ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET Ομάδα Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ / ΕΚΚΕ Μεσογείων 14-18, Αθήνα Τηλ: (εσωτ. 505), Fax: Web page: COPYRIGHT 1997 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1

2 I. Ταυτότητα της Ομάδας Περιβάλλοντος Η Ομάδα Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ του ΕΚΚΕ συγκροτήθηκε το 1995 και ασχολείται με διάφορα αντικείμενα που αφορούν τον πολύπλευρο χώρο του Περιβάλλοντος. Η έως τώρα δραστηριότητά της συνοψίζεται στα κάτωθι: I. Από τον Ιανουάριο του '96 έως το Μάρτιο του '97 ανέλαβε και υλοποίησε ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), με αντικείμενα: α) την "Έρευνα για τις Μη Κυβερνητικές Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις" (ΜΚΟ-ΠΟ) και β) την "Καταγραφή των Φορέων που έχουν σχέση με το Περιβάλλον". Η έρευνα για τις ΜΚΟ-ΠΟ διεξήχθη με τη συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου στην έδρα της κάθε Οργάνωσης σ' ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ για τους Φορείς έγινε συμπλήρωση "φόρμας" είτε με επίσκεψη όπου ήταν δυνατόν είτε με επικοινωνία μέσω τηλεφώνου και fax. Το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν: α) Η δημιουργία δύο (2) Βάσεων Δεδομένων (Β.Δ.) οι οποίες είναι προσβάσιμες από τις ηλεκτρονικές σελίδες του ΕΚΚΕ και του ΥΠΕΧΩΔΕ. β) Η έκδοση του τόμου "Φορείς που έχουν σχέση με το Περιβάλλον" (1.000 αντίτυπα) ο οποίος διατέθηκε σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Βιβλιοθήκες και Οργανώσεις μαζί με δισκέτα η οποία περιέχει το σύνολο των δύο (2) Β.Δ. II. Το Σεπτέμβριο του '97 η Ομάδα Περιβάλλοντος ανέλαβε το πρόγραμμα "Ενημέρωση - Επικαιροποίηση της Β.Δ." και πάλι με χρηματοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο περιλάμβανε: α) επαναληπτική έρευνα για τις ΜΚΟ - ΠΟ, που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία ενημερώθηκε και αναμορφώθηκε η δημιουργηθείσα από το πρώτο πρόγραμμα Β.Δ. β) δημοσιοποίηση - προβολή του παραχθέντος έργου και διάχυση της πληροφόρησης για τα αποτελέσματα της έρευνας στις ΜΚΟ - ΠΟ και της καταγραφής των Φορέων που σχετίζονται με το Περιβάλλον, στο πλαίσιο του προγραμματισμού του ΥΠΕΧΩΔΕ για ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των πολιτών και των Φορέων για περιβαλλοντικά θέματα. III. Κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου '97 - Ιανουαρίου '98 η Ομάδα Περιβάλλοντος ανέλαβε και υλοποίησε, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) και με χρηματοδότηση του ΕΙΝ/ΥΠΕΠΘ, Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικά σε καθηγητές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με αντικείμενο τη "Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών" και τη χρήση του Internet. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τη διεξαγωγή σεμιναρίου σε 20 εκπαιδευτικούς της Β' Δ/νσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Ν.Αττικής, ασχολούμενους με προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), καθώς και την διενέργεια ενημερωτικών και εκπαιδευτικών ημερίδων σε όλες τις Δ/νσεις του Ν. Αττικής. Με τη σύμφωνη γνώμη των δύο προαναφερθέντων φορέων (ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΕΠΘ) αποφασίστηκε και πραγματοποιήθηκε έκδοση, το υλικό της οποίας διακρίνεται σε τρεις ενότητες: 2

3 α) "Στοιχεία Μεθοδολογίας Κοινωνικών Ερευνών" (Κείμενα Εισηγήσεων). β) "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Internet" (Χρήση του "Οδηγού Ανίχνευσης Θεμάτων Π.Ε. στο Internet"). γ) "Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" (Κείμενα - Ανάλυση Στατιστικών Αποτελεσμάτων του συνόλου των Προγραμμάτων Π.Ε. που πραγματοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Αν.Αττικής ). Το προϊόν της έκδοσης έχει σταλεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις κατά Νομαρχία Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (2.000 αντίτυπα) με σκοπό να αποτελέσει βοήθημα και οδηγό για τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα Π.Ε. IV. Στις δραστηριότητες της Ομάδας Περιβάλλοντος ανήκει και η δημιουργία "Οδηγού Ανίχνευσης για θέματα Π.Ε. στο Internet" που πραγματοποιήθηκε με αυτοχρηματοδότηση του ΕΚΚΕ, διατίθεται δε σε κοινή χρήση από το Μάϊο του '97 σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά) ενώ μια πρόσθετη ενημέρωση και συμπλήρωση έγινε τον Οκτώβριο του '97. Παράλληλα η Ομάδα Περιβάλλοντος αναπτύσσει την δραστηριότητά της και σε άλλα αντικείμενα. I. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το χρονικό διάστημα Μαϊου - Ιουνίου '97, τα μέλη της προχώρησαν σε επιπλέον στατιστικές επεξεργασίες των αποτελεσμάτων απογραφικής έρευνας για τους θερινούς κινηματογράφους των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης (τα ερωτηματολόγια είχαν συμπληρωθεί το καλοκαίρι του '94). Τα αποτελέσματα της έρευνας υπάρχουν στη σελίδα μας στο Internet. II. Από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 1997 πραγματοποίησε, σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας (ΣΔΞΑ), έρευνα που αφορά την καθαριότητα στους Αρχαιολογικούς χώρους και το Εθνικό Οδικό Δίκτυο και εξέδωσε τα πορίσματά της σε έντυπη μορφή, τα οποία υπέβαλε το ΣΔΞΑ στους αρμόδιους για την επίλυση του προβλήματος Φορείς. III. Ηλεκτρονική σελίδα ΕΚΚΕ - "Περιβαλλοντική Γωνιά" Με τα αποτελέσματα των παραπάνω αναφερθέντων προγραμμάτων δημιουργήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΚΚΕ η "Περιβαλλοντική Γωνιά" της Ομάδας Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ, που περιέχει: α) Β.Δ. με τα αποτελέσματα της Έρευνας των ΜΚΟ-ΠΟ, όπως διαμορφώθηκαν με την επαναληπτική έρευνα και την αποτύπωση των νέων στοιχείων (έως τον Απρίλιο '98). β) Β.Δ. με τον Κατάλογο των Φορέων που έχουν σχέση με το Περιβάλλον όπως ενημερώθηκε πρόσφατα (Οκτώβριος - Δεκέμβριος '98). γ) Ανάλυση Στατιστικών Αποτελεσμάτων της έρευνας για τις ΜΚΟ-ΠΟ. δ) Οδηγό ανίχνευσης θεμάτων Π.Ε. στο Internet. ε) Κείμενα με το υλικό των τριών (3) φυλλαδίων για τη Π.Ε. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι Για να πραγματοποιηθούν σε διάστημα τριών (3) ετών, τα παραπάνω αναγραφόμενα η Ομάδα Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ είχε τη συνεχή συμπαράσταση των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΚΚΕ καθώς και συναδέλφων. Συνεργασίες οι οποίες αναπτύχθηκαν και πρέπει να αναφερθούν είναι με το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων, με την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών 3

4 Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς επίσης με μεμονωμένα άτομα και Οργανώσεις ή Φορείς των δύο χώρων. Τέλος αξίζει να τονιστεί η συνεργασία και η συμβουλευτική παρουσία του συμβούλου Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Δημήτριου Τσίρου. IV. Σύνθεση της Ομάδας Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ Την ερευνητική ομάδα αποτελούν: Τσακίρης Κων/νος, οικονομολόγος - περιφερειολόγος, υπεύθυνος Ομάδας Σακελλαρόπουλος Κων/νος, οικονομολόγος - πολεοδόμος, υπεύθυνος μηχανογραφικής-ηλεκτρονικής επεξεργασίας. Θεοδωρόπουλος Κων/νος, οικονομολόγος, υπεύθυνος για την ανάλυση στατιστικών αποτελεσμάτων Παλληκάρη Μαργαρίτα, πολιτολόγος, υπεύθυνη για τον έλεγχο του συλλεχθέντος υλικού, την εισαγωγή στοιχείων στο PC και τη γραμματειακή υποστήριξη. 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια συνεχή ποσοτική αύξηση, ενώ παράλληλα γίνονται αναγκαίες προϋποθέσεις η ποιοτική βελτίωση τους και ο εμπλουτισμός των περιεχομένων τους. Πολύτιμο βοήθημα στην άντληση πληροφοριών για θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μπορεί ν' αποδειχθεί το Internet, που περιέχει μεγάλο όγκο σχετικού υλικού. Η Ομάδα Περιβάλλοντος του ΕΚΚΕ έχει προσπαθήσει να οργανώσει και να παρουσιάσει μια εμπεριστατωμένη επιλογή από τις διαθέσιμες πληροφορίες για την Π.Ε. στο Internet, οι οποίες να είναι χρήσιμες για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/ φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Προφανώς η συλλογή αυτή δεν είναι η πληρέστερη ή η ιδανικότερη, απλά φιλοδοξεί να χρησιμεύσει ως ένα αποτελεσματικό βοήθημα για την Π.Ε. Η συλλογή αυτή που παρουσιάζουμε είναι το αποτέλεσμα της ανεύρεσης ηλεκτρονικών σελίδων για το περιβάλλον και της οργάνωσης και ταξινόμησης τους σε κατηγορίες σχετικές με την περιβαλλοντική θεματολογία που μπορεί να είναι χρήσιμη στην Π.Ε. Οι κατηγορίες που επιλέξαμε βασίζονται στην διαθεσιμότητα θεμάτων Π.Ε. στο Internet και στην μετέπειτα ταξινόμηση των θεμάτων αυτών σε κατηγορίες που θεωρούνται γενικά αποδεκτές ως τα κυριότερα θέματα Π.Ε. Τα κριτήρια της επιλογής μας είναι τα εξής: η ποιότητα του site, η εμβέλεια και χρηστικότητα των πληροφοριών που περιέχει και τέλος η ευκολία πρόσβασης σε πιο εξειδικευμένες πληροφορίες μέσω του Ιnternet. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΚΚΕ είναι: Απ' όσους εκπαιδευτικούς έχουν ήδη την εμπειρία και τη δυνατότητα χρήσης του Internet, οι παρατηρήσεις τους είναι επιθυμητές στο Για όσους δεν έχουν ακόμη την εμπειρία και τη δυνατότητα πρόσβασης παραθέτουμε στη συνέχεια τα αρχικά φύλλα της Web σελίδας μας και την όσο το δυνατόν απλοποιημένη ορολογία (αργκό) του Internet, ως ένα πρώτο βήμα εξοικείωσης με τον χώρο. Τον Οδηγό Αναζήτησης Θεμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχεδίασαν και δημιούργησαν: ο K. Σακελλαρόπουλος, ερευνητής του ΕΚΚΕ και μέλος της Ομάδας Περιβάλλοντος και η Α. Σιωνίδου, ειδικευμένη σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και τακτική συνεργάτις της Ομάδας Περιβάλλοντος του ΙΑΑΚ του ΕΚΚΕ. 5

6 6

7 ΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΑΡΓΚΟ) ΤΟΥ INTERNET Internet - ιντερνέτ - Διαδύκτιο: ένα σύνολο ηλεκτρονικά συνδεδεμένων υποδικτύων που επιτρέπουν την μεταφορά και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών (H/Y). WWW - World Wide Web - γουόλντ γοάϊντ ουέμπ - Παγκόσμιο Ηλεκτρονικό Δίκτυο: το μέσον με το οποίο γίνεται η δημοσίευση και η πρόσβαση σε υπερκείμενα μέσω ενός εύχρηστου περιβάλλοντος γραφικών. Browser - μπρόουσερ - ηλεκτρονικό πρόγραμμα περιήγησης που επιτρέπει την πρόσβαση και παρουσίαση ηλεκτρονικών δεδομένων που βρίσκονται στο WWW. Browsing - μπράουζινγκ ή μπρόουζινγκ - η διαδικασία της περιήγησης /περιπλάνησης μέσο του browser στις ηλεκτρονικές σελίδες του Internet. Webpage - ουέμππέϊτζ - Ιστοσελίδα: μια συλλογή ηλεκτρονικών "σελίδωv'' δηλ. ένα ηλεκτρονικό αρχείο που περιέχει πληροφορίες (που συνδέονται μέσω hypertext /hyperlinks) που σχετίζονται με θεματική ενότητα. Website - ούεμπσαϊτ - μια συλλογή από ιστοσελίδες που περιέχουν την ίδια θεματική ενότητα (π.χ. το website του Ε.Κ.Κ.Ε που περιέχει διάφορες πληροφορίες που έχει ηλεκτρονικά αρχειοθετήσει και παρουσιάσει το Ε.Κ.Κ.Ε). Hypertext / Hyperlinks - χάϊπερτέξτ / χάϊπερλινκς - Υπερκείμενα / Υπερσυνδέσεις: η μέθοδος που γίνεται η διαδικασία της περιήγησης / περιπλάνησης στο Παγκόσμιο Δίκτυο. Είναι μια ηλεκτρονική εφαρμογή που επιτρέπει την χρηστικά εύκολη μετάβαση από το ένα ''μέρος'' (site) στο άλλο. Links- λινκς - Συνδέσεις: συνδέουν ηλεκτρονικά μέσω Δικτύου όλα τα παραπάνω. Search Engines - σέρτς έντζινς - Μηχανές Ψαξίματος ή Μηχανές Αναζήτησης ή Μηχανές Έρευνας: τα ηλεκτρονικά εργαλεία που βοηθούν στην θεματική ανεύρευση των περιεχομένων του Παγκόσμιου Δικτύου. Surfing - σέρφινγκ - ''Πλανάροντας στα κύματα'', κάνοντας σέρφ στις συνδέσεις του Δικτύου δηλ. πηγαίνοντας από την μία σύνδεση στην άλλη (π.χ από το Ε.Κ.Κ.Ε στον Δημόκριτο και από τον Δημόκριτο στο Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και από το Ε.Κ.Θ.Ε στη συλλογή ιστιοσελίδων - website - του Ερευνητικού Κέντρου Ζακ Υβ Κουστό κ.λ.π). 7

8 Ο πίνακας περιεχομένων των ηλεκτρονικών σελίδων που σχεδίασε η Ομάδα Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Αγροτικής και Αστικής Κοινωνιολογίας του ΕΚΚΕ έχει ως εξής: Ι. Εισαγωγή Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Internet Ι.α. Τι προσφέρει το Internet στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση; I. Από την σκοπιά της Μεθοδολογίας και πρακτικής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης II. Από την σκοπιά των Οργανισμών που παρέχουν πληροφόρηση I. Ι.β. Παραδείγματα μεθοδολογικών εργαλείων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από το Internet: 0 Θέμα 1ο: Φυτοφάρμακα και περιβάλλον 1 Θέμα 2ο: Δημιουργία Πρότυπου Οδηγού Μουσείου 2 Θέμα 3ο: Περιβαλλοντικά προβλήματα ΙΙ. Πηγές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΙΙ.α.Βιβλιοθήκες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΙΙ.β.Πηγές Π.Ε κατά Εκπαιδευτική Βαθμίδα ΙΙ.β.1Νηπιαγωγείο - Δημοτικό 1) Μαθήματα 2) Βοηθήματα ΙΙ.β.2.Γυμνάσιο - Λύκειο - Πανεπιστήμιο 1) Μαθήματα 2) Βοηθήματα: 2α) Γενικής περιβαλλοντικής θεματολογίας 2β) Κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα 2γ) Ειδικότερα περιβαλλοντικά θέματα ΙΙΙ.Οδηγός Πηγών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης IV.Βασικές Οργανώσεις και Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης V.Ενδιαφέρουσες Sites για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τις Σελίδες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δημιούργησε και επιμελείται η Άρτεμη Σιωνίδου. 8

9 Σχόλια και παρατηρήσεις ευπρόσδεκτα στη διεύθυνση Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα - Επόμενη σελίδα Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εισαγωγή Εισαγωγή Το Internet μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μια ζωντανή αντανάκλαση της εποχής μας, αλλά και ως μια εικόνα του μέλλοντος. Είναι το μεγαλύτερο έντυπο στον κόσμο και το πιο φιλελεύθερο διότι όχι μόνο δεν έχει εκδότη, αλλά η εμβέλεια του είναι παγκόσμια και υφίσταται την μικρότερη κρατική παρέμβαση. Ό,τι υπάρχει στον κόσμο του Ιnternet είναι ένας πεντακάθαρος καθρέπτης των ενδιαφερόντων και αναγκών των χρηστών του. Από αυτή την σκοπιά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση (Π.Ε.) είναι αρκετά διαδεδομένη στο Ιnternet. Το Internet περιέχει πλήθος πληροφοριών για την Π.Ε., που προέρχονται από όλες τις άκρες της γης. Η Ομάδα Περιβάλλοντος του ΕΚΚΕ έχει προσπαθήσει να οργανώσει και να παρουσιάσει μια εμπεριστατωμένη επιλογή από τις διαθέσιμες πληροφορίες για την Π.Ε. στο Internet οι οποίες να είναι χρήσιμες για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Προφανώς δεν ισχυριζόμαστε ότι η συλλογή αυτή είναι η πληρέστερη ή η ιδανικότερη, απλά φιλοδοξούμε να χρησιμεύσει ως ένα αποτελεσματικό βοήθημα για την Π.Ε. Γι αυτόν το λόγο επιλέξαμε τις πληροφορίες στο site αυτό με βάση τα εξής κριτήρια: την ποιότητα του site, την εμβέλεια και χρηστικότητα των πληροφοριών που περιέχει και τέλος την ευκολία πρόσβασης σε πιο εξειδικευμένες πληροφορίες μέσω του Ιnternet. Τι προσφέρει το Ιnternet στην Π.Ε.; Η χρήση του Internet στην Π.Ε. επιτρέπει την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και πληροφοριών των οποίων η εμβέλεια επεκτείνεται από τοπικό σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης παρέχει άμεση πληροφόρηση για όλα τα θέματα και όλους τους τρόπους έκφρασής τους (π.χ. δημοσιογραφία, επιστημονικά άρθρα, σεμινάρια, κ.λ.π.) που σχετίζονται με την Π.Ε. Αξιοσημείωτο είναι και το ποσοστό βοήθειας, αλληλοσυμπαράστασης και αλληλοπληροφόρησης που υπάρχει μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/φοιτητών διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων και χωρών. Πάνω απ όλα όμως αποδεικνύει τη σημαντική θέση που κατέχει η Π.Ε. στη συνείδηση και δράση της διεθνούς εκπαιδευτικής κοινότητας. Ποια η αξία της χρήσης του Internet στην Π.Ε.; 1. Από τη σκοπιά της εκπαίδευσης: - Παρέχει την δυνατότητα για άμεση επαφή με την πραγματικότητα. Ο καθένας μπορεί να γίνει συγγραφέας και να εκδώσει το έργο του σ ένα παγκόσμιο κοινό. - Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, ιδέες και εμπειρίες χωρίς τον περιορισμό που επιβάλλουν οι αποστάσεις. 9

10 - Το Ιnternet παρέχει την δυνατότητα για ανεξάρτητη μάθηση και επιτρέπει αμεσότητα στη μόρφωση πάνω σε θέματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στις εκπαιδευτικές εμπειρίες των μαθητών/φοιτητών και εκπαιδευτικών. - Βοηθά την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς και άλλων φορέων. - Αποτελεί μια αστείρευτη πηγή πληροφοριών πάνω σε θέματα Π.Ε. - Προσφέρει εκπαιδευτικά βοηθήματα 2. Από την σκοπιά των Οργανισμών που παρέχουν πληροφόρηση Το Ιnternet μπαίνει στην ζωή μας και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι on-line όλο και θα αυξάνονται (Μην ξεχνάτε: όσο απλοποιείται η χρήση του Ιnternet, τόσο ευρύτερη χρήση του θα γίνεται) Το κόστος παροχής και μετάδοσης πληροφοριών μέσω του Ιnternet είναι φθηνό (και θα γίνεται φθηνότερο) άσχετα από τον αριθμό αντιτύπων της έκδοσης. Το Ιnternet έχει παγκόσμια εμβέλεια. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν 24ωρη πρόσβαση σε αυτό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν είναι όλα ρόδινα στο Internet. Υπάρχουν πάμπολλες άχρηστες πληροφορίες και χιλιάδες άλλα sites που μπορούν να απασχολήσουν το χρήστη χωρίς σοβαρό λόγο. Πάνω απ όλα το Internet δεν ελέγχεται καθόλου εύκολα. Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε. - Επόμενη σελίδα 10

11 Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Παραδείγματα Παραδείγματα μεθοδολογικών εργαλείων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσω του Internet Σε πολλά σχολεία της χώρας γίνονται δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Π.Ε.). Η θεματολογία, η οργάνωση και η εκτέλεση επιλέγεται και πραγματοποιείται από τον εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τους μαθητές. Διαλέγουμε τρία θέματα από εφαρμοσμένα μαθήματα και παραθέτουμε πληροφορίες που βρήκαμε στο Internet: (Όλα τα sites είναι στα αγγλικά) <HR WIDTH="100%"> Θέμα 1ο: Φυτοφάρμακα και περιβάλλον "Η χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στις καλλιέργειες" Εκπαιδευτικό βοήθημα από το Τμήμα Γεωργίας και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα, στο Λινκόλν των Η.Π.Α. Κάνοντας μια επισκόπηση των περιεχομένων του site μπορούν να βρεθούν πληροφορίες που θα βοηθήσουν και ίσως εμπλουτίσουν την προετοιμασία και εκτέλεση του μαθήματος. "Αειφόρος Γεωργία" Το site από το Τμήμα Έρευνας Αειφόρου Γεωργίας και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Ντέϊβις των Η.Π.Α, παρουσιάζει μεθόδους αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκύπτουν από τη χρήση φυτοφαρμάκων. <HR WIDTH="100%"> Θέμα 2ο: Δημιουργία Πρότυπου Οδηγού Μουσείου "Πλανήτης Ωκεανός" Το Μουσείο Ιδρύματος Φυσικής Ιστορίας Smithsonian, περιλαμβάνει ηλεκτρονική έκθεση με εκτενή παρουσίαση για τους ωκεανούς. Περιέχει εκπαιδευτικά βοηθήματα για μαθητές και καθηγητές. Μια επισκόπηση του περιεχομένου του site προσφέρει ένα εμπεριστατωμένο παράδειγμα για τη δημιουργία Πρότυπου Οδηγού Μουσείου. <HR WIDTH="100%"> Θέμα 3ο: Περιβαλλοντικά προβλήματα Παρουσίαση τριών sites με επιστημονική πληροφόρηση και εκπαιδευτικά βοηθήματα που αναφέρονται στα κύρια περιβαλλοντικά θέματα. Κάθε site αναφέρει χαρακτηριστικές ομάδες περιβαλλοντικών προβλημάτων. Παράδειγμα Ι : "Environmental Education - Link" Παράδειγμα ΙΙ: "Environment On-Line" Παράδειγμα ΙΙΙ: "EnviroNET Australia" <HR WIDTH="100%"> Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε.- Προηγούμενη σελίδα - Επόμενη σελίδα 11

12 Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Πηγές Π.Ε.- Βιβλιοθήκες Πηγές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τα sites που ακολουθούν αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό και το μαθητή/φοιτητή στη μεθοδολογία και πρακτική της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Π.Ε.) καθώς και στην οργάνωση, προετοιμασία, έρευνα και διεξαγωγή των σχετικών δραστηριοτήτων. Βιβλιοθήκες Π.Ε. Οι θεματολογικοί κατάλογοι που παρουσιάζουμε, παραπέμπουν σε άλλα sites. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επισκόπηση της θεματολογίας της Π.Ε. ή ως μέθοδος ανεύρεσης/εξερεύνησης θεματολογικού καταλόγου κάποιου συγκεκριμένου θέματος. Αλφαβητάρι Οικολογικών Θεμάτων -- List of WWW sites of interest to Ecologists Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη πηγών περιβαλλοντικών θεμάτων -- Virtual Resource Library Πηγές πληροφόρησης για την Π.Ε. -- Environmental Education Information Sources Βιβλιογραφία Περιβαλλοντικών Περιοδικών -- Alphabetical List of Periodicals in EPB Περιβαλλοντικά θέματα απο την Παγκόσμια Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Ενέργεια -- Energy Κλίμα και Κλιματολογικές Αλλαγές -- Climate Περιβάλλον -- Environment Περιβάλλον: όλα τα links -- Environment: all links Αειφόρος Ανάπτυξη -- Sustainable development Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε.- Προηγούμενη σελίδα - Επόμενη σελίδα 12

13 Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Πηγές Π.Ε.- Εκπαιδευτικές βαθμίδες Π.Ε. - Νηπιαγωγείο Δημοτικό Εκπαιδευτικές Βαθμίδες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρατίθενται τα sites που περιέχουν οργάνωση, σχεδιασμό και διεξαγωγή δραστηριοτήτων με ηλεκτρονικά και μη-ηλεκτρονικά βοηθήματα για εκπαιδευτικούς και μαθητές/φοιτητές. Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Μαθήματα Πτηνά: οι περιβαλλοντικοί μας δείκτες -- Birds: Our Environmental Indicators "Φυτρώνει από το έδαφος": -- Green and Growing: from the ground up Μαθήματα φυσικών επιστημών για Εξερευνητές -- Explorer Curriculum Browsing Κέντρο Πληροφόρησης η "Πλαστική Σακκούλα" -- Plastic Bag Cleringhouse Δίκτυο Π.Ε. "Ποτάμια του Κόσμου -- GREEN Global Rivers EE Network Π.Ε. με έμφαση στις θετικές επιστήμες -- For Science Teachers and Students Καινοτομικά Προγράμματα Π.Ε. -- Innovative EE projects Η περιβαλλοντική ιστορία της πόλης Αλμπουκέρκη -- Albuquerque's Environmental Story Αναλυτικά Προγράμματα για την Π.Ε. -- Environmental curriculum lessons Βοηθήματα Πηγές Π.Ε. για δασκάλους και μαθητές -- K-12 Education Resources Ειδικά εκπαιδευτικά βοηθήματα του EE-Link -- EE-Link Specials: Education Πηγές και δραστηριότητες για χρήση στην τάξη -- Classroom Resources - Activities Περιβαλλοντικές πληροφορίες της EE-Link -- Environmental Data/Facts/Statistics Π.Ε. για δασκάλους και μαθητές θετικών επιστημών: -- For Science Teachers and Students: Environmental Studies Το δίκτυο Π.Ε. -- The Environmental Education Network Περιβαλλοντική βιβλιοθήκη του EnviroLink -- EnviroLink Library "Διασκεδάστε Πράσινα" -- Good Green Fun! Εκπαιδευτικά links για παιδιά με θέματα περιβαλλοντικών και θετικών επιστημών-- Sierra Club Angels Chapter/"Jungle Jim's" Πηγές Π.Ε. για μαθητές -- Environmental Resources for Students Διαμάντια της επιστήμης από τον Frank Potter -- Frank Potter's Science Gems: α) Γη και επιστήμη -- Earth Sciences (Θέματα: ατμόσφαιρα και κλίμα, ωκεανοί, γεωλογία, κ.λ.π.) β) Ζωή και επιστήμη -- Life Sciences (Θέματα: οικολογία, βιολογία φυτών και ζώων, κ.λ.π.) Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε.- Προηγούμενη σελίδα- Επόμενη σελίδα 13

14 Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Πηγές Π.Ε.- Εκπαιδευτικές Βαθμίδες Π.Ε. - Γυμνάσιο, Λύκειο, Παν/μιο. Εκπαιδευτικές Βαθμίδες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρατίθενται τα sites που περιέχουν οργάνωση, σχεδιασμό και διεξαγωγή δραστηριοτήτων με ηλεκτρονικά και μη-ηλεκτρονικά βοηθήματα για εκπαιδευτικούς και μαθητές/φοιτητές. Γυμνάσιο - Λύκειο - Πανεπιστήμιο <HR WIDTH="100%"> Μαθήματα Επιστήμη και περιβάλλον: Εκπαιδευτικές καινοτομίες -- Science and the Environment: Innovations for Science Classrooms Κέντρο πληροφόρησης η "Πλαστική Σακκούλα" -- Plastic Bag Clearinghouse Δίκτυο Π.Ε. "Ποτάμια του Κόσμου" -- Global Rivers Environmental Education Network (GREEN) <HR WIDTH="100%"> Βοηθήματα 1. Γενικής Περιβαλλοντικής Θεματολογίας Εκπαιδευτικά βοηθήματα που περιέχουν πληροφορίες, υλικό και πηγές Π.Ε. και άπτονται της γενικότερης περιβαλλοντικής θεματολογίας Το Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης -- The Environmental Education Network (Μια κοινή προσπάθεια εκπαιδευτικών και οργανισμών Π.Ε. που παρέχει τις πιό πρόσφατες πληροφορίες, υλικό και πηγές Π.Ε.) "Διαμάντια της επιστήμης από τον Frank Potter" -- Frank Potter's Science Gems: α) Γη και επιστήμη -- Earth Sciences (Θέματα: ατμόσφαιρα και κλίμα, ωκεανοί, γεωλογία, κ.λ.π.) β) Ζωή και επιστήμη -- Life Sciences (Θέματα: οικολογία, βιολογία φυτών και ζώων, κ.λ.π. Οπτικό εκπαιδευτικό υλικό από το Earth Observing System -- The Earth Observing System's Educator's Visual Materials (Multimedia παρουσίαση, επιστημονική πληροφόρηση και ανάλυση οικολογικών θεμάτων. Τα θέματα είναι χωρισμένα με άξονα το φυσικό στοιχείο -γη/αέρας/νερό- στο οποίο αναφέρονται ή παρουσιάζονται μόνα τους) Δίκτυο περιβάλλοντος της Αυστραλίας -- EnviroNet Australia (Δίκτυο βάσης δεδομένων περιβαλλοντικών θεμάτων π.χ. δυνατότητες διαχείρισης του περιβάλλοντος, Π.Ε., καθαρότερη παραγωγή κ.λ.π.) Θέματα από την περιβαλλοντική βιβλιοθήκη του EnviroLink: Bιβλιοθήκη Π.Ε.του EnviroLink -- EnviroLink's Education Libarary Γενική περιβαλλοντική βιβλιοθήκη του EnviroLink -- Envirolink's General Library Εκδόσεις της περιβαλλοντικής βιβλιοθήκης του EnviroLink -- Envirolink's Publications Περιβαλλοντικός Οργανισμός Ecologia -- Ecologia 14

15 2. Κύρια Περιβαλλοντικά Προβλήματα Παρουσίαση θεμάτων ή πηγών σχετικά με: αειφόρο ανάπτυξη, ποιότητα αέρα - νερού, οικολογία, οικοσυστήματα, ενέργεια, απόβλητα, απορρίμματα, απειλούμενα είδη, βιοποικιλότητα, τρύπα του όζοντος κ.λ.π. Π.Ε. στο Ιnternet -- EE-Link Περιβαλλοντική τεχνολογία - εκπαίδευση -- Environmental Technology Education Περιβαλλοντικός κατάλογος Galaxy -- Galaxy - Environment Παγκόσμια πειραματική γωνιά Π.Ε. internet της CREST -- CREST'S Experimental Internet Global Environmental Education Center Επιστήμη και περιβάλλον του Voyage -- Voyage's Science and the Environment: News summaries Πως να χρησιμοποιήσετε τις περιλήψεις περιβαλλοντικών ειδήσεων της Voyage στο μάθημά σας - How to use Voyage's Science and the Environment News summaries Το περιβάλλον της Αυστραλίας on-line -- Australian Environment On-Line ΠΑΝΟΣ -- Panos 3. Ειδικότερα Περιβαλλοντικά Θέματα Ενέργεια του Solstice -- Solstice: Energy Θάλασσες: προβλήματα με τα θαλάσσια θηλαστικά -- Water bodies: problems with marine mammals Πηγές εκπαίδευσης για φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα -- Pesticide Education Resources Αειφόρος Γεωργία -- Sustainable Agriculture Αστική περιβαλλοντική εκπαίδευση -- Urban Environmental Education Κέντρο αρπακτικών πουλιών -- The Raptor Center Περιβαλλοντική βιβλιοθήκη του EnviroLink: Αέρας -- Air Γη -- Earth Νερό -- Water Χλωρίδα και πανίδα -- Flora and Fauna Φωτιά -- Fire <HR WIDTH="100%"> Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε.- Προηγούμενη σελίδα- Επόμενη σελίδα 15

16 Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Πηγές Π.Ε. - Οδηγός Πηγών Οδηγός Πηγών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πρόκειται για έναν οδηγό των πηγών που βρισκόνται στο Internet και περιέχουν καταλόγους με πληροφορίες για το περιβάλλον. Όλες αυτές οι πηγές προσφέρουν βοηθήματα Π.Ε. Τα sites που ακολουθούν καταγράφουν ενδεικτικά: πηγές περιβαλλοντικών θεμάτων, οργανισμούς προστασίας περιβάλλοντος. εξερεύνηση/ανεύρεση περιβαλλοντικών θεμάτων. Οδηγός πηγών Π.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος των ΗΠΑ -- Environmental Protection Agency - A Guide to EE Resources Οδηγός περιβαλλοντικών πληροφοριών στο Ιnternet των Briggs-Erickson και Murphy -- Guide to Environmental Resources on the Internet by Briggs-Erickson and Murphy Οδηγός του Econet -- EcoNet Ας μοιραστούμε γνώσεις Π.Ε. (SEEK) -- Sharing Environmental Education Knowledge (SEEK) Μηχανή ψαξίματος Magellan - Magellan search engine (Εξερεύνηση/ανεύρεση περιβαλλοντικών θεμάτων) Ηλεκτρονικός Οδηγός Περιβαλλοντικών Οργανώσεων -- Amazing Environmental Organization WebDirectory (Μηχανή ψαξίματος για σημαντικότερα περιβαλλοντικά θέματα) Μηχανή ψαξίματος του EnviroLink -- Search EnviroLink Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε.- Προηγούμενη σελίδα - Επόμενη σελίδα 16

17 Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Βασικές Οργανώσεις και Δίκτυα Π.Ε. Βασικές Οργανώσεις και Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Οι κατάλογοι που ακολουθούν αποτελούν μια ακόμη οδό για την ανεύρεση πληροφοριών σχετικών με την περιβαλλοντική εκπαίδευση (Π.Ε.). Μπορείτε να ανιχνεύσετε πληροφορίες από όλο το φάσμα των περιβαλλοντικών θεμάτων. Η θεματολογική έρευνα (παρ'όλο που δεν προσφέρεται όσο το δυνατόν απλούστερα) γίνεται με ευκολία αφού ο κάθε κατάλογος συμπεριλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή του εκάστοτε site. Η ηλεκτρονική βόλτα στις οργανώσεις και τα δίκτυα της Π.Ε. αξίζει τον κόπο διότι στην πλειονότητά τους, περιέχουν ποιοτικές και χρηστικές πληροφορίες καθώς και εκπαιδευτικά βοηθήματα. Οι κατάλογοι που ακολουθούν είναι μια συλλογή διευθύνσεων περιβαλλοντικών οργανώσεων και δικτύων συγκεντρωμένων στα κύρια sites της Π.Ε. ώστε να διευκολύνεται η ανεύρεσή τους. Η παρουσίαση εντός των καταλόγων γίνεται με αλφαβητική σειρά. Κατάλογος Οργανισμών του EcoNet -- EcoNet's Directory of Organizations Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και Περιβαλλοντικά Προγράμματα του EE-Link -- Environmental Education Organizations and Projects Βάση Πληροφοριών για την Π.Ε. του Hytelnet -- Hytelnet Environmental Education database Οδηγός Gopher Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και Δικτύων -- A Guide to Environmental Resources on the Internet Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε.- Προηγούμενη σελίδα - Επόμενη σελίδα 17

18 Περιβαλλοντική Γωνιά στο ΕΚΚΕ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Ενδιαφέρουσες Sites για την Π.Ε. Ενδιαφέρουσες Sites για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Σημείωση: Ό,τι ακολουθεί είναι μόνο δείγμα) Παρουσιάζουμε τα ακόλουθα sites γενικού ενδιαφέροντος και χρηστικότητας ως ενδεικτικά του εύρους της περιβαλλοντικής θεματολογίας και της ποικιλίας περιβαλλοντικών πληροφοριών. * Στον τομέα της έρευνας και πληροφόρησης, τα ΜΜΕ αντανακλώντας την αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση του ακροατηρίου τους όχι μόνο συμπεριλαμβάνουν αλλά και φροντίζουν για την μεγαλύτερη και αμεσότερη διάδοση περιβαλλοντικών θεμάτων. Τα προβαλλόμενα περιεχόμενα συμπεριλαμβάνουν ειδήσεις, επικαιρότητα. τεχνολογικά ευρήματα, έρευνες, κ.λ.π. Περιβαλλοντικά θέματα στο ειδησεογραφικό κανάλι CNN -- CNN's "Earth" news section Διάρθρωση των ειδήσεων του CNN σε μορφή μαθήματος -- CNN's news in curriculum outline Ανθρωπολογικό και περιβαλλοντικό περιοδικό National Geographic -- National Geographic's site Παγκόσμιο δίκτυο περιβάλλοντος και τεχνολογίας GNET -- Global Network for Environment and Technology * Περιβαλλοντικές οργανώσεις στο Internet παρουσιάζουν τη δράση και το έργο τους καθώς και επιστημονική ενημέρωση για επίκαιρα περιβαλλοντικά προβλήματα.: Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον -- United Nations Environment Program (UNEP) Παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση -- World Wide Fund for Nature Διεθνής Greenpeace -- Greenpeace International Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία -- Hellenic Ornithological Society Ελληνική Εταιρεία για την Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας - Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal Ρέα :Ελληνική Διεπιστημονική Εταιρεία για την Οικολογική Γεωργία-- Rea: Hellenic Inter-Scientific Society for Organic Agriculture * Διεπιστημονικοί εκπαιδευτικοί κλάδοι που δίδουν προτεραιότητα στη σχέση αλληλεξάρτησης που συνδέει τον άνθρωπο με το φυσικό του περιβάλλον: Φύση και Ψυχολογία: - Nature and Psychology: Σύνδεση με την φύση -- Connecting with Nature Οικοψυχολογία: η θέση και σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον - Ecopsychology Διεθνής Οργανισμός Βιοπολιτικής -- Biopolitics Inetrnational Organization * Η αγορά εργασίας που σχετίζεται με το Περιβάλλον διευρύνεται συνεχώς και εξελίσσεται ταχύτατα παγκοσμίως. Ακολουθούν παραδείγματα από αυτόν τον τομέα απασχόλησης στις ΗΠΑ.: 18

19 Οργανισμός περιβαλλοντικών επαγγελμάτων -- The Εnvironmental Careers Organization Πρακτική για μαθητές περιβαλλοντικών επιστημών -- Environmental Internship Clearinghouse Κέντρα απασχόλησης στο Internet -- Employment Centers on the Internet from Catapult Περιβαλλοντική Απασχόληση -- Employment from the Environmental Organization WebDirectory Περιβαλλοντικά Βιογραφικά -- Environmental Resumes from the Environmental Organization WebDirectory * Διάφορα: Αλυσίδα της ζωής -- The Web of Life (Εξερευνώντας την βιοποικιλότητα. Multimedia παρουσίαση οικολογικών θεμάτων) To Internet στην εκπαίδευση του Web66 -- Web66: A K-12 World Wide Web Project (Τεχνογνωσία - υποστήριξη για το Internet και εκπαιδευτικά βοηθήματα για το νηπιαγωγείο - δημοτικό) Το Internet και το περιβάλλον στην Π.Ε. - CIESIN The Complete Environmental Internet (Σεμινάριο παρουσίασης και χρήσης του Internet στην Π.Ε.) Εισαγωγή στο Internet για Δασκάλους - Introduction to the Internet for Τeachers (Εκπαιδευτικό σεμινάριο του τι είναι και πως χρησιμοποιείται το Internet για εκπαιδευτικούς) "Ο κόσμος του ηφαιστείου" -- Volcano World (Μαθήματα και ενημέρωση για τα ηφαίστεια στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό) Περιβαλλοντικό Παιχνίδι για παιδιά -- Earth Mission: Possible! Γη και Επιστήμη: για εκπαιδευτικούς και μαθητές θετικών επιστημών -- For Science Teachers and Students: Earth Sciences (Θέματα: παγκόσμια σεισμολογική δραστηριότητα, "Ο κόσμος του ηφαιστείου", το Κέντρο Έρευνας του Μουσείου Smithsonian για τη μελέτη της γης και των πλανητών, κ.λ.π.) "Πλανήτης Ωκεανός" του Μουσείου Smithsonian -- Ocean Planet, Smithsonian Museum (Ηλεκτρονική έκθεση για τους ωκεανούς με πλήρη εκπαιδευτική παρουσίαση και υποστήριξη) Ηλεκτρονικό περιοδικό "Ένας Κόσμος" του Envirolink -- EnviroLink's One World Magazine Ηλεκτρονική αίθουσα τέχνης αφιερωμένη στα άγρια ζώα -- Art Realms Επιστροφή στον Αρχικό Κατάλογο Π.Ε - Προηγούμενη σελίδα 19

Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος

Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος Οικονομολόγος Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Επικοινωνία Γραφείο 716, τηλ. 210-7491716, e-mail ktheodo@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος, ΑΣΟΕΕ, 1986 Τομείς Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε.

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. στην Ελλάδα σχετίζεται καθαρά με τις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Περιβάλλον: Το χρηματοδοτικό όργανο LIFE

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Περιβάλλον: Το χρηματοδοτικό όργανο LIFE Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Περιβάλλον: Το χρηματοδοτικό όργανο LIFE 6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον: βασικές αρχές Το 6 ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον καθορίζει ότι η περιβαλλοντική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ομάδα Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ / ΕΚΚΕ Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα Τηλ: 7489131-5 (εσωτ. 505), 7780118 Fax: 7489143 Web page: http://www2.ekke.gr/s/lagchoic.htm

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο

Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο Στοιχεία του Φορέα Επωνυμία Φορέα: Πόλη: Οδός: ΤΚ: Email: Αριθμός: Τηλέφωνο: Ιστοσελίδα: Στοιχεία υπεύθυνου του φορέα για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Ονοματεπώνυμο: Θέση:

Διαβάστε περισσότερα

MIO-ECSDE, MEdIES Ποιοι είμαστε, Δράσεις & Πρωτοβουλίες

MIO-ECSDE, MEdIES Ποιοι είμαστε, Δράσεις & Πρωτοβουλίες ΚΠΕ Ελευσίνας Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Δυτικής Αττικής Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (ΜΙΟ-ECSDE) Διεθνές Δίκτυο Εκπαιδευτικών «MEdIES» Δήμος Ελευσίνας MIO-ECSDE, MEdIES

Διαβάστε περισσότερα

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-2006 Σ Τ Ο Χ Ο Σ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education

Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education Μαρία Φουσκάκη, Χημικός Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος Ηράκλειο, 13 Σεπτεμβρίου 2014 Ρέθυμνο, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Chain

Διαβάστε περισσότερα

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο)

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, θεσμοθετήθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/98) και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα Πλοηγηθείτε στην Ευρώπη των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ENERGO Δήμος Εορδαίας

ENERGO Δήμος Εορδαίας Πρόταση Jessica Θεσσαλονίκη, 4/4/2011 ENERGO Δήμος Εορδαίας Κωνσταντίνος Νίκου Ειδικός Σύμβουλος Δημ. Εορδαίας Διευθυντής ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολ/δας Α.Ε. Εισήγηση Δήμος Εορδαίας Εδώ και πάνω από 50 χρόνια αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Γωνιανάκης Διεύθυνση: Ελευθέρνης 71, Ηράκλειο 71303, Κρήτη Τηλέφωνο: 2811-752327, 6946902781 Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Renewable Energy Sources Compass. Δ. Σκούφη Προϊσταμένη 1 ου Γραφείου Δ.Ε. Γ Αθήνας

Renewable Energy Sources Compass. Δ. Σκούφη Προϊσταμένη 1 ου Γραφείου Δ.Ε. Γ Αθήνας Renewable Energy Sources Compass Δ. Σκούφη Προϊσταμένη 1 ου Γραφείου Δ.Ε. Γ Αθήνας Εισαγωγή Προπαρασκευαστικό στάδιο Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα RES Compass, πραγματοποιήθηκαν διάφορες προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

Thought for Food : ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ και τους ανθρώπους της ελληνικής γης

Thought for Food : ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ και τους ανθρώπους της ελληνικής γης Thought for Food : ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ και τους ανθρώπους της ελληνικής γης Οι προκλήσεις για τον αγροδιατροφικό τοµέα στην Ελλάδα Η γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή αποτελούν δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Όνομα Επίθετο Οικ. Κατάσταση Ημερομηνία Γέννησης Τηλέφωνο Επικοινωνίας mail

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Όνομα Επίθετο Οικ. Κατάσταση Ημερομηνία Γέννησης Τηλέφωνο Επικοινωνίας mail ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα Επίθετο Οικ. Κατάσταση Ημερομηνία Γέννησης Τηλέφωνο Επικοινωνίας mail Αθανασία- Παρασκευή Υπερηφάνου Άγαμη 03.05.1988 2109940653 & 6945139495 athanasia.yperifanou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ κ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΑΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ-ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟΣ)

Το ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ κ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΑΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ-ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟΣ) Το ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ κ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΑΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ-ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟΣ) Ε Κ Θ Ε Σ Η Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (Πρόγραμμα MEdIES) σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Πακέτο Εργασίας 1 (Π.Ε. 1) Τίτλος: Ποιότητα Διδακτικού Έργου Προκειμένου για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου, προτείνουμε τη δημιουργία μιας online βάσης δεδομένων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: Δημοτικό Σχολείο Παλώδιας ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2011-2012 Αρ. Μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 38 Αρ. Εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 7 Εκπαιδευτικοί:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Υδρο οικολογικά σχολεία»

Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Υδρο οικολογικά σχολεία» Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Υδρο οικολογικά σχολεία» Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3α, Αθήνα 10440 τηλ/φαξ:210 8228795 email: schools@medsos.gr www.medsos.gr Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS εγκαινιάζει μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Τεχνολογία Γ! τάξης γυμνασίου Οργάνωση και προγραμματισμός μεθόδου «ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Προβληματισμοί στο ξεκίνημα της χρονιάς. Η υποδομή του σχολείου μου πως μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο του ΚΠΕ Βιστωνίδας

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο του ΚΠΕ Βιστωνίδας ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Δια Βίου Μάθηση και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: το Πρόγραμμα ENTITLE (Europe s New libraries Together In Transversal Learning Environments) Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου garoufallou@yahoo.co.uk, mgarou@libd.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο

Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Δρώμενα από τη συμμετοχή στην Μεσογειακή Έκθεση Ελιάς και Ελαιολάδου «Ελαιοτεχνία» 16-18 Απριλίου 2010. Πρακτικά της συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζοντας 2020 Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία

Ορίζοντας 2020 Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Περίγραμμα Ταυτότητα Προγράμματος Δομή Προγράμματος Προϋπολογισμός Κανόνες συμμετοχής Αξιολόγηση Participant Portal και χρήσιμα έγγραφα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece)

Θέμα: Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Δίκτυο Αγροτικών Περιοχών Μάθησης για Δράση. Ιωάννης Ψαρράς. 28 Ιανουαρίου Αθήνα

Ενεργειακό Δίκτυο Αγροτικών Περιοχών Μάθησης για Δράση. Ιωάννης Ψαρράς. 28 Ιανουαρίου Αθήνα Ενεργειακό Δίκτυο Αγροτικών Περιοχών Μάθησης για Δράση (Rural Web Energy Learning Network for Action - erenet) Ιωάννης Ψαρράς 28 Ιανουαρίου 2013 - Αθήνα Περιεχόμενα Το Στοχευμένο Θέμα Η Διαμόρφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Συμβουλευτική

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Συμβουλευτική Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Συμβουλευτική Επιχειρηματική Παιδεία και Παραγωγικότητα Το Κέντρο Αγροδιατροφικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας προσφέρει βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Εθνικοί. Εορτασμοί. The G C School of Careers ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ενημερωτικό Δελτίο. Εθνικοί. Εορτασμοί. The G C School of Careers ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2012 - Τεύχος 17 Εθνικοί Εορτασμοί ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2 Απριλίου «Έκθεση χρησιμοποιημένων βιβλίων», Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον

Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Προπτυχιακά μαθήματα Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Μάθημα Στόχοι / Περιεχόμενο Εξάμηνο Υποχρ. /Επιλ.

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

CESSDA ATTIKH: Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ

CESSDA ATTIKH: Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ CESSDA ATTIKH: Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ CESSDA ATTIKH: Υποέργα Α/Α Υποέργου 1 2 3 Τίτλος Υπεύθυνος Φορέας Ενέργεια ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΝΗΣΤΙΚΑΚΗ- ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (Μήνας) 1. Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων Α) Γενικά στοιχεία για το/τη Δημότη Δημοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο: Γυναίκα Άνδρας Ηλικία: Εθνικότητα: Ανήκετε στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες; ΝΑΙ ΟΧΙ Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας; Δημοτικό Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον»

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Ίδρυση Δικτύου «Τουρισμός και περιβάλλον» Με την απόφαση 3927/17/17-4-2006

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΜΗΛΟΣ-ΣΥΡΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ)

Το ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΜΗΛΟΣ-ΣΥΡΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ) Το ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΜΗΛΟΣ-ΣΥΡΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ) Ε Κ Θ Ε Σ Η Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν Το «Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (Πρόγραμμα MEdIES)»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016-2017 ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (ΠΕ02) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ Όμιλος δημοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ. H ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. Μπέττυ Τσακαρέστου: παρουσίαση στην Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ. H ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. Μπέττυ Τσακαρέστου: παρουσίαση στην Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ H ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Μπέττυ Τσακαρέστου: παρουσίαση στην Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων 20 Αυγούστου 2010 1977-2010 Παραγωγή - Προβολή Τηλ. Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Α Προγραμματισμός. Ειδικότερα:

Α Προγραμματισμός. Ειδικότερα: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ- 31.3.2014 Κε Γενικέ Γραμματέα, Κε Ειδικέ Γραμματέα, Διακεκριμένοι καλεσμένοι μας, Κυρίες και Κύριοι, H σημερινή εκδήλωση αφορά στην επίσημη έναρξη της Πανελλαδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2013 Γυμνάσια - Λύκεια Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γενικός Γραμματέας ΧΟΡΗΓΟΙ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2013 Γυμνάσια - Λύκεια Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γενικός Γραμματέας ΧΟΡΗΓΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2013 Γυμνάσια - Λύκεια Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γενικός Γραμματέας ΧΟΡΗΓΟΙ Τι αλλάζει φέτος; www.cymepa.net χρονοδιάγραμμα ΣΤΑΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ Hλεκτρονική αίτηση 15-25/10/13 Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γ/σιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Περιβαλλοντικής Αγωγής

Πρότυπο Πειραματικό Γ/σιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Περιβαλλοντικής Αγωγής ΠΡΟΣ: Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων Καινοτόμες Δράσεις (Υπόψη: κ. Ράπτη Γ.) kainotomes@sch.gr (Με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο) 83/143 Αίτηση Σχέδιο υποβολής προγράμματος Ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρησης: 11/19/2013

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης

Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Βιβλιογραφική επισκόπηση, η οποία διαχωρίζεται σε δύο (2) μέρη: 1) Η Έννοια του Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία Τι είναι περιβάλλον; Το περιβάλλον προσεγγίζεται... ως «πρόβλημα»... ως φυσικός πόρος... ως φύση... ως ο χώρος της καθημερινής μας ζωής... ως ο χώρος της συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

Αλόννησος Χωρίς Πλαστικές Σακούλες. Χριστίνα Γαρουφαλιά Υπεύθυνη Διαχείρισης Προγραμμάτων Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ΗΜΕΡΙΔΑ. ΟΛΠ, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Αλόννησος Χωρίς Πλαστικές Σακούλες. Χριστίνα Γαρουφαλιά Υπεύθυνη Διαχείρισης Προγραμμάτων Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ΗΜΕΡΙΔΑ. ΟΛΠ, 30 Σεπτεμβρίου 2016 Αλόννησος Χωρίς Πλαστικές Σακούλες Χριστίνα Γαρουφαλιά Υπεύθυνη Διαχείρισης Προγραμμάτων Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΠ, 30 Σεπτεμβρίου 2016 Στόχος του προγράμματος Δραστική μείωση της χρήσης πλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Χριστοδουλίδης Μιχαήλ Συντονιστής Προγράμματος για το ΥΠΠ (Μέση Εκπαίδευση)

Χριστοδουλίδης Μιχαήλ Συντονιστής Προγράμματος για το ΥΠΠ (Μέση Εκπαίδευση) Χριστοδουλίδης Μιχαήλ Συντονιστής Προγράμματος για το ΥΠΠ (Μέση Εκπαίδευση) 13 Οκτωβρίου 2014 1 1 ο Σεμινάριο επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα Οικολογικά Σχολεία Θέματα Σεμιναρίου: Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ Οριζόντια Δράση Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Σεμινάριο στο ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου στις 1,2 και 3 Ιουλίου 2014»

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Σεμινάριο στο ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου στις 1,2 και 3 Ιουλίου 2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (αναθεωρημένη)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (αναθεωρημένη) ΠΡΟΣ: Α.Π. :20 ΑΘΗΝΑ 12/02/2016 τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Καθηγητή κ. Κ. Γαβρόγλου ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ Κάθε πρόταση ΕΤΑΚ θα πρέπει να αφορά εφαρμοσμένη έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, πιλοτικές δοκιμές και επιδεικτικά έργα, αλλά όχι βασική έρευνα. Για τη συμπλήρωση του ΤΔΕ θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3199/2003

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών 1. Ποια θέματα στον τομέα των φυσικών επιστημών θεωρείτε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2013 (ΡΟΔΟΣ-ΣΥΜΗ-ΧΑΛΚΗ-ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ)

Το ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2013 (ΡΟΔΟΣ-ΣΥΜΗ-ΧΑΛΚΗ-ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ) Το ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2013 (ΡΟΔΟΣ-ΣΥΜΗ-ΧΑΛΚΗ-ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ) Ε Κ Θ Ε Σ Η Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (Πρόγραμμα MEdIES) για 5 η συνεχόμενη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

«Το Έργο SURF Nature: Εισαγωγή και παρουσίαση των δράσεων του έργου»

«Το Έργο SURF Nature: Εισαγωγή και παρουσίαση των δράσεων του έργου» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Το Έργο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύμιση. Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον

Υπενθύμιση. Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον Υπενθύμιση Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον Φεβρουάριος 2: Ημέρα Υγροτόπων Στις 2 Φεβρουαρίου 1977 υπογράφτηκε η Σύμβαση για τους Υγροτόπους στην πόλη Ramsar του Ιράν. Στη Συνθήκη αυτή περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα