ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Πέμπτη 11/9/2014, και ώρα 16:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου κας Μαρίας Αναγνωστοπούλου. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑ 1: ΕΠΠΕΡΑΑ - Επικύρωση Απόφασης Προέδρου ΔΣ για έγκριση του Πρακτικό Αξιολόγησης Ενστάσεων της Επιτροπής Προσφυγών για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό «Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων» του Υποέργου 1. ΘΕΜΑ 2: ΕΠΠΕΡΑΑ - Επικύρωση Απόφασης Προέδρου ΔΣ για έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό «Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων» του Υποέργου 1. ΘΕΜΑ 3: ΕΠΠΕΡΑΑ - Επικύρωση Απόφασης Προέδρου ΔΣ για έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό «Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων» του Υποέργου 1 ΘΕΜΑ 4: ΕΠΠΕΡΑΑ - Επικύρωση Απόφασης Προέδρου ΔΣ για έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού. ΘΕΜΑ 5: ΕΠΠΕΡΑΑ - Επικύρωση Απόφασης Προέδρου για έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού της υπ αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού. ΘΕΜΑ 6: ΕΠΠΕΡΑΑ Επικύρωση εγκριτικών αποφάσεων Προέδρου ΔΣ για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες παρακολούθησης ποιοτικών παραμέτρων στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού» του Υποέργου 1. ΘΕΜΑ 7: ΕΠΠΕΡΑΑ - Αίτημα παράτασης υποβολής παραδοτέων της Β Φάσης του υποέργου 2 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας». ΘΕΜΑ 8: ΕΠΠΕΡΑΑ - Αίτημα παράτασης υποβολής παραδοτέων της Β Φάσης του υποέργου 4 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών θηλαστικών». ΘΕΜΑ 9: ΕΠΠΕΡΑΑ - Αίτημα παράτασης υποβολής παραδοτέων της Β Φάσης του υποέργου 10 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χειροπτέρων». ΘΕΜΑ 10: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παραδοτέων του αναδόχου της προμήθειας «Αυτόματων φωτογραφικών μηχανών καταγραφής πανίδας». ΘΕΜΑ 11: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο ΘΕΜΑ 12: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση εκτελεσθέντος έργου του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης μηνών Ιουλίου και Αυγούστου ΘΕΜΑ 13: ΕΠΠΕΡΑΑ Τροποποίηση της ομάδας έργου για την υλοποίηση του Υποέργου 12 «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας». Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

2 ΘΕΜΑ 14: ΕΠΠΕΡΑΑ Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του Πρόχειρου Διαγωνισμού «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» του Υποέργου 12. ΘΕΜΑ 15: ΕΠΠΕΡΑΑ Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του Πρόχειρου Διαγωνισμού «Παραγωγή εντύπων & υλικών ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης» του Υποέργου 11. ΘΕΜΑ 16: ΕΠΠΕΡΑΑ Εξουσιοδότηση της Προέδρου ΔΣ για κατακύρωση τελικού αναδόχου και υπογραφή σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» του Υποέργου 12. ΘΕΜΑ 17: ΕΠΠΕΡΑΑ Εξουσιοδότηση της Προέδρου ΔΣ για κατακύρωση τελικού αναδόχου και υπογραφή σύμβασης του έργου «Παραγωγή εντύπων & υλικών ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης» του Υποέργου 11. ΘΕΜΑ 18: ΕΠΠΕΡΑΑ Συζήτηση περί υλοποίησης του Υποέργου 13 και 14 του εγκεκριμένου ΤΔΠΠ που αφορούν το Κέντρο Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα. ΘΕΜΑ 19: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση Μετακινήσεων Μελών ΔΣ. ΘΕΜΑ 20: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης» για το Α Εξάμηνο ΘΕΜΑ 21: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση αιτήματος χρηματοδότησης περιόδου Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου ΘΕΜΑ 22: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση Διαπιστωτικής Πράξης Κατάταξης των δύο νεοπροσλαμβανόμενων εργαζομένων στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4024/2011. ΘΕΜΑ 23: Εξουσιοδότηση της Προέδρου ΔΣ για έγκριση αναθεώρησης προϋπολογισμού ΘΕΜΑ 24: Ορισμός υπευθύνου τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας του ΦΔ με αναδρομική ισχύ. ΘΕΜΑ 25: Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, των υπαλλήλων του ΦΔ, έτους ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 26: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την επιλογή Αναδόχου του πρόχειρου διαγωνισμού «Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων». Θέμα 27 ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του παραδοτέου της Ενδιάμεσης Β Φάσης του υποέργου 7 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ερπετών και αμφιβίων». Θέμα 28 ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του παραδοτέου της Β Φάσης του Υποέργου 3 «Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων». Θέμα 29 ΕΠΠΕΡΑΑ - Αίτημα παράτασης της Β Φάσης του υποέργου 6 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών πουλιών». ΘΕΜΑ 30: Αίτημα χορήγησης 7μηνης γονικής άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνων σε υπάλληλο του Φορέα. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

3 Στη συνεδρίαση επί συνόλου 11 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών βρέθηκαν παρόντες πέντε (5) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος: Παρόντες Τακτικοί 1. Αναγνωστοπούλου Μαρία (Πρόεδρος ΔΣ) 2. Χρυσομάλλης Χρήστος (Αντιπρόεδρος ΔΣ) 3. Μαχαίρας Παναγιώτης (Γραμματέας ΔΣ) 4. Σωτηρίου Γεώργιος 5. Μπούσμπουρας Δημήτριος Αναπληρωματικοί Απόντες 1. Ατσάλας Ιωάννης 2. Γαλάνης Βασίλειος 3. Ρουμελιώτης Γεώργιος 4. Σιμάδη Παναγιώτα 5. Τσουκάτος Στυλιανός 6. Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος 1. Βουλουμάνος Παναγιώτης 1. Ανεζύρης Νικόλαος 2. Γιακουμή Ελένη 3. Δασκαλάκου Ευαγγελία 4. Καχριμάνης Σταύρος 5. Λαλουδάκης Δημήτριος 6. Μητσάκης Σταύρος 7. Σούρσος Παναγιώτης 8. Σοφού Παπαστάθη Ευγενία 9. Τραϊφόρος Κωνσταντίνος Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ο κ. Μπόγλης Αργύριος, ο κ. Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, η κα. Κανελίδου Άννα, η κα. Δήμα Αγγελική, ο κ. Αναστόπουλος Δήμος και η κα. Πανταζή Κατερίνα. Η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού κα Μαρία Αναγνωστοπούλου, αφού διαπίστωσε απαρτία των μελών του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1: ΕΠΠΕΡΑΑ - Επικύρωση Απόφασης Προέδρου ΔΣ για έγκριση του Πρακτικό Αξιολόγησης Ενστάσεων της Επιτροπής Προσφυγών για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό «Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων» του Υποέργου 1. Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής: «Στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 683/ Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού «Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων» για την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ », η Επιτροπή Ενστάσεων συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση, παρουσία της νομικού συμβούλου του ΦΔ κα Βαρότσου, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους την Τρίτη , προκειμένου να προβεί στην εξέταση της υπ αρ. 1092/ Ένστασης του Υποψηφίου «ΚΟΣΜΑΣ ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά της συμμετοχής της εταιρίας «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Ε.Π.Ε.». Η Επιτροπή Ενστάσεων αφού αξιολόγησε την εν λόγω ένσταση προέβη στη σύνταξη του Πρακτικού Αξιολόγησης Ενστάσεων το οποίο και επισυνάπτεται. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

4 Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 95 Απόφαση της 6 ης / Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, εξουσιοδοτήθηκε η Πρόεδρος του ΔΣ κα Αναγνωστοπούλου Μαρία ώστε να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης και της Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών, καθώς και να εκδώσει κάθε άλλη απαιτούμενη απόφαση για τη διενέργεια και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και να υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου. Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση της υπ αριθμ. 1178/ Απόφαση Προέδρου ΔΣ σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Ενστάσεων της Επιτροπής Ενστάσεων 1, με το οποίο απορρίπτεται η υπ αρ. 1092/ Ένσταση του Υποψηφίου «ΚΟΣΜΑΣ ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά της συμμετοχής της εταιρίας «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Ε.Π.Ε.» στον εν λόγω Διαγωνισμό». Αρ. Απόφασης 97/2014: την επικύρωση της υπ αριθμ. 1178/ Απόφαση Προέδρου ΔΣ σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Ενστάσεων της Επιτροπής Ενστάσεων, με το οποίο απορρίπτεται η υπ αρ. 1092/ Ένσταση του Υποψηφίου «ΚΟΣΜΑΣ ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά της συμμετοχής της εταιρίας «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Ε.Π.Ε.» στον εν λόγω Διαγωνισμό, σύμφωνα με το Παράρτημα. ΘΕΜΑ 2: ΕΠΠΕΡΑΑ - Επικύρωση Απόφασης Προέδρου ΔΣ για έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό «Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων» του Υποέργου 1 Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής: «Στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 1019/ Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού «Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων» για την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ », η Επιτροπή Αξιολόγησης συνήλθε σε ανοικτή συνεδρίαση, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους την Δευτέρα , προκειμένου να προβεί στην παραλαβή και αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής των προσφερόντων και να ελεγχθεί η εγκυρότητα και η πληρότητά τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού έλεγξε όλους τους φακέλους προέβη στη σύνταξη του Πρακτικού Παραλαβής και Αποσφράγισης το οποίο και επισυνάπτεται. Στη συνέχεια την ίδια μέρα η Επιτροπή Αξιολόγησης προέβη στον έλεγχο της εγκυρότητας και της πληρότητας του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του Φακέλου 1 Η υπ αριθμ. 1178/ απόφαση Προέδρου ΔΣ καθώς και το από Πρακτικό Αξιολόγησης Ενστάσεων περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

5 «Τεχνική Προσφορά» και προέβη στη σύνταξη του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς το οποίο και επισυνάπτεται. Ακολούθως η Επιτροπή Αξιολόγησης συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα και η πληρότητα του Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» και προέβη στη σύνταξη του Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών το οποίο και επισυνάπτεται. Τέλος η Επιτροπή Ανάθεσης, κατά την παρ. 6.2 του τεύχους της διακήρυξης, κατέταξε τις οικονομικές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και συνέταξε τον Συγκριτικό Πίνακα Προσφορών ο οποίος και επισυνάπτεται. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 93 Απόφαση της 6ης/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, εξουσιοδοτήθηκε η Πρόεδρος του ΔΣ κα Αναγνωστοπούλου Μαρία ώστε να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, την κατακύρωση του Αναδόχου και την υπογραφή της Σύμβασης με τον Ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου. Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση της υπ αριθμ. 1225/ Απόφαση Προέδρου ΔΣ σχετικά με την έγκριση του α) από τις Πρακτικού Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, β) από τις Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς, γ) από τις Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών 2, της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού». Αρ. Απόφασης 98/2014: την επικύρωση της υπ αριθμ. 1225/ Απόφαση Προέδρου ΔΣ σχετικά με την έγκριση του α) από τις Πρακτικού Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, β) από τις Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς, γ) από τις Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, σύμφωνα με το Παράρτημα. ΘΕΜΑ 3: ΕΠΠΕΡΑΑ Επικύρωση Απόφασης Προέδρου ΔΣ για έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό «Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων» του Υποέργου 1. Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 2 Η υπ αριθμ. 1225/ απόφαση Προέδρου ΦΔ, το από Πρακτικό Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, το από Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς, το από Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

6 «Στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 1019/ Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού «Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων» για την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ », και σε συνέχεια της υπ αριθμ. 1225/ Απόφασης Προέδρου ΔΣ σχετικά με την έγκριση του α) από τις Πρακτικού Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, β) από τις Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς, γ) από τις Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η Επιτροπή Αξιολόγησης συνήλθε σε ανοικτή συνεδρίαση, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους την Πέμπτη , προκειμένου να προβεί στην παραλαβή και αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του υποψηφίου που κατατάσσεται πρώτος. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά προέβη στη σύνταξη του Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης το οποίο και επισυνάπτεται. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 93 Απόφαση της 6ης/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, εξουσιοδοτήθηκε η Πρόεδρος του ΔΣ κα Αναγνωστοπούλου Μαρία ώστε να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, την κατακύρωση του Αναδόχου και την υπογραφή της Σύμβασης με τον Ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου. Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση της υπ αριθμ. 1342/ Απόφαση Προέδρου ΔΣ 3 σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο». Αρ. Απόφασης 99/2014: την επικύρωση της υπ αριθμ. 1342/ Απόφαση Προέδρου ΔΣ σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο, σύμφωνα με το Παράρτημα. ΘΕΜΑ 4: ΕΠΠΕΡΑΑ - Επικύρωση Απόφασης Προέδρου ΔΣ για έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού. Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής: «Στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 668/ ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων για την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της 3 Η υπ αριθμ. 1342/ απόφαση Προέδρου ΦΔ και το από Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

7 βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ », η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους την Παρασκευή , προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ αριθμ ΣΟΧ 1/2014 ανακοίνωσης, τα οποία και επισυνάπτονται. Με την υπ αριθμ. 94/2014 Απόφαση της 6 ης / Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, εξουσιοδοτήθηκε η Πρόεδρος του ΔΣ κα Αναγνωστοπούλου Μαρία ώστε να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού, την έγκριση και υπογραφή της Σύμβασης Εργασίας για την υπ αριθμ ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού. Καλείστε να επικυρώσετε τις υπ αριθμ. 1109/ και 1311/ εγκριτικές αποφάσεις της Προέδρου του ΔΣ που αφορούν στα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού και στην πρόσληψη της κας Κανελίδου Άννας 4». Αρ. Απόφασης 100/2014: την επικύρωση των υπ αριθμ. 1109/ και 1311/ εγκριτικών αποφάσεων της Προέδρου του ΔΣ που αφορούν στα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού και στην πρόσληψη της κας Κανελίδου Άννας, σύμφωνα με το Παράρτημα. ΘΕΜΑ 5: ΕΠΠΕΡΑΑ - Επικύρωση Απόφασης Προέδρου για έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού της υπ αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού. Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής: «Στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 952/ ΣΟΧ 2/2014 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Ειδικών Δασικής Προστασίας/Φυλάκων για την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία 4 Η Συνολική Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων ΣΟΧ 1/2014, ο Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΠΕ ΣΟΧ 1/2014, η Κατάσταση Επιλογής Υποψηφίων, η Κατάσταση Αποκλειόμενων, το από Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2014, η υπ αριθμ. 1109/ Απόφαση Προέδρου ΔΣ για την έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης, το υπ αριθμ. 1119/ Πρακτικό Ανάρτησης.το υπ αριθμ. 1120/ Πρακτικό Ανάρτησης, η υπ αριθμ. 1311/ Απόφαση Προέδρου ΔΣ για την έγκριση πρόσληψης της κας Κανελίδου, η από σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης της κας Κανελίδου, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

8 και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ », η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους την Τρίτη , προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ αριθμ ΣΟΧ 2/2014 ανακοίνωσης, τα οποία και επισυνάπτονται. Με την υπ αριθμ. 94/2014 Απόφαση της 6 ης ( ) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, εξουσιοδοτήθηκε η Πρόεδρος του ΔΣ κα Αναγνωστοπούλου Μαρία ώστε να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού, την έγκριση και υπογραφή της Σύμβασης Εργασίας για την υπ αριθμ ΣΟΧ 2/2014 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού. Καλείστε να επικυρώσετε τις υπ αριθμ. 1303/ και 1364/ εγκριτικές αποφάσεις της Προέδρου του ΔΣ που αφορούν στα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων της υπ αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού και στην πρόσληψη του κου Μάγγου Κωνσταντίνου 5». Αρ. Απόφασης 101/2014: την επικύρωση των υπ αριθμ. 1303/ και 1364/ εγκριτικών αποφάσεων της Προέδρου του ΔΣ που αφορούν στα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων της υπ αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού και στην πρόσληψη του κου Μάγγου Κωνσταντίνου, σύμφωνα με το Παράρτημα. ΘΕΜΑ 6: ΕΠΠΕΡΑΑ Επικύρωση εγκριτικών αποφάσεων Προέδρου ΔΣ για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες παρακολούθησης ποιοτικών παραμέτρων στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού» του Υποέργου 1. Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής: «Στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 1124/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επιλογής Αναδόχου για την απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών «παρακολούθησης των ποιοτικών 5 Η Συνολική Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων ΣΟΧ 2/2014, ο Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΔΕ ΣΟΧ 2/2014, η Κατάσταση Επιλογής Υποψηφίων, η Κατάσταση Αποκλειόμενων, το από Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2014, η υπ αριθμ. 1303/ Απόφαση Προέδρου ΔΣ για την έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης, το υπ αριθμ. 1304/ Πρακτικό Ανάρτηση, το υπ αριθμ. 1305/ Πρακτικό Ανάρτησης, το υπ αριθμ. 1306/ Πρακτικό Ανάρτησης, η υπ αριθμ. 1364/ Απόφαση Προέδρου ΔΣ για την έγκριση πρόσληψης του κου Μάγγου, η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης του κου Μάγγου, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

9 παραμέτρων & καθορισμό σημείων δειγματοληψίας στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού» για την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ », η Επιτροπή Αξιολόγησης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους την Τρίτη , προκειμένου να προβεί στην παραλαβή και αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής των προσφερόντων και να ελεγχθεί η εγκυρότητα και η πληρότητά τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού έλεγξε όλους τους φακέλους προέβη στη σύνταξη του Πρακτικού Αξιολόγησης το οποίο και επισυνάπτεται. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 93 Απόφαση της 6 ης / Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, εξουσιοδοτήθηκε η Πρόεδρος του ΔΣ κα Αναγνωστοπούλου Μαρία ώστε να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, την κατακύρωση του Αναδόχου και την υπογραφή της Σύμβασης για το έργο «Παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων & καθορισμός σημείων δειγματοληψίας στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού. Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση της υπ αριθμ. 1343/ Απόφαση Προέδρου ΔΣ σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης και την κατακύρωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών 6 «παρακολούθησης των ποιοτικών παραμέτρων & καθορισμού σημείων δειγματοληψίας στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού» στην εταιρία «METRICA Α.Ε.»». Αρ. Απόφασης 102/2014: την επικύρωση της υπ αριθμ. 1343/ Απόφαση Προέδρου ΔΣ σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης και την κατακύρωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών «παρακολούθησης των ποιοτικών παραμέτρων & καθορισμού σημείων δειγματοληψίας στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού» στην εταιρία «METRICA Α.Ε.», σύμφωνα με το Παράρτημα. ΘΕΜΑ 7: ΕΠΠΕΡΑΑ Αίτημα παράτασης υποβολής παραδοτέων της Β Φάσης του υποέργου 2 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας». Επί του εβδόμου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 6 Το από Πρακτικό Αξιολόγησης, η υπ αριθμ. 1343/ Απόφαση Προέδρου ΔΣ., η με α/α 30 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

10 «Σύμφωνα με την από υπογραφείσα σύμβαση και το χρονοδιάγραμμα του αναδόχου του υποέργου 2 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας», η Β Φάση του υποέργου λήγει στις με την αποστολή από τον ανάδοχο των συμφωνηθέντων στη σύμβαση παραδοτέων. Μετά από τηλεφωνική συνεννόηση του επιστημονικού υπευθύνου του υποέργου, ο ανάδοχος του υποέργου απέστελλε στις επιστολή/αίτημα (αρ. πρωτ. 1234/2014) για την παράταση της λήξης της Β Φάσης του υποέργου μέχρι τις για λόγους που εξηγεί στην επισυναπτόμενη επιστολή. Το αίτημα έγινε δεκτό από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου και τον Συντονιστή έργου ΕΠΠΕΡΑΑ και συντάχθηκε το τυποποιημένο έντυπο της Διαχειριστικής Επάρκειας, σχετικό με την διαχείριση αλλαγών έργου, το οποίο και επισυνάπτεται. Η παράταση αυτή δεν θα επηρεάσει την καταληκτική ημερομηνία της Γ Φάσης η οποία θα συρρικνωθεί κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Καλείστε να αποφασίσετε σχετικά με την επικύρωση της έγκρισης της παράτασης της διάρκειας της Β Φάσης του υποέργου 2 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας» κατά το αιτούμενο χρονικό διάστημα 7». Αρ. Απόφασης 103/2014: την επικύρωση της έγκρισης της παράτασης της διάρκειας της Β Φάσης του υποέργου 2 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας» κατά το αιτούμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το Παράρτημα. ΘΕΜΑ 8: ΕΠΠΕΡΑΑ Αίτημα παράτασης υποβολής παραδοτέων της Β Φάσης του υποέργου 4 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών θηλαστικών». Επί του ογδόου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής: «Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση της και το χρονοδιάγραμμα του αναδόχου του υποέργου 4 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών θηλαστικών», η Β Φάση του υποέργου λήγει στις με την αποστολή από τον ανάδοχο των συμφωνηθέντων στη σύμβαση παραδοτέων. Μετά από τηλεφωνική συνεννόηση του επιστημονικού υπευθύνου του υποέργου, ο ανάδοχος του υποέργου απέστελλε στις επιστολή/αίτημα (αρ. πρωτ. 1325/2014) για την παράταση της λήξης της Β Φάσης του υποέργου μέχρι τις για λόγους που εξηγεί στην επισυναπτόμενη επιστολή. Το αίτημα έγινε δεκτό από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου και τον Συντονιστή έργου ΕΠΠΕΡΑΑ και συντάχθηκε το τυποποιημένο έντυπο της Διαχειριστικής Επάρκειας, σχετικό με την διαχείριση αλλαγών έργου, το οποίο και επισυνάπτεται. Η παράταση αυτή δεν θα 7 Το υπ αριθμ. 1234/ έγγραφο και το Ε ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

11 επηρεάσει την καταληκτική ημερομηνία της Γ Φάσης η οποία θα συρρικνωθεί κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Καλείστε να αποφασίσετε σχετικά με την επικύρωση της έγκρισης της παράτασης της διάρκειας της Β Φάσης του υποέργου 4 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών θηλαστικών» κατά το αιτούμενο χρονικό διάστημα 8». Αρ. Απόφασης 104/2014: την επικύρωση της έγκρισης της παράτασης της διάρκειας της Β Φάσης του υποέργου 4 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών θηλαστικών» κατά το αιτούμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το Παράρτημα. ΘΕΜΑ 9: ΕΠΠΕΡΑΑ Αίτημα παράτασης υποβολής παραδοτέων της Β Φάσης του υποέργου 10 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χειροπτέρων». Επί του ενάτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής: «Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση της και το χρονοδιάγραμμα του αναδόχου του υποέργου 10 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χειροπτέρων», η Β Φάση του υποέργου λήγει στις με την αποστολή από τον ανάδοχο των συμφωνηθέντων στη σύμβαση παραδοτέων. Μετά από τηλεφωνική συνεννόηση του επιστημονικού υπευθύνου του υποέργου, ο ανάδοχος του υποέργου απέστελλε στις επιστολή/αίτημα (αρ. πρωτ. 1340/2014) για την παράταση της λήξης της Β Φάσης του υποέργου μέχρι τις για λόγους που εξηγεί στην επισυναπτόμενη επιστολή. Το αίτημα έγινε δεκτό από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου και τον Συντονιστή έργου ΕΠΠΕΡΑΑ και συντάχθηκε το τυποποιημένο έντυπο της Διαχειριστικής Επάρκειας, σχετικό με την διαχείριση αλλαγών έργου, το οποίο και επισυνάπτεται. Η παράταση αυτή δεν θα επηρεάσει την καταληκτική ημερομηνία της Γ Φάσης η οποία θα συρρικνωθεί κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Καλείστε να αποφασίσετε σχετικά με την επικύρωση της έγκρισης της παράτασης της διάρκειας της Β Φάσης του υποέργου 10 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χειροπτέρων» κατά το αιτούμενο χρονικό διάστημα 9». 8 Το υπ αριθμ. 1325/ έγγραφο και το Ε ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 9 Το υπ αριθμ. 1340/ έγγραφο και το Ε ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

12 Αρ. Απόφασης 105/2014: την επικύρωση της έγκρισης της παράτασης της διάρκειας της Β Φάσης του υποέργου 10 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χειροπτέρων» κατά το αιτούμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το Παράρτημα. ΘΕΜΑ 10: ΕΠΠΕΡΑΑ Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παραδοτέων του αναδόχου της προμήθειας «Αυτόματων φωτογραφικών μηχανών καταγραφής πανίδας». Επί του δέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής: «Σύμφωνα με την 81/2014 Απόφαση της 6 ης / Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η προμήθεια «Αυτόματων φωτογραφικών μηχανών καταγραφής πανίδας», στην εταιρεία «GEOSENSE/Β. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Δ. ΡΑΜΝΑΛΗΣ Ο.Ε.». Στις υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της υπογραφείσας σύμβασης, ο ανάδοχος παρέδωσε εμπρόθεσμα τα καθορισμένα στη σύμβαση παραδοτέα στις Τα παραδοτέα της προμήθειας του αναδόχου εξετάστηκαν από την επιτροπή παραλαβής και κρίθηκαν ότι είναι τα σωστά με το υπ αριθμ. 1358/ πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 10. Μετά τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για: Την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης του Αναδόχου της προμήθειας «Αυτόματων φωτογραφικών μηχανών καταγραφής πανίδας», Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου «GEOSENSE/Β. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Δ. ΡΑΜΝΑΛΗΣ Ο.Ε.», η οποία ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (4.900,00 ) (με Φ.Π.Α.). Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση των παραπάνω εγγράφων». Αρ. Απόφασης 106/2014: α) την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης του Αναδόχου της προμήθειας «Αυτόματων φωτογραφικών μηχανών καταγραφής πανίδας» και β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου «GEOSENSE/Β. 10 Το υπ αριθμ. 1358/ πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

13 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Δ. ΡΑΜΝΑΛΗΣ Ο.Ε.», η οποία ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (4.900,00 ) (με Φ.Π.Α.)»., σύμφωνα με το Παράρτημα. ΘΕΜΑ 11: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο Επί του ενδέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής: «Σύμφωνα με την 33/2011 απόφαση της 4 ης / συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, στην εταιρεία Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ. Στις υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του Αναδόχου για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας. Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση και τις εντολές του Φορέα Διαχείρισης, ο Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα α) την υπ αριθμ. 1275/ έκθεση εκτελεσθέντος έργου για το μήνα Ιούλιο 2014 και β) την υπ αριθμ. 1371/ έκθεση εκτελεσθέντος έργου για το μήνα Αύγουστο 2014, οι οποίες αποτελούν παραδοτέα της σύμβασης που ανέλαβε. Εν συνεχεία, οι εκθέσεις που παραδόθηκαν από τον ανάδοχο, εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης με τα α) υπ αριθ. 1279/ και β) υπ αριθ. 1379/ πρωτόκολλα οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 11. Σημειώνουμε ότι η πληρωμή διενεργείται μηνιαίως βασιζόμενοι στην απόφαση του Δ.Σ. της 5 ης / συνεδρίασης με θέμα «Σύναψη ρύθμισης σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης των δαπανών του ΦΔ». Μετά τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για: Την έγκριση των πρωτοκόλλων τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και των αντίστοιχων δελτίων έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου, Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ, για το μήνα Ιούλιο 2014, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 647,45 με Φ.Π.Α. Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ, για το μήνα Αύγουστο 2014, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 647,45 με Φ.Π.Α.. Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση των παραπάνω εγγράφων». 11 Το υπ αριθμ. 1279/ πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και υπ αριθμ. 1379/ πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

14 Αρ. Απόφασης 107/2014: α) την έγκριση των πρωτοκόλλων τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και των αντίστοιχων δελτίων έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου, β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ, για το μήνα Ιούλιο 2014, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 647,45 με Φ.Π.Α. και γ) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ, για το μήνα Αύγουστο 2014, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 647,45 με Φ.Π.Α.», σύμφωνα με το Παράρτημα. ΘΕΜΑ 12: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση εκτελεσθέντος έργου του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης μηνών Ιουλίου και Αυγούστου Επί του δωδέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής: «Σύμφωνα με την απόφαση αυτεπιστασίας του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» της ενταγμένης Πράξης ««Προστασία και διατήρηση της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α , απαιτείται η παρακολούθηση και πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Για τον έλεγχο, την πιστοποίηση και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του έργου και των σχετικών διαδικασιών έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο Διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης (Διοικητικό Συμβούλιο) (α.α. 108/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα) σχετική Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας του Φορέα Διαχείρισης, η οποία αποτελείται από τους: 1. Μαρία Αναγνωστοπούλου, πρόεδρος του Δ.Σ. 2. Γεώργιο Σωτηρίου, μέλος Δ.Σ. 3. Χρήστο Χρυσομάλλη, μέλος Δ.Σ. Σας επισυνάπτουμε το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής 12 μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2014 με τη θετική εισήγηση για το εκτελεσθέν έργο του προσωπικού και καλείστε να αποφασίσετε για την έγκρισή του». Αρ. Απόφασης 108/2014: την έγκριση του Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2014 με τη θετική εισήγηση για το εκτελεσθέν έργο του προσωπικού, σύμφωνα με το Παράρτημα. 12 Το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2014, περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

15 ΘΕΜΑ 13: ΕΠΠΕΡΑΑ Τροποποίηση της ομάδας έργου για την υλοποίηση του Υποέργου 12 «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας». Επί του δέκατου τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής: «Με την υπ αριθμ. 32/2014 Απόφαση της 2 ης / Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, είχαν οριστεί, μεταξύ άλλων, ο υπεύθυνος έργου και η ομάδα έργου για την υλοποίηση του Υποέργου 12 «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» για την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ». Με την πρόσληψη της νέας Δασολόγου στο Φορέα Διαχείρισης, προτείνουμε τον ορισμό της κας Κανελίδου Άννας ως υπεύθυνη έργου, σε αντικατάσταση του Συντονιστή του Έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. κο Μπόγλη Αργύριο. Ως υπεύθυνη έργου θα συντονίζει την ομάδα έργου, θα επιβλέπει την παρακολούθηση του έργου για την ορθή εκτέλεσή του, θα τηρεί τους φακέλους του έργου (ηλεκτρονικούς και έντυπους) και θα επικοινωνεί με τον Ανάδοχο για την ορθή εκτέλεση του έργου. Καλείστε να αποφασίσετε σχετικά με: τη Συγκρότηση και τις Αρμοδιότητες της Ομάδας έργου (Έντυπα Διαχειριστικής Επάρκεια) 13». Αρ. Απόφασης 109/2014: τη Συγκρότηση και τις Αρμοδιότητες της Ομάδας έργου (Έντυπα Διαχειριστικής Επάρκεια, σύμφωνα με το Παράρτημα. ΘΕΜΑ 14: ΕΠΠΕΡΑΑ Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του Πρόχειρου Διαγωνισμού «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» του Υποέργου 12. Επί του δέκατου τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής: «Στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 977/ Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» για την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και 13 Το Έντυπο Διαχειριστικής Επάρκειας, περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

16 Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του Υποέργου 12 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ », η Επιτροπή Αξιολόγησης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους την Παρασκευή , προκειμένου να προβεί στην παραλαβή και αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής των προσφερόντων και να ελεγχθεί η εγκυρότητα και η πληρότητά τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού έλεγξε όλους τους φακέλους προέβη στη σύνταξη του Πρακτικού Παραλαβής και Αποσφράγισης το οποίο και επισυνάπτεται. Στη συνέχεια την ίδια μέρα η Επιτροπή Αξιολόγησης προέβη στον έλεγχο της εγκυρότητας και της πληρότητας του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» και προέβη στη σύνταξη του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς το οποίο και επισυνάπτεται. Ακολούθως η Επιτροπή Αξιολόγησης συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα και η πληρότητα του Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» και προέβη στη σύνταξη του Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών το οποίο και επισυνάπτεται. Τέλος η Επιτροπή Ανάθεσης, κατά την παρ. 6.2 του τεύχους της διακήρυξης, κατέταξε τις οικονομικές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και συνέταξε τον Συγκριτικό Πίνακα Προσφορών ο οποίος και επισυνάπτεται. Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση και έγκριση: α) του Πρακτικού Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, β) του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς γ) του Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και δ) του Συγκριτικού Πίνακα Προσφορών, σύμφωνα με την Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης 14». Αρ. Απόφασης 110/2014: την επικύρωση και έγκριση α) του Πρακτικού Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, β) του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς γ) του Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και δ) του Συγκριτικού Πίνακα Προσφορών, σύμφωνα με την Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και σύμφωνα με το Παράρτημα. 14 Το από Πρακτικό Παραλαβής και Αποσφράγισης, το από Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς, το από Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και ο από Συγκριτικός Πίνακας Προσφορών, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

17 ΘΕΜΑ 15: ΕΠΠΕΡΑΑ Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του Πρόχειρου Διαγωνισμού «Παραγωγή εντύπων & υλικών ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης» του Υποέργου 11. Επί του δέκατου πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής: «Στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 1006/ Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» για την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του Υποέργου 11 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ », η Επιτροπή Αξιολόγησης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους την Τετάρτη , προκειμένου να προβεί στην παραλαβή και αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής των προσφερόντων και να ελεγχθεί η εγκυρότητα και η πληρότητά τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού έλεγξε όλους τους φακέλους προέβη στη σύνταξη του Πρακτικού Παραλαβής και Αποσφράγισης το οποίο και επισυνάπτεται. Στη συνέχεια την ίδια μέρα η Επιτροπή Αξιολόγησης προέβη στον έλεγχο της εγκυρότητας και της πληρότητας του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» και προέβη στη σύνταξη του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς το οποίο και επισυνάπτεται. Ακολούθως η Επιτροπή Αξιολόγησης συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα και η πληρότητα του Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» και προέβη στη σύνταξη του Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών το οποίο και επισυνάπτεται. Τέλος η Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά την παρ. 6.2 του τεύχους της διακήρυξης, κατέταξε τις οικονομικές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και συνέταξε τον Συγκριτικό Πίνακα Προσφορών ο οποίος και επισυνάπτεται. Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση και έγκριση: α) του Πρακτικού Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, β) του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς γ) Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και δ) του Συγκριτικού Πίνακα Προσφορών, σύμφωνα με την Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης 15». 15 Το από Πρακτικό Παραλαβής και Αποσφράγισης, το από Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς, το από Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και ο από Συγκριτικός Πίνακας Προσφορών, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

18 Αρ. Απόφασης 111/2014: την επικύρωση και έγκριση α) του Πρακτικού Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, β) του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς γ) του Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και δ) του Συγκριτικού Πίνακα Προσφορών, σύμφωνα με την Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και σύμφωνα με το Παράρτημα. ΘΕΜΑ 16: ΕΠΠΕΡΑΑ Εξουσιοδότηση της Προέδρου ΔΣ για κατακύρωση τελικού αναδόχου και υπογραφή σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» του Υποέργου 12. Επί του δέκατου έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής: «Στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 977/ Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» για την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του Υποέργου 12 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » και με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δεκάτου τετάρτου θέματος της παρούσας Συνεδρίασης, εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς, και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, σύμφωνα με την Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Λόγω του απαιτούμενου χρόνου για την υλοποίηση του έργου και προκειμένου να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν η διενέργεια του Διαγωνισμού και να υπογραφεί η σχετική Σύμβαση, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί η Πρόεδρος του ΔΣ του ΦΔ κα Αναγνωστοπούλου Μαρία, να εγκρίνει τα Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και της Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών, σε περίπτωση άσκησης ένστασης, καθώς και να εκδώσει κάθε άλλη απαιτούμενη απόφαση για την διενέργεια και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και να υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου. Καλείστε να αποφασίσετε για την εξουσιοδότηση της Προέδρου του ΔΣ σχετικά με το θέμα». Αρ. Απόφασης 112/2014: την εξουσιοδότηση της Προέδρου του ΔΣ για την κατακύρωση του τελικού αναδόχου και την υπογραφή σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» του Υποέργου 12, σύμφωνα με την εισήγηση. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

19 ΘΕΜΑ 17: ΕΠΠΕΡΑΑ Εξουσιοδότηση της Προέδρου ΔΣ για κατακύρωση τελικού αναδόχου και υπογραφή σύμβασης του έργου «Παραγωγή εντύπων & υλικών ενημέρωσηςευαισθητοποίησης» του Υποέργου 11. Επί του δέκατου έβδομου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής: «Στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 1006/ Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» για την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του Υποέργου 11 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » και με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δεκάτου πέμπτου θέματος της παρούσας Συνεδρίασης, εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς, και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, σύμφωνα με την Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Λόγω του απαιτούμενου χρόνου για την υλοποίηση του έργου και προκειμένου να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν η διενέργεια του Διαγωνισμού και να υπογραφεί η σχετική Σύμβαση, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί η Πρόεδρος του ΔΣ του ΦΔ κα Αναγνωστοπούλου Μαρία, να εγκρίνει τα Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και της Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών, σε περίπτωση άσκησης ένστασης, καθώς και να εκδώσει κάθε άλλη απαιτούμενη απόφαση για την διενέργεια και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και να υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου. Καλείστε να αποφασίσετε για την εξουσιοδότηση της Προέδρου του ΔΣ σχετικά με το θέμα». Αρ. Απόφασης 113/2014: την εξουσιοδότηση της Προέδρου του ΔΣ για την κατακύρωση του τελικού αναδόχου και την υπογραφή σύμβασης του έργου «Παραγωγή εντύπων & υλικών ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης» του Υποέργου 11, σύμφωνα με την εισήγηση. ΘΕΜΑ 18: ΕΠΠΕΡΑΑ Συζήτηση περί υλοποίησης του Υποέργου 13 και 14 του εγκεκριμένου ΤΔΠΠ που αφορούν το Κέντρο Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα. Επί του δέκατου όγδοου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής: Επί του δέκατου όγδοου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής: Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Δευτέρα 30/3/2015 και ώρα 13:30 μμ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος σήμερα, Τρίτη 02 Ιουλίου 2013, και ώρα 13:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας σήμερα, Τρίτη 20 Μαΐου 2014, και ώρα 17:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Πέμπτη 24/9/2015 και ώρα 12:00 μμ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας σήμερα, Παρασκευή 4/7/2014, και ώρα 17:00 μμ., στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος σήμερα, Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014, και ώρα 16:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Τετάρτη 18/02/2015, και ώρα 12:30 μ.μ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 4/2012 Στην Καστάνιτσα σήμερα, Τρίτη 15 Μαΐου 2012, και ώρα 12.00 μ.μ., στο Χώρο Εκδηλώσεων του Συλλόγου Απανταχού Καστανιτσιωτών (Σ.Α.Κ.), συνήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 26/6/2015 και ώρα 12:00 μμ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος σήμερα, Πέμπτη 05 Σεπτεμβρίου 2013, και ώρα 12:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας σήμερα, Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014, και ώρα 16:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 5/12/2014, και ώρα 12:30 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ/ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ. Πληρ. Εκπαιδ. Δημοσιοτητ. Πληρ. Εκπαιδ. Δημοσιοτητ. Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ.

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ/ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ. Πληρ. Εκπαιδ. Δημοσιοτητ. Πληρ. Εκπαιδ. Δημοσιοτητ. Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ. Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Έκδοση 2 (Ισχύει από 20/1/2010) Ε 02.01.01 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών συστήματος παρακολούθησης ΚΩΔ: ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 6/2011 Στον Άγιο Πέτρο σήμερα, Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011, και ώρα 12.00π.μ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013, και ώρα 14:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 6/2012 Στο Άστρος σήμερα, Τρίτη 7 Αυγούστου 2012, και ώρα 11.00 π.μ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 2/2012 Στο Άστρος σήμερα, Τρίτη 6 Μαρτίου 2012, και ώρα 11.00π.μ., στο Κέντρο Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Απόφαση:

Θέμα: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 ης /2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 2:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος σήμερα, Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013, και ώρα 02:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση από την Πρόεδρο για θέματα που αφορούν τον Φορέα Διαχείρισης. Απόφαση:

Θέμα: Ενημέρωση από την Πρόεδρο για θέματα που αφορούν τον Φορέα Διαχείρισης. Απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3 ης /2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Την Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 και ώρα 12:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Τρίτη 26/01/2016 και ώρα 12:00 μμ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22025 Email: ampoglis@fdparnonas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 3/2012 Στο Άστρος σήμερα, Τρίτη 3 Απριλίου 2012, και ώρα 12.00 μ.μ., στο Κέντρο Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ» Στο Άστρος σήμερα, 03/06/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 π.μ.

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 14 ης από 6.7.2012 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΘΕΜΑ: 45 ο «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-203» Άστρος, 3-0-200 Αριθμ. Πρωτ.: 268 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 7/2012 Στο Άστρος σήμερα, Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012, και ώρα 14:00, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 764/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 764/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-01 ΑΠΟΦΑΣΗ 76/01 ΘΕΜΑ: 6 ο Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης Μειοδότη στο πλαίσιο της διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 11 ης από 22.5.2012 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 25-07-2013 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 698/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1661/2-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 37 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0769-140624 Αθήνα, 24

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: info@dadia-np.gr Πληροφορίες: Χ. Παπαλεξανδρής Δαδιά, 29 Ιουλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΘ46Ψ848-9ΗΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αργοστόλι, 10.04.2013 Αριθμ. Πρωτ. : 200. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΘ46Ψ848-9ΗΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αργοστόλι, 10.04.2013 Αριθμ. Πρωτ. : 200. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 119 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 98η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 98/2012 Στο Λαγκαδά, σήμερα 31 Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 π.μ. συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1002/2015 ΘΕΜΑ: 28 ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΚΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΚΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΚΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος σήμερα, Δευτέρα 22 Απριλίου 2013, και ώρα 13:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΡ9Ζ-Ι31. Αθήνα, 28.02.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/646

ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΡ9Ζ-Ι31. Αθήνα, 28.02.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/646 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 16.04.2013 ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 53960 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 53960 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. Πρωτ. : 53960 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 539/2014 Από το Πρακτικό της 44ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, ΩΡΑ 15:00 Παρόντες: 1. κ. Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

5. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (ΦΕΚ/1925/Β/ ).

5. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (ΦΕΚ/1925/Β/ ). Φορέας Διαχείρισης ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Πληροφορίες: Αργύριος Μπόγλης Συντονιστής ΦΔ Πάρνωνα-Μουστού Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 02.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 522 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 5/2012 Στο Άστρος σήμερα, Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012, και ώρα 11.00 π.μ., στο Κέντρο Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014 ΘΕΜΑ: 31 ο Εισήγηση Έγκρισης Μειοδότη Αναδόχου για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 204993/1970 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 5819 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 02.04.2015 Αρ. πρωτ.: 1848 ΚΟΙΝ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κέρκυρα, 02.04.2015 Αρ. πρωτ.: 1848 ΚΟΙΝ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 29 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 29 η ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΡTΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 8.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΡTΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 8. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΡTΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 8.00ΜΜ Παρόντες 1. κ. Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος 2. κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΩΘΙΟΚ67-2ΚΗ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ046Ψ8ΒΟ-ΣΡ9 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΑΔΑ: ΒΙΗ046Ψ8ΒΟ-ΣΡ9 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ Ταχ.Δ/νση : ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ Ταχ. Κωδ. : 35002 Τηλ /Fax.: 22340 23529 E-mail : info@parnassosnp.gr Συντονιστής ΦΔΕΔΠ: Τσαπρούνης Νίκος Πληροφορίες : Τσαπρούνης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 1 ης από 21.1.2013 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 11 o Άρτα, 23/07/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 11 o Άρτα, 23/07/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 11 o Άρτα, 23/07/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 23 Ιουλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. τα μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθαν σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 508 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 31-07-2014 ΑΠ.:729/35 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο: «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1. Έγκριση παραδοτέων Υποέργου 1 στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ για το μήνα Φεβρουάριο 2015.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1. Έγκριση παραδοτέων Υποέργου 1 στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ για το μήνα Φεβρουάριο 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» Αριθμός συνεδρίασης: 2/2015 Ημερομηνία, ώρα: Δευτέρα 30 Μαρτίου, ώρα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιανουαρίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 502 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των παραγράφων Β και

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 2825/21-01-2015 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 2825/21-01-2015 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-03-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-03-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-03-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 137 ΘΕΜΑ: «Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 05-04-2012

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 05-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΚΩΛΞ-3ΥΝ Λάρισα 05-04-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 194 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΘΕΜΑ: 31 ο Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Ενστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι:22/10/2014 ---------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 64614 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28/08/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28/08/2013 Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 105 53 Τηλέφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 19.08.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 1 ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 1 ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 1 ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Στο Πόρτο Λάγος Π.Ε. Ξάνθης, σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την προμήθεια εξοπλισμού εντοπισμού και αναγνώρισης νυχτερίδων»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την προμήθεια εξοπλισμού εντοπισμού και αναγνώρισης νυχτερίδων» Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Τρυφωνόπουλος Γιώργος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22025 Email: gtryfon@fdparnonas.gr Άστρος, 1-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 1050 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015 ΘΕΜΑ: 44 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Της 29ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 24-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 03/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 03/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 03/01-02-2016 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2014 ΘΕΜΑ: 22 ο Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) για την αναβάθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΗΓ-3ΩΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 15 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 57 η Απόφαση υπ αριθ. 2196/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2014 ΘΕΜΑ: 43 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα