Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/ FAX: 2310/212439

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439"

Transcript

1 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/ FAX: 2310/ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2 /2013 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για την προµήθεια και εγκατάσταση ανοξείδωτων (ΙΝΟΧ) κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, ανεµόσκαλων και καλυµµάτων φρεατίων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, Σίνδος), στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Ν. Μηχανιώνας (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) και σε Αντλιοστάσια Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης Η Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό µε σφραγισµένες προσφορές µειοδοτικό διαγωνισµό για την προµήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, ανεµόσκαλων και καλυµµάτων φρεατίων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, Σίνδος), στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Ν. Μηχανιώνας (ΑΙΝΕΙΑ) και σε Αντλιοστάσια Τουριστικών Περιοχών, προϋπολογισµού (εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ), πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα Γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Τσιµισκή 98, 4 ος όροφος, στις 4 Ιουλίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 µε τους παρακάτω όρους: Άρθρο 1 ο Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές. 2. Οι προσφορές υποβάλλονται: 2.1 Με παράδοση τους στο τµήµα Προµηθειών,.Υ. & Αποθηκών, ή µε αποστολή τους ταχυδροµικώς επί αποδείξει ή µέσω εταιριών διακίνησης εντύπων. Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να φτάσει στο τµήµα Προµηθειών,.Υ. & Αποθηκών πριν από τη λήξη της ηµεροµηνίας και της ώρας υποβολής των προσφορών. 2.2 Με παράδοση της προσφοράς απευθείας στην Επιτροπή ιαγωνισµού αµέσως πριν από την έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισµού. 3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου ή αφορούν προµηθευτές των οποίων η συµµετοχή στους διαγωνισµούς της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. έχει αποκλεισθεί, δεν λαµβάνονται υπόψη. 4. Προσφορές που δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τα ανωτέρω επιστρέφονται. Άρθρο 2 ο ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής στοιχεία: 1

2 α. Προς: ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ &ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 98, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλέφωνο: , Fax : β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προµήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, ανεµόσκαλων και καλυµµάτων φρεατίων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, Σίνδος), στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Ν. Μηχανιώνας (ΑΙΝΕΙΑ) και σε Αντλιοστάσια Τουριστικών Περιοχών» γ. Ο αριθµός της διακηρύξεως (Νο 29/2012) δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ε. Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγυητική επιστολή συµµετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραφηµένη από τον προσφέροντα το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να την µονογράψει και να την σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Άρθρο 3 ο ΑΠΟ ΟΧΗ ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση αναφέρει ρητά στην προσφορά του τα σηµεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρει στην προσφορά τους όρους του, που είναι διαφορετικοί από αυτούς της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Για το λόγο αυτό θεωρείται επιβεβληµένη η επί τόπου επίσκεψη στην ΕΕΛΘ και στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης ( , ), προκειµένου για τη διερεύνηση των χώρων που θα εγκατασταθεί ο εξοπλισµός και γενικότερα την εξακρίβωση των συνθηκών του έργου, που θα διαµορφώσουν την προσφορά του. ιευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης δίδονται µόνο όταν αυτές ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους, εγγράφως και εγκαίρως (µέχρι 6 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού). Οι απαντήσεις της ΕΥΑΘ ΑΕ κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερόµενους που έχουν λάβει τη 2

3 ιακήρυξη του διαγωνισµού. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Η επιτροπή διαγωνισµού κατά την αξιολόγηση των προσφορών, µπορεί, κατά την κρίση της, να ζητήσει διευκρινήσεις από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, είτε ενώπιόν της είτε εγγράφως. Σηµειώνεται πως, από τις ανωτέρω διευκρινήσεις, λαµβάνονται υπ όψιν µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Άρθρο 4 ο ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 1.1 Ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα: Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας Πιστοποιητικό αρµοδίας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων και εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό τους επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 1.2 Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι υπ αριθµ & περιπτώσεις του εδαφίου 1.1 του παρόντος άρθρου Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες διεπαγγελµατικές οργανώσεις Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά των εδαφίων 1.1 και 1.2 Στην προκειµένη περίπτωση το απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή το ισοδύναµο έγγραφο θα αφορά τον διαχειριστή ή τον υπεύθυνο του Νοµικού Προσώπου. 1.4 Οι συνεταιρισµοί: Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1.1.1, και του εδ. 1.1 του παρόντος άρθρου Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργεί νόµιµα ο συνεταιρισµός. 3

4 1.5 Οι ενώσεις Προµηθευτών- παρεχόντων υπηρεσίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή παρέχοντα υπηρεσίες που συµµετέχει στην ένωση Η ένωση προµηθευτών παρεχόντων υπηρεσίες υποβάλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές - παρέχοντες υπηρεσίες που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται για ολόκληρη την προσφορά. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για την ιοίκηση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. οργάνου ύστερα από πρόταση της ιεύθυνσης Οικονοµικού. 2. Τεχνικά στοιχεία Κάθε ενδιαφερόµενος µαζί µε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό καλείται να υποβάλλει και δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η εµπειρία του συµµετέχοντα ή του προµηθευτή του στο ίδιο ή παρόµοιο αντικείµενο, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο Εφόσον οι προµηθευτές παρέχοντες υπηρεσίες συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 4. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή παρέχοντος υπηρεσίες που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 5. Τα έγγραφα που κατατίθενται από αλλοδαπούς, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα θα είναι νοµίµως µεταφρασµένα στην Ελληνική. 6. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, όταν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην υπηρεσία που εκτελεί το διαγωνισµό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. Αυτό όµως πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προσφορά. 7. Όλα τα πιστοποιητικά συµµετοχής υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε επικυρωµένα αντίγραφα. Άρθρο 5 ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 4

5 2. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή να είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 3. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν: 3.1. Την ηµεροµηνία έκδοσης 3.2. Τον εκδότη 3.3 Την επωνυµία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προς την οποία απευθύνεται 3.4.Τον αριθµό της εγγύησης 3.5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 3.6.Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 3.7. Τους όρους ότι: Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας Προµηθειών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. που διενεργεί το διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 4.Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 4.1 Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (Συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 4.2 Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία µπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%. 4.3 Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 και τα ακόλουθα: Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά ή τις ζητούµενες υπηρεσίες Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (4 µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού). 4.4 Τα αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι: Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται Ο αριθµός της διακήρυξης (Νο 2/2013) ή ο πλήρης τίτλος του διαγωνισµού Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση (7.380,00 ) Η ηµεροµηνία έκδοσης της Τα στοιχεία του προµηθευτή ή του παρέχοντος υπηρεσίες υπέρ του οποίου εκδίδεται. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων. 5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης 5.1 Ο προµηθευτής ή ο παρέχων υπηρεσίες στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. 5.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 5.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ.3. και τα ακόλουθα: Τον αριθµό της παραγγελίας της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά ή υπηρεσίες Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης. 5.4 Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα κατατίθεται και για κάθε επαύξηση του αντικειµένου της σύµβασης. 6. Εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε δέκα (10) µέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. 5

6 7. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφονται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 8. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 9. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός τουλάχιστον µηνός από την ισχύ της προσφοράς. 10. Τυχόν παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών, θα συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση της ισχύος των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής. Άρθρο 6 ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές ή τους παρέχοντες υπηρεσίες για 90 ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται για όσο χρόνο συµφωνηθεί µεταξύ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και των προµηθευτών ή των παρεχόντων υπηρεσίες. Σε καµία περίπτωση ο υποψήφιος ανάδοχος δεν µπορεί να έχει αξιώσεις αναθεώρησης τιµών πριν την λήξη της ισχύος της προσφοράς ή µετά την υπογραφή της σύµβασης. Άρθρο 7 ο ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 8 ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 9 ο ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. (Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες). Άρθρο 10 ο ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η προµήθεια δεν µπορεί να κατανεµηθεί σε περισσότερους από έναν µειοδότες. Άρθρο 11 ο ΓΛΩΣΣΑ Η γλώσσα σύνταξης των κειµένων των προσφορών (έγγραφα, δικαιολογητικά κλπ) θα είναι η Ελληνική, ενώ κατ εξαίρεση,των εργοστασιακών τεχνικών εγχειριδίων η Ελληνική, ή η Αγγλική ή η Γερµανική. Έγγραφα που θα υποβληθούν σε άλλη γλώσσα δεν θα λαµβάνονται υπ όψη και θα 6

7 θεωρούνται ως µη παραδοθέντα. Μεταφράσεις εγγράφων (π.χ. πιστοποιητικών, εγκρίσεων, βεβαιώσεων, κτλ) όπου απαιτούνται, θα είναι επίσηµα επικυρωµένες. Άρθρο 12 ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή ή παρέχοντος υπηρεσίες σ αυτόν και κατά της διαδικασίας του διαγωνισµού επιτρέπεται ένσταση. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Τµήµα Προµηθειών,.Υ. & Αποθηκών (µέσω Τµήµατος Πρωτοκόλλου, Εγνατία 127, 6 ος όροφος, τηλ.: , Fax: ) ως εξής: 1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της διενέργειας του διαγωνισµού. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται το Τµήµα Προµηθειών το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 2. Ένσταση κατά της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά συµµετοχής προµηθευτή/παρέχοντος υπηρεσίες στον διαγωνισµό, ως και κατά του τύπου η του περιεχοµένου των προσφορών, υποβάλλεται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισµού και µέχρι τις επόµενες τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από τη διενέργειά του. Επίσης ένσταση µπορεί να υποβληθεί και σε τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες από σχετική ανακοίνωση της επιτροπής (Λήξη της προθεσµίας η µµ). Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή/παρέχοντος υπηρεσίες σε διαγωνισµό κοινοποιείται, εντός της αυτής προθεσµίας υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο, στον προµηθευτή/παρέχοντα υπηρεσίες κατά του οποίου στρέφεται. 3. Επί των ενστάσεων της παραγράφου 2 αποφαίνεται το αρµόδιο για την κατακύρωση όργανο. 4. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα τους. Άρθρο 13 ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο διαγωνισµός θα έχει κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπ όψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 1. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 2. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 3. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. 4. Κάθε άλλο, κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού, ουσιώδες στοιχείο από το οποίο εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της προµήθειας του υλικού. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή ή στον παρέχοντα υπηρεσίες µε την χαµηλότερη τιµή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής διαγωνισµού. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής διαγωνισµού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 7

8 Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. Άρθρο 14 ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 1. Με την προσφορά, η τιµή του προς προµήθεια εγκατάσταση εξοπλισµού δίδεται ανά µονάδα µέτρησης είδους εξοπλισµού και η συνολική προσφορά για το σύνολο του εξοπλισµού σύµφωνα µε το συνηµµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς. Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α, για παράδοση και εγκατάσταση των υλικών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό του ΦΠΑ µε το οποίο επιβαρύνεται η τιµή ορίζεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση και µε βάση την αρχή της αποδοχής των όρων της διακήρυξης, ο ΦΠΑ που αναλογεί, λογίζεται ότι έχει συνυπολογισθεί και ενσωµατωθεί στην τιµή προσφοράς. 2. Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ευρώ. 3. Οι τιµές των προσφορών αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως, σε περίπτωση δε ασυµφωνίας ισχύει η τιµή που αναγράφεται ολογράφως. 4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 15 ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ Η Επιτροπή διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών στην καθορισµένη από την διακήρυξη ή πρόσκληση ηµεροµηνία και ώρα. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο Τµήµα Προµηθειών για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία, παρουσία των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό ή εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Εφόσον θεωρηθούν επαρκή, η επιτροπή έχει την δυνατότητα αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών αυθηµερόν ή σε διαφορετική ηµεροµηνία από αυτήν της διεξαγωγής του διαγωνισµού (κατά την κρίση της). Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης και την κρίση τυχόν ενστάσεων και εφόσον κρίθηκαν αποδεκτές οι αντίστοιχες τεχνικές προσφορές. Οι παρευρισκόµενοι στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. Κατά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών θα λάβουν γνώση και των τιµών που προσφέρθηκαν. Η µη παρουσία ενός η περισσοτέρων εκ των συµµετεχόντων δεν αναστέλλει την διενέργεια του διαγωνισµού. Άρθρο 16 ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ Α.Ε., θα κληθεί ο προµηθευτής ή ο παρέχων υπηρεσίες που προκρίθηκε, µε σχετικό έγγραφο, για την 8

9 υπογραφή της σύµβασης, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών. Συγχρόνως, θα πρέπει να προσκοµίσει και την εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. Ο προµηθευτής ή ο παρέχων υπηρεσίες µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος ανάληψης των εργασιών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 ηµέρες από την σχετική κοινοποίηση. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. ενώ η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκπίπτει υπέρ της Ε Υ Α Θ Α.Ε. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. δύναται στη συνέχεια να προχωρήσει στην κατακύρωση του διαγωνισµού στον επόµενο προµηθευτή ή παρέχοντα υπηρεσίες ή να επαναλάβει την διαδικασία. Κατά κανόνα, η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται στον προµηθευτή ή στον παρέχοντα υπηρεσίες που είναι µειοδότης. ια του αρµοδίου για την κατακύρωση οργάνου της δύναται η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. να κρίνει διαφορετικά. Άρθρο 17 ο ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών (µαζί µε την προµήθεια των υλικών) ορίζεται σε 7 µήνες από την υπογραφή της συµβάσεως. Η ΕΥΑΘ ΑΕ µετά από Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της, έχει τη δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειµένου της Σύµβασης έως δύο (2) µήνες, σύµφωνα µε τον «Κανονισµό Προµηθειών Λήψεως Υπηρεσιών Μισθώσεων & Εκµισθώσεων» της ΕΥΑΘ ΑΕ και µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του αναδόχου. Η σειρά αποξήλωσης και τοποθέτησης των νέων στοιχείων θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως µε την ΕΥΑΘ Α.Ε. Παρ όλα αυτά η επιθυµητή σειρά εκτέλεσης των εργασιών είναι: 1. Αποξήλωση τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων και πατηµάτων πεζογέφυρας χωνευτών στην Ε.Ε.Λ.Θ. 2. Αποξήλωση τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων χωνευτών στην Ε.Ε.Λ.Θ 3. Αποξήλωση τοποθέτηση κλιµάκων αντλιοστασίου εισόδου στην ΕΕΛΘ 4. Αποξήλωση τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων στην ΑΙΝΕΙΑ 5. Τοποθέτηση καπακιών στα αντλιοστάσια Άνω και Κάτω Αγ.Τριάδος. 6. Αποξήλωση τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων αντλιοστασίου εισόδου στην ΕΕΛΘ 7. Αποξήλωση τοποθέτηση ανεµόσκαλων αντλιοστασίου εισόδου στην ΕΕΛΘ Άρθρο 18 ο ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη παροχής συµπληρωµατικών υπηρεσιών (αρµοδιότητας ΕΥΑΘ ΑΕ) που δεν προβλέπονται από την αρχικά συναφθείσα σύµβαση, η ΕΥΑΘ ΑΕ δύναται να αναθέσει απευθείας (µε διαπραγµάτευση) την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον ίδιο ανάδοχο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του «Κανονισµού Προµηθειών Λήψεως Υπηρεσιών Μισθώσεων & Εκµισθώσεων» της ΕΥΑΘ ΑΕ και µετά από Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της. Το ύψος της συµπληρωµατικής σύµβασης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% του αρχικού συµβατικού ποσού. 9

10 Άρθρο 19 ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται ανά δίµηνο µε βάση την επιµέτρηση του εξοπλισµού που τοποθετήθηκε και θα κατατίθεται από τον ΠΥ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµής είναι: 1. Πρωτόκολλο Παραλαβής υπογεγραµµένο από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής της ΕΥΑΘ ΑΕ. 2. Τιµολόγιο του προµηθευτή. 3. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. 4. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εκτός εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής σε ύψος 10% του συµβατικού τιµήµατος µε την υπογραφή της σύµβασης (µετά από σχετικό αίτηµα του αναδόχου), η οποία θα αφαιρεθεί σε δύο δόσεις στους δύο πρώτους λογαριασµούς πληρωµής. Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της ιακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. Τον ανάδοχο της συναπτόµενης σύµβασης βαρύνει κράτηση 0,10% σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του αρθρου 4 του ν. 4013/2011 όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 238 παρ.2β του ν. 4072/12 Άρθρο 20 ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Η επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν µεταξύ της ΕΥΑΘ ΑΕ. και των προµηθευτών, Ελλήνων ή αλλοδαπών κατά την διενέργεια του διαγωνισµού ή κατά την εκτέλεση των συµβάσεων υπάγεται στην αρµοδιότητα των ικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Οι έννοµες σχέσεις που δηµιουργούνται από την ιακήρυξη και την Σύµβαση διέπονται από το Ελληνικό ίκαιο. Άρθρο 21 ο ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαιούται µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση οργάνου της ύστερα από γνωµοδότηση του τµήµατος Προµηθειών,.Υ. & Αποθηκών, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο για το σύνολο ή µέρος της σύµβασης όταν: 1. εν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγελία. 2. Τα παραδιδόµενα υλικά ή υπηρεσίες έχουν ελαττώµατα, δεν πληρούν τις συµβατικές προδιαγραφές και γενικά δεν έχουν τις συνοµολογηθείσες ιδιότητες ή επιδόσεις. 3. Σε κάθε άλλη περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύµβασης. Σε περίπτωση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου καταπίπτει υπέρ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά το µέρος που ισχύει. Σε κάθε περίπτωση και ασχέτως της κήρυξης του προµηθευτή ως εκπτώτου, της κατάπτωσης της εγγύησης και της επιβολής ποινικής ρήτρας η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζηµίας που υπέστη από την αθέτηση εκ µέρους του προµηθευτή των συµβατικών του υποχρεώσεων. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια ή παροχή υπηρεσιών και δεν προσήλθε µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σύµβαση και να προσκοµίσει την εγγυητική 10

11 επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, και η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. αποδεσµεύεται από κάθε υποχρέωση έναντι του προµηθευτή ή του παρέχοντος υπηρεσία και δύναται να εκτελέσει την προµήθεια ή υπηρεσία µε άλλους προµηθευτές ή παρέχοντες υπηρεσία µε όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. η οποία δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε άλλης ζηµίας που υπέστη από την µη υπογραφή της σύµβασης. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα του προσωρινού ή οριστικού αποκλεισµού του προµηθευτή ή του παρέχοντος υπηρεσίες από µελλοντικές συνεργασίες. Ο αποκλεισµός κηρύσσεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του Τµήµατος Προµηθειών,.Υ. & Αποθηκών, το οποίο προηγουµένως υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. µπορεί να δεχτεί την εκπρόθεσµη παράδοση µε ταυτόχρονη επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού ίσου προς το 0,5% της αξίας των υλικών ή των υπηρεσιών των οποίων καθυστερεί η παράδοση για κάθε εβδοµάδα και µέχρι δέκα (10) εβδοµάδες. Μετά τις δέκα (10) εβδοµάδες και εφόσον εξακολουθεί η καθυστέρηση, το ποσοστό της ποινικής ρήτρας αυξάνεται σε 1% για κάθε εβδοµάδα και µέχρι πέντε (5) εβδοµάδες. Μετά ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Αντικειµενική ανωτέρα βία, την ευθύνη της απόδειξης της οποίας φέρει ο προµηθευτής απαλλάσσει αυτόν των συνεπειών από την µη συµµόρφωση προς τους όρους της σύµβασης ή την µη υπογραφή της. Αν παρέλθουν άπρακτες οι συµβατικές προθεσµίες παράδοσης εξ υπαιτιότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. παρατείνεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης χωρίς συνέπεια για τον προµηθευτή. Άρθρο 22 ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 1. Αν η αδυναµία υπογραφής ή εµπρόθεσµης εκτέλεσης της σύµβασης οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ο προµηθευτής ή ο παρέχων υπηρεσίες είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει στην ΕΥΑΘ Α.Ε. τα περιστατικά και τους λόγους που συνιστούν αυτή την αδυναµία, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την επέλευσή τους. 2. Η ανωτέρα βία αποδεικνύεται µε στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία οφείλει να υποβάλλει ο προµηθευτής ή παρέχων υπηρεσίες εντός είκοσι (20) ηµερών, άλλως στερείται του δικαιώµατος να επικαλεσθεί την ανωτέρα βία. 3. Η ύπαρξη ανωτέρας βίας απαλλάσσει τον προµηθευτή ή τον παρέχοντα υπηρεσίες από τις συνέπειες λόγω µη συµµόρφωσής του προς τους όρους της σύµβασης ή της υπογραφής της. 11

12 Β. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 23 ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η παρούσα ιακήρυξη αφορά στην αποξήλωση παλαιών, προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων στην ΕΕΛΘ και στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ καθώς και καλυµµάτων φρεατίων στα Αντλιοστάσια Τουριστικών Περιοχών ΑΑ21 και ΑΑ28. Στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσ/νίκης (ΕΕΛΘ) και συγκεκριµένα στο Αντλιοστάσιο Εισόδου υπάρχουν τρεις (3) κλίµακες µήκους 18 µέτρων περίπου εκάστη, δύο (2) ανεµόσκαλες µε κλωβούς ασφαλείας και κιγκλιδώµατα εντός του φρεατίου τα οποία λόγω του διαβρωτικού περιβάλλοντος και της µακρόχρονης χρήσης παρουσιάζουν έντονη διάβρωση και θα πρέπει να αντικατασταθούν για λόγους ασφαλείας. Επίσης, στην ίδια εγκατάσταση, στη θέση των δύο χωνευτών υπάρχει µία πεζογέφυρα η οποία συνδέει το άνω µέρος τους σε ύψος περίπου 15µ, όπως επίσης και τα κιγκλιδώµατα περιφερειακά του άνω µέρους των χωνευτών, τα οποία λόγω των διαβρωτικών συνθηκών που επικρατούν χρήζουν αντικατάστασης. Στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ ΑΙΝΕΙΑ), το µεγαλύτερο µέρος των κάγκελων (κιγκλιδωµάτων) στην µονάδα εξάµµωσης αστικών λυµάτων έχει σε πολύ µεγάλο βαθµό υποστεί διάβρωση λόγω του οξειδωτικού περιβάλλοντος. Το ίδιο ισχύει για τα κάγκελα στις σκάλες της δεξαµενής εξισορρόπησης ενώ σκόπιµη είναι η αλλαγή των κιγκλιδωµάτων στο φρεάτιο µεριστή πρωτοβάθµιων καθιζήσεων, που βρίσκεται στην είσοδο της εγκατάστασης δίπλα από την υποδοχή βοθρολυµάτων. Επίσης, στα δύο µεγάλα αντλιοστάσια Αγίας Τριάδας ΑΑ21, ΑΑ28 (κάτω και άνω αντίστοιχα) τα καπάκια των υγρών θαλάµων τους και τα αντίστοιχα πλαίσια-στηρίγµατα, παρουσιάζουν εσωτερικά κυρίως διάβρωση και η αλλαγή τους µε νέα καπάκια κρίνεται απαραίτητη και για την καλύτερη στεγάνωση των θαλάµων προς αποφυγή διαρροών οσµών. Στις νέες κατασκευές θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν υλικά ιδιαίτερα ανθεκτικά στη διάβρωση µε µεγάλο χρόνο ζωής και τη λιγότερη δυνατή ανάγκη συντήρησής τους, σύµφωνα µε τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές Άρθρο 24 ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κάθε ενδιαφερόµενος µαζί µε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5 για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό καλείται να υποβάλλει στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς και τα κατωτέρω δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η εµπειρία του συµµετέχοντα ή του προµηθευτή του στο ίδιο ή παρόµοιο αντικείµενο. Συγκεκριµένα ζητείται από τους υποβάλλοντες προσφορά να έχουν εµπειρία επί ποινής αποκλεισµού στην κατασκευή και εγκατάσταση βιοµηχανικών κατασκευών από ανοξείδωτο χάλυβα. Εναλλακτικά οι διαγωνιζόµενοι που δεν διαθέτουν την ανωτέρω εµπειρία µπορούν να προσκοµίσουν βεβαίωση συνεργασίας µε οίκο ο οποίος διαθέτει την ανωτέρω εµπειρία. Ο συνεργαζόµενος οίκος επί ποινή αποκλεισµού θα συνεργάζεται µε έναν µόνο διαγωνιζόµενο 12

13 Η εµπειρία του διαγωνιζόµενου είτε του συνεργαζόµενου οίκου θα αποδεικνύεται µε βεβαίωση του κυρίου του έργου. Η βεβαίωση θα είναι γραµµένη στην ελληνική γλώσσα. Βεβαιώσεις γραµµένες σε ξένη γλώσσα θα συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. Οι βεβαιώσεις θα περιλαµβάνουν πληροφορίες ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση των στοιχείων της εγκατάστασης (πχ ονόµατα και τηλέφωνα επικοινωνίας) και θα πιστοποιούν την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας. Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται µε κατάλληλα πιστοποιητικά, όπως περιγράφονται παρακάτω: 1. Κατάσταση των κυριοτέρων ανάλογων υπηρεσιών που έχει προσφέρει κατά τα τελευταία πέντε έτη, όπου θα φαίνεται αναλυτικά το αντικείµενο, οι αποδέκτες δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς καθώς και βεβαίωσή τους για την ορθή εκτέλεση των υπηρεσιών. 2. Αποδεικτικά στοιχεία εµπειρίας σε παρόµοιες επεµβάσεις για τυχόν υπεργολάβο ή συνεργαζόµενο οίκο που θα χρησιµοποιηθεί στην εν λόγω παροχή υπηρεσιών. Η εµπειρία θα αποδεικνύεται από κατάλληλα πιστοποιητικά των φορέων για τους οποίους εκτελέστηκαν οι εργασίες. Αν οι εργασίες ανατεθούν σε υπεργολάβο, για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό πρέπει να υποδειχθεί ο υπεργολάβος στον οποίο θα ανατεθεί η υπεργολαβική σύµβαση, προσκοµίζοντας υπεύθυνη δήλωσή του, µε την οποία αποδέχεται τη σύναψη υπεργολαβίας αν και εφόσον ο διαγωνιζόµενος αναδειχθεί Πάροχος Υπηρεσιών. Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η προσκόµιση υπεργολαβικού συµφωνητικού. Αν ο ανάδοχος επικαλεστεί και αποδείξει κατά την κρίση της ΕΥΑΘ ΑΕ, σοβαρό λόγο για τον οποίο δεν είναι δυνατή η ανάθεσης της υπεργολαβίας στον υποδειχθέντα στο διαγωνισµό υπεργολάβο, µπορεί να εγκριθεί η αντικατάστασή του µε άλλο µε τα ίδια προσόντα. Αν τελικά δε συστήσει την υπεργολαβία ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και επέρχονται οι νόµιµες εις βάρος του συνέπειες. 3. Υπεύθυνη ήλωση ότι θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας και υγιεινής κατά την εκτέλεση των εργασιών και µετά την υπογραφή της σύµβασης θα κατατεθεί Σχέδιο ασφάλειας & υγιεινής και πρόγραµµα όλων των απαραίτητων µέτρων προστασίας σύµφωνα και µε την κείµενη νοµοθεσία (ενδεικτικά Π.. 305/1996, Π.. 77/93, Ν. 1568/85, Π.. 16/96, Π..395/94 & 396/94, Π 1073/81). 4. Υπεύθυνη ήλωση ότι για την ορθή και έγκυρη εκτέλεση των υπηρεσιών θα διατεθεί όλο το απαραίτητο προσωπικό κατάλληλων ειδικοτήτων και όλος ο απαραίτητος για την τοποθέτηση υλικοτεχνικός εξοπλισµός. 5. Συνολικά προσφερόµενος υλικοτεχνικός εξοπλισµός προς εγκατάσταση µε ιδιαίτερη βαρύτητα: στις τεχνικές προδιαγραφές και στην προσδοκώµενη τελική αξιοπιστία της κατασκευής. Συγκεκριµένα οι διαγωνιζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τεχνικά χαρακτηριστικά του συνόλου του προσφερόµενου εξοπλισµού. Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί δεν δικαιούται για κανένα λόγο να παρεκκλίνει από τα στοιχεία πού υπέβαλε και να προβεί στην παράδοση υλικών άλλων χαρακτηριστικών. Όλα τα προσφερόµενα υλικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Για όλα τα υλικά εξοπλισµό πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα στοιχεία: 5.1. Πλήρη Τεχνικά Φυλλάδια και πλήρης Τεχνική Περιγραφή του συνόλου του εξοπλισµού και σε ηλεκτρονική µορφή όπως ενδεικτικά δίνονται παρακάτω ο κατασκευαστής, τύπος και υλικό κατασκευής 13

14 οι εφαρµοζόµενες προδιαγραφές, κανονισµοί και πρότυπα υλικά και η αντιδιαβρωτική προστασία χαρακτηριστικά µεγέθη και οι διαστάσεις εικονογραφηµένα έντυπα (prospectus) 5.2. Στοιχεία που θα αφορούν µεταξύ άλλων και στην αντοχή των κατασκευών, και γενικότερα οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο προσφέρων απαραίτητο για σαφή και πλήρη εικόνα του είδους που προσφέρει. 5.3 Περιγραφή του τρόπου εγκατάστασης στην ΕΕΛΘ και την ΑΙΝΕΙΑ: -Απαίτηση σε προσωπικό (ειδικευµένοι εργάτες, τεχνικοί, επιβλέποντες κ.λ.π) -Μηχανολογικές συνδέσεις -Εξοπλισµός που απαιτείται για την εγκατάσταση των κατασκευών συµπεριλαµβανοµένων των µηχανηµάτων και οχηµάτων µε τους αντίστοιχους χειριστές που απαιτούνται για την συγκεκριµένη εργασία, καθώς και όλα τα αναλώσιµα υλικά και γενικά οτιδήποτε παρόµοιο υλικό, το οποίο είναι απαραίτητο για την εγκατάσταση. - Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των εργασιών και ηµερών που απαιτούνται - Επίσης θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισµού από την παραγγελία, ο χρόνος εγγύησης. 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των συνθηκών επί τόπου της ΕΕΛΘ, της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και των Αντλιοστασίων Τουριστικών Περιοχών και έχει λάβει υπόψη του, στην διαµόρφωση της προσφοράς, όλες τις απαραίτητες εργασίες καθώς και τον εξοπλισµό που απαιτούνται για την ολοκληρωµένη εγκατάσταση των κατασκευών. Σε περίπτωση παράλειψης ενηµέρωσης του, δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη διεκπεραίωσης των εργασιών σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις του. Στην περίπτωση Κοινοπραξιών, το ένα τουλάχιστον µέλος θα πρέπει να διαθέτει την παραπάνω αναφερόµενη εµπειρία. Άρθρο 25 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει και θα εγκαταστήσει όλες τις κατασκευές, που περιλαµβάνουν σκάλες, ανεµόσκαλες, κιγκλιδώµατα, εσχαρωτά σταθερά ή αφαιρετά δάπεδα, καπάκια και πλαίσια στηρίξεως, που είναι αναγκαία για την ασφαλή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις. Παράλληλα µε την τοποθέτηση των νέων στοιχείων ο ανάδοχος θα προχωρά και στην αποξήλωση των παλαιών. Μετά την αποξήλωση των παλαιών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων στοιχείων ο ανάδοχος θα λαµβάνει όλα τα προληπτικά µέτρα ασφαλείας (προσωρινή περίφραξη, σήµανση, φωτισµός κλπ), ώστε να διασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς εργασίας των εργαζοµένων στις ΕΕΛ. Προτού η Υπηρεσία εγκρίνει τον εξοπλισµό, θα εξετάσει αν ο προτεινόµενος εξοπλισµός θα εξυπηρετεί λειτουργικά το έργο και αν θα είναι κατάλληλος για το διαβρωτικό περιβάλλον του έργου. Για τις σκάλες, τις εξωτερικές ανεµόσκαλες, εσχαρωτά σταθερά ή αφαιρετά δάπεδα, κιγκλιδώµατα, και εν γένει όλες τις προκατασκευασµένες κατασκευές, ο ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια. Η έγκριση της Υπηρεσίας απαιτείται προτού ξεκινήσουν οι κατασκευές του εξοπλισµού αυτού. 1. ιαστάσεις και περιγραφή των κατασκευών 14

15 Οι απαιτούµενες κατασκευές µε τις διαστάσεις τους ανά περιοχή των εγκαταστάσεων είναι: Αντλιοστάσιο Εισόδου στην Ε.Ε.Λ.Θ. 1. Σκάλες µε κεκλιµένα κιγκλιδώµατα Αντικατάσταση τριών (3) κεκλιµένων σκαλών. Πρόκειται για σκάλες µήκους 18m και κλίσης 40 ο οι οποίες θα στηρίζονται εκατέρωθεν σε δοκούς µε προφίλ Π. Οι σκάλες θα διατρέχουν τρείς (3) κεκλιµένες επιφάνειες τοιχίων από µπετόν πλάτους 0,6m στις παρειές των οποίων θα στηριχθούν οι δοκοί προφίλ Π (6 δοκοί). Τα υφιστάµενα σκαλοπάτια που έχουν διάσταση περίπου 0,6Χ0,3m, καθώς επίσης και οι δοκοί στήριξης που υπάρχουν, θα αποξηλωθούν. Οι νέες σκάλες θα διαθέτουν εκατέρωθεν κεκλιµένα κιγκλιδώµατα σε ολόκληρο το µήκος τους. 2. Ευθύγραµµα κιγκλιδώµατα Σύνολο µήκους σκαλών: 18Χ3 = 54m Σύνολο µήκους κεκλιµένων (40 0 ) κιγκλιδωµάτων: 18Χ6 = 108m Σύνολο µήκους πλευρικών δοκών στήριξης προφίλ Π: 18Χ6 = 108m Στο άνω τµήµα των κοχλιών ανύψωσης απαιτείται η τοποθέτηση 6 τµηµάτων κιγκλιδώµατος από 2,2m έκαστο. Σύνολο: 13,2m. Στο κάτω τµήµα των κοχλιών ανύψωσης στο φρεάτιο εισόδου, απαιτείται η αντικατάσταση 23m κιγκλιδώµατος. Σύνολο µήκους κιγκλιδώµατος (ευθύγραµµο): 23+13,2=36,2m 3. Ανεµόσκαλες Στην πλαϊνή πλευρά του κτηρίου του αντλιοστασίου εισόδου απαιτείται η αντικατάσταση δύο κατακόρυφων ανεµόσκαλων µε κλωβό και πάτηµα 0,5m. Τα ύψη τους είναι 5m και 8m. Χωνευτές στην Ε.Ε.Λ.Θ. 1. Περιφερειακό κιγκλίδωµα Στην περιφέρεια του άνω τµήµατος των δύο χωνευτών θα αντικατασταθεί το υφιστάµενο κιγκλίδωµα. Το µήκος της περιφέρειας κάθε χωνευτή είναι 74m. Σύνολο µήκους κιγκλιδώµατος (ευθύγραµµο): 74X2=148m 2. Πεζογέφυρα Μεταξύ των δύο χωνευτών βρίσκεται µία πεζογέφυρα µήκους 14,5m που συνδέει τα άνω τµήµατά τους. Η πεζογέφυρα αποτελείται από δύο παράλληλες χαλύβδινες δοκούς προφίλ Ι σε απόσταση 0,6m η µία από την άλλη, οι οποίες δεν θα αλλαχθούν. Επάνω σε αυτές βρίσκεται εσχαρωτό δάπεδο το οποίο θα αντικατασταθεί όπως επίσης και τα κιγκλιδώµατα στις δύο πλευρές της πεζογέφυρας. Σύνολο µήκους κιγκλιδώµατος (ευθύγραµµο): 14,5X2=29m Σύνολο επιφάνειας εσχαρωτού δαπέδου: 14,5Χ0,6=8,7m 2 Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ (Ν.Μηχανιώνα) 1. Περιοχή Εσχάρωσης Εξάµµωσης Στην περιοχή απαιτείται η αντικατάσταση 74m σε ευθύγραµµο κιγκλίδωµα και 11m κεκλιµένου κιγκλιδώµατος σε υφιστάµενες κτιστές σκάλες. 15

16 Σύνολο µήκους κιγκλιδώµατος (ευθύγραµµο): 74m Σύνολο µήκους κιγκλιδώµατος (κεκλιµένο): 11m 2. εξαµενή βοθρολυµµάτων Στην περιοχή απαιτείται η αντικατάσταση 4,6m κεκλιµένου κιγκλιδώµατος σε υφιστάµενες κτιστές σκάλες. Σύνολο µήκους κιγκλιδώµατος (κεκλιµένο): 4,6m 3. Φρεάτιο µεριστή Α βάθµιων καθιζήσεων Στην περιοχή απαιτείται η αντικατάσταση 21m σε ευθύγραµµο κιγκλίδωµα και 4m κεκλιµένου κιγκλιδώµατος σε υφιστάµενες κτιστές σκάλες. Σύνολο µήκους κιγκλιδώµατος (ευθύγραµµο): 21m Σύνολο µήκους κιγκλιδώµατος (κεκλιµένο): 4m Αντλιοστάσια Αγ.Τριάδος Στα δύο αντλιοστάσια λυµάτων απαιτείται η αντικατάσταση των καπακιών στους υγρούς θαλάµους. 1. Α/Σ Κάτω Αγ.Τριάδος Οι διαστάσεις είναι οι ακόλουθες: Τεµάχια 1: 1,48mΧ0,537m, Τεµάχια 4: 1,48mΧ0,965m, Τεµάχια 1: 1,48mΧ0,538m Σύνολο: 7,304m 2 σε 6 τεµάχια 2. Α/Σ Άνω Αγ.Τριάδος Οι διαστάσεις είναι οι ακόλουθες: Τεµάχια 2: 0,769mΧ1.517m, Τεµάχια 4: 0,769mΧ0.965m, Τεµάχια 2: 0,769mΧ1.547m Σύνολο: 7,685 m 2 σε 8 τεµάχια 2. Προδιαγραφές αντοχής, διαστάσεων και µορφής των κατασκευών Οι διαστάσεις, η µορφή και οι µηχανικές ιδιότητες των τελικών κατασκευών θα πρέπει να εναρµονίζονται κατ ελάχιστο µε τα ακόλουθα πρότυπα. Κιγκλιδώµατα Όλα τα συναρµολογηµένα κιγκλιδώµατα από άποψη αντοχής, διαστάσεων και µορφής θα πρέπει να τηρούν κατ ελάχιστο τις προδιαγραφές των κανονισµών: BS EN 13374:2004 (Temporary edge protection systems. Product specification, test methods) για την Κλάση Α και BS EN ISO :2001 (Safety of machinery Permanent means of access to machinery. Part 3: Stairways, stepladders and guard-rails) Επιπλέον θα πρέπει: Η κουπαστή να είναι κατασκευασµένη από τυποποιηµένα κυλινδρικά προφίλ (σιδεροσωλήνες). Να υπάρχει απαραιτήτως προστατευτική ενδιάµεση ράβδος. Στα ευθεία κιγκλιδώµατα να υπάρχει προστατευτική επιφάνεια στο κάτω µέρος τους. Οι κατακόρυφοι δοκοί να είναι από προφίλ είτε κυλινδρικής είτε κλειστής ορθογωνικής διατοµής. Το κιγκλίδωµα θα αντέχει, χωρίς καµία µόνιµη παραµόρφωση, οριζόντιο σηµειακό φορτίο, εφαρµοζόµενο αρχικά στην κορυφή των κατακόρυφων δοκών και στη συνέχεια στο 16

17 δυσµενέστερο σηµείο. Η µέγιστη παραµόρφωση κατά την φόρτιση, δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 30mm. Το ελάχιστο φορτίο θα είναι Fmin = 400 N/m x την µέγιστη απόσταση (m) µεταξύ δύο κατακόρυφων δοκών. Σκάλες Οι σκάλες µετά των τοποθέτησή τους, από την άποψη αντοχής διαστάσεων και µορφής, θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές του προτύπου: BS EN ISO :2001 (Safety of machinery Permanent means of access to machinery. Part 3: Stairways, stepladders and guard-rails) Επιπλέον θα πρέπει: Τα πατήµατα (σκαλοπάτια) που θα τοποθετηθούν να είναι αντιολισθητικά (Κλάση R 13 σύµφωνα µε το πρότυπο BGR 181 (Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr )) Τα σκαλοπάτια θα είναι εσχαρωτά, στερεωµένα στα πλαϊνά στηρίγµατά τους και όχι άµεσα στο τσιµέντο. Το ελάχιστο πάχος της κάθε σχάρας (σκαλοπατιού) θα είναι στα 30mm. Ανεµόσκαλες Οι κατακόρυφες ανεµόσκαλες µετά των τοποθέτησή τους, από την άποψη αντοχής διαστάσεων και µορφής, θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές του προτύπου: BS EN ISO :2004 (Safety of machinery Permanent means of access to machinery. Part 4: Fixed ladders) Επιπλέον θα πρέπει: Τα πατήµατα να είναι κυλινδρικής διατοµής µε διαµορφώσεις ώστε να τα καθιστούν αντιολισθητικού τύπου. Τα πατήµατα να έχουν µήκος 500mm και να απέχουν µεταξύ τους καθ ύψος κατά 250 mm. Τα πατήµατα να στηρίζονται σε δοκούς εκατέρωθεν (σκαλοµέρια) µε ασφάλεια. Οι ανεµόσκαλες θα έχουν κλωβούς ασφαλείας κατασκευασµένους µε τουλάχιστο τρεις επίπεδες κάθετες λάµες στηριγµένες σε στεφάνια. Πεζογέφυρα Η πεζογέφυρα µετά των τοποθέτησή των πατηµάτων, από την άποψη αντοχής διαστάσεων και µορφής, θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές των προτύπων: BS EN ISO :2001 (Safety of machinery Permanent means of access to machinery. Part 2 Working platforms and walkways) Το εσχαρωτό δάπεδο θα συµµορφώνεται µε το πρότυπο: DIN 24537:2007 (Gratings used as floor coverings) Επιπλέον θα πρέπει: Το δάπεδο θα είναι εσχαρωτό. Τα τµήµατα των εσχάρων (γραδελάδες) που θα τοποθετηθούν να είναι αντιολισθητικά (Κλάση R 13 σύµφωνα µε το πρότυπο BGR 181 (Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr )) Τα τµήµατα των εσχάρων θα είναι αφαιρούµενα. Τα τµήµατα των εσχάρων να στηρίζονται στις τέσσερεις πλευρές τους ώστε να µην µπορούν να ανασηκωθούν ή να µετακινηθούν. 17

18 Το ελάχιστο πάχος της κάθε σχάρας θα είναι στα 30mm. Το µέγιστο επιτρεπόµενο βέλος κάµψης δε θα ξεπερνά το 1/200 το του ανοίγµατος του κάθε τµήµατος µε µέγιστο τα 4mm, η δε ελάχιστη φόρτιση θα είναι 3kN/m 2 για οµοιόµορφα κατανεµηµένο φορτίο και 2,5 kn/m 2 για συγκεντρωµένο σε επιφάνεια 200Χ200mm στο δυσµενέστερο σηµείο. Καλύµµατα Αντλιοστασίων Τα καλύµµατα θα πρέπει να συµµορφώνονται κατ ελάχιστο µε τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124:1994 κλάση Α15 για περιοχές όπου µόνο πεζοί και δίτροχα έχουν πρόσβαση. Επιπλέον θα πρέπει: Θα διαθέτουν πλαίσιο στήριξης. Το διάκενο µεταξύ καλύµµατος και πλαισίου θα στεγανώνεται µε γράσο για να εµποδίζεται η είσοδος σκόνης και άµµου. 3. Προδιαγραφές Υλικών Τα κιγκλιδώµατα, οι σκάλες, τα εσχαρωτά δάπεδα, καπάκια και ο συναφής εξοπλισµός θα είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα ώστε να χαρακτηρίζονται µακροπρόθεσµα από αντοχή και σταθερότητα. Το περιβάλλον όπου θα εγκατασταθούν οι κατασκευές κρίνεται ως έντονα διαβρωτικό. Οι διαβρωτικοί παράγοντες είναι κυρίως: Η παρουσία υδρόθειου (Η2S), η οποία µπορεί να δηµιουργήσει επικαθήσεις θειικού οξέως στα στοιχεία, επικαθίσεις ελεύθερου θείου, συνεχής έκθεση σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία σε θερµοκρασία περιβάλλοντος από 5 ο C έως 50 ο C, εµβάπτιση σε σηπτικά λύµατα σε θερµοκρασία 35 ο C, έκθεση σε αέρια θειούχου υδρογόνου εκλυόµενα από σηπτικά λύµατα σε θερµοκρασία 35 ο C Βάσει των παραπάνω έχει αποφασιστεί να χρησιµοποιηθεί µόνο ο ανοξείδωτος χάλυβας ποιότητας AISI 316L (άνθρακας max 0,03%). Για το συγκεκριµένο υλικό θα πρέπει: Στα επιµήκη προφίλ για τα κάγκελα: 1. Οι συγκολλήσεις θα πρέπει να διατηρούν την αντιδιαβρωτική προστασία. Στις σχάρες πατηµάτων για τις σκάλες και την πεζογέφυρα: 1. Θα είναι πρεσσαριστού ή ηλεκτροπρεσσαριστού τύπου. 2. Η κατασκευή τους να εναρµονίζεται µε τις απαιτήσεις του Γερµανικού φύλλου οδηγιών: BGI 588 και των οδηγιών ποιότητος RAL-GZ 638, ώστε να είναι κατάλληλες για την διέλευση πεζών σε πλατφόρµες εργασίας. Όλα τα συνδετικά στοιχεία των κατασκευών θα είναι όλα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 316L. Συνδετικά εξαρτήµατα (ταυ, γωνίες, σταυροί σύνδεσης κτλ) Εξαρτήµατα στήριξης (πέλµατα στήριξης στο µπετόν ή σε χάλυβα) Κοχλίες, πείροι, αγκύρια στήριξης σχαρών, κτλ. 18

19 Για όλα τα επί µέρους στοιχεία ανεξαρτήτως υλικού, κιγκλιδώµατα, σχάρες, εσχαρωτά δάπεδα, καπάκια και ειδικά όσον αφορά τα προφίλ στήριξης (Η, γωνίες κλπ.) θα δοθούν πλήρη στοιχεία µηχανικής αντοχής. Τα κιγκλιδώµατα, οι σκάλες, τα εσχαρωτά δάπεδα, καπάκια και ο συναφής εξοπλισµός στο µέτρο του δυνατού, θα παρουσιάζουν οπτική, αισθητική και λειτουργική οµοιοµορφία στο σύνολο της εγκατάστασης. Τα κιγκλιδώµατα, οι σκάλες, τα εσχαρωτά δάπεδα, καπάκια και ο συναφής εξοπλισµός θα είναι τύπου κατάλληλου ώστε να πιστοποιούνται από τον κατασκευαστή ότι θα αντέξουν στο προαναφερθέν διαβρωτικό περιβάλλον για ένα ελάχιστο τριάντα (30) ετών. Άρθρο 26 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Θα πρέπει να υπάρξει κάλυψη των εξής απαιτήσεων: 1. Ο ανάδοχος θα χορηγήσει εγγύηση των προϊόντων για ελαττώµατα κατασκευής, ελαττωµατικά υλικά, λανθασµένη εγκατάσταση για τουλάχιστον 2 έτη, συνοδευόµενη από τους γενικότερους όρους εγγύησης (τι περιλαµβάνει, ποιες περιπτώσεις δεν εµπίπτουν στην εγγύηση, αντικατάσταση σε περίπτωση φθοράς κτλ). Ο σχεδιασµός και η κατασκευή όλου του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής και θα πρέπει να είναι πρώτης εµπορικής ποιότητας. Όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης που βρίσκονται σε διαβρωτική ατµόσφαιρα θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα από χάλυβα ποιότητας AISI 316L. 2. Θα δοθεί γραπτή εγγύηση από τον κατασκευαστή για την αντοχή και τα χαρακτηριστικά των κατασκευασµένων στοιχείων. Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί δεν δικαιούται για κανένα λόγο να παρεκκλίνει από τα στοιχεία πού υπέβαλε και να προβεί στην παράδοση υλικών άλλων χαρακτηριστικών ή άλλου κατασκευαστή. 3. Η κατασκευή θα γίνει στο µέτρο του δυνατού στο εργοστάσιο του κατασκευαστή και οι συνδέσεις των κατασκευασµένων τµηµάτων κατά την τοποθέτηση στο εργοτάξιο. 4. Τα υλικά που θα κατασκευαστούν τα στοιχεία θα πρέπει να διαθέτουν εγγύηση ποιότητας και να έχουν αποδεδειγµένη ανθεκτικότητα επί µακρόν σε διαβρωτικό περιβάλλον. Στην προσφορά θα αναφέρονται απαραίτητα οι ιεθνείς Κανονισµοί-Πρότυπα σύµφωνα µε τους οποίους κατασκευάζονται τα προσφερόµενα προϊόντα. Ο ανάδοχος θα πρέπει να επισκευάσει τον εξοπλισµό δωρεάν, εφόσον παρουσιαστούν ελαττώµατα εξαιτίας προβληµατικής κατασκευής ή εγκατάστασης ή βλάβης από υπαιτιότητα του. Σε περίπτωση εµφάνισης φθορών λόγω διάβρωσης ή µη φυσιολογικών φθορών που δεν έχουν προκληθεί µε υπαιτιότητα της ΕΥΑΘ ΑΕ, εντός εξαµήνου από την εγκατάσταση του εξοπλισµού, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την αντικατάσταση του µε άλλο καινούργιο των απαιτούµενων χαρακτηριστικών. 5. Χρονοδιάγραµµα έργου µε αναλυτικό πρόγραµµα των φάσεων υλοποίησης. 6. Θα παραδοθούν τα πλήρη τεχνικά εγχειρίδια, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, αναλυτικά prospectus, κ.λ.π µετά την ολοκλήρωση των εργασιών 19

20 Πιστοποιήσεις Ο ανάδοχος θα προσκοµίσει τα ακόλουθα πιστοποιητικά: 1. Πιστοποιητικό υλικού όλων των εξαρτηµάτων (ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316L). 2. Πιστοποιητικό κατασκευής των κιγκλιδωµάτων βάσει των προτύπων: BS EN 13374:2004 (Temporary edge protection systems. Product specification, test methods) για την Κλάση Α και BS EN ISO :2001 (Safety of machinery Permanent means of access to machinery. Part 3: Stairways, stepladders and guard-rails) 3. Πιστοποιητικό κατασκευής των σκαλών βάσει των προτύπων: BS EN ISO :2001 (Safety of machinery Permanent means of access to machinery. Part 3: Stairways, stepladders and guard-rails) 4. Πιστοποιητικό κατασκευής των ανεµόσκαλων βάσει των προτύπων: BS EN ISO :2004 (Safety of machinery Permanent means of access to machinery. Part 4: Fixed ladders) 5. Πιστοποιητικό κατασκευής της πεζογέφυρας βάσει των προτύπων: BS EN ISO :2001 (Safety of machinery Permanent means of access to machinery. Part 2 Working platforms and walkways) Το εσχαρωτό δάπεδο θα πιστοποιείται σύµφωνα µε το πρότυπο: DIN 24537:2007 (Gratings used as floor coverings) 6. Πιστοποιητικό κατασκευής των καπακιών των υγρών θαλάµων βάσει των προτύπων: ΕΛΟΤ ΕΝ 124:1994 κλάση Α15 για περιοχές όπου µόνο πεζοί και δίτροχα έχουν πρόσβαση 7. Για όλες τις συγκολλήσεις που θα γίνουν πιστοποιητικό: Εκτέλεσης των εργασιών από πιστοποιηµένο ηλεκτροσυγκολλητή κατά EN 287-1:2011 για συγκόλληση ανοξείδωτων ωστενιτικών χαλύβων. Άρθρο 27 ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ -ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, αφού εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες έρευνες, µελέτες, δοκιµές (συµπεριλαµβανοµένων και αυτών στο εργοστάσιο κατασκευής), λαµβάνοντας υπόψη όλα τα πληροφοριακά στοιχεία και τους λειτουργικούς περιορισµούς που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή, να προµηθεύσει, να αποξηλώσει και να εγκαταστήσει τα προαναφερθέντα στοιχεία (κιγκλιδώµατα, κλίµακες, καλύµµατα κτλ). 1. Μεταφορά και Παράδοση εξοπλισµού Περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου και κάθε σχετική δαπάνη για τη µεταφορά και παράδοση του των προκατασκευασµένων στοιχείων (κιγκλιδώµατα, κλίµακες, καλύµµατα κτλ) στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (Σίνδος) και στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων ΑΙΝΕΙΑ (και στα Αντλιοστάσια ΑΑ21 και ΑΑ28). Ο Ανάδοχος θα προβλέψει ώστε όλος ο εξοπλισµός να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση. Ο εξοπλισµός, πριν την αποστολή του από το εργοστάσιο του κατασκευαστή στο εργοτάξιο, θα πρέπει να έχει επαρκή προστασία κατά τυχαίων ζηµιών, που µπορεί να προκύψουν κατά την µεταφορά, την αποθήκευση και την τοποθέτησης του. 20

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο31/2012

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο31/2012 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο31/2012 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο26/2016

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο26/2016 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο26/2016 Για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2014 για την προµήθεια ανταλλακτικών αεροσυµπιεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 42/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 42/2013 + Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 42/2013 Εξασφάλιση παροχής υπηρεσίας υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 33/2014

ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 33/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 33/2014 για την παροχή υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ -ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 19973/5-4-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 9/2016

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 9/2016 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 9/2016 για την προμήθεια ανοξείδωτων σελλών επισκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 22/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 22/2015 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 22/2015 για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 15/2012

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 15/2012 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 15/2012 (Με τελικές διευκρινήσεις) Που έχει και θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 32/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 32/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 32/2013 Για παροχή υπηρεσιών για ηλεκτροµηχανολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 Για την προμήθεια «ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΥΔΕΤΑ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/ FAX: 2310/212439

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/ FAX: 2310/212439 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο8/2014 Για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο28/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο28/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο28/2013 Η Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC002353930 2014-10-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κασσάνδρεια 21.10.2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ.23302 Πηροφορίες:Xατζηαγγέλου Ελ. Τηλέφωνο:2374350132

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/ FAX: 2310/ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο33/2015

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/ FAX: 2310/ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο33/2015 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο33/2015 για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Αρ. Πρωτ... Ταχ.Διεύθυνση:..Αγίου Τίτου 1... Πληροφορίες:...Γραφείο Προμηθειών... Τηλέφωνο:...2810399185...

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Προϋπολογισμός: 73.800,00 με ΦΠΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου σε πρέσα. Αριθµός ς : 186874/30-11-12 Αρµόδιος: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο17/2015 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 29/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 29/2015 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 29/2015 για την προμήθεια 5.000 τεμαχίων ορειχάλκινων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα