ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν μία από τις παρακάτω δυνατότητες. Πρώτη δυνατότητα: Να συμμετάσχουν σε ειδικές πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή αποκλειστικά και μόνο σε τμήματα και σε σχολές του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΤΕΙ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΑΣΤΕ) των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, γνωστικών αντικειμένων αντιστοίχων με τα γνωστικά αντικείμενα των ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ και σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικότερα : Οι μαθητές παρακολουθούν τα τρία (3) μαθήματα της ομάδας Α και ένα από τα μάθημα επιλογής. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα «Μαθηματικά Ι» και δύο επαγγελματικά μαθήματα που ορίζονται για κάθε ειδικότητα. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής είναι η συγκέντρωση συνόλου μορίων τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων. Προκειμένου για συμμετοχή υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής για τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συγκεντρώσει σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου που προβλέπεται για τα τμήματα αυτά, με τον συνυπολογισμό και των μορίων του ειδικού μαθήματος. Οι συντελεστές κατά εξεταζόμενο μάθημα ορίζονται ως ακολούθως: α) για κάθε ένα από τα μαθήματα ειδικότητας συντελεστής 4 β) για το μάθημα «Μαθηματικά Ι» συντελεστής 2 γ) για το ειδικό μάθημα συντελεστής 2 Δεύτερη δυνατότητα: Να συμμετάσχουν σε πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που εισάγονται και οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε μαθήματα γενικής και επαγγελματικής παιδείας σε ίσο αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου. Ειδικότερα: Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε έξι (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) είναι επαγγελματικά. Τα μαθήματα γενικής παιδείας είναι τα τρία μαθήματα της ομάδας Β και το ένα μάθημα επιλογής που ο υποψήφιος παρακολούθησε στην Γ τάξη του ΕΠΑ.Λ. Τα εξεταζόμενα επαγγελματικά μαθήματα ορίζονται για κάθε ειδικότητα με Υπουργική απόφαση. Τα κοινά μαθήματα εξετάζονται στα ίδια θέματα και για τους δύο τύπους Λυκείων. Η κατανομή των τμημάτων των σχολών στα πέντε (5) επιστημονικά πεδία είναι ίδια για τους υποψηφίους και των δύο τύπων Λυκείων. Οι συντελεστές βαρύτητας στα κοινά εξεταζόμενα μαθήματα είναι ίδιοι. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τμήματα και σχολές από δύο μόνο επιστημονικά πεδία. Ο υπολογισμός των μορίων και στους δύο τύπους λυκείων γίνεται με τον ίδιο τρόπο. (Η προφορική βαθμολογία που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά, αντικαθίστανται για τους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ με τον βαθμό της ετήσιας επίδοσης των

2 μαθημάτων αυτών στην τελευταία τάξη.) Τα υποχρεωτικά μαθήματα γενικής παιδείας κατά ομάδα και τα μαθήματα επιλογής φαίνονται στον πίνακα Ι. Τα εξεταζόμενα μαθήματα και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ανά ειδικότητα και επιστημονικό πεδίο με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας φαίνονται στον πίνακα ΙΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑ.Σ.) Σύμφωνα με τον ν η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.). Τα Επαγγελματικά Λύκεια ιδρύονται και λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές, πλην του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν υπό την εποπτεία και άλλων Υπουργείων. Η Α Τάξη των ΕΠΑ.Λ. χαρακτηρίζεται ως τάξη προσανατολισμού και περιλαμβάνει κύκλους επαγγελματικών μαθημάτων. Η Β Τάξη χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς και η Γ Τάξη σε ειδικότητες (πινάκας Α). Οι ΕΠΑ.Σ. οργανώνονται σε τμήματα ειδικοτήτων (πινάκας Β). Ειδικότητες οι οποίες υπάρχουν στα ΕΠΑ.Λ., δεν υπάρχουν στις ΕΠΑ.Σ.

3

4

5

6 ΥΠΕΠΘ: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΠΑΛ

7

8 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Α ΤΑΞΗ Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 34 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 25 ωρών και σε επαγγελματικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων γενικής παιδείας έχει ως εξής: 1. Θρησκευτικά 1 2. Ν. Γλώσσα/Λογοτεχνία 5 3. Ιστορία 2 4. Άλγεβρα 3/2 5. Γεωμετρία 2/3 6. Φυσική 3 7. Χημεία 2 8. Ξένη Γλώσσα 3 9. Αρχές Οικονομίας Φυσική Αγωγή 2 Β ΤΑΞΗ Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 17 ωρών και μαθήματα επαγγελματικών τομέων συνολικής διάρκειας 18 ωρών Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων γενικής παιδείας έχει ως εξής: 1. Θρησκευτικά 1 2. Ξένη Γλώσσα 2 3. Φυσική Αγωγή 1 4. Νεοελληνική Γλώσσα 2 5. Νεοελληνική Λογοτεχνία 1 6. Ιστορία 1 7. Μαθηματικά 5 8. Φυσική 3 9. Βιολογία 1 Γ ΤΑΞΗ Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 12 ωρών και μαθήματα ειδικότητας συνολικής διάρκειας 23 ωρών. Τα μαθήματα γενικής παιδείας χωρίζονται σε : α) μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές και β) σε μαθήματα επιλογής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα εντάσσονται σε δύο ομάδες. Οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά τα μαθήματα μιας ομάδας και ένα από τα μαθήματα επιλογής. Σημείωση: Τα μαθήματα της ομάδας Α τα επιλέγουν οι μαθητές που θα προτιμήσουν την πρώτη δυνατότητα για την πρόσβαση σε σχολές και τμήματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ομάδα Β οι μαθητές που θα προτιμήσουν την δεύτερη δυνατότητα. (Βλέπε Πρόσβαση Των Κατόχων Απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων γενικής παιδείας έχει ως εξής: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α ΟΜΑΔΑ 1. Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικού Λυκείου) 2

9 2. Μαθηματικά Ι 5 3. Φυσική Ι 3 Β ΟΜΑΔΑ 1. Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικού Λυκείου) 2 2. Μαθηματικά ΙΙ (Μαθηματικά της Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου) 5 3. Φυσική ΙΙ (Φυσική της Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου) 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Νεότερη Ελληνική Ιστορία (Γενικού Λυκείου) 2 2. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Γενικού Λυκείου) 2 3. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (Γενικού Λυκείου) 2 4. Βιολογία Ι (Γενικού Λυκείου) 2 5. Βιολογία ΙΙ (Θετικής κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου) 2 6. Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2 Τα μαθήματα των επαγγελματικών τομέων της Β τάξης και των ειδικοτήτων της Γ τάξης φαίνονται στο παράρτημα. Οι μαθητές που παρακολουθούν τις ειδικότητες «Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών», δεν μπορούν να επιλέξουν το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», διότι είναι μάθημα ειδικότητας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Μηχανική-Αντοχή Υλικών 2Θ 2. Κινητήριες Μηχανές 2Θ+3Ε 3. Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού Ι 2Θ+3Ε 4. Στοιχεία Μηχανολογίας και Κατεργασιών 2Θ+2Ε 5. Στοιχεία Ηλεκτρολογίας - Αυτοματισμών 2(Θ+Ε) ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ηλεκτροτεχνία 3Θ 2. Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 3Θ 3. Ηλεκτρικοί Αυτοματισμοί και Στοιχειά Ηλεκτρονικής 4Θ 4. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι 3Ε 5. Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο 3Ε 6. Σχεδίαση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων με Η / Υ 2Ε ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 1. Ηλεκτρονικά Υλικά και Σχεδίαση 2Ε 2. Αναλογικά Ηλεκτρονικά 3Θ 3. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 2Θ 4. Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος 2Θ 5. Επικοινωνίες Δίκτυα Τεχνολογία H/Y 2Θ

10 6. Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών 3Ε 7. Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών 2Ε 8. Εργαστήριο Κυκλωμάτων Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος 2Ε ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 4Σ 2. Κτιριακά Έργα Ι 2Θ+2Ε 3. Δομικά Υλικά 2Θ 4. Τοπογραφία 2Θ+2Ε 5. Σχεδίαση Δομικών Έργων με Η/Υ 4Ε ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1. Ελεύθερο Σχέδιο 3 2. Γραμμικό Σχέδιο 3 3. Ιστορία της Τέχνης 2Θ 4. Τεχνολογία Υλικών 1Θ 5. Στοιχεία Σύνθεσης 3Ε 6. Φωτογραφία 2Ε 7. Εφαρμογές Η/Υ 4Ε ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ 2 Λογικό Διάγραμμα & Γλώσσα C 2Θ+3Ε 3 Λειτουργικά Συστήματα Windows 2Ε 4 Βάσεις Δεδομένων σε Windows 1Θ+3Ε 5 Πολυμέσα σε Windows 3Ε 6 Σχεδίαση Εφαρμογών με Visual Basic 2Ε ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Αρχές Γενικής Λογιστικής 3Θ 2. Στοιχειά Τουριστικής Οικονομίας 2Θ 3. Χρήση Η/Υ(Λογιστικά Φύλλα) 1Θ+2Ε 4. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 2Θ 5. Στοιχειά Αστικού και Εργατικού Δικαίου 2Θ 6. Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική 3Θ 7. Τουριστική Θεωρία και Εφαρμογές Η/Υ 1Θ+2Ε ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας Ι 3 2. Πρώτες Βοήθειες 2 3. Στοιχεία Φαρμακολογίας 2 4. Στοιχεία Μικροβιολογίας 2Θ+2Ε 5. Βασική Νοσηλευτική 2Θ+2Ε 6. Βρεφοκομία 2Θ+1Ε ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1. Γεωπονία και Ανάπτυξη 2Θ 2. Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή 2Θ+4Ε

11 3. Περιβάλλον και Γεωργία 2Θ+1Ε 4. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων 2Θ+3Ε 5. Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία 2Θ ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 1. Ναυσιπλοΐα I 3Θ+1Ε 2. Ευστάθεια Φόρτωση 2Θ+1Ε 3. Ναυτική Τέχνη / Έκτακτες Ανάγκες 2Θ 4. Τήρηση Φυλακής Γεφύρας I 2Θ+1Ε 5. Ναυτικές Επικοινωνίες 2Θ 6. Ναυτιλιακές Γνώσεις 2Θ 7. Ναυτικά Αγγλικά 2Θ ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. Μηχανές Πλοίου Ι 3Θ 2. Μηχανές Πλοίου ΙΙ( Ατμολέβητες ) 2Θ 3. Μηχανολογικό Σχέδιο 2Θ 4. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου 2Θ 5. Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου I 3Ε 6. Βοηθητικά Μηχανήματα I 2Θ 7. Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ 8. Τεχνική Μηχανική Αντοχή Υλικών - Στοιχεία Μηχανών 2Θ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Στοιχεία Μηχανών 3Θ 2. Μηχανουργική Τεχνολογία 2Θ+5Ε 3. Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού ΙΙ 3Θ+3Ε 4. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων 2Θ+2Ε 5. Μηχανολογικό Σχέδιο 3Ε ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1. Στοιχεία Μηχανών 3Θ 2. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (Μ.Ε.Κ.) 3Θ+3Ε 3. Συστήματα Αυτοκινήτου 4Θ+5Ε 4. Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων 3(Θ+Ε) 5. Μηχανολογικό Σχέδιο 2Ε ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Ηλεκτροτεχνία 4Θ 2. Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 4Θ 3. Ηλεκτρικές Μηχανές 3Θ 4. Αυτοματισμοί & Συστήματα Αυτομάτου Έλεγχου 3Θ 5. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΙI 6Ε 6. Εργαστήριο Αυτοματισμών 3Ε ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

12 1. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 3Θ 2. Συστήματα Αναλογικών Ηλεκτρονικών 2Θ 3. Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών 2Θ 4. Συλλογή Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων 2Θ+2Ε 5. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών 2Θ+3Ε 6. Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών 2Ε 7. Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών 3Ε 8. Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς 2Ε ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 3Θ 2. Συστήματα Αναλογικών Ηλεκτρονικών 2Θ 3. Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών 2Θ 4. Παραγωγή και Επεξεργασία Σήματος 2Θ+3Ε 5. Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 2Θ+3Ε 6. Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών 2Ε 7. Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών 2Ε 8. Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς 2Ε ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού 3Σ 2. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο ΙΙ 4Σ 3. Σχέδιο Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων 2Σ 4. Τοπογραφικό Σχέδιο 2Σ 5. Πολεοδομία 2Σ 6. Ο Η/Υ στο χώρο των Δομικών Έργων 4Ε 7. Οικοδομική 2Θ 8. Οργάνωση Τεχνικών Έργων 2Θ+2Ε ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1. Ελεύθερο Σχέδιο Χρώμα 3Σ 2. Γραμμικό Σχέδιο Εικονογράφηση 2Σ 3. Ιστορία των Τεχνών 2Θ 4. Γραφιστικές Εφαρμογές 4Ε 5. Τεχνολογία Εκτυπώσεων 4Ε 6. Γραφιστική Ηλεκτρονικών Μέσων 4Ε 7. Ιστορία Γραφικών Τεχνών 2Θ 8. Γραμματογραφία 2Ε ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ 1. Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ+1Ε 2. Προγραμματισμός σε γλώσσα C 4Ε 3. Τεχνολογίες Java 2Ε 4. Λειτουργικά Συστήματα Linux 2Ε 5. Βάσεις Δεδομένων σε SQL Server 1Θ+3Ε 6. Εφαρμογές για το Διαδίκτυο 1Θ+3Ε 7. Σχεδίαση Εμπορικών Εφαρμογών 4Ε ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 4Θ

13 2. Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη 2Θ 3. Αγγλικά(Οικονομική Ορολογία) 2Θ 4. Στοιχεία Λογιστικής Εταιριών 4Θ 5. Δημόσιες Σχέσεις 2Θ 6. Οργάνωση Γραφείου και Αρχείων 2Θ 7. Λογιστικές Εφαρμογές - Γ Κατηγορίας Μηχανογραφημένη Λογιστική 4Ε 8. Χρήση Η/Υ - Λογιστικά Φύλλα 1Θ+2Ε ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 4Θ 2. Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη 2Θ 3. Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ 4. Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων 3Θ+2Ε 5. Τουριστικό marketing 3Θ 6. Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων, Τουριστικοί Ναύλοι, Τουριστικά Πακέτα 3Θ+1Ε 7. Τουριστικές Εφαρμογές Η/Υ 3Ε ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1. Μέθοδοι Δημιουργικής Απασχόλησης και Τεχνικά Εποπτικά Μέσα1Θ+2Ε 2. Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας 2Θ 3. Μουσική-Μουσικοκινητική Αγωγή 2 Ε 4. Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας 2Θ 5. Αισθητική Αγωγή- Θεατρικό Παιχνίδι 1Θ+1Ε 6. Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας 2Θ 7. Οργάνωση Παιδαγωγικού Περιβάλλοντος 1Θ+6Ε** 8. Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ 3 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1. Κλινική Βιοχημεία 2Θ+2Ε 2. Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας 3Θ+3Ε 3. Στοιχεία Ανοσολογίας 2Θ+2Ε 4. Μικροβιολογία 2Θ+2Ε 5. Οργάνωση Εργαστηρίων και Τεχνολογία Οργάνων 2Θ 6. Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ 3Θ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1. Νοσηλευτική 3Θ+6 Ε** 2. Χειρουργική-Τεχνική Χειρουργείου 2Θ 3. Στοιχεία Γυναικολογίας-Μαιευτικής 2Θ 4. Στοιχεία Παιδιατρικής 2Θ 5. Στοιχεία Νευρολογίας-Ψυχιατρικής 2Θ 6. Στοιχεία Παθολογίας 3Θ 7. Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ 3Θ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων 3Θ+2Ε 2. Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων 3Θ+2Ε 3. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων 3Θ+3Ε 4. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων 2Θ+2Ε 5. Συσκευασία Τροφίμων 2Θ+1Ε

14 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Διαμόρφωση Τοπίου 3Θ+2Ε 2. Αρδευτικά Δίκτυα 1Θ+2Ε 3. Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων 2Θ+2Ε 4. Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες 2Θ+2Ε 5. Φυτά Κηποτεχνίας 2Θ+1Ε 6. Εφαρμογές Η/Υ Σχεδιασμός 2Θ+2Ε ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Φυτική Παραγωγή 4Θ+3Ε 2. Ζωική Παραγωγή 3Θ 3. Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 2Θ+3Ε 4. Φυτοπροστασία 2Θ+2Ε 5. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις 2Θ+2Ε ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 1. Ναυσιπλοΐα ΙΙ 3Θ+2Ε 2. Μεταφορά Φορτίων 2Θ+1Ε 3. Ναυτική Τέχνη 2Θ+1Ε 4. Τήρηση Φυλακής Γεφύρας ΙΙ 2Θ+1Ε 5. Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα 2Θ+1Ε 6. Ναυτική Μετεωρολογία 2Θ 7. Αγγλικά Ειδικότητας 4Θ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ α/α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 1. Μηχανές Πλοίου Ι 3Θ 2. Μηχανές Πλοίου ΙΙ (Ατμοστρόβιλοι-Ατμομηχανές) 2Θ 3. Μηχανολογικό Σχέδιο 2Θ 4. Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ 3Θ 5. Ηλεκτρονικές Συσκευές Πλοίου 2Θ 6. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου ΙΙ 2Θ 7. Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου ΙΙ 5Ε 8. Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ 9. Ναυπηγεία 2Θ

15

16

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ερμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2057 23 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Στοιχεία Τεχνολογίας» του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Tα μαθήματα που διδάσκονται στη Γ' τάξη του ΕΠΑ.Λ είναι: Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Tα μαθήματα που διδάσκονται στη Γ' τάξη του ΕΠΑ.Λ είναι: Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Tα μαθήματα που διδάσκονται στη Γ' τάξη του ΕΠΑ.Λ είναι: Α. ΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α ΟΜΑΔΑ ΩΡΕΣ Νεοελληνική Γλώσσα 2 Μαθηματικά Ι 5 Φυσική Ι 3 Συνολική διάρκεια μαθημάτων γενικής παιδείας 10 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 17 Σεπτεμβρίου 2008. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & Αριθ. Πρωτ. 118842/Γ2 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2009

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2009 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 009 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ΙΕΚ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΤΑΞΗ ΓΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΒΤΑΞΗ ΒΤΑΞΗ ΤΟΜΕΙΣ Α ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΤΑΞΗ ΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε. 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & Αριθ. Πρ. 85427/Γ2 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

www.deutsch.gr Αποφασίζουµε:

www.deutsch.gr Αποφασίζουµε: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 17 Σεπτεµβρίου 2008. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & Αριθ. Πρωτ. 118842/Γ2 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β Α) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Οι Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κατανεμημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) Από το σχολικό έτος 2008-2009 οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: 1. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Β & Γ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: 1. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Β & Γ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1053 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ2/88070/Δ4 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α τάξης Εσπερινών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α Α) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι υποψήφιοι των ημερησίων ΕΠΑ.Λ της ομάδας Α που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, στις Ανώτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 0-0 Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Νεοελληνική Γλώσσα Έκφραση- Έκθεση Τεύχος Γ : Χρ. Τσολάκης Μαθηματικά Ι Μαθηματικά ΙΙ Φυσική ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-43Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009 ΤΜΗΜΑ Α & Β Αρ.Πρωτ.Βαθµός Προτερ. Φ.251/ 154552 /B6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 0-0 Γ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑTOΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ. Νεοελληνική Γλώσσα Ιστορία. Άλγεβρα Έκφραση- Έκθεση Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 Εξετάσεις κατόχων πτυχίου Β κύκλου ΤΕΕ και εξετάσεις τελειοφοίτων (Α ομάδας) ΕΠΑΛ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 27-1 - 2012 ΤΜΗΜΑ Α & Β Αρ.Πρωτ.Βαθµός Προτερ. Φ.251/ 9787 /B6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 10-10 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Αρ.Πρωτ. Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α ) Α Α: ΒΛ1Η9-43Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 0-0 Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Νεοελληνική Γλώσσα Έκφραση- Έκθεση Τεύχος Γ : Έκφραση - Έκθεση Θεματικοί Κύκλοι (για το Γ. Λύκειο)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 17-3 -2015 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ253.2/44764/Α5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1336 26 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 77204/Γ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 0-05 Δ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑTOΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ. Ν. Γλώσσα Έκφραση- Έκθεση Τεύχος Γ Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 21-5 - 2012 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 5 2010 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 5 2010 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 5 2010 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 5 2010 ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα