ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:4710 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Συγχώνευση νοµικών προσώπων του ήµου ιονύσου µε την επωνυµία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων ήµου ροσιάς», «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ», «Λέσχη ηλικιωµένων της Κοινότητας Σταµάτας», «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ», «Κοινοτικός Παιδικός Σταθµός ροσίας (πρώην Ι.Β.Σ.Α.)», «Β Παιδικός Σταθµός ήµου ροσιάς», «ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΟΙΞΗΣ», «ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ», «ΠΡΩΤΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΩΡΕΑ ΠΑΡΙ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΑ» σε ένα Νοµικό Πρόσωπο µε την επωνυµία: «Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία ήµου ιονύσου (ΚΟΙ.Π.Α.Π)» Στο ήµο µας λειτουργούν τα παρακάτω νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου διεπόµενα από τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 241 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του Ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/ ), τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α/ ), τις διατάξεις του άρθρου 203 & 205 του.κ.κ. (Π.. 410/1995) και τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 6 του Ν (ΦΕΚ 107/Α/ ).: Α) «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων ήµου ροσιάς» Συστήθηκε µε την αριθµ. 08/ ΤΑ/9143 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής µετά της υπ αριθµ. 36/2007 αποφάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 1951/ τ.β). 1

2 Σκοπός του νοµικού προσώπου σύµφωνα µε τη συστατική του είναι: Η οργάνωση, ψυχαγωγία και εφαρµογή προγραµµάτων µε γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόµων τρίτης ηλικίας του ήµου, έτσι ώστε να παραµείνουν ενεργά µέλη του κοινωνικού συνόλου και των οικογενειών τους. Στο νοµικό πρόσωπο σήµερα δεν υπηρετεί κανείς υπάλληλος. Β)«ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» Συστήθηκε µε την αριθµ. 08/ ΤΑ /20356/2000 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής, µετά την αριθµ. 173/2000 απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου της Κοινότητας Κρυονερίου (ΦΕΚ 851/ ). Ο Σκοπός του νοµικού αυτού προσώπου: Που συνίσταται σε εφαρµογή προγράµµατος Εξωϊδρυµατικής προστασίας υπερηλίκων είναι η παροχή ιατρικής και κοινωνικής φροντίδας στα ηλικιωµένα άτοµα της περιοχής της Κοινότητας Κρυονερίου, έτσι ώστε αυτά να παραµείνουν στην οικογένεια και στην κοινότητα. Στο νοµικό πρόσωπο σήµερα δεν υπηρετεί κανείς υπάλληλος. Γ) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ» Συστήθηκε µε την αριθµ.08/ ΤΑ/17322/04 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής µετά την αριθµ. 148/2004 απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου Άνοιξης (ΦΕΚ 1541/ τ.β), η οποία τροποποιήθηκε ως προς: 1. Ως προς το άρθρο 1 ο Επωνυµία, άρθρο 3 ο ιοίκηση και άρθρο 8 ο - ιαχείριση µε την υπ αριθµ. 08/ ΤΑ/3699/07 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής, µετά την υπ αριθµ. 10/2007 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Άνοιξης (ΦΕΚ 647/ τ.β) 2

3 2. Ως προς το άρθρο 4 ο ιοίκηση και το Άρθρο 5 ο -Πόροι του Νοµικού Προσώπου µε την υπ αριθµ. 08/ ΤΑ/14257/07 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής, µετά την υπ αριθµ. 71/2007 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Άνοιξης (ΦΕΚ 2008/ τ.β). Σκοπός του νοµικού προσώπου σύµφωνα µε τη συστατική του είναι: Η εφαρµογή προγράµµατος εξωϊδρυµατικής προστασίας των υπερηλίκων και η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωµένα άτοµα της περιοχής της Κοινότητας Άνοιξης, έτσι ώστε αυτά να παραµείνουν στην οικογένεια και στην Κοινότητα. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών το Νοµικό Πρόσωπο µπορεί, εκτός από την Κοινότητας Άνοιξης, να συνεργάζεται µε το Ελληνικό ηµόσιο και κάθε άλλο νοµικό πρόσωπο που επιδιώκει παρόµοιους µε τους παραπάνω σκοπούς. Στο νοµικό πρόσωπο σήµερα δεν υπηρετεί κανείς υπάλληλος. ) «Λέσχη ηλικιωµένων της Κοινότητας Σταµάτας» Συστήθηκε µε την αριθµ.08/ ΤΑ/1693 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής µετά την αριθµ. 195/2005 απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου Σταµάτας (ΦΕΚ 822/ τ.β), η οποία τροποποιήθηκε ως προς: 1. Ως προς το άρθρο 3 ιοίκηση, άρθρο 4 Πόροι και άρθρο 5- Ακροτελέυτια ιάταξη-κάλυψη δαπάνης µε την υπ αριθµ. 08/ ΤΑ/9747 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής, µετά την υπ αριθµ. 67/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου της Κοινότητας Σταµάτας (ΦΕΚ 1095/ τ.β) Σκοπός του νοµικού προσώπου σύµφωνα µε τη συστατική του είναι: α) Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβληµάτων των ηλικιωµένων ατόµων, ώστε να παραµείνουν αυτόνοµα, ισότιµα και ενεργά µέλη στο κοινωνικό σύνολο. 3

4 β) Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά µε τα προβλήµατα και τις ανάγκες των ηλικιωµένων. γ) Ή έρευνα σχετικών θεµάτων µε τους ηλικιωµένους. δ)η ψυχαγωγία των ηλικιωµένων ανθρώπων (διοργάνωση εκδροµών, δηµιουργία πολιτιστικών προγραµµάτων, µετάβαση σε πολιτιστικούς χώρους, θέατρα, η ύπαρξη επιτραπέζιων παιγνίων στο χώρο της λέσχης, κ.λ.π.) ώστε αυτά να παραµείνουν στην οικογένεια και στην Κοινότητα. Στο νοµικό πρόσωπο σήµερα υπηρετούν τρείς (3) υπάλληλοι µερικής απασχόλησης (20ώρες/εβδοµάδα) µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου των κλάδων ΥΕ16 Γενικών Καθηκόντων, Ε Οδηγός και Ε ιοικητικού οι οποίες λήγουν Οι συγκεκριµένοι υπάλληλοι προσλήφθηκαν από την Κοινότητα Σταµάτας και µε τις Α.Π. 843/ , Α.Π. 844/ και Α.Π. 842/ αντίστοιχα αποφάσεις Προέδρου της Κοινότητας τοποθετήθηκαν στο νοµικό πρόσωπο. Ε) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ» Συστήθηκε µε την αριθµ. 5580/ απόφαση του Περιφερειακού ιευθυντή Ανατολικής Αττικής µετά την αριθµ. 170/94 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Αγίου Στεφάνου (ΦΕΚ 429/ τ.β), η οποία τροποποιήθηκε ως προς: 1. το άρθρο 1 Σύσταση-Επωνυµία, άρθρο 4 ιοίκηση και την Ακροτελεύτια ιάταξη- Κάλυψη δαπάνης µε την υπ αριθµ. 08/ ΤΑ/21126/00 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής, µετά την υπ αριθµ. 118/2000 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγίου Στεφάνου (ΦΕΚ 1383 τ.β) 2. το άρθρο 3- Πόροι, άρθρο 4- ιοίκηση, άρθρο 5- ιαχείριση και την Ακροτελεύτια ιάταξη-κάλυψη απάνης µε την υπ αριθµ. 08/ ΤΑ/ /07 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής, µετά τις υπ αριθµ. 11/2007 και 123/2007 αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου Αγ. Στεφάνου (ΦΕΚ 1679/ τ. Β) 4

5 Σκοπός του νοµικού προσώπου σύµφωνα µε τη συστατική του είναι: α) Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβληµάτων των ηλικιωµένων, ώστε να παραµείνουν αυτόνοµα, ισότιµα ενεργά µέλη του κοινωνικού συνόλου. β) Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά µε τα προβλήµατα και τις ανάγκες των ηλικιωµένων. γ) Ή έρευνα σχετικών θεµάτων µε τους ηλικιωµένους. δ)η ψυχαγωγία των ηλικιωµένων (διοργάνωση εκδροµών, δηµιουργία πολιτιστικών προγραµµάτων, µετάβαση σε πολιτιστικούς χώρους, θέατρα, κ.λ.π. η ύπαρξη επιτραπέζιων παιχνιδιών.) ώστε αυτά να παραµένουν στην οικογένεια και στην Κοινότητα. Στο νοµικό πρόσωπο σήµερα υπηρετεί µε την αριθµ. 109/ σύµβαση µίσθωσης έργου ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ ΤΕΦΑ-Χοροδιδάσκαλος η οποία λήγει την 4/10/2011. ΣΤ) «Κοινοτικός Παιδικός Σταθµός ροσιάς (πρώην Ι.Β.Σ.Α.)» Συστήθηκε µε την αριθµ. 08/ ΤΑ/οικ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής χωρίς όµως η τότε Κοινότητα ροσιάς να προβεί στην έκδοση απόφασης Κοινοτικού Συµβουλίου για την προσαρµογή της συστατικής πράξης του Παιδικού Σταθµού του ιδρύµατος Βρεφονηπιακών Σταθµών Αθηνών που λειτουργούσε στα διοικητικά της όρια, στις διατάξεις του άρθρου 203 του.κ.κ.(π.. 410/1995) µέσα στην προθεσµία όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3106/2003 (ΦΕΚ30/Α / )- (ΦΕΚ 1069/ τ.β). Σκοπός του νοµικού προσώπου σύµφωνα µε τη συστατική του είναι: Η καθηµερινή φύλαξη, φροντίδα, ηµερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων εργαζόµενων γονέων της περιοχής του ήµου και γονέων δηµοσίων υπαλλήλων του Νοµού, η πολύπλευρη νοητική, συναισθηµατική, κοινωνική, ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή τους για τη φυσική µετάβαση τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον. Οι 5

6 λοιποί σκοποί για τους οποίους ιδρύθηκε και λειτουργεί µέχρι σήµερα ο υπό κατάργηση Παιδικός Σταθµός εξακολουθούν να υφίστανται. Στο νοµικό πρόσωπο σήµερα υπηρετούν τέσσερις (4) τακτικές υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόµων, δυο(2) τακτικές υπάλληλοι του κλάδου Ε8 Βοηθών Βρεφοκόµων-Παιδοκόµων, µια (1) τακτική υπάλληλος του κλάδου ΥΕ16 Προσωπικό Καθαριότητας (Εσωτερικών Χώρων), µια (1) τακτική υπάλληλος του κλάδου ΤΕ7 Βρεφοκόµων. Ακόµα υπηρετεί σε προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µια (1) υπάλληλος κλάδου ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό. Ζ) «Β Παιδικός Σταθµός ήµου ροσιάς» Συστήθηκε µε την αριθµ. 08/ ΤΑ/4567 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής µετά τις αριθµ. 18/2010 και 23/2010 αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ροσιάς (ΦΕΚ 447/ τ.β). Σκοπός του νοµικού προσώπου σύµφωνα µε τη συστατική του είναι: Α) Η καθηµερινή φύλαξη- φροντίδα- διαπαιδαγώγηση-διατροφή και ψυχαγωγία των φιλοξενούµενων παιδιών, κατά προτεραιότητα των εργαζόµενων γονέων του ήµου ροσιάς, καθώς και την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Β) Η παροχή προσχολικής αγωγής, η βοήθεια των παιδιών να αναπτυχθούν ολόπλευρα σωµατικά, νοητικά, συναισθηµατικά και κοινωνικά και η προπαρασκευή τους για την φυσική τους µετάβαση από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον. Γ) Η συνεργασία µε τον υπάρχοντα «ηµοτικό Παιδικό Σταθµό ροσιάς» και µε άλλους παρεµφερείς φορείς. Στο νοµικό πρόσωπο σήµερα δεν υπηρετεί κανείς υπάλληλος καθώς είναι ανενεργό. 6

7 Η) «ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΟΙΞΗΣ» Συστήθηκε µε την αριθµ. 08/ ΤΑ/22785/08 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής µετά την αριθµ. 99/2008 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Άνοιξης (ΦΕΚ 2672/ τ.β). Σκοπός του νοµικού προσώπου σύµφωνα µε τη συστατική του είναι: α) Η καθηµερινή φύλαξη- φροντίδα- διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία των φιλοξενούµενων παιδιών, εφ όσον δεν το επιτρέπουν οι εν γένει συνθήκες και διατροφής καθώς και η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας, κατά προτεραιότητα των εργαζοµένων γονέων. β) Η πολύπλευρη νοητική-συναισθηµατική- κοινωνική- ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και η προπαρασκευή τους για την φυσική τους µετάβαση από την οικογενειακή ζωή, στο σχολικό περιβάλλον. γ) Η παροχή ενιαίας προσχολικής αγωγής, σύµφωνα µε τα πλέον σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα. δ) Η βοήθεια των παιδιών να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωµατικά, νοητικά, συναισθηµατικά και κοινωνικά. ε) Η εξάλειψη, κατά το δυνατόν, των διαφορών που προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο των γονέων των παιδιών. Στ) Η εξυπηρέτηση των γονέων και παράλληλα η ευ-αισθητοποίηση τους, πάνω σε θέµατα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας. ζ) Η συνεργασία µε άλλους παρεµφερείς φορείς. Επίσης στους σκοπούς του Ν.Π. είναι η λειτουργία των παραρτηµάτων των Βρεφονηπιακών Σταθµών του ήµου. Κάθε Παράρτηµα Βρεφονηπιακού Σταθµού, είναι κυρίαρχα χώρος αγωγής, φύλαξης, φροντίδας, προστασίας, ηµερήσιας διαπαιδαγώγησης και εν γένει ασφαλούς διαµονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας από έξη µηνών έως και της εγγραφής τους στην υποχρεωτική πρωτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς επίσης η διάθεση του για 7

8 ψυχαγωγικούς σκοπούς των βρεφονηπίων του ήµου και τη διεξαγωγή εκδηλώσεων του βρεφονηπιακού σταθµού. Στο νοµικό πρόσωπο σήµερα δεν υπηρετεί κανείς υπάλληλος αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη η πρόσληψη ατόµων διαφόρων ειδικοτήτων µέσω ΑΣΕΠ. Θ) «ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ» Συστήθηκε µε την αριθµ. 08/ ΤΑ/7286/98 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής µετά την αριθµ. 115/97 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγίου Στεφάνου (ΦΕΚ 1141/ τ.β). Το εν λόγω νοµικό πρόσωπο προήλθε από συγχώνευση των δύο (2) Κρατικών Παιδικών Σταθµών (Α και Β) του ήµου Αγίου Στεφάνου. Η ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε ως προς: 1. το άρθρο 3 Πόροι, άρθρο 4 ιοίκηση και την Ακροτελεύτια ιάταξη- Κάλυψη δαπάνης µε την υπ αριθµ. 08/ ΤΑ/ /07 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής, µετά τις υπ αριθµ. 9/2007 και 122/2007 αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου Αγίου Στεφάνου (ΦΕΚ 1679/ τ.β) Σκοπός του νοµικού προσώπου σύµφωνα µε τη συστατική του είναι: Η φιλοξενία, µόρφωση και διαπαιδαγώγηση των νηπίων των εργαζόµενων γονέων καθώς και η εξυπηρέτηση και η βοήθεια των εργαζόµενων µητέρων ή µητερών µε άλλα κοινωνικά προβλήµατα. Στο νοµικό πρόσωπο σήµερα υπηρετούν µια (1) τακτική υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών, δυο (2) τακτικοί υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόµων, τέσσερις (4) τακτικοί υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ16 Βοηθητικών Εργασιών, µια (1) τακτική υπάλληλος του κλάδου ΤΕ16 Νηπιαγωγών, δυο(2) τακτικοί υπάλληλοι του κλάδου Ε1 ιοικητικού- Λογιστικού, δυο (2) τακτικοί υπάλληλοι του κλάδου Ε32 Μαγείρων, µία (1) τακτική υπάλληλος του κλάδου Ε8 Βοηθών Βρεφοκόµων-Παιδοκόµων. 8

9 Ι) «ΠΡΩΤΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΩΡΕΑ ΠΑΡΙ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΑ» Συστήθηκε µε την αριθµ. 08/ ΤΑ/14272 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής µετά την αριθµ. 72/2010 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ηµοτικού Συµβουλίου ιονύσου (ΦΕΚ 1782/ τ.β). Σκοπός του νοµικού προσώπου σύµφωνα µε τη συστατική του είναι: Α. Η λειτουργία ηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού. Η διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία, ηµερήσια φροντίδα, διατροφή και προστασία των βρεφών και νηπίων, τα οποία δεν µπορούν να έχουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον την απαραίτητη φροντίδα, είτε λόγω απασχόλησης των γονέων τους, είτε για άλλους κοινωνικούς λόγους. Β. Η συνεργασία µε άλλους φορείς προκειµένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσµατα. Στο νοµικό πρόσωπο σήµερα δεν υπηρετεί κανείς υπάλληλος καθώς είναι ανενεργό. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 κάθε δήµος µπορεί να συνιστά έως δύο νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ένα για τους τοµείς αρµοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τοµείς πολιτισµού, αθλητισµού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει. Ως εκ τούτου το ηµοτικό Συµβούλιο καλείται αφού λάβει υπόψη του τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ. Β), 2. Των άρθρων 239, 240 και 241 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α.114/ ) 3. Του άρθρου 20 παρ.16 του Ν. 3731/2008( ΦΕΚ 263/ τ.α) 4. Την υπ αριθµόν 11/4569/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 9

10 Να προβεί στη συγχώνευση των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου του δήµου α) «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων ήµου ροσιάς», β) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», γ)«κεντρο ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ», δ) «Λέσχη ηλικιωµένων της Κοινότητας Σταµάτας», ε) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ», στ) «Κοινοτικός Παιδικός Σταθµός ροσιάς (πρώην Ι.Β.Σ.Α.)», ζ) «Β Παιδικός Σταθµός ήµου ροσιάς», η) «ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΟΙΞΗΣ», θ)«ημοτικοι ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ», ι)«πρωτοσ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΩΡΕΑ ΠΑΡΙ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΑ» ως ακολούθως: ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συστήνουµε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία ήµου ιονύσου (ΚΟΙ.Π.Α.Π)» το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει (ΦΕΚ Α.114/ ) και τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ. Β). Στο ανωτέρω νοµικό πρόσωπο περιλαµβάνονται τα νοµικά πρόσωπα α) «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων ήµου ροσιάς», β) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», γ)«κεντρο ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ», δ) «Λέσχη ηλικιωµένων της Κοινότητας Σταµάτας», ε) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ», στ) «Κοινοτικός Παιδικός Σταθµός ροσιάς (πρώην Ι.Β.Σ.Α.)», ζ) «Β Παιδικός Σταθµός ήµου ροσιάς», η) «ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΟΙΞΗΣ», θ)«ημοτικοι ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ», ι)«πρωτοσ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΩΡΕΑ ΠΑΡΙ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΑ» 10

11 ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΣΚΟΠΟΣ 1. Η εφαρµογή προγράµµατος εξωϊδρυµατικής προστασίας των υπερηλίκων και η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωµένα άτοµα της περιοχής του ήµου, έτσι ώστε αυτά να παραµείνουν στην οικογένεια και στον ήµο. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών το Νοµικό Πρόσωπο µπορεί, εκτός από τον ήµο, να συνεργάζεται µε το Ελληνικό ηµόσιο και κάθε άλλο νοµικό πρόσωπο που επιδιώκει παρόµοιους µε τους παραπάνω σκοπούς. 2. Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβληµάτων των ηλικιωµένων ατόµων, ώστε να παραµείνουν αυτόνοµα, ισότιµα και ενεργά µέλη στο κοινωνικό σύνολο. 3. Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά µε τα προβλήµατα και τις ανάγκες των ηλικιωµένων. 4. Ή έρευνα σχετικών θεµάτων µε τους ηλικιωµένους. 5. Η ψυχαγωγία των ηλικιωµένων ανθρώπων (διοργάνωση εκδροµών, δηµιουργία πολιτιστικών προγραµµάτων, µετάβαση σε πολιτιστικούς χώρους, θέατρα, κ.λ.π..) ώστε αυτά να παραµείνουν στην οικογένεια και στον ήµο. 6. Η καθηµερινή φύλαξη, φροντίδα, ηµερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων εργαζόµενων γονέων της περιοχής του ήµου και γονέων δηµοσίων υπαλλήλων του Νοµού. 7.Η πολύπλευρη νοητική, συναισθηµατική, κοινωνική, ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών. 8. Η προπαρασκευή τους για τη φυσική µετάβαση τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον. 9. Η εξάλειψη, κατά το δυνατόν, των διαφορών που προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο των γονέων των παιδιών. 11

12 10. Η εξυπηρέτηση των γονέων και παράλληλα η ευ-αισθητοποίηση τους, πάνω σε θέµατα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας. 11. Η συνεργασία µε άλλους παρεµφερείς φορείς. 12. Η φιλοξενία, µόρφωση και διαπαιδαγώγηση των νηπίων των εργαζόµενων γονέων καθώς και η εξυπηρέτηση και η βοήθεια των εργαζόµενων µητέρων µε άλλα κοινωνικά προβλήµατα. 13. Η αγωγή, φύλαξη, φροντίδα, προστασία, ηµερήσια διαπαιδαγώγηση και η εν γένει ασφαλή διαµονή για παιδιά προσχολικής ηλικίας από έξη µηνών έως και της εγγραφής τους στην υποχρεωτική πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 14. Η ψυχαγωγία των βρεφονηπίων του ήµου και µε τη διεξαγωγή εκδηλώσεων. ΑΡΘΡΟ 3 Ο Ε ΡΑ Έδρα του νοµικού προσώπου είναι ο ήµος ιονύσου. ΑΡΘΡΟ 4 Ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί κινητών και ακινήτων του ήµου, του δηµοσίου και των καταργούµενων Ν.Π... τα οποία χρησιµοποιούνται από τα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα για την εκπλήρωση του σκοπού τους, µεταβιβάζονται στο νέο νοµικό πρόσωπο, χωρίς αντάλλαγµα, µε την επιφύλαξη των περί κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεων. Συγκεκριµένα µεταβιβάζονται τα αναγραφόµενα στα βιβλία α) ακινήτου και κινητής περιουσίας και β) αναλωσίµων και µη αναλωσίµων υλικών περιουσιακά στοιχεία και εξοπλιστικά εν γένει µέσα των τρίτων νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται ΑΡΘΡΟ 5 Ο -ΠΟΡΟΙ 1. Τυχόν επιχορήγηση του ήµου ιονύσου 12

13 2. Οι επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχές από κρατικούς φορείς (Κοινοτικά ή Εθνικά Προγράµµατα) 3. Οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες 4. Οι χορηγίες από νοµικά ή φυσικά πρόσωπα 5. Οι εισπράξεις από το αντίτιµο των πραγµάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το νοµικό πρόσωπο 6. Οι πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συµµετοχή του σε προγράµµατα Άρθρο 6 Ο - ΙΟΙΚΗΣΗ-ΘΗΤΕΙΑ Το νοµικό πρόσωπο διοικείται από δεκαπενταµελές (15) διοικητικό συµβούλιο αποτελούµενο από: Τον ήµαρχο ή ηµοτικό Σύµβουλο µε τον αναπληρωτή του Τέσσερις (4) δηµοτικούς συµβούλους ή δηµότες ή κατοίκους µε τους αναπληρωτές τους. Τα δυο από αυτά τα µέλη προέρχονται από τη µειοψηφία του ηµοτικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση που η µειοψηφία δεν ορίσει συµβούλους, δηµότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν ορισθεί παραιτηθούν χωρίς να αντικατασταθούν, µετέχουν σύµβουλοι, δηµότες ή κάτοικοι που ορίζονται από τη πλειοψηφία Ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων στο νοµικό πρόσωπο εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζόµενους και σε περίπτωση µη ύπαρξης από έναν (1) δηµοτικό σύµβουλο της πλειοψηφίας µε τον αναπληρωτή του. Εννέα (9) δηµότες ή κατοίκους του ήµου που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελµατική δράση. Μετά τον ορισµό των µελών το ηµοτικό Συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Η θητεία των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής και λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου ιοικητικού Συµβουλίου. 13

14 ΑΡΘΡΟ 7 ο -ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Από τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης για τη συγχώνευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, το νέο νοµικό πρόσωπο, στο οποίο συγχωνεύθηκαν τα άλλα υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καµία άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων νοµικών προσώπων, εξοµοιούµενο µε καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από το νέο νοµικό πρόσωπο χωρίς καµία ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχιση απ αυτά. Το τακτικό προσωπικό (µόνιµο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του νοµικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση, µε την ίδια σχέση εργασίας και έµµισθης εντολής. Οι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου ή έργου των συγχωνευόµενων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νέο νοµικό πρόσωπο, µέχρι τη λήξη της διάρκειας των συµβάσεών τους. ΑΡΘΡΟ 8 ο - ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΝΗΣ Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ήµου για το τρέχον έτος καθώς και για τα επόµενα έτη έως του ποσού /έτος η οποία θα καλυφθεί για το έτος 2011 από σχετική πίστωση που θα εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ήµου ιονύσου στον Κ.Α Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Κοινωνικής Πρόνοιας- Παιδείας ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 14

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ,

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ, ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος 14-2-2011 Πληροφ.: Θ. Παπαγεωργίου Προϊστάµενος Ν. Υπηρεσίας ήµου Ρόδου Τηλεφ. 2241046220 2241029225 6937409363 Προς τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Μανώλη Γλυνό συνηµµένα: - 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 1. Γενικά. 2. Άσκηση αρµοδιοτήτων

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 1. Γενικά. 2. Άσκηση αρµοδιοτήτων ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1. Γενικά Η άσκηση των αρµοδιοτήτων του ήµου Καλαµάτας πραγµατοποιείται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/13967/2631/50037/ 12 7 2006 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 732 5 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο χέτευσης Λεύκτρου... 1 Χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π...

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και των Επιχειρήσεων των ήµων Β έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 935 23 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Μα κεδονίας».... 1 Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 117/2011 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1294 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Αναμόρφωση κόστους Ολοκλήρω ση και οριστικοποίηση κόστους πολυετούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1125 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδι ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1190 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων που συνέστησαν το Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 321/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞ3-Ρ6Σ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 25/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞ3-Ρ6Σ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 25/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 25/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 320/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Άρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών Η Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου συγκροτείται σε Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το

λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το 1 37.ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 301035: «Υποστήριξη των Δήμων και των Περιφερειών στην ε- φαρμογή των ρυθμίσεων του Νόμου 3852/2010 για τα Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ. και Ι.Δ.

Πράξη 301035: «Υποστήριξη των Δήμων και των Περιφερειών στην ε- φαρμογή των ρυθμίσεων του Νόμου 3852/2010 για τα Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ. και Ι.Δ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Επιχειρήσεων των Δήμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 77 ΘΕΜΑ:. ιευκρινίσεις ζητηµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου για τις δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 77 ΘΕΜΑ:. ιευκρινίσεις ζητηµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου για τις δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠIΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφ.(Για τα Κεφάλαια 1-5): Μ. Μωϋσίδου (2103744027)

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Αριθ. 16065/02 (ΦΕΚ Β 497/22-4-02) : Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας Δηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών. OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1894 15 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4597/104427 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. ΠΑΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1295 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Γρεβενών: «Πο λιτιστικός Οργανισμός Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2609 8 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟ ΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2880/2001 Ν. 2880/01 (ΦΕΚ 9 Α ) : Πρόγραµµα ΠΟΛΙΤΕΙΑ για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Ν. 2880/2001 Ν. 2880/01 (ΦΕΚ 9 Α ) : Πρόγραµµα ΠΟΛΙΤΕΙΑ για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Ν. 2880/2001 Ν. 2880/01 (ΦΕΚ 9 Α ) : Πρόγραµµα ΠΟΛΙΤΕΙΑ για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2060 15 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας O EMΠOPIKHΣ N ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.10819 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Κ.Α.Φ.Κ.Α ΣΤΟ ΕΣΥ

Κεφάλαιο Α ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Κ.Α.Φ.Κ.Α ΣΤΟ ΕΣΥ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ένταξη των Κ.Α.Φ.Κ.Α. στο Ε.Σ.Υ. για την παροχή υπηρεσιών Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Σύσταση ενιαίου Εθνικού Μητρώου δικαιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 987 26 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ. αριθ. 16928/2007 (ΦΕΚ 1638/17

Διαβάστε περισσότερα