Α. Μπατάλιας& ΣιαΟ.Ε. Κηφισίας40 Αμπελόκηποι11526, Αθήνα Τηλ: Fax: ΕΤΑΙΡΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Μπατάλιας& ΣιαΟ.Ε. Κηφισίας40 Αμπελόκηποι11526, Αθήνα Τηλ: 210 77 81 424 Fax: 210 77 13 764 email: info@electroklima.gr ΕΤΑΙΡΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ"

Transcript

1 Α. Μπατάλιας& ΣιαΟ.Ε. Κηφισίας40 Αμπελόκηποι11526, Αθήνα Τηλ: Fax: ΕΤΑΙΡΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιστορικόδραστηριοτήτων Αντικείμενοεταιρίας Στόχοι Πιστοποιήσεις ΑντιπροσώπευσηAiredale Ενδεικτικόςκατάλογοςέργων

2 Σελίδα2 από10 Ίδρυση Η ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΙΜΑ ιδρύθηκετο1979, ωςεργοληπτικήεταιρίαέργωνκλιματισμού. Από την ίδρυση της μέχρικαισήμερα ακολουθείπιστά τον χώρο των κεντρικών συστημάτων κλιματισμούκαικλιματισμούειδικώνχώρωνενώ παρακολουθείαπόκοντάόλεςτιςτελευταίες εξελίξειςτηςτεχνολογίαςστοντομέατης. ΙστορικόΔραστηριοτήτων 1979: ΊδρυσηΗλεκτροκλίμα 1983: Διεύρυνσηπελατολογίουστονιδιωτικότομέα 1985: Ανάληψηπρώτωνδημοσίωνέργωνκλιματισμού 1990: ΣύναψηεκτεταμένωνσυμφωνιώνσεΕκπαιδευτικάιδρύματαΑθηνών 1994: ΕπέκτασηέργωνκλιματισμούστονευρύτεροΕλλαδικόχώρο 1997: ΣυνεργασίαμετονκατασκευαστικόοίκομηχανημάτωνκλιματισμούΦυρογένης. 2000: Αντιπροσώπευσησυστημάτωναυτομάτουελέγχου(BMS) τηςσουηδικήςtac 2003: ΕγγραφήμέλουςστονοργανισμόASHRAE 2004: ΣυνεργασίαμετηνSchneider Electric ωςintegrator συστημάτωνbms 2005: ΠιστοποίησηEchelon authorized network integrator απότηνechelon corp. USA 2006: Αποκλειστική αντιπροσώπευση της εταιρίας μηχανημάτων κλιματισμού Airedale International γιατηνελληνικήαγορά ΑντικείμενοΕταιρίας Η Ηλεκτροκλίμαέχειπελάτεςμεαπαιτήσειςκεντρικούκλιματισμούκαικλιματισμούειδικών χώρωνμεδυνατότητεςελέγχουτωνεγκαταστάσεωντουςαπόαπομακρυσμένασημείαμετην βοήθεια καιτην χρήση τεχνολογικών καινοτομιών όπωςταασύρματαδίκτυακαιτοδιαδίκτυο. Η εταιρία μαςέχειολοκληρώσειέργα κλιματισμούγιαχώρους όπως εμπορικά κέντρα με μεγάλες απαιτήσεις ψυκτικήςισχύος, χώρουςυπολογιστώνμεαπαιτήσεις ακριβούςελέγχουκλιματικώνσυνθηκώνθερμοκρασίας καιυγρασίας, χώρουςχειρουργείωνκαιάλλωνειδών καθαρώνδωματίων. Σεκάθελύσηπουπαρέχεταιαπό τους μηχανικούς της εταιρίας μας δίνεταιιδιαίτερη βαρύτητα στην δυνατότητα πλήρως αυτοματοποίησης της εγκατάστασης καιδιασυνδεσιμότητας αυτής με τα υπάρχοντα νέα συστήματαπαρακολούθησης.

3 Σελίδα3 από10 Στόχοιτηςεταιρίας Πρωταρχικό κριτήριο για την αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονταιαπό την Ηλεκτροκλίμαείναιηάριστηποιότητατωνυπόπρομήθειαειδών, υλικώνκαιεργασιώνμεστόχοτις αψεγάδιαστεςκατασκευέςκαιτηνπλήρηικανοποίησητωνπελατών. Η εταιρίαέχειδώσειμεγάλη βάσηστονεκτενήέλεγχοόλωντωνφάσεωνολοκλήρωσηςενόςέργου καθώςαποτελεί, μεβάσητηνκατασκευαστικήτηςεμπειρία, τηνμόνη ασφάλειαγιατηνολοκλήρωσητεχνικώνέργωνυψηλήςποιότηταςκαι λειτουργικότητας. Η ενοποίησητηςεμπειρίαςτηςηλεκτροκλίμααπότονχώροτου κλιματισμού καιτων αυτοματισμών της δίνειτην δυνατότητα να προσφέρειτηνβέλτιστηλύσηγιακάθεπρόβλημαστουςτομείςαυτούς καιιδιαίτερασεεφαρμογέςκλιματισμούειδικώναπαιτήσεων. ΜέλοςτηςοργάνωσηςASHRAE απότο2004 Η εταιρίαμαςπαρακολουθείανελλιπώςτιςτελευταίεςεξελίξειςτης τεχνολογίαςκλιματισμού, θέρμανσης, αερισμούμετην συμμετοχή στονοργανισμόashrae (American Society of Heating, Refrigeration engineers) απότο2004 μεδιαρκήενημέρωσηκαιεπιμόρφωσημέσα απόταπρογράμματατουοργανισμού. Ο οργανισμόςashrae αποτελείτονμεγαλύτεροφορέαγιατηνκάλυψηκαιτηνδημιουργία προτύπωνπαγκοσμίωςκαιαυτήτηστιγμήαποτελείκαιπηγήνέων τεχνολογιώνμέσααπόταερευνητικάπρογράμματαμηχανικώνπου δημοσιεύεικαιυποστηρίζει. Η Electroklima συμμετέχειενεργάκαι στηνυποστήριξητου ΕλληνικούπαραρτήματοςASHRAE μετην παρουσίατηςσεσυναντήσειςμελώνκαθώςκαιτηνσυμμετοχήστα οργανωτικάθέματα, όπωςσυνελεύσειςκτλ. ΠιστοποίησηAuthorized Network Integrator Η Ηλεκτροκλίμααποτελείαπότατέλητου2005 τονπρώτο πιστοποιημένοαπότηνechelon authorized network integrator γιατηνπεριοχήτηςμεσογείου. Η εμπειρίατηςεταιρίαςμετα συστήματαbms τεχνολογίαςlonworks καιοιδυνατότητεςπου προσφέρειηενλόγω τεχνολογίαστηνδιασύνδεση ηλεκτρομηχανολογικώνσυστημάτωνκαιιδιαίτερασυστημάτων κλιματισμούτηνοδήγησανστονααποκτήσειπιστοποίηση γνώσηςεγκατάστασηςδικτύωνlonworks μεστόχοτην ενοποίησησυσκευώνπολλαπλώνκατασκευαστών.

4 Σελίδα4 από10 Airedale International Η Electroklima αποτελείαποκλειστικόαντιπρόσωπογια τηνελληνικήαγοράτωνμηχανημάτωνκλιματισμούυψηλής ακρίβειαςκαιειδικώνχώρωνairedale. Ταμηχανήματατης Airedale είναικαταξιωμέναστηνελληνικήαγοράμεπολλές εγκαταστάσειςσεδημόσιουςοργανισμούςόπως OTE κ.α. και σειδιωτικούςφορείςγιατηνκάλυψητωναναγκώνψύξηςσε δωμάτιαυπολογιστώνκαιενγένεισεχώρουςμεαπαιτήσεις κλιματισμούυψηλήςακρίβειας. H Airedale ιδρύθηκετο1974 καιαποτελείαυτήτηνστιγμήτην μεγαλύτερηιδιόκτητηεταιρίακατασκευήςμηχανημάτων κλιματισμούστηναγγλία. Ταμηχανήματατηςπεριλαμβάνουν μίαπλήρησειράμηχανημάτωνκλιματισμούαλλάτοκύριο βάροςεξέλιξηςέχειδοθείσταμηχανήματακλειστούελέγχου (close controls) καιστουςψύκτεςνερούυψηλήςαπόδοσης κλασικήςήfreecooling λειτουργίας. Συνεργασίαμεοίκουςαυτοματισμού. Η μεγάληπείρατηςεταιρίαςμαςσεέργααυτοματισμούκαιοιαπαιτήσειςπελατώνμαςγιατο καλύτεροδυνατόαποτέλεσμα μαςοδήγησανστηναναζήτησηπολλαπλώνπρομηθευτώνγια εξαρτήματααυτομάτουελέγχουκτιριακώνεγκαταστάσεωνώστεναμπορούμεναεπιλέγουμετα πιοταιριαστάεξαρτήματαγιατηνκάθεεφαρμογή. Η electroklima σήμεραπρομηθεύειεξαρτήματα ικανάνακαλύψουνκαιτιςπιουψηλέςαπαιτήσειςσεθέματακτιριακώναυτοματισμώντωνκάτωθι οίκων: TAC: ΕλευθέρωςπρογραμματιζόμενοιελεγκτέςLonmark certified Distech controls: ΕλευθέρωςπρογραμματιζόμενοιελεγκτέςLonmark certified λογισμικό καιπεριφερειακάεξαρτήματα

5 Σελίδα5 από10 Mamac Sys Αισθητήρια θερμοκρασίας, υγρασίας καιπίεσης υψηλής ακρίβειας ειδικώνεφαρμογών S+S regeltechnik Αισθητήριαθερμοκρασίας, υγρασίας, πίεσης, ροήςενσύρματακαθώς και ασύρματα, υψηλής ακρίβειας εφαρμογών κλιματισμού και θέρμανσης Axio intelligent controls Ηλεκτρονικά εξαρτήματα, ελεγκτές επενεργητές κτλ για εφαρμογές κτιριακώνεφαρμογών. Eltek dataloggers Καταγραφικάόργανακαιαισθητήριαγιακάθεεφαρμογήμεενσύρματα ή ασύρματα εξαρτήματα και πολλές δυνατότητες μεταφοράς δεδομένων.

6 Σελίδα6 από10 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ5 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ Η Ηλεκτροκλίμααπότοέτοςτηςιδρύσεωςτης, μεσυνεχήκαιαδιάκοπηπαρουσίαστον κατασκευαστικόχώροέχειναεπιδείξειγιατατελευταία5 χρόνιατακάτωθιενδεικτικά έργατηςσε κεντρικάσυστήματακλιματισμούθέρμανσηςκαιαυτομάτουελέγχου(bms): Α/ Α ΤΙΤΛΟΣΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΕΤΟΣ 1 Κλιματισμόςπαλαιούχειρουργείουκαιβοηθητικώνχώρων αυτούστοαρεταίειονοσοκομείο. Περιγραφή: Προμήθειακαιεγκατάστασηκλιματισμού χειρουργείουμεκκμ 3 000m3/h νωπούαέρακαιαντλίας θερμότηταςαντίστοιχηςισχύοςγιατηνκάλυψητωναναγκώνσε ψύξηθέρμανση, ύγρανσημεαναλογικόυγραντήατμούκαι αφύγρανσημεταυτόχρονοφιλτράρισμαπολλαπλώνβαθμίδων 2000 μέχριτοτελικόστάδιοτωναπολύτων. Στοέργοαυτόλειτουργεί σύστημαελέγχουτουχειρουργείουμεπρογράμματαακριβούς ελέγχουθερμοκρασίας, υγρασίας, θετικήςπίεσης, καθαρότητας αέρος, έλεγχοιτηςτριβάθμειαςβαθμίδαςφίλτρων, απαρτιζόμενηη εγκατάστασηαπόαυτόνομοψυκτικό θερμαντικόσυγκρότημα. 2 Προμήθειακαιεγκατάστασηλέβητα, καυστήρακαι συστήματοςαυτοματισμούεξοικονόμησηςενέργειας στο λεβητοστάσιοτουμεγάρουστάηεπίτηςοδούσταδίου5. Περιγραφή: Προμήθειακαιεγκατάστασηλέβητα Kcal/h γιατηνκάλυψητωναναγκώνκεντρικήςθέρμανσηςτωνγραφείων τωνκτιρίωνμεαυτοματισμόαντιστάθμισηςθερμοκρασίας σύμφωναμεταφορτίατουκτιρίουκαιτηνδιβάθμιαλειτουργίατου καυστήραπετρελαίου ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΑΗ 2001

7 Σελίδα7 από10 Α/ Α ΤΙΤΛΟΣΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΕΤΟΣ ΑνακαίνισηεγκαταστάσεωνΚολυμβητηρίουΤΕΦΑΑμόνο Η/Μ ΕργασίεςπιστοποιηθείσεςστοόνοματηςΚ/ΞΠαν.Ιωαν. Καραγιαννίδη- Δημ. Αθ. Βλαχοπαναγιώτη, ιδρυτικόμέλοςτης ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΙΜΑαπότο1979. Περιγραφή: Εγκατάστασηπολυκλαδικήςκεντρικήςκλιματιστικής μονάδας m3/h μεμεταβλητόνωπόεξοπλισμένημεσετ τροχώνεναλλαγήςενθαλπίαςκαιαυτόνομοψύκτηγιατην αφύγρανσητουχώρουτηςπισίναςκαθώςκαιαντικατάστασητου 3 δικτύουανακυκλοφορίαςφιλτραρίσματοςκαιθέρμανσηςτουνερού τηςπισίναςμενέοανοξείδωτοδίκτυο. Στοέργοαυτόλειτουργούν 2002 εγκατεστημένασυστήματαθέρμανσης, κλιματισμούαερισμούκαι φωτισμούμέσω κεντρικούσυστήματοςbms 650 Φ.Σ. εξειδικευμένωνπρογραμμάτωνδιότιπρόκειταιγιαθερμαινόμενο κλιματιζόμενοκολυμβητήριομεσυστήματαύγρανσης, αφύγρανσης, μέσω ειδικώναφυγραντικώντροχώνμεέλεγχο θερμαινόμενουύδατοςκολύμβησης ακριβούςελέγχουσεδέκατα τηςθερμοκρασίας, μεέλεγχοph, redox, light controls, κλιματιστικώνμονάδων, ψυκτών, λεβήτων. ΑνακαίνισηχώρωνκτιρίουΓυμναστηρίουτουΤΕΦΑΑμόνο Η/Μ ΕργασίεςπιστοποιηθείσεςτηςΚ/ΞΠαν.Ιωαν. Καραγιαννίδη ΗλεκτροκλίμαΑ. Μπατάλιας& ΣΙΑΟ.Ε. Περιγραφή: Στο έργο αυτό εγκαταστάθηκαν συστήματα κεντρικού κλιματισμού ψύξης θέρμανσηςκαικεντρικό σύστημα BMS 550 περίπουφ.σ. Ηεγκατάστασηπεριλαμβάνει2 ΚΚΜ κλιματιζόμενουαέρα m3/h έκαστη, 1 ΚΚΜ προκλιματιζόμενου αέρα 1 800m3/h, τοπικέςμονάδεςκλιματισμούfcu χώρωνγραφείωνκαι2 κεντρικές αντλίεςθερμότηταςσυνολικήςαπόδοσης150kw έκαστη. Όληηεγκατάστασηκλιματισμούκαθώςκαιηεγκατάσταση φωτισμούκαιασφαλείαςλειτουργείαπόενοποιημένοσύστημα αυτοματισμώνκαιδιαχείρισης, τοοποίουλοποιήθηκεαπότην εταιρίαμας, γιατηνδημιουργίαενεργειακάαποδοτικούκτιρίου φιλικόπροςτουςχρήστες.

8 Σελίδα8 από10 Α/ Α ΤΙΤΛΟΣΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΕΤΟΣ Προμήθειακαιεγκατάστασηfan coil, οργάνων, υλικώνκαι μηχανημάτωνκλιματισμούγιατηνεπισκευήκαιτονέλεγχο τηςκεντρικήςεγκατάστασηςκλιματισμούτουκτηρίουεπίτης οδούακαδημίας45 (χώροιισογείου& πατάρια) Περιγραφή: Προμήθεια καιεγκατάσταση μηχανημάτων για τον κλιματισμότωνχώρωντωντηςγραμματείαςτηςνομικήςσχολής στο κτίριο επίτης οδού Ακαδημίας 45 (χώροιισογείου και πατάρια), συνολικής έκτασης 440τμ. περίπου. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει1 ΚΚΜ προκλιματιζόμενουαέρα m3/h, 18 5 τοπικέςμονάδεςκλιματισμού fcu χώρωνγραφείων1 κεντρική αντλία θερμότηταςσυνολικήςαπόδοσης160kw και2 τοπικούς 2004 ανεμιστήρεςαερισμού. Όληηεγκατάστασηκλιματισμούλειτουργείαπόενοποιημένο σύστημααυτοματισμώνκαιδιαχείρισης, γιατηνσυνεργασίατων μηχανημάτωνκλιματισμούκαιαερισμούσύμφωναμετις απαιτήσειςτουκτιρίου. Τοσύνολοτωνεγκαταστάσεων κλιματισμούσυμπεριλαμβάνειαισθητήριακίνησηςκαιποιότητας αέρατωνκλιματιζόμενωνχώρωνενώ παράλληλαέχειτην δυνατότηταεπίβλεψηςμέσω τηλεφωνικήςγραμμήςαπό απομακρυσμένοσημείο. Ανακαίνισηκαιπροσθήκηορόφουτουκτιρίουτης βιβλιοθήκηςτουτεφααμόνοη/μ Εργασίεςπιστοποιηθείσες τηςκ/ξπαν.ιωαν. Καραγιαννίδη ΗλεκτροκλίμαΑ. Μπατάλιας& ΣΙΑΟ.Ε. Ηεγκατάστασηπεριλαμβάνει1 ΚΚΜ κλιματιζόμενουαέρα m3/h, 8 τοπικέςμονάδεςκλιματισμούfcu χώρωνγραφείωνκαι κεντρικήαντλίαθερμότηταςσυνολικήςαπόδοσης80kw. ΣτοέργοαυτόείναιεγκατεστημένοκεντρικόσύστημαBMS 250 Φ.Σ. καιλειτουργούνπρογράμματαελέγχου, κλιματισμού, γραφείων, προγράμματαελέγχουμεlight control, προγράμματα ελέγχουsecurity καιaccess control.

9 Σελίδα9 από10 Α/ Α ΤΙΤΛΟΣΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΕΤΟΣ 7 ΚλιματισμόςΑναγνωστήριωνΠαν/κήςΛέσχης Περιγραφή: Προμήθεια καιεγκατάσταση μηχανημάτων για τον κλιματισμότωνχώρωντωναναγνωστηρίωντηςπαν/κήςλέσχης συνολικήςέκτασης600τμ. περίπου. Η εγκατάστασηπεριλαμβάνει 1 ΚΚΜ κλιματιζόμενουαέρα m3/h, 16 τοπικέςμονάδες κλιματισμούfcu χώρωνγραφείων1 κεντρικήαντλίαθερμότητας συνολικής απόδοσης 200Kw καιτρειςσυνεργαζόμενες αντλίες θερμότηταςαπόδοσης70kw έκαστη. Όληηεγκατάστασηκλιματισμούλειτουργείαπόενοποιημένο σύστημααυτοματισμώνκαιδιαχείρισης, τοοποίόείναι ΠΑΝ/ΚΗΛΕΣΧΗ 2003 κατανεμημένοστους7 ορόφουςτουκτιρίουγιατηνσυνεργασία τωνμηχανημάτωνκλιματισμούκαιαερισμούσύμφωναμετις απαιτήσειςτουκτιρίου. Τοσύνολοτωνεγκαταστάσεων κλιματισμούσυμπεριλαμβάνειαισθητήριακίνησηςκαιποιότητας αέρατωνκλιματιζόμενωνχώρωνενώ παράλληλαέχειτην δυνατότηταεπίβλεψηςμέσω τηλεφωνικήςγραμμήςαπό απομακρυσμένοσημείο. ΤοBMS σχεδιάστηκεκαιυλοποιήθηκε απότηνεταιρίαμαςμεστόχοτηνδημιουργίαενεργειακά αποδοτικήςεγκατάστασηςφιλικήςπροςτουςχρήστες. ΑίθουσεςΧειρουργείωνσυνολικά6 του1ουορόφουτης ΓενικήςΚλινικήςΘεσ/νίκης B.N.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 8 Περιγραφή: Προμήθεια, προγραμματισμός, ρύθμισηκαι παράδοσησελειτουργίαοργάνωνεξαερισμού- κλιματισμού 2003 συμπεριλαμβανομένωνκαιτωνπινάκωνμετάτωνυλικών αυτοματισμούκαιελέγχου. Επισκευήκαισυντήρησητωνεγκαταστάσεωνκλιματισμού Παν/κώνκτηρίωνΠεριοχήςκέντρου, πιστοποιηθένστο 9 όνοματηςκ/ξαναστ. Π. Πορφυρίδης- 'ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΙΜΑ" Α ΜΠΑΤΑΛΙΑΣ& ΣΙΑΟ.Ε 2005 Περιγραφή: Στοέργοαυτόπολλάσυστήματααυτομάτουελέγχου διαφόρωνκατασκευαστώνσυντηρήθηκαναπότηνεταιρείαμας. ΣύστημααυτομάτουελέγχουBMS γιατοπολυκατάστημα Carrefour Θεσσαλονίκης Κ/ΞΤΕΡΝΑΑ.Ε ΖΗΝΩΝ 10 Περιγραφή: ΣτοέργοαυτότοσύστημαBMS αποτελείταιαπό ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣΑΤΕ Φ.Σ. καιαπότηνεταιρείαμαςέγινεοπρογραμματισμόςκαιη 2005 ένταξητωνελεγκτώνσεενιαίοδίκτυοδιαχωριζόμενοσετέσσερις (4) τοπικούςσταθμούςελέγχου.

10 Σελίδα10 από10 Α/ Α ΤΙΤΛΟΣΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΕΤΟΣ ΣύστημααυτομάτουελέγχουBMS γιατοεμπορικόκέντρο Citygate Θεσσαλονίκης. Περιγραφή: ΣτοέργοαυτότοσύστημαBMS αποτελείταιαπό Κ/ΞΤΕΡΝΑΑ.Ε ΖΗΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣΑΤΕ 2500 Φ.Σ. καιαπότηνεταιρείαμαςέγινεοπρογραμματισμόςκαιη ένταξητωνελεγκτώνσεενιαίοδίκτυοδιαχωριζόμενοσεέξι(6) 11 τοπικούςσταθμούςελέγχου. Τριώροφουπόγειογκαράζέκτασης m 2 έκαστοχωρητικότητας230 χώρωνστάθμευσης 2005 αυτοκινήτωντοκαθένα, λειτουργείμεπρογράμματααερισμού δυναμικήςανανέωσης, μέσω τουεκτεταμένουδικτύουτης τεχνολογίαςlonworks πουαναπτύχθηκεκαιοδηγείαναλόγωςτης κίνησηςκαιτουςσυσσωρεύσιμουςρύπουςταspeed drives control τωνανεμιστήρωναερισμού εξαερισμού. ΕπισκευήκαισυντήρησητουΝεκροτομείουτης 12 ΙατροδικαστικήςκαιΤοξικολογίαςστοΓουδί. Περιγραφή: Στοέργοαυτόεγκαταστάθηκεκεντρικόσύστημα ελέγχουτωνψυγείωνφύλαξηςσωρώνμεαυτόματεςλειτουργίες 2005 δυναμικήςαπόψυξηςμέσω αυτοδιάγνωσης, μεαπομακρυσμένο έλεγχοτηλεπαρακολούθησης, καταγραφήςκαιπαροχήςπλείστων πληροφοριών. ΚεντρικόComputer Room τηςsony Hellas E.M.D. ΤΕΧΝΙΚΗ 13 Περιγραφή: Προμήθειακαιεκκίνηση2 μονάδωνκλειστούελέγχου τηςεταιρίαςairedale EasiCool DF17-Ez ψυκτικήςισχύος17kw έκαστοσελειτουργίακύριαςεφεδρικήςμονάδαςμεδιαμόρφωση Downflow καιλειτουργίεςθέρμανσηςμεηλεκτρικέςαντιστάσεις, 2006 ύγρανσηςμεαναλογικόυγραντήκαιαφύγρανσης. Τα2 μηχανήματαεπικοινωνούνμεδίκτυογιατηνανταλλαγή πληροφοριώνκαιτηνκάλυψητωναναγκώντουχώρου. ΚεντρικόComputer Room τηςunisystems E.M.D. ΤΕΧΝΙΚΗ 14 Περιγραφή: Προμήθειακαιεκκίνηση3 μονάδωνκλειστούελέγχου στοκολωνάκιτηςεταιρίαςairedale EasiCool DF50Χ2- Ez δύο βημάτωνψυκτικήςισχύος50kw έκαστοσελειτουργίακύριας εφεδρικήςμονάδαςμεδιαμόρφωσηdownflow καιλειτουργίες θέρμανσηςμεηλεκτρικέςαντιστάσεις, ύγρανσηςμεαναλογικό υγραντήκαιαφύγρανσης. Τα3 μηχανήματαεπικοινωνούνμε δίκτυογιατηνανταλλαγήπληροφοριώνκαιτηνκάλυψητων αναγκώντουχώρουκαιταυτόχροναείναιεξοπλισμέναμεκάρτα επικοινωνιώνethernet γιατηνδυνατότητααπομακρυσμένου ελέγχουκαιεπιτήρησηςμέσω τουδικτύουυπολογιστών. 2006

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Κτιρίου (BMS)

ΕΡΓΟ: «Ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Κτιρίου (BMS) ΕΡΓΟ: «Ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Κτιρίου (BMS) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ BMS? 2. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BMS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΑ. Η IN.MAINT. παρέχει υπηρεσίες σε μια σειρά σημαντικών ομίλων και επιχειρήσεων με δυναμική παρουσία στο χώρο τους.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ. Η IN.MAINT. παρέχει υπηρεσίες σε μια σειρά σημαντικών ομίλων και επιχειρήσεων με δυναμική παρουσία στο χώρο τους. Η ΕΤΑΙΡΙΑ H ΙΝ.ΜΑΙΝΤ. είναι εξειδικευμένη εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης λειτουργίας και συντήρησης μεγάλων κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών και αθλητικών εγκαταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 38538/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 27 /8 /2013 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΝΠΔΔ)

ΑΘΗΝΑ 27 /8 /2013 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΝΠΔΔ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ info ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΤΚ 10432

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ. Παραγωγή ζεστού νερού και άνεση καθ όλη τη διάρκεια του έτους

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ. Παραγωγή ζεστού νερού και άνεση καθ όλη τη διάρκεια του έτους ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Παραγωγή ζεστού νερού και άνεση καθ όλη τη διάρκεια του έτους CARRIER ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ UNITED TECHNOLOGIES Η Carrier είναι θυγατρική εταιρία του ομίλου Technologies Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΙΩΝ ΕΠΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 30 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: 210 4203222 / FAX: 210 4599131 EMAIL: info@pollion.com.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...3 2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση & κλιματισμός με γεωθερμικά συστήματα

Θέρμανση & κλιματισμός με γεωθερμικά συστήματα Θέρμανση & κλιματισμός με γεωθερμικά συστήματα Με βάση το άρθρο 1 του ΦΕΚ 1249 της 24ης Ιουνίου 2009 καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία έκδοσης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου 98,9 ΤWH) και ευθύνονται για το 44% των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ B.E.M.S. DUPLINE

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ B.E.M.S. DUPLINE ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ B.E.M.S. DUPLINE Στην Ευρώπη το 90% του χρόνου μας περνάμε εντός των κτιρίων. Έχει ήδη καταγραφεί από επίσημα στοιχεία της ευρωπαϊκής ένωσης ότι το 40% της καταναλισκόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τεύχος 71 Ιούλιος 2014 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Βασικότερα πλεονεκτήματα από τη χρήση αντλίας θερμότητας σε σχέση με τη χρήση λεβήτα: Στις μέρες μας, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: CONTROL ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT OF ECOLOGIC STORE / ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κλιμαμηχανική φτιάχνει κλίμα σε κάθε σπίτι. Κλιμαμηχανική λύσεις που αποδίδουν για κάθε επιχείρηση

Κλιμαμηχανική φτιάχνει κλίμα σε κάθε σπίτι. Κλιμαμηχανική λύσεις που αποδίδουν για κάθε επιχείρηση Η πορεία της Κλιμαμηχανικής Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στις ελληνικές οικίες & επιχειρήσεις ολοκληρωμένες καθετοποιημένες υπηρεσίες σχεδιασμού & υλοποίησης έργων ενοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Νέα σειρά Fan coils νερού με ανεμιστήρες. DC Inverter ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νέα σειρά Fan coils νερού με ανεμιστήρες. DC Inverter ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ DAIKIN ΕΛΛΑΣ 5 ΙΟΥΛΙΟΣ 03 Daikin Ελλάς Αγ. Κωνσταντίνου 50, Μαρούσι Tηλ. 0-876300 www.daikin.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Νέα σειρά Fan coils νερού με ανεμιστήρες DC Inverter...0 Daikin

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Υφισταμένη κατάσταση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Υφισταμένη κατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤMHMA ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

We Make Things Work Together

We Make Things Work Together We Make Things Work Together Η εταιρεία μας αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες μηχανικούς, σχεδιαστές, διοικητικό προσωπικό και συνεργάτες που συνδυάζουν τις τεχνικές τους γνώσεις με τις τοπικές συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια

Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια Κ. Μ. : Π64/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ενημέρωση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ με LG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF. LG Business Solutions

Τεχνική Ενημέρωση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ με LG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF. LG Business Solutions 01 τεύχος Τεχνική Ενημέρωση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ με LG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF Air Conditioning I Heating I Hotel TV I Lighting I Signage I Photovoltaic ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Change for LiFE. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2013-14

Change for LiFE. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2013-14 Change for LiFE αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2013-14 GREE, making BETTER air conditioners Η GREE Electric Appliances Inc είναι ο 1ος μεγαλύτερος κατασκευαστής συστημάτων κλιματισμού παγκοσμίως Η GREE

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας

Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας 25 ΧΡΟΝΙΑ... Συνέπεια - Εμπιστοσύνη Ποιότητα - Τεχνογνωσία Η AICO από το 1988 αποτελεί πρωτοποριακή εξειδικευμένη εταιρεία παροχής λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Σεμινάριο κατάρτισης και εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και εκμάθηση λογισμικού isbemcy» Διάρκεια 14 ώρες 6-7 Απριλίου 2015, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 4. Α.1 Αντικείµενο του Έργου 4. Α.2 Υφιστάµενο Σύστηµα BMS 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 4. Α.1 Αντικείµενο του Έργου 4. Α.2 Υφιστάµενο Σύστηµα BMS 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 4 Α.1 Αντικείµενο του Έργου 4 Α.2 Υφιστάµενο Σύστηµα BMS 4 Α.3 Γενικά Χαρακτηριστικά Νέου Συστήµατος BMS 4 Α.3.1 υνατότητες Νέου Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 96/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Γεωθερμική Ενέργεια Γεωθερμική ενέργεια είναι η αποθηκευμένη ενέργεια, υπό μορφή θερμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Νέα καινοτομία από την κορυφαία εταιρεία στον

Δελτίο Τύπου. Νέα καινοτομία από την κορυφαία εταιρεία στον Δελτίο Τύπου Νέα καινοτομία από την κορυφαία εταιρεία στον Ιούλιος, 2014 κλάδο της τεχνολογίας : H Bosch λανσάρει τέσσερα δισεκατομμύρια αισθητήρες MEMS. Τεχνολογία κλειδί για το διαδίκτυο των αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ L O G O A N I M A T I O N Ίδρυση της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη Μετακόμιση σε νέα ιδιόκτητα γραφεία 2006 2010 w w w. e n t e. g r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα