Αντιψυχωτικά φάρμακα Συπικά και άτυπα αντιψυχωτικά. Εμμανουήλ Ρίζος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Χυχιατρική Κλινική Παν/κό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΣΙΚΟΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντιψυχωτικά φάρμακα Συπικά και άτυπα αντιψυχωτικά. Εμμανουήλ Ρίζος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Χυχιατρική Κλινική Παν/κό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΣΙΚΟΝ»"

Transcript

1 Αντιψυχωτικά φάρμακα Συπικά και άτυπα αντιψυχωτικά Εμμανουήλ Ρίζος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Χυχιατρική Κλινική Παν/κό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΣΙΚΟΝ»

2

3

4 ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΤΦΟΥΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΣΙΧΤΦΨΣΙΚΑ ΥΑΡΜΑΚΑ Αποκλεισμός των εγκεφαλικών μετασυναπτικών υποδοχέων της ντοπαμίνης (κλασσικά αντιψυχωσικά) Ανταγωνιστική σεροτονινεργική δράση (άτυπα αντιψυχωσικά) Συπικά αντιψυχωτικά: φαινοθειαζίνες, βουτηροφαινόνες Άτυπα αντιψυχωτικά: κλοζαπίνη, ρισπεριδόνη, ολανζαπίνη, σερτινδόλη, κουετιαπίνη, αμισουλπρίδη, ζιπρασιδόνη, αριπιπραζόλη, παλιπεριδόνη, ασεναπίνη

5

6 Impact of Symptoms of Schizophrenia on Overall Functioning Positive symptoms: delusions hallucinations disorganized speech catatonia Social Occupational Negative symptoms: affective flattening alogia avolition anhedonia Cognitive symptoms: Work attention memory executive functions (eg, abstraction) Interpersonal Selfcare Mood symptoms: dysphoria suicidality helplessness

7

8 Functioning Schizophrenia: A Journey of Evolving Therapeutic Challenges and Treatment Goals Acute Phase Prevent harm Control behavior Reduce severity of symptoms Address behavior trigger Fast return to optimal function Therapeutic alliance Stabilization Phase Enhance patient adaptation to life in community Provide support Reduce stress Promote process of recovery Continued reduction in symptoms Circumvent medication adverse events Improve adherence Minimize risk for relapse Maintenance Phase Improve level of function Improve quality of life Ensure symptom remission Achievement of Individual Potential Manage comorbid conditions Minimize risk of relapse Address potential for increase in symptoms Circumvent medication adverse events Adherence Decrease risk of suicide Manage stressful life events Treat substance abuse Time Lehman AF, et al. Am J Psychiatry. 2004;161(suppl 2):1-56.

9 Treatment Effectiveness Encompasses a Broad Spectrum of Illness Outcomes Psychopathology Cognition Social, vocational functioning Subjective acceptance Treatment adherence Relapse prevention Psychiatric and medical comorbidities Progression prevention Adapted from: Lieberman JA. Oral presentation. American Psychiatric Association 2005, Atlanta, GA.

10 ΚΛΑΘΚΑ ΑΝΣΘΦΤΥΧΣΘΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ Απορρόφηση του φαρμάκου (χημική φύση του φαρμάκου, κατασκευή του χαπιού, γαστρικό περιεχόμενο, ένζυμα εντερικού τοιχώματος). Διανομή και σύνδεση με πρωτεΐνες (βαθμός απορρόφησης από τον εντερικό βλεννογόνο, αιματοεγκεφαλικός φραγμός. Για να διαπεράσουν τον φραγμό πρέπει τα φάρμακα να είναι λιποδιαλυτά και να μην είναι συνδεδεμένα με πρωτεΐνες). Μεταβολισμός ( το ήπαρ γίνεται ο μεταβολισμός, ενώ κατά την πρώτη διέλευση της ουσίας μετά την απορρόφηση από το έντερο μέσω της πυλαίας μεταβολίζονται τα 2/3 έως ¾ αυτής. Αυτό θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη όταν αναζητούμε τις αντιστοιχίες στη δόση μεταξύ της ενδομυϊκής χορήγησης και από του στόματος χορήγησης. Η peros χορήγηση θα πρέπει να είναι τριπλάσια-τετραπλάσια της ενδομυϊκής). Απέκκριση (ούρα, κόπρανα, χολή, ιδρώτας, σίελος, δάκρυα και γάλα προσοχή κατά τον θηλασμό). υνοδά νοσήματα ή άλλα συγχορηγούμενα φάρμακα μπορεί να αυξήσουν ή να μειώσουν την απέκκριση με αποτέλεσμα αύξηση ή μείωση των επιπέδων αίματος.

11 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Επίπεδα αίματος: Είναι η συγκέντρωση φαρμάκου στο αίμα σε μια δεδομένη χρονική στιγμή από την χορήγησή του Φρόνος εμφάνισης της μεγίστης συγκέντρωσης ενός φαρμάκου: Είναι ο χρόνος που απαιτείται για να επιτευχθούν οι μέγιστες συγκεντρώσεις στο αίμα από την στιγμή της χορηγήσεώς του Φρόνος ημιζωής φαρμάκου (ημιπερίοδος ζωής): Είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να ελλαττωθεί μέσω μεταβολισμού και απεκκρίσεως στο μισό η μεγίστη συγκέντρωση του φαρμάκου στο αίμα από την στιγμή της χορηγήσεώς του. Έτσι καθορίζεται η συχνότητα των δόσεων. Κάθαρση: Σο ποσό του φαρμάκου που απεκκρίνεται στη μονάδα του χρόνου

12 ΥΑΡΜΑΚΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Τποδοχέας: Η πρωτεϊνική δομή της επιφάνειας του κυττάρου που συνδεόμενη με την ουσία του φαρμάκου προκαλεί την έναρξη των φαρμακοδυναμικών επιδράσεων. Καμπύλη δόσης απόκρισης: Η καμπύλη αυτή απεικονίζει την συγκέντρωση του φαρμάκου σε σχέση με τα αποτελέσματα της δράσεώς του. Η δραστικότητα ενός φαρμάκου αναφέρεται στην δόση που απαιτείται για να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα. Θεραπευτικός δείκτης: Ορίζεται ως ο λόγος της μέσης τοξικής δόσης (TD50) προς την μέση αποτελεσματική δόση (ED50). Σο TD50 είναι η δόση στην οποία συμβαίνουν τοξικές δράσεις στο 50% των ασθενών. Σο ED50 είναι η δόση στην οποία υπάρχει θεραπευτικό αποτέλεσμα στο 50% των ασθενών. Ο θεραπευτικός δείκτης αποτελεί μέτρο ασφαλείας του φαρμάκου. Η αλοπεριδόλη έχει υψηλό θεραπευτικό δείκτη (χορηγείται σε ένα τεράστιο δοσολογικό εύρος ενώ το λίθιο έχει χαμηλό θεραπευτικό δείκτη και γι αυτό απαιτούνται συχνές μετρήσεις του στο αίμα).

13

14

15

16

17

18

19

20 ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Αποτελεσματικά στα θετικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας Δεν είναι αποτελεσματικά στα αρνητικά συμπτώματα και στην γνωσιακές λειτουργίες. Εδώ σαφώς υπερτερούν τα άτυπα Φαμηλό κόστος νοσηλείας Ενέσιμες μορφές για την θεραπεία της οξείας φάσης (έντονη διέγερση, ψυχοκινητική ανησυχία, ευερεθιστότητα, επιθετικότητα) Παρά τις δομικές διαφορές τα κλασσικά αντιψυχωτικά δεν φαίνεται να διαφέρουν στην αποτελεσματικότητα όταν χρησιμοποιηθούν σε ισοδύναμες δόσεις. Διαφέρουν μόνο στην δραστικότητα και στις ανεπιθύμητες ενέργειες. Φάρμακα υψηλής δραστικότητας (high potency) είναι εκείνα που όταν δίνονται σε χαμηλές δόσεις, έχουν το ίδιο θεραπευτικό αποτέλεσμα σε σχέση με άλλα σε πολύ μεγαλύτερες δόσεις (low potency) Kανόνας: Σα χαμηλής δραστικότητας προκαλούν περισσότερη καταστολή, ορθοστατική υπόταση και γενικότερα μουσκαρινικού τύπου δράσεις, ενώ τα υψηλής δραστικότητας προκαλούν συχνότερα εξωπυραμιδικού τύπου παρενέργειες.

21 ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΦΟΡΗΓΗΗ χιζοφρενική Διαταραχή οξεία φάση, σταθεροποίηση σε χρόνια βάση εφόσον δεν παρατηρούνται σοβαρές παρενέργειες Υάρμακα δεύτερης επιλογής για την σχιζοφρένεια επί αποτυχίας των άτυπων αντιψυχωτικών Μανία Οργανικά ψυχοσύνδρομα (έντονη διέγερση) ε συγχορήγηση με άτυπα για την βελτίωση διαταραχών συμπεριφοράς (επιθετικότητα) Gilles de la Tourette Aντιεμετικά και κατασταλτικά λαβυρίνθου ΑΝΣΕΝΔΕΙΞΕΙ ΦΟΡΗΓΗΗ Ασθενείς με όψιμη δυσκινησία Παιδιά Ηλικιωμένους Θεραπεία συντήρησης προφύλαξης της σχιζοφρένειας

22

23 Άτυπα αντιψυχωτικά Φαρακτηριστικά άτυπων αντιψυχωτικών (D 2 /5HT 2 ratio, K off ) Ανάλογη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των θετικών συμπτωμάτων Καλύτερη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των αρνητικών, γνωσιακών και συναισθηματικών συμπτωμάτων Λιγότερες παρενέργειες Νευροτροφική δράση (Rizos et al, 2010)

24 5HT1A 5HT2A M1 H HT1D SRI 5HT2C NRI 5HT3 atypical antipsychotic D1 5HT6 D4 D3 D2 5HT Stahl S M, Essential Psychopharmacology (2000)

25 single selective mechanisms = loss of side effects multiple mechanisms = side effects Haloperidol chlorpromazine risperidone quetiapine olanzapine clozapine SDA multiple therapeutic mechanisms = improved efficacy Are Antipsychotics with Multiple Therapeutic Mechanisms Better than Selective Dopamine 2 Antagonists? Stahl S M, Essential Psychopharmacology (2000)

26 5HT1A 5HT2A M1 H HT2C 5HT3 5HT6 clozapine D4 D3 D2 D1 5HT Stahl S M, Essential Psychopharmacology (2000)

27

28 5HT2A 1 2 risperidone D2 5HT Stahl S M, Essential Psychopharmacology (2000)

29 FIRST LINE ANTIPSYCHOTIC USE acceptable polypharmacy DOSE atypical #1 atypical #2 atypical #3 TIME Stahl S M, Essential Psychopharmacology (2000)

30 Μητανιζμός δράζης ηης Κοσεηιαπίνης

31 σγγένειες δέζμεσζης για επιλεγμένοσς σποδοτείς ηης κοσεηιαπίνης και νορκοσεηιαπίνης ζσγκριηικά με άλλοσς ανηιυστφζικούς παράγονηες ηότος K i (nm) Κοσεηιαπίνη ΝορκοσεηιαπίνηΟλανζαπίνη Ριζπεριδόνη Ζιπραζιδόνη Αριπιπραζόλη D ,3 0,16 0,16 0,03 NET > > SERT > > > > > HT 2A ,51 1,5 0,32 0,74 5-HT 2C ,9 0, HT 1A > , HT 1A E max AstraZeneca Data on File

32 Παροδική Καηάληυη ηφν D 2 Τποδοτέφν με ηις ανηιυστφζικές δόζεις ηης Κοσεηιαπίνης 400 mg Κοσεηιαπίνη 3 Ώρες 9 Ώρες 57% Καηάληυη ηφν D 2 Τποδοτέφν 20% Καηάληυη ηφν D2 Τποδοτέφν 450 mg Κοσεηιαπίνη 2 Ώρες 24 Ώρες 64% Καηάληυη ηφν D2 Τποδοτέφν 0% Καηάληυη ηφν D2 Τποδοτέφν 32 Kapur et al. Arch Gen Psychiatry. 2000;57:553.

33 Η Θεφρία Fast-off (Σατεία Αποδέζμεσζη) ηης Δέζμεσζης ηοσ Τποδοτέα D 2 Σσπικό ανηιυστφζικό Τποδοτέας D 2 Μεηαζσναπηικός Νεσρώνας Άησπο ανηιυστφζικό Δέζμεσζη (ιζτσρή) Καηά προηίμηζη ηο ανηιυστφζικό θα πρέπει να δεζμεύει ηοσς σποδοτείς D 2 Αρκεηά ώζηε να αζκεί ηην ανηιυστφζική ηοσ δράζη Ότι αρκεηά ώζηε να προκαλεί ανεπιθύμηηες ενέργειες Τποδοτέας D 2 Δέζμεσζη (ταλαρή) Σατεία Αποδέζμεσζη Μεηαζσναπηικός Νεσρώνας Stahl

34

35 Άτυπα αντιψυχωτικά εροτονινεργική δράση

36 Άτυπα αντιψυχωτικά εροτονινεργική δράση

37 Άτυπα αντιψυχωτικά εροτονινεργική δράση

38 ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕ Αποφρακτικός ίκτερος (σπάνια κυρίως η χλωροπρομαζίνη 1 έως 5 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας) Ενδοκρινικές παρενέργειες Αύξηση βάρους Αύξηση στην ανοχή γλυκόζης Αύξηση λιπιδίων Χευδώς θετικό test κύησης Ανικανότητα και ελαττωμένη σεξουαλική επιθυμία Αμηνόρροια, γαλακτόρροια και γυναικομαστία Δερματικές και οφθαλμικές παρενέργειες Υωτοευαισθησία Αποχρωματισμός δέρματος Εξάνθημα Κοκκιωματώδης αμφιβληστροειδοπάθεια (Melleril) Επιδείνωση γλαυκώματος κλειστής γωνίας Θόλωση όρασης Έντονη καταστολή

39 Αντιχολινεργικές παρενέργειες Ξηροστομία ( η ξηροστομία σε συνδυασμό με την κακή υγιεινή των οδόντων στους σχιζοφρενείς αρρώστους οδηγεί σε αύξηση της τερηδόνας και πρόωρη καταστροφή αυτών) Δυσκοιλιότητα Θόλωση όρασης Δυσχέρειες στην ούρηση (προσοχή η χορήγηση σε αρρώστους με υπερτροφία προστάτη μπορεί να προκαλέσει οξεία επίσχεση) Γλαύκωμα Ορθοστατική υπόταση (κυρίως από χαμηλής δραστικότητας φαινοθειαζίνες) Παρενέργειες από το καρδιοαγγειακό Αιφνίδιος θάνατος (σπάνια) ΗΚΓικές ανωμαλίες (παράταση του Q-T διαστήματος) Αρρυθμίες Πνευμονική εμβολή Υλεβική θρόμβωση

40 Αιματολογικές παρενέργειες (καλοήθη αύξηση της λευκής σειράς) Ακκοκυτταραιμία (Κλοζαπίνη συχνότητα 0,5-1%, 1: έχει περιγραφεί με χλωροπρομαζίνη. υμβαίνει αιφνιδίως μετά από 8 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας με συμπτώματα πυρετό και ξηρότητα λάρυγγα) Νευρολογικές παρενέργειες Φαρμακευτικός Παρκινσονισμός. Αναστρέψιμη διαταραχή παρατηρείται σε ποσοστό 15% και χαρακτηρίζεται από μυική υπερτονία, ακαμψία, βραδυκινησία, ακινησία, τρόμο, χαρακτηριστική βάδιση και στάση του σώματος. Θεραπεία: Αντιχολινεργικά φάρμακα Οξεία δυστονία (ποσοστό 10% αφορά σκελετικούς μύες της κεφαλής, λαιμού, ή του κορμού και των άκρων) Ακαθησία. Xαρακτηρίζεται από κινητική και ψυχική ανησυχία του ασθενούς. Θεραπεία με αντιχολινεργικά ή βενζοδιαζεπίνες

41 Κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο. Μία από τις σπανιότερες με ποσοστό 0.5-1% και σοβαρότερες παρενέργειες μη γνωστής αιτιολογίας. Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση του ΚΝ είναι: Νεαρή ηλικία Άνδρας Φρήση αλοπεριδόλης Φορήγηση μεγάλων δόσεων νευροληπτικών Απότομη αύξηση της δόσης υνδυασμός νευροληπτικού με λίθιο Όψιμη δυσκινησία. Λόγω του χρόνιου αποκλεισμού των ντοπαμινεργικών υποδοχέων στα βασικά γάγγλια. Υαινόμενο ανώτερης ρύθμισης και λόγω αυτού παρατηρείται πρόσκαιρη βελτίωση με αύξηση της δόσης του χορηγούμενου νευροληπτικού

42

43 Θερμοπληξία. Σα κλασσικά νευροληπτικά θεωρούνται τα πιο επικίνδυνα για την εμφάνιση φαινομένων θερμοπληξίας λόγω: Κεντρικής δράσης. Προκαλούν απορρύθμιση του υποθαλαμικού θερμορυθμιστικού κέντρου με αποτέλεσμα ποικιλοθερμία Περιφερικής δράσης. Μείωση εφίδρωσης, αντιχολινεργική δράση, με αποτέλεσμα μείωση αποβολής θερμότητος. Προδιαθεσικοί παράγοντες θεωρούνται οι υψηλές δόσεις φαρμάκων, η αυξημένη υγρασία περιβάλλοντος, σωματική άσκηση, συνδυασμοί με άλλα φάρμακα (αντιπαρκινσονικά)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZYPREXA 2,5 mg επικαλυμμένα δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο δισκίο περιέχει 2,5

Διαβάστε περισσότερα

INVEGA 3, 6, 9, 12 mg - θεραπεία της ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ Ψυχίατρος, Θοδωρής Δασκαλόπουλος - http://psi-gr.tripod.com

INVEGA 3, 6, 9, 12 mg - θεραπεία της ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ Ψυχίατρος, Θοδωρής Δασκαλόπουλος - http://psi-gr.tripod.com ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INVEGA 3 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Olanzapine Teva 2,5 mg επικαλυµµένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ALOPERIDIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Eνέσιμο διάλυμα 5mg/1ml: Haloperidol 5mg/ml Διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ RISPELEN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Κάθε Δισκίο περιέχει 1mg ή 2mg ή 3mg ή 4mg Risperidone

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ABILIFY 5 mg, δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Kάθε δισκίο περιέχει 5 mg αριπιπραζόλης. Έκδοχο με

Διαβάστε περισσότερα

στη νοητική κατάσταση και σηµεία αστάθειας του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος (ακανόνιστος σφυγµός ή αρτηριακή πίεση, ταχυ-

στη νοητική κατάσταση και σηµεία αστάθειας του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος (ακανόνιστος σφυγµός ή αρτηριακή πίεση, ταχυ- 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Villamos 2.5mg, 5mg, 10mg, 15mg, 20mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Κάθε επικαλυµµένο µε λεπτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Επικαλυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ZULEDINE Film coated tablets 25 mg, 50 mg, 100 mg. Chlorpromazine Hydrochloride

ZULEDINE Film coated tablets 25 mg, 50 mg, 100 mg. Chlorpromazine Hydrochloride ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZULEDINE Film coated tablets 25 mg, 50 mg, 100 mg (Chlorpromazine Hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZULEDINE 25 mg ZULEDINE 50 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ II-61+II-72+II-74

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ II-61+II-72+II-74 II-61+II-72+II-74 ΠEPIΛHΨH XAPAKTHPIΣTIKΩN TOY ΠPOΪONTOΣ 1. ONOMAΣIA TOY ΦAPMAKEYTIKOY ΠPOΪONTOΣ SEROQUEL XR 50 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης SEROQUEL XR 150 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zoloft, 50 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία & 100 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κοινής Συναίνεσης Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για την Θεραπεία της Καταθλιπτικής Διαταραχής και της Δυσθυμίας

Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κοινής Συναίνεσης Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για την Θεραπεία της Καταθλιπτικής Διαταραχής και της Δυσθυμίας Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κοινής Συναίνεσης Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για την Θεραπεία της Καταθλιπτικής Διαταραχής και της Δυσθυμίας Ιωάννης Ζέρβας, Αναπλ Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ, Ρωσσέτος Γουρνέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SΡC) RΙSΡΕRDΑL RΙSΡΕRDΑL QUICKLET (ρισπεριδόνη)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SΡC) RΙSΡΕRDΑL RΙSΡΕRDΑL QUICKLET (ρισπεριδόνη) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SΡC) RΙSΡΕRDΑL RΙSΡΕRDΑL QUICKLET (ρισπεριδόνη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: RΙSΡΕRDΑL RΙSΡΕRDΑL QUICKLET (επιγλώσσια δισκία) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε καψάκιο περιέχει υδροχλωρική βενλαφαξίνη που αντιστοιχεί σε 150mg βενλαφαξίνης.

Κάθε καψάκιο περιέχει υδροχλωρική βενλαφαξίνη που αντιστοιχεί σε 150mg βενλαφαξίνης. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Efexor XR 37,5 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης. Efexor XR 75 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης. Efexor XR 150 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα Ψυχιατρικά Προβλήματα

Επείγοντα Ψυχιατρικά Προβλήματα 166 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑτJΚΗΣ ΙΑΊΊ'ΙΚΗΣ Επείγοντα Ψυχιατρικά Προβλήματα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑ Τα επείγοντα ψυχιατρικά προβλήματα περιλαμβάνουν διαταραχές στη σκέψη, στο συναίσθημα και στη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Clopixol Acutard 50 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα Zuclopenthixol acetate Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχίατρος Θοδωρής Δασκαλόπουλος

Ψυχίατρος Θοδωρής Δασκαλόπουλος ΔΔΥΕΠ-Ε.4250-13/2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CIPRALEX 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία CIPRALEX 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία CIPRALEX 15 mg επικαλυμμένα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Duodopa, 20mg/ml + 5mg/ml, εντερική γέλη 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml περιέχει 20 mg λεβοντόπα και 5 mg μονοϋδρική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 31. Το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο: Φαρμακοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Γ.Δ. Γαρύφαλλος

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 31. Το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο: Φαρμακοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Γ.Δ. Γαρύφαλλος ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 31 Aνασκόπηση Review Το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο: Φαρμακοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις Γ.Δ. Γαρύφαλλος Β' Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ven-fax, θεραπεία για την ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ και το ΑΓΧΟΣ

Ven-fax, θεραπεία για την ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ και το ΑΓΧΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Ven-fax 75 mg σκληρές κάψουλες παρατεταμένης αποδέσμευσης Ven-fax 150 mg σκληρές κάψουλες παρατεταμένης αποδέσμευσης ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (στα σκευάσματα ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ YENTREVE 40 mg σκληρά γαστροανθεκτικά καψάκια 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 40

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ladose 20 mg/ 5 ml πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε 5 ml πόσιμου διαλύματος περιέχει υδροχλωρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TAVOR Δισκία 1 mg & 2,5 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 1 mg ή 2,5 mg λοραζεπάμης. Για τα έκδοχα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Βασικές αρχές χορήγησης πρόβλημα της συμμόρφωσης των ασθενών Κυζιρίδης Χ. Θεοχάρης αντιψυχωσικών φαρμάκων και το Ειδικός νοσηλευτής ψυχικής υγείας Ιατρός. 2η Νευρολογική

Διαβάστε περισσότερα

Το παραλήρημα συνυπάρχει με άλλες κλινικές εκδηλώσεις σε πλέον του 80% των τελικών ασθενών.

Το παραλήρημα συνυπάρχει με άλλες κλινικές εκδηλώσεις σε πλέον του 80% των τελικών ασθενών. There are no translations available. Γιώργος Θεοχάρης Παθολόγος Το παραλήρημα των ηλικιωμένων ατόμων ορίζεται ως μία οξεία συγχυτική κατάσταση, με διακύμανση κατά τη διάρκεια της ημέρας, χαρακτηριζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Madopar

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Madopar ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Madopar 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Κάθε ιασπειρόµενο δισκίο περιέχει: 100 mg Levodopa

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχίατρος Θοδωρής Δασκαλόπουλος

Ψυχίατρος Θοδωρής Δασκαλόπουλος ΔΔΥΕΠ-Ε.4250-13/2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ Τ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων ΑΘΗΝΑ,26-11-2009

Διαβάστε περισσότερα