Η προσβασιµότητα στην κατασκευή:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η προσβασιµότητα στην κατασκευή:"

Transcript

1 Η προσβασιµότητα στην κατασκευή: στον δρόµο για την αειφορία Μαρίλυ Χριστοφή Τοπογράφος Μηχανικός Εµπειρογνώµων προσβασιµότητας ατόµων µε αναπηρία Μάϊος 2006

2 Προσβασιµότητα είναι... το χαρακτηριστικό του δοµηµένου ή/και εικονικού (virtual) περιβάλλοντος, που επιτρέπει την αυτόνοµη διακίνηση και τη χρήση των διατιθέµενων υποδοµών, υπηρεσιών, αγαθών και πληροφοριών, από κάθε χρήστη ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, εθνικής προέλευσης κλπ µε άνεση, ασφάλεια και κατά τρόπο απόλυτα αβλαβή για την υγεία του.

3 Ποιούς αφορά Άτοµα µε αναπηρία (άτοµα µε κινητική αναπηρία, µε προβλήµατα όρασης ή/και ακοής, µε προβλήµατα αντίληψης κλπ) 10% του πληθυσµού άτοµα στην Ευρώπη Άτοµα γ ηλικίας 20% του πληθυσµού σήµερα ~30% το 2050 (1) ΠΗΓΗ: Department of apparel, textiles and interior design Kansas State University- Universal Design (1) ΠΗΓΗ: European Conference of Ministers of Transport- Transport & Ageing of the population - Φεβρουάριος 2002

4 Ποιούς αφορά (συνέχεια) Αλλά και... Προσωρινά τραυµατίες Άτοµα µε αρθρίτιδα, άσθµα, καρδιακές παθήσεις Άτοµα ασυνήθων διαστάσεων Γυναίκες σε εγκυµοσύνη Γονείς µε παιδιά σε παιδικά καρότσια Εθισµένους σε ουσίες Άτοµα σε πανικό, σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης Μεταφορείς ογκωδών αντικειµένων Ξένους σε κάποιο περιβάλλον (πχ. τουρίστες) κλπ ΠΗΓΗ: σχεδόν ΟΛΟΥΣ...

5 Σχέση πληθυσµού και µέτρων/διευκολύνσεων για την διασφάλιση της προσβασιµότητας ΠΗΓΗ: Γραφείο Μελετών για άτοµα µε αναπηρία-υπεχω Ε

6 Προσβάσιµο περιβάλλον = Ανθρωποκεντρικό περιβάλλον: ικανοποιεί τις ανάγκες όλων σε όλα τα στάδια της ζωής τους µε σεβασµό στις ιδιαιτερότητες καθενός Ασφαλές περιβάλλον: διασφαλίζει µείωση ατυχηµάτων και ευκολότερη διαφυγή σε έκτακτες περιστάσεις Πιο άνετο περιβάλλον: συνεπάγεται ευκολότερη προσέγγιση και χρήση υποδοµών & υπηρεσιών Υγιεινότερο περιβάλλον: φιλικότερο σε άτοµα µε άσθµα, αλλεργίες, µειωµένη όραση κλπ = Αειφόρο περιβάλλον

7 Οφέλη από την εφαρµογή της προσβασιµότητας Ανακατανοµή των κοινωνικών πόρων: επιτρέπει µετακύλιση πόρων από τον τοµέα υγείας/πρόνοιας (πχ. από ιδρυµατική περίθαλψη) σε τοµείς που συντελούν στην ανάπτυξη (µεταφορές, βιοµηχανία κλπ) - απελευθέρωση νεώτερων ατόµων από τη φροντίδα ηλικιωµένων και ατόµων µε αναπηρία και δυνατότητα παραγωγικής αξιοποίησής τους. Βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος: διασφαλίζει µείωση εργατικών ατυχηµάτων και δαπανών περίθαλψης, σταθερά επίπεδα παραγωγής λόγω µείωσης ασθενειών/ατυχηµάτων, διεύρυνση του εργατικού δυναµικού µε συνυπολογισµό σεαυτότωνατόµων µε αναπηρία, δυνατότητα διατήρησης εργαζοµένων σε περίπτωση απόκτησης αναπηρίας.

8 Οφέλη από την εφαρµογή της προσβασιµότητας (συνέχεια) Ανάπτυξη νέων κλάδων/τµηµάτων επιχειρήσεων: βοηθήµατα, αναβατώρια/ ανελκυστήρες, ανάγλυφες πλάκες δαπέδου, σήµανση, τεχνολογία, ηλεκτρονικά κλπ ηµιουργία πρόσθετης αξίας στην οικοδοµή: ένα κτίριο προσβάσιµο σεόλουςπροσαρµόζεται εύκολα στις µεταβαλλόµενες ανάγκες των ενοίκων (συµπεριλαµβανοµένηςτηςγήρανσηςήτηςαναπηρίαςπου µπορεί να προκύψουν στην πορεία της ζωής τους) χωρίς πρόσθετες εργασίες. Εποµένως η αξία του µπορεί να εκτιµηθεί υψηλότερη από αυτήν ενός λιγότερο προσβάσιµου ακίνητου, το οποίο θα χρειαστεί εκτεταµένες και πολυέξοδες προσαρµογές στο µέλλον Αύξηση του τζίρου: λόγω διεύρυνσης της πελατείας, µε συνυπολογισµό σε αυτή των ατόµων µε αναπηρίακαιηλικιωµένων

9 Οφέλη από την εφαρµογή της προσβασιµότητας (συνέχεια) Αυτονοµία των χρηστών για περισσότερα χρόνια: λόγω δυνατότητας αυτοεξυπηρέτησής τους µεασφάλειασεόλεςτιςφάσειςτου κύκλου ζωής τους Ισότιµη συµµετοχή όλων των πολιτών, συµπεριλ.των ατόµων µε αναπηρία, στα κοινωνικά δρώµενα: τα άτοµα µε αναπηρίασεένα προσβάσιµο περιβάλλον µπορούν να εκπαιδευτούν, να συµµετέχουν αναδεικνύοντας εαυτούς σε οµάδα καταναλωτών σηµαντικού µεγέθους...

10 Τα άτοµα µε αναπηρία ως καταναλωτές... Καναδάς: η αγοραστικήδύναµη τωνατόµων µε αναπηρία εκτιµάται σε 25 δις $ ετησίως. Με την επίδραση που ασκούν στις οικογένειες και το φιλικό τους περιβάλλον επηρεάζουν τις αγορές τους, διπλασιάζοντας έτσι την δυναµή τους (1). Φλώριδα-ΗΠΑ: ο τζίρος των ατόµων µε αναπηρία ξεπέρασε τα 100 εκατοµµύρια $ ετησίως και συνέτεινε στη δηµιουργία 1500 θέσεων εργασίας σε ένα χρόνο (1). Γερµανία: το 2001, τα άτοµα µε αναπηρία ξόδεψαν εκατοµµύρια, µόνοσευπηρεσίεςτουρισµού. Το 1/3 αυτών εκτιµάται ότι απορροφήθηκε από τοµείςόπωςοκατασκευαστικόςκαιοτοµέας ενέργειας (2). (1) Analyse de rentabilisation de l accessibilite - Bill Willkerson-Nοέµβριος 2001 (2) Economic Impulses of Accessible Tourism for All -Federal Ministry of Economic and Labour-Μάρτιος 2004

11 Προσβασιµότητα & Κατασκευή: σηµεία-κλειδιά Κτιριακές υποδοµές δηµόσιας χρήσης: προσβάσιµες σε όλους Κτιριακές υποδοµές µε χρήση κατοικίας: επισκέψιµες από όλους, εύκολα προσαρµόσιµες για «δια βίου» χρήση ιαφυγή σε έκτακτες περιστάσεις για όλους Υλικά αντιαλλεργικά, αντιολισθηρά, µη αντανακλαστικά Χρωµατικές αντιθέσεις µεταξύ δοµικών στοιχείων Σήµανση σε µορφές προσβάσιµες σε όλους Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα & εξοπλισµοί πάσης φύσεως προσβάσιµοι σε όλους

12 Ο βέλτιστος τρόπος διασφάλισης της προσβασιµότητας είναι η εφαρµογή των αρχών του «Σχεδιασµού για όλους» (Universal Design) στο δοµηµένο και εικονικό (virtual) περιβάλλον

13 «Σχεδιασµός για όλους» είναι... ο σχεδιασµός υποδοµών, υπηρεσιών και αγαθών κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτά να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από το µεγαλύτερο δυνατό φάσµα χρηστών, χωρίς να απαιτούνται ειδικές προσαρµογές ή/και εξειδικευµένες λύσεις. Με «Σχεδιασµό για όλους» Χωρίς «Σχεδιασµό για όλους» ΠΗΓΗ: Official Website of the City of San Antonio Public Works - Disability Access Office

14 Βασικές αρχές του «Σχεδιασµού για όλους» Ισοτιµία στη δυνατότητα χρήσης : ο Σχεδιασµός απευθύνεται εξίσου σε άτοµα διαφορετικών δεξιοτήτων Προσαρµοστικότητα στη χρήση: ο Σχεδιασµός ικανοποιεί ένα ευρύ φάσµα ατοµικών προτιµήσεων και δεξιοτήτων Απλή και διαισθητική χρήση: η χρήση των προϊόντων του Σχεδιασµού είναι εύκολα αντιληπτή από όλους ανεξάρτητα από το µορφωτικό τους επίπεδο, τις εµπειρίες τους, γλωσσικές δεξιότητες ή την δυνατότητα συγκέντρωσης που διαθέτουν Εύληπτη πληροφόρηση: ο Σχεδιασµός προβλέπει την αποτελεσµατική επικοινωνία των προϊόντων µε τον χρήστη, ανεξάρτητα από την δυνατότητα αντίληψης αυτού

15 Βασικές αρχές του «Σχεδιασµού για όλους» (συνέχεια) Ανοχή στα λάθη: ο Σχεδιασµός ελαχιστοποιεί τους κινδύνους και τα αρνητικά αποτελέσµατα από λανθασµένη ή αθέλητη πράξη Καταβολή µικρής φυσικής προσπάθειας: τα προϊόντα του Σχεδιασµού µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε αποτελεσµατικότητα και άνεση µε καταβολή της ελάχιστης φυσικής προσπάθειας Κατάλληλες διαστάσεις και επιφάνεια προσέγγισης & χρήσης: οσχεδιασµός διασφαλίζει διαστάσεις και επιφάνειες για την προσέγγιση, χειρισµό και χρήση για τον καθένα ανεξάρτητα από τη σωµατική του διάπλαση, τη στάση του σώµατός του και τις δυνατότητες κίνησης που διαθέτει

16 Πόσο επιβαρύνεται το κόστος κατασκευής λόγω προσβασιµότητας Ποσοστό αύξησης κόστους λόγω εκ των υστέρων παρεµβάσεων προσβασιµότητας Ποσοστό αύξησης κόστους σε περίπτωση απαρχής προσβάσιµου κτιρίου βάσει «Σχεδιασµού για όλους» (1) ( 2 ) (1)/(2) Συνεδριακό κέντρο 0.12% 0.02 % 6 ηµαρχείο 0.2% 0.05% 4 Τάξη εκπαιδευτικού Ιδρύµατος 0.51% 0.13% 4 Εµπορικό κέντρο 0.22% 0.006% 35 ΠΗΓΗ: A brief survey of studies on costs and benefits of non-handicapping environments - Dr. Adolf Ratzka- School of Architecture and Planning, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden- Ιούνιος 1994

17 Η προσβασιµότητα ως υποχρέωση «Τα Κράτη πρέπει να αναγνωρίζουν την πρωταρχική σπουδαιότητα της προσβασιµότητας στη διαδικασία της εξίσωσης των ευκαιριών σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας. Για τα άτοµα µε αναπηρία κάθε κατηγορίας, τα Κράτη πρέπει (α) να εισάγουν προγράµµατα δράσης για την προσβασιµότητα του περιβάλλοντος και (β) να λάβουν µέτρα για την προώθηση της πρόσβασης στην πληροφόρηση και επικοινωνία» (1) (1) «Kανόνας 5: προσβασιµότητα» - Πρότυποι Κανόνες για την εξίσωση των ευκαιριών για τα άτοµα µε αναπηρία, Γενική Συνέλευση ΟΗΕ, 1993

18 Η προσβασιµότητα ως υποχρέωση (συνέχεια) Το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ81-70, προσδιορίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την ασφαλή και ανεξάρτητη πρόσβαση και χρήση ανελκυστήρων από όλους, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπηρία. Πρόκειται για το πρώτο ευρωπαϊκό πρότυπο «προσβασιµότητας σε όλους» σχεδιασµένοαπόκοινούαπότηνβιοµηχανία, οργανισµούς τυποποίησης και εκπρόσωπους από τις ευρωπαϊκές ΜΚΟ για την αναπηρία Το 2002 εκδόθηκε µία οδηγία (1), από την CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) και την CENELEC (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης), που αφορά την ανάµειξη των ηλικιωµένων ατόµων και ατόµων µε αναπηρίες στην προτυποποίηση, και εισηγείται τρόπους για την ενσωµάτωση της προσβασιµότητας σε αυτήν (1) CEN/CENELEC Οδηγία 6, Ιανουάριος 2002.

19 Η προσβασιµότητα ως υποχρέωση (συνέχεια) Στο άρθρο 23 της Οδηγίας Σύναψης Συµβάσεων δηµόσιων έργων (1) όπως αυτή τροποποιήθηκε το 2003 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρεται: «Όπου αυτό είναι δυνατό, η συµβαλλόµενη αρχή πρέπει να λάβει υπ όψιν τα κριτήρια προσβασιµότητας για άτοµα µε αναπηρίες ή τον σχεδιασµό για όλους, όταν ορίζει τις προδιαγραφές. Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να υποδεικνύονται µε σαφήνεια, ούτως ώστε όλοι οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό να κατανοούν πλήρως τις προϋποθέσεις που τίθενται από την συµβαλλόµενη αρχή.» (1) Οδηγία 93/37,14 Ιουνίου 1993 (O.J. L199 του )-COM (2000) ΠΗΓΗ: «2010:Μία Ευρώπη προσβάσιµη γιαόλους», Εκθεση της Οµάδας Εµπειρογνωµόνωνπου συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οκτώβριος 2003

20 Η προσβασιµότητα ως υποχρέωση (συνέχεια) Στην ΕΚΘΕΣΗ (1) σχετικά µε την πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, που αφορά τα δικαιώµατα των ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς, αναφέρεται στο σηµείο «Αιτιολογική σκέψη 8α»: «Όλοι οι αερολιµένες και όλοι οι αεροµεταφορείς έχουν σαφές καθήκον να διασφαλίζουν ότι οι αερολιµένες και τα αεροσκάφη σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και επισκευάζονται κατόπιν διαβουλεύσεων µε οργανώσεις που εκπροσωπούν άτοµα µε αναπηρία και άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα, µε τρόπο που να σέβεται τις ανάγκες πρόσβασής τους» : ηπροσβασιµότητα αποτελεί πλέον κριτήριο επιλεξιµότητας για τη χρηµατοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Ταµεία (2) (1) COM(2005)0047 C6-0045/ /0007(COD) - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού (2) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION- «Proposal for Council Regulation laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund»- COM(2004) 492 final (11606/04 FSTR 16 FC 4 REGIO 4 SOC 366 CADREFIN 19)

21 Η προσβασιµότητα πρέπει λοιπόν να γίνει αντιληπτή ως µία επένδυση στο δοµηµένο και εικονικό (virtual) περιβάλλον, που οδηγεί σε αυξανόµενη παραγωγή και σε υψηλότερη παραγωγικότητα, αλλά και ως υποχρέωση, που πρέπει να επιβληθεί στα πλαίσια της δηµιουργίας αειφόρων περιβαλλόντων, που θα µπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες όλων σε όλες τις φάσεις της ζωής τους.

22 ΠΗΓΗ: Building for everyone-the Disabled and the built environment in Sweden Mats Beckman, Stockholm, Μάρτιος 1976

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Το «κλειδί» για την εξάλειψη των διακρίσεων Κείµενο αναφοράς για την ποιοτική αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος µε στόχο τη διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 2001

Ευρωπαϊκή Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 2001 Greek Συνέδριο, Βρυξέλλες, 3 εκεµβρίου 2001 ιακρίσεις λόγω Σχεδιασµού ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...2 Η έννοια του σχεδιασµού για όλους...4 Το ζήτηµα των ιακρίσεων λόγω σχεδιασµού...5 Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Α.Ε.Α.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Α.Ε.Α. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Α.Ε.Α. Έκθεση για την Πρόσβαση των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στο οµηµένο Περιβάλλον, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Επικοινωνίας και την Πληροφόρηση. 3

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό νομοθετικό πλαίσιο και προδιαγραφές για την προσβασιμότητα ΑμεΑ

Βασικό νομοθετικό πλαίσιο και προδιαγραφές για την προσβασιμότητα ΑμεΑ Πολυχρονίου Ιωάννης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊστάμενος Γραφείου ΑμεΑ στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων, Μέλος της Επιτροπής Προσβασιμότητας ΥΠΕΚΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Ένας κόσµος για όλους Διακήρυξη της Παγκόσµιας Διάσκεψης Κορυφής Προορισµοί για Όλους Μόντρεαλ, 2014

Ένας κόσµος για όλους Διακήρυξη της Παγκόσµιας Διάσκεψης Κορυφής Προορισµοί για Όλους Μόντρεαλ, 2014 Ένας κόσµος για όλους Διακήρυξη της Παγκόσµιας Διάσκεψης Κορυφής Προορισµοί για Όλους Μόντρεαλ, 2014 Μετά από τη συνάντησή µας στο Μόντρεαλ του Καναδά στην Παγκόσµια Διάσκεψη Κορυφής Προορισµοί για όλους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.9.2005 COM(2005)425 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς Η προσβασιµότητα των ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ. Επιµέλεια: Αριστοτέλης Νανιόπουλος ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ. Επιµέλεια: Αριστοτέλης Νανιόπουλος ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ Επιµέλεια: Αριστοτέλης Νανιόπουλος ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Σε όσους αναζητούν τρόπο, γιατί τους εμποδίζουν, να πάνε απέναντι, να πάνε π άρα π έρα, να πάνε αλλού

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Σε όσους αναζητούν τρόπο, γιατί τους εμποδίζουν, να πάνε απέναντι, να πάνε π άρα π έρα, να πάνε αλλού Ε θ ν ι κ ή Σ χ ο λ ή Τ ο π ι κ ή ς Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς Γ Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Σ ε ι ρ ά ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κυκλοφοριακή Ασφάλεια και διευκόλυνση για πολίτες με κινητικές αδυναμίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4067/9-4-12, ΦΕΚ Α 79

Ν. 4067/9-4-12, ΦΕΚ Α 79 Ν. 4067/9-4-12, Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία ή/και εμποδιζομένων ατόμων Συντάκτης: Διονύσης Κλαδάκης, πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ / dklad@tee.gr Περιεχόμενα ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή TEN/453 Ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού, των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και της ηλεκτρονικής ένταξης Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2011 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ " ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ  ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ ΕΡΓΟ "ΠΡΑΞΗ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 Σκοπός της µελέτης...5 Υλικά και µέθοδοι...5 Περίγραµµα της µελέτης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσχέδιο v0.14 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020...

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Ψηφιακού Χάσματος για ΑμεΑ, μετανάστες και άτομα 3 ης ηλικίας στην Ελλάδα. Αποτελέσματα, συμπεράσματα & προτάσεις

Εκτίμηση Ψηφιακού Χάσματος για ΑμεΑ, μετανάστες και άτομα 3 ης ηλικίας στην Ελλάδα. Αποτελέσματα, συμπεράσματα & προτάσεις Εκτίμηση Ψηφιακού Χάσματος για ΑμεΑ, μετανάστες και άτομα 3ης ηλικίας στην Ελλάδα Αποτελέσματα, συμπεράσματα & προτάσεις Οκτώβριος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πλαίσιο αναφοράς, σκοπός & αντικείμενο της μελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες μπορούν, πλέον, να αιτηθούν εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών του ΕΤΕΚ

Εταιρείες μπορούν, πλέον, να αιτηθούν εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών του ΕΤΕΚ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 164 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Τροποποίηση των κριτηρίων εγγραφής Μελών του ΕΤΕΚ σε σχέση με τα μαθήματα σπουδών Υποτροφίες ΜΒΑ στο Παν/μιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.7.2001 COM(2001) 274 τελικό ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά το εφαρµοστέο κοινοτικό δίκαιο στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 366 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρικήκοινωνικήευθύνη. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Πράσινη Επιχειρηματικότητα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πράσινη Επιχειρηματικότητα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μιχάλης Χρηστάκης Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σεπτέµβριος 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κύρια χαρακτηριστικά της γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Κύριο ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Ημερίδα με θέμα «Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα» Ξενοδοχείο Χίλτον Παρκ Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για τη σωµατική άσκηση

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για τη σωµατική άσκηση Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2008 Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για τη σωµατική άσκηση Συστάσεις πολιτικής δράσης για την υποστήριξη της σωµατικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας Εγκρίθηκε από την οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διπλωματική εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ Θ. ΣΠΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα