ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού διάθεσης διαχείρισης βοσκοτόπων δικαιοδοσίας του Δήμου Ικαρίας, ρυθμίζουν : 1. Τον καθορισμό και τη διάθεση των βοσκοτόπων και των βοσκήσιμων εκτάσεων στους κτηνοτρόφους δημότες του Δήμου. 2. Τον καθορισμό του ετήσιου δικαιώματος βοσκής. 3. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων χρήσης των εν λόγω βοσκοτόπων. 4. Τον καθορισμό της έννοιας της αυθαιρέτου βόσκησης και τον προσδιορισμό των σχετικών συνεπειών των παραβατών. 5. Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των κτηνοτρόφων, σχετικά με τη βόσκηση των ζώων τους σε βελτιωθέντες βοσκήσιμους τόπους και σε δημόσια δάση. 6. Την επιβολή προστίμων για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού μπορεί να τροποποιούνται, να καταργούνται ή να συμπληρώνονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λαμβάνεται κάθε φορά με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και είναι υποχρεωτικές για όλους ανεξαιρέτως τους δημότες κτηνοτρόφους της Διοικητικής Περιφέρειας του Δήμου Ικαρίας. ΑΡΘΡΟ 2 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Αυτός ο Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 (εδάφιο Ι, παρ. α, υπ. 14) του Ν. 3463/2006 και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 79 (εδάφιο 1, παρ. δ, υπ. δ 2 ) του ίδιου νόμου. ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Οι βοσκότοποι στο Δήμο Ικαρίας ανέρχονται συνολικά σε Ογδόντα Έξι Χιλιάδες (86.000) στρέμματα περίπου και εκτείνονται σε όλες σχεδόν τις δημοτικές/τοπικές κοινότητες του Δήμου. Κατόπιν συνεννοήσεως με τη Διεύθυνση Δασών Σάμου, προέκυψε ότι από αυτούς είναι τελικά διαθέσιμοι οι ακόλουθοι: Ειδικότερα οι διαθέσιμοι προς βόσκηση βοσκότοποι κατά δημοτική /τοπική Κοινότητα έχουν ως εξής: Ο βοσκότοπος της Τοπικής Κοινότητας ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ καλύπτει έκταση στρεμμάτων ( 625 ΖΜ ) Ο βοσκότοπος της Τοπικής Κοινότητας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ καλύπτει έκταση στρεμμάτων. ( 880 ΖΜ ) Ο βοσκότοπος της Δημοτικής Κοινότητας ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ καλύπτει έκταση στρεμμάτων. ( 484 ΖΜ ) 1

2 Ο βοσκότοπος της Τοπικής Κοινότητας ΕΥΔΗΛΟΥ καλύπτει έκταση στρεμμάτων. ( 160 ΖΜ ) Ο βοσκότοπος της Τοπικής Κοινότητας ΦΡΑΝΤΑΤΟΥ καλύπτει έκταση στρεμμάτων. ( 170 ΖΜ ) Ο βοσκότοπος της Τοπικής Κοινότητας ΔΑΦΝΗΣ καλύπτει έκταση στρεμμάτων. ( 350 ΖΜ ) Ο βοσκότοπος της Τοπικής Κοινότητας ΜΑΓΓΑΝΙΤΗ καλύπτει έκταση στρεμμάτων. ( 180 ΖΜ ) Ο βοσκότοπος της Τοπικής Κοινότητας ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ καλύπτει έκταση στρεμμάτων. ( 400 ΖΜ ) Ο βοσκότοπος της Δημοτικής Κοινότητας ΡΑΧΩΝ καλύπτει έκταση στρεμμάτων. ( ΖΜ ) ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ : στρέμματα = εκτάρια (ha) Μέγιστος Αριθμός Ζ.Μ για είσοδο = Z.M Ελάχιστος Αριθμός Ζ.Μ για είσοδο = 444,9 Z.M Πίνακας Μετατροπής Ζώων σε Ζ.Μ ( Ζ.Μ / Κεφαλή ) Ίπποι, όνοι, Ημίονοι > 6 μηνών 1,00 Χοιρομητέρες Ελευθέρας Βοσκής 0,40 Παχυνόμενοι Χοίροι Ελευθέρας Βοσκής 0,27 Πρόβατα 0,15 Αίγες 0,15 Αρσενικά/Θηλυκά Βοοειδή <6 μηνών 0,20 Αρσενικά Βοοειδή & Δαμαλίδες 6-24 μηνών 0,60 Αρσενικά & Δαμαλίδες, Θηλάζουσες Αγελάδες & 1,00 Αγελάδες Γαλακτοπαραγωγής >24 μηνών ( Εγκύκλιος Ενιαίας Ενίσχυσης 2012 ) Παράδειγμα Υπολογισμού 1. Εκμετάλλευση έχει 40 αιγοπρόβατα, δηλαδή 40 χ 0,15 = 6,0 Ζ.Μ 2. Εκμετάλλευση έχει 40 αιγοπρόβατα & 3 Θηλάζουσες > 24 μηνών = 40 χ 0, χ 1,0 = 9,0 Ζ.Μ 2

3 ΑΡΘΡΟ 4: ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ Βοσκότοπος είναι η μη καλλιεργημένη χορτολιβαδική έκταση & θαμνώδης, η κύρια παραγωγή της οποίας αποτελεί τροφή για μεγάλα ή μικρά ποιμενικά, οικόσιτα και άγρια ζώα Η διαχείριση όλων των βοσκοτόπων (πεδινών, ημιορεινών, ορεινών), την κυριότητα, νομή ή χρήση των οποίων έχει ο Δήμος Ικαρίας, διενεργείται σε ενιαία βάση και υπάγεται στη μέριμνα του γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου, με γνώμονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, αλλά και τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των πολιτών σε ό,τι αφορά στην προστασία του υδροφόρου ορίζοντα. Οι βοσκήσιμοι τόποι (πεδινοί, ημιορεινοί, ορεινοί) διατίθενται στους δημότες κτηνοτρόφους του Δήμου Ικαρίας για τη βόσκηση των ζώων τους. Το γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου Ικαρίας, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών Κοινοτήτων, και αφού λάβουν υπόψη τους τα κτηματολόγια, τους τίτλους ιδιοκτησίας, καθώς και τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των πρώην Δήμων Αγίου Κηρύκου, Ευδήλου & Ραχών (οι οποίες αναφέρουν τις υφιστάμενες εκτάσεις Δημοτικών Βοσκοτόπων), συντάσσουν διαγράμματα σε κλίμακα 1 προς , 1 προς ή 1 προς ή με μεγαλύτερη, αν υπάρχει κατάλληλο χαρτογραφικό υλικό, στα οποία απεικονίζονται οι βοσκότοποι (πεδινοί, ηµιορεινοί και ορεινοί). Η απεικόνιση των βοσκοτόπων πρέπει να γίνει και σε ηλεκτρονική μορφή σε συνεργασία πάντοτε με την Διεύθυνση Δασών Σάμου & το Δασονομείο Ικαρίας. Τα διαγράμματα αυτά συνοδεύονται από πρακτικό, στο οποίο περιγράφεται ο βοσκότοπος περιμετρικά, αναφέρονται η θέση, τα όρια, η μορφή και κατά προσέγγιση η έκτασή του, καθώς και ο χαρακτηρισμός του ως πεδινού, ημιορεινού ή ορεινού. Οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει εντατικοποίηση, εξαιρούνται της βόσκησης από µεγάλα ή µικρά ποιµενικά, οικόσιτα ζώα. Σε κάθε περίπτωση η οριοθέτηση και η διαχείριση των βοσκοτόπων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) για να µην έρχεται σε αντίθεση µε τις χρήσεις γης και την προστασία του Περιβάλλοντος. Το Συμβούλιο, με απόφασή του, που λαμβάνεται δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, αφού προηγηθεί μη δεσμευτική γνωμοδότηση των τοπικών/ δημοτικών συμβουλίων, ορίζει: α) Λεπτομερώς κατά θέσεις και έκταση τους βοσκησίμους τόπους, όπως αυτοί έχουν χαρτογραφηθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, τον τρόπο της χρήσης τους και τον αριθμό των ζώων, μεγάλων η μικρών, των οποίων επιτρέπεται η βοσκή. Σε περίπτωση ανεπάρκειας των βοσκησίμων τόπων το συμβούλιο ορίζει κατά δημότη τον ανώτατο αριθμό των μικρών και μεγάλων ζώων, των οποίων επιτρέπεται η βοσκή. β) Το τυχόν υπάρχον περίσσευμα βοσκησίμων τόπων κατ`έκταση, όρια και το είδος των δεκτών προς βοσκή 3

4 σε αυτό ζώων. γ) Το ετήσιο δικαίωμα βοσκής των ζώων το οποίο υποχρεούται να καταβάλει οποιοσδήποτε νομίμως βόσκει τα ζώα του στις βοσκές. Το Συμβούλιο επίσης βεβαιώνει με λεπτομερή κατάλογο, ο οποίος καταχωρίζεται στην απόφασή του, το συνολικό αριθμό των μικρών και μεγάλων ζώων, τα οποία δικαιούται έκαστος να εισάγει στις βοσκές. Αν το Δημοτικό Συμβούλιο δεν εκδώσει για οποιοδήποτε λόγο για κάποιο έτος απόφαση για τη διάθεση των βοσκήσιμων τόπων, τότε ισχύει η προηγούμενη απόφασή του (αρθ. 7 παρ. 1 Ν. 2307/1995). Στον Δήμο Ικαρίας, ο τρόπος διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια δημοτικής/τοπικής κοινότητας του Δήμου, καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4β του Ν. 2539/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. α του Ν. 2946/2001, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου τοπικού συμβουλίου. Όταν γίνονται αιτήσεις για την εκμίσθωση των δημοτικών βοσκήσιμων εκτάσεων, λαμβάνουν μέρος σ αυτές και οι κατ επάγγελμα κτηνοτρόφοι, διαφορετικά η εκμίσθωση είναι άκυρη κατ άρθρο 5 παρ. 6 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958. ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ Οι βοσκήσιμοι τόποι, που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου Ικαρίας, και των οποίων την κυριότητα, νομή ή κατοχή έχει ο Δήμος, διατίθενται στους δημότες για τη βοσκή των ζώων τους. Το τυχόν περίσσευμα που απομένει διατίθεται με δημοπρασία. Η διάρκεια της μίσθωσης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρεις κτηνοτροφικές περιόδους, θερινές ή χειμερινές. Δικαίωμα χρήσης των δημοτικών βοσκοτόπων έχουν όλοι οι κτηνοτρόφοι που είναι κάτοικοι δημότες του Δήμου Ικαρίας, καθώς και άλλοι κάτοικοι του Δήμου που διατηρούν ζώα, που διαθέτουν κτηνοτροφική εκμετάλλευση, που αποδεικνύεται από την ατομική κτηνοτροφική δήλωση, καθώς επίσης και όλοι οι νέοι κτηνοτρόφοι του Δήμου Ικαρίας με ιδιαίτερη μνεία στη διάθεση συγκεκριμένου ποσοστού επί των διαθέσιμων εκτάσεων (με ή χωρίς ένταξη σε επενδυτικό σχέδιο) ή ακόμη και επί της περίσσειας των διαθέσιμων εκτάσεων (με δημοπρασία παρ.1, άρθρο 5, Β.Δ - ΦΕΚ Α 171/ ). Κάθε δημότης κτηνοτρόφος δικαιούται να βόσκει τα ζώα του, μικρά ή μεγάλα, στις ανωτέρω περιοχές. Όσοι έχουν καταστεί δημότες με αίτηση ή με άλλον τρόπο, έχουν δικαίωμα καρπώσεως των βοσκησίμων τόπων του δήμου μετά από τριετή, από την εγγραφή τους, πραγματική και συνεχή εγκατάστασή τους στο δήμο. Κατά την τριετία αυτή, έχουν το δικαίωμα χρήσης των βοσκησίμων τόπων με την καταβολή του δικαιώματος βοσκής που έχει οριστεί για τους δημότες προσαυξημένου κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Κύριοι ή καθ' οιονδήποτε τρόπο κάτοχοι βοσκησίμων τόπων συνολικώς μεγαλυτέρων των πεντακοσίων (500) στρεμμάτων, δεν δικαιούνται χρήση των δημοτικών ή κοινοτικών βοσκησίμων τόπων ( άρθρο 5 παρ. 4

5 2 Β.Δ - ΦΕΚ Α 171/ ). Αυτοί που εγγράφονται στα δημοτολόγια για να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές δεν αποκτούν δικαίωμα χρήσης των βοσκήσιμων τόπων του Δήμου. Κάθε δημότης κτηνοτρόφος δικαιούται να διατηρεί για τη φύλαξη ανά εκατόν πενήντα μικρά ζώα του έναν ετεροδημότη ποιμένα, ο οποίος δικαιούται να βόσκει μέχρι σαράντα μικρά και πέντε μεγάλα ζώα που του ανήκουν, με την προϋπόθεση όμως ότι θα καταβάλλει ετήσιο δικαίωμα διπλάσιο από εκείνο που έχει καθορισθεί για τους δημότες. Με τις ίδιες προϋποθέσεις δικαιούνται να βόσκουν τα ζώα τους και οι επίμορτοι καλλιεργητές αγρών που ανήκουν σε δημότες. Ετεροδημότης ποιμένας που συμβάλλεται εταιρικά με δημότη σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον εμπορικό νόμο, υποχρεούται να καταβάλλει για τα ζώα του δικαίωμα βοσκής διπλάσιο από αυτό που έχει καθορισθεί για τους δημότες. Σε καμιά περίπτωση τα ζώα του ετεροδημότη ποιμένα δεν μπορεί να είναι περισσότερα από τα μισά των ζώων του δημότη με τον οποίο έχει συνάψει οποιασδήποτε μορφής εταιρική σχέση. Το ίδιο ισχύει και αν ο ποιμένας προέρχεται από άλλο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ικαρίας. Η πρόσληψη ετεροδημότη ποιμένα με οποιονδήποτε όρο, επιτρέπεται μόνο ύστερα από έγγραφη άδεια του Δημάρχου. ( αρθ.5, Β.Δ - ΦΕΚ Α 171/ ) ΑΡΘΡΟ 6: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣ Κάθε δημότης δικαιούται να βόσκει εντός των δημοτικών ή κοινοτικών βοσκησίμων τόπων: α) Δωρεάν 4 μεγάλα και 10 μικρά ζώα (πρόβατα, αίγες). Για μεγάλα ζώα θηλάζοντα έως και 6 μηνών & για μικρά ζώα έως και 3 μηνών δεν καταβάλλεται δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 παρ. 2 Β.Δ - ΦΕΚ Α 171/ ). Το δικαίωμα βοσκής οφείλεται στο ακέραιο ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια χρήσεως της βοσκής, βεβαιώνεται δε και εισπράττεται (άρθρα 3 έως 5 του Ν.Δ. 318/1969). β) Με καταβολή ετησίου δικαιώματος, προσδιοριζομένου κατά κεφαλή ζώου, με απόφαση του Συμβουλίου, για τα ζώα που κατέχει πέρα του ανωτέρου αριθμού. Αν ο αριθμός ζώων κάθε δημότη υπερβαίνει το όριο της μικρής κτηνοτροφίας, κατά τις επιτόπιες συνθήκες, το οποίο δεν δύναται να είναι για κάθε κτηνοτροφική οικογένεια δημότη μεγαλύτερο των εκατό πενήντα μικρών και των δέκα πέντε μεγάλων ζώων, το Συμβούλιο υποχρεούται με την απόφαση του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού να προσδιορίσει δικαίωμα βοσκής αυξημένο και ανάλογο προς τη μισθωτική αξία της χορτονομής των βοσκησίμων τόπων. Αν το Συμβούλιο παραλείψει να ορίσει αυξημένο δικαίωμα βοσκής, τούτο λογίζεται επιβεβλημένο στο διπλάσιο του ορισθέντος για όσους έχουν κάτω των εκατόν πενήντα μικρών ή δέκα πέντε μεγάλων ζώων. 5

6 Σε περίπτωση ανεπάρκειας των βοσκησίμων τόπων, το δικαίωμα βοσκής ορίζεται αυξημένο και πάντως όχι πέρα του τετραπλάσιου του καθορισθέντος προηγουμένως για τα βόσκοντα ζώα των δημοτών και ετεροδημοτών. Το συνολικό ποσό που θα βεβαιωθεί και θα εισπραχθεί από τον Δήμο Ικαρίας θα χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των βοσκοτόπων με την επιδιόρθωση ή τη δημιουργία κτηνοτροφικών (ομβροδεξαμενές, ποτίστρες, κτηνοτροφική οδοποιία, στέγαστρα κ.λπ) ή με το εμπλουτισμό την βοσκήσιμης χλωρίδας. Αν το Δημοτικό Συμβούλιο δεν εκδώσει απόφαση για τα ανωτέρω, δηλαδή για τον καθορισμό του δικαιώματος, οι υπόχρεοι καταβάλλουν το ποσό που είχε καθορισθεί κατά το προηγούμενο έτος. Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί το δικαίωμα βοσκής από τους κτηνοτρόφους, τότε δε θα τους δίδεται η δυνατότητα μετακίνησης των κοπαδιών τους κατά τη επόμενη θερινή περίοδο. Επίσης αν προκύψουν επανειλημμένες καταγγελίες ή βεβαιωμένες παραβάσεις για κάποιον κτηνοτρόφο τότε δε θα του δίδεται η δυνατότητα μετακίνησης των κοπαδιών τους κατά την επόμενη θερινή περίοδο. ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να λάβουν δημοτικό βοσκότοπο, θα καταθέτουν έντυπη αίτηση στο Τμήμα Αγροτικής & Κτηνοτροφικής Παραγωγής & Αλιείας του Δήμου Ικαρίας έως 28 Φεβρουαρίου για να κάνουν χρήση του δημοτικού βοσκοτόπου. Με την αίτηση καταθέτουν συνημμένα: 1. Φωτοαντίγραφο τελευταίας κτηνοτροφικής δήλωσης. 2. Αντίγραφο αίτησης της Ενιαίας Ενίσχυσης από Ο. Π. Ε. Κ. Ε. Π. Ε. ή Ε. Α. Σ. 3. Βεβαίωση από το τοπικό πρόεδρο ή εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας, ότι αυτός που αιτείται τη χρήση βοσκοτόπου, δεν έχει προβεί από προηγούμενη χρήση του, σε ενέργειες περίφραξης, καλλιέργειας, με μηχανήματα ή άλλα μέσα, δεν έχει κάνει ρίψη λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων ή ενέργειες αποψίλωσης, με μηχανήματα ή άλλα μέσα ή φωτιά (κάψιμο) και γενικά δεν έχει κάνει ενέργειες, καταπάτησης του βοσκοτόπου καμιάς τοπικής κοινότητας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει κάνει παρεμβάσεις στο βοσκότοπο περιγράφονται από το τοπικό πρόεδρο ή εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας πάνω στην αίτηση του αιτούντα. 4. Υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 Ν.1599/1986 του αιτούντα στην οποία δηλώνει: «ότι δεν θα προβεί κατά τη χρήση του βοσκότοπου, σε ενέργειες περίφραξης, καλλιέργειας, με μηχανήματα ή άλλα μέσα δεν θα κάνει ρίψη λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων ή ενέργειες αποψίλωσης με μηχανήματα ή άλλα μέσα ή φωτιά (κάψιμο) και γενικά δεν θα κάνει ενέργειες καταπάτησης του βοσκοτόπου καμιάς τοπικής κοινότητας». 6

7 5. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο από συμβάσεις και μισθώσεις, πρόστιμα ή έχει ρύθμιση τυχών οφειλών από ανταποδοτικές υπηρεσίες(αυτή θα επισυναπτόμενη στο έντυπο της ατομικής αίτησης του κτηνοτρόφου). 6. Τα ίδια δικαιολογητικά ισχύουν για ετεροδημότες. 7. Εξαιρούνται των άρθρων 4 & 5 όταν αυτοί κάνουν χρήση δημοτικών βοσκοτόπων του Δήμου Ικαρίας για πρώτη φορά. 8. Για του νέους κτηνοτρόφους απαιτείται φωτοαντίγραφο της απόφαση έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση έγκρισης σχεδίου βελτίωσης. 9. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας επί τριετίας κατοίκου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν τα ανωτέρω τότε δεν θα μπορεί να χορηγηθεί στον αιτούντα κτηνοτρόφο δημοτικός βοσκότοπος, μέχρι αυτός να συμμορφωθεί με τον παρόντα κανονισμό. Αν διαπιστωθεί ότι Πρόεδρος ή Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας, βεβαίωσε ψευδώς εις βάρος του Δήμου και εις όφελος κτηνοτρόφου, τα περιγραφόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, τότε ο Πρόεδρος η ο Εκπρόσωπος θα διωχθεί με απόφαση Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου ή εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για παράβαση καθήκοντος. ΆΡΘΡΟ 8: ΈΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΗΣ Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στον παρόντα κανονισμό διαδικασιών με ευθύνη του Τμήματος Αγροτικής & Κτηνοτροφικής Παραγωγής & Αλιείας του Δήμου: 1. Συντάσσεται ο συγκεντρωτικός πίνακας, στον οποίον αναγράφονται όλα τα ονόματα των κτηνοτρόφων δημοτών και ετεροδημοτών ποιμένων δημοτών, ο αριθμός εκταρίων που τους αναλογούν, ο βοσκότοπος στον οποίο ποιμαίνουν τα ζώα τους και ο αριθμός των ζώων. 2. Ο συγκεντρωτικός πίνακας υπογράφεται από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 3. Εκδίδεται η ετήσια ατομική για κάθε κτηνοτρόφο άδεια βόσκησης των δημοτικών βοσκοτόπων ανά τοπική κοινότητα. 4. Η άδεια βόσκησης υπογράφεται από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 5. Η άδεια βόσκησης χορηγείται σε κάθε κτηνοτρόφο αφού πληρώσει το τέλος του δικαιώματος βοσκής. 6. Η άδεια βόσκησης περιέχει: Διάρκεια βόσκησης Το ονοματεπώνυμο του κτηνοτρόφου. Οι θέσεις και η έκταση των βοσκοτόπων. Ο αριθμός και το είδος των μικρών και μεγάλων ζώων. Ο αριθμός του διπλοτύπου πληρωμής δικαιώματος. Τη διαδρομή που θα ακολουθήσει για την είσοδο στο βοσκότοπο εφόσον σε αυτήν υπάρχουν καλλιεργούμενες εκτάσεις και μετά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου κτηνοτρόφου. 7

8 Δίνεται ειδική άδεια βόσκησης από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή Δήμαρχο, στα ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια του κτηνοτρόφου ή των λοιπών καλλιεργητών, μετά τη συγκομιδή των καλλιεργειών της ευρύτερης περιοχής βόσκησης και μετά από τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών των αγροτεμαχίων της περιοχής. ΑΡΘΡΟ 9: ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΒΟΣΚΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε μετακίνηση ζώων από τους κυρίους ή κατόχους αυτών χωρίς άδεια του Δημάρχου ή του αρμόδιου αντιδημάρχου και η τυχόν βόσκηση αυτών σε οποιοδήποτε βοσκήσιμο τόπο δικαιοδοσίας του Δήμου Ικαρίας θεωρείται αυθαίρετη και επισύρει κυρώσεις σε βάρος των παραβατών. Δεν θεωρείται αυθαίρετη βοσκή η βόσκηση ζώων που οδηγούνται σε θερινές ή χειμερινές βοσκές νομίμως, εφ όσον η παραμονή τους στην περιφέρεια του Δήμου δεν παρατείνεται πέραν των 48 ωρών. Η αυθαίρετη βόσκηση καθώς και η εν γένει διαδικασία εισόδου στις διαθέσιμες εκτάσεις των Δημοτικών Βοσκοτόπων, ελέγχεται από την επιτροπή ελέγχου που συστήνει ο Δήμος Ικαρίας το αργότερο δέκα (10) ημέρες από την είσοδο των ζώων σε αυτούς. Η επιτροπή αποτελείται από δύο (2) δημοτικούς συμβούλους και έναν (1) δημοτικό υπάλληλο. Η επιτροπή ελέγχει κάθε περίπτωση αυθαίρετης βόσκησης καθώς και τυχόν υπέρβασης του αριθμού των επιτρεπόμενων - από κάθε δικαιούχο - εισερχόμενων ζώων. (άρθρο 4, παρ. 1, Ν.318/1969). Οι υποχρεώσεις & τα δικαιώματα της επιτροπής ορίζονται στις παρ. 2, 3,4 του άρθρου 4 του Ν.318/1969. Αφού με πρακτικό διαπιστωθεί οιοδήποτε παράβαση συντάσσεται - σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 318/ συμπληρωματικός κατάλογος εσόδων με τα οφειλόμενα ποσά από τους παραβάτες. Αυτά ανέρχονται στο 50 % επί του καθορισμένου δικαιώματος βοσκής ( για αυθαίρετη χωρίς άδεια βόσκηση ) και στο 100 % ( για υπέρβαση αριθμού επιτρεπομένων ζώων ) σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.Δ 3033/1954. ΑΡΘΡΟ 10 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ & ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1. Απαγορεύεται η περιφορά ή η βοσκή και ο υπαίθριος σταυλισμός ζώων, σε ανοικτούς χώρους κατοικημένων περιοχών, σε αρχαιολογικούς χώρους, εκτός κι αν το επιτρέπει η αρμόδια υπηρεσία, τουριστικούς και κατασκηνωτικούς χώρους, σε χώρους που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, σε ακτές ομαδικής κολυμβήσεως και σε χώρους προσωρινής ή τελικής διαθέσεως απορριμάτων. Κατ` εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί η περιφορά και η βοσκή αιγοπροβάτων, κατά τη χειμερινή μόνον περίοδο, σε κατασκηνωτικούς χώρους και ακτές ομαδικής κολυμβήσεως, εφόσον δεν δημιουργούνται προβλήματα, σε βάρος του περιβάλλοντος. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εισόδου των ζώων εντός των οικισμών και περιφοράς των σε κοινόχρηστους χώρους, όπως πλατείες, πάρκα, άλση, παιδικές χαρές, χώρους κοιμητηρίων, βρύσες, 8

9 εγκαταστάσεις κ.λ.π., προς αναζήτηση τροφής και νερού με την πρόσθετη καταμήνυση των υπαιτίων προς άσκηση αρμοδίως ποινικής δίωξης για παραβάσεις υγειονομικών διατάξεων και σε συντρέχουσες περιπτώσεις φθοράς κοινής περιουσίας. Στην περίπτωση αυτή, και ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους των ζώων, επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο ευρώ για κάθε παραβίαση. 2. Στις περιπτώσεις που η παράνομη βόσκηση τελείται κατ εξακολούθηση, θα ενεργείται καταμήνυση προς άσκηση αρμοδίως ποινικής δίωξης για το καθ εκάστην περίπτωση αντικείμενο της παράβασης σε συνδυασμό με τις γενικές περί πταισμάτων διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. 3. Τα υπό του παρόντος κανονισμού προβλεπόμενα σε βάρος των υπαιτίων, πρόστιμα, δικαιώματα και καταμηνύσεις επιβάλλονται δι αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση έγγραφη έκθεση ή διαπιστωτική πράξη της προς τούτο συγκροτηθείσης υπ αυτού επιτροπής εισαγωγής των ζώων στις βοσκές και ελέγχου αυθαίρετης βόσκησης. ( παρ.4, άρθρο 6, ΦΕΚ 343 Β Υγειονομικοί Όροι Πτηνο-κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων). ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ΒΕΛΤΙΩΘΕΝΤΕΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ Το σύνολο των εισπράξεων του δικαιώματος βοσκής, όπως περιγράφηκε στα άρθρα 5 & 6 του παρόντος κανονισμού, διατίθεται για τη βελτίωση βοσκοτόπων. Οι εργασίες βελτίωσης των βοσκοτόπων γίνονται με βάση ειδική μελέτη που συντάσσει γεωπόνος και εγκρίνεται κατά τη νόμιμη διαδικασία. Όλα τα εισαγόμενα σε βελτιωθείσες βοσκές ζώα, μικρά ή μεγάλα, υπόκεινται πέραν του προβλεπομένου από τον παρόντα κανονισμό δικαιώματος βοσκής, σε ειδικό δικαίωμα χρήσης βελτιωμένων βοσκοτόπων, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ύψος του ειδικού αυτού δικαιώματος προκύπτει από τη διαίρεση των ετησίων δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του βελτιωθέντος βοσκοτόπου του Δήμου, προσαυξημένων κατά ποσοστό 10% δια του αριθμού των ζώων, τα οποία μπορούν βάσει της βοσκοϊκανότητας να εισαχθούν σ αυτόν. Οι δημότες που επιθυμούν να βόσκουν τα ζώα τους σε βελτιωμένο βοσκότοπο, εφ όσον υπάρχει στην περιοχή, υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική προς τούτο δήλωση στο γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου τον Σεπτέμβριο κάθε έτους. Βάσει αυτών των δηλώσεων, το Δημοτικό Συμβούλιο εκδίδει απόφαση σύμφωνα με την οποία: 1. Καθορίζει τον αριθμό των ζώων κατά είδος που δικαιούται να εισάγει στις βοσκές κάθε δημότης και σε περίπτωση περισσεύματος κατανέμει τον αριθμό των επί πλέον εισαγομένων ζώων κατά δημότη. 2. Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του βελτιωμένου βοσκοτόπου και τον τρόπο και χρόνο εισαγωγής των ζώων κάθε δικαιούχου. Βάσει του κανονισμού αυτού, ο Δήμαρχος χορηγεί σχετική άδεια. 3. Περίσσευμα που δεν καλύπτεται από τα ζώα των δημοτών, εκμισθώνεται με δημοπρασία σε κατ 9

10 επάγγελμα κτηνοτρόφους. 4. Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς κατά κεφαλή ζώου ισούται με το σύνολο του απλού δικαιώματος βοσκής και του ειδικού δικαιώματος χρήσεως βελτιωθέντος βοσκοτόπου. 5. Όσοι εισάγουν αυθαίρετα ζώα σε βελτιωμένο υπάρχοντα στη δικαιοδοσία του Δήμου βοσκότοπο, υπόκεινται σε πρόστιμο ίσο προς το πενταπλάσιο ή αν πρόκειται για ετεροδημότες, στο δεκαπλάσιο του καθορισμένου ειδικού δικαιώματος. ΑΡΘΡΟ 12 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ Εξαιρούνται της βόσκησης εκτάσεις για τις οποίες υπάρχουν απαγορεύσεις που απορρέουν από τη δασική νομοθεσία και τις δασικές απαγορευτικές διατάξεις (καμένες, αναδασωτέες, λόγω υλοτομίας) ή από την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων. Το δικαίωμα της βόσκησης σε δημόσια δάση, μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις και μη πεδινά χορτολίβαδα, στα οποία αυτή δεν έχει απαγορευτεί από τη δημόσια δασική διοίκηση και οι πρόσοδοι από τυχόν εκμίσθωσή της, περιέρχονται στο Δήμο. Εξαιρούνται τα δάση, μερικώς δασοσκεπή λιβάδια και χορτολίβαδα, που εκμισθώνονται για βόσκηση από τη Διεύθυνση δημοσίων κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Στις παραπάνω εκτάσεις καθώς και στις εκτάσεις που ανήκουν ή θα ανήκουν μελλοντικά στο Δήμο, ή σ αυτές που ανήκουν στην κυριότητα ή στη νομή των κατοίκων του Δήμου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το δάσος, η μερικώς δασοσκεπής έκταση και το μη πεδινό χορτολίβαδο, δικαιούνται οι κάτοικοι του δήμου να βόσκουν τα μικρά ή μεγάλα ζώα τους, υπό την προϋπόθεση όμως τήρησης των διατάξεων της Δημοτικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Σε περίπτωση που ο Δήμος θελήσει να προβεί στην ενοικίαση των δημοτικών του ανωτέρω εκτάσεων, για τη σύνταξη της διακήρυξης και τη διενέργεια της προβλεπόμενης από το νόμο δημοπρασίας, οφείλει να εφαρμόσει τις τεχνικές υποδείξεις του οικείου δασάρχη, ο οποίος δικαιούται να παρίσταται σύμφωνα με το νόμο αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. ΑΡΘΡΟ 13: ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την ίδρυση νέων σταυλικών εγκαταστάσεων θα πρέπει μετά από γνωμοδότηση του εκάστοτε συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας και από έγκριση του Δημάρχου ή του αρμόδιου αντιδημάρχου (σύμφωνα με το Νόμο υπ αριθμ.4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ.Α.52) να υπάρχει συγκεκριμένος χώρος που θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ώστε να μη δυσχερανθεί η δημόσια υγεία και η ομαλή λειτουργία της κοινωνικής ζωής των κατοίκων της περιοχής. Η οικόσιτη κτηνοτροφία θα πρέπει να γίνεται χωρίς να ενοχλεί τους περίοικους και οπωσδήποτε θα πρέπει να λαμβάνονται όλα εκείνα τα απαραίτητα μέσα ώστε οι υποδομές να διατηρούνται καθαρές και να μη επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 10

11 ΑΡΘΡΟ 14: ΜΗΤΡΩΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Στη αρχή κάθε έτους και μέχρι την 31η Μαρτίου, μετά από σχετική ανακοίνωση που θα εκδοθεί από το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου Ικαρίας, θα γίνεται η σύνταξη του μητρώου κτηνοτρόφων με την εγγραφή σ αυτό όλων των κτηνοτρόφων δημοτών που κατοικούν και δραστηριοποιούνται εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Ικαρίας. Στο απογραφικό δελτίο, που θα συντάσσουν οι κτηνοτρόφοι εκτός από τα στοιχεία και τα στοιχεία της επιχείρησής τους, θα αναφέρονται στα τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν & στις λύσεις που προτείνουν. Τα αιτήματα των κτηνοτρόφων που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο, σχετικά με τη μετακίνηση των ζώων τους, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τα αιτήματα των κτηνοτρόφων εκείνων οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο εν λόγω μητρώο. Τα στοιχεία που θα προκύψουν από την απογραφή των κτηνοτρόφων και τη σύνταξη του μητρώου των αγροτών θα συσχετιστούν και με στοιχεία που δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι σε άλλες υπηρεσίες, όπως η Δ/νση αγροτικής ανάπτυξης της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ κ.λπ. ΑΡΘΡΟ 15 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ Συστήνεται Δημοτική Επιτροπή Κτηνοτροφίας, με διετή θητεία, αποτελούμενη από: 1. Τον Αντιδήμαρχο, υπεύθυνο για θέματα κτηνοτροφίας, ως πρόεδρο 2. Τους προέδρους των Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων, στις οποίες υπάρχουν διατιθέμενες προς ενοικίαση Δημοτικές Βοσκήσιμες εκτάσεις. 3. Έναν εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων, ως μέλος, ο οποίος θα είναι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφος και θα ορίζεται από το Δήμαρχο. Έργο της επιτροπής είναι να εξετάζει τα αιτήματα που υποβάλλουν στο Δήμο οι δημότες κτηνοτρόφοι για την ενοικίαση δημοτικών βοσκοτόπων και κατόπιν να γνωμοδοτεί στο δήμαρχο για την έκδοση ή μη της σχετικής άδειας εισόδου. Η Επιτροπή ελέγχου χρήσης Δημοτικών Βοσκοτόπων συνίσταται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού. ΑΡΘΡΟ 16 : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Απαγορεύεται ρητά η μετακίνηση των ζώων του για βόσκηση στις άλλες δημοτικές ή τοπικές κοινότητες του Δήμου, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του Δημάρχου ή του αρμόδιου αντιδημάρχου. Σε περίπτωση που βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα του Δήμου η παρά τα ανωτέρω οριζόμενα μετακίνηση από δημότες κτηνοτρόφους ή διαπιστωθεί ότι παραβαίνουν τον τεθέντα από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου περιορισμό ή διαπιστωθεί αυθαίρετη είσοδος από μη δικαιούχο βάσει του καταλόγου βοσκής, η εν λόγω βόσκηση θεωρείται αυθαίρετη και παράνομη και επιβάλλεται σε βάρος τους πρόστιμο, το ύψος 11

12 του οποίου ανέρχεται σε 1,5 ευρώ ανά μικρό ζώο και 5,0 ευρώ ανά μεγάλο που καταμετράται από τον επιτόπιο έλεγχο της επιτροπής ελέγχου ζώων του άρθρου 12. Η κατά παράβαση των προηγουμένων διατάξεων του παρόντος άρθρου μετακίνηση και παραμονή ποιμνίων σε βοσκήσιμες περιοχές πέραν των 48 ωρών, επισύρει σε βάρος των κυρίων τους για κάθε επιπλέον μέρα παραμονής τους πρόσθετο αυτοτελές πρόστιμο, το ύψος του οποίου ορίζεται όπως την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου. 2. Απαγορεύεται ρητά η παραμονή των ποιμνίων των κτηνοτρόφων στις υφιστάμενες ποτίστρες της περιοχής, όπου βόσκουν τα ζώα τους, χρήση δε αυτών δικαιούνται να κάνουν μόνο για όσο χρόνο ποτίζουν τα ζώα τους. Η εμφάνιση ετέρου ποιμνίου σ αυτές, υποχρεώνει τον ποιμένα του κοπαδιού που ποτίζει τα ζώα του να απομακρυνθεί εντός ευλόγου χρόνου για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του ποιμνίου του αναμένοντος να ποτίσει τα ζώα του κτηνοτρόφου. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο Απαγορεύεται η δημιουργία μόνιμης ή πρόχειρης εγκατάστασης σταυλισμού ζώων ή αρμέγματος σε απόσταση 300 μέτρων από κοινόχρηστες ποτίστρες. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο Απαγορεύεται η δημιουργία περισσοτέρων από δύο πρόχειρων εγκαταστάσεων σταυλισμού ζώων ή αρμέγματος. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο Απαγορεύεται ρητά η χωρίς την συνοδεία των κυρίων τους ή βοηθών τους, ελεύθερη διακίνηση των ζώων εντός των ορίων του δήμου. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους Απαγορεύεται η σφαγή ζώων εκτός σφαγείων. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους Απαγορεύεται η απόθεση υπολειμμάτων η κουφαριών ή οστών ζώων στους γεωργικούς και κτηνοτροφικούς δρόμους. Τα υπολείμματα θα πρέπει να θάβονται με μέριμνα του κτηνοτρόφου. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο Απαγορεύεται η βόσκηση εντός των αγροτεμαχίων εκτός αν το επιτρέπει γραπτώς ο ιδιοκτήτης και χωρίς να προκαλέσουν ζημίες σε γειτονικά αγροτεμάχια. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται να τον περιφράζουν. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 1000 και τους επιβάλλεται η άμεση απομάκρυνση της περίφραξης. 10. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται να τον καλλιεργούν με μηχανικά ή άλλα μέσα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται να τον λιπαίνουν και να κάνουν ρίψη φυτοφαρμάκων σε αυτόν. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται να τον αποψιλώνουν με μηχανικά ή άλλα μέσα (πχ κάψιμο). Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται να προβαίνουν σε ενέργειες καταπάτησης και αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται να τον υπεκμισθώνουν σε 12

13 τρίτους. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται να αποκλείουν περιφράσσουν δρόμους πρόσβασης προς τους βοσκοτόπους (αγροτικό δίκτυο). Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται να επεμβαίνουν στα δίκτυα άρδευσης ή στις πηγές που έχει γίνει υδρομάστευση, για πότισμα των ζώων. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο Απαγορεύεται η βοσκή σε απόσταση 500μ. από τις εθνικές επαρχιακές οδούς της Νήσου Ικαρίας. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 500. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι συντρέχουν παραβάσεις, όπως αυτές που περιγράφονται στις παραγράφους του παρόντος άρθρου, δεν θα χορηγείται στον αιτούντα κτηνοτρόφο δηµοτικός βοσκότοπος, µέχρι αυτός να συμμορφωθεί µε τον παρόντα κανονισµό. Στην περίπτωση που δεν συμμορφωθεί, ή υποτροπιάσει, µε ευθύνη του ηµάρχου ή του αρµόδιου Αντιδημάρχου ή εντεταλμένου ηµοτικού Συμβούλου, παραπέμπεται το θέµα αυτό στην αρµόδια επιτροπή ελέγχου ζώων, για τη λήψη µέτρων προστασίας του δηµοτικού βοσκότοπου και εκδίωξη µε κάθε νόµιµο τρόπο του καταπατητή κτηνοτρόφου. Επίσης, παραπέμπεται στα αρµόδια δικαστήρια αν δεν συμμορφωθεί µετά από την επιβολή προστίµου, η οποία είναι υποχρεωτική. Η ευθύνη των κυρίων των ζώων είναι αντικειμενική. Η από πλευράς των προστηθέντων ή βοηθών εκπληρώσεως των κυρίων των ζώων κτηνοτρόφων τέλεση των ανωτέρω παραβάσεων, δηλαδή η από μέρους των υπευθύνων για την εν γένει φύλαξη και βόσκηση ζώων τους προσώπων αυθαίρετη παρά τις ανωτέρω διατάξεις μετακίνησή τους, δεν απαλλάσσει τον προστήσαντα κτηνοτρόφο από την υποχρέωση καταβολής του βεβαιωθέντος σε βάρος του διοικητικού κατά τα ανωτέρω προστίμου, ακόμη και αν επικαλεσθεί το στοιχείο της έλλειψης της υποκειμενικής ευθύνης της παράβασης της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου στο πρόσωπό του. Ούτε ο ισχυρισμός αυτού ότι η εν λόγω μετακίνηση έγινε άνευ αδείας και εν αγνοία του, δύναται να αποτελέσει λόγο εξάλειψης της βεβαιωθείσης σε βάρος του παραβάσεως και επιβολής προστίμου.. ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 1. Ανεπιτήρητο παραγωγικό ζώο είναι το βοοειδές ή προβατοειδές ή αιγοειδές που βρίσκεται εκτός της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του ιδιοκτήτη του, συμπεριλαμβανομένου του βοσκότοπου αυτής, άνευ επιτήρησης και το οποίο φέρει ή δεν φέρει σήμανση (παρ. 1 άρθρο 17 Ν. 4056/12). 2. Ο Δήμος μεριμνά για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ' οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη τους (παρ. 2 άρθρο 17 Ν. 4056/12). Για τον παραπάνω σκοπό, ο Δήμος ιδρύει και λειτουργεί κτηνοτροφική εκμετάλλευση, επιτρεπομένης της συνεργασίας με άλλα νομικά 13

14 ή φυσικά πρόσωπα, σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο ή την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Για να λειτουργήσει η προαναφερθείσα κτηνοτροφική εκμετάλλευση, χορηγείται στο δήμο κωδικός εκμετάλλευσης (παρ. 3 άρθρο 17 Ν. 4056/12). 3. Για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στο χειρισμό παραγωγικών ζώων. Τα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται οδηγούνται στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση της παραγράφου 2, σημαίνονται με ενώτια, καταχωρούνται στο μητρώο της εκμετάλλευσης και στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων και βρίσκονται υπό κτηνιατρική παρακολούθηση (παρ. 5 άρθρο 17 Ν. 4056/12). 4. Ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται από τη σήμανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, εφόσον μετά την παρέλευση δέκα ημερολογιακών ημερών από την περισυλλογή τους ο ιδιοκτήτης τους δεν αιτηθεί την επιστροφή τους, περιέρχονται στην ιδιοκτησία του δήμου (παρ. 6 άρθρο 17 Ν. 4056/12). Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου αιτηθεί την επιστροφή του, εντός του δεκαημέρου της παραγράφου 6, το συγκεκριμένο ζώο επιστρέφεται, αφού ο ιδιοκτήτης του καταβάλει στο δήμο δέκα (10) ευρώ ανά ημέρα διατήρησης του ζώου στη δημοτική κτηνοτροφική εγκατάσταση (παρ. 10 άρθρο 17 Ν. 4056/12). 5. Η εκποίηση των ζώων ή των προϊόντων που προέρχονται από αυτά γίνεται από το δήμο με διαδικασίες πλειστηριασμού. Ο Δήμος δύναται να διαθέτει δωρεάν σε φορείς με φιλανθρωπική στόχευση τα προϊόντα που προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης της παραγράφου 3 (παρ. 7 άρθρο 17 Ν. 4056/12). 6. Στο Δήμο συγκροτείται, με απόφαση του Δημάρχου, τριμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, με υποχρεωτική συμμετοχή ενός τουλάχιστον κτηνιάτρου ή γεωπόνου του δήμου. Στον ιδιοκτήτη ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου, που ταυτοποιείται από τη σήμανση του ζώου, επιβάλλονται πρόστιμα, δηλαδή πενήντα (50) ευρώ ανά ζώο για αιγοπρόβατα και εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά ζώο για βοοειδή. Το πρόστιμο βεβαιώνεται από την τριμελή επιτροπή, ενώ επιβάλλεται και εισπράττεται από την οικονομική υπηρεσία του δήμου. ΑΡΘΡΟ 18: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η αρμοδιότητα εφαρμογής αυτού του κανονισμού ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία του Δήμου ή σε άλλους υπαλλήλους εξουσιοδοτημένους από το Δήμαρχο. Διατάξεις νόμων ή ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στη διαχείριση διάθεση δημοτικών βοσκοτόπων και δεν αποτυπώνονται στο κείμενο του παρόντος, ισχύουν παράλληλα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Τα πρόστιμα που προβλέπονται σ αυτόν τον κανονισμό μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την οποία αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού βεβαιώνονται σύμφωνα με το νόμο. 14

15 Ο παρών Κανονισμός αποτελούμενος από δέκα οκτώ (18) άρθρα, αποκτά νόμιμη ισχύ αφού εγκριθεί από την Περιφερειακή Διοίκηση και κοινοποιηθεί με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Δήμου Ικαρίας και των δημοτικών ενοτήτων και των κοινοτικών καταστημάτων και ισχύει μέχρι νεότερης τροποποίησης. 15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθ.Απόφ: 26/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθ.Απόφ: 26/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθ.Απόφ: 26/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 7/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πολυγύρου Στον Πολύγυρο σήμερα την εικοστή εβδόμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 14 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 14 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 14 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 6 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 6 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 2 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 138/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 6 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Γαλαξείδι 10 Μαΐου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Αρ. Πρωτ: οικ. 10502 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΘΕΜΑ: «Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης κτηνοτρόφων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/06-03-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ρύθμιση βοσκής στην Τ.Κ. Σουλόπουλου Δήμου Ζίτσας, για το έτος 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2 η Συνεδρίαση 22 Μαρτίου 2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού διάθεσης διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο... Βοσκήσιμες γαίες - Ορισμός

Άρθρο... Βοσκήσιμες γαίες - Ορισμός 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ENATO ΒΟΣΚΗ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Άρθρο... Βοσκήσιμες γαίες - Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου κώδικα, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΩ6Ι-5ΔΝ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αριθμ.πρωτ.: 9578/ Αριθμός Απόφασης 123/2013

ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΩ6Ι-5ΔΝ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αριθμ.πρωτ.: 9578/ Αριθμός Απόφασης 123/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αριθμ.πρωτ.: 9578/3-7-2013 Αριθμός Απόφασης 123/2013 Διεύθυνση : Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 16 Μαΐου 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 16 Μαΐου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 16 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 65

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης / 29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης / 29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 46/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης / 29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Προϋπολογισμού: 4.960 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 4.960 (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε και αφορά εργασίες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 9 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 9 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 9 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου. Αριθμός Απόφασης 139/2016 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια :

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π1) ΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : α) Γεωργία Είναι ο τομέας της οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016 ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2019 Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2016 Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016 Κανονισμός (ΕΕ)1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις- Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Απριλίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 16736 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 23.01.2015 ΤΜΗΜΑΤΑ: 1. ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:13786

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : Συνοπτικός τίτλος. 63(I) του 1998 173(I) του 2002. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αριθμός ισοδύναμων ζώων. Χώροι προστασίας <6 6-10 11-20 21-40 41-80 81-160 161-320 321-650 >650

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αριθμός ισοδύναμων ζώων. Χώροι προστασίας <6 6-10 11-20 21-40 41-80 81-160 161-320 321-650 >650 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Για τα Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, βιομηχανίες και βιοτεχνίες με παραγωγικές διαδικασίες, βιομηχανίες και βιοτεχνίες που παράγουν προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία, κατασκηνωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Άρθρο 25 Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παράγραφος 1 Ομάδες Παραγωγών - Οργανώσεις Παραγωγών 1. α) Οι Ομάδες παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες με πλήρη δικαιοπρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 1653 Άρτα, 03/04/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (αγροκτημάτων) που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου, των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 6ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 6ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 74/2014 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 16 Μαΐου 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 16 Μαΐου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 16 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 66

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Καρπενήσι 4/6/2013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 11517

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Καρπενήσι 4/6/2013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 11517 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Καρπενήσι 4/6/2013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 11517 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 1 Τηλέφωνο 22373 52300-52318 FAX: 2237025524 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΑΔΑ.: ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά. Ορισμός του δάσους και των επιμέρους εκτάσεων Αρθρον 3. Εκτασις εφαρμογής. " 1. Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝ0-Ο4Ι. Τηλ. : FAX :

ΑΔΑ: Β4ΛΝ0-Ο4Ι. Τηλ. : FAX : ΑΔΑ: Β4ΛΝ0-Ο4Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28-6-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 172592/2547 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ Προς: Αποκεντρωµένες ιοικήσεις ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 232 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/νση: Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. 1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προκηρύσσει ανοιχτή

ΑΔΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. 1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προκηρύσσει ανοιχτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Δεστούνη 2 & Αχαρνών 381 Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται ως: α) Αστικά, τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε σχέδιο πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΒΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Προγραμματιαμού και Γ.Δ Τμήμα: Δ! Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στ.Σύλλας

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς

Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς Οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα, που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων του Ν. 4039/12 (ΦΕΚ 15/02.02.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ. Ο Δήμαρχος Κοζάνης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι o τ ι :

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ. Ο Δήμαρχος Κοζάνης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι o τ ι : Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Κ ο ζ ά ν η 2 7 / 1 0 / 2 0 1 6 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. 50459 Δ/νση Γραφείο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άστρος 15/07/ 2014 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο μ ι - κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Τ μ ή μ α : Ο ι κ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Π Ο Λ Υ Γ Υ Ρ Ο Υ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Π Ο Λ Υ Γ Υ Ρ Ο Υ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος, 26-09-2013 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 19755 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 04-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 24786 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 04-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 24786 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 04-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 24786 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κώδικας: 81 100 Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΠΡΟΣ: Πληροφορίες ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού.

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2009 Αρ. Πρωτ. 7243 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 55 Στο Αίγιο και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΣΚΟΪΚΑΝΟΤΗΤΑ Πίνακας 1. Παραγωγή βοσκήσιμης ύλης των ποολιβαδίων μιας περιοχής

ΒΟΣΚΟΪΚΑΝΟΤΗΤΑ Πίνακας 1. Παραγωγή βοσκήσιμης ύλης των ποολιβαδίων μιας περιοχής ΒΟΣΚΟΪΚΑΝΟΤΗΤΑ Πίνακας 1. Παραγωγή βοσκήσιμης ύλης των ποολιβαδίων μιας περιοχής Υψομετρική ζώνη ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Πεδινά- Ημιορεινά (500-1000μ) Ορεινά (100-1700μ)*

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Μάρτιος 2015 3 ΣΤΟΧΟΙ! 1. Επιλεξιμότητα της γης 2. Επιλεξιμότητα του γεωργού 3. Επιλεξιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη βήμα προς βήμα συμπλήρωση του εντύπου Ε3. Ποιοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν τι στις στήλες και στους κωδικούς

Οδηγίες για τη βήμα προς βήμα συμπλήρωση του εντύπου Ε3. Ποιοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν τι στις στήλες και στους κωδικούς Οδηγίες για τη βήμα προς βήμα συμπλήρωση του εντύπου Ε3. Ποιοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν τι στις στήλες και Κολυδάς Νικόλαος 27 Μαΐου 2015 Βενιζέλου 8 (3ος), 54624 Θεσσαλονίκη 2310.234.946 info@taxis.net.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος :27/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 12594 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΓΝΑΝΤΙ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης 08/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης 08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλλύρα 07-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 97 ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Φιλλύρα Ταχ. Κώδικας : 69 300 : 25313 52802 & 52800 Fax : 25313 52808 E-mail : filyra@0924.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (Άρθρο 21 παρ. 2 Ν. 3023/

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα