ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020 2020»"

Transcript

1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. «Στρατηγική της Π.Ι.Ν. γιατη νέα Προγραµµατική Περίοδο » ενηµέρωση Περιφερειακού Συµβουλίου -ΜΑΡΤΙΟΣ 2014-

2 Τοµεακές Στρατηγικές ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. Η Περιφερειακή & οι συναφείς Στρατηγικές Αγροτική Στρατηγική Στρατηγική «έξυπνης εξειδίκευσης» Ι.Ν. Στρατηγική «Μακρο Περιφέρειας» Α.Ι. Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη Εξειδίκευση

3 ΟΜΑ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ι.Ν. στον Ευρω-Μεσογειακό περίγυρο ΗθέσητηςΠ.Ι.Ν. Μακρο- περιφέρεια Στο «δυτικό ανάπτυγµα» του ελλαδικού χώρου Η Περιφερειακή οντότητα

4 Στρατηγική ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. Η Περιφερειακή Στρατηγική για τα Ιόνια Νησιά ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΑΝΑΓΚΕΣ Π.Ι.Ν. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ι.Ν φθίνουσα ανταγωνιστικότητα παραγωγικού μοντέλου 10 η & 13 η θέση σε ΕΤΑΚ χαμηλή προστιθέμενη αξία περιορισμένες διατομεακές συνδέσεις χαμηλή ενσωμάτωση καινοτομίας υστέρηση ανθρώπινου δυναμικού σε προσόντα 3η σε σχολική διαρροή περιορισμένες δεξιότητες χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο συνέπειες οικονομικής κρίσης στον κοινωνικό ιστό 10η στο διαθέσιμο εισόδημα αυξανόμενη ανεργία Ασθενής φροντίδα ευάλωτων ομάδων αυξανόμενος κίνδυνος φτώχειας πιέσεις & περιορισμοί της νησιωτικότητας σύμπλεγμα νησιών Προβληματική προσβασιμότητα Πιέσεις στο περιβάλλον Ανάγκη εξοικονόμησης πόρων Φυσικοί κλπ κίνδυνοι περιβαλλοντικοί & πολιτιστικοί πόροι διαφοροποίηση παραγωγικού συστήματος Προστιθέμενη αξία ενίσχυση κοινωνικού ιστού προσβασιμ ότητα αναβάθμιση ποιότητας καινοτομία & διαφοροποίηση διατομεακές συνδέσεις αξιοποίηση πόρων βιώσιμη απασχόληση διευκόλυνση πρόσβασης στη γνώση κοινωνική ένταξη & προστασία αναβάθμιση ικανοτήτων βιώσιμη διαχείριση περιβάλλοντος & χώρου βελτίωση συνθηκών προσπελασιμότητας ενδογενής ανάπτυξη άμβλυνση πιέσεων σε περιβάλλον & πόρους προστασία & αξιοποίηση π-π πόρων αποτροπή φυσικών κινδύνων ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΠΟΣ

5 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΑΝΑΓΚΕΣ Π.Ι.Ν. Θ.Σ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ φθίνουσα ανταγωνιστικότητα παραγωγικού μοντέλου Χαμηλή Προστιθέμενη Αξία Θ.Σ. 3 Προώθηση επιχειρηματικότητας σε νέους τομείς Θ.Σ. 2 ΤΠΕ για επιχ/σεις & δράσεις (e-πολιτισμός κλπ) Περιορισμένες δια-τομεακές συνδέσεις Θ.Σ. 3 Νέα επιχειρηματικά μοντέλα (δικτύωση κλπ) Χαμηλός βαθμός ενσωμάτωσης ΕΤΑΚ Θ.Σ. 1 Υποδομές Ε/Κ Θ.Σ. 1 Έρευνα, cluster, δικτύωση (επιχ.-ερευν.κέντρων- ΑΕΙ) Θ.Σ. 1 Ερευνητικό δυναμικό, δικτύωση, μεταπτυχιακά Θ.Σ. 3 Ενίσχυση ΜΜΕ για Καινοτομία υστέρηση ανθρώπινου δυναμικού σε προσόντα περιορισμένες δεξιότητες Θ.Σ. 10 Επενδύσεις σε εκπαίδευση, δεξιότητες, ΔβΜ (κατάρτιση ανέργων) Θ.Σ. 3 Προσαρμοστικότητα εργαζομένων & επιχειρηματιών χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο Θ.Σ. 10 Επενδύσεις σε εκπαίδευση, δεξιότητες, ΔβΜ (υποδομές) Θ.Σ. 10 Μείωση σχολικής διαρροής Θ.Σ. 10 Βελτίωση ανοιχτού χαρ/ρα γ' θμιας εκαπίδευσης Θ.Σ. 10 Βελτίωση πρόσβασης στη ΔβΜ συνέπειες οικονομικής κρίσης στον κοινωνικό ιστό αυξανόμενη ανεργία Θ.Σ. 8 Αυτό-απασχόληση, μικρές επιχειρήσεις ασθενής φροντίδα ευάλωτων ομάδων Θ.Σ. 9 Βελτίωση πρόσβασης σε υποδομές υγείας, κλπ Θ.Σ. 2 ΤΠΕ για δημόσιες δράσεις (e-υγεία - τηλεφροντίδα) αυξανόμενος κίνδυνος φτώχειας Θ.Σ. 9 Τοπικά προγράμματα Απασχόλησης σε υποβαθμ. Περιοχές Θ.Σ. 9 Αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Θ.Σ. 9 Κοινωνική οικονομία & επιχειρηματικότητα πιέσεις & περιορισμοί της νησιωτικότητας προβληματική προσβασιμότητα Θ.Σ. 7 Ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας Θ.Σ. 7 Μεταφορές φιλικές προς το περιβάλλον πιέσεις στο περιβάλλον Θ.Σ. 6 Επενδύσεις σε απορρίμματα Θ.Σ. 6 Επενδύσεις σε υγρά απόβλητα Θ.Σ. 6 Χωρο-διαχείριση (θαλάσσια& χερσαία χωροταξία) (*) ανάγκη εξοικονόμησης πόρων Θ.Σ. 6 Επενδύσεις στο νερό Θ.Σ. 4 Ενεργειακή απόδοση ΜΜΕ Θ.Σ. 4 Ενεργειακή απόδοση δημοσίων υποδομών Θ.Σ. 6 Προστασία φυσικής & πολιτιστικής κληρονομιάς περιβαλλοντικοί & πολιτιστικοί πόροι Θ.Σ. 6 Προστασία βιοποικιλότητας Θ.Σ. 6 Βελτίωση αστικού κλπ περιβάλλοντος (ΟΧΑ) Φυσικοί κλπ κίνδυνοι Θ.Σ. 5 Αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων Προτεραιότητες Περιφερειακής Στρατηγικής ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ. ΣΤΟΧΟΣ: διαφοροποίηση παραγωγικού συστήματος ΓΕΝ. ΣΤΟΧΟΣ: ενίσχυση κοινωνικού ιστού ΓΕΝ. ΣΤΟΧΟΣ: βιώσιμη διαχείριση περιβάλλοντος & χώρου

6 ια-τοµεακή προσέγγιση Περιφερειακής Στρατηγικής ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟ Ανταγωνισ τικότητα ΤΟΜΕΑΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβ. & Ανθρ. Αγροτ. Αλιεία - Υποδομές Πόροι Ανάπτυξη Θάλασσα ΠΕΠ Προώθηση επιχειρηματικότητας σε νέους τομείς ΤΠΕ για επιχ/σεις & δράσεις (e-πολιτισμός κλπ) Νέα επιχειρηματικά μοντέλα (δικτύωση κλπ) Υποδομές Ε/Κ Έρευνα, cluster, δικτύωση (επιχ.-ερευν.κέντρων- ΑΕΙ) Ερευνητικό δυναμικό, δικτύωση, μεταπτυχιακά Ενίσχυση ΜΜΕ για Καινοτομία Επενδύσεις σε εκπαίδευση, δεξιότητες, ΔβΜ (κατάρτιση ανέργων) Προσαρμοστικότητα εργαζομένων & επιχειρηματιών Επενδύσεις σε εκπαίδευση, δεξιότητες, ΔβΜ (υποδομές) Μείωση σχολικής διαρροής Βελτίωση ανοιχτού χαρ/ρα γ' θμιας εκαπίδευσης Βελτίωση πρόσβασης στη ΔβΜ Αυτό-απασχόληση, μικρές επιχειρήσεις - ΕΤΑΑ - ΕΤΘΑ - ΕΤΑΑ - ΕΤΘΑ - ΕΤΑΑ - ΕΤΘΑ Αγροτική Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητα & Εξωστρέφεια Περιβάλλον & Υποδοµές Βελτίωση πρόσβασης σε υποδομές υγείας, κλπ ΤΠΕ για δημόσιες δράσεις (e-υγεία- τηλεφροντίδα) Τοπικά προγράμματα Απασχόλησης σε υποβαθμ. Περιοχές Αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Κοινωνική οικονομία & επιχειρηματικότητα Ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας Μεταφορές φιλικές προς το περιβάλλον Επενδύσεις σε απορρίμματα Επενδύσεις σε υγρά απόβλητα Χωρο-διαχείριση (θαλάσσια & χερσαία χωροταξία) (*) Επενδύσεις στο νερό Ενεργειακή απόδοση ΜΜΕ Ενεργειακή απόδοση δημοσίων υποδομών Προστασία φυσικής & πολιτιστικής κληρονομιάς Προστασία βιοποικιλότητας Βελτίωση αστικού κλπ περιβάλλοντος (ΟΧΑ) Αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων Τ.Σ. - ΕΤΑΑ - ΕΤΘΑ Ανθρώπινοι Πόροι ιασυνοριακή Συνεργασία

7 Η προσέγγιση της Περιφερειακής Στρατηγικής µέσω Π.Ε.Π Θ.Σ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΞ 1: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΞ2: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Α ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΑΞ3. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΞ4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΞ5: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Θ.Σ. 3 Προώθηση επιχειρηματικότητας σε νέους τομείς ΠΕΠ & ΤΟΜΕΑΚΑ Θ.Σ. 2 ΤΠΕ για επιχ/σεις & δράσεις (e-πολιτισμός κλπ) ΠΕΠ & ΤΟΜΕΑΚΑ Θ.Σ. 3 Νέα επιχειρηματικά μοντέλα (δικτύωση κλπ) ΠΕΠ Θ.Σ. 1 Υποδομές Ε/Κ ΤΟΜΕΑΚΟ Θ.Σ. 1 Έρευνα, cluster, δικτύωση (επιχ,ερευν.κέντρων, ΑΕΙ) ΠΕΠ Θ.Σ. 1 Ερευνητικό δυναμικό, δικτύωση, μεταπτυχιακά ΤΟΜΕΑΚΟ Θ.Σ. 3 Ενίσχυση ΜΜΕ για Καινοτομία ΠΕΠ Θ.Σ. 10 Επενδύσεις σε εκπαίδευση, δεξιότητες, ΔβΜ (κατάρτιση ανέργων) ΤΟΜΕΑΚΟ Θ.Σ. 3 Προσαρμοστικότητα εργαζομένων & επιχειρηματιών ΤΟΜΕΑΚΟ Θ.Σ. 10 Επενδύσεις σε εκπαίδευση, δεξιότητες, ΔβΜ (υποδομές) ΠΕΠ & ΤΟΜΕΑΚΟ Θ.Σ. 10 Μείωση σχολικής διαρροής ΤΟΜΕΑΚΟ Θ.Σ. 10 Βελτίωση ανοιχτού χαρ/ρα γ' θμιας εκαπίδευσης ΤΟΜΕΑΚΟ Θ.Σ. 10 Βελτίωση πρόσβασης στη ΔβΜ ΤΟΜΕΑΚΟ Θ.Σ. 8 Αυτό-απασχόληση, μικρές επιχειρήσεις ΤΟΜΕΑΚΟ Θ.Σ. 9 Βελτίωση πρόσβασης σε υποδομές υγείας, κλπ ΠΕΠ Θ.Σ. 2 ΤΠΕ για δημόσιες δράσεις (e-υγεία- τηλεφροντίδα) ΠΕΠ & ΤΟΜΕΑΚΟ Θ.Σ. 9 Αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών ΠΕΠ Θ.Σ. 9 Κοινωνική οικονομία & επιχειρηματικότητα ΠΕΠ Θ.Σ. 7 Ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας ΠΕΠ Θ.Σ. 7 Μεταφορές φιλικές προς το περιβάλλον ΠΕΠ Θ.Σ. 6 Επενδύσεις σε απόβλητα ΠΕΠ & Τ.Σ. Θ.Σ. 6 Χωρο-διαχείριση (θαλάσσια& χερσαία χωροταξία) ΤΟΜΕΑΚΟ Θ.Σ. 6 Επενδύσεις στο νερό ΠΕΠ & ΤΟΜΕΑΚΟ Θ.Σ. 4 Ενεργειακή απόδοση ΜΜΕ ΤΟΜΕΑΚΟ Θ.Σ. 4 Ενεργειακή απόδοση δημοσίων υποδομών ΠΕΠ & ΤΟΜΕΑΚΟ Θ.Σ. 6 Προστασία φυσικής & πολιτιστικής κληρονομιάς ΠΕΠ Θ.Σ. 6 Προστασία βιοποικιλότητας ΠΕΠ Θ.Σ. 6 Βελτίωση αστικού κλπ περιβάλλοντος ΠΕΠ Θ.Σ. 5 Αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων ΠΕΠ 232,5 εκ. 232,5 εκ. εκ. εκ. ΠΟΡΟΙ ΠΕΠ (εκατ. ) 22,2 87,6 42,4 43,4 32,7 4,2

8 Η προσέγγιση της Περιφερειακής Στρατηγικής µέσω Π.Ε.Π ,5 εκ. εκ. Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Ανάπτυξη νέων προϊόντων & υπηρεσιών & τεχνολ. εκσυγχρονισμός σε τομείς RIS ( ΜΜΕ) ΠΕΠ (RIS) Θ.Σ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Υποδομές για την υποστήριξη της παραγωγικής εξειδίκευσης (θαλάσσιος & θεματικός τουρισμός κλπ) ΠΕΠ (RIS) Θ.Σ. 3 Προώθηση επιχειρηματικότητας σε νέους τομείς Ψηφιακές εφαρμογές δημόσιου χαρακτήρα σε τομείς RIS ΠΕΠ (RIS) Θ.Σ. 2 ΤΠΕ για επιχ/σεις & δράσεις (e-πολιτισμός κλπ) Δημιουργία εκκολαπτήριου για την ανάπτυξη της Δ.Ο. ΠΕΠ (RIS) Θ.Σ. 3 Νέα επιχειρηματικά μοντέλα (δικτύωση κλπ) Δημιουργία δικτύων με επίκεντρο τουρισμό, πολιτισμό & ποιοτικά προϊόντα ΠΕΠ (RIS) Θ.Σ. 1 Έρευνα, cluster, δικτύωση (επιχ,ερευν.κέντρων, ΑΕΙ) Δημιουργία δικτύων"κάθετης" οργάνωσης με συμμετοχή ΑΕΙ σε τομείς RIS ΠΕΠ (RIS) Θ.Σ. 3 Ενίσχυση ΜΜΕ για Καινοτομία Δημιουργία αποκεντρωμένης δομής (με αντένες) για προώθηση καινοτομίας & πιστοποίησης σε τομείς RIS ΠΕΠ (RIS) Ανάπτυξη καινοτόμου νεανικής (κυρίως) επιχειρηματικότητας σε τομείς RIS ΠΕΠ (RIS) Θ.Σ. 10 Επενδύσεις σε εκπαίδευση, δεξιότητες, ΔβΜ Συμπλήρωση υποδομών αθμιας και βθμιας εκπαίδευσης ΠΕΠ Θ.Σ. 9 Βελτίωση πρόσβασης σε υποδομές υγείας, κλπ Πρόσβαση σε δομές υγείας & κοινων. Φροντίδας για πληττόμενες ομάδες (ΒσΣ, HealthNet, ΑΜΕΑ κλπ δομές)πεπ Συμπλήρωση και ολοκλήρωση υποδομών στους τομείς υγείας, πρόνοιας & ψυχικής υγείας ΠΕΠ Θ.Σ. 2 ΤΠΕ για δημόσιες δράσεις (e-υγεία- τηλεφροντίδα) Ψηφιακές εφαρμογές δημόσιου χαρακτήρα σε τομείς υγείας - τηλεφροντίδας ΠΕΠ( εν μέρει RIS) Θ.Σ. 9 Αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης & απασχόλησης σε υποβαθμ. περιοχές (Μικρά Νησιά κλπ) ΠΕΠ Θ.Σ. 9 Κοινωνική οικονομία & επιχειρηματικότητα Προώθηση της κοινωνικής επιχ/τας σε τομείς φροντίδας, περιβαλ. & πολιτιστ.πόρων -θερμοκοιτίδα Κ.Ο. ΠΕΠ(εν μέρει RIS) Υποδομές οδικής διασύνδεσης πυλών εισόδου με απομ. περιοχές & τουριστ. οικισμούς της ενδοχώρας, με έμφαση στην οδική ασφάλεια &"έξυπνη ειδοποίηση" ΠΕΠ Θ.Σ. 7 Ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας Υποδομές οδικής διασύνδεσης πυλών εισόδου με αστικά κέντρα (πόλη- λιμάνι -αεροδρόμιο) ΠΕΠ (RIS) Πιστοποίηση (SSS) λιμενικών υποδομών & υπηρεσιών λιμένων διασύνδεσης με ΔΔΜ ΠΕΠ & AIRS -(RIS) Θ.Σ. 7 Μεταφορές φιλικές προς το περιβάλλον Ολοκλήρωση και δικτύωση λιμενικών υποδομών μεταφοράς επισκεπτών (κρουαζιέρας, ιστιοπλ) ΠΕΠ (RIS) Δημιουργία -δικτύωση υποδομών μικρής κλίμακας για υδατοδρόμια, ελικοδρόμια κλπ ΠΕΠ Θ.Σ. 6 Επενδύσεις σε απόβλητα Ολοκλήρωση υποδομών σε δίκτυα & εγκ/σεις ΒΙΟΚΑ στο πλαίσιο της Κοιν. Οδηγίας ΠΕΠ - Τα.μ.Συν. Θ.Σ. 6 Επενδύσεις στο νερό Παρεμβάσεις & μέτρα διαχείρισης λεκανών απορροής, εμπλουτισμού και μείωσης απωλειών πόσιμου νερούπεπ( εν μέρει RIS) Θ.Σ. 4 Ενεργειακή απόδοση δημοσίων υποδομών Προώθηση ενεργειακής αειφορίας σε απομονωμένες περιοχές (Μικρά Νησιά) ΠΕΠ Θ.Σ. 6 Προστασία φυσικής & πολιτιστικής κληρονομιάς Αξιοποίηση ΑΠΕ & συστημάτων ενεργειακής απόδοσης σε δημόσιες υποδομές & δίκτυα ΠΕΠ( εν μέρει RIS) Θ.Σ. 6 Προστασία βιοποικιλότητας Αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμισης στην κατοικία (παραδοσιακοί οικισμοί & ιστορικά κέντρα) ΠΕΠ Θ.Σ. 6 Βελτίωση αστικού κλπ περιβάλλοντος Προστασία & ανάδειξη αρχαιολ., μνημειακού, αρχειακού, αρχιτεκτ. & άυλου πολιτιστικού πλούτου ΠΕΠ(εν μέρει RIS) Θ.Σ. 5 Αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων Ενίσχυση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας - προώθηση τοπικού πολιτισμού ΠΕΠ(εν μέρει RIS) Διασύνδεση & προβολή στοιχείων πολιτιστικου ενδιαφέροντος (μουσεία, διαδρομές) ΠΕΠ (RIS) Προστασία, διαχείριση, ήπια αξιοποίηση οικοσυστημάτων & περιοχών φυσικού κάλλους ΠΕΠ (RIS) Διασύνδεση & προβολή οικοσυστημάτων και τοπίων (διαδρομές& δίκτυα) ΠΕΠ (RIS) Περιβαλλοντική αναβάθμιση, βιώσιμες αστικές μεταφορές, βιοκλιματική αναβάθμιση χώρων ΠΕΠ Δράσεις σχεδιασμού, πρόληψης, προειδοποίησης, διαχείρισης συνεπειών φυσικών κινδύνων ( Π.Π.,σεισμοί, πυρκαγιές, θάλασσα κλπ) ΠΕΠ( εν μέρει RIS) Δράσεις για το μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή (πλυμμήρες, διάβρωση κλπ) R.I.S. ΠΕΠ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΞ 1: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ Η ΑΞ2: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΤΗΤΑ & ΑΕΙΦΟΡΙΑ 22,2 εκατ. 87,6 εκατ. ΑΞ3. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 42,4 εκατ. ΑΞ4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 43,4 εκατ. ΑΞ5: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 32,7 εκατ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 4,2 εκατ.

9 Τοµεακές Στρατηγικές ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. Η Περιφερειακή & οι συναφείς Στρατηγικές Αγροτική Στρατηγική Στρατηγική «έξυπνης εξειδίκευσης» Ι.Ν. Στρατηγική «Μακρο Περιφέρειας» Α.Ι. Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη Εξειδίκευση

10 Πτυχές της Περιφερειακής Στρατηγικής Ι.Ν Α. Η Αγροτική Στρατηγική της Π.Ι.Ν. Α. Η Αγροτική Στρατηγική της Π.Ι.Ν. Χαµηλή ανταγωνιστι - κότητα Υστέρηση ανθρώπινου δυναµικού σε δεξιότητες Έρευνα Έρευνα / / καινοτοµία καινοτοµία Ενθάρρυνση Ενθάρρυνση τοπικής τοπικής παραγωγής παραγωγής («Καλάθι («ΚαλάθιΠ.Ι.Ν.) Π.Ι.Ν.).) Εξειδίκευση Εξειδίκευση ανθρώπινου ανθρώπινου δυναµικού δυναµικού -πρότυπααγροκτήµατα - παραγωγή νέων προϊόντων / ειδών σε γεωργία, υδατοκαλλιέργεια (RIS) - τυπικά προϊόντα («καλάθι ΠΙΝ») -εκσυγχρονισµός µονάδων & εκµ/σεων - δράσεις προώθησης (RIS) - υποδοµές µικρής κλίµακας (RIS) (εξηλεκτρισµός, αρδευτικά, καταφύγια) - πόλοι θεµατικής εξειδίκευσης στοπλαίσιοο.χ.α. (R.I.S.), - µη γεωργικές δραστηριότητες ράσεις κατάρτισης & βμ (R.I.S.) Ανεπαρκείς διατοµεακές διασυνδέσεις Προώθηση Προώθηση συνεργασιών συνεργασιών -αλιευτικός τουρισµός (RIS) --δικτύωση µε τουριστικό τοµέα (RIS) -Οµάδες παραγωγών Περιορισµένοι πόροι «συγκρούσεις» ιαχείριση ιαχείριση των των πόρων πόρων --πρόληψη κινδύνων -αξιοποίηση υπολειµµάτων -χωροθέτηση δραστηριοτήτων

11 Πτυχές της Περιφερειακής Στρατηγικής Ι.Ν Β. ΤοµεακέςΠολιτικές Β. ΤοµεακέςΠολιτικές Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηµατικότητα & καινοτοµία -Ψηφιακές εφαρµογές για την προώθηση της δηµιουργικής οικονοµίας -Ερευνητικόδυναµικό, δικτύωση, µεταπτυχιακά -Υποδοµές Έρευνας και Καινοτοµίας -Προώθηση επιχειρηµατικότητας σε υφιστάµενους τοµείς 1 2 Ανθρώπινοδυναµικό, εκπαίδευση & βμ -Μείωση σχολικής διαρροής, βελτίωση ανοιχτού χαρ/ρα γ'θµιας εκπαίδευσης & πρόσβασης στη βμ (RIS) -κατάρτιση ανέργων εργαζοµένων & επιχειρηµατιών -Αυτο-απασχόληση, µικρές επιχειρήσεις 3 Περιβάλλον & Μεταφορές -Επενδύσεις σε στερεά απόβλητα -Επενδύσεις στο νερό (µεγάλης κλίµακας) -Ενεργειακή απόδοση ΜΜΕ και κατοικίας -Ολοκλήρωσηχωρικού & χωροταξικού σχεδιασµού

12 Πτυχές της Περιφερειακής Στρατηγικής Ι.Ν Γ. Η Στρατηγική της Μακρο Περιφέρειας (AIRS) Γ. Η Στρατηγική της Μακρο Περιφέρειας (AIRS) Προστασία Προστασία θαλάσσιου θαλάσσιου περιβάλλοντος περιβάλλοντος -ερευνητικέςσυνεργασίες για την πρόληψη & διαχείριση κινδύνων θαλάσσιαχωροταξία Θαλάσσια ανάπτυξη Εξωστρεφής Εξωστρεφής προσανατολισµός προσανατολισµός αλιείας αλιείας - -ιχθυοκαλλιέργειας ιχθυοκαλλιέργειας --δικτύωση ΜΜΕ - κοινή προώθηση προϊόντων, έρευνα κλπ -θαλάσσιαβιο-τεχνολογία Συνδετικότητα Βελτίωση Βελτίωση θαλάσσιας θαλάσσιας συνδετικότητας συνδετικότητας - δίκτυο συνδυασµένων µεταφορών -πιστοποίησηλιµένων - ίκτυο λιµενικών υποδοµών ( υδροπλάνα, λιµάνιακλπ) Περιβάλλον Προστασία Προστασία παράκτιου παράκτιου περιβάλλοντος περιβάλλοντος - κοινές πλατφόρµες ανταλλαγών --δίκτυα προστασίας βιοποικιλότητας --Ο ΠΖ (πιλοτικό στο πλαίσιο ΟΧΑ) --παρακολούθηση θαλάσσιας ρύπανσης Ελκυστικότητα Αξιοποίηση Αξιοποίηση τ-π τ-π πόρων πόρων --δίκτυο κρουαζιέρας & ιστιοπλοΐας -Θεµατικός τουρισµός / διαδροµές -δικτύωσηπόλεων (UNESCOκλπ)

13 Πτυχές της Περιφερειακής Στρατηγικής Ι.Ν Η «έξυπνη εξειδίκευση» της Π.Ι.Ν. Τυπικά προϊόντα Αγροτικήγη/ έδαφος Θάλασσα Περιβάλλον/ τοπίο Υλικός Πολιτισµός οι πόροι Ανθρώπινοι πόροι ποιοτικά τρόφιµα Θαλάσσια οικονοµία Ποιοτικός & θεµατικός τουρισµός Αλιεία α.θ. Ιχθυοκαλ. α.θ. Αλιεία + µαζ. παρ. τουρ. βιώσιµος παράκτιος τουρισµός Θαλάσσιος Τουρισµός & πολιτισµός Οικολ. Θαλάσσια Βιο- τεχνολογία Γαστρο- νοµία δηµιουργική οικονοµία κλπ. Υποδοµές Άυλος Πολιτισµός ανάδειξη ταυτότητας θρησκ.

14 Πτυχές της Περιφερειακής Στρατηγικής Ι.Ν Ε. Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη & τη φτώχεια (επιχειρησιακό σχέδιο προς εκπόνηση) Θ.Σ. -9- Ενεργός ένταξη στην κατεύθυνσης της ισότητας και της απασχόλησης Ολοκληρωµένη υποστήριξη Φροντίδα τέκνων Καταπολέµηση διακρίσεων Αντιµ. διακρίσεωναμεα Κέντρα ηµ. Απασχ. ΑΜΕΑ Πρόληψη & ιαχείριση συνεπειών Φτώχειας & Κοινωνικού Αποκλεισµού Επιχειρ Επιχειρ. ειρ. Σχέδιο Σχέδιο Βελτίωση πρόσβασης σε υπηρεσίες Υγείας -Φροντίδας Κοινωνική Οικονοµία Πρόσβαση σε δοµές (Health Safety Net) Φροντίδα ηλικιωµένων Κοινωνική Επιχειρ/τητα (φροντίδα, περιβάλλον, πολιτισµός) Ανάπτυξη µε τοπική πρωτοβουλία Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης (προτεραιότητα στα Μικρά Νησιά)

15 Σύνοψη της Περιφερειακής Στρατηγικής Ι.Ν Ποιοτικός τουρισµός Αγροδιατροφή Θαλάσσια οικονοµία ηµιουργική οικονοµία Καινοτοµία ικτύωση-μμε Εκπαίδευση Υγεία Κοινωνική Ένταξη Καταπολέµηση Φτώχειας R.I.S. Βιοποικιλότητα Απασχόληση Παράκτιο περιβάλλον Κατάρτιση & Κληρονοµιά & ια Βίου δηµιουργία Μάθηση προσβασιµότητα απόβλητα εξοικον. ενέργειας νερό φυσικοί κίνδυνοι

16 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. ιαβούλευση - Συζήτηση επί των «Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων» (ΣΕΠΤ. 2012) σε: Οµάδα Σχεδιασµού Προγράµµατος Οικονοµική & Κοινωική Επιτροπή Π.Ι.Ν. Περιφερειακό Συµβούλιο Ι.Ν. -ΑναπτυξιακόΣυνέδριοΠ.Ι.Ν. (ΑΠΡ. 2013) - Ηµερίδες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (ΜΑΪΟΣ 2013) - Περιφερειακό Συµβούλιο Ι.Ν.: συζήτηση επί σχεδίου Αναπτυξιακής Στρατηγικής (ΜΑΪΟΣ 2013) - ιαβούλευσηγιαστρατηγική «ΕΞ ΕΞ»Π.Ι.Ν. (ΙΟΥΛ ΕΚ2013)

17 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. Τα επόµενα βήµατα. - Από τα τέλη Φεβρουαρίου 2014 έχει ξεκινήσει η διαβούλευση µε τα Υπουργεία, που σύµφωνα µε την 3η Εγκύκλιο σχετίζονται µε τη διαµόρφωση των Τοµεακών και Περιφερειακών Πολιτικών - Η διαβούλευση αυτή αναµένεται να συνεχιστεί προσεχώς και µέσω του ηλεκτρονικού ικτύου «ΙΑΥΛΟΣ», όπου θα αποτυπώνονται όλες οι φάσεις καιοιπτυχέςτης. - Παράλληλα µε τη διαβούλευση µε τα Υπουργεία, η Π.Ι.Ν. θα πραγµατοποιήσει ακόµη ένα κύκλο διαβούλευσης µε την Αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς, επιστηµονικούς και κοινωνικούς φορείς της Περιφέρειας, µε βάση την πορεία εξειδίκευσης του Περιφερειακού Σχεδιασµού και του Π.Ε.Π. ειδικότερα. -Στόχος παραµένει, έως το τέλος του α εξαµήνου του 2014 να έχει ολοκληρωθεί ηεκπόνηση τουπ.ε.π. Ι.Ν και η έγκρισή του από το Περιφερειακό Συµβούλιο, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η υποβολή του στηνε.ε..

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΪΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020»

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020» «ΠεριφερειακήΣτρατηγική «ΈξυπνηςΕξειδίκευσης 2014-2020» -ΜΑΡΤΙΟΣ 2014- ΤιΕίναι? «Έξυπνη Εξειδίκευση» για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σηµαίνει : - τον εντοπισµό των µοναδικών χαρακτηριστικών & µέσωνπουδιαθέτει, - την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Α. Σύντοµο ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΚΔΟΣΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Περιγραφή της στρατηγικής του προγράμματος για να συμβάλει στη στρατηγική της

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP009 Title Ιόνια Νησιά Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το κείμενο που παρουσιάζεται είναι μια συνοπτική περιγραφή των δράσεων του ΠΕΠ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 14 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP009, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις, προϋπολογισμός,οφελούμενοι,επιπτώσεις

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις, προϋπολογισμός,οφελούμενοι,επιπτώσεις ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις, προϋπολογισμός,οφελούμενοι,επιπτώσεις ΤΟΜΕΙΣ Ονοµασία Σύντοµη Περιγραφή δράσης Τύπος δράσης Πρόγραµµα Ταµείο 1.1.1.α: ερευν. έργα 1.1.1.β: 1.1.1.α: Ερευνητική δραστηριότητα στον

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996

Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996 Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996 Οµάδα µελέτης: Ευθυµία Καραθανάση, ρ. Αρχιτέκτων Χωροτάκτης - Πολεοδόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. Χρηµατοδοτικό σχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει δύο πίνακες 6.1. Ετήσια συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ (σε ΕΥΡΩ) 543 6.2. Χρηµατοδοτικό σχέδιο ανά Άξονα (σε ΕΥΡΩ, συνολική περίοδος) Πίνακας 6.2.1: Χρηµατοδοτικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1. ΠΕΠ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1 Τα ΠΕΠ υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2 είναι από τα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας H NέαN Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Οκτώβριος 2012 1 Ι. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 12 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP011, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Έκδοση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρησης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Σάκη Καράγιωργα 22, 84100 Ερμούπολη notioaigaio@mou.gr www.pepna.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα