Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης"

Transcript

1 Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική και άλλες τέχνες - Ο μαγικός κόσμος των βιβλίων» Συγγραφή: ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εφαρμογή: ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη 2013

2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση» MIS (κωδ ), - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ι. Ν. ΚΑΖΑΖΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Υπεύθυνοι υπο-ομάδας εργασίας γλώσσας πρωτοβάθμιας: Κώστας Ντίνας & Σωφρόνης Χατζησαββίδης ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Καραμαούνα 1 Πλατεία Σκρα Τ.Κ Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Φαξ: , Σελίδα 2 από 32

3 Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Τίτλος Μουσική και άλλες τέχνες - Ο μαγικός κόσμος των βιβλίων Εφαρμογή σεναρίου Πέτρου Κωνσταντίνος Δημιουργία σεναρίου Μπαλκίζας Νικόλαος Διδακτικό αντικείμενο Νεοελληνική Γλώσσα Τάξη Ε Δημοτικού Σχολική μονάδα 20ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας Χρονολογία Από έως Διδακτική/θεματική ενότητα -7 η θεματική ενότητα Γλώσσας Ε Δημοτικού: «Μουσική και άλλες τέχνες» -9 η θεματική ενότητα Γλώσσας Ε Δημοτικού: «Ο μαγικός κόσμος των βιβλίων» Διαθεματικό Όχι Χρονική διάρκεια Για την εφαρμογή του σεναρίου απαιτήθηκαν 6 διδακτικές ώρες Σελίδα 3 από 32

4 Χώρος Ι. Φυσικός χώρος Εντός σχολείου: αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή Για την υλοποίηση του σεναρίου θεωρείται ότι απαιτούνται προϋποθέσεις όπως η εξοικείωση των μαθητών με μια σειρά ενεργειών που πηγάζουν από τη χρήση των ΤΠΕ (πληκτρολόγηση κειμένου, αντιγραφή και επικόλληση, εισαγωγή σχολίου κ.λπ.), προγενέστερη εμπειρία στη συμπλήρωση εννοιολογικών χαρτών, αλλά και δεξιότητες αναζήτησης στο διαδίκτυο και σε ηλεκτρονικά λεξικά. Επίσης, χρήσιμη κρίνεται και η ικανότητα κριτικής προσέγγισης των πληροφοριών που θα προσλαμβάνουν οι μαθητές, αλλά και η βοηθητικήσυμβουλευτική παρουσία του διδάσκοντος, ο οποίος από πριν έχει ελέγξει και δοκιμάσει τη ροή της διδακτικής διαδικασίας. Από υλικοτεχνική άποψη πρέπει βεβαίως να υπάρχει εργαστήριο πληροφορικής με προβολικό, αλλά και να έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών Inspiration 9 Trial, το οποίο διατίθεται ελεύθερα για χρήση 30 ημερών. Σε όλα τα παραπάνω προστίθεται επιπλέον η αναγκαιότητα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και δράσης, αφού οι μαθητές εντοπίζουν, τροποποιούν, επιλέγουν και καταγράφουν στοιχεία με κέντρο και άξονα τον ομαδικό στόχο. Εφαρμογή στην τάξη Το συγκεκριμένο σενάριο εφαρμόστηκε στην τάξη. Σελίδα 4 από 32

5 Το σενάριο στηρίζεται Μπαλκίζας Νικόλαος, Μουσική και άλλες τέχνες, Γλώσσα Ε Δημοτικού, 2011: από το αρχικό σενάριο, το οποίο προέβλεπε διδακτικές ώρες, επιλέχθηκαν μερικές και απορρίφθηκαν ορισμένες άλλες δραστηριότητες, ώστε να μπορέσει να προσαρμοστεί στον προβλεπόμενο (6 ώρες) διδακτικό χρόνο της εφαρμογής. Συγκεκριμένα, δεν δόθηκε το 1ο φύλλο δραστηριοτήτων, γιατί δεν έγιναν οι δραστηριότητες 2 και 3. Το 2ο φύλλο δραστηριοτήτων δόθηκε με αλλαγές μορφολογικού τύπου, άρα πραγματοποιήθηκαν όλες οι δραστηριότητες που προβλέπονταν βάσει αυτού, ενώ τα 3α, 3β, 3γ, 3δ φύλλα δραστηριοτήτων προσαρμόστηκαν στην αναζήτηση πληροφοριών ενός μόνο προσώπου-αντιπροσώπου μορφής τέχνης, και στη συγγραφή του βιογραφικού του. Επιπρόσθετα, εξαιτίας αυτού δεν πραγματοποιήθηκε και η συμπλήρωση του ημιδομημένου εννοιολογικού χάρτη (βλ. αρχείο «Βιογραφία.isf»). Το σενάριο αντλεί --- Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επέκταση της δραστηριότητας του σχολικού βιβλίου που αναφέρεται στη σύνταξη ενός βιογραφικού. Στο σενάριο επιλέγονται 4 εκπρόσωποι από τη ζωγραφική, τη μουσική, την ποίηση και την πεζογραφία, και οι μαθητές συλλέγουν στοιχεία γι αυτούς από το διαδίκτυο, αφού πρώτα έχουν κατανοήσει τη σημασία της έννοιας Βιογραφία και έχουν εξοικειωθεί με τη δομή μιας βιογραφίας. Ταυτόχρονα η υλοποίηση του σεναρίου προσφέρει ευκαιρίες για παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Σελίδα 5 από 32

6 Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο Η σύλληψη του σεναρίου καθώς και η συγγραφή του βασίζονται στη φιλοσοφία της ομαδικής διερευνητικής μάθησης. Αυτή επιτυγχάνεται με την καθοδηγούμενη ανακάλυψη των μαθητών σε υπολογιστικά περιβάλλοντα. Με τη βοήθεια της συζήτησης, της σύγκρισης και επιλογής, αλλά και με τη βοήθεια του προβληματισμού, οι μαθητές προσεγγίζουν οικοδομιστικά τη γνώση, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες. Η ενασχόληση των μαθητών με τα υπολογιστικά περιβάλλοντα που προτείνονται για την υλοποίηση του σεναρίου τους καθιστά ικανούς για κριτική και δημιουργική σκέψη, πέρα από το στενό πλαίσιο των γνώσεων και αντιλήψεών τους. Ταυτόχρονα δημιουργείται υπόβαθρο με υψηλού επιπέδου δεξιότητες, γεγονός που θα συμβάλει σημαντικά στην επιτυχή μελλοντική μαθησιακή τους διαδικασία. Δ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ-ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ Οι μαθητές της Ε Τάξης έχουν έρθει σε επαφή με την τέχνη αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι ευρύτερα παραδεκτό ότι τα μεγάλα έργα της ζωγραφικής, της μουσικής, της ποίησης και της πεζογραφίας είναι θετικοί παράγοντες αγωγής για όλους, γι αυτό οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει, μετά από προετοιμασία, να τα εντάσσουν όποτε μπορούν οργανικά στη μαθησιακή διαδικασία. Στο παρόν σενάριο επιχειρείται μια τέτοια προσπάθεια, δηλαδή υλοποίηση διδακτικών παρεμβάσεων για την επίτευξη γνωστικών στόχων της Γλώσσας, ταυτόχρονη επαφή με σημαντικούς εκπροσώπους από τον χώρο της ελληνικής τέχνης και, τέλος, ανάπτυξη δεξιοτήτων γραμματισμών, ειδικότερα αυτών που συνδέονται με τις ΤΠΕ. Γνώσεις για τον κόσμο Σελίδα 6 από 32

7 Ειδικότερα επιχειρείται οι μαθητές με την εφαρμογή του σεναρίου: να γνωρίσουν ποιες είναι οι μορφές τέχνης στη σύγχρονη εποχή να αναζητήσουν πληροφορίες για σημαντικούς έλληνες εκπροσώπους της τέχνης από το χώρο της ζωγραφικής, της μουσικής, της ποίησης και της λογοτεχνίας. Γνώσεις για τη γλώσσα Ειδικότερα επιχειρείται οι μαθητές με την εφαρμογή του σεναρίου: να μάθουν την ετυμολογία και την ερμηνεία ορισμένων λέξεων (βιογραφία) να καλλιεργήσουν τον προφορικό και τον γραπτό τους λόγο να δημιουργήσουν πολυτροπικά κείμενα να συντάξουν μια βιογραφία να μετατρέπουν ρηματικά σύνολα σε ονοματικά σύνολα να βάζουν λεζάντες σε εικόνες. Γραμματισμοί Ειδικότερα επιχειρείται οι μαθητές με την εφαρμογή του σεναρίου: να εξοικειωθούν με τη χρήση ηλεκτρονικού λεξικού να εξοικειωθούν με τη χρήση μιας ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας να εξοικειωθούν με αναζήτηση σε μηχανή αναζήτησης να εξοικειωθούν με τρόπους πλοήγησης μέσα σε έναν ιστότοπο να συμπληρώνουν έναν ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη να εισάγουν σχόλια σε περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου να μορφοποιούν κατάλληλα κείμενο σε περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου να ανοίγουν και να αποθηκεύουν αρχεία σε κοινόχρηστο φάκελο. Διδακτικές πρακτικές Για τις διδακτικές πρακτικές βλ. κεφ. «Γ. Εισαγωγή. Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο» καθώς και ακολούθως κεφ. «Ε. Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης». Σελίδα 7 από 32

8 Ε. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Αφετηρία Αφορμή του σεναρίου αποτελεί η άσκηση 1, β τεύχος, σ. 37 του βιβλίου της Γλώσσας, που αφορά στη σύνταξη της βιογραφίας ενός αγαπημένου συγγραφέα των μαθητών. Μέσα από συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης αποφασίζεται ότι η σύνταξη των βιογραφικών θα αφορά και άλλες σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της ελληνικής Τέχνης, θέμα με το οποίο οι μαθητές ήρθαν σε επαφή στο μάθημα της ενότητας 7 «Μουσική και άλλες τέχνες», σ. 20. Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο Η Τέχνη και οι ποικίλες μορφές της εντάσσεται ως αντικείμενο μελέτης σε όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα, όπως: στην Αισθητική Αγωγή, την Ιστορία, τη Γλώσσα (διαθεματικά) κλπ. Η σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος ως κειμενικό είδος, αποτελεί στόχο του μαθήματος της Γλώσσας. Αξιοποίηση των ΤΠΕ Στην παρούσα εφαρμογή αξιοποιείται μερικώς το λογισμικό δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών Inspiration 9 Trial, δίνοντας τη δυνατότητα οπτικοποίησης των ευρημάτων της διαδικτυακής διερεύνησης ερμηνειών και της ετυμολογίας μιας λέξης. Ο επεξεργαστής κειμένου καθώς και πολλές λειτουργίες του βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας, καθώς με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του οι μαθητές επιτυγχάνουν τον στόχο. Οι πληροφορίες που χρειάζονται για τη σύνταξη των βιογραφικών αντλούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους από το περιβάλλον της Βικιπαίδεια. Τέλος, οι μαθητές εξοικειώνονται περισσότερο με τη διαχείριση αρχείων και φακέλων (αποθήκευση, μετονομασία, αντιγραφή κλπ.). Σελίδα 8 από 32

9 Κείμενα Ιστοσελίδες περιβάλλοντα Βικιπαίδεια: διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής Γλώσσας Βικιλεξικό: διαδικτυακό λεξικό Google: μηχανή αναζήτησης Διδακτική πορεία/στάδια/φάσεις 1η ημέρα 1η, 2η & 3η διδακτική ώρα Η εφαρμογή ξεκίνησε την Παρασκευή 17/5/2013 μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Όπως συνηθίζεται, τη μέρα αυτή οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες με τυχαίο τρόπο. Αυτή την Παρασκευή ο ορισμός των ομάδων έγινε από το πρωί, για να εξυπηρετήσουμε την υλοποίηση του σεναρίου. Γι αυτόν τον λόγο άλλωστε οι 4 ομάδες που προέκυψαν (με τυχαίο τρόπο φακελάκι με μία από τις 4 φωτογραφίες) ήταν οι «Θεοδωράκης», «Ελύτης», «Λύτρας», «Παπαντωνίου» (τεκμήριο 1). Τεκμήριο 1 Με τις νέες πλέον ομάδες, ξεκινά συζήτηση για το αν θυμούνται τι είναι η βιογραφία. Πολλοί θυμήθηκαν τι είχαμε αναφέρει στα πλαίσια διδασκαλίας της ενότητας 9 για την έννοια της βιογραφίας. Αρκετοί μάλιστα, άνοιξαν τα τετράδιά Σελίδα 9 από 32

10 τους, όπου είχαν βρει και γράψει τη βιογραφία ενός προσώπου, όπως τους είχε ζητηθεί (τεκμήριο 2). Στη συνέχεια οι ομάδες οδηγήθηκαν στο εργαστήριο Τεκμήριο 2 Τεκμήριο 3 πληροφορικής, όπου η καθεμία άνοιξε το αρχείο «Ετυμολογία & ερμηνεία.isf» (τεκμήριο 3). Αφού κατανόησαν τι χρειάζεται να κάνουν, δηλαδή να συμπληρώσουν τα κενά πλαίσια, αντιλήφθηκαν γρήγορα ότι κάτι τέτοιο θα ήταν ευκολότερο αν ακολουθούσαν τους υπερσυνδέσμους που προτείνονται στο πλαίσιο-σχόλιο. Έτσι οι μαθητές επισκέφθηκαν το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής και το Βικιλεξικό και από εκεί άντλησαν τις πληροφορίες που χρειάστηκαν για να ολοκληρώσουν τη Σελίδα 10 από 32

11 δραστηριότητα (πληκτρολογώντας και στις δύο περιπτώσεις το λήμμα «Βιογραφία») και να συμπληρώσουν τον ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη (τεκμήριο 4). Τεκμήριο 4 Μετά οι μαθητές αποθήκευσαν τα 4 αρχεία, ένα για κάθε ομάδα, με το όνομα αυτής στον κοινόχρηστο φάκελο του δικτύου (βλ. φάκελο «Ετυμολογία και ερμηνεία»). Το 1ο φύλλο δραστηριοτήτων δε δόθηκε στους μαθητές, καθώς η δραστηριότητα 1 υλοποιήθηκε με τις προφορικές οδηγίες του εκπαιδευτικού, ενώ η 2 και η 3 δεν πραγματο-ποιήθηκαν, επειδή δεν επαρκούσε ο χρόνος, αλλά και γιατί το περιεχόμενό τους επηρέαζε ελάχιστα την επίτευξη του στόχου, που δεν είναι άλλος από τη σύνταξη ενός βιογραφικού. Κατόπιν οι μαθητές από τον κοινόχρηστο φάκελο άνοιξαν το 2ο φύλλο δραστηριότητας, στο οποίο με την εισαγωγή σχολίων προσπάθησαν να εντοπίσουν και να δείξουν τα βασικά σημεία ενός βιογραφικού (με τη βοήθεια της άσκησης 1, σ. 37). Η εμφάνιση του 2ου φύλλου δραστηριοτήτων ρετουσαρίστηκε λίγο, γιατί πιθανόν λόγω ασυμβατότητας του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου τα κείμενα είχαν διαφοροποιηθεί μορφολογικά. Διαγράφηκαν επίσης και οι οδηγίες για την εισαγωγή σχολίου, γιατί οι συγκεκριμένοι μαθητές το έχουν κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν και, επομένως, δεν χρειαζόταν κάτι τέτοιο. Οι μαθητές εισήγαγαν τα σχόλια, όπως προέβλεπε η 1η δραστηριότητα στα βιογραφικά των Άλκη Ζέη και Μενέλαου Λουντέμη (Τεκμήριο 5) και με τη βοήθεια αυτών συμπλήρωσαν τον πίνακα «ΔΟΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ». Σελίδα 11 από 32

12 Τεκμήριο 5 Με την 3η δραστηριότητα οι μαθητές συμπλήρωσαν τον «πίνακα» με μορφές τέχνης που γνωρίζουν. Επειδή δυσκολεύτηκαν να γράψουν πολλές, και μιας και το προέβλεπε το σενάριο, επισκέφτηκαν την Google και πληκτρολόγησαν «Τέχνη», για να βρουν περισσότερες. Το αποτέλεσμα ήταν να «γεμίσουν» οι πίνακες των ομάδων με αρκετές μορφές τέχνης (Τεκμήριο 6). Μάλιστα, κάποια ομάδα λόγω κεκτημένης ταχύτητας υπερέβαλε στην καταγραφή (Τεκμήριο 7). Το σημαντικό είναι ότι υποψιασμένοι πια οι μαθητές εξαιτίας της ονοματοδοσίας των ομάδων αλλά και λόγω της αναζήτησης μορφών τέχνης και καταγραφής τους στον «πίνακα», προετοιμάστηκαν για την επόμενη ημέρα (Δευτέρα) σχετικά με αυτό που θα ακολουθήσει. Η διαδικασία έκλεισε με την αποθήκευση των 4 φύλλων δραστηριοτήτων (με το όνομα της κάθε ομάδας στο τέλος) στον κοινόχρηστο φάκελο (βλ. φάκελος «2ο φύλλο δραστηριοτήτων»). Σελίδα 12 από 32

13 Τεκμήριο 6 Τεκμήριο 7 2η ημέρα 4η, 5η & 6η διδακτική ώρα Η εφαρμογή συνεχίστηκε και τελείωσε τη Δευτέρα 20/05/2013 με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του 3ου φύλλου δραστηριοτήτων, το οποίο τροποποιήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου, ώστε να προσαρμοστεί στον χρόνο εφαρμογής του σεναρίου. Τα 4 νέα φύλλα εργασίας που βρίσκονταν στον κοινόχρηστο φάκελο (3α, 3β, 3γ, 3δ) και τα οποία άνοιξαν οι μαθητές, περιελάμβαναν δραστηριότητες (με οδηγό το αρχικό φύλλο εργασίας) σχετικές με τη σύνταξη του βιογραφικού του προσώπου από το Σελίδα 13 από 32

14 οποίο έχει πάρει το όνομά της η κάθε ομάδα. Έτσι οι μαθητές επισκέφτηκαν την Google και στην αναζήτηση με το όνομα οδηγούνται στη Βικιπαίδεια, για να δουν τις πληροφορίες για τα εξεταζόμενα πρόσωπα (τεκμήριο 8). Με τη βοήθεια του πίνακα «Δομή βιογραφίας», τον οποίο είχαν συμπληρώσει κατά την εφαρμογή του 2ου Τεκμήριο 8 φύλλου δραστηριοτήτων την προηγούμενη ημέρα, ο μαθητές συνέταξαν τα βιογραφικά των Λύτρα, Θεοδωράκη, Ελύτη και Παπαντωνίου συμπληρώνοντας κάθε φορά τις πληροφορίες που χρειάζονταν. Έτσι, δεν πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα 3 στο μέρος που αφορούσε τη συμπλήρωση του ημιδομημένου χάρτη σε έτοιμο αρχείο (βλ. «Βιογραφία.isf»), αλλά έμεινε η σύνταξη του βιογραφικού. Επίσης οι μαθητές δεν επισκέφτηκαν τις προτεινόμενες τοποθεσίες, γιατί η εφαρμογή δεν προέβλεπε συλλογή υλικού για τη δημιουργία παρουσίασης, σε αντίθεση με το αρχικό σενάριο. Κατά συνέπεια δεν πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες 5 και 6, οι οποίες αφορούσαν το προαναφερθέν. Προτάθηκε αρκετές φορές στους μαθητές η αντιγραφή κειμένων και η επικόλλησή του κατευθείαν στο έγγραφο του επεξεργαστή κειμένου. Αυτό όμως δημιούργησε την ανάγκη να επαναληφθούν ακόμη μια φορά οι έννοιες «γραμματοσειρά», «μορφοποίηση», «μέγεθος», «στυλ» κλπ., με σκοπό τη δημιουργία ενός ομοιόμορφου βιογραφικού (Τεκμήριο 9). Σελίδα 14 από 32

15 Τεκμήριο 9 Κατόπιν, οι μαθητές επιλέγουν τις ρηματικές φράσεις του βιογραφικού και τις αντιγράφουν στον πίνακα που βρίσκεται πιο κάτω από το περιθώριο για το κείμενο και τη φωτογραφία του βιογραφικού. Εκεί τις μετατρέπουν σε ονοματικές, ώστε να κατανοήσουν τους δύο διαφορετικούς τρόπους, βάσει των οποίων συντάσσουμε ένα βιογραφικό σημείωμα. Από τα αποτελέσματα της αναζήτησης που προηγήθηκε στην Google επιλέγουν μια φωτογραφία που προσώπου με το οποίο ασχολήθηκε η κάθε ομάδα (τεκμήριο10) και την επικολλούν στο προβλεπόμενο πλαίσιο. Τεκμήριο 10 Κλείνοντας, οι μαθητές αποθηκεύουν τα αρχεία τους προσθέτοντας και το όνομα του προσώπου του οποίου το βιογραφικό συνέταξαν στον κοινόχρηστο φάκελο (βλ. φάκελο «3ο φύλλο δραστηριοτήτων»). Για να ενημερωθούν οι μαθητές για τις βιογραφίες των υπόλοιπων προσώπων, παρουσίασε η κάθε ομάδα στην τάξη δι Σελίδα 15 από 32

16 αντιπροσώπου το βιογραφικό που συνέταξε. Η αξιολόγηση σ αυτό το σημείο δεν εστιάζει τόσο στα αποτελέσματα σχετικά με τη σύνταξη των βιογραφικών, όσο στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές εντοπίζουν, επιλέγουν, χρησιμοποιούν και μεταπλάθουν τις πληροφορίες, ώστε να συγκροτήσουν ένα κείμενο, καθώς και στον βαθμό συνεργασίας που επιτεύχθηκε. Σελίδα 16 από 32

17 ΣΤ. ΦΥΛΛΟ/-Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α Ημερομηνία: Ομάδα: (1) ΑΡΧΕΙΟ: Ετυμολογία & Ερμηνεία 1. Αναζητήστε στο ηλεκτρονικό λεξικό Βικιλεξικό και στο Λεξικό της Kοινής Nεοελληνικής Τριανταφυλλίδη τη λέξη βιογραφία. Βρείτε τα παρακάτω στοιχεία: 1) Την ετυμολογία της λέξης 2) Την ερμηνεία της λέξης 3) Την ερμηνεία των συνθετικών της Συνθέστε τα στοιχεία που θα βρείτε και συμπληρώστε τον ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη (1). (2) ΑΡΧΕΙΟ: Ομοιότητες & Διαφορές 2. Αναζητήστε στη μηχανή αναζήτησης Google τον όρο βιογραφία. Από τα αποτελέσματα επιλέξτε τη σελίδα της Βικιπαίδεια (http://el.wikipedia.org/wiki/). Μελετήστε τα στοιχεία που παρατίθενται και καταγράψτε τα βασικά στοιχεία των όρων βιογραφία, αυτοβιογραφία, απομνημονεύματα και ημερολόγιο. Συγκρίνετε τα στοιχεία αυτά και βρείτε ομοιότητες και διαφορές (2). Σελίδα 17 από 32

18 (3) ΑΡΧΕΙΟ: Σύγκριση & αντιπαραβολή 3. Μελετήστε τη βιογραφία της Άλκης Ζέη (από το βιβλίο του μαθητή, β τεύχος, σ. 36) και τη βιογραφία του Μενέλαου Λουντέμη (από το τετράδιο εργασιών, α τεύχος, σ. 65). Συγκρίνετε τις δύο μορφές βιογραφίας, συζητήστε μεταξύ σας τις ομοιότητες και τις διαφορές που παρουσιάζουν και καταγράψτε τες σε εννοιολογικό χάρτη (3). Σελίδα 18 από 32

19 ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Β Ημερομηνία: Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013 Ομάδα: 4. Να εντοπίσετε στις δύο βιογραφίες (της Άλκης Ζέη και του Μενέλαου Λουντέμη) τα βασικά στοιχεία ενός βιογραφικού (με τη βοήθεια της άσκησης 1, σ. 37) και να τα επισημάνετε με τη μορφή σχολίου. Βιογραφικό σημείωμα Η Άλκη Ζέη γεννήθηκε στην Αθήνα και πέρασε τα πρώτα παιδικά της χρόνια στη Σάμο. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Αθηνών, στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών και σεναριογραφία στο Κινηματογραφικό Ινστιτούτο της Μόσχας. Ασχολήθηκε με το γράψιμο από μικρή. Όταν ήταν μαθήτρια γυμνασίου, άρχισε να γράφει έργα για το κουκλοθέατρο. Ένας από τους χαρακτήρες που δημιούργησε, ο Κλούβιος, έγινε μετέπειτα ένας από τους κυριότερους ήρωες του κουκλοθέατρου Αθηνών «Μπαρμπα-Μυτούσης». Αργότερα συνέχισε το γράψιμο, δημοσιεύοντας σειρά διηγημάτων της στο περιοδικό Νεανική Φωνή, ένα περιοδικό για νέους, που είχε ως συντακτική επιτροπή τον Μάριο Πλωρίτη, τον Τάσο Λιγνάδη, τον Κωστή Σκαλιώρα. Από το 1954 έως το 1964 έζησε ως πολιτική πρόσφυγας στη Μόσχα. Το 1964 επέστρεψε οικογενειακώς στην Ελλάδα, απ όπου ξαναέφυγε το 1967, με τον ερχομό της Χούντας, αυτή τη φορά για το Παρίσι. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Ρωσία έγραψε διηγήματα και νουβέλες, που τα έστειλε στην Ελλάδα και δημοσιεύτηκαν στο λογοτεχνικό περιοδικό Σελίδα 19 από 32

20 Επιθεώρηση Τέχνης. Τα παιδικά της βιβλία έχουν μεταφραστεί σε 20 γλώσσες, ενώ το πρώτο της μυθιστόρημα έγινε μπεστ σέλερ και έχει μεταφραστεί σε 6 γλώσσες writers/alkizei.htm1 (από το βιβλίο Γλώσσα Ε Δημοτικού, β τεύχος, ενότητα 9, σελ. 36) Σελίδα 20 από 32

21 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Χρονολογία γέννησης: 1912 Τόπος γέννησης: Η ζωή του: Τιμητική διάκριση: Τι είπαν γι αυτόν: Έργα του: Μενέλαος Λουντέμης Κωνσταντινούπολη Ήταν προσφυγόπουλο και αναγκάστηκε να δουλέψει σκληρά για να ζήσει. Μέσα από τις περιπλανήσεις του στην Ελλάδα και τις ταλαιπωρίες του αποκτά μια πνευματική καλλιέργεια, που τον βοηθάει αργότερα στο λογοτεχνικό του έργο. Εξορίζεται κάποια στιγμή από την Ελλάδα λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων. Πραγματοποιεί αμέτρητα ταξίδια, φτάνοντας μέχρι Κίνα και Βιετνάμ. Επιστρέφει το 1976 στην Ελλάδα και πεθαίνει ένα χρόνο αργότερα. Πρώτο Κρατικό Βραβείο για το βιβλίο του Τα πλοία άραξαν. «Ανοίγει την καρδιά του και τις καρδιές των άλλων». Οι κερασιές θ ανθίσουν και φέτος Καληνύχτα ζωή Το ρολόι του κόσμου χτυπά μεσάνυχτα Κάτω απ τα κάστρα της ελπίδας (Από το βιβλίο Γλώσσα Ε Δημοτικού, Τετράδιο Εργασιών, α τεύχος, ενότητα 9, σ. 65) 5. Με τα στοιχεία-σχόλια που εισαγάγατε στα παραπάνω βιογραφικά, προσπαθήστε να συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα έτσι ώστε να προκύψει η δομή μιας Τόπος γέννησης ΔΟΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ βιογραφίας.

22 6. Συζητήστε στην ομάδα σας την ερώτηση που σας δίνεται και καταγράψτε τις απαντήσεις σας στον παρακάτω πίνακα. Ανακοινώστε τες στην ολομέλεια της τάξης και συμπληρώστε τον πίνακά σας με τις ιδέες και των άλλων ομάδων. Ποιες μορφές τέχνης γνωρίζετε; Ζωγραφική 7. Αναζητήστε στη μηχανή αναζήτησης Google τη λέξη τέχνη. Από τα αποτελέσματα επιλέξτε τη σελίδα της Βικιπαίδεια (http://el.wikipedia.org/wiki) και συμπληρώστε τις μορφές τέχνης που τυχόν λείπουν από τον πίνακά σας. E Δημοτικού «Μουσική και άλλες τέχνες» Σελίδα 22 από 32

23 ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Γα Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013 Ομάδα: Νικηφόρος Λύτρας 8. Να πληκτρολογήσετε στο Google τη φράση «Νικηφόρος Λύτρας». Ανάμεσα στις σελίδες που θα βρείτε να επιλέξετε τη σελίδα της Βικιπαίδεια. Αναζητήστε πληροφορίες γι αυτόν με τη βοήθεια του πίνακα «Δομή βιογραφίας». 9. Συντάξτε τη βιογραφία του ζωγράφου σε συνεχές κείμενο. Βιογραφικό σημείωμα Κατόπιν, αναζητήστε στο διαδίκτυο την εικόνα του. Διαλέξτε την εικόνα που σας αρέσει και αποθηκεύστε την στον υπολογιστή σας. Τέλος, εισάγετε την εικόνα στο βιογραφικό. E Δημοτικού «Μουσική και άλλες τέχνες» Σελίδα 23 από 32

24 10. Τροποποιήστε τις ρηματικές φράσεις της βιογραφίας σε ονοματικές. ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ E Δημοτικού «Μουσική και άλλες τέχνες» Σελίδα 24 από 32

25 ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Γβ Ημερομηνία: 20/05/2013 Ομάδα: Οδυσσέας Ελύτης 11. Να πληκτρολογήσετε στο Google τη φράση «Οδυσσέας Ελύτης». Ανάμεσα στις σελίδες που θα βρείτε να επιλέξετε τη σελίδα της Βικιπαίδεια. Αναζητήστε πληροφορίες γι αυτόν, με τη βοήθεια του πίνακα «Δομή βιογραφίας». 12. Συντάξτε τη βιογραφία του ποιητή σε συνεχές κείμενο. Βιογραφικό σημείωμα Κατόπιν, αναζητήστε στο διαδίκτυο την εικόνα του. Διαλέξτε την εικόνα που σας αρέσει και αποθηκεύστε την στον υπολογιστή σας. Τέλος, εισάγετε την εικόνα στο βιογραφικό. E Δημοτικού «Μουσική και άλλες τέχνες» Σελίδα 25 από 32

26 13. Τροποποιήστε τις ρηματικές φράσεις της βιογραφίας σε ονοματικές. ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ E Δημοτικού «Μουσική και άλλες τέχνες» Σελίδα 26 από 32

27 ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Γγ Ημερομηνία: Ομάδα: Μίκης Θεοδωράκης 14. Να πληκτρολογήσετε στο Google τη φράση «Μίκης Θεοδωράκης». Ανάμεσα στις σελίδες που θα βρείτε να επιλέξετε τη σελίδα της Βικιπαίδεια. Αναζητήστε πληροφορίες γι αυτόν, με τη βοήθεια του πίνακα «Δομή βιογραφίας». 15. Συντάξτε τη βιογραφία του συνθέτη σε συνεχές κείμενο. Βιογραφικό σημείωμα (Γράψτε εδώ ) Κατόπιν, αναζητήστε στο διαδίκτυο την εικόνα του. Διαλέξτε την εικόνα που σας αρέσει και αποθηκεύστε την στον υπολογιστή σας. Τέλος, εισάγετε την εικόνα στο βιογραφικό. E Δημοτικού «Μουσική και άλλες τέχνες» Σελίδα 27 από 32

28 16. Τροποποιήστε τις ρηματικές φράσεις της βιογραφίας σε ονοματικές. ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ E Δημοτικού «Μουσική και άλλες τέχνες» Σελίδα 28 από 32

29 ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Γδ Ημερομηνία Ομάδα: Ζαχαρίας Παπαντωνίου 17. Να πληκτρολογήσετε στο Google τη φράση «Ζαχαρίας Παπαντωνίου». Ανάμεσα στις σελίδες που θα βρείτε να επιλέξετε τη σελίδα της Βικιπαίδεια. Αναζητήστε πληροφορίες γι αυτόν, με τη βοήθεια του πίνακα «Δομή βιογραφίας». 18. Συντάξτε τη βιογραφία του συγγραφέα σε συνεχές κείμενο. Βιογραφικό σημείωμα Κατόπιν, αναζητήστε στο διαδίκτυο την εικόνα του. Διαλέξτε την εικόνα που σας αρέσει και αποθηκεύστε την στον υπολογιστή σας. Τέλος, εισάγετε την εικόνα στο βιογραφικό. E Δημοτικού «Μουσική και άλλες τέχνες» Σελίδα 29 από 32

30 19. Τροποποιήστε τις ρηματικές φράσεις της βιογραφίας σε ονοματικές. ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ E Δημοτικού «Μουσική και άλλες τέχνες» Σελίδα 30 από 32

31 Ζ. ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ Η βασική επέκταση που θα μπορούσε να έχει η παρούσα εφαρμογή είναι να αναζητούσαν οι μαθητές πληροφορίες και για τα άλλα πρόσωπα που αναφέρει ο δημιουργός στο αρχικό σενάριο (Γ. Ιακωβίδης, Γ. Τσαρούχης, Ν. Χατζηκυριάκος- Γκίκας, Μ. Χατζιδάκις, Στ. Ξαρχάκος, Δ. Σαββόπουλος). Μια άλλη εκδοχή θα μπορούσε να είναι η ανάθεση τεσσάρων εκπροσώπων μιας συγκεκριμένης τέχνης σε κάθε ομάδα. Επίσης θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες μορφές τέχνης. Ακόμα θα ήταν δυνατόν οι μαθητές να γράψουν τη βιογραφία ενός μη Έλληνα εκπροσώπου, οποιασδήποτε τέχνης, αναζητώντας πληροφορίες γι αυτόν (Μπετόβεν, Τσάρλι Τσάπλιν, Λεονάρντο ντα Βίνσι κ.λπ.). Η. ΚΡΙΤΙΚΗ Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα και η διαδικασία κύλησε ομαλά. Οι μαθητές εξοικειωμένοι με τα λογισμικά δε χρειάστηκαν περαιτέρω οδηγίες, παρά μόνο κάποιες συμβουλές ή υπενθυμίσεις. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι παρά το αρχικό «μούδιασμα» λόγω θέματος οι μαθητές στη συνέχεια έδειξαν ενδιαφέρον, όταν κατά τη σύνταξη του βιογραφικού με τις πληροφορίες που αντλήθηκαν από το Διαδίκτυο, οι συζητήσεις που έλαβαν χώρα ήταν άκρως ενδιαφέρουσες. Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το σενάριο επιτυγχάνει τον σκοπό του, δηλαδή να μελετήσουν τη βιογραφία οι μαθητές με «άλλο μάτι», με ένα πιο ελκυστικό και περισσότερο «ψυχαγωγικό» τρόπο. Η εντύπωση η οποία αποτελεί ίσως το μοναδικό «ψεγάδι» στην εφαρμογή που αποκόμισα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου είναι ότι θα έπρεπε αυτό να γίνει ταυτόχρονα με τη διδασκαλία της ενότητας 9, την οποία όμως οι μαθητές είχαν προ πολλού διδαχτεί. E Δημοτικού «Μουσική και άλλες τέχνες» Σελίδα 31 από 32

32 Θ. BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ιορδανίδου, Α. κ.ά. χ.χ. Γλώσσα Ε Δημοτικού. Της γλώσσας ρόδι και ροδάνι. Τετράδιο Εργασιών, β τεύχος, (σσ ). Αθήνα: ΟΕΔΒ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E Δημοτικού «Μουσική και άλλες τέχνες» Σελίδα 32 από 32

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Η παράσταση αρχίζει»

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Η παράσταση αρχίζει»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Η παράσταση αρχίζει» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Η παράσταση αρχίζει» ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι»

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Βιβλία-βιβλιοθήκες» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Τα ζώα που ζουν κοντά μας»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Τα ζώα που ζουν κοντά μας» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Τα ζώα που ζουν κοντά μας»

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Όλοι διαφορετικοί,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ο φίλος μας ο άνεμος»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ο φίλος μας ο άνεμος» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ο φίλος μας ο άνεμος» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ταξίδι στο διάστημα»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ταξίδι στο διάστημα» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ταξίδι στο διάστημα» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ζώα στη ζωγραφική»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ζώα στη ζωγραφική» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ζώα στη ζωγραφική» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ρώτα το νερό τι τρέχει»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ρώτα το νερό τι τρέχει» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ρώτα το νερό τι τρέχει» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο Νεοελληνικής Γλώσσας Β Δημοτικού Τίτλος: «Αλληλογραφώ»

Παραδειγματικό σενάριο Νεοελληνικής Γλώσσας Β Δημοτικού Τίτλος: «Αλληλογραφώ» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο Νεοελληνικής Γλώσσας Β Δημοτικού Τίτλος: «Αλληλογραφώ» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα A Δημοτικού Τίτλος: «Το χαμένο

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Θέατρο: από

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το παραμύθι της τάξης» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ημερολόγια»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ημερολόγια» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ημερολόγια» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Νεροδραστηριότητες»

Διαβάστε περισσότερα

Π Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη

Π Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Θέατρο: από το

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας B Γυμνασίου Τίτλος:

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Β Δημοτικού Τίτλος: «Πώς λέμε ΟΧΙ;»

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: «Οι e-στορίες μας»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: «Οι e-στορίες μας» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Οι e-στορίες μας»

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Στ Δημοτικού Τίτλος: «Χτίστες»

Νεοελληνική Γλώσσα Στ Δημοτικού Τίτλος: «Χτίστες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Στ Δημοτικού Τίτλος: «Χτίστες» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το οικογενειακό μου δέντρο»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το οικογενειακό μου δέντρο» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το οικογενειακό μου δέντρο»

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Προβάλλω τον

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Ο φίλος μας

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Εφημερίδες! Εφημερίδες!»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Εφημερίδες! Εφημερίδες!» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Εφημερίδες! Εφημερίδες!» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα ΣΤ Δημοτικού Τίτλος: «Καλοκαιρινές

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο:

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο: ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: «Από την εικόνα στο κείμενο»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: «Από την εικόνα στο κείμενο» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Από την εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. ΣΤ Δημοτικού. Τίτλος: «Εκπαιδευτικές διαδρομές...»

Νεοελληνική Γλώσσα. ΣΤ Δημοτικού. Τίτλος: «Εκπαιδευτικές διαδρομές...» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα ΣΤ Δημοτικού Τίτλος: «Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Γ Δημοτικού Τίτλος: «Του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό Υπολογιστή. Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική. Δημιουργός: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Υλικό Υπολογιστή. Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική. Δημιουργός: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Υλικό Υπολογιστή Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Γ Δημοτικού Τίτλος: «Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Φέρε μου,

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα ΣΤ Δημοτικού Τίτλος: «Παιχνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Η βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Στ Δημοτικού Τίτλος: «Αναμνήσεις»

Νεοελληνική Γλώσσα Στ Δημοτικού Τίτλος: «Αναμνήσεις» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Στ Δημοτικού Τίτλος: «Αναμνήσεις» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια Μάθημα 12 ο Διδακτικά σενάρια 1 Τι είναι το διδακτικό σενάριο; 2 Διδακτικό σενάριο είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία η οποία: εστιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. 1 ΤΙΤΛΟΣ Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ιστορία, ΤΠΕ, Γεωγραφία, Νεοελληνική Γλώσσα 1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Στον μπερντέ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Στ Δημοτικού Τίτλος: «Πατέρας»

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Στις μητέρες»

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Οι σημαίες του κόσμου»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Οι σημαίες του κόσμου» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Οι σημαίες του κόσμου» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Δελτίο ειδήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Ασφαλής χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος:

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Το βιβλίο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Στ Δημοτικού Τίτλος: «Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ.

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΤΙΤΛΟΣ: H ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΤΑΞΗ: Γ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣ: 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Λυκείου. Τίτλος: «Μιλώντας, γράφοντας και δημιουργώντας με άξονα τη γλωσσομάθεια»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Λυκείου. Τίτλος: «Μιλώντας, γράφοντας και δημιουργώντας με άξονα τη γλωσσομάθεια» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Τίτλος: «Μιλώντας, γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Στ Δημοτικού. Τίτλος: «Ολυμπιακή Εκεχειρία»

Νεοελληνική Γλώσσα. Στ Δημοτικού. Τίτλος: «Ολυμπιακή Εκεχειρία» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Στ Δημοτικού Τίτλος: «Ολυμπιακή Εκεχειρία»

Διαβάστε περισσότερα

Λαθεύοντας ιστορίες. Γνωστικό αντικείμενο: Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project. Δημιουργός: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ

Λαθεύοντας ιστορίες. Γνωστικό αντικείμενο: Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project. Δημιουργός: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ Λαθεύοντας ιστορίες Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project Δημιουργός: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Wiki λεξικό

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα A Γυμνασίου Τίτλος: «Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Πάμε θέατρο: Εισαγωγή στη δραματική

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα ΣΤ Δημοτικού Τίτλος: «Ιστορία του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Θέατρο: από

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Αναζητώντας

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Μπλε όνειρα»

Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Μπλε όνειρα» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Μπλε όνειρα» ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άλλα μέσα-υλικά Σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος.

Άλλα μέσα-υλικά Σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος. Τίτλος δραστηριότητας Ο κύκλος του νερού. Τάξη εφαρμογής Η Τάξη στην οποία απευθύνεται η 6 η δραστηριότητα είναι η Β' Δημοτικού και οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι: Μελέτη περιβάλλοντος (Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα ΣΤ Δημοτικού Τίτλος: «Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. E Δημοτικού. Τίτλος: «Βρες την παροιμία»

Νεοελληνική Γλώσσα. E Δημοτικού. Τίτλος: «Βρες την παροιμία» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα E Δημοτικού Τίτλος: «Βρες την παροιμία»

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕ 17.04

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕ 17.04 YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ - ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κωνσταντίνος Ι. Δραγογιάννης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ 17.04 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. B Δημοτικού. Τίτλος: «Φτιάχνουμε ομάδες;»

Νεοελληνική Γλώσσα. B Δημοτικού. Τίτλος: «Φτιάχνουμε ομάδες;» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα B Δημοτικού Τίτλος: «Φτιάχνουμε ομάδες;»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες Δημιουργός: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Ένας αλλιώτικος Σεπτέμβρης»

Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Ένας αλλιώτικος Σεπτέμβρης» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Ένας αλλιώτικος

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ Λυκείου Τίτλος:

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Γ Δημοτικού Τίτλος: «Το ηλιακό

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Γ Δημοτικού Τίτλος: «Το ηλιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα Τίτλος: Ο τόπος µας, Γιάννη Ρίτσου ηµιουργός: Μπούρα Ευφροσύνη Το σενάριο δοκιµάστηκε στην τάξη. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: αφορά το µάθηµα της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία

Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Λατινικά Δημιουργός: Αλεξάνδρα Χιώτη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Pablo Picasso: Ένας Σπουδαίος Ζωγράφος

Pablo Picasso: Ένας Σπουδαίος Ζωγράφος ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΚΕ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ 60/70 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Αναζήτησης : Δομή & Μέθοδοι Αποτελεσματικής Αναζήτησης Πληροφοριών

Μηχανές Αναζήτησης : Δομή & Μέθοδοι Αποτελεσματικής Αναζήτησης Πληροφοριών Μηχανές Αναζήτησης : Δομή & Μέθοδοι Αποτελεσματικής Αναζήτησης Πληροφοριών Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΥΡΩΝΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών Να γνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress

Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους

Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα E Δημοτικού Τίτλος: «28η Οκτωβρίου:

Διαβάστε περισσότερα