Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALPHA2/ALPHA3. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALPHA2/ALPHA3. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALPHA2/ALPHA3 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

2 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο 3. Σύμβολα προειδοποίησης που χρησιμοποιούνται στο γρήγορο οδηγό 3 2. Γενικές πληροφορίες 4 2. Προδιαγραφές συστήματος Εφαρμογές Αντλούμενα υγρά 4 3. Αναγνώριση 5 3. Πινακίδα Τύπος μοντέλου Επεξήγηση τύπου 6 4. Μηχανική εγκατάσταση 7 4. Τοποθέτηση Θέσεις ακροκιβωτίου ελέγχου Τοποθέτηση σε συστήματα θέρμανσης και συστήματα ζεστού νερού οικιακής χρήσης Τοποθέτηση σε συστήματα κλιματισμού και κρύου νερού Αλλαγή θέσης ακροκιβωτίου ελέγχου Μόνωση του περιβλήματος του κυκλοφορητή Συστήματα κλιματισμού και κρύου νερού 8 5. Ηλεκτρική εγκατάσταση 9 5. Συναρμολόγηση του βύσματος Αποσυναρμολόγηση του βύσματος Πρώτη εκκίνηση 0 6. Πίνακας ελέγχου 6. Στοιχεία στον πίνακα ελέγχου 6.2 Οθόνη 6.3 Φωτεινά πεδία που υποδεικνύουν τη ρύθμιση του κυκλοφορητή 6.4 Φωτεινό πεδίο που υποδεικνύει την κατάσταση της αυτόματης νυκτερινής μειωμένης ρύθμισης 6.5 Πλήκτρο για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης νυκτερινής μειωμένης ρύθμισης 6.6 Πλήκτρο για επιλογή της ρύθμισης του κυκλοφορητή 7. Ρύθμιση του κυκλοφορητή 2 7. Ρύθμιση κυκλοφορητή για δισωλήνια συστήματα θέρμανσης Ρύθμιση κυκλοφορητή για μονοσωλήνια συστήματα θέρμανσης Ρύθμιση κυκλοφορητή για υποδαπέδια συστήματα θέρμανσης Ρύθμιση κυκλοφορητή για συστήματα ζεστού νερού οικιακής χρήσης Αλλαγή από τη συνιστώμενη σε εναλλακτική ρύθμιση κυκλοφορητή 3 8. Λειτουργίες ALPHAx 4 8. Χρήση της αυτόματης νυκτερινής μειωμένης ρύθμισης Λειτουργία αυτόματης νυκτερινής μειωμένης ρύθμισης Ρύθμιση χειροκίνητου καλοκαιρινού προγράμματος Προστασία κατά της ξηρής λειτουργίας ALPHA Reader Εκκίνηση υψηλής ροπής Βαλβίδα παράκαμψης Χειροκίνητη βαλβίδα παράκαμψης Αυτόματη βαλβίδα παράκαμψης, θερμοστατικά ελεγχόμενη 5 9. Πρώτη εκκίνηση 6 9. Πριν από την εκκίνηση Εξαέρωση του κυκλοφορητή Εξαέρωση συστημάτων θέρμανσης 6 0. Ρυθμίσεις και απόδοση κυκλοφορητή 7 0. Σχέση μεταξύ ρύθμισης κυκλοφορητή και απόδοσης κυκλοφορητή 7. Εύρεση βλάβης 9 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις εγκατάστασης Τεχνικά στοιχεία ιαστάσεις εγκατάστασης, ALPHAx XX-40, XX-50, XX-60, XX ιαστάσεις εγκατάστασης, ALPHAx A, A Καμπύλες απόδοσης Οδηγός σχετικά με τις καμπύλες απόδοσης Συνθήκες καμπύλης Καμπύλες απόδοσης, ALPHAx XX-40 (N) Καμπύλες απόδοσης, ALPHAx XX-50 (N) Καμπύλες απόδοσης, ALPHAx XX-60 (N) Καμπύλες απόδοσης, ALPHAx A Καμπύλες απόδοσης, ALPHAx A Καμπύλες απόδοσης, ALPHAx XX-80 (N) Πρόσθετος εξοπλισμός Μονωτικά κελύφη Βύσματα ALPHA 3 5. Απόρριψη 3 Πριν την εγκατάσταση, διαβάστε τις παρούσες οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Λειτουργία και εγκατάσταση πρέπει να συμφωνούν με τους τοπικούς κανονισμούς και τους παραδεκτούς κανόνες καλής χρήσης. Η χρήση αυτού του προϊόντος απαιτεί σχετική εμπειρία και γνώση του προϊόντος. Άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν, εκτός αν είναι υπό επίβλεψη, ή έχουν καθοδηγηθεί για τη χρήση αυτού του προϊόντος από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν ή να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή χωρίς την ανάλογη εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται υπό την επίβλεψη άλλου ατόμου ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από παιδιά δεν επιτρέπεται χωρίς επιτήρηση 2

3 . Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο Προσοχή Η μη συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες ασφαλείας μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό. Η μη συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία με επακόλουθο σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Η μη συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη του εξοπλισμού.. Σύμβολα προειδοποίησης που χρησιμοποιούνται στο γρήγορο οδηγό Σύμβολο Περιγραφή Μην χρησιμοποιείτε τον κυκλοφορητή για εύφλεκτα υγρά όπως πετρέλαιο ντίζελ και βενζίνη. Μη χρησιμοποιείτε τον κυκλοφορητή για διαβρωτικά υγρά όπως οξέα και θαλασσινό νερό. Αποστραγγίστε το σύστημα ή κλείστε τις βάνες απομόνωσης και στις δύο πλευρές του κυκλοφορητή πριν αφαιρέσετε τις βίδες. Το αντλούμενο υγρό μπορεί να είναι καυτό και με μεγάλη πίεση. Τοποθετήστε τον κυκλοφορητή έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος να έρθει κατά λάθος σε επαφή με καυτές επιφάνειες. Κλείστε την παροχή ρεύματος πριν κάνετε τις συνδέσεις. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος δεν μπορεί να ανοίξει τυχαία. Ο κυκλοφορητής πρέπει να συνδέεται στη γείωση. Ο κυκλοφορητής πρέπει να συνδέεται με έναν εξωτερικό διακόπτη δικτύου με ελάχιστο διάκενο επαφών 3 mm σε κάθε πόλο. 3

4 2.3 Αντλούμενα υγρά Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αντλούμενα υγρά, τις προειδοποιήσεις και τις συνθήκες λειτουργίας, βλέπε σχήμα. Στα συστήματα θέρμανσης, το νερό πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των αποδεκτών προτύπων ποιότητας νερού σε συστήματα θέρμανσης, π.χ. το Γερμανικό πρότυπο VDI Ο κυκλοφορητής είναι σχεδιασμένος για τις ακόλουθες εφαρμογές: 2. Προδιαγραφές συστήματος 3 Max. 95 %RH IPX4D TM Λεπτόρρευστα, καθαρά, μη διαβρωτικά και μη εκρηκτικά υγρά που δεν περιέχουν στερεά σωματίδια ή ίνες. Ψυκτικά υγρά που δεν περιέχουν ορυκτέλαια. Ζεστό νερό οικιακής χρήσης, μέγ. 4 dh, μέγ. 65 C, μέγ. αιχμή 70 C. Για νερό με μεγαλύτερο βαθμό σκληρότητας, συνιστούμε μία αντλία In-Line ΤΡΕ. Αποσκληρυμένο νερό. Παράδειγμα: 50 % γλυκόλη στους 20 C σημαίνει ιξώδες της τάξης των περίπου 0 mm2/s (0cSt) και μείωση της απόδοσης του κυκλοφορητή κατά 5 % περίπου. Μην χρησιμοποιείτε πρόσθετα, τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να διαταράξουν ή θα διαταράξουν τη λειτουργικότητα του κυκλοφορητή. Κατά την επιλογή ενός κυκλοφορητή, θα πρέπει να λάβετε υπόψη το ιξώδες του αντλούμενου υγρού. 4 Min./Max. +2 C / +0 Μην χρησιμοποιείτε τον κυκλοφορητή για εύφλεκτα υγρά όπως πετρέλαιο ντίζελ και βενζίνη. 5 Max..0 MPa (0 bar) 6 Min./Max. 0 C / < 43 db(a) Σχ. Μη χρησιμοποιείτε τον κυκλοφορητή για διαβρωτικά υγρά όπως οξέα και θαλασσινό νερό. Αντλούμενα υγρά, προειδοποιήσεις και συνθήκες λειτουργίας Οι ALPHA2/ALPHA3, που στη συνέχεια αναφέρονται ως ALPHAx, αποτελούν μία πλήρη σειρά κυκλοφορητών. 2.2 Εφαρμογές Ο κυκλοφορητής ALPHAx είναι σχεδιασμένος για την κυκλοφορία του νερού σε συστήματα θέρμανσης, συστήματα ζεστού νερού οικιακής χρήσης καθώς και συστήματα κλιματισμού και κρύου νερού. Τα συστήματα κρύου νερού ορίζονται ως συστήματα όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία του αντλούμενου υγρού. Ο ALPHAx αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τα παρακάτω συστήματα: υποδαπέδια συστήματα θέρμανσης μονοσωλήνια δισωλήνια. Ο ALPHAx είναι κατάλληλος για τα εξής: συστήματα σταθερής ή κυμαινόμενης παροχής όπου είναι επιθυμητή η βέλτιστη ρύθμιση του σημείου λειτουργίας του κυκλοφορητή. συστήματα με κυμαινόμενες θερμοκρασίες παροχής σωληνώσεων. συστήματα όπου η αυτόματη νυκτερινή μειωμένη ρύθμιση είναι επιθυμητή. Εξισορρόπηση οικιακών συστημάτων θέρμανσης. 4 Το κινηματικό ιξώδες του νερού είναι = mm2/s ( cst) στους 20 C. Εάν ο κυκλοφορητής χρησιμοποιείται για ένα υγρό με μεγαλύτερο ιξώδες, η υδραυλική του απόδοση θα μειωθεί. TM Γενικές πληροφορίες Σε συστήματα ζεστού νερού οικιακής χρήσης, η θερμοκρασία του αντλούμενου υγρού πρέπει να είναι πάντα πάνω από τους 50 C λόγω του κινδύνου ανάπτυξης βακτηριδίων λεγιονέλλας. Συνιστώμενη θερμοκρασία λέβητα: 60 C. Σε συστήματα ζεστού νερού για οικιακή χρήση, ο κυκλοφορητής είναι μόνιμα συνδεδεμένος στην παροχή νερού και κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η σύνδεσή του με εύκαμπτο σωλήνα

5 3. Αναγνώριση 3. Πινακίδα ALPHA Τύπος μοντέλου Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας καλύπτουν τα μοντέλα B και C. Ο τύπος του μοντέλου αναφέρεται στη συσκευασία και στην πινακίδα. Βλέπε σχήματα 3 και 4. AUTO ADAPT TM Σχ. 3 Τύπος μοντέλου στη συσκευασία TM Σχ. 2 Ενδεικτική πινακίδα Θέση Περιγραφή Τύπος κυκλοφορητή Ονοµαστικό ρεύµα [Α]: 2 Ελάχ.: Ελάχιστο ρεύμα [Α] Μέγ.: Μέγιστο ρεύμα [Α] 3 Σήμα ΕΕ και εγκρίσεις EEI: είκτης Ενεργειακής Απόδοσης Μέρος : Υποδεικνύει εάν ο κυκλοφορητής έχει δοκιμαστεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα: 4 Μέρος 2: Ανεξάρτητο προϊόν Μέρος 3: Ενσωματωμένο προϊόν σύμφωνα με τα EN 6297-:202 και EN : Τάση [V] 6 Αριθμός προϊόντος 7 Αριθμός σειράς 8 Μοντέλο 9 Χώρα προέλευσης Ισχύς εισόδου P [W]: 0 Ελάχ.: Ελάχιστη ισχύς εισόδου P [W] Μέγ.: Μέγιστη ισχύς εισόδου P [W] Μέγιστη πίεση συστήματος [ΜΡa] 2 Κατηγορία περιβλήματος 3 Κατηγορία θερμοκρασίας Κωδικός παραγωγής: 4 ο και 2ο ψηφίο: Έτος 3ο και 4ο ψηφίο: Εβδομάδα 5 Συχνότητα [Hz] 6 Κωδικός QR Σχ. 4 Τύπος μοντέλου στην πινακίδα TM

6 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα μοντέλα ALPHAx με ενσωματωμένες λειτουργίες. Λειτουργίες/χαρακτηριστικά Μοντέλο B 202 Μοντέλο C 205 Μοντέλο D Αύγουστος 205 ALPHA3 μοντέλο A Νοέμβριος 205 AUTO ADAPT Αναλογική πίεση Σταθερή πίεση Σταθερή καμπύλη Αυτόματη νυχτερινή μειωμένη ρύθμιση Χειροκίνητο καλοκαιρινό πρόγραμμα Προστασία κατά της ξηρής λειτουργίας ALPHA Reader Εκκίνηση υψηλής ροπής ALPHAx XX-40 ALPHAx XX-50 ALPHAx XX-60 ALPHAx XX Επεξήγηση τύπου Παράδειγμα ALPHAx N 80 Τύπος κυκλοφορητή Blank: Τυποποιημένη έκδοση L: Περιορισμένη έκδοση Ονομαστική διάμετρος (DN) των στομίων αναρρόφησης και κατάθλιψης [mm] Μέγιστο μανομετρικό ύψος [dm] Blank: Χυτοσιδηρό κέλυφος κυκλοφορητή A: Περίβλημα κυκλοφορητή με εξαεριστικό N: Κέλυφος κυκλοφορητή από ανοξείδωτο χάλυβα Μήκος από στόμιο σε στόμιο [mm] 6

7 4. Μηχανική εγκατάσταση A B C D 4.2 Θέσεις ακροκιβωτίου ελέγχου TM Τοποθέτηση Σχ. 6 Θέσεις ακροκιβωτίου ελέγχου Τοποθετείτε πάντα τον κυκλοφορητή με τον άξονα του κινητήρα σε οριζόντια θέση. A Κυκλοφορητής τοποθετημένος σωστά σε κατακόρυφο σωλήνα. Βλέπε σχήμα 6, θέση A. Κυκλοφορητής τοποθετημένος σωστά σε οριζόντιο σωλήνα. Βλέπε σχήμα 6, θέση B. Μην τοποθετείτε τον κυκλοφορητή με κατακόρυφο τον άξονα κινητήρα. Βλέπε σχήμα 6, θέση C και D. 4.3 Τοποθέτηση σε συστήματα θέρμανσης και συστήματα ζεστού νερού οικιακής χρήσης Μπορείτε να τοποθετήσετε το ακροκιβώτιο ελέγχου δεξιά, αριστερά και κάτω. Βλέπε σχήμα 8. C TM B TM Σχ. 7 Σχ. 5 Θέσεις ακροκιβωτίου ελέγχου, συστήματα θέρμανσης και συστήματα ζεστού νερού οικιακής χρήσης Τοποθέτηση του ALPHAx Τα βέλη που βρίσκονται στο περίβλημα του κυκλοφορητή υποδεικνύουν τη φορά της ροής του υγρού μέσα στον κυκλοφορητή. Βλέπε σχήμα 5, θέση A. Βλέπε κεφάλαιο 2.2 ιαστάσεις εγκατάστασης, ALPHAx XX-40, XX-50, XX-60, XX-80 ή 2.3 ιαστάσεις εγκατάστασης, ALPHAx A, A.. Τοποθετήστε τα δύο παρεχόμενα παρεμβύσματα όταν συναρμολογείτε τον κυκλοφορητή στο σωλήνα. Βλέπε σχήμα 5, θέση B. 2. Τοποθετήστε τον κυκλοφορητή με τον άξονα του κινητήρα σε οριζόντια θέση. Βλέπε σχήμα 5, θέση C. Βλέπε επίσης κεφάλαιο 4.2 Θέσεις ακροκιβωτίου ελέγχου. 3. Σφίξτε τα εξαρτήματα. 7

8 4.6 Μόνωση του περιβλήματος του κυκλοφορητή Σχ. 8 Θέσεις ακροκιβωτίου ελέγχου, συστήματα κλιματισμού και κρύου νερού 4.5 Αλλαγή θέσης ακροκιβωτίου ελέγχου TM TM Τοποθετήστε το ακροκιβώτιο ελέγχου με το βύσμα στραμμένο προς τα κάτω. Βλέπε σχήμα 8. Σχ. 0 Μόνωση του περιβλήματος του κυκλοφορητή Σημείωση Περιορίστε την απώλεια θερμότητας από το περίβλημα του κυκλοφορητή και τις σωληνώσεις. Μπορείτε να μειώσετε την απώλεια θερμότητας από τον κυκλοφορητή και τις σωληνώσεις μονώνοντας το περίβλημα του κυκλοφορητή και το σωλήνα με τα μονωτικά κελύφη που προμηθεύονται με τον κυκλοφορητή. Βλέπε σχήμα 0. Προσοχή Μη μονώνετε το ακροκιβώτιο ελέγχου και μην καλύπτετε τον πίνακα ελέγχου. 4.7 Συστήματα κλιματισμού και κρύου νερού Επίσης, χρησιμοποιήστε τα μονωτικά κελύφη για τους κυκλοφορητές στα συστήματα κλιματισμού και κρύου νερού. Τα μονωτικά κελύφη για κυκλοφορητές σε συστήματα κλιματισμού και ψύξης διατίθενται ως πρόσθετος εξοπλισμός και πρέπει να παραγγελθούν χωριστά. Βλέπε κεφάλαιο 4. Πρόσθετος εξοπλισμός Σχ. 9 TM Τοποθέτηση σε συστήματα κλιματισμού και κρύου νερού Αλλαγή θέσης ακροκιβωτίου ελέγχου Μπορείτε να περιστρέψετε το ακροκιβώτιο ελέγχου σε βήματα των 90. Αποστραγγίστε το σύστημα ή κλείστε τις βάνες απομόνωσης και στις δύο πλευρές του κυκλοφορητή πριν αφαιρέσετε τις βίδες. Το αντλούμενο υγρό μπορεί να είναι καυτό και με μεγάλη πίεση. Προσοχή Όταν αλλάξει η θέση του ακροκιβωτίου ελέγχου, γεμίστε το σύστημα με το υγρό που πρόκειται να αντληθεί ή ανοίξτε τις βάνες απομόνωσης.. Χαλαρώστε και αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες με εξάγωνη κεφαλή ενώ κρατάτε την κεφαλή του κυκλοφορητή με ένα κλειδί ταυ (M4). 2. Στρέψτε την κεφαλή του κυκλοφορητή στη θέση που θέλετε. 3. Εισάγετε και σφίξτε χιαστί τις βίδες. 8

9 7 Εισάγετε το φις παροχής ρεύματος στο αρσενικό βύσμα στο ακροκιβώτιο ελέγχου του κυκλοφορητή. Συνδέστε τον κυκλοφορητή στη γείωση. Συνδέστε τον κυκλοφορητή σε έναν εξωτερικό διακόπτη δικτύου με ελάχιστο κενό επαφής 3 mm σε όλους τους πόλους. Κλείστε την παροχή ρεύματος πριν κάνετε τις συνδέσεις. Προβείτε στην ηλεκτρική σύνδεση και προστασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ο κινητήρας δεν χρειάζεται εξωτερική προστασία κινητήρα. Ελέγξτε ότι η τάση τροφοδοσίας και η συχνότητα αντιστοιχούν στις τιμές που αναφέρονται στην πινακίδα. Βλέπε κεφάλαιο 3. Πινακίδα. Συνδέστε τον κυκλοφορητή στην παροχή ρεύματος με το ρευματολήπτη που προμηθεύεται με αυτόν. Βλέπε τα βήματα έως Συναρμολόγηση του βύσματος Βήμα Ενέργεια Εικόνα Μέγ.,5 mm2 3 Λυγίστε το καλώδιο με τους αγωγούς του καλωδίου να είναι στραμμένοι προς τα πάνω. 7 mm 5,5-0 mm TM mm TM Συνδέστε τους αγωγούς καλωδίου στο φις παροχής ρεύματος. 2 mm TM Τοποθετήστε το στυπιοθλίπτη καλωδίου και το καπάκι του βύσματος στο καλώδιο. Απογυμνώστε τους αγωγούς καλωδίου όπως απεικονίζεται. TM Βιδώστε το στυπιοθλίπτη καλωδίου στο φις παροχής ρεύματος. TM Κουμπώστε το καπάκι του φις στο φις της παροχής ρεύματος. Σχ. Ηλεκτρική σύνδεση TM Τραβήξτε το πλακετάκι-σφήνα προς τα έξω και πετάξτε το. TM Ηλεκτρική εγκατάσταση

10 5.2 Αποσυναρμολόγηση του βύσματος 5.3 Πρώτη εκκίνηση Βήμα Ενέργεια Εικόνα Χαλαρώστε το στυπιοθλίπτη καλωδίου και βγάλτε τον από το βύσμα. TM Η ενδεικτική λυχνία στον πίνακα ελέγχου δείχνει ότι η παροχή ρεύματος είναι ανοικτή. Βλέπε σχήμα 2. Εργοστασιακή ρύθμιση: AUTO ADAPT. x 230 V ± 0 % 50/60 Hz 2 Τραβήξτε το καπάκι του βύσματος πιέζοντας ταυτόχρονα και τις δύο πλευρές. TM Σχ. 2 Θέση του κυκλοφορητή σε λειτουργία 3 Προσθέστε το πλακετάκι-σφήνα για να χαλαρώσετε και τους τρεις αγωγούς του καλωδίου ταυτόχρονα. Εάν το πλακετάκι-σφήνα λείπει, ελευθερώστε τους αγωγούς του καλωδίου έναν-έναν, πιέζοντας ένα κατσαβίδι ελαφρά στο κλιπ ακροδέκτη. TM Το βύσμα τώρα έχει αφαιρεθεί από το καλώδιο παροχής. TM TM

11 Πατήματα Ενεργά φωτεινά πλήκτρου πεδία 6. Στοιχεία στον πίνακα ελέγχου 0 TM Σχ. 3 Πίνακας ελέγχου AUTOADAPT Χαμηλότερη καμπύλη αναλογικής πίεσης, αποκαλούμενη ως ΡΡ 2 Ενδιάμεση καμπύλη αναλογικής πίεσης, αποκαλούμενη ως ΡΡ2 3 Υψηλότερη καμπύλη αναλογικής πίεσης, αποκαλούμενη ως ΡΡ3 4 Χαμηλότερη καμπύλη σταθερής πίεσης, αποκαλούμενη ως CP 5 Ενδιάμεση καμπύλη σταθερής πίεσης, αποκαλούμενη ως CP2 6 Υψηλότερη καμπύλη σταθερής πίεσης, αποκαλούμενη ως CP3 7 Σταθερή καμπύλη/σταθερή ταχύτητα ΙΙΙ Ο πίνακας ελέγχου στον κυκλοφορητή περιλαμβάνει τα εξής: Θέση Περιγραφή Περιγραφή 2 3 AUTOADAPT εργοστασιακή ρύθμιση 6. Πίνακας ελέγχου Ένδειξη που παρουσιάζει την τρέχουσα κατανάλωση ισχύος του κυκλοφορητή σε Watt ή την τρέχουσα παροχή σε m3/h. 2 Εννέα φωτεινά πεδία υποδεικνύουν τη ρύθμιση του κυκλοφορητή. Βλέπε κεφάλαιο 6.3 Φωτεινά πεδία που υποδεικνύουν τη ρύθμιση του κυκλοφορητή. 3 Φωτεινό πεδίο που υποδεικνύει την κατάσταση της αυτόματης νυκτερινής μειωμένης ρύθμισης. 8 4 Πλήκτρο για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης νυχτερινής μειωμένης ρύθμισης και του χειροκίνητου καλοκαιρινού προγράμματος. Σταθερή καμπύλη/σταθερή ταχύτητα ΙΙ 9 5 Πλήκτρο για επιλογή της ρύθμισης του κυκλοφορητή. Σταθερή καμπύλη/σταθερή ταχύτητα Ι 6 Πλήκτρο για επιλογή της παραμέτρου που θα απεικονίζεται στην οθόνη, δηλαδή τρέχουσα κατανάλωση ισχύος σε Watt ή τρέχουσα παροχή σε m3/h. 0 AUTOADAPT 7 Σύμβολο συνδεσιμότητας. Για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των ρυθμίσεων, βλέπε κεφάλαιο 0. Ρυθμίσεις και απόδοση κυκλοφορητή. 6.2 Οθόνη Η οθόνη (θέση ) είναι αναμμένη όταν έχετε ανοίξει την παροχή ισχύος. Η οθόνη δείχνει την τρέχουσα κατανάλωση ισχύος του κυκλοφορητή σε Watt (ακέραιος αριθμός) ή την τρέχουσα παροχή σε m3/h, σε βήματα των 0, m3/h, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Σημείωση Βλάβες που εμποδίζουν τον κυκλοφορητή να λειτουργήσει κανονικά, για παράδειγμα εμπλοκή ρότορα, υποδεικνύονται στην οθόνη με κωδικούς βλάβης. Βλέπε κεφάλαιο. Εύρεση βλάβης. Το φως στο 3 δείχνει ότι η αυτόματη νυκτερινή μειωμένη ρύθμιση είναι ενεργή. Βλέπε σχήμα 3, θέση 3. Βλέπε επίσης κεφάλαιο 6.5 Πλήκτρο για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης νυκτερινής μειωμένης ρύθμισης. 6.5 Πλήκτρο για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης νυκτερινής μειωμένης ρύθμισης Εάν υποδεικνύεται κάποια βλάβη, διορθώστε τη βλάβη και επανατάξτε τον κυκλοφορητή κλείνοντας και ανοίγοντας την ηλεκτρική παροχή. Σημείωση 6.4 Φωτεινό πεδίο που υποδεικνύει την κατάσταση της αυτόματης νυκτερινής μειωμένης ρύθμισης Το πλήκτρο ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την αυτόματη νυκτερινή μειωμένη ρύθμιση. Βλέπε σχήμα 3, θέση 4. Εάν η πτερωτή του κυκλοφορητή έχει περιστραφεί, για παράδειγμα κατά την πλήρωση του κυκλοφορητή με νερό, μπορεί να παραχθεί αρκετή ενέργεια ώστε να φωτιστεί η οθόνη ακόμη κι αν η παροχή ρεύματος είναι κλειστή. 6.3 Φωτεινά πεδία που υποδεικνύουν τη ρύθμιση του κυκλοφορητή TM Ο κυκλοφορητής διαθέτει δέκα προαιρετικές ρυθμίσεις απόδοσης τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε με το πλήκτρο (θέση 5). Βλέπε σχήμα 3. Η ρύθμιση κυκλοφορητή υποδεικνύεται από εννέα φωτεινά πεδία στην οθόνη. Βλέπε σχήμα 4. Η αυτόματη νυκτερινή μειωμένη ρύθμιση είναι σχετική μόνο για συστήματα θέρμανσης που είναι προετοιμασμένα για αυτή τη λειτουργία. Βλέπε κεφάλαιο 8. Λειτουργίες ALPHAx. Το φωτεινό πεδίο είναι αναμμένο όταν η αυτόματη νυχτερινή μειωμένη ρύθμιση είναι ενεργή. Βλέπε σχήμα 3, θέση 3. Εργοστασιακή ρύθμιση: η αυτόματη νυκτερινή μειωμένη ρύθμιση δεν είναι ενεργή. Σημείωση Εάν έχετε ρυθμίσει τον κυκλοφορητή στην ταχύτητα I, II ή III, δεν μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη νυκτερινή μειωμένη ρύθμιση. 6.6 Πλήκτρο για επιλογή της ρύθμισης του κυκλοφορητή Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, η ρύθμιση του κυκλοφορητή αλλάζει. Βλέπε σχήμα 3, θέση 5. Ένας κύκλος είναι δέκα πατήματα του πλήκτρου. Βλέπε κεφάλαιο 6.3 Φωτεινά πεδία που υποδεικνύουν τη ρύθμιση του κυκλοφορητή. Σχ. 4 Εννέα φωτεινά πεδία

12 7. Ρύθμιση του κυκλοφορητή 7. Ρύθμιση κυκλοφορητή για δισωλήνια συστήματα θέρμανσης 7.2 Ρύθμιση κυκλοφορητή για μονοσωλήνια συστήματα θέρμανσης H Q TM H Σχ. 5 Επιλογή ρύθμισης κυκλοφορητή για τύπο συστήματος Εργοστασιακή ρύθμιση: AUTO ADAPT. Συνιστώμενες και εναλλακτικές ρυθμίσεις κυκλοφορητή σύμφωνα με το σχήμα 5: Σύστημα θέρμανσης ισωλήνιο σύστημα Συνιστώμενη AUTO ADAPT * Ρύθμιση κυκλοφορητή Εναλλακτική AUTO ADAPT Η λειτουργία AUTO ADAPT προσαρμόζει την απόδοση του κυκλοφορητή στις εκάστοτε απαιτήσεις θερμότητας του συστήματος. Καθώς η απόδοση προσαρμόζεται σταδιακά, συνιστούμε να αφήνετε τον κυκλοφορητή στο πρόγραμμα AUTO ADAPT τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν αλλάξετε τη ρύθμιση του κυκλοφορητή. Εάν η παροχή ρεύματος διακοπεί ή αποσυνδεθεί, ο κυκλοφορητής αποθηκεύει τη ρύθμιση AUTO ADAPT σε μία εσωτερική μνήμη και θα συνεχίσει με την αυτόματη ρύθμιση όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος. Καμπύλη αναλογικής πίεσης (ΡΡ, ΡΡ2 ή ΡΡ3) Ο έλεγχος αναλογικής πίεσης ρυθμίζει την απόδοση του κυκλοφορητή στην τρέχουσα θερμική ζήτηση στο σύστημα, αλλά η απόδοση του κυκλοφορητή ακολουθεί την καμπύλη απόδοσης που έχει επιλεχθεί, ΡΡ, ΡΡ2 ή ΡΡ3. Βλέπε σχήμα 6 όπου έχει επιλεχθεί η PP2. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε κεφάλαιο 3. Οδηγός σχετικά με τις καμπύλες απόδοσης. TM Καμπύλη αναλογικής πίεσης (ΡΡ, ΡΡ2 ή ΡΡ3)* * Βλέπε κεφάλαιο 3. Οδηγός σχετικά με τις καμπύλες απόδοσης. Q Σχ. 7 Επιλογή ρύθμισης κυκλοφορητή για τύπο συστήματος Εργοστασιακή ρύθμιση: AUTO ADAPT. Συνιστώμενες και εναλλακτικές ρυθμίσεις κυκλοφορητή σύμφωνα με το σχήμα 7: Σύστημα θέρμανσης Μονοσωλήνιο σύστημα Συνιστώμενη Σταθερή καμπύλη/σταθερή ταχύτητα (Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ)* Ρύθμιση κυκλοφορητή Εναλλακτική Καμπύλη σταθερής πίεσης (CP, CP2 ή CP3)* * Βλέπε κεφάλαιο 3. Οδηγός σχετικά με τις καμπύλες απόδοσης. AUTO ADAPT Βλέπε κεφάλαιο 7. Ρύθμιση κυκλοφορητή για δισωλήνια συστήματα θέρμανσης. Καμπύλη σταθερής πίεσης (CP, CP2 ή CP3) Ο έλεγχος σταθερής πίεσης ρυθμίζει την απόδοση του κυκλοφορητή στην τρέχουσα θερμική ζήτηση στο σύστημα, αλλά η απόδοση του κυκλοφορητή ακολουθεί την καμπύλη απόδοσης που έχει επιλεχθεί, CΡ, CΡ2 ή CΡ3. Βλέπε σχήμα 8 όπου έχει επιλεχθεί η CP. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε κεφάλαιο 3. Οδηγός σχετικά με τις καμπύλες απόδοσης. H CP3 CP2 Σχ. 8 Τρεις καμπύλες και ρυθμίσεις σταθερής πίεσης Η επιλογή της σωστής ρύθμισης σταθερής πίεσης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε συστήματος θέρμανσης και της εκάστοτε θερμικής ζήτησης. Q CP TM H PP3 PP2 Q PP TM Σχ. 6 Τρεις καμπύλες/ρυθμίσεις αναλογικής πίεσης Η επιλογή της σωστής ρύθμισης αναλογικής πίεσης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε συστήματος θέρμανσης και της εκάστοτε θερμικής ζήτησης. 2

13 7.3 Ρύθμιση κυκλοφορητή για υποδαπέδια συστήματα θέρμανσης 7.4 Ρύθμιση κυκλοφορητή για συστήματα ζεστού νερού οικιακής χρήσης H H Q TM Q TM Σχ. 9 Επιλογή ρύθμισης κυκλοφορητή για τύπο συστήματος Εργοστασιακή ρύθμιση: AUTO ADAPT. Συνιστώμενες και εναλλακτικές ρυθμίσεις κυκλοφορητή σύμφωνα με το σχήμα 9: Τύπος συστήματος Υποδαπέδια θέρμανση Συνιστώμενη Καμπύλη σταθερής πίεσης (CP, CP2 ή CP3)* Ρύθμιση κυκλοφορητή Εναλλακτική Σταθερή καμπύλη/σταθερή ταχύτητα (Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ) * Βλέπε κεφάλαιο 3. Οδηγός σχετικά με τις καμπύλες απόδοσης. AUTO ADAPT Βλέπε 7. Ρύθμιση κυκλοφορητή για δισωλήνια συστήματα θέρμανσης. Καμπύλη σταθερής πίεσης (CP, CP2 ή CP3) Ο έλεγχος σταθερής πίεσης ρυθμίζει την παροχή στην τρέχουσα απαίτηση θέρμανσης στο σύστημα διατηρώντας παράλληλα μία σταθερή πίεση. Η απόδοση του κυκλοφορητή ακολουθεί την καμπύλη απόδοσης που έχει επιλεχθεί, CP, CP2 ή CP3. Βλέπε σχήμα 20 όπου έχει επιλεχθεί η CP. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε κεφάλαιο 3. Οδηγός σχετικά με τις καμπύλες απόδοσης. H CP3 CP2 Σχ. 20 Τρεις καμπύλες ή ρυθμίσεις σταθερής πίεσης Η επιλογή της σωστής ρύθμισης σταθερής πίεσης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε συστήματος θέρμανσης και της εκάστοτε θερμικής ζήτησης. Q CP TM Σχ. 2 Επιλογή ρύθμισης κυκλοφορητή για τύπο συστήματος Εργοστασιακή ρύθμιση: AUTO ADAPT. Συνιστώμενες και εναλλακτικές ρυθμίσεις κυκλοφορητή σύμφωνα με το σχήμα 2: Τύπος συστήματος Ζεστό νερό οικιακής χρήσης Ρύθμιση κυκλοφορητή Συνιστώμενη Σταθερή καμπύλη/σταθερή ταχύτητα (Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ) Εναλλακτική Καμπύλη σταθερής πίεσης (CP, CP2 ή CP3)* * Βλέπε κεφάλαιο 3. Οδηγός σχετικά με τις καμπύλες απόδοσης. Σταθερή καμπύλη/σταθερή ταχύτητα (Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ) Στη λειτουργία σταθερής καμπύλης/σταθερής ταχύτητας, ο κυκλοφορητής λειτουργεί σε σταθερή ταχύτητα, ανεξάρτητα από την απαίτηση της εκάστοτε παροχής στο σύστημα. Η απόδοση του κυκλοφορητή ακολουθεί την καμπύλη απόδοσης που έχει επιλεχθεί, Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ. Βλέπε σχήμα 22 όπου έχει επιλεχθεί η ΙΙ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε κεφάλαιο 3. Οδηγός σχετικά με τις καμπύλες απόδοσης. H Σχ. 22 Τρεις ρυθμίσεις σταθερής καμπύλης/σταθερής ταχύτητας Η επιλογή της σωστής ρύθμισης σταθερής καμπύλης/σταθερής ταχύτητας εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε συστήματος θέρμανσης και τον αριθμό των σημείων λήψεων που είναι πιθανόν να ανοιχθούν ταυτόχρονα. 7.5 Αλλαγή από τη συνιστώμενη σε εναλλακτική ρύθμιση κυκλοφορητή Τα συστήματα θέρμανσης είναι σχετικά αργά συστήματα και δεν μπορούν να τεθούν στη βέλτιστη λειτουργία μέσα σε λίγα λεπτά ή ώρες. Εάν η συνιστώμενη ρύθμιση κυκλοφορητή δεν δίνει την επιθυμητή διανομή θερμότητας στα δωμάτια του σπιτιού, αλλάξτε τη ρύθμιση του κυκλοφορητή στην εναλλακτική ρύθμιση που υπάρχει. Για επεξήγηση των ρυθμίσεων του κυκλοφορητή σε σχέση με τις καμπύλες απόδοσης, βλέπε κεφάλαιο 0. Ρυθμίσεις και απόδοση κυκλοφορητή. Q TM

14 8. Λειτουργίες ALPHAx 8. Χρήση της αυτόματης νυκτερινής μειωμένης ρύθμισης Σχ. 23 Αυτόματη νυκτερινή μειωμένη ρύθμιση ενεργοποιημένη με το πράσινο φωτεινό πεδίο αναμμένο Προσοχή Σημείωση Σημείωση Σημείωση Μη χρησιμοποιείτε την αυτόματη νυκτερινή μειωμένη ρύθμιση για κυκλοφορητές ενσωματωμένους σε λέβητες αερίου με μικρή περιεκτικότητα νερού. Μη χρησιμοποιείτε την αυτόματη νυκτερινή μειωμένη ρύθμιση όταν ο κυκλοφορητής είναι τοποθετημένος στο σωλήνα επιστροφής του συστήματος θέρμανσης. Εάν επιλέξετε την ταχύτητα Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ, η αυτόματη νυκτερινή μειωμένη ρύθμιση απενεργοποιείται. εν χρειάζεται να επανενεργοποιήσετε την αυτόματη νυκτερινή μειωμένη ρύθμιση σε περίπτωση που κλείσει η παροχή ρεύματος. Εάν η παροχή ρεύματος κλείσει ενόσω ο κυκλοφορητής λειτουργεί στην καμπύλη της αυτόματης νυκτερινής μειωμένης ρύθμισης, ο κυκλοφορητής θα εκκινηθεί στο πρόγραμμα κανονικής λειτουργίας. Βλέπε κεφάλαιο 0. Ρυθμίσεις και απόδοση κυκλοφορητή. Ο κυκλοφορητής επιστρέφει στην καμπύλη αυτόματης νυκτερινής μειωμένης ρύθμισης όταν υπάρξουν και πάλι οι προϋποθέσεις για αυτόματη νυκτερινή μειωμένη ρύθμιση. Βλέπε κεφάλαιο 8.2 Λειτουργία αυτόματης νυκτερινής μειωμένης ρύθμισης. Εάν δεν υπάρχει επαρκής θερμότητα στο σύστημα θέρμανσης, ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη νυχτερινή μειωμένη ρύθμιση. Αν ναι, απενεργοποιήστε τη λειτουργία. Για να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή λειτουργία της αυτόματης νυκτερινής μειωμένης ρύθμισης πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: Ο κυκλοφορητής πρέπει να είναι εγκατεστημένος στο σωλήνα προσαγωγής. Βλέπε σχήμα 23, θέση A. Ο λέβητας πρέπει να ενσωματώνει αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας του υγρού. Ενεργοποιήστε την αυτόματη νυκτερινή μειωμένη ρύθμιση πατώντας το. Βλέπε κεφάλαιο 6.5 Πλήκτρο για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης νυκτερινής μειωμένης ρύθμισης. Το φως στο δείχνει ότι η αυτόματη νυκτερινή μειωμένη ρύθμιση είναι ενεργή. TM Λειτουργία αυτόματης νυκτερινής μειωμένης ρύθμισης Όταν ενεργοποιήσετε την αυτόματη νυκτερινή μειωμένη ρύθμιση, ο κυκλοφορητής μεταπηδά αυτόματα από την κανονική στη νυκτερινή λειτουργία. Βλέπε κεφάλαιο 0. Ρυθμίσεις και απόδοση κυκλοφορητή. Η εναλλαγή μεταξύ κανονικής και νυχτερινής λειτουργίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία του σωλήνα προσαγωγής. Ο κυκλοφορητής μεταπηδά αυτόματα σε νυκτερινή λειτουργία όταν καταγραφεί μία πτώση θερμοκρασίας στο σωλήνα προσαγωγής μεγαλύτερη από 0-5 C μέσα σε περίπου δύο ώρες. Η πτώση της θερμοκρασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 0, C/min. Η μεταπήδηση στην κανονική λειτουργία γίνεται χωρίς χρονική υστέρηση, όταν η θερμοκρασία του σωλήνα προσαγωγής έχει αυξηθεί κατά 0 C περίπου. 8.3 Ρύθμιση χειροκίνητου καλοκαιρινού προγράμματος Επιλέξτε το χειροκίνητο καλοκαιρινό πρόγραμμα στο μοντέλο C. Στο χειροκίνητο καλοκαιρινό πρόγραμμα, ο κυκλοφορητής σταματά για να εξοικονομήσει ενέργεια και λειτουργεί μόνο ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Για να αποφευχθεί η δημιουργία ιζημάτων ασβεστίου και το μπλοκάρισμα του κυκλοφορητή, ο κυκλοφορητής εκκινείται συχνά σε μια σύντομη περίοδο. Αυτό αποτελεί μια εναλλακτική στην απενεργοποίηση του κυκλοφορητή όταν υπάρχει κίνδυνος εναποθέσεων ασβεστίου. Σημείωση Εάν η λειτουργία του κυκλοφορητή διακοπεί με κλείσιμο της παροχής ισχύος, υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας ιζημάτων ασβεστίου σε περίπτωση μεγάλης περιόδου ακινησίας. Ο κυκλοφορητής θα εμφανίσει την ένδειξη Ε κατά την εκκίνηση. Στο χειροκίνητο καλοκαιρινό πρόγραμμα, ο κυκλοφορητής εκκινείται συχνά σε χαμηλή ταχύτητα για να αποφευχθεί μπλοκάρισμα του ρότορα. Η οθόνη είναι σβηστή. Εάν παρουσιαστούν τυχόν συναγερμοί κατά τη διάρκεια του χειροκίνητου καλοκαιρινού προγράμματος, αυτοί δεν θα εμφανιστούν. Όταν το χειροκίνητο καλοκαιρινό πρόγραμμα απενεργοποιηθεί και πάλι, θα εμφανιστούν μόνο οι τρέχοντες συναγερμοί. Εάν η αυτόματη νυκτερινή μειωμένη ρύθμιση ήταν ενεργοποιημένη πριν τη ρύθμιση του χειροκίνητου καλοκαιρινού προγράμματος, ο κυκλοφορητής θα επιστρέψει στην αυτόματη νυκτερινή ρύθμιση μετά το χειροκίνητο καλοκαιρινό πρόγραμμα Ενεργοποίηση του χειροκίνητου καλοκαιρινού προγράμματος Ενεργοποιήστε το χειροκίνητο καλοκαιρινό πρόγραμμα πατώντας το πλήκτρο αυτόματης νυκτερινής μειωμένης ρύθμισης για 3 έως 0 δευτερόλεπτα. Βλέπε σχήμα 23. Το πράσινο φωτεινό πεδίο αναβοσβήνει γρήγορα και μετά από λίγο η οθόνη σβήνει και το πράσινο φωτεινό πεδίο αναβοσβήνει αργά. Σχ. 24 Πλήκτρο αυτόματης νυκτερινής μειωμένης ρύθμισης Απενεργοποίηση του χειροκίνητου καλοκαιρινού προγράμματος Απενεργοποιείτε το χειροκίνητο καλοκαιρινό πρόγραμμα πατώντας οποιοδήποτε από τα πλήκτρα και στη συνέχεια ο κυκλοφορητής επιστρέφει στο προηγούμενο πρόγραμμα και ρύθμιση. 8.4 Προστασία κατά της ξηρής λειτουργίας Η προστασία από την ξηρή λειτουργία προστατεύει τον κυκλοφορητή από την ξηρή λειτουργία κατά την εκκίνηση και την κανονική λειτουργία. Βλέπε κεφάλαιο. Εύρεση βλάβης. TM Σημείωση Κατά τη διάρκεια της πρώτης εκκίνησης και σε περίπτωση ξηρής λειτουργίας, ο κυκλοφορητής θα λειτουργήσει για 30 λεπτά πριν εμφανίσει τον κωδικό σφάλματος Ε4. 4

15 8.5 ALPHA Reader 8.7 Βαλβίδα παράκαμψης Αυτό το χαρακτηριστικό χρησιμοποιείται για την εξισορρόπηση των σωμάτων καλοριφέρ ενός συστήματος θέρμανσης με γρήγορο και ασφαλή τρόπο. Η συσκευή ALPHA Reader παρέχει ασφαλή ανάγνωση των εσωτερικών δεδομένων του κυκλοφορητή. Τα δεδομένα θα μεταδοθούν σε μια συσκευή χειρός. Βλέπε σχήμα 25. A BYPASS TM Q min. ALP HA2 L 3 3 Σχ. 25 ALPHA Reader Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας ALPHA Reader Πατώντας το [W/m 3 /h] και κρατώντας το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα, η συσκευή ALPHA Reader θα ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί, ανάλογα με την προηγούμενη κατάστασή της. Όταν η συσκευή ALPHA Reader είναι ενεργή, η ενδεικτική λυχνία AUTONight αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας δραστηριότητα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ALPHA Reader σε όλα τα προγράμματα του κυκλοφορητή. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τα έγγραφα για το ALPHA Reader στο Grundfos Product Center στην ιστοσελίδα 8.6 Εκκίνηση υψηλής ροπής Εάν ο άξονας έχει μπλοκάρει και δεν μπορείτε να εκκινήσετε την αντλία, η οθόνη θα υποδείξει το συναγερμό "E - "- -"", με μία καθυστέρηση των 20 λεπτών. Ο κυκλοφορητής θα επιχειρεί επανεκκίνηση μέχρι να απενεργοποιηθεί. Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών εκκίνησης, ο κυκλοφορητής δονείται λόγω του φορτίου υψηλής ροπής. Σχ. 26 Συστήματα με βαλβίδα παράκαμψης Ο σκοπός της βαλβίδας παράκαμψης είναι να εξασφαλίζει ότι η θερμότητα από το λέβητα μπορεί να διανεμηθεί όταν όλες οι βαλβίδες στα κυκλώματα υποδαπέδιας θέρμανσης ή/και οι θερμοστατικές βαλβίδες των θερμαντικών σωμάτων είναι κλειστές. Μέρη του συστήματος: βαλβίδα παράκαμψης ροόμετρο, θέση Α. Όταν όλες οι βαλβίδες είναι κλειστές πρέπει να υπάρχει η ελάχιστη παροχή. Η ρύθμιση του κυκλοφορητή εξαρτάται από τον τύπο της βαλβίδας παράκαμψης που χρησιμοποιείται, δηλαδή, από το εάν ελέγχεται χειροκίνητα ή θερμοστατικά. 8.8 Χειροκίνητη βαλβίδα παράκαμψης AUTO. Ρυθμίστε τη βαλβίδα παράκαμψης με τον κυκλοφορητή στη ρύθμιση Ι (ταχύτητα Ι). Να τηρείτε πάντα την ελάχιστη παροχή (Q min. ) για το σύστημα. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 2. Μετά τη ρύθμιση της βαλβίδας παράκαμψης, ρυθμίστε τον κυκλοφορητή σύμφωνα με το 7. Ρύθμιση του κυκλοφορητή. TM Αυτόματη βαλβίδα παράκαμψης, θερμοστατικά ελεγχόμενη. Ρυθμίστε τη βαλβίδα παράκαμψης με τον κυκλοφορητή στη ρύθμιση Ι (ταχύτητα Ι). Να τηρείτε πάντα την ελάχιστη παροχή (Q min. ) για το σύστημα. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 2. Μετά τη ρύθμιση της βαλβίδας παράκαμψης, ρυθμίστε τον κυκλοφορητή στην ελάχιστη ή στη μέγιστη καμπύλη σταθερής πίεσης. Για επεξήγηση των ρυθμίσεων του κυκλοφορητή αναφορικά με τις καμπύλες απόδοσης, βλέπε κεφάλαιο 0. Ρυθμίσεις και απόδοση κυκλοφορητή. 5

16 9.3 Εξαέρωση συστημάτων θέρμανσης 9. Πριν από την εκκίνηση Μην θέσετε σε λειτουργία τον κυκλοφορητή πριν το σύστημα γεμίσει με υγρό και εξαερωθεί. Η απαιτούμενη ελάχιστη πίεση εισόδου πρέπει να είναι διαθέσιμη στην είσοδο του κυκλοφορητή. Βλέπε κεφάλαιο 2. Γενικές πληροφορίες και 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις εγκατάστασης Εξαέρωση του κυκλοφορητή A 80 W 2 0 Min. 3 0 Min. TM Σχ. 28 Εξαέρωση συστημάτων θέρμανσης Εξαερώστε το σύστημα θέρμανσης ως εξής: TM Πρώτη εκκίνηση Σχ. 27 Εξαέρωση του κυκλοφορητή Ο κυκλοφορητής διαθέτει αυτόματο σύστημα εξαέρωσης. εν χρειάζεται να εξαεριστεί πριν την εκκίνηση. μέσω μίας βαλβίδας διαφυγής αέρα τοποθετημένης πάνω από τον κυκλοφορητή (θέση ) μέσω ενός περιβλήματος κυκλοφορητή με διαχωριστή αέρα (θέση 2). Σε συστήματα θέρμανσης που συχνά περιέχουν πολύ αέρα, συνιστούμε την εγκατάσταση κυκλοφορητών με περίβλημα που διαθέτει διαχωριστή αέρα, δηλαδή κυκλοφορητές ALPHAx XX-XX A. Όταν το σύστημα θέρμανσης έχει πληρωθεί με υγρό, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: Αέρας στον κυκλοφορητή μπορεί να προκαλέσει θόρυβο. Ο θόρυβος αυτός σταματά μετά από λειτουργία λίγων λεπτών.. Ανοίξτε τη βαλβίδα διαφυγής αέρα. Γρήγορος εξαερισμός του κυκλοφορητή μπορεί να επιτευχθεί θέτοντας τον κυκλοφορητή στην ταχύτητα ΙΙΙ για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με το μέγεθος και τη σχεδίαση του συστήματος. 2. Θέστε τον κυκλοφορητή στην ταχύτητα ΙΙΙ. 3. Αφήστε τον κυκλοφορητή να λειτουργήσει για μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με το μέγεθος και τη σχεδίαση του συστήματος. Αφού εξαερώσετε τον κυκλοφορητή, δηλαδή όταν ο θόρυβος έχει σταματήσει, ρυθμίστε τον σύμφωνα με τις συστάσεις. Βλέπε κεφάλαιο 7. Ρύθμιση του κυκλοφορητή. 4. Όταν το σύστημα εξαερωθεί, δηλαδή όταν έχει σταματήσει ο ενδεχόμενος θόρυβος, ρυθμίστε τον κυκλοφορητή ανάλογα με τα προτεινόμενα. Βλέπε κεφάλαιο 7. Ρύθμιση του κυκλοφορητή. Προσοχή Ο κυκλοφορητής δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς υγρό. εν μπορείτε να εξαερώσετε το σύστημα μέσω του κυκλοφορητή. Βλέπε κεφάλαιο 9.3 Εξαέρωση συστημάτων θέρμανσης. 6 Επαναλάβετε τη διαδικασία, εάν χρειάζεται. Προσοχή Ο κυκλοφορητής δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς υγρό.

17 0. Ρυθμίσεις και απόδοση κυκλοφορητή 0. Σχέση μεταξύ ρύθμισης κυκλοφορητή και απόδοσης κυκλοφορητή Το σχήμα 29 δείχνει τη σχέση μεταξύ της ρύθμισης κυκλοφορητή και της απόδοσης κυκλοφορητή μέσω των καμπύλων. Βλέπε επίσης κεφάλαιο 3. Καμπύλες απόδοσης. H PP3 CP3 PP2 CP2 PP CP TM I II III Σχ. 29 Ρύθμιση σε σχέση με την απόδοση του κυκλοφορητή Ρύθμιση Καμπύλη κυκλοφορητή Λειτουργία AUTO ADAPT εργοστασιακή ρύθμιση PP PP2 PP3 CP CP2 CP3 III II Καμπύλη μέγιστης σε σχέση με την ελάχιστη αναλογική πίεση Ελάχιστη καμπύλη αναλογικής πίεσης Ενδιάμεση καμπύλη αναλογικής πίεσης Μέγιστη καμπύλη αναλογικής πίεσης Ελάχιστη καμπύλη σταθερής πίεσης Ενδιάμεση καμπύλη σταθερής πίεσης Μέγιστη καμπύλη σταθερής πίεσης Ταχύτητα ΙΙΙ Ταχύτητα ΙΙ Η λειτουργία AUTO ADAPT δίνει τη δυνατότητα στον κυκλοφορητή να ελέγχει αυτόματα την απόδοσή του εντός των ορίων μίας καθορισμένης περιοχής απόδοσης. Βλέπε σχήμα 29. Ρύθμιση της απόδοσης του κυκλοφορητή ανάλογα με το μέγεθος του συστήματος. Ρύθμιση της απόδοσης του κυκλοφορητή ανάλογα με τις διακυμάνσεις φορτίου. Στη λειτουργία AUTO ADAPT, ο κυκλοφορητής ρυθμίζεται σε έλεγχο αναλογικής πίεσης. Το σημείο λειτουργίας του κυκλοφορητή θα κινηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη χαμηλότερη καμπύλη αναλογικής πίεσης, ανάλογα με τη θερμική ζήτηση. Βλέπε σχήμα 29. Το μανομετρικό (πίεση) μειώνεται όταν πέφτει η θερμική ζήτηση και αυξάνεται όταν ανεβαίνει η θερμική ζήτηση. Το σημείο λειτουργίας του κυκλοφορητή θα κινηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην ενδιάμεση καμπύλη αναλογικής πίεσης, ανάλογα με τη θερμική ζήτηση. Βλέπε σχήμα 29. Το μανομετρικό (πίεση) μειώνεται όταν πέφτει η θερμική ζήτηση και αυξάνεται όταν ανεβαίνει η θερμική ζήτηση. Το σημείο λειτουργίας του κυκλοφορητή θα κινηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη μέγιστη καμπύλη αναλογικής πίεσης, ανάλογα με τη θερμική ζήτηση. Βλέπε σχήμα 29. Το μανομετρικό (πίεση) μειώνεται όταν πέφτει η θερμική ζήτηση και αυξάνεται όταν ανεβαίνει η θερμική ζήτηση. Το σημείο λειτουργίας του κυκλοφορητή θα κινηθεί προς τα μέσα ή προς τα έξω στην ελάχιστη καμπύλη σταθερής πίεσης, ανάλογα με τη θερμική ζήτηση στο σύστημα. Βλέπε σχήμα 29. Το μανομετρικό (πίεση) διατηρείται σταθερό, ανεξάρτητα από τη θερμική ζήτηση. Το σημείο λειτουργίας του κυκλοφορητή θα κινηθεί προς τα μέσα ή προς τα έξω στην ενδιάμεση καμπύλη σταθερής πίεσης ανάλογα με τη θερμική ζήτηση της εγκατάστασης. Βλέπε σχήμα 29. Το μανομετρικό (πίεση) διατηρείται σταθερό, ανεξάρτητα από τη θερμική ζήτηση. Το σημείο λειτουργίας του κυκλοφορητή θα κινηθεί προς τα έξω ή προς τα μέσα στη μέγιστη καμπύλη σταθερής πίεσης, ανάλογα με τη θερμική ζήτηση του συστήματος. Βλέπε σχήμα 29. Το μανομετρικό (πίεση) διατηρείται σταθερό, ανεξάρτητα από τη θερμική ζήτηση. Ο κυκλοφορητής λειτουργεί σε σταθερή καμπύλη λειτουργίας, γεγονός που σημαίνει ότι λειτουργεί σε σταθερή ταχύτητα. Στην ταχύτητα ΙΙΙ, ο κυκλοφορητής έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί στη μέγιστη καμπύλη σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Βλέπε σχήμα 29. Επιτυγχάνετε γρήγορη εξαέρωση του κυκλοφορητή ρυθμίζοντάς τον στην ταχύτητα ΙΙΙ για μικρό χρονικό διάστημα. Βλέπε κεφάλαιο 9.2 Εξαέρωση του κυκλοφορητή. Ο κυκλοφορητής λειτουργεί σε σταθερή καμπύλη λειτουργίας, γεγονός που σημαίνει ότι λειτουργεί σε σταθερή ταχύτητα. Στην ταχύτητα ΙΙ, ο κυκλοφορητής έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί στη μεσαία καμπύλη σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Βλέπε σχήμα 29. 7

18 Ρύθμιση I Καμπύλη κυκλοφορητή Ταχύτητα Ι Αυτόματη νυχτερινή μειωμένη ρύθμιση ή χειροκίνητο καλοκαιρινό πρόγραμμα Λειτουργία Ο κυκλοφορητής λειτουργεί σε σταθερή καμπύλη λειτουργίας, γεγονός που σημαίνει ότι λειτουργεί σε σταθερή ταχύτητα. Στην ταχύτητα Ι, ο κυκλοφορητής έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί στην ελάχιστη καμπύλη σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Βλέπε σχήμα 29. Ο κυκλοφορητής μεταβαίνει στην καμπύλη της αυτόματης νυκτερινής μειωμένης ρύθμισης, δηλαδή απόλυτη ελάχιστη απόδοση και κατανάλωση ισχύος, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Στο χειροκίνητο καλοκαιρινό πρόγραμμα, ο κυκλοφορητής σταματά για να εξοικονομήσει ενέργεια και λειτουργεί μόνο ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Για να αποφευχθεί η δημιουργία ιζημάτων ασβεστίου και το μπλοκάρισμα του κυκλοφορητή, ο κυκλοφορητής εκκινείται συχνά σε μια σύντομη περίοδο. Βλέπε κεφάλαιο 8. Λειτουργίες ALPHAx. 8

19 . Εύρεση βλάβης Πριν ξεκινήσετε τον εντοπισμό βλάβης, κλείστε την παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος δεν μπορεί να ανοίξει τυχαία. Βλάβη Πίνακας ελέγχου Αιτία Επιδιόρθωση. Ο κυκλοφορητής δεν λειτουργεί. 2. Θόρυβος στο σύστημα. 3. Θόρυβος στον κυκλοφορητή. 4. Ανεπαρκής θερμότητα. Η λυχνία είναι σβηστή. a) Εχει καεί μία ασφάλεια στην Αντικαταστήστε την ασφάλεια. εγκατάσταση. b) Το θερμικό ή ο επιτηρητής τάσης Επαναφέρατε. έχει διακόψει. c) Ο κυκλοφορητής είναι Αντικαταστήστε τον κυκλοφορητή. ελαττωματικός. Εναλλάσσεται μεταξύ "- -" και "Ε ". a) Ο ρότορας είναι μπλοκαρισμένος. Αφαιρέστε τις ακαθαρσίες. Εναλλάσσεται μεταξύ "- -" και "Ε 2". Εναλλάσσεται μεταξύ "- -" και "Ε 3". Εναλλάσσεται μεταξύ "- -" και "E 4". a) Ανεπαρκής τάση παροχής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής που έχει οριστεί. a) Ηλεκτρική βλάβη. Αντικαταστήστε τον κυκλοφορητή. a) Προστασία κατά της ξηρής λειτουργίας Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκές υγρό στο σύστημα των σωληνώσεων. Επανατάξτε το σφάλμα πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο ή κλείνοντας την παροχή ρεύματος. είχνει έναν αριθμό. a) Αέρας στο σύστημα. Εξαερώστε το σύστημα. Βλέπε κεφάλαιο 9.3 Εξαέρωση συστημάτων θέρμανσης. b) Η παροχή είναι πολύ υψηλή. Μειώστε το μανομετρικό αναρρόφησης. Βλέπε κεφάλαιο 0. Ρυθμίσεις και απόδοση κυκλοφορητή. είχνει έναν αριθμό. a) Αέρας στον κυκλοφορητή. Αφήστε τον κυκλοφορητή να λειτουργήσει. Ο κυκλοφορητής εξαερώνεται μόνος του μετά από λίγο. Βλέπε κεφάλαιο 9.2 Εξαέρωση του κυκλοφορητή. b) Η πίεση εισόδου είναι πολύ χαμηλή. είχνει έναν αριθμό. a) Η απόδοση του κυκλοφορητή είναι πολύ χαμηλή. Αυξήστε την πίεση εισόδου ή ελέγξτε τον όγκο αέρα στο δοχείο διαστολής, εάν έχει εγκατασταθεί. Αυξήστε την πίεση στην αναρρόφηση. Βλέπε κεφάλαιο 0. Ρυθμίσεις και απόδοση κυκλοφορητή. 9

20 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις εγκατάστασης 2. Τεχνικά στοιχεία Τάση παροχής x 230 V ± 0 %, 50/60 Hz, PE Προστασία κινητήρα Ο κυκλοφορητής δεν χρειάζεται επιπλέον προστασία κινητήρα. Κατηγορία περιβλήματος IPX4D Κατηγορία µόνωσης F Σχετική υγρασία αέρα Μέγιστη σχετ. υγρασία 95 % Πίεση συστήματος Μέγιστη,0 MPa, 0 bar, 02 m Υ.Σ. Θερμοκρασία υγρού Ελάχιστη πίεση εισόδου Πίεση εισόδου Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Στάθμη πίεσης θορύβου 75 C 0,005 MPa, 0,05 bar, 0,5 m Y.Σ. 90 C 0,028 MPa, 0,28 bar, 2,8 m Υ.Σ. 0 C 0,08 MPa,,08 bar, 0,8 m Υ.Σ. Οδηγία περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας: 2004/08/EC. Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN 5504-:2006 και EN :997. Η στάθμη ηχητικής πίεσης του κυκλοφορητή είναι χαμηλότερη από 43 db(a). Θερμοκρασία περιβάλλοντος 0-40 C Κατηγορία θερμοκρασίας TF0 ως CEN Θερμοκρασία επιφάνειας Η μέγιστη θερμοκρασία επιφανείας δεν θα ξεπερνά τους +25 C. Θερμοκρασία υγρού 2-0 C Κατανάλωση ισχύος στο χειροκίνητο καλοκαιρινό πρόγραμμα Ειδικές τιμές ΕΕΙ < 0,8 watt ALPHAx XX-40: EEI 0,5 ALPHAx XX-50: EEI 0,6 ALPHAx XX-60: EEI 0,7 ALPHAx XX-80: EEI 0,8 ALPHAx XX-40 A: EEI 0,8 ALPHAx XX-60 A: EEI 0,20 Για να αποφευχθεί η συμπύκνωση υδρατμών στο ακροκιβώτιο ελέγχου και στο στάτη, η θερμοκρασία του υγρού πρέπει πάντα να είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Θερμοκρασία περιβάλλοντος [ C] Ελάχ. [ C] Θερμοκρασία υγρού Μέγ. [ C] Προσοχή Προσοχή Εάν η θερμοκρασία του αντλούμενου υγρού είναι μικρότερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, βεβαιωθείτε ότι ο κυκλοφορητής είναι τοποθετημένος με την κεφαλή του κυκλοφορητή και το βύσμα προς τα κάτω. Στα συστήματα ζεστού νερού οικιακής χρήσης, συνιστούμε να διατηρείτε τη θερμοκρασία υγρού κάτω από τους 65 C για να αποφύγετε τη δημιουργία ιζημάτων ασβεστίου. Η θερμοκρασία του αντλουμένου υγρού πρέπει να είναι πάντα πάνω από τους 50 C λόγω του κινδύνου ανάπτυξης βακτηριδίων λεγιονέλλας. Συνιστώμενη θερμοκρασία λέβητα: 60 C. 20

21 2.2 ιαστάσεις εγκατάστασης, ALPHAx XX-40, XX-50, XX-60, XX-80 Σχήματα με διαστάσεις και πίνακας διαστάσεων. TM Σχ. 30 ALPHAx XX-40, XX-50, XX-60 ιαστάσεις Τύπος κυκλοφορητή L B B2 B3 B4 H H2 H3 G ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 03,5 52 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 03,5 52 * ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 03,5 52 * ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 03,5 52 * ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 03,5 52 /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,8 03,5 52 /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 03,5 52 /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,8 03,5 52 /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 03,5 52 /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,8 03,5 52 /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 36,8 03,5 52 /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,8 03,5 52 /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 03,5 52 /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03,5 52 /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 03,5 52 /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03,5 52 /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 03,5 52 /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03,5 52 /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03,5 52 /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03,5 52 /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 03, ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03, ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 03, ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03, ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 03, ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03, ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03, ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03, * Έκδοση Ηνωμ. Βασιλείου: G /2. 2

22 2.3 ιαστάσεις εγκατάστασης, ALPHAx A, A Σχήματα με διαστάσεις και πίνακας διαστάσεων. TM Σχ. 3 ALPHAx A, A Τύπος κυκλοφορητή ιαστάσεις L B B2 B3 B4 H H2 H3 G ALPHAx A , /2 ALPHAx A , /2 22

23 3. Καμπύλες απόδοσης 3. Οδηγός σχετικά με τις καμπύλες απόδοσης Κάθε ρύθμιση του κυκλοφορητή έχει τη δική της καμπύλη απόδοσης (καμπύλη QH). Ωστόσο, το AUTO ADAPT καλύπτει μία περιοχή αποδόσεων. Σε κάθε καμπύλη QH ανήκει και μία καμπύλη ισχύος (καμπύλη Ρ). Η καμπύλη ισχύος δείχνει την κατανάλωση ισχύος του κυκλοφορητή (Ρ) σε Watt σε μία δεδομένη καμπύλη QH. Η τιμή Ρ αντιστοιχεί στην τιμή που μπορείτε να διαβάσετε στην οθόνη του κυκλοφορητή. Βλέπε σχήμα 32. PP3 CP3 PP2 CP2 I PP CP II III II III I Q TM Σχ. 32 Καμπύλες απόδοσης σε σχέση με τη ρύθμιση του κυκλοφορητή Ρύθμιση AUTO ADAPT εργοστασιακή ρύθμιση PP PP2 PP3 CP CP2 CP3 III II I Καμπύλη κυκλοφορητή Σημείο ρύθμισης εντός των ορίων της περιοχής που επισημαίνεται. Ελάχιστη καμπύλη αναλογικής πίεσης Ενδιάμεση καμπύλη αναλογικής πίεσης Μέγιστη καμπύλη αναλογικής πίεσης Ελάχιστη καμπύλη σταθερής πίεσης Ενδιάμεση καμπύλη σταθερής πίεσης Μέγιστη καμπύλη σταθερής πίεσης Σταθερή καμπύλη/σταθερή ταχύτητα ΙΙΙ Σταθερή καμπύλη/σταθερή ταχύτητα ΙΙ Σταθερή καμπύλη/σταθερή ταχύτητα Ι Καμπύλη για αυτόματη νυκτερινή μειωμένη ρύθμιση/χειροκίνητο καλοκαιρινό πρόγραμμα Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του κυκλοφορητή, βλέπε τα εξής κεφάλαια: 6.3 Φωτεινά πεδία που υποδεικνύουν τη ρύθμιση του κυκλοφορητή 7. Ρύθμιση του κυκλοφορητή 0. Ρυθμίσεις και απόδοση κυκλοφορητή. 3.2 Συνθήκες καμπύλης Οι παρακάτω γενικές οδηγίες εφαρμόζονται στις καμπύλες απόδοσης που παρατίθενται στις επόμενες σελίδες: Υγρό δοκιμής: νερό χωρίς αέρα. Οι καμπύλες εφαρμόζονται σε πυκνότητα ρ = 983,2 kg/m 3 και θερμοκρασία υγρού 60 C. Όλες οι καμπύλες δείχνουν μέσες τιμές και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως καμπύλες εγγύησης. Εάν απαιτείται μία συγκεκριμένη ελάχιστη απόδοση, τότε πρέπει να γίνουν ξεχωριστές μετρήσεις. Οι καμπύλες για τις ταχύτητες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ είναι σημειωμένες. Οι καμπύλες εφαρμόζονται σε κινητική ενέργεια ιξώδους υ = 0,474 mm 2 /s (0,474 cst). Η μετατροπή μεταξύ μανομετρικού ύψους H [m] και πίεσης p [kpa] έχει γίνει για νερό με πυκνότητα ρ = 000 kg/m 3. Για υγρά με διαφορετική πυκνότητα, για παράδειγμα ζεστό νερό, η πίεση κατάθλιψης είναι αναλογική της πυκνότητας. Καμπύλες που σχηματίζονται σύμφωνα με το ΕΝ

24 3.3 Καμπύλες απόδοσης, ALPHAx XX-40 (N) H [m] 4 3 PP3 CP3 PP2 CP2 2 PP CP III II I Q [m³/h] P [W] II III Q [m³/h] Σχ. 33 ALPHAx XX-40 I TM Ρύθμιση P [W] I / [A] AUTO ADAPT 3-8 0,04-0,8 Ελάχ. 3 0,04 Μέγ. 8 0,8 24

25 3.4 Καμπύλες απόδοσης, ALPHAx XX-50 (N) H [m] PP3 CP3 PP2 CP2 PP 2 CP 0 II III I Q [m³/h] P [W] II III 0 5 I Q [m³/h] Σχ. 34 ALPHAx XX-50 TM Ρύθμιση P [W] I / [A] AUTO ADAPT ,04-0,24 Ελάχ. 3 0,04 Μέγ. 26 0,24 25

26 3.5 Καμπύλες απόδοσης, ALPHAx XX-60 (N) H [m] 6 5 PP3 CP3 4 PP2 CP2 3 PP 2 CP 0 I II III Q [m³/h] P [W] I Q [m³/h] TM II III Σχ. 35 ALPHAx XX-60 Ρύθμιση P [W] I / [A] AUTO ADAPT ,04-0,32 Ελάχ. 3 0,04 Μέγ. 34 0,32 26

27 3.6 Καμπύλες απόδοσης, ALPHAx A H [m] III I II Q [m³/h] PP3 CP3 PP2 CP2 PP CP P [W] 20 5 III II Q [m³/h] I TM Σχ. 36 ALPHAx A Ρύθμιση P [W] I / [A] AUTO ADAPT 3-8 0,04-0,8 Ελάχ. 3 0,04 Μέγ. 8 0,8 27

28 3.7 Καμπύλες απόδοσης, ALPHAx A H [m] 6 5 PP3 CP3 4 PP2 CP2 3 PP 2 CP 0 III I II Q [m³/h] P [W] I Q [m³/h] TM II III Σχ. 37 ALPHAx A Ρύθμιση P [W] I / [A] AUTO ADAPT ,04-0,32 Ελάχ. 3 0,04 Μέγ. 34 0,32 28

29 3.8 Καμπύλες απόδοσης, ALPHAx XX-80 (N) PP3 CP3 PP2 CP2 PP CP TM Σχ. 38 ALPHAx A Ρύθμιση P [W] I / [A] AUTO ADAPT ,04-0,44 Ελάχ. 3 0,04 Μέγ. 50 0,44 29

30 4. Πρόσθετος εξοπλισμός Ο πρόσθετος εξοπλισμός περιλαμβάνει Σετ σύνδεσης (ρακόρ και βαλβίδες). Βλέπε σχήμα 39. Μονωτικά κελύφη. Βλέπε σχήμα 40. Βύσματα ALPHA. Βλέπε σχήμα TM Σχ. 39 Εξαρτήματα Θέση Περιγραφή Τύπος κυκλοφορητή ιάσταση Αριθμός προϊόντος 2 3 Εξαρτήματα. Υλικό: ορείχαλκος. Εξαρτήματα που περιλαμβάνουν βάνα μόνωσης. Υλικό: ορείχαλκος. Εξαρτήματα που περιλαμβάνουν βάνα μόνωσης. Υλικό: χυτοσίδηρος. 3/4" ALPHAx 25-XX N " /4" /4" ALPHAx 25-XX N " /4" ALPHAx 25-XX (A) 3/4" ALPHAx 25-XX (A) " ALPHAx 32-XX (A) " ALPHAx 32-XX (A) /4"

31 4. Μονωτικά κελύφη Σχ. 40 Μονωτικά κελύφη TM Θέση Περιγραφή Τύπος κυκλοφορητή Μήκος από στόμιο σε στόμιο [mm] Αριθμός προϊόντος Μονωτικά κελύφη για κυκλοφορητές με τυποποιημένο περίβλημα κυκλοφορητή. Υλικό: σκληρός αφρός πολυπροπυλένιου (EPS HT 200). Μονωτικά κελύφη για κυκλοφορητές με περίβλημα κυκλοφορητή διαχωριστή αέρα. Υλικό: σκληρός αφρός πολυπροπυλένιου (ΕΡΡ). ALPHAx 5-XX (N) ALPHAx 25-XX (N) ALPHAx 32-XX (N) ALPHAx A ALPHAx A Βύσματα ALPHA 2 3 TM Σχ. 4 Βύσματα ALPHA Θέση Περιγραφή Τύπος κυκλοφορητή Αριθμός προϊόντος Βύσμα ALPHA, τυποποιημένη σύνδεση βύσματος Όλοι οι τύποι Η Grundfos προσφέρει ένα ειδικό καλώδιο με ενεργό ενσωματωμένο κύκλωμα προστασίας NTC που θα μειώσει τα δυνητικά ρεύματα εκκίνησης. Το καλώδιο προορίζεται για χρήση σε περίπτωση π.χ. κακής ποιότητας εξαρτημάτων ρελέ που είναι ευαίσθητα σε ρεύματα εκκίνησης. 5. Απόρριψη Γωνιακό βύσμα ALPHA, τυποποιημένη σύνδεση γωνιακού βύσματος Ρευματολήπτης ALPHA, γωνία 90, περιλαμβανομένου καλωδίου 4 m Το παρόν προϊόν έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη την διάθεση και ανακύκλωση των υλικών. Οι ακόλουθες μέσες τιμές διάθεσης ισχύουν για όλες τις παραλλαγές των κυκλοφορητών ALPHAx: 92 % ανακύκλωση 3 % καύση 5 % απόθεση. Το παρόν προϊόν ή τα τμήματά του πρέπει να απορρίπτονται με περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τις πληροφορίες τέλους ζωής στη διεύθυνση Όλοι οι τύποι Όλοι οι τύποι Υπόκειται σε αλλαγές. 3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής για κλειστά συστήματα θέρμανσης και ψύξης με πίεση λειτουργίας 3 bar και χρώμα ασημί (VIESSMANN): - N 25 με χωρητικότητα 25 lt,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα )

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα ) ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα ) Ηλεκτρόδια, που βρίσκονται εγκατεστημένα στο εσωτερικό του λέβητα, με την βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος, εξαναγκάζουν

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορητές. Κυκλοφορητές Νερού & Αξεσουάρ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, οικιακή ύδρευση

Κυκλοφορητές. Κυκλοφορητές Νερού & Αξεσουάρ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, οικιακή ύδρευση Κυκλοφορητές Κυκλοφορητές Νερού & Αξεσουάρ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, οικιακή ύδρευση Η alm παράγει Κυκλοφορητές υψηλών επιδόσεων Η alm δραστηριοποιείται με επιτυχία στο σχεδιασμό και την

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO.

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO. Wilo Hellas ΑΒΕΕ Αγ. Αθανασίου 8 4569 Άνοιξη Αττικής Τ: 6483 F: 64836 wilo.info@wilo.gr www.wilo.gr Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος. Έντυπο προϊόντος. 938/4T/9/GR/CL YonosPICO_Flyer_GR.indd

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων SFBC Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων Γενικά Ο ελεγκτής SFBC προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων που δε βρίσκονται σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες κ.α. Τρόποι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE

Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE Βελτιστοποιημένοι για υψηλές αποδόσεις Πράσινη Τεχνολογία για το Γαλάζιο Πλανήτη Καθαρή Ενέργεια από Ηλιακά συστήματα και Κουφώματα 2 Schüco Ηλιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO.

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO. Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος. Έντυπο προϊόντος. APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS Το 2013 θα εφαρμοστεί η κοινοτική οδηγία ErP. Αυτή αποτελεί ήδη το νέο πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013 Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Κωδικός Περιγραφή Τιµή ( ) Υδραυλικό συγκρότηµα Κιτ Υδραυλικής Σύνδεσης (Ηλιακός Σταθµός) FlowBox SOLAR 8010 FBS 8010E ελέγχου µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 1 Διακόπτουν,ανοίγουν ή ρυθμίζουν την παροχή ενός σωλήνα q Τοποθετούνται σε όλα τα δίκτυα, κλάδους, σε θερμαντικά σώματα.. q 2 3 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Επιτρέπουν την κίνηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Οδηγίες λειτουργίας Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.:

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h Ηλεκτρική σύνδεση 4 Ηλεκτρική σύνδεση Κίνδυνïς: Ηλεκτρïπληîία! B Πριν αρ ίσετε την εργασία διακüψτε ïπωσδήπïτε την παρï ή ρεύµατïς απü τï δίκτυï (ασφάλεια, διακüπτης LS). 4.2 Σύνδεση θερµïστατών B Κατεâάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS BMS. BMS hs, BMS hp, BMST and BMSX. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS BMS. BMS hs, BMS hp, BMST and BMSX. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS BMS BMS hs, BMS hp, BMST and BMSX Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ;

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; Τεύχος 74 Ιούνιος 2015 Αερόψυκτοι σπειροειδείς ψύκτες 160 kw - 520 kw 30RBM & 30RBP ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; AQUASNAP ΜΕ ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GREENSPEED, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ. Οι ψύκτες

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiCargo MC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 1.2.2 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχιοι ηλεκτρικοί λέβητες

Επιτοίχιοι ηλεκτρικοί λέβητες Επιτοίχιοι ηλεκτρικοί λέβητες GRP24.7 GRP18.7 GRP15.7 GRP12.7 GRP09.7 ebloc Σειρά 7 DOCID 0603EBL7GR Αναθεώρηση 1.0 Οκτωβρίου 2010 2010 EKOPAN D.M. d.o.o. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Πληροφορίες για τα προϊόντα 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 Εικόνα 3 3 Εικόνα 4 4 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Σκοπός εφαρμογής 6 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA Επίτοιχοι λέβητες αερίου RNNOV BNOV RNNOV ON Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K PP SUPR K PP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ RNNOV RinNOV είναι η νέα σειρά BS επίτοιχων λεβήτων αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης για

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ηλιακών μονάδων SenCon Basic / Premium

Οδηγίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ηλιακών μονάδων SenCon Basic / Premium PAW GmbH & Co. KG Böcklerstr. 11, D-31789 Hameln Τηλ.: +49-5151-9856-0, Φαξ: +49-5151-9856-98 Email: info@paw.eu, Web: www.paw.eu Οδηγίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ηλιακών μονάδων SenCon Basic

Διαβάστε περισσότερα