Α. Μπατάλιας& ΣιαΟ.Ε. Κηφισίας40 Αμπελόκηποι11526, Αθήνα Τηλ: Fax: ΕΤΑΙΡΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Μπατάλιας& ΣιαΟ.Ε. Κηφισίας40 Αμπελόκηποι11526, Αθήνα Τηλ: 210 77 81 424 Fax: 210 77 13 764 email: info@electroklima.gr ΕΤΑΙΡΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ"

Transcript

1 Α. Μπατάλιας& ΣιαΟ.Ε. Κηφισίας40 Αμπελόκηποι11526, Αθήνα Τηλ: Fax: ΕΤΑΙΡΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιστορικόδραστηριοτήτων Αντικείμενοεταιρίας Στόχοι Πιστοποιήσεις ΑντιπροσώπευσηAiredale Ενδεικτικόςκατάλογοςέργων

2 Σελίδα2 από10 Ίδρυση Η ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΙΜΑ ιδρύθηκετο1979, ωςεργοληπτικήεταιρίαέργωνκλιματισμού. Από την ίδρυση της μέχρικαισήμερα ακολουθείπιστά τον χώρο των κεντρικών συστημάτων κλιματισμούκαικλιματισμούειδικώνχώρωνενώ παρακολουθείαπόκοντάόλεςτιςτελευταίες εξελίξειςτηςτεχνολογίαςστοντομέατης. ΙστορικόΔραστηριοτήτων 1979: ΊδρυσηΗλεκτροκλίμα 1983: Διεύρυνσηπελατολογίουστονιδιωτικότομέα 1985: Ανάληψηπρώτωνδημοσίωνέργωνκλιματισμού 1990: ΣύναψηεκτεταμένωνσυμφωνιώνσεΕκπαιδευτικάιδρύματαΑθηνών 1994: ΕπέκτασηέργωνκλιματισμούστονευρύτεροΕλλαδικόχώρο 1997: ΣυνεργασίαμετονκατασκευαστικόοίκομηχανημάτωνκλιματισμούΦυρογένης. 2000: Αντιπροσώπευσησυστημάτωναυτομάτουελέγχου(BMS) τηςσουηδικήςtac 2003: ΕγγραφήμέλουςστονοργανισμόASHRAE 2004: ΣυνεργασίαμετηνSchneider Electric ωςintegrator συστημάτωνbms 2005: ΠιστοποίησηEchelon authorized network integrator απότηνechelon corp. USA 2006: Αποκλειστική αντιπροσώπευση της εταιρίας μηχανημάτων κλιματισμού Airedale International γιατηνελληνικήαγορά ΑντικείμενοΕταιρίας Η Ηλεκτροκλίμαέχειπελάτεςμεαπαιτήσειςκεντρικούκλιματισμούκαικλιματισμούειδικών χώρωνμεδυνατότητεςελέγχουτωνεγκαταστάσεωντουςαπόαπομακρυσμένασημείαμετην βοήθεια καιτην χρήση τεχνολογικών καινοτομιών όπωςταασύρματαδίκτυακαιτοδιαδίκτυο. Η εταιρία μαςέχειολοκληρώσειέργα κλιματισμούγιαχώρους όπως εμπορικά κέντρα με μεγάλες απαιτήσεις ψυκτικήςισχύος, χώρουςυπολογιστώνμεαπαιτήσεις ακριβούςελέγχουκλιματικώνσυνθηκώνθερμοκρασίας καιυγρασίας, χώρουςχειρουργείωνκαιάλλωνειδών καθαρώνδωματίων. Σεκάθελύσηπουπαρέχεταιαπό τους μηχανικούς της εταιρίας μας δίνεταιιδιαίτερη βαρύτητα στην δυνατότητα πλήρως αυτοματοποίησης της εγκατάστασης καιδιασυνδεσιμότητας αυτής με τα υπάρχοντα νέα συστήματαπαρακολούθησης.

3 Σελίδα3 από10 Στόχοιτηςεταιρίας Πρωταρχικό κριτήριο για την αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονταιαπό την Ηλεκτροκλίμαείναιηάριστηποιότητατωνυπόπρομήθειαειδών, υλικώνκαιεργασιώνμεστόχοτις αψεγάδιαστεςκατασκευέςκαιτηνπλήρηικανοποίησητωνπελατών. Η εταιρίαέχειδώσειμεγάλη βάσηστονεκτενήέλεγχοόλωντωνφάσεωνολοκλήρωσηςενόςέργου καθώςαποτελεί, μεβάσητηνκατασκευαστικήτηςεμπειρία, τηνμόνη ασφάλειαγιατηνολοκλήρωσητεχνικώνέργωνυψηλήςποιότηταςκαι λειτουργικότητας. Η ενοποίησητηςεμπειρίαςτηςηλεκτροκλίμααπότονχώροτου κλιματισμού καιτων αυτοματισμών της δίνειτην δυνατότητα να προσφέρειτηνβέλτιστηλύσηγιακάθεπρόβλημαστουςτομείςαυτούς καιιδιαίτερασεεφαρμογέςκλιματισμούειδικώναπαιτήσεων. ΜέλοςτηςοργάνωσηςASHRAE απότο2004 Η εταιρίαμαςπαρακολουθείανελλιπώςτιςτελευταίεςεξελίξειςτης τεχνολογίαςκλιματισμού, θέρμανσης, αερισμούμετην συμμετοχή στονοργανισμόashrae (American Society of Heating, Refrigeration engineers) απότο2004 μεδιαρκήενημέρωσηκαιεπιμόρφωσημέσα απόταπρογράμματατουοργανισμού. Ο οργανισμόςashrae αποτελείτονμεγαλύτεροφορέαγιατηνκάλυψηκαιτηνδημιουργία προτύπωνπαγκοσμίωςκαιαυτήτηστιγμήαποτελείκαιπηγήνέων τεχνολογιώνμέσααπόταερευνητικάπρογράμματαμηχανικώνπου δημοσιεύεικαιυποστηρίζει. Η Electroklima συμμετέχειενεργάκαι στηνυποστήριξητου ΕλληνικούπαραρτήματοςASHRAE μετην παρουσίατηςσεσυναντήσειςμελώνκαθώςκαιτηνσυμμετοχήστα οργανωτικάθέματα, όπωςσυνελεύσειςκτλ. ΠιστοποίησηAuthorized Network Integrator Η Ηλεκτροκλίμααποτελείαπότατέλητου2005 τονπρώτο πιστοποιημένοαπότηνechelon authorized network integrator γιατηνπεριοχήτηςμεσογείου. Η εμπειρίατηςεταιρίαςμετα συστήματαbms τεχνολογίαςlonworks καιοιδυνατότητεςπου προσφέρειηενλόγω τεχνολογίαστηνδιασύνδεση ηλεκτρομηχανολογικώνσυστημάτωνκαιιδιαίτερασυστημάτων κλιματισμούτηνοδήγησανστονααποκτήσειπιστοποίηση γνώσηςεγκατάστασηςδικτύωνlonworks μεστόχοτην ενοποίησησυσκευώνπολλαπλώνκατασκευαστών.

4 Σελίδα4 από10 Airedale International Η Electroklima αποτελείαποκλειστικόαντιπρόσωπογια τηνελληνικήαγοράτωνμηχανημάτωνκλιματισμούυψηλής ακρίβειαςκαιειδικώνχώρωνairedale. Ταμηχανήματατης Airedale είναικαταξιωμέναστηνελληνικήαγοράμεπολλές εγκαταστάσειςσεδημόσιουςοργανισμούςόπως OTE κ.α. και σειδιωτικούςφορείςγιατηνκάλυψητωναναγκώνψύξηςσε δωμάτιαυπολογιστώνκαιενγένεισεχώρουςμεαπαιτήσεις κλιματισμούυψηλήςακρίβειας. H Airedale ιδρύθηκετο1974 καιαποτελείαυτήτηνστιγμήτην μεγαλύτερηιδιόκτητηεταιρίακατασκευήςμηχανημάτων κλιματισμούστηναγγλία. Ταμηχανήματατηςπεριλαμβάνουν μίαπλήρησειράμηχανημάτωνκλιματισμούαλλάτοκύριο βάροςεξέλιξηςέχειδοθείσταμηχανήματακλειστούελέγχου (close controls) καιστουςψύκτεςνερούυψηλήςαπόδοσης κλασικήςήfreecooling λειτουργίας. Συνεργασίαμεοίκουςαυτοματισμού. Η μεγάληπείρατηςεταιρίαςμαςσεέργααυτοματισμούκαιοιαπαιτήσειςπελατώνμαςγιατο καλύτεροδυνατόαποτέλεσμα μαςοδήγησανστηναναζήτησηπολλαπλώνπρομηθευτώνγια εξαρτήματααυτομάτουελέγχουκτιριακώνεγκαταστάσεωνώστεναμπορούμεναεπιλέγουμετα πιοταιριαστάεξαρτήματαγιατηνκάθεεφαρμογή. Η electroklima σήμεραπρομηθεύειεξαρτήματα ικανάνακαλύψουνκαιτιςπιουψηλέςαπαιτήσειςσεθέματακτιριακώναυτοματισμώντωνκάτωθι οίκων: TAC: ΕλευθέρωςπρογραμματιζόμενοιελεγκτέςLonmark certified Distech controls: ΕλευθέρωςπρογραμματιζόμενοιελεγκτέςLonmark certified λογισμικό καιπεριφερειακάεξαρτήματα

5 Σελίδα5 από10 Mamac Sys Αισθητήρια θερμοκρασίας, υγρασίας καιπίεσης υψηλής ακρίβειας ειδικώνεφαρμογών S+S regeltechnik Αισθητήριαθερμοκρασίας, υγρασίας, πίεσης, ροήςενσύρματακαθώς και ασύρματα, υψηλής ακρίβειας εφαρμογών κλιματισμού και θέρμανσης Axio intelligent controls Ηλεκτρονικά εξαρτήματα, ελεγκτές επενεργητές κτλ για εφαρμογές κτιριακώνεφαρμογών. Eltek dataloggers Καταγραφικάόργανακαιαισθητήριαγιακάθεεφαρμογήμεενσύρματα ή ασύρματα εξαρτήματα και πολλές δυνατότητες μεταφοράς δεδομένων.

6 Σελίδα6 από10 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ5 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ Η Ηλεκτροκλίμααπότοέτοςτηςιδρύσεωςτης, μεσυνεχήκαιαδιάκοπηπαρουσίαστον κατασκευαστικόχώροέχειναεπιδείξειγιατατελευταία5 χρόνιατακάτωθιενδεικτικά έργατηςσε κεντρικάσυστήματακλιματισμούθέρμανσηςκαιαυτομάτουελέγχου(bms): Α/ Α ΤΙΤΛΟΣΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΕΤΟΣ 1 Κλιματισμόςπαλαιούχειρουργείουκαιβοηθητικώνχώρων αυτούστοαρεταίειονοσοκομείο. Περιγραφή: Προμήθειακαιεγκατάστασηκλιματισμού χειρουργείουμεκκμ 3 000m3/h νωπούαέρακαιαντλίας θερμότηταςαντίστοιχηςισχύοςγιατηνκάλυψητωναναγκώνσε ψύξηθέρμανση, ύγρανσημεαναλογικόυγραντήατμούκαι αφύγρανσημεταυτόχρονοφιλτράρισμαπολλαπλώνβαθμίδων 2000 μέχριτοτελικόστάδιοτωναπολύτων. Στοέργοαυτόλειτουργεί σύστημαελέγχουτουχειρουργείουμεπρογράμματαακριβούς ελέγχουθερμοκρασίας, υγρασίας, θετικήςπίεσης, καθαρότητας αέρος, έλεγχοιτηςτριβάθμειαςβαθμίδαςφίλτρων, απαρτιζόμενηη εγκατάστασηαπόαυτόνομοψυκτικό θερμαντικόσυγκρότημα. 2 Προμήθειακαιεγκατάστασηλέβητα, καυστήρακαι συστήματοςαυτοματισμούεξοικονόμησηςενέργειας στο λεβητοστάσιοτουμεγάρουστάηεπίτηςοδούσταδίου5. Περιγραφή: Προμήθειακαιεγκατάστασηλέβητα Kcal/h γιατηνκάλυψητωναναγκώνκεντρικήςθέρμανσηςτωνγραφείων τωνκτιρίωνμεαυτοματισμόαντιστάθμισηςθερμοκρασίας σύμφωναμεταφορτίατουκτιρίουκαιτηνδιβάθμιαλειτουργίατου καυστήραπετρελαίου ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΑΗ 2001

7 Σελίδα7 από10 Α/ Α ΤΙΤΛΟΣΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΕΤΟΣ ΑνακαίνισηεγκαταστάσεωνΚολυμβητηρίουΤΕΦΑΑμόνο Η/Μ ΕργασίεςπιστοποιηθείσεςστοόνοματηςΚ/ΞΠαν.Ιωαν. Καραγιαννίδη- Δημ. Αθ. Βλαχοπαναγιώτη, ιδρυτικόμέλοςτης ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΙΜΑαπότο1979. Περιγραφή: Εγκατάστασηπολυκλαδικήςκεντρικήςκλιματιστικής μονάδας m3/h μεμεταβλητόνωπόεξοπλισμένημεσετ τροχώνεναλλαγήςενθαλπίαςκαιαυτόνομοψύκτηγιατην αφύγρανσητουχώρουτηςπισίναςκαθώςκαιαντικατάστασητου 3 δικτύουανακυκλοφορίαςφιλτραρίσματοςκαιθέρμανσηςτουνερού τηςπισίναςμενέοανοξείδωτοδίκτυο. Στοέργοαυτόλειτουργούν 2002 εγκατεστημένασυστήματαθέρμανσης, κλιματισμούαερισμούκαι φωτισμούμέσω κεντρικούσυστήματοςbms 650 Φ.Σ. εξειδικευμένωνπρογραμμάτωνδιότιπρόκειταιγιαθερμαινόμενο κλιματιζόμενοκολυμβητήριομεσυστήματαύγρανσης, αφύγρανσης, μέσω ειδικώναφυγραντικώντροχώνμεέλεγχο θερμαινόμενουύδατοςκολύμβησης ακριβούςελέγχουσεδέκατα τηςθερμοκρασίας, μεέλεγχοph, redox, light controls, κλιματιστικώνμονάδων, ψυκτών, λεβήτων. ΑνακαίνισηχώρωνκτιρίουΓυμναστηρίουτουΤΕΦΑΑμόνο Η/Μ ΕργασίεςπιστοποιηθείσεςτηςΚ/ΞΠαν.Ιωαν. Καραγιαννίδη ΗλεκτροκλίμαΑ. Μπατάλιας& ΣΙΑΟ.Ε. Περιγραφή: Στο έργο αυτό εγκαταστάθηκαν συστήματα κεντρικού κλιματισμού ψύξης θέρμανσηςκαικεντρικό σύστημα BMS 550 περίπουφ.σ. Ηεγκατάστασηπεριλαμβάνει2 ΚΚΜ κλιματιζόμενουαέρα m3/h έκαστη, 1 ΚΚΜ προκλιματιζόμενου αέρα 1 800m3/h, τοπικέςμονάδεςκλιματισμούfcu χώρωνγραφείωνκαι2 κεντρικές αντλίεςθερμότηταςσυνολικήςαπόδοσης150kw έκαστη. Όληηεγκατάστασηκλιματισμούκαθώςκαιηεγκατάσταση φωτισμούκαιασφαλείαςλειτουργείαπόενοποιημένοσύστημα αυτοματισμώνκαιδιαχείρισης, τοοποίουλοποιήθηκεαπότην εταιρίαμας, γιατηνδημιουργίαενεργειακάαποδοτικούκτιρίου φιλικόπροςτουςχρήστες.

8 Σελίδα8 από10 Α/ Α ΤΙΤΛΟΣΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΕΤΟΣ Προμήθειακαιεγκατάστασηfan coil, οργάνων, υλικώνκαι μηχανημάτωνκλιματισμούγιατηνεπισκευήκαιτονέλεγχο τηςκεντρικήςεγκατάστασηςκλιματισμούτουκτηρίουεπίτης οδούακαδημίας45 (χώροιισογείου& πατάρια) Περιγραφή: Προμήθεια καιεγκατάσταση μηχανημάτων για τον κλιματισμότωνχώρωντωντηςγραμματείαςτηςνομικήςσχολής στο κτίριο επίτης οδού Ακαδημίας 45 (χώροιισογείου και πατάρια), συνολικής έκτασης 440τμ. περίπου. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει1 ΚΚΜ προκλιματιζόμενουαέρα m3/h, 18 5 τοπικέςμονάδεςκλιματισμού fcu χώρωνγραφείων1 κεντρική αντλία θερμότηταςσυνολικήςαπόδοσης160kw και2 τοπικούς 2004 ανεμιστήρεςαερισμού. Όληηεγκατάστασηκλιματισμούλειτουργείαπόενοποιημένο σύστημααυτοματισμώνκαιδιαχείρισης, γιατηνσυνεργασίατων μηχανημάτωνκλιματισμούκαιαερισμούσύμφωναμετις απαιτήσειςτουκτιρίου. Τοσύνολοτωνεγκαταστάσεων κλιματισμούσυμπεριλαμβάνειαισθητήριακίνησηςκαιποιότητας αέρατωνκλιματιζόμενωνχώρωνενώ παράλληλαέχειτην δυνατότηταεπίβλεψηςμέσω τηλεφωνικήςγραμμήςαπό απομακρυσμένοσημείο. Ανακαίνισηκαιπροσθήκηορόφουτουκτιρίουτης βιβλιοθήκηςτουτεφααμόνοη/μ Εργασίεςπιστοποιηθείσες τηςκ/ξπαν.ιωαν. Καραγιαννίδη ΗλεκτροκλίμαΑ. Μπατάλιας& ΣΙΑΟ.Ε. Ηεγκατάστασηπεριλαμβάνει1 ΚΚΜ κλιματιζόμενουαέρα m3/h, 8 τοπικέςμονάδεςκλιματισμούfcu χώρωνγραφείωνκαι κεντρικήαντλίαθερμότηταςσυνολικήςαπόδοσης80kw. ΣτοέργοαυτόείναιεγκατεστημένοκεντρικόσύστημαBMS 250 Φ.Σ. καιλειτουργούνπρογράμματαελέγχου, κλιματισμού, γραφείων, προγράμματαελέγχουμεlight control, προγράμματα ελέγχουsecurity καιaccess control.

9 Σελίδα9 από10 Α/ Α ΤΙΤΛΟΣΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΕΤΟΣ 7 ΚλιματισμόςΑναγνωστήριωνΠαν/κήςΛέσχης Περιγραφή: Προμήθεια καιεγκατάσταση μηχανημάτων για τον κλιματισμότωνχώρωντωναναγνωστηρίωντηςπαν/κήςλέσχης συνολικήςέκτασης600τμ. περίπου. Η εγκατάστασηπεριλαμβάνει 1 ΚΚΜ κλιματιζόμενουαέρα m3/h, 16 τοπικέςμονάδες κλιματισμούfcu χώρωνγραφείων1 κεντρικήαντλίαθερμότητας συνολικής απόδοσης 200Kw καιτρειςσυνεργαζόμενες αντλίες θερμότηταςαπόδοσης70kw έκαστη. Όληηεγκατάστασηκλιματισμούλειτουργείαπόενοποιημένο σύστημααυτοματισμώνκαιδιαχείρισης, τοοποίόείναι ΠΑΝ/ΚΗΛΕΣΧΗ 2003 κατανεμημένοστους7 ορόφουςτουκτιρίουγιατηνσυνεργασία τωνμηχανημάτωνκλιματισμούκαιαερισμούσύμφωναμετις απαιτήσειςτουκτιρίου. Τοσύνολοτωνεγκαταστάσεων κλιματισμούσυμπεριλαμβάνειαισθητήριακίνησηςκαιποιότητας αέρατωνκλιματιζόμενωνχώρωνενώ παράλληλαέχειτην δυνατότηταεπίβλεψηςμέσω τηλεφωνικήςγραμμήςαπό απομακρυσμένοσημείο. ΤοBMS σχεδιάστηκεκαιυλοποιήθηκε απότηνεταιρίαμαςμεστόχοτηνδημιουργίαενεργειακά αποδοτικήςεγκατάστασηςφιλικήςπροςτουςχρήστες. ΑίθουσεςΧειρουργείωνσυνολικά6 του1ουορόφουτης ΓενικήςΚλινικήςΘεσ/νίκης B.N.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 8 Περιγραφή: Προμήθεια, προγραμματισμός, ρύθμισηκαι παράδοσησελειτουργίαοργάνωνεξαερισμού- κλιματισμού 2003 συμπεριλαμβανομένωνκαιτωνπινάκωνμετάτωνυλικών αυτοματισμούκαιελέγχου. Επισκευήκαισυντήρησητωνεγκαταστάσεωνκλιματισμού Παν/κώνκτηρίωνΠεριοχήςκέντρου, πιστοποιηθένστο 9 όνοματηςκ/ξαναστ. Π. Πορφυρίδης- 'ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΙΜΑ" Α ΜΠΑΤΑΛΙΑΣ& ΣΙΑΟ.Ε 2005 Περιγραφή: Στοέργοαυτόπολλάσυστήματααυτομάτουελέγχου διαφόρωνκατασκευαστώνσυντηρήθηκαναπότηνεταιρείαμας. ΣύστημααυτομάτουελέγχουBMS γιατοπολυκατάστημα Carrefour Θεσσαλονίκης Κ/ΞΤΕΡΝΑΑ.Ε ΖΗΝΩΝ 10 Περιγραφή: ΣτοέργοαυτότοσύστημαBMS αποτελείταιαπό ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣΑΤΕ Φ.Σ. καιαπότηνεταιρείαμαςέγινεοπρογραμματισμόςκαιη 2005 ένταξητωνελεγκτώνσεενιαίοδίκτυοδιαχωριζόμενοσετέσσερις (4) τοπικούςσταθμούςελέγχου.

10 Σελίδα10 από10 Α/ Α ΤΙΤΛΟΣΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΕΤΟΣ ΣύστημααυτομάτουελέγχουBMS γιατοεμπορικόκέντρο Citygate Θεσσαλονίκης. Περιγραφή: ΣτοέργοαυτότοσύστημαBMS αποτελείταιαπό Κ/ΞΤΕΡΝΑΑ.Ε ΖΗΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣΑΤΕ 2500 Φ.Σ. καιαπότηνεταιρείαμαςέγινεοπρογραμματισμόςκαιη ένταξητωνελεγκτώνσεενιαίοδίκτυοδιαχωριζόμενοσεέξι(6) 11 τοπικούςσταθμούςελέγχου. Τριώροφουπόγειογκαράζέκτασης m 2 έκαστοχωρητικότητας230 χώρωνστάθμευσης 2005 αυτοκινήτωντοκαθένα, λειτουργείμεπρογράμματααερισμού δυναμικήςανανέωσης, μέσω τουεκτεταμένουδικτύουτης τεχνολογίαςlonworks πουαναπτύχθηκεκαιοδηγείαναλόγωςτης κίνησηςκαιτουςσυσσωρεύσιμουςρύπουςταspeed drives control τωνανεμιστήρωναερισμού εξαερισμού. ΕπισκευήκαισυντήρησητουΝεκροτομείουτης 12 ΙατροδικαστικήςκαιΤοξικολογίαςστοΓουδί. Περιγραφή: Στοέργοαυτόεγκαταστάθηκεκεντρικόσύστημα ελέγχουτωνψυγείωνφύλαξηςσωρώνμεαυτόματεςλειτουργίες 2005 δυναμικήςαπόψυξηςμέσω αυτοδιάγνωσης, μεαπομακρυσμένο έλεγχοτηλεπαρακολούθησης, καταγραφήςκαιπαροχήςπλείστων πληροφοριών. ΚεντρικόComputer Room τηςsony Hellas E.M.D. ΤΕΧΝΙΚΗ 13 Περιγραφή: Προμήθειακαιεκκίνηση2 μονάδωνκλειστούελέγχου τηςεταιρίαςairedale EasiCool DF17-Ez ψυκτικήςισχύος17kw έκαστοσελειτουργίακύριαςεφεδρικήςμονάδαςμεδιαμόρφωση Downflow καιλειτουργίεςθέρμανσηςμεηλεκτρικέςαντιστάσεις, 2006 ύγρανσηςμεαναλογικόυγραντήκαιαφύγρανσης. Τα2 μηχανήματαεπικοινωνούνμεδίκτυογιατηνανταλλαγή πληροφοριώνκαιτηνκάλυψητωναναγκώντουχώρου. ΚεντρικόComputer Room τηςunisystems E.M.D. ΤΕΧΝΙΚΗ 14 Περιγραφή: Προμήθειακαιεκκίνηση3 μονάδωνκλειστούελέγχου στοκολωνάκιτηςεταιρίαςairedale EasiCool DF50Χ2- Ez δύο βημάτωνψυκτικήςισχύος50kw έκαστοσελειτουργίακύριας εφεδρικήςμονάδαςμεδιαμόρφωσηdownflow καιλειτουργίες θέρμανσηςμεηλεκτρικέςαντιστάσεις, ύγρανσηςμεαναλογικό υγραντήκαιαφύγρανσης. Τα3 μηχανήματαεπικοινωνούνμε δίκτυογιατηνανταλλαγήπληροφοριώνκαιτηνκάλυψητων αναγκώντουχώρουκαιταυτόχροναείναιεξοπλισμέναμεκάρτα επικοινωνιώνethernet γιατηνδυνατότητααπομακρυσμένου ελέγχουκαιεπιτήρησηςμέσω τουδικτύουυπολογιστών. 2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το µηχανοστάσιο του κτιρίου φιλοξενεί :

Το µηχανοστάσιο του κτιρίου φιλοξενεί : Εγκατάσταση συστήµατος γεωθερµίας µε κατακόρυφους γεωεναλλάκτες σε διπλοκατοικία στην Εκάλη, συνολικής θερµαινόµενης επιφάνειας 1.250 τµ µε Θέρµανση & Ψύξη Δαπέδου ERGON, µε ενίσχυση ψύξης και αφύγρανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613671 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Διονυσία Σγούρου 213 1306 208 213 1306 480 dsgourou@ekdd.gr Αθήνα, 08 /04/2016 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

HOTELS & SPA HOT WATER. L D Engineering Ltd (Λ Δ Μηχανική)

HOTELS & SPA HOT WATER. L D Engineering Ltd (Λ Δ Μηχανική) HOTELS & SPA HOT WATER L D Engineering Ltd (Λ Δ Μηχανική) 02.2012 ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η παραγωγή ζεστού νερού αποτελεί σημαντικό κόστος για την ξενοδοχειακή σας επιχείρηση 1000 lit /day 3.000 1000 lit /day

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων των εταιρειών: 1. CLIMATEAM (Γ. Ιωαννίδης & Συνεργάτες ΕΠΕ) 2. RENEL (Γιώργος Χαλβατζής Γιώργος Χατζηαργυρός ΟΕ)

Θέμα : Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων των εταιρειών: 1. CLIMATEAM (Γ. Ιωαννίδης & Συνεργάτες ΕΠΕ) 2. RENEL (Γιώργος Χαλβατζής Γιώργος Χατζηαργυρός ΟΕ) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Θεοδοσιάδης Ε. 2310 996752 2310 200392 Procur@rc.auth.gr 51121 Θεσσαλονίκη, 06/02/2017 Αρ. Πρωτ. : 10920/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι Α.Π.: ΕΞ/2016/135 ΛΑΡΙΣΑ 31/05/16 Έρευνα αγοράς για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου(Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες LG MULTI V με KKM με στοιχείο απ ευθείας εκτόνωσης. LG Business Solutions ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Μονάδες LG MULTI V με KKM με στοιχείο απ ευθείας εκτόνωσης. LG Business Solutions ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 03 τεύχος Μονάδες LG MULTI V με KKM με στοιχείο απ ευθείας εκτόνωσης ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Air Conditioning I Heating I Hotel TV I Lighting I Signage I Photovoltaic Εισαγωγή ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ MULTI

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν.

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού της σειράς KK της ADTHERM παρέχουν το επιθυμητό θερμικό ή ψυκτικό αποτέλεσμα στο χώρο σας, κάτω από

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Κτιρίου (BMS)

ΕΡΓΟ: «Ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Κτιρίου (BMS) ΕΡΓΟ: «Ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Κτιρίου (BMS) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ BMS? 2. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BMS

Διαβάστε περισσότερα

Από τα προϊόντα στις ολοκληρωμένες λύσεις. Energy Solutions & Industry

Από τα προϊόντα στις ολοκληρωμένες λύσεις. Energy Solutions & Industry Από τα προϊόντα στις ολοκληρωμένες λύσεις Energy Solutions & Industry 05.03.2015 To 2014 σε αριθμούς Πωλήσεις 98εκ 45 καταστήματα Δίκτυο Μερίδιο 32% Ανθρώπινο δυναμικό 620 To 2014 σε αριθμούς Νέοι κωδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11: Διαστασιολόγηση σωλήνων νερού σε εγκαταστάσεις κλιματισμού Παπακώστας Κωνσταντίνος Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41520 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (BMS) ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΣΤΟ ΕΚΕΕ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ» ΤΕΥΧΟΣ 6

Διαβάστε περισσότερα

Heating 61AF Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν

Heating 61AF Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν Heating αντλία θερμότητας 61AF Αέρα/νερού Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν Τεχνολογία και βιωσιμότητα SINCE 1902 Μια αξιόπιστη μάρκα Όταν ο Willis Carrier το 1902 έφηυρε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Στο ΦΕΚ 89 (19 Μαϊου 2008) όπου εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 2002/91/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, στο Άρθρο 6 αναφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι Α.Π.: 266 ΛΑΡΙΣΑ 16/06/14 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και

Διαβάστε περισσότερα

computer room της Βιβλιοθήκης, του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας και του Θερµοκηπίου Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας ΓΠΑ»

computer room της Βιβλιοθήκης, του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας και του Θερµοκηπίου Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294910 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) - Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΑΣΗ 11 /2014 ΑΔΑΜ : 14SYMV002040414 2014-05-12 Παροχής εργασιών επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ Κ. Τ. Παπακώστας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ Ειδικοτήτων Τ Ε Ε ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ Ειδικοτήτων Τ Ε Ε ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ Ειδικοτήτων Τ Ε Ε ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 Ο Μηχανολογικός Τομέας διαιρείται σε αρκετές ειδικότητες Στο 1 ο ΤΕΕ Αμπελοκήπων

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδική τεχνολογία και Αντλίες Θερμότητας

Υβριδική τεχνολογία και Αντλίες Θερμότητας All Seasons CLIMATE COMFORT Heating Υβριδική τεχνολογία και Αντλίες Θερμότητας Air Conditioning Applied Systems Refrigeration Θανάσης Καλομοίρης Μηχανολόγος Μηχανικός Παρουσίαση ASHRAE Οικιακή θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Χολαργός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  Χολαργός ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ www.eof.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Χολαργός 2-4 - 2014 Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. 30140 Τμήμα : Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Split type inverter Κεφάλαιο 9 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 205

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012,

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, Ε-News Τεύχος 58 Φεβρουάριος 2012 Συμμετοχή στην έκθεση Climatherm 2012 Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, που

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υλικού. Σύστημα BEMS Building Energy Management Systems

Παρουσίαση υλικού. Σύστημα BEMS Building Energy Management Systems Παρουσίαση υλικού 20 Οκτωβρίου 2014 Ενημερωτικό Νο3 Σύστημα BEMS Building Energy Management Systems Σύνταξη : Σταμάτης Καραγιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ. Στην σημερινή ενημέρωση θα παρουσιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου 98,9 ΤWH) και ευθύνονται για το 44% των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INTEGRA ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME BARDOLINO, GARDA LAKE AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME Το Κτίριο Πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων που σχεδιάστηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 13

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 13 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 13: Έλεγχος και ρύθμιση των εγκαταστάσεων κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1952 - η Carrier είναι η πρώτη εταιρεία κλιματισμού που εισήχθη στην Ελληνική αγορά.

1952 - η Carrier είναι η πρώτη εταιρεία κλιματισμού που εισήχθη στην Ελληνική αγορά. 1952 - η Carrier είναι η πρώτη εταιρεία κλιματισμού που εισήχθη στην Ελληνική αγορά. 1996 δημιουργείται η Carrier Ελλάς Κλιματισμού Α.Ε 2009 η επωνυμία της εταιρείας μετατρέπεται σε Carrier Νότιας Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

AquaStream 3G kw. Το πιο αθόρυβο ψυκτικό συγκρότημα και αντλία θερμότητας υψηλής απόδοσης που υπήρξε ποτέ

AquaStream 3G kw. Το πιο αθόρυβο ψυκτικό συγκρότημα και αντλία θερμότητας υψηλής απόδοσης που υπήρξε ποτέ AquaStream 3G 60-470 kw Το πιο αθόρυβο ψυκτικό συγκρότημα και αντλία θερμότητας υψηλής απόδοσης που υπήρξε ποτέ Κάντε ησυχία είναι αθόρυβο και αποτελεσματικό Το καλυτερο και απο τουσ δυο κοσμουσ Με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS)

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) Παρανυχιανάκης Νίκος Μηχ/γος Μηχ/κος ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΤΛΗΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013. Αντλίες Θερμότητας νέας γενιάς REMKO Smart WP

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013. Αντλίες Θερμότητας νέας γενιάς REMKO Smart WP ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Αντλίες Θερμότητας νέας γενιάς REMKO Smart WP Αντλία Θερμότητας Smart WP ΣΕΙΡΑ WKF Σειρά WKF Πιο απλό δεν γίνεται Τα πάντα είναι ενσωματωμένα στην εσωτερική μονάδα. Ο βασικός εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλιών θερμότητας Polaris Μοντέλο Μονάδες PASRW 040B D PS PASRW 060B D PS PASRW 100B D PS *Θερμική απόδοση kw 12,0 17,0 32 **Θερμική απόδοση kw 12,9 17,0 33 Ψυκτική απόδοση kw 7,9

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΝΙΩΘΕΤΕ ΠΙΟ ΑΝΕΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΝΙΩΘΕΤΕ ΠΙΟ ΑΝΕΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΝΙΩΘΕΤΕ ΠΙΟ ΑΝΕΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ Οι monobloc αντλίες θερμότητας αέρα-νερού της σειράς inverter με την εφαρμογή της τεχνολογίας DC INVERTER μπορούν να σας προσφέρουν ψύξη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλιών θερμότητας KK Μοντέλο Μονάδες PASRW 030B PASRW 040B PASRW 060B PASRW 080B Θερμική απόδοση kw 8,80 14,00 17,00 25,00 Ψυκτική απόδοση kw 6,80 10,00 13,50 19,50 Κατανάλωση ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγµένες εφαρµογές Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας

Επιλεγµένες εφαρµογές Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας Γεωθερµικές αντλίες θερµότητας (ΓΑΘ) στην Ελλάδα: οφέλη, υποστηρικτικές δράσεις, εφαρµογές και µετρήσεις Ξενοδοχείο Αθηναΐς, Αθήνα 16 Ιανουαρίου 2012 Επιλεγµένες εφαρµογές Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο )

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο ) 1 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (ΓΑΘ) στην Ελλάδα: οφέλη, υποστηρικτικές δράσεις, εφαρμογές και μετρήσεις Αθήνα 14 Μαΐου 2012 Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Αρθρο προς δημοσίευση στο τεύχος 32 του περιοδικού «Περιβάλλον 21» Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μηχ/γος Μηχ/κος, Thelcon ΕΠΕ (www.thelcon.gr) Η ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613671 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 Σελίδα 1 από 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 1.1. Γενικά...3 1.2. Κανονισμοί...3 1.3. Τεχνικά βοηθήματα...3

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μελετών / Κατασκευών Έργων με το κλειδί στο χέρι (Turn Key Projects ) - GKengineering - Υπεύθυνος Γιώργος Κούκος

Τμήμα Μελετών / Κατασκευών Έργων με το κλειδί στο χέρι (Turn Key Projects ) - GKengineering - Υπεύθυνος Γιώργος Κούκος Τμήμα Μελετών / Κατασκευών Έργων με το κλειδί στο χέρι (Turn Key Projects ) - GKengineering - Υπεύθυνος Γιώργος Κούκος Μελέτες - Ανακατασκευές - Ανακαινίσεις Κτιρίων Γραφείων Βιομηχανικών Χώρων σε πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Compress 3000 Σελ. 217

Κεφάλαιο 10. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Compress 3000 Σελ. 217 Compress 6000. Κεφάλαιο 10 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Compress 3000 Σελ. 217 Αντλίες Θερμότητας Bosch inverter Compress 6000 Σελ. 219 Αντλία Θερμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση, τον κλιματισμό και τον αερισμό. Η ανεξάρτητη επένδυση

Εφαρμοσμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση, τον κλιματισμό και τον αερισμό. Η ανεξάρτητη επένδυση Ημερίδα για τα καινοτόμα δομικά υλικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης Θεσσαλονίκη 21.01.2014 Εφαρμοσμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση, τον κλιματισμό και τον αερισμό. Η ανεξάρτητη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Σε αυτό το κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μια μελέτη εφαρμογής σε

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ κ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 33593/20.08.201 «Συντήρηση κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων (έτους 201)» 1SYMV0022730

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Transport for London (TFL), UK Gwent NHS Trust, Wales Lievensberg Hospitals, the Netherlands Atrium Hospital Complex,the Netherlands City of Berlin, Germany Gwent NHS Trust,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Τεχνικό φυλλάδιο

Αντλίες θερμότητας. Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας S80 Τεχνικό φυλλάδιο Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές του ΚΑΠΕ στην Ελλάδα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές του ΚΑΠΕ στην Ελλάδα GROUNDREACH HEATING AND COOLING WITH GROUND SOURCE HEAT PUMPS Airotel Stratos Vasilikos, Μιχαλακοπούλου 144 24 Ιανουαρίου 2008 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές του ΚΑΠΕ στην Ελλάδα Αναστασία Μπένου

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας

Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Οικολογικός σχεδιασμός και Ενεργειακή σήμανση Συγκροτήματα θέρμανσης νερού και χώρων Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

KRIOS AC. Μηχανήματα πλήρωσης. Παρουσίαση και πληροφορίες για τα διαθέσιμα μηχανήματα

KRIOS AC. Μηχανήματα πλήρωσης. Παρουσίαση και πληροφορίες για τα διαθέσιμα μηχανήματα KRIOS AC Μηχανήματα πλήρωσης Παρουσίαση και πληροφορίες για τα διαθέσιμα μηχανήματα Μηχανήματα πλήρωσης Η KRIOS διαθέτει στην γκάμα της μηχανήματα πλήρωσης (STAZIONI DI CARICA) ψυκτικών υγρών και ψυκτέλαιων,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης Page 1 Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης Γιάννης Παππάς Regulated by RICS Οκτώβριος 2016 Υπηρεσίες ESCO Page 2 Παροχή ολοκληρωμένων ενεργειακών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν: Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικών

Διαβάστε περισσότερα

Rethymno Village ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΣ SOLE ΑΒΕΕ

Rethymno Village ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΣ SOLE ΑΒΕΕ Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση - ψύξη) με χρήση ηλιακής ενέργειας της μίας πτέρυγας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Rethymno Village δυναμικότητας 260 κλινών

Διαβάστε περισσότερα

Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ. Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση. - ψύξη) με χρήση. ηλιακής ενέργειας. Κλιματιζόμενος χώρος:

Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ. Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση. - ψύξη) με χρήση. ηλιακής ενέργειας. Κλιματιζόμενος χώρος: Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση - ψύξη) με χρήση ηλιακής ενέργειας της μίας πτέρυγας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Rethymno Village δυναμικότητας 260 κλινών Κλιματιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευπάλιο 2 / 7 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 8988 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΥΠΑΛΙΟ Τ.Κ. 33056 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΟΡΑΛΗΣ ΤΗΛ: 2634350012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘK4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20 Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/05/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ένωσις Συντακτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης συνολικής διάρκειας 127 ωρών για Κατηγορία Ενεργειακών Ελεγκτών Α&Β Θεωρία συνολική διάρκεια 88 ώρες, Πρακτική εξάσκηση διάρκεια 39 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: /0 «Υλοποίηση δράσεων ΑΠΕ στα σχολεία του ήµου Καρπενησίου το οποίο περιλαµβάνει τα «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (/3), ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012 Ε-News Τεύχος 60 Μάιος 2012 Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων To προγράμμα Ωριαίας Ανάλυσης της Carrier (HAP) είναι ένα εργαλείο πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων. Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μ Μ, ΣυνεργάτηςΚΑΠΕ Μαρία Κομπελίτου, Μηχ/γος Διαχ. Ενερ.

Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων. Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μ Μ, ΣυνεργάτηςΚΑΠΕ Μαρία Κομπελίτου, Μηχ/γος Διαχ. Ενερ. Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μ Μ, ΣυνεργάτηςΚΑΠΕ Μαρία Κομπελίτου, Μηχ/γος Διαχ. Ενερ. Πόρων Αθήνα 20-6-2008 Κατανομή κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη 40% 32%

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ενημέρωση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ με LG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF. LG Business Solutions

Τεχνική Ενημέρωση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ με LG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF. LG Business Solutions 01 τεύχος Τεχνική Ενημέρωση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ με LG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF Air Conditioning I Heating I Hotel TV I Lighting I Signage I Photovoltaic ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ από την ERGON Το APOLYTON, η νέα καινοτομία της ERGON, είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα που μπορεί και μειώνει τα έξοδα θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού χρήσης στο απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 Υλικά μέσα που απαιτούνται:

1 2 3 Υλικά μέσα που απαιτούνται: Έντυπο αυτο-αξιολόγησης Φορέα για την υλοποίηση προγράμματος τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης Σχήμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων του BUS UPSWING: Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας ηµήτρης Μπόζης ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας Ηµερίδα «Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας - Από τη θεωρία στην πράξη»

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΚΑΠΕ, 21 Ιουνίου 2016 Κωνσταντίνος Αλβανός, ΜΒΑ Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Ανακαίνιση υφιστάμενης οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Θέρμανση AGENDA. Υπολογιστής Εξοικονόμησης Ενέργειας & Btu Calculator Ερωτήσεις

Οικονομική Θέρμανση AGENDA. Υπολογιστής Εξοικονόμησης Ενέργειας & Btu Calculator Ερωτήσεις Οικονομική Θέρμανση Οικονομική Θέρμανση AGENDA Οικονομική Θέρμανση Υπολογιστής Εξοικονόμησης Ενέργειας & Btu Calculator Ερωτήσεις Αντλίες Θερμότητας DC Inverter Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

K D1 31 A Σειρα KD-A με διόδους, αποθέρμανση με By-pass

K D1 31 A Σειρα KD-A με διόδους, αποθέρμανση με By-pass ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ K D1 31 A Σειρα KD-A με διόδους, αποθέρμανση με By-pass KD1 30 AS Σειρα KD-AS με διόδους, αποθέρμανση με την τελευταία βάνα ανοιχτή K R1 30 K Σειρα KR-K (Με Relay) με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2: Η ροή της θερμότητας από τον κλιματιζόμενο χώρο στο περιβάλλον Κωνσταντίνος Παπακώστας Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας ECOdry CN REC Αφυγραντήρες για συστήματα θέρμανσης Dehumidifiers ECOdry CN REC_Visual_1.1 Αφυγραντήρες ECOdry CN REC Πεδίο εφαρμογής: Αφύγρανση Εναλλαγή θερμότητας με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 21/1/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & Α.Π. οικ.: 570 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση : Κότσικα 1

Διαβάστε περισσότερα

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011»

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» 23 Νοεμβρίου 14 Μαΐου 2011 2012 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ. Εφαρμογή ευρωπαϊκών μεθοδολογιών και λογισμικών για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων» (40 ώρες) Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης συνολικής διάρκειας 80 ωρών για Κατηγορία Ενεργειακών Ελεγκτών Α Θεωρία συνολική διάρκεια 56 ώρες, Πρακτική εξάσκηση διάρκεια 24 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Σεμινάριο κατάρτισης και εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και εκμάθηση λογισμικού isbemcy» Διάρκεια 14 ώρες 6-7 Απριλίου 2015, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑ.Λ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ. Τομέας. Ειδικότητα: Μηχανολογίας. Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού

1ο ΕΠΑ.Λ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ. Τομέας. Ειδικότητα: Μηχανολογίας. Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού 1ο ΕΠΑ.Λ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τομέας Ειδικότητα: Μηχανολογίας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού Στους απόφοιτους ΕΠΑ.Λ χορηγείται Απολυτήριο (Ισότιμο του Ενιαίου Λυκείου) Πτυχίο ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλοι οι άνθρωποι εκτιμούν την άνεση που παρέχουν τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού. Τα περισσότερα συστήματα που εγκαταστάθηκαν πρίν τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση. Κατανάλωσης. Έλεγχος. Λειτουργίας. Ηλ. Πίνακες Ισχύος - Ελέγχου

Μέτρηση. Κατανάλωσης. Έλεγχος. Λειτουργίας. Ηλ. Πίνακες Ισχύος - Ελέγχου Μέτρηση Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Κατανάλωσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛ. ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Έλεγχος ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα και Νομοθετικό Πλαίσιο Γεωθερμικών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Συστήματα και Νομοθετικό Πλαίσιο Γεωθερμικών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Συστήματα και Νομοθετικό Πλαίσιο Γεωθερμικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα