ISBN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ISBN 978-960-456-126-1"

Transcript

1

2 2 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN Copyright: Παπαργύρης Α., Παπαργύρη Σ., Eκδόσεις Zήτη, Δεκέμβριος 2008 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Eλληνικού νόμου (N.2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Aπαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του εκδότη και συγγραφέα κατά οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου. Φωτοστοιχειοθεσία Eκτύπωση Bιβλιοπωλείο Π. ZHTH & Σια OE 18ο χλμ Θεσ/νίκης-Περαίας T.Θ Περαία Θεσσαλονίκης T.K Tηλ.: (10 γραμ.) - Fax: Aρμενοπούλου Θεσσαλονίκη Tηλ , Fax

3 3 Στην Πηνελόπη Στο Δημήτρη

4 4 Είθε σύντομα να πάρει η Ελλάδα τη θέση που της αξίζει στον κόσμο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

5 5 Πρόλογος Τεχνολογία στη σύγχρονη γλώσσα είναι η επιστημονική έκθεση των μέσων και των εργασιών που απαιτούνται για την αύξηση της χρησιμότητας των από τη φύση παρεχομένων πρώτων υλών. Ως όρος, η τεχνολογία και η τεχνική υιοθετήθηκαν από τους Γάλλους ακαδημαϊκούς και έχουν τη ρίζα τους σε αυτό που οι Αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν «Τέχναι». Οι αρχαιολόγοι εξετάζοντας την ιστορία του ανθρώπου και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υλικά χαρακτηρίζουν τον ανθρώπινο τεχνικό πολιτισμό, διακρίνουν τις παρακάτω περιόδους. Βέβαια τα χρονολογικά όρια των διαφόρων περιόδων διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή του πλανήτη μας. Οι περίοδοι που αναφέρονται παρακάτω αφορούν την Ευρώπη και τις περιοχές της Αιγύπτου και της Μεσοποταμίας. 1. Προλιθική περίοδος: Αρχαιολιθική περίοδος: Μεσοπαλαιολιθική περίοδος Ανώτερη Παλαιολιθική περίοδος: Μεσολιθική περίοδος: Νεολιθική περίοδος: Περίοδος ορείχαλκου: π.χ. 8. Περίοδος σιδήρου: Γέννηση Χριστού Σύμφωνα με άλλους αρχαιολόγους οι τρεις τελευταίοι περίοδοι μέχρι την γέννηση του Χριστού είναι: 1. Εποχή του χαλκού: π.χ. 2. Εποχή του ορείχαλκου: π.χ. 3. Εποχή του σιδήρου: Γέννηση Χριστού Τα πρώτα μέταλλα με τα οποία ήρθε σε επαφή ο άνθρωπος ήταν τα αυτοφυή μέταλλα, όπως ο χρυσός, ο χαλκός, ο άργυρος και ο σίδηρος με προέλευση κυρίως τους μετεωρίτες που είχαν πέσει στη γη. Όπως είναι αναμενόμενο, η παραγωγή του σιδήρου συνάντησε σημαντικές δυσκολίες λόγω του υψηλού σημείου τήξης του (1.537 ο C) που ήταν μεγαλύτερο από εκείνο του χαλκού (1.083 ο C). Αν και η πρώτη παραγωγή χάλυβα τοποθετείται περίπου στο μ.χ., η βιομηχανία του χάλυβα γνώρισε μεγάλη άνθιση την περίοδο μ.χ. χάρη στις μεθόδους των Bessemer και Siemens-

6 6 Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Μηχανολογικών Υλικών Marten που έκαναν δυνατή την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων χάλυβα (η περίοδος αυτή θα μπορούσε να ονομαστεί και περίοδος του χάλυβα). Ενώ μέχρι τις αρχές του 20 ου αιώνα, ο κόσμος των υλικών ήταν σχετικά μικρός και περιελάμβανε μερικά κοινά σήμερα υλικά, όπως ο σίδηρος, ο χαλκός ο μόλυβδος, το ξύλο, το γυαλί, τα κεραμικά, το λάστιχο, τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των νέων υλικών, έχει αυξηθεί εκθετικά.

7 7 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέρος Ι ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ Κεφάλαιο 2: ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΟΙ 2.1 Εισαγωγή Ατομικά Πρότυπα Κβαντικοί αριθμοί Παραδείγματα ατομικών τροχιακών Περιοδικός πίνακας Ατομικοί δεσμοί Βιβλιογραφία Ασκήσεις Ερωτήσεις Κεφάλαιο 3: ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3.1 Κυβικό κρυσταλλικό πλέγμα Το εξαγωνικό σύστημα Η στοιχειώδης κυψελίδα Βιβλιογραφία Ασκήσεις Ερωτήσεις Κεφάλαιο 4: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Ή ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 4.1 Εισαγωγή Δημιουργία στερεής φάσης Ο Νόμος των φάσεων... 62

8 8 Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Μηχανολογικών Υλικών 4.4 Κατασκευή διαγραμμάτων φάσεων Θερμική ανάλυση Περίθλαση με ακτίνες Χ (X-ray diffraction) Διαστολομετρία (dilatometry) Ελεύθερη ενέργεια Ηλεκτρική αγωγιμότητα Οπτική και ηλεκτρονική μικροσκοπία Υπολογισμός βάρους φάσεων Κανόνας μοχλού Διαγράμματα φάσεων δυαδικών συστημάτων Διαγράμματα στα οποία τα συστατικά είναι αδιάλυτα στην στερεή φάση και πλήρως διαλυτά στην υγρή φάση Διαγράμματα φάσεων συστατικών με απεριόριστη διαλυτότητα στην υγρή και στερεή κατάσταση Γενικές ιδιότητες των στερεών διαλυμάτων Διαγράμματα φάσεων συστημάτων με πλήρη αμοιβαία διαλυτότητα στην υγρή κατάσταση και περιορισμένη στην στερεή κατάσταση και στα οποία η διαλυτότητα της στερεής κατάστασης μειώνεται με τη θερμοκρασία Διαγράμματα φάσεων με περιτηκτικό σημείο Διαγράμματα φάσεων με σχηματισμό διαμεταλλικής ένωσης σταθερής ή μεταβλητής σύστασης Διάγραμμα φάσεων συστήματος με συστατικά που παρουσιάζουν αλλοτροπικούς μετασχηματισμούς Διαγράμματα φάσεων τριαδικών συστημάτων...90 Βιβλιογραφία...93 Ασκήσεις Ερωτήσεις...94 Κεφάλαιο 5: ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ 5.1 Εισαγωγή Είδη θερμικών κατεργασιών χαλύβων Ανόπτηση του χάλυβα Εξομάλυνση (Normalising) χάλυβα Σκλήρυνση (βαφή) χάλυβα Η επαναφορά του χάλυβα Υπομηδενική κατεργασία χάλυβα Ελαττώματα χαλύβων λόγω θερμικής κατεργασίας Επίδραση προσθήκης χημικών στοιχείων στον ανθρακούχο χάλυβα Επιφανειακή βαφή χάλυβα Χημική θερμική κατεργασία χάλυβα...119

9 Περιεχόμενα Ενανθράκωση Εναζώτωση Κυάνωση και άνθρακο - εναζώτωση χάλυβα Ισόθερμοι και Συνεχείς Μετασχηματισμοί Χαλύβων Καμπύλες ΤΤΤ και CCT Ασκήσεις Θερμικές κατεργασίες μη σιδηρούχων μετάλλων Εισαγωγή Ψυχρή κατεργασία και ανόπτηση Χρονοσκλήρυνση (Age hardening) Ικανότητα σκλήρυνσης Επίδραση της δομής στις μηχανικές ιδιότητες Προσθετικές ιδιότητες φάσεων Αλληλοεξαρτόμενες ιδιότητες φάσεων Βιβλιογραφία Ασκήσεις Μέρος ΙΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Κεφάλαιο 6: ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ-ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 6.1 Εισαγωγή Ελεύθερη ενέργεια Κρυστάλλωση καθαρού μετάλλου Ελεγχόμενη ανάπτυξη κρυστάλλων Δομές πλινθωμάτων και χυτών Χημική ετερογένεια Διαφορισμός Δομικές ατέλειες στερεοποίησης Επιδράσεις συστολής κατά την στερεοποίηση Μέθοδοι μορφοποίησης των μετάλλων Πρωτοβάθμιες μέθοδοι μορφοποίησης Χύτευση Φαινόμενα παρατηρούμενα κατά τις χυτεύσεις Κονιομεταλλουργία Σφυρηλάτηση (Forging) Ηλεκτρολυτική μορφοποίηση Δευτεροβάθμιες μέθοδοι μορφοποίησης Βιβλιογραφία

10 10 Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Μηχανολογικών Υλικών Κεφάλαιο 7: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΤΥΠΑ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ 7.1 Χάλυβες σύμφωνα με τη τυποποίηση SAE-AISI Τυποποίηση μικροκραματωμένων χαλύβων Τυποποίηση ανοξείδωτον χαλύβων Τυποποίηση χαλύβων κατά DIN Τυποποίηση αντίστασης στη διάβρωση Τυποποίηση κραμάτων αλουμινίου Τυποποίηση θερμικών κατεργασιών αλουμινίου Τυποποίηση κραμάτων χαλκού Μηχανικές δοκιμασίες υλικών Δοκιμασία εφελκυσμού Δοκιμασία κάμψης Δοκιμές σκληρότητας Δοκιμασία δυσθραυστότητας Δοκιμασίες κόπωσης Δοκιμασίες σε υψηλές θερμοκρασίες Δοκιμασίες ελέγχου μεθόδων κατασκευής Μη καταστροφικές δοκιμασίες ποιοτικού ελέγχου υλικών Οπτικός έλεγχος Έλεγχος με μαγνητιζόμενα σωματίδια Έλεγχος με υπερήχους Έλεγχος με υγρά διείσδυσης Έλεγχος με ακτίνες Χ Έλεγχος με δινορρεύματα Έλεγχος με πνευματική ή υδραυλική πίεση Βιβλιογραφία Ασκήσεις Μέρος ΙΙΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Κεφάλαιο 8: ΧΑΛΥΒΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ 8.1 Εισαγωγή Η Μεταλλουργία των χαλύβων...248

11 Περιεχόμενα Αλλοτροπικές μορφές του σιδήρου Το διάγραμμα φάσεων Fe C Διάκριση χαλύβων (Ανθρακούχοι - Κραματοποιημένοι) Βιομηχανικές χρήσεις των χαλύβων Χάλυβες ηλεκτρομαγνητικών εφαρμογών Χάλυβες κατασκευής αξόνων Χυτοσίδηροι Γενικά Καταστάσεις του άνθρακα στους χυτοσίδηρους Στοιχεία της δομής των χυτοσιδήρων Είδη χυτοσιδήρου Βιβλιογραφία Κεφάλαιο 9: ΜΗ-ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 9.1 Εισαγωγή To Αλουμίνιο και κράματα του Ιδιότητες του αλουμινίου Διεργασίες κραμάτων αλουμινίου Ταξινόμηση των κραμάτων αλουμινίου Θερμοσκληραινόμενα κράματα αλουμινίου Μη-θερμοσκληραινόμενα κράματα αλουμινίου Σύνθετα κράματα αλουμινίου Οι Μηχανικές ιδιότητες των κραμάτων αλουμινίου Η Συγκόλληση του Αλουμινίου Χρήση Κραμάτων Αλουμινίου Ο χαλκός και τα κράματά του Χρήση και εφαρμογές κραμάτων χαλκού Το μαγνήσιο και τα κράματά του Δύστηκτα μέταλλα Κεραμικά υλικά Σύνθετα υλικά Υλικά επικαλύψεων Βιβλιογραφία Κεφάλαιο 10: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 10.1 Εφαρμογή των θερμοαναλυτικών μεθόδων στην έρευνα και τη βιομηχανία Εισαγωγή

12 12 Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Μηχανολογικών Υλικών Οι κύριες μέθοδοι θερμικής ανάλυσης Θερμοβαρομετρία - TG - DTG Διαφορική θερμική Aνάλυση ( DTA) Ανάλυση Εξερχόμενων Αερίων -EGA. Ανίχνευση Εξερχόμενων Αερίων - EGD Θερμομηχανικές μέθοδοι - ΤΜΑ Εφαρμογές Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης επιφανειών στερεών Εισαγωγή Μέθοδοι Βομβαρδισμού με Ηλεκτρόνια Μέθοδοι Βομβαρδισμού με Φωτόνια Μέθοδοι Βομβαρδισμού με ιόντα Σύγκριση των Κυριότερων Χαρακτηριστικών των Μεθόδων Επιφανειακής Ανάλυσης Συμπεράσματα Ελαττώματα επιχρωμιώσεων. Επισήμανση και αντιμετώπισή τους στην πράξη Εισαγωγή Πηγές Ελαττωμάτων Εντοπισμός των Ελαττωμάτων Αντιμετώπιση των ελαττωμάτων Συμπεράσματα Η μόλυνση του περιβάλλοντος στους χώρους των συγκολλήσεων Εισαγωγή Καπνός Αέρια Προστατευτικές Επικαλύψεις Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία Θόρυβος Χημική σύσταση και δομή των προϊόντων τριβής των χαλύβων Εισαγωγή Γενικά Επιφανειακή Θερμοκρασία Προϊόντα Τριβής Συμπεράσματα Πίνακες Γενική Βιβλιογραφία...371

13 1 ο Kεφάλαιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σήμερα χρησιμοποιούνται αρκετές εκατοντάδες φορές περισσότερα υλικά από ότι στις αρχές του αιώνα. Υπολογίζεται ότι χρησιμοποιούνται περίπου διαφορετικές συνθέσεις υλικών. Για παράδειγμα το 1900 χρησιμοποιούνταν λιγότερα από 100 διαφορετικά υλικά στη κατασκευή των αυτοκινήτων. Σήμερα στην κατασκευή των αυτοκινήτων χρησιμοποιούνται περισσότερα από 4000 διαφορετικά υλικά. Η σχετική σπουδαιότητα και χρήση των υλικών με την εξέλιξη του πολιτισμού και της τεχνολογίας φαίνεται στα Σχήματα 1.1 και 1.2. Σχετικός Αριθμός 10000x 1000x 100x Χάλυβες Ύαλοι πλαστικά ελαστικά Κεραμικά 10x Έτος Σχήμα 1.1: Σχετική μεταβολή του αριθμού των υλικών σε σχέση με τον χρόνο.

14 14 Κεφάλαιο 1 χαλκός - ορείχαλκος Σχετική σπουδαιότητα λίθος τσιμέντο σίδηρος χυτοσίδηρος χάλυβας υπερκράματα μεταλλοκράματα νέα κράματα αγώγιμα πολυμερή MMC Μέταλλα Πολυμερή Σύνθετα υλικά Κεραμικά Νylon CFRC πυροκεραμικά χρονική περίοδος MMC = σύνθετα μεταλλοκεραμικά υλικά CFRC = σύνθετα κεραμικάμε ίνες άνθρακα Σχήμα 1.2: Σχετική σπουδαιότητα υλικών Τα μηχανολογικά υλικά περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες υλικών: 1. Βιομηχανικά κράματα Σ αυτά ανήκουν οι χάλυβες, οι χυτοσίδηροι τα κράματα χαλκού με κασσίτερο, ψευδάργυρο, αλουμίνιο κτλ., τα κράματα αλουμινίου, τα κράματα μαγνησίου, τα κράματα μολύβδου, τα δύστηκτα κράματα κλπ. 2. Τα πλαστικά Σ αυτά ανήκουν τα θερμοσκληραινόμενα και τα θερμοπλαστικά υλικά που περιέχουν κυρίως άνθρακα, υδρογόνο, οξυγόνο και άζωτο. 3. Τα κεραμικά Σ αυτά ανήκουν κυρίως ενώσεις οξειδίων, καρβιδίων και νιτριδίων 4. Τα σύνθετα υλικά Σ αυτά ανήκουν υλικά αποτελούμενα από μεταλλική ή κεραμική μήτρα και ανόργανες ίνες (π.χ. ίνες άνθρακα, οξειδίων αλουμινίου) Σε αρκετές περιπτώσεις τα υλικά προστατεύονται με εξωτερική επικάλυψη έτσι ώστε να αποκτήσουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Τα υλικά επικαλύψεων περιλαμβάνουν:

15 Εισαγωγή Τις οργανικές επικαλύψεις Σ αυτές ανήκουν επικαλύψεις με οργανικές χημικές ουσίες (ενώσεις κυρίως άνθρακα υδρογόνου). 2. Τις μεταλλικές επικαλύψεις Σ αυτές ανήκουν επικαλύψεις με κάποιο μέταλλο π.χ. χαλκό, χρώμιο, νικέλιο. 3. Τις επικαλύψεις μετατροπής (δηλαδή τις επικαλύψεις αλλαγής της χημικής σύστασης τις επιφάνειας των υλικών. Σ αυτές ανήκουν οι ανοδιώσεις (π.χ δημιουργία οξειδίου στην επιφάνεια του μετάλλου). 4. Τις κεραμικές επικαλύψεις Σ αυτές ανήκουν επικαλύψεις με κεραμικά υλικά (π.χ. οξείδια Al 2Ο 3, SiC). Η κατανομή των κυριότερων μετάλλων στον πλανήτη μας σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία, δίδεται στον Πίνακα 1.1 (βλέπε και Σχήμα 1.3). Πίνακας 1.1: Κατανομή των κυριότερων μετάλλων στη γη Χημικό στοιχείο Κυριότερη χώρα παραγωγής - Περιεκτικότητα Νικέλιο Νέα Καληδονία (45%), Καναδάς (20%) Χρώμιο Ν. Αφρική (60%) Ουράνιο Αυστραλία (25%), Ν. Αφρική (20%), Καναδάς (20%), ΗΠΑ (25%) Κοβάλτιο Ροδεσία (50%), Ν. Καληδονία (15%), Αυστραλία (15%) Βανάδιο Πρώην Σ. Ένωση (75%), Ν. Αφρική (20%) Τιτάνιο Βραζιλία (65%), Ινδία (20%) Μολυβδαίνιο ΗΠΑ (50%),Σ. Ένωση (15%) Χαλκός Χιλή (20%), ΗΠΑ (20%) Σίδηρος Καναδάς (15%), Αυστραλία (10%), Βραζιλία (20%), Ρωσία (30%) Αλουμίνιο Βραζιλία (15%), Αυστραλία (25%) Μαγγάνιο Ν. Αφρική (45%), Ρωσία (40%) Κασσίτερος Μαλαισία (30%), Κίνα (25%) Αντιμόνιο Κίνα (50%) Βολφράμιο Κίνα (55%)

16 16 Κεφάλαιο 1 Ρωσία: Μολυβδαίνιο (Μο) 15% Μαγγάνιο (Μn) 40% Σίδηρος (Fe) 30% Βανάδιο (V) 75% Νότια Αφρική: Μαγνήσιο (Mg) 45% Ουράνιο (U) 20% Χρώμιο (Cr) 60% Βανάδιο (V) 20% Zάμπια Κοβάλτιο (Co) 50% Σχήμα 1.3: Κατανομή των κυριότερων μετάλλων στη γη

17 Εισαγωγή 17 Βόρεια Ασία: Κίνα Αντιμόνιο (Sb) 50% Βολφράμιο (W) 55% Κασσίτερος (Sn) Νότια Ασία: Μαλαισία Κασσίτερος (Sn) 30% Νότια Ασία: Ινδία Τιτάνιο (Ti) 20% Σχήμα 1.3: Κατανομή των κυριότερων μετάλλων στη γη (συνέχεια)

18 18 Κεφάλαιο 1 Καναδάς: Νικέλιο (Ni) 15% Σίδηρος (Fe) 15% Ουράνιο (U) 20% Βραζιλία: Αλουμίνιο (Al) 15% Σίδηρος (Fe) 20% Τιτάνιο (Ti) 65% Νιόβιο (Nb) 85% ΗΠΑ: Ουράνιο (U) 25% Χαλκός (Cu) 20% Μολυβδαίνιο (Mo) 50% Χιλή: Χαλκός (Cu) 20% Νέα Καληδονία: Κοβάλτιο (Co) 15% Νικέλιο (Ni) 45% Aυστραλία: Αλουμίνιο (Al) 25% Ουράνιο (U) 25% Κοβάλτιο (Co) 15% Σίδηρος (Fe) 10% Σχήμα 1.3: Κατανομή των κυριότερων μετάλλων στη γη (συνέχεια)

19 Κεφ. 2: Ατομική Δομή και Δεσμοί 19 ΜΕΡΟΣ Ι ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ Οι σημερινές τεχνολογικές απαιτήσεις των μηχανολογικών υλικών καλύπτονται με την κατάλληλη τροποποίηση των χαρακτηριστικών των υλικών. Ανάλογα λοιπόν με την χρησιμοποίηση ενός υλικού είναι δυνατό, μέσα σε ορισμένα όρια βέβαια, να τροποποιηθούν οι ιδιότητές του, ώστε να επιτυγχάνεται τελικά το βέλτιστο αποτέλεσμα. Η επέμβαση στη δομή, είναι το κλειδί για την τροποποίηση της δομής ενός υλικού. Για την κατανόηση της μεταλλογραφικής δομής των κραμάτων π.χ. σιδήρου άνθρακα ή χαλκού κασσιτέρου είναι απαραίτητη η μελέτη των διαγραμμάτων ισορροπίας ή φάσεων. Με βάση τα διαγράμματα αυτά επιτυγχάνεται η παρέμβαση στη δομή με τις λεγόμενες θερμικές κατεργασίες των μετάλλων και κραμάτων. Με τις κατεργασίες αυτές επιτυγχάνονται δομές μεταλλογραφικές που εξυπηρετούν συγκεκριμένες απαιτήσεις τεχνολογικών εφαρμογών ή ενισχύονται περιοχές ενός υλικού (π.χ. επιφανειακή σκλήρυνση), ώ- στε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια ορισμένη εφαρμογή.

20 Κεφ. 2: Ατομική Δομή και Δεσμοί 21 2 ο Kεφάλαιο ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΟΙ 2.1 Εισαγωγή Η μελέτη της οργάνωσης της ύλης επιτρέπει την ευκολότερη κατανόηση των παραγόντων που καθορίζουν τις ιδιότητες των υλικών. Έτσι π.χ. όταν ένα μέταλλο εφελκύεται, οι ελκτικές δυνάμεις, μεταξύ των ατόμων, αντιδρούν στον εφελκυσμό και παρεμποδίζουν την παραμόρφωση και τη θραύση. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα προέρχεται από τη κινητικότητα των ηλεκτρονίων. Η οξείδωση των μετάλλων προκαλείται από την διαφορά ηλεκτροχημικού δυναμικού και επιτυγχάνεται μέσω της διάχυσης του οξυγόνου δια της επιφάνειας αυτών προς σχηματισμό οξειδίων. Αυτά και άλλα φαινόμενα, εξηγούνται με τη μελέτη του ατομικού μοντέλου. Οι πρώτοι ατομικοί φιλόσοφοι ήταν ο Δημόκριτος (460 π.χ.) και ο Λεύκιππος (450 π.χ.) που εισήγαγαν την έννοια του ατόμου ως το απειροελάχιστο σωματίδιο της ύλης από το οποίο αποτελούνται τα υλικά σώματα. Η εξέλιξη των θετικών επιστημών έδειξε πολύ αργότερα την ύπαρξη των υποατομικών σωματιδίων. Τα άτομα αποτελούνται από ένα θετικό πυρήνα (ο οποίος αποτελείται από πρωτόνια και νετρόνια που συγκρατούνται χάρη στις πυρηνικές δυνάμεις) γύρω από τον οποίο κινούνται αρνητικά φορτισμένα ηλεκτρόνια. Η μάζα των ηλεκτρονίων έχει υπολογισθεί ως ίση προς το της μάζας του νετρονίου. Σε φυσικές μονάδες το φορτίο του ηλεκτρονίου είναι ίσο με Cb. Ο αριθμός των πρωτονίων ενός στοιχείου συμβολίζεται με Ζ και ονομάζεται ατομικός αριθμός. Τα χημικά στοιχεία είναι 116 και από αυτά, τα 91 υπάρχουν ελεύθερα στη φύση. Αυτά περιλαμβάνουν 90 στοιχεία από το υδρογόνο Η (Ζ=1) μέχρι το ουράνιο U (Z=92) εκτός του Τεχνήτιου και του Προμήθειου, καθώς και το Πλουτόνιο (Ζ=94). [The Physics Teacher, 1987, 27,4, σελ. 282].

21 22 Μέρος Ι: Συσχέτιση Δομής και Συμπεριφοράς και Μέθοδοι Παρέμβασης στη Δομή Η σχέση μεταξύ νετρονίου (n),πρωτονίου (p) και ηλεκτρονίου (e) είναι + - næ p + e (2.1) Το βάρος ενός ατόμου (πάντοτε ακέραιο πολλαπλάσιο του ατομικού βάρους του υδρογόνου) δίνεται από τη σχέση: Ατομικό βάρος Βάρος ατόμου = (2.2) Όταν τα άτομα του ιδίου στοιχείου έχουν διαφορετικό αριθμό νετρονίων, τότε ονομάζονται ισότοπα. Παρατήρηση: Το ατομικό βάρος (AB) των στοιχείων εμφανίζεται με δεκαδικά ψηφία διότι αναφέρεται στο μίγμα των ισοτόπων τους με την α- ναλογία που εμφανίζονται στον φύση. Π.χ. το ΑΒ του μαγνησίου (Mg) είναι , αριθμός που προκύπτει από το ισότοπο 24Mg (78.70%), το ισότοπο 25Mg (10.13%) και το ισότοπο 26Μg (11.17%), δηλαδή: = Ατομικά Πρότυπα Η διαχρονική εξέλιξη των θεωριών περί της ατομικής δομής δίνεται στο Σχήμα 2.1 Rutherford ( ): μικρογραφία του ηλιακού συστήματος Niels Bohr ( ): εισαγωγή δύο συνθηκών (1) επιτρεπόμενες κυκλικές τροχιές (2) εκπομπή ακτινοβολίας κατά την αλλαγή τροχιάς Arnold Sommerfeld ( ): εισαγωγή ελλειπτικών τροχιών Schrödinger-Heisenberg: 1926 κυματομηχανική ή κβαντομηχανική De Broglie: 1927 θεωρία των υλοκυμάτων Σχήμα 2.1: Διαχρονική εξέλιξη θεωριών περί ατομικής δομής

22 Κεφ. 2: Ατομική Δομή και Δεσμοί 23 Στο πρώτο ατομικό πρότυπο του Ernest Rutherford ( ), που θεωρείται ο πατέρας της πυρηνικής φυσικής, το άτομο θεωρείται ότι αποτελεί μικρογραφία του ηλιακού συστήματος. Το πρότυπο αυτό όμως δεν μπορούσε να εξηγήσει το λαμβανόμενο φάσμα εκπομπής των ατόμων που είναι γραμμικό και όχι συνεχές. Έτσι το πρώτο ατομικό πρότυπο βελτιώθηκε από τον Δανό φυσικό Niels Bohr ( ) με την εισαγωγή δύο συνθηκών. Σύμφωνα με την πρώτη, τα πλανητικά ηλεκτρόνια του Rutherford περιστρέφονται γύρω από τον θετικό πυρήνα μόνο σε επιτρεπόμενες κυκλικές τροχιές και σύμφωνα με τη δεύτερη, τα άτομα ακτινοβολούν μόνο όταν ένα ηλεκτρόνιο μεταπηδά από μια τροχιά υψηλής ενέργειας σε μια τροχιά χαμηλής ενέργειας (Σχήμα 2.2). n=3 n=2 n=1 Μεταπήδηση ηλεκτρονίου e ΔΕ=h.v n: p: πυρήνας (+) Σχήμα 2.2: Ατομικό πρότυπο Bohr Στη συνέχεια, η ατομική θεωρία βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο από τον Arnold Sommerfeld ( ) ο οποίος για να εξηγήσει την λεπτή υφή του φάσματος του υδρογόνου εισήγαγε τις ελλειπτικές τροχιές, εκτός της κυκλικής, με παραπλήσια ενέργεια και κοινό κέντρο τον πυρήνα του ατόμου. Το ηλεκτρόνιο όμως δεν είναι μόνο σωματίδιο, όπως επεσήμανε ο De Broglie (1927), στη θεωρία των υλοκυμάτων, αλλά κινούμενο με την ταχύτητα του φωτός έχει και κυματική φύση, δηλαδή παράγει υλοκύματα με μήκος κύματος: h λ = mv όπου m = μάζα ηλεκτρονίου, v = ταχύτητα ηλεκτρονίου, και h = σταθερά Plank ( J s ή erg.s). (2.3)

23 24 Μέρος Ι: Συσχέτιση Δομής και Συμπεριφοράς και Μέθοδοι Παρέμβασης στη Δομή Mε βάση αυτή την θεωρία αναπτύχθηκε το 1926 από τους Erwin Schrödinger και Werner Karl Heisenberg η κυματομηχανική ή κβαντομηχανική θεωρία. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή το φορτίο του ηλεκτρονίου δεν περιορίζεται στην περιοχή της μάζας του, αλλά διαχέεται στο γύρω χώρο και σχηματίζει ένα ηλεκτρονικό νέφος με πυκνότητα που είναι ανάλογη του τετραγώνου μιας κυματικής συνάρτησης γνωστής με το όνομα συνάρτηση ψ που δίδεται από την διαφορική εξίσωση Schrondinger. Με την διατύπωση της αρχής της αβεβαιότητας (uncertainty principle) από τον Heisenberg, σύμφωνα με την οποία δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί ταυτόχρονα η θέση και η ταχύτητα ενός ηλεκτρονίου, έγινε κατανοητό ότι μπορεί να υπολογισθεί μόνο η πιθανότητα της παρουσίας του ηλεκτρονίου σε ορισμένο σημείο του χώρου (η πιθανότητα αυτή εκφράζεται από το ψ 2 ). Η κυματική συνάρτηση ψ καθορίζεται από την απόσταση x, τον χρόνο t και το μήκος κύματος λ δηλαδή: ψ = f (x, t, λ) (2.4) H σχέση αυτή μεταπίπτει στην κλασσική διαφορική εξίσωση Schrondinger, με χρήση της σχέσης de Broglie και λαμβάνοντας υπ όψη ότι η συνάρτηση ψ περιγράφει αρμονική κίνηση: ψ ψ ψ 8π mek ψ = 0 x y z h (2.5) όπου Ε k = κινητική ενέργεια ηλεκτρονίου, h = σταθερά Plank, m = μάζα ηλεκτρονίου Κάθε παραδεκτή λύση της εξίσωσης αυτής αντιπροσωπεύει ένα καθορισμένο είδος ηλεκτρονικού νέφους που ονομάζεται ατομικό τροχιακό (atomic orbital) και συμβολίζεται ως ΑΟ. Παρατήρηση: Τα τροχιακά είναι ενεργειακές καταστάσεις (παραδεκτές λύσεις της εξίσωσης) και υπάρχουν και χωρίς ηλεκτρόνια. 2.3 Κβαντικοί αριθμοί Με βάση την εξίσωση Schrondinger για να προκύψει πραγματικό ηλεκτρονικό νέφος θα πρέπει να δοθούν πραγματικές (φυσικές) τιμές ενέργειας ηλεκτρονίων. Οι τιμές αυτές καθορίζονται από τους τέσσερες κβαντικούς αριθμούς που δίνουν ουσιαστικά την ταυτότητά των ηλεκτρονίων:

24 Κεφ. 2: Ατομική Δομή και Δεσμοί 25 1) Τον κύριο κβαντικό αριθμό n, που καθορίζει το μέγεθος του ηλεκτρονικού νέφους και παίρνει ακέραιες τιμές 1, 2, 3, 4, 5 Η φυσική του σημασία είναι ότι καθορίζει την ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου. Τα ηλεκτρόνια που περιβάλλουν τον πυρήνα δεν βρίσκονται όλα στο αυτό ενεργειακό επίπεδο αλλά κατέχουν στοιβάδες με μέγιστο αριθμό ηλεκτρονίων 2n 2 όπου n είναι ο κύριος κβαντικός αριθμός. Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων (ΜΑΗ) κάθε στοιβάδας θα είναι αντίστοιχα: για n = 1, Μ.Α.Η = Όλες οι στοιβάδες εκτός από την στοιβάδα με n=1, αποτελούνται από υποστοιβάδες ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από την θέση των στοιβάδων. Παρατήρηση: Σύμφωνα με την παλαιά ονοματολογία των ηλεκτρονικών στοιβάδων οι στοιβάδες λαμβάνουν τα ονόματα K, L, M, N, O, P για τιμές n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, αντίστοιχα. 2) Τον αζιμουθιακό (ή δευτερεύοντα) κβαντικό αριθμό l που καθορίζει το σχήμα του ηλεκτρονικού νέφους και την γωνιακή ροπή των ηλεκτρονίων ως προς τον πυρήνα και λαμβάνει τιμές 0, 1, 2,, (n 1), δηλαδή συνολικά για κάθε n, λαμβάνει n 1 τιμές. Π.χ. στην στοιβάδα n=3, υπάρχουν οι τιμές l = 2, l=1, l=0. Η φυσική σημασία του αριθμού αυτού είναι ότι η κινητική ενέργεια δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την συνολική (κινητική + δυναμική) ενέργεια του ηλεκτρονίου. 3) Τον μαγνητικό (ή τρίτο) κβαντικό αριθμό m l, που καθορίζει τη θέση που έχει στο χώρο το επίπεδο των τροχιών των ηλεκτρονίων (ή τον προσανατολισμό του ηλεκτρονικού νέφους) και παίρνει τιμές σε σχέση με τον κβαντικό αριθμό l: 1, 0 +1, δηλαδή συνολικά 2l+1 τιμές. Π.χ. για την τιμή του l=2, λαμβάνει τις τιμές m l = +2, +1, 0, 1, 2, δηλαδή συνολικά 5 τιμές. 4) Τον κβαντικό αριθμό του spin ή τέταρτο κβαντικό αριθμό m S που καθορίζει τη φορά της αυτοπεριστροφής του ηλεκτρονίου (δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη) και λαμβάνει μόνο δύο τιμές: + 1/2 και 1/2.

25 26 Μέρος Ι: Συσχέτιση Δομής και Συμπεριφοράς και Μέθοδοι Παρέμβασης στη Δομή Σύμφωνα με την απαγορευτική αρχή (exlusion principle) του Wolfgang Pauli (1925) είναι αδύνατο στο ίδιο άτομο να υπάρχουν δύο ηλεκτρόνια με ίδιους ό- λους τους κβαντικούς τους αριθμούς. Ενδεικτικά στον Πίνακα 1, δίδονται οι τιμές των κβαντικών αριθμών των τριών πρώτων ηλεκτρονικών στοιβάδων K, L, M. 2.4 Παραδείγματα ατομικών τροχιακών Ο χαρακτηρισμός ενός ατομικού τροχιακού ως 1s, σημαίνει ότι έχει n = 1, l = 0, m l = 0 και m s = 1/2 ή 1/2. O χαρακτηρισμός 1s 2, σημαίνει ότι δύο ηλεκτρόνια με αντίθετο μαγνητικό spin, βρίσκονται στη θέση χαμηλής ενέργειας της πρώτης (Κ) στοιβάδας. Αντίστοιχα ο ηλεκτρονικός συμβολισμός 2s 2, δείχνει ότι δύο ηλεκτρόνια (με αντίθετο μαγνητικό spin) βρίσκονται στη θέση χαμηλής ενέργειας της δεύτερης (L) στοιβάδας. Σύμφωνα με τον προηγούμενο τύπο (2n 2 ) ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων των στοιβάδων K, L, M, N, O είναι αντίστοιχα 2, 8, 18, 32, 50 ηλεκτρόνια. Ο μέγιστος αριθμός τροχιακών που χαρακτηρίζονται ως s, p, d, f είναι αντίστοιχα: 2, 6, 10, 14. Στον Πίνακα 2.1 δίνεται ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων και οι κβαντικοί αριθμοί των στοιβάδων Κ, L, M. Το 1s τροχιακό απεικονίζεται ως σφαίρα ακτίνας r (Σχήμα 2.3). z y x Σχήμα 2.3: Απεικόνιση του 1s τροχιακού Αντίστοιχη θα είναι και η απεικόνιση των 2s,3s, 4s ατομικών τροχιακών και το μόνο που αλλάζει είναι το μέγεθος της σφαίρας επάνω στην οποία υπάρχει

26 Κεφ. 2: Ατομική Δομή και Δεσμοί 27 Πίνακας 2.1: Μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων και οι κβαντικοί αριθμοί των στοιβάδων Κ, L, M Στοιβάδα n l m l m s Μ συνολικά 18 ηλεκτρόνια L συνολικά 8 ηλεκτρόνια Κ συνολικά 2 ηλεκτρόνια (10 d ηλεκτρόνια) 1 (6 p ηλεκτρόνια) 0 (2 s ηλεκτρόνια) 1 (6 p ηλεκτρόνια) 0 (2 s ηλεκτρόνια) 0 (2 s ηλεκτρόνια) /2 1/2 +1/2 1/2 +1/2 1/2 +1/2 1/2 +1/2 1/2 +1/2 1/2 +1/2 1/2 +1/2 1/2 +1/2 1/2 +1/2 1/2 +1/2 1/2 +1/2 1/2 +1/2 1/2 +1/2 1/2

27 28 Μέρος Ι: Συσχέτιση Δομής και Συμπεριφοράς και Μέθοδοι Παρέμβασης στη Δομή μέγιστη πιθανότητα να βρίσκεται το ηλεκτρόνιο. Η ακτίνα της σφαίρας αυτής θα αυξάνεται καθώς θα αυξάνεται η τιμή του n. Τροχιακά με l=1 χαρακτηρίζονται ως p. Για παράδειγμα τροχιακό με τιμές n=2, l=1 και m l=0 θα είναι το 2p z τροχιακό που απεικονίζεται στο Σχήμα 2.4. z y x Σχήμα 2.4: Απεικόνιση 2p z ατομικού τροχιακού Η απεικόνιση d ή f τροχιακών είναι περισσότερο σύνθετη. Στο Σχήμα 2.5 δίδεται η απεικόνιση των d ηλεκτρονίων. (x 2 2 y ) z y x Σχήμα 2.5: Απλουστευμένη απεικόνιση d 2 2 (x -y ) τροχιακών Η ηλεκτρονιακή διαμόρφωση επιλεγμένων χημικών στοιχείων δίδεται στον Πίνακα 2.2.

28 Κεφ. 2: Ατομική Δομή και Δεσμοί 29 Πίνακας 2.2: Ηλεκτρονική διαμόρφωση επιλεγμένων χημικών στοιχείων Στοιχείο Ηλεκτρονικές Στοιβάδες/Τροχιακά Aτομικός Aριθμός Κ 1s 1 H 1 2 He 2 L 2s 2p 3 Li Be B C N O F Ne M 3s 3p 3d 11 Na Mg Αl Si P S Cl Ar N 4s 4p 4d 4f 19 K Ca Sc Ti V Cr * 1 25 Mn Fe Co O 5s 5p 5d 5f P 6s 6p 6d

29 30 Μέρος Ι: Συσχέτιση Δομής και Συμπεριφοράς και Μέθοδοι Παρέμβασης στη Δομή Στοιχείο Ηλεκτρονικές Στοιβάδες/Τροχιακά Aτομικός Aριθμός Κ 1s L 2s 2p M 3s 3p 3d N 4s 4p 4d 4f 28 Ni Cu * 1 31 Ga Ge Se O 5s 5p 5d 5f 39 Y Ag Te P 6s 6p 6d 79 Au Pb K L M N O P Q 1s 2s 2p 3s, 3p, 3d 4s, 4p, 4d, 4f 5s, 5p, 5d, 5f 6s, 6p, 6d 7s U = 2 *2, 6 * 2, 6, 10 * 2, 6, 10, 14 * 2, 6, 10, 3 *2, 6, 1 *2 Παράδειγμα: To χημικό στοιχείο νέον (Ne) έχει 10 ηλεκτρόνια. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει πλήρεις τις Κ (2e) και L (8e) στοιβάδες. H ηλεκτρονική διαμόρφωση του στοιχείoυ Νe θα είναι: 1s 2 2s 2 2p 6. Τούτο σημαίνει ότι το στοιχείο αυτό έχει 2 τροχιακά μορφής s στην πρώτη στοιβάδα (Κ) και 8 τροχιακά στην δεύτερη στοιβάδα L. Από τα τροχιακά της δεύτερης στοιβάδας τα 2 είναι s και τα 6 είναι τροχιακά p. Το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου βρίσκεται κανονικά στο κατώτερο δυνατό ενεργειακό επίπεδο με αποτέλεσμα η πιο πιθανή θέση του να είναι στην επιφάνεια σφαίρας με ακτίνα ίση με την ακτίνα του ατόμου του υδρογόνου. Τα δύο ηλεκτρόνια του ατόμου του ηλίου (He) καλύπτουν την στοιβάδα Κ με αποτέλεσμα το στοιχείο αυτό να είναι πολύ σταθερό και να μην ενώνεται με άλλα στοιχεία. Το στοιχείο λίθιο (Li), με 3 περιφερειακά ηλεκτρόνια έχει ηλεκτρονική διαμόρφωση 1s 2 2s.

30 Κεφ. 2: Ατομική Δομή και Δεσμοί Περιοδικός πίνακας Τα χημικά στοιχεία με βάση τον ατομικό τους αριθμό, δηλαδή τον αριθμό των πρωτονίων που έχουν στον πυρήνα τους κατατάσσονται στον λεγόμενο Περιοδικό Πίνακα (Π.Π.) των χημικών στοιχείων (Πίνακας 2.3). O περιοδικός πίνακας αποτελείται από ομάδες (στήλες) και περιόδους (οριζόντιες γραμμές). Τα στοιχεία κάθε ομάδας έχουν κοινές ιδιότητες. Ο αύξων αριθμός της κατάταξης στο Π.Π. αποτελεί τον ατομικό αριθμό Ζ που είναι ίσος με τον αριθμό των πρωτονίων (και φυσικά των ηλεκτρονίων) των χημικών στοιχείων. Η τοποθέτηση των ηλεκτρονίων στις στοιβάδες και υποστοιβάδες των ατόμων γίνεται με βάση την μικρότερη δυνατή συνολική ενέργεια αυτών. Η σχετική ενέργεια των τροχιακών ακολουθεί τη σειρά (κατά αυξανόμενες τιμές): 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s~5d < 4p < 6p < 5f 6d φορά αυξανόμενης ενέργειας Απεικόνιση της ενεργειακής θέσης των ατομικών τροχιακών δίδεται στο Σχήμα 2.6. Παρατήρηση: Η παραπάνω ενεργειακή κατάταξη των τροχιακών εξηγεί γιατί π.χ. στο στοιχείο κάλιο τοποθετείται ένα ηλεκτρόνιο στο τροχιακό 4s ενώ υπάρχει κενό στην θέση 3d, γεγονός που δικαιολογείται από την ενέργεια των τροχιακών και εξηγεί και τον κανόνα του Βury για τη στοιβάδα σθένους (σύμφωνα με αυτή ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων της εξωτερικής στοιβάδας των ατόμων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό 8). Κατά παρόμοιο τρόπο στα μεταβατικά στοιχεία [σκάνδιο (21) μέχρι νικέλιο (28)] τα επιπλέον ηλεκτρόνια αντί να τοποθετηθούν στην 4p προστίθενται στην 3d (ενώ στα προηγούμενα στοιχεία η 3d είναι κενή).

31 Κεφ. 2: Ατομική Δομή και Δεσμοί 43 Ασκήσεις - Ερωτήσεις 1. Λαμβάνοντας υπ όψη ότι τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονίων καθορίζονται από τους τέσσερες κβαντικούς αριθμούς (n = 0, 1, 2,, l = n 1, m l = , m s = ±1/2), δώστε τις τιμές των ηλεκτρονίων της L ηλεκτρονιακής στοιβάδας. 2. Ποιες οι τιμές των κβαντικών αριθμών των 4p ατομικών τροχιακών. Πόσα τέτοια τροχιακά υπάρχουν. 3. Ποια η ηλεκτρονιακή διαμόρφωση στις στοιβάδες και υποστοιβάδες ενός ατόμου με ατομικό αριθμό Ζ = 18. Η τοποθέτηση των ηλεκτρονίων γίνεται κανονικά. Απάντηση: Επειδή ο ατομικός αριθμός δηλώνει τον αριθμό των ηλεκτρονίων, το άτομο έχει 18 ηλεκτρόνια. Λαμβανομένου υπ όψη ότι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε κάθε στοιβάδα είναι 2n 2, θα υπάρχουν στην Κ = = 2, L = = 8 και στην Μ = 8 (δηλαδή τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια. Υπ όψη ότι η L θα μπορούσε να δεχθεί μέχρι και = 18 ηλεκτρόνια). Τα 2 ηλεκτρόνια της Κ είναι s ηλεκτρόνια επειδή l=0, άρα συμβολίζονται ως 1s 2. Αντίστοιχα, τα 8 ηλεκτρόνια της L θα συμβολίζονται ως 2s 2 2p 6 και τα 8 ηλεκτρόνια της Μ ως 3s 2 3p 6. Η συνολική διαμόρφωση, λοιπόν, θα είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p Ποιά η ηλεκτρονιακή διαμόρφωση ενός στοιχείου με ατομικό αριθμό (Ζ) = 12. Πόσα ηλεκτρόνια έχει η εξωτερική του στοιβάδα; 5. Γράψτε τους κβαντικούς αριθμούς ενός 3p τροχιακού. 6. Ποιες είναι οι κύριες διαφορές μεταξύ ετεροπολικού, ομοιοπολικού και μεταλλικού δεσμού.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το ατοµικό πρότυπο του Bohr καθώς και τα µειονεκτήµατά του. Να υπολογίζει την ενέργεια που εκπέµπεται ή απορροφάται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

ΤΟ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 682 ΤΟ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Παπαχρήστου Βασίλειος Χημικός, MSc στη διδακτική της Χημείας vasipa@in.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν CD-Rom αποτελείται από τέσσερις ενότητες: Η πρώτη ενότητα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Θέµατα Σωστού/Λάθους και Πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Το 17Cl σχηµατίζει ενώσεις µε ένα µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντομηχανική εικόνα του ατομικού μοντέλου

Κβαντομηχανική εικόνα του ατομικού μοντέλου Κβαντομηχανική εικόνα του ατομικού μοντέλου 1. Ερώτηση: Τι είναι η κβαντομηχανική; H κβαντομηχανική, είναι η σύγχρονη αντίληψη μιας νέας μηχανικής που μπορεί να εφαρμοστεί στο μικρόκοσμο του ατόμου. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1. Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή; Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, λέγεται ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή.

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Βασικός σκοπός της Τεχνολογίας Παραγωγής, είναι η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας αντικειμένων επιθυμητής μορφής και ιδιοτήτων. Για την παραγωγή αυτή χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 1.2 Καταστάσεις των υλικών 1. Συμπληρώστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα 2 2. Πώς ονομάζονται οι παρακάτω μετατροπές της φυσικής κατάστασης; 3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Παραγωγικές Διεργασίες Eξαγωγική Μεταλλουργία

Διαβάστε περισσότερα

2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος

2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος 2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος Όπως είναι γνωστό από την καθημερινή εμπειρία τα περισσότερα σώματα που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος

Περιεχόμενα. Πρόλογος v Πρόλογος Η πλήρης κατανόηση της συσχέτισης μεταξύ της δομής και των ιδιοτήτων των υλικών αποτελεί την βασική προϋπόθεση όχι μόνο της δυνατότητας επιλογής του καταλληλότερου υλικού για συγκεκριμένη εφαρμογή,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 2-1 Ένας φύλακας του ατομικού ρολογιού καισίου στο Γραφείο Μέτρων και Σταθμών της Ουάσιγκτον. 2-2 Άτομα στην επιφάνεια μιας μύτης βελόνας όπως φαίνονται μεηλεκτρονικόμικροσκό 2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. A2. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n = 2 και m l = 0 είναι: α. 4 β.3 γ.2 δ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. A2. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n = 2 και m l = 0 είναι: α. 4 β.3 γ.2 δ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστ απάντηση. Α1. Ένα τροχιακό χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων 1. Ερώτηση: Ποια θεωρούνται θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου και γιατί; Θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου είναι: η ατομική ακτίνα, η ενέργεια ιοντισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-191-9

ISBN 978-960-456-191-9 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-191-9 Copyright, Ιανουάριος 2010, Σέμος Αναστάσιος, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνα Φυσική. Κβαντική Θεωρία. Ατομική Φυσική. Μοριακή Φυσική. Πυρηνική Φυσική. Φασματοσκοπία

Μοντέρνα Φυσική. Κβαντική Θεωρία. Ατομική Φυσική. Μοριακή Φυσική. Πυρηνική Φυσική. Φασματοσκοπία Μοντέρνα Φυσική Κβαντική Θεωρία Ατομική Φυσική Μοριακή Φυσική Πυρηνική Φυσική Φασματοσκοπία ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Φωτόνια: ενέργεια E = hf = hc/λ (όπου h = σταθερά Planck) Κυματική φύση των σωματιδίων της ύλης:

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντική µηχανική. Τύχη ή αναγκαιότητα. Ηµερίδα σύγχρονης φυσικής Καραδηµητρίου Μιχάλης

Κβαντική µηχανική. Τύχη ή αναγκαιότητα. Ηµερίδα σύγχρονης φυσικής Καραδηµητρίου Μιχάλης Κβαντική µηχανική Τύχη ή αναγκαιότητα Ηµερίδα σύγχρονης φυσικής Καραδηµητρίου Μιχάλης Ηφυσικήστόγύρισµα του αιώνα «Όλοι οι θεµελιώδεις νόµοι και δεδοµένα της φυσικής επιστήµης έχουν ήδη ανακαλυφθεί και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 3. Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή

Περιεχόμενα 3. Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή Περιεχόμενα 3 Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή Πρόλογος Η Χημική Τεχνολογία άρχισε να εμφανίζεται ως ανεξάρτητη επιστήμη κατά το τέλος του 18 ου και αρχές του 19 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 2011

Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 2011 Βοβός - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ISBN 978-96-46-28-9 Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 211 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Eλληνικού νόμου (N.2121/1993

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 ο. Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας. Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα

Μάθημα 10 ο. Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας. Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα Μάθημα 10 ο Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα Σχέση σειράς συμπλήρωσης τροχιακών και ΠΠ Μνημονικός κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Τα αγώγιμα υλικά Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Mακροσκοπικά η ηλεκτρική συμπεριφορά των υλικών είναι: Τα ηλεκτρόνια μπορούν να κινηθούν ελεύθερα στο κρυσταλλικό πλέγμα I=V/R {R=ρL/S, σ=1/ρ

Διαβάστε περισσότερα

TSIRIKOS Group. www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

TSIRIKOS Group. www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TSIRIKOS Group www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] Οι εξοπλισμοί και τα εξαρτήματά επεξεργασίας τροφίμων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κώδικες GMP (Good Manufacturing Practices) και GHP (Good

Διαβάστε περισσότερα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 1 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 9-1. Ποια είναι τα «υποατομικά σωματίδια»: 1. Τα πρωτόνια (ρ). Κάθε πρωτόνιο είναι ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο με μία μονάδα θετικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών Εισαγωγή 1 1 Εισαγωγή Βατάλης Αργύρης 1.1 Ο κόσμος των υλικών Tα υλικά αποτελούν μέρος της βάσης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες και το επίπεδο ζωής επηρεάζονται σε μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ EΠIMEΛEIA BAMNIEΣ ΔHMHTΡHΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Τρεις κύριες ζώνες: Ζώνη μετάλλου συγκόλλησης (ζώνη τήξης) Θερμικά επηρεασμένη ζώνη (ζώνη μετασχηματισμών σε στερεή κατάσταση) Μέταλλο βάσης (ανεπηρέαστο υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου Οργανική Χημεία Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου 1. Γενικά Δυνατότητα προσδιορισμού δομών με σαφήνεια χρησιμοποιώντας τεχνικές φασματοσκοπίας Φασματοσκοπία μαζών Μέγεθος, μοριακός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική Ακτίνα ατομική ακτίνα δραστικού μείωση δραστικό πυρηνικό φορτίο και ο κύριος κβαντικός αριθμός των εξωτ. ηλεκτρονίων

Ατομική Ακτίνα ατομική ακτίνα δραστικού μείωση δραστικό πυρηνικό φορτίο και ο κύριος κβαντικός αριθμός των εξωτ. ηλεκτρονίων ATOMIKH AKTINA Ατομική Ακτίνα ορίζεται ως το μισό της απόστασης μεταξύ δύο γειτονικών ατόμων, όπως αυτά διατάσσονται στο κρυσταλλικό πλέγμα του στοιχείου. Η ατομική ακτίνα ενός στοιχείου: Κατά μήκος μιας

Διαβάστε περισσότερα

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. 2. Σε 2 mol NH 3 περιέχεται ίσος αριθμός μορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ. Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο. 1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ. Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο. 1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο. 1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη. 1. Σώματα, όπως ο πλαστικός χάρακας ή το ήλεκτρο, που αποκτούν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε ελαφρά

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες :

6.1 Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες : 40 6. ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Τα τεχνικά μεταλλικά υλικά χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : στα σιδηρούχα και τα μη σιδηρούχα. Τα σιδηρούχα μεταλλικά υλικά περιλαμβάνουν κυρίως τους χάλυβες και τους χυτοσιδήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονιακές Κατανοµή

ηλεκτρονιακές Κατανοµή ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 1. ίνεται ο πίκας: Σύµβολο Στοιχείου Να Ηλεκτρονιακή Κατανοµή X K (2) L(4) Ψ K (2) L(8) M(7) Ζ K (2) L(7) αντιγράψετε τον πίκα Οµάδα Π.Π. στη κόλλα Περίοδος Π.Π. σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Ο κυματοσωματιδιακός δυισμός της ύλης

Κεφάλαιο 2. Ο κυματοσωματιδιακός δυισμός της ύλης ΤΕΤΥ Σύγχρονη Φυσική Κεφ. 2-1 Κεφάλαιο 2. Ο κυματοσωματιδιακός δυισμός της ύλης Εδάφια: 2.a. Η σύσταση των ατόμων 2.b. Ατομικά φάσματα 2.c. Η Θεωρία του Bohr 2.d. Η κυματική συμπεριφορά των σωμάτων: Υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΘΜΟΣ :. % Θέμα 1 Ο 1. Ατομικό τροχιακό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Κατηγορίες κραμάτων αλουμινίου Ελατά κράματα Κράματα τα οποία παράγονται σε κολώνες ή πλάκες οι οποίες στη συνέχεια υφίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Γράψτε την τετράδα των κβαντικών αριθμών που χαρακτηρίζει τα ακόλουθα ηλεκτρόνια: (α) Το εξώτατο ηλεκτρόνιο του ατόμου Rb. (β) Το ηλεκτρόνιο που κερδίζει το ιόν S

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Aγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: 2012-2013 Μάθημα: Χημεία Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία:

Γυμνάσιο Aγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: 2012-2013 Μάθημα: Χημεία Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία: Γυμνάσιο Aγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: 2012-2013 Μάθημα: Χημεία Τάξη Β Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία: 1) Να γράψετε τι ονομάζεται μείγμα; 2) Να γράψετε τι ονομάζεται ετερογενές μείγμα; 3) Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια να δοθούν οι «σύγχρονες» απόψεις γύρω από τη δομή του ατόμου. Είναι πραγματικά μια δύσκολη προσπάθεια μια

Διαβάστε περισσότερα

1.12 Ηλεκτρονιακά κύματα και χημικοί δεσμοί

1.12 Ηλεκτρονιακά κύματα και χημικοί δεσμοί 1.12 Ηλεκτρονιακά κύματα και χημικοί δεσμοί Ο Lewis πρότεινε το μοντέλο του κοινού ηλεκτρονιακού ζεύγους των δεσμών το 1916, σχεδόνμιαδεκαετίαπριναπότηθεωρίατουde Broglie τηςδυαδικότηταςκύματος-σωματιδίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:.

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24.05.2011 ΧΡΟΝΟΣ : 10.30 12.30 ( Χημεία - Φυσιογνωστικά)

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Γ / Γυμνασίου Περιοδικός Πίνακας και Αλκάλια ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ

Διαγώνισμα Χημείας Γ / Γυμνασίου Περιοδικός Πίνακας και Αλκάλια ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ Διαγώνισμα Χημείας Γ / Γυμνασίου Περιοδικός Πίνακας και Αλκάλια ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ 1. Να συμπληρώσετε την ακροστιχίδα που αφορά τον Περιοδικό Πίνακα: 1. Π _ 1. Ο πίνακας έχει επτά 2. _ Ε _ 2. Τα περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα επαναλαμβανόμενο περιοδικά φαινόμενο, έχει μία συχνότητα επανάληψης μέσα στο χρόνο και μία περίοδο. Επειδή κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012 Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Τα χημικά στοιχεία μιας κύριας ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Χημείας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΧΗΜ 021 Χειμερινό Εξάμηνο 2008

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Χημείας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΧΗΜ 021 Χειμερινό Εξάμηνο 2008 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Χημείας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΧΗΜ 021 Χειμερινό Εξάμηνο 2008 Κωνσταντίνος Ζεϊναλιπούρ Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2008 ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Στην κβαντομηχανική ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. ιάλεξη 1 η

Εισαγωγή. ιάλεξη 1 η Εισαγωγή ιάλεξη 1 η Ύλη πρώτου µαθήµατος Επιστήµη των υλικών οµή της ύλης Iδιότητες της ύλης Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας ύλης Κατηγορίες ακτινοβολίας Βασική ατοµική θεωρία οµή του ατόµου Στοιχεία, ισότοπα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκός Ε.Β=8,9g/cm 3 (χάλυβας=7,8g/cm 3 ) (αλουμίνιο 2,7g/cm 3 ) Σημείο τήξης 1084,6 C. Πολύ καλός αγωγός του ηλεκτρισμού

Χαλκός Ε.Β=8,9g/cm 3 (χάλυβας=7,8g/cm 3 ) (αλουμίνιο 2,7g/cm 3 ) Σημείο τήξης 1084,6 C. Πολύ καλός αγωγός του ηλεκτρισμού Εισαγωγή - Φυσ. Μετ. με Si με Sn με Pb με P με Zn με Cd με Cr Ε.Β=8,9g/cm 3 (χάλυβας=7,8g/cm 3 ) (αλουμίνιο 2,7g/cm 3 ) Σημείο τήξης 1084,6 C Πίνακας ηλεκτρικής και θερμικής αγωγιμότητας Πολύ καλός αγωγός

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9ο. Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας

Μάθημα 9ο. Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Μάθημα 9ο Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Πολύ-ηλεκτρονιακά άτομα Θωράκιση- διείσδυση μεταβάλλει την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Δεύτερη Φάση) Κυριακή, 13 Απριλίου 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: Το δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) σελίδες και έξι (6) θέματα. Να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα Θεωρία 9.1. Τι είναι ο περιοδικός πίνακας; Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στης Χημείας. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6)

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας το r με r n, έχουμε: Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας n=1, βρίσκουμε την τροχιά με τη μικρότερη ακτίνα n: Αντικαθιστώντας την τελευταία εξίσωση στη 2.6, παίρνουμε: Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ Τµήµατα ΧΗΜΕΙΑ 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη 9.30-10.15 Παρασκευή 11.30 13.15 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Φυτική Παραγωγή Πέµπτη 8.30-12.30 Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ασβέστιο. Calcium στερεό 40,078. Πυκνότητα. Άνθρακας. Carbon στερεό 3642! 12,0107 3642! Πυκνότητα 18.350. Χλώριο. Chlorine αέριο -101,5 35,453 -34,04

Ασβέστιο. Calcium στερεό 40,078. Πυκνότητα. Άνθρακας. Carbon στερεό 3642! 12,0107 3642! Πυκνότητα 18.350. Χλώριο. Chlorine αέριο -101,5 35,453 -34,04 Αργίλιο Al Aluminium στερεό 13 26,9815386 2,375 As 660,32 74,92160 5,22 5000 10,811 2,08 1,378 C 615! Cl 2076 3927 16.200 3,515 1484 35,453 1,5625 24 51,9961 3810 58,933195 18.350 7,75 Cu -101,5-34,04

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα)

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα) Ατομικές θεωρίες (πρότυπα) 1. Αρχαίοι Έλληνες ατομικοί : η πρώτη θεωρία που διατυπώθηκε παγκοσμίως (καθαρά φιλοσοφική, αφού δεν στηριζόταν σε καμιά πειραματική παρατήρηση). Δημόκριτος (Λεύκιπος, Επίκουρος)

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 22 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 35 1. Για το άτοµο του χλωρίου, δίνεται ότι: 17 Cl α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s.

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. Κεφάλαιο 1 Το Φως Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. Το φως διαδίδεται στο κενό με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. 3 Η ταχύτητα του φωτός μικραίνει, όταν το φως

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

εκποµπής (σαν δακτυλικό αποτύπωµα)

εκποµπής (σαν δακτυλικό αποτύπωµα) Το πρότυπο του Bοhr για το άτοµο του υδρογόνου (α) (β) (γ) (α): Συνεχές φάσµα λευκού φωτός (β): Γραµµικό φάσµα εκποµπής αερίου (γ): Φάσµα απορρόφησης αερίου Κάθε αέριο έχει το δικό του φάσµα εκποµπής (σαν

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά κύματα. Οδηγούντα κύματα de Broglie. Τα όρια της θεωρίας Bohr. h pc p

Υλικά κύματα. Οδηγούντα κύματα de Broglie. Τα όρια της θεωρίας Bohr. h pc p University of Ioannina Deartment of Materials Science & Engineering Comutational Materials Science τική Θεωρία της Ύλης ιδάσκων: Λευτέρης Λοιδωρίκης Π1, 7146, elidorik@cc.uoi.gr cmsl.materials.uoi.gr/elidorik

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες φυσικών επιστημών Ι και αναπαραστάσεις

Έννοιες φυσικών επιστημών Ι και αναπαραστάσεις Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Έννοιες φυσικών επιστημών Ι και αναπαραστάσεις Ενότητα 6: Ατομικό μοντέλο, άτομα, μόρια, δομή ατόμου Καθηγητής: Καριώτογλου Πέτρος (pkariotog@uowm.gr)

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός.

2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός. 2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός. 11.1. Ποια είδη χημικών δεσμών γνωρίζετε; Υπάρχουν δύο βασικά είδη χημικών δεσμών: ο ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός και ο ομοιοπολικός

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: Καρυπίδης Φίλιππος, Eκδόσεις Zήτη, Σεπτέμβριος 2008

Copyright: Καρυπίδης Φίλιππος, Eκδόσεις Zήτη, Σεπτέμβριος 2008 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-???? Copyright: Καρυπίδης Φίλιππος, Eκδόσεις Zήτη, Σεπτέμβριος 2008 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ B. ΧYΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Είναι κράµατα Fe-C-Si. Η µικροδοµή και οι ιδιότητές τους καθορίζονται από τις π(c), π(si) και τους ρυθµούς απόψυξης. Οι χυτοσίδηροι

Διαβάστε περισσότερα

7.a. Οι δεσμοί στα στερεά

7.a. Οι δεσμοί στα στερεά ΤΕΤΥ Σύγχρονη Φυσική Κεφ. 7-1 Κεφάλαιο 7. Στερεά Εδάφια: 7.a. Οι δεσμοί στα στερεά 7.b. Η θεωρία των ενεργειακών ζωνών 7.c. Νόθευση ημιαγωγών και εφαρμογές 7.d. Υπεραγωγοί 7.a. Οι δεσμοί στα στερεά Με

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 9

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 9 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 9 Χηµεία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων Ενέργεια που µεταφέρει ένα φωτόνιο: Ε φωτονίου = h f f: συχνότητα φωτονίου h: σταθερά του Planck Ενέργεια ηλεκτρονίου:

Διαβάστε περισσότερα

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός του στοιχείου Χ 2. Δίνεται 40 Ca. Βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Απαρχές Σύμπαντος Ύλη - Ενέργεια E = mc 2 Θεμελιώδεις καταστάσεις ύλης Στερεά Υγρή Αέριος Χημικές μορφές ύλης Χημικά στοιχεία Χημικές ενώσεις Χημικά στοιχεία 92 στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Από τις καταστάσεις της ύλης τα αέρια και τα υγρά δεν παρουσιάζουν κάποια τυπική διάταξη ατόμων, ενώ από τα στερεά ορισμένα παρουσιάζουν συγκεκριμένη διάταξη ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (2η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων

Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (2η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Σχολικό βιβλίο Άλγεβρα Α' Λυκείου Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Μπορείτε να αντιγράψετε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕ (α) Ανθρακούχοι και κραματωμένοι χάλυβες (β) Χυτοκράματα (γ) Ταχυχάλυβες (δ) Σκληρομέταλλα (ε) Κεραμικά υλικά (στ) Βιομηχανικός αδάμας (ζ) Συνθετικά υπέρσκληρα

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων

2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων 2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων Θεωρία 7.1. Ποια είναι η εικόνα του ατόμου σύμφωνα με τον Bohr; Μία πολύ απλή εικόνα σχετικά με το άτομο, ξεπερασμένη βέβαια σήμερα, μας έχει δώσει ο Bohr, εμπνευσμένος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Χημεία ΙΙ. Ηλεκτροχημικά στοιχεία. Κεφ.1 Ηλεκτροδιαλυτική τάση. Σημειώσεις για το μάθημα. Ευκλείδου Τ. Παναγιώτου Σ. Γιαννακουδάκης Π.

Φυσική Χημεία ΙΙ. Ηλεκτροχημικά στοιχεία. Κεφ.1 Ηλεκτροδιαλυτική τάση. Σημειώσεις για το μάθημα. Ευκλείδου Τ. Παναγιώτου Σ. Γιαννακουδάκης Π. Σημειώσεις για το μάθημα Φυσική Χημεία ΙΙ Ηλεκτροχημικά στοιχεία Κεφ.1 Ηλεκτροδιαλυτική τάση Ευκλείδου Τ. Παναγιώτου Σ. Γιαννακουδάκης Π. Τμήμα Χημείας ΑΠΘ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΛΥΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 1.1 των µετάλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 0 ΜΑΪΟΥ 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί 1 2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ 2.1 Γενικά Τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, που μπορούν να βρεθούν ελεύθερα και να διατηρούν τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκουν, λέγονται μόρια. Τα ελάχιστα σωματίδια της

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα