Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ"

Transcript

1 Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 280 Έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ακαδημία...1 Προσφυγή... 2 Συμβούλιο Επικρατείας... 3 ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αγροτική νομοθεσία... 4 Αεροπορία... 5 Αθλητισμός... 6 Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση αναιρέσεως Ανταγωνισμός Αποδημία... 14

2 - 2 - Αποκαταστατική νομοθεσία Αστική ευθύνη του Δημοσίου Αστικός Κώδικας Βιομηχανία Δήμοι - Κοινότητες Δημόσιο λογιστικό Διαιτησία Διοίκηση Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικές συμβάσεις Διοικητική πράξη Εκπαίδευση Επέτειοι...48 Εταιρείες Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατροί - ιατρικά επαγγέλματα Κοινωνική ασφάλιση Κ.Ε.Δ.Ε Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Νόμος - νομοθετική εξουσία Περιβάλλον Προσφυγή Συμβούλιο Επικρατείας Σύνταγμα Σχέδια πόλεων - οικοδομές Υπάλληλοι διοικητικοί Υπάλληλοι στρατιωτικοί Υπάλληλοι Σωμάτων Ασφαλείας Φορολογία εισοδήματος Φορολογία κληρονομιών Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων Φορολογίες διάφορες Φορολογικά βιβλία και στοιχεία Φόρος προστιθεμένης αξίας... 97

3 - 3 - ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Γ' 495/1998 7μ. - επιλύει ΣΤ' 3934/ , 24 Α' 1868/ Ε' 2327/ ΣΤ' 2794/ , 57 Α' 2898/ ΣΤ' 3021/ ΣΤ' 3207/ , 56 Ε' 3641/ Ε' 3642/ , 28 ΣΤ' 4122/ Β' 73/2000 7μ Β' 77/ , 95 Β' 347/ Β' 505/ Δ' 744/ Γ' 768/ Γ' 847/ Ε' 851/ , 76 Ε' 1061/2000 7μ... 67, 74, 75, 78, 79 Δ' 1214/ ΣΤ' 1596/ , 85 ΣΤ' 1603/ Β' 1660/ , 63, 64, 96 Γ' 2169/ Α' 2806/2000 7μ. - επιλύει ΣΤ' 3867/ ΣΤ' 4042/2000-7μ , 82, 83 Δ' 289/ , 14 Γ' 663/ , 37, 51 Γ' 675/

4 - 4 - Α' 743/2001 παρ. εις Ολομ Β' 843/2001 7μ , 90 Α' 910/ Α' 939/ Δ' 1028/ Β' 1100/2001 7μ ΣΤ' 1149/ , 44 ΣΤ' 1184/2001 7μ , 86 Ε' 1256/ , 65 ΣΤ' 1299/ Ε' 1318/2001-7μ , 61 Α' 1346/ , 16 Ε' 1364/2001-7μ , 39, 40 ΣΤ' 1427/ ΣΤ' 1463/ , 45 ΣΤ' 1484/ , 50 Α' 1487/2001 7μ. - επιλύει Β' 1531/2001 7μ Β' 1538/2001-7μ. - επιλύει Ολ. 1570/ επιλύει Ολ. 1571/ ΣΤ' 1585/2001-7μ. - παρ. εις Ολομ.... 1, 2 Α' 1611/ Ε' 1650/ , 66 Β' 1750/ ΣΤ' 1788/2001-7μ. επιλύει... 46, 59 Δ' 1805/2001-7μ.... 8, 29, 30 Δ' 1806/2001-7μ. - επιλύει... 9, 18, 19, 31, 38

5 - 5-1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ βλ. κατωτ. 2 2 ΠΡΟΣΦΥΓΗ Προσφυγή πράξεις υποκείμενες παραπέμπεται λόγω μείζονος σπουδαιότητος και αντιθέτου νομολογίας (ΣΕ 1259/97) στην Ολομέλεια το ζήτημα αν υπόκειται σε προσφυγή ουσίας ή αίτηση ακυρώσεως απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών με την οποία επιβάλλεται πειθαρχική ποινή σε υπάλληλο... ΣΤ' 1585/2001 επταμ. Εισηγητής : Δ. Κυριλλόπουλος (παρ. εις Ολομ.) 3 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας διαδικασία πληρεξουσιότητα παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας και αντιθέτου νομολογίας το ζήτημα του κρισίμου χρόνου, κατά τον οποίο πρέπει να ισχύει γενικό πληρεξούσιο... Α' 743/2001 πενταμ. (παρ. εις Ολομ.) Εισηγητής : Θ. Παπαευαγγέλου Σύμβουλος 4 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ παραχώρηση βλ. κατωτ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ελεγκτές εναερίου κυκλοφορίας βλ. κατωτ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Αθλητισμός στην αρχή κάθε αθλητικής περιόδου ο Νομάρχης εκδίδει πράξη, μετά έκθεση της οικείας γνωμοδοτικής

6 - 6 - Επιτροπής, περί κρίσεως γηπέδου με τον αγωνιστικό του χώρο ως κατάλληλο για την τέλεση αγώνων... Δ' 1028/2001 Εισηγητής : Β. Κίντζιου 7 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη πράξεις ιδιωτικού δικαίου κατ' άρθρ. 12 παρ. 7 του Ν. 1337/83, η προβλεπόμενη από αυτό έγγραφη πρόσκληση για παράδοση του ακινήτου στο νέο κύριο εντάσσεται στη διαδικασία αποβολής του πρώην κυρίου από τη νομή του ακινήτου, μετά την μεταγραφή της οικείας πράξεως εφαρμογής και την εκπλήρωση των τυχόν προβλεπομένων υποχρεώσεων αποζημιώσεως της ιδιοκτησίας του /η διαδικασία αυτή απολήγει, σε περίπτωση αρνήσεως του πρώην κυρίου να παραδώσει το ακίνητο, σε αποβολή του με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου / η ως άνω διαδικασία είναι ανεξάρτητη από την έχουσα ήδη περαιωθεί με την κύρωση της πράξεως εφαρμογής διοικητική διαδικασία εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης, έχει δε ως αντικείμενο την απόδοση νομής ακινήτου μετά την κατά νόμο απώλεια της κυριότητος επ' αυτού, αφορά δηλαδή στη ρύθμιση της ασκήσεως ιδιωτικών δικαιωμάτων επί ακινήτου / συνεπώς, από την έκδοση της πράξεως αυτής γεννάται ιδιωτική διαφορά... Ε' 851/2000 Εισηγητής : Α. Ράντος Σύμβουλος 8 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ παράλληλη προσφυγή βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ παράλληλη προσφυγή βλ. κατωτ. 31

7 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως κατάργηση δίκης δεν συνιστούν λόγο ιδιαιτέρου εννόμου συμφέροντος δικαιολογούντα τη συνέχιση της δίκης τα προβαλλόμενα ότι με την πράξη απαγορεύσεως εξόδου εθίγη η υπόληψη του καθ' ου το μέτρο ως επιχειρηματία, διότι το μέτρο της απαγορεύσεως εξόδου από τη χώρα λόγω χρεών δεν ενείχε ηθική αποδοκιμασία προς το πρόσωπο του οφειλέτη, αλλ' απέβλεπε στην εξασφάλιση της εισπράξεως των εσόδων... Δ' 289/2001 Εισηγητής : Κ. Ευστρατίου 11 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ απόφαση συνέπειες ακύρωση λόγω αναρμοδιότητος βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως τρόπος ασκήσεως όσον αφορά την αίτηση αναιρέσεως, η μη καταχώρισή της στο βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων, αλλά σε βιβλίο προβλεπόμενο από το Π.Δ. 402/83 και η αναγραφή στην πράξη κατάθεσης του οικείου αριθμού του εν λόγω βιβλίου και της χρονολογίας καταχώρισης στο βιβλίο αυτό, δεν καθιστά άκυρη την άσκηση της αιτήσεως / και τούτο διότι η καταχώριση της αιτήσεως αναιρέσεως στο βιβλίο αυτό και η αναγραφή του αριθμού του βιβλίου και της ημερομηνίας κατάθεσης στην πράξη κατάθεσης, διασφαλίζουν, όσο και η καταχώριση της αιτήσεως αναιρέσεως στον πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων του δικαστηρίου και η αναγραφή του αριθμού πρωτοκόλλου και της χρονολογίας κατάθεσης τη γνησιότητα του δικογράφου και την αναμφισβήτητη απόδειξη της

8 - 8 - ημερομηνίας κατάθεσής του, η οποία συνάπτεται με την εμπρόθεσμη ή μη άσκηση του ενδίκου μέσου. Α' 1487/2001 επταμ. Εισηγητής : Δ. Σκαλτσούνης (κατ. παρ. 1502/99 πεντ.) 13 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ανταγωνισμός κυρώσεις η υπαίτια παράλειψη της κατά το άρθρο 4α του Ν. 703/1977 υποχρεώσεως προς γνωστοποίηση επιφέρει ως κύρωση την επιβολή προστίμου εις βάρος του υποχρέου / το υπαίτιο δε της παραλείψεως τεκμαίρεται από μόνη την πάροδο της προθεσμίας, την οποία τάσσει ο νόομς για τη γνωστοποίηση, στον υπόχρεο δε απόκειται να ισχυρισθεί και να αποδείξει ότι η παράλειψη δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του... Β' 73/2000 επταμ. Εισηγητής : Σ. Μαρκάτης 14 ΑΠΟΔΗΜΙΑ βλ. ανωτ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αποκαταστατική νομοθεσία αποκατάσταση Ν. 1648/86 από το συνδυασμό των διατάξεων, οι οποίες εν όψει του σκοπού του Ν 1648/86, επιτάσσουν την ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού των προστατευομένων υπό του νόμου αυτού προσώπων, συνάγεται ότι ο διορισμός τέτοιου προσώπου σε θέση του δημοσίου τομέως πρέπει να γίνεται εντός συντόμου χρονικού διαστήματος από της περιελεύσεως στον αρμόδιο για το διορισμό φορέα της αποφάσεως της επιτροπής του άρθρου 8 του νόμου περί διαθέσεως του προσώπου σε συγκεκριμένη θέση και δη εντός προθεσμίας ενός μηνός από της εν λόγω περιελεύσεως... / ενόψει δε του

9 - 9 - ρηθέντος σκοπού του Ν 1648/86, η έκδοση της πράξεως διορισμού εντός της ανωτέρω προθεσμίας είναι υποχρεωτική και θεμελιώνει αξίωση αποζημιώσεως κατά το άρθρο 105 του ΕισΝΑΚ, για μη απόληψη αποδοχών, ανεξαρτήτως του εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού άλλων προσώπων, μη υπαγομένων στον εν λόγω νόμο, τα οποία αφορά η ίδια προκήρυξη πληρώσεως θέσεων. Α' 1346/2001 Εισηγητής : Ν. Μαρκουλάκης Σύμβουλος 16 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ βλ. ανωτ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ μεταβίβαση επιχειρήσεως βλ. κατωτ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Βιομηχανία επενδύσεις Ν. 1262/82 το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 1262/82 παρέχει μεν στη Διοίκηση, όταν επιχείρηση, της οποίας επένδυση είχε υπαχθεί στο σύστημα κινήτρων του Ν. 1262/82, παύει να λειτουργεί προ της παρόδου δεκαετίας από της δημοσιεύσεως της πράξεως, με την οποία διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της επενδύσεώς της, έρεισμα για την έκδοση πράξεως, με την οποία διατάσσεται η επιστροφή μερική ή ολική, της καταβληθείσης στην επιχείρηση αυτή επιχορηγήσεως ή επιδοτήσεως, δεν παρέχει, όμως έρεισμα για την έκδοση πράξεως, με την οποία ανακαλείται η πράξη υπαγωγής της επίμαχης επενδύσεως στις διατάξεις του Ν. 1262/82 / εξ άλλου, στην ως άνω περίπτωση της παύσεως λειτουργίας της επιχειρήσεως προ της παρόδου δεκαετίας από της δημοσιεύσεως της πράξεως, με την οποία διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της επενδύσεώς της, η Διοίκηση δεν μπορεί να ανακαλέσει την πράξη υπαγωγής της επενδύσεως στις

10 διατάξεις του Ν. 1262/82, πρωτίστως διότι έκδοση ανακλητικής πράξεως κατ' επίκληση της διατάξεως αυτής είναι δυνατή μόνον εάν δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί η απόφαση με την οποία διαπιστώνεται η ολοκλήρωση της επενδύσεως... Δ' 1806/2001 επταμ. (κατ. Εισηγητής : Δ. Γρατσίας παρ. 645/1999 πενταμ.) 19 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ επενδύσεις ν. 1262/1982 βλ. κατωτ ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες εκλογές διαδικασία ανακήρυξη το άρθρο 55 παρ. 6 του ΔΚΚ, με το οποίο περιορίζεται το συνταγματικώς κατοχυρωμένο παθητικό εκλογικό δικαίωμα, είναι στενώς ερμηνευτέος και, ως εκ τούτου, δεν εφαρμόζεται κατ' αναλογία σε περίπτωση υποβολής δηλώσεως περί καταρτίσεως συνδυασμού που περιλαμβάνει ονόματα υποψηφίων δημοτικών ή κοινοτικών συμβούλων καθ' υπέρβαση του ανωτάτου ορίου του άρθρου 54 παρ. 2 του ΔΚΚ / συνεπώς, στην τελευταία αυτή περίπτωση η δήλωση περί καταρτίσεως του συνδυασμού δεν είναι κατά το νόμο απαράδεκτη και ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών ή κοινοτικών συμβούλων, που περιλαμβάνονται σ' αυτήν, επιτρέπεται να περιορισθεί κατά την ανακήρυξη υποψηφίων συνδυασμών από το πολιτικό δικαστήριο, ώστε να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπει ο νόμος / παραίτηση που υποβάλλεται προς το σκοπό αυτό από πρόσωπο, το οποίο περιελήφθη στη δήλωση περί καταρτίσεως του συνδυασμού ως υποψήφιος δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος είναι έγκυρη και δεν συνιστά παράβαση του άρθρου 55 παρ. 4 ΔΚΚ η ανακήρυξη από το πολιτικό δικαστήριο προσώπου ως υποψηφίου δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου, κατά

11 παράβαση διατάξεως της εκλογικής νομοθεσίας που συνεπάγεται ακυρότητα συμμετοχής αυτού του ιδίου στις εκλογές με την ως άνω ιδιότητα, δεν συμπαρασύρει σε ακυρότητα την ανακήρυξη του όλου συνδυασμού, στην κατάρτιση του οποίου το ως άνω πρόσωπο συμπεριελήφθη, ούτε συνεπάγεται την άνευ ετέρου μη νόμιμη συμμετοχή αυτού του συνδυασμού στις εκλογές / ομοίως δεν συνεπάγεται την άνευ ετέρου μη νόμιμη συμμετοχή συνδυασμού στις εκλογές η παράλειψη του πολιτικού δικαστηρίου να ανακηρύξει ως υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο πρόσωπο, το οποίο νομίμως συμπεριελήφθη στη δήλωση περί καταρτίσεως αυτού του συνδυασμού / είναι όμως επιτρεπτή η αμφισβήτηση της εκλογικής επιτυχίας αυτού του συνδυασμού, εφ' όσον προβάλλεται από τον ενιστάμενο ότι, εάν δεν είχε συμβεί κάποια από τις ως άνω παραβάσεις, ο συνδυασμός δεν θα ηδύνατο αναμφιβόλως να εξασφαλίσει υπέρ αυτού το εκλογικό αποτέλεσμα... Γ' 2169/2000 Εισηγητής : Κ. Πισπιρίγκος 21 ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Δημόσιο λογιστικό λογιστικό ν.π.δ.δ. με το άρθρο μόνο του π.δ. 437/1977 οι ασφαλιστικοί οργανισμοί οι τελούντες υπό την εποπτεία του (τότε) Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή του Ν.Δ. 496/1974, ενώ εξ άλλου με το Π.Δ. 305/1985 προεβλέφθη η εφαρμογή επί οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως ορισμένων μόνον διατάξεων του εν λόγω νομοθετικού διατάγματος, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται το άρθρο Α' 910/2001 Εισηγητής : Π. Μπραΐμη

12 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Διαιτησία η μικτή επιτροπή του άρθρου 14 της Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ που κυρώθηκε με τον Ν. 1403/83 δεν είναι διαιτητικό δικαστήριο ούτε έχει αρμοδιότητα να ερμηνεύει όρους διεθνών συμφωνιών, προηγουμένων από την κυρωθείσα με τον Ν. 1403/83 συμφωνία και μάλιστα κατά τρόπο δεσμευτικό για τα ελληνικά διοικητικά δικαστήρια... Β' 843/2001 επταμ. Εισηγητής : Ν. Σκλίας Σύμβουλος 23 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοίκηση σχέση με πολίτες Ν. 1599/86 ως εύλογο ενδιαφέρον κατ' άρθρ. 16 Ν. 1599/86 δεν νοείται το ενδιαφέρον κάθε πολίτου για την εύρυθμη άσκηση των γενικών καθηκόντων της Υπηρεσίας και την τήρηση των νόμων, αλλά εκείνο το οποίο προκύπτει, κατά τρόπο αντικειμενικό, από την ύπαρξη μιάς συγκεκριμένης, προσωπικής εννόμου σχέσεως συνδεομένης με το περιεχόμενο των διοικητικών στοιχείων στα οποία ζητείται η πρόσβαση... Δ' 1214/2000 Εισηγητής : Η. Μάζος 24 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοίκηση αρμοδιότητες επί ακυρώσεως λόγω αναρμοδιότητος του οργάνου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, δεν κωλύεται το εν συνεχεία επιλαμβανόμενο αρμόδιο όργανο να λάβει όμοια κατά περιεχόμενο απόφαση. ΣΤ' 3934/1998 Εισηγητής : Κ. Κουσούλης

13 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοίκηση αρμοδιότητες ειδικώς Υπουργείο Εξωτερικών από της συστάσεως της Γενικής Γραμματείας Διοίκησης και Οργάνωσης στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Προϊστάμενος αυτής Γενικός Γραμματέας ασκεί τις αρμοδιότητες, μεταξύ των άλλων, και του Γενικού Διευθυντή Διοικητικού και συνεπώς και την πειθαρχική εξουσία η οποία προηγουμένως ανήκε στον εν λόγω Γενικό Διευθυντή... ΣΤ' 3021/1999 Εισηγητής : Κ. Φιλοπούλου 26 ΔΙΟΙΚΗΣΗ όργανα αναπλήρωση βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ συλλογικά όργανα απαρτία βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοίκηση Περιφέρειες αναπλήρωση στις αρμοδιότητες των περιφερειακών διευθυντών, των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2339/1996, περιλαμβάνεται και η αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ως ενιαίας οργανικής μονάδας, η οποία μέχρι να δημοσιευθεί ο οργανισμός της περιφέρειας ως ενιαίας οργανικής μονάδας, ασκείται από τον προϊστάμενο που είχε ορισθεί ως αναπληρωτής του περιφερειακού διευθυντή πριν από την κατάργηση της θέσης / αν δεν είχε ορισθεί αναπληρωτής ή όταν ο ορισθείς απουσιάζει, εκλείψει ή κωλύεται η αναπλήρωση γίνεται από τον Προϊστάμενο υπηρεσίας της περιφερειακής διοίκησης του νομού ή της νομαρχίας... Ε' 3642/1999 Εισηγητής : Α. Θεοφιλοπούλου Σύμβουλος

14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Κ.Δ.Δ. εφαρμογή βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 ΚΕΔΕ ανακοπή κατ' άρθρ. 77 παρ. 5 Π.Δ. 18/89 οι περί ανακοπής διατάξεις των άρθρων 217 και επόμενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ισχύοντος από , δεν ασκούν επιρροή επί του ζητήματος εάν πράξη εκδοθείσα προ του χρόνου ενάρξεως ισχύος του ΚΔΔ υπόκειται σε παράλληλη προσφυγή, εφαρμοζομένου του προϊσχύσαντος του ΚΔΔ καθεστώτος... Δ' 1805/2001 επταμ. Εισηγητής : Δ. Γρατσίας 31 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1405/83 ΚΕΔΕ ανακοπή πράξη, κατά το μέρος που διατάσσεται με αυτή η επιστροφή στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, τμήματος της καταβληθείσης επιχορηγήσεως και τμήματος της καταβληθείσης επιδοτήσεως επιτοκίου, υπόκειται στο ένδικο βοήθημα της ανακοπής... / το ένδικο αυτό βοήθημα συνιστά παράλληλη προσφυγή, δεδομένου ότι η αναζήτηση των εν λόγω ποσών δεν αποτελεί απλό παρακολούθημα της ανακλήσεως της πράξεως υπαγωγής της επενδύσεως στις διατάξεις του Ν. 1262/82, αλλά χωρεί, κατ' επίκληση αυτοτελούς νομικού ερείσματος... Δ' 1806/2001 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής : Δ. Γρατσίας 645/99 πενταμ.)

15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 ΚΕΔΕ έφεση λόγω της ιδιαιτέρας ρυθμίσεως που τυγχάνει το θέμα της προσωποκρατήσεως εν σχέσει προς τα υπόλοιπα μέτρα διοικητικής εκτελέσεως που προβλέπονται στον ΚΕΔΕ, δεν είναι δυνατή η κατ' αναλογία εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν. 2479/97... ΣΤ' 3207/1999 Εισηγητής : Ε. Αντωνόπουλος 33 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διοικητικές συμβάσεις δημόσια έργα εντολή πληρωμής για να εκδοθεί εντολή πληρωμής του αναδόχου πρέπει προηγουμένως η διευθύνουσα υπηρεσία, αφού ελέγξει και ενδεχομένως διορθώσει την υποβληθείσα από τον ανάδοχο πιστοποίηση, να εγκρίνει αυτήν / κατά τον έλεγχο δε της πιστοποιήσεως η διευθύνουσα υπηρεσία πρέπει να ερευνήσει αν οι περιλαμβανόμενες σ' αυτήν εργασίες προβλέπονται από την μελέτη της συμβάσεως ή έχει εγκριθεί γι' αυτές συγκριτικός πίνακας / αν χωρήσει έγκριση της πιστοποιήσεως, πρέπει στη συνέχεια να συνταχθεί εντολή πληρωμής και να πληρωθεί η ανάδοχος το περιλαμβανόμενο στην εγκριθείσα πιστοποίηση ποσό, χωρίς να είναι δυνατός πλέον στο στάδιο της πληρωμής νέος έλεγχος της πιστοποιήσεως / σε περίπτωση δε καθυστερήσεως πληρωμής του περιλαμβανόμενου στην εγκριθείσα πιστοποίηση ποσού πέραν της κατά νόμο οριζομένης προθεσμίας, οφείλεται τόκος υπερημερίας... Α' 2806/2000 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής : Ε. Σάρπ 4105/99 πεντ.) Σύμβουλος 34 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ κανονιστικές βλ. κατωτ. 45

16 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ κυρώσεις βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ σύνθετη διοικητική ενέργεια βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία προθεσμίες αποκλειστικές βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ανάκληση βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη ίδρυση τμήματος κατ' άρθρ. 15 παρ. 2 του Ν. 2640/1998 προκειμένου να είναι νόμιμη η εκφορά γνώμης Συγκλήτου για την ίδρυση Τμημάτων σε ΑΕΙ πρέπει κατά την λήψη της οικείας αποφάσεως να ευρίσκεται η Σύγκλητος σε νόμιμη απαρτία / η απαρτία δε αυτή πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της σχετικής συνεδρίας και να συνεχίζει υπάρχουσα κατά τη λήψη της αποφάσεως... Ε' 1364/2001 επταμ. Εισηγητής : Α. Ράντος Σύμβουλος 40 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανωτάτη όργανα Σύγκλητος βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη φοιτητές μετεγγραφές κατ' άρθρ. 9 του Ν. 2740/1999 προκειμένου να θεωρηθεί ότι ο επιδιώκων την μετεγγραφή του σε ελληνικό ΑΕΙ, φοιτούσε κατά το ακαδημαϊκό έτος στο Πανεπιστήμιο της Πρίστινα, απαιτείται όπως αυτός έχει εγγραφεί ως φοιτητής κατά το

17 ανωτέρω ακαδημαϊκό έτος στο Πανεπιστήμιο αυτό και δεν έχει απωλέσει καθ' οιονδήποτε τρόπο, τη φοιτητική του ιδιότητα... ΣΤ' 1299/2001 Εισηγητής : Δ. Κυριλλόπουλος 42 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη φοιτητές μετεγγραφές το Συμβούλιο της ΚΕΕΜΕ δεν ερεύνησε αν στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος ERASMOS για την κινητικότητα των φοιτητών σύμφωνα με το οποίο η περίοδος φοίτησης ενός φοιτητού σε πανεπιστήμιο άλλο από το πανεπιστήμιο προελεύσεως, με το οποίο το τελευταίο έχει συνάψει συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών αναγνωρίζεται ως τμήμα του πτυχίου του στο πανεπιστήμιο προελεύσεως, η αιτούσα πληροί την οριζόμενη από το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1266/91 προϋπόθεση της επιτυχούς παρακολουθήσεως του συνόλου των μαθημάτων των δύο πρώτων ετών του προγράμματος σπουδών του πανεπιστημίου προελεύσεως, με συνέπεια να έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στις εξετάσεις για τη μετεγγραφή της... ΣΤ' 1484/2001 Εισηγητής : Δ. Κυριλλόπουλος 43 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη αναγνώριση τίτλων εξωτερικού το ΔΙΚΑΤΣΑ αρμόδιο για την αναγνώριση της ισοτιμίας του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών των πτυχιούχων ΤΕΙ οφείλει να προβαίνει στην αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων αυτών βάσει των κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 2327/95 και δεν δύναται να προβαίνει σε απόρριψη σχετικού αιτήματος στηριζόμενο σε στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στα κριτήρια αυτά, όπως είναι και η κρίση περί ισοτιμίας των

18 πτυχίων των ΚΑΤΕ και ΚΑΤΕΕ του Ν. 570/1977 προς τα πτυχία των ΤΕΙ. ΣΤ' 1149/2001 Εισηγητής : Ε. Αντωνόπουλος 44 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανωτέρα ΤΕΙ βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτέρα αναγνώριση τίτλων εξωτερικού τα όργανα του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαιδεύσεως (ΙΤΕ) στερούνται αρμοδιότητος προς έκδοση πράξεων κανονιστικού περιεχομένου περιοριζόμενα στην έκδοση πράξεων ατομικού περιεχομένου σχετικού με την αναγνώριση της ισοτιμίας τίτλου σπουδών ή του ομοταγούς της σχολής της αλλοδαπής... ΣΤ' 1463/2001 Εισηγητής : Ε. Αντωνόπουλος 46 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση μέση διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ν. 2525/97 προς ορθή εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 14 παρ. 36 του Ν. 2817/2000, το ποσοστό των θέσεων εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίες διατίθενται στους διαγωνιζομένους με το σύστημα των δεσμών καθορίζεται με βάση το μέσο όρο των αριθμών κάθε έτους της πενταετίας / οι αριθμοί αυτοί, προκύπτουν από τον επιμερισμό του αριθμού εισακτέων του αντιστοίχου έτους αναλόγως της σχέσεως αποφοίτων - τελειοφοίτων, οι οποίοι έλαβαν μέρος ως υποψήφιοι στις διεξαχθείσες γενικές εξετάσεις του ως άνω αντιστοίχου έτους / οι προκύπτοντες αριθμοί θέσεων, οι οποίοι αντιστοιχούν στους αποφοίτους εκάστου έτους της πενταετίας, αθροίζονται και

19 διαιρούνται διά πέντε, προκειμένου να εξευρεθεί ο μέσος όρος, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων που πρέπει να διατεθεί κατά το τρέχον ( ) ακαδημαϊκό έτος στους αποφοίτους των παρελθόντων ετών, εκφράζεται δε ως ποσοστιαία αναλογία του αριθμού τούτου προς το συνολικό αριθμό εισακτέων εκάστης δέσμης για το ως είρηται ακαδημαϊκό έτος κατά παράβαση της εξουσιοδοτήσεως ελήφθησαν υπ' όψη, τα εννοιολογικώς διάφορα στατιστικά δεδομένα επιτυχίας των αποφοίτων στις γενικές εξετάσεις, με το σκοπό της διατηρήσεως της αναλογίας επιτυχόντων και υποψηφίων αποφοίτων και για τη νέα ρύθμιση... Γ' 1788/2001 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής : Ν. Ντούβας 1146/2001 πεντ.) Σύμβουλος 47 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση στρατιωτική Σχολή Ναυτικών Δοκίμων κατ' άρθρ. 19 και 20 του Κανονισμού της Σχολής η εκλογή τακτικών καθηγητών και η κρίση εντεταλμένων μονίμων καθηγητών ενεργείται από το ΑΣΕΚ μετά από γνωμοδότηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής κατ' άρθρ. 17 παρ. 2 του οργανισμού της Σχολής, στοιχεία που αναφέρονται στην εν γένει επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου, πέραν εκείνων που αναφέρονται ρητά στη διάταξη, και συνδέονται αμέσως με τη θέση καθηγητή, όπως η συμμετοχή σε συνέδρια και η αρθρογραφία σε επιστημονικά περιοδικά, νομίμως λαμβάνονται υπ' όψη κατά την εκλογή καθηγητή το γεγονός ότι το άρθρο 17 παρ. 2 του οργανισμού μνημονεύει τα ίδια προσόντα τόσο για την εκλογή σε θέση τακτικού, όσο και για την εκλογή σε θέση έκτακτου

20 εντεταλμένου μόνιμου καθηγητή, δεν οδηγεί σε ταύτιση των δύο θέσεων, αλλά ο νομοθέτης προβλέπει αυτοτελή κρίση για την κατάληψη κάθε θέσεως με εκλογή από το ΑΣΕΚ και νέα εκτίμηση όλων των στοιχείων που αναφέρονται στα προσόντα των υποψηφίων... Γ' 768/2000 Εισηγητής : Α. Σακελλαροπούλου 48 ΕΠΕΤΕΙΟΙ Επέτειοι κατ' άρθρ. 1 παρ. 3 του Α.Ν. 198/1967, τόσο η καθιέρωση δημοσίων εορτών αφορωσών στον εορτασμό εθνικών επετείων ή ιστορικών γεγονότων πανελληνίου ή τοπικής σημασίας, όσο και η απόδοση τιμών στα πρόσωπα τα οποία είχαν αποφασιστική συμμετοχή στα ανωτέρω γεγονότα, πρέπει να προβλέπονται με κριτήριο τη φύση των εν λόγω γεγονότων ως ιστορικώς αποδεδειγμένων... ΣΤ' 3867/2000 Εισηγητής : Δ. Κυριλλόπουλος 49 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ προβληματικές ν. 1386/1983 βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ εκπαίδευση βλ. ανωτ ΙΑΤΡΟΙ Ιατροί ιατρικοί σύλλογοι εκλογές η σύνθετη διοικητική ενέργεια της εκλογής των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του πειθαρχικού συμβουλίου, της εξελεγκτικής επιτροπής και των εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ. των ιατρικών συλλόγων ολοκληρώνεται με την έκδοση της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας με την οποία ο τελευταίος αποφαίνεται

21 επί των υποβληθεισών ενστάσεων κατά του κύρους των αρχαιρεσιών και ανάλογα, επικυρώνει ή όχι το αποτέλεσμά τους το οριζόμενο από το άρθρο 24 παρ. 1 του Β. Δ/τος της 11-10/ χρονικό διάστημα των 40 τουλάχιστον ημερών που πρέπει να παρέλθει από τη λήψη της αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου του οικείου ιατρικού συλλόγου για την προκήρυξη των αρχαιρεσιών μέχρι την ημερομηνία της διεξαγωγής τους έχει το χαρακτήρα αποκλειστικής προθεσμίας... Γ' 663/2001 Εισηγητής : Α. Γκότσης Σύμβουλος 52 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ παροχές σύνταξη θανάτου κατ' άρθρ. 28 παρ. 7 του ΑΝ 1846/51 στην έννοια του ατυχήματος εν γένει που επιτρέπει τη χορήγηση σύνταξης στη χήρα πριν παρέλθει εξάμηνο από την τέλεση του γάμου έως την ημερομηνία θανάτου του ασφαλισμένου, εμπίπτει και ο αιφνίδιος θάνατος αυτού λόγω εμφράγματος του μυοκαρδίου.... Α' 1611/2001 Εισηγητής : Μ. Πικραμένος 53 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί προσωπικό ΔΕΗ κατ' άρθρ. 5 παρ. 1 του Π.Δ. 245/1975, οι υπαγόμενοι στην επικουρική ασφάλιση της ΔΕΗ, εφ' όσον συγχρόνως υπάγονται, και στην υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση αλλου φορέος, υποχρεούνται να επιλέξουν ένα από τους ανωτέρω φορείς ως φορέα επικουρικής ασφαλίσεώς των / για όσους δε εξ αυτών επιθυμούν την υποχρεωτική επικουρική ασφάλισή

22 τους όχι στην ΔΕΗ αλλά στον έτερο φορέα, παρέχεται τρίμηνη ανατρεπτική προθεσμία για την υποβολή σχετικής έγγραφης δηλώσεως, η πάροδος δε απράκτου της προθεσμίας αυτής αποτελεί αμάχητο τεκμήριο επιλογής της ΔΕΗ ως μόνου φορέως υποχρεωτικής επικουρικής ασφαλίσεώς των... Α' 2898/1999 Εισηγητής : Γ. Παπαγεωργίου 54 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών (Τ.Α.Υ.Υ.Κ.Υ.) ως χρόνος ασφαλίσεως για τον καθορισμόν του ύψους των συντάξεων των ασφαλισμένων του ΤΑΥΥΚΥ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ιατροί των νοσηλευτικών ιδρυμάτων οι υπηρετούντες επί θητεία εις τακτικάς θέσεις, νοείται μόνον ο χρόνος της πραγματικής ασφαλίσεως, δια τον οποίον κατεβλήθησαν αι αναλογούσαι ασφαλιστικαί εισφοραί / αντιθέτως ο χρόνος διά τον οποίον δεν κατεβλήθησαν αι αναλογούσαι ασφαλιστικαί εισφοραί δεν θεωρείται συντάξιμος / εξάλλου, εις περίπτωσιν μη καταβολής ή μη ολοσχερούς καταβολής των εισφορών τούτων παρέχεται εις τους ενδιαφερομένους ασφαλισμένους του Ταμείου η δυνατότης εξαγοράς του αντιστοιχούντος εις μη καταβολήν εισφορών χρόνου, εφαρμοζομένων των διατάξεων περί εξαγοράς αναγνωρισθείσης προϋπηρεσίας διά καταβολής υπό του ιδίου του ενδιαφερομένου των αντιστοίχων εισφορών... Α' 1868/1999 Εισηγητής : Δ. Μαρινάκης Σύμβουλος 55 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείον Επικουρικής Ασφαλίσεως Ασφαλιστών και Προσωπικού

23 Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ) η σύνταξη γήρατος που χορηγείται σε έμμισθο ασφαλισμένο του ΤΕΑΑΠΑΕ, ο οποίος αποχώρησε από την υπηρεσία αλλά συμπλήρωσε μεταγενεστέρως την ηλικία των 55 ετών, υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των συνταξίμων αποδοχών των 12 τελευταίων μηνών που προηγούνται του μήνα αποχώρησής του από την υπηρεσία / το ποσό όμως της σύνταξης που προκύπτει, προσαυξάνεται με τις αυξήσεις της ΑΤΑ, οι οποίες χορηγήθηκαν στους συνταξιούχους του Ταμείου που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις αυτές, όπως και ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος, προϋποθέσεις συντάξιμης υπηρεσίας και μισθού, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της αποχώρησης και της συμπλήρωσης από αυτόν του 55ου έτους της ηλικίας τους... Α' 939/2001 Εισηγητής : Μ. Πικραμένος 56 ΚΕΔΕ προσωποκράτηση βλ. ανωτ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΔΕ ευθύνη αποκτώντος επιχείρηση κατ' άρθρο 479 ΑΚ, επί οφειλής του μεταβιβάσαντος προς το Δημόσιο, μπορεί να χωρήσει διοικητική εκτέλεση κατά του αποκτώντος, χωρίς άλλη διατύπωση, δηλαδή χωρίς την έκδοση αποφάσεως για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 479 ΑΚ, εφ' όσον δεν υπάρχει διάταξη νόμου που να προβλέπει υποχρέωση του Δημοσίου, ως δανειστού, να εγείρει αναγνωριστική αγωγή κατά του αποκτήσαντος για την απόκτηση εκτελεστού τίτλου κατ' αυτού / ως χρέη δε που ανήκουν στην περιουσία ή στην επιχείρηση, νοούνται μόνο εκείνα που προέκυψαν από την άσκηση της επιχειρήσεως και γενικά από τη δραστηριότητά της για την πραγματοποίηση των

24 σκοπών της / συνεπώς, στα χρέη αυτά περιλαμβάνονται και οι φόροι, που βαρύνουν την επιχείρηση στο χρόνο της μεταβιβάσεώς της / στην περίπτωση αυτή της οφειλής φόρων στο Δημόσιο, για να θεωρηθεί το χρέος γεγεννημένο, αρκεί το γεγονός ότι η αιτία της δημιουργίας του ανατρέχει σε χρόνο προηγούμενο της συμβάσεως μεταβιβάσεως και δεν ασκεί καμμία επιρροή ο χρόνος της σχετικής βεβαιώσεώς του / επομένως, η ευθύνη του αποκτήσαντος για χρέη του μεταβιβάσαντος από φόρους ανατρέχει σε χρόνο προηγούμενο της μεταβιβάσεως κατά τον οποίο έχουν συντελεσθεί τα παραγωγικά της γενέσεως του χρέους γεγονότα... ΣΤ' 2794/1999 Εισηγητής : Β. Ραφτοπούλου 58 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις έλεγχος πράξεων οργάνων προσφυγή Ν. 2218/94 η προσφυγή κατά πράξεων των οργάνων της νομαρχιακής αυτοδιοικήσεως, οι οποίες προσβάλλονται ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν. 2218/94, ασκείται δια καταθέσεως στη γραμματεία της Επιτροπής, η οποία είναι όργανο της κρατικής αποκεντρωμένης διοικήσεως, εν συνεχεία δε κοινοποιείται στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση / συνεπώς, κατάθεση της προσφυγής σε όργανο της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, όπως στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση καθιστά αυτήν απαράδεκτη και δεν υποχρεώνει την Επιτροπή να επιληφθεί... Ε' 2327/1999 Εισηγητής : Σ. Ρίζος Σύμβουλος 59 ΝΟΜΟΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. ανωτ. 46

25 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ειδική περιβαλλοντική μελέτη βλ. κατωτ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιβάλλον εθνικά πάρκα ορισμένες περιοχές ή στοιχεία της φύσεως και του τοπίου μπορεί να τίθενται υπό καθεστώς ειδικής προστασίας με προεδρικά διάταγμα, το οποίο καθορίζει αναλόγως των χαρακτηριστικών που συντρέχουν σε κάθε περίπτωση, την κατηγορία του προστατευτικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ονομασία καθώς και τους αναγκαίους για την προστασία του συγκεκριμένου αντικειμένου όρους, περιορισμούς και απαγορεύσεις / οι διαφορές μεταξύ των σαφώς διακρινομένων από το νόμο κατηγοριών ανάγονται στα χαρακτηριστικά που συγκεντρώνουν οι περιοχές σε συνδυασμό με την έκτασή τους και τους επιδιωκόμενους σκοπούς, οι οποίοι και αυτοί καθορίζονται από το νόμο / ειδικώς, για τα εθνικά πάρκα ο χαρακτηρισμός αναφέρεται σε εκτεταμένες χερσαίες, υδάτινες ή μικτού χαρακτήρος περιοχές, όπου συναντώνται μεγάλοι αριθμοί και ποικιλία αξιόλογων βιολογικών, οικολογικών, γεωμορφολογικών και αισθητικών στοιχείων και στις οποίες μπορούν να περιλαμβάνονται περιοχές που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά της περιοχής απόλυτης προστασίας της φύσης ή απλής προστασίας της φύσης / η υπαγωγή στο καθεστώς αυτό αποσκοπεί αφ' ενός μεν στη διαφύλαξη του φυσικού πλούτου και της οικολογικής ισορροπίας ευρυτέρων περιοχών, αφ' ετέρου δε στην παροχή στο κοινό δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαιδεύσεως και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων / για την επιτέλεση των σκοπών αυτών επιβάλλεται από το νομοθέτη η λήψη μέτρων με το εκδιδόμενο διάταγμα και εν συνεχεία τον κανονισμό διαχειρίσεως για την προστασία των οριοθετούμενων περιοχών από ανθρωπογενείς επεμβάσεις και δραστηριότητες που θα οδηγούσαν σε υποβάθμιση τα οικοσυστήματα / εξ άλλου, ο νόμος επιβάλλει τον περιορισμό των δραστηριοτήτων του ανθρώπου εντός των εθνικών πάρκων σε

26 έρευνες σχετικές με τα προστατευόμενα στοιχεία της φύσεως και δραστηριότητες παραδοσιακού χαρακτήρος, που θα καθορίζονται εκάστοτε στο διάταγμα και στον κανονισμό λειτουργίας του πάρκου / τέλος, ως προς τη διαδικασία του χαρακτηρισμού ορίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του διατάγματος είναι η σύνταξη ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης, η οποία θα τεκμηριώνει τη σημασία του προστατευομένου αντικειμένου και την σκοπιμότητα των προτεινομένων μέτρων προστασίας του... Ε' 1318/2001 επταμ. Εισηγητής : Σ. Ρίζος Σύμβουλος 62 ΠΡΟΣΦΥΓΗ Προσφυγή τρόπος ασκήσεως δεν ασκείται εγκύρως προσφυγή που απεστάλει με συστημένη επιστολή προς τον Άρειο Πάγο, από τον οποίο απεστάλη προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, επί του σώματος δε του δικογράφου εσημειώθη μόνον ο αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένων στον Άρειο Πάγο και η ημερομηνία περιελεύσεως χωρίς να συνταχθεί πράξη καταθέσεως... ΣΤ' 1603/2000 Εισηγητής : Ε. Αντωνόπουλος 63 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας σχέση με διοικητικά δικαστήρια διάκριση ακυρωτικών από διαφορές ουσίας η κατ' άρθρ. 36 παρ. 2 του ΚΒΣ (π.δ. 186/92) άρνηση θεωρήσεως των βιβλίων και στοιχείων υπό του Προϊσταμένου της αρμοδίας ΔΟΥ, αποτελεί κύρωση για τη μη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του υποχρέου, και όχι κύρωση για παράβαση διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας και συνεπώς, δεν δημιουργεί φορολογική διαφορά ουσίας / ως

27 αφορούσα όμως βιβλία τηρούμενα υπό επιχειρήσεως προσβάλλεται παραδεκτώς με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, της οποίας η εκδίκαση ανήκει στο Β' Τμήμα αυτού... Β' 1660/2000 Εισηγητής : Σ. Καραλής Σύμβουλος 64 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ αρμοδιότης Τμημάτων Β' Τμήμα βλ. ανωτ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας αρμοδιότητες Τμημάτων Δ' Τμήμα οι διατάξεις του ν. 1815/1988 βάσει των οποίων εξεδόθη το προσβαλλόμενο προεδρικό διάταγμα δεν αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της Διοικήσεως αλλά στο καθεστώς που διέπει τη χορήγηση πτυχίων και ειδικοτήτων στους ελεγκτές της εναερίου κυκλοφορίας, που αποτελούν υποδιαίρεση του προσωπικού εδάφους των αεροδρομίων / συνεπώς, η υπόθεση υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δ' Τμήματος... Ε' 1256/2001 Εισηγητής : Σ. Ρίζος Σύμβουλος 66 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας αρμοδιότητες Τμημάτων Δ' Τμήμα υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δ' Τμήματος αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεως ανακλήσεως παραχωρήσεως εκτάσεως κατ' άρθρ. 123 παρ. 4 του Αγροτικού Κώδικος... Ε' 1650/2001 Εισηγητής : Δ. Αλεξανδρής

28 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας αρμοδιότητες Τμημάτων Ε' Τμήμα ο κύριος κορμός της δικαιοδοσίας του Ε' Τμήματος είναι πλέγμα αλληλένδετων αρμοδιοτήτων με συνεκτικό ιστό την αποτελεσματική δικαστική προστασία του περιβάλλοντος,. φυσικού και ανθρωπογενούς, υπό την σύγχρονη αυτού έννοια, όπως αυτή καθορίζεται και στο άρθρο 24 του Συντάγματος, περιλαμβάνουσα και το οικιστικό περιβάλλον, δηλαδή τις υποθέσεις χωροταξίας και πολεοδομίας, αλλά και στη σύγχρονο επιστήμη του περιβάλλοντος και στα διεθνή πρακτικά αρμοδίως επιλαμβάνεται το Ε' Τμήμα διαφοράς από πράξη διαπιστώσεως αυθαιρέτου αλλαγής χρήσεως εκδοθείσης κατ' επίκληση του άρθρου 22 περ. 5 του Ν. 1650/86... Ε' 1061/2000 επταμ. Εισηγητής : Μ. Ε. Κωνσταντινίδου 68 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας παραπομπή στην Ολομέλεια εφ' όσον η κρινόμενη υπόθεση έχει συζητηθεί πριν από τη δημοσίευση του από ψηφίσματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε άρχισε να ισχύει το ψήφισμα αυτό, δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 100 παρ. 5 του Συντάγματος... Β' 1750/2001 Εισηγητής : Σ. Χρυσικοπούλου 69 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας διαδικασία πληρεξουσιότητα συνυπογραφή Ν. 2479/97 για την εφαρμογή του νέου

29 απλουστευμένου τύπου παροχής δικαστικής πληρεξουσιότητας, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο ασφαλής έλεγχος της γνησιότητας της σχετικής δήλωσης από το δικαστήριο, απαιτείται να παρίσταται κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο δικηγόρος που υπογράφει το δικόγραφο, οπότε παραλλήλως διαπιστώνεται και το δικαίωμά του να ασκεί το δικηγορικό λειτούργημα / στην περίπτωση αυτή αρκεί η συνυπογραφή του δικογράφου από το διάδικο για τη νομιμοποίηση του πιο πάνω δικηγόρου για την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος αλλά και για την παράσταση στο ακροατήριο και, αντιθέτως προς τα ισχύοντα υπό προγενέστερο του Ν. 2579/97 νομοθετικό καθεστώς, δεν είναι αναγκαία η κατάθεση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή η προφορική δήλωση του διαδίκου στο ακροατήριο /... (μειοψ.) Ολομ. 1570/2001 (κατ. Εισηγητής : Κ. Μενουδάκος παρ. 3568/2000 Ε' Τμ.) Σύμβουλος 70 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας διαδικασία διόρθωση ερμηνεία από το άρθρο 68 του Π.Δ. 18/89 προκύπτει ότι η μεν διόρθωση γίνεται για να επανορθωθούν φραστικά ή λεκτικά ή αριθμητικά λάθη ή παραδρομές, η δε ερμηνεία για να αποσαφηνισθούν αμφίβολες ή δυσνόητες διατάξεις της απόφασης / τόσο με τη διόρθωση, όσο και με την ερμηνεία δεν επιτρέπεται να προστεθούν νέες διατάξεις στην απόφαση, να αλλοιωθεί ή έννοιά της ούτε να διευρυνθούν ή αναπτυχθούν οι σκέψεις του Δικαστηρίου... Ολομ. 1571/2001 Εισηγητής : Ε. Γαλανού Σύμβουλος 71 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότης βλ. κατωτ. 83

30 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότης βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότης βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα επαγγελματική ελευθερία ο καθορισμός των χρήσεων γης συμφώνως προς πολεοδομικά κριτήρια δεν αποτελεί ανεπίτρεπτο περιορισμό της επαγγελματικής ελευθερίας, αλλ' αντιθέτως το αναγκαίο νομικό πλαίσιο, για την προσήκουσα άσκηση εκάστου επαγγέλματος κατά τρόπο συμβατό προς το δημόσιο συμφέρον... Ε' 1061/2000 επταμ. Εισηγητής : Μ.Ε. Κωνσταντινίδου 75 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα περιβάλλον βλ. ανωτ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ διαρρύθμιση ν. 1337/1983 πράξη εφαρμογής βλ. ανωτ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Σχέδια πόλεων - οικοδομές διαρρύθμιση Ν. 1337/83 εισφορά σε γη και χρήμα οι ιδιοκτησίες που έχουν παραχωρηθεί σε πρόσφυγες για αγροτική αποκατάσταση, εντασσόμενες στο σχέδιο πόλης με τις διαδικασίες του κεφαλαίου Α του Ν. 1337/83, εφόσον κατά το χρόνο συντάξεως της πράξης εφαρμογής εξακολουθούν να ανήκουν κατά κυριότητα στον αρχικό δικαιούχο, το σύζυγό του, τους

31 κατιόντες και τους συζύγους και τους αδελφούς τους και η έκταση έχει αποκτηθεί από αυτούς με νόμιμο τρόπο, υπόκεινται σε μειωμένη κατά το ήμισυ εισφορά σε γη και χρήμα, έναντι της προβλεπόμενης στα άρθρα 8 παρ. 4 και 9 παρ. 2 του Ν. 1337/83 / η μείωση της εισφοράς αφορά σε τμήμα της ιδιοκτησίας μέχρι 2000 τ.μ. και όχι στο σύνολό της / για τον υπολογισμό δε της εισφοράς λαμβάνονται υπόψη το εμβαδόν που είχε η ιδιοκτησία στις και μάλιστα το άθροισμα των ιδιοκτησιών ενός και του αυτού ιδιοκτήτη στα όρια της προς ένταξη περιοχής ή επί εξαδιαιρέτου ιδιοκτησίας το εμβαδόν που αντιστοιχεί στο ιδανικό μερίδιο κάθε συνιδιοκτήτη, όπως είχε διαμορφωθεί στις Ε' 3641/1999 Εισηγητής : Α. Θεοφιλοπούλου Σύμβουλος 78 ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ όροι και περιορισμοί δομήσεως καθορισμός χρήσεων βλ. ανωτ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ αυθαίρετα αυθαίρετη αλλαγή χρήσεως βλ. ανωτ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Σχέδια πόλεων - οικοδομές αυθαίρετα διαδικασία η Επιτροπή Κρίσεως Αυθαιρέτων, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του από 5/ Π.Δ. έχει αρμοδιότητα να κρίνει μόνο περί της υπάρξεως ή μη των αυθαιρέτων κατασκευών που είχαν διαπιστωθεί ήδη με την έκθεση αυτοψίας και όχι να προβεί η ίδια για πρώτη φορά στη διαπίστωση και το χαρακτηρισμό αυθαιρέτου... Δ' 744/2000 Εισηγητής : Κ. Ευστρατίου

32 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί διορισμός άνευ διαγωνισμού μη νόμιμη επιλογή διότι η οικεία Επιτροπή δεν είχε τη δυνατότητα να αγνοήσει την προκήρυξη και να προβεί στην επιλογή βάσει τυπικού προσόντος που η ίδια καθόρισε τροποποιώντας στο σημείο αυτό το σχετικό όρο της προκήρυξης... Γ' 675/2001 Εισηγητής : Μ. Παπαδοπούλου 82 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ μονιμοποίηση ν. 1476/1984 βλ. κατωτ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί αποδοχές επιδόματα δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι είναι συνταγματικώς ανεκτή, η εις το διηνεκές διατήρησις και καταβολή, συντρεχουσών των νομίμων προϋποθέσεων, ειδικώς εις το μονιμοποιηθέν κατά τον Ν. 1476/1984, προσωπικό, χωριστών επιδομάτων τυχόν ανερχομένων, ως εκ του τρόπου υπολογισμού των, εις ύψος ανώτερον του πράγματι καταβλλομένου εις τους ήδη υπηρετούντας μονίμους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι δικαιούνται της απολήψεως των αυτών επιδομάτων, άνευ της προβλέψεως ειδικής μεταβατικής περιόδου συντόμου διαρκείας, περί σταδιακής μειώσεως της προκυπτούσης, υπέρ του προσωπικού αυτού, διαφοράς, λόγω της εισπράξεως αυξημένων ποσών επιδομάτων, μέχρι πλήρους εξαλείψεώς της, προς πλήρη εξομοίωσιν του εν λόγω προσωπικού και από της απόψεως ταύτης, προς τους ήδη υπηρετούντας, μονίμους δημοσίους υπαλλήλους ως δικαιούχους των αυτών επιδομάτων... ΣΤ' 4042/2000 επταμ. Εισηγητής : Ν. Σακελλαρίου Σύμβουλος

33 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί αποδοχές επιδόματα επίδομα αλλοδαπής η ρύθμιση της ΚΥΑ Φ / περί της καταβολής του επιδόματος υπηρεσίας της αλλοδαπής σε συνάλλαγμα ισχύει, ως όλως ειδική, και στην περίπτωση κατά την οποίαν, λόγω αρνήσεως ή καθυστερήσεως καταβολής του, ασκήθη προσφυγή ή αγωγή στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο και το οφειλόμενο επίδομα καταβάλλεται πλέόν σ' εκτέλεση δικαστικής αποφάσεως... ΣΤ' 1427/2001 Εισηγητής : Ε. Νίκα 85 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί αποδοχές επιδόματα επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ο αποκλεισμός των επισκευαστών - συντηρητών των ακτινολογικών μηχανημάτων από τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, το οποίο λαμβάνουν, λόγω των κινδύνων από την ακτινοβολία, οι ακτινολόγοι και ακτινοθεραπευτές ιατροί, οι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων και εμφανιστές πλακών ως και οι αδελφές νοσοκόμοι που απασχολούνται εντός των ακτινολογικών θαλάμων, συνιστά άνιση μεταχείριση των επισκευαστών-συντηρητών, οι οποίοι απασχολούνται συνεχώς εντός των ιδίων ακτινολογικών θαλάμων... ΣΤ' 1596/2000 Εισηγητής : Ε. Νίκα 86 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί αποδοχές επιδόματα επίδομα ανθυγιεινής εργασίας όπως προκύπτει από τον οργανισμό του Υπουργείου Εμπορίου, προβλέπεται στο Υπουργείο αυτό

34 μονάδα εκτυπώσεως όφφσετ, η οποία χρησιμοποιεί τα ίδια ακριβώς μηχανήματα και τις ίδιες χημικές ουσίες, με την αντίστοιχη μονάδα του Εθνικού Τυπογραφείου, περαιτέρω δε οι εργαζόμενοι σ' αυτά εργάζοντο υπό τις αυτές ακριβώς συνθήκες όπως οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Τυπογραφείο, δικαιούμενοι του επιδόματος του Π.Δ. 904/78... ΣΤ' 1184/2001 επταμ. (κατ. Εισηγητής : Ν. Ντούβας παρ. 2275/2000 Ολομ.) Σύμβουλος 87 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί πειθαρχικό δίκαιο διαδικασία δικαίωμα ακροάσεως κατά την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον μονομελούς πειθαρχικού οργάνου το δικαίωμα ακροάσεως του εγκαλουμένου εξαντλείται με την υποβολή της εγγράφου απολογίας του, ενώ μετά την έκδοση της πειθαρχικής αποφάσεως, η οποία είναι αμετάκλητος δεν είναι νοητή η ακρόαση του τιμωρηθέντος από τον πειθαρχικώς τιμωρήσαντα... ΣΤ' 4122/1999 Εισηγητής : Ε. Αντωνόπουλος 88 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι στρατιωτικοί μονιμοποίηση μόνον οι εθελοντές, οι οποίοι εξεπλήρωσαν την εθελοντική από αυτούς αναληφθείσα υπηρεσία μπορούν, συντρεχόντων των όρων του νόμου, να μονιμοποιηθούν στις τάξεις του στρατεύματος / εξ αυτών παρέπεται ότι οι διατάξεις περί μονιμοποιήσεως εθελοντών δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής στην περίπτωση των ανακληθέντων στην ενέργεια εξ εφεδρείας εθελοντών υπαξιωματικών... Γ' 495/1998 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής : Ν. Στάθης 2612/92 πεντ.)

35 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Υπάλληλοι σωμάτων ασφαλείας αξιωματικοί πειθαρχικό δίκαιο κατ' άρθρ. 8 παρ. 1 του Ν.Δ. 343/1969 τιμωρείται πειθαρχικώς με την ποινή της αργίας με πρόσκαιρη παύση, η ανάρμοστη ενέργεια και συμπεριφορά του αξιωματικού τόσο εντός όσο και εκτός υπηρεσίας. Γ' 847/2000 Εισηγητής : Μ. Παπαδοπούλου 90 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φορολογία εισοδήματος γενικά απαλλαγές δυνάμει διεθνών συμβάσεων το ν.δ. 2672/1953 που κύρωσε τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ, εξαίρεσε τους φόρους εισοδήματος των αναφερομένων στο άρθρο 3 παρ. 1 του νομοθετικού αυτού διατάγματος ξένων εταιρειών από την προβλεπόμενη απαλλαγή... Β' 843/2001 επταμ. Εισηγητής : Ν. Σκλίας Σύμβουλος 91 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φορολογία εισοδήματος γενικά διαδικασία έκθεση ελέγχου η φορολογική εξελεγκτική αρμοδιότητα ανήκει κατ' αρχήν στον οικείο Οικονομικό Έφορο (ήδη Προϊστάμενο ΔΟΥ), ο οποίος δικαιούται ν' αναθέτει την εντολή ελέγχου σ' ένα ή περισσότερους εφοριακούς ή άλλους δημοσίους υπαλλήλους / η εντολή αυτή πρέπει να δίδεται εγγράφως και να τροποποιείται εγγράφως αν υπάρξει σχετική ανάγκη προς τούτο / επομένως, στην περίπτωση που ο έλεγχος ανατίθεται σε περισσότερους από ένα ελεγκτές, πρέπει να διενεργείται από όλους και η σχετική έκθεση ελέγχου να υπογράφεται από όλους / αν ο έλεγχος διενεργηθεί αν και δεν υπήρξε έγγραφη

36 σχετική τροποποίηση της εντολής ελέγχου όχι από όλους τους ορισθέντες ελεγκτές, αλλά από μερικούς από αυτούς, οι οποίοι και υπογράφουν τη σχετική έκθεση ελέγχου, το στηριζόμενο στην εν λόγω έκθεση φύλλο ελέγχου είναι νομικά πλημμελές και η πλημμέλειά του αυτή δεν καλύπτεται από την έγκριση της έκθεσης ελέγχου από τον οικονομικό Έφορο. Β' 1531/2001 επταμ. Εισηγητής : Ε. Γαλανού Σύμβουλος 92 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φορολογία εισοδήματος Γ' πηγή μερίσματα μερίσματα διανεμόμενα καθ' οιονδήποτε χρόνο μετά την , υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (φορολογούμενη επ' ονόματι των δικαιούχων / αν προέρχονται από κέρδη διαχειριστικής χρήσεως η οποία έληξε κατά το χρονικό διάστημα από μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 2065/92 δηλαδή μέχρι αδιαφόρως αν τα κέρδη, πριν από τη διανομή τους, έχουν φορολογηθεί επ' ονόματι της εταιρείας / αν τα μερίσματα προέρχονται από κέρδη προηγουμένων χρήσεων, υπόκεινται, επίσης, σε παρακράτηση φόρου (φορολογούμενη και αυτή επ' ονόματι των δικαιούχων), εφ' όσον διανεμήθησαν από μέχρι την κατάθεση του σχεδίου νόμου στη Βουλή ( ), υπόκεινται δε σε φόρο που βαρύνει την εταιρεία, εφ' όσων διενεμήθησαν από την κατάθεση του σχεδίου νόμου και μετά... Β' 1100/2001 επταμ. Εισηγητής : Σ. Μαρκάτης 93 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ Φορολογία κληρονομιών αντικείμενο από το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.Δ. 118/1973 συνάγεται ότι το γεγονός της μη συμπεριλήψεως στην κληρονομία του τιμήματος πωλήσεως

37 ακινήτου υπό του κληρονομηθέντος δύναται να αποδειχθεί όχι μόνον εξ εγγράφων αποδεικνυόντων αμέσως την ανάλωση του τιμήματος, αλλά και εκ γεγονότων, εκ της εκτιμήσεως των οποίων βάσει των κανόνων της λογικής και της κοινής πείρας, συνάγεται συμπέρασμα ότι το ποσό του τιμήματος ή μέρος αυτού αναλώθηκε και δεν περιλαμβάνεται στην κληρονομία... Β' 505/2000 Εισηγητής : Σ. Μαρκάτης 94 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων κατά την έννοια του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν. 1587/1950 εάν η μεταβίβαση υπό αναβλητική ή διαλυτική αίρεση, ματαιωθεί, συνεπεία ατονίας της αναβλητικής ή εξόδου της διαλυτικής αιρέσεως, επιστρέφεται το ήμισυ του κατά την κατάρτιση της συμβάσεως καταβληθέντος φόρου, δεν είναι δε δυνατή η επιβολή συμπληρωματικού φόρου για την επί πλέον της δηλωθείσης αξία του ακινήτου στο οποίο αφορούσε η σύμβαση. Β' 347/2000 Εισηγητής : Ν. Μαρκουλάκης 95 ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Φορολογίες διάφορες φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων στον προβλεπόμενο από τον Ν. 1676/86 φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων υπόκειται, μεταξύ άλλων, κάθε, αδιακρίτως, αύξηση του κεφαλαίου εμπορικής επιχειρήσεως που δεν εμπίπτει στις περιοριστικώς από το νόμο αναφερόμενες περιπτώσεις απαλλαγής ή εξαιρέσεως από το φόρο / εφ' όσον, συνεπώς, δεν περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις αυτές η κατά τις διατάξεις του Ν. 1386/83 αναγκαστική αύξηση του κεφαλαίου εμπορικής επιχειρήσεως, και η εν λόγω αύξηση αποτελεί συγκέντρωση κεφαλαίων και υπόκειται στο φόρο / τούτο δε

38 ανεξαρτήτως αν πραγματοποιείται με νέες εισφορές προς την εταιρεία ή με "κεφαλοποίηση" υφισταμένων οφειλών της / γιατί και στην περίπτωση της κεφαλοποίησης επέρχεται αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας με τη διαφορά ότι η εισφορά του νέου κεφαλαίου γίνεται με αντίστοιχη απόσβεση των απαιτήσεων των δανειστών και όχι με καταβολή μετρητών ή εισφορά εις είδος... Β' 77/2000 Εισηγητής : Ι. Γράβαρης 96 ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ θεώρηση βλ. ανωτ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Φόρος προστιθεμένης αξίας διαδικασία προσωρινή πράξη η έκδοση προσωρινής πράξεως προσδιορισμού του φόρου προστιθεμένης αξίας επιτρέπεται με βάση το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 1642/86, εφόσον η παράλειψη δηλώσεως της φορολογητέας αξίας ή η ανακρίβεια της δηλωθείσης αξίας ή ο εσφαλμένος υπολογισμός των ποσοστών ή εκπτώσεων προκύπτει από τα βιβλία ή τα στοιχεία του υπόχρεου στο φόρο, αποκλείεται δε η επέκταση του φορολογικού ελέγχου σε στοιχεία εκτός των βιβλίων και στοιχείων του υποχρέου και η, ως εκ τούτου, προσθήκη φορολογητέας αξίας που δεν προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία αυτού / στα πλαίσια του ανωτέρω ελέγχου των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων δεν αποκλείεται ο έλεγχος της γνησιότητας και του αληθούς εν γένει της συναλλαγής, για την οποία φέρονται ότι εκδόθηκαν τα τιμολόγια ή άλλα στοιχεία, με βάση τα οποία η ελεγχόμενη επιχείρηση προέβη σε έκπτωση φόρου εισφορών, όταν μάλιστα με βάση αυτά έτυχε επιστροφής φόρου, αν είτε λόγω του εμφανούς της μη γνησιότητας ή του μη αληθούς της συναλλαγής είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, όπως οι

39 πληροφορίες του ελέγχου ή τα πορίσματα ελέγχου σε τρίτη επιχείρηση, ο έλεγχος αχθεί αιτιολογημένα στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία αυτά δεν ανταποκρίνονται σε συναλλαγές, γιατί και στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για φορολογικό έλεγχο προς εξακρίβωση φορολογητέας αξίας πέραν αυτής που προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου σε φόρο, αλλά για έλεγχο προς εξακρίβωση της γνησιότητας και εν γένει της ακριβείας της δηλώσεως που έχει υποβληθεί στη φορολογική αρχή ως προς της εισφορές και τα στοιχεία που τις δικαιολογούν... Β' 1538/2001 επταμ. (κατ. παρ. 537/2001 πεντ.) Εισηγητής : Ε. Αναγνωστοπούλου

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ναύπλιο, 28-1-2014 Αριθμ.πρωτ:690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΥΤΕΚΩ Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Τμήμα Μητρώου Τηλ.210-3606283 & 210-3623275 FAX: 210-3605545 Email:taapt.ag@tayteko.gr Site:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 31.03.2015 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2408/96 (ΦΕΚ 104Α/4-6-96), της παρ. 2 του άρθρου 17 και της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας.

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60 Ελληνική ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74895 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 04/2013 για την αγορά κτιρίου/ων προς στέγαση των εκπαιδευτικών ερευνητικών αναγκών και δραστηριοτήτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Α. Παραγραφή υποθέσεων Φόρου Εισοδήματος Β. Παραγραφή στο Φ.Π.Α. Γ. Παραγραφή σε μη υποβολή δήλωσης Δ. Παραγραφή βεβαιωθέντων χρεών στις Δημόσιες Υπηρεσίες Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 14 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. με δικαστές τους Ανδρέα Διαμαντή, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215000 e-mail: diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (Ρ.Α.Σ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (Ρ.Α.Σ.) Αθ Aθήνα, 14-05-2015 Αριθ. Πρωτ.:3365 Πληροφορίες: Α. Τσουμαλάκου Α. Μπέκα Τηλέφωνο : 210 3860192/142 Fax : 210 3860149 E-mail : atsoumalakou@ras-el.gr abeka@ras-el.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα