ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή διοίκησης και οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή εργασία:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή διοίκησης και οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή εργασία:"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ υποβληθείσα στον Καθηγητή ΑΝΤΩΝΙΟ ΓΕΩΡΓΑΛΑ από το σπουδαστή Γεώργιο Σκούντα (Παναγ.Βοστάνη 12 Μυτιλήνη) Μυτιλήνη 2006

2 Περιεχόμενα Πρόλογος Πίνακας συντμήσεων Εισαγωγή 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΠΑ 1.- Γενικές πληροφορίες για το ΦΠΑ 2 2.-Αρμοδιότητα για προληπτικό και προσωρινό έλεγχο 4 3.-Προληπτικός έλεγχος 3.1-Γενικά Προληπτικός έλεγχος στη διακίνηση Προληπτικός έλεγχος στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 7 4.-Προσωρινός έλεγχος 4.1.-Γενικά Πότε διενεργείται ο προσωρινός έλεγχος 9 5- Προσωρινός έλεγχος στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) 5.1. Γενικά Κριτήρια επιλογής/αξιολόγησης επιχειρήσεων για προσ. έλεγχο ΦΠΑ Ελεγκτικές επαληθεύσεις & ενέργειες κατά τον προσ. έλεγχο ΦΠΑ Γενικές ελεγκτικές επαληθεύσεις Έλεγχος υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ Έλεγχος υποβολής δηλώσεων έναρξης, μεταβολών-μετάταξης, οριστικής παύσης εργασιών Ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις Έλεγχος ορθής σύνταξης & υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ Έλεγχος ορθής σύνταξης και υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Έλεγχος για τυχόν περιπτώσεις που απαιτείται καταβολή ΦΠΑ με έκτακτη δήλωση Έλεγχος της καταχώρησης στα βιβλία του αναγραφόμενου Φ.Π.Α Έλεγχος υποβολής αίτησης για επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου Έλεγχος αν έχουν γίνει καταστρατηγήσεις των υφιστάμενων διατάξεων περί απαλλαγής από ΦΠΑ Έλεγχος αν έχει διενεργηθεί Pro-rata Έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων περί παραγραφής του Φ.Π.Α Έλεγχος των αιτίων που προκάλεσαν τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο Έλεγχος αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίησης Υπηρεσιών Έλεγχος αν έπρεπε να είχε γίνει ένταξη στο σύστημα Μητρώου Φ.Π.Α (VIES) Έλεγχος εκροών 6.1.-Με βάση τα εκδοθέντα στοιχεία ΚΒΣ Τα Δελτία Αποστολής (από τα στελέχη) Τιμολόγια πώλησης/παροχής υπηρεσιών Αποδείξεις λιανικής πώλησης από Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 ΚΒΣ Ελεγχος εισροών (αγορών/δαπανών) 7.1.-Με βάση τα στοιχεία ΚΒΣ Έλεγχος εισροών με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ Ελεγχος εισροών χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ Ελεγχος εισροών μη υποκειμένων στο ΦΠΑ Έλεγχος άλλων παραστατικών μη φορολογικών 35

3 8.- Ελεγχος των μικρών επιχειρήσεων Εκθεση ελέγχου/προσωρινή πράξη προσδιορισμού ΦΠΑ πρόστιμα, πρόσθετοι φόροι 37 Παραπομπές πρώτου μέρους 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ι.- Ορισμός Διάκριση αυτοκινήτων Επιβαρύνσεις αυτοκινήτων κατά την πρώτη κυκλοφορία τους στην Ελλάδα Τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων 3.1.α.-Γενικά β.-Φορολογητέα βάση επιβολής του τέλους ταξινόμησης γ.-Συντελεστές τέλους ταξινόμησης Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) α.- Για τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες β.- Για τα προερχόμενα από άλλες Κοινοτικές χώρες Εισαγωγικός δασμός Κυκλοφορία αυτοκινήτων στην Ελλάδα που φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας άλλων χωρών Τέλη κυκλοφορίας 5.1.-Γενικά Κατηγορίες σημάτων τελών κυκλοφορίας Πρόστιμα και κυρώσεις για κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων χωρίς το σήμα των τελών κυκλοφορίας, Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας Φορολογική αντιμετώπιση αυτοκινήτων 6.1.-Τεκμήριο δαπανών διαβίωσης Αμφισβήτηση τεκμηρίου διαβίωσης Εξαιρέσεις από το τεκμήριο Τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες) Εφάπαξ εισφορά φορτηγών αυτοκινήτων και τρίτροχων Ειδικό τέλος πετρελαιοκίνησης-υγραεριοκίνησης των επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ-ΑΓΟΡΑΙΑ) Εισφορά σε περίπτωση αντικατάστασης επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης Τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτων Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος που προέρχεται από την εκμετάλλευση αυτοκινήτων Έλεγχος αυτοκινήτων 55 Παραπομπές δεύτερου μέρους 57 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ 1.-Ορισμός Κατάταξη Τέλη μηχανημάτων έργων 59

4 4.- Αδεια κυκλοφορίας-πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας Ασφάλιση μηχανημάτων έργων Τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων Βιβλίο έργων 7.1.-Γενικά Παραχώρηση χρήσης λόγω μίσθωσης κλπ Επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος καθώς και κατασκευής τεχνικών έργων Συνένωση βιβλίου μηχανημάτων έργων (Αντλία Σκυροδέματος με ΔΑ ή Τ-ΔΑ Eργολαβία και υπεργολαβία Αντιμετώπιση των μηχανημάτων έργων από τελωνειακής πλευράς Νόμιμη κατοχή μηχανήματος έργων Έλεγχος μηχανημάτων έργων (φορολογικός έλεγχος) 63 Παραπομπές τρίτου μέρους 63 Συμπερασματικές παρατηρήσεις 64 Παράρτημα Ι 65 Παράρτημα ΙΙ 66 Παράρτημα ΙΙΙ 66 Παράρτημα IV 67 Παράρτημα V 68 Παράρτημα VΙ 70 Παράρτημα VΙΙ 71 Παράρτημα VIII 72 Παράρτημα ΙΧ 73 Παράρτημα Χ 74 Παράρτημα ΧΙ 75 Βιβλιογραφία 79 Πρόλογος

5 Ο «Προληπτικός και Προσωρινός έλεγχος ΦΠΑ Αυτοκίνητα Μηχανήματα Έργων» που ακολουθεί παρακάτω είναι το θέμα που αποτελεί το αντικείμενο της πτυχιακής μου εργασίας που ανέλαβα να κάνω στο πλαίσιο της σπουδαστικής μου μαθητείας στο Τ.Ε.Ι. Λογιστικής Καβάλας. Το αντικείμενο του θέματος και ειδικά το μέρος που αναφέρεται στον προληπτικό και προσωρινό έλεγχο ΦΠΑ είναι από τα σπουδαιότερα γιατί ως γνωστό ο φόρος προστιθέμενης αξίας γνωστός ως ΦΠΑ είναι το σημαντικότερο έσοδο του Δημοσίου και μάλιστα καταβάλλεται στο Δημόσιο σε τακτικά και μικρά χρονικά διαστήματα. Επειδή υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή στο φόρο αυτό το Υπουργείο Οικονομικών με σειρά νομοθετημάτων και εγκυκλίων διαταγών του δίνει εντολές και κατευθυντήριες οδηγίες στους υπαλλήλους του για την είσπραξη του αλλά και στους υπόχρεους για την καταβολή του ΦΠΑ ώστε να διασφαλίζει τα συμφέροντα του και τιμωρώντας αυστηρά τους παραβάτες. Για μας τους υποψήφιους λογιστές που εργαζόμαστε ανάμεσα στους επιχειρηματίες και το Υπουργείο Οικονομικών η καλή γνώση του αντικειμένου του ΦΠΑ βοηθά και τους επιτηδευματίες ώστε να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να εισπράττει αυτά που δικαιούται στο σωστό χρόνο. Το άλλο μέρος της εργασίας μου αναφέρεται στα αυτοκίνητα και Μηχανήματα έργων. Η εξέλιξη της οικονομίας είναι τέτοια που σήμερα ο καθένας μας πια έχει τη δυνατότητα να έχει ένα αυτοκίνητο επιβατικό για τις ατομικές ή οικογενειακές ανάγκες του. Το αυτοκίνητο πάλι για μεγάλο μέρος επιτηδευματιών αποτελεί το αντικείμενο εργασίας των ενώ το μηχάνημα έργων αποτελεί αντικείμενο εργασίας μικρότερου μέρους επιτηδευματιών. Το Δημόσιο δια μέσου των αυτοκινήτων και μηχανημάτων εισπράττει έσοδα (ΦΠΑ Φόρο εισοδήματος, τέλη κλπ) γιαυτό και παρουσιάζουν ενδιαφέρον για μας που θα ασχοληθούμε με το επάγγελμα του λογιστή.

6 Πίνακας συντμήσεων Ν. Νόμος Π.Δ Προεδρικό Διάταγμα Κ.Β.Σ. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης αξίας Κ.Φ.Ε. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ε.Λ.Γ.Σ. Ενιαίο Λογιστικό Γενικό Σχέδιο Υ.Α. Υπουργική απόφαση Κ.Υ.Α. Κοινή Υπουργική απόφαση ΥΠΟΙΚ Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Δ.Ο.Υ. Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ΥΠ.Ε.Ε Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων Ε.Κ. Ελεγκτικό Κέντρο Π.Ε.Κ. Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Δ.Ε.Κ Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Κ.Ο.Κ. Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Τ.Κ. Τελωνειακός Κώδικας Μ.Ε. Μηχάνημα Έργων Ο.Α.Σ. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Δ.Α.Ο. Δήλωση άφιξης Οχήματος Σ.Μ.Κ. Συντελεστής Μικτού Κέρδους Ε.Ι.Χ. Επιβατικό Ιδιωτικής Χρήσης Ε.Δ.Χ. Επιβατικό Δημόσιας Χρήσης Φ.Ι.Χ. Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης Φ.Δ.Χ. Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης A.Y.O. Απόφαση Υπουργού Οικονομικών Ε.Π.Ε. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης Ε.Ε. Ετερόρυθμος Εταιρία Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρία Ο.Ε. Ομόρυθμος Εταιρία Φ.Τ.Μ. Φορολογική Ταμειακή Μηχανή κ.λ.π. και λοιπά π.χ. Παραδείγματος Χάριν

7

8 Εισαγωγή Το πρώτο μέρος της εργασίας μου αναφέρεται στον Προληπτικό και Προσωρινό έλεγχο Φ.Π.Α.. Κατ αρχήν δίνονται γενικές πληροφορίες για το Φ.Π.Α. και γενικές πληροφορίες για τον προληπτικό και προσωρινό έλεγχο και ποια όργανα είναι αρμόδια να διενεργούν τους ελέγχους αυτούς. Στη συνέχεια εξειδικεύονται πληροφορίες για τον προληπτικό έλεγχο στο αντικείμενο του Φ.Π.Α. που είναι και το θέμα που αναπτύσσουμε και δίνονται οδηγίες πως πρέπει να γίνεται αυτός. Ο προληπτικός έλεγχος είναι από τα σπουδαιότερα αντικείμενα των ελεγκτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών γι αυτό και το Υπουργείο έχει εκδώσει πλήθος εγκυκλίων διαταγών για το τρόπο διενέργειας του. Στηρίζεται στον αιφνιδιασμό των ελεγκτικών οργάνων που επισκέπτονται ξαφνικά την επιχείρηση για έλεγχο των τρεχουσών συναλλαγών ή διενεργούν ελέγχους στη διακίνηση των αγαθών. Με τον άμεσο έλεγχο της διακίνησης των αγαθών σίγουρα προλαμβάνεται η φοροδιαφυγή και ο κάθε επιχειρηματίας μη γνωρίζοντας πότε θα ελεγχθεί φροντίζει ώστε η διακίνηση των αγαθών του να γίνεται με τα νόμιμα παραστατικά Στη συνέχεια εξειδικεύονται πληροφορίες για τον προσωρινό έλεγχο στο αντικείμενο του Φ.Π.Α. πότε διενεργείται, τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των επιχειρήσεων που πρέπει να ελεγχθούν, και ποιες ελεγκτικές επαληθεύσεις και ενέργειες πρέπει να γίνουν για να είναι αποτελεσματικός ο προσωρινός έλεγχος. Σπουδαιότερο μέρος αυτού είναι ο έλεγχος των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α., ο έλεγχος των εκροών και ο έλεγχος των εισροών χωρίς να παραβλέπονται και ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις που αναφέρονται στον έλεγχο της καταχώρησης του Φ.Π.Α. στα βιβλία που τηρούνται, του πιστωτικού υπόλοιπου της υποβολής αίτησης για επιστροφή πιστωτικού υπόλοιπου, της παραγραφής του Φ.Π.Α., της διενέργειας Pro-rata, τις καταστρατηγήσεις των διατάξεων περί απαλλαγής από Φ.Π.Α. της αυτοπαράδοσης και ιδιοχρησιμοποίησης Υπηρεσιών. Αν προκύψουν διαφορές από τον προσωρινό έλεγχο τα ελεγκτικά όργανα είναι υποχρεωμένα να συντάξουν έκθεση προσωρινού ελέγχου στην οποία προσδιορίζουν επακριβώς τις διαφορές αυτές και στη συνέχεια ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. εκδίδει προσωρινή πράξη προσδιορισμού Φ.Π.Α. με την οποία βεβαιώνει και εισπράττει άμεσα τις διαφορές αυτές, επιβάλλοντας και τους πρόσθετους φόρους ή και πρόστιμα όπου απαιτείται. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στα αυτοκίνητα από φορολογικής πλευράς δηλαδή με τις επιβαρύνσεις που επιβαρύνονται εφάπαξ κατά την πρώτη κυκλοφορία τους στην Ελλάδα (τέλος ταξινόμησης- Φ.Π.Α.- Εισαγωγικός δασμός) και περιοδικώς με τα τέλη κυκλοφορίας, τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης, τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, διάφορες εισφορές και ειδικά τέλη μεταβίβασης και ο προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος που προέρχεται από την εκμετάλλευση αυτών. Το Τρίτο μέρος αναφέρεται στα Μηχανήματα Έργων που από φορολογικής πλευράς ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τέλη μηχανημάτων έργων που καταβάλλονται εφάπαξ για την ταξινόμηση, χαρακτηρισμό, έκδοση άδειας κυκλοφορίας και τέλη χρήσης που καταβάλλονται κάθε χρόνο αντί για τέλη κυκλοφορίας και η τήρηση του πρόσθετου βιβλίου που καταχωρούνται οι εργασίες που εκτελούνται.

9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Φ.Π.Α. 1.-Γενικές πληροφορίες για το Φ.Π.Α. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) καθιερώθηκε στην Ελλάδα με το Ν 1642/86 έχοντας σαν βάση την 6 η Οδηγία της Ε.Ο.Κ. (Directive 77/388/EEC)και εφαρμόζεται από 1/1/1987, και μετά από πολλές τροποποιήσεις, με το Ν 2859/00 έγινε η κύρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) είναι ένας γενικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται σε όλη την επικράτεια και καλύπτει μια μεγάλη κατηγορία πράξεων και συναλλαγών και κατονομάζει, κατά τρόπο περιοριστικό, τις πράξεις που απαλλάσσει ή αφήνει εκτός πεδίου εφαρμογής του. Επιβάλλεται στην παράδοση (πώληση) αγαθών, στην παροχή υπηρεσιών καθώς και στην εισαγωγή (από τρίτες χώρες) αγαθών και υπολογίζεται στην αντιπαροχή, δηλαδή στο αντάλλαγμα που συμφωνήθηκε. Πέρα όμως από τις συναλλαγές, επιβάλλεται και σε ορισμένες πράξεις που τις θεωρεί κατά πλάσμα δικαίου ως συναλλαγές δηλαδή στις αυτοπαραδόσεις και στις αυτοπαροχές. Παρόλο που ο φόρος υπολογίζεται στην αντιπαροχή, τελικά με το μηχανισμό έκπτωσης του φόρου που χρεώθηκε στο προηγούμενο στάδιο συναλλαγής, από το φόρο που επιβάλλεται στο επόμενο στάδιο συναλλαγής καταλήγει να είναι φόρος στη διαφορά του κόστους απόκτησης του αγαθού ή της υπηρεσίας και της αξίας της αντιπαροχής κατά την επόμενη συναλλαγή και γι αυτό ονομάζεται φόρος στην προστιθέμενη αξία. Ο φόρος χρεώνεται στον πελάτη ή τον εισαγωγέα με κατάληξη να επιρριφθεί και να βαρύνει τον τελικό καταναλωτή. Εισπράττεται κατά κανόνα, για τις παραδόσεις (πωλήσεις)αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών από την επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και αποδίδεται με περιοδικές δηλώσεις στο δημόσιο. Κατά την εισαγωγή αγαθών από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες ο φόρος εισπράττεται άμεσα από το ίδιο το δημόσιο (Τελωνειακές αρχές). Ο φόρος που χρεώνει η επιχείρηση στους πελάτες της δεν αποδίδεται ολόκληρος στο δημόσιο, αλλά κατά το μέρος που δεν καλύπτεται από το φόρο που χρεώθηκε για τις εργασίες αυτές η επιχείρηση από τους προμηθευτές της. Δηλαδή η επιχείρηση «υποκείμενο πρόσωπο» αγοράζει, παράγει ή εισάγει αγαθά και λαμβάνει υπηρεσίες, στον κύκλο εργασιών της, για τα οποία χρεώνεται με φόρο. Ο φόρος αυτός αποτελεί το φόρο «εισροών» της επιχείρησης και έχει δικαίωμα να τον εκπέσει, εφόσον τα πιο πάνω αγαθά και υπηρεσίες προορίζονται για εργασίες που θα υπαχθούν στο φόρο ή και για εργασίες οι οποίες αν και απαλλάσσονται του φόρου, εντούτοις παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης. Αν οι εργασίες αυτές υπάγονται μερικά στο φόρο και μερικά απαλλάσσονται χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που αναλογεί στις απαλλασσόμενες αυτές εργασίες, τότε και το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που χρεώθηκε η επιχείρηση περιορίζεται, κατά κανόνα ανάλογα. 2

10 Η επιχείρηση «υποκείμενο πρόσωπο» όταν παραδίδει (πωλεί) αγαθά και παρέχει υπηρεσίες που υπάγονται στο Φ.Π.Α., υπολογίζει στην αξία τους, με συντελεστή που κατά περίπτωση ισχύει, το φόρο που αναλογεί, «φόρος εκροών» και το χρεώνει στους πελάτες της. Από το φόρο των εκροών της η επιχείρηση αφαιρεί το φόρο εισροών της και με την προσωρινή-περιοδική δήλωση που υποβάλλει αποδίδει τη διαφορά στο δημόσιο. Αν η διαφορά είναι αρνητική, (πιστωτικό υπόλοιπο) τότε μεταφέρεται για έκπτωση στην επόμενη φορολογική περίοδο ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιστρέφεται. Τα οικονομικά μεγέθη που διαμορφώνουν το ποσό του αποδοτέου φόρου (Φ.Π.Α.) είναι : 1) Οι εισροές (πωλήσεις, παροχή υπηρεσιών κλπ) 2) Οι εκροές (αγορές, δαπάνες κλπ) 3) Το ποσοστό του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου δαπανών 4) Οι συντελεστές του φόρου 5) Γενικά κάθε μεταβολή (λογιστικές αυξομειώσεις) που επηρεάζει τα μεγέθη αυτά. Συγκεκριμένα το ποσό του φόρου που υποχρεούται να καταβάλει η επιχείρηση στο Δημόσιο διαμορφώνεται από τη φορολογητέα αξία όπως αυτή διαμορφώνεται κατά τα άρθρα 19 («φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών») και 20 («φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών» και το ύψος του συντελεστή του φόρου όπως αυτός προσδιορίζεται από το άρθρο 21 («Συντελεστές-Υπολογισμός του Φόρου») του Κώδικα Φ.Π.Α. Επειδή ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται σχεδόν άμεσα (βλέπε υποβολή περιοδικών δηλώσεων) και δημιουργεί ταμειακή δυσκολία καταβολής, σε σύγκριση με το εισόδημα που δημιουργεί την υποχρέωση καταβολής μετά από ένα έτος παρουσιάζονται τα φορολογητέα ακαθάριστα έσοδα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και αποκρύπτονται στις δηλώσεις Φ.Π.Α. σε αναμονή κάποιας ευνοϊκής απόφασης για καταβολή χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση χρησιμοποιεί πολλούς συντελεστές Φ.Π.Α. απαραίτητα χρειάζεται να γίνει έλεγχος στη σχέση κατά συντελεστή φόρου πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων. Τα ακαθάριστα έσοδα που υπάγονται στο μεγάλο συντελεστή Φ.Π.Α. παρουσιάζονται ακαθάριστα έσοδα που υπάγονται στο χαμηλό συντελεστή Φ.Π.Α.. Στην περίπτωση που ασκείται μη φορολογητέα δραστηριότητα, εξετάζεται, αν η αξία των εισροών, που χρησιμοποιούνται, καταχωρείται μαζί με το φόρο σε ξεχωριστό λογαριασμό χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, πχ μικτή επιχείρηση φροντιστήριο και βιβλιοπωλείο εκπίπτει το Φ.Π.Α. εισροών για τις δαπάνες που ανάγονται στη λειτουργία του φροντιστηρίου, μειώνοντας έτσι το ποσό καταβολής του Φ.Π.Α.. Η Φορολογική υποχρέωση στο Φ.Π.Α. εξαρτάται άμεσα από την ειλικρινή τήρηση των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων. Ο έλεγχος των λογιστικών εγγραφών στα βιβλία και ειδικά του συγκεκριμένου λογαριασμού Φ.Π.Α. δεν αρκεί για την εξακρίβωση του ποσού καταβολής Φ.Π.Α., επειδή το ποσό εξαρτάται και από τη νομότυπη ειλικρίνεια των βιβλίων και στοιχείων με βάση τα εκδιδόμενα και παραληφθέντα στοιχεία Κ.Β.Σ. Η λογιστική ειλικρίνεια των εγγραφών δεν εξασφαλίζει και την ειλικρίνεια στη φορολογική υποχρέωση 3

11 καταβολής του Φ.Π.Α.. Τα εικονικά και πλαστά στοιχεία παρουσιάζονται νομότυπα καταχωρημένα στα βιβλία των επιχειρήσεων. Οι κατηγορίες των συναλλαγών που θα γίνουν οι ελεγκτικές διαδικασίες για την εξακρίβωση του καταβλητέου Φ.Π.Α. είναι: α)των εκροών β)των εισροών γ)του δικαιώματος έκπτωσης φόρου δ)των ενδοκοινοτικών συναλλαγών Η ελεγχόμενη επιχείρηση που υποχρεούται στην καταβολή του φόρου σε εκπλήρωση δικής της φορολογικής υποχρέωσης, επιτρέπεται να επιρρίψει το φόρο σε βάρος του καταναλωτή και δεν απαλλάσσεται της υποχρέωσης αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσε ή δεν ήθελε να επιρρίψει το φόρο σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου. Η αρχή αυτή δίνει την απάντηση στις περιπτώσεις που ισχυρίζονται οι επιχειρήσεις ότι δεν έχουν υποχρέωση να πληρώσουν Φ.Π.Α., επειδή ο αντισυμβαλλόμενος τους έγινε επισφαλής και δεν δύναται να τους τον πληρώσει ή για κάποια συναλλαγή δεν έχουν ακόμη εισπράξει το τίμημα. Ο Φ.Π.Α. έχει άμεση σχέση με το εισόδημα ως εξής: Εισόδημα Φ.Π.Α. Πωλήσεις-πελάτες Εκροές Αγορές-Προμηθευτές Εισροές Δαπάνες- Έξοδα Εισροές 2.-Αρμοδιότητα για προληπτικό και προσωρινό έλεγχο Αρμοδιότητα για προληπτικό και προσωρινό ελέγχου έχουν κατά κύριο λόγο οι (1) : -Δ.Ο.Υ. σε οποιαδήποτε υπόθεση στην κατά τόπο αρμοδιότητα τους -Διαπεριφερειακά και Περιφερειακά ελεγκτικά Κέντρα που σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.2343/95 δύνανται να διενεργούν και προληπτικό, καθώς και προσωρινό φορολογικό έλεγχο, σε οποιαδήποτε υπόθεση της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις Δ.Ο.Υ.. -Περαιτέρω, με το άρθρο 30 του ν. 3296/2004, μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, κύρια αποστολή της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) (πρώην Σ.Δ.Ο.Ε). είναι ο προληπτικός έλεγχος καθώς και η διενέργεια προσωρινού φορολογικού ελέγχου σε ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα θέματα και αντικείμενα της φορολογικής νομοθεσίας, ενώ στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι "Οι αρμοδιότητες της ΥΠ.Ε.Ε..... ασκούνται... παράλληλα και ανεξάρτητα από τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών". Η παράλληλη αυτή αρμοδιότητα από Δ.Ο.Υ., Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων και Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων δεν σημαίνει ότι οι ελεγκτικές αυτές αρχές μπορούν να επιλαμβάνονται ταυτόχρονα του ελέγχου της ίδιας υπόθεσης, πολύ δε περισσότερο δεν είναι επιτρεπτό, όταν έχει διαταχθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη τακτικός (οριστικός) έλεγχος να ενεργείται ταυτόχρονα από άλλη Υπηρεσία προσωρινός έλεγχος για τις ίδιες φορολογικές ή διαχειριστικές περιόδους της ίδιας υπόθεσης. 4

12 3.-Προληπτικός έλεγχος 3.1-Γενικά Οι φορολογικοί έλεγχοι που διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών διακρίνονται σε προληπτικούς, προσωρινούς και οριστικούς ή τακτικούς.. Θα μας απασχολήσουν ο προληπτικός και ο προσωρινός έλεγχος. Προληπτικός είναι ο έλεγχος που γίνεται με σκοπό τη διαπίστωση εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. καθώς και την εκπλήρωση των ληξιπρόθεσμων εν γένει φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης. Π.χ. εμπρόθεσμη υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.. Ο προληπτικός έλεγχος στοχεύει κυρίως, με την αιφνίδια παρουσία των υπαλλήλων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή εκτός αυτής κατά τη διακίνηση να αποτρέψει τους φορολογούμενους από τη διάπραξη φορολογικών παραβάσεων. Ο έλεγχος μπορεί να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου ή στοιχείου ή εγγράφου εκτός από αυτά που τηρούνται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, καθώς και κάθε περιουσιακού στοιχείου, που βρίσκεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στο κατάστημα κάθε άλλου υπόχρεου. Έτσι ο προληπτικός έλεγχος αφενός μεν ενεργεί κατασταλτικά, με τον ταχύτερο εντοπισμό παράνομων πράξεων, παραλείψεων και παρατυπιών, αφετέρου δε, λόγω της αυστηρότητας του, λειτουργεί ως μέτρο γενικής πρόληψης για την τήρηση των φορολογικών διατάξεων και την αποτροπή της φοροδιαφυγής. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου συνήθως ελέγχονται πράξεις ή παραλείψεις της επιχείρησης που ανάγονται στην τρέχουσα χρήση, χωρίς βεβαίως εφόσον αυτό απαιτείται να αποκλείεται ο έλεγχος πράξεων ή παραλείψεων που έλαβαν χώρα σε προγενέστερες χρήσεις (πχ διασταυρώσεις, έλεγχος καταγγελιών κλπ) και αναφέρεται στον έλεγχο: - Διακίνησης αγαθών - Ενημέρωσης βιβλίων - Αποθεμάτων-ταμείου - Ειδικών βιβλίων - Νομιμότητα Φορολογικών ταμειακών μηχανών - Κ.λ.π. Ο έλεγχος αυτός επικεντρώνεται στις εξής βασικές και κύριες φορολογίες του Π.Δ 186/92 (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων) του Ν 2238/94 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) του Ν 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) και του άρθρου 58 του Ν 2065/92 (Συνυπευθυνότητα ιδιωτών στην ζήτηση και παραλαβή αποδείξεων) «Ζητήματα γεννά το νομικό πλαίσιο της διενέργειας των προληπτικών ελέγχων, καθώς ο φορολογικός νομοθέτης είναι ιδιαίτερα λακωνικός ως προς τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του. Η κριτική του ελέγχου αυτού, ο οποίος ωστόσο κρίθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικός, μπορεί να εστιαστεί σε δύο σημεία: πρώτον, 5

13 στη φύση των υπηρεσιών που διενεργούν τον έλεγχο και δεύτερον, στις σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ελεγχόμενου φορολογούμενου. Ειδικότερα ο προληπτικός φορολογικός έλεγχος διενεργείται κατά κύριο λόγο από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων ΥΠ.Ε.Ε. ένα σώμα το οποίο είναι κατ αρχήν επιφορτισμένο με τη δίωξη εγκλημάτων μεγάλης σημασίας, όπως τα οικονομικά εγκλήματα και απάτες σε αντικείμενα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. Η ένταξη στο σύνολο των αρμοδιοτήτων αυτών και του προληπτικού ελέγχου για την ορθή τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, χωρίς καμιά περαιτέρω προϋπόθεση, όπως λ.χ. την ύπαρξη ενδείξεων ότι ο ελεγχόμενος ενδέχεται να έχει τελέσει αδικήματα φοροδιαφυγής, διαμορφώνει στο πεδίο των συμβολισμών την εικόνα ότι οι φορολογούμενοι τεκμαίρονται όχι μόνο ανειλικρινείς, αλλά διαρκώς ύποπτοι εγκληματίες. Έπειτα, η διενέργεια προληπτικών ελέγχων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς το φορολογούμενο, πέραν του ότι διαταράσσει κατά τρόπο υπερβολικό και αδικαιολόγητο την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης ή της επαγγελματικής εγκατάστασης του ελεύθερου επαγγελματία, δεν επιτρέπει στον ελεγχόμενο να επικουρείται κατά τον έλεγχο από το λογιστή και το δικηγόρο του, με αποτέλεσμα η προστασία του να είναι εξαιρετικά μειωμένη έναντι ενδεχόμενων αυθαιρεσιών από την πλευρά των ελεγκτικών οργάνων. Εξάλλου το κράτος μπορεί από την πλευρά του να ενισχύσει την πρόληψη με άλλους τρόπους, όπως π.χ. με την έκδοση αναλυτικών ενημερωτικών εντύπων για την ορθή τήρηση των βιβλίων και στοιχείων και τη διασάφηση των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογουμένων. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγονται πολλές παρατυπίες, οι οποίες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε ελλιπή ενημέρωση. Το αποτέλεσμα θα είναι ασφαλώς η εξοικονόμηση χρόνου κατά το φορολογικό έλεγχο και η δυνατότητα ο έλεγχος αυτός να εστιάζεται σε παραβάσεις που διαπράττονται με πρόθεση απόκρυψης φορολογητέας ύλης» (2) 3.2.-Προληπτικός έλεγχος στη διακίνηση Κατά τη διακίνηση ελέγχεται στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Φ.Π.Α: -Η ύπαρξη παραστατικού διακίνησης (Δελτίο Αποστολής Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής-Δελτίο Εσωτερικής Διακίνησης Δελτίο Αποστολής συνενωμένο με στοιχείο αξίας) που να καλύπτει τη συγκεκριμένη μεταφορά. -Η ύπαρξη φορτωτικής, στις διακινήσεις που οι μεταφορές γίνονται με μεταφορικά μέσα Δημόσιας Χρήσης. -Η ποσότητα και τα είδη των μεταφερομένων αγαθών να συμφωνούν με τα αναγραφόμενα στο παραστατικό διακίνησης. Όταν η ποσότητα είναι μεγαλύτερη της μεταφερόμενης και η αξία θα είναι μεγαλύτερη οπότε το παραστατικό της διακίνησης θεωρείται ως εικονικό κατά το μέρος της αξίας που αποκρύπτεται ενώ όταν η ποσότητα είναι μικρότερη αντίστοιχα και η αξία θα είναι μικρότερη οπότε το παραστατικό της διακίνησης θεωρείται ανακριβές σύμφωνα με το άρθρο 19 παργ 4 του Ν 2523/97. Σε όλες τις περιπτώσεις διακίνησης χωρίς παραστατικό ή με εικονικό ή ανακριβές παραστατικό διακίνησης έχουμε άμεση συνέπεια όχι μόνο στο εισόδημα άλλά και στο Φ.Π.Α. αφού εισόδημα και Φ.Π.Α. έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους. 6

14 3.3.Προληπτικός έλεγχος στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης Το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών αποβλέποντας στην πάταξη της φοροδιαφυγής στο Φ.Π.Α. έχει εκδώσει διάφορες διαταγές (3) σύμφωνα με τις οποίες γίνονται οι εξής ενέργειες. α)γίνεται θεώρηση των τηρουμένων βιβλίων και στοιχείων και έλεγχος της ορθής τήρησης και έκδοσης αυτών. β)ελέγχεται αν έχουν υποβληθεί ή όχι όλες οι δηλώσεις Φ.Π.A., που μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου έχει λήξει η προθεσμία υποβολής τους και αν στις δηλώσεις αυτές έχουν αναγραφεί σωστά (κατ' αξία και κωδικό, ανάλογα με το συντελεστή Φ.Π.A., οι εισροές και οι εκροές, όπως προκύπτουν συνολικά από τους οικείους λογαριασμούς των τηρούμενων βιβλίων τρίτης κατηγορίας ή τις στήλες του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων ή του βιβλίου Αγορών). γ)γίνεται δειγματοληπτική αντιπαραβολή των εκδοθέντων ή ληφθέντων από την επιχείρηση φορολογικών στοιχείων, με τις αντίστοιχες εγγραφές στα επίσημα βιβλία της. δ)ελέγχεται η σωστή καταχώρηση του Φ.Π.A, που αναγράφεται στα ληφθέντα ή εκδοθέντα από την επιχείρηση φορολογικά στοιχεία, στη χρέωση ή πίστωση του οικείου λογαριασμού Φ.Π.A, (Λογ/σμός E.Γ.Λ.Σ Νο 54) ή στην οικεία στήλη του βιβλίου Αγορών ή Εσόδων Εξόδων, κατά περίπτωση, ανεξάρτητα αν πρόκειται για πάγια, εμπορεύσιμα ή αναλώσιμα αγαθά. ε)γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος των αθροίσεων των τηρούμενων βιβλίων, καθώς και της εφαρμογής του προβλεπόμενου συντελεστή Φ.Π.A. στις πραγματοποιηθείσες πωλήσεις ή παροχές υπηρεσιών, ανάλογα με το είδος του αγαθού ή της υπηρεσίας ή του τόπου εγκατάστασης του αγοραστή των αγαθών. στ) Ελέγχεται αν, με βάση το είδος και την αιτιολογία της σχετικής δαπάνης, η επιχείρηση ενήργησε σωστά την έκπτωση του Φ.Π.A. που την επιβάρυνε. Σημειώνεται ότι, δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης για δαπάνες της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του ν. 2859/2000, καθώς και για δαπάνες που αφορούν αφορολόγητες πράξεις (άρθρου 22 του ν. 2859/2000). ζ)ελέγχεται αν έχουν συνταχθεί σωστά οι περιοδικές εκκαθαρίσεις ή περιοδικές δηλώσεις, κατά φορολογική περίοδο και ελέγχεται η σωστή αναγραφή των ποσών των εισροών και εκροών στον οικείο συντελεστή φορολογίας (Φ.Π.A.). η)ελέγχεται αν έχουν γίνει καταστρατηγήσεις των υφιστάμενων διατάξεων περί απαλλαγής από Φ.Π.A., όπως αγορές επενδυτικών αγαθών, πωλήσεις σε απαλλασσόμενους (πρεσβείες, πλοία, εξαγωγείς κ.λπ.), μη νόμιμη απαλλαγή από Φ.Π.A. πωλήσεων αγαθών σε αγοραστές εγκατεστημένους εκτός Ελλάδος (χωρίς δηλαδή την ταυτόχρονη αποστολή των πωλουμένων αγαθών στον αγοραστή εκτός Ελλάδος) κ.λπ. θ)ελέγχεται αν, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης για επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου, η επιχείρηση, κατά το χρόνο που εκκρεμεί η επιστροφή, συνέχισε, όχι νόμιμα, να συναθροίζει με τυχόν Φ.Π.A. εισροών των επόμενων φορολογικών ή διαχειριστικών περιόδων, το ποσό του οποίου ζήτησε την επιστροφή. ι)ελέγχεται αν έχει διενεργηθεί Pro-rata στις περιοδικές δηλώσεις ή διακανονισμός Φ.Π.A. των εκπτώσεων στις εκκαθαριστικές δηλώσεις, όπου αυτά απαιτούνται. 7

15 ια)ελέγχεται αν έχει γίνει ένταξη στο σύστημα Μητρώου Φ.Π.A.(VIES) και αν έχουν υποβληθεί δηλώσεις listing, Intrastat και ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων σε περιπτώσεις ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καθώς και δηλώσεις έναρξης, μεταβολών μετάταξης κ.λ.π. ιβ)ελέγχεται αν έχουν εφαρμοστεί ορθά οι διατάξεις περί παραγραφής του Φ.Π.A. Τέλος εφόσον κατά τον ως άνω διενεργούμενο προληπτικό έλεγχο διαπιστώνεται η μη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση του Φ.Π.A. ο ελεγχόμενος έχει δικαίωμα να πάει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέσα στις επόμενες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες και να εκπληρώσει την υποχρέωσή του, υποβάλλοντας εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις με τις νόμιμες προσαυξήσεις και λοιπές κυρώσεις, αποφεύγοντας έτσι τον προσωρινό ή και τον τακτικό έλεγχο. Με τη διευκόλυνση αυτή γίνεται άμεση είσπραξη του οφειλόμενου φόρου. Επίσης ο προληπτικός έλεγχος επεκτείνεται και στην α) Κάλυψη ή μη των αποθεμάτων με φορολογικά στοιχεία αγοράς και στις β) Πωλήσεις χωρίς φορολογικά στοιχεία. Αυτονόητο είναι ότι οι προαναφερόμενες διαπιστώσεις συνδέονται άμεσα με τον προσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων από Φ.Π.Α. και φόρο εισοδήματος, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Κύριες μέθοδοι ουσιαστικών ελεγκτικών επαληθεύσεων μέσω του βιβλίου απογραφών είναι: α) Ο ποσοτικός έλεγχος συγκεκριμένων ειδών (κλειστή αποθήκη). Ο έλεγχος αυτός εφαρμόζεται και είναι αποτελεσματικός στις αποκλειστικά χονδροπωλήτριες επιχειρήσεις με Β και Γ κατηγορία βιβλίων. β) Ο έλεγχος συνάφειας αγορών - πωλήσεων - αποθεμάτων. Ο έλεγχος αυτός έχει εφαρμογή στις επιχειρήσεις που διενεργούν και λιανικές πωλήσεις, και από τα φορολογικά στοιχεία πώλησης δεν προκύπτει το είδος και η ποσότητα των πωληθέντων αγαθών. 4.-Προσωρινός έλεγχος 4.1.-Γενικά Πρόκειται για μορφή ελέγχου που εμπεριέχει όλα τα στοιχεία του προληπτικού και με τον έλεγχο αυτό παρέχεται η δυνατότητα να εκδοθεί προσωρινό φύλλο ελέγχου, χωρίς να αναμένεται να διενεργηθεί τακτικός έλεγχος για να καταλογιστούν οι φόροι κλπ που οφείλει η επιχείρηση. Ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος διενεργείται προκειμένου να διαπιστωθεί η εκπλήρωση ορισμένων φορολογικών υποχρεώσεων και να προσδιοριστούν και καταλογισθούν οι τυχόν διαφορές φόρων που δεν καταβλήθηκαν με σχετική δήλωση από τους υπόχρεους. Σκοπός του προσωρινού ελέγχου είναι η άμεση είσπραξη από το δημόσιο φόρων που δεν έχουν αποδοθεί, μεταξύ των οποίων και του οφειλόμενου Φ.Π.Α. και των λοιπών φόρων, τελών ή εισφορών που δεν έχουν παρακρατηθεί ή έχουν παρακρατηθεί ή επιρριφθεί από τις επιχειρήσεις κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών τους με τρίτους στα πλαίσια της επιχειρηματικής δράσης και λειτουργίας τους, χωρίς να έχουν αποδοθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σε αντίθεση με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. 8

16 Ειδικά η μη παρακράτηση ή η παρακράτηση και μη απόδοση των φόρων, εκτός του ότι αποστερεί από το δημόσιο πόρους για την πραγματοποίηση των επιδιώξεών του μέσω των ετήσιων κρατικών προϋπολογισμών, δημιουργεί και μη ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, τόσο σε επίπεδο ομοειδών επιχειρήσεων όσο και στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας γενικότερα, με συνέπειες δυσμενείς για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Οι οφειλές αυτές πρέπει να προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία ή από τα εκδοθέντα ή ληφθέντα φορολογικά στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών και ο υπόχρεος να παρέλειψε την υποβολή της σχετικής δήλωσης απόδοσης του φόρου ή να υπέβαλε μεν δήλωση αλλά αυτή να είναι καταφανώς ανακριβής. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται για τον προσδιορισμό ορισμένων φορολογικών υποχρεώσεων για μια ολόκληρη οποιασδήποτε ανέλεγκτη διαχειριστική περίοδο ή για μέρος αυτής και μπορεί να διενεργηθεί κατά τη διάρκεια της ή μετά το τέλος αυτής και να αφορά ένα ή περισσότερα φορολογικά αντικείμενα (πχ έλεγχος Φ.Π.Α., έλεγχος δαπανών, διαφημίσεων, έλεγχος δημιουργίας επισφαλών απαιτήσεων κλπ) για μια ή περισσότερες φορολογικές περιόδους (πχ μήνας, τρίμηνο, διαχειριστική περίοδο) ή συγκεκριμένη πράξη. Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τον προσωρινό φορολογικό έλεγχο είναι: το άρθρο 50 του Ν. 2859/200 (πρώην άρθρο 40 Ν 1642/86 (για το Φ.Π.Α.) το άρθρο 67 Ν 2238/94 (για το εισόδημα) Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο προσωρινός έλεγχος διενεργείται στα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης. Σκοπός του προσωρινού ελέγχου είναι η άμεση απόδοση στο Δημόσιο φόρων, τελών ή εισφορών. Ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος διενεργείται συνήθως στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Έργο αυτού είναι ο έλεγχος απόδοσης φόρων και γενικότερα η αποκάλυψη της φορολογητέας ύλης που περιλαμβάνεται στα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου και δεν δηλώθηκε ή δηλώθηκε ανακριβώς ή ελλιπώς Πότε διενεργείται ο προσωρινός έλεγχος Προσωρινός φορολογικός έλεγχος μπορεί να διενεργείται και να εκδίδεται βάσει αυτού προσωρινό φύλλο ελέγχου ή πράξη, είτε όταν δεν υποβάλλεται δήλωση είτε όταν υποβάλλεται ανακριβής δήλωση, σε κάθε περίπτωση όμως οι διαφορές φόρων που καταλογίζονται στο πλαίσιο του προσωρινού ελέγχου πρέπει να προκύπτουν αποκλειστικά από τα τηρούμενα βιβλία ή από τα εκδοθέντα ή ληφθέντα φορολογικά στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών του ίδιου του υπόχρεου και όχι από στοιχεία τρίτων. Με βάση τα παραπάνω, δεν χωρεί και δεν πρέπει να διενεργείται προσωρινός έλεγχος για τον καταλογισμό παντός είδους φόρων, τελών ή εισφορών, μεταξύ άλλων, σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων ή σε περιπτώσεις λήψης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Στις περιπτώσεις αυτές υποχρεωτικά διενεργείται τακτικός έλεγχος.. 9

17 5- Προσωρινός έλεγχος στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) 5.1. Γενικά Με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.)παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης προσωρινής πράξης προσδιορισμού του φόρου για μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή και για ολόκληρη διαχειριστική περίοδο, αν από τα βιβλία και στοιχεία (τιμολόγια, Αποδείξεις λιανικής πώλησης κλπ) του υπόχρεου στο φόρο προκύπτει ότι παρέλειψε να δηλώσει ή δήλωσε ανακριβώς τη φορολογητέα αξία που προκύπτει απ' αυτά ή υπολόγισε εσφαλμένα τα ποσοστά ή τις εκπτώσεις. Η προσωρινή πράξη περιέχει τη φορολογητέα αξία που προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου, το φόρο που αναλογεί, τις εκπτώσεις του φόρου, καθώς και τον πρόσθετο φόρο. Η προσωρινή πράξη μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή και ολόκληρη διαχειριστική περίοδο. Στο νόμο δεν γίνεται καμιά διάκριση και επομένως η προσωρινή πράξη μπορεί να εκδοθεί και για φορολογική υποχρέωση που αφορά σε προγενέστερα οικονομικά έτη. Κατά ρητή επιταγή του νόμου, η προσωρινή πράξη προσδιορισμού του Φ.Π.Α. πρέπει να περιέχει μόνο τη φορολογητέα αξία που προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου. Σύμφωνα με το άρθρο 48 παργ 4 του Ν 2859/2000 ο προσωρινός έλεγχος Φ.Π.Α. γίνεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου στο φόρο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της επιχείρησης. Αν ο έλεγχος είναι δύσκολος να γίνει στην επαγγελματική εγκατάσταση, μπορεί να γίνει αυτός στη Δ.Ο.Υ. ή στα καταστήματα των υπηρεσιών που έχουν αρμοδιότητα ελέγχου Φ.Π.Α. ή σε άλλο τόπο και χρόνο, ύστερα από σχετική συμφωνία μεταξύ των ελεγκτικών οργάνων και του υπόχρεου στο φόρο. Σε κάθε περίπτωση, έχουν εφαρμογή και επί προσωρινού ελέγχου Φ.Π.Α. οι διατάξεις του άρθ. 36 του ΚΒΣ (έλεγχος βιβλίων και στοιχείων Γ' κατηγορίας πάντα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, εκτός αν ο έλεγχος είναι εξαιρετικά δυσχερής, διαδικασία παραλαβής επισήμων βιβλίων και στοιχείων, κλπ) Κριτήρια επιλογής/αξιολόγησης επιχειρήσεων για προσωρινό έλεγχο Φ.Π.Α. Ενδεικτικά αναφέρονται ως κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των επιχειρήσεων που πρέπει να ελεγχθούν - H ύπαρξη πιστωτικών υπολοίπων Φ.Π.A, που δεν δικαιολογούνται κυρίως λόγω του αντικειμένου δραστηριότητας της επιχείρησης. πχ επιχείρηση εμπορίας αναλώσιμων ειδών δεν έχει αδιάθετα αποθέματα. Αυτό σημαίνει ότι πούλησε τα εμπορεύματα της χωρίς την έκδοση φορολογικών στοιχείων. - H μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων για όλα ή για μερικά φορολογικά αντικείμενα αν και έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης δραστηριότητας. Αφού η επιχείρηση είναι ενεργή και έχει συναλλαγές θα πρέπει να υποβάλει και τις φορολογικές δηλώσεις (εισοδήματος, Φ.Π.Α. κλπ) 10

18 -Η υποβολή συχνά εκπρόθεσμων ή τροποποιητικών δηλώσεων. Ειδικά όταν οι δηλώσεις αυτές είναι χρεωστικές φαίνεται άμεσα η σκοπιμότητα της καθυστέρησης υποβολής. -Παραβάσεις του άρθρου 36 Ν 2859/2000 για τη μη υποβολή δήλωσης μεταβολών εγκαταστάσεων, αποθηκών κλπ. Πρόκειται για την επέκταση της δραστηριότητας της επιχείρησης ή του επιτηδεύματος χωρίς να γίνει σχετική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ Όταν δεν δηλώνεται η μεταβολή εγκαταστάσεων ο κίνδυνος απόκρυψης των συναλλαγών που γίνονται είναι μεγάλος.. -Η μη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 20 Κ.Β.Σ. προμηθευτών και πελατών. Με τις καταστάσεις αυτές οι ελεγκτικές Υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν συγκεκριμένους ελέγχους. -Η ύπαρξη παραβάσεων που αναφέρονται στην μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ή στη λήψη εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων. -Η μη εμφάνιση δραστηριότητας στα τελευταία έτη σε συσχετισμό με το αντικείμενο δραστηριότητας και τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων. -Ο μεγάλος όγκος αγορών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α.. -H ύπαρξη ή όχι συμβάσεων μεταξύ συλλόγων - σωματείων κ.λπ. και κέντρων διασκέδασης για τις διενεργούμενες συνεστιάσεις. Οι συνεστιάσεις πρέπει να γνωστοποιούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, πριν την πραγματοποίηση τους και τα συμφωνητικά πρέπει να κατατίθενται στη Δ.Ο.Υ.. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η έκδοση των φορολογικών στοιχείων (Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών) -Η γενικότερη συμπεριφορά του ελεγχόμενου που αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του στη φορολογία του Φ.Π.Α.. Π.χ. Όταν ο ελεγχόμενος έχει τιμωρηθεί για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ή για μη υποβολή ή για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. ή για μη καταχώρηση φορολογικών στοιχείων ή για καταχώρηση ανύπαρκτων ή δαπανών που δεν αφορούν την επιχείρηση κλπ. -Η ύπαρξη πληροφοριών ότι φοροδιαφεύγουν ή εφαρμόζουν εσφαλμένα συγκεκριμένες φορολογικές διατάξεις. πχ πωλήσεις με μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. όχι προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. -Το αντικείμενο εργασιών και η πιθανότητα φοροδιαφυγής με βάση την υπάρχουσα εμπειρία -Επιχειρήσεις που ασκούν ή φέρονται ότι ασκούν δραστηριότητα υψηλής επικινδυνότητας, όπως: διαφημιστικές επιχειρήσεις επιχειρήσεις γραφικών τεχνών επιχειρήσεις χωματουργικών έργων επιχειρήσεις οικοδομικών υλικών 11

19 5.3.-Ελεγκτικές επαληθεύσεις και ενέργειες κατά τον προσωρινό έλεγχο Φ.Π.Α. Το Υπουργείο Οικονομικών δίνει μεγάλη σημασία στον προσωρινό έλεγχο γιατί με αυτόν όταν διαπιστωθεί μη απόδοση του Φ.Π.Α. τον εισπράττει άμεσα. Έτσι έχει εκδώσει διάφορες διαταγές (4) με τις οποίες δίνει οδηγίες στα ελεγκτικά όργανα για το πώς θα γίνεται ο προσωρινός έλεγχος και τι θα ελέγχεται. Οι οδηγίες αυτές αφορούν όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων και επιτηδευματιών ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν. Οι ελεγκτικές ενέργειες και επαληθεύσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες: σε γενικές και σε ειδικές Γενικές ελεγκτικές επαλήθεύσεις Έλεγχος υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. Ελέγχεται αν έχουν υποβληθεί ή όχι όλες οι δηλώσεις Φ.Π.A., που μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου έχει λήξει η προθεσμία υποβολής τους. Ο υποκείμενος στο Φ.Π.Α. έχει υποχρέωση να επιδίδει τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) δηλώσεις δηλαδή: α) περιοδική δήλωση για κάθε φορολογική περίοδο ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρούνται β) Εκκαθαριστική δήλωση μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον κατά τη λήξη της περιόδου αυτής δεν τηρούσαν βιβλία ή τηρούσαν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή μέχρι την 10η ημέρα του πέμπτου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. που πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών καθώς και παραδόσεις αγαθών που απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. υποχρεούται 1/να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τις παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιεί 2/να χρησιμοποιεί για τις συναλλαγές αυτές τον αριθμό φορολογικού μητρώου του με το πρόθεμα «EL» πριν από αυτόν, καθώς επίσης να αναγράφει στα στοιχεία που εκδίδει τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Φ.Π.Α.) του συναλλασσόμενου με το ανάλογο πρόθεμα που ισχύει σε κάθε κράτος-μέλος. 3/να υποβάλλει στατιστική δήλωσης (INTRASTAT) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγματοποιεί για κάθε φορολογική περίοδο, 4/να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών (Listing) Ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. σε περίπτωση εισαγωγής αγαθών από τρίτες χώρες δηλαδή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταθέτει διασάφηση εισαγωγής ή άλλο τελωνειακό παραστατικό έγγραφο στο Τελωνείο Εισαγωγής, σύμφωνα με τις τελωνειακές διατάξεις (Ν 2960/2001) 12

20 Έλεγχος υποβολής δηλώσεων έναρξης, μεταβολών-μετάταξης, οριστικής παύσης εργασιών. Ο υποκείμενος στο Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) υποχρεούται να υποβάλλει τις παρακάτω δηλώσεις: (5) α) δήλωση έναρξης των εργασιών του, η οποία υποβάλλεται πριν από την έναρξη των εργασιών αυτών. Ως έναρξη εργασιών θεωρείται ο χρόνος πραγματοποίησης της πρώτης συναλλαγής στα πλαίσια της επιχείρησης. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, ως χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της νόμιμης σύστασης αυτών. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, η καθυστέρηση υποβολής της δήλωσης έναρξης μέχρι τριάντα (30) ημέρες δεν συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων, εφόσον δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία συναλλαγή, β) δήλωση μεταβολών - μετάταξης, με την οποία δηλώνει οποιαδήποτε μεταβολή, όπως αλλαγή της επωνυμίας, του τόπου επαγγελματικής του εγκατάστασης, του αντικειμένου εργασιών, την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και παραδόσεων αγαθών που απαλλάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, την αλλαγή των τηρούμενων βιβλίων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και του καθεστώτος φόρου προστιθέμενης αξίας που ανήκει. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από το χρόνο που έγιναν οι μεταβολές αυτές. γ) δήλωση οριστικής παύσης εργασιών Η δήλωση αυτή υποβάλλεται για μεν τα φυσικά πρόσωπα εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους, για δε τα νομικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων εντός τριάντα (30) ημερών από τη λύση τους Ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις Έλεγχος ορθής σύνταξης και υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.. Ελέγχεται αν έχουν αναγραφεί σωστά (κατ' αξία και κωδικό, ανάλογα με το συντελεστή Φ.Π.Α), οι εισροές (αγορές και δαπάνες) και οι εκροές (έσοδα), όπως προκύπτουν συνολικά από τους οικείους λογαριασμούς των τηρουμένων βιβλίων (τρίτης κατηγορίας) ή την ανάλυση των στηλών του βιβλίου Εσόδων -Εξόδων (δεύτερης κατηγορίας) ή του βιβλίου Αγορών (πρώτης κατηγορίας) Οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. προβλέπονται από το άρθρο 38 του Ν 2859/2000 και ο τύπος, το περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις. (6) Η περιοδική δήλωση περιλαμβάνει, για κάθε φορολογική περίοδο,(μήνας για τους αυτούς που τηρούν Βιβλία τρίτης κατηγορίας, και τρίμηνο για αυτούς που τηρούν βιβλία πρώτης και δεύτερης κατηγορίας) την αξία των φορολογητέων παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καινούργια μεταφορικά μέσα και τα αγαθά που υπάγονται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, την αξία των πράξεων παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες οφείλεται φόρος από το λήπτη των υπηρεσιών αυτών, το φόρο που αναλογεί, την αξία των απαλλασσόμενων 13

21 πράξεων, τις εκπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο καθώς και τη διαφoρά φόρου πoυ προκύπτει Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται για κάθε φορολογική περίοδο που προκύπτει ποσό για καταβολή ως εξής: α/κάθε μήνα και μέχρι την 20 η ημέρα του επόμενου μήνα, εφόσον τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας και για το δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπάγεται στο φόρο. β/κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 20 η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, εφόσον τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας. Κατ εξαίρεση πιστωτικές ή μηδενικές περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται από τον υπόχρεο στο φόρο για τη φορολογική περίοδο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις αγαθών ή υποβάλλει αίτημα επιστροφής Φ.Π.Α. ή επιθυμεί την υποβολή τους. Ο υποκείμενος στο φόρο ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν του παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, τα νομικά πρόσωπα που δεν υπάγονται στο φόρο, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, υποβάλλουν περιοδική δήλωση μόνο για τις περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις μέχρι την 15 η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί το μήνα της ενδοκοινοτικής απόκτησης και καταβάλλουν το φόρο που αναλογεί σε αυτές. «Ανακριβής δήλωση θεωρείται η δήλωση στην οποία μεταξύ του φόρου που προκύπτει με βάση τα όσα δηλώθηκαν με αυτή και του φόρου που καταλογίζεται υφίσταται διαφορά, ανεξάρτητα από την αιτία στην οποία οφείλεται αυτή» (άρθρο 1 παργ 4 Ν 2523/97) Αποδεικτικό είσπραξης Η περιοδική δήλωση αποτελεί και αποδεικτικό είσπραξης του φόρου στην περίπτωση που η παραλαβή της από την αρμόδια ΔΟΥ γίνεται χειρόγραφα (εκτός του συστήματος TAXIS). Στην περίπτωση αυτή υπογράφεται κατά την είσπραξη του ποσού για καταβολή και από τον ταμία της ΔΟΥ, ο οποίος θέτει την υπηρεσιακή και ατομική του σφραγίδα. Αντίθετα στην περίπτωση που η παραλαβή της δήλωσης γίνεται μηχανογραφικά (μέσω του συστήματος TAXIS) κατά την παραλαβή της δήλωσης εκδίδεται ηλεκτρονικά ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης, που σε συνδυασμό με το αντίγραφο της δήλωσης θα αποδεικνύει το έγκυρο της υποβολής. Στην περίπτωση υποβολής της δήλωσης με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet) ως αποδεικτικό είσπραξης θεωρείται η εμφάνιση στην οθόνη της δήλωσης συσχετισμένης με το μοναδικό αριθμό καταχώρησης, την ημερομηνία υποβολής και πληρωμής, ή η εκτύπωση της μέσω του συστήματος TAXISnet. Δυνατότητα υποβολής μηχανογραφημένων περιοδικών δηλώσεων Οι υποκείμενοι που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσης των εντύπων με μηχανογραφικά μέσα, μπορούν να υποβάλλουν προεκτυπωμένες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις εκάστοτε προδιαγραφές (πληρότητα πληροφοριών, κωδικοποίηση, χρωματισμό, διαστάσεις, ομοιότητα όψεων κλπ) του αντίστοιχου εντύπου που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών. 14

22 Ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. που πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών καθώς και παραδόσεις αγαθών που απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. υποχρεούται να υποβάλλει (7) α/ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τις παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιεί (Listing) β/ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών γ/στατιστική δήλωσης (INTRASTAT) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγματοποιεί για κάθε φορολογική περίοδο. δ/να χρησιμοποιεί για τις συναλλαγές αυτές τον αριθμό φορολογικού μητρώου του με το πρόθεμα «EL» πριν από αυτόν, καθώς επίσης να αναγράφει στα στοιχεία που εκδίδει τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Φ.Π.Α.) του συναλλασσόμενου με το ανάλογο πρόθεμα που ισχύει σε κάθε κράτος-μέλος Έλεγχος ορθής σύνταξης και υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης. Ελέγχεται αν έχουν αναγραφεί σωστά (κατ' αξία και κωδικό, ανάλογα με το συντελεστή Φ.Π.Α), οι εισροές (αγορές και δαπάνες) και οι εκροές (έσοδα), όπως προκύπτουν συνολικά από τους οικείους λογαριασμούς των τηρουμένων βιβλίων (τρίτης κατηγορίας) ή την ανάλυση των στηλών του βιβλίου Εσόδων -Εξόδων ( δεύτερης κατηγορίας) ή του βιβλίου Αγορών (πρώτης κατηγορίας) Η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. προβλέπεται από το άρθρο 38 του Ν 2859/2000 και ο τύπος, το περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις.(8) Για τη συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και σχετικό φυλλάδιο με θέμα «Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.». Χρόνος υποβολής Υποβάλλεται μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον κατά τη λήξη της περιόδου αυτής δεν τηρούσαν βιβλία ή τηρούσαν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή μέχρι την 10η ημέρα του πέμπτου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού. Κατ εξαίρεση, οι εποχικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν υπάρχει Δ.Ο.Υ. μπορούν να αποστέλλουν την εκκαθαριστική τους δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με συστημένη επιστολή. Αν προκύπτει ποσό για καταβολή επισυνάπτεται ισόποση τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της εκκαθαριστικής δήλωσης Δ.Ο.Υ. ή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου. Αν δεν προκύπτει ποσό για καταβολή, η εκκαθαριστική δήλωση αποτελεί αποδεικτικό υποβολής. Όταν όμως προκύπτει ποσό για καταβολή, αποδεικτικό υποβολής και είσπραξης αποτελεί: α) η ίδια η εκκαθαριστική δήλωση, εφόσον δεν εκδίδεται μηχανογραφικά ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης και εφόσον φέρει την υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου και του ταμία, β) το ιδιαίτερο 15

23 αποδεικτικό είσπραξης, αν εκδίδεται μηχανογραφικά και εφόσον αυτό φέρει την υπογραφή του εκδότη και του ταμία Περιοδική ή εκκαθαριστική δήλωση, η οποία υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου ποσού, θεωρείται ως απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Το σύνολο του φόρου εισροών που κατά την εκκαθάριση του φόρου (για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή), εξαρτάται από τις ενδείξεις της εκκαθαριστικής δήλωσης «Ανακριβής δήλωση θεωρείται η δήλωση στην οποία μεταξύ του φόρου που προκύπτει με βάση τα όσα δηλώθηκαν με αυτή και του φόρου που καταλογίζεται υφίσταται διαφορά, ανεξάρτητα από την αιτία στην οποία οφείλεται αυτή» (άρθρο 1 παργ 4 Ν 2523/97) Έλεγχος για τυχόν περιπτώσεις που απαιτείται καταβολή Φ.Π.Α. με έκτακτη δήλωση. Εκτός από το Φ.Π.Α. που καταβάλλεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα με την περιοδική δήλωση, σε ορισμένες περιπτώσεις παρίσταται ανάγκη έκτακτης καταβολής του φόρου. Στις περιπτώσεις αυτές η καταβολή του Φ.Π.Α. γίνεται με έκτακτη περιοδική δήλωση. Χρησιμοποιείται το ίδιο έντυπο της περιοδικής δήλωσης και στη σχετική ένδειξη αυτής «ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ» διαγραμμίζεται ο κωδικός ανάλογα με την αιτία υποβολής. Σχετική είναι η παράγραφος 6 του άρθρου 38 του Ν 2859/2000 που αναφέρει: "6. Ο υποκείμενος στο φόρο, ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν του παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, τα νομικά πρόσωπα που δεν υπάγονται στο φόρο, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, που πραγματοποιούν φορολογητέες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, υποχρεούνται να υποβάλλουν στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. περιοδική δήλωση μόνο για τις περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις μέχρι τη δεκάτη πέμπτη (15η)του επόμενου μήνα που ακολουθεί το μήνα της ενδοκοινοτικής απόκτησης και να καταβάλλουν το φόρο που αναλογεί στις αποκτήσεις αυτές." Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και κάθε άλλης πράξης, για τις οποίες ο φόρος κατέστη απαιτητός κατά την ίδια φορολογική περίοδο, καθώς και το φόρο που αναλογεί στις πράξεις αυτές Έλεγχος της καταχώρησης στα τηρούμενα βιβλία του αναγραφόμενου Φ.Π.Α. Η καταχώρηση στα βιβλία του Φ.Π.Α. εκροών και εισροών είναι ίσως η σπουδαιότερη εργασία γιατί πάντοτε τα δεδομένα των βιβλίων μεταφέρονται στις δηλώσεις Φ.Π.Α. (περιοδικές και εκκαθαριστικές). Η σωστή καταχώρηση του Φ.Π.Α. στα βιβλία δίνει την εικόνα της επιχείρησης γι αυτό και το Υπουργείο Οικονομικών με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (9) έχει δώσει οδηγίες για τη σωστή παρακολούθηση του λογαριασμού Φ.Π.Α.. αν και υπάρχουν και νομοθετημένες διατάξεις όπως πχ τα άρθρα 5,6,7 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 16

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1121743/9331/1677/Α0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. 1157 1. Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2009

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer Σελίδα 1 από 6 ΠΟΛ.1026/9.2.2011 Τύπος, περιεχόµενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. - Υποχρεωτική υποβολή της αρχικής εµπρόθεσµης εκκαθαριστικής δήλωσης µε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α,

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ ΑΆ Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ. - Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1013687/164/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1024 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων»

ΘEMA: «Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α -Β -Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) Η αυτοπεραίωση επιβλήθηκε από τη χρήση 2004 με τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17 ν. 3296/2004 και λειτουργεί ως εξής: Δηλώσεις φόρου εισοδήματος εμπορικών,

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Αθήνα, 14.4.2014 ΠΟΛ: 1107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/86 "για την εφαρμογή του Φ. Π.Α. και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/86 για την εφαρμογή του Φ. Π.Α. και άλλες διατάξεις όπως ισχύει: ΑΥΟ 1040588/1700/528/0014/ΠΟΛ.1128/ΦΕΚ Β`335/23/4/97 Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α.κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και τη λήψη υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων)

Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων) Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων) 1. Τρίμηνο: 1.7-30.9.2010 Α. Εκροές (Αμοιβές) 1. Παράσταση σε δικαστήριο, για ιδιώτη. Ελάχιστη αμοιβή 500. Κράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1070 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -14 η Δ/νση ΦΠΑ Αρ.Πρωτ.:1042614/3111/ 696/0014 Τμήμα Α -13 η Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 26.9.2014 ΠΟΛ: 1212 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α 2. 15 η Δ/ΝΣΗ ΚΒΣ 3. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Φ.Π.Α. Αθήνα, 10 Απριλίου 1995 Αρ. Πρωτ.: 1043712/1633/468/Α0014

Κατηγορία: Φ.Π.Α. Αθήνα, 10 Απριλίου 1995 Αρ. Πρωτ.: 1043712/1633/468/Α0014 ΠΟΛ.1104/10.4.1995 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 36α και 36β και άλλων συναφών θεμάτων του ν.1642/86, όπως τέθηκαν με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 7 του νόμου 2275/94 (ΦΕΚ 238Α/29.12.1994)

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.628 2010 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1102 ΕΤΟΣ: 2003

- 1 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1102 ΕΤΟΣ: 2003 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1102 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: - ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α - ΣΩΜΑ ΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ)

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) Ιανουάριος 2014 Ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών ΚΦΔ Ένας ενιαίος και απλός Κώδικας, καταργεί πολυνομία και χάος

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

* Φ.Π.Α * Νο. 17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 1995

* Φ.Π.Α * Νο. 17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 1995 * Φ.Π.Α * Νο. 17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1043712/1633/468/Α0014 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1104 Δ/ΝΣΕΙΣ: α) 14η Φ.Π.Α. & Ε.Φ. - Τμήμα Α

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α

Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ Αριθ. Πρωτ.:1124837/693/0015 ΠΟΛ: 1165 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

-- 823 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 65

-- 823 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 65 -- 823 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 65 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Αυγούστου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1092692/1265/ΔΣΣΦΕ/Α - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΛ.: 1219 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ. & ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μεταβολές στον τρόπο συναλλαγών και την Εκκαθαριστική ΦΠΑ

ΘΕΜΑ: Μεταβολές στον τρόπο συναλλαγών και την Εκκαθαριστική ΦΠΑ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 71/201 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του :

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝ. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων Αρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φ.Π.Α ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Α, Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ο Φ.Π.Α ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Α, Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο Φ.Π.Α ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Α, Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΒΟΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6)

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Ενότητα 7 Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Άρθρο 7 : Απόδειξη Λιανικής 1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας

Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας ΈΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΝΈΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Φορολογικό δίκαιο Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας Ανδρέας Τσουρουφλής Λέκτορας Νομικής Αθηνών Η θέση του ΦΠΑ στην φορολογική έννομη τάξη Διακρίσεις των φόρων Φόροι επί του

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Δ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS) Αθήνα, 6.4.2015 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 Α. ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3 Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα,εφόσον τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Γ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1.Δ/ΝΣΗ 30 η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ)

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) 1 ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) (Άρθρα 13 17 Ν.3296/2004, Ερμηνευτική ΠΟΛ.1191/17.12.2010) Αντικείμενο, έννοια και προϋποθέσεις αυτοελέγχου (Άρθρο 13) Δηλώσεις φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Ίδρυση Ατομικών Επιχειρήσεων Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015) LEGAL INSIGHT ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015) Βασιλική Ζαροκανέλλου Οι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε το με αριθμ.πολ.1128/2-6-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

Σας κοινοποιούμε το με αριθμ.πολ.1128/2-6-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση. Θεσσαλονίκη 1-7-2011 Αριθμ.πρωτ.483 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διευκρινήσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13-17 του ν.3296/2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή.

ΘΕΜΑ: Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Αθήνα, 13.5.2015 ΠΟΛ : 1104 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1275 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ.Πρωτ.1018145/1103/ΔΕ-Α ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΜΗΜΑ A ΠΟΛ. 1027 - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών. Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας

Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών. Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας Σύσταση νέας δικηγορικής εταιρείας Διακοπή εργασιών δικηγόρων ως φυσικών προσώπων / ελευθέρων επαγγελματιών Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΟΛ. 1130. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Διανομή

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΟΛ. 1130. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Διανομή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Δ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα