ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET Ομάδα Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ / ΕΚΚΕ Μεσογείων 14-18, Αθήνα Τηλ: (εσωτ. 505), Fax: Web page: COPYRIGHT 1997 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1

2 I. Ταυτότητα της Ομάδας Περιβάλλοντος Η Ομάδα Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ του ΕΚΚΕ συγκροτήθηκε το 1995 και ασχολείται με διάφορα αντικείμενα που αφορούν τον πολύπλευρο χώρο του Περιβάλλοντος. Η έως τώρα δραστηριότητά της συνοψίζεται στα κάτωθι: I. Από τον Ιανουάριο του '96 έως το Μάρτιο του '97 ανέλαβε και υλοποίησε ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), με αντικείμενα: α) την "Έρευνα για τις Μη Κυβερνητικές Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις" (ΜΚΟ-ΠΟ) και β) την "Καταγραφή των Φορέων που έχουν σχέση με το Περιβάλλον". Η έρευνα για τις ΜΚΟ-ΠΟ διεξήχθη με τη συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου στην έδρα της κάθε Οργάνωσης σ' ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ για τους Φορείς έγινε συμπλήρωση "φόρμας" είτε με επίσκεψη όπου ήταν δυνατόν είτε με επικοινωνία μέσω τηλεφώνου και fax. Το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν: α) Η δημιουργία δύο (2) Βάσεων Δεδομένων (Β.Δ.) οι οποίες είναι προσβάσιμες από τις ηλεκτρονικές σελίδες του ΕΚΚΕ και του ΥΠΕΧΩΔΕ. β) Η έκδοση του τόμου "Φορείς που έχουν σχέση με το Περιβάλλον" (1.000 αντίτυπα) ο οποίος διατέθηκε σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Βιβλιοθήκες και Οργανώσεις μαζί με δισκέτα η οποία περιέχει το σύνολο των δύο (2) Β.Δ. II. Το Σεπτέμβριο του '97 η Ομάδα Περιβάλλοντος ανέλαβε το πρόγραμμα "Ενημέρωση - Επικαιροποίηση της Β.Δ." και πάλι με χρηματοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο περιλάμβανε: α) επαναληπτική έρευνα για τις ΜΚΟ - ΠΟ, που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία ενημερώθηκε και αναμορφώθηκε η δημιουργηθείσα από το πρώτο πρόγραμμα Β.Δ. β) δημοσιοποίηση - προβολή του παραχθέντος έργου και διάχυση της πληροφόρησης για τα αποτελέσματα της έρευνας στις ΜΚΟ - ΠΟ και της καταγραφής των Φορέων που σχετίζονται με το Περιβάλλον, στο πλαίσιο του προγραμματισμού του ΥΠΕΧΩΔΕ για ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των πολιτών και των Φορέων για περιβαλλοντικά θέματα. III. Κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου '97 - Ιανουαρίου '98 η Ομάδα Περιβάλλοντος ανέλαβε και υλοποίησε, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) και με χρηματοδότηση του ΕΙΝ/ΥΠΕΠΘ, Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικά σε καθηγητές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με αντικείμενο τη "Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών" και τη χρήση του Internet. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τη διεξαγωγή σεμιναρίου σε 20 εκπαιδευτικούς της Β' Δ/νσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Ν.Αττικής, ασχολούμενους με προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), καθώς και την διενέργεια ενημερωτικών και εκπαιδευτικών ημερίδων σε όλες τις Δ/νσεις του Ν. Αττικής. Με τη σύμφωνη γνώμη των δύο προαναφερθέντων φορέων (ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΕΠΘ) αποφασίστηκε και πραγματοποιήθηκε έκδοση, το υλικό της οποίας διακρίνεται σε τρεις ενότητες: 2

3 α) "Στοιχεία Μεθοδολογίας Κοινωνικών Ερευνών" (Κείμενα Εισηγήσεων). β) "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Internet" (Χρήση του "Οδηγού Ανίχνευσης Θεμάτων Π.Ε. στο Internet"). γ) "Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" (Κείμενα - Ανάλυση Στατιστικών Αποτελεσμάτων του συνόλου των Προγραμμάτων Π.Ε. που πραγματοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Αν.Αττικής ). Το προϊόν της έκδοσης έχει σταλεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις κατά Νομαρχία Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (2.000 αντίτυπα) με σκοπό να αποτελέσει βοήθημα και οδηγό για τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα Π.Ε. IV. Στις δραστηριότητες της Ομάδας Περιβάλλοντος ανήκει και η δημιουργία "Οδηγού Ανίχνευσης για θέματα Π.Ε. στο Internet" που πραγματοποιήθηκε με αυτοχρηματοδότηση του ΕΚΚΕ, διατίθεται δε σε κοινή χρήση από το Μάϊο του '97 σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά) ενώ μια πρόσθετη ενημέρωση και συμπλήρωση έγινε τον Οκτώβριο του '97. Παράλληλα η Ομάδα Περιβάλλοντος αναπτύσσει την δραστηριότητά της και σε άλλα αντικείμενα. I. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το χρονικό διάστημα Μαϊου - Ιουνίου '97, τα μέλη της προχώρησαν σε επιπλέον στατιστικές επεξεργασίες των αποτελεσμάτων απογραφικής έρευνας για τους θερινούς κινηματογράφους των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης (τα ερωτηματολόγια είχαν συμπληρωθεί το καλοκαίρι του '94). Τα αποτελέσματα της έρευνας υπάρχουν στη σελίδα μας στο Internet. II. Από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 1997 πραγματοποίησε, σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας (ΣΔΞΑ), έρευνα που αφορά την καθαριότητα στους Αρχαιολογικούς χώρους και το Εθνικό Οδικό Δίκτυο και εξέδωσε τα πορίσματά της σε έντυπη μορφή, τα οποία υπέβαλε το ΣΔΞΑ στους αρμόδιους για την επίλυση του προβλήματος Φορείς. III. Ηλεκτρονική σελίδα ΕΚΚΕ - "Περιβαλλοντική Γωνιά" Με τα αποτελέσματα των παραπάνω αναφερθέντων προγραμμάτων δημιουργήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΚΚΕ η "Περιβαλλοντική Γωνιά" της Ομάδας Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ, που περιέχει: α) Β.Δ. με τα αποτελέσματα της Έρευνας των ΜΚΟ-ΠΟ, όπως διαμορφώθηκαν με την επαναληπτική έρευνα και την αποτύπωση των νέων στοιχείων (έως τον Απρίλιο '98). β) Β.Δ. με τον Κατάλογο των Φορέων που έχουν σχέση με το Περιβάλλον όπως ενημερώθηκε πρόσφατα (Οκτώβριος - Δεκέμβριος '98). γ) Ανάλυση Στατιστικών Αποτελεσμάτων της έρευνας για τις ΜΚΟ-ΠΟ. δ) Οδηγό ανίχνευσης θεμάτων Π.Ε. στο Internet. ε) Κείμενα με το υλικό των τριών (3) φυλλαδίων για τη Π.Ε. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι Για να πραγματοποιηθούν σε διάστημα τριών (3) ετών, τα παραπάνω αναγραφόμενα η Ομάδα Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ είχε τη συνεχή συμπαράσταση των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΚΚΕ καθώς και συναδέλφων. Συνεργασίες οι οποίες αναπτύχθηκαν και πρέπει να αναφερθούν είναι με το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων, με την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών 3

4 Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς επίσης με μεμονωμένα άτομα και Οργανώσεις ή Φορείς των δύο χώρων. Τέλος αξίζει να τονιστεί η συνεργασία και η συμβουλευτική παρουσία του συμβούλου Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Δημήτριου Τσίρου. IV. Σύνθεση της Ομάδας Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ Την ερευνητική ομάδα αποτελούν: Τσακίρης Κων/νος, οικονομολόγος - περιφερειολόγος, υπεύθυνος Ομάδας Σακελλαρόπουλος Κων/νος, οικονομολόγος - πολεοδόμος, υπεύθυνος μηχανογραφικής-ηλεκτρονικής επεξεργασίας. Θεοδωρόπουλος Κων/νος, οικονομολόγος, υπεύθυνος για την ανάλυση στατιστικών αποτελεσμάτων Παλληκάρη Μαργαρίτα, πολιτολόγος, υπεύθυνη για τον έλεγχο του συλλεχθέντος υλικού, την εισαγωγή στοιχείων στο PC και τη γραμματειακή υποστήριξη. 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια συνεχή ποσοτική αύξηση, ενώ παράλληλα γίνονται αναγκαίες προϋποθέσεις η ποιοτική βελτίωση τους και ο εμπλουτισμός των περιεχομένων τους. Πολύτιμο βοήθημα στην άντληση πληροφοριών για θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μπορεί ν' αποδειχθεί το Internet, που περιέχει μεγάλο όγκο σχετικού υλικού. Η Ομάδα Περιβάλλοντος του ΕΚΚΕ έχει προσπαθήσει να οργανώσει και να παρουσιάσει μια εμπεριστατωμένη επιλογή από τις διαθέσιμες πληροφορίες για την Π.Ε. στο Internet, οι οποίες να είναι χρήσιμες για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/ φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Προφανώς η συλλογή αυτή δεν είναι η πληρέστερη ή η ιδανικότερη, απλά φιλοδοξεί να χρησιμεύσει ως ένα αποτελεσματικό βοήθημα για την Π.Ε. Η συλλογή αυτή που παρουσιάζουμε είναι το αποτέλεσμα της ανεύρεσης ηλεκτρονικών σελίδων για το περιβάλλον και της οργάνωσης και ταξινόμησης τους σε κατηγορίες σχετικές με την περιβαλλοντική θεματολογία που μπορεί να είναι χρήσιμη στην Π.Ε. Οι κατηγορίες που επιλέξαμε βασίζονται στην διαθεσιμότητα θεμάτων Π.Ε. στο Internet και στην μετέπειτα ταξινόμηση των θεμάτων αυτών σε κατηγορίες που θεωρούνται γενικά αποδεκτές ως τα κυριότερα θέματα Π.Ε. Τα κριτήρια της επιλογής μας είναι τα εξής: η ποιότητα του site, η εμβέλεια και χρηστικότητα των πληροφοριών που περιέχει και τέλος η ευκολία πρόσβασης σε πιο εξειδικευμένες πληροφορίες μέσω του Ιnternet. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΚΚΕ είναι: Απ' όσους εκπαιδευτικούς έχουν ήδη την εμπειρία και τη δυνατότητα χρήσης του Internet, οι παρατηρήσεις τους είναι επιθυμητές στο Για όσους δεν έχουν ακόμη την εμπειρία και τη δυνατότητα πρόσβασης παραθέτουμε στη συνέχεια τα αρχικά φύλλα της Web σελίδας μας και την όσο το δυνατόν απλοποιημένη ορολογία (αργκό) του Internet, ως ένα πρώτο βήμα εξοικείωσης με τον χώρο. Τον Οδηγό Αναζήτησης Θεμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχεδίασαν και δημιούργησαν: ο K. Σακελλαρόπουλος, ερευνητής του ΕΚΚΕ και μέλος της Ομάδας Περιβάλλοντος και η Α. Σιωνίδου, ειδικευμένη σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και τακτική συνεργάτις της Ομάδας Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ του ΕΚΚΕ. 5

6 6

7 ΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΑΡΓΚΟ) ΤΟΥ INTERNET Internet - ιντερνέτ - Διαδύκτιο: ένα σύνολο ηλεκτρονικά συνδεδεμένων υποδικτύων που επιτρέπουν την μεταφορά και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών (H/Y). WWW - World Wide Web - γουόλντ γοάϊντ ουέμπ - Παγκόσμιο Ηλεκτρονικό Δίκτυο: το μέσον με το οποίο γίνεται η δημοσίευση και η πρόσβαση σε υπερκείμενα μέσω ενός εύχρηστου περιβάλλοντος γραφικών. Browser - μπρόουσερ - ηλεκτρονικό πρόγραμμα περιήγησης που επιτρέπει την πρόσβαση και παρουσίαση ηλεκτρονικών δεδομένων που βρίσκονται στο WWW. Browsing - μπράουζινγκ ή μπρόουζινγκ - η διαδικασία της περιήγησης /περιπλάνησης μέσο του browser στις ηλεκτρονικές σελίδες του Internet. Webpage - ουέμππέϊτζ - Ιστοσελίδα: μια συλλογή ηλεκτρονικών "σελίδωv'' δηλ. ένα ηλεκτρονικό αρχείο που περιέχει πληροφορίες (που συνδέονται μέσω hypertext /hyperlinks) που σχετίζονται με θεματική ενότητα. Website - ούεμπσαϊτ - μια συλλογή από ιστοσελίδες που περιέχουν την ίδια θεματική ενότητα (π.χ. το website του Ε.Κ.Κ.Ε που περιέχει διάφορες πληροφορίες που έχει ηλεκτρονικά αρχειοθετήσει και παρουσιάσει το Ε.Κ.Κ.Ε). Hypertext / Hyperlinks - χάϊπερτέξτ / χάϊπερλινκς - Υπερκείμενα / Υπερσυνδέσεις: η μέθοδος που γίνεται η διαδικασία της περιήγησης / περιπλάνησης στο Παγκόσμιο Δίκτυο. Είναι μια ηλεκτρονική εφαρμογή που επιτρέπει την χρηστικά εύκολη μετάβαση από το ένα ''μέρος'' (site) στο άλλο. Links- λινκς - Συνδέσεις: συνδέουν ηλεκτρονικά μέσω Δικτύου όλα τα παραπάνω. Search Engines - σέρτς έντζινς - Μηχανές Ψαξίματος ή Μηχανές Αναζήτησης ή Μηχανές Έρευνας: τα ηλεκτρονικά εργαλεία που βοηθούν στην θεματική ανεύρευση των περιεχομένων του Παγκόσμιου Δικτύου. Surfing - σέρφινγκ - ''Πλανάροντας στα κύματα'', κάνοντας σέρφ στις συνδέσεις του Δικτύου δηλ. πηγαίνοντας από την μία σύνδεση στην άλλη (π.χ από το Ε.Κ.Κ.Ε στον Δημόκριτο και από τον Δημόκριτο στο Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και από το Ε.Κ.Θ.Ε στη συλλογή ιστιοσελίδων - website - του Ερευνητικού Κέντρου Ζακ Υβ Κουστό κ.λ.π). 7

8 Ο πίνακας περιεχομένων των ηλεκτρονικών σελίδων που σχεδίασε η Ομάδα Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Αγροτικής και Αστικής Κοινωνιολογίας του ΕΚΚΕ έχει ως εξής: Ι. Εισαγωγή Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Internet Ι.α. Τι προσφέρει το Internet στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση; I. Από την σκοπιά της Μεθοδολογίας και πρακτικής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης II. Από την σκοπιά των Οργανισμών που παρέχουν πληροφόρηση I. Ι.β. Παραδείγματα μεθοδολογικών εργαλείων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από το Internet: 0 Θέμα 1ο: Φυτοφάρμακα και περιβάλλον 1 Θέμα 2ο: Δημιουργία Πρότυπου Οδηγού Μουσείου 2 Θέμα 3ο: Περιβαλλοντικά προβλήματα ΙΙ. Πηγές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΙΙ.α.Βιβλιοθήκες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΙΙ.β.Πηγές Π.Ε κατά Εκπαιδευτική Βαθμίδα ΙΙ.β.1Νηπιαγωγείο - Δημοτικό 1) Μαθήματα 2) Βοηθήματα ΙΙ.β.2.Γυμνάσιο - Λύκειο - Πανεπιστήμιο 1) Μαθήματα 2) Βοηθήματα: 2α) Γενικής περιβαλλοντικής θεματολογίας 2β) Κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα 2γ) Ειδικότερα περιβαλλοντικά θέματα ΙΙΙ.Οδηγός Πηγών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης IV.Βασικές Οργανώσεις και Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης V.Ενδιαφέρουσες Sites για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τις Σελίδες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δημιούργησε και επιμελείται η Άρτεμη Σιωνίδου. 8

9 Σχόλια και παρατηρήσεις ευπρόσδεκτα στη διεύθυνση Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα - Επόμενη σελίδα Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εισαγωγή Εισαγωγή Το Internet μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μια ζωντανή αντανάκλαση της εποχής μας, αλλά και ως μια εικόνα του μέλλοντος. Είναι το μεγαλύτερο έντυπο στον κόσμο και το πιο φιλελεύθερο διότι όχι μόνο δεν έχει εκδότη, αλλά η εμβέλεια του είναι παγκόσμια και υφίσταται την μικρότερη κρατική παρέμβαση. Ό,τι υπάρχει στον κόσμο του Ιnternet είναι ένας πεντακάθαρος καθρέπτης των ενδιαφερόντων και αναγκών των χρηστών του. Από αυτή την σκοπιά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση (Π.Ε.) είναι αρκετά διαδεδομένη στο Ιnternet. Το Internet περιέχει πλήθος πληροφοριών για την Π.Ε., που προέρχονται από όλες τις άκρες της γης. Η Ομάδα Περιβάλλοντος του ΕΚΚΕ έχει προσπαθήσει να οργανώσει και να παρουσιάσει μια εμπεριστατωμένη επιλογή από τις διαθέσιμες πληροφορίες για την Π.Ε. στο Internet οι οποίες να είναι χρήσιμες για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Προφανώς δεν ισχυριζόμαστε ότι η συλλογή αυτή είναι η πληρέστερη ή η ιδανικότερη, απλά φιλοδοξούμε να χρησιμεύσει ως ένα αποτελεσματικό βοήθημα για την Π.Ε. Γι αυτόν το λόγο επιλέξαμε τις πληροφορίες στο site αυτό με βάση τα εξής κριτήρια: την ποιότητα του site, την εμβέλεια και χρηστικότητα των πληροφοριών που περιέχει και τέλος την ευκολία πρόσβασης σε πιο εξειδικευμένες πληροφορίες μέσω του Ιnternet. Τι προσφέρει το Ιnternet στην Π.Ε.; Η χρήση του Internet στην Π.Ε. επιτρέπει την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και πληροφοριών των οποίων η εμβέλεια επεκτείνεται από τοπικό σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης παρέχει άμεση πληροφόρηση για όλα τα θέματα και όλους τους τρόπους έκφρασής τους (π.χ. δημοσιογραφία, επιστημονικά άρθρα, σεμινάρια, κ.λ.π.) που σχετίζονται με την Π.Ε. Αξιοσημείωτο είναι και το ποσοστό βοήθειας, αλληλοσυμπαράστασης και αλληλοπληροφόρησης που υπάρχει μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/φοιτητών διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων και χωρών. Πάνω απ όλα όμως αποδεικνύει τη σημαντική θέση που κατέχει η Π.Ε. στη συνείδηση και δράση της διεθνούς εκπαιδευτικής κοινότητας. Ποια η αξία της χρήσης του Internet στην Π.Ε.; 1. Από τη σκοπιά της εκπαίδευσης: - Παρέχει την δυνατότητα για άμεση επαφή με την πραγματικότητα. Ο καθένας μπορεί να γίνει συγγραφέας και να εκδώσει το έργο του σ ένα παγκόσμιο κοινό. - Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, ιδέες και εμπειρίες χωρίς τον περιορισμό που επιβάλλουν οι αποστάσεις. 9

10 - Το Ιnternet παρέχει την δυνατότητα για ανεξάρτητη μάθηση και επιτρέπει αμεσότητα στη μόρφωση πάνω σε θέματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στις εκπαιδευτικές εμπειρίες των μαθητών/φοιτητών και εκπαιδευτικών. - Βοηθά την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς και άλλων φορέων. - Αποτελεί μια αστείρευτη πηγή πληροφοριών πάνω σε θέματα Π.Ε. - Προσφέρει εκπαιδευτικά βοηθήματα 2. Από την σκοπιά των Οργανισμών που παρέχουν πληροφόρηση Το Ιnternet μπαίνει στην ζωή μας και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι on-line όλο και θα αυξάνονται (Μην ξεχνάτε: όσο απλοποιείται η χρήση του Ιnternet, τόσο ευρύτερη χρήση του θα γίνεται) Το κόστος παροχής και μετάδοσης πληροφοριών μέσω του Ιnternet είναι φθηνό (και θα γίνεται φθηνότερο) άσχετα από τον αριθμό αντιτύπων της έκδοσης. Το Ιnternet έχει παγκόσμια εμβέλεια. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν 24ωρη πρόσβαση σε αυτό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν είναι όλα ρόδινα στο Internet. Υπάρχουν πάμπολλες άχρηστες πληροφορίες και χιλιάδες άλλα sites που μπορούν να απασχολήσουν το χρήστη χωρίς σοβαρό λόγο. Πάνω απ όλα το Internet δεν ελέγχεται καθόλου εύκολα. Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε. - Επόμενη σελίδα 10

11 Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Παραδείγματα Παραδείγματα μεθοδολογικών εργαλείων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσω του Internet Σε πολλά σχολεία της χώρας γίνονται δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Π.Ε.). Η θεματολογία, η οργάνωση και η εκτέλεση επιλέγεται και πραγματοποιείται από τον εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τους μαθητές. Διαλέγουμε τρία θέματα από εφαρμοσμένα μαθήματα και παραθέτουμε πληροφορίες που βρήκαμε στο Internet: (Όλα τα sites είναι στα αγγλικά) <HR WIDTH="100%"> Θέμα 1ο: Φυτοφάρμακα και περιβάλλον "Η χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στις καλλιέργειες" Εκπαιδευτικό βοήθημα από το Τμήμα Γεωργίας και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα, στο Λινκόλν των Η.Π.Α. Κάνοντας μια επισκόπηση των περιεχομένων του site μπορούν να βρεθούν πληροφορίες που θα βοηθήσουν και ίσως εμπλουτίσουν την προετοιμασία και εκτέλεση του μαθήματος. "Αειφόρος Γεωργία" Το site από το Τμήμα Έρευνας Αειφόρου Γεωργίας και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Ντέϊβις των Η.Π.Α, παρουσιάζει μεθόδους αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκύπτουν από τη χρήση φυτοφαρμάκων. <HR WIDTH="100%"> Θέμα 2ο: Δημιουργία Πρότυπου Οδηγού Μουσείου "Πλανήτης Ωκεανός" Το Μουσείο Ιδρύματος Φυσικής Ιστορίας Smithsonian, περιλαμβάνει ηλεκτρονική έκθεση με εκτενή παρουσίαση για τους ωκεανούς. Περιέχει εκπαιδευτικά βοηθήματα για μαθητές και καθηγητές. Μια επισκόπηση του περιεχομένου του site προσφέρει ένα εμπεριστατωμένο παράδειγμα για τη δημιουργία Πρότυπου Οδηγού Μουσείου. <HR WIDTH="100%"> Θέμα 3ο: Περιβαλλοντικά προβλήματα Παρουσίαση τριών sites με επιστημονική πληροφόρηση και εκπαιδευτικά βοηθήματα που αναφέρονται στα κύρια περιβαλλοντικά θέματα. Κάθε site αναφέρει χαρακτηριστικές ομάδες περιβαλλοντικών προβλημάτων. Παράδειγμα Ι : "Environmental Education - Link" Παράδειγμα ΙΙ: "Environment On-Line" Παράδειγμα ΙΙΙ: "EnviroNET Australia" <HR WIDTH="100%"> Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε.- Προηγούμενη σελίδα - Επόμενη σελίδα 11

12 Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Πηγές Π.Ε.- Βιβλιοθήκες Πηγές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τα sites που ακολουθούν αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό και το μαθητή/φοιτητή στη μεθοδολογία και πρακτική της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Π.Ε.) καθώς και στην οργάνωση, προετοιμασία, έρευνα και διεξαγωγή των σχετικών δραστηριοτήτων. Βιβλιοθήκες Π.Ε. Οι θεματολογικοί κατάλογοι που παρουσιάζουμε, παραπέμπουν σε άλλα sites. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επισκόπηση της θεματολογίας της Π.Ε. ή ως μέθοδος ανεύρεσης/εξερεύνησης θεματολογικού καταλόγου κάποιου συγκεκριμένου θέματος. Αλφαβητάρι Οικολογικών Θεμάτων -- List of WWW sites of interest to Ecologists Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη πηγών περιβαλλοντικών θεμάτων -- Virtual Resource Library Πηγές πληροφόρησης για την Π.Ε. -- Environmental Education Information Sources Βιβλιογραφία Περιβαλλοντικών Περιοδικών -- Alphabetical List of Periodicals in EPB Περιβαλλοντικά θέματα απο την Παγκόσμια Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Ενέργεια -- Energy Κλίμα και Κλιματολογικές Αλλαγές -- Climate Περιβάλλον -- Environment Περιβάλλον: όλα τα links -- Environment: all links Αειφόρος Ανάπτυξη -- Sustainable development Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε.- Προηγούμενη σελίδα - Επόμενη σελίδα 12

13 Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Πηγές Π.Ε.- Εκπαιδευτικές βαθμίδες Π.Ε. - Νηπιαγωγείο Δημοτικό Εκπαιδευτικές Βαθμίδες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρατίθενται τα sites που περιέχουν οργάνωση, σχεδιασμό και διεξαγωγή δραστηριοτήτων με ηλεκτρονικά και μη-ηλεκτρονικά βοηθήματα για εκπαιδευτικούς και μαθητές/φοιτητές. Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Μαθήματα Πτηνά: οι περιβαλλοντικοί μας δείκτες -- Birds: Our Environmental Indicators "Φυτρώνει από το έδαφος": -- Green and Growing: from the ground up Μαθήματα φυσικών επιστημών για Εξερευνητές -- Explorer Curriculum Browsing Κέντρο Πληροφόρησης η "Πλαστική Σακκούλα" -- Plastic Bag Cleringhouse Δίκτυο Π.Ε. "Ποτάμια του Κόσμου -- GREEN Global Rivers EE Network Π.Ε. με έμφαση στις θετικές επιστήμες -- For Science Teachers and Students Καινοτομικά Προγράμματα Π.Ε. -- Innovative EE projects Η περιβαλλοντική ιστορία της πόλης Αλμπουκέρκη -- Albuquerque's Environmental Story Αναλυτικά Προγράμματα για την Π.Ε. -- Environmental curriculum lessons Βοηθήματα Πηγές Π.Ε. για δασκάλους και μαθητές -- K-12 Education Resources Ειδικά εκπαιδευτικά βοηθήματα του EE-Link -- EE-Link Specials: Education Πηγές και δραστηριότητες για χρήση στην τάξη -- Classroom Resources - Activities Περιβαλλοντικές πληροφορίες της EE-Link -- Environmental Data/Facts/Statistics Π.Ε. για δασκάλους και μαθητές θετικών επιστημών: -- For Science Teachers and Students: Environmental Studies Το δίκτυο Π.Ε. -- The Environmental Education Network Περιβαλλοντική βιβλιοθήκη του EnviroLink -- EnviroLink Library "Διασκεδάστε Πράσινα" -- Good Green Fun! Εκπαιδευτικά links για παιδιά με θέματα περιβαλλοντικών και θετικών επιστημών-- Sierra Club Angels Chapter/"Jungle Jim's" Πηγές Π.Ε. για μαθητές -- Environmental Resources for Students Διαμάντια της επιστήμης από τον Frank Potter -- Frank Potter's Science Gems: α) Γη και επιστήμη -- Earth Sciences (Θέματα: ατμόσφαιρα και κλίμα, ωκεανοί, γεωλογία, κ.λ.π.) β) Ζωή και επιστήμη -- Life Sciences (Θέματα: οικολογία, βιολογία φυτών και ζώων, κ.λ.π.) Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε.- Προηγούμενη σελίδα- Επόμενη σελίδα 13

14 Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Πηγές Π.Ε.- Εκπαιδευτικές Βαθμίδες Π.Ε. - Γυμνάσιο, Λύκειο, Παν/μιο. Εκπαιδευτικές Βαθμίδες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρατίθενται τα sites που περιέχουν οργάνωση, σχεδιασμό και διεξαγωγή δραστηριοτήτων με ηλεκτρονικά και μη-ηλεκτρονικά βοηθήματα για εκπαιδευτικούς και μαθητές/φοιτητές. Γυμνάσιο - Λύκειο - Πανεπιστήμιο <HR WIDTH="100%"> Μαθήματα Επιστήμη και περιβάλλον: Εκπαιδευτικές καινοτομίες -- Science and the Environment: Innovations for Science Classrooms Κέντρο πληροφόρησης η "Πλαστική Σακκούλα" -- Plastic Bag Clearinghouse Δίκτυο Π.Ε. "Ποτάμια του Κόσμου" -- Global Rivers Environmental Education Network (GREEN) <HR WIDTH="100%"> Βοηθήματα 1. Γενικής Περιβαλλοντικής Θεματολογίας Εκπαιδευτικά βοηθήματα που περιέχουν πληροφορίες, υλικό και πηγές Π.Ε. και άπτονται της γενικότερης περιβαλλοντικής θεματολογίας Το Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης -- The Environmental Education Network (Μια κοινή προσπάθεια εκπαιδευτικών και οργανισμών Π.Ε. που παρέχει τις πιό πρόσφατες πληροφορίες, υλικό και πηγές Π.Ε.) "Διαμάντια της επιστήμης από τον Frank Potter" -- Frank Potter's Science Gems: α) Γη και επιστήμη -- Earth Sciences (Θέματα: ατμόσφαιρα και κλίμα, ωκεανοί, γεωλογία, κ.λ.π.) β) Ζωή και επιστήμη -- Life Sciences (Θέματα: οικολογία, βιολογία φυτών και ζώων, κ.λ.π. Οπτικό εκπαιδευτικό υλικό από το Earth Observing System -- The Earth Observing System's Educator's Visual Materials (Multimedia παρουσίαση, επιστημονική πληροφόρηση και ανάλυση οικολογικών θεμάτων. Τα θέματα είναι χωρισμένα με άξονα το φυσικό στοιχείο -γη/αέρας/νερό- στο οποίο αναφέρονται ή παρουσιάζονται μόνα τους) Δίκτυο περιβάλλοντος της Αυστραλίας -- EnviroNet Australia (Δίκτυο βάσης δεδομένων περιβαλλοντικών θεμάτων π.χ. δυνατότητες διαχείρισης του περιβάλλοντος, Π.Ε., καθαρότερη παραγωγή κ.λ.π.) Θέματα από την περιβαλλοντική βιβλιοθήκη του EnviroLink: Bιβλιοθήκη Π.Ε.του EnviroLink -- EnviroLink's Education Libarary Γενική περιβαλλοντική βιβλιοθήκη του EnviroLink -- Envirolink's General Library Εκδόσεις της περιβαλλοντικής βιβλιοθήκης του EnviroLink -- Envirolink's Publications Περιβαλλοντικός Οργανισμός Ecologia -- Ecologia 14

15 2. Κύρια Περιβαλλοντικά Προβλήματα Παρουσίαση θεμάτων ή πηγών σχετικά με: αειφόρο ανάπτυξη, ποιότητα αέρα - νερού, οικολογία, οικοσυστήματα, ενέργεια, απόβλητα, απορρίμματα, απειλούμενα είδη, βιοποικιλότητα, τρύπα του όζοντος κ.λ.π. Π.Ε. στο Ιnternet -- EE-Link Περιβαλλοντική τεχνολογία - εκπαίδευση -- Environmental Technology Education Περιβαλλοντικός κατάλογος Galaxy -- Galaxy - Environment Παγκόσμια πειραματική γωνιά Π.Ε. internet της CREST -- CREST'S Experimental Internet Global Environmental Education Center Επιστήμη και περιβάλλον του Voyage -- Voyage's Science and the Environment: News summaries Πως να χρησιμοποιήσετε τις περιλήψεις περιβαλλοντικών ειδήσεων της Voyage στο μάθημά σας - How to use Voyage's Science and the Environment News summaries Το περιβάλλον της Αυστραλίας on-line -- Australian Environment On-Line ΠΑΝΟΣ -- Panos 3. Ειδικότερα Περιβαλλοντικά Θέματα Ενέργεια του Solstice -- Solstice: Energy Θάλασσες: προβλήματα με τα θαλάσσια θηλαστικά -- Water bodies: problems with marine mammals Πηγές εκπαίδευσης για φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα -- Pesticide Education Resources Αειφόρος Γεωργία -- Sustainable Agriculture Αστική περιβαλλοντική εκπαίδευση -- Urban Environmental Education Κέντρο αρπακτικών πουλιών -- The Raptor Center Περιβαλλοντική βιβλιοθήκη του EnviroLink: Αέρας -- Air Γη -- Earth Νερό -- Water Χλωρίδα και πανίδα -- Flora and Fauna Φωτιά -- Fire <HR WIDTH="100%"> Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε.- Προηγούμενη σελίδα- Επόμενη σελίδα 15

16 Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Πηγές Π.Ε. - Οδηγός Πηγών Οδηγός Πηγών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πρόκειται για έναν οδηγό των πηγών που βρισκόνται στο Internet και περιέχουν καταλόγους με πληροφορίες για το περιβάλλον. Όλες αυτές οι πηγές προσφέρουν βοηθήματα Π.Ε. Τα sites που ακολουθούν καταγράφουν ενδεικτικά: πηγές περιβαλλοντικών θεμάτων, οργανισμούς προστασίας περιβάλλοντος. εξερεύνηση/ανεύρεση περιβαλλοντικών θεμάτων. Οδηγός πηγών Π.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος των ΗΠΑ -- Environmental Protection Agency - A Guide to EE Resources Οδηγός περιβαλλοντικών πληροφοριών στο Ιnternet των Briggs-Erickson και Murphy -- Guide to Environmental Resources on the Internet by Briggs-Erickson and Murphy Οδηγός του Econet -- EcoNet Ας μοιραστούμε γνώσεις Π.Ε. (SEEK) -- Sharing Environmental Education Knowledge (SEEK) Μηχανή ψαξίματος Magellan - Magellan search engine (Εξερεύνηση/ανεύρεση περιβαλλοντικών θεμάτων) Ηλεκτρονικός Οδηγός Περιβαλλοντικών Οργανώσεων -- Amazing Environmental Organization WebDirectory (Μηχανή ψαξίματος για σημαντικότερα περιβαλλοντικά θέματα) Μηχανή ψαξίματος του EnviroLink -- Search EnviroLink Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε.- Προηγούμενη σελίδα - Επόμενη σελίδα 16

17 Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Βασικές Οργανώσεις και Δίκτυα Π.Ε. Βασικές Οργανώσεις και Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Οι κατάλογοι που ακολουθούν αποτελούν μια ακόμη οδό για την ανεύρεση πληροφοριών σχετικών με την περιβαλλοντική εκπαίδευση (Π.Ε.). Μπορείτε να ανιχνεύσετε πληροφορίες από όλο το φάσμα των περιβαλλοντικών θεμάτων. Η θεματολογική έρευνα (παρ'όλο που δεν προσφέρεται όσο το δυνατόν απλούστερα) γίνεται με ευκολία αφού ο κάθε κατάλογος συμπεριλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή του εκάστοτε site. Η ηλεκτρονική βόλτα στις οργανώσεις και τα δίκτυα της Π.Ε. αξίζει τον κόπο διότι στην πλειονότητά τους, περιέχουν ποιοτικές και χρηστικές πληροφορίες καθώς και εκπαιδευτικά βοηθήματα. Οι κατάλογοι που ακολουθούν είναι μια συλλογή διευθύνσεων περιβαλλοντικών οργανώσεων και δικτύων συγκεντρωμένων στα κύρια sites της Π.Ε. ώστε να διευκολύνεται η ανεύρεσή τους. Η παρουσίαση εντός των καταλόγων γίνεται με αλφαβητική σειρά. Κατάλογος Οργανισμών του EcoNet -- EcoNet's Directory of Organizations Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και Περιβαλλοντικά Προγράμματα του EE-Link -- Environmental Education Organizations and Projects Βάση Πληροφοριών για την Π.Ε. του Hytelnet -- Hytelnet Environmental Education database Οδηγός Gopher Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και Δικτύων -- A Guide to Environmental Resources on the Internet Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε.- Προηγούμενη σελίδα - Επόμενη σελίδα 17

18 Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Ενδιαφέρουσες Sites για την Π.Ε. Ενδιαφέρουσες Sites για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Σημείωση: Ό,τι ακολουθεί είναι μόνο δείγμα) Παρουσιάζουμε τα ακόλουθα sites γενικού ενδιαφέροντος και χρηστικότητας ως ενδεικτικά του εύρους της περιβαλλοντικής θεματολογίας και της ποικιλίας περιβαλλοντικών πληροφοριών. * Στον τομέα της έρευνας και πληροφόρησης, τα ΜΜΕ αντανακλώντας την αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση του ακροατηρίου τους όχι μόνο συμπεριλαμβάνουν αλλά και φροντίζουν για την μεγαλύτερη και αμεσότερη διάδοση περιβαλλοντικών θεμάτων. Τα προβαλλόμενα περιεχόμενα συμπεριλαμβάνουν ειδήσεις, επικαιρότητα. τεχνολογικά ευρήματα, έρευνες, κ.λ.π. Περιβαλλοντικά θέματα στο ειδησεογραφικό κανάλι CNN -- CNN's "Earth" news section Διάρθρωση των ειδήσεων του CNN σε μορφή μαθήματος -- CNN's news in curriculum outline Ανθρωπολογικό και περιβαλλοντικό περιοδικό National Geographic -- National Geographic's site Παγκόσμιο δίκτυο περιβάλλοντος και τεχνολογίας GNET -- Global Network for Environment and Technology * Περιβαλλοντικές οργανώσεις στο Internet παρουσιάζουν τη δράση και το έργο τους καθώς και επιστημονική ενημέρωση για επίκαιρα περιβαλλοντικά προβλήματα.: Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον -- United Nations Environment Program (UNEP) Παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση -- World Wide Fund for Nature Διεθνής Greenpeace -- Greenpeace International Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία -- Hellenic Ornithological Society Ελληνική Εταιρεία για την Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας - Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal Ρέα :Ελληνική Διεπιστημονική Εταιρεία για την Οικολογική Γεωργία-- Rea: Hellenic Inter-Scientific Society for Organic Agriculture * Διεπιστημονικοί εκπαιδευτικοί κλάδοι που δίδουν προτεραιότητα στη σχέση αλληλεξάρτησης που συνδέει τον άνθρωπο με το φυσικό του περιβάλλον: Φύση και Ψυχολογία: - Nature and Psychology: Σύνδεση με την φύση -- Connecting with Nature Οικοψυχολογία: η θέση και σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον - Ecopsychology Διεθνής Οργανισμός Βιοπολιτικής -- Biopolitics Inetrnational Organization * Η αγορά εργασίας που σχετίζεται με το Περιβάλλον διευρύνεται συνεχώς και εξελίσσεται ταχύτατα παγκοσμίως. Ακολουθούν παραδείγματα από αυτόν τον τομέα απασχόλησης στις ΗΠΑ.: 18

19 Οργανισμός περιβαλλοντικών επαγγελμάτων -- The Εnvironmental Careers Organization Πρακτική για μαθητές περιβαλλοντικών επιστημών -- Environmental Internship Clearinghouse Κέντρα απασχόλησης στο Internet -- Employment Centers on the Internet from Catapult Περιβαλλοντική Απασχόληση -- Employment from the Environmental Organization WebDirectory Περιβαλλοντικά Βιογραφικά -- Environmental Resumes from the Environmental Organization WebDirectory * Διάφορα: Αλυσίδα της ζωής -- The Web of Life (Εξερευνώντας την βιοποικιλότητα. Multimedia παρουσίαση οικολογικών θεμάτων) To Internet στην εκπαίδευση του Web66 -- Web66: A K-12 World Wide Web Project (Τεχνογνωσία - υποστήριξη για το Internet και εκπαιδευτικά βοηθήματα για το νηπιαγωγείο - δημοτικό) Το Internet και το περιβάλλον στην Π.Ε. - CIESIN The Complete Environmental Internet (Σεμινάριο παρουσίασης και χρήσης του Internet στην Π.Ε.) Εισαγωγή στο Internet για Δασκάλους - Introduction to the Internet for Τeachers (Εκπαιδευτικό σεμινάριο του τι είναι και πως χρησιμοποιείται το Internet για εκπαιδευτικούς) "Ο κόσμος του ηφαιστείου" -- Volcano World (Μαθήματα και ενημέρωση για τα ηφαίστεια στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό) Περιβαλλοντικό Παιχνίδι για παιδιά -- Earth Mission: Possible! Γη και Επιστήμη: για εκπαιδευτικούς και μαθητές θετικών επιστημών -- For Science Teachers and Students: Earth Sciences (Θέματα: παγκόσμια σεισμολογική δραστηριότητα, "Ο κόσμος του ηφαιστείου", το Κέντρο Έρευνας του Μουσείου Smithsonian για τη μελέτη της γης και των πλανητών, κ.λ.π.) "Πλανήτης Ωκεανός" του Μουσείου Smithsonian -- Ocean Planet, Smithsonian Museum (Ηλεκτρονική έκθεση για τους ωκεανούς με πλήρη εκπαιδευτική παρουσίαση και υποστήριξη) Ηλεκτρονικό περιοδικό "Ένας Κόσμος" του Envirolink -- EnviroLink's One World Magazine Ηλεκτρονική αίθουσα τέχνης αφιερωμένη στα άγρια ζώα -- Art Realms Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε - Προηγούμενη σελίδα 19

Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος

Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος Οικονομολόγος Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Επικοινωνία Γραφείο 716, τηλ. 210-7491716, e-mail ktheodo@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος, ΑΣΟΕΕ, 1986 Τομείς Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education

Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education Μαρία Φουσκάκη, Χημικός Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος Ηράκλειο, 13 Σεπτεμβρίου 2014 Ρέθυμνο, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Chain

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

MIO-ECSDE, MEdIES Ποιοι είμαστε, Δράσεις & Πρωτοβουλίες

MIO-ECSDE, MEdIES Ποιοι είμαστε, Δράσεις & Πρωτοβουλίες ΚΠΕ Ελευσίνας Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Δυτικής Αττικής Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (ΜΙΟ-ECSDE) Διεθνές Δίκτυο Εκπαιδευτικών «MEdIES» Δήμος Ελευσίνας MIO-ECSDE, MEdIES

Διαβάστε περισσότερα

Χριστοδουλίδης Μιχαήλ Συντονιστής Προγράμματος για το ΥΠΠ (Μέση Εκπαίδευση)

Χριστοδουλίδης Μιχαήλ Συντονιστής Προγράμματος για το ΥΠΠ (Μέση Εκπαίδευση) Χριστοδουλίδης Μιχαήλ Συντονιστής Προγράμματος για το ΥΠΠ (Μέση Εκπαίδευση) 13 Οκτωβρίου 2014 1 1 ο Σεμινάριο επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα Οικολογικά Σχολεία Θέματα Σεμιναρίου: Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Μάμαη Δίκτυο 3α, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Αθήνα // τηλ.-φαξ: SOS // Μάμαη 210 8228795 3α, Αθήνα // e-mail: // τηλ.-φαξ: schools@medsos.gr 210 8228795

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 73 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ταυτότητα έρευνας Η έρευνα καταγράφει αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση του internet καθώς και τους βασικούς δείκτες επισκεψιμότητας των sites

ταυτότητα έρευνας Η έρευνα καταγράφει αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση του internet καθώς και τους βασικούς δείκτες επισκεψιμότητας των sites ταυτότητα έρευνας Πηγή: FOCUS BARI Έρευνα: WEB ID Ετήσιο Δείγμα: 12.000 άτομα Πανελλαδικά Μεθοδολογία: Computer Assisted Personal Interviews Καλυπτόμενος πληθυσμός: Ηλικίες 13-74, μόνιμοι κάτοικοι Ν. Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ κ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΑΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ-ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟΣ)

Το ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ κ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΑΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ-ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟΣ) Το ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ κ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΑΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ-ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟΣ) Ε Κ Θ Ε Σ Η Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (Πρόγραμμα MEdIES) σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Βιογραφικού

Απόσπασμα Βιογραφικού Απόσπασμα Βιογραφικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο. ΣΚΟΥΦΗ- KAΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗ Όνομα.. ΔΗΜΗΤΡΑ Όνομα Πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έτος Γέννησης 1952 Τόπος Γέννησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ Κάθε πρόταση ΕΤΑΚ θα πρέπει να αφορά εφαρμοσμένη έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, πιλοτικές δοκιμές και επιδεικτικά έργα, αλλά όχι βασική έρευνα. Για τη συμπλήρωση του ΤΔΕ θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ: Καλές Πρακτικές στην Περιφέρεια Κρήτης

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ: Καλές Πρακτικές στην Περιφέρεια Κρήτης ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ: Καλές Πρακτικές στην Περιφέρεια Κρήτης Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης ΗΜΕΡΙΔΑ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Στρατηγικές Ψηφιακής Σύγκλισης» ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ

ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αποφασίζεται το θέμα σε συνεργασία με τους μαθητές. Ενημερώνεται ο διευθυντής του σχολείου, ο

Διαβάστε περισσότερα

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων Α) Γενικά στοιχεία για το/τη Δημότη Δημοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο: Γυναίκα Άνδρας Ηλικία: Εθνικότητα: Ανήκετε στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες; ΝΑΙ ΟΧΙ Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας; Δημοτικό Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας Ημερίδα Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας «1 η Σειρά Εκπαίδευσης» Αποθετήρια & Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (K.E. A1) Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση (K.E. B1) Ανάπτυξη εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Ορίζοντα 2020 και Κοινωνική Πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η

Εισαγωγή στον Ορίζοντα 2020 και Κοινωνική Πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η Εισαγωγή στον Ορίζοντα 2020 και Κοινωνική Πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η βιοοικονομία» Περιεχόμενα Συστάσεις Το Πρόγραμμα Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για το νερό στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών

Ημερίδα για το νερό στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Flashnews.gr - Ημερίδα για το νερό στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπ... http://www.flashnews.gr/page.ashx?pid=3&aid=98597&cid=299 1 of 1 17/7/2013 1:11 μμ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ» ΚΡΗΤΗ» ΧΑΝΙΑ Σάββατο, 03 Νοεμβρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Αύγουστος 2014- Ιούλιος 2015

Απολογισμός Αύγουστος 2014- Ιούλιος 2015 Απολογισμός Αύγουστος 2014- Ιούλιος 2015 Περίληψη Οι Πράκτορες του Πλανήτη εκδίδουν τον πρώτο ετήσιο απολογισμός τους, για το σχολικό έτος Άυγουστος 2014 έως Ιούλιος 2015. Μετά την ίδρυση μας το 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΦ-ΙΔΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΦ-ΙΔΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Όνομα ΠΑΤΕΡΑ : ΧΑΤΖΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Η ταυτότητα της έρευνας περιγράφεται στην τελευταία σελίδα του παρόντος.

Εισαγωγή. Η ταυτότητα της έρευνας περιγράφεται στην τελευταία σελίδα του παρόντος. on line shopping Εισαγωγή Με την διάδοση του internet, οι online αγορές αποτελούν μία δραστηριότητα με την οποία εξοικειώνονται καθημερινά όλο και περισσότεροι χρήστες. Το κοινό, έχει τη δυνατότητα πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2013 (ΡΟΔΟΣ-ΣΥΜΗ-ΧΑΛΚΗ-ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ)

Το ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2013 (ΡΟΔΟΣ-ΣΥΜΗ-ΧΑΛΚΗ-ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ) Το ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2013 (ΡΟΔΟΣ-ΣΥΜΗ-ΧΑΛΚΗ-ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ) Ε Κ Θ Ε Σ Η Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (Πρόγραμμα MEdIES) για 5 η συνεχόμενη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά Στάδια Προγράμματος Καθορισμός Θέματος Ομάδων εργασίας Συλλογή υλικού σχετικού με το

Διαβάστε περισσότερα

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός 6 ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα «Ενέργεια Περιβάλλον Οικονοµία» 17-18 Οκτωβρίου 2013 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλαδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη 54643 Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) 321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών άρχισε να λειτουργεί το 1987. Με την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου στη νέα Πανεπιστημιούπολη, το Τμήμα φιλοξενείται στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ O εκπαιδευτής του μπριτζ ως επαγγελματίας Οι διαδικασίες και οι τρόποι συνεργασίας του εκπαιδευτή του μπριτζ με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ KIFISSIA BIOWASTE. Ημερομηνία: 12/06/2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ KIFISSIA BIOWASTE. Ημερομηνία: 12/06/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ KIFISSIA BIOWASTE Ημερομηνία: 12/06/2014 To Πρόγραμμα Προετοιμασία Project Οκτώβριος 2011 Επιλογή των πιλοτικών περιοχών - Πιλοτικές Περιοχές: Εκάλη, Καστρί, Ν.Κηφισιά, Κ. Κηφισιά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό καικαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣχολήΘετικών Επιστήμων Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος

Εθνικό καικαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣχολήΘετικών Επιστήμων Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΥΛΙΚΟΥΓΙΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΤΗΝΑΕΙΦΟΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣΕ ΘΕΜΑΤΑΠΟΥΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εθνικό καικαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣχολήΘετικών Επιστήμων Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward. Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.gr 2 Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνική υποδομή για την ερευνητική συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Προγραμματισμός. Ειδικότερα:

Α Προγραμματισμός. Ειδικότερα: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ. 28/9/2014 Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ 1

Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ. 28/9/2014 Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ 1 28/9/2014 Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ 1 Τι είναι; Οι Μονάδες Αριστείας, είναι ομάδες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα που υλοποιούν το έργο ΕΣΠΑ «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη WEBINAR: Συναισθηματική Νοημοσύνη Webinars Series 2014 Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 19:00 20:15 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - WEBINARS Μια νέα πρωτοποριακή υπηρεσία από την EMPLOY Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2013 Γυμνάσια - Λύκεια Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γενικός Γραμματέας ΧΟΡΗΓΟΙ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2013 Γυμνάσια - Λύκεια Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γενικός Γραμματέας ΧΟΡΗΓΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2013 Γυμνάσια - Λύκεια Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γενικός Γραμματέας ΧΟΡΗΓΟΙ Τι αλλάζει φέτος; www.cymepa.net χρονοδιάγραμμα ΣΤΑΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ Hλεκτρονική αίτηση 15-25/10/13 Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει να ακολουθήσει το προτεινόµενο πρόγραµµα, ή να το διαµορφώσει ανάλογα µε το πώς επιθυµεί και ταιριάζει στις ανάγκες και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Εθνικοί. Εορτασμοί. The G C School of Careers ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ενημερωτικό Δελτίο. Εθνικοί. Εορτασμοί. The G C School of Careers ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2012 - Τεύχος 17 Εθνικοί Εορτασμοί ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2 Απριλίου «Έκθεση χρησιμοποιημένων βιβλίων», Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Απόφοιτη τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιά, βελτιώνω την εργασιακή μου εμπειρία δουλεύοντας στη γραμματειακή υποστήριξη του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Πρόγραμμα Ενημέρωσης εκπαιδευτικών για INDUCTION 4-5 Φεβρουαρίου 2012 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτισμός και βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος της πρώιμης παρέμβασης:

Εμπλουτισμός και βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος της πρώιμης παρέμβασης: Αποτίμηση του προγράμματος πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με προβλήματα όρασης του συλλόγου Αμυμώνη για την Α περίοδο χρηματοδότησης (Ιούνιος 2014-Μάιος 2015) από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) ΕΠΛ 012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) Διδάσκων Καθηγητής: Δημήτριος Τσουμάκος Εαρινό Εξάμηνο 2010 Βασικές Πληροφορίες Πότε: Δευτέρα & Πέμπτη 10:30-12μμ Πού: ΧΩΔ01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?)

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) «Τάξη 2.0 Άλμα στο μέλλον, άνευ φοράς» Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) Δημήτρης Γιάντσης Γενικός Διευθυντής 20 Μαρτίου 2010 «Τάξη 2.0» Φωτογραφία: http://salnk.eduportal.gr 2 Τι ΔΕΝ είναι η «Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική Επιμορφωτικό σεμινάριο υποψηφίων ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Metropolitan Hotel Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Προσκεκλημένη εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα