Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT"

Transcript

1 Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT RVD110 RVD130 Regulátory na použitie v odovzdávacích staniciach a zariadeniach systémov CZT. Regulácia vykurovacieho okruhu s čerpadlom. Príprava TÚV prietokovými systémami alebo zásobníkovými ohrievačmi TÚV. Osem naprogramovaných typov zariadení s automatickým priradením funkcií, potrebných pre každý typ zariadenia. Priame analógové nastavenie žiadanej hodnoty teploty miestnosti, ostatné nastavenia digitálne cez ovládacie riadky na displeji. Prevádzkové napätie 230 V, panelový regulátor 96x144 mm, konformnosť podľa CE Možnosť diaľkového ovládanie izbovým prístrojom. Použitie Zo strany zariadenia: Tepelné výmenníky v rámci odovzdávacej stanice systému CZT Zo strany budovy: Bytové a nebytové domy s vlastným prípojom na systém CZT a prípravou TÚV Zo strany vykurovacích telies: Všetky bežne vykurovacie systémy ako radiátorové, konvektorové, podlahové, stropné a sálavé vykurovanie Zo strany TÚV: Príprava TÚV prietokovými alebo zásobníkovými systémami Spoločné alebo oddelené tepelné výmenníky pre vykurovací okruh a okruh prípravy TÚV Funkcie Regulácia vykurovacieho okruhu Regulácia prípravy TÚV Regulácia vstupnej teploty v závislosti od počasia, zmiešavač s trojpolohovou reguláciou pohonu Regulácia vstupnej teploty s vplyvom teploty miestnosti, zmiešavač s trojpolohovou reguláciou pohonu Regulácia vstupnej teploty v závislosti od teploty miestnosti, zmiešavač s trojpolohovou reguláciou pohonu Príprava TÚV tepelnými výmenníkmi v zásobníkoch TÚV Priama príprava TÚV s tepelným výmenníkom s alebo bez zmiešavacieho ventilu v sekundárnom okruhu Landis & Staefa Division 1/10

2 Ďalšie funkcie Prehľad typov Rýchly ohrev a útlm v závislosti od teploty miestnosti Automatika hraníc vykurovania (Automatika ECO) Protimrazová ochrana (budovy, zariadenia, okruhu prípravy TÚV) Týždenné časové spínanie Nezávislé programy časového spínania vykurovania a prípravy TÚV Pravidelné preventívne spínanie čerpadla Ochrana voči vychladnutiu paralelných tepelných výmenníkov pri príprave TÚV prietokovým systémom Obmedzenie gradientu teploty tepelného výmenníka (funkcia DRT) Test relé a snímačov Diaľkové ovládanie izbovým prístrojom Prístroj Základný parameter Typ Regulátor vykurovania a TÚV pre CZT podporuje 3 typy zariadení RVD110 Regulátor vykurovania a TÚV pre CZT podporuje 8 typov zariadení RVD130 Kombinácie prístrojov Použiteľné snímače Snímače Typ Katalógový list Snímač počasia LG-Ni 1000 QAC22 811D Snímač počasia NTC 600 QAC32 811D Príložný snímač teploty QAD22 801D Ponorný snímač teploty QAE D Iné snímače s meracím prvkom LG-Ni 1000 QA... Ponorný snímač teploty Pt 500 komerčný Digitálny izbový prístroj QAW70 637D Digitálny izbový prístroj QAW50 635D Digitálny izbový snímač teploty NTC QAA10 725D Použiteľné izbové prístroje K dispozícii sú dva izbové prístroje ako aj jeden izbový snímač teploty: Izbový prístroj QAW70, so snímačom teploty miestnosti, časovým spínačom, ovládačom žiadanej hodnoty a korekciou žiadanej hodnoty teploty miestnosti (otočný gombík) Izbový prístroj QAW50, so snímačom teploty miestnosti a korekciou žiadanej hodnoty teploty miestnosti (otočný gombík) Snímač teploty miestnosti QAA10 s termistorom Použiteľné pohony Všetky elektromotorické a elektrohydraulické pohony firmy Landis & Staefa s prevádzkovým napätím V s trojpolohovým riadením Podrobnosti ako aj príslušné armatúry pozri údajové listy N4000D...N4999D Objednávanie Treba uviesť typové označenie podľa prehľadu typov. Snímače, izbové prístroje, pohony a armatúry treba objednať samostatne. CE1N2381B / Siemens Building Technologies 2/10 Landis & Staefa Division

3 Technika Základný parameter V regulátore RVD110 sú pevne naprogramované tri typy zariadení V regulátore RVD130 je pevne naprogramovaných osem typov zariadení Pri uvádzaní do prevádzky treba zadať príslušný typ zariadenia. Tým sa automaticky priradia potrebné funkcie, nastavenia a zobrazenia; nepotrebné parametre sa vyradia. Typy zariadení Typ 1 Regulácia vykurovacieho okruhu bez prípravy TÚV M Y1 B7 2381S01 B7 Q3 2381S02 Typ 2 Príprava TÚV so zásobníkom TÚV, okruh s nabíjacím čerpadlom. Iba typ RVD130: prídavne možno zvoliť cirkulačné čerpadlo B7 Y7 2381S03 Typ 3 Príprava TÚV so zásobníkom TÚV, okruh s obtokovým ventilom. Iba typ RVD130: prídavne možno zvoliť cirkulačné čerpadlo B7 M Y5 B7 M Y5 Y7 M H5 Q8 2381S S05 Typ 4 Oddelené tepelné výmenníky pre okruh vykurovania a okruh prípravy TÚV; príprava TÚV prietokovým systémom. Snímač : snímač teploty TÚV alebo pre funkciu DRT (obmedzenie gradientu teploty na výmenníku) Prídavná voľba cirkulačného čerpadla a snímača prietoku. Voliteľne ochrana voči vychladnutiu. Typ 5 Oddelené tepelné výmenníky pre okruh vykurovania a okruh prípravy TÚV; dvojstupňová regulácia prípravy TÚV: 1. stupeň v spiatočke primárneho okruhu, 2. stupeň v prívode sekundárneho okruhu. Možnosť prídavnej voľby snímača prietoku a externe ovládaného cirkulačného čerpadla. Voliteľne ochrana voči vychladnutiu. H5 B7 M Y5 Q3 2381S06 Typ 6 Oddelené tepelné výmenníky pre okruh vykurovania a okruh prípravy TÚV. Prietokový zásobník so samostatným tepelným výmenníkom, príprava TÚV s nabíjacím čerpadlom. Snímač : ako snímač teploty TÚV alebo pre funkciu DRT, potom meranie teploty TÚV termostatom B7 Y5 M Q3 Q8 2381S07 Typ 7 Dva sériovo zapojené tepelné výmenníky pre okruh vykurovania a prípravy TÚV. Prietokový zásobník na druhom tepelnom výmenníku, s reguláciou zmiešavača v okruhu prípravy TÚV. Snímač : ako snímač teploty TÚV alebo pre funkciu DRT, potom meranie teploty TÚV termostatom Landis & Staefa Division 3/10

4 Y5 M Q3 2381S08 Typ 8 Príprava TÚV so zásobníkom TÚV pripojenom na tepelný výmenník, vykurovací okruh so zmiešavačom v prívode vykurovaných skupín, príprava TÚV nabíjacím čerpadlom. B7 izbový prístroj H5 snímač prietoku Y1 priamy ventil v spiatočke primárneho okruhu snímač vstupnej teploty (regul. veličina) regulátor Y5 priamy ventil v okruhu prípravy TÚV (zariadenia typu snímač teploty TÚV 1 čerpadlo vykurovacieho okruhu 4, 5, 6) resp. zmiešavač v okruhu TÚV (zariadenie typu 7) B7 snímač teploty na spiatočke prim. okruhu Q3 nabíjacie čerpadlo okruhu TÚV resp. zmiešavač vo vykurovacom okruhu (zariad. typu 8) univerzálny snímač podľa typu zariad. cirkulačné čerpadlo ovládané Y7 Obtokový ventil (zariadenie typu 3) resp. zmiešavač snímač počasia regulátorom v okruhu prípravy TÚV (zariadenie typu 5) termostat TÚV Q8 externe ovládané cirkulačné čerpadlo Regulácia vykurovania Druhy prevádzky Snímanie teplôt Riadiace veličiny Žiadané hodnoty Generovanie žiadanej hodnoty vstupnej teploty Regulácia Obmedzenie max. hodnoty teploty na spiatočke Automatická prevádzka. Automatická prevádzka vykurovania podľa programu časového spínania; aktívne funkcie Automatika ECO a vplyv teploty miestnosti Trvalá prevádzka. Prevádzka vykurovania bez programu časového spínania; nastavenie žiadanej hodnoty otočným gombíkom Prevádzková pohotovosť (Standby) Vykurovanie vypnuté, zabezpečená protimrazová ochrana snímač vstupnej teploty: LG-Ni 1000 Ω pri 0 C (napr. QAD22) možnosť pripojenia snímača počasia: LG-Ni 1000 (typ QAC22) alebo NCT 600 (typ QAC32) možnosť pripojenia snímača teploty spiatočky primárneho okruhu: LG-Ni 1000 alebo Pt 500 snímanie teploty miestnosti izbovým prístrojom QAW50/QAW70 alebo snímačom teploty miestnosti QAA10 Ak možno použiť viac typov snímačov teploty, potom regulátor automaticky rozpozná typ pripojeného snímača. Pri regulácii v závislosti od počasia sa ako riadiaca veličina používa kombinovaná vonkajšia teplota. Generuje sa (v regulátore) z aktuálnej vonkajšej teploty a tlmenej vonkajšej teploty. Zohľadňuje sa konštrukcia budovy (nastaviteľná ako ľahká a ťažká). Nastaviteľné žiadané hodnoty sú: menovitá teplota miestnosti redukovaná teplota miestnosti teplota miestnosti pre protimrazovú ochranu Regulácia v závislosti od počasia: Žiadaná hodnota sa trvalo riadi v závislosti od vonkajšej teploty. Vstupná teplota vykurovacieho okruhu je priradená k aktuálnej hodnote vonkajšej teploty prostredníctvom vykurovacej krivky. Regulácia v závislosti od počasia so zohľadnením vplyvu miestnosti. Žiadaná hodnota sa riadi v závislosti od vonkajšej teploty a naviac regulačnou odchýlkou teploty miestnosti (rozdiel žiadanej a okamžitej hodnoty teploty miestnosti). Regulácia v závislosti od teploty miestnosti: Žiadaná hodnota sa riadi v závislosti od regulačnej odchýlky teploty miestnosti (rozdiel žiadanej a okamžitej hodnoty teploty miestnosti). Regulovanou veličinou je v každom prípade teplota na prívode sekundárneho okruhu. U všetkých typov zariadení sa reguluje podľa celkovej potreby tepla v zariadení (okruh vykurovania a okruh prípravy TÚV) priamym ventilom v spiatočke primárneho okruhu. Pri prekročení hraničnej hodnoty sa ventil v primárnom okruhu zatvára. Priebeh charakteristiky závisí od vonkajšej teploty. CE1N2381B / Siemens Building Technologies 4/10 Landis & Staefa Division

5 Rýchly ohrev a pokles v závislosti od teploty miestnosti Automatika ECO Max. a min. obmedzenie vstupnej teploty Rýchly ohrev v závislosti od vonkajšej teploty Pri prepínaní z nižšej úrovne teploty na menovitú hodnotu teploty sa navýši žiadaná hodnota teploty miestnosti. Koniec navýšenia vypočíta regulátor alebo nastane vtedy, keď je teplota miestnosti ešte 0,25 K nižšia ako normálna žiadaná hodnota (voliteľne). Rýchly ohrev vyžaduje snímač teploty miestnosti. Rýchly pokles teploty Pri prepnutí z normálnej teploty na nižšiu úroveň teploty ( alebo ) sa vykurovanie vypne. Vykurovanie sa opäť zapne pri dosiahnutí žiadanej hodnoty nižšej úrovne. Funkcia rýchleho poklesu teploty je bez použitia snímača teploty miestnosti aktívna počas definovaného času, ktorý závisí od konštrukcie budovy a nastaviteľného činiteľa zosilnenia. Obidve funkcie možno dezaktivovať. Prostredníctvom funkcie Automatika-ECO je vykurovanie riadené v závislosti od potreby tepla; keď to dovolí priebeh vonkajšej teploty, vykurovanie sa vypne. Pritom sa zohľadňuje okamžitá, tlmená a kombinovaná vonkajšia teplota ako aj nastaviteľná hranica vykurovania. Táto funkcia vyžaduje použitie snímača počasia. V prípade potreby ju možno dezaktivovať. Obidve obmedzenia sa realizujú prostredníctvom vykurovacej krivky; pri dosiahnutí hraničnej hodnoty nadobúda charakteristika konštantnú hodnotu. Každé aktívne obmedzenie sa zobrazí na displeji. Obidve obmedzenia možno dezaktivovať. Funkcia DRT Funkcia obmedzuje maximálnu hodnotu rozdielu teplôt spiatočky primárneho a sekundárneho okruhu. Programy časového spínania Pre automatickú prevádzku vykurovania má regulátor RVD110/130 k dispozícii týždenný program časového spínania s tromi denne nastaviteľnými periódami vykurovania. Ďalší týždenný program je k dispozícii na riadenie prípravy TÚV. Preventívne spínanie čerpadiel Pre čerpadlo vykurovania, nabíjania zásobníka TÚV a cirkulačné čerpadlo možno nastaviť pravidelné preventívne zopnutie. Čerpadlo sa spína raz týždenne na 30 sekúnd. Vykurovacie krivky V s = , , , , ,5 10 7, , T AM 2381D05 s T AM T V strmosť kombinovaná vonkajšia teplota [ C] teplota na prívode [ C] Adaptácia vykurovacej krivky Vykurovacia krivka sa môže prispôsobiť podmienkam okolia. O čo dlhšie je aktivovaná adaptácia, o to kratšie sú kroky učenia. Citlivosť adaptácie, strmosť a paralelné posunutie možno nastaviť. Táto funkcia vyžaduje snímač teploty miestnosti. Test relé a snímačov Na uľahčenie uvádzania do prevádzky a vyhľadávania chýb regulátor realizuje: test relé: jednotlivé relé možno aktivovať ručne test snímačov: možno odčítať údaje všetkých snímačov. Landis & Staefa Division 5/10

6 Blokovanie impulzov u pohonov Na ochranu kontaktov relé je celková dĺžka impulzov zatvárania, vysielaných pohonu obmedzená na päťnásobok doby prestavenia pohonu. Zvýšenie redukovanej teploty miestnosti Pri poklese vonkajšej teploty možno žiadanú hodnotu redukovanej teploty miestnosti zvýšiť. Zvýšenie (vplyv) je nastaviteľné. Túto funkciu možno dezaktivovať. Protimrazová ochrana budovy Protimrazová ochrana budovy udržuje v miestnosti nastaviteľnú minimálnu teplotu. Túto funkciu nemožno dezaktivovať. Protimrazová ochrana zariadenia Protimrazová ochrana zariadenia chráni zapínaním čerpadla vykurovacieho okruhu vykurovacie zariadenie voči zamrznutiu. Môže sa realizovať s a bez snímača počasia: So snímačom počasia: vonkajšia teplota 1,5 C: čerpadlo vykurov. okruhu beží každých 6 hodín 10 minút vonkajšia teplota 5 C: čerpadlo vykurovacieho okruhu beží stále Bez snímača počasia: vstupná teplota 10 C: čerpadlo vykurov. okruhu beží každých 6 hodín 10 minút vstupná teplota 5 C: čerpadlo vykurovacieho okruhu beží stále V prípade potreby možno túto funkciu dezaktivovať. Príprava TÚV Regulátory RVD110/130 umožňujú popri regulácii vykurovania aj prípravu TÚV s nasledujúcimi typmi zariadení a systémami prípravy TÚV: Typ RVD110 RVD130 Systém prípravy TÚV 1!! 2!! Zásobník na spoločnom tepelnom výmenníku 3!! Zásobník na spoločnom tepelnom výmenníku 4! Prietokový systém na paralelnom tepelnom výmenníku 5! Prietokový systém na paralelnom tepelnom výmenníku 6! Systém prietok. zásobníka na paralel. tepel. výmenníku 7! Systém prietok. zásobníka na paralel. tepel. výmenníku 8! Zásobník na spoločnom tepelnom výmenníku Snímanie teplôt Funkcie prípravy TÚV pre všetky typy zariadení Špecifické funkcie prípravy TÚV Zariadenia typu 2...8: so snímačmi LG-Ni 1000 alebo Pt 500 na svorke Zásobník v zariadeniach typu 6...8: so snímačmi LG-Ni 1000 (svorka ) alebo termostat Nastavenia: žiadaná hodnota, max. žiadaná hodnota a spínací rozdiel (hysterézia) Protimrazová ochrana TÚV: v každom prípade sa dodržiava minimálna teplota 5 C VYP prípravy TÚV: Prípravu TÚV možno ručne vypnúť. Protimrazová ochrana zostáva zabezpečená. Obmedzenie max. hodnoty teploty spiatočky primárnej strany: možno nastaviť hraničnú hodnotu, nezávislú od regulácie vykurovacieho okruhu Deblokovanie. U zariadení typu možno druh deblokovania voliť: podľa vlastného programu časového spínania prípravy TÚV počas fáz vykurovania regulátora, s alebo bez predsunutia prvého denného deblokovania vždy (24 h/denne) Priorita. Voliteľná je činnosť vykurovacieho okruhu počas prípravy TÚV nabíjaním zásobníka: Absolútna: Vykurovacie čerpadlo VYP (zariadenie typu 8: zmiešavač uzavretý, čerpadlo vykurovacieho okruhu zostáva ZAP) Priebežná: Čerpadlo vykurovacieho okruhu zostáva ZAP pokiaľ je k dispozícíi dostatok tepelnej energie (zariadenie typu 8: zmiešavač zoškrtený). Regulácia na žiadanú hodnotu teploty TÚV alebo maximálnu žiadanú hodnotu. Paralelná: Bez priority; vykurovací okruh zostáva ZAP. Regulácia na žiadanú hodnotu teploty TÚV alebo maximálnu žiadanú hodnotu. Ochrana voči vychladnutiu. V prietokových systémoch sa primárna strana tepelného výmenníka periodicky vyhrieva. CE1N2381B / Siemens Building Technologies 6/10 Landis & Staefa Division

7 Vynútené nabíjanie. Pri prvom dennom deblokovaní (resp. o polnoci pri 24- hodinovom programe spínania) sa TÚV pripravuje vždy. A to aj vtedy, keď okamžitá hodnota teploty je v rámci hysterézie spínania. Ručné nabíjanie: nezávisle od programu časového spínania príprava a tepelných pomerov počas prevádzkovej pohotovosti (Standby) Zhrnutie funkcií prípravy TÚV: Funkcia Zariad. typu 2 Zariad. typu 3 Zariad. typu 4 Zariad. typu 5 Zariad. typu 6 Zariadenie typu 7 Zariad. typu 8 Priorita voliteľne absolútne voliteľne 2 ) voliteľne 2 ) voliteľne voliteľne voliteľne Dobeh čerpadla aktívny aktívny 1 ) odpadá odpadá aktívny 3 ) aktívny 3 ) aktívny VYP pri nepredpokladá sa 5 ) Ovládanie cirkulačného VYP pri nabíjaní a VYP pri nabíjaní a nepredpokladá sa 5 ) VYP pri nabíjaní a VYP pri nabíjaní a čerpadla 6 ) Ochrana voči nie nie áno áno nie nie nie vychladnutiu Nútené nabíjanie áno áno nie nie áno áno áno Ručné nabíjanie áno áno nie nie áno áno áno Antibakteriálna funk. áno áno nie nie áno áno áno Ochr. voči vybitiu 4 ) áno áno nie nie áno áno áno Navýšenie žiadanej hodnoty teploty TÚV v zásobníku v zásobníku odpadá pomocou zmiešavača TÚV odpadá pomocou zmiešavača TÚV a tep. výmenníka Snímač prúdenia nie nie prídav. voľba prídav. voľba nie nie nie Deblokovanie Podľa programu časového spínania alebo vždy (voliteľne) v zásobníku 1 ) obtokový ventil 2 ) prednostne paralelne 3 ) pri odbere 4 ) pri dobehu čerpadla 5 ) musí ak existuje byť ovládané externe 6 ) iba RVD130 Rôzne funkcie Diaľkové ovládanie izbovými prístrojmi Reset parametrov Prevádzka s ručným ovládaním Izbový prístroj QAW50: prepnutie druhu prevádzky, nastavenie žiadanej hodnoty teploty miestnosti ako aj korekcie teploty miestnosti Izbový prístroj QAW70: zmena žiadanej hodnoty a programu vykurovania, zadanie obdobia prázdnin Možnosť zmeny všetkých nastavení na prednastavené hodnoty z výrobného závodu. V režime ručnej prevádzky možno vykurovanie ovládať ručne; príprava TÚV sa odstaví. Relé spínajú nasledovne: Pohon ventilu v spiatočke primárnej strany: bez prúdu. Možno ho však ovládať ručne z regulátora Ostatné pohony: zopnuté, bez prúdu Čerpadlo vykurovacieho okruhu: uzavreté Nabíjacie čerpadlo a (keď existuje) cirkulačné čerpadlo: zapnuté Vyhotovenie Prístroj Ovládanie Prístroj RVD110/130 pozostáva z bloku regulátora a podstavy. Blok regulátora obsahuje elektroniku, sieťový zdroj a výstupné relé ako aj na čelnej strane - LCD- displej a všetky ovládacie prvky. Modul regulátora je upevnený dvomi skrutkami v podstave. Táto obsahuje aj pripojovacie svorky. Regulátor RVD110 obsahuje 4 relé; regulátor RVD130 ich má 7. Regulátor RVD110/130 je konštruovaný pre tri druhy montáže: montáž na stenu (na stenu, v rozvádzači atď.) montáž na lištu (nasunutie na normovanú montážnu lištu) čelná montáž (kompaktná stanica, dvere rozvádzača atď.) Analógové ovládacie prvky sú tlačidlá voľby druhu prevádzky ako aj ZAP/VYP prípravy TÚV otočný gombík na nastavenie žiadanej hodnoty teploty miestnosti v trvalej prevádzke tlačidlo ručnej prevádzky Zadávanie resp. prestavenie všetkých ostatných nastavovaných parametrov, aktivovanie voliteľných funkcií ako aj odčítanie okamžitých hodnôt a stavov sa robí prostredníctvom riadkov ovládania. Každému parametru, každej okamžitej hodnote a každej voliteľnej funkcii je priradená jeden ovládací riadok s príslušným číslom. Ovládací riadok a prestavenie údajov na displeji sa robí jednou dvojicou tlačidiel. Tieto tlačidlá sa Landis & Staefa Division 7/10

8 Indikačné a ovládacie prvky nachádzajú pod výklopným vekom. Na zadnej strane veka je zasunutý návod na ovládanie ECO ECO RVD Z Z08 RVD110 Čelný pohľad RVD130 1 tlačidlá voľby druhu prevádzky 2 displej (LCD) 3 tlačidlá voľby riadku ovládania 4 tlačidlo ZAP/VYP ručnej prevádzky 5 tlačidlo ZAP/VYP prípravy TÚV 6 tlačidlá na prestavenie hodnôt 7 otočný gombík nastavenia žiadanej hodnoty teploty miestnosti v režime trvalej prevádzky Pokyny na projektovanie Montážne pokyny Pokyny na uvedenie do prevádzky Čelný pohľad RVD110 Vedenia meracích obvodov majú bezpečné malé napätie. Vedenia k pohonom a k čerpadlám majú V. Treba dodržiavať miestne predpisy pre elektrické zariadenia. Nie je dovolené paralelné kladenie signálnych vedení (pripojenie snímačov) a sieťových vedení (pohony, čerpadlá atď.); (trieda ochrany II EN 60730). Pri regulácii so snímačom teploty miestnosti nesmia byť v referenčnej miestnosti inštalované termostatické ventily vykurovacích telies. Ručné ventily treba zablokovať v úplne otvorenom stave. Vhodnými miestami na inštalovanie sú kompaktné stanice, rozvádzače, ovládacie panely alebo vykurovacia miestnosť. Nie sú dovolené mokré alebo vlhké priestory. Spôsoby montáže: na stenu, na normovanú montážnu lištu alebo do výrezu v paneli. Všetky prípoje pre bezpečné malé napätie (snímače, zbernica izbových prístrojov) sa nachádzajú v hornom bloku svoriek, prípoje sieťového napätia (pohony, čerpadlá) v dolnom bloku svoriek. Treba nastaviť typ zariadenia. Nastavenia parametrov systému CZT môžu byť zablokované. K prístroju je priložený návod na montáž a uvedenie do prevádzky. Technické údaje konformnosť podľa Smernice o elektromagnetickej zlučiteľnosti 89/336/EWG Odolnosť voči rušeniu EN Rušivé vyžarovanie EN Smernica pre malé napätie 73/23/EWG Bezpečnosť EN Menovité napätie 230 V +/ 10 % Menovitá frekvencia 50 Hz Príkon max. 8.5 VA, 6,5 W, cos ϕ >0,7 Trieda ochrany II podľa EN Ochrana krytím IP 40D podľa EN Dovolená teplota okolia Preprava C Skladovanie C Prevádzka C Dovolená vlhkosť prostredia F podľa IEC 721 Výstupné relé Rozsah napätí V Menovitý prúd 5 ma...2 A, cos ϕ >0.6 Max. výkon pre relé zmiešavača 15 VA Špičkový prúd pri spínaní max. 10 A max. 1 s Rezerva chodu časového spínača 12 h Dovolené dĺžky prívodov snímačov Cu- kábel, 0.6 mm 20 m Cu- kábel, 1.0 mm 2 80 m Cu- kábel, 1.5 mm m CE1N2381B / Siemens Building Technologies 8/10 Landis & Staefa Division

9 Dovolené dĺžky prívodov k izbovým prístrojom Cu- kábel, 0.25 mm 2, 0.6 mm Cu- kábel, 0.5 mm 2, 0.8 mm Hmotnosť 25 m 50 m 0,925 kg Landis & Staefa Division 9/10

10 Schémy zapojenia Strana malého napätia RVD A01 D1 D2 AC 230 V B7 RVD130 H5 D1 D2 N2 AC 230 V B7 H5 H5 2381A02 Strana sieťového napätia RVD A03 AC 230 V Y1 Y2 F3 Q3/Y7 M3 Y7 RVD130 3 pohony a 1 čerpadlo AC 230 V Y1 Y2 F4 Y5 Y6 F3 Q3/Y7 F7 /Y8 N2 Y5 Y7 2381A04 RVD130 2 pohony a 3 čerpadlá 2381A05 AC 230 V Y1 Y2 F4 Y5 Y6 F3 Q3/Y7 F7 /Y8 N2 Y5 Q3 Y7 izbový prístroj QAW50 alebo QAW70 alebo snímač teploty miestnosti QAA10 snímač teploty na prívode snímač teploty TÚV 1 B7 snímač teploty na spiatočke primárnej strany univerzálny snímač podľa typu zariadenia snímač počasia termostat obvodu prípravy TÚV H5 snímač prietoku / prúdenia regulátor RVD110 N2 regulátor RVD130 čerpadlo vykurovacieho okruhu Q3 čerpadlo okruhu prípravy TÚV cirkulačné čerpadlo okruhu TÚV Y1 pohon priameho ventilu v spiatočke primárnej strany Y5 pohon priameho ventilu v okruhu TÚV (zariadenia typu 4, 5, 6) resp. zmiešavača v okruhu TÚV (zariadenie typu 7) resp. zmiešavača vo vykurovacom okruhu (zariadenie typu 8) Y7 pohon obtokového ventilu (zariadenie typu 3) resp. zmiešavača v okruhu TÚV (zariadenie typu 5) CE1N2381B / Siemens Building Technologies 10/10 Landis & Staefa Division

11 Rozmery max , ,4 4, , M01 Rozmery v mm 1998 Siemens Building Technologies AG Landis & Staefa Division 11/10

Regulátor CZT pre jeden vykurovací okruh a TÚV

Regulátor CZT pre jeden vykurovací okruh a TÚV 2 510 Regulátor CZ pre jeden vykurovací okruh a ÚV RVD120 RVD140 ultifunkčný regulátor vykurovania pre výmenníkové stanice CZ a zariadenia s - Bus komunikáciou. Vhodné pre reguláciu vykurovacieho okruhu

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor vykurovania

Regulátor vykurovania September 1996 SIGMAGYR Regulátor vykurovania RVL470 Použitie Funkcie Základná funkcia Multifunkčný regulátor vykurovania pre bytové a nebytové budovy; vhodný na reguláciu vstupnej teploty vykurovacích

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor teploty s ponorným snímačom

Regulátor teploty s ponorným snímačom 3 334 SYCO 100 Regulátor teploty s ponorným snímačom s 3-polohovým výstupom RE132 Regulátor teploty s ponorným snímačom teploty pre jednoduché vykurovacie zariadenia Kompaktná konštrukcia 3- polohové ovládanie

Διαβάστε περισσότερα

RVA63.242, RVA Regulátor kotla a vykurovania Základná dokumentácia. Vydanie:1.3.b Séria regulátorov:b CE1P2373sk

RVA63.242, RVA Regulátor kotla a vykurovania Základná dokumentácia. Vydanie:1.3.b Séria regulátorov:b CE1P2373sk RVA63.242, RVA53.242 Regulátor kotla a vykurovania Základná dokumentácia Vydanie:1.3.b Séria regulátorov:b 26.03.2001 CE1P2373sk 1 2 Siemens Building Technologies Slovensko, s.r.o. Zadunajská 8 SK-851

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Príslušenstvo kotla Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Vonkajší snímač Vonkajší snímač pripájame ku kotlu len

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU VRC Sa - 15 C Party VRC-VCC +1 +2

NÁVOD NA OBSLUHU VRC Sa - 15 C Party VRC-VCC +1 +2 NÁVOD NA OBSLUHU C VRC 410-2 -1 0 +1 +2 Sa - 15 C Party -3 +3 VRC-VCC SK Vážená zákazníčka, vážený zákazník! Kúpou regulačného zariadenia VRC 410 ste získali špičkový výrobok od firmy Vaillant. Aby ste

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Modul zmiešavača MM/MM-2

Modul zmiešavača MM/MM-2 ávod na montáž a obsluhu Modul zmiešavača /-2 WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.-r.: 3061889_201607 SK Obsah Bezpečnostné pokyny... 4 ormy a predpisy...

Διαβάστε περισσότερα

FW 100. Regulátor riadený podľa vonkajšej teploty s reguláciou solárneho systému. Návod na montáž a obsluhu

FW 100. Regulátor riadený podľa vonkajšej teploty s reguláciou solárneho systému. Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa vonkajšej teploty s reguláciou solárneho systému FW 100 pre vykurovacie zariadenie s jednotkou Heatronic 3 vybavené zbernicou US OSW 6 720 612 481-00.1R

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓGOVÝ CENNÍK TECH

KATALÓGOVÝ CENNÍK TECH KATALÓGOVÝ CENNÍK TECH Aktualizácia 01.04.2015 Uvedené ceny sú bez DPH Názorne zobrazené produkty môžu byť odlišné od skutočných Obrázok Modul Popis regulácie Katalógová cena Regulátory k čerpadlu Regulátor

Διαβάστε περισσότερα

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny Vitodens 100-W Nástenný plynový kondenzačný kotol typ WB1C s modulovaným cylindrickým horákom MatriX a výhrevnou plochou Inox-Radial pre prevádzku závislú ako aj nezávislú na vzduchu v miestnosti. Menovitý

Διαβάστε περισσότερα

Honeywell. Smile. ekvitermický regulátor vykurovania SDC a regulátor diaľkového vykurovania DHC 43 NÁVOD NA OBSLUHU

Honeywell. Smile. ekvitermický regulátor vykurovania SDC a regulátor diaľkového vykurovania DHC 43 NÁVOD NA OBSLUHU Honeywell Smile ekvitermický regulátor vykurovania SDC a regulátor diaľkového vykurovania DHC 43 NÁVOD NA OBSLUHU Obsah 1 SOFTVÉROVÁ VERZIA...5 2 BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY...6 2.1 Použitie...6 2.2 Podmienky

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á A V N Á O T N A R A G rokov Z Á R U K A P R E D Ĺ Ž E N Á Od októbra 215 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! TECHNICKÝ CENNÍK 215 / 1 Platný od 1. októbra 215 do odvolania alebo

Διαβάστε περισσότερα

S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH

S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH VPLYV ZATEPLENIA DOMU NA HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE SIEA 03.05.2011 Ing. František VRANAY, PhD. Stavebná fakulta TU v Košiciach SPOSOBY DOSIAHNUTIA ÚSPOR PRI VYKUROVANÍ

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Popis AVP(-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku, vyvinutý predovšetkým pre

Διαβάστε περισσότερα

Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010. Plynové kondenzačné kotly. Logano plus GB402. Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw. Teplo je náš element

Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010. Plynové kondenzačné kotly. Logano plus GB402. Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw. Teplo je náš element Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010 Logano plus GB402 Plynové kondenzačné kotly Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw Teplo je náš element Obsah Obsah 1 Plynový kondenzačný kotol s hliníkovým výmenníkom

Διαβάστε περισσότερα

Solárny modul SM2/SM2-2

Solárny modul SM2/SM2-2 Návod na montáž a obsluhu Solárny modul SM2/SM2-2 s blokovaním kotla solárnym zariadením WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.nr.: 3062222_201607 Zmeny

Διαβάστε περισσότερα

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny Vitodens 100-W Nástenný plynový kondenzačný kotol typ WB1C s modulovaným cylindrickým horákom MatriX a výhrevnou plochou Inox-Radial pre prevádzku závislú ako aj nezávislú na vzduchu v miestnosti. Menovitý

Διαβάστε περισσότερα

Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE

Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZWC 8-3 MFA... ZWC 35-3 MFA...

Διαβάστε περισσότερα

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Solárne systémy Plynové kondenzačné kotly condens Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Stacionárne kondenzačné kotly Kompaktné jednotky na vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom zásobníku. Vysokoúčinné, úsporné

Διαβάστε περισσότερα

/ 1 4. Tepelné čerpadlo vzduch-voda

/ 1 4. Tepelné čerpadlo vzduch-voda 2 0 1 3 / 1 4 ESTIA Tepelné čerpadlo vzduch-voda ESTIA Tepelné čerpadlo vzduch-voda Múdro kúriť, pritom šetriť a súčasne chrániť životné prostredie! Životné prostredie a naše emisie CO 2 sa týkajú nás

Διαβάστε περισσότερα

Modul riadenia zdvojených čerpadiel

Modul riadenia zdvojených čerpadiel 145 145P01 Synco 700 Modul riadenia zdvojených čerpadiel RMZ786 Použitie Rozširujúci modul univerzálneho regulátora RMU7... a regulátora vykurovania RMH760 4 binárne vstupy pre spätné hlásenia 4 bezpotenciálové

Διαβάστε περισσότερα

Váš Vaillant predajca:

Váš Vaillant predajca: Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 45, 909 01 Skalica Tel: +421 34 6966 101 Fax: +421 34 6966 111 Vaillant Centrá: Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Bratislava, Gagarinova 7/B Prešov, Vajanského

Διαβάστε περισσότερα

Priame a trojcestné ventily PN 16

Priame a trojcestné ventily PN 16 4 845 VVP459.10-0.63 až VVP459.25-6.3 VXP459.10-0.63 až VXP459.25-6.3 Trojcestné ventily (3-vývody) VMP459.10-0.63 až VMP459.20-4 VVP459.25-10 až VVP459.40-25 VXP459.25-10 až VXP459.40-25 Priame a trojcestné

Διαβάστε περισσότερα

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje Cenník prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od 01. 01. 2014 Združené revízne prístroje: Revízne meracie prístroje prístroja MINI-SET revízny kufrík s MINI-01 (priech.odpor), MINI-02 (LOOP)

Διαβάστε περισσότερα

TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE

TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE W JEDNOFÁZOVÉ TRANSFORMÁTORY W JEDNO A TROJFÁZOVÉ NAPÁJACIE ZDROJE W STABILIZOVANÉ NAPÁJACIE ZDROJE W ELEKTRONICKÉ NAPÁJACIE ZDROJE OBSAH W OBSAH JEDNOFÁZOVÉ BEZPEČNOSTNÉ

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový kondenzačný kotol 6 720 619 605-00.1O Logamax plus GB172-14 GB172-20 GB172-24 GB172-24K Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Základná charakteristika Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Vlastnosti Plynulá modulácia výkonu Ekvitermická regulácia (pri použití zodpovedajúceho priestorového regulátora

Διαβάστε περισσότερα

Dôležitý prvok v mozaike prístrojov pre priemysel

Dôležitý prvok v mozaike prístrojov pre priemysel NOVÉ STÝKAČE CTX Dôležitý prvok v mozaike prístrojov pre priemysel TROJPÓLOVÉ STÝKAČE OD 9 DO 310 A CTX: trojpólové priemyselné stýkače Nový rad priemyselných stýkačov CTX s príslušenstvom je ideálny pre

Διαβάστε περισσότερα

RGS rekuperačné jednotky

RGS rekuperačné jednotky RGS rekuperačné jednotky ENKO s.r.o. ENKO Plus s.r.o. to je ENKO s.r.o. Študentská 1 Irkutská 92 Poličná 57 040 01 Košice 851 10 Bratislava 757 01 Valašské Meziříčí OPLÁŠTENIE Opláštenie vyrobené z hliníkových

Διαβάστε περισσότερα

TEPLOTNÝ REGULÁTOR N1040 Prevádzkový manuál

TEPLOTNÝ REGULÁTOR N1040 Prevádzkový manuál TEPLOTNÝ REGULÁTOR N1040 Prevádzkový manuál INŠTALÁCIA Regulátor môže byť zabudovaný do panela, do otvoru 46 x 46 mm. Najprv snímte upevňovanie svorky a vložte regulátor do vyrezaného otvoru v paneli.

Διαβάστε περισσότερα

CERAPURSMART. Plynový závesný kondenzačný kotol ZSB 14-3 C... ZSB 22-3C... ZWB 24-3 C... Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika

CERAPURSMART. Plynový závesný kondenzačný kotol ZSB 14-3 C... ZSB 22-3C... ZWB 24-3 C... Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Plynový závesný kondenzačný kotol CERAPURSMART 6 70 63 085-00.O ZSB 4-3 C... ZSB - 3C... ZWB 4-3 C... 6 70 65 77 (0/04) SK Obsah Obsah Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS B CF CLAS B 24 CF

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS B CF CLAS B 24 CF Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS B 24 CF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na výrobnom štítku 4 Bezpečnostné pokyny 4 Popis výrobku Ovládací panel 6 Rozmery kotla

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový nástenný kotol 6 720 613 0-00.1O Logamax U052-24/28T U054-24/28T Pre odborných pracovníkov Pred začatím montáže a údržby si prosím pozorne prečítajte 6 720 613 007 (2011/05)

Διαβάστε περισσότερα

SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV

SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV W SNÍMANIE CO, CO 2 A INÝCH PLYNOV W SAMOSTATNÉ JEDNOTKY W CENTRÁLNE JEDNOTKY W PRE ŠKOLY W PRE NEMOCNICE W PRE KANCELÁRIE W PRE DOMÁCNOSTI W PRE GARÁŽE W MOBILNÝ SNÍMAČ KONCENTRÁCIE

Διαβάστε περισσότερα

Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel

Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel Podklady pre projektovanie Podklady pre projektovanie Vydanie 8/2007 Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel Teplo je náš element Obsah Obsah Obsah...1 Prečo tepelné čerpadlo?...5

Διαβάστε περισσότερα

ATTACK DPX - Splyňovací kotol

ATTACK DPX - Splyňovací kotol ATTACK DPX - Splyňovací kotol - Montáž, kontrolné rozkúrenie a zaškolenie obsluhy vykoná montážny technik zaškolený výrobcom, ktorý tiež vyplní protokol o inštalácii kotla. - Pri splyňovaní dochádza v

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS CLAS 24 FF CLAS 28 FF

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS CLAS 24 FF CLAS 28 FF Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS CLAS 24 FF CLAS 28 FF CLAS FF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na výrobnom štítku 4 Bezpečnostné pokyny 4 Popis výrobku Ovládací

Διαβάστε περισσότερα

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív 2 Obsah 1. Logano G221 A..... 4 1.1. Hlavné části kotla.... 4 1.2. Pripojovacie rozmery.... 5 1.3. Technické údaje.. 6 1.4. Typy používaných palív.. 7 1.5. Inštalácia... 7 1.6. Pripojenie k elektrickej

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE Vratné tepelné èerpadlo vzduch-voda pre inštaláciu vo vonkajšom prostredí WPL 80ARR / WPL 120ARR Obj. èíslo: 452158.66.45 FD 8404 OBSAH 1 IHNEÏ SI PROSÍM PREÈÍTAJTE 3 1.1 Dôležité

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

MERACIA a REGULAČNÁ TECHNIKA Prešov s.r.o. Komplexné referencie 03/2010 ELEKTRONIKA a AUTOMATIZÁCIA

MERACIA a REGULAČNÁ TECHNIKA Prešov s.r.o. Komplexné referencie 03/2010 ELEKTRONIKA a AUTOMATIZÁCIA MERACIA a REGULAČNÁ TECHNIKA Prešov s.r.o. Komplexné referencie 03/2010 ELEKTRONIKA a AUTOMATIZÁCIA 1. Študentský domov TUKE Košice, Budovateľská ul., Prešov kaskádne spínanie 2 kotlov, regulácia vratnej

Διαβάστε περισσότερα

Priame ventily s prírubou, PN 25

Priame ventily s prírubou, PN 25 T 4T7 Priame ventily s prírubou, PN 25 VVF52... Teleso ventilu z tvarnej liatiny EN-GJS-400-8-LT DN 5...40 k vs 0,6...25 m /h možnosť osadenia s pohonmi elektromotorickými SQX alebo elektrohydraulickými

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170

Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170 Charakteristické vlastnosti Technické údaje Napäťové alebo prúdové napájanie snímačov alebo vodičové pripojenie snímačov Pripojenie až snímačov Nastavenie parametrov pomocou DIP prepínačov Prevedenie v

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu. CLAS system. CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF

Návod na montáž, obsluhu a údržbu. CLAS system. CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS system CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF CLAS SYSTEM FF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na

Διαβάστε περισσότερα

QBM Snímač tlakovej diferencie. Prehľad typov

QBM Snímač tlakovej diferencie. Prehľad typov 1 552 Snímač tlakovej diferencie pre vzduch a neutrálne plyny QBM81-... pre vzduchotechnické a klimatizačné zariadenia kontroluje vzduchové filtre, prúdenie vzduchu, klinový remeň ventilátora kontroluje

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM 1. Úvod 2. Základný princíp NTV / VTCH 3. Základné typy NTV a VTCH z noriem 4. NTV / VTCH v normách STN EN 15 377 5. NTV / VTCH v normách

Διαβάστε περισσότερα

Moduly výstupných relé

Moduly výstupných relé 8 175 Systém modulov TX-I/O Moduly výstupných relé TXM1.6R TXM1.6R-M Dve úplne kompatibilné vyhotovenia: TXM1.6R: 6 bezpotenciálových reléových výstupov signalizácia stavu každého I/O- bodu zelenou LED

Διαβάστε περισσότερα

RESOL WMZ-M1 (od verzie 3.0) Strana 1 z 1. Montáž. Pripojenie. Ovládanie. Hľadanie chýb. Príklady použitia. (od verzie 3.0)

RESOL WMZ-M1 (od verzie 3.0) Strana 1 z 1. Montáž. Pripojenie. Ovládanie. Hľadanie chýb. Príklady použitia. (od verzie 3.0) RESOL WMZ-M1 (od verzie 3.0) Strana 1 z 1 (od verzie 3.0) Montáž Pripojenie Ovládanie Hľadanie chýb Príklady použitia Ďakujeme Vám za kúpu tohto prístroja. Prosím, prečítajte si HERZ pozorne spol. tento

Διαβάστε περισσότερα

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda Projektové podklady a návod na montáž Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda BWL-1 S(B)-07/10/14 s prevádzkovým denníkom Ab: HCM-3 FW 1.30 AM FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. (+49)

Διαβάστε περισσότερα

Trojcestné ventily s prírubou, PN 40

Trojcestné ventily s prírubou, PN 40 4 482 DN 15 a DN 25 DN 40 150 Trojcestné ventily s prírubou, PN 40 VXF61... Teleso ventilu z oceľovej liatiny GP240GH DN 15...150 k vs 1,9...300 m 3 /h Možnosť vybavenia s elektrohydraulickými pohonmi

Διαβάστε περισσότερα

Snímače teploty v puzdrách

Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty s káblom sú určené pre kontaktné meranie teploty pevných, kvapalných alebo plynných látok v rôznych odvetviach priemyslu, napr. v potravinárstve, chemickom priemysle,

Διαβάστε περισσότερα

SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: DIGITÁLNY MULTIMETER VC 260

SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: DIGITÁLNY MULTIMETER VC 260 SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: 12 14 16 - www.conrad.sk DIGITÁLNY MULTIMETER VC 260 požiadavkám platných európskych a domácich smerníc. Zhoda bola dokázaná; príslušné doklady sú k nahliadnutiu u výrobcu.

Διαβάστε περισσότερα

P R O G R A M O V A T E Ľ N Ý T E R M O S T A T P R E E L E K T R I C K É P O D L A H O V É V Y K U R O V A N I E Í I N S T A L A Č N Ý Í M A N U Á L

P R O G R A M O V A T E Ľ N Ý T E R M O S T A T P R E E L E K T R I C K É P O D L A H O V É V Y K U R O V A N I E Í I N S T A L A Č N Ý Í M A N U Á L P R O G R A M O V A T E Ľ N Ý T E R M O S T A T P R E E L E K T R I C K É P O D L A H O V É V Y K U R O V A N I E Í I N S T A L A Č N Ý Í M A N U Á L TH E RM AL MANAGEME NT SOLUTIONS I EN- R ayc h em G

Διαβάστε περισσότερα

Viac ako 5 mil. inštalácií po celom svete

Viac ako 5 mil. inštalácií po celom svete MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT Kompletný sortiment. Správna voľba Optimálna výkonnosť systému Viac ako 5 mil. inštalácií po celom svete Regulačné prvky Danfoss sa

Διαβάστε περισσότερα

S energiou efektívne. Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody

S energiou efektívne. Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody S energiou efektívne Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI Porovnávajte

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA TerMoMaX inka 24 / 35 / 24K / 35K kondenzačný kotol na plyn s výmenníkom z liatiny a hliníka, uzatvorenou spaľovacou komorou a keramickým horákom s predzmiešaním

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový závesný kondenzačný kotol 6 720 615 600-001.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25 T40 S Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

Systém diaľkového prenosu údajov Systém diaľkového prenosu údajov...105

Systém diaľkového prenosu údajov Systém diaľkového prenosu údajov...105 OBSAH OBSAH Závesné plynové kotly Logamax U052/U054 (K)...2 Logamax U052 T/U054 T...3 Príslušenstvo ku U052/U054 (T)...4 Komínové sady pre kotly Logamax U052...6 Závesné kondenzačné kotly Logamax plus

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP 7 Obsah Analýza poruchových stavov pri skrate na sekundárnej strane transformátora... Nastavenie parametrov prvkov

Διαβάστε περισσότερα

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO Lev Návod na obsluhu a inštaláciu kotla 24 KKV 28 KKV 28 KKO Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) SK verzia 0020041820_01 Protherm Lev 24 KKV, 28 KKV,

Διαβάστε περισσότερα

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Danfoss Heating Solutions VIIDB229 09/2013 1 Montážna príručka Montážna príručka 1. Montáž 1.1 Identifikácia vašej

Διαβάστε περισσότερα

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 30 KKO 25 KKV

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 30 KKO 25 KKV condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS KKO 5 KKO 30 KKO 5 KKV OBSAH ÚVOD Návod... 3. Dokumentácia k výrobku...3. Príslušné dokumenty...3.3 Vysvetlenie symbolov...3 Popis zariadenia... 3. Ochranné

Διαβάστε περισσότερα

Priestorový snímač. V zariadeniach na vetranie a klimatizáciu na snímanie relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti teploty miestnosti

Priestorový snímač. V zariadeniach na vetranie a klimatizáciu na snímanie relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti teploty miestnosti 1 857 1857P01 QFA20 QFA2060D Priestorový snímač relatívnej vlhkosti a teploty QFA20... Napájacie napätie 24 V~, alebo 13,5...35V js Výstupný signál relatívnej vlhkosti 0...10 V js / 4 20 ma Výstupný signál

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Zváracie a bodovacie zariadenia

Zváracie a bodovacie zariadenia 6. ZVÁRACIE AGREGÁTY A ELEKTROCENTRÁLY Zváracie agregáty MOST Zváracie agregáty sú rozšírením generátorov vyrábajúcich el. prúd. Odporúčajú sa všade tam, kde úlohou generátora vyrábajúceho prúd je napájať

Διαβάστε περισσότερα

MERACIE PRÍSTROJE W NA PANEL W MODULÁRNE W DIGITÁLNE W TRANSFORMÁTORY PRÚDU W ANALYZÁTORY SIETE

MERACIE PRÍSTROJE W NA PANEL W MODULÁRNE W DIGITÁLNE W TRANSFORMÁTORY PRÚDU W ANALYZÁTORY SIETE W NA PANEL W MODULÁRNE W DIGITÁLNE W TRANSFORMÁTORY PRÚDU W ANALYZÁTORY SIETE W OBSAH MERACIE PRÍSTROJE NA PANEL 48x48, 72x72, 96x96... 3 Ampérmetre AC... 4 Ampérmetre DC... 5 Voltmetre AC... 6 Voltmetre

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu GHSD 8

Návod na obsluhu GHSD 8 Vždy na Vašej strane Návod na obsluhu GHSD 8 FES2... B M SK Obsah Obsah 1 Bezpečnosť... 3 1.1 Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť... 3 1.2 Použitie podľa určenia... 3 1.3 Všeobecné bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA TERMOMAX INKA M /n /MB /nb 50 kondenzačný kotol na plyn s výmenníkom z liatiny a hliníka, uzatvorenou spaľovacou komorou a keramickým horákom s predzmiešaním

Διαβάστε περισσότερα

Vykurovanie teplom zo vzduchu a zeme

Vykurovanie teplom zo vzduchu a zeme Vykurovanie teplom zo vzduchu a zeme 2/3 Tepelné čerpadlá: vykurovanie a chladenie energiou z prírody Prostredníctvom tejto brožúrky by sme Vás chceli obšírne poinformovať o najperspektívnejších a ekologických

Διαβάστε περισσότερα

4,88 ESTIA S É R I A 4

4,88 ESTIA S É R I A 4 COP 4,88 ESTIA SÉRIA 4 Tepelné čerpadlá vzduch-voda ESTIA Tepelné čerpadlá vzduch-voda Náš príspevok pre životné prostredie Aktuálnou témou dneška je využitie znovuobnoviteľných zdrojov energie, ku ktorým

Διαβάστε περισσότερα

Spalinový výmenník medený výmenník s výkonom 24 kw zabezpečuje dokonalé využitie teploty spalín.

Spalinový výmenník medený výmenník s výkonom 24 kw zabezpečuje dokonalé využitie teploty spalín. Riadiaca elektronika zabezpečuje spoľahlivú, bezpečnú a plne automatickú prevádzku kotla, je osadená diagnostickými funkciami a umožňuje veľmi ľahké nastavenie základných parametrov pre vykurovanie a prípravu

Διαβάστε περισσότερα

Vykurovanie plynom. Vykurovacie systémy Priemyselné systémy Chladiace systémy

Vykurovanie plynom. Vykurovacie systémy Priemyselné systémy Chladiace systémy Vykurovanie plynom Vykurovacie systémy Priemyselné systémy Chladiace systémy Predslov 2/3 Vykurovanie plynom vždy jasná vec Na nasledujúcich stranách Vás chceme obsiahlo informovať o rozdielnych technikách,

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ21 25 KKZ42

Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ21 25 KKZ42 Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ2 25 KKZ42 OBSAH ÚVOD Návod...3. Dokumentácia k výrobku...3.2 Príslušné dokumenty...3.3 Vysvetlenie symbolov...3 2 Popis zariadenia...3 2. Ochranné funkcie zariadenia...3

Διαβάστε περισσότερα

Vykurovanie teplom zo vzduchu a zeme

Vykurovanie teplom zo vzduchu a zeme Vykurovanie teplom zo vzduchu a zeme 2/3 Tepelné čerpadlá: vykurovanie a chladenie energiou z prírody Prostredníctvom tejto brožúrky by sme Vás chceli obšírne poinformovať o najperspektívnejších a ekologických

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU termet NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Plynové kondenzačné kotly ústredého kúrenia s integrovaným zásobníkom DVOJFUNKČNÉ ECOCONDENS INTEGRA-20 ECOCONDENS INTEGRA-25 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK str.2 Gratulujeme

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolované bytové vetranie Vydanie 2015/03. Podklady pre projektovanie. Logavent HRV2... HRV2-140 HRV2-230 HRV Teplo je náš element

Kontrolované bytové vetranie Vydanie 2015/03. Podklady pre projektovanie. Logavent HRV2... HRV2-140 HRV2-230 HRV Teplo je náš element Kontrolované bytové vetranie Vydanie 2015/03 Podklady pre projektovanie Logavent HRV2... HRV2-140 HRV2-230 HRV2-350 Teplo je náš element Obsah Obsah 1 Podklady... 4 1.1 Všeobecné podklady pre bytové vetranie...

Διαβάστε περισσότερα

Zobrazovacia jednotka Typ DMU Technické podmienky

Zobrazovacia jednotka Typ DMU Technické podmienky Zobrazovacia jednotka Typ DMU - 11 Technické podmienky Tieto technické podmienky platia pre digitálne zobrazovacie jednotky typu. Stanovujú technické parametre, spôsob montáže, používanie, objednávanie,overovanie

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST SK NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM TÚV S JEDNÝM VYMENNIKOM: ЕV (Х)S 200; 300; 500; 800; 1000; 1500; 2000

Διαβάστε περισσότερα

KLIMATIZÁCIA - VODNÉ SYSTÉMY. Kazetové fancoily. Technický návod COLORADO K OG 9, 12, 18. Vnútorné jednotky Chladiaci výkon (kw) Vykurovací výkon (kw)

KLIMATIZÁCIA - VODNÉ SYSTÉMY. Kazetové fancoily. Technický návod COLORADO K OG 9, 12, 18. Vnútorné jednotky Chladiaci výkon (kw) Vykurovací výkon (kw) KLIMATIZÁCIA VODNÉ SYSTÉMY Kazetové fancoily Technický návod COLORADO K OG 9, 12, 18 Vnútorné jednotky Chladiaci výkon (kw) Vykurovací výkon (kw) K 9 OG 2T 2,2 3,3 K 12 OG 2T 3,5 4,6 K 18 OG 2T 5 5,9 K

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Tepelné čerpadlá 70 44 808-00.1T Logatherm WPL 10 A WPL 1 A WPL 14 A WPL 18 A WPL 5 A WPL 31 A Pre odborných pracovníkov Pred začiatkom montáže a údržby si pozorne prečítajte!

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU Kombinované ohrievače a zásobníky vody pre zvislú montáž ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY ZÁSOBNÍKY TEPLEJ VODY OKC 80 OKC 100 OKC 100/1 m 2 OKC 125 OKC 125/1 m 2 OKC 160 OKC 160/1

Διαβάστε περισσότερα

TXM1.8U TXM1.8U-ML. Univerzálne moduly. Systém modulov TX-I/O

TXM1.8U TXM1.8U-ML. Univerzálne moduly. Systém modulov TX-I/O 8 173 Systém modulov TX-I/O niverzálne moduly TXM1.8 TXM1.8-ML Dve úplne kompatibilné vyhotovenia: TXM1.8: 8 vstupov / výstupov s LED- indikáciou signálu / poruchy TXM1.8-ML: ako TXM1.8, avšak naviac lokálna

Διαβάστε περισσότερα

Závesné kondenzačné kotly LEV

Závesné kondenzačné kotly LEV Závesné kondenzačné kotly LEV Spôsob rozlišovania a označovania závesných plynových kotlov: LEV XX XXX Spôsob využitia: O - kotol bez ohrevu teplej vody (TV) V - kotol s ohrevom TV prietokovým spôsobom

Διαβάστε περισσότερα

Technická dokumentácia. Ohrievač vzduchu LH

Technická dokumentácia. Ohrievač vzduchu LH Technická dokumentácia Ohrievač vzduchu Obsah Obsah... strana Základná jednotka : skrinka, ventilátory, motory...3 Základná jednotka : výmenník tepla...4 Základná jednotka ATEX: skrinka, ventilátory, motory,

Διαβάστε περισσότερα

Plynové kondenzačné kotly ComfortLine

Plynové kondenzačné kotly ComfortLine Technická dokumentácia Plynové kondenzačné kotly ComfortLine CGB-2(K) CGW-2 CGS-2 CSZ-2 Plynové kondenzačné kotly ComfortLine Plynové kondenzačné kotly ComfortLine CGB-2 strana 3 CGB-2(K) strana 4 CSW-120

Διαβάστε περισσότερα

Pneumatické prvky. Lineárne pohony. Valce podľa ISO typu P1D-S. Valce podľa ISO typu P1D-B. Valce podľa ISO typu P1D-C

Pneumatické prvky. Lineárne pohony. Valce podľa ISO typu P1D-S. Valce podľa ISO typu P1D-B. Valce podľa ISO typu P1D-C Pneumatické prvky www.eurofluid.sk 2015-1 Lineárne pohony Valce podľa ISO 15552 typu P1D-S - priemery piestu 32-125 mm - PUR tesnenia pre dlhú životnosť - vyhotovenie odolné voči korózii - klzné časti

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNÉ ČERPADLO. Montážna a užívateľská príručka. pre ohrievanie a chladenie vody v bazénoch HP 900 COMPACT PREMIUM HP 1200 COMPACT PREMIUM

TEPELNÉ ČERPADLO. Montážna a užívateľská príručka. pre ohrievanie a chladenie vody v bazénoch HP 900 COMPACT PREMIUM HP 1200 COMPACT PREMIUM TEPELNÉ ČERPADLO pre ohrievanie a chladenie vody v bazénoch Montážna a užívateľská príručka HP 900 COMPACT PREMIUM HP 1200 COMPACT PREMIUM Verzia: 03/2016 Montážna a užívateľská príručka HP900/1200 COMPACT

Διαβάστε περισσότερα