ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ για το ΕΡΓΟ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ - 41303 για το ΕΡΓΟ:"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ για το ΕΡΓΟ: «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Υποβρύχια καλώδια 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 400 kv ΤΟΜΟΣ IV- : ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ +/-100 MVAr («SVC») (ΦΥΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ προς συµπλήρωση από τους ιαγωνιζόµενους) ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

2 Νο (Α/Α) 1 OUTDOOR 170 kv EQUIPMENT ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 170 kv TITLE (ΤΙΤΛΟΣ) CODΕ - LAST REVISION (ΚΩ ΙΚΟΣ - TEΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) 1.1 POST INSULATORS ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ 150 kv 1.2 SINGLE CORE UNDERGROUND 150 kv CABLES WITH CROSS LINKED POLYETHYLENE INSULATION (XLPE) ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩ ΙΑ 150 kv ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (XLPE) 1.3 SINGLE-POLE OUTDOOR TYPE SEALING ENDS SUITABLE FOR XLPE, 87/150 (170) KV, SINGLE CORE CABLES ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΑ XLPE 87/150 (170) KV kv CURRENT TRANSFORMERS ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 150 kv TD-80/1 12/2008 TD-04/5 (ή TD-4-3A) TD-28/5 (ή TD-28A-1) 02/ /2009 SS-56/1 06/ kv INDUCTIVE TYPE OUTDOOR VOLTAGE ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΣΕΩΣ 150 kv SS-112/1 06/ kv METAL OXIDE SURGE ARRESTERS WITHOUT GAPS ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙ ΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΙΑΚΕΝΑ 2 STATIC VAR COMPENSATOR (SVC) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ (SVC) 3 PROTECTΙON SYSTEMS OF EQUIPMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ SS-135/5 04/2010 TD-91/3 3/2013 TD-91/3 3/ DIGITAL CONTROL SYSTEM ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 5 LV DC 110 V EQUIPMENT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ.Ρ. 110 V ΤΟΜΟΣ ΙV_Α ΤΠ Κεφάλαιο 4 ΤΟΜΟΣ ΙV_Α ΤΠ Κεφάλαιο V NICKEL-CADMIUM RECHARGEABLE BATTERIES FOR 150/20 KV SUBSTATIONS, HAVING THE 20 KV PRIMARY EQUIPMENT INSTALLED INSIDE THE CONTROL BUILDING (20 KV METALCLAD PANELS) ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ 110 V DC ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20 KV, ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 20 KV ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΤΑΛΛΟΕΝ Ε ΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 20 KV) TD-86/1 06/ BATTERY CHARGER FOR 110 V NICKEL-CADMIUM RECHARGEABLE BATTERIES, FOR 150/20 KV SUBSTATIONS, HAVING THE 20KV PRIMARY EQUIPMENT INSTALLED INSIDE THE CONTROL BUILDING (20 KV METALCLAD PANELS) ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑ ΜΙΟΥ 110 V Σ.Ρ. ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20 KV, ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 20 KV ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΤΑΛΛΟΕΝ Ε ΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 20 KV) TD-87/2 06/2007

3 σύµφωνα µε of 1 ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 170 kv OUTDOOR 170 kv EQUIPMENT 1.1 ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ 150 kv POST INSULATORS Προδιαγραφή ΝΕΜ: TD-80/1, 12/2008 Specification DNEM: TD-80/1, 12/ Kατασκευαστής Manufacturer 2 Τύπος Type 3 Εύρος θερµοκρασίας περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία Ambient temperature range during operation 4 Είδος υλικού του εξωτερικού περιβλήµατος των µονωτήρων Material of the outer housing of the insulators 5 Είδος υλικών του εσωτερικού µέρους των µονωτήρων Material on the inner part of the insulators 6 Χρώµα της πορσελάνης Color of the porcelain 7 Προσδιορισµός των µονωτήρων µε βάση των κανονισµό IEC Designation of the insulators as per IEC Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου εν υγρώ Power frequency withstand voltage wet kv 9 Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση Lightning impulse voltage withstand kv 10 Ύψος των µονωτήρων Height of the insulators mm 11 Μήκος ερπυσµού Creepage distance of the outer housing mm 12 Φορτίο αστοχίας Failing load α Κάµψη Bending Nm β Στρέψη torsion Nm γ Εφελκυσµό tension δ Συµπίεση compression 13 Μέγιστη ονοµαστική διάµετρος του µονωτικού µέρους Maximum nominal diameter of the insulating part mm 0 C 14 ιάµετρος κύκλου κλίσης του µεταλλικού εξαρτήµατος εφαρµογής κάτω µέρους Bottom metal fitting pitch cirele diameter mm 15 ιάµετρος κύκλου κλίσης του µεταλλικού εξαρτήµατος εφαρµογής κορυφής Top metal fitting pitch circle diameter mm 16 Είδος υλικού όλων των µεταλλικών εξαρτηµάτων εφαρµογής Type of material of all metal fittings 17 Αριθµός µονάδων από τις οποίες αποτελείται ο µονωτήρας Number of units of which the insulators consist 18 Αριθµός των κοχλίων για το µεταλλικό εξάρτηµα εφαρµογής της κορυφής Number of bolts for the top metal fitting 19 Αριθµός των κοχλίων για το µεταλλικό εξάρτηµα εφαρµογής του κάτω µέρους Number of bolts for the bottom metal fitting 20 Μέγεθος των οπών για τους κοχλίες όλων των µεταλλικών εξαρτηµάτων εφαρµογής Size of the bolt holes for all metal fittings 21 Μέγιστη ονοµαστική διάµετρος του προσώπου ανάρτησης όλων των εξαρτηµάτων εφαρµογής Nominal maximum diameter of mounting face of all metal fittings mm 22 Είναι όλο το συνδετικό υλικό όπως κοχλίες περικόχλια και παράκυκλοι µέρος της προµήθειας; Are all connecting parts such as bolts, nuts and washers part of the supply? Είναι όλο το συνδετικό υλικό όπως κοχλίες, περικόχλια και παράκυκλοι από Are all connecting parts such as bolts, nuts and washers of hot-dip galvanized 23 γαλβανισµένο εν θερµώ χάλυβα; steel? 24 Βάρος του κάθε µονωτήρα Weight of each insulator kg

4 σύµφωνα µε of 1.2 ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩ ΙΑ 150 kv ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (XLPE) Προδιαγραφή ΝΕΜ TD-04/5 (ή TD-4-3A) SINGLE CORE UNDERGROUND 150 kv CABLES WITH CROSS LINKED POLYETHYLENE INSULATION (XLPE) Specification DNEM TD-04/5 (or TD-4-3A) A ΑΓΩΓΟΣ CONDUCTOR 1 Ονοµαστική διατοµή αγωγού Nominal conductor cross section mm 2 2 Υλικό αγωγού Conductor material 3 Ελάχιστη εξωτερική διάµετρος Minimum outer diameter mm 4 Μέγιστη εξωτερική διάµετρος Maximum outer diameter mm 5 Μέγιστη αντίσταση αγωγού σε συνεχές ρεύµα στους 20 C DC resistance at 20 C µω/m 6 Αντίσταση αγωγού σε Ε.Ρ. στους 90 C AC resistance at 90 C µω/m 7 Αριθµός συρµατιδίων Number of wires 8 Ονοµαστική διάµετρος κάθε συρµατιδίου Nominal diameter of each wire Β ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ SEMICONDUCTOR LAYERS 1 Ηµιαγώγιµο στρώµα υλικού Conductor semiconducting layer α Ονοµαστικό πάχος Nominal thickness mm β Ελάχιστη εξωτερική διάµετρος Minimum outer diameter mm γ Μέγιστη εξωτερική διάµετρος Maximum outer diameter mm δ Ειδική ηλεκτρική αντίσταση Specific electrical resistance Ω x m ε Υλικό ηµιαγώγιµου στρώµατος Material of the semiconducting layer 2 Ηµιαγώγιµο στρώµα µόνωσης Insulation semiconducting layer α Ονοµαστικό πάχος Nominal thickness mm β Ελάχιστη εξωτερική διάµετρος Minimum outer diameter mm γ Μέγιστη εξωτερική διάµετρος Maximum outer diameter mm δ Ειδική ηλεκτρική αντίσταση Specific electrical resistance Ω x m ε Υλικό ηµιαγώγιµου στρώµατος Material of the semiconducting layer 3 Ηµιαγώγιµο στρώµα µανδύα PVC PVC's sheath semiconducting layer α Ονοµαστικό πάχος Nominal thickness mm β Ελάχιστη εξωτερική διάµετρος Minimum outer diameter mm γ Μέγιστη εξωτερική διάµετρος Maximum outer diameter mm δ Ειδική ηλεκτρική αντίσταση Specific electrical resistance Ω x m ε Υλικό ηµιαγώγιµου στρώµατος Material of the semiconducting layer Γ ΜΟΝΩΣΗ INSULATION 1 Υλικό κατασκευής µόνωσης Material of the insulation 2 Ονοµαστικό πάχος Nominal thickness mm 3 Ελάχιστη εξωτερική διάµετρος Minimum outer diameter mm 4 Μέγιστη εξωτερική διάµετρος Maximum outer diameter mm 5 Μέγιστη διηλεκτρική καταπόνηση Maximum dielectric stress kv/m

5 σύµφωνα µε of ΘΩΡΑΚΙΣΗ METALLIC SHEATH 1 Μανδύας κράµατος µολύβδου: Lead alloy sheath: α Τύπος κράµατος και αναλυτική σύσταση αυτού Type of alloy and description of it s chemical composition β Ονοµαστικό πάχος µανδύα Nominal thickness mm γ Ελάχιστη εξωτερική διάµετρος Minimum outer diameter mm δ Μέγιστη εξωτερική διάµετρος Maximum outer diameter mm ε Αντοχή σε εφελκυσµό Tention strength W/mm 2 στ Υλικά και στοιχεία της διαµήκους προστασίας έναντι νερού και υγρασίας Material and data of the longitudinal protection Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ CABLE OUTER SHEATH 1 Συνθετικός µανδύας από PVC: PVC sheath: α Ονοµαστικό πάχος µανδύα Nominal thickness of PVC mm β Μέθοδος και στοιχεία υλικού για την αγώγιµη επιφάνεια του µανδύα Material and method of application of the conducting sheath ΣΤ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΩ ΙΟΥ CABLE 1 Μέγιστη εξωτερική διάµετρος µονοπολικού καλωδίου Maximum outer diameter of the single core cable mm 2 Ελάχιστη εξωτερική διάµετρος µονοπολικού καλωδίου Minimum outer diameter of the single core cable mm 3 Επαγωγική αντίσταση καλωδίου (XL) Cable inductive reactance (XL) µω/kv 4 Χωρητικότητα καλωδίου υπό πλήρες φορτίο Capacitance at full load µf/kv Μέγιστο ρεύµα κυκλώµατος (3 καλώδια) για συνεχή λειτουργία µε βάση τα στοιχεία των παραγράφων V, VI, VII, ΙΧ και Χ, θερµοκρασία αγωγού 90 C και µανδύες γειωµένους στο ένα άκρο Μέγιστο ρεύµα κυκλώµατος (3 καλώδια) για συνεχή λειτουργία µε βάση τα στοιχεία των παραγράφων V, VI, VII, ΙΧ και Χ, θερµοκρασία αγωγού 90 C και µανδύες γειωµένους στα δύο άκρα Μέγιστο ρεύµα κυκλώµατος (3 καλώδια) για συνεχή λειτουργία µε βάση τα στοιχεία των παραγράφων V, VI, VII, ΙΧ και Χ, θερµοκρασία αγωγού 90 C και µανδύες µε συνεχή διασταυρωµένη γείωση Maximum continuous circuit (3 cables) current based on the data of paragraphs V, VI, VII, IX and X, conductor temperature of 90 C and the metallic sheaths earthed at one end Maximum continuous circuit (3 cables) current based on the data of paragraphs V, VI, VII, IX and X, conductor temperature of 90 C and the metallic sheaths earthed at both ends Maximum continuous circuit ( 3 cables) current based on the data of paragraphs V, VI, VII, IX and X, conductor temperature of 90 C and the metallic sheaths cross earthed A A A 8 Μέγιστο ρεύµα δύο παράλληλων κυκλωµάτων (6 καλώδια) για συνεχή λειτουργία µε βάση τα στοιχεία των παραγράφων V, VI, VII, ΙΧ και Χ, θερµοκρασία αγωγού 90 C και µανδύες γειωµένους στο ένα άκρο Maximum continuous current for two parallel circuits (6 cables) based on the data of paragraphs V, VI, VII, IX and X, conductor temperature of 90 C and the metallic sheaths earthed at one end A 9 Μέγιστο ρεύµα δύο παράλληλων κυκλωµάτων (6 καλώδια) για συνεχή λειτουργία µε βάση τα στοιχεία των παραγράφων V, VI, & VII, ΙΧ και Χ, θερµοκρασία αγωγού 90 C και µανδύες γειωµένους και στα δύο άκρα Maximum continuous current for two parallel circuits (6 cables) based on the data of paragraphs V, VI, VII, IX and X, conductor temperature of 90 C and the metallic sheaths earthed at both ends 10 Βάρος καλωδίου Weight of the cable kg/m 11 Ελάχιστη ακτίνα καµπυλότητας του καλωδίου Minimum bending radius m 12 Σύνθετη αντίσταση κυκλώµατος θετικής ακολουθίας (Z1+JR1) Positive sequence impedance of one circuit (3 cables) (Zl + JR1) 13 Σύνθετη αντίσταση κυκλώµατος µηδενικής ακολουθίας (Zο+JRο) Zero sequence impedance of one circuit (3 cables) (Zo + JRo) A

6 σύµφωνα µε of 14 Απώλειες κυκλώµατος (3 καλώδια) Losses (for 3 cables) - Στους αγωγούς -in conductors (on load) W/m - Στους µεταλλικούς µανδύες -in lead alloy sheaths(on load) W/m - διηλεκτρικές -dielectric (on load) W/m 15 Απώλειες (1 καλώδιο) Losses (one cable) - Στον αγωγό - in the conductor D561 W/m - Στον µεταλλικό µανδύα - in the lead alloy sheath W/m - διηλεκτρικές - dielectric W/m 16 Αντοχή καλωδίου σε ρεύµα βραχυκυκλώµατος Short circuit current capability - στον αγωγό - in conductors ka - στο µανδύα - in lead alloy ka 17 Αντοχή σε κρουστική τάση (BIL) Impulse withstand voltage kv 18 Μέγιστος εφελκυσµός σε τράβηγµα Maximum pulling tension dan 19 Αντοχή καλωδίου σε εναλλασσόµενη τάση, 50Hz για 30 λεπτά A.C 50 Hz voltage withstand for 30 minutes kv 20 Καλύπτει το προσφερόµενο καλώδιο της απαιτήσεις της παραγράφου XIII; Does cable meet the requirements of paragraph XIII? 1.3 ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΑ XLPE 87/150 (170) KV SINGLE-POLE OUTDOOR TYPE SEALING ENDS SUITABLE FOR XLPE, 87/150 (170) KV, SINGLE CORE CABLES Προδιαγραφή ΝΕΜ TD-28/5, 08/2009 (ή TD-28Α-1, 08/2009) Specification DNEM TD-28/5, 08/2009 (ή TD-28Α-1, 08/2009) 1 Κατασκευαστής Manufacturer 2 Τύπος Type 3 Περιοχή θερµοκρασίας λειτουργίας Temperature range 4 Είδος υλικού του µονωτικού περιβλήµατος ακροκιβωτίου Type of material of the insulating housing of the sealing end 5 Σχήµα και είδος ακροδέκτου ακροκιβωτίου Shape and type of sealing end terminal 6 Συνοπτική περιγραφή της γείωσης του ακροκιβωτίου Brief description of the earthing of the sealing end 7 εδοµένα µονωτήρων στήριξης Support (pedestral) insulator data α Μηχανική αντοχή των µονωτήρων σε συµπίεση Mechanical strength of the supporting insulators in compression N β Αντοχή σε προβολικό φορτίο Cantilever load withstand N γ Αριθµός µονωτήρων στήριξης Number of support insulators δ Μηχανική αντοχή σε δυνάµεις προκαλούµενες από βραχυκύκλωµα Mechanical withstand force due to short circuit N ε Είδος υλικού των µονωτήρων στήριξης Type of material of the support insulators 8 Ονοµαστική τάση ακροκιβωτίου Nominal voltage of the sealing end kv 9 Μέγιστη τάση λειτουργίας ακροκιβωτίου Maximum Operating Voltage kv 10 Αντοχή του ακροκιβωτίου σε κεραυνική κρουστική τάση ( 1,2 /50 µs) Lightning impulse voltage withstand of the sealing end (1,2/50 µs) kv 11 Αντοχή του ακροκιβωτίου σε τάση συχνότητας δικτύου 50Hz για (1) λεπτό εν ξηρώ και εν υγρώ. Power frequency voltage withstand of the sealing end, 50 Hz, for (1) min under dry and wet conditions. kv

7 σύµφωνα µε of 12 Μήκος ερπυσµού του εκ πορσελάνης ή εκ πυριτιούχου λάστιχου περιβλήµατος Creepage distance of the porcelain or silicon rubber housing mm 13 Αντοχή του ακροκιβωτίου σε ρεύµα βραχυκυκλώµατος για ένα (1) δευτερόλεπτο Short circuit current withstand for one (1) sec ka 14 Αντοχή του ακροκιβωτίου σε ρεύµα συνεχούς λειτουργίας Continuous current withstand A 15 Βάρος του εκ πορσελάνης περιβλήµατος (εάν εφαρµόσιµο) Weight of the porcelain housing (if applicable) kg 16 Βάρος του εκ πυριτιούχου λάστιχου περιβλήµατος (εάν εφαρµόσιµο) Weight of the silicon rubber housing (if applicable) kg 17 Συνολικό βάρος ακροκιβωτίου Total weight of the sealing end kg 18 Συνολικό µήκος ακροκιβωτίου Total length of the sealing end kg 19 Σχήµα και είδος υλικού των ακροδεκτών του ακροκιβωτίου Shape and type of material of the selling end s terminals 20 Τύπος και είδος λαδιού που χρησιµοποιείται για το γέµισµα του µονωτήρα Type of oil used for the filling of the sealing end 21 Ηλεκτρική αντοχή του εκ πορσελάνης περιβλήµατος για χρόνο 5 λεπτών Electrical withstand strength of the porcelain housing for 5 minutes 22 Είναι το περίβληµα του ακροκιβωτίου από πυριτιούχο λάστιχο σχεδιασµένο για λειτουργία υπό εσωτερική πίεση; Is the silicon rubber sealing end s housing designed to be operated under internal pressure? 23 Εάν η απάντηση στο ερώτηµα Νο.22 είναι Ναι τότε να υποδείξετε την πίεση If the answer is Yes to the question No.22, indicate internal pressure 24 ιάρκεια ζωής (ηµεροµηνία λήξεως) των εξαρτηµάτων του ακροκιβωτίου Life duration (expiration date) of the sealing end s parts έτη 25 Να δοθεί λίστα µε τα βασικά εξαρτήµατα του ακροκιβωτίου. List all sealing end s parts 1.4 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 150 kv 150 kv CURRENT TRANSFORMERS Προδιαγραφή ΝΕΜ SS-56/1, 06/2011 Specification DNEM SS-56/1, 06/ α Kατασκευαστής Manufacture β Τύπος Type 2 Σχέση Ratio 3 Ονοµαστική ισχύς εξόδου και κλάση ακριβείας για τα τυλίγµατα δευτερεύοντος. Rated Output and accuracy class of secondary windings 4 Τύλιγµα για µέτρηση 1S1-1S2 For metering purposes winding 1S1-1S2 - Αριθµός τυλιγµάτων - Number of windings - Ονοµαστικό ρεύµα - Rated current A - Ονοµαστική ισχύς εξόδου - Rated output VA - Κλάση ακριβείας (κλάση µέτρησης) - Accuracy class (measuring class) - Συντελεστής ασφαλείας οργάνου (FS) - Instrument security factor (FS) 5 Τύλιγµα για µέτρηση 2S1-2S2 For metering purposes winding 2S1-2S2 - Ονοµαστικό ρεύµα - Rated current A - Αριθµός τυλιγµάτων - Number of windings - Ονοµαστική ισχύς εξόδου - Rated output VA - Κλάση ακριβείας - Accuracy limit factor - Συντελεστής ορίου ακριβείας - Accuracy class

8 σύµφωνα µε of 6 Τύλιγµα για προστασία 3S1-3S2 For protection purposes winding 3S1-3S2 - Αριθµός τυλιγµάτων - Number of windings - Ονοµαστικό ρεύµα - Rated current A - Ονοµαστική ισχύς εξόδου - Rated output VA - Κλάση ακριβείας (κλάση µέτρησης) - Accuracy class (measuring class) - Συντελεστής ασφαλείας οργάνου (FS) - Instrument security factor (FS) 7 Τύλιγµα για προστασία 4S1-4S2 For protection purposes winding 4S1-4S2 - Ονοµαστικό ρεύµα - Rated current A - Αριθµός τυλιγµάτων - Number of windings - Ονοµαστική ισχύς εξόδου - Rated output VA - Κλάση ακριβείας - Accuracy limit factor - Συντελεστής ορίου ακριβείας - Accuracy class 8 Τύλιγµα για προστασία 5S1-5S2 For protection purposes winding 5S1-5S2 - Ονοµαστικό ρεύµα - Rated current - Αριθµός τυλιγµάτων - Number of windings A - Ονοµαστική ισχύς εξόδου - Rated output VA - Κλάση ακριβείας - Accuracy limit factor - Συντελεστής ορίου ακριβείας - Accuracy class 9 Τύπος περιβλήµατος του Μ/Ε Type of housing of CT 10 Μήκος ερπυσµού του περιβλήµατος Creepage distance of the Housing mm 11 Τύπος µονωτικού λαδιού Type of insulating oil 12 Τύπος συσκευής παραλαβής διαστολών λαδιού και στεγανοποίησης Type of oil expansion bellows and sealing 13 Η στεγανοποίηση του µετασχηµατιστή εξασφαλίζεται µε συγκόλληση (συγκολλητού τύπου µετασχηµατιστής) ή µέσω δακτυλίου "O-RING" ; Is the sealing of the transformer ensured by welding (welded type transformer) or through "O-RING"? 14 Περιγραφή ακροδεκτών πρωτεύοντος µε λεπτοµέρειες Description of the primary terminals in detail 15 Περιγραφή του κιβωτίου ακροδεκτών δευτερεύοντος Description of secondary terminals box 16 Περιγραφή των µεταλλικών τµηµάτων του πλαισίου Description of the metal frame parts 17 Εγκατάσταση Installation 18 Θέση του ενεργού συστήµατος του Μ/Ε Location of the active system of the CT 19 Εφόσον το ενεργό µέρος βρίσκεται στην κορυφή του Μ/Ε, παρέχονται πιστοποιητικά ή µελέτες αντισεισµικότητας; If active part is located on the head of the CT, is seismic test certificates or seismic study supplied? 20 Περιγραφή των εξαρτηµάτων Description of accessories 21 Ονοµαστικό ρεύµα πρωτεύοντος Rated primary current A

9 σύµφωνα µε of 22 Ονοµαστική τάση Rated Voltage kv 23 Μέγιστη τάση του Μ/Ε Highest Voltage of CT kv 24 Ονοµαστική συχνότητα Rated frequency Hz 25 Όρια θερµοκρασίας Temperature category 0 C 26 Ονοµαστικό θερµικό ρεύµα για συνεχή λειτουργία Rated continuous thermal current 27 Ονοµαστικό στιγµιαίο θερµικό ρεύµα Rated short time thermal current ka 28 Ονοµαστικό δυναµικό ρεύµα Rated dynamic current ka 29 Όρια ανυψώσεως θερµοκρασίας των τυλιγµάτων Limits of temperature rise of windings 0 K 30 Ονοµαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου Rated power frequency withstand voltage kv 31 Ονοµαστική κεραυνική κρουστική τάση αντοχής Rated lightning impulse withstand voltage kv 32 Αντοχή σε αποκοµµένη κεραυνική κρουστική τάση Chopped lightning impulse withstand voltage kv 33 Επίπεδο µερικών εκφορτίσεων Partial discharge level pc 34 Τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου για τα τυλίγµατα δευτερεύοντος Power frequency withstand voltage for the secondary windings kv 35 Αντοχή σε στατικό φορτίο Static loading withstand N 36 Υποδείξτε τις ενδείξεις των ακροδεκτών του Μ/Ε Indicate the CT terminal markings 37 Έχουν οι προσφερόµενοι Μ/Ε τρία (5) τυλίγµατα στο δευτερεύον, καθένα µε το δικό του µαγνητικό πυρήνα; Are CTs with three (5) secondary windings each with its own magnetic core? 38 Συντελεστής διηλεκτρικών απωλειών Dielectric dissipation factor 39 Μεταδιδόµενη Υπέρταση Transmitted overvoltage limit 40 Τάση Ραδιοπαρεµβολών Radio interference voltage 41 Συνολικό βάρος του Μ/Ε Weight of the CT kg 42 Βάρος του λαδιού Weight of the oil kg 43 Είναι οι ακροδέκτες στο δευτερεύον βιδωτοί και κατάλληλοι για σύνδεση µε αγωγό διατοµής 4 mm2. Are the secondary terminals of the screw type suitable to be wired with 4 mm2 size conductors? 44 Αναµενόµενη εσωτερική αντίσταση του Μ/Σ έντασης Expected internal resistance of the CT 45 Ύψος του Μ/Ε Height of the CT mm 46 Είναι το εκ πορσελάνης περίβληµα χρώµατος γκρι; Is the porcelain housing of gray color? 47 Χορηγεί ο προµηθευτής εγγύηση σύµφωνα µε την παράγραφο XIV ; Does the Supplier provide a warranty to par XIV? 48 Θα ακολουθεί η συσκευασία των µετασχηµατιστών τις απαιτήσεις της παρ. XIII αυτής εδώ της προδιαγραφής; Will the package of the transformers follow the requirements of par. XIII of this hereby specification?

10 σύµφωνα µε of 1.5 ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΣΕΩΣ 150 kv 150 kv INDUCTIVE TYPE OUTDOOR VOLTAGE Προδιαγραφή ΝΕΜ SS-112/1, 06/2011 Specification DNEM SS-112/1, 06/ α Kατασκευαστής Manufacture β Τύπος Type 2 Σχέση Ratio V 3 Συνδεσµολογία πρωτεύοντος τυλίγµατος Connection of primary winding 4 Ονοµαστική συχνότητα Rated frequency Hz 5 Αριθµός τυλιγµάτων δευτερευόντων Number of secondary windings 6 Ονοµαστική ισχύς εξόδου και κλάση ακριβείας του δευτερεύοντος τυλίγµατος Ι για µετρήσεις Rated output and accuracy class of the secondary winding I for metering purpose. 7 Ονοµαστική ισχύς εξόδου και κλάση ακριβείας του δευτερεύοντος τυλίγµατος ΙΙ για µετρήσεις Rated output and accuracy class of the secondary winding II for metering purpose. 8 Ονοµαστική ισχύς εξόδου, κλάση ακριβείας και συντελεστής ορίου ακριβείας του δευτερεύοντος τυλίγµατος για προστασία Rated output, accuracy class and accuracy limit factor of the secondary winding I for protection purpose. 9 Θερµοκρασιακή κατηγορία Temperature category 10 Συντελεστές προσαύξησης ονοµαστικής τάσης. Rated voltage factors συνεχής Continuous για 30 δευτερόλεπτα for 30 seconds 11 Όρια θερµοκρασιακής ανύψωσης τυλίγµατος Limit of temperature rise of windings K 12 Όρια σφάλµατος τάσης και φασική µετατόπιση Limits of voltage (ratio) error and phase displacement α Για το τύλιγµα µετρήσεων Ι For the metering purpose winding I Ποσοστιαίο σφάλµα τάσης Percentage voltage (ratio) error Φασική µετατόπιση Phase displacement min β Για το τύλιγµα µετρήσεων ΙΙ For the metering purpose winding II Ποσοστιαίο σφάλµα τάσης Percentage voltage (ratio) error Φασική µετατόπιση Phase displacement min γ Για το τύλιγµα προστασίας For the protection purpose winding Ποσοστιαίο σφάλµα τάσης Percentage voltage (ratio) error Φασική µετατόπιση Phase displacement min 13 Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου του πρωτεύοντος τυλίγµατος Power frequency voltage withstand of the phase primary winding. kv 14 Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση για το πρωτεύον τύλιγµα Lightning impulse voltage withstand of the phase primary winding kv 15 Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου του πρωτεύοντος ακροδέκτη γής Power frequency withstand voltage for the earthed primary terminal 16 Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου των δευτερευόντων τυλιγµάτων Power frequency withstand voltage for the secondary windings kv 17 Επιτρεπτό επίπεδο µερικών εκφορτίσεων Partial discharges permissible level pc 18 Τύπος του περιβλήµατος Type of Housing 19 Μήκος ερπυσµού του περιβλήµατος Creepage distance of the housing mm 20 Τύπος συσκευής παραλαβής διαστολών λαδιού και στεγανοποίησης Type of oil - expansion bellows and sealing

11 σύµφωνα µε of 21 Η στεγανοποίηση του µετασχηµατιστή εξασφαλίζεται µε συγκόλληση (συγκολλητού τύπου µετασχηµατιστής) ή µέσω δακτυλίου "O-RING" ; Is the sealing of the transformer ensured by welding (welded type transformer) or through "O-RING"? 22 Περιγραφή των ακροδεκτών πρωτεύοντος Description of the primary terminals 23 Περιγραφή του τερµατικού κιβωτίου για τους ακροδέκτες των δευτερευόντων Description of the terminal box of the secondaries 24 Περιγραφή των µεταλλικών τµηµάτων του πλαισίου Description of the metal frame (case) parts 25 Θέση του ενεργού συστήµατος του Μ/Τα Location of the active system of the VT 26 Εφόσον το ενεργό µέρος βρίσκεται στην κορυφή του Μ/Ε, παρέχονται πιστοποιητικά ή µελέτες αντισεισµικότητας; If active part is located on the head of the CT, is seismic test certificates or seismic study supplied? 27 Περιγραφή του λαδιού Description of oil (if applicable) 28 Περιγραφή των εξαρτηµάτων Description of accessories (if applicable) 29 Συνολικό βάρος του Μ/Τ Total weight of the VT 30 Είναι οι ακροδέκτες στο κιβώτιο των δευτερευόντων βιδωτού τύπου και κατάλληλοι για καλωδίωση µε αγωγό διατοµής 4mm2. Are the terminals in the box of the secondaries of the screw type and suitable to be wired with 4mm2 size conductors? 31 Αντοχή σε αποκοµµένη κρουστική κεραυνική τάση Chopped lighting impulse withstand voltage kv 32 Συνολικό ύψος Μ/Τ Total height of the VT 33 Βάρος λαδιού Weight of oil 34 Επίπεδο τάσης ραδιοπαρεµβολών Radio interference voltage µv 35 Όριο µεταδιδόµενης µέγιστης υπέρτασης Transmitted overvoltage peak value limit kv 36 Συντελεστής διηλεκτρικών απωλειών Dielectric dissipation factor 37 Αντοχή σε στατικό φορτίο Static loading withstand N 38 Προστατεύονται οι ακροδέκτες φάσεων και ουδετέρων από ασφάλειες 2Α και γέφυρες αντίστοιχα. Are the phase and neutral secondary leads protected by 2A fuses and links respectively? 39 Που είναι τοποθετηµένες οι ασφάλειες και οι γέφυρες. Where are the above fuses and links installed? 40 Είναι το εκ πορσελάνης περίβληµα χρώµατος γκρί. Is the porcelain housing of gray colour? 41 Είναι ο Μ/Σ τάσεως εφοδιασµένος µε ρυθµιζόµενα προστατευτικά διάκενα µεταξύ 25'' και 35'' (ίντσες); Is the voltage transformer equipped with adjustable spill gaps between 25 and 35 (inches)? 42 Χορηγεί ο προµηθευτής εγγύηση σύµφωνα µε την παράγραφο XIV ; Does the Supplier provide a warranty to par XIV? 43 Θα ακολουθεί η συσκευασία των µετασχηµατιστών τις απαιτήσεις της παρ. XIII αυτής εδώ της προδιαγραφής; Will the package of the transformers follow the requirements of par. XIII of this hereby specification?

12 σύµφωνα µε of 1.6 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙ ΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΙΑΚΕΝΑ 150 kv METAL OXIDE SURGE ARRESTERS WITHOUT GAPS Προδιαγραφή ΝΕΜ: SS-135/5, 04/2010 Specification DNEM: SS-135/5, 04/ α Kατασκευαστής Manufacturer β Τύπος Type 2 Χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβλήµατος External housing characteristics α. Μονωτικό υλικό του εξωτερικού περιβλήµατος Insulation material of the external housing β. Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση (1,2/50µs) Lightning impulse voltage withstand (1,2/50µs) kv γ. Αντοχή σε κρουστική τάση εκ χειρισµών (250/2500µs) Switching impulse voltage withstand (250/2500µs) δ. Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου (50Hz), εν υγρώ Power frequency voltage withstand, wet kv ε. Μήκος ερπυσµού Creepage distance mm στ Προφίλ κυαθίου Shed profile 3 Αριθµός µονάδων από τις οποίες αποτελείται το αλεξικέραυνο Number of units of which the surge arrester consists of 4 Χαρακτηριστικά του αλεξικέραυνου Surge arrester required characteristics α. Τάση συνεχούς λειτουργίας Uc Continuous operating voltage (COV) Uc kv β. Ονοµαστική τάση, Ur Rated voltage, Ur kv γ. Ονοµαστική συχνότητα Rated frequency Hz δ. Ονοµαστικό ρεύµα εκφόρτισης (8/20µs) Nominal discharge current (8/20µς) ka ε. Μέγιστη εναποµένουσα τάση από κρουστικό παλµό εξ χειρισµών (30/60µs) Maximum residual voltage at switching impulse (30/60µs) στα 500 A at 500 A kv στα 1 ka at 1 ka kv στα 2 ka at 2 ka kv στ Μέγιστη αναποµένουσα τάση από κεραυνικό κρουστικό παλµό (8/20µs) Maximum residual voltage at lightning impulse (8/20µς) στα 5 ka at 5 ka kv στα 10 ka at 10 ka kv στα 20 ka at 20 ka kv ζ Eνεργειακή δυνατότητα Energy capability -Κλάση εκφόρτισης γραµµής -Line discharge class -Αντοχή σε ενέργεια -Energy withstand kj/kv η. Αντοχή σε υψηλό κρουστικό ρεύµα High current impulse withstand ka θ. Αντοχή σε βραχυκύκλωµα Short circuit withstand capacity ka 5. Είναι το αλεξικέραυνο εφοδιασµένο µε συνδυασµό απαριθµητού εκφορτίσεων και µετρητού ρεύµατος διαρροής; Is the surge arrester equipped with a surge counter which also includes a leakage current meter? 6. Προσφέρονται οι τέσσερις (4) µονωτήρες στηρίξεως για την εγκατάσταση του απαριθµητού εκφορτίσεων/µετρητού ρεύµατος διαρροής; Are four (4) support insulators provided for the installation of the surge counter/leakage current meter? 7. Είναι το περίβληµα εκ πυριτιούχου λάστιχο σύµφωνα µε το κανονισµό IEC ; Is the silicon rubber external housing in accordance with IEC standard? 8. Είδος υλικού, σχήµα και διαστάσεις του ακροδέκτη γραµµής. Type of material, shape and dimensions of the line terminal 9. Είδος υλικού και σχήµα του ακροδέκτου γείωσης Type of material and shape of the ground (earth) terminal 10 Είναι τα µεταλλικά εξαρτήµατα εφαρµογής του αλεξικεραύνου από γαλβανισµένο εν θερµώ χάλυβα ή από κράµµα αλουµινίου ή από ανοξείδωτο ατσάλι; Are all metal fitting of the arrester of hot-dip galvanized steel or of aluminum alloy or of stainless steel?

13 σύµφωνα µε of 11 Είναι οι κοχλίες, περικόχλια και παράκυκλοι που απαιτούνται για την στήριξη του αλεξικεραύνου µέρους της προµήθειας; Are the bolts, nuts and washers which are needed for the mounting of the arrester part of the supply? 12 Είναι οι κοχλίες, περικόχλια και παράκυκλοι από γαλβανισµένο εν θερµώ χάλυβα ή από ανοξείδωτο ατσάλι; Are the bolts, nuts and washers of hot dip galvanized steel or stainless steel? 13 Είναι το αλεξικέραυνο εφοδιασµένο µε δακτύλιο εξοµάλυνσης τάσεως; Is the surge arrester equipped with a grading ring? 14 Είδος υλικού του δακτυλίου εξοµάλυνσης τάσεως Type of material of the grading ring: 15 ιάµετρος του δακτυλίου εξοµάλυνσης τάσεως Diameter of the grading ring 16 Είναι το αλεξικέραυνο µε το περίβληµα εκ πυριτιούχου λαστίχου µε ή χωρίς εγλωβισµένο αέριο; (εάν εφαρµόσιµο) Is the surge arrester of the silicon rubberhoused without or with enclosed gas volume? (if applicable) 17 Είδος του εγκλωβισµένου αερίου (εάν εφαρµόσιµο) Type of the enclosed gas (if applicable) 18 υνατότητες προσωρινής υπέρτασης Temporary over-voltage capabilities of the arrester -Για ένα 1 δευτερόλεπτο -For 1 second -Για 10 δευτερόλεπτα -For 10 seconds 19 Επίπεδο εσωτερικών µερικών εκφορτίσεων Internal partial discharge level pc 20 Επίπεδο τάσεως ραδιοπαρεµβολών Radio interference voltage level µv 21 Ροπή κάµψης του αλεξικέραυνου Bending moment of the surge arrester Nm 22 Να καταγράψετε τα εσωτερικά εξαρτήµατα του αλεξικεραύνου List all internal components of the surge arrester 23 Βάρος του αλεξικεραύνου Weight of the arrester kg 24 Να υποδειχθεί το µέγεθος του αγωγού γείωσης και το είδος του υλικού που θα πρέπει να αποτελείται Indicate the size of the grounding (earthing) lead and the type of material which shall consist of. 25 Μέγιστη εναποµένουσα τάση σε µεγάλης κλίσεως κρουστικό παλµό Maximum residual voltages at steep impulse -στα 10 ka -at 10 ka kv -στα 20 ka -at 20 ka kv 26 Είναι το αλεξικέραυνο εφοδιασµένο µε διάφραγµα εκτόνωσης πίεσης; Is the arrester equipted with a pressure relief diaphragm? Τύπος του πυριτιούχου λάστιχου που χρησιµοποιείται στο αλεξικέραυνο (εάν 27 εφαρµόσιµο) Type of silicon rubber used in the proposed arrester (if applicable) 28 Είδος υλικού της πινακίδας σήµανσης του αλεξικέραυνου Type of material of the name-plate of the arrester Είναι το χρησιµοποιούµενο πυριτιούχο λάστιχο υδρωφοβικό και παράλληλα 29 ανθεκτικό σε περιβαλλοντική µόλυνση και στην ηλιακή ακτινοβολία UV ;(εάν εφαρµόσιµο) Is silicon rubber hydrophobic and resistant to pollution and UV radiation? (if applicable): 30 Περιοχή µέτρησης του µετρητή ρεύµατος διαρροής Measuring range of the leakage current meter 31 Συνολικό αριθµό εκφορτίσεων που µπορεί να καταγράψει ο απαριθµητής εκφορτίσεων Total number of surges which the surge counter is capable of registering Είναι το αλεξικέραυνο κατάλληλο για όρθια εγκατάσταση πάνω σε µεταλλικό 32 ικρίωµα; Is the surge arrester suitable for upright vertical mounting on steel structure? 33 Χρώµα της πορσελάνης (εάν εφαρµόσιµο) Color of the porcelain (if applicable) : Αριθµός ψηφίων του απαριθµητού εκφορτίσεων/µετρητού ρεύµατος διαρροής 34 : Number of digits of the surge counter / leakage current meter 35 Βασική κρουστική τάση µονώσεως των µονωτήρων στήριξης Basic impulse voltage insulation level of the support insulators: kv 36 Είδος του υλικού του σωλήνα επί του. οποίου στηρίζεται το πυριτιούχο λάστιχο Type of material of the tube on which the silicon rubber is attached to

14 σύµφωνα µε of 2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ (SVC) STATIC VAR COMPENSATOR (SVC) Προδιαγραφή ΝΕΜ: TD-91/3, 3/2013 Specification DNEM: TD-91/3, 3/ Κανονισµοί Standards 2 Κατασκευαστής SVC Manufacturer of SVC 3 Τύπος SVC Type of SVC 4 Ονοµαστικό εύρος λειτουργίας SVC Nominal dynamic range of SVC Mvar 5 Είναι τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του Συγκροτήµατος SVC σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου VIII; 6 Μ/Σ ισχύος υποβιβασµού τάσεως Step down power transformer α Κατασκευαστής Manufacturer β Τύπος Type Are the operational characteristics of the SVC in accordance with Specification PPC / DNEM: TD-91/1, 1/2011, paragraph VIII? γ Ονοµαστική ισχύς Rated power MVA δ Τρόπος ψύξης Cooling system (eg ONAN-OFAF) ε Συνδεσµολογία τυλιγµάτων Μ/Σ Windings connection στ Ονοµαστική τάση πρωτεύοντος τυλίγµατος Rated voltage of primary winding kv ζ Ονοµαστική τάση δευτερεύοντος τυλίγµατος Rated voltage of secondary winding kv η Στάθµη βασικής µόνωσης πρωτεύοντος τυλίγµατος BIL of primary winding kv θ Στάθµη βασικής µόνωσης µονωτήρα δέλευσης στην πλευρά του πρωτεύοντος τυλίγµατος BIL of the bushings on primary side kv ι Στάθµη βασικής µόνωσης δευτερεύοντος τυλίγµατος BIL of secondary winding kv ια Στάθµη βασικής µόνωσης µονωτήρα δέλευσης στην πλευρά του δευτερεύοντος τυλίγµατος BIL of the bushings on secondary side kv ιβ Στάθµη βασικής µόνωσης µονωτήρα δέλευσης ουδετέρου BIL of the neutral bushing kv ιγ Ονοµαστικη τάση τριτεύοντος τυλίγµατος για τροφοδοσία Μ/Σ βοηθητικών Rated Voltage on the tertiary winding for Auxilliary T/F feeding kv ιδ Στάθµη βασικής µόνωσης τριτεύοντος τυλίγµατος BIL of the tertiary winding kv ιε Στάθµη βασικής µόνωσης µονωτήρα δέλευσης στην πλευρά του τριτεύοντος τυλίγµατος BIL of the bushings on tertiary side kv ιστ Μέγιστη επιτρεπόµενη διάρκεια βραχυκυκλώµατος Maximum permissible short circuit duration s ιζ Ορια ανύψωσης θερµοκρασίας Temperature rise limits K ιη Σύστηµα αλλαγής τάσης υπό φορτίο On Load Tap Changer - Κατασκευαστής / Τύπος - Manufacturer / Type - Πλήθος θέσεων - Number of tapping positions (OLTC) - Βήµα αλλαγής τάσης - Voltage step kv

15 σύµφωνα µε of - Άνω και κάτω όριο τάσεων - Maximum and minimum voltage tap positions kv ιθ Αρµονικές εν κενώ Harmonics of no-load current κ Απώλειες Μ/Σ σε φόρτιση 100% της ονοµαστικής Power losses at 100% of rated power kw κα Απώλειες Μ/Σ σε φόρτιση 75% της ονοµαστικής Power losses at 75% of rated power kw κβ Απώλειες Μ/Σ σε φόρτιση 50% της ονοµαστικής Power losses at 50% of rated power kw κγ Απώλειες Μ/Σ εν κενώ No load Power losses kw κδ ιατάξεις προστασίας του Μ/Σ (απαρίθµηση, σύντοµη περιγραφή) Protective devices of the Transformer (brief description of each device) κε Σύστηµα ψύξης (σύντοµη περιγραφή, πλήθος ψυγείων, πλήθος ανεµιστήρων, απώλειες ψύξης κλπ) Brief description of cooling system (Number of radiators, number of fans, Cooling losses etc) κστ Τάση λειτουργίας βοηθητικών κυκλωµάτων ΧΤ Power Supply for the auxilliaries - ΕΡ - AC V - ΣΡ - DC V 7 Βαλβίδες Set of thyristor valves α Περιγραφή στοιχείων IGBTs, πλήθος στοιχείων σε µία βαλβίδα, τοπολογία, βασικά χαρακτηριστικά IGBTs general description, number of series connected in a single valve, topology etc. β Πλήθος στοιχείων IGBTs εφεδρείας ανά βαλβίδα, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη αξιοπιστία Number of redundant IGBTs per Valve to achieve the required availability 8 Αποζεύκτες Disconnecting switches α Ονοµαστικό ρεύµα Rated normal current A β Ονοµαστικό ρεύµα βραχυκύκλωσης (1 s) Rated short-time withstand current (1s) A γ Μέγιστη τιµή ρεύµατος σφάλµατος (κορυφή) Rated peak withstand current A δ Χρόνος κλεισίµατος/ανοίγµατος Rated closing/opening time s 9 Γειωτές Earthing switches α Ονοµαστικό ρεύµα Rated normal current A β Ονοµαστικό ρεύµα βραχυκύκλωσης (1 s) Rated short-time withstand current (1s) A γ Μέγιστη τιµή ρεύµατος σφάλµατος (κορυφή) Rated peak withstand current A 10 Πηνία Reactors air type α Πλήθος Number of reactors β Ονοµαστική ισχύς εκάστου Rated power οf each MVAr γ Μέγιστη επιτρεπτή τάση λειτουργίας Maximum permissible operating voltage kv δ Ονοµαστικό ρεύµα Rated current of the reactor A ε Επίπεδο ικανότητας µόνωσης (BIL, SIL) Insulation levels (BIL, SIL) kv στ Αντοχή σε βιοµηχανική συχνότητα (1 min, 50 Hz) Power frequency withstand voltages (1 min, 50 Hz) kv ζ Όρια ανύψωσης θερµοκρασίας Temperature rise limits K η Αρµονικές στην ονοµαστική τάση Harmonics of reactor current at rated voltage θ Μέγιστη διάρκεια αντοχής σε βραχυκύκλωµα Withstand short-circuit duration s

16 11 Πυκνωτές Capacitors α Πλήθος Number of Capacitors β Κατασκευαστής Manufacturer γ Τύπος Type δ Ονοµαστική ισχύς Rated Power MVAr ε Ονοµαστική τάση Rated Voltage kv στ Μέγιστη τάση Maximum Voltage kv ζ Τάση αντοχής σε κρουστική υπέρταση Lightning impulse withstand Voltage kv η Συνδεσµολογία Connection θ Μήκος ερπυσµού µονωτήρα Creepage distance of the insulator mm 12 Φίλτρα αρµονικών Ηarmonic filters α Σύντοµη περιγραφή (πλήθος, είδος, διατάξεις) Brief description of arrangement, number and type of devices 13 Αλεξικέραυνα Surge arresters α Ονοµαστική τάση Rated voltage, Ur kv β Ονοµαστικό συχνότητα Rated frequency Hz γ Ονοµαστικό ρεύµα εκφόρτισης (8/20 µs) Nominal discharge current (8/20 µs) ka δ Αντοχή σε υψηλό κρουστικό ρεύµα High current impulse withstand ka ε Αντοχή σε βραχυκύκλωµα Short circuit withstand capacity kv στ Μήκος ερπυσµού µονωτήρα Creepage distance of the insulator mm 14 Μονωτήρες Insulators α Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου εν υγρώ Power frequency withstand voltage wet kv β Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση Lightning impulse voltage withstand kv γ Ύψος των µονωτήρων Height of the insulators mm δ Μήκος ερπυσµού Creepage distance of the outer housing mm ε Φορτίο αστοχίας Failing load - Κάµψη - Bending Nm - Στρέψη - Torsion Nm - Εφελκυσµό - Tension - Συµπίεση - Compression 15 Μ/Σ Εσωτερικής Υπηρεσίας V2 / 0,4 kv Service transformer V2 / 0,4 kv α Kατασκευαστής Manufacturer β Τύπος Type σύµφωνα µε of

17 γ Συχνότητα Frequency Hz δ Ονοµαστικές τάσεις Πρωτεύον- ευτερεύον Nominal voltages Primary-Secondary V ε Ονοµαστική ισχύς Rated power VA στ Ζεύξη (συνδεσµολογία) Connections ζ Μέγιστη υπερύψωση Θερµοκρασίας Max temperature rise η -Λαδιού -Oil θ -Τυλιγµάτων -Windings ι Τάση βραχυκύκλωσης Short-circuit impedance % ια Τυλίγµατα M.T. MV Windings ιβ -Αντοχή σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας, εν ξηρώ, επί 1 min -Power frequency withstand voltage, dry, 1 min kv rms ιγ -Αντοχή σε πλήρες κρουστικό κύµα τάσεως, µορφής 1,2/50 µs -Full wave impulse withstand voltage (with 1.2/50 µs shape) kv peak o C o C σύµφωνα µε of ιδ Τυλίγµατα Χ.Τ. Αντοχή σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας εν ξηρώ επί 1 min LV Windings Power frequency withstand voltage, dry, 1 min kv rms ιε Απώλειες εν κενώ στην ονοµαστική τάση των 20 kv No-load losses at the Shall not exceed the values nominal voltage of 20 kv W ιστ Απώλειες υπό φορτίο στην ονοµαστική τάση των 20 kv On load losses at the Shall not exceed the values nominal voltage of 20 kv W ιζ Απώλειες εν κενώ (W) 20/0.4 kv 15/0,4 kv 6,6/0,4 kv No-load losses (W) 20/0.4 kv 15/0.4 kv 6.6/0.4 kv ιη -Στην ονοµαστική τάση -At nominal voltage W ιθ -Στα 110% της ονοµαστικής τάσης -At 110% of the nominal Voltage W κ Συνολικές απώλειες (W) Total losses (W) κα -Με φορτίο 100% της ονοµ. ισχύος -With load 100% of the rated power W κβ -Με φορτίο 75% της ονοµ. ισχύος -With load 75% of the rated power W κγ -Με φορτίο 50% της ονοµ. ισχύος -With load 50% of the rated power W 16 Βοηθητική ισχύς ΕΡ AC auxiliary power α Πλήθος ανεξάρτητων συστηµάτων τροφοδοσίας ΕΡ Number of AC auxiliary supply systems β Ονοµαστική τάση ΕΡ Rated voltage V γ Ονοµαστική ισχύς Rated power kva δ Ανοχές στην ονοµαστική τάση Tolerance of AC auxiliary supply % 17 Βοηθητική ισχύς ΣΡ DC auxiliary power α Πλήθος ανεξάρτητων συστηµάτων τροφοδοσίας ΣΡ Number os AC auxiliary supply systems β Ονοµαστική τάση ΣΡ Rated voltage V γ Ονοµαστική ισχύς συγκροτήµατος συσσωρευτών Rated capacity of each battery system Ah

18 σύµφωνα µε of δ Ανοχές στην ονοµαστική τάση Tolerance of DC auxiliary supply % ε Τύπος συσσωρευτών Type of batteries στ Κατασκευαστής/τύπος φορτιστή συσσωρευτών Manufacturer / Type of battery charger 18 Πίνακες ελέγχου Control cabinets α Κατασκευαστής/τύπος Manufacturer / Type 19 Είναι η κύρια λειτουργία ελέγχου του Συγκροτήµατος SVC σύµφωνη µε τια απαιτήσεις της παραγράφου Χ ; Is the major control function of the SVC in accordance with Specification PPC / DNEM: TD-91/1, 11/2009, paragraph X? 20 Περιγραφή της κύριας λειτουργίας ελέγχου του Συγκροτήµατος SVC Description of the major control function of the SVC α Περιγραφή λειτουργίας ελέγχου τάσεως Description of voltage control mode β Description of constant susceptance mode γ Περιγραφή συµπληρωµατικών λειτουργιών ελέγχου Description of supplementary control functions δ Τρόποι αντιµετώπισης υποτάσεων Description of undervoltage strategies ε Τρόποι αντιµετώπισης υπερτάσεων Description of overvoltage strategies στ Περιγραφή προστατευτικών λειτουργιών ελέγχου του Συγκροτήµατος SVC Description of protective control functions of the SVC 21 Απαιτήσεις αρµονικών συνιστωσών Harmonic performance requirements α Περιττές αρµονικές παραµόρφωσης τάσεως Individual odd frequency harmonic voltage % β Άρτιες αρµονικές παραµόρφωσης τάσεως Individual even frequency harmonic voltage % γ Συνολική αρµονική παραµόρφωση τάσης (2η έως 25η αρµονική) Total harmonic voltage distortion (2nd to the 25th harmonics should be considered) δ THFF Telephone influence factor (THFF) % 22 Συντονισµός µονώσεως Insulation coordination α Κανονισµοί Standards β γ Μήκος ερπυσµού για όλο τον εξοπλισµό πού έχει εγκατασταθεί εντός του κτηρίου του Στατού Συστήµατος Αντιστάθµισης Αέργου Ισχύος Μήκος ερπυσµού για όλο τον εξοπλισµό πού έχει εγκατασταθεί εκτός του κτηρίου του Στατού Συστήµατος Αντιστάθµισης Αέργου Ισχύος Creepage distance for the maximum r.m.s. operating voltage across the insulator for all equipment installed inside the SVC building Creepage distance for the maximum r.m.s. operating voltage across the insulator for all equipment installed outside the SVC building % cm/kv cm/kv δ Ελάχιστα περιθώρια επιπέδου µονώσεως, πάνω από το επίπεδο προστασίας των αλεξικεραύνων, για όλο τον εξοπλισµό εκτός των θυρίστορ Minimum margins for insulation levels above surge arrester protection, for all equipment except thyristor valves - Υπέρταση από χειρισµό - Switching surges (impulses with front time greater than 30 µsec) % - Κεραυνική κρουστική υπέρταση - Lightning impulse surges (1,2/50 µsec ) % Minimum distance of live parts of equipment installed on steel structures to ground ε Ελάχιστη απόσταση "ενεργών µέρων" level 23 Επίπεδα θορύβου Noise levels α Εσωτερικά του κτηρίου του Συγκροτήµατος SVC Inside the SVC building db β Εσωτερικά της αίθουσας ελέγχου του Συγκροτήµατος SVC Inside the control room of the SVC db γ Στον υπαίθριο χώρο του Υ/Σ At the substation yard boundary db mm

19 24 Ραδιοπαρεµβολές Radio interference σύµφωνα µε of Οριο ραδιοπαρεµβολών του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου που δηµιουργείται από Radio interference level (RIL) of electromagnetic radiation generated by the SVC τον εξοπλισµό του Συγκροτήµατος SVC σε ακτίνα 300 µ από κάθε ενεργό µέρος facility at the location / countour line along a perimeter of 300m from any του Συγκροτήµατος SVC energized componet of the SVC 25 Απαιτήσεις διαθεσιµότητας και αξιοπιστίας Availability and reliability requirements α Ελάχιστη ετήσια διαθεσιµότητα Minimum annual equivalent availability for forced outages for the SVC % β Θα είναι λιγότερες από τρεις ανά έτος οι αναγκαστικές διακοπές του Συγκροτήµατος SVC Should be less than three forced outages of the SVC per year? 26 Απώλειες στοιχείων Component Losses α Απώλειες βαλβίδων Thyristor valves losses β Απώλειες Μ/Σ υποβιβασµού τάσεως Transformer (main step down) losses - Απώλειες πλήρους φορτίου - Full load losses - Απώλειες εν κενώ - No load losses γ Απώλειες πηνίων Reactor losses δ Απώλειες πυκνωτών Capacitor (TSC and filter) losses ε Απώλειες ελεγχου και προστασίας Control and protection equipment losses στ Απώλειες βοηθητικού του Συγκροτήµατος SVC SVC auxiliary equipment losses 27 Αποτίµηση απωλειών Evaluation of losses α Απώλειες ισχύος Power losses - PT (PNL + PL) - PT (PNL + PL) MW β Απώλειες ενέργειας Energy losses - P1 (σε επαγωγική παραγωγή 150 Mvar, στο 10 % του χρόνου λειτουργίας του Συγκροτήµατος SVC, t1) - P 1 (at full inductive output of 150 MVar at 10 % of the SVC operating time, t 1) MW µv/m - P1 (σε επαγωγική παραγωγή 75 Mvar, στο 15 % του χρόνου λειτουργίας του Συγκροτήµατος SVC, t2) - P 2 (at 75 MVar of inductive output of at 15 % of the SVC operating time, t 2) MW - P1 (σε µηδενική παραγωγή Mvar, στο 45 % του χρόνου λειτουργίας του Συγκροτήµατος SVC, t3) - P 3 (at zero (0) MVar at 45 % of the SVC operating time, t 3) MW - P1 (σε χωρητική παραγωγή 100 Mvar, στο 10 % του χρόνου λειτουργίας του Συγκροτήµατος SVC, t4) - P 4 (at 100 MVar capacitive output (full) at 10 % of the SVC operating time, t 4) MW - P1 (σε χωρητική παραγωγή 50 Mvar, στο 20 % του χρόνου λειτουργίας του Συγκροτήµατος SVC, t5) - P 5 (at 50 MVar capacitive output at 20 % of the SVC operating time, t 5) MW 28 Ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις της παραγράφου XVIII για τα στοιχεία του επιµέρους του Συγκροτήµατος SVC ; Are the required aspects for the main SVC components in accordance with paragraph XVIII of the Spec. TD-91/1? 29 Σύντοµη περιγραφή των κύριων στοιχείων του Συγκροτήµατος SVC (Απαιτούµενες λειτουργίες και χαρακτηριστικά) Brief description of the main SVC components (required function and features)

20 σύµφωνα µε of α Μ/Σ υποβιβασµού τάσεως Main step down power transformer β Βαλβίδες Thyristor valves γ Απαιτήσεις για τις βαθµίδες πυκνωτών ελεγχόµενων από θυρίστορ TSC requirements δ Απαιτήσεις για τις βαθµίδες πηνίων ελεγχόµενων από θυρίστορ TCR requirements ε Σύστηµα ψύξης βαλβίδων Thyristor valve cooling system στ Πυκνωτές Capacitor banks ζ Πηνία Reactors η Αλεξικέραυνα Surge arresters θ Αποζεύκτες και γειωτές Disconnecting and earthing (grounding) switches ι Μετασχηµατιστές οργάνων Instrument transformers ια Μονωτήρες και ζυγοί Insulators and bus ιβ Φίλτρα αρµονικών Harmonic filters ιγ Βοηθητική ισχύς ΕΡ AC auxiliary power ιδ Βοηθητική ισχύς ΣΡ DC auxiliary power ιε Πίνακες ελέγχου Control cabinets 30 Ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις της παραγράφου XIX για τα σχήµατα προστασίας του επιµέρους του Συγκροτήµατος SVC ; Are the required aspects for the protection systems in accordance with paragraph XIX of the Spec. TD-91/1? 31 Σύντοµη περιγραφή των σχηµάτων προστασίας Brief description of the protection system α Περιγραφή κάθε σχήµατος προστασίας για κάθε στοιχείο του Συγροτήµατος SVC Description of each protection scheme for each piece of equipment of the SVC

21 3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ PROTECTΙON SYSTEMS OF EQUIPMENT ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 'SVC" DIGITAL RELAYS FOR STATIC VAR COMPENSATOR (SVC) 1 α Kατασκευαστής Manufacturer β Τύπος Type γ Κύρια προστασία Η/Ν Main protection δ Ονοµαστικό ρεύµα Rated Current A ε Ονοµαστική τάση Rated Voltage V στ Να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του Η/Ν Describe the operating characteristic of the relay 2 α Kατασκευαστής Manufacturer β Τύπος Type γ Κύρια προστασία Η/Ν Main protection δ Ονοµαστικό ρεύµα Rated Current A ε Ονοµαστική τάση Rated Voltage V στ Να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του Η/Ν Describe the operating characteristic of the relay 3 α Kατασκευαστής Manufacturer β Τύπος Type γ Κύρια προστασία Η/Ν Main protection δ Ονοµαστικό ρεύµα Rated Current A ε Ονοµαστική τάση Rated Voltage V στ Να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του Η/Ν Describe the operating characteristic of the relay 4 α Kατασκευαστής Manufacturer β Τύπος Type γ Κύρια προστασία Η/Ν Main protection δ Ονοµαστικό ρεύµα Rated Current A ε Ονοµαστική τάση Rated Voltage V στ Να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του Η/Ν Describe the operating characteristic of the relay σύµφωνα µε of

22 4 ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ DIGITAL CONTROL SYSTEM Προδιαγραφή ΝΕΜ : ΤΟΜΟΣ ΙV_Α ΤΠ / ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Specification DNEM: VOLUME IV_A TD / Chapter 4 1. α. Kατασκευαστής Manufacturer β. Τύπος Type 2 H/Y ΑΜ HMI PC σύµφωνα µε of - Είναι ο Η/Υ βιοµηχανικού τύπου, κατάλληλος για εγκατάσταση σε Πίνακα («rack type»); - Is the PC suitable for installation in «rack type» panel? - Ο Η/Υ έχει στοιχεία µε κινητά µέρη; - Does the PC have moving parts? -Τύπος επεξεργαστή -CPU Type - Ταχύτητα επεξεργαστή -CPU Speed GHz - Τύπος µνήµης - RAM Technology: - Μέγεθος µνήµης - RAM size MB - Υποστηρίζει η µνήµη αυτόµατη διόρθωση σφαλµάτων; - Does RAM support ECC (Error-Correcting Code)? 3 εισόδου / εξόδου Inputs/Outpurts Units -Πλήθος ψηφιακών εισόδων -Number of digital inputs -Τύπος ψηφιακών εισόδων -Type of digital inputs -Πλήθος αναλογικών εισόδων -Number of analog inputs -Τύπος αναλογικών εισόδων -Type of analog inputs -Πλήθος εξόδων -Number of outputs -Τύπος εξόδων -Type of outputs 4 Οθόνες Monitors -Κατασκευαστής -Manufacturer -Τύπος -Type -Πλήθος -Number -Ανάλυση ευκρίνειας -Resolution of definition -Μέγεθος -Size 5 Μονάδα αποθήκευσης Storage unit -Ικανότητα αποθήκευσης ανά δίσκο -Storage capability per hard disk GB - αριθµός σκληρών δίσκων - number of hard disks -Τύπος -Type -Πλήθος και είδος οδηγών -Number and kind of drivers - Μέσος Χρόνος Εµφάνισης Βλάβης - Mean time between failures (MTBF) -Ρυθµός αναγνώρισης εισόδων -Inputs' identification rate - Περιλαµβάνεται εξωτερικό σύστηµα αποθήκευσης σε συστοιχίες ανεξάρτητων δίσκων; - Is it included external raid storage system? 6 Λογισµικό Software - κατασκευαστής -Manufacturer - τύπος -Type

23 - Λειτουργικό σύστηµα Οperating System σύµφωνα µε of - Η διαδικασία ερώτησης του κωδικού σύνδεσης για πρόσβαση στο σύστηµα γίνεται µε ασφαλή τρόπο µε χρήση κρυπτογραφίας ή µε χρήση συνάρτησης που είναι υπολογιστικά αδύνατο να αντιστραφεί (hash function); - Does login procedure use secure methods like encryption or hash functions - H αποθήκευση των κωδικών γίνεται µε χρήση κρυπτογραφίας ή µε χρήση συνάρτησης που είναι υπολογιστικά αδύνατο να αντιστραφεί (hash function) - Are the passwords stored encrypted or hashed. - Scada Λογισµικό - Scada Software 7 Εκτυπωτής 1 Printer 1 -Κατασκευαστής -Manufacturer -Τύπος -Type -Ταχύτητα εκτύπωσης (χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο) -Printing range (charactes per second) - O εκτυπωτής περιλαµβάνει ενσωµατωµένη δικτύωση Ethernet - Does the printer include built-in Ethernet networking 8 Εκτυπωτής 2 Printer 2 -Κατασκευαστής -Manufacturer -Τύπος -Type -Ταχύτητα εκτύπωσης (χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο) -Printing range (charactes per second) - O εκτυπωτής περιλαµβάνει ενσωµατωµένη δικτύωση Ethernet - Does the printer include built-in Ethernet networking 9 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Communication Protocols Μεταξύ ΨΣΕ και ΠΚ Between DCS and Peripheral Distribution Center Μεταξύ ΨΣΕ και ΚΕΕ Between DCS and Transmission Control Center Μεταξύ ΨΣΕ και µονάδων ελέγχου πύλης Between DCS and Bay Control Units Μεταξύ ΨΣΕ και Η/Ν προστασίας Between DCS and Protection Relays Μεταξύ ΨΣΕ και ΗΜΙ Between DCS and HMI Γενική περιγραφή ψηφιακού συστήµατος ελέγχου Description of digital control system

ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ - 41303 για το ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ - 41303 για το ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ - 41303 για το ΕΡΓΟ: «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Υποβρύχια καλώδια 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 400

Διαβάστε περισσότερα

ΤEXNIkA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303

ΤEXNIkA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 ΤEXNIkA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤOMΟΣ IΙ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩ ΙΑ 150 kv

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC POWER CORPORATION S.A. ATHENS - GREECE October 2008

PUBLIC POWER CORPORATION S.A. ATHENS - GREECE October 2008 1 PUBLIC POWER CORPORATION S.A. ATHENS - GREECE October 2008 SPECIFICATION No SS-57 REVISION No.15 280MVA, 400 / 157.5 / 30kV THREE-PHASE AUTOTRANSFORMERS I. SCOPE The scope of the present specification

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 01.48/09.2014 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1 Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 01.48/09.2014 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19. I. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτής της προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτήσεων της ΕΗ Α.Ε.

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19. I. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτής της προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτήσεων της ΕΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΣ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΗ ΚΣ 01.48/06.2005 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΑΝΟΜΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΗ ΚΣ 01.48/06.2005 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΗ ΚΣ 01.48/06.2005 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΑΝΟΜΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...5 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ (KEYWORDS)..5 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OPERATING CONDITIONS)...5 3.1. Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25/20 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25/20 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Νοέμβριος 2013 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25/20 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV

Διαβάστε περισσότερα

671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 671.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις µελέτης και κατασκευής εργοστασιακά προκατασκευασµένων πινάκων Μέσης Τάσης κατάλληλων για εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 2 ΠΡΟΤΥΠΑ... 4 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

epsi epsi AIRCOOLED WATER CHILLER MODEL V ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ V Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

epsi epsi AIRCOOLED WATER CHILLER MODEL V ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ V Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ V AIRCOOLED WATER CHILLER MODEL V Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS 2 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

epsi epsi AIRCOOLED WATER CHILLER MODEL ACN ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ACN Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

epsi epsi AIRCOOLED WATER CHILLER MODEL ACN ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ACN Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 epsi ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ACN AIRCOOLED WATER CHILLER MODEL ACN Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL ΤΥΠΟΣ TYPE ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR, 18MVAR, 20MVAR, 25MVAR

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR, 18MVAR, 20MVAR, 25MVAR ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Μάρτιος 2012 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ ΔΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ ΔΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 30MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ» Δ. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VOLTERRA Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΜ/ΤΜΟ Μάιος 2007 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV (Απόδοση του αγγλικού κειµένου στα ελληνικά) I. ΘΕΜΑ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της.ε.η.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Σελ. 1 από 116 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Οι τεχνικές προδιαγραφές που εκθέτονται παρακάτω µπορεί να µην χρησιµοποιηθούν όλες στο υπό µελέτη έργο. Έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 1 Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤIΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΙΩΣΕΙΣ LIGHTNING PROTECTION-EARTHING

ΑΝΤIΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΙΩΣΕΙΣ LIGHTNING PROTECTION-EARTHING ΑΝΤIΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΙΩΣΕΙΣ LIGHTNING PROTECTION-EARTHING ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ ΑΒΕΕ Κεντρικά γραφεία: Καστοριάς 12 & Λ. Αθηνών 36, 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ. κέντρο: 210 3456768, Fax: 210 3457617 Αποθήκες: Αγ. Όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012. Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012. Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012 Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων Διεύθυνση Δικτύου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ / 362 / 3.12.2012 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ. για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ. για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Υποβρύχια καλώδια 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 400

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΌ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΛΕΞΙΚΌ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ looking for the future ΛΕΞΙΚΌ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ A AC Line Filter (Φίλτρο γραµµής AC) Ένα κύκλωµα φίλτρου που τοποθετείται στην γραµµή AC για απαλοιφή διαφόρων ηλεκτρονικών θορύβων που υφίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία του ϕοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL

INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL 1 epsi ERT C-H ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΩΜΑΤΟΣ ERT C-H PACKAGED AIR CONDITIONERS ROOF TOP TYPE UNITS Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΣ Φεβρουάριος 2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποζεύκτες, εξοπλισμός ζεύξης / απόζευξης, αποζεύκτες τύπου γονάτου, γειωτές.

Αποζεύκτες, εξοπλισμός ζεύξης / απόζευξης, αποζεύκτες τύπου γονάτου, γειωτές. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Φεβρουάριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 64/4 ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 420KV, ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1. ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2)

Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1. ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2) - 1 - Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1 ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υ/Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kv / M.T. ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, εκέµβριος 2004 -2- ΤΟΜΟΣ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα