Αξιολόγηση Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Μελέτη περιπτώσεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Μελέτη περιπτώσεων"

Transcript

1 Mια Έκδοση του Επιµέλεια Έκδοσης: Nίκος Σακκάς Αξιολόγηση Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Μελέτη περιπτώσεων Αποσυναρµολόγηση αυτοκινήτων τέλους ζωής Καλοκαίρι 2002

2 1. H αλυσίδα της αξίας (value chain) της επιχειρηµατικής δραστηριότητας Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η δοµή της αλυσίδας της αξίας στις δραστηριότητες διαχείρισης παλαιών αυτοκινήτων, που συνοψίζονται γραφικά στο Σχήµα 1 που ακολουθεί: Ακολουθεί µια σύντοµη περιγραφή των βασικών παικτών και δραστηριοτήτων της αλυσίδας διαχείρισης αυτοκινήτων µετά το τέλος «χρήσιµης» ζωής τους. 1. Ποικίλες µάντρες συλλογής παλαιών αυτοκινήτων µε σκοπό τη ανάκτηση ανταλλακτικών ή µεταλλικού σκραπ. Οι µονάδες αυτές κατά κανόνα δεν χαρακτηρίζονται από κλίµακα παραγωγής, βιοµηχανικά χαρακτηριστικά και ποιότητα προϊόντων ή υπηρεσιών. Στην ΕΕ βρίσκονται συχνά σε διαδικασία µετεξέλιξης σε αποθηκευτικούς χώρους µε βασική δραστηριότητα τη συλλογή αυτοκινήτων και την παράδοσή τους σε µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες για παραπέρα συστηµατική επεξεργασία. 2. Οι αποσυναρµολογητές (dismantlers) είναι οργανισµοί που εκτελούν µέρος ή όλες από τις εξής δραστηριότητες o Ανάκτηση ανταλλακτικών o Ανάκτηση υλικών (καταλύτες, κινητήρας, πλαστικά υλικά, γυαλιά, κτλ.) o Απορρύπανση, αποµάκρυνση δηλαδή κυρίως των µπαταριών (τοξικές λόγω του µολύβδου) και πολύ συχνά των υγρών (λάδια, υγρά φρένων, καθαριστικά υγρά, κτλ.) καθώς και των ελαστικών 3. Oι κόπτες (shredders) παραλαµβάνουν αυτοκίνητα σε διαφορετικούς βαθµούς αποσυναρµολόγησης και τα τεµαχίζουν προκειµένου να ανακτήσουν τα µέταλλα που περιέχουν. Τα σιδηρούχα µέταλλα διαχωρίζονται µε µαγνητικούς διαχωριστές, ενώ τα υπόλοιπα, µη σιδηρούχα µέταλλα, διαχωρίζονται µε τεχνολογία ρευµάτων eddy (eddy current). 4. Τις βιοµηχανίες απορρόφησης δευτερογενών υλικών µε ανακύκλωση και ενσωµάτωση τους (recyclers) µέσα στην παραγωγική διαδικασία. Αυτές είναι κυρίως οι βιοµηχανία µέταλλου (Fe, Cu, Al) και δευτερευόντως η βιοµηχανία πλαστικού, γυαλιού, ελαστικών, λαδιών, πολυουρεθάνης και γενικότερα οποιαδήποτε βιοµηχανία είναι σε θέση να αξιοποιήσει τα δευτερογενή υλικά στη παραγωγική διαδικασία. Είναι φυσικό το όριο αυτό να µετακινείται καθηµερινά κάτω από τις συνεχείς τεχνολογικές ανακαλύψεις. σελίδα 2

3 Eξαγωγές αυτοκινήτων εκτός της ΕΕ Tελικός ιδιοκτήτης Μάντρες συλλογής Αποσυναρµολογητές (dismantlers) Κόπτες (shredders) Aνάκτηση ανταλλακτικών Aνάκτηση υλικών (dismantling) Aπορρύπανση (de-pollution) Βιοµηχανία απορρόφησης Κοπή (shredding) Υπόλειµµα (shredder residue) Ανάκτηση µη µαγνητικών µετάλλων Ανάκτηση χάλυβα Επεξεργαστές υπολειµµάτων Μη µεταλλικό υπόλειµµα Βιοµηχανία µετάλλων (Fe, Cu, Al) Βιοµηχανία απορρόφησης & καύση Απόβλητα Σχήµα 1: H αλυσίδα της αξίας στη διαχείριση των αυτοκινήτων µετά το τέλος της χρήσιµης ζωής τους. Τα σκιασµένα ορθογώνια παριστούν οργανισµούς (νοµικά ή φυσικά πρόσωπα) ενώ τα υπόλοιπα διακριτές δραστηριότητες των αντίστοιχων οργανισµών σελίδα 3

4 5. Οι επεξεργαστές των δύο ρευµάτων υπολειµµάτων (shredder residue processors), καινοτόµες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, που ποδηγετούνται κυρίως από την αυτοκινητοβιοµηχανία, σε µια προσπάθεια να αποδειχτεί η δυνατότητα ανάκτησης υλικών χωρίς να µπει κανείς στη λογική της εκτεταµένης αποσυναρµολόγησης. 6. Τέλος, ποικίλες δραστηριότητες µεταφοράς των υλικών που ανακτώνται στους καταναλωτές τους (logistics). σελίδα 4

5 2. Ανάλυση απαιτήσεων επένδυσης Στη ενότητα αυτή προδιαγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά µιας µονάδας αποσυναρµολόγησης και καθορίζονται περιγραφικά οι απαιτήσεις σε τεχνικές και ανθρώπινες υποδοµές. 2.1 Το µέγεθος (παραγωγική δυναµικότητα) των πιθανών µονάδων. Η οικονοµία της αποσυναρµολόγησης Στην Ευρώπη δραστηριοποιούνται χιλιάδες εταιρίες στην αποσυναρµολόγηση αυτοκινήτων τέλους ζωής. Οι εταιρείες αυτές έχουν µεγάλη διαφορά ως προς τη δυναµικότητά τους. Θα µπορούσαµε να τις εντάξουµε σε τρεις κατηγορίες. Μικρές εταιρείες, που αποσυναρµολογούν µερικές δεκάδες αυτοκίνητα το χρόνο Μεσαίου µέγεθος εταιρείες µε δυναµικότητα κάποιες εκατοντάδες αυτοκίνητα το χρόνο Μεγάλες µονάδες, που επεξεργάζονται και ανακτούν υλικά από χιλιάδες αυτοκίνητα το χρόνο. Μεγαλύτερες µονάδες (από τα αυτοκίνητα το χρόνο) προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχουν. Συχνά ενθαρρύνεται η συγχώνευση των µικρών µονάδων σε µεγαλύτερες, ώστε να είναι σε θέση ευχερέστερα να προσαρµόζονται στο πλαίσιο ποιότητας και ασφυκτικής προσαρµογής σε προδιαγραφές που απαιτείται προκειµένου να καρπωθεί κανείς το µερίδιο που του αναλογεί από το φόρο ανακύκλωσης. Υπάρχει ωστόσο µεγάλη διαφοροποίηση απόψεων σε σχέση µε το οικονοµικό µέγεθος µιας µονάδας αποσυναρµολόγησης. Συχνά, εκφράζεται η άποψη ότι οι µεγάλες µονάδες δεν έχουν πλεονέκτηµα µεγέθους, αφού η αποσυναρµολόγηση/ ανακύκλωση είναι κατά βάση µια δραστηριότητα µε οικονοµίες εύρους (scope) και όχι κλίµακας (scale). Αυτή είναι µια πολύ σηµαντική παρατήρηση αφού γίνεται προφανές ότι η φυσιογνωµία µιας επενδυτικής δραστηριότητας θα αλλάζει ριζικά αν υπάρχει η βεβαιότητα ότι αυτή εξελίσσεται πιο παραγωγικά σε συνθήκες µεσαίας και όχι µεγάλης επιχείρησης. Στα δεδοµένα όµως της Ελλάδας, η λειτουργία αρκετών εκατοντάδων µονάδων αποσυναρµολόγησης δεν έχει καµιά από τις ιστορικές προϋποθέσεις χωρών όπως η Ολλανδία, η ανία, κτλ. Επιπλέον, θα επισώρευε ένα τεράστιο κόστος διαχείρισης, αφού είναι γνωστό ότι τέτοια εγχειρήµατα δεν αποτελούν το δυνατό σηµείο του Έλληνα. Κατά συνέπεια παρά τις αντιφατικές απόψεις που διατυπώνονται στην ευρωπαϊκή σκηνή, εκφράζεται στο σηµείο αυτό η βεβαιότητα ότι µεγάλες µονάδες των χιλιάδων αυτοκινήτων το χρόνο, είναι η µόνη εφικτή λύση για τα ελληνικά δεδοµένα, που ωστόσο φαίνεται πιθανό να επικρατήσει και σε χώρες µε διαφορετικά χαρακτηριστικά επιχειρηµατικής διάρθρωσης του κλάδου όπως αυτές της Βόρειας Ευρώπης, όπου υπάρχουν πολλές µικρές επιχειρήσεις που για πολλές δεκαετίες δραστηριοποιούνται συστηµατικά σε µεταχειρισµένα ανταλλακτικά και επιλεκτική ανάκτηση υλικών. σελίδα 5

6 Τέλος, υπέρ της παραπάνω άποψης συνηγορεί και το γεγονός ότι οι µεγάλες ποσότητες ανακτώµενων υλικών εξασφαλίζουν σοβαρό εµπορικό πλεονέκτηµα και µεγάλες, συγκριτικά, τιµές. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί σε πολλές άλλες περιπτώσεις εγχειρηµάτων ανακύκλωσης, της άµεσης γνώσης του. Ως τελικό συµπέρασµα της παραπάνω συζήτησης, η µονάδα θα διαστασιολογηθεί στις αυτοκίνητα το χρόνο 2.2 Η γραµµή παραγωγής Σχήµα 2: Γραµµή αποσυναρµολόγησης αυτοκινήτων το χρόνο στο Dulden της Ολλανδίας Τα παλαιά αυτοκίνητα οδηγούνται στη γραµµή αποσυναρµολόγησης µε κλαρκ. Τα κλαρκ παραλαµβάνουν τα αυτοκίνητα, µε προγραµµατισµένο τρόπο από το (υπαίθριο) πάρκο αποθήκευσής τους. Στο τέλος της γραµµής τα υλικά που έχουν ανακτηθεί, όταν φτάσουν µια κρίσιµη ποσότητα φορτώνονται και οδηγούνται στους καταναλωτές τους. Η γραµµή αποσυναρµολόγησης αποτελείται από τρία µέρη: σελίδα 6

7 Τµήµα απορρύπανσης (depollution), όπου τα αυτοκίνητα υψώνονται µε κλαρκ σε κατάλληλες πλατφόρµες και αφαιρούνται όλα τα υγρά τους, καθώς και οι µπαταρίες. Τα υγρά αποθηκεύονται σε ειδικά κοντείνερ. Τµήµα αποσυναρµολόγησης (dismantling), που αποτελείται από έναν κινούµενο µεταλλικό ιµάντα που µετακινεί το αυτοκίνητο σε διακριτές θέσεις, όπου γίνονται οι εργασίες αφαίρεσης των υλικών του. Πρώτα αφαιρούνται τα λάστιχα, µετά οι πόρτες, τα φώτα, µετά τα καθίσµατα, µετά η µηχανή και το ρεζερβουάρ (το αυτοκίνητο έχει γυρίσει ανάποδα µε ειδική διάταξη), µετά το σύστηµα θέρµανσης, µετά τα καλώδια, µετά οι γρίλιες, κτλ. Τµήµα συµπίεσης (press), όπου το αυτοκίνητο συµπιέζεται χωρίς να τεµαχίζεται, και είναι έτοιµο για φόρτωµα και µεταφορά στον πελάτη. Απορρύπανση Αφαίρεση υλικών Συµπίεση Σχήµα 3: Βασικά τµήµατα µιας γραµµής εκτεταµένης αποσυναρµολόγησης 0 τεχνολογία CRS (εικόνες στο Παράρτηµα των Προσφορών) 2.3 Τεχνικές υποδοµές για την εκτεταµένη αποσυναρµολόγηση (προτεινόµενη δυναµικότητα αυτοκίνητα το χρόνο) Με βάση την εµπειρία από υπάρχουσες µονάδες η συνολική απαιτούµενη έκταση εκτιµάται σε 20 στρέµµατα. Στην έκταση αυτή θα πρέπει να δηµιουργηθούν και εγκατασταθούν οι εξής υποδοµές: Κτιριακά o Yπαίθρια (ή καλύτερα στεγασµένα) πάρκα παλαιών αυτοκινήτων. o Xώρος αποµάκρυνσης υγρών (environmental lock)/ στεγασµένος µε στεγανά και αντιδιαβρωτικά δάπεδα, εκτιµώµενος και στρέµµατα. o Xώρος αποσυναρµολόγησης αυτοκινήτων/ στεγασµένος µε κοινά βιοµηχανικά δάπεδα, στον οποίο αποθηκεύονται και τα κοντέινερ µε ανακτηµένα υλικά, εκτιµώµενος σε 2-3 στρέµµατα. o Xώρος αποθήκευσης σκραπ/ υπαίθριος, εκτιµώµενος σε στρέµµατα. o Γραφεία διοίκησης και χώροι υγιεινής- αποδυτήρια, κτλ. εκτιµώµενος και στρέµµατα. Η γενική χωροτακτική διευθέτηση ακολουθεί την κλασσική σειριακή ροή των υλικών, δηλαδή o αποθέµατα πρώτων υλών- «πάρκο παλαιών αυτοκινήτων» σελίδα 7

8 o παραγωγικός χώρος- αποσυναρµολόγηση o αποθέµατα ετοίµων προϊόντων- ανακτηµένες ύλες Η/ Μ εξοπλισµός Ο απαιτούµενος Η/ Μ εξοπλισµός θα είναι ο εξής: o Γεφυροπλάστιγγα, για τη ζύγιση των ανακτώµενων/ εξερχόµενων υλικών. o Κλαρκ, 3.5 τόνων, περιστρεφόµενα και πλευρικής φόρτωσης. o Φορτηγά, µε κατάλληλο εξοπλισµό, για τη µεταφορά παλαιών αυτοκινήτων και ανακτηµένων υλικών. o Γραµµή αποσυναρµολόγησης, η καρδιά του µηχανολογικού εξοπλισµού, αποτελούµενη από ειδική µεταλλική εξέδρα αποµάκρυνσης υγρών, ειδικό σύστηµα ιµάντων µετακίνησης των αυτοκινήτων ανάµεσα στις θέσεις εργασίας και σύστηµα αναστροφής των αυτοκινήτων για την αποµάκρυνση των υλικών που υπάρχουν από κάτω τους καθώς και για την αποσύνδεση της µηχανής. Επίσης ειδικά εργαλεία για την εύκολη αποσυναρµολόγηση µερών του αυτοκινήτου. o ιάφορα υλικά που χρησιµοποιούνται στο χώρο αποµάκρυνσης των υγρών (δεξαµενές, ακροφύσια, συµπιεστές, κτλ.). o Crusher σκραπ για τη συµπίεση του αυτοκινήτου και την εύκολη µεταφορά του Ανθρώπινες υποδοµές Και πάλι ως αποτέλεσµα της επισκόπησης της διεθνούς πρακτικής η οργάνωση και στελέχωση µιας τυπικής µονάδας αποσυναρµολόγησης προτείνεται να έχει ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΙΟΙΚΗΣΗ 2. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ - LOGISTICS 3. TMHMΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4. ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Oι πίνακες, που ακολουθούν, αποτυπώνουν την τυπική στελέχωση των παραπάνω τµηµάτων και συνοψίζουν τους αντίστοιχους ρόλους (προφίλ αντίστοιχων θέσεων εργασίας). σελίδα 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΙΟΙΚΗΣΗ Γενικός ιευθυντής - 1 Γενική διοίκηση ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 ιαχείριση σχέσεων µε το κράτος, βιοµηχανικούς αγοραστές υλικών ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ - LOGISTICS ιοικητικός υπεύθυνος - 1 Καθηµερινή διοίκηση µονάδας Υπεύθυνος για κινήσεις υλικών ιοικητικά στελέχη - 2 Καταγραφή υλικών εισερχοµένων και εξερχόµενων Υποδοχή πελατών, γενική γραµµατειακή υποστήριξη Οδηγοί 2 Μεταφορά στη µονάδα των παλαιών αυτοκινήτων- ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 5 αποκοµιδή υλικών προς βιοµηχανίες κατανάλωσης ΠΙΝΑΚΑΣ 4. TMHMΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οδηγός κλαρκ 1 Μεταφορά αυτοκινήτων από τα φορτηγά στα πάρκα αποθήκευσης Εσωτερικές µετακινήσεις αυτοκινήτων Εργαζόµενος 1 Αποµάκρυνση όλων των υγρών από αυτοκίνητα ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Εργοδηγός- 1 Καθορίζει και επιβλέπει τη διαδικασία αποσυναρµολόγησης και επιλέγει τα αυτοκίνητα που οδηγούνται σ αυτή Καθορίζει και επιβλέπει τη µεταφορά των υλικών από το χώρο αποσυναρµολόγησης στο χώρο αποθήκευσης των υλικών Εργαζόµενοι - 12 Πλαισιώνουν τις βάρδιες στη γραµµή αποσυναρµολόγησης Οδηγοί κλαρκ - 2 Μεταφέρουν τα αυτοκίνητα στο πάρκο ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 15 αυτοκινήτων Φέρνουν τα αυτοκίνητα από το πάρκο στη γραµµή αποσυναρµολόγησης Βγάζουν τις ρόδες από τα αυτοκίνητα Μεταφέρουν τα ανακτώµενα υλικά στους χώρους αποθήκευσης σελίδα 9

10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ = Ανάλυση και εκτίµηση αναµενόµενων τιµών Στην παράγραφο τούτη δίνονται τιµές µε τις οποίες πωλούνται δευτερογενή υλικά στην Ελλάδα (Ο Υ, ΕΕΑΑ) και στο εξωτερικό. α. Οι τιµές που εξασφαλίζει ο Ο Υ (Οργανισµός ιαχείρισης δηµόσιου υλικού) Ο Ο Υ δεν επιδίδεται σήµερα σε πραγµατική ανάκτηση υλικών. Ωστόσο οι τιµές πώλησης των αυτοκινήτων ως σκραπ καθώς και οι τιµές που επιτυγχάνει στις δηµοπρασίες αυτοκινήτων που, από καιρού σε καιρό διενεργεί, µπορούν να αποτελέσουν µια πρώτη ένδειξη για τη σηµερινή κατάσταση και ειδικότερα, για την εµπορική αξία που έχουν για τον Ο Υ τα υλικά των αυτοκινήτων που διαχειρίζεται. Η κατάσταση αυτή, επαναλαµβάνουµε µε έµφαση, θα πρέπει να αλλάξει ριζικά, και η αλλαγή αυτή θα υπαγορευτεί από την ραγδαία αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των υλικών που ανακτώνται και από την αποκατάσταση απ ευθείας επικοινωνίας µε βιοµηχανικούς αποδέκτες. β. Η ΕΕΑΑ (Ελληνικής Εταιρείας Ανάκτησης και Ανακύκλωσης) και οι τιµές που εξασφαλίζει για δευτερογενή υλικά συσκευασίας Η ΕΕΑΑ δραστηριοποιείται σε ανάκτηση και πώληση δευτερογενών υλικών, και ειδικότερα υλικών συσκευασίας (πλαστικά, γυαλιά, µέταλλα, κτλ). γ. Οι τιµές που εξασφαλίζουν στο εξωτερικό για δευτερογενή υλικά συσκευασίας Οι τιµές του εξωτερικού αφορούν τιµές πώλησης δευτερογενών υλικών που διαπιστωµένα 1 εξασφαλίζουν µονάδες αποσυναρµολόγησης αυτοκινήτων στην Ολλανδία. Οι µονάδες αυτές έχουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν πιο πάνω, δηλαδή ποσότητα, ποιότητα και συνέχεια στις παραδόσεις. Για την ακρίβεια πρόκειται για δύο µονάδες και αυτοκινήτων το χρόνο αντίστοιχα. Η πρώτη λειτουργεί στη Breda εδώ και αρκετά χρόνια ενώ η δεύτερη θα λειτουργήσει σύντοµα στο Amsterdam. Τα δεδοµένα που δόθηκαν αφορούν προβλέψεις, που είναι όµως σε συµφωνία µε τα πραγµατικά δεδοµένα τιµολόγησης της υπαρκτής µονάδας στη Breda. Εξάλλου υπενθυµίζεται η βασική παρατήρηση στα θέµατα της τιµολόγησης υλικών «η αγορά των υλικών παρθένων ή δευτερογενών στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό και κατ επέκταση µικρές διαφοροποιήσεις στις τιµές. Όπου υπάρχουν µεγάλες διαφορές θα πρέπει κανείς να υποπτεύεται θέµατα χαµηλής ποιότητας, ασυνέχειας παραδόσεων και µικρής δυναµικότητας» Οι τιµές στην Ολλανδία φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 1 τα στοιχεία προέκυψαν από διεξοδική ανάλυση δεδοµένων µονάδων αποσυναρµολόγησης που µας προσφέρθηκαν στη διάρκεια των επαφών µε επιχειρήσεις στην Ολλανδία. εν φαίνεται να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος αµφισβήτησης της αξιοπιστίας των στοιχείων αυτών από και κατά συνέπεια θεωρούνται ενδεικτικές εµπορικές τιµές για δευτερογενή υλικά µε ενσωµατωµένη εµπορική αξία. σελίδα 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 6α: ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΚΡΑΠ Υλικό ανακτώµενο από παλαιό αυτοκίνητο Τυπικό βάρος (Kg) Τιµή ( /kg) Σύνολο ( ) Σκραπ χάλυβα Ηλεκτρικά µοτέρ Μηχανή και σύστηµα οδήγησης Υλικά συστήµατος θέρµανσης (πολυαµίδιο, αλουµίνιο, χαλκός, κτλ.) ιάφορα καλώδια ΣΥΝΟΛΑ 766 ~ 90 Επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω τιµές αφορούν το πλέον αρνητικό σενάριο σε σχέση µε τις τιµές αγοράς. Είναι ενδεικτικό ότι η τιµή του σκραπ χάλυβα υπολογίζεται στα 50 / τόνο, που είναι πράγµατι µια πολύ συντηρητική τιµή. Οι αντίστοιχες τιµές για πιο πραγµατικές εµπορικές τιµές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ 6β: ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΚΡΑΠ Υλικό ανακτώµενο από παλαιό αυτοκίνητο Τυπικό βάρος (Kg) Τιµή ( /kg) Σύνολο ( ) Σκραπ χάλυβα Ηλεκτρικά µοτέρ Μηχανή και σύστηµα οδήγησης Υλικά συστήµατος θέρµανσης (πολυαµίδιο, αλουµίνιο, χαλκός, κτλ.) ιάφορα καλώδια ΣΥΝΟΛΑ 766 ~ 135 Τέλος, οι «αισιόδοξες» τιµές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. σελίδα 11

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 6γ: ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΚΡΑΠ Υλικό ανακτώµενο από παλαιό αυτοκίνητο Τυπικό βάρος (Kg) Τιµή ( /kg) Σύνολο ( ) Σκραπ χάλυβα Ηλεκτρικά µοτέρ Μηχανή και σύστηµα οδήγησης Υλικά συστήµατος θέρµανσης (πολυαµίδιο, αλουµίνιο, χαλκός, κτλ.) ιάφορα καλώδια ΣΥΝΟΛΑ 766 ~ 180 Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει την αξία των ανακτώµενων υλικών µε βάση τα τρία εµπορικά σενάρια σχετικά µε τις τιµές των υλικών. ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΙΜΕΣ (ΟΛΛΑΝ ΙΑ) [ / αυτοκίνητο] ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΚΡΑΠ ~ 90 ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΚΡΑΠ ~ 135 ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΚΡΑΠ ~ 180 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ~ 86 Το συµπέρασµα από τον παραπάνω πίνακα είναι ότι ένα αυτοκίνητο εξασφαλίζει ένα µέσο έσοδο ίσο µε 135 ( δρχ.) ή ισοδύναµα µια µέση τιµή 60 δρχ/ kg από την ανάκτηση των βασικών υλικών του, που διαθέτουν εµπορική αξία και που πωλούνται σε τιµές που αφορούν το πλαίσιο που αναφέραµε πιο πάνω. Επιπλέον σε αυτό προστίθεται και ένα ποσό ~ 86 / αυτοκίνητο (38 δρχ/ kg αυτοκινήτου), από εισπράξεις από το σύστηµα των φόρων ανακύκλωσης που είναι σε ισχύ. Η τιµή αυτή (60 δρχ/ kg) είναι σχεδόν τετραπλάσια από την τιµή µε την οποία πωλείται σήµερα (για παράδειγµα από τον Ο Υ) σε µικροέµπορους ένα παλαιό αυτοκίνητο (18 δρχ/ kg) και αποτελεί ένα µέτρο της προστιθέµενης αξίας της δραστηριότητας της αποσυναρµολόγησης. Επιπλέον, δεν συµπεριλαµβάνει έσοδα από τυχόν ανταλλακτικά που αφαιρούνται και πωλούνται ως τέτοια. σελίδα 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ (2002) ΠΗΓΗ (ΣΚΡΑΠ) [ / ΤΝ] 1 Xάλυβας Usinor, (F). Ιnt. Conf. Car Recycling (Geneva, 2002) VIOHALKO (GR) BAREC (SH) 2 Αλουµίνιο Usinor, Γαλλία. Ιnt. Conf. Car Recycling (Geneva, 2002) 3 Χαλκός 760 EEAA 2 4 Γυαλί 9 EEAA 5 Πλαστικό 6-10 (ανάλογα µε τον τύπο) EEAA 6 Λάδια 88 ΕΛΠΙΣΥ 7 Καταλύτης 22 [ / τεµάχιο] DEMET, Ιnt. Conf. Car Recycling (Geneva, 2002) 2 Oι τιµές της ΕΕΑΑ αφορούν πολύ µικρές ποσότητες και είναι πολύ µικρότερες από τις τιµές που µπορεί να διεκδικήσει σοβαρός επιχειρηµατικός φορέας µεγάλης κλίµακας. Για παράδειγµα ενώ οι διεθνείς τιµές σκραπ χάλυβα είναι [ / ΤΝ, οι αντίστοιχες τιµές της εταιρείας αυτής είναι διαµορφωµένες στο 30%. σελίδα 13

14 4. Εκτίµηση λειτουργικού κόστους και λοιπών εξόδων. Στην ενότητα αυτή εξετάζονται και αναλύονται οι κατηγορίες κόστους της επένδυσης. Οι τιµές και οι παραδοχές που παρατίθενται βασίζονται σε εµπειρία και γνώση της αγοράς στην Ελλάδα αλλά και πρόσβαση σε σοβαρή διεθνή βιβλιογραφία, η οποία και αναφέρεται συνοδευτικά. 4.1 Κόστος κατασκευών Σε δύο µονάδες αντίστοιχης παραγωγικής δυναµικότητας η συνολική απαιτούµενη και διαθέσιµη έκταση ήταν 20 στρέµµατα. Στην έκταση αυτή υπάρχουν: o Yπαίθρια πάρκα παλαιών αυτοκινήτων o Xώρος αποµάκρυνσης υγρών (environmental lock)/ στεγασµένος µε στεγανά και αντιδιαβρωτικά δάπεδα. o Xώρος αποσυναρµολόγησης αυτοκινήτων/ στεγασµένος µε κοινά βιοµηχανικά δάπεδα, στον οποίο αποθηκεύονται και τα κοντέινερ µε ανακτηµένα υλικά. o Xώρος αποθήκευσης σκραπ/ υπαίθριος. o Γραφεία διοίκησης και χώροι υγιεινής- αποδυτήρια, κτλ. Η γενική χωροτακτική διευθέτηση ακολουθεί την κλασσική σειριακή ροή των υλικών, δηλαδή o Αποθέµατα πρώτων υλών- «πάρκο παλαιών αυτοκινήτων». o Παραγωγικός χώρος- αποσυναρµολόγηση. o Αποθέµατα ετοίµων προϊόντων- ανακτηµένες ύλες. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα καταρτίζονται οι παρακάτω πίνακες σχετικά µε τις δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων. σελίδα 14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 9- ΚΤΗΡΙΑΚΑ- ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Α/Α ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / Μ 2 ΠΗΓΗ 1 Βιοµηχανικό κτήριο (µεταλλικό- σκεπασµένο) 60 χχχ 2 Γραφεία- αποδυτήρια 240 χχχ 3 Στεγάνωση δαπέδων 400 χχχ 4 Πανέλα µεταλλικής οροφής 14 Χχχ ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Περιγραφή δαπάνης Ποσότητα Τιµή µονάδας (από ΠΙΝΑΚΑ 9) Kόστος σε Κ Εξοδα γηπέδων m 2 0 ΣΥΝΟΛΟ 1 0 Έργα πολιτικού µηχανικού στεγάνωση δαπέδων 145 m κτίρια-µεταλλικές κατασκευές υποδοµές (αποδυτήρια, κτλ.) Πανέλα οροφής m m ΣΥΝΟΛΟ ιάφορα Αδειοδοτήσεις & µελέτες Απρόβλεπτα 10% ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α σελίδα 15

16 4.2 Οι λειτουργικές δαπάνες Οι λειτουργικές δαπάνες µιας αντίστοιχης µονάδας στην Ελλάδα θα είναι σηµαντικά διαφοροποιηµένες σε σχέση µε µονάδες του ευρωπαϊκού βορρά. Οι βασικές διαφορές εντοπίζονται Στις σηµαντικές διαφορές αποδοχών των εργαζοµένων. Στην παραδοχή περί δωρεάν διαθεσιµότητας και µη καταβολής αντιτίµου αγοράς αυτοκινήτων στην περίπτωση του Ο Υ. Στην παραδοχή της διαθεσιµότητας της γης και στην µη ανάγκη αγοράς ή ενοικίασής της. ευτερευόντως, επισηµαίνονται επίσης Η σηµαντικά χαµηλότερη τιµή των καυσίµων κίνησης στην Ελλάδα σε σχέση µε την ΕΕ. Η πρακτικά ασήµαντη δαπάνη διάθεσης τοξικών αποβλήτων. Οι χαµηλότερες δαπάνες συντήρησης. Οι βάσιµες αυτές παραδοχές διαφοροποιούν, όπως θα φανεί στη συνέχεια, σηµαντικά την εικόνα των λειτουργικών δαπανών. Η εκτιµώµενη διαµόρφωσή τους στην Ελλάδα φαίνεται στον επόµενο πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ 10- ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Α/Α ΘΕΣΗ Κ / ΕΤΟΣ ΠΗΓΗ 1 Γενικός ιευθυντής 60 χχχ 2 Προσωπικό παραγωγής 10 χχχ 3 Εργοδηγός 20 χχχ 4 ιοικητικός Υπεύθυνος 30 χχχ 5 ιοικητικό προσωπικό 10 χχχ 6 Οδηγός 18 χχχ σελίδα 16

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Περιγραφή δαπάνης Ποσότητα Τιµή µονάδας (από Πίνακα 10) Kόστος σε Κ Εργασία 3 Γενικός ιευθυντής Προσωπικό παραγωγής Εργοδηγός ιοικητικός Υπεύθυνος ιοικητικό προσωπικό Οδηγοί ΣΥΝΟΛΟ ιάφορες άλλες δαπάνες Ενοίκιο γης Ενέργεια Εκπαίδευση Ανθ. υναµικού Κίνηση- συντήρηση φορτηγών Κίνηση- συντήρηση κλαρκ Ασφάλειες Ετήσια πιστοποίηση ηµοσιότητα Αναλώσιµα γραφείων Αγορά παλαιών αυτοκινήτων Ανανέωση αδειών Εργαλεία Απρόβλεπτα - διάθεση απορριµµάτων m ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ Αναλύεται στην επόµενη παράγραφο σελίδα 17

18 4.3 Η/Μ εξοπλισµός γενικής χρήσης O εξοπλισµός µπορεί να ποικίλει σηµαντικά, τόσο ως προς τη λειτουργικότητα όσο και ως προς το κόστος. Υπάρχουν µονάδες που διαθέτουν κινητή και µεγάλη µονάδα συµπίεσηςτύπου πρεσοψάλιδου, Η µονάδα αυτή έχει ένα κόστος περί τα Κ 450. Σε άλλες µονάδες δεν υπάρχει πρόβλεψη για τόσο µεγάλη µονάδα. Στην παρούσα ανάλύση δεν θεωρείται ότι ένα τέτοιο κινητό πρεσοψάλιδο µηχάνηµα είναι σκόπιµο. Προτείνεται µια µέση λύση µε την προµήθεια ενός συµπιεστή αυτοκινήτων (crusher). Η προτεινόµενη λύση, µε βάση προσφορές που έχουν συλλεγεί θα πρέπει να κυµαίνεται γύρω στα Κ 80. Η δαπάνη αυτή θα επιβαρύνει το κόστος του Η/ Μ πάγιου εξοπλισµού και µόνο. Ο χειρισµός του µηχανήµατος θα µπορεί να γίνεται από το προσωπικό που προβλέπεται στη συνέχεια, χωρίς κάποια επιπλέον ανάγκη πρόσληψης. ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Η/ Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Α ΘΕΣΗ Κ ΠΗΓΗ 1 Γραµµή αποσυναρµολόγησης αυτοκινήτων το χρόνο 870 χχχ 2 Απλός crusher αυτοκινήτων χχχ 3 Μεγάλο και κινητό ψαλίδι, crusher (πρεσοψάλιδο) 16 τόνων την ώρα 450 χχχ 4 Γεφυροπλάστιγγα 4 32 χχχ 1 Κλαρκ 5 25 χχχ 2 Φορτηγό χχχ ΠΙΝΑΚΑΣ 12 ΑΠΑΝΕΣ Η/ Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Περιγραφή δαπάνης Ποσότητα Τιµή µονάδας (από ΠΙΝΑΚΑ 11) Kόστος σε Κ Γεφυροπλάστιγγα Κλαρκ Φορτηγά 9 Γραµµή αποσυναρµολόγησης 10 Βοηθητικές διατάξεις και υλικά Για τη ζύγιση των ανακτώµενων/ εξερχόµενων υλικών. 5 Με κατάλληλο εξοπλισµό, για τη µεταφορά παλαιών αυτοκινήτων (8) και ανακτηµένων υλικών τόνων, περιστρεφόµενα και πλευρικής φόρτωσης. σελίδα 18

19 Crusher σκραπ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β Σύνοψη δαπανών Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις πραγµατικές, για την ΕΕ, και εκτιµώµενες, για τον Ελλάδα, επενδυτικές και λειτουργικές δαπάνες µιας µονάδας αποσυναρµολόγησης αυτοκινήτων. ΠΙΝΑΚΑΣ 13. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ (ΕΕ) ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ (ΕΛΛΑ Α) ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ (Κ ) ΕΕ Ελλάδα 1. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Α. ΓΗΠΕ Α- ΚΤΙΡΙΑ- ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ- Α ΕΙΕΣ Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ (ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ) Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ (ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ) ΣΥΝΟΛΟ Για τη ζύγιση των ανακτώµενων/ εξερχόµενων υλικών τόνων, περιστρεφόµενα και πλευρικής φόρτωσης 9 µε κατάλληλο εξοπλισµό, για τη µεταφορά παλαιών αυτοκινήτων (8) και ανακτηµένων υλικών 10 η καρδιά του µηχανολογικού εξοπλισµού, αποτελούµενη από ειδική µεταλλική εξέδρα αποµάκρυνσης υγρών, ειδικό σύστηµα ιµάντων µετακίνησης των αυτοκινήτων ανάµεσα στις θέσεις εργασίας και σύστηµα αναστροφής των αυτοκινήτων για την αποµάκρυνση των υλικών που υπάρχουν από κάτω τους καθώς και για την αποσύνδεση της µηχανής. Επίσης ειδικά εργαλεία για την εύκολη αποσυναρµολόγηση µερών του αυτοκινήτου. 11 Πρόκειται για υλικά που χρησιµοποιούνται στο χώρο αποµάκρυνσης των υγρών (δεξαµενές, ακροφύσια, συµπιεστές, κτλ.) 12 δεν συµπεριλαµβάνεται κανενός είδους crusher σελίδα 19

20 5. Εκτίµηση προβλεποµένων εσόδων Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι παραδοχές σχετικά µε τα προβλεπόµενα έσοδα και εισάγεται και περιγράφεται η έννοια της οικονοµικής αποσυναρµολόγησης. 5.1 Έσοδα από την αποσυναρµολόγηση Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι πηγές εσόδων από µια δραστηριότητα ανακύκλωσης αυτοκινήτων και επιχειρείται η απόδοση ρεαλιστικών τιµών στα έσοδα αυτά, προκειµένου για µια αντίστοιχη επένδυση στην Ελλάδα, που αποτελεί και το αντικείµενο της παρούσας µελέτης. Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται τόσο στα δεδοµένα της διεθνούς βιβλιογραφίας όσο και στην αυτοψία που διενεργήθηκε σε σχετικές µονάδες ανακύκλωσης στην Ευρώπη. Τονίζεται ευθύς εξ αρχής ότι η βιβλιογραφία και τα συµπεράσµατα της παραπάνω αυτοψίας βρίσκονται σε απόλυτη σύµπλευση. Ενδεικτικές τιµές αγοράς για τα διάφορα υλικά/ εξαρτήµατα που µπορεί να ανακτώνται κατά την συστηµατική και εκτεταµένη αποσυναρµολόγηση αυτοκινήτων περιέχονται στους Πίνακες 1-5. Οι πίνακες που ακολουθούν συνοψίζουν το αναµενόµενο οικονοµικό αποτέλεσµα (πωλήσεις) µε βάση τα δεδοµένα και τις παραδοχές που συνοψίζονται στους πίνακες αυτούς. Υπενθυµίζεται ότι όλη η ανάλυση βασίζεται σε τρία σενάρια διάρθρωσης των τιµών σκραπ στην αγορά. Σε τιµές χαµηλές Σε τιµές ρεαλιστικές (σηµερινές) Σε τιµές αισιόδοξες Ακόµη επισηµαίνεται ότι δεν καταρτίζονται πωλήσεις για υλικά που, αν και διαθέτουν εµπορική αξία, η αγορά είναι ακόµη τόσο ανώριµη στην ιδέα της απορρόφησής τους ώστε να είναι δύσκολη η όποια παραδοχή. Τέτοια είναι τα πλαστικά, τα λάστιχα και τα γυαλιά. Ανεξάρτητα από τις τιµές του σκραπ θεωρείται ρεαλιστική µια πώληση ανταλλακτικών, αξίας 15 ανά αυτοκίνητο. Επίσης, δεν γίνεται καµιά πρόβλεψη για εξαγωγές ανταλλακτικών, πράγµα, που ωστόσο σηµειώνεται αποτελεί µια αξιόλογη πηγή εσόδων σε αντίστοιχες επενδύσεις στο εξωτερικό. Στην Ολλανδία σε ανάλογα επιχειρηµατικά σχέδια εκτιµάται σε ύψος αντίστοιχο µε τις εγχώριες πωλήσεις ανταλλακτικών, που εκτιµώνται σε 50. Άρα από συνολικές πωλήσεις ανταλλακτικών προβλέπονται εισροές 100! ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΕΣΟ Α - ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΚΡΑΠ Εκτιµώµενες Πωλήσεις Υλικών Σύνολο ( ) Πωλήσεις σκραπ χάλυβα Πωλήσεις ΑL- CU από σύστηµα θέρµανσης Πωλήσεις καταλυτών 2.70 σελίδα 20

21 Πωλήσεις λαστίχων 0.00 Πωλήσεις λαδιών 0.04 Πωλήσεις πλαστικών 0 Πωλήσεις γυαλιού 0 Πωλήσεις χαλκού καλωδίων 0.45 Μηχανή Πωλήσεις ηλεκτρικών µοτέρ 1.10 Πωλήσεις ανταλλακτικών ΣΥΝΟΛΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΕΣΟ Α MΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΚΡΑΠ Εκτιµώµενες Πωλήσεις Υλικών Σύνολο ( ) Πωλήσεις σκραπ χάλυβα Πωλήσεις ΑL- CU από σύστηµα θέρµανσης Πωλήσεις καταλυτών 2.70 Πωλήσεις λαστίχων 0 Πωλήσεις λαδιών 0.04 Πωλήσεις πλαστικών 0 Πωλήσεις γυαλιού 0 Πωλήσεις χαλκού καλωδίων 0.70 Μηχανή Πωλήσεις ηλεκτρικών µοτέρ 1.70 Πωλήσεις ανταλλακτικών ΣΥΝΟΛΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΕΣΟ Α ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΚΡΑΠ Εκτιµώµενες Πωλήσεις Υλικών Σύνολο ( ) Πωλήσεις σκραπ χάλυβα Πωλήσεις ΑL- CU από σύστηµα θέρµανσης Πωλήσεις καταλυτών 2.70 Πωλήσεις λαστίχων 0 Πωλήσεις λαδιών 0.04 σελίδα 21

22 Πωλήσεις πλαστικών 0 Πωλήσεις γυαλιού 0 Πωλήσεις χαλκού καλωδίων 0.80 Μηχανή Πωλήσεις ηλεκτρικών µοτέρ 2.00 Πωλήσεις ανταλλακτικών ΣΥΝΟΛΑ Η «οικονοµική αποσυναρµολόγηση» Η εγκατάσταση αποσυναρµολόγησης που διαστασιολογήθηκε πιο πάνω έχει δύο στοιχεία κόστους που θεωρείται ότι µπορεί να περιοριστούν σηµαντικά, χωρίς να αλλοιώνεται η αποτελεσµατικότητα των δραστηριοτήτων. Οι παράµετροι αυτές είναι οι εξής: H στέγαση των 20 στρεµµάτων των εγκαταστάσεων µπορεί να περιοριστεί σηµαντικά σε 5 µόνο στρέµµατα, αφήνοντας την υπόλοιπη έκταση ως υπαίθριο χώρο. Η πλήρης στέγαση είναι κάτι συνηθισµένο στις βόρειες χώρες, όπου η βροχή καθιστά την αποσυναρµολόγηση πολύ πιο επίπονη. Στις συνθήκες της Ελλάδας κάτι τέτοιο είναι αµφίβολης σκοπιµότητας. Βέβαια, ένα στεγασµένο περιβάλλον έχει και άλλες επιπτώσεις, καθώς «αποκρύπτει» κατά κάποιον τρόπο τις δραστηριότητες από τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο (κάτοικοι, κτλ.). Ωστόσο, µε κανέναν τρόπο δεν πρόκειται για µια υποδοµή απαραίτητη στις ελληνικές συνθήκες. Η γραµµή αποσυναρµολόγησης που προτείνεται από την κατασκευάστρια εταιρία είναι ακριβή (870 Κ ). Η γραµµή αυτή έχει βασικά τρία µέρη. o Μια πλατφόρµα όπου αφαιρούνται τα υγρά από τα αυτοκίνητα, που δεν είναι παρά µια απλή, απλούστατη, µεταλλική κατασκευή. o Μια διάταξη µεταλλικών ιµάντων που µετακινούν το αυτοκίνητο στις θέσεις εργασίας, που ωστόσο είναι απόλυτα µέσα στην ελληνική σχεδιαστική και κατασκευαστική ικανότητα. o Μια διάταξη περιστροφής του αυτοκινήτου, µε σκοπό την αφαίρεση των τµηµάτων του που βρίσκονται από κάτω, αλλά και προεργασίες αφαίρεσης της µηχανής, που ωστόσο δεν είναι σίγουρο ότι είναι εντελώς απαραίτητες. Θεωρείται λοιπόν ότι υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής µιας αντίστοιχης γραµµής στη Ελλάδα µε ανάλογη λειτουργικότητα και πολύ χαµηλότερο κόστος. Αν µάλιστα προταθεί στον κατασκευαστή ένα συµβόλαιο περισσότερων γραµµών, το κόστος θα κατέβει ακόµη περισσότερο και κατά τη γνώµη µας δεν θα ξεπερνά τα 300 Κ. Η εκτίµηση αυτή βασίζεται µε µακρόχρονη εµπειρία σε βιοµηχανικά έργα και κατασκευές. Οι δύο αυτές αλλαγές έχουν ως αποτέλεσµα να ελαττώνουν δραστικά το κόστος της αποσυναρµολόγησης, όπως αυτό ενσωµατώνεται, µέσω των αποσβέσεων παγίων, στο σελίδα 22

23 τελικό προϊόν. Για τον λόγο αυτό κρίνεται ότι πρέπει να υπάρξει και ένα οικονοµικό σενάριο της Αποσυναρµολόγησης Οι δύο παραπάνω βασικές διαφορές της «Οικονοµικής Αποσυναρµολόγησης» διαφοροποιούν τον Πίνακα 10 ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 17. ΤΥΠΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ (Κ ) 1. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Τυπικό σενάριο Οικονοµικό σενάριο Α. ΓΗΠΕ Α- ΚΤΙΡΙΑ- ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ- Α ΕΙΕΣ Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ (ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ) Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ (ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ) ΣΥΝΟΛΟ σελίδα 23

24 6. είκτες οικονοµοτεχνικής αξιολόγησης Για την ανάλυση των οικονοµικών αποτελεσµάτων των εξεταζόµενων επενδυτικών σεναρίων χρησιµοποιούνται µια σειρά από δόκιµοι δείκτες, που συνοψίζονται, µε µια σύντοµη περιγραφή στην παράγραφο αυτή. Η καθαρή παρούσα αξία (net present value, NPV), αποτυπώνει τα αναµενόµενα καθαρά κέρδη της επένδυσης, ανηγµένα σε τιµές Αποτελεί ένα µέτρο της κερδοφορίας της επένδυσης. Η επένδυση αναλύεται σε ορίζοντα δεκαετίας. H περίοδος αποπληρωµής της επένδυσης (payback, PP), αποτυπώνει το χρόνο µέσα στον οποίο η κερδοφορία της επένδυσης έχει καλύψει το αρχικό της κόστος. Ο εσωτερικός βαθµός απόδοσης της επένδυσης (internal rate of return, IRR) είναι εκείνο το υποθετικό κόστος κεφαλαίου, που αν υπήρχε πράγµατι στη αγορά η επένδυση θα είχε µηδενική καθαρή παρούσα αξία. Είναι ευνόητο ότι όσο περισσότερο απέχει (προς τα πάνω) το IRR από το πραγµατικό κόστος κεφαλαίου, τόσο περισσότερο ασφαλής και κερδοφόρα θα είναι η επένδυση. Επιπλέον, για κάθε επενδυτικό σενάριο υπολογίζεται ο δείκτης της απόδοσης των επενδυµένων κεφαλαίων, Τέλος, θεωρείται ότι πολύ καλή ενόραση στις δαπάνες του κάθε επενδυτικού σεναρίου προσφέρει η ανάλυση της δοµής κόστους (cost breakdown analysis) του κάθε επενδυτικού σεναρίου. Η ανάλυση αυτή αποτυπώνει τη σχετική βαρύτητα των διαφόρων κατηγοριών συνολικού κόστους, και ιδιαίτερα τη σχέση του ετήσιου λειτουργικού κόστους (µε ξεχωριστό υπολογισµό του κόστους εργασίας και των υπόλοιπων λειτουργικών δαπανών) µε τις ετήσιες αποσβέσεις. Η ανάλυση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για να αποτυπωθεί µε σαφήνεια το τελείως διαφορετικό προφίλ κόστους των δύο επενδυτικών σεναρίων, αποσυναρµολόγησης (λειτουργικό/ αποσβέσεις = 81/ 19) και κοπής (λειτουργικό/ αποσβέσεις = 64/ 36). Οι σελίδες που ακολουθούν απεικονίζουν την χρηµατοοικονοµική ανάλυση. σελίδα 24

25 7. Συµπεράσµατα Ακολουθούν τα συµπεράσµατα της ανάλυσης οικονοµικών αποτελεσµάτων των επενδυτικών σεναρίων για τις πιθανές παρεµβάσεις του Ο Υ. Επισηµαίνεται ότι ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα συνοπτικά αποτελέσµατα της ανάλυσης µόνο τις µέσες εκτιµώµενες τιµές αγοράς για το σκραπ µετάλλου. ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΚΡΑΠ Τύπος επένδυσης Ύψος επένδυσης KΠΑ- 10 έτη IRR PP Απόδοση Κόστος (K ) (K ) (%) (έτη) επενδυµένων επεξεργασίας κεφαλαίων ( / αυτοκίνητο) Αποσυναρµολόγηση % 75 Οικονοµική % 62 αποσυναρµολόγηση σελίδα 25

26 8. Κρίσιµοι παράµετροι ρίσκου ανάλυση ευαισθησίας Το υψηλό κόστος επεξεργασίας του αυτοκινήτου (δραστηριότητα έντασης εργασίας), εκτιµώµενο σε 75, που είναι σχεδόν διπλάσιο από το κόστος επεξεργασίας αυτοκινήτου µε κοπή ( 46 Το κόστος αυτό, στην οικονοµική αποσυναρµολόγηση µπορεί να ελαττωθεί σε 62, που συνιστά µια σοβαρή οικονοµία 20% περίπου. Ωστόσο, είναι πολύ δύσκολο να πέσει κάτω από αυτήν την τιµή. Το χαµηλό κόστος εργασίας ή ισοδύναµα η υψηλή παραγωγικότητα εργασίας είναι η πιο ευαίσθητη παράµετρος για τα οικονοµικά αποτελέσµατα της αποσυναρµολόγησης Η πιθανότητα να ευρεθεί σύντοµα ικανοποιητική µέθοδος διαχείρισης του υπολείµµατος του κόπτη, γεγονός που θα καταστήσει την κοπή εκτός από σαφώς οικονοµικότερη µέθοδο και µέθοδο που προσφέρει προσαρµογή στο νέο θεσµικό πλαίσιο. Η µεγάλη εξάρτηση από µια πολύπλοκη αγορά δευτερογενών υλικών, που χαρακτηρίζεται από µεγάλη αβεβαιότητα και εξάρτηση από τις τιµές των παρθένων υλικών. Ωστόσο οι δυσκολίες εδώ δεν θα πρέπει να υπερβάλλονται. Η πείρα δείχνει ότι υπάρχει πάντα αγορά για µεγάλες ποσότητες, υψηλής ποιότητας, που µπορούν να προσφερθούν µε συνέπεια. 8.1 Πλεονεκτήµατα Η δυνατότητα να δροµολογηθούν επενδύσεις µε κλιµακωτό τρόπο ( αυτοκίνητα το χρόνο) και µε χαµηλό επενδυτικό κόστος. Οι καλύτερες προϋποθέσεις προσαρµογής στο νέο θεσµικό πλαίσιο και η αυξηµένη πιθανότητα αξιοποίησης τυχόν φόρων ανακύκλωσης. Η χαµηλή περιβαλλοντική όχληση της επένδυσης. Η ευθυγράµµιση και αξιοποίηση της τάσης της αυτοκινητοβιοµηχανίας για οικολογική σχεδίαση προϊόντων - εύκολη αποσυναρµολόγησή τους. σελίδα 26

T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝ.ΠΕ.Τ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝ.ΠΕ.Τ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝ.ΠΕ.Τ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΡΕΓΓΙΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 ασκαλάκη Ρεγγίνα - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ REVERSE LOGISTICS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ REVERSE LOGISTICS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ «Ως οχήµατα τέλους ζωής νοούνται εκείνα τα παλιά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά, που οι ιδιοκτήτες τους έχουν αποφασίσει να µην τα χρησιµοποιήσουν ξανά και επιθυµούν να καταθέσουν µόνιµα τις πινακίδες τους,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες Περιεχόμενα Πρόλογος...9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου... 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονομοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηματικότητα και Νέες Επιχειρηματικές ραστηριότητες... 29 1.1 Γενικά...29 1.2 Η υναμική

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ...3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...5 ΕΙΚΤΕΣ...8 i) ενεργειακή απόδοση...8

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Β. Βασιλειάδης Τµ. Διοικ. Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Μελέτη Σκοπιµότητας Ø Τι είναι: Ø Τεκµηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή Η ανάλυση ευαισθησίας μιάς οικονομικής πρότασης είναι η μελέτη της επιρροής των μεταβολών των τιμών των παραμέτρων της πρότασης στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης. Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη

Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΔΕΣΣΑ 2013 Πολιτική πρώτων υλών Ιδια πολιτική σημαινει το 2050 140 δισ.τόνοι δηλ 3πλάσιο του 2000 45% του

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Ροδόπης ΟΤΑ: ήµος Ιάσµου 2. Τίτλος έργου: Ωρίµανση Μελετών και ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ιεθνούς Εµπορευµατικού Σταθµού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής ρ Γ. Γιαννακίδης Εισαγωγή Στόχοι και Οφέλη Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Life Cycle Cost Analysis - LCCA Μέθοδος οικονοµικής σύγκρισης εναλλακτικών επενδύσεων που βασίζεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί μια ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου A. Στεφανή Τµ. Διοικ. Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Μελέτη Σκοπιµότητας Ø Τι είναι: Ø Τεκµηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2 . ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

TaxiarchisConstruct. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης Κατασκευαστικά σχέδια Σχέδια εφαρµογής

TaxiarchisConstruct. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης Κατασκευαστικά σχέδια Σχέδια εφαρµογής ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης Κατασκευαστικά σχέδια Σχέδια εφαρµογής ΧΑΛΥΒ ΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Επιλογή πρώτων υλών Υλοποίηση κατασκευών Αποθήκευση & µεταφορά Εκφορτώσεις - Ανέγερση ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο παρόν κεφάλαιο πραγµατοποιείται η ανάλυση του έργου από οικονοµικής πλευράς. Πιο συγκεκριµένα, θίγονται και αναλύονται τα θέµατα που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 5. Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Επενδύσεων Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης της βιομηχανίας υλικών στην Ελλάδα

Προοπτικές ανάπτυξης της βιομηχανίας υλικών στην Ελλάδα 0. Εισαγωγή Προοπτικές ανάπτυξης της βιομηχανίας υλικών στην Ελλάδα Το θέμα που προτείνεται για μελέτη εδώ, είναι τεράστιο και δε μπορεί να αναπτυχθεί ικανοποιητικά σε μια και μόνη εργασία. Αποτελεί δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ...είναι το σπίτι μας και το μέλλον των παιδιών μας Τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και γιατί ΜΑσ αφορα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: www.4design.gr Η βιώσιµη ή αειφόρος ανάπτυξη αποσκοπεί στο να βελτιώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ορισμός Επιχειρηματικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία εκπόνησης ενός σχεδίου που υλοποιεί μια επιχειρηματική ιδέα από έναν ή περισσότερους επιχειρηματίες και τους συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος.

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Η ταυτότητα µας γεννήθηκε µαζί µε τη διατύπωση του επιχειρηµατικού µας οράµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Η απόφαση για την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας Η πρώτη βασική ενέργεια (βήµα) είναι η δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού σχεδίου. Το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι ένα συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (AHHE) - Σχεδιασµός για Αποσυναρµολόγηση

ιαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (AHHE) - Σχεδιασµός για Αποσυναρµολόγηση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τοµέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου ιαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (AHHE) - Σχεδιασµός για Αποσυναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ανακεφαλαίωση διαφοροποιήσεων των ΕΛΠ - Σχέδιο λογαριασμών

ΟΜΑΔΑ Ανακεφαλαίωση διαφοροποιήσεων των ΕΛΠ - Σχέδιο λογαριασμών ΟΜΑΔΑ- Αποθέματα Χρήση στατιστικών μεθόδων προσδιορισμού της ποσότητας αποθεμάτων Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την μέτρηση της ποσότητας των αποθεμάτων στο τέλος της περιόδου σε περιπτώσεις που η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοοικονομική μελέτη

Τεχνοοικονομική μελέτη Τεχνοοικονομική μελέτη Δρ. Κώστας Χ. Κυριαζής Δρ. Χημικός Μηχανικός Δρ. Ευάγγελος Γ. Παπαδάκης Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή

Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» Ημερίδα 27 Ιουνίου 2008 «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» Εισηγήτρια: Κατερίνα Παπαοικονόμου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τοποθέτηση του προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση σε Επιχειρηµατικό Επίπεδο εν έχει σηµασία τι κάνεις, φθάνει να το κάνεις καλά. J. Galbraith. Στρατηγική και Οργάνωση Χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος και ενέργεια για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Η ΑΠΑ του κλάδου των δομικών υλικών ανήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑ: Βιωσιμότητα και Μακροοικονομικά Αποτελέσματα

ΑΜΑ: Βιωσιμότητα και Μακροοικονομικά Αποτελέσματα ΑΜΑ: Βιωσιμότητα και Μακροοικονομικά Αποτελέσματα Periklis Gogas Assistant Professor Department of International Economic Relations & Development perrygogas@gmail.com 1 ΑΜΑ: Γενικά Σημαντικό έργο στον

Διαβάστε περισσότερα

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως.

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. THE Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. powered by To Green Mission...αποτελεί µία «πράσινη αποστολή» δεκάδων επιχειρήσεων από διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους, που

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΞΙΑ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΞΙΑ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΞΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΥΛΕΙΕΣ 1. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡ ΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΞΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ 15,6% της Ακαθάριστης Προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δηµοσιευθεί Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Θέµα: Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικές Στρατηγικές για ιεθνή Ανταγωνιστικότητα. Σ. Λιούκας Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Επιχειρηµατικές Στρατηγικές για ιεθνή Ανταγωνιστικότητα. Σ. Λιούκας Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Επιχειρηµατικές Στρατηγικές για ιεθνή Ανταγωνιστικότητα Σ. Λιούκας Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Περίληψη Στο σύγχρονο δυναµικό περιβάλλον της παγκοσµιοποίησης η Ελληνική επιχείρηση πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργαστηριακός Συνεργάτης: Σαββάκης Νικόλαος, M.Sc.-Μηχ., υπ. Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων 25-9-2012 ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων Θέμα 1: Προσδιορίστε ποιές από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι σωστές (Σ) ή τεκμηριώνοντας με σαφήνεια την

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Γενικά στοιχεία. Αναφέρονται τα στοιχεία της εταιρείας, ο διακριτικός τίτλος της, τα ΦΕΚ σύστασης και τροποποίησης.

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Επεξεργασία Ανάκτηση Αποβλήτων Α.Ε. Α.Ε. Corporate Waste & Recycling Conference, Conference, 26.06.2012, Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ ΤΗΣ ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29-6-2012 Κύριοι µέτοχοι, Η χρήση που εξετάζεται είναι η 10η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

H Honda για πολλά χρόνια είναι πρωτοπόρος στις δράσεις τις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ευθύνες που τις αναλογούν ως ένας παγκόσµιος κατασκευαστής οχηµάτων. Είναι σοβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Weighing & Automation

Weighing & Automation Απόλυτος Έλεγχος Μέγιστη Ακρίβεια Weighing & Automation Η παροχή ολοκληρωμένων συστημάτων Ζύγισης & Αυτοματισμού υψηλής ποιότητας, στην αιχμή της τεχνολογίας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αξιόπιστος και υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικότητα, κόστη επένδυσης, κόστη λειτουργίας

Δυναμικότητα, κόστη επένδυσης, κόστη λειτουργίας Τεχνολογία, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα, 9 ο εξάμηνο Σχολή Χ-Μ Δυναμικότητα, κόστη επένδυσης, κόστη λειτουργίας Γιώργος Μαυρωτάς Αν. καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές με Ράντες. 1 Εισαγωγή. 2 Απόσβεση στοιχείων. Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι. - Απόσβεση

Εφαρμογές με Ράντες. 1 Εισαγωγή. 2 Απόσβεση στοιχείων. Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι. - Απόσβεση Εφαρμογές με Ράντες Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι - Απόσβεση - Σύνθετη παραγωγική διάρκεια παγίων - Κεφαλαιοποιημένο κόστος - Καθαρά παρούσα αξία - Εσωτερικός βαθμός απόδοσης - Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποβολή αίτησης δανείου για άνοιγμα φούρνου σε νησί Παρασκευή ψωμιού και γλυκών Χρηματοδοτικές Ανάγκες 3 Φούρνοι 18.000 2

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 100% ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων: Μπακογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ελασσόνα, 27 Μαΐου 2009 ΘΕΜΑ: «Προδηµοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων». Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από συστηµατικές παρεµβάσεις της ΕΣΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Γενικά στοιχεία. Αναφέρονται τα στοιχεία της εταιρείας, ο διακριτικός τίτλος της, τα ΦΕΚ σύστασης και τροποποίησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ της εταιρίας. (υφιστάμενη ή προτεινόμενη επωνυμία) Συντάχθηκε από την ομάδα: (όνομα ομάδας) Ημερομηνία Υποβολής:. Στοιχεία επικοινωνίας με την ομάδα: Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου:.. Τηλ.:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αθήνα 13.01.2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισµού "για τη σύναψη συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερωτήσεις Απαντήσεις σχετικά µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 1. Που µπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστηµα; Το Πρόγραµµα αφορά συστήµατα µέχρι 10 kw p, στο δώµα ή τη στέγη (συµπεριλαµβανόµενων

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι.

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ MHXANIΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 203-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρόπος καταµερισµού του δυναµικού (σε MW για κάθε ώρα του έτους) των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα