ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. Π.Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. Π.Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. Π.Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. Π.Α.Ε. ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΩΣ ,00, ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 0,30 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΝΕΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΗΤΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 10%, ΘΑ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΣΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΗΣ Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 2725/1999. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΗΤΟΙ , ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 0,34 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ, ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΑΝ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13Α ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ, ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ε.Κ.) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΤΑ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Η Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι XX.XX.XXXX

2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚ ΟΣ.Ο.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συνοπτικές πληροφορίες για την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Γενικά Διοικητικό Συμβούλιο και Διεύθυνση Εργασιών Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Συνοπτικά Στοιχεία Έκδοσης Λόγοι της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα Προκαταβολές έναντι της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου Σημαντικότεροι Κίνδυνοι Μετοχική Σύνθεση Μετοχικό Κεφάλαιο Έγγραφα στη Διάθεση του Κοινού ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με το οικονομικό περιβάλλον Οικονομικές, πολιτικές εξελίξεις και σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με την αγορά του ποδοσφαίρου Ενδεχόμενη μεταβολή στους όρους των συμβάσεων αναμετάδοσης των αγώνων Η πολύ ανταγωνιστική αγορά Αλλαγή του Νομικού και θεσμικού πλαισίου Πιθανές επιπτώσεις από περιορισμούς και νέους κανονισμούς από τις εποπτικές αρχές Σημαντική εξάρτηση από την πνευματική ιδιοκτησία τους και τα σήματα τους Ενδεχόμενη πτώση της δημοτικότητας του ποδοσφαίρου Ενδεχόμενη αύξηση στα μεγέθη των μέσων όρων των απολαβών των ποδοσφαιριστών και προπονητών Αβεβαιότητα σχετικά με τα έσοδα από ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Η Εταιρία εξαρτάται από την απόδοση και τη δημοτικότητα της ποδοσφαιρικής της ομάδας Η ικανότητα προσέλκυσης και διατήρησης ταλαντούχου δυναμικού Μπορεί να μην είναι δυνατό να αντικατασταθούν βασικές εμπορικές συμφωνίες με παρόμοιους όρους, ή καθόλου Η Εταιρία εξαρτάται από τους οπαδούς της Ενδεχόμενη αδυναμία επαρκούς αντιστάθμισης από ασφαλιστικές εταιρίες σε πιθανούς σοβαρούς τραυματισμούς ή απώλειες ποδοσφαιριστών Πιθανή αδυναμία ανανέωσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων Πιστωτικός Κίνδυνος Κίνδυνος Ρευστότητας Λειτουργικός Κίνδυνος Έλλειψη κεφαλαίου κίνησης Αρνητικές Ταμειακές Ροές Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με τις μετοχές της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

3 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚ ΟΣ.Ο.» Ρευστότητα της Μετοχής Η Εταιρία δε μπορεί να βεβαιώσει ότι θα καταβάλει μέρισμα στο μέλλον Μελλοντικές εκδόσεις μετοχών μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής των υπαρχόντων μετόχων ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου Υπεύθυνα Πρόσωπα Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις Νόμιμοι Ελεγκτές Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές επί των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Χρήσης επί των Δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Χρήσης επί των Δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Χρήσης επί των Δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές επί των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων Έκθεση Ανεξάρτητου Ελέγχου Χρήσης επί των αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων Έκθεση Ανεξάρτητου Ελέγχου Χρήσης επί των αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων Έκθεση Ανεξάρτητου Ελέγχου Χρήσης επί των αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, αναμορφωμένων και ενοποιημένων, για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρήσης 1/7-31/12/10 επί των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων, για τους σκοπούς του Κανονισμού (Ε.Κ.) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρήσης 1/7-31/12/11 επί των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων, για τους σκοπούς του Κανονισμού (Ε.Κ.) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Έκθεση Επισκόπησης επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ενδιάμεσης Χρήσης 1/7/10-31/12/10, για τους σκοπούς του Κανονισμού (Ε.Κ.) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 1/7/11-31/12/11, για τους σκοπούς του Κανονισμού (Ε.Κ.) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Νομικός Έλεγχος Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες Φορολογικός Έλεγχος Έγγραφα στη Διάθεση του Κοινού Εποπτεύουσες Αρχές

4 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚ ΟΣ.Ο.» Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) Ελεγκτικό Συμβούλιο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.Κ.Α.Ν.) Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) Σούπερλιγκ Ελλάδας «Super League» Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) Δομή της Ε.Π.Ο Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (F.I.F.A.) Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (U.E.F.A.) Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες - Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Πληροφορίες για την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Γενικές Πληροφορίες Ιστορική Αναδρομή της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Επενδύσεις Επενδύσεις χρήσεων , και Επενδύσεις στο στάδιο της υλοποίησης Επενδύσεις Ενδιάμεσων Περιόδων ( ) χρήσεων και Μελλοντικές Επενδύσεις Επισκόπηση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Κυριότερες Δραστηριότητες Περιβάλλον Δραστηριοποίησης των Ποδοσφαιρικών Ομάδων Ακίνητα, Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός Εγγυήσεις και Εμπράγματα Βάρη Σήματα Μισθώσεις Ακινήτων Οργανωτική Διάρθρωση Ομίλου Πληροφορίες για τις Συμμετοχές της Εταιρίας Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέλη Αμοιβές μελών Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών Συναλλαγές με μετόχους της Εταιρίας Συναλλαγές με θυγατρικές και λοιπά συνδεδεμένα μέρη Πληροφορίες για τις τάσεις Πληροφορίες για τις τάσεις μέχρι την 30 η Ιουνίου Πληροφορίες για τις τάσεις μέχρι την 30 η Ιουνίου Διοικητικά, Διαχειριστικά, Εποπτικά Όργανα & Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη Διοικητικό Συμβούλιο & Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη Συνοπτική περιγραφή των διατάξεων του Καταστατικού για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Εκπροσώπηση Κωλύματα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Διοικούσα Επιτροπή Ελεγκτική Επιτροπή Εσωτερικός Έλεγχος

5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚ ΟΣ.Ο.» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Δηλώσεις Μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών Συμμετοχές των Μελών των Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών στη Διοίκηση ή/και στο Κεφάλαιο άλλων Εταιριών Αμοιβές και Οφέλη σε επίπεδο Ομίλου Υπάλληλοι-Ποδοσφαιριστές Οργανόγραμμα Απολογιστικές Πληροφορίες Δραστηριότητας χρήσεων , και της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Εξέλιξη Εργασιών-Αποτελεσμάτων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ισολογισμών Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταμειακών Ροών Απολογιστικές Πληροφορίες Δραστηριότητας Ενδιάμεσων Περιόδων ( ) των χρήσεων και της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Αποτελεσμάτων Ενδιάμεσων Περιόδων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Λογιστικής Κατάστασης Ενδιάμεσων Περιόδων ( ) των χρήσεων και της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Λογιστικής Κατάστασης Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ταμειακών Ροών Πληροφορίες για τα Κεφάλαια της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Ρευστότητα και Πηγές Κεφαλαίων Πληροφορίες για τις Ταμειακές Ροές Πληροφορίες για τις Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές της χρήσης Πληροφορίες για τις Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές των Ενδιάμεσων Περιόδων των χρήσεων και Περιορισμοί στη Χρήση Κεφαλαίων Προβλεπόμενες πηγές κεφαλαίων για επενδυτικές δραστηριότητες Μερισματική Πολιτική Σημαντικές Αλλαγές στην Χρηματοοικονομική ή Εμπορική Θέση Μέτοχοι Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Καταστατικό Συμβάσεις Χρηματοοικονομικές Συμβάσεις Συμβάσεις Χορηγών Συμβάσεις τηλεοπτικών δικαιωμάτων Συμβάσεις με συνδεδεμένες Εταιρίες Λοιπές Συμβάσεις Ασφαλιστήρια Συμβόλαια

6 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚ ΟΣ.Ο.» 4. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Δήλωση για την Επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης Ίδια Κεφάλαια και Χρέος Συνοπτικά Στοιχεία Έκδοσης Λόγοι της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρίας Προθέσεις βασικών μετόχων Δαπάνες της Προσφοράς Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα Διασπορά Μετοχών Δικαιώματα Μετόχων Γενικά Έκδοση Νέων Μετοχών και Δικαίωμα Προτίμησης Παλαιών Μετόχων Δικαίωμα Μερίσματος Δικαίωμα στο Προϊόν της Εκκαθάρισης Δικαιώματα Μειοψηφίας Προτάσεις Εξαγοράς Φορολογία Μερισμάτων Φόροι Μεταβίβασης και Άλλα Συναφή Έξοδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση για τους σκοπούς του Κανονισμού (Ε.Κ.) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση για τους σκοπούς του Κανονισμού (Ε.Κ.) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση για τους σκοπούς του Κανονισμού (Ε.Κ.) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την περίοδο 01/07/ /12/2010 για τους σκοπούς του Κανονισμού (Ε.Κ.) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την περίοδο 01/07/ /12/2011 για τους σκοπούς του Κανονισμού (Ε.Κ.) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αναμορφωμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την περίοδο 01/07/ /06/2011 για τους σκοπούς του Κανονισμού (Ε.Κ.) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αναμορφωμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την περίοδο 01/07/ /12/2010 για τους σκοπούς του Κανονισμού (Ε.Κ.) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αναμορφωμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την περίοδο 01/07/ /12/2011 για τους σκοπούς του Κανονισμού (Ε.Κ.) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

7 7 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚ ΟΣ.Ο.»

8 8 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚ ΟΣ.Ο.»

9 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚ ΟΣ.Ο.» 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»), αφορά στη δημόσια προσφορά νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, υπέρ των παλαιών μετόχων, της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρίας (εφεξής ή η «Π.Α.Ε.»), με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Π.Α.Ο. Π.Α.Ε.» (εφεξής, ή η «Εταιρία», ή η «Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ», ή η «Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.»), σύμφωνα με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Κ.) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ν. 3401/2005. Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα (εφεξής το «Περιληπτικό Σημείωμα»), θα πρέπει να εννοηθεί ως εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφαση του για επένδυση στις κινητές αξίες που προσφέρονται, στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου ως συνόλου. Σε περίπτωση που υπάρξει αξίωση, σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και ασκείται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών-μελών, να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα μετάφρασης μέρους ή του συνόλου του Ενημερωτικού Δελτίου πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασης του και ζήτησαν την κοινοποίηση του, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, μόνο εφόσον το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές, ή δεν παρουσιάζει συνάφεια, όταν διαβάζεται, σε συνδυασμό, με τα υπόλοιπα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου. Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα, περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για τους όρους της παρούσας Δημόσιας Προσφοράς, τους κινδύνους, την επιχειρηματική δραστηριότητα, τη Διοίκηση, τη μετοχική σύνθεση, των σημαντικότερων κινδύνων και των τάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της (εφεξής ο «Όμιλος»), καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων Συνοπτικές πληροφορίες για την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Γενικά Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ δραστηριοποιείται στον χώρο του ποδοσφαίρου ως ερασιτεχνικό σωματείο από την 3η Φεβρουαρίου του έτους 1908 (ίδρυση του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Αθηνών) και σε επίπεδο επαγγελματικό από το 1979, έτος δημιουργίας των Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιριών (εφεξής ή οι «Π.Α.Ε.»). Η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ συστάθηκε νόμιμα το Το καταστατικό της δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2718/1979 (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με 100ετή διάρκεια. Έχει ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/86/80, Α.Φ.Μ , ΑΡ.ΦΑΚ /49 και υπάγεται στη Δημόσια Οικονομική Εφορία Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της, η έδρα της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ορίζεται στο Δήμο Αθηναίων, του νομού Αττικής. Με την από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε μεταξύ άλλων, η αλλαγή της έδρας της Εταιρίας, με τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της και η μεταφορά της στα νέα της γραφεία, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 168 & 9

10 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚ ΟΣ.Ο.» Σοφοκλέους, Μαρούσι. Ο αριθμός του τηλεφωνικού κέντρου για την επικοινωνία με τα γραφεία της Εταιρίας, είναι το Μετά τη δημιουργία των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών, η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ξεκίνησε για πρώτη φορά τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, συμμετέχοντας σε επαγγελματικής μορφής εγχώριες διοργανώσεις Πρωταθλήματος και Κυπέλλου, αλλά και σε Ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η αγωνιστική έδρα της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ για τις αγωνιστικές περιόδους , , και , ήταν το Ο.Α.Κ.Α. Η Εταιρία την απασχολούσε 122 άτομα εκ των οποίων 34 ποδοσφαιριστές, 115 διοικητικό προσωπικό και 7 άτομα εργατοτεχνικό προσωπικό Διοικητικό Συμβούλιο και Διεύθυνση Εργασιών Η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από είκοσι (20) μέλη, σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 23, του Καταστατικού της. Κατά την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, τα μέλη του Δ.Σ. αριθμούσαν τα 19, λόγω παραιτήσεων δύο μελών του τελευταίου Δ.Σ. και αντικατάστασης προς το παρόν- του ενός εξ αυτών. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως τροποποιήθηκε με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της για θητεία ενός έτους που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού δίνεται το δικαίωμα ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε μετόχους της Εταιρίας, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της και των από πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα : 1) Γόντικας Δημήτριος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 2) Πολέμης Λεωνίδας, Α Αντιπρόεδρος, 3) Κωνσταντίνου Βασίλειος, Β Αντιπρόεδρος, 4) Σωπήλης Ευστράτιος, Γ Αντιπρόεδρος, 5) Αλαφούζος Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ., 6) Βερβεσός Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ., 7) Γούναρης Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ., 8) Δομάζος Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ., 9) Ελευθεράκης Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ., 10) Ηρειώτης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ., 11) Καμάρας Αριστείδης, Μέλος Δ.Σ. 12) Κροκιδάς Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ., 13) Μακρόπουλος Αχιλλέας, Μέλος Δ.Σ., 14) Μαρκόγιαννης Παναγιώτης, Μέλος Δ.Σ., 15) Λιβέρης Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ., 16) Λομβάρδου - Ζούλα Μαρία, Μέλος Δ.Σ., 17) Παναγιωτίδης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ., 18) Παναγόπουλος Χρήστος, Μέλος Δ.Σ., 19) Παπαδόπουλος Σάββας, Μέλος Δ.Σ., 20) Τσίμας Παύλος, Μέλος Δ.Σ.. 10

11 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚ ΟΣ.Ο.» Στις παραιτήθηκε το μέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Βερβεσός και αντικαταστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της από τον κ. Αντώνη Αντωνιάδη, ενώ την ίδια ημέρα ( ) παραιτήθηκε και το μέλος του Δ.Σ. κ. Αντώνης Καμάρας, ο οποίος, μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου δεν αντικαταστάθηκε. Μετά και από τις παραπάνω μεταβολές, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός, αποτελείται από τους : 1) Γόντικας Δημήτριος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 2) Πολέμης Λεωνίδας, Α Αντιπρόεδρος, 3) Κωνσταντίνου Βασίλειος, Β Αντιπρόεδρος, 4) Σωπήλης Ευστράτιος, Γ Αντιπρόεδρος, 5) Αλαφούζος Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ., 6) Γούναρης Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ., 7) Δομάζος Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ., 8) Ελευθεράκης Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ., 9) Ηρειώτης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ., 10) Αντωνιάδης Αντώνης, Μέλος Δ.Σ. 11) Κροκιδάς Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ., 12) Μακρόπουλος Αχιλλέας, Μέλος Δ.Σ., 13) Μαρκόγιαννης Παναγιώτης, Μέλος Δ.Σ., 14) Λιβέρης Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ., 15) Λομβάρδου - Ζούλα Μαρία, Μέλος Δ.Σ., 16) Παναγιωτίδης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ., 17) Παναγόπουλος Χρήστος, Μέλος Δ.Σ., 18) Παπαδόπουλος Σάββας, Μέλος Δ.Σ., 19) Τσίμας Παύλος, Μέλος Δ.Σ.. Τέλος, σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρίας, σημειώνεται ότι τα Ανώτατα Διευθυντικά της Στελέχη είναι ο Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής, ο Επιχειρησιακός Διευθυντής και Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων και ο Εσωτερικός Ελεγκτής Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Στις ποδοσφαιρικές Ανώνυμες εταιρίες, στις οποίες ανήκει και η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, η οικονομική χρήση αφορά την περίοδο από την έως την εκάστου έτους. Τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία (Αποτελεσμάτων Χρήσης) προέρχονται από τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τις χρήσεις , , καθώς και από τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου (με συγκριτικά στοιχεία της περιόδου ), οι οποίες συντάχθηκαν για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) : 11

12 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚ ΟΣ.Ο.» ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ποσά σε ) Έσοδα από Αγώνες Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημίες) Εκμετάλλευσης ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης Σύνολο ( ) ( ) ( ) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ποσά σε ) Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) Εκμετάλλευσης Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) Εκμετάλλευσης Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη /Ζημίες) Χρήσεως προ Φόρων Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη /Ζημίες) Χρήσεως μετά Φόρων ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Πηγή: Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεων , Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεων & και οι Αναμορφωμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου (με τις συγκριτικές ), οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει Ε.Γ.Λ.Σ. και έχουν επισκοπηθεί αντίστοιχα από τις ελεγκτικές εταιρίες, P.K.F. ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (χρήση ), DELOITTE ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε. (χρήση ) και Grant Thornton A.E. (χρήση και ενδιάμεση , με την αντίστοιχη συγκριτική της ). Επίσης, τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία (Αποτελεσμάτων Χρήσης) προέρχονται από τις αναμορφωμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση καθώς και από τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου (με συγκριτικά στοιχεία της περιόδου ), οι οποίες συντάχθηκαν για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) : ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ποσά σε ) Έσοδα από Αγώνες Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημίες) Εκμετάλλευσης ( ) ( ) ( ) Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης Σύνολο ( ) ( ) Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) Εκμετάλλευσης ( ) ( ) ( ) Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) Εκμετάλλευσης ( ) ( ) ( ) Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) ( ) ( ) ( ) Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη /Ζημίες) Χρήσεως προ Φόρων ( ) ( ) ( ) Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη /Ζημίες) Χρήσεως μετά Φόρων ( ) ( ) ( ) Πηγή: Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου (με τις συγκριτικές ), οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει Ε.Γ.Λ.Σ. και έχουν επισκοπηθεί αντίστοιχα από την ελεγκτική εταιρία Grant Thornton A.E.. Σχολιάζοντας τα συγκεκριμένα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής. Κύρια πηγή εσόδων της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ αποτελούν τα έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα, εισιτήρια διαρκείας, εισιτήρια 12

13 από αγώνες, έσοδα από ανταποδοτικές χορηγίες καθώς και από έσοδα παραχώρησης ποδοσφαιριστών. Η χρήση αποτέλεσε την κορυφαία χρήση όχι μόνο στο πλαίσιο της εξεταζόμενης περιόδου, αλλά και σε επίπεδο εξαετίας, από πλευράς εσόδων από αγώνες, με συνολική είσπραξη της τάξης των 21,71 εκ.. Σημειώνεται ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια οι αντίστοιχες εισπράξεις ήταν κάτω από τα 13 εκ., ενώ η επόμενη χρήση διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα μεν, λίγο χαμηλότερα δε (21,06 εκ. ). Τη συγκεκριμένη χρονιά, η Ομάδα του Παναθηναϊκού, πραγματοποίησε μια αξιόλογη πορεία στην Ευρώπη, παίζοντας συνολικά 12 αγώνες στο θεσμό του Champions League, οπότε και ωφελήθηκε σε σημαντικό βαθμό και από τα bonus που προέβλεπε ο θεσμός για τις ομάδες που προχωρούσαν σε επόμενους γύρους (τα συγκεκριμένα έσοδα συμπεριλαμβάνονται στα «Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης»). Τα μεγέθη της χρήσης του , επηρεάστηκαν επίσης σε μεγάλο βαθμό από την πορεία της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπου συνολικά έδωσε και πάλι δώδεκα αγώνες, δύο στο θεσμό του Champions League (όπου και αποκλείστηκε) και 10 στον αντίστοιχο θεσμό του Europa League (όπου και συνέχισε μέχρι τους προκριματικούς για τους 16). Η διαφοροποίηση τόσο στα έσοδα των εισιτηρίων όσο και στα «Αλλά έσοδα εκμετάλλευσης» ουσιαστικά αντικατοπτρίζει τη διαφοροποίηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και των bonus που λαμβάνουν αντίστοιχα οι ομάδες στους δύο θεσμούς και τα οποία είναι συντριπτικά ανώτερα στο θεσμό του Champions League. Αντίθετα η χρήση παρουσιάζει κάμψη της τάξης του -17,48%, με εισπράξεις από αγώνες ίσους με 17,38 εκ., ουσιαστικά απότοκο αφενός της οικονομικής κρίσης, αφετέρου του γεγονότος ότι η ομάδα έδωσε έξι συνολικά αγώνες στο θεσμό του Champions League. Και στη συγκεκριμένη χρήση βέβαια, παρατηρούμε και πάλι την ευνοϊκή διαμόρφωση των «Άλλων εσόδων εκμετάλλευσης» από τα bonus και τα τηλεοπτικά που συνόδευσαν την συμμετοχή της Ομάδας στους Ομίλους. Για τους παραπάνω λόγους, η συνολική θεώρηση των «Άλλων εσόδων εκμετάλλευσης» σε επίπεδο τριετίας, ορίζει τη χρήση ως τη δεύτερη πλέον ευνοημένη στο πλαίσιο της εξεταζόμενης περιόδου, σημειώνοντας έσοδα της τάξης των 30,9 εκ., τα οποία την επόμενη χρήση μειώθηκαν στα 18,66 εκ., για να αυξηθούν και πάλι στη χρήση στα 32,37 εκ.. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι και η περίοδος παρουσιάζει σχετικά πολύ περιορισμένα έσοδα της συγκεκριμένης κατηγορίας, λόγω του πρόωρου αποκλεισμού της ομάδας από τις ευρωπαίκές διοργανώσεις, όπου έδωσε μόνον 2 αγώνες. Το γεγονός αυτό από μόνο του είναι ικανό να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η τρέχουσα χρήση ( ) θα κλείσει με ζημίες. Από πλευράς αποτελεσμάτων, οι χρήσεις και ήταν οι λιγότερο ζημιογόνες (11,06 εκ. και 15,12 εκ. αντίστοιχα), γεγονός το οποίο και καταδεικνύει τη σπουδαιότητα της συμμετοχής στο θεσμό του Champions League, στην τελιική διαμόρφωση των εσόδων της Π.Α.Ε.. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία των ισολογισμών της Εταιρίας για τις χρήσεις , και των αναμορφωμένων ισολογισμών , καθώς και για τις περιόδους των χρήσεων και : 13

14 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ποσά σε ) Έξοδα Εγκαταστάσεως Ασώματες ακινητοποιήσεις Ενσώματες ακινητοποιήσεις Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού Απαιτήσεις Διαθέσιμα Σύνολο Ενεργητικού Μεταβατικοί Ενεργητικού Κυκλοφορούντος ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ποσά σε ) Λογαριασμοί Σύνολο Ενεργητικού Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια Προβλέψεις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές ,51 Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) Τράπεζες λογ/μοι βραχυπρ. Υποχρεώσεων Προκαταβολές Πελατών Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση Πιστωτές διάφοροι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού Σύνολο Παθητικού Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί Πηγή: Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεων , & Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεων και οι Αναμορφωμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου (με τις συγκριτικές ), οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει Ε.Γ.Λ.Σ. και έχουν επισκοπηθεί αντίστοιχα από τις ελεγκτικές εταιρίες, P.K.F. ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (χρήση ), DELOITTE ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε. (χρήση ) και Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων (χρήση και ενδιάμεση , με την αντίστοιχη συγκριτική της ). 14

15 Αντίστοιχα, στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία των αναμορφωμένων ενοποιημένων ισολογισμών της Εταιρίας για τις χρήσεις , καθώς και για τις περιόδους των χρήσεων και : ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ποσά σε ) Έξοδα Εγκαταστάσεως Ασώματες ακινητοποιήσεις Ενσώματες ακινητοποιήσεις Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού Αποθέματα ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ποσά σε ) Απαιτήσεις Διαθέσιμα Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια Προβλέψεις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) Τράπεζες λογ/μοι βραχυπρ. Υποχρεώσεων Προκαταβολές Πελατών Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη Ασφαλιστικοί Οργανισμοί , Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση Πιστωτές διάφοροι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού Σύνολο Παθητικού Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί Πηγή: Αναμορφωμένες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεων και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου (με τις συγκριτικές ), οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει Ε.Γ.Λ.Σ. και έχουν επισκοπηθεί αντίστοιχα από την ελεγκτική εταιρία Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. 15

16 Εξετάζοντας την πορεία των ισολογισμών, διαπιστώνουμε μια σημαντική πτώση του Ενεργητικού στο πλαίσιο της εξεταζόμενης περιόδου, από τα επίπεδα των 114,65 εκ. της χρήσης μέχρι και τα 73,92 εκ. στο τέλος της χρήσης και ακόμη περισσότερο στα 59,74 εκ. στις Η συγκεκριμένη πτώση αντικατοπτρίζει την αντίστοιχη πτώση στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας, τα οποία ξεκινούν από τα 53,35 εκ. στις για να φθάσουν στα 6,3 εκ. στις Βέβαια, η ποσοστιαία πτώση σε επίπεδο Ιδίων Κεφαλαίων είναι σημαντικά μεγαλύτερη (-88,18%), παρά σε επίπεδο Ενεργητικού (-47,9%), γεγονός όμως, το οποίο με τη σειρά του επιβάλλει την άμεση διενέργεια αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Παράλληλα στη διαμόρφωση των τελικών μεγεθών των ισολογισμών της τριετίας , σημαντικό ρόλλο έπαιξε το κόστος των μεταγραφών και των ανανεώσεων των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών, μέγεθος το οποίο και αποτελεί τη βασική επενδυτική λειτρουργία σε κάθε Π.Α.Ε., προκειμένου να την καταστήσει ανταγωνιστική. Τη συγκεκριμένη περίοδο, οι σχετικές δαπάνες αναλύονται σε 72,3 εκ. ευρώ για τη χρήση , 49,58 εκ. ευρώ για τη χρήση και 21,04 εκ. ευρώ για τη χρήση Οι δαπάνες αυτές, μετά και από τις σχετικές αποσβέσεις, διαμόρφωσαν το Πάγιο Ενεργητικό στα 54,76 εκ. ευρώ στις , αντίστοιχα στα 69,67 εκ. ευρώ στις και στα 39,03 εκ. τέλος στις Το συγκεκιρμένο μέγεθος κρίνεται επίσης ως εξαιρετικά σημαντικό στη διαμόρφωση των σχετικών ισολογισμών, καθώς επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό μια σειρά έμμεσα συνδεδεμένων λογαριασμών, όπως τις Υποχρεώσεις (κυρίως τις βραχυπρόθεσμες και τις συνολικές), ενώ σαφέστατα μέσω των αποσβέσεων συνδράμει κυρίαρχα στη διαμόρφωση των τελικών αποτελεσμάτων. Έτσι, η μείωση των συνολικών υποχρεώσεων από τα 54,64 εκ. στα 46,54 εκ., ήτοι σε ποσοστό 14,81%, είναι σημαντική αλλά όχι κρίσιμη από τη στιγμή που ο δείκτης Ιδίων προς Ξένα παραμένει υψηλός. Τέλος, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, επίσης σημαντική είναι και η μείωση του Πάγιου Ενεργητικού, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι ποδοσφαιριστές, στο πλαίσιο της εξεταζόμενης περιόδου. Πιο συγκεκριμένα από τα 68,41 εκ. μειώθηκε στα 40,09 εκ., μείωση της τάξης του 41,4% συσσωρευτικά σε επίπεδο δυόμιση ετών. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται συνοπτικά οι ταμειακές ροές της Εταιρίας, όπως προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις που αφορούν τις χρήσεις , & τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, οι οποίες καταρτίστηκαν για τις ανάγκες του Ενημερωτικού Δελτίου, βάσει του Κανονισμού (Ε.Κ.) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ποσά σε ) Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες Ταμειακές Ροές από Χρηματ/κές Δραστηριότητες *Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις ( ) 1, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (62.394) ( ) Πηγή: Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεων , & Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεων και οι Αναμορφωμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου (με τις συγκριτικές ), οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει Ε.Γ.Λ.Σ. και έχουν επισκοπηθεί αντίστοιχα από τις ελεγκτικές εταιρίες, P.K.F. ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (χρήση ), DELOITTE ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε. (χρήση ) και Grant Thornton A.E. (χρήση ). Επίσης, στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται συνοπτικά οι ενοποιημένες ταμειακές ροές της Εταιρίας, όπως προκύπτουν από τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν τη 16

17 χρήση της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, και από τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου (με συγκριτικά στοιχεία της περιόδου ), οι οποίες συντάχθηκαν για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ποσά σε ) Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες ( ) Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες ( ) ( ) ( ) Ταμειακές Ροές από Χρηματ/κές Δραστηριότητες ( ) *Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεων , & και οι Αναμορφωμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου (με τις συγκριτικές ), οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει Ε.Γ.Λ.Σ. και έχουν επισκοπηθεί αντίστοιχα από τις ελεγκτικές εταιρίες, P.K.F. ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (χρήση ), DELOITTE ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε. (χρήση ) και Grant Thornton A.E. (χρήση ). Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου και στο τέλος της περιόδου ανέρχονταν αντίστοιχα σε εκατ. και εκατ. αντίστοιχα. Παρατηρούμε, μια έντονη συνεισφορά των ροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της εξεταζόμενης περιόδου και δη στην περίοδο , όπου και υπάρχει θετική ροή της τάξης των εκ.. Η συγκεκριμένη ροή είναι και η σημαντικότερη και αποδεδειγμένα επιτρέπει, αφενός τη χρηματοδότηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της ίδιας περιόδου και αφετέρου σημαντικό μέρος από τις λειτουργικές δραστηριότητες της επόμενης ( ). Η πλέον ισορροπημένη περίοδος από πλευράς ροών, σε σχέση πάντοτε με τη δραστηριότητα από την οποία προέρχονται, είναι αυτή της χρήσης , όπου το αποτέλεσμα των ροών κάθε επί μέρους δραστηριότητας δεν ξεπερνά τα 3,5 εκ.. Τέλος, το κρισιμότερο σημείο στη διαμόρφωση των τελικών ταμειακών ροών της εξεταζόμενης περίοδου, αποτελεί η αρνητική διαμόρφωση των Ταμειακών ροών από λειρτουργικές δραστηριότητες της περιόδου , όπου το αρνητικό αποτέλεσμα των -21,92 εκ. ευρώ, είναι ουσιαστικά απότοκος, αφενός των επενδύσεων που έγιναν για μεταγραφές και ανανεώσεις συμβολαίων στην συγκεκριμένη χρήση (49,58 εκ. ευρώ) και αφετέρου της χαμηλής διαμόρφωσης των Λοιπών εσόδων (19,76 εκ. ευρώ), προϊόν της μη επιτυχούς ευρωπαϊκής πορείας της ομάδας ποδοσφαίρου, στο θεσμό του Champions League. Οι ακόλουθες ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες των χρήσεων , και καθώς και για τις περιόδους των χρήσεων και , έχουν συνταχθεί από την Εταιρία και αφορούν στοιχεία ανά μετοχή: (ποσά σε ) Μετοχές Σταθμισμένος Αριθμός Μετοχών (1) Στοιχεία ανά Μετοχή Κέρδη (Ζημίες) προ Φόρων (2) -0,52-1,47-0,64-0,16-0,48 Ονομαστική Αξία μετοχής (3) Μέρισμα ανά Μετοχή (4) Λογιστική Αξία Μετοχής (5) 2,43 1,27 0,64 1,21 0,26 17

18 Πηγή: Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεων , & και οι Αναμορφωμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου (με τις συγκριτικές ), οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει Ε.Γ.Λ.Σ. και έχουν επισκοπηθεί αντίστοιχα από τις ελεγκτικές εταιρίες, P.K.F. ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (χρήση ), DELOITTE ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε. (χρήση ) και Grant Thornton A.E. (χρήση και ενδιάμεση , με την αντίστοιχη συγκριτική της ). 1. Με βάση το σταθμισμένο αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία για τις παραπάνω χρήσεις. 2. Τα κέρδη προ φόρων ανά μετοχή έχουν υπολογιστεί βάσει του σταθμισμένου αριθμού μετοχών. 3. Η ονομαστική αξία μετοχής είναι 3,00 η κάθε μια. 4. Η Εταιρία από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα λόγω αρνητικών αποτελεσμάτων δεν έχει δώσει μερίσματα στους μετόχους της. 5. Η λογιστική αξία της μετοχής έχει υπολογιστεί με βάση τα ίδια κεφάλαια και τον αριθμό μετοχών τέλους χρήσης. Τέλος, παρακάτω, παρατίθενται κάποιο βασικοί δείκτες, ενδεικτικοί της πορείας της Εταιρίας. Αναλυτικότερα : Εξέλιξη Εσόδων από Αγώνες 73,16% -2.99% -21,20% Μ/Ε 16,98% Κυκλοφοριακή Ρευστότητα 1,24 0,56 0,42 0,43 0,41 Ξένα/ Ίδια Κεφάλαια 113,05% 223,68% 359,26% 219,38% 825,05% Μ/Ε: Μη Εφαρμόσιμο. Δεν υπάρχει το συγκριτικό στοιχείο της προηγούμενης περιόδου Πηγή: Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεων , & και οι Αναμορφωμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου (με τις συγκριτικές ), οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει Ε.Γ.Λ.Σ. και έχουν επισκοπηθεί αντίστοιχα από τις ελεγκτικές εταιρίες, P.K.F. ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (χρήση ), DELOITTE ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε. (χρήση ) και Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων (χρήση και ενδιάμεση , με την αντίστοιχη συγκριτική της ). Η εξέλιξη των δεικτών, στο πλαίσιο της εξεταζόμενης περιόδου, αντικατοπτρίζει ουσιαστικά τη διαφοροποίηση των επί μέρους μεγεθών τόσο του ισολογισμού όσο και των αποτελεσμάτων χρήσης, από τρεις ουσιαστικούς παράγοντες, οι οποίοι έπαιξαν κυράιρχο ρόλο στην τελική διαμόρφωσή τους : i. στην επιτυχημένη πορεία της ομάδας στο θεσμό του Champions League την περίοδο , ii.στις σημαντικές επενδύσεις σε μεταγραφές των περιόδων και και iii. στη μη αποδοτική οικονομικά πορεία της ομάδας, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της περιόδου ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ Εξέλιξη Εσόδων από Αγώνες = Κυκλοφοριακή Ρευστότητα = Ξένα/ Ίδια Κεφάλαια = [(Έσοδα από Αγώνες Τρέχουσας Χρήσης - Έσοδα από Αγώνες Προηγούμενης Χρήσης) / Έσοδα από Αγώνες Προηγούμενης Χρήσης] * 100 (Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού) / Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων + Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού) (Συνολικές Υποχρεώσεις + Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού) / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 18

19 1.3. Συνοπτικά Στοιχεία Έκδοσης Σύμφωνα με την από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και την από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, αποφασίσθηκε ομόφωνα, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, μέχρι του ποσού των ,00, με καταβολή μετρητών και την έκδοση μέχρι νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία. Η τιμή διάθεσης των, ως άνω, νέων μετοχών (αφαιρουμένων των μετοχών του ιδρυτικού σωματείου), θα γίνει υπέρ το άρτιον στο ποσό των 0, ανά μετοχή και κατά στρογγυλοποίηση 0,34 ανά μετοχή. Σημειώνεται, ότι εκ των ανωτέρω μετοχών, ποσοστό 10%, ήτοι μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μια, θα περιέλθει στο ιδρυτικό σωματείο της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, σύμφωνα με το Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, ενώ εκ των ανωτέρω μετοχών ποσοστό 90%, ήτοι μετοχές θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους με τιμή διάθεσης 0,34 ανά μετοχή, στην οποία (τελική τιμή των 0,34) συμπεριλαμβάνεται και η αξία των μετοχών του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου. Η διαφορά μεταξύ της αναπροσαρμοσμένης τιμής διάθεσης λόγω στρογγυλοποίησης και της τιμής διάθεσης των μετοχών, δηλαδή το ποσόν των (ήτοι 0,34/μετοχή μείον 0, /μετοχή) θα αχθεί στον λογαριασμό «Έναντι μελλοντικής αύξησης». Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ορίζεται μέχρι την 30 η Σεπτεμβρίου Η Εταιρία θα εκδώσει Ενημερωτικό Δελτίο για την παραπάνω αύξηση, το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ακολούθως θα καταστεί διαθέσιμο στο κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3401/2005, οι επενδυτές θα έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν για τον αριθμό μετοχών πού επιθυμούν να αναλάβουν καταβάλλοντας το σχετικό ποσόν τοις μετρητοίς. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές πρέπει να εγγραφούν ως κατωτέρω ορίζεται για τουλάχιστον 300 ονομαστικές μετοχές πού αντιστοιχεί στο ελάχιστον ποσόν των 102,00 ευρώ (300 ονομαστικές μετοχές επί 0,34 ευρώ κάθε μετοχή). Οι ως άνω επενδυτές μέτοχοι δύνανται εφόσον το επιθυμούν να καταθέτουν στον προκαθορισμένο τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας οποιοδήποτε ποσό επιθυμούν άμεσα για ταμειακή διευκόλυνση της Εταιρίας. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κατά τα άνω συνολικού ποσού της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί, του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούμενου με την παρούσα να προσδιορίσει με σχετική απόφασή του, το ποσό του κεφαλαίου, όπως θα προκύψει από την τυχόν μερική κάλυψη κατά το άρθρο 13Α του Κ.Ν. 2190/1920. Το δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση μπορούν να ασκήσουν οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας κατά την ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνέλευσης εφόσον καταθέσουν το ποσό των 102,00 ευρώ τουλάχιστον, στο λογαριασμό Νο , τον οποίο τηρεί η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για τουλάχιστον 300 μετοχές. Το ανωτέρω δικαίωμα της προτιμήσεως δύναται να ασκήσουν οι μέτοχοι σε προθεσμία που θα καθορισθεί από το Δ.Σ. μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας οι μη αναληφθείσες υπό των παλαιών μετόχων νέες μετοχές διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20. Επίσης, η προαναφερθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, αποφάσισε ότι στην περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της προαναφερθείσας αύξησης δεν είναι πλήρης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, το μετοχικό κεφάλαιο αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης. 19

20 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξουσιοδοτήθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας να ρυθμίσει κατά την ελεύθερη κρίση του κάθε άλλο θέμα που δε ρυθμίζεται από τις αποφάσεις της εν λόγω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση θεμάτων που ρυθμίζονται για τα οποία όμως υπάρχει ασάφεια, να άρει κατά την ελεύθερη κρίση του, κάθε ασάφεια. Τα ποσά, που θα κατατεθούν στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού ,00, θα συγκεντρωθούν στον ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό (λογαριασμός Νο ) που διατηρεί η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. Συνοπτικά οι όροι της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Εκδότρια Εταιρία: Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: Ονομαστικές ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών: Με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (1) Ονομαστικές Ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (2) Ονομαστικές ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ονομαστικές ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ: Ονομαστικές ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 0,30 Τιμή Διάθεσης (1) 0,34 Συνολικά Εκτιμώμενα Έσοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (1) ( ) 1. Το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. δεν συμμετέχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, διότι ποσοστό 10% εκ του συνόλου των μετοχών της κατά τα ανωτέρω γινομένης αυξήσεως ήτοι μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστης θα περιέλθουν σε αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου 2725/1999. Η αξία των κατά τα άνω περιερχομένων εις το σωματείο μετοχών θα καταβληθεί αναλόγως υπό των άλλων μετόχων που θα λάβουν μέρος στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καταβάλλοντος 0, για κάθε μια μετοχή ( 0,34 για λόγους στρογγυλοποίησης) προκειμένου να καλυφθεί και το ποσοστό 10% της αύξησης για λογαριασμό του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της στρογγυλοποίησης θα προκύψει διαφορά ύψους , η οποία επίσης θα αχθεί στο λογαριασμό «Έναντι μελλοντικής αύξησης» 2. Οι μετοχές που κατέχει το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. είναι προνομιούχες κατά την έννοια του εδαφ. Β., της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Πηγή: Εταιρία. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, το μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέρχεται σε ,70 και θα διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία, υπό την προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης. Η διαφορά μεταξύ της αναπροσαρμοσμένης λόγω στρογγυλοποίησης τιμής διάθεσης κάθε μετοχής και της τιμής διάθεσης συνολικού ποσού ,00 θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό «Έναντι μελλοντικής αύξησης κεφαλαίου». Στο άρθρο 71 του Ν. 2725/1999, περιγράφονται οι υποχρεώσεις κ.λπ., της Εταιρίας, έναντι του Ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου, με την επωνυμία ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ, καθώς και οι διατάξεις σχετικά με την υποχρεωτική συμμετοχή του Ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου στο μετοχικό κεφάλαιο της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. 20

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.» ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. Π.Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. Π.Α.Ε. ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

"Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.»

Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 1 "Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

«AELIOS IT CONSULTING P.C >>

«AELIOS IT CONSULTING P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AELIOS IT CONSULTING P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015 Στην Ιτέα σήμερα στις 31-08-2015 ημέρα Δευτέρα & ώρα 19.00 στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 22.02.2007

Η Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 22.02.2007 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με Δημόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων βάσει της από 07.11.2006 απόφασης της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ.

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ. ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.ΑΕ 25229 / 70 / Β / 91 / 33 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 Έδρα: Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13564/06/Β/86/123 Tηλ: +30 210 81.84.800 Fax: +30 210 81.84.801 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. AΡ. Μ.Α.Ε. 17458/01/Β/88/387 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2012-31.12.2012 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

30.6.2007, 1.7.2007 30.6.2008 και 1.7.2008 30.6.2009...69 31.12.2009...85...104

30.6.2007, 1.7.2007 30.6.2008 και 1.7.2008 30.6.2009...69 31.12.2009...85...104 ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 16.2.2010 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. 6511/172/06 (ΦΕΚ Β 237/23-2-2006) : Δημοσιευόμενα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία των Εταιρειών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα