the Environment: Innovations for Science Classrooms Κέντρο πληροφόρησης η "Πλαστική Σακκούλα" -- Plastic Bag Clearinghouse Δίκτυο Π.Ε. "Ποτάμια του Κόσμου" -- Global Rivers Environmental Education Network (GREEN) <HR WIDTH="100%"> Βοηθήματα 1. Γενικής Περιβαλλοντικής Θεματολογίας Εκπαιδευτικά βοηθήματα που περιέχουν πληροφορίες, υλικό και πηγές Π.Ε. και άπτονται της γενικότερης περιβαλλοντικής θεματολογίας Το Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης -- The Environmental Education Network (Μια κοινή προσπάθεια εκπαιδευτικών και οργανισμών Π.Ε. που παρέχει τις πιό πρόσφατες πληροφορίες, υλικό και πηγές Π.Ε.) "Διαμάντια της επιστήμης από τον Frank Potter" -- Frank Potter's Science Gems: α) Γη και επιστήμη -- Earth Sciences (Θέματα: ατμόσφαιρα και κλίμα, ωκεανοί, γεωλογία, κ.λ.π.) β) Ζωή και επιστήμη -- Life Sciences (Θέματα: οικολογία, βιολογία φυτών και ζώων, κ.λ.π. Οπτικό εκπαιδευτικό υλικό από το Earth Observing System -- The Earth Observing System's Educator's Visual Materials (Multimedia παρουσίαση, επιστημονική πληροφόρηση και ανάλυση οικολογικών θεμάτων. Τα θέματα είναι χωρισμένα με άξονα το φυσικό στοιχείο -γη/αέρας/νερό- στο οποίο αναφέρονται ή παρουσιάζονται μόνα τους) Δίκτυο περιβάλλοντος της Αυστραλίας -- EnviroNet Australia (Δίκτυο βάσης δεδομένων περιβαλλοντικών θεμάτων π.χ. δυνατότητες διαχείρισης του περιβάλλοντος, Π.Ε., καθαρότερη παραγωγή κ.λ.π.) Θέματα από την περιβαλλοντική βιβλιοθήκη του EnviroLink: Bιβλιοθήκη Π.Ε.του EnviroLink -- EnviroLink's Education Libarary Γενική περιβαλλοντική βιβλιοθήκη του EnviroLink -- Envirolink's General Library Εκδόσεις της περιβαλλοντικής βιβλιοθήκης του EnviroLink -- Envirolink's Publications Περιβαλλοντικός Οργανισμός Ecologia -- Ecologia 14

15 2. Κύρια Περιβαλλοντικά Προβλήματα Παρουσίαση θεμάτων ή πηγών σχετικά με: αειφόρο ανάπτυξη, ποιότητα αέρα - νερού, οικολογία, οικοσυστήματα, ενέργεια, απόβλητα, απορρίμματα, απειλούμενα είδη, βιοποικιλότητα, τρύπα του όζοντος κ.λ.π. Π.Ε. στο Ιnternet -- EE-Link Περιβαλλοντική τεχνολογία - εκπαίδευση -- Environmental Technology Education Περιβαλλοντικός κατάλογος Galaxy -- Galaxy - Environment Παγκόσμια πειραματική γωνιά Π.Ε. internet της CREST -- CREST'S Experimental Internet Global Environmental Education Center Επιστήμη και περιβάλλον του Voyage -- Voyage's Science and the Environment: News summaries Πως να χρησιμοποιήσετε τις περιλήψεις περιβαλλοντικών ειδήσεων της Voyage στο μάθημά σας - How to use Voyage's Science and the Environment News summaries Το περιβάλλον της Αυστραλίας on-line -- Australian Environment On-Line ΠΑΝΟΣ -- Panos 3. Ειδικότερα Περιβαλλοντικά Θέματα Ενέργεια του Solstice -- Solstice: Energy Θάλασσες: προβλήματα με τα θαλάσσια θηλαστικά -- Water bodies: problems with marine mammals Πηγές εκπαίδευσης για φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα -- Pesticide Education Resources Αειφόρος Γεωργία -- Sustainable Agriculture Αστική περιβαλλοντική εκπαίδευση -- Urban Environmental Education Κέντρο αρπακτικών πουλιών -- The Raptor Center Περιβαλλοντική βιβλιοθήκη του EnviroLink: Αέρας -- Air Γη -- Earth Νερό -- Water Χλωρίδα και πανίδα -- Flora and Fauna Φωτιά -- Fire <HR WIDTH="100%"> Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε.- Προηγούμενη σελίδα- Επόμενη σελίδα 15

16 Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Πηγές Π.Ε. - Οδηγός Πηγών Οδηγός Πηγών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πρόκειται για έναν οδηγό των πηγών που βρισκόνται στο Internet και περιέχουν καταλόγους με πληροφορίες για το περιβάλλον. Όλες αυτές οι πηγές προσφέρουν βοηθήματα Π.Ε. Τα sites που ακολουθούν καταγράφουν ενδεικτικά: πηγές περιβαλλοντικών θεμάτων, οργανισμούς προστασίας περιβάλλοντος. εξερεύνηση/ανεύρεση περιβαλλοντικών θεμάτων. Οδηγός πηγών Π.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος των ΗΠΑ -- Environmental Protection Agency - A Guide to EE Resources Οδηγός περιβαλλοντικών πληροφοριών στο Ιnternet των Briggs-Erickson και Murphy -- Guide to Environmental Resources on the Internet by Briggs-Erickson and Murphy Οδηγός του Econet -- EcoNet Ας μοιραστούμε γνώσεις Π.Ε. (SEEK) -- Sharing Environmental Education Knowledge (SEEK) Μηχανή ψαξίματος Magellan - Magellan search engine (Εξερεύνηση/ανεύρεση περιβαλλοντικών θεμάτων) Ηλεκτρονικός Οδηγός Περιβαλλοντικών Οργανώσεων -- Amazing Environmental Organization WebDirectory (Μηχανή ψαξίματος για σημαντικότερα περιβαλλοντικά θέματα) Μηχανή ψαξίματος του EnviroLink -- Search EnviroLink Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε.- Προηγούμενη σελίδα - Επόμενη σελίδα 16

17 Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Βασικές Οργανώσεις και Δίκτυα Π.Ε. Βασικές Οργανώσεις και Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Οι κατάλογοι που ακολουθούν αποτελούν μια ακόμη οδό για την ανεύρεση πληροφοριών σχετικών με την περιβαλλοντική εκπαίδευση (Π.Ε.). Μπορείτε να ανιχνεύσετε πληροφορίες από όλο το φάσμα των περιβαλλοντικών θεμάτων. Η θεματολογική έρευνα (παρ'όλο που δεν προσφέρεται όσο το δυνατόν απλούστερα) γίνεται με ευκολία αφού ο κάθε κατάλογος συμπεριλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή του εκάστοτε site. Η ηλεκτρονική βόλτα στις οργανώσεις και τα δίκτυα της Π.Ε. αξίζει τον κόπο διότι στην πλειονότητά τους, περιέχουν ποιοτικές και χρηστικές πληροφορίες καθώς και εκπαιδευτικά βοηθήματα. Οι κατάλογοι που ακολουθούν είναι μια συλλογή διευθύνσεων περιβαλλοντικών οργανώσεων και δικτύων συγκεντρωμένων στα κύρια sites της Π.Ε. ώστε να διευκολύνεται η ανεύρεσή τους. Η παρουσίαση εντός των καταλόγων γίνεται με αλφαβητική σειρά. Κατάλογος Οργανισμών του EcoNet -- EcoNet's Directory of Organizations Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και Περιβαλλοντικά Προγράμματα του EE-Link -- Environmental Education Organizations and Projects Βάση Πληροφοριών για την Π.Ε. του Hytelnet -- Hytelnet Environmental Education database Οδηγός Gopher Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και Δικτύων -- A Guide to Environmental Resources on the Internet Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε.- Προηγούμενη σελίδα - Επόμενη σελίδα 17

18 Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Ενδιαφέρουσες Sites για την Π.Ε. Ενδιαφέρουσες Sites για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Σημείωση: Ό,τι ακολουθεί είναι μόνο δείγμα) Παρουσιάζουμε τα ακόλουθα sites γενικού ενδιαφέροντος και χρηστικότητας ως ενδεικτικά του εύρους της περιβαλλοντικής θεματολογίας και της ποικιλίας περιβαλλοντικών πληροφοριών. * Στον τομέα της έρευνας και πληροφόρησης, τα ΜΜΕ αντανακλώντας την αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση του ακροατηρίου τους όχι μόνο συμπεριλαμβάνουν αλλά και φροντίζουν για την μεγαλύτερη και αμεσότερη διάδοση περιβαλλοντικών θεμάτων. Τα προβαλλόμενα περιεχόμενα συμπεριλαμβάνουν ειδήσεις, επικαιρότητα. τεχνολογικά ευρήματα, έρευνες, κ.λ.π. Περιβαλλοντικά θέματα στο ειδησεογραφικό κανάλι CNN -- CNN's "Earth" news section Διάρθρωση των ειδήσεων του CNN σε μορφή μαθήματος -- CNN's news in curriculum outline Ανθρωπολογικό και περιβαλλοντικό περιοδικό National Geographic -- National Geographic's site Παγκόσμιο δίκτυο περιβάλλοντος και τεχνολογίας GNET -- Global Network for Environment and Technology * Περιβαλλοντικές οργανώσεις στο Internet παρουσιάζουν τη δράση και το έργο τους καθώς και επιστημονική ενημέρωση για επίκαιρα περιβαλλοντικά προβλήματα.: Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον -- United Nations Environment Program (UNEP) Παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση -- World Wide Fund for Nature Διεθνής Greenpeace -- Greenpeace International Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία -- Hellenic Ornithological Society Ελληνική Εταιρεία για την Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας - Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal Ρέα :Ελληνική Διεπιστημονική Εταιρεία για την Οικολογική Γεωργία-- Rea: Hellenic Inter-Scientific Society for Organic Agriculture * Διεπιστημονικοί εκπαιδευτικοί κλάδοι που δίδουν προτεραιότητα στη σχέση αλληλεξάρτησης που συνδέει τον άνθρωπο με το φυσικό του περιβάλλον: Φύση και Ψυχολογία: - Nature and Psychology: Σύνδεση με την φύση -- Connecting with Nature Οικοψυχολογία: η θέση και σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον - Ecopsychology Διεθνής Οργανισμός Βιοπολιτικής -- Biopolitics Inetrnational Organization * Η αγορά εργασίας που σχετίζεται με το Περιβάλλον διευρύνεται συνεχώς και εξελίσσεται ταχύτατα παγκοσμίως. Ακολουθούν παραδείγματα από αυτόν τον τομέα απασχόλησης στις ΗΠΑ.: 18

19 Οργανισμός περιβαλλοντικών επαγγελμάτων -- The Εnvironmental Careers Organization Πρακτική για μαθητές περιβαλλοντικών επιστημών -- Environmental Internship Clearinghouse Κέντρα απασχόλησης στο Internet -- Employment Centers on the Internet from Catapult Περιβαλλοντική Απασχόληση -- Employment from the Environmental Organization WebDirectory Περιβαλλοντικά Βιογραφικά -- Environmental Resumes from the Environmental Organization WebDirectory * Διάφορα: Αλυσίδα της ζωής -- The Web of Life (Εξερευνώντας την βιοποικιλότητα. Multimedia παρουσίαση οικολογικών θεμάτων) To Internet στην εκπαίδευση του Web66 -- Web66: A K-12 World Wide Web Project (Τεχνογνωσία - υποστήριξη για το Internet και εκπαιδευτικά βοηθήματα για το νηπιαγωγείο - δημοτικό) Το Internet και το περιβάλλον στην Π.Ε. - CIESIN The Complete Environmental Internet (Σεμινάριο παρουσίασης και χρήσης του Internet στην Π.Ε.) Εισαγωγή στο Internet για Δασκάλους - Introduction to the Internet for Τeachers (Εκπαιδευτικό σεμινάριο του τι είναι και πως χρησιμοποιείται το Internet για εκπαιδευτικούς) "Ο κόσμος του ηφαιστείου" -- Volcano World (Μαθήματα και ενημέρωση για τα ηφαίστεια στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό) Περιβαλλοντικό Παιχνίδι για παιδιά -- Earth Mission: Possible! Γη και Επιστήμη: για εκπαιδευτικούς και μαθητές θετικών επιστημών -- For Science Teachers and Students: Earth Sciences (Θέματα: παγκόσμια σεισμολογική δραστηριότητα, "Ο κόσμος του ηφαιστείου", το Κέντρο Έρευνας του Μουσείου Smithsonian για τη μελέτη της γης και των πλανητών, κ.λ.π.) "Πλανήτης Ωκεανός" του Μουσείου Smithsonian -- Ocean Planet, Smithsonian Museum (Ηλεκτρονική έκθεση για τους ωκεανούς με πλήρη εκπαιδευτική παρουσίαση και υποστήριξη) Ηλεκτρονικό περιοδικό "Ένας Κόσμος" του Envirolink -- EnviroLink's One World Magazine Ηλεκτρονική αίθουσα τέχνης αφιερωμένη στα άγρια ζώα -- Art Realms Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε - Προηγούμενη σελίδα 19

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ @ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ @ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκπόνηση της εργασίας αυτής αφορά την αξιολόγηση των ιστοσελίδων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Περιληπτικά μπορούμε να αναφέρουμε πως πρόκειται να διεξάγουμε μια έρευνα γνώμης σχετικά με το πώς αξιολογούν

Διαβάστε περισσότερα

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1 Τα κείμενα της παρούσας έκδοσης έχουν γραφεί από τους ακόλουθους: Ευτυχία Αλεξανδρίδου, Μαρία Αναγνωστοπούλου, Mανώλη Αναστασιάδη, Αντώνη Αποστολάκη,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Σέρρες, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 πρόσβαση στη γνώση πρόσβαση στη γνώση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 1 Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 Αντί Προλόγου Το Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα

Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Το έργο χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CIP PSP) Συμφωνία Χρηματοδότησης αρ. 297229 1 Περιγραφή ODS Το έργο Open Discovery

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ: 56850/3145/16.09.97

Αριθμός απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ: 56850/3145/16.09.97 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πρόγραμμα: «Συμμετοχή της Ελλάδας στη Μεσογειακή Επιτροπή Υγροτόπων της Διεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ

Διαβάστε περισσότερα

γ. ΕΝΟΤΗΤΑ Η συμβολή του πολίτη

γ. ΕΝΟΤΗΤΑ Η συμβολή του πολίτη 335 γ. ΕΝΟΤΗΤΑ Η συμβολή του πολίτη ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Γ : Βίγγος Πέτρος Κουτσάκης Γιάννης (προεδρεύει) Λιαπάτης Γιάννης Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι μας, όπως άλλωστε προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ...5 Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1989-1990...5

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ...5 Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1989-1990...5 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1989-2000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2001-2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2002 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π2. Επιχειρησιακό σχέδιο για την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Π.2Α Μελέτη για την ενότητα «Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, υποστήριξη, υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - 1 -

Σχεδιασμός, υποστήριξη, υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - 1 - - 1 - σ χ ε δ ι α σ μ ό ς υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η υ λ ο π ο ί η σ η Π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς - 3 - Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας (Γραφείο Π.Ε.), ΚΠΕ Ανατολικού

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση, επικοινωνία και εκπαίδευση. «Έκθεση Δράσεων Δημοσιοποίησης»

Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση, επικοινωνία και εκπαίδευση. «Έκθεση Δράσεων Δημοσιοποίησης» LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) «Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος» Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση, επικοινωνία και εκπαίδευση. «Έκθεση Δράσεων Δημοσιοποίησης»

Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση, επικοινωνία και εκπαίδευση. «Έκθεση Δράσεων Δημοσιοποίησης» LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) «Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος» Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Μεταπτυχιακή Διατριβή Βενιέρη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε.

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Καπογιαννόπουλος Γεώργιος 1, Καρλής Κωνσταντίνος 2, Σκίκος Νικόλαος 3 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής gkapog@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ «Social advertising και Τουρισμός» Η διαδικτυακή διαφήμιση και η χρήση αυτής στα Social

Διαβάστε περισσότερα

Εφορείες Υποστήριξης Έργου Γενικής Εφορείας

Εφορείες Υποστήριξης Έργου Γενικής Εφορείας _2 Εφορείες Υποστήριξης Έργου Γενικής Εφορείας ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ εφορείες υποστήριξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ έργου γ.ε. εφορεία διοίκησης Η Εφορεία Διοίκησης με την ομάδα εργασίας της συνέχισε το έργο της διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΙ Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ Μελετητική Οµάδα: Μιχάλης Μεταξάς Γιάννης Τόλιας Θόδωρος Τσαµουρτζής Μάιος 2004 Το παρόν κείµενο αποτελεί µια συνοπτική έκδοση του ολοκληρωµένου

Διαβάστε περισσότερα