Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔ. 236 ΕΚΔΟΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΑΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ A ΜΕΡΟΣ Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 236 ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6 ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΑΝΑ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΑ): ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν οι φοιτητές στις ιδιότητες του ξύλου, και τη σημασία τους στην αξιοποίηση του ξύλου και τις χρήσεις του επεκτείνοντας ταυτόχρονα τις προηγούμενες γνώσεις τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον προσδιορισμό των ιδιοτήτων του ξύλου, δηλ. στην πυκνότητα, στην υγροσκοπικότητα, στη ρίκνωση διόγκωση και διαστασιακή σταθερότητα και στις μηχανικές ιδιότητες του ξύλου. Επιπρόσθετος σκοπός είναι να κατανοήσουν στοιχεία που αφορούν τις αλλοιώσεις που συμβαίνουν στο ξύλο κάτω από την επίδραση βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων. 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ξύλου ως υλικού. Ανταγωνιστές του ξύλου στην αγορά. Ξηρή, βασική και φαινομενική πυκνότητα. Πυκνότητα ξυλώδους ύλης. Ποσοστό κενών χώρων και η σημασία του. Παράγοντες που επηρεάζουν την πυκνότητα του ξύλου. Τρόποι υπολογισμού της πυκνότητας (πρακτικά εργαστηριακά). Υγροσκοπικότητα του ξύλου (ορισμός, αίτια, επιπτώσεις στις ιδιότητες και κατεργασίες χειρισμούς του). Μέγιστη υγρασία του ξύλου και υπολογισμός αυτής. Μέθοδοι εκτίμησης της περιεχόμενης υγρασίας του ξύλου. Προσρόφηση και εκρόφηση. Ισοδύναμη υγρασία (υγρασία ισορροπίας) του ξύλου. Ρίκνωση και διόγκωση (ορισμός, παράγοντες, ανισοτροπία, τρόποι υπολογισμού). Πρακτική σημασία και αντιμετώπιση της ρίκνωσης και της διόγκωσης στην πράξη. Θερμικές ιδιότητες (θερμομονωτικότητα, το ξύλο ως πηγή ενέργειας). Μηχανικές ιδιότητες (συνοπτικά για: εφελκυσμό, θλίψη, κάμψη, διάτμηση, ελαστικότητα, σκληρότητα, σχίση). Ακουστικές ιδιότητες (σημασία, χρήσεις). Ηλεκτρικές ιδιότητες (σημασία, χρήσεις). Αλλοιώσεις του ξύλου (βακτήρια, μύκητες, έντομα και αβιοτικοί παράγοντες). Φυσική διάρκεια του ξύλου (ορισμός, σημασία, παράγοντες, κατηγορίες ξύλων). Εφαρμογές των ελληνικών και των τροπικών ειδών ξύλου στην ελληνική αγορά. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ο φοιτητής εμβαθύνει στις ιδιότητες (φυσικές, μηχανικές κ.α.) του ξύλου ως υλικού, και συγκεκριμένα εξασκείται στον προσδιορισμό τους με εργαστηριακά μέσα βάση προδιαγραφών και καθιερωμένων μεθόδων αλλά και στη σημασία που έχουν κυρίως από πρακτικής τεχνολογικής άποψης. Πρόσθετα ο φοιτητής στο εργαστήριο μελετά και βιωματικά συμμετέχει σε απλά πειράματα δοκιμές που αφορούν στις ιδιότητες του ξύλου, και επίσης εξασκείται στη χρήση απλών οργάνων και συσκευών (ζυγός, ηλεκτρονικό παχύμετρο, πυριατήριο, θάλαμος κλιματισμού, ηλεκτρικό υγρόμετρο, μηχανή αντοχής, όργανα για μη καταστρεπτικό έλεγχο των ιδιοτήτων, κ.α.). Συγκεκριμένα, ο φοιτητής διδάσκεται τα ακόλουθα μέρη: Σημασία των ιδιοτήτων του ξύλου για την αξιοποίησή του σε προϊόντα και κατασκευές, εργαστηριακές μέθοδοι μέτρησης της πυκνότητας και η σχέση της με τις υπόλοιπες ιδιότητες του ξύλου, στον προσδιορισμό της περιεχόμενης υγρασίας του ξύλου, μελέτες εκρόφησης προσρόφησης, τιμές ισοδύναμης υγρασίας του ξύλου στη χώρα μας, υπολογισμός διαστασιακών μεταβολών για μεταβολές της υγρασίας του ξύλου, διαστασιακή σταθερότητα και ανισοτροπία ελληνικών ξύλων, εργαστηριακός προσδιορισμός των χημικών ιδιοτήτων του ξύλου (εκχυλίσματα, οξύτητα, E.202 2/ /ΕΚΔ.1.0 Copyright ΜΟΔΙΠ TEI Λάρισας Σελίδα 1

2 ανόργανα συστατικά, κλπ) βάσει προδιαγραφών και καθιερωμένων μεθόδων, επίδειξη μηχανών αντοχής του ξύλου και προσδιορισμός μηχανικών ιδιοτήτων (στατική κάμψη, θλίψη, σκληρότητα, κρούση) βάσει προδιαγραφών, κατάταξη πριστής ξυλείας σε κλάσεις αντοχής σύμφωνα με την προδιαγραφή EN 338, υπολογισμός και σημασία βασικών και επιτρεπόμενων τάσεων, αναγνώριση αλλοιώσεων και προσβολών του ξύλου από βιοτικούς (βακτήρια, μύκητες, έντομα) και αβιοτικούς παράγοντες, μη καταστρεπτικός έλεγχος των ιδιοτήτων του ξύλου σε ιστάμενα δέντρα, κορμοτεμάχια, στύλους, πριστή ξυλεία, κατασκευές, ξύλο πολιτιστικού ενδιαφέροντος με ταυτόχρονη επίδειξη σχετικών οργάνων που διαθέτει το εργαστήριο. 4. ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Με το πέρας του εξαμήνου, θα πρέπει οι φοιτητές να γνωρίζουν: τα κύρια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ξύλου ως υλικού, τι είναι πυκνότητα του ξύλου, τους παράγοντες που την επηρεάζουν και τις κατηγορίες ξύλων (με βάση την πυκνότητα), τι είναι η υγρασία ισορροπίας του ξύλου, τους παράγοντες που την επηρεάζουν και πως μετριέται αναλυτικά, ποιες διεργασίες και κατεργασίες επηρεάζει καθοριστικά η υγρασία και τις μεθόδους με τις οποίες τη μετράμε (με ακρίβεια), ποιες διαστασιακές μεταβολές παθαίνει το ξύλο (ρίκνωση και διόγκωση), τι σημαίνουν οι όροι διαστασιακή σταθερότητα και ανισοτροπία του ξύλου και ποια η πρακτική σημασία τους, με ποιους τρόπους περιορίζουμε τη ρίκνωση διόγκωση του ξύλου στην πράξη, τις σημαντικές μηχανικές ιδιότητες του ξύλου (κάμψη, θλίψη, σκληρότητα, κ.α.), πως μετρώνται με καταστρεπτικό και μη καταστρεπτικό τρόπο, και πως αυτές επηρεάζουν τις χρήσεις του στην πράξη, τη θερμομονωτικότητα και θερμαντική αξία του ξύλου, και τις ηχομονωτικές και ακουστικές του ιδιότητες, τους παράγοντες που τις επηρεάζουν, καθώς και τις εφαρμογές του ξύλου που προκύπτουν από αυτές του τις ιδιότητες, τις αλλοιώσεις που μπορούν να συμβούν στο ξύλο με την επίδραση βιοτικών (π.χ. μύκητες, έντομα) και αβιοτικών παραγόντων (π.χ. θερμοκρασία, ηλιακή ακτινοβολία), και τη φυσική διάρκεια (ανθεκτικότητα) του, και τις εφαρμογές που έχουν σήμερα τα είδη ξύλου (ελληνικά & τροπικά) στην ελληνική αγορά τόσο με βάση τις φυσικές & μηχανικές ιδιότητές τους, όσο και για άλλους οικονομικούς & αισθητικούς λόγους. Β ΜΕΡΟΣ 5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Διαλέξεις. Συζητήσεις στο μάθημα, παρουσίαση απλών και πρακτικών παραδειγμάτων εφαρμογής. Διδασκαλία με σύγχρονα εποπτικά μέσα (powerpoint). Tο μάθημα περιλαμβάνει και εργαστήριο (2 ώρες / εβδομαδιαίως). 6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ο μάθημα: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ξύλου ως υλικού. Ανταγωνιστές του ξύλου στην αγορά. 2 ο μάθημα: Ξηρή, βασική και φαινομενική πυκνότητα. Πυκνότητα ξυλώδους ύλης. Ποσοστό κενών χώρων και η σημασία του. 3 ο μάθημα: Παράγοντες που επηρεάζουν την πυκνότητα του ξύλου. Τρόποι υπολογισμού της πυκνότητας (πρακτικά εργαστηριακά). 4 ο μάθημα: Υγροσκοπικότητα του ξύλου (ορισμός, αίτια, επιπτώσεις στις ιδιότητες και κατεργασίες χειρισμούς του). 5 ο μάθημα: Μέγιστη υγρασία του ξύλου και υπολογισμός αυτής. Μέθοδοι εκτίμησης της περιεχόμενης υγρασίας του ξύλου. 6 ο μάθημα: Προσρόφηση και εκρόφηση. Ισοδύναμη υγρασία (υγρασία ισορροπίας) του ξύλου. 7 ο μάθημα: Ρίκνωση και διόγκωση (ορισμός, παράγοντες, ανισοτροπία, τρόποι υπολογισμού). Πρακτική σημασία και αντιμετώπιση της ρίκνωσης και της διόγκωσης στην πράξη. 8 ο μάθημα: Θερμικές ιδιότητες (θερμομονωτικότητα, το ξύλο ως πηγή ενέργειας). 9 ο μάθημα: Μηχανικές ιδιότητες (συνοπτικά για: εφελκυσμό, θλίψη, κάμψη, διάτμηση, ελαστικότητα, σκληρότητα, σχίση). 10 ο μάθημα: Ακουστικές E.202 2/ /ΕΚΔ.1.0 Copyright ΜΟΔΙΠ TEI Λάρισας Σελίδα 2

3 ιδιότητες (σημασία, χρήσεις). 11 ο μάθημα: Ηλεκτρικές ιδιότητες (σημασία, χρήσεις). 12 ο μάθημα: Αλλοιώσεις του ξύλου (βακτήρια, μύκητες, έντομα και αβιοτικοί παράγοντες). 13 ο μάθημα: Φυσική διάρκεια του ξύλου (ορισμός, σημασία, παράγοντες, κατηγορίες ξύλων). Εφαρμογές των ελληνικών και των τροπικών ειδών ξύλου στην ελληνική αγορά. Παρακολούθηση μαθήματος και μελέτη στο σπίτι. Πρόσθετη ύλη (handouts) δίνεται στους φοιτητές κάθε εβδομάδα για μελέτη στο σπίτι (πυκνότητες ξύλου, εφαρμογές ξύλου στην ελληνική αγορά, εργαστηριακές συσκευές μέτρησης ιδιοτήτων ξύλου). Ο φόρτος εργασίας του μαθήματος έχει ως εξής: Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου Διαλέξεις 50 Εργαστηριακές ασκήσεις που εστιάζουν στην κατανόηση της θεωρίας, στην 30 εφαρμογή μεθοδολογιών, σε μικρότερες ομάδες φοιτητών Ενδιάμεση δοκιμασία (mid term) με εξέταση στο εργαστήριο. 20 Αυτοτελής μελέτη 50 Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Στο θεωρητικό μέρος, οι φοιτητές αξιολογούνται με δύο (2) γραπτές εξετάσεις, ενδιάμεση μετά από 6 εβδομάδες μαθημάτων και τελική εξέταση. Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται με βάση τα ποσοστά: ενδιάμεση εξέταση 40%, τελική εξέταση 60%. Στο εργαστηριακό μέρος, οι φοιτητές εξετάζονται με δύο εξετάσεις, μία τμηματική (50%) μετά τις 6 πρώτες εβδομάδες των εργαστηριακών μαθημάτων, και επίσης με μία (1) τελική γραπτή εξέταση (50%) στο τέλος του εξαμήνου (14 η εβδομάδα μαθημάτων.) 8. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σύγγραμμα (κύριο) Τσουμής Γ. (2009). Επιστήμη του Ξύλου. Τόμος Α. Δομή και Ιδιότητες. Εκδοτικός οίκος Σ. Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη (διανέμεται δωρεάν στους φοιτητές). Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Ιστοσελίδα μαθήματος: (του Γ. Μαντάνη) Αδαμόπουλος Σ Ιδιότητες Ξύλου (Εργαστηριακές Ασκήσεις). ΤΕΙ Θεσσαλίας, Καρδίτσα. Μαντάνης, Γ. (2008). Τεχνικό άρθρο «Εφαρμογές των ειδών ξύλου στην ελληνική αγορά». eidwn xylou.pdf Rowell, R. (2005). Moisture Properties of Wood. In: Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites. Simpson, W. & A. Tenwolde (1999). Wood as an Engineering Material. Physical properties and moisture relations of wood. Green, W., Winandy, J. & D. Kretschmann (1999). Wood as an Engineering Material. Mechanical properties of wood. Ιστοσελίδα: Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Wood Material Science and Engineering European Journal of Wood and Wood Products Wood Science and Technology Holzforschung E.202 2/ /ΕΚΔ.1.0 Copyright ΜΟΔΙΠ TEI Λάρισας Σελίδα 3

4 Γ ΜΕΡΟΣ Θεωρία: Δευτέρα μμ (αμφιθέατρο) ΗΜΕΡΑ/ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργαστήριο: Δευτέρα (2 εργαστηριακές ομάδες), ώρες μμ Τρίτη (2 εργαστηριακές ομάδες), ώρες μμ α/α 1 2 ΕΒΔΟΜΑΔΑ* ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - Χρήσεις του ξύλου τη σημερινή εποχή, καθώς και ιστορική αναδρομή - Απαρίθμηση των ιδιοτήτων του ξύλου και συσχετισμός τους με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που παρουσιάζει το ξύλο σαν υλικό (με ταυτόχρονη αναφορά στους τρόπους αντιμετώπισης των μειονεκτημάτων) - Σχέση της δομής του ξύλου με τις ιδιότητες του - Σχέση των ιδιοτήτων του ξύλου με τις χρήσεις του και την αξιοποίησή του σε προϊόντα και κατασκευές - Αρχές προσδιορισμού ιδιοτήτων του ξύλου (προετοιμασία, μικρά δείγματα και προϊόντα, εργαστηριακές δοκιμές βάση καθιερωμένων μεθόδων, προδιαγραφές, μη καταστρεπτικοί προσδιορισμοί) - Γενικές πληροφορίες για τις εφαρμογές του ξύλου στην ελληνική αγορά σήμερα ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ Ι - Επεξήγηση της έννοιας και της σημασίας της πυκνότητας του ξύλου - Διάκριση της πυκνότητας με βάση την υγρασία του ξύλου (ξηρή, βασική, φαινομενική) και τυπολόγιο - Επίδειξη οργάνων εργαστηρίου για υπολογισμό της πυκνότητας και επεξήγηση των λειτουργιών τους: ζυγός ακριβείας, πυριατήριο (κλίβανος), ξηραντήρας, ηλεκτρονικό μικρόμετρο, μικροσυσκευές συσκευές για τη μέθοδο της εμβάπτισης - Εξάσκηση στον προσδιορισμό της ξηρής, βασικής πυκνότητας και φαινομενικής πυκνότητας βάση προδιαγραφής ISO 3131 (δείγματα κανονικών ορθογωνικών διαστάσεων και δείγματα ακανόνιστου σχήματος μέθοδος εμβάπτισης στο νερό) - Εξάσκηση στον προσδιορισμό της βασικής πυκνότητας με τη μέθοδο της μέγιστης περιεχόμενης υγρασίας - Εξάσκηση σε πρόχειρη εκτίμηση της πυκνότητας (ξηρή, φαινομενική) με τη μέθοδο Paul ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΙΙ - Έννοια και σημασία της πυκνότητας της ξυλώδους ύλης - Υπολογισμός του ποσοστού των κενών χώρων του ξύλου με βάση την πυκνότητα - Κατηγοριοποίηση των ελληνικών ειδών ξύλου με βάση την πυκνότητά τους και σημασία στην πράξη - Εξάσκηση στο σύστημα μέτρησης της πυκνότητας του ξύλου με ηλεκτρομαγνητικά κύματα υψηλών συχνοτήτων LIGNOSTATION του εργαστηρίου (αρχή λειτουργίας, προετοιμασία ξύλου, προσδιορισμοί, εφαρμογές) - Επίλυση ασκήσεων πυκνότητας ξύλου E.202 2/ /ΕΚΔ.1.0 Copyright ΜΟΔΙΠ TEI Λάρισας Σελίδα 4

5 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΟΤΗΤΑ Ι - Μέθοδοι μέτρησης της υγρασίας στο ξύλο - Εξάσκηση στον προσδιορισμό της περιεχόμενης υγρασίας του ξύλου με τη μέθοδο ξήρανσης και ζύγισης βάσει προδιαγραφής DIN (προετοιμασία δειγμάτων, επίδειξη και λειτουργία συσκευών) - Προσδιορισμός της περιεχόμενης υγρασίας σε ξύλα που έχουν εμποτιστεί ή περιέχουν πτητικά εκχυλίσματα (απόσταξη) - Εξάσκηση στον μη καταστρεπτικό προσδιορισμό της υγρασίας με ηλεκτρικά υγρόμετρα (επίδειξη υγρομέτρου ηλεκτρικής αντίστασης, αρχές λειτουργίας, μειονεκτήματα πλεονεκτήματα της μεθόδου) ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ - Ανάλυση των εννοιών και της σημασίας τους στην πράξη: σημείο ινοκόρου, ισοδύναμη υγρασία, μέγιστη υγρασία και προσδιορισμός της με βάση την πυκνότητα - Εξάσκηση στον προσδιορισμό τιμών ισοδύναμης υγρασίας για την Ελλάδα με βάσει τις ισόϋγρες καμπύλες - Εξάσκηση σε μελέτες προσρόφησης εκρόφησης υγρασίας από το ξύλο (επίδειξη και λειτουργία θαλάμου συνθηκών σταθερών συνθηκών BINDER KBF 115 ( o C, 10 90%RH) του εργαστηρίου, επίδειξη κλειστών θαλάμου με άλατα του εργαστηρίου για ρύθμιση της σχετικής υγρασίας του αέρα, σχεδιασμός καμπυλών προσρόφησηςεκρόφησης, υστέρηση) - Επίλυση ασκήσεων υγροσκοπικότητας του ξύλου ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΔΙΑΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Ι - Διαστασιακές μεταβολές (ρίκνωση και διόγκωση ξύλου) με τις αυξομειώσεις της περιεχόμενης υγρασίας - Εξάσκηση στον προσδιορισμό της συνολικής ακτινικής, εφαπτομενικής και αξονικής ρίκνωσης και διόγκωσης (γραμμικής και ογκομετρικής) βάσει της προδιαγραφής DIN 52184: προετοιμασία δειγμάτων, συσκευές, υπολογισμοί - Εξάσκηση στον προσδιορισμό του ρυθμού εφαπτομενικής διόγκωσης με μικρόμετρο ακριβείας μέσα σε νερό ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΔΙΑΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΙ - Υπολογισμός διαστασιακών μεταβολών για μεταβολές της υγρασίας κάτω του σημείου ινοκόρου (διαγράμματα ρίκνωσης και διόγκωσης υγρασίας, και σχέσεις) - Συντελεστής ανισοτροπίας: σημασία, σχέση με την πυκνότητα - Διάκριση των ελληνικών από άποψη διαστασιακής σταθερότητας - Βελτίωση της διαστασιακής σταθερότητας του ξύλου στην πράξη - Επίλυση ασκήσεων διαστασιακών μεταβολών του ξύλου E.202 2/ /ΕΚΔ.1.0 Copyright ΜΟΔΙΠ TEI Λάρισας Σελίδα 5

6 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ι - Προσδιορισμός χημικών ιδιοτήτων του ξύλου: ιδιότητες, σημασία, συσκευές, προδιαγραφές και μέθοδοι - Προετοιμασία ξυλόσκονης και επίδειξη λειτουργίας του μύλου POLYMIX PX MFC 90D του εργαστηρίου - Μέρη και λειτουργία της συσκευής εκχύλισης Soxhlet του εργαστηρίου - Εξάσκηση στον ποσοτικό προσδιορισμό των εκχυλισμάτων διαλυτών σε διάφορους διαλύτες (π.χ. εκχυλίσματα διαλυτά στο ζεστό νερό και στο διχλωρομεθάνιο βάσει των προδιαγραφών ASTM D 1110 και ASTM D 1108, αντίστοιχα - Προσδιορισμός της ολοκυτταρίνης, α κυτταρίνης, και λιγνίνης του ξύλου βάσει προδιαγραφών ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΙ - Εξάσκηση στον ποσοτικό προσδιορισμό των ανόργανων συστατικών (τέφρα) του ξύλου βάσει της προδιαγραφής ASTM D 1102 μετά από καύση ξυλόσκονης στον κλίβανο υψηλών θερμοκρασιών THERMCONCEPT KLS 03/10 του εργαστηρίου - Εξάσκηση στον προσδιορισμό της περιεκτικότητας του ξύλου σε ανόργανα στοιχεία (Κ, Να, P, Mg, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Pb) βάσει καθιερωμένων μεθόδων (φλογοφωτομετρικά, χρωματομετρικά, ατομική απορρόφηση), και επίδειξη λειτουργίας της συσκευής ατομικής απορρόφησης PERKIN ELMER AAnalyst 200 του εργαστηρίου - Λειτουργία του ph μετρου του εργαστηρίου - Εξάσκηση στον προσδιορισμό της οξύτητας (ph) και ρυθμιστικής ικανότητας του ξύλου βάση καθιερωμένης μεθοδολογίας - Εξάσκηση στη μελέτη της πορείας μεταβολής της οξύτητας μετά από προσθήκη βάσεως ή άλατος ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ι - Προσδιορισμός μηχανικών ιδιοτήτων του ξύλου: ιδιότητες, σημασία, δειγματοληψία, προετοιμασία και κλιματισμός δοκιμίων (μικρά καθαρά δείγματα ξύλου), προδιαγραφές - Μέρη και λειτουργία της μηχανής αντοχής ξύλου SHIMADJU UΗ 300 kνi του εργαστηρίου - Εξάσκηση στον προσδιορισμό της αντοχής του ξύλου σε στατική κάμψη (μέτρα ελαστικότητας και θραύσεως) βάσει της προδιαγραφής DIN Εξάσκηση στον προσδιορισμό της αντοχής του ξύλου σε αξονική και εγκάρσια θλίψη βάσει της προδιαγραφής ISO Εξάσκηση στον προσδιορισμό της αντοχής του ξύλου σε κρούση βάσει της προδιαγραφής DIN με το όργανο WPM 150J του εργαστηρίου - Εξάσκηση στον προσδιορισμό της πλευρικής σκληρότητας (ακτινικά και εφαπτομενικά) με τη μέθοδο Janka E.202 2/ /ΕΚΔ.1.0 Copyright ΜΟΔΙΠ TEI Λάρισας Σελίδα 6

7 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙI - Εξάσκηση στην κατάταξη πριστής ξυλείας σε κλάσεις αντοχής σύμφωνα με την προδιαγραφή EN 338 με βάση τα μέτρα ελαστικότητας και θραύσεως σε στατική κάμψη τεσσάρων σημείων που προσδιορίζονται με βάση την προδιαγραφή EN Προσδιορισμός των εργαστηριακών, βασικών και επιτρεπόμενων τάσεων του ξύλου και η σημασία τους σε κατασκευές (αξιοποίηση τιμών από μηχανικούς) - Επίλυση ασκήσεων μηχανικών ιδιοτήτων του ξύλου ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ - Αλλοιώσεις που εμφανίζονται στο ξύλο από την επίδραση βιοτικών (βακτήρια, μύκητες χρωστικού και σηπτικοί, έντομα, θαλασσινοί ξυλοφάγοι οργανισμοί) και αβιοτικών παραγόντων (κλιματικοί παράγοντες, ηλιακή ακτινοβολία, θερμοκρασία, χημικά): αίτια και παράγοντες προσβολών, τρόποι αντιμετώπισης και προστασίας του ξύλου στην πράξη - Εξάσκηση στη μακροσκοπική αναγνώριση των αλλοιώσεων σε δείγματα του εργαστηρίου - Εξάσκηση στη μικροσκοπική παρατήρηση μικροτομών με αλλοιώσεις βακτηρίων και μυκήτων (υφές μυκήτων κυάνωσης, προσβολές κυττάρων από μύκητες λευκών καστανών μαλακών σήψεων) ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ - Μέθοδοι και εφαρμογές στην πράξη μη καταστρεπτικού ελέγχου των ιδιοτήτων του ξύλου (ιστάμενα δέντρα, κορμοτεμάχια, στύλοι, πριστή ξυλεία, κατασκευές, ξύλο πολιτιστικού ενδιαφέροντος) - Εξάσκηση στο όργανο μέτρησης των ελαστικών ιδιοτήτων του ξύλου GRINDOSONIC Mk5 "Industrial" - Εξάσκηση στο φορητό όργανο κατάταξης ξυλείας σε κλάσεις αντοχής (με βάση την προδιαγραφή EN338) SYLVATEST TRIO (κατάλληλο για δέντρα, κορμούς, στύλους, πριστή ξυλεία, κατασκευές) - Εξάσκηση στο φορητό όργανο ελέγχου αλλοιώσεων σε δέντρα IML MICRO HAMMER - Εξάσκηση στο φορητό όργανο ελέγχου αλλοιώσεων μέσω διάτρησης σε δέντρα, στύλους και κατασκευές RESISTOGRAPH 4452 S - Εξάσκηση στη λήψη μικροτρυπανιδίων ξύλου για έλεγχο φυσικών ιδιοτήτων με το σφυράκι INCREMENT HAMMER ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ *ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Υποχρεωτική παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων (80% παρουσίες). Προαιρετική παρακολούθηση της θεωρίας του μαθήματος. Συνιστάται στους φοιτητές η συνεχής παρακολούθηση των διαλέξεων, για την κατανόηση του μαθήματος. 10. ΑΛΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Βουλγαρίδης, Η Ποιότητα Ξύλου (Πανεπιστημιακές παραδόσεις). Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. E.202 2/ /ΕΚΔ.1.0 Copyright ΜΟΔΙΠ TEI Λάρισας Σελίδα 7

8 Shmulsky, R., Jones, P.D Forest Products and Wood Science: An introduction (6th edition). Wiley Blackwell. Barnett, J.R., Jeronimidis, G Wood Quality and its Biological Basis. Blackwell Publishing Ltd., Oxford, UK. Niemz, P., Mannes, D Non destructive testing of wood and wood based materials. Journal of Cultural Heritage 13(3): S26 S ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Θεωρία: Εργαστήριο: Γ. Μαντάνης, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας Γ. Μαντάνης & Στ. Αδαμόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας 12. E MAIL: Γ. Μαντάνης, & Στ. Αδαμόπουλος, 13. ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Καθημερινά (10 π.μ. 12 μ.μ.), Γ. Μαντάνης (γραφείο). Δευτέρα Τρίτη (10 π.μ. 12 μ.μ.), Σ. Αδαμόπουλος (γραφείο). 14. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ E CLASS: Ιστοσελίδες μαθήματος: 1. (του Γ. Μαντάνη) 2. (του Στ. Αδαμόπουλου) 15. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Η ενδιάμεση εξέταση (εξέταση προόδου) γίνεται γραπτώς, στην 8 η εβδομάδα των μαθημάτων. Η τελική εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος γίνεται την 14 η εβδομάδα των μαθημάτων, ενώ η τελική εξέταση της θεωρίας του μαθήματος ορίζεται στην περίοδο των εξετάσεων θεωριών. Ο Διδάσκων Καθ. Γεώργιος Μαντάνης E.202 2/ /ΕΚΔ.1.0 Copyright ΜΟΔΙΠ TEI Λάρισας Σελίδα 8

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Ξυλουργός

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Ξυλουργός Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Ξυλουργός Τεχνίτης Ξυλουργός Τεχνίτης Ξυλουργός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Σημειώσεις. Δρ. Δημητρίου Μπιρμπίλη

Εργαστηριακές Σημειώσεις. Δρ. Δημητρίου Μπιρμπίλη Εργαστηριακές Σημειώσεις «ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ» Δρ. Δημητρίου Μπιρμπίλη Εργαστηριακού Συνεργάτη του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Παράρτημα Καρδίτσας, - ΤΕΙ Λάρισας Απρίλιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΝ (05.58.02)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΝ (05.58.02) Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Επιμεταλλώσεων» του Τομέα «Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ...5 ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ...9 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΕΞΑΜΗΝΩΝ... 11 Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

08-11/5 2014. ΑΦΙΕΡΩΜΑ Η 5η διεθνής έκθεση Medwood πραγματοποιείται από 8-11/5/2014. ΕΚΘΕΣΕΙΣ Sicam Intermob Ελλήνων Κατασκευαστών Επίπλου

08-11/5 2014. ΑΦΙΕΡΩΜΑ Η 5η διεθνής έκθεση Medwood πραγματοποιείται από 8-11/5/2014. ΕΚΘΕΣΕΙΣ Sicam Intermob Ελλήνων Κατασκευαστών Επίπλου 62 κωδικός 6701 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 www.epipleon.gr 5η Δ I E Θ N H Σ E K Θ E Σ H Y Λ I K Ω N E Π I Π Λ O Π O I Ϊ A Σ, Δ O M I K Ω N Y Λ I K Ω N Ξ Y Λ O Y, H M I E T O I M Ω N Π P O Ϊ O N

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ Πουλιάσης Γεώργιος cv12075 Ψυχάρης Νικόλαος cv12116 Ντιγκάκης Χαράλαμπος cv12117 Μπούρος Αλέξανδρος cv12069 Φιλαρέτου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ...4 TMHMA TEXNOΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ...7 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ...7 ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος: 2010/2011

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική τροποποίηση του ξύλου: Μία νέα τεχνική για ξύλο με. βελτιωμένες ιδιότητες. Δρ. Αντώνιος Παπαδόπουλος Επιστημονικός Συνεργάτης

Θερμική τροποποίηση του ξύλου: Μία νέα τεχνική για ξύλο με. βελτιωμένες ιδιότητες. Δρ. Αντώνιος Παπαδόπουλος Επιστημονικός Συνεργάτης Θερμική τροποποίηση του ξύλου: Μία νέα τεχνική για ξύλο με βελτιωμένες ιδιότητες Δρ. Αντώνιος Παπαδόπουλος Επιστημονικός Συνεργάτης Δρ. Σωτήριος Καραστεργίου Επίκουρος Καθηγητής Δρ. Γεώργιος Νταλός Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Ζερβός. Πεπραγμένα περιόδου. Μαΐου 2009 - Μαρτίου 2013

Σπύρος Ζερβός. Πεπραγμένα περιόδου. Μαΐου 2009 - Μαρτίου 2013 Σπύρος Ζερβός Πεπραγμένα περιόδου Μαΐου 2009 - Μαρτίου 2013 Θητεία Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας 2 3 1. Εκπαιδευτικό Έργο 1.1. Διδασκόμενα μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Food Safety / Hazard Analysis Critical Control Point system (HACCP)

Food Safety / Hazard Analysis Critical Control Point system (HACCP) Food Safety / Hazard Analysis Critical Control Point system (HACCP) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης Σκοπός Τα Τμήματα στόχο έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και την επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σελίδα από 45 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Ο κλάδος της αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής είναι ένας από τους δυναμικότερους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Π ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΔΜΠ) «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με το Ν. 1404/83 και την Υ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ (ΕΠΙΠΕΔΟ 1)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ (ΕΠΙΠΕΔΟ 1) Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ (ΕΠΙΠΕΔΟ 1) 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Ο κλάδος της αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής είναι ένας από

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Στην Α τάξη του Γυμνασίου η Χημεία προσφέρεται στους μαθητές και στις μαθήτριες μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας της Φυσικής και της Βιολογίας (Φυσικές Επιστήμες).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/11510/2013 (POOL/G4/2013/11510/11510-EN.doc) [ ](2013) XXX draft ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ σχετικά με τις μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός»

«Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Μεταπτυχιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» Πολυτεχνική Σχολή Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ... 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC REPUBLIC UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα